Sony | ICD-UX512 | Sony ICD-UX512 ICD-UX512 Üçü bir arada stereo ses kayıt cihazı, müzik çalar ve USB Kullanım Talimatları

4-196-550-51(1)
IC Recorder
Kullanım Talimatları
Başlarken
Temel İşlemler
Diğer Kayıt İşlemleri
Diğer Çalma İşlemleri
Dosyaları Düzenleme
FM Radyo Dinleme
Menü Fonksiyonu Hakkında
Bilgisayarınızı Kullanma
Ek Bilgiler
Sorun Giderme
ICD-UX512/UX513F
Olası işitme sorunlarını önlemek
için uzun süre yüksek ses düzeyinde
dinlemeyin.
UYARI
Pilleri (pil takımını veya takılı pilleri) güneş ışığı,
ateş vb. yüksek ısı kaynaklarına uzun süre maruz
bırakmayın.
NOMİNAL AKIM TÜKETİMİ: 800 Ma
Eski Elektrikli & Elektronik
Cihazların İmhası (Avrupa Birliği
ve diğer Avrupa ülkelerinde ayrı
toplama sistemleriyle
uygulanmaktadır)
Ürünün veya ambalajın üzerindeki
bu sembol, bu ürünün bir ev atığı
gibi muamele görmemesi
gerektiğini belirtir. Bunun yerine,
elektrikli ve elektronik cihazların
geri dönüşümü için uygun toplama
noktasına teslim edilmelidir. Bu
ürünün doğru bir şekilde elden
çıkarılmasını sağlayarak, uygunsuz
bir elden çıkarma durumunda çevre ve insan sağlığı
açısından doğacak potansiyel olumsuz sonuçların
önlenmesine yardımcı olmuş olacaksınız.
Malzemelerin geri dönüştürülmesi doğal
kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır. Bu
ürünün geri dönüşümü hakkında daha detaylı bilgi
için lütfen yerel sivil büronuz, ev atıkları imha
hizmetleri veya ürünü satın aldığınız satıcı ile
temasa geçiniz.
Kullanılabilir aksesuarlar: Kulaklık, USB bağlantı
destek kablosu
2
TR
Atık pillerin bertaraf edilmesi
(Avrupa Birliği’nde ve ayrı
toplama sistemleri bulunan diğer
Avrupa ülkelerinde uygulanan)
Pil veya ambalajın üzerindeki bu
sembol, bu ürünle birlikte teslim
edilen pilin evsel atık olarak
değerlendirilmemesi gerektiğini
belirtmektedir.
Bazı bateriler için bu sembol,
kimyasal bir sembolle birleştirilerek
kullanılmış olabilir. Eğer bateriler 0,0005% cıva veya
0,004% kurşun`dan fazla içerikteyseler, o zaman bu
kimyasal semboller cıva (Hg) veya kurşun (Pb) için
eklenir.
Bu pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlamakla,
pillerin uygunsuz şekilde bertaraf edilmesi neticesinde
çevre ve insan sağlığında meydana gelebilecek olan
potansiyel zararların engellenmesine de katkıda
bulunmuş olacaksınız. Materyallerin geri
dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına
yardımcı olacaktır.
Ürünlerin güvenlik, performans veya veri entegrasyon
gibi sebeplerden dolayı beraberlerindeki pille sürekli bir
bağlantı gerektirdikleri durumlarda pilin yalnızca
kalifiye servis personeli tarafından değiştirilmesi
zorunludur.
Pilin uygun bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak
amacıyla ürünü, kullanım süresinin sonunda elektrikli
ve elektronik ekipmanların geri dönüştürülmesine
ilişkin yürürlükte olan toplama noktasına teslim ediniz.
Diğer tüm piller için lütfen pillerin üründen güvenli bir
şekilde çıkarılmasına ilişkin bölümü inceleyiniz. Pili,
atık pillerin geri dönüştürülmesine yönelik yürürlükteki
toplama noktasına teslim ediniz.
Bu ürünün veya pilin geri dönüştürülmesine ilişkin daha
ayrıntılı bilgi için lütfen yerel Yetkili Dairenizle, evsel
atık bertaraf servisinizle veya ürünü satın aldığınız
mağazayla irtibat kurunuz.
Müşteriler için not: Aşağıdaki
bilgiler yalnızca AB Direktifleri’ni
uygulayan ülkelerde satılan
ekipmanlar için geçerlidir
Bu ürünün imalatçısı Sony Corporation, 171
Konan, Minatoku, Tokyo, 1080075 Japonya’dır.
EMC ve ürün güvenliği için Yetkili Temsilci Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Almanya’dır. Her türlü servis ve garanti
sorunuyla ilgili olarak lütfen servis ya da garanti için
verilmiş farklı dokümanlardaki adreslere başvurun.
• Kaydedilen müzik yalnızca kişisel kullanımla
sınırlandırılmıştır. Müziğin bu sınırlamanın
ötesinde kullanılması telif hakkı sahiplerinin iznini
gerektirir.
• Sony, IC kaydedici ya da bilgisayarın
sorunlarından kaynaklanan eksik kayıt/
yükleme veya hasarlı verilerden sorumlu
değildir.
• Metin ve karakter türüne bağlı olarak IC
kaydedicide gösterilen metin aygıt üzerinde
düzgün görüntülenmeyebilir. Bunun nedeni
şunlardır:
– Bağlanan IC kaydedicinin kapasitesi.
– IC kaydedici düzgün çalışmıyordur.
– İçerik bilgisi, IC kaydedicinin desteklemediği
bir dilde ya da karakterde yazılmıştır.
Kullanıcılar için uyarı
Tüm hakları saklıdır. Burada açıklanan bu kılavuz
ya da yazılımın tamamı ya da bir kısmı Sony
Corporation’ın önceden yazılı izni olmaksızın
çoğaltılamaz, çevrilemez ya da makinede okunabilir
bir biçime indirgenemez.
SONY CORPORATION HİÇ BİR DURUMDA
BU KILAVUZLA, YAZILIMLA VEYA BURADA
BULUNAN DİĞER BİLGİLERLE İLGİLİ YA
DA İLGİSİZ OLMASINDAN KAYNAKLANAN,
HAKSIZ MUAMELE, SÖZLEŞME YA DA
BAŞKA BİR ŞEYE DAYALI, TESADÜFİ,
SONUÇSAL YA DA ÖZEL HASARLARDAN
SORUMLU TUTULAMAZ.
Sony Corporation, bu kılavuzda ya da burada
bulunan bilgilerde önceden haber vermeden istediği
zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Burada belirtilen yazılım ayrı bir kullanıcı lisansı
anlaşmasının hükümlerine tabi olabilir.
• Bu yazılım Windows içindir ve Macintosh için
kullanılamaz.
• Aygıtla birlikte verilen bağlantı destek kablosu IC
kaydedici ICDUX512/UX513F içindir. Diğer
IC kaydedicileri bağlayamazsınız.
3
TR
Yaptığınız kayıtlar yalnızca kişisel
eğlence ve kullanımınız içindir. Telif
hakkı yasaları telif hakkı sahiplerinin
izni olmaksızın yapılan diğer kullanım
şekillerini yasaklar.
Telif hakkı korumalı grafiklerin ya da
diğer verilerin kaydedilmesi için
Memory Stick™ ortamının kullanımı
yürürlükteki telif hakkı yasalarının
kısıtlamalarıyla sınırlandırılmıştır. Bu
kısıtlamaların dışındaki kullanımlar
yasaktır.
Bu ürün “Memory Stick Micro™
(M2™)” ortamını destekler. “M2™”,
“Memory Stick Micro™” ifadesinin
kısaltılmış biçimidir. Bu belgede bundan
sonra “M2™” ifadesi kullanılacaktır.
Ticari Markalar
• Microsoft, Windows, Windows Vista ve Windows
Media, Microsoft Corporation’ın ABD ve/veya
diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları ya da
ticari markalarıdır.
• Macintosh ve Mac OS, Apple Inc. şirketinin ABD
ve diğer ülkelerde tescil edilmiş ticari
markalarıdır.
• Pentium, Intel Corporation’ın tescilli ticari
markasıdır.
4
TR
• MPEG Layer3 ses kodlama teknolojisi ve
patentleri Fraunhofer IIS and Thomson’dan
lisanslanmıştır.
• microSD ve microSDHC logoları SD3C,
LLC’nin ticari markalarıdır.
• “Memory Stick Micro”, “M2” ve
, Sony
Corporation’ın tescilli ticari markaları ya da ticari
markalarıdır.
• “MagicGate”, Sony Corporation’ın ticari markasıdır.
• Nuance, the Nuance logo, Dragon, Dragon
NaturallySpeaking, and RealSpeak are trademarks
and/or registered trademarks of Nuance
Communications Inc., and/or its affiliates in the
United States and/or other countries.
• ABD ve yabancı patentler Dolby
Laboratories’den lisans almıştır.
Diğer tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar
ilgili sahiplerinin ticari markaları ya da tescilli ticari
markalarıdır. Ayrıca, “™” ve “®” bu kılavuz
içerisinde her zaman belirtilmemiştir.
“Sound Organizer”, yazılım modüllerini aşağıda
gösterildiği gibi kullanır:
Windows Media Format Runtime
This product contains technology subject to certain
intellectual property rights of Microsoft.
Use or distribution of this technology outside of this
product is prohibited without the appropriate
license(s) from Microsoft.
İçindekiler
Başlarken
Temel İşlemler
Adım 1: Ambalaj İçeriğini Kontrol
Etme ....................................................8
Parçalar ve kumandalar dizini ...........9
Yanlışlıkla çalıştırmayı önleme
(HOLD) ......................................... 10
Normal ses şiddeti seviyesini
kullanma (AVLS) ............................ 11
Adım 2: Pili Şarj Etme ........................12
Bilgisayar kullanarak pili şarj
etme ...............................................12
USB AC adaptörü kullanarak
pili şarj etme ................................... 14
Pil ne zaman şarj edilmeli/
değiştirilmeli ................................... 14
Adım 3: IC Kaydediciyi Açma .............15
Aygıtı açma ..................................... 15
Aygıtı kapatma ................................15
Adım 4: Saati Ayarlama ...................... 16
Pil şarj edildikten sonra saati
ayarlama ......................................... 16
Menüyü kullanarak saati
ayarlama ......................................... 17
Adım 5: Ekran Penceresinde
Kullanılacak Dili Ayarlama ................. 19
Kayıt ...........................................20
Dinleme .......................................... 24
Silme .............................................. 30
Diğer Kayıt İşlemleri
Kayıt Ayarlarını Değiştirme .................32
Her durum için kayıt ortamı
seçme ..............................................32
Ses tepkisi ile kaydı otomatik olarak
başlatma – VOR fonksiyonu ............37
Bellek Kartına Kaydetme ....................39
Başka Aygıtlar Aracılığıyla
Kaydetme ...........................................43
Harici bir mikrofon ile kaydetme .....43
Başka aygıttan kaydetme .................44
Kayıt Esnasında Kullanım ...................47
Kaydı izleme ...................................47
5
TR
Diğer Çalma İşlemleri
FM Radyo Dinleme
Çalma Ayarlarını Değiştirme ............... 48
Uygun çalma yöntemleri ................. 48
Çalma sesindeki gürültüleri azaltma
ve insan sesini daha net yapma –
gürültü kesme fonksiyonu ...................49
Çalma hızını ayarlama – DPC
(Digital Pitch Control) fonksiyonu .... 50
Ses efektini seçme ........................... 51
Çalma modunu seçme ..................... 53
Dosyayı İstenilen Zamanda Alarmla
Çalma ................................................. 55
Başka Aygıtlar Aracılığıyla Çalma ........58
Başka aygıt ile kaydetme ................. 58
(yalnızca ICDUX513F için)
FM Radyo İstasyonu Ayarlama ...........70
Frekansları tarayarak radyo
istasyonu ayarlama ..........................70
Ön ayarlı radyo istasyonu
ayarlama .........................................71
FM yayınlarını kaydetme ................72
FM Radyo İstasyonlarını Önceden
Ayarlama ............................................73
FM Radyo istasyonlarını otomatik
olarak önceden ayarlama .................73
FM radyo istasyonlarını manuel
olarak önceden ayarlama .................74
Önceden ayarlanmış FM radyo
istasyonlarını silme ..........................75
FM Radyo Alma Ayarlarını
Değiştirme ..........................................76
FM radyonun alıcı duyarlılığını
değiştirme .......................................76
Tarama duyarlılığını değiştirme .......77
FM radyo çıkışını hoparlör ve
kulaklık arasında değiştirme .............78
Dosyaları Düzenleme
Dosyaları Klasöre Yerleştirme .............59
Dosyayı başka klasöre taşıma ........... 59
Dosyayı diğer belleğe kopyalama .....60
Klasördeki tüm dosyaları silme ........61
Parça İşareti Kullanma ....................... 63
Parça işareti ekleme ........................63
Parça işaretini silme ........................64
Seçilen dosyadaki bütün parça
işaretlerini bir kerede silme .............. 65
Dosyayı Bölme ................................... 66
Dosyayı mevcut konumda bölme .....66
Dosyayı bütün parça işareti
konumlarından bölme ..................... 67
Dosyayı Koruma ................................. 69
6
TR
Menü Fonksiyonu Hakkında
Menü Ayarlarını Yapma ......................79
Menü Ayarları .....................................81
Bilgisayarınızı Kullanma
Ek Bilgiler
IC Kaydediciyi Bilgisayarınızla
Birlikte Kullanma ............................... 98
IC kaydediciyi bilgisayarınıza
bağlama .......................................... 98
Klasörlerin ve dosyaların yapısı ..... 100
IC kaydedicinin bilgisayarınızla
bağlantısını kesme ......................... 104
IC Kaydediciden Bilgisayarınıza
Dosya Kopyalama ............................. 105
Müzik Dosyalarını Bilgisayarınızdan
IC Kaydediciye Kopyalama ve
Çalma ............................................... 106
Bilgisayarınızdan IC kaydediciye
müzik dosyası kopyalama
(sürükle ve bırak) .......................... 106
Bilgisayarınızdan kopyalanan
müzik dosyalarını IC kaydediciyi
kullanarak çalma ........................... 107
IC Kaydediciyi USB Bellek Olarak
Kullanma ......................................... 109
Aygıtla Birlikte Verilen Sound
Organizer Yazılımını Kullanma ......... 110
Sound Organizer yazılımını
kullanarak ne yapabilirsiniz ........... 110
Bilgisayarınız için sistem
gereksinimleri ............................... 111
Sound Organizer yazılımını
yükleme ........................................ 112
Sound Organizer penceresi ............ 114
USB AC Adaptörü Kullanma ............116
IC kaydedicinin AC prizinden
bağlantısını kesme ......................... 117
Önlemler .......................................... 118
Teknik Özellikler .............................. 121
Sistem gereksinimleri ....................121
Tasarım ve teknik özellikler ........... 122
Pil ömrü ............................................125
Sorun Giderme
Sorun Giderme ................................. 127
Mesaj Listesi ..................................... 138
Sistem Sınırlamaları .......................... 143
Ekran Penceresi Kılavuzu ................. 145
Dizin ................................................151
7
TR
Başlarken
Adım 1: Ambalaj İçeriğini Kontrol Etme
IC Kaydedici (1)
Pil çantası (1)
Uygulama yazılımı, Sound
Organizer (CDROM) (1)
Taşıma çantası (1)
IC kaydediciyi kullanmadan önce ekran
penceresindeki filmi çıkarın.
Stereo kulaklık (1)
USB bağlantı destek kablosu (1)
IC kaydedici bilgisayara doğrudan
bağlanamıyorsa, aygıtla birlikte verilen
USB bağlantı destek kablosunu kullanın.
NHAAA (AAA boyutlu) şarj
edilebilir pil (1)
8
TR
Kullanım Talimatları
Kullanım talimatları IC kaydedicinin
dahili belleğinde PDF dosyaları olarak
depolanır.
Bu kılavuzda açıkça onay verilmemiş her
türlü değişiklik ve tadilatın bu aygıtı
çalıştırma yetkinizi ortadan kaldırabileceği
konusunda sizi uyarıyoruz.
Parçalar ve kumandalar dizini
Ön
M VOL (ses şiddeti) –/+* düğmesi
N
(tekrarla) AB düğmesi
O TMARK (Parça işareti) düğmesi
Arka
Bașlarken
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Çalışma göstergesi
Aygıta takılı mikrofonlar (stereo)
Ekran penceresi
x STOP düğmesi
z REC (kaydet)/PAUSE düğmesi
Kumanda düğmesi (v, V / . (izle/
hızlı geri sar), > (bul/hızlı ilerle))
N (çal)/ENT (gir) düğmesi*
(klasör) düğmesi
MENU/NOISE CUT düğmesi
m (mikrofon) girişi*
i (kulaklık) girişi
ERASE düğmesi
P Kayış deliği (Kayış aygıtla birlikte
verilmez.)
Q Hoparlör
R USB kaydırma kolu
S HOLD/POWER anahtarı
T DPC(SPEED CTRL) anahtarı
U M2™/microSD bellek kartı yuvası
V Pil bölmesi
* Bu düğmelerde ve girişte dokunma noktası
bulunur. Onu işlemler için referans noktası
olarak veya her terminali belirlemek için
kullanabilirsiniz.
9
TR
Yanlışlıkla çalıştırmayı
önleme (HOLD)
IC kaydediciyi HOLD
durumundan çıkarmak için
IC kaydediciyi taşırken, vs. yanlışlıkla
çalışmasını önlemek için tüm düğmeleri
devre dışı (HOLD) bırakabilirsiniz.
IC kaydediciyi HOLD durumuna
getirmek için
HOLD/POWER anahtarını ortaya doğru
kaydırın.
P Not
HOLD/POWER anahtarını “HOLD”
yönünde kaydırın.
Ekranda yaklaşık 3 saniye, tüm düğme
fonksiyonlarının devre dışı bırakıldığını
belirten, “HOLD” görüntülenir.
10
TR
Kayıt sırasında HOLD fonksiyonu
etkinleştirildiğinde tüm düğme fonksiyonları
devre dışı bırakılır. Kaydı durdurmak için
önce HOLD fonksiyonunu iptal edin.
z İpucu
Alarmın çalmasını HOLD fonksiyonu etkin
olsa bile herhangi bir düğmeye basarak
durdurabilirsiniz. (Normal çalmayı
durduramazsınız.)
Normal ses şiddeti
seviyesini kullanma (AVLS)
“AVLS” fonksiyonu menüde “ON”
olarak ayarlandığında (sayfa 90) ve ses
şiddetini AVLS tarafından belirtilenden
fazla bir seviyeye ayarlamak istediğinizde
“AVLS” göstergesi yanar. Ses şiddetini
sınırın üstünde bir seviyeye
ayarlayamazsınız.
Bașlarken
AVLS (Automatic Volume Limiter
System) fonksiyonu, kulaklık kullanırken
sesi normal şiddet seviyesinde
dinlemenize olanak sağlar. AVLS
fonksiyonu, sesten kaynaklanan sorunları
veya dikkat dağılmasını önlemek ve
normal ses şiddeti seviyesini kullanmanız
için maksimum ses şiddetini sınırlar.
“AVLS” fonksiyonu menüde “OFF”
olarak ayarlanmışsa, bip sesiyle birlikte
“Advise to not listen at high VOL for long
periods” animasyonu görüntülenir. Menü
modu ekranına dönmek için x STOP
düğmesine basın.
Dosyaları AVLS tarafından belirtilen süre
boyunca belirtilenden fazla bir seviyede
çalarsanız, aşağıdaki animasyon
görüntülenir ve “AVLS” menüde
otomatik biçimde “ON” olarak ayarlanır.
P Not
IC kaydediciyi satın aldığınızda “AVLS”
fonksiyonu “ON” olarak ayarlıdır. Bu
fonksiyonu kapatıp dosyaları orijinal ses
şiddetinde çalmak isterseniz, “AVLS”
fonksiyonunu “OFF” olarak ayarlamak için
menüyü kullanın (sayfa 90).
11
TR
Adım 2: Pili Şarj Etme
Bilgisayar kullanarak pili
şarj etme
IC kaydediciyi kullanmadan önce ekran
penceresindeki filmi çıkarın.
IC kaydediciyi çalışmakta olan bir
bilgisayara bağlayın ve pil göstergesinde
“
” belirene kadar pili şarj edin.
Biten bir pili tamamen şarj etmek yaklaşık
3 saat 30 dakika sürer.*1
2 IC kaydediciyi bilgisayarınıza bağlayın.
IC kaydedicinin arkasındaki USB
kolunu ok yönünde kaydırın ve USB
DIRECT bağlantısını çalışan bir
bilgisayarın USB portuna takın.*2
1 Şarj edilebilir bir pil takın.
Pil bölmesi kapağını kaydırarak
yerinden çıkarın, NHAAA şarj
edilebilir bir pili kutupları doğru
konumlanmış şekilde yerleştirin ve
kapağı kapatın.
Bilgisayar
IC kaydedici
Bilgisayarınızın
USB portuna
12
TR
Pil şarj olurken, ekranda “Connecting”
ve pil göstergesi bir animasyonla
gösterilir.
Pil tamamen şarj olduğunda pil
göstergesinde “
” görüntülenir.
uygulayın.
Windows ekranında, bilgisayarın
masaüstünde aşağıda bulunan
simgeye sol tıklayın.
t “IC RECORDER çıkar” öğesine
sol tıklayın.
Bașlarken
Pil göstergesi
2 Aşağıdaki işlemi bilgisayarınızda
Görüntülenen simge ve menü farklı
işletim sistemlerinde farklı olabilir.
