Sony | CMT-V50IP | Sony CMT-V50iP CMT-V50iP Kullanım Talimatları

4-418-712-12(1) (TR)
Kontrollerin Yeri
Başlarken
İşlemler
Birim (Üst)
Dokunmatik Panel*
Mikro HI-FI
Komponent Sistemi
TR
Kendi programınızı oluşturma
(Program Çalma)
Bir CD'nin/MP3 diskinin çalınması
* Sistem, fabrikada birimdeki dokunmatik
panelin bir düğmesine bastığınızda düğmeye
dokunulduğunu onaylayan bir bip sesi
çıkaracak şekilde ayarlanmıştır. Bip sesini
kapatabilirsiniz.
1 CD işlevini seçin.
Uzaktan kumandadaki CD FUNCTION 
düğmesine veya birimdeki FUNCTION 
düğmesine art arda basın.
İşlev göstergesinin ışığı sarı renkte yanar.
2 Bir disk yerleştirin.
Bir diski etiketli yüzü öne bakacak şekilde disk
yuvasına yerleştirin.
Kullanım Talimatları
Etiketli tarafı öne
bakacak şekilde bir
disk yerleştirin.
1 CD işlevini seçin.
Uzaktan kumandadaki CD FUNCTION 
düğmesine veya birimdeki FUNCTION 
düğmesine art arda basın.
İşlev göstergesinin ışığı sarı renkte yanar.
2 Çalma modunu seçin.
Ses çalar durdurulmuşken, “PGM” ifadesi
görününceye kadar PLAY MODE  düğmesine
art arda basın.
3 Bir klasör (yalnızca MP3 diski) seçin.
+/ 
İstediğiniz klasörü seçmek için
düğmesine art arda basın. Klasördeki tüm dosyaları
 düğmesine basın.
programlamak isterseniz
4 İstediğiniz parça veya dosya numarasını seçin.
İstediğiniz parça veya dosya numarası görününceye
kadar /  düğmesine art arda basın.
©2012 Sony Corporation EEE yönetmeliğine uygundur
 Gösterge
 (USB) Bağlantı Noktası
 Disk yuvası
CMT-V50iP
 Diski çıkar
Çalma işlemi “READING” ifadesi kaybolduktan sonra
otomatik olarak başlar.
Birim (Ön)
İşlev göstergesi
Yalnızca Avrupa
Atık pillerin bertaraf edilmesi
(Avrupa Birliği'nde ve ayrı
toplama sistemlerine sahip diğer
Avrupa ülkelerinde geçerlidir)
UYARI
Yangın tehlikesini azaltmak için, cihazın havalandırma
deliğini gazete, masa örtüsü, perde vb. ile kapatmayın.
Yanan mum gibi açık alev kaynaklarını cihazın üzerine
yerleştirmeyin.
Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için,
bu cihazı sıvıların damlamasına veya sıçramasına maruz
bırakmayın ve cihazın üzerine vazo gibi sıvıyla dolu
eşyaları yerleştirmeyin.
Cihazı kitaplık veya gömme dolap gibi kapalı bir yere
kurmayın.
Ana fiş cihazı şebekeden ayırmak için kullanıldığından,
birimi kolay erişilebilir nitelikteki bir prize bağlayın.
Cihazda bir anormallik olduğunu fark ederseniz, ana
fişi derhal AC prizden çıkarın.
Pilleri veya pilleri takılıyken cihazı güneş ışığı, ateş vb.
gibi aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.
Birim kapatılmış olsa bile, AC prize bağlı olduğu sürece
şebeke bağlantısı kesilmiş olmaz.
İsim plakası birimin alt tarafında, dış kısımda
bulunmaktadır.
Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı duyma kaybına
neden olabilir.
DİKKAT
Bu ürünle birlikte optik cihazların kullanılması, gözlerin
maruz kalacağı tehlikeyi artırır.
Bu cihaz bir 1. SINIF
LAZER ürünü olarak
sınıflandırılmıştır.
Bu işaret birimin alt
tarafında, dış kısımda
bulunmaktadır.
Müşteriler için uyarı: Aşağıdaki bilgiler
yalnızca AB direktiflerinin uygulandığı
ülkelerde satılan ürünler için geçerlidir.
Bu ürünün üreticisi, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonya adresinde bulunan Sony Corporation
şirketidir. EMU ve ürün güvenliği Yetkili Temsilcisi,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya
adresinde bulunan Sony Deutschland GmbH şirketidir.
Servis veya garantiyle ilgili her türlü husus için lütfen ayrı
olarak verilen servis veya garanti belgelerinde belirtilen
adreslere bakın.
Avrupa ve Avustralya'daki müşteriler için
Eski Elektrikli ve Elektronik
Cihazların Bertaraf Edilmesi
(Avrupa Birliği'nde ve ayrı
toplama sistemlerine sahip diğer
Avrupa ülkelerinde geçerlidir)
Ürünün veya paketinin üzerindeki bu simge, bu ürüne
evsel atık olarak işlem yapılmaması gerektiğini gösterir.
Bunun yerine ürün, elektrikli ve elektronik cihazların
geri dönüştürülmesi amacıyla belirlenmiş uygun toplama
noktalarına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde
bertaraf edilmesini sağlayarak, ürünün uygun olmayan
bir atık işlemine tabi tutulmasının neden olabileceği,
çevre ve insan sağlığı açısından potansiyel olumsuz
sonuçları önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin
geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına
yardımcı olur. Bu ürünün geri dönüştürülmesiyle ilgili
daha ayrıntılı bilgi için, lütfen bölgenizdeki belediyeyle,
evsel atık bertaraf hizmetleriyle veya ürünü aldığınız
mağazayla iletişime geçin.
İlgili aksesuar: Uzaktan kumanda
Pilin veya paketin üzerindeki bu simge, bu ürünle
birlikte verilen pile evsel atık olarak işlem yapılmaması
gerektiğini gösterir.
Bazı pillerde, bu simge bir kimya simgesiyle birlikte
kullanılabilir. Pil %0,0005'ten fazla cıva veya %0,004'ten
fazla kurşun içeriyorsa cıva (Hg) veya kurşun (Pb) kimya
simgeleri eklenir.
Bu pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak,
pilin uygun olmayan bir atık işlemine tabi tutulmasının
neden olabileceği, çevre ve insan sağlığı açısından
potansiyel olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı
olursunuz. Malzemelerin geri dönüştürülmesi doğal
kaynakların korunmasına yardımcı olur.
Güvenlik, performans veya veri bütünlüğü nedeniyle
yerleşik bir pile kesintisiz olarak bağlı olması gereken
ürünlerde, pil yalnızca yetkili servis personeli tarafından
değiştirilmelidir. Pile uygun biçimde işlem yapıldığından
emin olmak için, ürünü ömrünün sonunda elektrikli ve
elektronik cihazların geri dönüştürülmesi için uygun bir
toplama noktasına teslim edin.
Tüm diğer piller için, lütfen pili üründen güvenli biçimde
çıkarma ile ilgili bölüme bakın. Pili, atık pillerin geri
dönüştürülmesi için uygun bir toplama noktasına
teslim edin.
Bu ürünün veya pilin geri dönüştürülmesiyle ilgili daha
ayrıntılı bilgi edinmek için belediyenize, evsel atıkları
toplama hizmeti veren kuruma veya ürünü satın almış
olduğunuz mağazaya başvurabilirsiniz.
Disk yuvasına bir disk takılıyken başka bir işlevden
CD işlevine geçtiğinizde, çalma işlemini başlatmak
için uzaktan kumandadaki   düğmesine veya
birimdeki   düğmesine basın.
Notlar
Uzaktan kumanda sensörü
 AM döngü anteni
 FM kablo anteni (Yatay olarak uzatın).
 AC Adaptöre
iPod/iPhone/iPad konnektörü
Bağlantı istasyonu göstergesi
  (kulaklık) jakı
Koruyucu tamponun takılması
Kulaklığı takın.
İşlev göstergesi hakkında 
Uzaktan kumandanın kullanılması
İşlev göstergesinin ışığı işleve göre farklı renklerde yanar.
Mevcut işlevi göstergenin rengine göre söyleyebilirsiniz.
Her işlevin gösterge rengi uzaktan kumandadaki ilgili
FUNCTION düğmesinin rengiyle aynıdır.
İşlev
Uzaktan
kumandadaki
düğme
Gösterge rengi
FM
FM
Pembe
AM
AM
Gök mavisi
AUDIO IN
AUDIO IN
Kehribar Rengi
CD
CD
Sarı
iPod
iPod
Beyaz
USB
USB
Mavi
Pil yuvasının kapağını kaydırarak çıkarın ve cihazla
birlikte verilen iki adet R6 (AA boyutu) pili öncelikle 
tarafı olacak şekilde kutupları aşağıda gösterildiği gibi
eşleştirerek takın.
 AUDIO IN jakı
İstediğiniz bir ses bileşenini takın.
