Sony | SHAKE-33 | Sony SHAKE-33 BLUETOOTH® teknolojili Yüksek Güçlü Ev Ses Sistemi Kullanım Talimatları

4-487-569-13(1) (TR)
EV SES SİSTEMİ
Kullanım Talimatları
Başlarken
Disk/USB Çalma
USB Aktarma
Tuner
Bluetooth
Ses Ayarı
Diğer İşlemler
Ek Bilgiler
SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33
UYARI
Yangın veya elektrik çarpması
tehlikesini azaltmak için, bu cihazı
yağmura veya neme maruz bırakmayın.
Yangın tehlikesini azaltmak için, cihazın
havalandırma deliğini gazete, masa örtüsü,
perde vb. ile kapatmayın.
Cihazı, açık alev kaynaklarına (örneğin,
yanan mum) maruz bırakmayın.
Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini
azaltmak için, bu cihazı sıvıların
damlamasına veya sıçramasına maruz
bırakmayın ve cihazın üzerine vazo gibi
sıvıyla dolu eşyaları yerleştirmeyin.
Ana fiş cihazı şebekeden ayırmak için
kullanıldığından, cihazı kolay erişilebilir
nitelikte bir prize bağlayın. Cihazda bir
anormallik olduğunu fark ederseniz
ana fişi derhal AC prizden çıkarın.
Cihazı kitaplık veya gömme dolap
gibi kapalı bir yere kurmayın.
Pilleri veya pilleri takılı olan cihazları,
güneş ışığı ve ateş gibi aşırı ısı
kaynaklarına maruz bırakmayın.
Cihaz kapatılmış olsa bile, AC prize
bağlı olduğu sürece şebeke bağlantısı
kesilmiş olmaz.
Bu cihaz 3 metreden kısa bir bağlantı
kablosu kullanılarak test edilmiş ve EMU
Direktifinde belirtilen sınırlara uygun
olduğu tespit edilmiştir.
DİKKAT
Bu ürünle birlikte optik cihazların
kullanılması, gözlerin maruz kalacağı
tehlikeyi artırır.
Bu cihaz bir CLASS 1 LASER ürünü olarak
sınıflandırılmıştır. Bu işaret, cihazın arka
tarafında, dış kısımda yer almaktadır.
2TR
Büyük ve/veya ağır bir hoparlörün paketini
açarken veya böyle bir hoparlörü taşırken
cihazı mutlaka en az iki kişiyle birlikte tutun.
Cihazın düşürülmesi kişisel yaralanmaya
ve/veya mal hasarına neden olabilir.
Önemli Güvenlik Talimatları
1) Bu talimatları okuyun.
2)
3)
4)
5)
Bu talimatları saklayın.
Tüm uyarılara dikkat edin.
Tüm talimatlara uyun.
Bu cihazı suya yakın yerlerde
kullanmayın.
6) Yalnızca kuru bezle temizleyin.
7) Havalandırma deliklerini kapatmayın.
Üreticinin talimatlarına uygun olarak
kurun.
8) Radyatörler, kalorifer ızgaraları,
sobalar veya ısı üreten diğer cihazlar
(amplifikatörler dahil) gibi ısı
kaynaklarına yakın yerlere kurmayın.
9) Polarize veya topraklı tip fişin güvenlik
amacıyla kullanıldığını unutmayın.
Polarize fişin biri diğerinden daha geniş
olan iki ucu vardır. Bir topraklı tip fişin
ise iki ucu ve üçüncü bir topraklama
çatalı bulunur. Geniş uç ya da üçüncü
tırnak güvenliğiniz için sunulmuştur.
Cihazla birlikte verilen fiş prizinize
uymazsa eski prizinizin değiştirilmesiyle
ilgili olarak bir elektrik teknisyenine
danışın.
10) Güç kablosunu, üzerine basılmaktan
veya özellikle fişlerde, çoklu fişlerde
veya cihazdan çıktığı noktada
sıkışmaktan koruyun.
11) Yalnızca üreticinin belirttiği ek parçaları/
aksesuarları kullanın.
12) Yalnızca üreticinin belirttiği veya
cihazla birlikte satılan araba, stant,
tripot, destek veya tablayla kullanın.
Araba kullanıldığında, devrilmeden
kaynaklanan yaralanmayı önlemek için
cihazı arabayla taşırken dikkatli olun.
– Cihazı, alıcının bağlı olduğu prizden farklı
bir devrede bulunan bir prize bağlayın.
– Yardım için satıcıya veya deneyimli bir
radyo/TV teknisyenine danışın.
DİKKAT
Bu kılavuzda açıkça onaylanmayan
değişikliklerin bu cihazı çalıştırma
yetkinizi geçersiz kılabileceğine ilişkin
olarak uyarılmış bulunuyorsunuz.
13) Bu cihazın fişini yıldırımlı fırtınalar
sırasında veya uzun süre
kullanılmayacaksa çıkarın.
14) Tüm servis işlemlerini nitelikli servis
personeline yaptırın. Servis işlemleri,
cihaz, güç kablosunun veya fişinin hasar
görmesi, cihazın içine sıvı dökülmesi
veya nesne düşmesi, cihazın yağmura
veya neme maruz kalması, normal
şekilde çalışmaması veya düşmesi gibi
bir şekilde hasar gördüğünde gereklidir.
NOT:
Bu cihaz, test edilmiş ve FCC Kuralları'nın
15. Bölümüne uygun olarak B Sınıfı dijital
cihaz sınırlarına uygun olduğu görülmüştür.
Bu sınırlar, konuta yapılan bir kurulumda
zararlı girişime karşı makul derecede
koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.
Bu cihaz radyo frekans enerjisi üretir,
kullanır veya yayabilir. Ayrıca, talimatlara
uygun olarak kurulmaz veya kullanılmazsa
telsiz iletişimlerinde zararlı girişime neden
olabilir. Bununla birlikte, belirli bir
kurulumda girişim oluşmayacağı garanti
edilemez. Bu cihaz radyoların veya
televizyonların yayını alışında zararlı
girişime neden olursa (bu, cihaz kapatılıp
açılarak belirlenebilir), kullanıcının
aşağıdaki önlemlerin birini veya birkaçını
alarak girişimi düzeltmeye çalışması önerilir:
– Alıcı antenin yönünü yeniden ayarlayın
veya anteni yeniden konumlandırın.
– Cihazla alıcı arasındaki uzaklığı artırın.
FCC emisyon sınırlarını karşılamak
amacıyla ana bilgisayarları ve/veya çevre
birimleri bağlamak için uygun şekilde
kaplanmış ve topraklanmış kabloların
kullanılması gerekir.
Kompakt Disk Alıcısı
(HCD-SHAKE99/HCD-SHAKE77/
HCD-SHAKE55/HCD-SHAKE33)
Bu cihaz başka bir antenle veya vericiyle
aynı yere yerleştirilmemeli veya bunlarla
bağlantılı olarak çalıştırılmamalıdır.
Bu cihaz, kontrolsüz bir ortam için
belirlenen FCC radyasyona maruz kalma
sınırlarıyla uyumludur ve FCC radyo
frekansı (RF) Maruz Kalma kurallarını
karşılar. Bu cihaz, izin verilen en üst düzey
maruz kalma değerlendirmesi (MPE)
olmadan uyum sağladığı düşünülecek
kadar oldukça düşük seviyelerde RF enerjiye
sahiptir. Ancak bir radyatörden en az 20 cm,
insan vücudundan (şu uzuvlar hariç: Eller,
el bilekleri, ayaklar ve ayak bilekleri)
ise daha fazla uzaklıkta kurulması ve
çalıştırılması istenir.
3TR
Avrupa'daki müşteriler için
Atık piller ile elektrikli
ve elektronik cihazların
bertaraf edilmesi
(Avrupa Birliği'nde
ve ayrı toplama
sistemlerine sahip diğer
Avrupa ülkelerinde
geçerlidir)
Ürün, pil veya ambalajının üzerindeki bu
simge, ürün ve pilin evsel atık olarak işlem
görmemesi gerektiğini belirtir. Bazı pillerde,
bu simge bir kimya simgesiyle birlikte
kullanılabilir. Pil %0,0005'ten fazla cıva veya
%0,004'ten fazla kurşun içeriyorsa cıva (Hg)
veya kurşun (Pb) kimya simgeleri eklenir.
Bu ürün ve pillerin doğru şekilde bertaraf
edilmesini sağlayarak, yanlış atık işlemine
tabi tutmayla oluşabilecek, çevre ve insan
sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemeye
yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri
dönüştürülmesi doğal kaynakların
korunmasına yardımcı olur.
Güvenlik, performans veya veri bütünlüğü
nedeniyle yerleşik bir pile kesintisiz bağlı
olması gereken ürünlerde, bu pil yalnızca
yetkili servis personeli tarafından
değiştirilmelidir. Piller ile elektrikli ve
elektronik cihazların gerektiği gibi bir
işlemden geçirilmesini sağlamak için, bu
ürünleri kullanım ömürleri sona erdiğinde,
elektrikli ve elektronik cihazların geri
dönüşümü amacıyla belirlenmiş uygun
toplama noktasına teslim edin. Tüm diğer
piller için, lütfen pili üründen güvenli
biçimde çıkarma ile ilgili bölüme bakın.
Pili, atık pillerin geri dönüştürülmesi için
uygun bir toplama noktasına teslim edin.
Bu ürünün veya pilin geri dönüştürülmesiyle
ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için
belediyenize, evsel atıkları toplama hizmeti
veren kuruma veya ürünü ya da pili satın
almış olduğunuz mağazaya başvurabilirsiniz.
4TR
Müşteriler için uyarı: Aşağıdaki
bilgiler yalnızca AB Direktiflerini
uygulayan ülkelerde satılan
cihazlar için geçerlidir.
Bu ürün 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonya adresinde bulunan
Sony Corporation tarafından veya bu şirket
adına üretilmiştir. Avrupa Birliği mevzuatını
esas alan ürün uyumluluğuyla ilgili
soruların, yetkili temsilci olan Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya
adresinde bulunan Sony Deutschland
GmbH'ye sorulması gerekir. Servis veya
garantiyle ilgili her türlü husus için
lütfen ayrıca verilen servis ya da garanti
belgelerinde belirtilen adreslere bakın.
Sony Corp., bu belgeyle, bu cihazın
1999/5/EC Direktifi'nin hayati
gereklilikleriyle ve diğer ilgili hükümleriyle
uyumlu olduğunu beyan etmektedir.
Ayrıntılar için lütfen aşağıdaki URL'yi
ziyaret edin:
http://www.compliance.sony.de/
Lisans ve Ticari Marka Uyarısı
• “WALKMAN” ve “WALKMAN” logosu,
Sony Corporation şirketinin tescilli ticari
markalarıdır.
• MPEG Layer-3 ses kodlama teknolojisi
ve patentlerinin lisansı ve Fraunhofer IIS
ve Thomson'dan alınmıştır.
• Windows MediaWindows Media,
ABD ve/veya diğer ülkelerde
Microsoft Corporation'ın ticari
markası ya da tescilli ticari markasıdır.
• Bu ürün, Microsoft Corporation'ın belirli
fikri mülkiyet haklarıyla korunmaktadır.
Bu teknolojinin, Microsoft'tan veya yetkili
bir Microsoft alt kuruluşundan lisans
alınmadan bu ürün dışında kullanılması
veya dağıtılması yasaktır.
• Bluetooth® markası ve logoları
Bluetooth SIG, Inc.'in mülkiyetindeki
tescilli ticari markalardır ve bu markaların
Sony Corporation tarafından her türlü
kullanımı lisans kapsamındadır.
Tüm diğer ticari markalar ve ticari
adlar, ilgili sahiplerine aittir.
• N-Mark, NFC Forum, Inc. şirketinin
ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markası
veya tescilli ticari markasıdır.
• Android™, Google Inc.'in ticari
markasıdır.
• Google Play™, Google Inc.'in ticari
markasıdır.
• iPhone ve iPod touch, Apple Inc.'in
ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari
markalarıdır. App Store, Apple Inc.'in
hizmet markasıdır.
• “Made for iPod” ve “Made for iPhone”,
elektronik bir aksesuarın özellikle, sırasıyla
iPod veya iPhone'a bağlanmak üzere
tasarlandığı ve Apple performans
standartlarını karşıladığının geliştiricisi
tarafından onaylandığı anlamına gelir.
Apple, bu cihazın çalışmasından veya
güvenlikle ilgili ve yasal standartlara
uygunluğundan sorumlu değildir.
Bu aksesuarın iPod veya iPhone ile
birlikte kullanılması kablosuz bağlantı
performansını etkileyebilir.
• Tüm diğer ticari markalar ve tescilli
ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.
Bu kılavuzda, ™ ve ® işaretleri
kullanılmamıştır.
Bu kılavuz hakkında
Bu kılavuzdaki talimatlar SHAKE-99,
SHAKE-77, SHAKE-55 ve SHAKE-33
modelleri için geçerlidir.
Bu kılavuzda, aksi ifade edilmediği
takdirde gösterim amacıyla SHAKE-77
modeli kullanılmıştır.
SHAKE-99 aşağıdakilerden oluşur:
• Cihaz
HCD-SHAKE99 (1)
• Hoparlör sistemi SS-SHAKE99 (2)
SHAKE-77 aşağıdakilerden oluşur:
• Cihaz
HCD-SHAKE77 (1)
• Hoparlör sistemi SS-SHAKE77 (2)
SHAKE-55 aşağıdakilerden oluşur:
• Cihaz
HCD-SHAKE55 (1)
• Hoparlör sistemi SS-SHAKE55 (2)
SHAKE-33 aşağıdakilerden oluşur:
• Cihaz
HCD-SHAKE33 (1)
• Hoparlör sistemi SS-SHAKE33 (2)
5TR
İçindekiler
Bu kılavuz hakkında ...................... 5
Parçalar ve kontroller rehberi ...... 8
Başlarken
Sistemin sıkı bir şekilde
bağlanması .................................... 12
Hoparlörlerin
konumlandırılması ...................... 15
Saatin ayarlanması....................... 15
Gösterge modunun
değiştirilmesi ................................ 15
Disk/USB Çalma
Bir diskin çalınması ..................... 16
Bir USB cihazını bu sistemle
kullanmadan önce ....................... 16
Bir USB cihazının çalınması....... 17
Bir parçanın veya ses
dosyasının aranması
(Parça Arama) .............................. 17
Çalma modunun kullanılması ... 18
USB Aktarma
Müzik aktarma ............................. 19
Tuner
Radyo dinleme ............................. 22
6TR
Bluetooth
Bluetooth kablosuz teknolojisi
hakkında ........................................23
Bluetooth ses codec'lerinin
ayarlanması ...................................24
Tek dokunuş işleviyle (NFC)
bir akıllı telefona bağlanma.........24
Bir Bluetooth cihazda kablosuz
olarak müzik dinleme ..................25
Bluetooth bekleme modunun
ayarlanması ...................................27
Bluetooth sinyalinin
ayarlanması ...................................27
“SongPal”in Bluetooth
ile kullanılması..............................28
Ses Ayarı
Sesin ayarlanması .........................28
Virtual Football modunun
seçilmesi.........................................29
Kendi ses efektinizi oluşturma ...29
Parti ortamı oluşturma
(DJ EFFECT).................................30
Diğer İşlemler
Party Chain işlevinin
kullanılması ...................................30
Birlikte şarkı söyleme...................32
Gösterge panelinin spektrum
modelinin değiştirilmesi..............32
Gösterge panelindeki bilgilerin
görüntülenmesi.............................32
Aydınlatma modelinin ve
renginin değiştirilmesi .................33
Zamanlayıcıların kullanılması ....33
İsteğe bağlı cihazların
kullanılması ...................................34
Cihazdaki düğmelerin devre
dışı bırakılması (Çocuk Kilidi) ...35
Otomatik bekleme işlevinin
ayarlanması....................................35
Ek Bilgiler
Çalınabilen diskler........................36
Uyumlu cihazlara yönelik web
siteleri .............................................37
Sorun Giderme..............................37
Mesajlar..........................................42
Önlemler........................................43
Teknik Özellikler ..........................44
7TR
Parçalar ve kontroller rehberi
Bu kılavuz çoğunlukla uzaktan kumanda kullanılarak yapılan işlemleri açıklamaktadır,
ancak aynı işlemler cihazın üzerindeki aynı veya benzer adlara sahip düğmelerle de
yapılabilir.