Macintosh ekranında,
masaüstündeki “IC RECORDER”
öğesini “Geri Dönüşüm Kutusu”
öğesinin üzerine sürükleyip bırakın.
Tamamen şarj
olmuş gösterge
3 IC kaydedicinin bilgisayarınızla
bağlantısını kesin.
Aşağıdaki prosedürü izleyin, aksi
takdirde, IC kaydedici veri dosyası
içeriyorsa, dosyalar hasar görebilir veya
çalınamaz hale gelebilir.
Bilgisayarınızdan IC kaydedicinin
bağlantısını kesme ile ilgili ayrıntılı bilgi
için, bilgisayarınızla birlikte verilen
kullanım talimatlarına başvurun.
3 IC kaydedicinin bağlantısını
bilgisayarın USB portundan sökün
ve USB DIRECT bağlantısını
kapatmak için USB kaydırma
kolunu ok yönünde kaydırın.
1 Çalışma göstergesinin
yanmadığından emin olun.
13
TR
*1 Bu süre, boş pilin oda sıcaklığında tam pil
gücüne kadar şarj edilmesi için gereken
yaklaşık bir süredir. Bu süre, pilin kalan
gücüne ve durumuna bağlı olarak değişir.
Ayrıca, pil sıcaklığının düşük olması ya da
pilin IC kaydediciye veri transferi yapma
esnasında şarj edilmesi de daha uzun bir
süre gerektirir.
*2 IC kaydedici bilgisayara doğrudan
bağlanamıyorsa, aygıtla birlikte verilen
USB bağlantı destek kablosunu kullanın.
USB AC adaptörü
kullanarak pili şarj etme
P Not
Ekrandaki pil göstergesi pil durumunu
animasyonla gösterir.
Pil göstergesi bir animasyonla ekranda
gösterilmiyorsa, şarj işlemi doğru şekilde
yapılmamış demektir. Bkz. “Sorun
Giderme” sayfa 127.
Tamamen şarj edilmiş LR03
(AAA boyutlu) alkali pil
kullanırken
1. adımı izleyin.
P Not
LR03 (AAA boyutlu) alkali pili (aygıtla
birlikte verilmez) şarj edemezsiniz.
z İpuçları
•Bu IC kaydedicide manganez pil
kullanmayın.
•Pili değiştirirken, kaydedilen dosyalar ya da
alarm ayarları pili çıkarsanız bile silinmez.
•Pili değiştirirken saat, pili çıkarttıktan
sonra yaklaşık 1 dakika ilerlemeye devam
eder.
14
TR
Pili ACU50AG USB AC adaptörü
(aygıtla birlikte verilmez) kullanarak da
şarj edebilirsiniz (sayfa 116).
Pil ne zaman şarj edilmeli/
değiştirilmeli
Kalan pilin gösterilmesi
: “Low Battery Level” görüntülenir.
Şarj edilebilir pili şarj edin ya da
eski pili yenisiyle değiştirin.
m
: “Low Battery” görüntülenir ve IC
kaydedici çalışmayı durdurur.
Adım 3: IC Kaydediciyi Açma
Aygıtı açma
Bașlarken
z İpuçları
•IC kaydediciyi uzun bir süre
kullanmayacağınız zaman kapatmanızı
öneririz.
•IC kaydedici durma modundaysa ve belli
bir süre boyunca IC kaydedicide herhangi
bir işlem girişiminde bulunmazsanız,
otomatik kapanma fonksiyonu devreye
girer. (IC kaydediciyi satın aldığınızda
otomatik kapanmadan önceki sürenin
uzunluğu “10min” olarak ayarlıdır.)
Otomatik kapanma etkinleşmeden önceki
sürenin uzunluğunu menüden
seçebilirsiniz (sayfa 95).
HOLD/POWER anahtarını 1 saniyeden
uzun bir süre “POWER” yönünde
kaydırın. IC kaydedici açılır ve
“Accessing...” animasyonu görüntülenir.
Aygıtı kapatma
HOLD/POWER anahtarını 2 saniyeden
uzun bir süre “POWER” yönünde
kaydırın, “Power Off” animasyonu
görüntülenir.
15
TR
Adım 4: Saati Ayarlama
x STOP
.
N/ENT
MENU/NOISE CUT
v, V
Alarm fonksiyonunu kullanabilmek veya
tarihi ve saati kaydedebilmek için saati
ayarlamanız gerekir.
Pili ilk kez taktığınızda ya da IC
kaydediciyi 1 dakikadan fazla pilsiz
beklettikten sonra pili taktığınızda, “Set
Date&Time” animasyonu görüntülenir ve
saat ayarı ekranı penceresinde yıl bölümü
yanıp sönmeye başlar.
16
TR
Pil şarj edildikten sonra
saati ayarlama
1 Kumanda düğmesinde v veya V
öğesine basarak sırasıyla yıl, ay, gün,
saat ve dakika ayarları yapın ve N/ENT
düğmesine basın.
Yılı ayarlarken yılın son iki basamağını
seçin.
2 Durma modu ekranına dönmek için
x STOP düğmesine basın.
Menüyü kullanarak saati
ayarlama
IC kaydedici durma modundayken
menüyü kullanarak saati
ayarlayabilirsiniz.
1 Menüden “Date&Time” öğesini seçin.
NOISE CUT düğmesine basın.
Menü modu penceresi ekrana gelir.
(
(FM radyo)
sekmesi yalnızca
ICDUX513F modelinde
görüntülenir.)
düğmesine basın.
(
(FM radyo)
sekmesi yalnızca
ICDUX513F modelinde
görüntülenir.)
Bașlarken
1 Menü moduna girmek için MENU/
3 “Date&Time” öğesini seçmek için
kumanda düğmesinde v veya V
öğesine basın ve daha sonra N/ENT
2 “Auto” veya “Manual” öğesini seçmek
için kumanda düğmesinde v veya V
öğesine basın ve daha sonra N/ENT
düğmesine basın.
2 Kumanda düğmesinde . öğesine
basın,
(IC kaydedici ayarı)
sekmesini seçmek için kumanda
düğmesinde v veya V öğesine basın
ve daha sonra N/ENT düğmesine
basın.
“Auto” öğesini seçtiğinizde saat, IC
kaydedicinin bağlı bulunduğu ve Sound
Organizer yazılımının yüklü olduğu
bilgisayardaki saati kullanarak otomatik
olarak ayarlanır.
“Manual” öğesini seçtiğinizde sonraki
adımlara devam edin.
17
TR
3 “10y1m1d” öğesini seçmek için
kumanda düğmesinde v veya V öğesine
basın ve daha sonra N/ENT
düğmesine basın.
4 Kumanda düğmesinde v veya V
öğesine basarak sırasıyla yıl, ay, gün, saat
ve dakika ayarları yapın ve N/ENT
düğmesine basın.
Yılı ayarlarken yılın son iki basamağını
seçin.
5 Menü modundan çıkmak için x STOP
düğmesine basın.
P Not
Saat ayarlama verilerini girerken N/ENT
düğmesine 1 dakika içinde basmazsanız, saat
ayarı modu iptal edilir ve ekran penceresi
durma modundaki ekrana döner.
18
TR
Geçerli tarih ve saati
görüntülemek için
IC kaydedici durma modundayken geçerli
tarih ve saati görüntülemek için x STOP
düğmesine yaklaşık 3 saniye basın.
Adım 5: Ekran Penceresinde Kullanılacak
Dili Ayarlama
2 Kumanda düğmesinde v veya V
x STOP
Bașlarken
öğesine basarak kullanmak istediğiniz
dili seçin ve daha sonra N/ENT
düğmesine basın.
N/ENT
v, V
Mesajlar, menüler, klasör adları, dosya
adları vb. öğelerde kullanılacak dili 6 dil
arasından seçebilirsiniz.
1 Menüden
(IC kaydedici ayarı)
sekmesi t “Language” öğesini seçin
ve daha sonra N/ENT düğmesine
basın.
Aşağıdaki dilleri seçebilirsiniz.
Deutsch (Almanca),
English (İngilizce),
Español (İspanyolca),
Français (Fransızca),
Italiano (İtalyanca),
Русский (Rusça)
3 Menü modundan çıkmak için x STOP
düğmesine basın.
(
(FM radyo)
sekmesi yalnızca
ICDUX513F
modelinde
görüntülenir.)
19
TR
Temel İşlemler
Kayıt
P Notlar
•Kayıt yapmadan önce pil göstergesini kontrol ettiğinizden emin olun (sayfa 14).
•Kayıt esnasında IC kaydedicinin üzerine kaza ile bir nesne ya da parmağınız değerse veya
sürtünürse, kayıt parazitli olabilir.
z İpucu
Kayda başlamadan önce ilk olarak bir deneme kaydı yapmanızı, veya kaydı izlemenizi öneririz
(sayfa 47).
Klasör seçme
1 IC kaydediciyi HOLD durumundan çıkarmak için
HOLD/POWER anahtarını ortaya doğru kaydırın
(sayfa 10).
2 Klasör seçimi penceresini görüntülemek için
öğesine basın.
20
TR
3 Kumanda düğmesinde . öğesine basın,
(Ses)
sekmesini seçmek için kumanda düğmesinde v veya V
öğesine basın ve daha sonra kumanda düğmesinde >
öğesine basın.
v, V
., >
Temel İşlemler
P Not
IC kaydediciyi satın aldığınızda yalnızca
(Ses)
sekmesi görüntülenir.
(Müzik) sekmesi ve
(Pod yayını) sekmesi,
dosyaları bilgisayarınızdan aktardığınız zaman
görüntülenir (sayfa 106, 111).
(Dahili bellek)
sekmesi, IC kaydediciye bir bellek kartı taktığınızda
görüntülenir (sayfa 40).
4 Dosyaları kaydetmek istediğiniz klasörü seçmek için
kumanda düğmesindeki v veya V öğesine basın.
IC kaydediciyi satın aldığınız zaman halihazırda
kullanılabilir 5 klasör bulunur (
FOLDER0105).
v
V
21
TR
5 N/ENT düğmesine basın.
N/ENT
Kayda başlama (Otomatik (AGC) kayıt)
1 IC kaydediciyi aygıta takılı mikrofonlar kaydedilecek
kaynağa bakacak şekilde yerleştirin.
2 Durma modunda z REC/PAUSE düğmesine basın.
Çalışma göstergesi kırmızı yanar.
Kaydederken z REC/PAUSE düğmesini basılı
tutmanız gerekmez.
Yeni dosya otomatik olarak en son kaydedilmiş
dosyadan sonra kaydedilir.
22
TR
Çalışma
göstergesi
z REC/
PAUSE
Kaydı durdurmak için
1 x STOP düğmesine basın.
“Accessing...” animasyonu görüntülenir ve IC
kaydedici mevcut kayıt dosyasının başında durur.
x STOP
Erişim sırasında dikkat etmeniz gerekenler
Temel İşlemler
Ekranda “Accessing...” animasyonu görüntülenirken IC kaydedici verileri kaydedip
bellek ortamına depoluyordur. IC kaydedicinin veri erişimi esnasında pili çıkarmayın ve
USB AC adaptörü (aygıtla birlikte verilmez) bağlamayın ya da bağlantısını kesmeyin. Aksi
takdirde, verilere zarar verebilirsiniz.
Diğer işlemler
kaydı duraklatma*
z REC/PAUSE düğmesine basın. Kaydı duraklattığınızda çalışma
göstergesi kırmızı renkte yanıp söner ve ekran penceresinde “
”
yanıp sönmeye başlar.
duraklatma düğmesini
Tekrar z REC/PAUSE düğmesine basın. Kaydetme işlemi kaldığı
bırakma ve kayda devam yerden devam eder. (Kaydı duraklattıktan sonra durdurmak için
x STOP düğmesine basın.)
etme
N/ENT düğmesine basın. Kayıt işlemi durur ve henüz kaydedilmiş
o anda yapılan kayıt
işlemini gözden geçirme dosyanın başından itibaren çalma başlar.
kayıt sırasında gözden
geçirme
Kayıt veya kayıt duraklatma süresince kumanda düğmesinde .
öğesini basılı tutun. Kayıt işlemi durur ve hızlı çalma sesini dinlerken
geriye doğru arama yapabilirsiniz. Kumanda düğmesinde .
serbest bırakıldıktan sonra çalma o noktadan başlar.
* Kaydı duraklatmanızdan 1 saat sonra kayıt duraklatma işlemi otomatik olarak serbest bırakılır ve
IC kaydedici durma moduna girer.
z İpuçları
•Her klasöre en fazla 199 dosya kaydedebilirsiniz.
•Aygıtla birlikte verilen Sound Organizer yazılımını kullanarak yeni klasörler oluşturabilir veya
istenmeyen klasörleri silebilirsiniz (sayfa 110).
23
TR
Dinleme
Çalmayı başlatma
1 IC kaydediciyi HOLD durumundan çıkarmak için
HOLD/POWER anahtarını ortaya doğru kaydırın
(sayfa 10).
2
düğmesine basın.
3 Kumanda düğmesinde . öğesine basın,
(Ses)
sekmesini,
(Müzik) sekmesini veya
(Pod
yayını) sekmesini seçmek için kumanda düğmesinde
v veya V öğesine basın ve daha sonra kumanda
düğmesinde > öğesine basın.
4 Klasörü seçmek için kumanda düğmesinde v veya V
v, V
., >
v
öğesine basın.
V
24
TR
5 Kumanda düğmesinde > öğesine basın.
>
6 Çalmak istediğiniz dosyayı seçmek için kumanda
v
düğmesinde v veya V öğesine basın.
V
Çalma işlemi kısa sürede başlayacak ve çalışma
göstergesi yeşil yanacaktır. (“LED” öğesi menüde
“OFF” olarak ayarlandığında (sayfa 92), çalışma
göstergesi yanmaz.)
Temel İşlemler
7 N/ENT düğmesine basın.
Çalışma
göstergesi
N/ENT
8 Ses şiddetini ayarlamak için VOL –/+ düğmesine
basın.
VOL –/+
P Not
“AVLS” fonksiyonu menüde “ON” olarak ayarlanmışsa
(sayfa 90) ve “AVLS” göstergesi görüntüleniyorsa, ses
şiddetini AVLS tarafından belirtilenden fazla bir seviyeye
ayarlayamazsınız. Bu fonksiyonu kapatıp dosyaları orijinal
ses şiddetinde çalmak isterseniz, “AVLS” fonksiyonunu
“OFF” olarak ayarlamak için menüyü kullanın.
25
TR
Çalma işlemini durdurmak için
1 x STOP düğmesine basın.
x STOP
Diğer işlemler
mevcut konumda durma
(Çalma Duraklatma
fonksiyonu)
N/ENT düğmesine basın. O noktadan itibaren çalmayı devam
ettirmek için yeniden N/ENT düğmesine basın.
geçerli dosyanın başına
dönme
Kumanda düğmesinde . öğesine bir kere basın.*1*2
önceki dosyalara geri
gitme
Kumanda düğmesinde . öğesine tekrar tekrar basın. (Durma
modunda, dosyalara devamlı olarak geri gitmek için düğmeyi basılı
tutun.*3)
sonraki dosyaya atlama
Kumanda düğmesinde > öğesine bir kere basın.*1*2
sonraki dosyalara atlama
Kumanda düğmesinde > öğesine tekrar tekrar basın. (Durma
modunda, dosyalara devamlı olarak atlamak için düğmeyi basılı
tutun.*3)
*1 Parça işareti ayarlandığında IC kaydedici, geçerli noktanın öncesine veya sonrasına parça işaretine
geri veya ileri gider (sayfa 63).
*2 Bu işlemler “Easy Search” fonksiyonu “OFF” olarak ayarlandığı zaman kullanmak içindir
(sayfa 48).
*3 Devamlı arama modunda IC kaydedici parça işaretlerini bulmaz.
26
TR
Sekme görünümü hakkında
IC kaydedicide depolanan dosyaların kaydetme alanı ile yalnızca çalma alanı birbirinden
ayrı yönetilir ve sekmelerde görüntülenir. Klasörü seçtiğiniz zaman sekmeyi değiştirerek
bu alanlar arasında gidip gelebilirsiniz.
Sekmeler
Temel İşlemler
(Ses): Kaydetme alanı. Bu alan, IC kaydediciyle kaydedilen dosyaları yönetmek için
kullanılan alandır.
(Müzik): Yalnızca çalma alanı. Bu alan, bilgisayarınızdan aktarılan müzik dosyalarını
yönetmek için kullanılan alandır.
(Pod yayını): Yalnızca çalma alanı. Bu alan, bilgisayarınızdan aktarılan pod yayını
dosyalarını yönetmek için kullanılan alandır.
(Dahili bellek) veya
(Harici bellek): IC kaydedicinin dahili belleğiyle harici bellek
(bellek kartı) arasında geçiş yapabilirsiniz (sayfa 41).
IC kaydediciyi satın aldığınızda yalnızca
(Ses) sekmesi görüntülenir.
(Müzik) sekmesi ve
(Pod yayını) sekmesi, dosyaları bilgisayarınızdan aktardığınız
zaman görüntülenir (sayfa 106, 111).
(Dahili bellek) sekmesi, IC kaydediciye bir
bellek kartı taktığınızda görüntülenir (sayfa 40).
27
TR
Dosya çalarken görüntülenen ekran
A Dosya bilgisi
Çalma işlemi sırasında dosya bilgilerini kontrol etmek için kumanda düğmesinde
v veya V öğesine basın.
IC kaydedici kullanılarak kaydedilen dosya aşağıdaki gibi gösterilir.
: Klasör adı: FOLDER01FOLDER05
: Dosya adı: Tarih_dosya numarası (örn. 100101_001)
: Sanatçı adı (örn. My Recording)
: Başlık: Tarih_dosya numarası (örn. 100101_001)
28
TR
Temel İşlemler
B Sayaç bilgisi
Menüde ekran modunu seçebilirsiniz (sayfa 92).
Geçen süre: Bir dosya çalınırken geçen süre
Kalan süre: Bir dosya çalınırken kalan süre
Kayıt tarihi: Kaydedildiği tarih
Kayıt süresi: Kaydedildiği saat
C Kalan kayıt süresi
Kalan kayıt süresini saat, dakika ve saniye olarak görüntüler.
Kalan süre 10 saatten fazlaysa, bu süre saat cinsinden gösterilir.
Kalan süre 10 saatten az fakat 10 dakikadan fazlaysa, bu süre saat ve dakika olarak
gösterilir.
Kalan süre 10 dakikadan azsa, bu süre dakika ve saniye olarak gösterilir.
29
TR
Silme
P Not
Bir kayıt bir kez silindikten sonra tekrar geri getiremezsiniz.
Dosya seçme ve silme
1 IC kaydediciyi HOLD durumundan çıkarmak için
HOLD/POWER anahtarını ortaya doğru kaydırın
(sayfa 10).
2 IC kaydedici durma veya çalma modundayken silmek
istediğiniz dosyayı seçin.
3 ERASE düğmesine basın.
“Erase?” görüntülenir ve onay için belirtilen dosya
çalınmaya başlar.
ERASE
4 “Execute” öğesini seçmek için kumanda düğmesinde
v veya V öğesine basın.
v
V
30
TR
5 N/ENT düğmesine basın.
Ekran penceresinde “Erasing...” animasyonu
görüntülenir ve seçilen dosya silinir.
Bir dosya silinince aralarında boşluk kalmaması için
kalan dosyalar ilerler.
N/ENT
Silmeyi iptal etmek için
1 “Dosya seçme ve silme” bölümü 4. adımda “Cancel”
Temel İşlemler
öğesini seçin ve N/ENT düğmesine basın.
N/ENT
Başka dosya silmek için
“Dosya seçme ve silme” bölümündeki 2 5 arası adımlarla devam edin.
Dosyanın bir bölümünü silmek için
Önce dosyayı iki dosyaya bölün (sayfa 66) ve sonra “Dosya seçme ve silme” bölümündeki
2 5 arası adımlarla devam edin.
31
TR
Diğer Kayıt İşlemleri
Kayıt Ayarlarını Değiştirme
Her durum için kayıt ortamı
seçme
x STOP
N/ENT
v, V
Çeşitli kayıt ortamlarına göre kayıt
öğelerini, REC Mode (sayfa 84), Mic
Sensitivity (sayfa 85), vs. gibi önerilen
ayarlara toplu olarak değiştirebilirsiniz.
Her öğe için ayarları değiştirebilirsiniz.
1 Menüden
(Kayıt) sekmesini t
“Scene Select” öğesini seçin ve daha
sonra N/ENT düğmesine basın.
Scene Select penceresi görüntülenir.
32
TR
(
(FM radyo)
sekmesi yalnızca
ICDUX513F modelinde
görüntülenir.)
2 İstediğiniz ortamı seçmek için
kumanda düğmesinde v veya V öğesine
basın ve daha sonra N/ENT
düğmesine basın.
3 “Save Scene Setting” öğesini seçmek
için kumanda düğmesinde v veya V
öğesine basın ve daha sonra N/ENT
düğmesine basın.
4 Menü modundan çıkmak için x STOP
düğmesine basın.
(Meeting)
Geniş bir konferans salonu
gibi çeşitli ortamlarda kayıt
yapmak için.
(Voice Notes)
Mikrofon hemen ağzınızın
önündeyken söylenenleri
kaydetmek için.
(Interview)
(Lecture)
(My Scene)
IC kaydediciyi bir ayak veya ayağın yerini
tutacak bir mendil üzerine yerleştirerek
masanın titreşim gürültüsü olmadan
gürültü seviyesi düşük, temiz ses kaydı
yapabilirsiniz.
1 2 metre mesafeden insan
sesi kaydı için.
Sınıftaki bir ders veya koro
dersi gibi geniş bir aralıktaki
sesleri kaydetmek için.