 Güç (DC IN 19,5 V)
iPod/iPhone/iPad'in sistemin ön paneline temas
etmesini önlemek için cihazla birlikte verilen koruyucu
tamponu takın.
Cihazla birlikte verilen koruyucu tamponu takarak
ön paneli ve iPod/iPhone/iPad'inizi çizilmeye karşı
koruyabilirsiniz.
1 Güç kablosunu AC adaptöre bağlayın.
2 AC adaptörü birime bağlayın ve ardından güç
kablosunun fişini bir prize takın.
Uzaktan Kumanda
 Antenler
Uzaktan kumandanın kullanılması hakkında notlar
 Normal kullanımda, pillerin yaklaşık 6 ay gitmesi gerekir.
 Eski bir pili yeni bir pille veya farklı türdeki pilleri birlikte
kullanmayın.
 Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksanız, pillerin sızıntı
yapmasından ve korozyondan kaynaklanan olası hasarları önlemek
için pilleri çıkarın.
Yapılacak İşlem
Çalma işlemini
duraklatma
iPod/iPhone/iPad'in kullanılması
1 Bağlantı istasyonunu ortasına bastırarak açın.
Koruyucu tampon
Koruyucu tamponu takacağınız konumu iPod/iPhone/
iPad'inize uyacak şekilde ayarlayın.
DualDisc, bir tarafındaki DVD biçiminde kayıtlı
materyali, diğer tarafındaki dijital ses materyaliyle
eşleştiren iki taraflı bir disk ürünüdür. Ancak, ses
materyali tarafı Kompakt Disk (CD) standardına
uymadığından, bu tür disklerin söz konusu üründe
çalınacağı garanti edilemez.
Saatin ayarlanması
1 Sistemi açmak için   düğmesine basın.
2 Saat ayar modunu seçmek için SHIFT  ve TIMER
MENU  düğmelerini basılı tutun.
Telif hakkı koruma teknolojileriyle
kodlanan müzik diskleri
Bu ürün, Kompakt Disk (CD) standardına uyan diskleri
çalmak için tasarlanmıştır. Son zamanlarda, bazı kayıt
şirketleri tarafından, telif hakkı koruma teknolojileriyle
kodlanmış çeşitli müzik diskleri satılmaktadır. Bu diskler
arasında CD standardıyla uyumlu olmayan bazı diskler
olduğuna ve söz konusu disklerin bu ürünle çalınamama
olasılığı bulunduğuna lütfen dikkat edin.
Bağlantı İstasyonu
2 iPod/iPhone/iPad'i yerleştirin.
 iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ve iPod touch,
Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari
markalarıdır. iPad Apple Inc.'in ticari markasıdır.
 MPEG Layer-3 ses kodlama teknolojisi ve patentlerinin
lisansı Fraunhofer IIS ve Thomson'dan alınmıştır.
 Windows Media, ABD ve/veya diğer ülkelerde
Microsoft Corporation'ın ticari markası ya da tescilli
ticari markasıdır.
 Bu ürün, Microsoft Corporation'ın fikri mülkiyet
haklarıyla korunmaktadır. Bu teknolojinin,
Microsoft'tan veya yetkili bir Microsoft alt
kuruluşundan lisans alınmadan bu ürün dışında
kullanılması veya dağıtılması yasaktır.
 Tüm diğer ticari markalar ve tescilli ticari markalar
ilgili sahiplerine aittir. Bu kılavuzda, ve işaretleri
kullanılmamıştır.
™ ®
3
“PLAY SET” ifadesinin ışığı yanıp sönüyorsa
“CLOCK” ifadesini seçmek için art arda / 
(gir)  düğmesine basın.
düğmesine ve ardından
Saati ayarlamak için art arda /  düğmesine ve
(gir)  düğmesine basın.
ardından
4 Dakikayı ayarlamak için aynı işlemleri yapın.
Not
Güç kablosunu çıkardığınızda veya bir güç arızası meydana gelirse
saat ayarları sıfırlanır.
Sistem kapalıyken saatin görüntülenmesi
Lisans ve Ticari Marka Uyarısı
DISPLAY  düğmesine basın. Saat yaklaşık 8 saniye
süre boyunca görüntülenir.
Çalma işlemini
durdurma
MP3 diskinde bir
klasör seçme
Parça veya dosya
seçme
Parçada veya
dosyada bir
noktayı bulma
Tekrar Çalmayı
seçme
Diski çıkarma
Basın
  (veya birimdeki  ).
Çalma işlemine devam etmek için,
düğmeye yeniden basın.
 .
+/ .
/ .
Çalma işlemi sırasında / 
(veya birimdeki / )
düğmesini basılı tutun ve düğmeyi
istediğiniz noktada bırakın.
REPEAT  (“ ” veya “ 1”
ifadesi görününceye kadar art arda).
  (birimdeki).
Ses çalar durdurulmuşken PLAY MODE  düğmesine
art arda basın. Normal Çalma modunu (diskteki
klasörde bulunan tüm MP3 dosyaları için “FLDR”),
Karışık Çalma modunu (“SHUF” veya klasör karıştırma
için “FLDR SHUF*”) ya da Program Çalma modunu
(“PGM”) seçebilirsiniz.
* CD-DA (ses) disk çalarken, FLDR veya FLDR SHUF Çalma, Normal
veya SHUF Çalmayla aynı işlemi yapar.
Tekrar Çalma hakkında notlar
Karışık Çalma modu hakkında notlar
  (Aydınlatma) düğmesi
*2
 DISPLAY düğmesi
 Karışık Çalma modu “SHUF” olarak ayarlandığında, sistem diskteki
tüm parçaları veya dosyaları karışık şekilde çalar. Karışık Çalma
modu “FLDR SHUF” olarak ayarlandığında ise, sistem seçilen
klasördeki tüm parçaları veya dosyaları karışık şekilde çalar.
 Sistemi kapattığınızda, seçilen Karışık Çalma modu (“SHUF” veya
“FLDR SHUF”) silinir ve çalma modu Normal veya FLDR Çalma
moduna döner.
Bağlantı istasyonu göstergesini  AÇAR/KAPATIR.
 Bu kılavuz çoğunlukla uzaktan kumanda kullanılarak
yapılan işlemleri açıklamaktadır, ancak aynı işlemler
birimin üzerindeki aynı veya benzer adlara sahip
düğmelerle de yapılabilir.
 Uzaktan kumandada pembeyle gösterilen işlev
SHIFT  düğmesi kullanılarak etkinleştirilebilir.
Pembeyle gösterilen işlevi çalıştırmak isterseniz,
SHIFT  düğmesini basılı tutarak pembeyle gösterilen
işlev düğmesine basın. Düğmeye SHIFT  düğmesini
basılı tutmadan basarsanız sistem beyazla gösterilen
işlevi etkinleştirir.
MP3 disklerini çalma hakkında notlar
Not
iPod/iPhone/iPad'i, iPod/iPhone/iPad konnektöründen ayırırken
birimi düşürmemeye dikkat edin.
5 Seçtiğiniz parçayı veya dosyayı programlayın.

Seçtiğiniz parçayı veya dosyayı girmek için
düğmesine basın.
Bir CD için toplam çalma süresi 100 dakikayı
aştığında veya MP3 dosyalarını programladığınızda
“--.--” işareti görünür.
6 Toplam 25 parçaya veya dosyaya kadar ek parça
veya dosya programlamak için 3-5. adımları
tekrarlayın.
7 Parça veya dosya programınızı çalmak için,
  düğmesine (veya birimdeki  
düğmesine) basın.
Disk, disk yuvasından  çıkarılıncaya veya
güç kablosunun fişi çekilinceye kadar program
kullanılabilir durumda kalır.
Aynı programı yeniden çalmak için,  
düğmesine (veya birimdeki   düğmesine) basın.
Program Çalmanın iptal edilmesi
Ses çalar durdurulmuşken “PGM” ifadesi kayboluncaya
kadar PLAY MODE  düğmesine art arda basın.
Programın son parçasının veya dosyasının
silinmesi
Ses çalar durdurulmuşken SHIFT  ve CLEAR 
düğmelerini basılı tutun.
Radyonun dinlenmesi
1 TUNER işlevini seçin.
Uzaktan kumandadaki FM veya AM FUNCTION 
düğmesine veya birimdeki FUNCTION 
düğmesine art arda basın.
İşlev göstergesinin ışığı pembe (FM) veya gök mavisi
(AM) renkte yanar.
2 Ayar yapın.
Otomatik tarama için
“AUTO” ifadesi görününceye kadar art arda TUNING
MODE  düğmesine, ardından +/  düğmesine
basın. Tarama bir istasyon bulunduğunda otomatik
olarak durur ve göstergede “TUNED” ile “STEREO”
(yalnızca stereo programlar için) ifadelerinin ışığı
yanar.
Çalma modunun değiştirilmesi
 “ ” çalma işlemi durduruluncaya kadar tüm parçaların veya
dosyaların tekrar çalınacağını gösterir.