Cihaz
SHAKE-99
E
C D
C
F
G
H
I
B
J
K
A
L
R
Q
C P O N M
SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33
B
C
D
C
F
H E
A
I
G
J
R
L
S
K Q C P O NM
8TR
* Düğmelere basarken, düğmelerin üzerindeki yazılara aşağıda gösterildiği gibi basın.
SHAKE-99
SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33
** Yalnızca SHAKE-77/SHAKE-55.
FOOTBALL
Virtual Football modunu seçin
(sayfa 29).
Uzaktan kumanda RM-AMU199
I
T
A
Q
D
Cihaz: PARTY CHAIN (sayfa 30)
Party Chain işlevini etkinleştirmek
veya devre dışı bırakmak için bu
düğmeyi basılı tutun.
B
J
Z
C
Y
Cihaz: BASS BAZUCA (sayfa 28)
BASS BAZUCA efektini seçmek
için bu düğmeye basın.
BASS CUT efektini seçmek için
bu düğmeyi basılı tutun.
U
V
D
W
C
X
1 "/1 (açık/bekleme)
Sistemi açın veya bekleme moduna
geçirin.
B MUSIC, MOVIE/GAME
Kayıtlı ses efektini seçin (sayfa 28).
C
/ / /
Menü öğelerini seçin.
Uzaktan kumanda: PRESET+/–
TUNER işlevi sırasında kayıtlı bir
istasyon seçin.
+/– (klasör seç)
Bir MP3 diskindeki veya USB
cihazdaki bir klasörü seçin.
Yalnızca cihaz: TUNER işlevi
sırasında kayıtlı bir istasyon seçin.
m/M (geri sar/hızlı ileri)
Çalma işlemi sırasında bir parçada
veya dosyada bir noktayı bulmak için
bu düğmeyi basılı tutun.
./> (geri git/ileri git)
Bir parça veya dosya seçin.
9TR
TUNING+/–
TUNER işlevi sırasında istediğiniz
radyo istasyonunu ayarlayın.
x (durdur)
Çalma işlemini durdurun.
USB cihazını çalmaya devam etmek
için bu düğmeye iki kez basın.
Cihaz: ENTER
Uzaktan kumanda:
Ayarları girin.
I LED COLOR (sayfa 33)
Hoparlörlerdeki ve cihazdaki
aydınlatma rengini değiştirin.
LED PATTERN (sayfa 33)
Hoparlörlerdeki ve cihazdaki
aydınlatma modelini değiştirin.
J CD
CD işlevini seçin.
Cihaz: USB/USB SELECT
Uzaktan kumanda: USB
USB işlevini seçin.
USB işlevi sırasında A veya B
bağlantı noktasına bağlanan USB
cihazını seçin.
Cihaz: NX (çal/duraklat)
Uzaktan kumanda: N (çal)*,
X (duraklat)
Çalma işlemini başlatın veya
duraklatın.
Çalma işlemine devam etmek için
NX veya N düğmesine basın.
Cihaz: TUNER/BAND
TUNER işlevini seçin.
TUNER işlevi sırasında FM veya AM
bandını seçin.
D Cihaz: VOLUME/DJ CONTROL
Ses düzeyini ayarlayın.
DJ EFFECT düzeyini ayarlayın
(sayfa 30).
DJ EFFECT etkinken, ses düzeyini
ayarlamak için bu düğmeyi
kullanamazsınız.
Uzaktan kumanda:
DJ CONTROL +/–
DJ EFFECT düzeyini ayarlayın.
Uzaktan kumanda: VOLUME +/–*
Ses düzeyini ayarlayın.
E
(N-Mark) (sayfa 24)
Yakın Alan Haberleşmesi (NFC)
dokunma noktası simgesi.
Cihaz: AUDIO IN
AUDIO IN 1 veya AUDIO IN 2
işlevini seçin.
Uzaktan kumanda: FUNCTION
Bir işlev seçin.
K Uzaktan kumanda sensörü
L Gösterge paneli
M REC TO USB B
B bağlantı noktasına bağlanan
isteğe bağlı USB cihazına müzik
aktarın.
N
F Disk tepsisi
G OPTIONS
Seçenekler menüsüne girin veya
bu menüden çıkın.
O MIC jakı
Bir mikrofon bağlayın.
MIC LEVEL (MIN/MAX)
Mikrofonun ses düzeyini ayarlayın.
H Z OPEN/CLOSE
Bir diski takın veya çıkarın.
P
10TR
(USB) B (REC/PLAY) bağlantı
noktası
İsteğe bağlı bir USB cihazı bağlayın
ve bu cihaza aktarın.
(USB) A (PLAY) bağlantı noktası
İsteğe bağlı bir USB cihazı takın.
Q FLANGER, ISOLATOR, PAN, WAH
(sayfa 30)
DJ EFFECT türünü seçin.
R BLUETOOTH (sayfa 25, 26)
Bluetooth işlevini seçmek için bu
düğmeye basın.
Bluetooth işlevi sırasında Bluetooth
eşleştirme işlemini etkinleştirmek
için bu düğmeyi basılı tutun.
S Alt panel (sayfa 14)
T SLEEP (sayfa 33)
Uyku Zamanlayıcısını ayarlayın.
U REPEAT/FM MODE
Bir diski, USB cihazını, tek bir parçayı
veya dosyayı tekrar tekrar dinleyin
(sayfa 19).
FM sinyali alma modunu (tek sesli
veya stereo) seçin (sayfa 22).
V DISPLAY
Gösterge panelindeki bilgileri
değiştirin.
W SEARCH/MEMORY
Arama moduna girin veya bu
moddan çıkın.
Radyo istasyonunu kaydedin
(sayfa 23).
X CLEAR
Program listesindeki son adımı silin.
Y TIMER MENU (sayfa 15, 33)
Saati ve zamanlayıcıları ayarlayın.
Z PLAY MODE
Bir AUDIO CD, MP3 diski veya bir
USB cihazının çalma modunu seçin
(sayfa 18).
* VOLUME + ve N düğmelerinde kabartmalı
bir nokta bulunur. Sistemi kullanırken bu
kabartmalı noktayı referans alabilirsiniz.
11TR
Başlarken
Sistemin sıkı bir şekilde bağlanması
SHAKE-99
Aşağıya bakın.
SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33
Modele göre C farklıdır.
Aşağıya bakın.
12TR
SHAKE-99
SHAKE-77
SHAKE-55
SHAKE-33
A Antenler
C Hoparlörler
Antenleri ayarlarken iyi sinyal alınmasını
sağlayan bir konum ve yön bulun.
Paraziti önlemek için antenleri, hoparlör
kablolarından, güç kablosundan ve USB
kablosundan uzak tutun.
– LEFT SPEAKERS ve RIGHT SPEAKERS
terminalleri (yalnızca SHAKE-99/
SHAKE-77/SHAKE-55)
– MID/TWEETERS ve WOOFERS
terminalleri (yalnızca SHAKE-33)
Örnek:
Siyah
Başlarken
FM kablo antenini
yatay biçimde uzatın
Cihazın hoparlör terminallerinin
rengini eşleştirmek için hoparlörün
terminallerini bağlayın.
AM döngü anteni
B Ses
İki bağlantıdan birini yapmak için bir ses
kablosu (cihazla birlikte verilmemiştir)
kullanın:
– AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R jakları
– İsteğe bağlı bir cihazın ses giriş
jaklarına bağlayın.
– Party Chain işlevinin keyfini
çıkarmak için başka bir ses sistemi
bağlayın (sayfa 30).
– AUDIO IN 1/PARTY CHAIN IN L/R jakları
– Bir TV'nin veya bir ses/video
cihazının ses çıkış jaklarına bağlayın.
Ses çıkışı bu sistem aracılığıyla
sağlanır.
– Party Chain işlevinin keyfini
çıkarmak için başka bir ses sistemi
bağlayın (sayfa 30).
Notlar
• Mutlaka yalnızca cihazla birlikte verilen
hoparlörleri kullanın.
• Hoparlör kablolarını bağlarken, konnektörü
terminallere düz biçimde takın.
– LED SPEAKER terminalleri
Hoparlörün LED SPEAKER
konnektörünü bu terminale bağlayın.
Hoparlörlerdeki aydınlatma müzik
kaynağına göre tepki gösterir.
İstediğiniz aydınlatma modelini
ve rengini seçebilirsiniz (sayfa 33).
Örnek:
– AUDIO IN 2 L/R jakları
Bir bilgisayarın veya oyun cihazının
ses çıkış jaklarını bağlayın. Ses çıkışı
bu sistem aracılığıyla sağlanır.
13TR
D Güç
Güç kablosunun fişini bir prize takın.
Gösterge panelinde demo gösterilir.
Sistemi açmak için "/1 düğmesine
bastığınızda demo otomatik olarak
sona erer.
Fişin üzerinde bulunan ve cihazla
birlikte verilen adaptör prizinize
uymazsa adaptörü fişten sökün
(yalnızca adaptörle donatılan
modeller için).
Alt panelin takılması
(yalnızca SHAKE-77/SHAKE-55/
SHAKE-33)
Ön paneli kaldırmak ve işlemleri
kolaylaştırmak için cihazla birlikte verilen
alt paneli ana birimin altına takabilirsiniz.
1 Alt panelin kancalarını ana birimin
altındaki tutma deliklerine takın.
Alt panel
Pillerin takılması
Kanca
Cihazla birlikte verilen iki R6
(AA boyutu) pili, kutuplarını aşağıda
gösterildiği gibi eşleştirerek takın.
Tutma
deliği
Ana birim
2 Alt panelin pimlerini tutma
deliklerine takın. Ardından,
alt paneli ana birimin içinde
kilitlenene kadar itin.
Tutma deliği
Notlar
• Eski bir pili yeni bir pille veya farklı türdeki
pilleri birlikte kullanmayın.
• Uzaktan kumandayı uzun süre
kullanmayacaksanız pillerin sızıntı
yapmasından ve korozyondan kaynaklanan
olası hasarları önlemek için pilleri çıkarın.
14TR
Pim
Gösterge modunun
değiştirilmesi
Sistemden en uygun performansı almak
için, hoparlörleri aşağıda gösterildiği gibi
yerleştirmeniz önerilir.
Güç kablosunun fişini bir prize
takmanızdan sonra gösterge
panelinde demo görünür.
A Cihaz
B Hoparlör (sol)
C Hoparlör (sağ)
Sistem kapalıyken art arda DISPLAY
düğmesine basın.
Demo
B
A
0,3 m (1 ayak)
C
0,3 m (1 ayak)
45
Sistem kapalıyken bile ekran değişir ve
gösterge yanıp söner.
Başlarken
Hoparlörlerin
konumlandırılması
Görüntü yok (Güç Tasarrufu Modu)
Gösterge, gücü korumak için kapatılır.
Zamanlayıcı ve saat dâhili olarak
çalışmaya devam eder.
Saat
Saat ekranı birkaç saniye sonra otomatik
olarak Güç Tasarrufu Moduna geçer.
Saatin ayarlanması
Güç Tasarrufu Modunda saati
ayarlayamazsınız.
1 Sistemi açmak için "/1 düğmesine
basın.
2 TIMER MENU düğmesine basın.
Gösterge panelinde “PLAY SET”
ifadesi görünürse “CLOCK SET”i
seçmek için art arda / düğmesine,
ardından
düğmesine basın.
3 Saati ayarlamak için art arda
/
düğmesine, ardından
düğmesine basın.
4 Dakikayı ayarlamak için art
arda / düğmesine, ardından
düğmesine basın.
15TR
Disk/USB Çalma
Bir diskin çalınması
1 CD düğmesine basın.
2 Cihazın üzerindeki Z OPEN/CLOSE
düğmesine basın.
3 Disk tepsisinin üzerine etiketli
tarafı yukarı bakacak şekilde
bir disk takın.
Bir CD single gibi
8 cm'lik bir disk
çalarken, bu diski
tepsinin iç dairesinin
üzerine yerleştirin
Bir USB cihazını
bu sistemle
kullanmadan önce
Web sitesindeki, uyumlu USB cihazlarıyla
ilgili bilgileri inceleyin (sayfa 37).
Çalma kaynağının veya aktarma
hedefinin seçilmesi (USB Bellek Seçimi)
USB cihazında birden fazla bellek
bulunuyorsa (örneğin, bir dâhili bellek
ve bir bellek kartı) çalma kaynağı veya
aktarma hedefi olarak hangi belleği
kullanacağınızı seçebilirsiniz.
Bu işlemi yapmak için cihazın
üzerindeki düğmeleri kullanın.
Not
4 Disk tepsisini kapatmak için,
cihazın üzerindeki Z OPEN/CLOSE
düğmesine basın.
Arızaya neden olabileceğinden disk
tepsisini kapatmak için zorlayarak
itmeyin.
5 Çalma işlemini başlatmak için
N düğmesine basın.
Çalma veya aktarma sırasında bellek
seçemezsiniz. Çalma veya aktarma işlemini
başlatmadan önce bir bellek seçtiğinizden
emin olun.
1 Gösterge panelinde “USB A” veya
“USB B” ifadesi yanana kadar USB/
USB SELECT düğmesine art arda
basın.
2 1. adımdaki seçiminize göre A
veya B bağlantı noktasına bir
USB cihazı bağlayın.
3 Çalma işlemi durdurulmuşken
OPTIONS düğmesine basın.
4 “USB MEM SEL”i seçmek için
/ düğmesine, ardından
ENTER düğmesine basın.
5 İstediğiniz belleği seçmek için
/ düğmesine, ardından
ENTER düğmesine basın.
Seçenekler menüsünden çıkmak
için, cihazın üzerindeki OPTIONS
düğmesine basın.
16TR
Bir USB cihazının
çalınması
Bu sistem tarafından çalınabilen
ses biçimleri aşağıda belirtilmiştir:
– MP3: Dosya uzantısı “.mp3”
– WMA: Dosya uzantısı “.wma”
– AAC: Dosya uzantısı “.m4a”, “.mp4”
veya “.3gp”
1 Gösterge panelinde “USB A” veya
“USB B” ifadesi yanana kadar USB
düğmesine art arda basın.
2 1. adımdaki seçiminize göre
A
veya B bağlantı noktasına bir
USB cihazı bağlayın.
(Parça Arama)
(Parça Arama)
1 SEARCH düğmesine basın.
Gösterge panelinde “SEARCH”
ifadesinin ışığı yanar.
2 (Yalnızca ses dosyaları)
İstediğiniz klasörü seçmek için
/ düğmesine, ardından
veya N düğmesine basın.
Diğer klasörlerde aramak için, çıkmak
üzere düğmesine basın, ardından
istediğiniz klasörü seçin.
3 İstediğiniz parçayı veya ses
dosyasını seçmek için
düğmesine, ardından
N düğmesine basın.
Disk/USB Çalma
Ses dosyaları yukarıdaki dosya uzantısına
sahip olduğu halde ilgili biçimlerde
değilse sistem parazit üretebilir veya
arızalanabilir.
Bir parçanın veya ses
dosyasının aranması
/
veya
Seçilen parça veya ses dosyası
çalınmaya başlar.
Disk hakkında notlar
USB cihazı
Notlar
• iPhone/iPod'unuzu bu sistemle yalnızca
Bluetooth veya bağlantı aracılığıyla
kullanabilirsiniz.