IC kaydediciye bir ses çıkış
bağlantısı (stereo minijack)
yoluyla bağlanan, taşınabilir
CD/MD çalar veya teyp
kaydedici gibi harici bir
aygıttan kaydetmek için. Ses
dublajı için de kullanılır.
En beğendiğiniz ayarları
saklamak için kullanın.
Diğer Kayıt İşlemleri
(Audio IN)
Toplantıda kayıt yapma
Sesli not kaydetme
IC kaydediciyi ağzınızın bir kenarına
yakın tutarak aygıta takılı mikrofonların
nefes sesini kaydetmesini engelleyebilir ve
temiz bir ses kaydedebilirsiniz.
P Notlar
•Kayıt sırasında ortam ayarlayamazsınız.
•1 3 arası adımlarda Scene Select ekranı
görüntülendikten sonra işlem yapmadan
60 saniye geçince durma modu ekranı
görüntülenir.
Aygıta takılı
mikrofonlar
Daha iyi kayıt için ipuçları
Daha iyi kayıtlar yapmak için ortam
seçiminden başka yollar da vardır.
33
TR
Röportaj kaydetme
IC kaydediciyi aygıta takılı mikrofonlar
röportaj yapılan kişiye bakacak şekilde
tutun.
Müzik icrası kaydetme
Bir üçayak (aygıtla birlikte verilmez)
takarak veya kaydediciyi bir ayak veya
masa üstüne yerleştirerek, IC
kaydedicinin ve aygıta takılı
mikrofonların açısını daha hassas
ayarlayabilirsiniz.
Örneğin bir koro veya piyano icrası
kaydederken, IC kaydediciyi icracılardan
yaklaşık 2 3 metre uzaklıktaki bir masaya
yerleştirin. IC kaydediciyi ekran penceresi
yukarı gelecek ve aygıta takılı mikrofonlar
ses kaynağına doğru olacak şekilde
yerleştirin.
34
TR
Ortamı ayarlarken ayarları
değiştirmek için
1 “Her durum için kayıt ortamı seçme”
bölümünün 2. adımında düzenlemek
istediğiniz ortamı seçin, “Edit from
Current Setting” veya “Edit” öğesini
seçmek için kumanda düğmesinde
v veya V öğesine basın ve daha sonra
N/ENT düğmesine basın.
Menü öğeleri ve ayarları hakkındaki
ayrıntılar için bkz. sayfa 84 86.
4 “Edit Complete” öğesini seçmek için
kumanda düğmesinde v veya V öğesine
basın ve daha sonra N/ENT
düğmesine basın.
Diğer Kayıt İşlemleri
5 Menü modundan çıkmak için x STOP
düğmesine basın.
2 Değiştirmek istediğiniz menü öğesini
seçmek için kumanda düğmesinde
v veya V öğesine basın ve daha sonra
N/ENT düğmesine basın.
P Not
Ayarlar değiştirilse bile ortam seçimi devam
ettirilir.
Scene Select öğesinin menü
öğesi ayarlarını varsayılan
değerlere ayarlamak için
1 “Her durum için kayıt ortamı seçme”
3 Ayar öğesini seçmek için kumanda
düğmesinde v veya V öğesine basın ve
daha sonra N/ENT düğmesine basın.
bölümünün 2. adımında ayarlarını
varsayılanlara ayarlamak istediğiniz
ortamı seçin, “Set Default Value”
öğesini seçmek için kumanda
düğmesinde v veya V öğesine basın ve
daha sonra N/ENT düğmesine basın.
35
TR
“Default Value?” görüntülenir.
2 “Execute” öğesini seçmek için
kumanda düğmesinde v veya V öğesine
basın ve daha sonra N/ENT
düğmesine basın.
Menü öğesi ayarları varsayılanlara
ayarlanır.
3 Menü modundan çıkmak için x STOP
düğmesine basın.
Varsayılan ayarlar
Menü öğeleri ve ayarları hakkındaki
ayrıntılar için bkz. sayfa 84 86.
(Meeting) (Voice
Notes)
(Interview)
REC Mode MP3
MP3
MP3
192kbps 128kbps 192kbps
Mic
Sensitivity
36
TR
High
Low
Medium
(Meeting) (Voice
Notes)
(Interview)
LCF(Low
Cut)
ON
ON
ON
VOR
OFF
OFF
OFF
SYNC
REC
OFF
OFF
OFF
Select Input MIC IN MIC IN MIC IN
(Lecture) (Audio IN) (My Scene)
REC
Mode
MP3
MP3
MP3
192kbps 192kbps 192kbps
Mic
Medium Low
Sensitivity
Medium
LCF(Low OFF
Cut)
OFF
OFF
VOR
OFF
OFF
OFF
SYNC
REC
OFF
ON
OFF
Select
Input
MIC IN Audio IN MIC IN
Ses tepkisi ile kaydı
otomatik olarak başlatma –
VOR fonksiyonu
1 IC kaydedici durma veya kayıt
modundayken menüden
(Kayıt)
sekmesini t “VOR” öğesini seçin ve
daha sonra N/ENT düğmesine basın.
x STOP
(
(FM radyo)
sekmesi yalnızca
ICDUX513F modelinde
görüntülenir.)
z REC/PAUSE
N/ENT
v, V
düğmesinde v veya V öğesine basın ve
daha sonra N/ENT düğmesine basın.
IC kaydediciyi satın aldığınızda “VOR”
fonksiyonu “OFF” olarak ayarlıdır.
Diğer Kayıt İşlemleri
Sessiz geçen sürelerde kayıt yapılmasını
önlemek üzere IC kaydedicinin ses
algıladığı zaman kaydı başlatması ve ses
duyulmadığında kaydı duraklatması için
VOR (Voice Operated Recording)
fonksiyonunu “ON” olarak
ayarlayabilirsiniz.
2 “ON” öğesini seçmek için kumanda
3 Menü modundan çıkmak için x STOP
düğmesine basın.
4 z REC/PAUSE düğmesine basın.
Ekran penceresinde “
görüntülenir.
”
Herhangi bir ses algılanmazsa kayıt
duraklatılır ve “
” yanıp söner.
IC kaydedici yeniden bir ses algıladığı
zaman, kayıt işlemi de yeniden başlar.
37
TR
VOR fonksiyonunu iptal etmek
için
“VOR” öğesini 2. adımda “OFF”
konumuna getirin.
P Notlar
•VOR fonksiyonu etrafınızdaki seslerden
etkilenir. Menüden “Mic Sensitivity”
öğesini kayıt koşullarına göre ayarlayın.
“Mic Sensitivity” ayarını değiştirmenizden
sonra yapılan kayıt tatmin edici değilse
veya önemli bir kayıt yapacaksanız,
menüden “VOR” fonksiyonunu “OFF”
olarak ayarlayın.
•VOR kaydı sırasında kaydı duraklatmak
için z REC/PAUSE düğmesine
basarsanız yalnızca “
” yanıp söner.
•Eşzamanlı kayıt (sayfa 45) ve FM kaydı
(sayfa 72) (yalnızca ICDUX513F için)
sırasında, VOR fonksiyonu çalışmaz.
38
TR
Bellek Kartına Kaydetme
Uyumlu bellek kartları hakkında
x STOP
z REC/PAUSE
.
N/ENT
v, V
* IC kaydedicinin arka
tarafı size bakıyor
durumda bellek kartı
takarken.
microSD bellek kartını etiketli yüzü
size bakacak şekilde yerleştirin.*
Dahili belleğe ek olarak, dosyaları bellek
kartına da kaydedebilirsiniz.
Diğer Kayıt İşlemleri
M2™ kartını terminal yüzü size
bakacak şekilde yerleştirin.*
IC kaydedici ile kullanabileceğiniz bellek
kartları aşağıdakilerdir:
•Memory Stick Micro™ (M2™) ortamı:
16 GB’ye kadar desteklenir.
•microSD kartı: 2 GB’den küçük
microSD (FAT16) kartları ve 4 GB ile
32 GB arasındaki microSDHC (FAT32)
kartları desteklenir.
64 MB veya daha küçük bellek kartları
desteklenmez.
Standartlarımıza göre test edilen
microSD/microSDHC kartları aşağıdaki
gibidir.
microSD/microSDHC kartları
Tedarikçi
2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB
SONY
a
a
a
—
—
Toshiba
a
a
a
a
—
Panasonic
a
a
a
a
—
SanDisk
a
a
a
a
a
a: Çalışması test edildi
–: Çalışması test edilmedi
Eylül 2010 itibarı ile
39
TR
ICDUX512/UX513F için Eylül 2010
itibarıyla mevcut bellek kartları kullanılarak
çalışma testleri yapılmıştır.
Test edilen bellek kartları hakkındaki en son
bilgiler için lütfen IC kaydedici destek giriş
sayfasına bakın:
http://support.sonyeurope.com/DNA
1 Durma modundayken bellek kartı
Bu kılavuzda M2™ ve microSD kartlarından
genel olarak “bellek kartı” diye söz edilir.
M2™/microSD kartı yuvası “bellek kartı
yuvası” olarak anılır.
Bellek kartını çıkarmak için
IC kaydedicinin dosya sistemi teknik
özellikleri nedeniyle bellek kartı
kullanarak 2 GB’den küçük LPCM
dosyalarını ve 1 GB’den küçük MP3/
WMA/AACLC dosyalarını kaydedebilir
veya çalabilirsiniz.
M2™ ortamına en fazla 4.074 dosya
kaydedebilirsiniz.
Klasörlerin ve dosyaların yapısı
P Not
Uyumlu tüm bellek kartlarının çalışacağı
garanti edilmez.
Bellek kartı takmak için
Kayıttan önce bellek kartınızda
depolanan verilerin tümünü
bilgisayarınıza kopyaladığınızdan ve
üzerinde veri olmadığından emin olmak
için bellek kartını IC kaydedicide
formatladığınızdan (sayfa 96) emin olun.
40
TR
yuvasının kapağını açın.
2 M2™ veya microSD kartını, 39. sayfadaki
şekilde gösterildiği yönde, çıt sesiyle yerine
oturana kadar iterek sıkıca yerleştirin.
Daha sonra kapağı kapatın.
Bellek kartını yuvanın içine itin. Dışarı
attığında kartı bellek kartı yuvasından çıkarın.
Dahili bellektekilere ek olarak bellek
kartında 5 klasör oluşturulur.
Klasörlerin ve dosyaların yapısı dahili
bellektekilerden farklıdır (sayfa 102).
P Notlar
•Bellek kartını kaydetme/çalma/
formatlama sırasında takmayın veya
çıkarmayın. Bunu yapmak IC kaydedicide
arızaya neden olabilir.
•Ekran penceresinde “Accessing...”
animasyonu görüntülenirken bellek kartını
çıkarmayın. Aksi takdirde, verilere zarar
verebilirsiniz.
•Bellek kartı tanınmazsa, kartı çıkarın ve
daha sonra IC kaydediciye tekrar takın.
•Bellek kartı yuvasının kapağını sıkıca
kapatın. Yuvaya sıvı, metal, tutuşabilir veya
bellek kartı dışında herhangi başka bir
nesne sokmayın. Yangına, elektrik
çarpmasına veya arızaya neden olabilir.
IC kaydedici hedefini bellek
kartı olarak değiştirmek için
(klasör seçimi penceresinden)
1
düğmesine basın.
Klasör seçimi penceresi görüntülenir.
2 Kumanda düğmesinde . öğesine
basın,
(Dahili bellek) sekmesini
seçmek için kumanda düğmesinde
v veya V öğesine basın ve daha sonra
N/ENT düğmesine basın.
kumanda düğmesinde v veya V öğesine
basın ve daha sonra N/ENT
düğmesine basın.
(Dahili bellek) sekmesi,
(Harici bellek) sekmesine döner ve
daha sonra klasör seçimi penceresi
görüntülenir.
x STOP düğmesine basın.
Dahili belleği kullanmak için
3. adımda “BuiltIn Memory” öğesini
seçin.
Diğer Kayıt İşlemleri
3 “Memory Card” öğesini seçmek için
4 Durma modu ekranına dönmek için
IC kaydedici hedefini bellek
kartı olarak değiştirmek için
(menüden)
1 Menüden
(IC kaydedici ayarı)
sekmesi t “Select Memory” öğesini
seçin ve daha sonra N/ENT
düğmesine basın.
(
(FM radyo)
sekmesi yalnızca
ICDUX513F modelinde
görüntülenir.)
41
TR
2 “Memory Card” öğesini seçmek için
kumanda düğmesinde v veya V öğesine
basın ve daha sonra N/ENT
düğmesine basın.
Dahili belleği kullanmak için
2. adımda “BuiltIn Memory” öğesini
seçin.
Kayda başlamak için
Klasörü seçin ve daha sonra z REC/
PAUSE düğmesine basın. Kayıt hakkında
ayrıntılar için bkz. sayfa 20.
IC kaydediciyi satın aldığınızda “Select
Memory” fonksiyonu “BuiltIn
Memory” olarak ayarlıdır.
Bellek kartı zaten formatlanmışsa
5. adıma geçin.
3 Bellek kartı formatlanmamışsa,
menüden
(IC kaydedici ayarı)
sekmesi t “Format” öğesini seçin ve
daha sonra N/ENT düğmesine basın.
“Erase All Data?” görüntülenir.
4 “Execute” öğesini seçmek için
kumanda düğmesinde v veya V öğesine
basın ve daha sonra N/ENT
düğmesine basın.
5 Menü modundan çıkmak için x STOP
düğmesine basın.
42
TR
Başka Aygıtlar Aracılığıyla Kaydetme
Harici bir mikrofon ile
kaydetme
“Select Input” öğesi görüntülenmezse,
menüde ayarlayın (sayfa 86).
2 “MIC IN” öğesini seçmek için
Stereo mikrofon
kumanda düğmesinde v veya V öğesine
basın ve daha sonra N/ENT
düğmesine basın.
x STOP
z REC/PAUSE
Diğer Kayıt İşlemleri
m (mikrofon) girişi
IC kaydediciyi satın aldığınızda “Select
Input” fonksiyonu “MIC IN” olarak
ayarlıdır.
3 Menü modundan çıkmak için x STOP
N/ENT
v, V
1 IC kaydedici durma modundayken
m (mikrofon) girişine harici bir
mikrofon bağlayın.
Ekran penceresinde “Select Input”
görüntülenir.
düğmesine basın.
4 Kaydı başlatmak için z REC/PAUSE
düğmesine basın.
Aygıta takılı mikrofonlar otomatik
olarak devreden çıkar.
Giriş seviyesi yeterince güçlü değilse IC
kaydedicideki “Mic Sensitivity” ayarını
yapın.
Aygıta fişli bir mikrofon takıldığı
zaman, güç otomatik olarak IC
kaydedici üzerinden mikrofona verilir.
43
TR
z Tavsiye edilen mikrofonlar
Sony ECMCS10, ECMCZ10 elektret
kondensatörlü mikrofon kullanabilirsiniz
(aygıtla birlikte verilmez).
Başka aygıttan kaydetme
CD çalar, vs.
Telefondan veya cep
telefonundan ses kaydetmek
için
Telefondan veya cep telefonundan ses
kaydetmek için ECMTL1 kulaklık tipi
elektret kondensatörlü mikrofonu (aygıtla
birlikte verilmez) kullanabilirsiniz.
Bağlantının nasıl yapılacağının ayrıntıları
için ECMTL1 mikrofonla birlikte verilen
kullanım talimatlarına bakın.
P Notlar
•Bağlantıyı yaptıktan sonra ve kaydetmeye
başlamadan önce, yapılan konuşmanın ses
kalitesini ve kayıt seviyesini kontrol edin.
•Telefonun bip sesi ya da çevir sesi
kaydedilmişse, yapılan konuşmalar daha
düşük bir ses seviyesinde kaydedilebilir. Bu
durumda, kayıt işlemine konuşma
başladıktan sonra başlayın.
•Telefonun türüne ve hattın durumuna bağlı
olarak VOR fonksiyonu (sayfa 37)
çalışmayabilir.
•Buna benzer herhangi bir rahatsızlıktan,
hatta IC kaydediciyle herhangi bir
konuşmayı hiç kaydedememiş olmanızdan
dolayı hiçbir sorumluluk almayacağımızı
belirtiriz.
44
TR
m (mikrofon) girişi
x STOP
z REC/PAUSE
v, V
N/ENT
IC kaydediciye bağlı başka aygıtlardan ses
kaydederek bilgisayarı kullanmadan
müzik dosyaları yapabilirsiniz.
“Scene Select” menüsünden “Audio IN”
öğesini seçtiğinizde, diğer aygıttan kayıt
için uygun ayarlar zaten seçilmiş olur.
Ayar yapma hakkında ayrıntılar için bkz.
sayfa 32.
z İpuçları
•Kayda başlamadan önce ilk olarak bir
deneme kaydı yapmanızı öneririz.
•Giriş ses düzeyi yeterince güçlü değilse,
diğer aygıtın kulaklık girişini (minijack,
stereo) IC kaydedicinin m (mikrofon)
girişine bağlayın ve IC kaydediciye bağlı
aygıt üzerinde ses şiddetini ayarlayın.
Eşzamanlı kayıt fonksiyonunu
kullanarak kaydetmek için
1 Menüden
(Kayıt) sekmesini t
“SYNC REC” öğesini seçin ve daha
sonra N/ENT düğmesine basın.
düğmesinde v veya V öğesine basın ve
daha sonra N/ENT düğmesine basın.
IC kaydediciyi satın aldığınızda
“SYNC REC” fonksiyonu “OFF”
olarak ayarlıdır.
3 Menü modundan çıkmak için x STOP
düğmesine basın.
4 IC kaydedici durma modundayken
diğer aygıtı IC kaydediciye bağlayın.
Diğer aygıtın ses çıkışı bağlantısını
(stereo mini fiş), ticari bir ses bağlantı
kablosu kullanarak IC kaydedicinin
m (mikrofon) girişine bağlayın.
Ekran penceresinde “Select Input”
görüntülenir.
“Select Input” öğesi görüntülenmezse,
menüde ayarlayın (sayfa 86).
Diğer Kayıt İşlemleri
2 saniyeden fazla herhangi bir ses
algılanmazsa IC kaydedici duraklatılır. IC
kaydedici ses algıladığında yeni bir dosya
olarak tekrar kaydetmeye başlar.
“Scene Select” menüsünden “Audio IN”
öğesini seçtiğinizde, “SYNC REC” öğesi
“ON” olarak zaten ayarlanmış olur.
2 “ON” öğesini seçmek için kumanda
(
(FM radyo)
sekmesi yalnızca
ICDUX513F modelinde
görüntülenir.)
45
TR
5 “Audio IN” öğesini seçmek için
kumanda düğmesinde v veya V öğesine
basın ve daha sonra N/ENT
düğmesine basın.
2 saniyeden fazla herhangi bir ses
algılanmazsa, eşzamanlı kayıt işlemi
duraklatılır ve “
” yanıp
sönmeye başlar.
IC kaydedici ses algıladığında yeni bir
dosya olarak tekrar kaydetmeye başlar.
P Notlar
IC kaydediciyi satın aldığınızda “Select
Input” fonksiyonu “MIC IN” olarak
ayarlıdır.
6 Kaydı başlatmak için z REC/PAUSE
düğmesine basın.
“
” yanıp söner ve IC
kaydedici kayıt duraklatma moduna
girer.
7 IC kaydediciye bağlı aygıt üzerinde
çalma işlemini başlatın.
Ekran penceresinde “
”
görüntülenir ve eşzamanlı kayıt başlar.
46
TR
•Eşzamanlı kayıt sırasında kaydı
duraklatamaz (sayfa 23), VOR
fonksiyonuyla kayıt yapamaz (sayfa 37) ve
parça işareti ekleyemezsiniz (sayfa 63).
•IC kaydediciye bağlanmış donanıma bağlı
olarak eşzamanlı kayıt işlevi, ses girişi
seviyesindeki farklılık nedeniyle doğru
çalışmayabilir.
•Başka aygıttan kayıt yaparken “Mic
Sensitivity” ayarı değiştirilemez.
Eşzamanlı kayıt fonksiyonunu
kullanmadan kaydetmek için
“Eşzamanlı kayıt fonksiyonunu
kullanarak kaydetmek için” sayfa 45
bölümünün 2. adımında “OFF” öğesini
seçin ve daha sonra 3 7 arası adımlarla
devam edin. 6. adımda z REC/PAUSE
düğmesine bastığınızda aygıta takılı
mikrofonlar otomatik olarak devreden
çıkar ve bağlanılan aygıttan gelen ses
kaydedilir.
Kayıt Esnasında Kullanım
Kaydı izleme
i (kulaklık) girişi
VOL –/+
Diğer Kayıt İşlemleri
i (kulaklık) girişine aygıtla birlikte verilen
stereo kulaklığı bağlarsanız, kaydı
izleyebilirsiniz. İzleme ses seviyesini
VOL –/+ düğmesine basarak
ayarlayabilirsiniz; ancak, kayıt sesi
seviyesi sabit kalır.
P Not
Kaydı izlerken kulaklık kablosu IC
kaydediciye değerse, IC kaydedici hışırtı sesi
kaydedebilir. Kabloyu IC kaydediciden
uzakta tutarak hışırtı sesini kesebilirsiniz.
47
TR
Diğer Çalma İşlemleri
Çalma Ayarlarını Değiştirme
Uygun çalma yöntemleri
Daha iyi ses kalitesinde
dinleme
•Kulaklıkla dinlemek için:
Aygıtla birlikte verilen stereo kulaklığı
i (kulaklık) girişine bağlayın. Aygıta
takılı hoparlör otomatik olarak devre
dışı bırakılır.