 “ 1”, çalma işlemi durduruluncaya kadar tek bir parçanın veya
dosyanın tekrar çalınacağını gösterir.
*1
Seçilen parçanın veya dosyanın
toplam çalma süresi
Diğer işlemler
İyi bir sinyal alışı sağlayan bir yer veya yön bulun,
ardından antenleri ayarlayın.
Paraziti önlemek için antenleri güç kablosundan
uzak tutun.
DualDisc'ler hakkında not
 Sistemi açtığınızda, disk, göstergede “NO DISK” ifadesi
görününceye kadar disk yuvasının içine doğru çekilmez. “NO DISK”
ifadesi görününceye kadar diski itmeye çalışmayın.
 Diski göstergede “NO DISC” ifadesi göründüğü halde disk yuvasına
takamıyorsanız, yuvada zaten bir disk bulunuyor olabilir. Böyle
bir diski zorlayarak çıkarmak için   düğmesini basılı tutun.
Sistem bunu yaptıktan sonra da diski çıkarmazsa, size en yakın Sony
satıcısıyla iletişime geçin.
 Diski çıkaramazsanız ve göstergede “LOCKED” ifadesi görünürse,
size en yakın Sony satıcısıyla iletişime geçin.
 Standart olmayan şekillere (ör. kalp, kare, yıldız) sahip bir disk
koymayın. Disk sistemin içine düşebilir ve onarılamaz hasara
neden olabilir.
 Birimin üzerindeki   düğmesine basıp ardından disk yuvasında
görülen diski yeniden taktığınızda, diski doğrudan iterek içeriye
sokmayın. Diski, disk yuvasından çıkarın ve ardından yeniden takın.
 Bir disk, disk yuvasına yarısı içeride olacak şekilde takılıyken sistemi
kapatmayın. Bu, diskin düşmesine neden olabilir.
 Arızaya neden olabileceğinden üzerinde bant, mühür veya tutkal
bulunan bir diski kullanmayın.
 Bir diski çıkardığınızda kenarından tutun. Yüzeyine dokunmayın.
 8 cm'lik bir diski adaptörle takmaya çalışmayın. Bu, sistemin
arızalanmasına neden olabilir.
Seçilen parça veya
dosya numarası
 MP3 dosyaları içeren bir diske başka parça veya dosya türlerini
ya da gereksiz klasörleri kaydetmeyin.
 MP3 dosyası içermeyen klasörler atlanır.
 Sistem yalnızca “.mp3” dosya uzantısına sahip MP3 dosyalarını
çalabilir.
 Dosya adının uzantısı “.mp3” olduğunda bile, gerçek dosya farklı
olursa, bu dosyanın çalınması sisteme zarar verebilecek nitelikte
şiddetli bir parazit üretebilir.
 Maksimum:
999 klasör (kök klasör dahil)
999 MP3 dosyası
tek bir klasörde 250 MP3 dosyası
8 dosya düzeyi (dosyaların ağaç yapısında).
 Tüm MP3 kodlama/yazma yazılımlarıyla, kayıt cihazlarıyla ve kayıt
ortamlarıyla uyumluluk garanti edilemez. Uyumsuz MP3 diskleri
parazit veya kesik kesik ses üretebilir ya da hiç çalınamayabilir.
* Bu, MP3 veya diğer dosyalar bulunmayan klasörleri içerir. Sistemin
tanıyabileceği klasör sayısı, klasör yapısına bağlı olarak gerçek
klasör sayısından daha az olabilir.
“TUNED” ifadesinin ışığı yanmazsa ve tarama
durmazsa, taramayı durdurmak için   düğmesine
basın, ardından manuel ayar yapın (aşağıda
gösterilmiştir).
RDS hizmetleri sunan bir istasyon bulduğunuzda,
hizmet adı veya istasyon adı gibi bilgiler yayınlar
tarafından sağlanır.
Manuel ayar için
“MANUAL” ifadesi görününceye kadar TUNING
MODE  düğmesine, ardından istediğiniz istasyonu
bulmak için +/  düğmesine art arda basın.
İpucu
Zayıf bir stereo FM istasyonunda statik paraziti azaltmak amacıyla,
stereo sinyal alışını kapatmak için “MONO” ifadesi görününceye
kadar FM MODE  düğmesine art arda basın.
AM ayar aralığının değiştirilmesi
(Avrupa ve Rusya modelleri hariç)
AM ayar aralığının varsayılan ayarı 9 kHz'dir (veya bazı
bölgelerde 10 kHz). Bu işlemi yapmak için birimin
üzerindeki düğmeleri kullanın.
1 AM istasyonunu seçmek için uzaktan kumandadaki
AM FUNCTION  düğmesine veya birimdeki
FUNCTION  düğmesine art arda basın.
2 Sistemi kapatmak için /  düğmesine basın.
3 VOL +  düğmesini basılı tutarak birimdeki / 
düğmesine basın.
Göstergede “STEP 9K” veya “STEP 10K” ifadesi
görünür.
Aralığı değiştirdiğinizde, tüm kayıtlı AM istasyonları
silinir.
Radyo istasyonlarının kaydedilmesi
1 İstediğiniz istasyonu bulun.
2 Tuner belleği modunu seçmek için TUNER
MEMORY  düğmesine basın.
Kayıt numarası
Diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki müşteriler için:
<http://www.sony-asia.com/support>
1 USB işlevini seçin.
Uzaktan kumandadaki USB FUNCTION 
düğmesine veya birimdeki FUNCTION 
düğmesine art arda basın.
İşlev göstergesinin ışığı mavi renkte yanar.
2 USB cihazını (USB) bağlantı noktasına  takın.
3 Çalma işlemini başlatın.
3 İstediğiniz kayıt numarasını seçmek için +/ 
düğmesine art arda basın.
Seçilen kayıt numarasına daha önce başka bir istasyon
atandıysa, istasyon yeni istasyonla değiştirilir.
 düğmesine basarak istasyonu kaydedin.
4
5 Başka istasyon kaydetmek için 1-4. adımları
tekrarlayın.
En fazla 20 adet FM ve 10 adet AM istasyonu
kaydedebilirsiniz.
Uzaktan kumandadaki   düğmesine veya
birimdeki   düğmesine art arda basın.
Bir radyo istasyonunu 7 veya üzerindeki bir kayıt
numarasına kaydederseniz “PRESET” ifadesi
görününceye kadar TUNING MODE  düğmesine ve
ardından istediğiniz kayıt numarasını seçmek için +/- 
düğmesine art arda basın.
iPod/iPhone/iPad'in çalınması
1 iPod işlevini seçin.
Uzaktan kumandadaki iPod FUNCTION 
düğmesine veya birimdeki FUNCTION 
düğmesine art arda basın.
İşlev göstergesinin ışığı beyaz renkte yanar.
2 iPod/iPhone/iPad'i yerleştirin.
3 Çalma işlemini başlatın.
Uzaktan kumandadaki   düğmesine veya
birimdeki   düğmesine art arda basın.
iPod/iPhone/iPad'in kontrol edilmesi
Yapılacak İşlem
Çalma işlemini
duraklatma
Sesli kitap/
podcast'teki parçayı
veya bölümü seçme
Sesli kitap/
podcast'teki parçada
veya bölümde bir
noktayı bulma
Seçili öğeyi belirtme
iPod menülerinde
aşağıya/yukarıya
doğru ilerleme
Önceki menüye
geri dönme veya
bir menü seçme
Basın
 / .
/ . Hızlı ileri veya
hızlı geri sardırmak için, düğmeyi
basılı tutun.
Çalma işlemi sırasında
/  düğmesini basılı
tutun ve düğmeyi istediğiniz
noktada bırakın.
.
/ .
Yapılacak İşlem
Çalma işlemini
duraklatma
Çalma işlemini
durdurma
Klasör seçme
Dosya seçme
Dosyada bir
noktayı bulma
Tekrar Çalmayı
seçme
Basın
  (veya birimdeki  ).
Çalma işlemine devam etmek için,
düğmeye yeniden basın.
 . Çalma işlemine devam etmek
için,  *1 (veya birimdeki
 ) düğmesine basın. Çalma
işlemine devam etmeyi iptal etmek
için,   düğmesine yeniden
basın*2.
+/  (art arda).
/ .
Çalma işlemi sırasında / 
(veya birimdeki / )
düğmesini basılı tutun ve düğmeyi
istediğiniz noktada bırakın.
REPEAT  (“ ” veya “ 1”
ifadesi görününceye kadar art arda).
*1 Sistem, bir VBR MP3/WMA dosyası çalarken, çalmaya farklı bir
noktadan itibaren devam edebilir.
*2 Çalma işlemine devam edildiğinde en üstteki klasöre geri dönülür.