• USB cihazını bağlantı noktasına
bağlayamazsanız USB cihazını cihaza
bağlamak için bir USB adaptörü (cihazla
birlikte verilmemiştir) kullanabilirsiniz.
• (AUDIO CD için) Bu sistem en fazla
99 parçayı tanıyabilir.
• (MP3 diskleri için) Bu sistem en fazla
– 999 klasörü (kök klasör ve boş klasörler
dahil),
– 999 MP3 dosyasını,
– Bir klasördeki 250 MP3 dosyasını,
– 8 klasör düzeyini (dosyaların ağaç yapısı)
tanıyabilir.
• CD-TEXT bilgileri desteklenmemektedir.
USB cihazı hakkında notlar
• Bu sistem en fazla
– Bir USB cihazındaki 1.000 klasörü
(kök klasör ve boş klasörler dahil),
– Bir USB cihazındaki 3.000 ses dosyasını,
– Bir klasördeki 250 ses dosyasını tanıyabilir.
3 Çalma işlemini başlatmak için
N düğmesine basın.
Çalma moduna bağlı olarak ses
dosyaları farklı sıralarda çalınabilir
(sayfa 18).
17TR
Çalma modunun
kullanılması
Orijinal sırada çalma
(Normal Çalma)
Kendi programınızı oluşturma
(Program Çalma)
Çalınmasını istediğiniz sırada en
fazla 25 adımdan oluşan bir program
yapabilirsiniz.
1 CD işlevi için:
Çalma işlemi durdurulmuşken PLAY
MODE düğmesine art arda basın.
CD işlevini seçmek için CD düğmesine
basın.
Bir disk çalarken
USB işlevi için:
• (blank): Disk çalın
• FLDR*: Diskteki belirtilen klasördeki
tüm ses dosyalarını çalın
* Bir AUDIO CD çalarken, “FLDR”, “(blank)”
çalma moduyla aynı işlemi yapar.
Bir USB cihazı çalarken
• ALL USB: Tüm USB cihazlarını çalın
• 1 USB: Bir USB cihazı çalın
• FLDR: USB cihazındaki belirtilen
klasördeki tüm ses dosyalarını çalın
Rastgele sırayla çalma
(Karışık Çalma)
Çalma işlemi durdurulmuşken PLAY
MODE düğmesine art arda basın.
Bir disk çalarken
• SHUF: Diskteki tüm ses dosyalarını
karıştırın
• FLDR SHUF*: Diskteki belirtilen
klasördeki tüm ses dosyalarını karıştırın
* Bir AUDIO CD çalarken, “FLDR SHUF”,
“SHUF” çalma moduyla aynı işlemi yapar.
İstediğiniz USB cihazını seçmek için
USB düğmesine art arda basın.
2 Çalma işlemi durdurulmuşken,
gösterge panelinde “PGM”
ifadesinin ışığı yanana kadar PLAY
MODE düğmesine art arda basın.
3 (Yalnızca ses dosyaları)
Bir klasör seçmek için
düğmesine basın.
Klasördeki tüm dosyaları
programlamak isterseniz
düğmesine basın.
+/–
4 İstediğiniz parçayı veya ses
dosyasını seçmek için art arda
./> düğmesine, ardından
düğmesine basın.
Seçilen parça veya
dosya numarası
Programın toplam
çalma süresi (seçilen
parça veya dosya dâhil)
Bir USB cihazı çalarken
• ALL USB SHUF: Tüm USB
cihazlarındaki tüm ses dosyalarını
karıştırın
• 1 USB SHUF: Bir USB cihazındaki
tüm ses dosyalarını karıştırın
• FLDR SHUF: USB cihazındaki belirtilen
klasördeki tüm ses dosyalarını karıştırın
Not
Sistemi kapattığınızda, seçilen Karışık Çalma
silinir ve çalma modu Normal Çalmaya döner.
18TR
Bir AUDIO CD için toplam çalma
süresi 100 dakikayı aştığında veya bir
ses dosyası programladığınızda “--.--”
işareti görünür.
5 Ek parçalar veya ses dosyaları
programlamak için 3-4. adımları
tekrarlayın.
6 Program Çalma işlemini başlatmak
için N düğmesine basın.
USB Aktarma
Program listesindeki son adımın
silinmesi
Müzik aktarma
Çalma işlemi durdurulmuşken CLEAR
düğmesine basın.
Bir ses kaynağındaki müzikleri B
bağlantı noktasına bağlanan bir USB
cihazına aktarabilirsiniz.
Program Çalmanın iptal edilmesi
Bu sistem tarafından aktarılan dosyaların
ses biçimi MP3'tür. Ancak, USB A'dan
WMA ve AAC dosyalarını da
aktarabilirsiniz.
Çalma işlemi durdurulmuşken, “PGM”
ifadesi gösterge panelinden kaybolana
kadar PLAY MODE düğmesine art
arda basın.
Notlar
Tekrarlayarak çalma
(Tekrar Çalma)
REPEAT düğmesine art arda basın.
•
: Bir klasör/disk/USB cihazı/
programda bulunan tüm parçaları
veya ses dosyalarını tekrarlayın.
•
: Bir parçayı veya ses dosyasını
tekrarlayın
USB cihazı hakkında notlar
• Sistemin çalma sırası, bağlı dijital müzik
çaların çalma sırasından farklı olabilir.
• Ses dosyalarını ve klasörleri Karışık Çalma
veya Program Çalma modunda silemezsiniz.
• Aktarma veya silme işlemleri sırasında USB
cihazını çıkarmayın. Çıkarırsanız USB
cihazındaki veriler bozulabilir veya USB
cihazı hasar görebilir.
• MP3/WMA/AAC dosyaları orijinal
dosyalarla aynı bit hızıyla aktarılır.
• Bir AUDIO CD, TUNER, AUDIO IN 1
veya AUDIO IN 2 işlevinden aktarma
işlemi yaparken, aktarmadan önce bit
hızını seçebilirsiniz.
• Disk tepsisi açıkken USB aktarma ve silme
işlemleri devre dışı bırakılır.
USB Aktarma
• (yalnızca CD işlevi) Disk tepsisini açtığınızda
program listesi silinir.
• (yalnızca USB işlevi) Program listesi aşağıdaki
durumlarda silinir:
– Silme işlemini yaptığınızda.
– USB cihazını çıkardığınızda.
– Seçilen USB belleğini değiştirdiğinizde.
Notlar
Telif hakkı korumalı içerik hakkında not
Aktarılan müzik yalnızca kişiye özel
kullanım amaçlıdır. Müziğin bunun
dışındaki amaçlarla kullanılabilmesi
için telif hakkı sahiplerinden izin
alınması gerekir.
Çalma kaynağının veya aktarma
hedefinin seçilmesi (USB Bellek Seçimi)
Bkz. sayfa 16.
Bit hızının seçilmesi
Müzikleri daha iyi kaliteye sahip olarak
aktarmak için daha yüksek bir bit hızı
seçebilirsiniz.
Bu işlemi yapmak için cihazın üzerindeki
düğmeleri kullanın.
1 OPTIONS düğmesine basın.
2 “REC BIT RATE”i seçmek için art arda
/ düğmesine, ardından ENTER
düğmesine basın.
19TR
3 İstediğiniz bit hızını seçmek için
art arda / düğmesine, ardından
ENTER düğmesine basın.
• 128 KBPS: Küçük dosya boyutuna ve
düşük ses kalitesine sahip kodlanmış
MP3 parçaları.
• 256 KBPS: Büyük dosya boyutuna,
ama yüksek ses kalitesine sahip
kodlanmış MP3 parçaları.
Seçenekler menüsünden çıkmak için,
cihazın üzerindeki OPTIONS
düğmesine basın.
Bir diskten veya USB cihazından
müzik aktarma
Bir diskteki veya USB A'daki tüm
müzikleri USB B'ye (Senkronize
Aktarma) kolayca aktarabilirsiniz.
Ayrıca, çalma işlemi sırasında tek
bir parçayı veya ses dosyasını da
aktarabilirsiniz (REC1 Aktarma).
Bu işlemi yapmak için cihazın üzerindeki
düğmeleri kullanın.
1 Aşağıda gösterildiği gibi
B
bağlantı noktasına aktarılabilen
bir USB cihazı bağlayın.
2 Disk için:
CD'ye basın, ardından diski takın.
USB için:
Gösterge panelinde “USB A”
ifadesinin ışığı yanana kadar art arda
USB/USB SELECT düğmesine basın,
ardından aktarmak istediğiniz ses
dosyalarını içeren USB cihazını A
bağlantı noktasına bağlayın.
3 Senkronize Aktarma İçin:
Çalma işlemi durdurulmuşken,
istediğiniz çalma modunu seçmek
için uzaktan kumandadaki PLAY
MODE düğmesine art arda basın.
Notlar
• Aktarma işlemine Karışık Çalma (“FLDR
SHUF”) modunda başlarsanız seçilen
çalma modu otomatik şekilde “FLDR”
olarak değişir.
• Aktarma işlemine adımsız olarak Karışık
Çalma (“FLDR SHUF” hariç), Tekrar
Çalma veya Program Çalma modunda
başlarsanız seçilen çalma modu otomatik
şekilde normal çalma olarak değişir.
REC1 Aktarma İçin:
Aktarmak istediğiniz parçayı veya
ses dosyasını seçin, ardından çalma
işlemini başlatın.
4 REC TO USB B düğmesine basın.
Gösterge panelinde “PUSH ENTER”
ifadesi görünür.
5 ENTER düğmesine basın.
USB cihazı
Gösterge panelinde “DON’T
REMOVE” ifadesi göründüğünde
aktarma işlemi başlar.
Senkronize Aktarma İçin:
Not
USB cihazını bağlantı noktasına
bağlayamazsanız USB cihazını cihaza
bağlamak için bir USB adaptörü (cihazla
birlikte verilmemiştir) kullanabilirsiniz.
Aktarma işlemi tamamlandığında,
aktarma kaynağı ve USB cihazı
otomatik olarak durur.
REC1 Aktarma İçin:
Aktarma işlemi tamamlandığında,
disk veya USB cihazı çalmaya
devam eder.
20TR
Analog seslerin aktarılması
(Analog Aktarma)
Analog bir ses kaynağındaki (CD, USB
veya Bluetooth işlevi dışında) sesleri bir
USB cihazına aktarabilirsiniz.
Bu işlemi yapmak için cihazın üzerindeki
düğmeleri kullanın.
1
B bağlantı noktasına
aktarılabilen bir USB cihazı
bağlayın (sayfa 20).
2 Aktarmak istediğiniz kaynağı
3 REC TO USB B düğmesine basın.
Gösterge panelinde “PUSH ENTER”
ifadesi görünür.
4 ENTER düğmesine basın.
Gösterge panelinde “DON’T
REMOVE” ifadesi göründüğünde
aktarma işlemi başlar.
5 Kaynağı çalmaya başlayın.
Aktarma işleminin durdurulması
x düğmesine basın.
Yeni bir MP3 dosyası oluşturma
Analog Aktarma sırasında REC TO
USB B düğmesine basın.
Gösterge panelinde “NEW TRACK”
ifadesi görünür.
Ayrıca, aktarma işleminden yaklaşık
1 saat sonra otomatik olarak yeni bir
MP3 dosyası oluşturulur.
Notlar
• Yeni bir MP3 dosyası oluşturulurken,
aktarma o an için devre dışı bırakılır.
• Birkaç saniye sonra yeniden REC TO USB B
düğmesine basarsanız yeni bir MP3 dosyası
oluşturulabilir.
Bu işlemi yapmak için cihazın üzerindeki
düğmeleri kullanın.
1 Çalma işlemi durdurulmuşken,
gösterge panelinde “USB A” veya
“USB B” ifadesinin ışığı yanana
kadar USB/USB SELECT düğmesine
art arda basın.
2 Ses dosyasını veya klasörü
seçmek için ./> or
düğmesine art arda basın.
+/–
3 OPTIONS düğmesine basın.
4 “USB ERASE”i seçmek için /
düğmesine, ardından ENTER
düğmesine basın.
USB Aktarma
seçmek için TUNER/BAND veya
AUDIO IN düğmesine art arda
basın.
Ses dosyalarının veya klasörlerin
bir USB cihazından silinmesi
Gösterge panelinde “FOLDER
ERASE” veya “TRACK ERASE”
ifadesi görüntülenir.
5 ENTER düğmesine basın.
Gösterge panelinde “COMPLETE”
ifadesi görüntülenir.
Seçenekler menüsünden çıkmak için,
cihazın üzerindeki OPTIONS
düğmesine basın.
Klasör ve dosya oluşturma
kuralları
Bir USB cihazına aktarma sırasında,
“ROOT” dizininin hemen altında bir
“MUSIC” klasörü oluşturulur. Klasörler
ve dosyalar, aşağıdaki gibi, aktarma
yöntemine ve kaynağa uygun olarak bu
“MUSIC” klasörü içinde oluşturulur:
Senkronize Aktarma
Kaynak
Klasör adı
Dosya adı
Ses dosyaları Kaynakla aynı
AUDIO CD “CDDA0001”*
“TRACK001”*
21TR
REC1 Aktarma
Kaynak
Klasör adı
Dosya adı
Ses dosyaları “REC1-MP3”
Kaynakla aynı
AUDIO CD
“TRACK001”*
“REC1-CD”
Analog Aktarma
Radyo dinleme
1 FM veya AM bandını seçmek için
Kaynak
Klasör adı
Dosya adı
FM
“TUFM0001”*
“TRACK001”*
AM
“TUAM0001”*
AUDIO IN 1/ “EXAU0001”*
AUDIO IN 2
* Sonra klasör ve dosya numaraları seri olarak
atanır.
Aktarma ile ilgili notlar
• Aktarma işlemi sırasında (analog aktarma
hariç), ses çıkışı olmaz.
• Oluşturulan MP3 dosyalarına CD-TEXT
bilgileri aktarılmaz.
• Aşağıdaki durumlarda aktarma işlemi
otomatik olarak durur:
– Aktarma işlemi sırasında USB cihazında
yer kalmazsa.
– USB cihazının üzerindeki ses dosyası veya
klasör sayısı sistemin tanıyabileceği sınıra
ulaşırsa (sayfa 17).
• Aktarmaya çalıştığınız bir klasör ya da dosya
aynı ada sahip olarak zaten USB cihazında
bulunuyorsa orijinal klasör veya dosyanın
üzerine yazılmaksızın addan sonra bir sıra
numarası eklenir.
• Aktarma işlemi sırasında aşağıdaki işlemleri
yapamazsınız:
– Diski çıkarma.
– Başka bir parça veya dosya seçme.
– Çalma işlemini duraklatma ya da parçada
veya dosyada bir nokta bulma.
– İşlevi veya tuner bandını değiştirme.
• “Media Manager for WALKMAN”i
kullanarak Walkman®'e müzik aktarırken,
mutlaka MP3 biçiminde aktarın.
• Sisteme bir Walkman® bağladığınızda, cihazı
mutlaka Walkman®'deki “Creating Library”
(Kitaplık Oluşturuluyor) veya “Creating
Database” (Veri Tabanı Oluşturuluyor)
ekranı kaybolduktan sonra bağlayın.
22TR
Tuner
FUNCTION düğmesine art arda
basın.
2 Otomatik tarama için:
TUNING +/– düğmesini frekans
göstergesi değişene kadar basılı
tutun ve ardından bırakın.
Tarama, bir istasyon bulunduğunda
otomatik olarak durur. Gösterge
panelinde “TUNED” ile “ST”
(yalnızca FM stereo programlar için)
ifadelerinin ışığı yanar.
“TUNED” ifadesi görünmezse
ve tarama durmazsa taramayı
durdurmak için x düğmesine basın.
Ardından manuel ayar yapın (aşağıda
gösterilmiştir).
Manuel ayar için:
İstediğiniz istasyonu ayarlamak için
TUNING+/– düğmesine art arda
basın.