•Harici hoparlörden dinlemek için:
Aktif veya pasif bir hoparlörü (aygıtla
birlikte verilmez) i (kulaklık) girişine
bağlayın.
Çalmaya başlamak istediğiniz
yeri hızlı bir şekilde bulma
(Kolay arama)
Menüde “Easy Search” öğesi “ON”
olarak ayarlandığında (sayfa 88), çalma
esnasında kumanda düğmesindeki >
veya . öğesine tekrar tekrar basarak
çalmaya başlamak istediğiniz yeri hızlı bir
şekilde bulabilirsiniz.
48
TR
Kumanda düğmesinde . öğesine bir
kez basarak yaklaşık 3 saniye geri, ya da
> öğesine bir kez basarak yaklaşık
10 saniye ileri gidebilirsiniz. Bu fonksiyon
uzun süreli bir kayıtta istenilen noktayı
tespit edebilmek için yararlıdır.
Çalma sırasında ileri/geri
arama (Bul/İzle)
•İleri arama yapmak için (Bul):
Çalma esnasında kumanda düğmesinde
> öğesini basılı tutun ve çalmaya
devam etmek istediğiniz yerde serbest
bırakın.
•Geri arama yapmak için (İzle):
Çalma esnasında kumanda düğmesinde
. öğesini basılı tutun ve çalmaya
devam etmek istediğiniz yerde serbest
bırakın.
IC kaydedici çalma sesi ile düşük hızda
arama yapar. Bu fonksiyon, bir sözcüğün
ileri ya da geri giderek araştırılmasında
yararlıdır. Daha sonra, düğmeyi basılı
tutarsanız, IC kaydedici daha hızlı bir
şekilde aramaya başlar.
z Dosyalar son dosyanın sonuna
kadar çalındığında
x STOP
N/ENT
MENU/NOISE CUT
v, V
Diğer Çalma İşlemleri
•Son dosyanın sonuna kadar çalma veya
hızlı çalma işlemi yaparsanız yaklaşık
5 saniye “FILE END” uyarısı yanar.
•“FILE END” uyarısı ve çalışma göstergesi
sönünce, IC kaydedici en son dosyanın
başında durur.
•“FILE END” uyarısı yanarken kontrol
düğmesinde . öğesini basılı tutarsanız,
dosyalar hızlı bir şekilde çalınır ve düğmeyi
bıraktığınız noktada normal çalma işlemi
başlar.
•En son dosya uzunsa ve çalmayı dosyanın
daha ileri bir kısmından başlatmak
istiyorsanız, dosyanın sonuna gitmek için
kontrol düğmesinde > öğesini basılı
tutun ve daha sonra istenilen noktaya geri
gitmek için “FILE END” uyarısı
yanıyorken kumanda düğmesinde .
öğesine basın.
•En son dosya dışındaki dosyalar için bir
sonraki dosyanın başlangıcına gidin ve
istediğiniz noktaya geriye doğru çalmayı
başlatın.
Çalma sesindeki
gürültüleri azaltma ve
insan sesini daha net
yapma – gürültü kesme
fonksiyonu
Çalma modunda gürültü kesme
fonksiyonu etkin olduğunda, insan sesi
dışındaki ortam gürültüsü azaltılır. İnsan
sesi dahil tüm frekans bantlarındaki
gürültü azaltıldığından dosya temiz bir ses
kalitesiyle çalınır.
P Notlar
•Gürültü kesme fonksiyonunun etkisi
kaydedilen sesin durumuna bağlı olarak
değişebilir.
•Aygıta takılı hoparlörü kullandığınızda
gürültü kesme fonksiyonu çalışmaz.
•Gürültü kesme fonksiyonu etkin
olduğunda, efekt fonksiyonu çalışmaz.
49
TR
•FM radyoyu dinlediğinizde (yalnızca
ICDUX513F için), gürültü kesme
fonksiyonu çalışmaz.
•AACLC ve WMA dosyalarını
dinlediğinizde, gürültü kesme fonksiyonu
çalışmaz.
Gürültü kesme fonksiyonunu
iptal etmek için
1 IC kaydedici durma veya çalma
Menünün
(Çalma) sekmesinden
“Noise Cut” öğesini seçin ve ayarlayın.
modundayken MENU/NOISE CUT
düğmesini yaklaşık 2 saniye veya daha
uzun basılı tutun.
“Noise Cut” ayar penceresi
görüntülenir.
2 “Maximum” veya “Medium” öğesini
seçmek için kumanda düğmesinde
v veya V öğesine basın ve daha sonra
N/ENT düğmesine basın.
IC kaydediciyi satın aldığınızda “Noise
Cut” fonksiyonu “OFF” olarak
ayarlıdır.
3 Menü modundan çıkmak için x STOP
düğmesine basın.
50
TR
2. adımda “OFF” öğesini seçin.
Menüde gürültü kesme
fonksiyonunu ayarlamak için
Çalma hızını ayarlama –
DPC (Digital Pitch Control)
fonksiyonu
Arka
Normal çalma hızıyla devam
etmek için
Ön
v, V
DPC(SPEED CTRL) anahtarını “OFF”
konumuna kaydırın.
P Not
Çalma hızını 0,50 2,00 katı aralığında
ayarlayabilirsiniz. Dijital işleme
fonksiyonu sayesinde dosya doğal
tonlarında çalınır.
Ses efektini seçme
Diğer Çalma İşlemleri
1 DPC(SPEED CTRL) anahtarını
Dosyalar LPCM/WMA/AACLC dosyaları
olarak kaydedildiğinde, çalma hızını yalnızca
0,50 1,00 katı aralığında ayarlayabilirsiniz.
Çalma hızını bu aralığın dışında bir değere
ayarlamaya çalışırsanız, ekran penceresinde
“NO FAST” görüntülenir.
x STOP
“ON” konumuna kaydırın.
2 Çalma sırasında çalma hızını
ayarlamak için kumanda düğmesinde v
veya V öğesine basın.
V: Bu düğmeye her basıldığında hızı
0,05 kere azaltır (×0,50 ×1,00).
v: Bu düğmeye her basıldığında hızı
0,10 kere artırır (×1,00 ×2,00).
Düğmeleri basılı tutarsanız hızı devamlı
olarak değiştirebilirsiniz.
IC kaydediciyi satın aldığınızda çalma
hızı “×0,70” olarak ayarlıdır.
v, V
N/ENT
., >
Menüde çalma için istediğiniz efekti
ayarlayabilirsiniz.
51
TR
1 IC kaydedici durma veya çalma
modundayken menüden
(Çalma)
sekmesi t “Effect” öğesini seçin ve
daha sonra N/ENT düğmesine basın.
(
(FM radyo)
sekmesi yalnızca
ICDUX513F modelinde
görüntülenir.)
2 Kumanda düğmesinde v veya V
öğesine basarak çalma için istediğiniz
efekti seçin ve N/ENT düğmesine
basın.
Pop
Orta aralığı vurgular; insan sesi için
idealdir.
Rock
Güçlü sesler için yüksek ve düşük
aralıkları vurgular.
Jazz
Canlı sesler için yüksek aralıkları
vurgular.
Bass1
Bas sesleri vurgular.
Bass2
Bas sesleri daha da fazla vurgular.
Custom 5 bant için özel ses seviyelerinizi
oluşturabilirsiniz.
OFF
Efekt fonksiyonunu devre dışı
bırakır.
IC kaydediciyi satın aldığınızda “Effect”
fonksiyonu “OFF” olarak ayarlıdır.
Beğendiğiniz ses seviyesini
ayarlamak için
3 Menü modundan çıkmak için x STOP
düğmesine basın.
52
TR
1 2. adımda “Effect” öğesini “Custom”
olarak ayarlayın ve daha sonra N/ENT
düğmesine basın.
Özel ayar penceresi görüntülenir.
2 Ses seviyesini 100 Hz, 300 Hz, 1 kHz,
Çalma modunu seçme
3 kHz ve 10 kHz bantları için
ayarladığınızda, bandı sağa sola taşımak
için kumanda düğmesinde . veya >
öğesine basın ve daha sonra kumanda
düğmesinde v veya V öğesine basın.
Ayar –3 ile +3 arasında 7 basamakta
ayarlanabilir.
x STOP
AB
N/ENT
v, V
Menüde, çalma modunu seçebilirsiniz.
1 IC kaydedici durma veya çalma
4 Menü modundan çıkmak için x STOP
düğmesine basın.
modundayken menüden
(Çalma)
sekmesi t “Play Mode” öğesini seçin
ve daha sonra N/ENT düğmesine
basın.
P Notlar
•Aygıta takılı hoparlörü kullandığınızda
veya FM radyoyu dinlediğinizde (yalnızca
ICDUX513F için), bu ayar geçersiz olur.
•Gürültü kesme fonksiyonu etkin
olduğunda, efekt fonksiyonu çalışmaz.
Diğer Çalma İşlemleri
3 N/ENT düğmesine basın.
(
(FM radyo)
sekmesi yalnızca
ICDUX513F modelinde
görüntülenir.)
2 “1”, “
”, “ALL”, “
1”, “
”
veya “
ALL” öğesini seçmek için
kumanda düğmesinde v veya V öğesine
basın ve daha sonra N/ENT
düğmesine basın.
53
TR
Belirli bir bölümü tekrar tekrar
çalmak için – AB tekrar
1 A başlangıç noktasını belirtmek için
3 Menü modundan çıkmak için x STOP
düğmesine basın.
1
Dosya çalınır.
Bir klasör içindeki dosyalar
devamlı olarak çalınır.
ALL
1
Tüm dosyalar devamlı olarak
çalınır.
Bir dosya tekrar tekrar çalınır.
Bir klasör içindeki dosyalar tekrar
tekrar çalınır.
ALL Tüm dosyalar tekrar tekrar çalınır.
IC kaydediciyi satın aldığınızda “Play
Mode” fonksiyonu “
” olarak ayarlıdır.
çalma sırasında
(tekrar) AB
öğesine basın.
“AB B?” görüntülenir.
2 B bitiş noktasını belirtmek için
(tekrar) AB öğesine yeniden basın.
Ekranda “
AB” görüntülenir ve
belirtilen bölüm tekrar tekrar çalınmaya
başlar.
Normal çalmaya devam etmek için:
N/ENT düğmesine basın.
AB tekrar çalmayı durdurmak için:
x STOP düğmesine basın.
AB tekrar çalma için belirtilen kısmı
değiştirmek için:
AB tekrar çalma sırasında A yeni
başlangıç noktasını belirtmek için
(tekrar) AB öğesine yeniden basın.
Daha sonra 2. adımda olduğu gibi B yeni
bitiş noktasını belirtin.
P Not
A ve B noktalarını dosyanın başına veya
sonuna yakın bir yerde ve parça işareti
çevresinde belirleyemezsiniz.
54
TR
Dosyayı İstenilen Zamanda Alarmla Çalma
x STOP
(
(FM radyo)
sekmesi yalnızca
ICDUX513F modelinde
görüntülenir.)
N/ENT
v, V
2 “ON” öğesini seçmek için kumanda
düğmesinde v veya V öğesine basın
ve daha sonra N/ENT düğmesine
basın.
1 Alarmla çalmak istediğiniz dosyayı
seçin.
2 Alarm ayar moduna girin.
1 IC kaydedici durma modundayken
menüden
(Çalma) sekmesi t
“Alarm” öğesini seçin ve daha sonra
N/ENT düğmesine basın.
3 Alarm tarihini ve saatini ayarlayın.
1 “Date” öğesini, haftanın bir gününü
Diğer Çalma İşlemleri
Alarm sesi ile seçili bir dosyayı istenilen
zamanda çalmaya başlayabilirsiniz.
Dosyayı belirtilen tarihte, haftada bir kez
ya da her gün aynı saatte çaldırabilirsiniz.
Bir dosya için alarm ayarlayabilirsiniz.
veya “Daily” öğesini seçmek için
kumanda düğmesinde v veya V
öğesini seçin ve daha sonra N/ENT
düğmesine basın.
2 “Date” öğesini seçerken:
16. sayfada “Adım 4: Saati Ayarlama”
bölümünde anlatıldığı gibi sırasıyla
yılı, ayı, günü, saati ve dakikayı
ayarlayın.
Haftanın bir gününü veya “Daily”
seçeneğini seçerken:
Kumanda düğmesinde v veya V
öğesine basarak saati ayarlayın ve
N/ENT düğmesine basın, kumanda
düğmesinde v veya V öğesine basarak
dakikayı ayarlayın ve N/ENT
düğmesine basın.
55
TR
4 Beğendiğiniz alarm modelini seçmek
için kumanda düğmesinde v veya V
öğesine basın ve daha sonra N/ENT
düğmesine basın.
“Executing...” görüntülenir.
5 Menü modundan çıkmak için x STOP
düğmesine basın.
Ayarlama işlemi böylece tamamlanır ve
“,” (alarm göstergesi) ekran
penceresinde görünür.
Alarm ayarını değiştirmek için
Alarm ayarını değiştirmek istediğiniz
dosyayı seçin ve daha sonra 55. sayfa ile
bu sayfada yer alan 2 5 arası adımları
izleyin.
Alarm ayarını iptal etmek için
55. sayfadaki kapsamındaki 1. ve 2. adımı
izleyin. Adım 22’de “OFF” öğesini
seçin N/ENT düğmesine basın. Alarm
iptal edilir ve ekran penceresindeki alarm
göstergesi kaybolur.
56
TR
Ayarlanan tarih ve saat geldiği
zaman
Ayarlanan zamanda, “ALARM” yazısı
ekran penceresinde görüntülenir ve alarm
ile seçilen dosya ayarlanan alarm modeli
kullanılarak çalınır.
Çalma sona erince, IC kaydedici otomatik
olarak durur. (Alarm modeli
“Beep&Play” veya “Play” olarak
ayarlandığında IC kaydedici seçilen
dosyanın başında durur.)
Alarmın çalmasını durdurmak
için
Alarm sesi duyulurken VOL –/+
dışındaki herhangi bir düğmeye basın.
HOLD fonksiyonu etkinse, alarmın
çalmasını herhangi bir düğmeye basarak
durdurabilirsiniz.
P Notlar
•Her dosyaya yalnızca bir alarm
ayarlayabilirsiniz.
•Saat ayarlanmadığı zaman ya da kayıtlı
hiçbir dosya yoksa, alarmı
ayarlayamazsınız.
•Menüde “Beep” fonksiyonunu “OFF”
olarak ayarlamış olsanız bile (sayfa 94)
alarm sesli çalar.
•Verileri güncellerken alarm zamanı gelirse,
alarm otomatik olarak iptal edilir.
•Birden fazla alarm aynı ana denk gelirse,
yalnızca ilk dosya alarmla çalınır.
•Alarm için ayarladığınız dosyayı
bölerseniz, alarm ayarı yalnızca bölünmüş
dosyanın ilk bölümünde kalır.
•Alarm ayarı yapmış olduğunuz dosyayı
silecek olursanız, alarm da iptal edilir.
•Pod yayını dosyalarında alarm
ayarlayamazsınız.
•Bellek kartında depolanan dosyalarda
alarm ayarlayamazsınız.
Diğer Çalma İşlemleri
57
TR
Başka Aygıtlar Aracılığıyla Çalma
Başka aygıt ile kaydetme
Teyp kaydedici,
Mini disk
kaydedici, vs.
2 Çalma işlemini başlatmak için N/ENT
düğmesine basın ve aynı zamanda bağlı
olan aygıtı kayıt moduna ayarlayın.
IC kaydedicideki dosya bağlı diğer
aygıtta kaydedilir.
3 Kaydı durdurmak için IC kaydedici ve
i (kulaklık) girişi
x STOP
N/ENT
IC kaydedicinin sesini başka aygıtlar
kullanarak kaydedebilirsiniz.
Kayda başlamadan önce ilk olarak bir
deneme kaydı yapmanızı öneririz.
1 Ticari bir ses bağlantı kablosu
vasıtasıyla IC kaydedicinin i (kulaklık)
girişini diğer aygıtın harici ses girişi
terminaline bağlayın.
58
TR
bağlı aygıtta aynı anda x STOP
düğmesine basın.
z İpucu
Kaydedilen sesin şiddeti yeterince güçlü
değilse IC kaydedicinin çalma sesi ayarını
yapın (sayfa 25).
Dosyaları Düzenleme
Dosyaları Klasöre Yerleştirme
Dosyayı başka klasöre
taşıma
x STOP
3 Kumanda düğmesinde . öğesine
basın,
(Ses) sekmesi veya
(Müzik) sekmesini seçmek için
kumanda düğmesinde v veya V öğesine
basın ve daha sonra > öğesine basın.
v, V
N/ENT
., >
seçmek için kumanda düğmesinde
v veya V öğesine basın ve daha sonra
N/ENT düğmesine basın.
Dosyaları Düzenleme
1 Taşımak istediğiniz dosyayı seçin.
4 Dosyayı taşımak istediğiniz klasörü
2 IC kaydedici durma modundayken
menüden
(Düzenleme) sekmesi t
“Move File” öğesini seçin ve daha
sonra N/ENT düğmesine basın.
(
(FM radyo)
sekmesi yalnızca
ICDUX513F modelinde
görüntülenir.)
Ekran penceresinde “Moving File...”
animasyonu görüntülenir ve dosya hedef
klasördeki son konuma taşınır.
Dosyayı başka klasöre taşıdığınız zaman,
önceki klasördeki orijinal dosya silinir.
5 Menü modundan çıkmak için x STOP
düğmesine basın.
59
TR
Dosya taşımayı iptal etmek için
4. adımdan önce x STOP düğmesine
basın.
P Notlar
•Pod yayını dosyalarını taşıyamazsınız.
•Korumalı dosyaları taşıyamazsınız
(sayfa 69).
•Dosyaları diğer bellek ortamlarına
taşıyamazsınız.
Dosyayı diğer belleğe
kopyalama
Bellek kartı yuvası
x STOP
., >
N/ENT
v, V
Dosyaları, yedekleme için yararlı olan,
dahili bellek ile bellek kartı arasında
kopyalayabilirsiniz. İşleme başlamadan
önce bellek kartı yuvasına kopyalama için
kullanmak üzere bir bellek kartı yerleştirin.
60
TR
1 Kopyalamak istediğiniz dosyayı seçin.
Bellek kartından dahili belleğe dosya
kopyalamak istediğinizde kaynak bellek
ortamını “Memory Card” olarak
ayarlayın (sayfa 41).
2 Menüden
(Düzenleme) sekmesi t
“File Copy” öğesini seçin ve daha
sonra N/ENT düğmesine basın.
(
(FM radyo)
sekmesi yalnızca
ICDUX513F modelinde
görüntülenir.)
“Copy to Memory Card Select Folder”
veya “Copy to BuiltIn Memory Select
Folder” animasyonu görüntülenir ve
klasör seçme penceresi ekrana gelir.
3 Kumanda düğmesinde . öğesine
basın,
(Ses) sekmesi veya
(Müzik) sekmesini seçmek için
kumanda düğmesinde v veya V öğesine
basın ve daha sonra > öğesine basın.
4 Dosyayı kopyalamak istediğiniz klasörü
seçmek için kumanda düğmesinde
v veya V öğesine basın ve daha sonra
N/ENT düğmesine basın.
“Copying...” animasyonu görüntülenir
ve dosya, son dosya olarak hedef
klasöre kopyalanır. Dosya, aynı dosya
adıyla kopyalanır.
P Notlar
•Hedef dosyayı kopyalamaya başlamadan
önce pil göstergesini kontrol etmeye dikkat
edin. Pil zayıfsa, dosyaları
kopyalayamayabilirsiniz.
•Hedef bellek ortamının kalan bellek
kapasitesi yetersizse, dosyaları
kopyalayamayabilirsiniz.
•Pod yayını dosyalarını kopyalayamazsınız.
•Kopyalama esnasında bellek kartı takıp
çıkarmayın veya IC kaydediciyi
kapatmayın. Dosyalar zarar görebilir.
Klasördeki tüm dosyaları
silme
5 Menü modundan çıkmak için x STOP
düğmesine basın.
x STOP
Dosyaları Düzenleme
Kopyalama işlemini iptal etmek
için
N/ENT
4. adımdan önce x STOP düğmesine
basın.
v, V
Kopyalama sırasında
kopyalamayı iptal etmek için
4. adımda “Copying...” animasyonu
görüntülenirken x STOP düğmesine
basın.
P Not
Seçilen klasörde korumalı dosya bulunuyorsa
(sayfa 69), bu klasördeki korumalı dosyayı
silemezsiniz.
61
TR
1 Silmek istediğiniz dosyaların
bulunduğu klasörü IC kaydedici durma
modundayken seçin.
2 Menüden
(Düzenleme) sekmesi t
“Erase All” öğesini seçin ve daha sonra
N/ENT düğmesine basın.
(
(FM radyo)
sekmesi yalnızca
ICDUX513F modelinde
görüntülenir.)
“Erase All Files in the Folder?”
görüntülenir.
3 “Execute” öğesini seçmek için
kumanda düğmesinde v veya V öğesine
basın ve daha sonra N/ENT
düğmesine basın.
Ekran penceresinde “Erasing...”
animasyonu görüntülenir ve seçilen
klasördeki tüm dosyalar silinir.
4 Menü modundan çıkmak için x STOP
düğmesine basın.
Silmeyi iptal etmek için
3. adımda “Cancel” öğesini seçin ve
N/ENT düğmesine basın.
62
TR
Parça İşareti Kullanma
Parça işareti ekleme
TMARK
N/ENT
., >
Kayıt, çalma veya duraklatma esnasında
parça işareti eklemek istediğiniz yerde
TMARK düğmesine basın.
