Sony | DLC-HD10G | Sony DLC-HD30G Kullanım Talimatları

3-215-281-11(1)
HDMI A/V KABEL
Upute za uporabu
DLC-HD10G / DLC-HD30G / DLC-HD50G
© 2007 Sony Corporation
Primjer povezivanja
Prijemnik, DVD uređaj, igraća konzola, digitalni
videorekorder, A/V pojačalo, HD videokamera,
itd.
TV, projektor, A/V pojačalo, itd.
High Speed HDMI kabel (HDMI kabel verzije 1.3a,
kategorija 2)
HDMI 19-pinski standardni utikač y HDMI 19-pinski
standardni utikač
C Visoka pouzdanost i visoka izdržljivost
Značajke
C Prijenos High-Definition digitalnih video*1 i višekanalnih
digitalnih audio*2 signala putem jednog kabela/priključka
*1 Digitalni videosignali: Podržava širok spektar razina
kvalitete slike, od SD (Standard-Definition: 480i) do Full
HD (1080p)
2
* Digitalni audiosignali: Podržava stereo i višekanalni
(surround) zvuk
C Proizvod je certificiran kao HDMI kabel verzije 1.3a,
kategorija 2 (high-speed vrsta)
C Ostvaruje izvrstan prijenos signala, s umanjenim
vanjskim utjecajima
– Struktura utikača bez šavova
– Twinax i dvožilna struktura kabela za brzi prijenos
podataka
– Troslojna zaštita
Aluminijska folija visoke gustoće (snažna zaštita od
interferencije, posebice valnih područja visokih
frekvencija): dva sloja
Pletivo bakrene žice visoke gustoće (snažna zaštita od
interferencije, posebice valnih područja niskih
frekvencija): jedan sloj
C Visokokvalitetni OFC (bakar bez kisika) unutarnji žičani
vodič
– Priključci s 24-karatnom pozlatom: umanjuju otpor kontakta, pružaju snažnu zaštitu od korozije, te sprječavaju
opadanje kvalitete slike uslijed dugotrajnog korištenja
zaslona
– Metalne obloge: pružaju iznimnu trajnost i snažnu zaštitu
od korozije
– Posebni zaštitni sloj s mrežastom košuljicom: pruža dulju
trajnost i zaštitu od topline i trenja, kao i visoku fleksibilnost
C Integrirana struktura kabela: optimalno dizajnirana
struktura za omogućavanje visokokvalitetnog prijenosa,
u skladu s karakteristikama signala.
HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface
su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi tvrtke
HDMI Licensing LLC.
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj
uniji i ostalim europskim zemljama s
posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se
ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On
treba biti zbrinut na za tu namjenu predviñenom mjestu za reciklažu
električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Download PDF