Not
RDS hizmetleri sunan bir FM istasyonunu
ayarladığınızda, hizmet adı veya istasyon
adı gibi bilgiler yayınlar tarafından sağlanır.
DISPLAY düğmesine art arda basarak RDS
bilgilerini kontrol edebilirsiniz.
İpucu
Zayıf bir stereo FM istasyonunda statik
paraziti azaltmak amacıyla, gösterge panelinde
“MONO” ifadesinin ışığı yanana kadar
FM MODE düğmesine art arda basın.
AM ayar aralığının değiştirilmesi
(Avrupa modeli hariç)
AM ayar aralığının varsayılan ayarı
9 kHz'dir (veya bazı bölgelerde 10 kHz).
Güç Tasarrufu Modunda AM ayar
aralığını değiştiremezsiniz.
Bu işlemi yapmak için cihazın
üzerindeki düğmeleri kullanın.
1 AM bandını seçmek için TUNER/BAND
düğmesine art arda basın.
2 Sistemi kapatmak için "/1
düğmesine basın.
3 TUNER/BAND düğmesini basılı
tutarken, "/1 düğmesine basın.
Gösterge panelinde “AM 9K STEP”
veya “AM 10K STEP” ifadesi
görüntülenir.
Aralığı değiştirdiğinizde, tüm
kayıtlı AM istasyonları silinir.
Radyo istasyonlarının
kaydedilmesi
Bluetooth
Bluetooth kablosuz
teknolojisi hakkında
Bluetooth kablosuz teknolojisi dijital
cihazlar arasında kablosuz veri iletişimini
sağlayan kısa mesafeli bir kablosuz
teknolojisidir. Bluetooth kablosuz
teknolojisi 10 metrelik (33 fit) bir
mesafe içinde çalışır.
Desteklenen Bluetooth sürümü,
profilleri ve codec'leri
1 İstediğiniz istasyonu ayarlayın.
2 MEMORY düğmesine basın.
Kayıt numarası
3 İstediğiniz kayıt numarasını
seçmek için art arda TUNING+/–
düğmesine, ardından
düğmesine basın.
Gösterge panelinde “COMPLETE”
ifadesi görünür. İstasyon kaydedilir.
Desteklenen Bluetooth sürümü:
• Bluetooth Standart sürüm 3.1
Desteklenen Bluetooth profilleri:
• A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile - Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)
• AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile - Ses Video Uzaktan
Kumanda Profili)
• SPP (Serial Port Profile - Seri Bağlantı
Noktası Profili)
Desteklenen Bluetooth codec'leri:
• SBC (Sub Band Codec - Alt Bant
Codec'i)
• AAC (Advanced Audio Coding Gelişmiş Ses Kodlaması)
Tuner/Bluetooth
En fazla 20 FM ve 10 AM istasyonunu
sık kullanılan istasyonlarınız olarak
kaydedebilirsiniz.
BLUETOOTH göstergesi hakkında
BLUETOOTH göstergesinin ışığı
Bluetooth durumunu göstermek için
mavi renkte yanar veya yanıp söner.
Kayıtlı bir istasyonun ayarlanması
Sistem durumu
Gösterge durumu
İstediğiniz kayıt numarasını seçmek
için art arda PRESET+/– (veya cihazın
+/–) düğmesine basın.
üzerindeki
Bluetooth bekleme
Yavaşça yanıp söner
Bluetooth eşleştirme
Hızlıca yanıp söner
Bluetooth bağlantısı
kuruldu
Yanar
23TR
Bluetooth ses
codec'lerinin ayarlanması
Bir Bluetooth cihazdan AAC codec'i
biçiminde veri alabilirsiniz.
1 Bluetooth işlevini seçmek için
cihazdaki BLUETOOTH düğmesine
basın.
Gösterge panelinde “BLUETOOTH”
ifadesi görünür.
2 Cihazın üzerindeki OPTIONS
düğmesine basın.
3 “BT AAC”yi seçmek için art arda
/ düğmesine, ardından
düğmesine basın.
4 “BT AAC ON” veya “BT AAC OFF”u
seçmek için
arda basın.
/
düğmesine art
• BT AAC ON: AAC codec'i biçiminde
almayı etkinleştirin.
• BT AAC OFF: SBC codec'i biçiminde
alın.
Seçenekler menüsünden çıkmak için,
cihazın üzerindeki OPTIONS
düğmesine basın.
24TR
Tek dokunuş işleviyle
(NFC) bir akıllı telefona
bağlanma
“NFC” nedir?
NFC (Near Field Communication - Yakın
Alan Haberleşmesi), akıllı telefonlar ve
IC etiketleri gibi çeşitli cihazlar arasında
kısa mesafeli kablosuz iletişim sağlayan
bir teknolojidir. NFC işlevi sayesinde,
veri iletişimi yalnızca cihazı, NFC uyumlu
cihazlardaki atanan dokunma noktasına
dokunularak kolayca sağlanabilir.
Sisteme NFC uyumlu bir akıllı telefonla
dokunduğunuzda sistem otomatik olarak:
– Bluetooth işlevini açar.
– Eşleştirme işlemini tamamlar.
– Bluetooth bağlantısını tamamlar.
1 “NFC Easy Connect” uygulamasını
indirin ve kurun.
Ücretsiz Android uygulamasını
Google Play'den “NFC Easy Connect”i
arayarak veya aşağıdaki kare kodu
kullanarak indirin. Veri iletişim
ücretleri alınabilir.
Notlar
Doğrudan erişim için kare kod*
• AAC seçildiyse yüksek kaliteli sesin
keyfini çıkarabilirsiniz. Cihazınızdan
AAC ses dinleyemediğiniz durumda
“BT AAC OFF”u seçin.
• Sistem bir Bluetooth cihaza bağlıyken,
bu ayarı değiştirirseniz Bluetooth cihazın
bağlantısı kesilir. Bluetooth cihaza bağlanmak
için, Bluetooth bağlantısını yeniden yapın.
• AAC codec'i biçiminde ses kesilirse ayarı iptal
etmek için menüsünü “BT AAC OFF”u seçin.
Bu durumda, sistem SBC codec'ini alır.
* Bir kare kod okuyucu uygulaması kullanın.
Notlar
• Uygulama bazı ülkelerde/bölgelerde
bulunmayabilir.
• Akıllı telefonunuza bağlı olarak,
NFC işlevini uygulamayı kurmadan
kullanabilirsiniz. Bu durumda, işlemler
ve teknik özellikler değişebilir. Ayrıntılar
için, akıllı telefonunuzun kullanım
talimatlarına başvurun.
Uyumlu akıllı telefonlar
İpucu
Connect” uygulamasını çalıştırın.
Eşleştirme ve Bluetooth bağlantısı yapılamazsa
aşağıdakileri yapın.
– “NFC Easy Connect”i yeniden çalıştırın ve
akıllı telefonu yavaşça N-Mark'ın üzerinde
hareket ettirin.
– Piyasada bulunabilen akıllı telefon
kılıflarından birini kullanıyorsanız
kılıfı akıllı telefondan çıkarın.
Uygulama ekranının
görüntülendiğinden emin olun.
Akıllı telefondaki müziğin çalınması
Dâhili NFC işlevi bulunan akıllı
telefonlar (İşletim Sistemi: Android
2.3.3 veya üzeri, Android 3.x hariç)
2 Akıllı telefonda “NFC Easy
3 Akıllı telefonu, titreşene kadar
sistemin üzerindeki N-Mark'a
dokundurun.
Akıllı telefondaki ses kaynağını çalmaya
başlayın. Çalma işlemleriyle ilgili
ayrıntılar için, akıllı telefonunuzun
kullanım talimatlarına bakın.
SHAKE-99:
Akıllı telefonun bağlantısının kesilmesi
Akıllı telefonu yeniden N-Mark'a
dokundurun.
SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33:
Bluetooth
Bir Bluetooth cihazda
kablosuz olarak müzik
dinleme
Kablosuz bir bağlantı üzerinden Bluetooth
cihazınızdaki müzikleri dinleyebilirsiniz.
Web sitesindeki, uyumlu Bluetooth
cihazlarıyla ilgili bilgileri inceleyin
(sayfa 37).
Bu sistemin bir Bluetooth cihazla
eşleştirilmesi
Bağlantıyı akıllı telefonda gösterilen
talimatları izleyerek tamamlayın.
Bluetooth bağlantısı kurulduğunda,
BLUETOOTH göstergesi yanıp
sönmeyi keser ve yanık kalır.
Bluetooth cihazın adı gösterge
panelinde görünür.
Ses kaynağını akıllı telefondan başka
bir NFC uyumlu Bluetooth cihazına
geçirebilirsiniz.
Ayrıntılar için, Bluetooth cihazınızın
kullanım talimatlarına başvurun.
Eşleştirme, Bluetooth cihazların birbirine
önceden kaydolduğu bir işlemdir.
Eşleştirme işlemi bir kez yapıldıktan
sonra, işlemin yeniden yapılması
gerekmez. Cihazınız NFC uyumlu
bir akıllı telefonsa manuel eşleştirme
işlemi gerekli değildir.
25TR
1 Bluetooth cihazı, sistemin
1 metresi (3 fit) içine yerleştirin.
2 Bluetooth işlevini seçmek için
cihazdaki BLUETOOTH düğmesine
basın.
Gösterge panelinde “BLUETOOTH”
ifadesi görünür.
Not
Sistem bir Bluetooth cihaza bağlıysa
Bluetooth cihazın bağlantısını kesmek
için BLUETOOTH düğmesine basın.
3 Cihazdaki BLUETOOTH düğmesini
en az 2 saniye boyunca basılı tutun.
Gösterge panelinde “PAIRING”
ifadesinin ışığı yanıp söner.
4 Bluetooth cihazda eşleştirme
işlemini yapın.
Ayrıntılar için, Bluetooth cihazınızın
kullanım talimatlarına başvurun.
5 Bluetooth cihazın ekranında
cihazın model numarasını seçin.
Örneğin, “SONY:SHAKE-99”u
(veya SHAKE-77/SHAKE-55/
SHAKE-33'ü) seçin.
Bluetooth cihazda şifre gerekirse
“0000” girin.
6 Bluetooth cihazda Bluetooth
bağlantısını yapın.
Eşleştirme tamamlanıp, Bluetooth
bağlantısı kurulduktan sonra, gösterge
panelinde Bluetooth cihaz adı görünür.
Bluetooth cihaza bağlı olarak, bağlantı,
eşleştirme işlemi tamamladıktan sonra
otomatik olarak başlayabilir.
DISPLAY düğmesine art arda basarak
Bluetooth cihazın adresini kontrol
edebilirsiniz.
26TR
Notlar
• 9 adede kadar Bluetooth cihazı
eşleştirebilirsiniz. 10. Bluetooth cihaz
eşleştirilirse en önce eşleştirilen cihaz silinir.
• “Şifre”, cihaza bağlı olarak “Giriş Kodu”,
“PIN kodu”, “PIN numarası” veya “Parola”
vb. olarak adlandırılabilir.
• Sistemin eşleştirme durumu yaklaşık
5 dakika sonra iptal edilir. Eşleştirme işlemi
yapılamazsa işlemleri 1. adımdan itibaren
tekrarlayın.
• Başka bir Bluetooth cihaz eşleştirmek
isterseniz 1-6. adımları tekrarlayın.
Eşleştirme işleminin iptal edilmesi
Gösterge panelinde “BLUETOOTH”
ifadesi görünene kadar cihazın üzerindeki
BLUETOOTH düğmesini en az 2 saniye
boyunca basılı tutun.
Bir Bluetooth cihazdaki müziği
çalma
Bir Bluetooth cihazı sistem ile
Bluetooth cihazı AVRCP ile
bağlayarak çalıştırabilirsiniz.
Müzik çalmadan önce aşağıdakileri
kontrol edin:
– Bluetooth cihazın Bluetooth işlevi açık.
– Eşleştirme tamamlanmış.
1 Bluetooth işlevini seçmek için
cihazdaki BLUETOOTH düğmesine
basın.
Gösterge panelinde “BLUETOOTH”
ifadesi görünür.
2 Bluetooth cihazla bağlantı kurun.
Son bağlanan Bluetooth cihaza
bağlanmak için, cihazın üzerindeki
BLUETOOTH düğmesine basın.
Cihaz bağlı değilse Bluetooth
bağlantısını Bluetooth cihazdan yapın.
Bağlantı kurulduktan sonra, gösterge
panelinde Bluetooth cihaz adı görünür.
3 Çalma işlemini başlatmak için
N düğmesine basın.
Bluetooth cihaza bağlı olarak,
– N düğmesine iki kez basmanız,
– Bluetooth cihazdaki bir ses kaynağını
çalmaya başlamanız gerekebilir.
Notlar
• Sistem herhangi bir Bluetooth cihaza bağlı
değilken, N düğmesine bastığınızda,
sistem son bağlanan Bluetooth cihaza
otomatik olarak bağlanır.
• Sisteme başka bir Bluetooth cihazı bağlamaya
çalışıyorsanız o anda bağlı olan Bluetooth
cihazın bağlantısı kesilir.
Bluetooth cihazın bağlantısının kesilmesi
Tüm eşleştirme kayıt bilgilerinin
silinmesi
Bu işlemi yapmak için cihazın üzerindeki
düğmeleri kullanın.
1 Bluetooth işlevini seçmek için
BLUETOOTH düğmesine basın.
Gösterge panelinde “BLUETOOTH”
ifadesi görünür.
Sistem bir Bluetooth cihaza bağlıysa
gösterge panelinde Bluetooth cihazın
adı görünür. Bluetooth cihazın
bağlantısını kesmek için
BLUETOOTH düğmesine basın.
2 x ve
– düğmelerini yaklaşık
3 saniye boyunca basılı tutun.
Gösterge panelinde “PAIR HISTORY”
ve “CLEAR” ifadeleri görünür ve tüm
eşleştirme bilgileri silinir.
Bluetooth bekleme modu bir Bluetooth
cihazdan Bluetooth bağlantısı
kurduğunuzda sistemin otomatik
olarak açılmasını sağlar.
1 Cihazın üzerindeki OPTIONS
düğmesine basın.
2 “BT STANDBY”ı seçmek için
/
düğmesine, ardından
düğmesine art arda basın.
3 “STANDBY ON” veya
“STANDBY OFF”u seçmek için
/ düğmesine art arda basın.
4 Sistemi kapatmak için ?/1
düğmesine basın.
Bluetooth bekleme modu açık olarak
ayarlandığında, sistem kapalı olsa bile
bir Bluetooth bağlantısı için bekler.
Bir Bluetooth bağlantısı kurulduğunda,
sistem otomatik olarak açılır.
Bluetooth
Cihazın üzerindeki BLUETOOTH
düğmesine basın. Gösterge panelinde
“BLUETOOTH” ifadesi görünür.
Bluetooth cihaza bağlı olarak, bağlantı,
Bluetooth bağlantısı çalma işlemini
durdurduğunuzda otomatik olarak
iptal edilebilir.
Bluetooth bekleme
modunun ayarlanması
Bluetooth sinyalinin
ayarlanması
Bluetooth sinyali açık olarak
ayarlandığında, sisteme tüm işlevlerde
eşleştirilmiş bir Bluetooth cihazından
bağlanabilirsiniz. Bluetooth sinyali
varsayılan olarak açıktır.
Bu işlemi yapmak için cihazın
üzerindeki düğmeleri kullanın.
MOVIE/GAME ve LED COLOR
düğmelerini yaklaşık 3 saniye
boyunca basılı tutun.
Gösterge panelinde “BT ON” veya
“BT OFF” ifadesi görüntülenir.
27TR
Notlar
• Bluetooth sinyali kapalı olarak ayarlıyken,
aşağıdaki işlemleri yapamazsınız:
– Bluetooth cihazla eşleştirme
– Eşleştirme bilgilerini silme
– “SongPal”in Bluetooth ile kullanılması
• Bluetooth sinyali kapalı olarak ayarlıyken,
bu sistem algılanamaz ve Bluetooth cihazdan
bağlantı kurulamaz.