(Parça işareti) göstergesi üç kere yanıp
söner ve parça işareti eklenir.
Dosyaları Düzenleme
Sonradan dosyayı bölmek istediğiniz veya
çalma esnasında bulmak istediğiniz
noktaya bir parça işareti ekleyebilirsiniz.
Her dosyaya en fazla 98 parça işareti
ekleyebilirsiniz.
P Notlar
•Yalnızca IC kaydedici kullanılarak
kaydedilen dosyalara parça işareti
ekleyebilirsiniz. Ancak, aygıtla birlikte
verilen Sound Organizer yazılımını
kullanarak dosyaları düzenlerseniz,
dosyalara parça işareti eklemek mümkün
olmayabilir.
•Başka bir parça işaretine 0,5 saniyeden
daha yakın bir noktaya parça işareti
ekleyemezsiniz.
•Dosyanın en başına ya da en sonuna parça
işareti ekleyemezsiniz.
•Dosyada 98 parça işareti bulunuyorsa,
daha fazla parça işareti ekleyemezsiniz.
•Çalma esnasında bir parça işareti eklenirse,
çalma işlemi durur.
Parça işaretini bulma ve çalma
işlemini parça işaretinden
başlatma
Durma modunda kumanda düğmesinde
. veya > öğesine basın.
(Parça
işareti) göstergesi bir kere yanıp sönünce
N/ENT düğmesine basın.
63
TR
Parça işaretini silme
x STOP
N/ENT
v, V
3 “Execute” öğesini seçmek için
kumanda düğmesinde v veya V öğesine
basın ve daha sonra N/ENT
düğmesine basın.
Ekran penceresinde “Erasing...”
animasyonu görüntülenir ve seçilen
parça işareti silinir.
Durma konumu
Parça işaretini
silme
1 Silmek istediğiniz parça işaretinden
sonraki bir noktada durun.
2 Menüden
(Düzenleme) sekmesi t
“Erase Track Mark” öğesini seçin ve
daha sonra N/ENT düğmesine basın.
Durma konumundan hemen önceki parça
işareti silinir.
4 Menü modundan çıkmak için x STOP
düğmesine basın.
(
(FM radyo)
sekmesi yalnızca
ICDUX513F
modelinde
görüntülenir.)
“Erase Track Mark?” görüntülenir.
64
TR
Silmeyi iptal etmek için
3. adımda “Cancel” öğesini seçin ve
N/ENT düğmesine basın.
Seçilen dosyadaki bütün
parça işaretlerini bir
kerede silme
x STOP
N/ENT
3 “Execute” öğesini seçmek için
kumanda düğmesinde v veya V öğesine
basın ve daha sonra N/ENT
düğmesine basın.
Ekran penceresinde “Erasing...”
animasyonu görüntülenir ve tüm parça
işaretleri bir kerede silinir.
4 Menü modundan çıkmak için x STOP
düğmesine basın.
v, V
Silmeyi iptal etmek için
3. adımda “Cancel” öğesini seçin ve
N/ENT düğmesine basın.
1 Parça işaretlerini silmek istediğiniz
dosyayı seçin.
2 Menüden
Dosyaları Düzenleme
(Düzenleme) sekmesi t
“Erase All Track Marks” öğesini seçin
ve daha sonra N/ENT düğmesine
basın.
(
(FM radyo)
sekmesi yalnızca
ICDUX513F
modelinde
görüntülenir.)
“Erase All Track Marks?” görüntülenir.
65
TR
Dosyayı Bölme
Dosyayı mevcut konumda
bölme
2 Menüden
(Düzenleme) sekmesi t
“Divide Current Position” öğesini
seçin ve daha sonra N/ENT
düğmesine basın.
x STOP
(
(FM radyo)
sekmesi yalnızca
ICDUX513F modelinde
görüntülenir.)
N/ENT
v, V
“Divide?” görüntülenir.
3 “Execute” öğesini seçmek için
Dosyanın iki parçaya bölünmesi ve
bölünen dosyanın yeni kısmına yeni bir
dosya numarası eklenmesi için dosyayı
durma modunda bölebilirsiniz. Dosyayı
bölerek, toplantılarda olabileceği gibi
uzun bir kayıt yaptığınızda çalma işlemine
başlamak istediğiniz noktayı kolayca
bulabilirsiniz. Klasördeki dosya sayısı izin
verilen maksimum sayıya ulaşana kadar
dosyayı bölebilirsiniz.
1 Dosyayı, bölmek istediğiniz yerde
durdurun.
66
TR
kumanda düğmesinde v veya V öğesine
basın ve daha sonra N/ENT
düğmesine basın.
“Dividing...” animasyonu görüntülenir
ve bölünen dosyaların sonuna sıra
numarası eklenir (orijinal dosya için
“_1”, yeni dosya için “_2”).
Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3
Dosya bölünür.
Dosya 1 Dosya 2_1 Dosya 2_2 Dosya 3
Bölünen dosyaların her birine sıra
numarasından oluşan bir ek eklenir.
4 Menü modundan çıkmak için x STOP
düğmesine basın.
P Notlar
Bölmeyi iptal etmek için
x STOP
N/ENT
v, V
1 Bölmek istediğiniz dosyayı seçin.
2 IC kaydedici durma modundayken
Dosyaları Düzenleme
•Dosyayı bölmek için bellek ortamında
belirli bir miktarda boş alan olması gerekir.
•Başlığı ve sanatçı adı olan bir dosyayı
böldüğünüzde, yeni dosyanın başlığı ve
sanatçı adı da aynı olur.
•IC kaydedici kullanılarak kaydedilenler
dışındaki dosyaları bölemezsiniz (örn.
bilgisayardan aktarılan dosya). Bundan
başka, aygıtla birlikte verilen Sound
Organizer yazılımını kullanarak dosyaları
düzenlediğinizde, dosyaları bölmek
mümkün olmayabilir.
•Dosya bir kere bölündüğünde, yeniden
orijinal haline geri döndüremezsiniz.
•Dosyayı parça işaretinin 0,5 saniye
yakınından bölerseniz, parça işareti silinir.
•Sistem sınırlamaları nedeniyle dosyayı en
başından ya da sonundan bölemezsiniz.
Dosyayı bütün parça
işareti konumlarından
bölme
menüden
(Düzenleme) sekmesi t
“Divide All Track Marks” öğesini seçin
ve daha sonra N/ENT düğmesine
basın.
3. adımda “Cancel” öğesini seçin ve
N/ENT düğmesine basın.
(
(FM radyo)
sekmesi yalnızca
ICDUX513F modelinde
görüntülenir.)
“Divide All Track Marks?”
görüntülenir.
67
TR
3 “Execute” öğesini seçmek için
kumanda düğmesinde v veya V öğesine
basın ve daha sonra N/ENT
düğmesine basın.
“Dividing...” animasyonu görüntülenir
ve dosya bütün parça işareti
konumlarından bölünür. Dosyalardaki
mevcut bütün parça işaretleri silinir.
Dosya 1
Dosya bölünür.
Dosya 1_01 Dosya 1_02
Dosya 1_03
Bölünen dosyaların her birine sıra
numarasından oluşan bir ek eklenir.
4 Menü modundan çıkmak için x STOP
düğmesine basın.
Bölmeyi iptal etmek için
3. adımda “Cancel” öğesini seçin ve
N/ENT düğmesine basın.
z İpucu
İşlem esnasında, kalan bütün parça
işaretlerinde bölmeyi iptal etmek için
x STOP düğmesine basın. İptal etmeden
önce bölünen dosyalar bölünmüş olarak
kalır.
68
TR
P Notlar
•Dosyayı bölmek için bellek ortamında
belirli bir miktarda boş alan olması gerekir.
•Başlığı ve sanatçı adı olan bir dosyayı
böldüğünüzde, yeni dosyanın başlığı ve
sanatçı adı da aynı olur.
•IC kaydedici kullanılarak kaydedilenler
dışındaki dosyaları bölemezsiniz (örn.
bilgisayardan aktarılan dosya). Bundan
başka, aygıtla birlikte verilen Sound
Organizer yazılımını kullanarak dosyaları
düzenlediğinizde, dosyaları bölmek
mümkün olmayabilir.
•Dosya bir kere bölündüğünde, yeniden
orijinal haline geri döndüremezsiniz.
Dosyayı Koruma
x STOP
(
(FM radyo)
sekmesi yalnızca
ICDUX513F modelinde
görüntülenir.)
N/ENT
“Set Protection?” görüntülenir.
v, V
3 “Execute” öğesini seçmek için
1 Korumak istediğiniz dosyayı
(Ses)
sekmesinden veya
(Müzik)
sekmesinden görüntüleyin.
2 IC kaydedici durma modundayken
menüden
(Düzenleme) sekmesi t
“Protect” öğesini seçin ve daha sonra
N/ENT düğmesine basın.
Dosyaları Düzenleme
Dosyanın kazara silinmesini veya
düzenlenmesini engellemek için önemli
dosyaları koruyabilirsiniz. Korumalı bir
dosya, (koruma) göstergesi ile
işaretlenir ve silemeyeceğiniz veya
düzenleyemeyeceğiniz salt okunur bir
dosya olarak görülür.
kumanda düğmesinde v veya V öğesine
basın ve daha sonra N/ENT
düğmesine basın.
Dosya korunur. Korumalı dosya
(koruma) göstergesiyle işaretlenir.
4 Menü modundan çıkmak için x STOP
düğmesine basın.
Korumayı kaldırmak için
Korumalı dosyayı seçin ve daha sonra 2 4
arası adımlarla devam edin. Bu durumda 2.
adımda “Erase Protection?” görüntülenir.
P Not
(Pod yayını) sekmesindeki dosyaları
korumaya alamazsınız.
69
TR
FM Radyo Dinleme (yalnızca ICDUX513F için)
FM Radyo İstasyonu Ayarlama
Frekansları tarayarak
radyo istasyonu ayarlama
1 IC kaydedici durma modundayken
menüden
(FM radyo) sekmesi t
“FM Radio” öğesini seçin ve daha
sonra N/ENT düğmesine basın.
x STOP
N/ENT
., >
Aygıtla birlikte verilen stereo kulaklık
kablosu bir FM antenidir, bu nedenle,
FM radyo dinlerken stereo kulaklığı
i (kulaklık) girişine bağlayın.
P Not
FM alımı sırasında pili şarj edemezsiniz.
IC kaydedici FM radyo moduna girer.
2 İstasyon ayarlamak için kumanda
düğmesinde . veya > öğesine
tekrar tekrar basın.
3 FM radyoyu kapatmak için x STOP
düğmesine basın.
70
TR
Radyo frekanslarını otomatik
olarak taramak için
2. adımda, ekrandaki frekans basamakları
değişmeye başlayana kadar kumanda
düğmesinde . veya > öğesini basılı
tutun.
IC kaydedici radyo frekanslarını otomatik
olarak tarar ve net bir istasyon bulduğunda
durur.
Bir istasyon ayarlayamazsanız, frekansı
adım adım değiştirmek için kumanda
düğmesinde . veya > öğesine basın.
FM radyoyu dinlerken
görüntülenen ekran
FM göstergesi
Radyo frekansı
Ön ayar numarası
Ön ayarlı radyo istasyonu
ayarlama
x STOP
N/ENT
v, V
Ön ayarlı FM radyo istasyonlarınız varsa
(sayfa 73), bir istasyonu ön ayar
numarasını seçerek ayarlayabilirsiniz.
1 IC kaydedici durma modundayken
FM Radyo Dinleme
menüden
(FM radyo) sekmesi t
“FM Radio” öğesini seçin ve daha
sonra N/ENT düğmesine basın.
Alıcı duyarlılığı
71
TR
FM yayınlarını kaydetme
z REC/PAUSE
x STOP
1 Kaydetmek istediğiniz istasyonu
ayarlayın.
IC kaydedici FM radyo moduna girer.
2 İstediğiniz ön ayar numarası (P)
görünene kadar kumanda düğmesinde
v veya V düğmesine tekrar tekrar basın.
2 Kaydı başlatmak için z REC/PAUSE
düğmesine basın.
3 Kaydı durdurmak için x STOP
düğmesine basın.
P Notlar
3 FM radyoyu kapatmak için x STOP
düğmesine basın.
72
TR
•FM radyo etkinken, bellek ortamını
değiştiremez veya klasör seçemezsiniz. FM
radyo kaydına başlamadan önce FM
yayınını kaydetmek için kullanmak
istediğiniz bellek ortamını ve klasörü seçin.
•LPCM modunda FM yayını
kaydedemezsiniz. “REC Mode” öğesi
“LPCM 44.1kHz/16bit” olarak
ayarlandığında, FM yayını “MP3
192kbps” olarak kaydedilir.
•FM kaydı sırasında Mic Sensitivity, VOR
ve LCF (Low Cut Filter) fonksiyonları
devre dışı bırakılır.
FM Radyo İstasyonlarını Önceden
Ayarlama
FM Radyo istasyonlarını
otomatik olarak önceden
ayarlama
1 FM radyo dinlerken menüden
(FM
radyo) sekmesi t “Auto Preset”
öğesini seçin ve daha sonra N/ENT
düğmesine basın.
x STOP
N/ENT
v, V
“Auto Preset?” görüntülenir.
2 “Execute” öğesini seçmek için
kumanda düğmesinde v veya V öğesine
basın ve daha sonra N/ENT
düğmesine basın.
IC kaydedici otomatik olarak
kullanılabilir radyo frekanslarını tarar
ve istasyonlar düşük frekanstan yükseğe
doğru belleğe kaydedilir.
FM radyo istasyonlarını otomatik
olarak önceden ayarlarken, atanmaya
hazır olan ön ayar numarası yanıp
söner.
FM Radyo Dinleme
Radyo istasyonlarını otomatik olarak
ayarlayabilir ve daha sonra bunları ön ayar
numaraları ile kaydedebilirsiniz. Ön ayar
menüsünü kullanarak 30’a kadar FM
radyo istasyonunu otomatik olarak
önceden ayarlayabilirsiniz.
73
TR
Otomatik önceden ayarlamayı
durdurmak için
x STOP düğmesine basın. Kaydedilen ön
ayar numaraları siz x STOP düğmesine
basana kadar bellekte kalır.
FM radyo istasyonlarını
manuel olarak önceden
ayarlama
1 “Ön ayarlı radyo istasyonu ayarlama”
bölümündeki 1. ve 2. adımları izleyin ve
önceden ayarlayıp bir ön ayar
numarasına kaydetmek istediğiniz
istasyonu ayarlayın.
Ayarlamak istediğiniz istasyon önceden
ayarlanmış bir istasyon değilse ekranda
“P ” görünür. Bu durumda,
istasyonu yeni bir ön ayar numarası ile
kaydedebilirsiniz.
2 N/ENT düğmesine basın.
N/ENT
v, V
Ekranda ön ayar numarası, frekans ve
“Set?” görünür.
3 “Execute” öğesini seçmek için
kumanda düğmesinde v veya V öğesine
basın ve daha sonra N/ENT
düğmesine basın.
Kaydedilmemiş bir FM radyo istasyonunu
bir ön ayar numarasına kaydedebilirsiniz.
IC kaydedicinin belleğinde 30’a kadar FM
radyo istasyonunu önceden
ayarlayabilirsiniz.
İstasyon ön ayar numarası ile belleğe
kaydedilir.
74
TR
Önceden ayarlanmış FM
radyo istasyonlarını silme
N/ENT
v, V
1 “Ön ayarlı radyo istasyonu ayarlama”
bölümündeki 1. ve 2. adımları izleyin ve
silmek istediğiniz ön ayar numarasını
görüntülemek için istasyonu ayarlayın.
2 N/ENT düğmesine basın.
Ekranda ön ayar numarası, frekans ve
“Erase?” görünür.
FM Radyo Dinleme
3 “Execute” öğesini seçmek için
kumanda düğmesinde v veya V öğesine
basın ve daha sonra N/ENT
düğmesine basın.
Ön ayar numarası “P ” olarak
değişir.
75
TR
FM Radyo Alma Ayarlarını Değiştirme
2 “DX” veya “LOCAL” öğesini seçmek
FM radyonun alıcı
duyarlılığını değiştirme
için kumanda düğmesinde v veya V
öğesine basın ve daha sonra N/ENT
düğmesine basın.
x STOP
N/ENT
v, V
3 Menü modundan çıkmak için x STOP
düğmesine basın.
FM radyoyu dinlerken alıcı duyarlılığını
ayarlayabilirsiniz.
1 FM radyo dinlerken menüden
(FM
radyo) sekmesi t “DX/LOCAL”
öğesini seçin ve daha sonra N/ENT
düğmesine basın.
DX
Normalde bu ayarı seçin.
LOCAL Radyo istasyonunun verici anteni
etrafındaki yoğun elektrik alanı vs.
nedeniyle parazit veya çökme varsa
bu ayarı seçin.
IC kaydediciyi satın aldığınızda “DX/
LOCAL” fonksiyonu “DX” olarak
ayarlıdır.
P Not
Zayıf sinyal nedeniyle IC kaydedicinin alma
durumu iyi değilse “DX” öğesini seçin.
76
TR
Tarama duyarlılığını
değiştirme
x STOP
2 “High(SCAN H)” veya
“Low(SCAN L)” öğesini seçmek için
kumanda düğmesinde v veya V öğesine
basın ve daha sonra N/ENT
düğmesine basın.
N/ENT
v, V
IC kaydediciyi satın aldığınızda tarama
duyarlılığı “High(SCAN H)” olarak
ayarlıdır.
FM radyo istasyonlarını önceden
ayarlarken tarama duyarlılığını
ayarlayabilirsiniz.
3 Menü modundan çıkmak için x STOP
düğmesine basın.
1 FM radyo dinlerken menüden
FM Radyo Dinleme
(FM
radyo) sekmesi t “Scan Sensitivity”
öğesini seçin ve daha sonra N/ENT
düğmesine basın.
77
TR
FM radyo çıkışını hoparlör
ve kulaklık arasında
değiştirme
2 “Headphones” veya “Speaker” öğesini
seçmek için kumanda düğmesinde
v veya V öğesini seçin ve daha sonra
N/ENT düğmesine basın.
x STOP
N/ENT
v, V
IC kaydediciyi satın aldığınızda FM
radyo çıkışı “Headphones” olarak
ayarlıdır.
3 Menü modundan çıkmak için x STOP
FM alımı ya da FM kaydı sırasında
menüyü kullanarak hoparlör ve kulaklık
sesi arasında geçiş yapabilirsiniz.
1 FM alımı veya FM kaydı sırasında
menüden
(FM radyo) sekmesi t
“Audio Output” öğesini seçin ve daha
sonra N/ENT düğmesine basın.
78
TR
düğmesine basın.
Menü Fonksiyonu Hakkında
Menü Ayarlarını Yapma
2 Kumanda düğmesinde . öğesine
x STOP
.
N/ENT
MENU/NOISE CUT
1 Menü moduna girmek için MENU/
NOISE CUT düğmesine basın.
Menü modu penceresi ekrana gelir.
(
(FM radyo)
sekmesi yalnızca
ICDUX513F modelinde
görüntülenir.)
Menü Fonksiyonu Hakkında
v, V
basın,
(Kayıt) sekmesini,
(Çalma) sekmesini,
(Düzenleme) sekmesini,
(Ekran) sekmesini,
(IC
kaydedici ayarı) sekmesini veya
(FM radyo) sekmesini seçmek için
kumanda düğmesinde v veya V öğesine
basın ve daha sonra N/ENT
düğmesine basın.
3 Kumanda düğmesinde v veya V
öğesine basarak ayarlamak istediğiniz
menü öğesini seçin ve daha sonra
N/ENT düğmesine basın.
(
(FM radyo)
sekmesi yalnızca
ICDUX513F modelinde
görüntülenir.)
4 Ayarlamak istediğiniz ayarı seçmek için
kumanda düğmesinde v veya V öğesine
basın ve daha sonra N/ENT
düğmesine basın.
79
TR
5 Menü modundan çıkmak için x STOP
düğmesine basın.
P Not
60 saniye içinde hiçbir düğmeye
basmazsanız, menü modu otomatik olarak
iptal edilir ve ekran penceresi normal ekrana
döner.
Önceki ekran penceresine
dönmek için
Menü modundayken kontrol düğmesinde
. öğesine basın.
Menü modundan çıkmak için
x STOP veya MENU/NOISE CUT
düğmesine basın.