Çalma modunun değiştirilmesi
Ses çalar durdurulmuşken PLAY MODE  düğmesine
art arda basın. Normal Çalma modunu (USB cihazındaki
tüm dosyaların sırayla çalınması), Klasör Çalma modunu
(USB cihazındaki belirtilen klasörde bulunan tüm
dosyalar için “FLDR”) veya Karışık Çalma modunu
(“SHUF” veya klasör karıştırma için “FLDR SHUF”)
seçebilirsiniz.
Çalma modu hakkında not
Sistemi kapattığınızda, seçilen Karışık Çalma modu (“SHUF”) silinir
ve çalma modu Normal Çalma moduna döner.
 Sistem Normal Çalma modundayken “ ” simgesini seçerseniz,
sistem, çalma işlemi durdurulana kadar USB cihazındaki tüm ses
dosyalarını tekrar çalar. Sistem Klasör Çalma modundayken “ ”
simgesini seçerseniz, sistem, çalma işlemi durdurulana kadar seçilen
klasördeki tüm ses dosyalarını tekrar çalar.
 “ 1” simgesini seçerseniz, sistem siz çalma işlemini durdurana
kadar seçilen dosyayı sürekli olarak tekrar çalar.
Sistemin pil şarj cihazı olarak kullanılması
İster açık ister kapalı olsun, sistemi iPod/iPhone/iPad
için pil şarj cihazı olarak kullanabilirsiniz.
Şarj işleminin yapılıp yapılmadığını görmek için,
iPod/iPhone/iPad'in ekranındaki pil simgesine
bakın. Bu sistemle uyumlu iPod/iPhone/iPad
modellerinin listesi için “Teknik Özellikler”
bölümünün “iPod/iPhone/iPad kısmı”na bakın.
iPod/iPhone/iPad'in şarj edilmesinin
durdurulması
iPod/iPhone/iPad'i çıkarın.
iPod/iPhone/iPad'in şarj edilmesi hakkında notlar
 Sistem açıkken bir USB işlevi seçildiğinde, iPod/iPhone/iPad'i
şarj edemezsiniz.
 Sistem kapalıyken yapılan şarj işlemi sırasında DISPLAY 
düğmesine basarsanız, sistem iPod/iPhone/iPad'in şarj edilmesini
durdurur. iPod/iPhone/iPad'in şarj işlemini yeniden başlatmak
için gösterge modu Güç Tasarrufu moduyken iPod/iPhone/iPad'i
yeniden bağlayın.
Notlar
 Sistemin performansı iPod/iPhone/iPad'inizin teknik özelliklerine
bağlı olarak değişebilir.
 iPod/iPhone/iPad'i, yerleştirirken veya çıkarırken birimin üzerindeki
iPod/iPhone/iPad konnektörüyle aynı açıda tutun ve konnektörün
hasar görmesini önlemek için iPod/iPhone/iPad'i çevirmeyin veya
sallamayın.
 Sistemi, konnektöre bir iPod/iPhone/iPad takılıyken taşımayın.
Taşırsanız sistem arızalanabilir.
 iPod/iPhone/iPad'i yerleştirirken veya çıkarırken, sistemi tek
elinizle destekleyin ve yanlışlıkla iPod/iPhone/iPad'in kontrollerine
basmamaya dikkat edin.
 Ses düzeyini değiştirmek için, VOLUME +/  düğmesini
kullanın. Ses düzeyi iPod/iPhone/iPad'de ayarlanırsa değiştirilemez.
 iPod/iPhone/iPad kullanmak için, iPod/iPhone/iPad'inizin kullanım
kılavuzuna bakın.
 Sony, bu sistemle birlikte bir iPod/iPhone/iPad kullanıldığında,
iPod/iPhone/iPad'de kayıtlı verilerin kaybolması veya zarar görmesi
durumunda sorumluluk kabul etmez.
USB cihazındaki bir dosyanın
çalınması
Bu sistemde çalınabilen ses biçimi MP3/WMA*/
AAC*'dir.
* DRM (Digital Rights Management - Dijital Haklar Yönetimi)
telif hakkı korumasına sahip olan veya çevrimiçi bir müzik
mağazasından indirilen dosyalar bu sistemde çalınamaz.
Bu dosyalardan birini çalmaya çalışırsanız sistem sonraki
korumasız ses dosyasını çalar.
Uyumlu USB cihazları hakkında bilgi için aşağıdaki
web sitelerini inceleyin.
Avrupa'daki müşteriler için:
<http://support.sony-europe.com/>
 Sistemin çalma sırası, bağlı dijital müzik çaların çalma sırasından
farklı olabilir.
 USB cihazını çıkarmadan önce sistemi mutlaka kapatın. Sistem
açık durumdayken USB cihazı çıkarılırsa, USB cihazındaki veriler
bozulabilir.
 USB kablo bağlantısı gerekli olduğunda, bağlayacağınız USB
cihazıyla birlikte verilen USB kablosunu takın. Kullanım yöntemiyle
ilgili ayrıntılar için, bağlayacağınız USB cihazıyla birlikte verilen
kullanım kılavuzuna bakın.
 Bağlanan USB cihazının türüne göre “READING” ifadesinin
görünmesi zaman alabilir.
 USB cihazını bir USB hub aracılığıyla bağlamayın.
 USB cihazı takıldığında, sistem USB cihazındaki tüm dosyaları okur.
USB cihazında çok sayıda klasör veya dosya varsa, USB cihazının
okunmasının tamamlanması uzun sürebilir.
 Bağlanan bazı USB cihazlarında, bir işlem yapıldıktan sonra, bu
işlemin sistem tarafından gerçekleştirilmesinden önce gecikme
yaşanabilir.
 Tüm kodlama/yazma yazılımlarıyla uyumluluk garanti edilemez.
USB cihazındaki ses dosyaları orijinal olarak uyumsuz yazılımla
kodlandıysa, söz konusu dosyalar parazit veya kesik kesik ses
üretebilir ya da hiç çalınamayabilir.
 Bu sistem aşağıdaki durumlarda USB cihazındaki ses dosyalarını
çalamaz:
Bir klasördeki toplam ses dosyası sayısı 250'yi aştığında.
Bir USB cihazındaki toplam ses dosyası sayısı 3000'i aştığında.
Bir USB cihazındaki toplam klasör sayısı 1000'i aştığında
(“ROOT” klasörü ve boş klasörler dahil).
Bu sayılar dosya ve klasör yapısına bağlı olarak değişebilir. Ses
dosyaları içeren bir USB cihazına başka dosya türlerini veya gereksiz
klasörleri kaydetmeyin.
 Sistem en fazla iç içe 8 klasörü çalabilir.
 Bu sistem, bağlı bir USB cihazında sunulan tüm işlevleri
desteklemeyebilir.
 Ses dosyası içermeyen klasörler atlanır.
 Bu sistemle dinleyebileceğiniz ses biçimleri aşağıda belirtilmiştir:
MP3: dosya uzantısı “.mp3”
WMA: dosya uzantısı “.wma”
AAC: dosya uzantısı “.m4a”
Dosya adının uzantısı doğru olduğunda bile, gerçek dosya farklı
olursa, sistemin parazit üretebileceğini veya arızalanabileceğini
unutmayın.
Sistemin pil şarj cihazı olarak kullanılması
VOLUME   düğmesine basın.
3 AUDIO IN işlevini seçin.
Uzaktan kumandadaki AUDIO IN FUNCTION 
düğmesine veya birimdeki FUNCTION 
düğmesine art arda basın.
İşlev göstergesinin ışığı kehribar renginde yanar.
üzere 4. adımdaki işlemin aynısını yapın.
6 Ses kaynağını seçin.
İstediğiniz ses kaynağı görününceye kadar art arda
 düğmesine basın.
/  düğmesine, ardından
7 Sistemi kapatın.
  düğmesine basın. Sistem ayarlanan zamandan
önce otomatik olarak açılır.
Sistem ayarlanan zamanda açıksa, Çalma
Zamanlayıcısı çalma işlemini başlatmaz. Sistemin
açıldığı zamandan çalmanın başlayacağı zamana
kadar sistemi çalıştırmayın.
Not
Bağlanan bileşenin ses düzeyi çok düşükse sistem otomatik olarak
Bekleme moduna geçebilir. Bileşenin ses düzeyini buna göre ayarlayın.
Bkz. “Otomatik Bekleme işlevinin kapatılması.”
Ses kaynağı bir zamanlayıcı için bir FM/AM
istasyonuna ayarlanırsa, sistem kayıtlı zamandan
15 saniye önce otomatik olarak açılır. Ses kaynağı
CD/USB olarak ayarlanırsa, sistem kayıtlı zamandan
90 saniye önce otomatik olarak açılır. Ses kaynağı
iPod/iPhone/iPad olarak ayarlanırsa, sistem kayıtlı
zamandan 30 saniye önce otomatik olarak açılır.
Sesin ayarlanması
Yapılacak İşlem
Ses düzeyini
ayarlama
Daha dinamik ses
üretme
Ses efektini
ayarlama
Basın
VOLUME +/ .
BASS BOOST .
SOUND EFFECT  (istenen ses
efekti görüntülenene kadar art arda).