• Sisteme NFC uyumlu bir akıllı telefonla
dokunursanız veya Bluetooth bekleme
modunu açık olarak ayarlarsanız Bluetooth
sinyalleri otomatik olarak açık konumuna
getirilir.
Ses Ayarı
Sesin ayarlanması
Yapılacak İşlem Şunu Yapın
Bası güçlendirin Cihazın üzerindeki BASS
ve daha güçlü bir BAZUCA düğmesine
ses oluşturun
basın.
Bas sesi azaltın
(BASS CUT)
“SongPal”in Bluetooth
ile kullanılması
Cihazdaki BASS
BAZUCA düğmesini
en az 2 saniye boyunca
basılı tutun.
BASS CUT efektini
iptal etmek için, BASS
BAZUCA düğmesine
yeniden basın.
Notlar
Uygulama Hakkında
• BASS CUT efekti açıkken,
BASS BAZUCA
göstergesinin ışığı
yanıp söner ve gösterge
panelinde her 10 saniyede
bir “BASS CUT” ifadesi
görünür.
• Sistemi kapattığınızda,
BASS CUT efekti
otomatik olarak kapatılır.
Hem Google Play'de hem de App
Store'da bu model için özel bir
uygulama bulunmaktadır. Uygun
özellikler hakkında daha fazla bilgi
edinmek için “SongPal”i arayın ve
ücretsiz uygulamayı indirin.
Bluetooth teknolojisi iPhone 5s,
iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s,
iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch
(5. nesil), iPod touch (4. nesil)
ile çalışır.
28TR
Kayıtlı bir ses
efekti seçin
MUSIC veya MOVIE/
GAME düğmesine basın.
Kayıtlı ses efektini iptal
etmek için, “FLAT”i
seçmek üzere MUSIC
düğmesine art arda basın.
Virtual Football modunun
seçilmesi
Kendi ses efektinizi
oluşturma
Futbol maçı yayınını izlerken stadyumda
bulunuyormuş hissini yaşayabilirsiniz.
Belirli frekans bantlarının düzeylerini
artırabilir veya azaltabilir, ardından
ayarı “CUSTOM EQ” olarak belleğe
kaydedebilirsiniz.
Futbol maçı yayınlarını izlerken
FOOTBALL düğmesine art arda basın.
• NARRATION ON: Gelişmiş stadyum
tezahüratları ile sarmalayıcı bir futbol
stadyumunda olma hissinin keyfini
çıkarabilirsiniz.
• NARRATION OFF: Gelişmiş
tezahüratlara ek olarak maç anlatım
ses düzeyini en aza indirerek daha
sarmalayıcı bir futbol stadyumunda
olma hissinin keyfini çıkarabilirsiniz.
Virtual Football modunun iptal edilmesi
1 Cihazın üzerindeki OPTIONS
düğmesine basın.
2 “EQ EDIT”i seçmek için art arda
/
düğmesine, ardından
düğmesine basın.
3 Ekolayzer düzeyini ayarlamak
için art arda / düğmesine,
ardından
düğmesine basın.
Frekans bandı
Ekolayzer düzeyi
Notlar
• Bir futbol maçı yayınını izlerken futbol
modunu seçmeniz önerilir.
• “NARRATION OFF” seçildiğinde,
içerikte doğal olmayan bir ses duyarsanız
“NARRATION ON” önerilir.
• Bu özellik tek sesi desteklemez.
• Virtual Football modunu yalnızca
AUDIO IN 1 veya AUDIO IN 2 işlevi
sırasında seçebilirsiniz.
4 Diğer frekans bantlarının ve
Ses Ayarı
“FLAT”i seçmek için MUSIC düğmesine
art arda basın.
surround efektinin düzeyini
ayarlamak için 3. adımı tekrarlayın.
Seçenekler menüsünden çıkmak için,
cihazın üzerindeki OPTIONS
düğmesine basın.
Özel ekolayzer ayarının seçilmesi
“CUSTOM EQ”yu seçmek için MUSIC
düğmesine art arda basın.
29TR
Parti ortamı oluşturma
(DJ EFFECT)
(DJ EFFECT)
1 Efekt türünü seçmek için aşağıdaki
düğmeye basın.
Seçilen düğmenin ışığı yanar ve efekt
etkinleştirilir.
• FLANGER: Bir jet uçağının
gürlemesine benzer, derin bir
bükme efekti oluşturun.
• ISOLATOR: Diğer frekans bantlarını
ayarlayarak belirli bir frekans
bandını yalıtın. Örneğin, vokallere
yoğunlaşmak istediğinizde.
• PAN: Sol ve sağ kanallar arasında
ses hoparlörlerin etrafında hareket
ediyormuş gibi bir his oluşturun.
• WAH: Bir filtrenin frekansını
otomatik olarak yukarı ve aşağı
hareket ettirerek özel bir “Vah vah”
sesi efekti oluşturun.
2 Efektin düzeyini ayarlamak için
DJ CONTROL +/– düğmesine basın.
Diğer İşlemler
Party Chain işlevinin
kullanılması
Daha ilgi çekici bir parti ortamı
oluşturmak ve daha yüksek ses çıkışı
üretmek için birden fazla ses sistemini
bir zincir halinde bağlayabilirsiniz.
Zincirdeki bir sistemi “Party Host” olacak
şekilde etkinleştirin ve müziği paylaşın.
Diğer sistemler “Party Guest” olur ve
“Party Host” ile aynı müziği çalar.
Party Chain'in kurulması
Ses kablolarıyla (cihazla birlikte
verilmemiştir) tüm sistemleri bağlayarak
bir Party Chain kurabilirsiniz.
Kabloları bağlamadan önce, güç
kablosunu çıkardığınızdan emin olun.
A Tüm sistemler Party Chain
işleviyle donatılmışsa
Efektin kapatılması
Seçili efekt düğmesine yeniden basın.
Notlar
• Sistemi kapattığınızda veya işlevi ya da
tuner bandını değiştirdiğinizde DJ EFFECT
otomatik olarak kapanır.
• DJ EFFECT'i aktarma sırasında
etkinleştirirseniz ses efekti USB
cihazına aktarılmaz.
• DJ EFFECT etkinken, ses düzeyini
ayarlamak için cihazın üzerindeki
VOLUME/DJ CONTROL düğmesini
kullanamazsınız. Ses düzeyini ayarlamak
için uzaktan kumandadaki VOLUME +/–
düğmesine basın.
30TR
İlk sistem
İkinci sistem
Son sisteme kadar
bağlantıya devam edin
Son sistem
A bağlantısını yaptığınızda
• Bu bağlantıda herhangi bir sistem
Party Host olabilir.
• Party Chain işlevi etkinken yeni bir
Party Host seçebilirsiniz. Ayrıntılar için
“Yeni bir Party Host seçme” (sayfa 32)
bölümüne bakın.
• Bu bağlantıda, son sistem ilk sisteme
bağlı olmalıdır.
Party Chain'in Keyfini Çıkarma
Party Chain işlevini etkinleştirmek için
aşağıdaki işlemleri yapın.
1 Güç kablosunun fişini takın ve tüm
sistemleri açın.
2 Her sistemdeki ses düzeyini
ayarlayın.
B Sistemlerden biri Party Chain
işleviyle donatılmamışsa
İlk sistem
İkinci sistem
Son sisteme kadar
bağlantıya devam edin
sistemde Party Chain işlevini
etkinleştirin.
İstediğiniz işlevi (AUDIO IN 1 hariç)
seçmek için FUNCTION düğmesine
art arda basın, ardından çalma işlemini
başlatın.
Cihazdaki MUSIC/PARTY CHAIN
düğmesini 2 saniye boyunca basılı
tutun.
Gösterge panelinde “PARTY CHAIN”
ifadesi görüntülenir. Sistem Party
Host olarak partiyi başlatır ve diğer
sistemler otomatik olarak Party Guest
olur. Diğer sistemler Party Host ile
aynı müziği çalar.
Notlar
B bağlantısını yaptığınızda
• Party Chain işleviyle donatılmamış olan
sistem son sisteme bağlayabilirsiniz.
Son sistemdeki “AUDIO IN” jaklarına
karşılık gelen işlevi seçtiğinizden emin
olun.
• Party Chain işlevi etkinken tüm
sistemlerin aynı müziği çalması için
ilk sistemi Party Host olarak seçmeniz
gerekir.
• Bu bağlantıda, son sistem ilk sisteme
bağlanmaz.
• Bağladığınız sistemlerin toplam birim
sayısına bağlı olarak, Party Guest'in müzik
çalmaya başlaması biraz zaman alabilir.
• Party Host'ta ses düzeyini ve ses efektini
değiştirmek Party Guest'teki çıkışı etkilemez.
• İşlevi Party Guest'te değiştirdiğinizde bile
Party Guest müzik kaynağını Party Host
olarak çalmaya devam eder. Ancak, ses
düzeyini ayarlayarak Party Guest'teki
ses efektini değiştirebilirsiniz.
• (yalnızca SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55)
Mikrofonu Party Host'ta kullandığınızda,
ses çıkışı Party Guest'ten sağlanmaz.
• Party Chain işleviyle donatılmamış olan
sistem Party Host olamaz.
• Bağlantıdaki sistemlerden biri USB
aktarma işlevi yaparken Party Chain işlevi
etkinleştirildiğinde, Party Chain işlevi söz
konusu sistemde ve ondan sonra bağlanan
sistemlerde etkinleştirilmez. Party Chain
işlevi yalnızca söz konusu sistem USB aktarma
işlemini tamamladıktan veya durdurduktan
sonra etkinleştirilebilir.
• Diğer sistemlerdeki işlemlerle ilgili ayrıntılar
için, sistemlerin kullanım talimatlarına bakın.
Diğer İşlemler
Son sistem
3 Party Host olmasını istediğiniz
31TR
Yeni bir Party Host seçme
Not
A bağlantısını yaptığınızda, yeni Party
Host olarak başka bir sistem seçebilirsiniz.
Yeni Party Host olmasını istediğiniz
sistemde “Party Chain'in Keyfini
Çıkarma” bölümünün 3. adımını
tekrarlayın.
Mevcut Party Host otomatik olarak
Party Guest olur. Diğer sistemler yeni
Party Host ile aynı müziği çalar.
USB aktarma işlemi sırasında mikrofondan
alınan ses USB cihazına aktarılamaz.
Gösterge panelinin
spektrum modelinin
değiştirilmesi
Notlar
• Başka bir sistemi yalnızca tüm sistemler
Party Chain işlevini tamamladıktan sonra
yeni Party Host olarak seçebilirsiniz.
• Seçtiğiniz sistem birkaç saniye sonra Party
Host olarak değişmezse yukarıdaki adımı
tekrarlayın.
Party Chain'in devre dışı bırakılması
Party Host'ta MUSIC/PARTY CHAIN
düğmesini 2 saniye boyunca basılı tutun.
Not
Sistem birkaç saniye sonra Party Chain'i devre
dışı bırakmazsa yukarıdaki adımı tekrarlayın.
1 Cihazın üzerindeki OPTIONS
düğmesine basın.
2 “SPECTRUM”u seçmek için art
arda / düğmesine, ardından
düğmesine basın.
3 İstediğiniz spektrum
modelini seçmek için art arda
/ düğmesine, ardından
düğmesine basın.
Seçenekler menüsünden çıkmak
için, cihazın üzerindeki OPTIONS
düğmesine basın.
Birlikte şarkı söyleme
(yalnızca SHAKE-99/SHAKE-77/
SHAKE-55)
Bu sistemde çalan herhangi bir ses
kaynağıyla birlikte şarkı söyleyebilirsiniz.
1 Mikrofonun sesini kısmak için MIC
LEVEL düğmesini MIN'e çevirin.
2 Cihazın üzerindeki MIC jakına
bir mikrofon bağlayın.
3 Müziği çalmaya ve ses düzeyini
ayarlamaya başlayın.
4 Mikrofonun ses düzeyini
ayarlamak için MIC LEVEL
düğmesini çevirin.
Akustik geri besleme (uğultu)
meydana gelirse sesi kısın, mikrofonu
hoparlörlerden uzaklaştırın veya
mikrofonun yönünü değiştirin.
Bitirdikten sonra, mikrofonu çıkarın.
32TR
Gösterge panelindeki
bilgilerin görüntülenmesi
Sistem açıkken art arda DISPLAY
düğmesine basın.
Bilgileri aşağıda belirtildiği gibi
görüntüleyebilirsiniz:
• AUDIO CD için:
– Çalma işlemi sırasında geçen çalma
süresi ve kalan çalma süresi.
– Çalma işlemi durdurulduğundaki
toplam çalma süresi.
• Ses dosyaları:
– Geçen çalma süresi, dosya adı ve
klasör adı.
– Başlık, sanatçı ve albüm bilgileri.
Not
İpucu
VBR (değişken bit hızı) kullanılarak kodlanan
bir ses dosyasının geçen çalma süresi doğru
şekilde görüntülenmez.
Sistemin kapanmasına ne kadar zaman kaldığını
kontrol etmek için SLEEP düğmesine basın.
Aydınlatma modelinin ve
renginin değiştirilmesi
Mevcut ayarı görüntülemek için
LED PATTERN veya LED COLOR
düğmesine basın. Cihazdaki ve
hoparlörlerdeki aydınlatma modelini
ve rengini seçmek için bu düğmeye
art arda basın.
Hoparlör aydınlatmasını kapatmak
için, “LED OFF”u seçmek üzere
LED PATTERN düğmesine basın.
Not
Aydınlatma çok parlaksa odanın ışıklarını
açabilir veya aydınlatmayı kapatabilirsiniz.
Çalma Zamanlayıcısı/Kayıt
Zamanlayıcısı
Saati ayarladığınızdan emin olun.
Çalma Zamanlayıcısı:
Önceden ayarladığınız bir zamanda disk,
tuner veya USB cihazıyla uyanabilirsiniz.
Kayıt Zamanlayıcısı:
Belirli bir zamanda bir USB cihazına
kayıtlı bir radyo istasyonundaki müzikleri
aktarabilirsiniz.
1 Çalma Zamanlayıcısı için:
Ses kaynağını hazırladıktan sonra ses
düzeyini ayarlamak için VOLUME +/–
düğmesine basın.
Belirli bir parçadan veya dosyadan
başlamak için kendi programınızı
oluşturun (sayfa 18).
Sistem üç zamanlayıcı işlevi sunar. Çalma
Zamanlayıcısı ile Kayıt Zamanlayıcısını
aynı anda etkinleştiremezsiniz. Bunlardan
birini Uyku Zamanlayıcısı ile birlikte
kullanırsanız Uyku Zamanlayıcısı
önceliklidir.
Uyku Zamanlayıcısı
Müzik dinlerken uykuya dalabilirsiniz.
Sistem ayarlanan zamandan sonra
otomatik olarak kapanır.
SLEEP düğmesine art arda basın.
Uyku Zamanlayıcısını iptal etmek için,
“SLEEP OFF”u seçmek üzere SLEEP
düğmesine art arda basın.
Kayıtlı bir radyo istasyonuna ayarlayın
(sayfa 23).
2 TIMER MENU düğmesine basın.
3 “PLAY SET”i veya “REC SET”i
Diğer İşlemler
Kayıt Zamanlayıcısı için:
Zamanlayıcıların
kullanılması
seçmek için art arda /
düğmesine, ardından
düğmesine basın.
4 Çalma veya aktarma işleminin
başlatılacağı zamanı ayarlayın.
Saati/dakikayı ayarlamak için art
arda / düğmesine, ardından
düğmesine basın.
5 Çalma veya aktarma işleminin
durdurulacağı zamanı ayarlamak
üzere 4. adımdaki işlemin aynısını
yapın.