80
TR
Menü Ayarları
Sekmeler
Menü öğeleri
Çalışma modu
(a: ayar yapılabilir / —: ayar yapılamaz)
Durma modu Çalma modu
(Kayıt)
FM radyo
kayıt modu*
Scene Select
a
—
—
—
—
REC Mode
a
—
—
—
—
Mic Sensitivity
a
—
a
—
—
LCF(Low Cut)
a
—
a
—
—
VOR
a
—
a
—
—
SYNC REC
a
—
—
—
—
Select Input
a
—
—
—
—
Noise Cut
a
a
—
—
—
Effect
a
a
—
—
—
Easy Search
a
a
—
—
—
Play Mode
a
a
—
—
—
Alarm
a
—
—
—
—
AVLS
a
a
—
a
a
Protect
a
—
—
—
—
a
—
—
—
—
Move File
a
—
—
—
—
File Copy
a
—
—
—
—
Erase Track Mark
a
—
—
—
—
(Düzenleme) Divide Current
Menü Fonksiyonu Hakkında
(Çalma)
Kayıt modu FM radyo
alma modu*
Position
* yalnızca ICDUX513F için
81
TR
Sekmeler
Menü öğeleri
Çalışma modu
(a: ayar yapılabilir / —: ayar yapılamaz)
Durma modu Çalma modu
a
—
—
—
—
a
—
—
—
—
Erase All
a
—
—
—
—
Display
a
a
a
—
a
LED
a
—
—
—
—
Backlight
a
—
—
—
—
Select Memory
a
—
—
—
—
a
—
—
—
—
a
—
—
—
—
Time Display
a
—
—
—
—
Beep
a
—
—
—
—
USB Charge
a
—
—
—
—
Auto Power Off
a
—
—
—
—
Format
a
—
—
—
—
FM Radio*
a
—
—
—
—
—
—
—
a
—
—
—
—
a
a
Scan Sensitivity*
—
—
—
a
—
Audio Output*
—
—
—
a
a
(IC kaydedici Language
ayarı)
Date&Time
(FM radyo)* Auto Preset*
DX/LOCAL*
* yalnızca ICDUX513F için
TR
FM radyo
kayıt modu*
Erase All Track Marks
(Düzenleme) Divide All Track Marks
(Ekran)
82
Kayıt modu FM radyo
alma modu*
Sekmeler
(Kayıt)
Ayarlar (*: Başlangıç ayarı)
Her durum için bir kayıt ortamı seçmenize olanak
sağlar:
(Meeting),
(Voice Notes),
(Interview),
(Lecture),
(Audio IN),
(My Scene). Ayrıca “Scene Select” menüsünde
hazır ayar olarak bulunan çeşitli kayıt menüsü
öğelerinin ayarlarını düzenleyebilirsiniz.
Save Scene Setting:
Değiştirilen ayarları kaydeder ve menü çalışma
işlemini tamamlar.
Edit from Current Setting:
Menüde önceden yapılmış ayarları değiştirir.
Set Default Value:
Ayarları varsayılan ayarlara değiştirir.
Execute: Ayarları varsayılan ayarlara değiştirir
ve işlemi tamamlar.
Cancel: Ayarları değiştirmeden işlemi
tamamlar.
Edit:
Ayarları, seçilen ortam öğesindeki ayarlardan
değiştirir.
Bkz. sayfa
32
Menü Fonksiyonu Hakkında
Menü öğeleri
Scene Select
z İpucu
Aşağıdaki menü öğelerini düzenleyebilirsiniz: “REC
Mode” (sayfa 84), “Mic Sensitivity” (sayfa 85),
“LCF(Low Cut)” (sayfa 85), “VOR” (sayfa 37),
“SYNC REC” (sayfa 45), “Select Input” (sayfa 43).
“Edit Complete” öğesini seçtiğinizde işlem
tamamlanır.
83
TR
Sekmeler
(Kayıt)
Menü öğeleri
Ayarlar (*: Başlangıç ayarı)
REC Mode
Kayıt modunu ayarlar.
LPCM 44.1kHz/16bit:
LPCM (sıkıştırılmamış) stereo yüksek kaliteli
kayıt modu
MP3 192kbps*:
MP3 (sıkıştırılmış) stereo standart kaliteli kayıt
modu
MP3 128kbps:
MP3 (sıkıştırılmış) uzun çalar stereo kayıt modu
MP3 48kbps(MONO):
MP3 (sıkıştırılmış) mono standart kayıt modu
MP3 8kbps(MONO):
MP3 (sıkıştırılmış) uzun çalar mono kayıt modu
P Not
LPCM modunda FM radyo yayını kaydedemezsiniz
(yalnızca ICDUX513F için). LPCM modu
seçildiğinde, radyo yayını otomatik olarak MP3
192kbps modunda kaydedilir.
84
TR
Bkz. sayfa
–
Sekmeler
Ayarlar (*: Başlangıç ayarı)
Mikrofon duyarlılığını ayarlar.
High
:
Geniş bir odada yapılan kayıt gibi IC
kaydediciden uzaktaki bir sesi ya da düşük bir sesi
kaydetmek için.
Medium
*:
Normal bir konuşmayı veya toplantıyı kaydetmek
için, örneğin toplantı bölümünde ya da röportaj
sırasındaki bir kayıt.
Low
:
Ağzınızın önündeki bir mikrofonla yaptığınız
konuşmayı, IC kaydedicinin yakınındaki bir sesi
veya yüksek bir sesi kaydetmek için.
(Kayıt)
Bkz. sayfa
–
Menü Fonksiyonu Hakkında
Menü öğeleri
Mic Sensitivity
P Not
FM kaydı sırasında (sayfa 72), Mic Sensitivity ayarı
devre dışı bırakılır (yalnızca ICDUX513F için).
LCF(Low Cut)
Rüzgardan kaynaklanan gürültüyü azaltmak üzere
düşük frekansı kesmek için LCF (Low Cut Filter)
fonksiyonunu ayarlar; böylece dosyayı daha net
kaydedebilirsiniz.
ON:
LCF fonksiyonu etkinleştirilir.
OFF*:
LCF fonksiyonu iptal edilir.
–
P Not
FM kaydı sırasında (sayfa 72), LCF fonksiyonu
çalışmaz (yalnızca ICDUX513F için).
85
TR
Sekmeler
Menü öğeleri
Ayarlar (*: Başlangıç ayarı)
VOR
VOR (Voice Operated Recording) fonksiyonunu
ayarlar.
ON:
IC kaydedici bir ses algıladığı zaman kayıt başlar
ve hiçbir ses duyulmadığında kayıt duraklar; sessiz
geçen süre boyunca kayıt işlemini ortadan
kaldırır. z REC/PAUSE öğesine basıldığında
VOR fonksiyonu etkinleşir.
OFF*:
VOR fonksiyonu çalışmaz.
(Kayıt)
Bkz. sayfa
37
P Not
FM kaydı sırasında (sayfa 72), VOR fonksiyonu
çalışmaz (yalnızca ICDUX513F için).
86
TR
SYNC REC
“ON” olarak ayarlandığında 2 saniyeden fazla
herhangi bir ses algılanmazsa IC kaydedici kayıt
duraklatma moduna girer ve ses algılandığında yeni
bir dosya olarak kaydetmeye başlar.
ON:
Eşzamanlı kayıt fonksiyonu etkinleştirilir.
OFF*:
Eşzamanlı kayıt fonksiyonu iptal edilir.
45
Select Input
m (mikrofon) girişine bağlı kaydedilecek harici girişi
seçer.
MIC IN*:
Harici mikrofon kullanarak dosya kaydı
yapacaksanız bunu seçin.
Audio IN:
Başka aygıt kullanarak kayıt yapacaksanız bunu
seçin.
43, 44
Sekmeler
Ayarlar (*: Başlangıç ayarı)
IC kaydedici, gürültü kesme fonksiyonunu ve
gürültü kesme fonksiyonu ile kaydedilmiş bir dosyayı
çalarken kullanılacak gürültü kesme seviyesini
ayarlar.
Maximum:
Gürültü kesme seviyeleri daha yoğun olur.
Medium:
Gürültü kesme seviyesi daha azalır. “Noise Cut”
fonksiyonunu “Maximum” olarak ayarladığınızda
sesi kolayca alamazsanız seçin.
OFF*:
Gürültü kesme fonksiyonu iptal edilir.
50
Effect
Çalma için istediğiniz efekti ayarlar.
Pop:
Orta aralığı vurgular; insan sesi için idealdir.
Rock:
Güçlü sesler için yüksek ve düşük aralıkları vurgular.
Jazz:
Canlı sesler için yüksek aralıkları vurgular.
Bass1:
Bas sesi vurgulanır.
Bass2:
Bas sesi daha fazla vurgulanır.
Custom:
Eşitleyicinin 5 bandı (100 Hz, 300 Hz, 1 kHz,
3 kHz ve 10 kHz) için kendi özel ses seviyelerinizi
7 basamakta (–3 ile +3) tasarlayabilirsiniz.
OFF*:
Efekt fonksiyonu çalışmaz.
51
(Çalma)
Bkz. sayfa
Menü Fonksiyonu Hakkında
Menü öğeleri
Noise Cut
P Not
Dosyaları aygıta takılı hoparlörü kullanarak çalarken
veya FM radyo dinlerken (yalnızca ICDUX513F
için) (sayfa 70) ya da gürültü kesme fonksiyonu
etkinken (sayfa 49), efekt fonksiyonu çalışmaz.
87
TR
Sekmeler
Menü öğeleri
Ayarlar (*: Başlangıç ayarı)
Easy Search
Kolay arama fonksiyonunu ayarlar.
ON:
Kumanda düğmesinde > öğesine basarak
yaklaşık 10 saniye ileri, ya da . öğesine basarak
yaklaşık 3 saniye geri gidebilirsiniz. Bu fonksiyon,
uzun süreli bir kayıtta istenilen noktayı tespit
etmeye çalışırken yararlı olur.
OFF*:
Kolay arama fonksiyonu çalışmaz. Kumanda
düğmesinde > veya . öğesine basınca, dosya
ileriye ya da geriye taşınır.
48
Play Mode
Çalma modunu ayarlar.
1:
Dosya çalınır.
*:
Bir klasör içindeki dosyalar devamlı olarak çalınır.
ALL:
Tüm dosyalar devamlı olarak çalınır.
1:
Bir dosya tekrar tekrar çalınır.
53
(Çalma)
:
Bir klasör içindeki dosyalar tekrar tekrar çalınır.
ALL:
Tüm dosyalar tekrar tekrar çalınır.
88
TR
Bkz. sayfa
Sekmeler
(Çalma)
Menü öğeleri
Ayarlar (*: Başlangıç ayarı)
Alarm
Alarm ayarını yapar.
ON:
Alarm fonksiyonu etkindir. Tarih, saat veya
haftanın günü ayarını yapın ya da günlük çalmayı
seçin ve aşağıdaki alarm modelini ayarlayın.
Beep&Play: Alarm çaldıktan sonra seçilen
dosya çalınır.
Beep: Sadece alarm çalar.
Play: Sadece seçilen dosya çalınır.
OFF*:
Alarm fonksiyonu iptal edilir.
Bkz. sayfa
55
Menü Fonksiyonu Hakkında
89
TR
Sekmeler
Menü öğeleri
Ayarlar (*: Başlangıç ayarı)
AVLS
AVLS (Automatic Volume Limiter System)
fonksiyonunu ayarlar.
ON*:
Kulaklıkla dinlerken normal ses şiddetinin etkin
olmasını sağlayan AVLS fonksiyonu etkindir.
OFF:
AVLS fonksiyonu çalışmaz ve ses orijinal ses
şiddetinde çalınır. Fonksiyonu “OFF” olarak
ayarladığınızda bip sesiyle birlikte “Advise to not
listen at high VOL for long periods” animasyonu
görüntülenir. Menü modu ekranına dönmek için
x STOP düğmesine basın.
(Çalma)
Bkz. sayfa
11
P Notlar
•Fonksiyonu kapattığınızda lütfen aşırı ses
şiddetinde dinlememeye dikkat edin.
•Belirli bir süre kulaklık kullanarak ses dinlerseniz,
menüden “AVLS” öğesini “OFF” olarak
ayarlamış olsanız dahi AVLS fonksiyonu otomatik
olarak açılır.
•Ses şiddetini AVLS tarafından belirtilen seviyenin
üstünde bir seviyeye ayarlarsanız, IC kaydediciyi
kapattığınızda ses şiddeti normal ses seviyesine
ayarlanır.
Protect
(Düzenleme)
90
TR
Dosyanın silinmesini, bölünmesini veya taşınmasını
engellemek için seçilen dosyayı korur.
Execute:
Seçilen dosya korunur. Zaten korumalı olan bir
dosyayı belirtirseniz, korumayı iptal eder.
Cancel:
Koruma veya korumayı iptal etme uygulanmaz.
69
Sekmeler
Menü öğeleri
Ayarlar (*: Başlangıç ayarı)
Bkz. sayfa
66
Move File
Seçilen dosyayı seçilen klasöre taşır.
Dosyayı taşımayı denemeden önce taşınacak dosyayı
seçin ve sonra menü penceresine gidin.
59
File Copy
Seçilen dosyayı dahili bellekten bellek kartındaki
istenilen klasöre veya bellek kartından dahili
bellekteki istenilen klasöre kopyalar.
Dosyayı kopyalamayı denemeden önce
kopyalanacak dosyayı seçin ve sonra menü
penceresine gidin.
60
Erase Track Mark Geçerli konumdan hemen önceki parça işaretini
siler.
Execute:
Parça işareti silinir.
Cancel:
Parça işareti silinmez.
64
Erase All Track
Marks
Seçilen dosyadaki bütün parça işaretlerini siler.
Execute:
Tüm parça işaretleri silinir.
Cancel:
Tüm parça işaretleri silinmez.
65
Divide All Track
Marks
Dosyayı bütün parça işareti konumlarından böler.
Execute:
Parça işareti bölmesi uygulanır.
Cancel:
Parça işareti bölmesi uygulanmaz.
67
Menü Fonksiyonu Hakkında
Dosyayı ikiye böler.
Execute:
Dosya ikiye bölünür.
Cancel:
Bölme uygulanmaz.
Divide Current
(Düzenleme) Position
91
TR
Sekmeler
Menü öğeleri
Ayarlar (*: Başlangıç ayarı)
Erase All
Seçilen klasördeki tüm dosyaları siler.
Dosyaları silmeden önce klasör penceresine dönmek
için
düğmesine basın ve içindeki tüm dosyaların
silineceği klasörü seçin, daha sonra menü
penceresine gidin.
Execute:
Seçilen klasördeki tüm dosyalar silinir.
Cancel:
Tüm dosyalar silinmez.
61
Display
Ekran modunu değiştirir.
Elapsed Time*:
Dosyanın çalınması için geçen süre
Remain Time:
Durma ya da çalma sırasında dosyanın kalan süresi
Kayıt sırasındaki kullanılabilir kayıt zamanı
REC Date:
Kaydedildiği tarih
REC Time:
Kaydedildiği saat
–
LED
Çalışma sırasında çalışma göstergesini açar veya
kapatır.
ON*:
Kayıt veya çalma sırasında çalışma göstergesi
yanar ya da yanıp söner.
OFF:
Çalışma göstergesi çalışma esnasında bile yanmaz
ya da yanıp sönmez.
–
(Düzenleme)
(Ekran)
P Not
IC kaydedici bir bilgisayara bağlıyken, “LED” ayarı
“OFF” olarak yapılmış olsa bile çalışma göstergesi
yanar ya da yanıp söner.
92
TR
Bkz. sayfa
Sekmeler
Ayarlar (*: Başlangıç ayarı)
Ekran penceresindeki arka ışığı açar ya da kapatır.
ON*:
Ekran penceresindeki arka ışık yaklaşık 10 saniye
süreyle yanar.
OFF:
Ekran penceresindeki arka ışık çalışma esnasında
bile yanmaz.
–
Select Memory
Dosyayı depolamak istediğiniz bellek ortamını veya
çalmak, düzenlemek ya da kopyalamak istediğiniz
dosyanın bulunduğu bellek ortamını seçer.
BuiltIn Memory*:
IC kaydedicinin dahili belleği seçilir.
Memory Card:
Bellek kartı yuvasına takılı bellek kartı seçilir.
41
(Ekran)
(IC kaydedici
ayarı)
Bkz. sayfa
Menü Fonksiyonu Hakkında
Menü öğeleri
Backlight
P Not
IC kaydediciye takılı bellek kartı yoksa otomatik
olarak dahili bellek seçilir.
Language
Mesajlar, menüler, klasör adları ve dosya adları vb.
için kullanılacak dili seçer.
Deutsch (Almanca), English (İngilizce)*, Español
(İspanyolca), Français (Fransızca), Italiano
(İtalyanca), Русский (Rusça)
19
Date&Time
Auto*:
IC kaydedici, Sound Organizer yazılımının
çalıştığı bir bilgisayara bağlı olduğunda saat, bu
bilgisayara göre otomatik olarak ayarlanır.
Manual:
Sırasıyla yılı, ayı, günü, saati ve dakikayı
ayarlayarak saat ayarı yapar.
17
93
TR
Sekmeler
Menü öğeleri
Ayarlar (*: Başlangıç ayarı)
Time Display
Saat ekranını ayarlar.
12Hour:
12:00AM = gece yarısı, 12:00PM = öğlen
24Hour*:
0:00 = gece yarısı, 12:00 = öğlen
–
Beep
Bip sesinin duyulup duyulmaması ayarını yapar.
ON*:
Bir çalışma modunun kabul edildiğini veya bir
hata oluştuğunu belirtmek için bip sesi verilir.
OFF:
Bip sesi verilmez.
–
(IC kaydedici
ayarı)
Bkz. sayfa
P Not
Menüde “Beep” öğesini “OFF” olarak ayarlamış
olsanız bile alarm sesli çalar.
USB Charge
Pilin bir USB bağlantısı ile şarj edilip edilmeyeceğini
ayarlar.
ON*:
Pil şarj edilir.
OFF:
Pil şarj edilmez.
P Not
IC kaydediciyi AC prizine bağlamak için bir USB
AC adaptörü (aygıtla birlikte verilmez)
kullanıyorsanız (sayfa 116), bu ayara bakmaksızın
pili şarj edebilirsiniz.
94
TR
–
Sekmeler
(IC kaydedici
ayarı)
Ayarlar (*: Başlangıç ayarı)
IC kaydedici açıksa ve ayarladığınız süre kadar açık
bırakılırsa, IC kaydedici otomatik olarak kapanır.
5min:
IC kaydedici yaklaşık 5 dakika sonra kapanır.
10min*:
IC kaydedici yaklaşık 10 dakika sonra kapanır.
30min:
IC kaydedici yaklaşık 30 dakika sonra kapanır.
60min:
IC kaydedici yaklaşık 60 dakika sonra kapanır.
OFF:
IC kaydedici otomatik olarak kapanmaz.
Bkz. sayfa
–
Menü Fonksiyonu Hakkında
Menü öğeleri
Auto Power Off
95
TR
Sekmeler
Menü öğeleri
Ayarlar (*: Başlangıç ayarı)
Format
Seçilmiş olan bellek ortamını (dahili belleği veya
bellek kartını), bellekteki tüm verileri silerek ve
klasör yapısını varsayılana sıfırlayarak formatlar.
Execute:
“Formatting...” animasyonu görüntülenir ve
bellek ortamı formatlanır.
Cancel:
Bellek ortamı formatlanmaz.
(IC kaydedici
ayarı)
Bkz. sayfa
–
P Notlar
•Bellek ortamını formatlamak için IC kaydedicinin
formatlama fonksiyonunu kullanın.
•Format işlemine başlamadan önce bellek ortamını
formatlanacak olana getirin (sayfa 41).
•Bellek ortamını formatladığınızda IC kaydedicide
depoladığınız verilerin tümü silinir. Bellek ortamı
bir kez silindikten sonra silinen verileri geri
getiremezsiniz.
•Dahili belleği formatladığınızda dahili bellekte
depolanan kullanım talimatları da silinir. Kullanım
talimatlarının başka bir kopyasını almak için lütfen
Sony destek giriş sayfasını ziyaret edin:
http://support.sonyeurope.com/DNA
FM Radio**
(FM radyo)** Auto Preset**
IC kaydedici FM radyo moduna girer.
70
Kullanılabilir frekansları otomatik olarak tarar.
İstasyonlar belleğe kaydedilir.
Execute:
Otomatik ön ayarlama gerçekleştirilir.
Cancel:
Otomatik ön ayarlama iptal edilir.
73
** yalnızca ICDUX513F için
96
TR
Sekmeler
Menü öğeleri
Ayarlar (*: Başlangıç ayarı)
DX/LOCAL**
FM radyoyu dinlerken alıcı duyarlılığını ayarlar.
DX*:
Normalde bu ayarı seçin.
LOCAL:
Radyo istasyonunun verici anteni etrafındaki
yoğun elektrik alanı vs. nedeniyle parazit veya
çökme varsa bu ayarı seçin.
(FM radyo)**
Bkz. sayfa
76
P Not
Zayıf sinyal nedeniyle IC kaydedicinin alma durumu
iyi değilse “DX” öğesini seçin.
Audio Output**
FM alımı ya da FM kaydı sırasında hoparlör ve
kulaklık sesi arasında geçiş yapar.
Headphones*:
Ses kulaklıktan gelir.
Speaker:
Ses hoparlör(ler)den gelir.
Menü Fonksiyonu Hakkında
Scan Sensitivity** FM radyo istasyonlarını önceden ayarlarken tarama
duyarlılığını ayarlar.
High(SCAN H)*:
Tarama duyarlılığı yüksek olarak ayarlanır.
Low(SCAN L):
Tarama duyarlılığı düşük olarak ayarlanır.
77
78
** yalnızca ICDUX513F için
97
TR
Bilgisayarınızı Kullanma
IC Kaydediciyi Bilgisayarınızla Birlikte
Kullanma
IC kaydedici bilgisayarınıza
bağlandığında ikisi arasında veri transferi
yapabilirsiniz.
Depolamak üzere dosyaları IC
kaydediciden bilgisayara
kopyalama (sayfa 105)
Çalmak için bilgisayarınızdan IC
kaydediciye müzik dosyalarını
kopyalama (sayfa 106)
Bilgisayarınız için sistem
gereksinimleri
Bilgisayarınızın sistem gereksinimleri ile
ilgili ayrıntılar için bkz. sayfa 111, 121.
IC kaydediciyi
bilgisayarınıza bağlama
IC kaydediciyi USB bellek
olarak kullanma (sayfa 109)
Bilgisayarınızda depolanan görüntü ya da
metin verilerini geçici olarak IC
kaydedicide depolayabilirsiniz.
Sound Organizer yazılımını
kullanarak dosyaları yönetme
ve düzenleme (sayfa 110)
Aygıtla birlikte verilen Sound Organizer
yazılımı, IC kaydediciyi kullanarak
kaydettiğiniz dosyaları yönetmek ve
düzenlemek için bilgisayarınıza
aktarmanıza olanak sağlar.