Ayarın kontrol edilmesi
1 SHIFT  ve TIMER MENU  düğmelerini basılı
tutun.
2
“SELECT”i seçmek için art arda /  düğmesine,
 düğmesine basın.
ardından
3 “PLAY SEL”i seçmek için art arda /  düğmesine,
Göstergenin değiştirilmesi
Yapılacak İşlem
Göstergedeki
bilgileri
değiştirme1)
Gösterge modunu
değiştirme
(aşağıya bakın).
1)
Basın
DISPLAY  (sistem açıkken art
arda).
DISPLAY  (sistem kapalıyken art
arda).2)
Örneğin, aşağıdakiler gibi CD/MP3 diski bilgilerini veya USB cihazı
bilgilerini görüntüleyebilirsiniz:
CD-DA disk
çalma sırasında bir parçanın kalan çalma süresi
toplam kalan çalma süresi
MP3 diski/USB cihazı
parça veya dosya adı (“
sanatçı adı (“ ”)
albüm adı (“
”)
2)
”)
Sistem kapalıyken birimin üzerindeki STANDBY göstergesinin 
ışığı yanar.
Sistem aşağıdaki gösterge modlarını sunar.
Gösterge modu
Güç Tasarrufu
modu2)
3)
Saat
Sistem kapalıyken1)
Gösterge, gücü korumak için
kapatılır. Zamanlayıcı ve saat
çalışmaya devam eder.
Saat görüntülenir.
Sistem kapalıyken birimin üzerindeki STANDBY  göstergesinin
ışığı yanar.
2)
Güç Tasarrufu modunda saat ayarlanamaz.
3)
Saat ekranı 8 saniye sonra otomatik olarak Güç Tasarrufu
moduna geçer.
ardından
 düğmesine basın.
Zamanlayıcının iptal edilmesi
3. adımda “OFF” ifadesi görününceye kadar yukarıdaki

işlemin aynısını tekrarlayın, ardından
düğmesine basın.
Ayarın değiştirilmesi
1. adımdan itibaren yeniden başlayın.
Notlar
 Zamanlayıcı olarak bir USB cihazını seçerseniz ve söz konusu
cihazda çok sayıda dosya veya klasör bulunuyorsa, okuma işlemi
biraz zaman alır. Bu da zamanlayıcıya yanıt olarak çalma işleminin
başlamasından önce biraz gecikmeye neden olur.
 Bir Çalma Zamanlayıcısının ses kaynağı kayıtlı bir radyo
istasyonundan ayarlanan bir FM/AM istasyonuna ayarlandığında,
Çalma Zamanlayıcısının radyo istasyonu ayarı onun için
ayarladığınız değerde sabitlenir. Radyo istasyonunu Çalma
Zamanlayıcısını ayarladıktan sonra değiştirseniz bile Çalma
Zamanlayıcısının radyo istasyonu ayarı değişmez.
 Bir Çalma Zamanlayıcısının ses kaynağı otomatik ayarı veya
manuel ayarı kullanarak ayarladığınız bir FM/AM istasyonuna
ayarlandığında, radyo istasyonunu Çalma Zamanlayıcısını
ayarladıktan sonra değiştirirseniz, Çalma Zamanlayıcısının
radyo istasyonu da değiştirilir.
iPod/iPhone/iPad kullanıcısı için notlar
 Çalma Zamanlayıcısını kullanırken iPod/iPhone/iPad'in
çalınmadığından emin olun.
 Bağlanan iPod/iPhone/iPad'in durumuna bağlı olarak Çalma
Zamanlayıcısı etkinleştirilmeyebilir.
İpucu
Çalma Zamanlayıcısı ayarı, manuel olarak iptal edilmedikçe kalır.
1)
Gösterge bilgileri hakkında notlar
 Görüntülenemeyen karakterler “_” şeklinde görünür.
 Aşağıdakiler görüntülenmez:
bir MP3 diskinin veya USB cihazının toplam çalma süresi
bir MP3 diskinin veya USB cihazının toplam kalan çalma süresi
bir MP3/WMA/AAC dosyasının kalan çalma süresi.
 Aşağıdakiler düzgün görüntülenmez:
VBR (değişken bit hızı) kullanılarak kodlanan bir MP3 dosyasının
geçen çalma süresi
genişletme biçiminde ISO9660 Düzey 1, Düzey 2'ye veya Joliet'e
uymayan klasör veya dosya adları
 Aşağıdakiler görüntülenir:
bir CD-DA diskin toplam çalma süresi (PGM modunun seçildiği
ve ses çaların durdurulduğu durum hariç).
CD-DA diskteki bir parçanın kalan çalma süresi.
bir CD-DA diskin kalan çalma süresi (yalnızca çalma sırasında
Normal Çalma modu seçildiğinde).
ID3 sürüm 1 ve sürüm 2 etiketleri kullanıldığında, MP3
dosyalarının ID3 etiket bilgileri (tek bir MP3 dosyası için ID3
sürüm 1 ve sürüm 2 etiketleri kullanıldığında ID3 sürüm 2 etiket
bilgileri öncelikli olarak görüntülenir).
izin verilen karakterlerin büyük harfler (A - Z), rakamlar (0 - 9) ve
(˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^ ~) simgeleri olduğu
bir ID3 etiketi için en fazla 64 karakter.
Sorun Giderme
1 Güç kablosunun sıkı bir şekilde bağlandığından
emin olun.
2 Sorununuzu aşağıdaki kontrol listesinde bulun ve
belirtilen düzeltici işlemi yapın.
Sorun devam ederse, size en yakın Sony satıcısıyla
iletişime geçin.
STANDBY göstergesinin ışığı yanıp
sönerse
Güç kablosunun fişini derhal çıkarın ve aşağıdakileri
kontrol edin.
 Sistemin havalandırma deliklerini kapatan bir
nesne var mı?
 iPod/iPhone/iPad konnektörü  kısa devre
yapmış mı?
STANDBY göstergesinin  ışığı yanıp sönmeyi
kestikten sonra güç kablosunu yeniden bağlayın ve
sistemi açın. Sorun devam ederse, size en yakın Sony
satıcısıyla iletişime geçin.
Genel
Zamanlayıcıların kullanılması
Sistem 2 zamanlayıcı işlevi sunar. İki zamanlayıcıyı da
kullanıyorsanız, Uyku Zamanlayıcısı önceliklidir.
Uyku Zamanlayıcısı:
Müzik dinlerken uykuya dalabilirsiniz. Bu işlev saat
ayarlanmadıysa bile çalışır.
SHIFT  düğmesini basılı tutarak SLEEP  düğmesine
art arda basın.
SLEEP  düğmesine SHIFT  düğmesi basılı
tutulurken her basıldığında, ayar süresi en fazla
90 dakikadan en az 10 dakikaya kadar 10 dakika azalır.
Uyku Zamanlayıcısını iptal etmek için, “OFF”u seçin.
USB cihazının şarj edilmesinin durdurulması
1 Ses kaynağını hazırlayın.
USB cihazının şarj edilmesiyle ilgili notlar
Saati ayarlamak için art arda /  düğmesine,
 düğmesine basın. Dakikayı ayarlamak
ardından
için yukarıdaki işlemleri yapın.
Bağlı bileşeni çalmaya başlayın ve ses düzeyini
ayarlayın.
Önceden ayarladığınız bir zamanda CD, FM/AM yayını,
iPod/iPhone/iPad veya USB cihazıyla uyanabilirsiniz.
Saati ayarladığınızdan emin olun.
 iPod/iPhone/iPad ile USB cihazını aynı anda şarj edemezsiniz.
USB cihazını şarj ederken, işlev olarak USB işlevini seçin.
 Sistem kapalıyken USB cihazını şarj edemezsiniz.
4 Çalma işleminin başlatılacağı zamanı ayarlayın.
4 Çalma işlemini başlatın.
Sistemi, sistem açıkken şarj edilebilme özelliğine sahip
USB cihazları için pil şarj cihazı olarak kullanabilirsiniz.
Uzaktan kumandadaki USB FUNCTION  düğmesine
veya birimdeki FUNCTION  düğmesine art
arda basın.
(USB) bağlantı noktasına
Şarj işlemi, USB cihazını,
 taktığınızda başlar. Şarj durumu USB cihazının
ekranında görünür. Ayrıntılar için USB cihazınızın
kullanım kılavuzuna bakın.
USB cihazını çıkarın.
“PLAY SET”i seçmek için art arda /  düğmesine,
 düğmesine basın.
ardından
5 Çalma işleminin durdurulacağı zamanı ayarlamak
2 Sesi kısın.
 Karışık Çalma modu “SHUF” olarak ayarlandığında, sistem USB
cihazındaki tüm ses dosyalarını karışık şekilde çalar. Karışık Çalma
modu “FLDR SHUF” olarak ayarlandığında ise, sistem seçilen
klasördeki tüm ses dosyalarını karışık şekilde çalar.