33TR
6 İstediğiniz ses kaynağını seçmek
için art arda / düğmesine,
ardından
düğmesine basın.
Kayıt Zamanlayıcısı için:
B bağlantı noktasına aktarılabilen
bir USB cihazı bağlayın.
7 Sistemi kapatmak için "/1
düğmesine basın.
Not
Sistem açık kalırsa zamanlayıcılar
devreye girmez.
Zamanlayıcı ayarının kontrol edilmesi
veya zamanlayıcının yeniden
etkinleştirilmesi
1 TIMER MENU düğmesine basın.
Gösterge panelinde “TIMER SELECT”
ifadesinin ışığı yanıp söner.
2
düğmesine basın.
3 “PLAY SELECT”i veya “REC SELECT”i
seçmek için art arda / düğmesine,
ardından
düğmesine basın.
Zamanlayıcının iptal edilmesi
Yukarıdaki işlemin aynısını tekrarlayın
ve 3. adımda “TIMER OFF”u seçin,
ardından
düğmesine basın.
Notlar
• Sistem ayarlanan zamandan önce açılır.
Sistem önceden ayarlanan zamanda açılırsa
veya gösterge panelinde “STANDBY”
ifadesinin ışığı yanıp sönerse Çalma
Zamanlayıcısı ve Kayıt Zamanlayıcısı
çalma ya da aktarma işlemi yapmaz.
• Sistemin açıldığı zamandan çalma veya
aktarma işleminin başlayacağı zamana
kadar sistemi çalıştırmayın.
34TR
İsteğe bağlı cihazların
kullanılması
1 Gösterge panelinde “VOLUME
MIN” ifadesi görüntülenene
kadar VOLUME – düğmesine
art arda basın.
2 İsteğe bağlı bir cihazı bağlayın
(sayfa 13).
3 Bağladığınız cihaza karşılık gelen
işlevi seçmek için FUNCTION
düğmesine art arda basın.
4 Bağladığınız cihazı çalmaya
başlayın.
5 Ses düzeyini ayarlamak için
VOLUME + düğmesine art
arda basın.
Not
Bağlanan cihazın ses düzeyi çok düşükse sistem
otomatik olarak bekleme moduna geçebilir.
Cihazın ses düzeyini ayarlayın. Otomatik
bekleme işlevini kapatmak için, “Otomatik
bekleme işlevinin ayarlanması” (sayfa 35)
bölümüne bakın.
Cihazdaki düğmelerin
devre dışı bırakılması
(Çocuk Kilidi)
(Çocuk Kilidi)
Çocukların karıştırması gibi hatalı
kullanımı önlemek için cihazdaki
düğmeleri ("/1 hariç) devre dışı
bırakabilirsiniz.
Cihazdaki x düğmesine 5 saniyeden
uzun süre boyunca basın.
Gösterge panelinde “CHILD LOCK”
ve “ON” ifadesi görüntülenir.
Sistemi yalnızca uzaktan kumandadaki
düğmelerle kullanabilirsiniz.
İptal etmek için, cihazın üzerindeki
x düğmesini gösterge panelinde
“CHILD LOCK” ve “OFF” ifadesi
görünene kadar 5 saniyeden uzun
süreyle basılı tutun.
Not
Bu sistem otomatik bekleme işleviyle
donatılmıştır. Bu işlev sayesinde, işlem
yapılmadığında veya ses sinyali çıkışı
olmadığında, sistem yaklaşık 15 dakika
içinde otomatik olarak bekleme
moduna geçer.
Varsayılan olarak, otomatik bekleme
işlevi açıktır.
1 Cihazın üzerindeki OPTIONS
düğmesine basın.
2 “AUTO STANDBY”ı seçmek için
/
düğmesine, ardından
düğmesine art arda basın.
3 “ON” veya “OFF”u seçmek için
/
düğmesine art arda basın.
Seçenekler menüsünden çıkmak için,
cihazın üzerindeki OPTIONS
düğmesine basın.
Notlar
• Sistem bekleme moduna geçmeden
yaklaşık 2 dakika önce göstergede
“AUTO STANDBY” mesajının ışığı
yanıp sönmeye başlar.
• Otomatik bekleme işlevi, tuner işlevi
sırasında çalışmaz.
• Sistem aşağıdaki durumlarda bekleme
moduna otomatik olarak geçemeyebilir:
– Ses sinyali algılandığında
– Ses parçalarının veya dosyalarının
oynatılması sırasında
– Önceden ayarlanan Çalma Zamanlayıcısı
veya Uyku Zamanlayıcısı devredeyken
– (yalnızca SHAKE-99/SHAKE-77/
SHAKE­55 only) Mikrofon bağlıyken
Diğer İşlemler
Güç kablosunu çıkardığınızda Çocuk Kilidi
işlevi iptal edilir.
Otomatik bekleme
işlevinin ayarlanması
35TR
Ek Bilgiler
Çalınabilen diskler
• AUDIO CD
• CD-R/CD-RW
– ses verileri
– ISO9660 Düzey 1/Düzey 2 veya
Joliet (geniş biçimde) ile uyumlu
MP3 dosyaları.
Notlar
• MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) ISO'nun
(Uluslararası Standartlaştırma Örgütü)
tanımladığı ses verilerini sıkıştıran bir
standart biçimdir. MP3 dosyaları MPEG 1
Audio Layer-3 biçiminde olmalıdır.
• Sistem yalnızca “.mp3” dosya uzantısına
sahip MP3 dosyalarını çalabilir.
Çalınamayan diskler
• CD-ROM
• Aşağıdaki koşullara sahip CD-R/
CD-RW:
– MP3 PRO biçiminde kaydedilmiş
– “Oturum kapatılıyor” ifadesi
gösterilmeden biten çok oturumlu
olarak kaydedilmiş
– Uyumsuz bir kayıt cihazıyla
kaydedilmiş
– Yetersiz kayıt kalitesine sahip
– Çizik veya kirli
– Yanlış sonlandırılmış
• Standart olmayan şekildeki (ör. kalp,
kare, yıldız vb. şeklindeki) diskler
• Üzerlerine yapışkanlı bant, kağıt veya
etiket yapıştırılmış diskler
• Tutkalın mührün dışına taştığı mühür
takılı kiralık veya kullanılmış diskler
• Dokunulduğunda yapışkanlı bir his
veren mürekkep kullanılarak basılmış
etiketlere sahip diskler
36TR
DualDiscs hakkında not
DualDiscs, bir tarafındaki DVD
biçiminde kayıtlı materyali, diğer
tarafındaki dijital ses materyaliyle
eşleştiren iki taraflı bir disk ürünüdür.
Ancak, ses materyali tarafı Kompakt
Disk (CD) standardına uymadığından,
bu tür disklerin söz konusu üründe
oynatılacağı garanti edilemez.
Telif hakkı koruma teknolojileriyle
kodlanan müzik diskleri
Bu ürün, Kompakt Disk (CD)
standardına uyan diskleri oynatmak
için tasarlanmıştır. Son zamanlarda,
bazı kayıt şirketleri tarafından, telif hakkı
koruma teknolojileriyle kodlanmış çeşitli
müzik diskleri satılmaktadır. Bu diskler
arasında CD standardıyla uyumlu
olmayan bazı diskler olduğuna ve söz
konusu disklerin bu ürünle oynatılamama
olasılığı bulunduğuna lütfen dikkat edin.
Çok oturumlu diskleri oynatma
hakkında notlar
• Bu sistem, ilk oturumda bir MP3
dosyası varsa çok oturumlu diskleri
çalabilir. Sonraki oturumlarda
kaydedilen her türlü MP3 de
çalınabilir (Sonraki oturumlar
AUDIO CD biçimini içeriyorsa
sistem bu çok oturumlu diskleri
çalamaz).
• İlk oturum AUDIO CD biçiminde
kaydedildiyse yalnızca ilk oturum
çalınır.
Uyumlu cihazlara yönelik
web siteleri
Uyumlu USB cihazları ve Bluetooth
cihazları hakkındaki en yeni bilgiler
için aşağıdaki web sitelerini inceleyin.
Avrupa'daki müşteriler için:
<http://support.sony-europe.com/>
Diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki
müşteriler için:
<http://www.sony-asia.com/support>
Sorun Giderme
Sisteminizi kullanırken bir sorunla
karşılaşırsanız sorununuzu aşağıdaki
kontrol listesinden bulun ve düzeltici
işlemi yapın.
Sorun devam ederse size en yakın Sony
satıcısına danışın.
Servis personeli onarım sırasında bazı
parçaları değiştirirse bu parçaların size
geri verilmeyebileceğini unutmayın.
Güç kablosunun fişini derhal çıkarın
ve aşağıdaki öğeleri kontrol edin.
• Yalnızca cihazla birlikte verilen
hoparlörleri mi kullanıyorsunuz?
• Cihazın havalandırma deliklerini
kapatan bir nesne var mı?
Yukarıdaki öğeleri kontrol edip
sorunları giderdikten sonra güç
kablosunun fişini yeniden takın
ve sistemi açın. Sorun devam ederse
size en yakın Sony satıcısına danışın.
Sistem, bekleme moduna geçti.
• Bu, arıza değildir. İşlem yapılmadığında
veya ses sinyali çıkışı olmadığında,
sistem yaklaşık 15 dakika içinde bekleme
moduna geçer (sayfa 35).
Saat veya zamanlayıcı ayarı iptal
ediliyor.
• Güç kablosu çıkarılmıştır veya bir güç
arızası meydana gelmiştir. Saati (sayfa 15)
ve zamanlayıcıyı (sayfa 33) yeniden
ayarlayın.
Ses yok.
• Ses düzeyini ayarlayın.
• Hoparlör bağlantılarını kontrol edin
(sayfa 12).
• Varsa, isteğe bağlı cihazın bağlantısını
kontrol edin (sayfa 12).
• Bağlanan cihazı açın.
• Güç kablosunun fişini çıkarın ve yeniden
takın, ardından sistemi açın.
• Kayıt Zamanlayıcı sırasında ses çıkışı
olmaz.
Mikrofon sesi yok. (yalnızca SHAKE-99/
SHAKE-77/SHAKE-55)
• Mikrofonun ses düzeyini ayarlayın.
• Mikrofonun MIC jakına doğru şekilde
bağlandığından emin olun.
• Mikrofonun açık olduğundan emin olun.
Ek Bilgiler
Gösterge panelinde “PROTECT EXX”
(X sayıdır) ifadesi görünüyor.
Genel
Ciddi derecede vızıltı veya gürültü var.
• Sistemi parazit kaynaklarından
uzaklaştırın.
• Sistemin fişini farklı bir prize takın.
• Güç kablosuna bir parazit filtresi
(piyasada bulunabilir) takın.
• Yakındaki elektrikli cihazları kapatın.
• Sistem bekleme modundayken veya kısık
seste çalarken soğutma fanlarından gelen
bir ses duyabilirsiniz. Bu, arıza değildir.
Zamanlayıcı çalışmıyor.
• Zamanlayıcı ayarını kontrol edin
ve doğru zamanı ayarlayın (sayfa 33).
• Uyku Zamanlayıcısı işlevini iptal edin
(sayfa 33).
37TR
Uzaktan kumanda çalışmıyor.
Disk tepsisi kapanmıyor.
• Uzaktan kumanda ve cihaz arasındaki
engelleri kaldırın.
• Uzaktan kumandayı cihaza yaklaştırın.
• Uzaktan kumandayı cihazın sensörüne
doğrultun.
• Pilleri (R6/AA boyutu) değiştirin.
• Cihazı floresan lambadan uzaklaştırın.
• Diskleri doğru şekilde takın.
Akustik geri besleme var.
• Sesi kısın.
• (yalnızca SHAKE-99/SHAKE-77/
SHAKE-55) Mikrofonu hoparlörlerden
uzak bir yere yerleştirin veya mikrofonun
yönünü değiştirin.
“PLEASE CONNECT ALL SPEAKERS”
ifadesi görünüyor. (yalnızca SHAKE-99/
SHAKE-77/SHAKE-55)
• Tüm hoparlörlerin bağlı olduğundan
emin olun.
Cihazdaki herhangi bir düğmeye
bastığınızda “CHILD LOCK” ifadesi
görünüyor.
• Çocuk Kilidi işlevini kapatın (sayfa 35).
Hoparlörler
Ses yalnızca bir kanaldan geliyor veya
sağdan ve soldan gelen ses dengesiz.
• Hoparlörleri mümkün olduğunca
simetrik olarak yerleştirin.
• Hoparlörler ile cihazın sıkıca ve doğru
şekilde bağlandığından emin olun.
• Çalınmakta olan kaynak tek seslidir.
Belirli bir hoparlörden ses çıkışı
alınamıyor.
• Hoparlörün sıkıca ve doğru şekilde
bağlandığından emin olun.
Disk çalar
Disk tepsisi açılmıyor ve gösterge
panelinde “LOCKED” ifadesi görünüyor.
• Size en yakın Sony bayisiyle veya
bölgenizdeki yetkili Sony servisiyle
iletişime geçin.
38TR
Disk çıkmıyor.
• Diski CD-USB Senkronize Aktarma
veya REC1 Aktarma işlemi sırasında
çıkaramazsınız. Aktarma işlemini iptal
etmek için x düğmesine, ardından
diski çıkarmak için cihazın üzerindeki
Z OPEN/CLOSE düğmesine basın.
• Size en yakın Sony satıcısıyla iletişime
geçin.
Çalma işlemi başlamıyor.
• Diski silerek temizleyin (sayfa 43).
• Diski geri takın.
• Bu sistemin çalabildiği bir disk takın
(sayfa 36).
• Diski çıkarın ve diskin üzerindeki
nemi silin, ardından sistemi nem
buharlaşana kadar birkaç saat
boyunca açık durumda bırakın.
Ses atlama yapıyor.
• Diski silerek temizleyin (sayfa 43).
• Diski geri takın.
• Cihazı titreşim olmayan bir yere
(ör. dengeli bir standın üzerine) taşıyın.
• Hoparlörleri cihazdan uzakta bir yere
taşıyın veya ayrı stantlara yerleştirin.
Yüksek ses düzeyinde bas sesler
bulunan bir parça dinlediğinizde,
hoparlör titreşimi sesin atlama
yapmasına neden olabilir.
Çalma işlemi ilk parçadan başlamıyor.
• Çalma modunu Normal Çalma modu
olarak ayarlayın (sayfa 18).
Klasör adı, parça adı, dosya adı ve ID3
etiket karakterleri düzgün görünmüyor.
• ID3 etiketi Sürüm 1(1.0/1.1) veya
Sürüm 2(2.2/2.3) değildir.
• Bu sistemin görüntüleyebileceği
karakter kodları aşağıda belirtilmiştir:
– Büyük harfler (A - Z)
– Sayılar (0 - 9)
– Simgeler (< > * +, [ ] \ _)
Diğer karakterler “_” şeklinde görünür.
USB cihazı
Aktarma işlemi hataya neden oluyor.
USB cihazındaki ses dosyaları veya
klasörler silinemiyor.
• USB cihazının yazma korumalı olup
olmadığını kontrol edin.
• USB cihazı çıkarılmıştır veya silme
işlemi sırasında güç kapatılmıştır.
Kısmi olarak silinen dosyayı tamamen
silin. Bu işlem sorunu çözmezse USB
cihazı bozulmuş olabilir. Bu sorunu
nasıl çözebileceğinize ilişkin olarak USB
cihazının kullanım talimatlarına bakın.
• USB cihazı doğru bir şekilde
takılmamıştır. Sistemi kapatın ve USB
cihazını yeniden takın, ardından sistemi
açıp göstergede “USB A” veya “USB B”
ifadesinin ışığının yanıp yanmadığını
kontrol edin.
Parazit, şarkı atlama veya bozuk ses
sorunları var.
• Desteklenmeyen bir USB cihazı
kullanıyorsunuzdur. Web sitesindeki,
uyumlu USB cihazlarıyla ilgili bilgileri
inceleyin (sayfa 37).