Bilgisayarınızda depolanan müzik
dosyalarını ve pod yayını dosyalarını da
IC kaydediciye aktarabilirsiniz.
98
TR
Bilgisayar
IC kaydedici
Bilgisayarınızın USB
portuna
IC kaydediciyle bilgisayarınız arasında
dosya alış verişi için IC kaydediciyi
bilgisayarınıza bağlayın.
1 IC kaydedicinin arkasındaki USB
kolunu kaydırın ve USB DIRECT
bağlantısını çalışan bir bilgisayarın USB
portuna takın.
2 IC kaydedicinin düzgün bir şekilde
IC kaydedici bilgisayara doğrudan
bağlanamıyorsa, aygıtla birlikte verilen
USB bağlantı destek kablosunu kullanın.
USB bağlantı destek kablosu
(aygıtla birlikte verilir)
P Notlar
•Bilgisayarınıza ikiden fazla USB aygıtı
bağlarsanız, normal çalışma garanti
edilmez.
•Bu IC kaydedicinin bir USB kablo göbeği
veya aygıtla birlikte verilen USB bağlantı
destek kablosu dışındaki bir USB kabloyla
kullanılması garantili değildir.
•Aynı anda bağlantılı olan USB aygıtları
nedeniyle bir arıza meydana gelebilir.
•IC kaydediciyi bilgisayarınıza bağlamadan
önce IC kaydediciye pilin takılı
olduğundan emin olun.
•Bilgisayara bağlı IC kaydediciyi
kullanmayacaksanız, IC kaydediciyi
bilgisayardan çıkarmanız tavsiye edilir.
Bilgisayarınızı Kullanma
tanındığından emin olun.
Windows ekranında “Bilgisayarım”
veya “Bilgisayar” öğesini açın ve “IC
RECORDER” veya “MEMORY
CARD” öğesinin tanınmış olduğundan
emin olun.
Macintosh ekranında masaüstünde “IC
RECORDER” veya “MEMORY
CARD” sürücüsünün
görüntülendiğinden emin olun.
Bu bağlantı yapılır yapılmaz IC kaydedici
bilgisayar tarafından tanınır. IC kaydedici
bilgisayara bağlanırken, IC kaydedicinin
ekran penceresinde “Connecting” iletisi
görünür.
99
TR
Klasörlerin ve dosyaların
yapısı
Klasörler ve dosyalar gösterilen şekilde
bilgisayar ekranında gösterilir.
Windows ekranında Gezgin
uygulamasıyla, Macintosh ekranında
Finder uygulamasıyla “IC RECORDER”
veya “MEMORY CARD” öğesi açılarak
klasörler ve dosyalar görüntülenebilir.
Dahili bellek
“IC RECORDER”
IC kaydedici kullanılarak
kaydedilen dosyalar
klasörü
VOICE*1
FOLDER01
FOLDER05
Bilgisayarınızdan
aktarılan klasör
MUSIC
POP
J-POP*2
LPCM
PODCASTS
AAC-LC
NEWS*2
MP3
AAC-LC
Conversation*2
LPCM
MP3
MP3
WMA
Instructions*5
100
TR
*4
*3
*3
z İpuçları
•Müzik dosyalarında kayıtlı olan, başlık
veya sanatçı adı, vb. IC kaydedicide
görüntülenebilir. Müzik dosyalarını
bilgisayarınızda yapmak için kullandığınız
yazılımı kullanarak ID3 etiket bilgilerini
girmek yararlı olur.
•Hiçbir başlık veya sanatçı adı girilmemişse,
IC kaydedici ekran penceresinde
“Unknown” iletisi görüntülenir.
Hedef bellek ortamı “Memory Card”
(sayfa 41) olarak ayarlandıktan sonra IC
kaydediciyi bilgisayarınıza bağladığınızda
klasör yapısı, hedef bellek ortamı
“BuiltIn Memory” olarak
ayarlandığındakinden farklı olur.
Bilgisayarınızı Kullanma
*1 Dosya doğrudan VOICE klasörüne
aktarılmış olsa dahi, IC kaydedicinin
(Ses) sekmesinde görüntülenmez.
Bilgisayarınızdan IC kaydediciye dosya
aktardığınızda dosyayı VOICE klasörü
altındaki klasörlere koyun.
*2 Müzik dosyalarının depolandığı bir
klasörün adı IC kaydedicide olduğu gibi
gösterilir; bu nedenle klasöre en baştan
hatırlaması kolay bir ad vermeniz uygun
olur.
Resimde gösterilen klasörler, klasör
adlarına örnektir.
*3 IC kaydedici bünyesine aktarılan dosyaları
8 seviyeye kadar tanıyabilir.
*4 Müzik dosyalarını ayrı olarak aktarırsanız,
bunlar “No Folder” olarak
sınıflandırılırlar.
*5 IC kaydedici kullanım talimatları “IC
RECORDER” klasörü altındaki
“Instructions” klasöründe depolanır.
101
TR
Memory Stick Micro™ (M2™)
“MEMORY CARD”
microSD kartı
“MEMORY CARD”
PRIVATE
MSSONY
IC kaydedici kullanılarak
kaydedilen dosyalar
klasörü
VOICE
Sony
IC kaydedici kullanılarak
kaydedilen dosyalar
klasörü
VOICE
FOLDER01
FOLDER01
FOLDER05
FOLDER05
Bilgisayarınızdan
aktarılan klasör
MUSIC
Bilgisayarınızdan
aktarılan klasör
MUSIC
POP
POP
J-POP
J-POP
LPCM
LPCM
AAC-LC
PODCASTS
NEWS
PODCASTS
MP3
MP3
AAC-LC
Conversation
Conversation
LPCM
LPCM
MP3
102
TR
AAC-LC
NEWS
MP3
MP3
MP3
WMA
WMA
AAC-LC
IC kaydedicinin ekran
penceresinde görüntülenen
klasörlerin yapısı
IC kaydedicinin ekran penceresinde
görülen klasörlerin görüntüsü, bilgisayar
ekranında görülenden farklıdır.
IC kaydedicinin ekran penceresindeki
klasör göstergeleri aşağıdaki gibidir:
IC kaydedicinin (Ses) sekmesinde
görüntülenen klasörler
:
IC kaydedici kullanılarak
kaydedilen dosyalar klasörü
IC kaydedici kullanılarak kaydedilen
dosyalar için olan klasörler (VOICE
klasörü altındaki klasörler) görüntülenir.
:
Bilgisayardan aktarılan klasör
(Müzik dosyaları bilgisayardan
aktarıldığında gösterilirler.)
P Not
Bilgisayardan aktarılan pod yayını
dosyaları klasörü (Pod yayını
dosyaları bilgisayardan
aktarıldığında gösterilirler.)
IC kaydedicinin
(Müzik)
sekmesinde görüntülenen
klasörler
P Not
Klasörlerde IC kaydedici kullanılarak
çalınacak hiçbir dosya yoksa, bu klasörler IC
kaydedicinin ekran penceresinde
görüntülenmez.
Bilgisayarınızı Kullanma
:
Dosya doğrudan VOICE klasörüne
aktarılmış olsa dahi, IC kaydedicinin
(Ses) sekmesinde görüntülenmez.
Aşağıdaki klasörler, bilgisayardan iletilen
klasörler arasında görüntülenir.
•MUSIC klasörü altındaki dosya içeren
klasörler (bazı klasörlerde birden fazla
seviye olduğunda tüm klasörler paralel
görüntülenir).
103
TR
•MUSIC klasörü veya PODCASTS
klasörü dışında başka yerlere aktarılan
klasörler
•“No Folder” adlı klasör (Müzik
dosyalarını ayrı aktardığınızda bu
klasörün altında görüntülenirler.)
IC kaydedicinin
(Pod yayını)
sekmesinde görüntülenen
klasörler
Bilgisayardan aktarılan pod yayını
dosyaları için olan klasör görüntülenir.
Pod yayını dosyalarını bilgisayarınızdan
IC kaydediciye aktarırken aygıtla birlikte
verilen Sound Organizer yazılımını
kullanın.
IC kaydedicinin bilgisayarınızla
bağlantısını kesme
Aşağıdaki süreci izleyin; aksi takdirde,
veriler hasar görebilir.
1 IC kaydedicinin çalışma göstergesinin
yanmadığından emin olun.
104
TR
2 Aşağıdaki işlemi bilgisayarınızda
uygulayın.
Windows ekranında, bilgisayarın
masaüstünün altında bulunan simgeye
sol tıklayın.
t “IC RECORDER çıkar” öğesine
sol tıklayın.
Görüntülenen simge ve menü farklı
işletim sistemlerinde farklı olabilir.
Macintosh ekranında, masaüstündeki
“IC RECORDER” öğesini “Geri
Dönüşüm Kutusu” öğesinin üzerine
sürükleyip bırakın.
Bilgisayarınızdan IC kaydedicinin
bağlantısını kesme ile ilgili ayrıntılı bilgi
için, bilgisayarınızla birlikte verilen
kullanım talimatlarına başvurun.
3 IC kaydedicinin bağlantısını bilgisayarın
USB portundan sökün ve USB DIRECT
bağlantısını kapatmak için USB
kaydırma kolunu ok yönünde kaydırın.
IC Kaydediciden Bilgisayarınıza Dosya
Kopyalama
z Dosyayı veya klasörü
kopyalamak için (Sürükle ve
bırak)
Depolamak için klasörleri ve dosyaları IC
kaydediciden bilgisayarınıza
kopyalayabilirsiniz.
(sayfa 98).
2 Bilgisayarınıza aktarmak istediğiniz
klasörleri veya dosyaları kopyalayın.
“IC RECORDER” veya “MEMORY
CARD” öğesinden bilgisayarınızdaki
yerel diske kopyalamak istediğiniz
dosyaları veya klasörleri sürükleyip
bırakın.
1 Tıklayın ve tutun,
2 sürükleyin,
3 ve bırakın.
3 Bilgisayarınızdan IC kaydedicinin
bağlantısını kesin (sayfa 104).
Bilgisayarınızı Kullanma
1 IC kaydediciyi bilgisayarınıza bağlayın
105
TR
Müzik Dosyalarını Bilgisayarınızdan IC
Kaydediciye Kopyalama ve Çalma
Bilgisayarınızdan IC
kaydediciye müzik dosyası
kopyalama (sürükle ve
bırak)
1 IC kaydediciyi bilgisayarınıza bağlayın
(sayfa 98).
Müzik veya diğer ses dosyalarını
(LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/
WMA(.wma)/AACLC(.m4a)*)
sürükleyip bırakarak bilgisayarınızdan IC
kaydediciye kopyalayabilir ve IC
kaydediciyi kullanarak çalabilirsiniz.
* IC kaydedici kullanılarak çalınabilen dosya
biçimleri için, bkz. “Teknik Özellikler”
(sayfa 121).
2 Müzik dosyalarının kayıtlı olduğu
klasörü IC kaydediciye kopyalayın.
Windows ekranında Gezgin
uygulamasını veya Macintosh
ekranında Finder uygulamasını
kullanarak müzik dosyalarının olduğu
klasörü “IC RECORDER” veya
“MEMORY CARD” öğesine
sürükleyip bırakın.
IC kaydedici 400 adede kadar klasör
tanıyabilir. Bir klasöre en fazla 199
dosya kopyalayabilirsiniz. Bundan
başka IC kaydedici, tek bir bellek
ortamında en fazla toplam 4.095 klasör
ve dosyayı tanıyabilir.
3 Bilgisayarınızdan IC kaydedicinin
bağlantısını kesin (sayfa 104).
106
TR
Bilgisayarınızdan
kopyalanan müzik
dosyalarını IC kaydediciyi
kullanarak çalma
1
düğmesine basın.
2 Kumanda düğmesinde . öğesine
basın,
(Müzik) sekmesini seçmek
için kumanda düğmesinde v veya V
öğesine basın ve daha sonra >
öğesine basın.
3 Müzik dosyalarının depolandığı klasörü
) seçmek için kumanda düğmesinde
v veya V öğesine basın ve daha sonra
kumanda düğmesinde > öğesine
basın.
4 Çalmak istediğiniz müzik dosyasını
seçmek için kumanda düğmesinde
v veya V öğesine basın.
5 Çalma işlemini başlatmak için
N/ENT düğmesine basın.
6 Çalma işlemini durdurmak için
48 kbps
ICD
UX512
128 kbps
89 sa.
33 sa.
25 dk.
30 dk.
(1.341 dosya) (502 dosya)
256 kbps
16 sa.
45 dk.
(251 dosya)
ICD
178 sa.
67 sa.
33 sa.
UX513F 0 dk.
5 dk.
30 dk.
(2.670 dosya) (1.006 dosya) (502 dosya)
(sa.: saat/dk.: dakika)
* Her biri 4’er dakika olan MP3 uzantılı
dosyaların IC kaydediciye aktarılması
durumunda.
P Notlar
•Bilgisayarınızdan kopyalanan müzik
dosyası IC kaydedici ile çalınabilir. Ancak,
dosyayı bölmek ve parça işareti koymak
gerçekleştirilemez.
•Müzik dosyalarını bilgisayarınızı
kullanarak kopyaladıysanız, bu dosyalar,
sistem sınırlamaları nedeniyle aktarıldıkları
sırada kopyalanamayabilir. Müzik
dosyalarını bilgisayarınızdan IC
kaydediciye tek tek kopyalarsanız,
müzikleri kopyalandıkları sırada
görüntüleyebilir ve çalabilirsiniz.
Bilgisayarınızı Kullanma
(
IC kaydediciyi kullanarak müzik
dosyalarını çalarken maksimum çalma
süresi (dosyalar*) aşağıdaki gibidir.
x STOP düğmesine basın.
107
TR
Müzik dosyası çalarken
görüntülenen ekran
Çalma işlemi sırasında müzik dosyası
bilgilerini kontrol etmek için kumanda
düğmesinde v veya V öğesine basın.
: Klasör adı
: Dosya adı
: Sanatçı adı
: Başlık
108
TR
IC Kaydediciyi USB Bellek Olarak Kullanma
IC kaydedici bilgisayarınıza
bağlandığında, bilgisayardaki görüntü
veya metin verilerinin yanı sıra IC
kaydedici kullanılarak kaydedilmiş
dosyalar da geçici olarak IC kaydedicide
depolanabilir.
IC kaydediciyi USB bellek olarak
kullanabilmek için bilgisayarınız belirtilen
sistem gereksinimlerini karşılamalıdır.
Sistem gereksinimleri ile ilgili ayrıntılar
için bkz. sayfa 121.
Bilgisayarınızı Kullanma
109
TR
Aygıtla Birlikte Verilen Sound Organizer
Yazılımını Kullanma
Sound Organizer yazılımını
kullanarak ne yapabilirsiniz
Sound Organizer, IC kaydedici veya
bellek kartıyla dosya alış verişi yapmanızı
sağlar. Müzik CD’lerinden ve diğer
ortamlardan içe aktarılan şarkılar, MP3 ve
bilgisayardan içe aktarılan diğer ses
dosyaları ile pod yayınları da IC
kaydediciye aktarılabilir ve çalınabilir. İçe
aktarılan dosyalar için çalma, düzenleme,
MP3 ve diğer formatlara dönüştürme gibi
çeşitli işlemler gerçekleştirilebilir.
Sevdiğiniz müziklerden CD’ler de
yakabilir ve ses dosyalarını postayla
gönderebilirsiniz.
IC kaydediciyle kaydedilen
dosyaları içe aktarma
IC kaydediciyle kaydedilmiş kayıt
dosyalarını Sound Organizer yazılımına
içe aktarabilirsiniz.
İçe aktarılan dosyalar bilgisayara kaydedilir.
Müzik CD’sinden şarkıları içe
aktarma
Müzik CD’sindeki şarkıları Sound
Organizer yazılımına içe aktarabilirsiniz.
İçe aktarılan şarkılar bilgisayara kaydedilir.
110
TR
Bilgisayardaki şarkıları içe
aktarma
Bilgisayara kaydedilmiş müzikleri ve diğer
dosyaları Sound Organizer yazılımına içe
aktarabilirsiniz.
Pod yayınlarına abone olma ve
güncelleme
Sound Organizer yazılımında pod
yayınlarına abone olabilirsiniz.
Pod yayınlarına abone olmak ve bunları
güncellemek, Internet’ten en son verileri
indirerek (abonelik) bunların keyfini
sürmenize olanak sağlar.
Dosyaları çalma
Sound Organizer yazılımına içe aktarılan
dosyaları çalabilirsiniz.
Dosyaların dosya bilgilerini
değiştirme
Dosya listesinde görüntülenen başlık
adını, sanatçı adını ve diğer dosya
bilgilerini değiştirebilirsiniz.
Dosyaları bölme
Bir dosyayı birden fazla dosyaya bölebilirsiniz.
Dosyaları birleştirme
Birden fazla dosyayı bir dosya olarak
birleştirebilirsiniz.
Dosyaları IC kaydediciden silme
IC kaydediciye kaydedilmiş dosyayı
silebilirsiniz.
IC kaydedicideki boş alan miktarını
artırmak istediğinizde veya gereksiz
dosyalar olduğunda dosyaları silmek için
bu işlemi kullanın.
Dosyaları IC kaydediciye aktarma
Müzik CD’si yakma
Sound Organizer yazılımına içe aktarılmış
şarkılardan beğendiklerinizi seçebilir ve
daha sonra kendi orijinal müzik CD’nizi
yakabilirsiniz.
Diğer kolaylıklar
•Posta yazılımını başlatabilir ve kayıt
dosyasını postaya eklemiş olarak
gönderebilirsiniz.
•Dosyada ses tanımayı gerçekleştirmek
ve sesi metne dönüştürmek için Sound
Organizer yazılımıyla uyumlu olan
Dragon Naturally Speaking (aygıtla
birlikte verilmez) ses tanıma yazılımını
kullanabilirsiniz.
Aşağıda Sound Organizer yazılımını
kullanmak için gereken sistem
gereksinimleri gösterilmektedir.
İşletim sistemleri
•Windows 7 Ultimate
•Windows 7 Professional
•Windows 7 Home Premium
•Windows 7 Starter (32 bit sürümü)
•Windows Vista Ultimate Service Pack 2
veya üstü
•Windows Vista Business Service Pack 2
veya üstü
•Windows Vista Home Premium Service
Pack 2 veya üstü
•Windows Vista Home Basic Service
Pack 2 veya üstü
•Windows XP Media Center Edition
2005 Service Pack 3 veya üstü
•Windows XP Media Center Edition
2004 Service Pack 3 veya üstü
•Windows XP Professional Service Pack 3
veya üstü
•Windows XP Home Edition Service
Pack 3 veya üstü
Önceden yüklenmiş.
Bilgisayarınızı Kullanma
Sound Organizer yazılımından IC
kaydediciye veya bellek kartına dosya
aktarabilirsiniz.
IC kaydedicinize aktarılmış müziklerin,
pod yayınlarının ve diğer içeriklerin tadını
çıkarabilirsiniz.
Bilgisayarınız için sistem
gereksinimleri
111
TR
P Notlar
•Yukarıdaki listede belirtilenlerin dışındaki
herhangi bir işletim sisteminin çalışması
garanti edilmez.
•Windows XP işletim sisteminin 64 bit
sürümleri desteklenmez.
IBM PC/AT veya uyumlu
•CPU
Windows XP: 500 MHz veya daha hızlı
Pentium III işlemci
Windows Vista: 800 MHz veya daha
hızlı Pentium III işlemci
Windows 7: 1 GHz veya daha hızlı
Pentium III işlemci
•Bellek
Windows XP: En az 256 MB
Windows Vista: En az 512 MB
(Windows Vista Ultimate/Business/
Home Premium durumunda en az 1 GB
önerilir.)
Windows 7: En az 1 GB (32 bit
sürümü)/En az 2 GB (64 bit sürümü)
•Boş sabit disk alanı
En az 400 MB gereklidir.
Windows sürümüne bağlı olarak
400 MB’den fazlası kullanılabilir.
Ayrıca, müzik verilerinin işlenmesi için
de boş alan gerekir.
112
TR
•Ekran ayarları
Ekran çözünürlüğü: 800 × 600 piksel
veya üstü (1.024 × 768 piksel önerilir)
Ekran rengi: High Color (16 bit) veya
üstü
•Ses kartı
SoundBlaster ile uyumlu ses kartı
önerilir.
•USB portu
Aygıtları ve ortamları kullanmak için
uyumlu bir USB portu gerekir.
Çalışmasının özellikle garanti edildiği
modeller dışında USB kablo göbeği ile
çalışması garanti edilmez.
Sound Organizer yazılımını
yükleme
Sound Organizer yazılımını
bilgisayarınıza yükleyin.
P Notlar
•Sound Organizer yazılımını yüklerken
yönetici ayrıcalıkları olan bir hesapla
oturum açın.
Ayrıca Windows 7 kullanıyorsanız ve
[Kullanıcı Hesabı Denetimi] ekranı
görüntülenirse, ekranı onaylayın ve [Evet]
öğesine tıklayın (Windows Vista
kullanıyorsanız [Devam] öğesine tıklayın).
1 IC kaydedicinin bağlı olmadığından
emin olun, sonra bilgisayarınızı açın ve
Windows sistemini başlatın.
2 Aygıtla birlikte verilen CDROM diskini
CDROM sürücüsüne yerleştirin.
[Sound Organizer InstallShield
Wizard] menüsü otomatik olarak başlar
ve [Welcome to Sound Organizer
Installer] penceresi görüntülenir.