 Sistemi kapattığınızda, seçilen Karışık Çalma modu (“SHUF” veya
“FLDR SHUF”) silinir ve çalma modu Normal Çalma moduna
döner (“FLDR”).
Tekrar çalma hakkında notlar
3 Çalma zamanlayıcısını ayarlayın.
Ek ses bileşenini, bir analog ses kablosu (cihazla
birlikte verilmemiştir) kullanarak birimin üzerindeki
AUDIO IN jakına  takın.
Karışık Çalma modu hakkında notlar
Notlar
TOOL MENU /RETURN .
1 Ses kaynağını hazırlayın.
Diğer işlemler
Kayıtlı bir radyo istasyonunun dinlenmesi
Bir radyo istasyonunu 1-6 arasındaki bir kayıt
numarasına kaydederseniz radyo istasyonu, sistem işlevi
AM veya FM olarak ayarlandığında yalnızca TUNER
MEMORY NUMBER (1-6)  düğmesine basılarak
bulunabilir.
İsteğe bağlı ses bileşenlerinin
kullanılması
Çalma Zamanlayıcısı:
Ses kaynağını hazırladıktan sonra ses düzeyini
ayarlamak için VOLUME +/  düğmesine basın.
Belirli bir CD parçası, ses dosyası ve radyo
istasyonundan başlamak için kendi programınızı
oluşturun.
2 Zamanlayıcı ayar modunu seçin.
SHIFT  ve TIMER MENU  düğmelerini
basılı tutun.
Sistem açılmıyor.
 Güç kablosunun fişi prize doğru şekilde takılmış mı?
Sistem, beklenmedik bir şekilde Bekleme
moduna geçti.
 Bu, arıza değildir. İşlem yapılmadığında veya ses
sinyali çıkışı olmadığında, sistem yaklaşık 30 dakika
içerisinde otomatik olarak Bekleme moduna geçer.
Bkz. “Otomatik Bekleme işlevinin kapatılması”.
Saat ayarı veya Çalma Zamanlayıcısının
çalışması beklenmedik bir şekilde iptal edildi.
 Hiç işlem yapılmadan yaklaşık bir dakika geçerse, saat
ayarı veya Çalma Zamanlayıcısı ayarı otomatik olarak
iptal edilir. İşlemi baştan itibaren yeniden yapın.
Ses yok.
 Sesi açmak için VOLUME +  düğmesine basın.
 Kulaklığın  (kulaklık) jakına  takılmadığından
emin olun.
 Ek ses bileşenlerinin doğru şekilde bağlandığından
emin olun.
 İşlevin AUDIO IN olarak ayarlandığından emin olun.
 Sistemin havalandırma deliklerini kapatan bir nesne
var mı?
 Belirtilen istasyon geçici olarak yayınını durdurmuş
olabilir.
Şiddetli uğultu veya parazit var.
 Sistemi parazit kaynaklarından uzaklaştırın.
 Sistemin fişini farklı bir prize takın.
 Güç kablosuna bir parazit filtresi (cihazla birlikte
verilmemiştir) takın.
Uzaktan kumanda çalışmıyor.
 Uzaktan kumandayla birimin üzerindeki uzaktan
kumanda sensörü  arasındaki her türlü engeli
kaldırın ve birimi floresan lambalardan uzakta bir yere
yerleştirin.
 Uzaktan kumandayı sistemin sensörüne  doğrultun.
 Uzaktan kumandayı sisteme yaklaştırın.
STANDBY göstergesinin  ışığı, güç
kablosunun fişi çıkarıldıktan sonra
yanık kalıyor.
 STANDBY göstergesinin  ışığı, güç kablosunun fişi
çekildikten sonra hemen sönmeyebilir. Göstergenin
ışığı yaklaşık 40 saniye sonra söner. Bu, arıza değildir.
CD/MP3 diski
Sistem diski çıkarmıyor ve “LOCKED” ifadesi
görünüyor.
 Size en yakın Sony satıcısıyla veya bölgenizdeki yetkili
Sony servis merkeziyle iletişime geçin.
Disk takılamıyor.
 Sistemin açık olduğundan emin olun.
 Göstergede “NO DISC” ifadesi görünene kadar disk
yuvasına disk takmayın.
 Son haline getirilmemiş bir disk (veri eklenebilecek
bir disk).
Ses atlama yapıyor veya disk çalınmıyor.
 Diski silerek temizleyin ve yeniden yerleştirin.
 Sistemi titreşimden uzak bir yere (örneğin, dengeli
bir standın üzerine) taşıyın.
Çalma işlemi ilk parçadan başlamıyor.
 Hem “PGM” hem de “SHUF” ifadesi kayboluncaya
kadar PLAY MODE  düğmesine art arda basarak
normal çalma işlemine geri dönün.
Çalma işleminin başlaması normalden daha
uzun sürüyor.
 Aşağıdaki diskler çalma işleminin başlatılması için
gereken süreyi artırabilir:
 karmaşık bir ağaç yapısıyla kaydedilen bir disk
 çok sayıda klasör içeren bir disk
Hatalı görüntüleme.
 CD-DA'de, MP3 diskinde kayıtlı veriler bozulmuş
olabilir, aktarma işlemini yeniden yapın.
 Bu sistemin görüntüleyebileceği karakter kodu aşağıda
belirtilmiştir:
 Büyük harfler (A - Z).
 Sayılar (0 - 9).
 Simgeler (< > * +, [ ] \ _).
Diğer karakterler “_” şeklinde görünür.
iPod/iPhone/iPad
Ses yok.
 iPod/iPhone/iPad'in sıkı bir şekilde bağlandığından
emin olun.
 iPod/iPhone/iPad'in müzik çaldığından emin olun.
 iPod/iPhone/iPad'in en son yazılımla
güncellendiğinden emin olun. Güncellenmediyse,
iPod/iPhone/iPad'i sistemle birlikte kullanmadan
önce güncelleyin.
 Ses düzeyini ayarlayın.
Ses bozuk.
 iPod/iPhone/iPad'in sıkı bir şekilde bağlandığından
emin olun.
 Sesi kısın.
 iPod/iPhone/iPad'in “EQ” ayarını “Off ” veya “Flat”
olarak ayarlayın.
iPod/iPhone/iPad çalışmıyor.
 iPod/iPhone/iPad'de çalışan diğer tüm iOS
uygulamalarını kapatın. Ayrıntılar için iPod/iPhone/
iPad ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.
 iPod/iPhone/iPad'in sıkı bir şekilde bağlandığından
emin olun.
 iPod/iPhone/iPad'in en son yazılımla
güncellendiğinden emin olun. Güncellenmediyse,
iPod/iPhone/iPad'i sistemle birlikte kullanmadan
önce güncelleyin.
 Sistem ve iPod/iPhone/iPad'in çalışması birbirinden
farklı olduğundan, iPod/iPhone/iPad'i uzaktan
kumandanın veya cihazın üzerindeki düğmeleri
kullanarak çalıştıramayabilirsiniz. Böyle bir durumda,
iPod/iPhone/iPad'in üzerindeki kontrol düğmelerini
kullanın.
iPod/iPhone/iPad şarj edilemiyor.
 iPod/iPhone/iPad'in sıkı bir şekilde bağlandığından
emin olun.
 Sistemin USB işlevinde olmadığından emin olun.
iPod/iPhone/iPad, USB işlevinde şarj edilemez.
 iPod/iPhone/iPad'inizle birlikte verilen USB kablosunu
sistemin üzerindeki USB konnektörüne bağlasanız bile
iPod/iPhone/iPad'i şarj edemezsiniz.
 Sistem kapalıyken yapılan şarj işlemi sırasında
DISPLAY  düğmesine basarsanız, sistem
iPod/iPhone/iPad'in şarj edilmesini durdurur.
iPod/iPhone/iPad'in şarj işlemini yeniden başlatmak
için gösterge modu Güç Tasarrufu moduyken
iPod/iPhone/iPad'i yeniden bağlayın.
iPhone'un zil sesi düzeyi değiştirilemiyor.
 iPhone'da zil sesi düzeyini ayarlayın.
Desteklenmeyen bir USB cihazı mı
kullanıyorsunuz?
 Desteklenmeyen bir USB cihazı kullanıyorsanız,
aşağıdaki sorunlar meydana gelebilir. Uyumlu
cihazlarla ilgili, “USB cihazındaki bir dosyanın
çalınması” bölümünde belirtilen URL'lere sahip
web sitelerinde yer alan bilgileri kontrol edin.
 USB cihazı tanınamıyor.
 Bu sistemde dosya veya klasör adları
görüntülenemiyor.
 Çalma işlemi yapılamıyor.
 Ses atlama yapıyor.
 Parazit var.
 Ses çıkışı bozuk.
Ses yok.
 USB cihazı doğru bir şekilde takılmamıştır. Sistemi
kapatın ve USB cihazını yeniden takın.
Parazit, şarkı atlama veya bozuk ses
sorunları var.