• Sistemi kapatın ve USB cihazını
yeniden takın, ardından sistemi açın.
• Müzik verilerinin kendisi parazit
içeriyordur veya ses bozuktur. Parazit,
aktarım işlemi sırasında girmiş olabilir.
Dosyayı silin ve yeniden aktarmayı
deneyin.
• Ses dosyalarını kodlarken kullanılan
bit hızı düşüktür. USB cihazına daha
yüksek bit hızına sahip ses dosyaları
gönderin.
Uzun süre “READING” ifadesi
görüntüleniyor veya çalmanın
başlaması uzun sürüyor.
• Okuma işlemi aşağıdaki durumlarda
uzun sürebilir:
– USB cihazında çok sayıda klasör
veya dosya bulunuyordur (sayfa 17).
– Dosya yapısı son derece karmaşıktır.
– Bellek kapasitesi çok yüksektir.
– Dahili bellek parçalıdır.
Ek Bilgiler
• Desteklenmeyen bir USB cihazı
kullanıyorsunuzdur. Web sitesindeki,
uyumlu USB cihazlarıyla ilgili bilgileri
inceleyin (sayfa 37).
• USB cihazı doğru bir şekilde
biçimlendirilmemiştir.
Biçimlendirmeyle ilgili olarak USB
cihazının kullanım talimatlarına bakın.
• Sistemi kapatın ve USB cihazını çıkarın.
USB cihazının güç düğmesi varsa,
USB cihazını kapatın ve sistemden
çıkardıktan sonra yeniden açın.
Ardından, aktarma işlemini
tekrar yapın.
• Aktarma ve silme işlemleri birden fazla
kez tekrarlanırsa USB cihazının dosya
yapısı parçalı hale gelir. Bu sorunu nasıl
çözebileceğinize ilişkin olarak USB
cihazıyla birlikte verilen kullanım
talimatlarına bakın.
• USB cihazının bağlantısı kesilmiştir
veya aktarma işlemi sırasında güç
kapatılmıştır. Kısmi olarak aktarılan
dosyayı silin ve aktarma işlemini
yeniden yapın. Bu işlem sorunu
çözmezse USB cihazı bozulmuş olabilir.
Bu sorunu nasıl çözebileceğinize ilişkin
olarak USB cihazının kullanım
talimatlarına bakın.
Ses yok.
“OVER CURRENT” ifadesi görünüyor.
•
A veya B bağlantı noktasındaki
elektrik akımı düzeyiyle ilgili bir sorun
algılanmıştır. Sistemi kapatın ve USB
cihazını bağlantı noktasından çıkarın.
USB cihazıyla ilgili bir sorun
olmadığından emin olun. Bu görüntü
düzeni devam ederse size en yakın
Sony satıcısına başvurun.
39TR
Hatalı görüntüleme.
• USB cihazında kayıtlı veriler bozulmuş
olabilir, aktarma işlemini yeniden
yapın.
• Bu sistemin görüntüleyebileceği
karakter kodları aşağıda belirtilmiştir:
– Büyük harfler (A - Z)
– Sayılar (0 - 9)
– Simgeler (< > * +, [ ] \ _)
Diğer karakterler “_” şeklinde görünür.
USB cihazı tanınamıyor.
• Sistemi kapatın ve USB cihazını
yeniden takın, ardından sistemi açın.
• Web sitesindeki, uyumlu USB
cihazlarıyla ilgili bilgileri inceleyin
(sayfa 37).
• USB cihazı düzgün çalışmıyordur.
Bu sorunu nasıl çözebileceğinize
ilişkin olarak USB cihazının kullanım
talimatlarına bakın.
Çalma işlemi başlamıyor.
• Sistemi kapatın ve USB cihazını
yeniden takın, ardından sistemi açın.
• Web sitesindeki, uyumlu USB
cihazlarıyla ilgili bilgileri inceleyin
(sayfa 37).
Çalma işlemi ilk dosyadan başlamıyor.
• Çalma modunu Normal Çalma modu
olarak ayarlayın (sayfa 18).
Ses dosyası çalınamıyor.
• FAT16 veya FAT32 dışındaki dosya
sistemleriyle biçimlendirilmiş USB
cihazları desteklenmez.*
• WMA DRM, WMA Lossless veya
WMA PRO biçimindeki bir WMA
ses dosyası çalınamaz.
• AAC DRM, AAC Lossless biçimindeki
bir AAC ses dosyası çalınamaz.
• 96 kHz'de kodlanan AAC ses dosyaları
çalınamaz.
• Kullanılmakta olan USB cihazında
birden fazla bölüm bulunuyorsa
dosyalar çalınamayabilir.
• Sistem en fazla iç içe 8 klasörü çalabilir.
• Şifrelenmiş veya şifrelerle korunan
dosyalar oynatılamaz.
40TR
• DRM (Dijital Haklar Yönetimi) telif
hakkı korumasına sahip dosyalar bu
sistemle çalınamaz.
• MP3 PRO ses dosyası MP3 ses dosyası
olarak çalınabilir.
* Bu sistem FAT16 ve FAT32'yi destekler,
ancak bazı USB cihazları tüm bu FAT'leri
desteklemeyebilir. Ayrıntılar için her USB
cihazının kullanım talimatlarına bakın veya
üreticiyle iletişime geçin.
Tuner
Şiddetli uğultu veya parazit var
ya da istasyonlar alınamıyor.
(Gösterge panelinde “TUNED” veya
“ST” ifadesinin ışığı yanıp söner.)
• Anteni düzgün bir şekilde bağlayın.
• İyi bir sinyal alışı elde etmek için
antenin yerini ve yönünü değiştirin.
• Piyasada bulunabilen bir hârici anten
bağlayın.
• Cihazla birlikte verilen AM anteni
plastik stanttan çıkmışsa size en yakın
Sony satıcısına başvurun.
• Yakındaki elektrikli cihazları kapatın.
Bluetooth cihaz
Eşleştirme yapılamıyor.
• Bluetooth cihazı bu sisteme yaklaştırın.
• Sistemin etrafında başka Bluetooth
cihazlar varsa eşleştirme
yapılamayabilir. Bu durumda,
diğer Bluetooth cihazları kapatın.
• Bluetooth cihazda doğru şifrenin
girildiğinden emin olun.
Bluetooth bu cihazı algılayamıyor veya
gösterge panelinde “BT OFF” ifadesi
görünüyor.
• Bluetooth sinyalini “BT ON” olarak
ayarlayın (sayfa 27).
Bağlantı yapılamıyor.
• Bağlanmaya çalıştığınız Bluetooth
cihaz A2DP profilini desteklemiyordur
ve sisteme bağlanamaz.
• Bluetooth cihazın Bluetooth işlevini
etkinleştirin.
• Bluetooth cihazdan bir bağlantı kurun.
• Eşleştirme kaydı bilgileri silinmiştir.
Eşleştirme işlemini yeniden yapın.
• Bluetooth cihazın eşleştirme kayıt
bilgilerini silin (sayfa 27) ve işlemi
yeniden yapın (sayfa 25).
Ses atlama yapıyor veya dalgalanıyor
ya da bağlantı kesiliyor.
Party Chain
Party Chain işlevi etkinleştirilemiyor.
• Bağlantıları kontrol edin (sayfa 30).
• Ses kablolarının doğru şekilde
bağlandığından emin olun.
Gösterge panelinde “PARTY CHAIN”
ifadesinin ışığı yanıp sönüyor.
• Party Chain işlevi sırasında AUDIO IN 1
işlevi seçilidir. Diğer işlevlerden birini
seçmek için FUNCTION düğmesine
art arda basın.
• Sistemi yeniden başlatın.
• Sistem ve Bluetooth cihaz birbirinden
çok uzaktadır.
• Sistem ile Bluetooth cihaz arasında
engeller varsa bu engelleri kaldırın
veya bunlardan kaçının.
• Yakında kablosuz LAN, başka bir
Bluetooth cihaz veya mikrodalga fırın
gibi elektromanyetik radyasyon üreten
bir cihaz varsa bunları uzaklaştırın.
Party Chain işlevi düzgün çalışmıyor.
Bluetooth cihazınızın sesi bu sistemde
duyulamıyor.
1 Güç kablosunun fişini çıkarın
• Önce Bluetooth cihazınızda sesi açın,
ardından VOLUME +/– düğmesini
kullanarak ses düzeyini ayarlayın.
2 Sistemi açmak için "/1 düğmesine
• Sistem ile Bluetooth cihaz arasında
engeller varsa bu engelleri kaldırın
veya bunlardan kaçının.
• Yakında kablosuz LAN, başka bir
Bluetooth cihaz veya mikrodalga fırın
gibi elektromanyetik radyasyon üreten
bir cihaz varsa bunları uzaklaştırın.
• Bağlanan Bluetooth cihazın sesini kısın.
Sistemin sıfırlanması
Hala düzgün çalışmıyorsa, sistemi
fabrika ayarlarına döndürün.
Bu işlemi yapmak için cihazın
üzerindeki düğmeleri kullanın.
ve ardından yeniden takın.
basın.
3 x ve LED COLOR düğmelerini yaklaşık
3 saniye boyunca basılı tutun.
Gösterge panelinde “RESET” ifadesi
görüntülenir.
Kullanıcı tarafından yapılandırılan,
kayıtlı radyo istasyonları,
zamanlayıcılar ve saat gibi ayarların
tümü fabrika ayarına döndürülür.
Ek Bilgiler
Şiddetli uğultu, parazit veya bozuk
ses sorunları var.
• Sistemi kapatın. Ardından, sistemi açın
ve Party Chain işlevini etkinleştirin.
41TR
Mesajlar
Kullanım sırasında gösterge panelinde
aşağıdaki mesajlardan biri görünebilir
veya yanıp sönebilir.
CANNOT PLAY
Çalınamayan bir disk takılmıştır.
DEVICE ERROR
USB cihazı tanınamamıştır veya
bilinmeyen bir cihaz bağlanmıştır.
DEVICE FULL
USB cihazının belleği doludur.
FATAL ERROR
Aktarma veya silme işlemi sırasında
USB cihazını çıkarılmış ve muhtemelen
hasar görmüştür.
FOLDER FULL
Klasör sayısı en yüksek değere
ulaştığından USB cihazına aktarma
işlemi yapamazsınız.
NO DEVICE
USB cihazı bağlanmamıştır.
NO DISC
Disk tepsisinde disk yoktur.
NO MEMORY
Çalma veya aktarma işlemi için seçilen
bellekte USB cihazına takılı bellek
ortamı yoktur.
NO STEP
Programlanan adımların tümü
silinmiştir.
NO TRACK
Sisteme çalınabilecek dosya
yüklenmemiştir.
NOT IN USE
Belirli bir işlemi, yapılmasının yasak
olduğu koşullar altında yapmaya
çalışmışsınızdır.
NOT SUPPORTED
Desteklenmeyen bir USB cihazı bağlıdır
veya USB cihazı bir USB çoklayıcı
aracılığıyla bağlanmıştır.
42TR
OFF TIME NG
Çalma Zamanlayıcısının veya Kayıt
Zamanlayıcısının açma ve kapatma
zamanları aynıdır.
PARTY GUEST
Party Chain işlevi etkinken sistem Party
Guest olur.
PARTY HOST
Party Chain işlevi etkinken sistem Party
Host olur.
PROTECTED
USB cihazı yazma korumalıdır.
PUSH STOP
Yalnızca çalma işlemi durdurulduğunda
yapılabilecek bir işlem yapmaya
çalışmışsınızdır.
READING
Sistem diskteki veya USB cihazındaki
bilgileri okuyordur. Bazı işlemler
yapılamaz.
REC ERROR
Aktarma işlemi başlamamıştır, sona
ermeden durdurulmuştur veya başka
bir şekilde yapılamamıştır.
STEP FULL
25 adımdan fazlasını programlamaya
çalışmışsınızdır.
TRACK FULL
Dosya sayısı en yüksek değere
ulaştığından, USB cihazına
aktarma işlemi yapamazsınız.
Yerleştirme hakkında
Önlemler
Cihazı taşırken
Disk mekanizmasını korumak
için aşağıdaki işlemleri yapın.
Bu işlemi yapmak için cihazın
üzerindeki düğmeleri kullanın.
1 Sistemi açmak için "/1 düğmesine
basın.
2 CD düğmesine basın.
3 Diski çıkarın.
Disk tepsisini açmak ve kapatmak için
Z OPEN/CLOSE düğmesine basın.
Gösterge panelinde “NO DISC”
ifadesi görünene kadar bekleyin.
4 Güç kablosunun fişini çıkarın.
Diskler hakkında notlar
Isı yükselmesi hakkında
• Çalışma sırasında cihazda ısı yükselmesi
normaldir ve alarm nedeni değildir.
• Cihaz sürekli olarak yüksek bir ses düzeyinde
kullanılıyorsa sıcak olabileceğinden, kabine
dokunmayın.
• Havalandırma deliklerini kapatmayın.
Hoparlör sistemi hakkında
Bu hoparlör sistemi manyetik açıdan korumalı
değildir, yakında bulunan TV setlerindeki
görüntü manyetik olarak bozulabilir.
Bu durumda, TV'yi kapatın, 15-30 dakika
bekleyin ve yeniden açın. İyileşme olmazsa
hoparlörleri TV'den uzaklaştırın.
Güvenlik hakkında
Kabinin temizlenmesi
• Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız güç
kablosunun fişini (şebeke kablosu) prizden
(şebeke) tamamen çıkarın. Cihazın fişini
çekerken her zaman fişi tutun. Asla kablonun
kendisini çekmeyin.
• Sistemin içine herhangi bir katı nesne düşer
veya sıvı dökülürse sistemin fişini çekin ve
sistemi yeniden çalıştırmadan önce nitelikli
personele kontrol ettirin.
• (yalnızca ABD ve Kanada modelleri)
Fişin bir ucu güvenlik nedeniyle diğerinden
daha geniştir ve duvar prizine yalnızca tek
yönlü takılabilir. Fişi prize tamamen
sokamazsanız satıcınızla iletişime geçin.
• AC güç kablosu yalnızca nitelikli bir servis
merkezinde değiştirilmelidir.
Bu sistemi hafif bir deterjan solüsyonuyla biraz
nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin.
Aşındırıcı bez, toz deterjan ya da tiner, benzin
veya alkol gibi çözücüler kullanmayın.
Ek Bilgiler
• Diski çalmadan önce, bir temizlik beziyle
ortasından dışına doğru silin.
• Diskleri, benzin, tiner veya piyasada bulunan
temizlik maddeleri ya da vinil plaklar için
üretilmiş anti-statik sprey gibi çözücülerle
temizlemeyin.
• Diskleri doğrudan güneş ışığına ya da sıcak
hava kanalları gibi ısı kaynaklarına maruz
bırakmayın veya doğrudan güneş ışığını
gören bir arabada bırakmayın.
• Sistemi eğik bir konumda veya aşırı sıcak,
soğuk, tozlu, kirli veya nemli ya da yeterli
havalandırma bulunmayan veya titreşime,
doğrudan güneş ışığına ya da parlak bir
ışığa tabi yerlere yerleştirmeyin.
• Yüzeyde lekelenme ve renk solması meydana
gelebileceğinden, cihazı ve hoparlörleri özel
işlem görmüş (örneğin, balmumu, yağ, cila vb.
ile) yüzeylere yerleştirirken dikkatli olun.
• Sistem doğrudan soğuk bir yerden sıcak
bir yere taşınırsa veya aşırı nemli bir odaya
yerleştirilirse, nem, cihazın içindeki lensin
üzerinde yoğunlaşarak sistemin
arızalanmasına neden olabilir. Bu durumda,
diski çıkarın ve sistemi nem buharlaşana
kadar yaklaşık bir saat boyunca çalışır
durumda bırakın.
Bluetooth İletişimi Hakkında
• Bluetooth cihazlar birbirlerinin yaklaşık
10 metresi (33 fit) (engelsiz mesafe) dahilinde
kullanılmalıdır. Etkili iletişim mesafesi
aşağıdaki koşullar altında daha kısa olabilir.
– Bluetooth bağlantısı olan cihazlar arasında
bir insan, metal eşya, duvar veya başka bir
engel bulunduğunda
– Kablosuz LAN kurulan yerlerde
– Kullanılmakta olan mikrodalga fırınların
etrafında
– Diğer elektromanyetik dalgaların meydana
geldiği yerlerde
43TR
• Bluetooth cihazlar ve kablosuz LAN
(IEEE 802.11b/g) aynı frekans bandını
(2,4 GHz) kullanır. Bluetooth cihazınızı
kablosuz LAN özelliğine sahip bir cihazın
yakınında kullanırken, elektromanyetik
girişim meydana gelebilir. Bu durum daha
düşük veri transfer hızlarına, parazite veya
bağlanamamaya yol açabilir. Böyle bir
durumda, aşağıdaki çözümleri deneyin:
– Bu sistemi ve Bluetooth cihazı kablosuz
LAN cihazından en az 10 metre (33 fit)
uzaktayken bağlamayı deneyin.
– Bluetooth cihazı 10 metre (33 metre) içinde
kullanırken kablosuz LAN cihazını kapatın.
• Bu sistemden yayınlanan radyo dalgaları bazı
tıbbi cihazların çalışmasıyla girişim yapabilir.
Bu girişim arızaya neden olabileceğinden,
bu sistemi ve Bluetooth cihazı aşağıdaki
durumlarda her zaman kapatın:
– Hastaneler, trenler, uçaklar, benzin
istasyonları ve yanıcı gazların
bulunabileceği herhangi bir yerde
– Otomatik kapıların veya yangın
alarmlarının yakınında
• Bu sistem Bluetooth teknolojisi kullanılarak
yapılan iletişim sırasında güvenlik sağlama
aracı olarak Bluetooth özelliğiyle uyumlu
güvenlik işlevlerini destekler. Ancak,
bu güvenlik ayar içeriklerine ve diğer
faktörlere bağlı olarak yetersiz olabilir,
bu nedenle Bluetooth teknolojisini kullanarak
iletişim sağlarken her zaman dikkatli olun.
• Sony, Bluetooth teknolojisi kullanılarak
sağlanan iletişim sırasındaki bilgi
kaçaklarından kaynaklanan zararlar veya
diğer kayıplar için hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz.
• Bu sistemle aynı profile sahip tüm Bluetooth
cihazlarla Bluetooth iletişimi kesin olarak
garanti edilmez.
• Bu cihaza bağlanan Bluetooth cihazlar
Bluetooth SIG, Inc. tarafından belirlenen
Bluetooth özelliğine uymalı ve uyumluluk
belgelendirilmelidir. Ancak, bir cihaz
Bluetooth özelliğine uyduğunda bile,
Bluetooth cihazın niteliklerinin veya
özelliklerinin bağlanmayı imkansız
hale getirebileceği veya farklı kontrol
yöntemlerine, görüntülemeye veya
çalışmaya yol açabileceği durumlar olabilir.
• Bu sisteme bağlanan Bluetooth cihaza, iletişim
ortamına veya çevre koşullarına bağlı olarak
parazit meydana gelebilir ya da ses kesilebilir.
44TR
Teknik Özellikler
SES GÜCÜ ÖZELLİKLERİ
GÜÇ ÇIKIŞI VE TOPLAM HARMONİK
BOZULMA:
(yalnızca ABD modeli)
SHAKE-99
10 ohm'luk yüklerle, iki kanal da
kullanılırken 100 Hz - 3.000 Hz arası;
kanal minimum RMS gücü başına 500 watt
olarak ölçülmüştür, 250 mili watt ile ölçülen
çıkış arası en fazla %0,7 toplam harmonik
bozulma vardır.
SHAKE-55
4 ohm'luk yüklerle, iki kanal da kullanılırken
120 Hz - 10.000 Hz arası; kanal minimum
RMS gücü başına 180 watt olarak
ölçülmüştür, 250 mili watt ile ölçülen
çıkış arası en fazla %0,7 toplam harmonik
bozulma vardır.
SHAKE-33
4 ohm'luk yüklerle, iki kanal da kullanılırken
40 Hz – 600 Hz arası; kanal minimum RMS
gücü başına 180 watt olarak ölçülmüştür,
250 mili watt ile ölçülen çıkış arası en fazla
%0,7 toplam harmonik bozulma vardır.
Amplifikatör bölümü
Aşağıdaki değerler ölçülmüştür
ABD ve Kanada modelleri:
AC 120 V, 60 Hz
Meksika modeli:
AC 120 V – 240 V, 60 Hz
Avrupa modeli:
AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Şili ve Bolivya modelleri:
AC 220 V – 240 V, 50 Hz
Diğer modeller:
AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
SHAKE-99
WF (Woofer'lar)
Güç Çıkışı (ölçülen):
700 W + 700 W
(10 ohm, 1 kHz, %1 THD'de)
RMS çıkış gücü (referans):
900 W + 900 W
(10 ohm, 1 kHz'de kanal başına)
MID (Orta hoparlörler)/TW (Tweeter'lar)
RMS çıkış gücü (referans):
300 W + 300 W
(kanal başına 8 ohm, 2 kHz'de)
SW (Subwoofer'lar)
RMS çıkış gücü (referans):
1.200 W + 1.200 W
(kanal başına 8 ohm, 100 Hz'de)
SHAKE-55
WF (Woofer'lar)/TW (Tweeter'lar)
Güç Çıkışı (ölçülen):
350 W + 350 W
(4 ohm, 1 kHz, %1 THD'de)
RMS çıkış gücü (referans):
600 W + 600 W
(4 ohm, 1 kHz'de kanal başına)
SW (Subwoofer'lar)
RMS çıkış gücü (referans):
900 W + 900 W
(kanal başına 10 ohm, 100 Hz'de)
Girişler
AUDIO IN 1/PARTY CHAIN IN L/R
Voltaj 2 V, empedans 47 kilohm
AUDIO IN 2 L/R
Voltaj 2 V, empedans 47 kilohm
MIC (yalnızca SHAKE-99/SHAKE-77/
SHAKE-55)
Hassasiyet 1 mV, empedans 10 kilohm
(USB) A, (USB) B bağlantı noktası
Tip A
Çıkışlar
AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R
Voltaj 2 V, empedans 1 kilohm
USB bölümü
Desteklenen bit hızı
WMA:
48 kbps – 192 kbps, VBR, CBR
AAC:
48 kbps – 320 kbps, VBR, CBR
Örnekleme frekansları
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Desteklenen USB cihazı
Yığın Depolama Sınıfı
En yüksek akım
500 mA
Ek Bilgiler
SHAKE-77
WF (Woofer'lar)/MID (Orta hoparlörler)/
TW (Tweeter'lar)
Güç Çıkışı (ölçülen):
350 W + 350 W
(4 ohm, 1 kHz, %1 THD'de)
RMS çıkış gücü (referans):
600 W + 600 W
(4 ohm, 1 kHz'de kanal başına)
SW (Subwoofer'lar)
RMS çıkış gücü (referans):
1.200 W + 1.200 W
(kanal başına 8 ohm, 100 Hz'de)
SHAKE-33
WOOFERS
Güç Çıkışı (ölçülen):
350 W + 350 W
(4 ohm, 100 Hz, %1 THD'de)
RMS çıkış gücü (referans):
600 W + 600 W
(4 ohm, 100 Hz'de kanal başına)
MID (Orta hoparlörler)/TWEETERS
RMS çıkış gücü (referans):
500 W + 500 W
(kanal başına 5 ohm, 1 kHz'de)
45TR
Desteklenen bit hızı
MPEG1 Layer-3:
32 kbps – 320 kbps, VBR
MPEG2 Layer-3:
8 kbps – 160 kbps, VBR
MPEG1 Layer-2:
32 kbps – 384 kbps, VBR
Örnekleme frekansları
MPEG1 Layer-3:
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
MPEG2 Layer-3:
16 kHz/22,05 kHz/24 kHz
MPEG1 Layer-2:
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
AM tuner bölümü
Ayar aralığı
Avrupa modeli:
531 kHz – 1,602 kHz
(9 kHz'lik adımlarla)
Pan Amerikan ve Avustralya modelleri:
531 kHz – 1.710 kHz
(9 kHz'lik adımlarla)
530 kHz – 1.710 kHz
(10 kHz'lik adımlarla)
Diğer modeller:
531 kHz – 1,602 kHz
(9 kHz'lik adımlarla)
530 kHz – 1.610 kHz
(10 kHz'lik adımlarla)
Disk çalar bölümü
Bluetooth bölümü
Sistem
Kompakt disk ve dijital ses sistemi
Lazer Diyot Özellikleri
Emisyon Süresi: Sürekli
Lazer Çıkışı*: 44, 6 μW'tan az
İletişim sistemi
Bluetooth Standart sürüm 3.1
Çıkış
Bluetooth Standart Güç Sınıfı 2
Maksimum iletişim mesafesi
Görüş mesafesi yak. 10 m1)
Frekans bandı
2,4 GHz band
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modülasyon yöntemi
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum
- Frekans Atlamalı Yayılmış Spektrum)
Uyumlu Bluetooth profilleri2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile - Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile - Ses Video Uzaktan
Kumanda Profili)
SPP (Serial Port Profile - Seri Bağlantı
Noktası Profili)
Desteklenen codec'ler
SBC (Sub Band Codec - Alt Bant
Codec'i)
AAC (Advanced Audio Coding Gelişmiş Ses Kodlaması)
Disk/USB bölümü
* Bu çıkış, Optik Alma Bloğu üzerinde
7 mm açıklıkla objektif merceği
yüzeyinden 200 mm mesafede
ölçülen değerdir.
Frekans yanıtı
20 Hz – 20 kHz
Sinyal/parazit oranı
90 dB'den fazla
Dinamik aralık
88 dB'den fazla
Tuner bölümü
FM stereo, FM/AM süperheterodin tuner
Anten:
FM kablo anteni
AM döngü anteni
FM tuner bölümü
Ayar aralığı
ABD ve Kanada modelleri:
87,5 MHz – 108,0 MHz (100 kHz'lik
adımlarla)
Diğer modeller:
87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz'lik
adımlarla)
46TR
1)
Gerçek mesafe; cihazlar arasındaki engeller,
bir mikrodalga fırının etrafındaki manyetik
alanlar, statik elektrik, sinyal alış hassasiyeti,
antenin performansı, işletim sistemi, yazılım
uygulaması vb. gibi etkenlere bağlı olarak
değişir.
2)
Standart Bluetooth profilleri cihazlar
arasındaki Bluetooth iletişiminin amacını
gösterir.
Hoparlörler
SHAKE-99 için SS-SHAKE99
Hoparlör sistemi
4 yönlü, Sound Pressure Horn ve Bass
Reflex
Hoparlör birimi
Woofer'lar: 250 mm (9 ⅞ inç), koni tipi
Tweeter'lar: 25 mm (1 inç), korna tipi
Orta hoparlörler: 100 mm (4 inç),
koni tipi
Subwoofer'lar: 460 mm (18 inç),
koni tipi
Ölçülen empedans
Orta hoparlörler/tweeter'lar: 8 ohm
Woofer'lar: 10 ohm
Subwoofer'lar: 8 ohm
Boyutlar (g/y/d) (Yak.)
610 mm × 945 mm × 500 mm
(24 ⅛ inç × 37 ¼ inç × 19 ¾ inç)
Ağırlık (Yak.)
51,0 kg (112 lb 7 ons)
Adet: 2 adet
SHAKE-33 için SS-SHAKE33
Hoparlör sistemi
3 yönlü, Sound Pressure Horn
Hoparlör birimi
Woofer'lar: 300 mm (12 inç), koni tipi
Tweeter'lar: 25 mm (1 inç), korna tipi
Orta hoparlörler: 100 mm (4 inç),
koni tipi
Ölçülen empedans
Orta hoparlörler/tweeter'lar: 5 ohm
Woofer'lar: 4 ohm
Boyutlar (g/y/d) (Yak.)
410 mm × 610 mm × 376 mm
(16 ¼ inç × 24 ⅛ inç × 14 ⅞ inç)
Ağırlık (Yak.)
18,5 kg (40 lb 13 ons)
Adet: 2 adet
Ek Bilgiler
SHAKE-77 için SS-SHAKE77
Hoparlör sistemi
4 yönlü, Sound Pressure Horn ve Bass
Reflex
Hoparlör birimi
Woofer'lar: 200 mm (7 ⅞ inç), koni tipi
Tweeter'lar: 25 mm (1 inç), korna tipi
Orta hoparlörler: 100 mm (4 inç),
koni tipi
Subwoofer'lar: 380 mm (15 inç),
koni tipi
Ölçülen empedans
Woofer'lar/orta hoparlörler/
tweeter'lar: 4 ohm
Subwoofer'lar: 8 ohm
Boyutlar (g/y/d) (Yak.)
510 mm × 783 mm × 450 mm
(20 ⅛ inç × 30 ⅞ inç × 17 ¾ inç)
Ağırlık (Yak.)
35,0 kg (77 lb 3 ons)
Adet: 2 adet
SHAKE-55 için SS-SHAKE55
Hoparlör sistemi
3 yönlü, Sound Pressure Horn ve Bass
Reflex
Hoparlör birimi
Woofer'lar: 200 mm (7 ⅞ inç), koni tipi
Tweeter'lar: 25 mm (1 inç), korna tipi
Subwoofer'lar: 350 mm (14 inç),
koni tipi
Ölçülen empedans
Woofer'lar/Tweeter'lar: 4 ohm
Subwoofer'lar: 10 ohm
Boyutlar (g/y/d) (Yak.)
490 mm × 660 mm × 363 mm
(19 ⅜ inç × 26 inç × 14 ⅜ inç)
Ağırlık (Yak.)
26,0 kg (57 lb 6 ons)
Adet: 2 adet
47TR
Genel
Güç gereklilikleri
ABD ve Kanada modelleri:
AC 120 V, 60 Hz
Meksika modeli:
AC 120 V – 240 V, 60 Hz
Avrupa modeli:
AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Şili ve Bolivya modelleri:
AC 220 V – 240 V, 50 Hz
Diğer modeller:
AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Enerji tüketimi
SHAKE-99: 700 W
SHAKE-77: 525 W
SHAKE-55: 500 W
SHAKE-33: 350 W
Güç tüketimi (Güç Tasarrufu modunda)
0,5 W (“BT STANDBY”,
“STANDBY OFF” olarak ayarlıyken)
4 W (“BT STANDBY”,
“STANDBY ON” olarak ayarlıyken)
Boyutlar (g/y/d) (hoparlörler hariç) (Yak.)
SHAKE-99:
500 mm × 220 mm × 380 mm
(19 ¾ inç × 8 ¾ inç × 15 inç)
SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33:
505 mm × 160 mm × 350 mm
(20 inç × 6 ⅜ inç × 13 ⅞ inç)
Ağırlık (hoparlörler hariç) (Yak.)
SHAKE-99: 10,0 kg (22 lb 1 ons)
SHAKE-77/SHAKE-55: 7,6 kg
(16 lb 13 ons)
SHAKE-33: 7,0 kg (15 lb 7 ons)
Cihazla birlikte verilen aksesuarlar
Uzaktan kumanda (1)
R6 (AA boyutu) piller (2)
FM kablo/AM döngü anteni (1)
Alt panel (1) (yalnızca SHAKE-77/
SHAKE-55/SHAKE-33)
Tasarım ve teknik özellikler önceden
bildirilmeksizin değiştirilebilir.
48TR
©2014 Sony Corporation
EEE yönetmeliğine uygundur
Download PDF