 Desteklenmeyen bir USB cihazı kullanıyorsunuzdur.
Web sitelerindeki, uyumlu USB cihazlarıyla ilgili
bilgileri inceleyin.
 Sistemi kapatın ve USB cihazını yeniden takın,
ardından sistemi açın.
 Müzik verilerinin kendisi parazit içeriyordur veya
ses bozuktur. Parazit, aktarma işlemi sırasında girmiş
olabilir. Dosyayı silin ve yeniden aktarmayı deneyin.
 Ses dosyalarını kodlarken kullanılan bit hızı düşüktür.
USB cihazına daha yüksek bit hızına sahip ses dosyaları
gönderin.
Uzun süre “READING” ifadesi görüntüleniyor
veya çalma işleminin başlaması uzun sürüyor.
 Okuma işlemi aşağıdaki durumlarda uzun sürebilir:
 USB cihazında çok sayıda klasör veya dosya
bulunuyordur.
 Dosya yapısı son derece karmaşıktır.
 Bellek kapasitesi çok yüksektir.
 Dahili bellek parçalıdır.
Hatalı görüntüleme.
 USB cihazında kayıtlı veriler bozulmuş olabilir, aktarma
işlemini yeniden yapın.
 Bu sistemin görüntüleyebileceği karakter kodu aşağıda
belirtilmiştir:
 Büyük harfler (A - Z).
 Sayılar (0 - 9).
 Simgeler (< > * +, [ ] \ _).
Diğer karakterler “_” şeklinde görünür.
USB cihazı tanınamıyor.
 Sistemi kapatın ve USB cihazını yeniden takın,
ardından sistemi açın.
 Web sitelerindeki, uyumlu USB cihazlarıyla ilgili
bilgileri inceleyin.
 USB cihazı düzgün çalışmıyordur. Bu sorunu nasıl
çözebileceğinize ilişkin olarak USB cihazıyla birlikte
verilen kullanım talimatlarına bakın.
Çalma işlemi başlamıyor.
 Sistemi kapatın ve USB cihazını yeniden takın,
ardından sistemi açın.
 Web sitelerindeki, uyumlu USB cihazlarıyla ilgili
bilgileri inceleyin.
Çalma işlemi ilk dosyadan başlamıyor.
 Çalma modunu Normal Çalma modu olarak ayarlayın.
Ses dosyası çalınamıyor.
 MP3 PRO biçimindeki MP3 dosyaları çalınamaz.
 Bazı AAC dosyaları düzgün çalınamayabilir.
 Video akışına sahip olan bir AAC dosyası çalınamaz.
 Windows Media Audio Lossless ve Professional
biçimindeki WMA dosyaları çalınamaz.
 FAT16 veya FAT32 dışındaki dosya sistemleriyle
biçimlendirilen USB cihazı desteklenmemektedir.*
 Kullanılmakta olan USB cihazında birden fazla bölüm
olduğunda, dosyalar çalınamayabilir.
 Sistem en fazla iç içe 8 klasörü çalabilir.
 Şifrelenmiş veya şifre vb. ile korunan dosyalar
çalınamaz.
 Telif hakkı korumasına (Dijital Haklar Yönetimi) sahip
dosyalar bu sistem tarafından çalınamaz.
* Sistem, FAT16 ve FAT32’yi destekler; ancak bazı USB cihazları
bu FAT’lerin tümünü desteklemiyor olabilir. Ayrıntılar için
her USB cihazının kullanım talimatlarına bakın veya üreticiyle
iletişime geçin.
Tuner
Şiddetli uğultu veya parazit var ya da
istasyonlar alınamıyor. (Göstergede “TUNED”
veya “STEREO” ifadesinin ışığı yanıp sönüyor.)
 Anteni düzgün bir şekilde bağlayın.
 İyi bir sinyal alışı sağlayan bir yer veya yön bulun,
ardından anteni yeniden ayarlayın.
 Paraziti önlemek için antenleri güç kablosundan
uzak tutun.
 Yakındaki elektrikli cihazları kapatın.
Aynı anda birkaç radyo istasyonu duyulabiliyor.
 İyi bir sinyal alışı sağlayan bir yer veya yön bulun,
ardından anteni yeniden ayarlayın.
 Anten kablolarını örneğin piyasada bulunabilen kablo
klipsleriyle toplayın ve kablo uzunluklarını ayarlayın.
Sistemin fabrika ayarlarına döndürülmesi
Hala düzgün çalışmıyorsa, sistemi fabrika ayarlarına
döndürün.
Sistemi fabrika ayarlarına döndürmek için birimin
üzerindeki düğmeleri kullanın.
USB cihazı
1 Güç kablosunu çıkarın ve yeniden takın, ardından
Bağlanan iPod/iPhone/iPad veya USB cihazı,
iki cihaz da aynı anda bağlandığında şarj
edilmiyor.
2 Göstergede “RESET” ifadesi görününceye kadar
 iPod/iPhone/iPad ile USB cihazını aynı anda şarj
edemezsiniz. USB cihazını şarj etmek için USB
işlevini seçin.
sistemi açın.
birimin üzerindeki   ve /  düğmelerine
basın.
Kullanıcı tarafından yapılandırılan, kayıtlı radyo
istasyonları, zamanlayıcı ve saat gibi ayarların
tümü silinir.
Otomatik Bekleme işlevinin kapatılması
Bu sistem Otomatik Bekleme işleviyle donatılmıştır.
Bu işlev sayesinde, işlem yapılmadığında veya ses sinyali
çıkışı olmadığında, sistem yaklaşık 30 dakika içerisinde
otomatik olarak Bekleme moduna geçer.
Varsayılan olarak, Otomatik Bekleme işlevi açıktır.
Otomatik Bekleme işlevini kapatmak için birimin
üzerindeki düğmeleri kullanın.
Sistem açıkken   düğmesini “AUTO. STBY OFF”
ifadesi görününceye kadar basılı tutun.
İşlevi açmak için, işlemi “AUTO. STBY ON” ifadesi
görününceye kadar tekrarlayın.
Notlar
 Sistem Bekleme moduna geçmeden 2 dakika önce göstergede
“AUTO. STBY” ifadesi görünür.
 Otomatik Bekleme işlevi, etkinleştirmiş olsanız bile, tuner işlevi
için (FM/AM) geçersizdir.
 Sistem aşağıdaki durumlarda Bekleme moduna otomatik olarak
geçemeyebilir:
bir ses sinyali algılanıyorken
ses parçalarının veya dosyalarının çalınması sırasında
önceden ayarlanan Uyku Zamanlayıcısı veya Çalma Zamanlayıcısı
devredeyken
 Sistem, Otomatik Bekleme işlevi aşağıdaki durumlarda
etkinleştirilmiş olsa bile, Bekleme moduna geçene kadar süreyi
yeniden geriye doğru sayar.
iPod/iPhone/iPad bağlandığında
uzaktan kumandadaki veya birimdeki bir düğmeye basıldığında
Bip sesinin kapatılması
Sistem, fabrikada birimdeki dokunmatik panelin bir
düğmesine bastığınızda düğmeye dokunulduğunu
onaylayan bir bip sesi çıkaracak şekilde ayarlanmıştır.
Bip sesini kapatabilirsiniz.
1 Sistemi açmak için /  düğmesine basın.
2 Birimin üzerindeki   ve VOLUME  
düğmelerini 3 saniye veya daha uzun süre boyunca
basılı tutun.
Bip sesini açmak isterseniz, 1 ve 2. adımlardaki
işlemin aynısını yapın.
Not
Bip sesi açık olarak ayarlansa bile, dokunmatik panelin
çalışması, Bağlantı İstasyonu göstergesinin ışığı yanıp
sönerken bile etkinleştirildiği halde, sistem Bağlantı
İstasyonu göstergesinin ışığı yanıp sönerken düğmeye
dokunulduğunu onaylamak için bip sesi çıkarmaz.
Mesajlar
CAN’T PLAY: Bu sistemde çalınamayacak bir disk
koymuşsunuzdur.
COMPLETE: Kaydetme işlemi normal bir şekilde sona
ermiştir.
ERROR: Öngörülemeyen bir durum söz konusudur veya
bilinmeyen bir cihaz bağlanmıştır.
FULL: 25'ten fazla parçayı veya dosyayı (adımı)
programlamaya çalışmışsınızdır.
LOCKED: Disk yuvası çalışmıyordur. Size en yakın Sony
satıcısıyla iletişime geçin.
NO DEVICE: USB cihazı takılı değildir veya takılı USB
cihazı çıkarılmıştır.
NO DISC: Ses çalarda disk yoktur veya çalınamayacak
nitelikte bir disk koymuşsunuzdur.
NO MEMORY: Bellek ortamı USB cihazının içine
takılmamıştır.
NO STEP: Programlanan parçaların tümü silinmiştir.
NO SUPPORT: Desteklenmeyen bir USB cihazı veya
iPod/iPhone/iPad takılmıştır ya da pili boş bir
iPod/iPhone/iPad bağlanmıştır.
NO TRACK: USB cihazında veya CD diskte çalınabilecek
dosyalar yoktur.
NOT USED: Belirli bir işlemi, yapılmasının yasak olduğu
koşullar altında yapmaya çalışmışsınızdır.
OVER CURRENT: USB cihazını bağlantı noktasından
çıkarıp sistemi kapatın, sonra sistemi açın.
PUSH STOP: CD veya USB işlevinde çalma işlemi
sırasında PLAY MODE  düğmesine basmışsınızdır.
TIME NG: Çalma Zamanlayıcısının başlangıç ve bitiş
zamanları aynı saate ayarlanmıştır.
Önlemler
Bu sistemin ÇALABİLECEĞİ diskler
 Ses CD'si
 CD-R/CD-RW (ses verileri/MP3 dosyaları)
Bu sistemin ÇALAMAYACAĞI diskler
 CD-ROM
 ISO9660 Düzey 1/Düzey 2, Joliet'le uyumlu müzik
CD'si veya MP3 biçiminde kaydedilenler dışındaki
CD-R/CD-RW'ler
 Düşük kayıt kalitesine sahip CD-R/CD-RW'ler,
üzerinde çizikler bulunan veya kirli CD-R/CD RW'ler
veya uyumsuz bir kayıt cihazıyla kaydedilen CD-R/
CD-RW'ler
 Yanlış bir şekilde sonlandırılan CD-R/CD-RW'ler
 MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) dosyalarından başka
dosyalar içeren diskler
 Standart olmayan şekildeki (örneğin, kalp, kare, yıldız
şeklindeki) diskler
 Üzerlerine yapışkanlı bant, kağıt veya etiket
yapıştırılmış diskler
 Tutkalın mührün dışına taştığı mühür takılı kiralık
veya kullanılmış diskler
 Dokunulduğunda yapışkanlı bir his veren mürekkep
kullanılarak basılmış etiketlere sahip diskler
Diskler hakkında notlar
 Diski çalmadan önce, bir temizlik beziyle ortasından
dışına doğru silin.
 Diskleri, benzin, tiner veya piyasada bulunan temizlik
maddeleri ya da vinil plaklar için üretilmiş anti-statik
sprey gibi çözücülerle temizlemeyin.
 Diskleri doğrudan güneş ışığına ya da sıcak hava
kanalları gibi ısı kaynaklarına maruz bırakmayın veya
doğrudan güneş ışığını gören bir arabada bırakmayın.
Güvenlik hakkında
 Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız, güç kablosunun
fişini (şebeke kablosu) prizden (şebeke) tamamen
çıkarın. Sistemin fişini çekerken her zaman fişten tutun.
Asla kablonun kendisini çekmeyin.
 Sistemin içine herhangi bir katı nesne düşer veya sıvı
dökülürse, sistemin fişini çekin ve sistemi yeniden
çalıştırmadan önce nitelikli personele kontrol ettirin.
 AC güç kablosu yalnızca nitelikli bir servis merkezi
tarafından değiştirilebilir.
Yerleştirme hakkında
 Sistemi eğik bir konumda veya aşırı sıcak, soğuk, tozlu,
kirli veya nemli ya da yeterli havalandırma bulunmayan
veya titreşime, doğrudan güneş ışığına ya da parlak bir
ışığa tabi yerlere yerleştirmeyin.
 Yüzeyde lekelenme ve renk solması meydana
gelebileceğinden, sistemi özel işlem görmüş (örneğin,
balmumu, yağ, cila vb. ile) yüzeylere yerleştirirken
dikkatli olun.
 Sistem doğrudan soğuk bir yerden sıcak bir yere
taşınırsa veya aşırı nemli bir odaya yerleştirilirse, nem,
CD çaların içindeki lensin üzerinde yoğunlaşarak
sistemin arızalanmasına neden olabilir. Bu durumda,
diski çıkarın ve sistemi nem buharlaşana kadar yaklaşık
bir saat boyunca çalışır durumda bırakın.
Isı yükselmesi hakkında
 Çalışma sırasında birimde ısı yükselmesi normaldir
ve alarm nedeni değildir.
 Cihaz sürekli olarak yüksek bir ses düzeyinde
kullanılıyorsa, sıcak olabileceğinden, kabine
dokunmayın.
 Havalandırma deliklerini kapatmayın.
Hoparlör sistemi hakkında
Bu hoparlör sistemi manyetik açıdan korumalı değildir,
yakında bulunan TV setlerindeki görüntü manyetik
olarak bozulabilir. Bu durumda, TV'yi kapatın,
15-30 dakika bekleyin ve yeniden açın.
Kabinin temizlenmesi
Bu sistemi hafif bir deterjan solüsyonuyla biraz
nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin. Aşındırıcı
bez, toz deterjan ya da tiner, benzin veya alkol gibi
çözücüler kullanmayın.
Teknik Özellikler
Amplifikatör bölümü
Güç çıkışı (ölçülen): 16 watt + 16 watt (1 kHz'de 8 ohm, %1 THD)
Sürekli RMS güç çıkışı (referans): 20 watt + 20 watt (1 kHz'de 8 ohm,
%10 THD)
Giriş
AUDIO IN (stereo mini jak): Hassasiyet 700 mV, empedans 47 kilohm
Çıkışlar
PHONES (stereo mini jak): 8 veya daha yüksek ohm'luk kulaklıklar
takılabilir
CD çalar bölümü
Sistem: Kompakt disk ve dijital ses sistemi
Lazer Diyot Özellikleri
Emisyon Süresi: Sürekli
Lazer Çıkışı*: 44,6 μW'tan az
* Bu çıkış, Optik Alma Bloğu üzerinde 7 mm açıklıkla objektif merceği
yüzeyinden 200 mm uzaklıktaki değer ölçümüdür.
Frekans yanıtı: 20 Hz  20 kHz
Sinyal/parazit oranı: 90 dB'den fazla
Dinamik aralık: 90 dB'den fazla
Tuner bölümü
FM stereo, FM/AM süperheterodin tuner
Anten: FM kablo anteni
AM döngü anteni
FM tuner bölümü
Ayar aralığı:
Brezilya modeli:
87,5 MHz  108,0 MHz (100 kHz'lik adımlarla)
Diğer modeller:
87,5 MHz  108,0 MHz (50 kHz'lik adımlarla)
AM tuner bölümü
Ayar aralığı:
Avrupa modelleri:
531 kHz  1602 kHz (9 kHz'lik adımlarla)
Latin Amerika modelleri:
531 kHz  1710 kHz (9 kHz'lik adımlarla)
530 kHz  1710 kHz (10 kHz'lik adımlarla)
Diğer modeller:
531 kHz  1602 kHz (9 kHz'lik adımlarla)
530 kHz  1610 kHz (10 kHz'lik adımlarla)
iPod/iPhone/iPad bölümü
Uyumlu iPod/iPhone/iPad modelleri:
 iPod touch 4. nesil
 iPod touch 3. nesil
 iPod touch 2. nesil
 iPod nano 6. nesil
 iPod nano 5. nesil (video kamera)
 iPod nano 4. nesil (video)
 iPod nano 3. nesil (video)
 iPod classic 160 GB (2009)
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
 iPad2
 iPad
“Made for iPod”, “Made for iPhone” ve “Made for iPad” elektronik bir
aksesuarın özellikle, sırasıyla iPod, iPhone veya iPad'e bağlanmak üzere
tasarlandığı ve Apple performans standartlarını karşıladığının geliştiricisi
tarafından onaylandığı anlamına gelir. Apple, bu cihazın çalışmasından
veya güvenlikle ilgili ve yasal standartlara uygunluğundan sorumlu değildir.
Bu aksesuarın iPod, iPhone veya iPad ile birlikte kullanılması kablosuz bağlantı
performansını etkileyebilir.
USB bölümü
Desteklenen bit hızı:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps  320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps  192 kbps, VBR
AAC: 48 kbps  320 kbps
Örnekleme frekansları:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
(USB) bağlantı noktası: Tip A, maksimum akım 500 mA
Hoparlör bölümü
Tam aralıklı hoparlör: 65 mm, koni tipi
Pasif radyatör: 67 mm × 108 mm
Ölçülen empedans: 8 ohm
Genel
Güç gereklilikleri:
AC adaptör
Giriş: 100 V  240 V AC, 50/60 Hz
Çıkış: DC 19,5 V 3,9 A
Güç tüketimi: 32 watt
Boyutlar (G/Y/D):
Yak. 449 mm × 212 mm × 137 (95) mm (çıkıntılı parçalar dahil)
Ağırlık: Yak. 2,8 kg
Ana birim sayısı: 1 adet
Cihazla birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda (1), AC adaptör (1),
Güç kablosu (1), FM kablo/AM döngü anteni (1), Koruyucu tampon (2),
R6 (AA Boyutu) piller (2)
Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
Bekleme modunda güç tüketimi: 0,5 W
Download PDF

advertising