[Welcome to Sound Organizer
Installer] menüsü başlamazsa Windows
Gezgin uygulamasını açın, CDROM
sürücüsüne sağ tıklayın,
[SoundOrganizerInstaller.exe]
dosyasına çift tıklayın ve sonra
ekrandaki talimatları izleyin.
3 Lisans sözleşmesi koşullarını kabul
ederek [I accept the terms in the license
agreement] öğesini seçin ve [Next]
öğesine tıklayın.
4 [Setup Type] penceresi
görüntülendiğinde [Standard] veya
[Custom] öğesini seçin ve sonra [Next]
öğesine tıklayın.
Ekrandaki talimatları izleyin ve
[Custom] öğesini seçtiğinizde yükleme
ayarlarını yapın.
5 [Ready to Install the Program]
penceresi görüntülendiğinde [Install]
öğesine tıklayın.
Yükleme başlar.
6 [Sound Organizer has been installed
Bilgisayarınızı Kullanma
•Sound Organizer, Windows XP sisteminde
sınırlı ayrıcalıkları olan bir kullanıcı
tarafından başlatılamaz.
•Windows XP sistemindeki güncelleme
fonksiyonunu kullanmak için bilgisayar
yöneticisi ayrıcalıkları olan bir hesapla
oturum açmalısınız.
•Windows Media Format Runtime modülü
Sound Organizer yükleyicisi tarafından
eklenir. Sound Organizer kaldırıldığında
bu modül kaldırılmaz.
Ancak, önceden yüklenmişse
yüklenmeyebilir.
•Sound Organizer kaldırıldığında, içerik
depolama klasöründeki veriler silinmez.
•Bir bilgisayara birden çok işletim sisteminin
yüklendiği bir yükleme ortamında Sound
Organizer yazılımını her işletim sistemine
yüklemeyin. Bunu yapmak veri
tutarsızlıklarına neden olabilir.
successfully.] penceresi
görüntülendiğinde [Launch Sound
Organizer Now] öğesini işaretleyin ve
sonra [Finish] öğesine tıklayın.
P Not
Sound Organizer yazılımını yükledikten sonra
bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekebilir.
113
TR
Sound Organizer penceresi
A Help
Sound Organizer yardımını
görüntüler. İşlemler hakkındaki
ayrıntılar için bu yardım dosyalarına
başvurun.
114
TR
B Sound Organizer (My Library) dosya
listesi
İşleme göre Sound Organizer
yazılımının My Library içindeki
dosyaların listesini görüntüler.
Recording Files : Kayıt
dosyalarının listesini görüntüler.
IC kaydediciyle kaydedilen kayıt
dosyaları içe aktarıldığında bu
kitaplıkta görünür.
Music: Müzik dosyalarının listesini
görüntüler.
Müzik CD’sinden içe aktarılan
şarkılar bu kitaplıkta görünür.
Podcast: Pod yayınlarının listesini
görüntüler.
C IC kaydedicinin dosya listesi
Bağlı IC kaydediciye veya bellek
kartına kaydedilmiş dosyaları
görüntüler.
D Edit Mode düğmesi
Dosyayı düzenleyebilmeniz için
düzenleme alanını görüntüler.
E Quick Operation Guide düğmesi
Sound Organizer yazılımının temel
özellikleri hakkındaki bilgiler için
Quick Operation Guide kılavuzunu
görüntüler.
Bilgisayarınızı Kullanma
F Kenar çubuğu (Import/Transfer)
IC Recorder: Aktarma ekranını
görüntüler. Bağlı aygıttaki dosyaların
listesi görünür.
Import CD: Müzik CD’lerini içe
aktarma ekranını görüntüler.
Burn CD/DVD: Disk yakma
ekranını görüntüler.
G Aktarma düğmeleri
: Sound Organizer dosyalarını
IC kaydediciye veya bellek kartına
aktarır.
: IC kaydedicideki veya bellek
kartındaki dosyaları Sound Organizer
yazılımının My Library öğesine içe
aktarır.
115
TR
Ek Bilgiler
USB AC Adaptörü Kullanma
IC kaydedicinin USB bağlantısı
USB AC adaptörü
(aygıtla birlikte
verilmez)
Şarj edilebilir pili şarj etmek için IC
kaydediciyi bir USB AC adaptörü
ACU50AG (aygıtla birlikte verilmez)
kullanarak herhangi bir AC prizine
bağlayabilirsiniz. IC kaydediciyi
kullanırken pili şarj edebilirsiniz, bu
yüzden uzun süreli kayıt yapmak
istediğinizde bu işinize yarar.
IC kaydediciyi ilk kez veya belirli bir süre
kullanmadıktan sonra kullanıyorsanız, pili
ekranda “
” gösterilinceye kadar
sürekli şarj etmeniz önerilir.
Biten bir pili tamamen şarj etmek yaklaşık
3 saat 30 dakika sürer.*
1 USB AC adaptörünü (aygıtla birlikte
verilmez) AC prizine bağlayın.
116
TR
2 IC kaydedicinin arkasındaki USB
kaydırma kolunu kaydırın ve USB
DIRECT bağlantısını USB AC
adaptörüne takın.
Pil şarj olurken, ekranda pil göstergesi
bir animasyonla gösterilir.
Şimdi pili şarj ederken IC kaydediciyi
kullanabilirsiniz.
Pil göstergesi
* Bu süre, boş pilin oda sıcaklığında tam pil
gücüne kadar şarj edilmesi için gereken
yaklaşık bir süredir. Bu süre, pilin kalan
gücüne ve durumuna bağlı olarak değişir.
Ayrıca, pil sıcaklığının düşük olması ya da
pilin IC kaydediciye veri transferi yapma
esnasında şarj edilmesi de daha uzun bir
süre gerektirir.
P Notlar
•Aygıta takılı hoparlörü kullanarak dosyaları
çalarken pili şarj edemezsiniz.
•LR03 (AAA boyutlu) alkali pili (aygıtla
birlikte verilmez) şarj edemezsiniz.
IC kaydedicinin AC
prizinden bağlantısını
kesme
Aşağıdaki prosedürü izleyin, aksi takdirde,
IC kaydedici veri dosyası içeriyorsa,
dosyalar hasar görebilir veya çalınamaz
hale gelebilir.
Aksi takdirde, verilere zarar verebilirsiniz.
IC kaydedicinin büyük miktarda veri
işlemesi gerekiyorsa, başlangıç ekranı
ekranda uzun süre gösterilebilir. Bu IC
kaydedicinizde bir arıza olduğu anlamına
gelmez. Ekran penceresinden bu başlama
penceresi kayboluncaya kadar bekleyin.
•USB AC adaptörü kullanılırken pil
göstergesi ekran penceresinde görünmez.
1 Dosya kaydediyor ya da çalıyorsanız,
IC kaydediciyi durma moduna sokmak
için x STOP düğmesine basın.
2 IC kaydedicinin çalışma göstergesinin
yanmadığından emin olun.
3 IC kaydedicinin USB AC
adaptöründen bağlantısını kesin ve
ardından USB AC adaptörünü AC
prizinden çıkarın.
P Notlar
Ek Bilgiler
•Kayıt yaparken (çalışma göstergesi kırmızı
renkte yanarken ya da yanıp sönerken)
veya veri erişimi sırasında (çalışma
göstergesi turuncu renkte yanıp sönerken);
–IC kaydedici, AC prizine bağlı USB AC
adaptörüne bağlanmamalı ya da
bağlantısı kesilmemelidir.
–IC kaydediciye bağlı USB AC adaptörü,
AC prizine bağlanmamalı ya da bağlantısı
kesilmemelidir.
117
TR
Önlemler
Güçle ilgili
Aygıtı yalnızca 1,2 V veya 1,5 V DC ile
çalıştırın. Bir adet NHAAA şarj edilebilir
pil veya bir adet LR03 (AAA boyutlu)
alkali pil kullanın.
Güvenlikle ilgili
Araba sürerken, bisiklete binerken ya da
herhangi bir motorlu taşıt kullanırken
aygıtı çalıştırmayın.
Kullanımla ilgili
•Aygıtı ısı kaynaklarının yanında veya
direkt güneş ışığı altında, aşırı tozlu veya
mekanik şok ortamlarında bırakmayın.
•Aygıtın üzerine herhangi bir katı veya
sıvı düşecek olursa, derhal pillerini
çıkarın ve yeniden çalıştırmadan önce
nitelikli personele kontrol ettirin.
•Aygıtın üzerine su dökülmemesi için
dikkatli olun. Aygıt su geçirmez nitelikte
değildir. Özellikle, aşağıda sıralanan
hususlara dikkat edin.
– Aygıtı cebinize koyarak banyoya vs.
gittiğinizde.
Eğildiğinizde, aygıt cebinizden suya
düşebilir ve ıslanabilir.
118
TR
– Aygıtı yağmura, kara veya neme
maruz kalabileceği ortamlarda
kullandığınızda.
– Terleyebileceğiniz durumlarda. Aygıta
elleriniz ıslakken dokunursanız veya
aygıtı terli kıyafetlerinizin ceplerine
koyarsanız, aygıt ıslanabilir.
•Ortamdaki hava çok kuruysa, bir çift
kulaklık (aygıtla birlikte verilmez)
kullanırken kulaklarınızda ağrı
hissedebilirsiniz. Bu durum kulaklığın
arızalı olmasından değil, vücudunuzda
biriken statik elektrikten kaynaklanır.
Statik elektriğin toplanmasını önleyen,
sentetik olmayan kıyafetler giyerek
vücudunuzda birikecek statik elektriği
azaltabilirsiniz
Gürültü ile ilgili
•Aygıt bir AC güç kaynağının, floresan
lambanın veya bir cep telefonunun
yanında kayıt yaparken veya çalarken
parazit duyulabilir.
•Kayıt esnasında aygıtın üzerine kaza ile
bir nesne ya da parmağınız değerse veya
sürtünürse, kayıt parazitli olabilir.
Bakım ile ilgili
Dış yüzeyi temizlemek için suyla hafifçe
nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın.
Daha sonra yumuşak ve kuru bir bez
kullanarak dış yüzeyi kurulayın. Alkol,
benzin ya da tiner kullanmayın.
Aygıtınızla ilgili herhangi bir sorunuz ya
da sorununuz varsa, lütfen en yakın Sony
bayisine başvurun.
Yedekleme tavsiyeleri
IC kaydedicinin kaza ile çalıştırılması
ya da hatalı çalıştırılması nedeniyle
meydana gelebilecek veri kaybı
risklerinden kaçınmak için
kaydettiğiniz dosyaların bilgisayara
yedek bir kopyasını kaydetmenizi
öneririz.
P Notlar
•Bellek kartını formatlarken (başlatırken),
formatlamak için IC kaydediciyi
kullandığınızdan emin olun. Windows veya
diğer aygıtlarla formatlanan bellek
kartlarının çalışması garanti edilmez.
Ek Bilgiler
Bellek kartı kullanımı ile ilgili
•Veri içeren bir bellek kartını
formatlarsanız, kayıtlı veri silinir. Önemli
bir veriyi silmemek için dikkatli olun.
•Bellek kartını çocukların ulaşabileceği bir
yerde bırakmayın. Yanlışlıkla kartı
yutabilirler.
•Bellek kartını kaydetme/çalma/
formatlama sırasında takmayın veya
çıkarmayın. Bunu yapmak IC kaydedicide
arızaya neden olabilir.
•Ekran penceresinde “Accessing...”
animasyonu görüntülenirken veya gösterge
turuncu yanıp sönerken bellek kartını
çıkarmayın. Aksi takdirde, verilere zarar
verebilirsiniz.
•IC kaydedici ile uyumlu her tür bellek
kartının çalışması garanti edilmez.
•Uyumlu M2™ için lütfen Sony web sitesine
bakın (sayfa 121).
•“MagicGate™”, Sony tarafından
geliştirilen içerik koruma teknolojilerine
topluca verilen addır. IC kaydedici
MagicGate™ fonksiyonları gerektiren veri
kaydını/çalmayı desteklemez.
•IC kaydedici paralel veri aktarımını
desteklemez.
•ROM (readonlymemory) türü veya
yazma korumalı bellek kartı
kullanamazsınız.
119
TR
•Aşağıdaki durumlarda veri bozulabilir:
–Okuma veya yazma işlemi esnasında
bellek kartı çıkarıldığında veya IC
kaydedici kapatıldığında.
–Bellek kartı statik elektriğe veya
elektriksel gürültüye maruz kalan
ortamlarda kullanıldığında.
•Kaydedilmiş verinin kaybı veya hasarı
durumunda hiçbir sorumluluk kabul
etmiyoruz.
•Önemli verilerin yedek kopyasını
kaydetmeniz önerilir.
•Bellek kartı terminaline elinizle veya metal
bir nesneyle dokunmayın.
•Bellek kartına vurmayın, kartı eğmeyin ve
düşürmeyin.
•Bellek kartını parçalara ayırmayın veya
üzerinde değişiklik yapmayın.
•Bellek kartını suya maruz bırakmayın.
•Bellek kartını aşağıdaki koşullarda
kullanmayın:
–Güneş altında/veya yazın park halindeki
bir arabanın içi, doğrudan güneş ışığına
maruz kalan dış mekanlar veya ısıtıcının
yakınında bir yer gibi gereksinim duyulan
işletim koşulları dışında kalan ortamlar.
–Nemli ortamlar veya aşındırıcı
maddelerin bulunduğu ortamlar.
•Bellek kartı kullanırken, bellek kartı
yuvasına giriş yönünün doğru olduğunu
kontrol edin.
120
TR
Teknik Özellikler
Sistem gereksinimleri
Bilgisayarınızı Sound Organizer
yazılımıyla kullanmak için
Bilgisayarınızı Sound Organizer
yazılımıyla kullanmak için bkz.
“Bilgisayarınız için sistem gereksinimleri”
sayfa 111.
Bilgisayarınızı Sound Organizer
yazılımı olmadan kullanmak için
Bilgisayarınızı Sound Organizer yazılımı
olmadan IC kaydediciyle kullanmak için
veya IC kaydediciyi USB yığın depolama
aygıtı olarak kullanmak için
bilgisayarınızın, aşağıda belirtilen işletim
sistemi gereksinimlerini ve port ortamını
karşılaması gerekir.
İşletim sistemleri:
P Notlar
•Sol tarafta belirtilenlerin dışındaki işletim
sistemlerinin (Windows 98, Windows 2000
veya Linux, vb.) kullanılması durumunda
aygıtın çalışması garanti edilmez.
•Windows XP işletim sisteminin 64 bit
sürümleri desteklenmez.
•İşletim sisteminizle ilgili en son sürüm
bilgileri ve uyumluluk için lütfen IC
kaydedicinin destek ana sayfasına erişin:
http://support.sonyeurope.com/DNA
Ek Bilgiler
– Windows 7 Ultimate
–Windows 7 Professional
–Windows 7 Home Premium
–Windows 7 Home Basic
–Windows 7 Starter
–Windows Vista Ultimate Service Pack 2
veya üstü
–Windows Vista Business Service Pack 2
veya üstü
–Windows Vista Home Premium Service
Pack 2 veya üstü
–Windows Vista Home Basic Service Pack
2 veya üstü
–Windows XP Media Center Edition
2005 Service Pack 3 veya üstü
–Windows XP Media Center Edition
2004 Service Pack 3 veya üstü
–Windows XP Media Center Edition
Service Pack 3 veya üstü
–Windows XP Professional Service Pack
3 veya üstü
–Windows XP Home Edition Service Pack
3 veya üstü
–Mac OS X (v10.2.8v10.6)
Önceden Yüklenmiş
121
TR
Donanım ortamı:
– Ses kartı: Desteklenen Microsoft
Windows işletim sistemlerinin herhangi
biriyle uyumlu ses kartları
–Port: USB portu
P Not
•Aşağıdaki sistemler desteklenmez:
–121. sayfada belirtilenler dışındaki işletim
sistemleri
–Kişisel yapılandırmalı bilgisayarlar ya da
işletim sistemleri
–Yükseltilmiş işletim sistemleri
–Çoklu önyükleme (boot) ortamı
–Çoklu izleme ortamı
Tasarım ve teknik özellikler
IC kaydedici bölümü
Kapasite (Kullanılabilir kapasite)
ICDUX512: 2 GB
(yaklaşık 1,80 GB = 1.932.735.283 Bayt)
ICDUX513F: 4 GB
(yaklaşık 3,60 GB = 3.865.470.566 Bayt)
Bellek kapasitesinin bir kısmı yönetim alanı
olarak kullanılır.
Frekans aralığı
•LPCM 44.1kHz/16bit: 50 Hz 20.000 Hz
•MP3 192kbps: 50 Hz 20.000 Hz
•MP3 128kbps: 50 Hz 16.000 Hz
•MP3 48kbps(MONO): 50 Hz 14.000 Hz
•MP3 8kbps(MONO): 60 Hz 3.400 Hz
122
TR
MP3 dosyaları için bit hızı ve örnekleme
frekansı*1
Bit hızı: 32 kbps 320 kbps, VBR
Örnekleme frekansları:
16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Dosya uzantısı: .mp3
*1 IC kaydedici kullanılarak kaydedilmiş
MP3 dosyaların çalınması da
desteklenmektedir. Tüm kodlayıcılar
desteklenmemektedir.
WMA dosyaları için bit hızı ve
örnekleme frekansları*2
Bit hızı: 32 kbps 192 kbps, VBR
Örnekleme frekansları: 44,1 kHz
Dosya uzantısı: .wma
*2 WMA Ver. 9 uyumludur, ancak, MBR
(Multi Bit Rate), Lossless, Professional ve
Voice desteklenmez. Telif hakkı korumalı
dosya çalınamaz. Tüm kodlayıcılar
desteklenmemektedir.
AACLC dosyaları için bit hızı ve
örnekleme frekansları*3
Bit hızı: 16 kbps 320 kbps, VBR
Örnekleme frekansları:
11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Dosya uzantısı: .m4a
*3 Telif hakkı korumalı dosya çalınamaz. Tüm
AAC kodlayıcıları desteklenmemektedir.
Doğrusal PCM dosyaları için
örnekleme frekansları ve bit
Örnekleme frekansları: 44,1 kHz
Bit: 16 bit
Dosya uzantısı: .wav
FM radyo bölümü (yalnızca
Güç gereksinimleri
ICDUX513F için)
Bir adet NHAAA şarj edilebilir pil (aygıtla
birlikte verilir): 1,2 V DC
Bir adet LR03 (AAA boyutlu) alkali pil
(aygıtla birlikte verilmez): 1,5 V DC
Frekans aralığı
87,50 MHz 108,00 MHz
IF 128 kHz
Çalışma sıcaklığı
Anten
5 °C 35 °C
Stereo kulaklık kablosu anten
Boyutlar (g/y/d) (çıkıntılı kısımlar ve
kumandalar hariç) (JEITA)*4
Genel
Yaklaşık 36,6 mm × 102,0 mm × 14,6 mm
Hoparlör
Ağırlık (JEITA)*4
Yaklaşık 16 mm çap.
NHAAA şarj edilebilir pille birlikte yaklaşık 59 g.
Giriş/Çıkış
*4 Ölçülen değerler şu standarda göredir:
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)
Çalma hızı kontrolü (DPC)
2,00 katı 0,50 katı (MP3)
1,00 katı 0,50 katı (LPCM/WMA/
AACLC)
Güç çıkışı
Aygıtla birlikte verilen aksesuarlar
Bkz. sayfa 8.
İsteğe bağlı aksesuarlar
Memory Stick Micro™ (M2™)
MSA16GU2, MSA8GU2, MSA4GU2,
MSA2GU2
microSD/microSDHC SR8A4, SR4A4,
SR2A1
Aktif hoparlör SRSM50
Elektret kondansatörlü mikrofon
ECMCS10, ECMCZ10, ECMTL1
Şarj edilebilir pil NHAAAB2KN
USB AC adaptörü ACU50AG
Pil şarj cihazı BCG34HSN
Ek Bilgiler
•Mikrofon girişi (minijack, stereo)
–giriş gücü, minimum giriş seviyesi
–0,9 mV
•Kulaklık girişi (minijack, stereo)
–8 ohm 300 ohm empedanslı kulaklık
için çıkış
•USB bağlantısı (A Tipi)
–HighSpeed USB uyumlu
•Memory Stick Micro™ (M2™)/microSD
bellek kartı yuvası
90 mW
Tasarım ve özellikler önceden bilgi
verilmeksizin değiştirilebilir.
123
TR
Azami kayıt süresi*5*6
Bütün klasörler için azami kayıt süresi aşağıdaki gibidir.
REC Mode Kayıt ortamı*7 Dahili bellek
Bellek kartı
ICD
UX512
ICD
2 GB
UX513F
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
3 sa.
0 dk.
6 sa.
0 dk.
3 sa.
0 dk.
6 sa.
0 dk.
12 sa.
5 dk.
24 sa.
15 dk.
48 sa.
40 dk.
44 sa.
40 dk.
22 sa.
20 dk.
44 sa.
40 dk.
89 sa.
25 dk.
178 sa.
0 dk.
357 sa.
0 dk.
33 sa.
30 dk.
67 sa.
5 dk.
33 sa.
30 dk.
67 sa.
5 dk.
134 sa.
0 dk.
268 sa.
0 dk.
536 sa.
0 dk.
MP3
48kbps
(MONO)
89 sa.
25 dk.
178 sa.
0 dk.
89 sa.
25 dk.
178 sa.
0 dk.
357 sa.
0 dk.
715 sa.
0 dk.
1.431
sa.
0 dk.
MP3 8kbps
(MONO)
536 sa.
0 dk.
1.073 sa. 536 sa. 1.073 sa. 2.147 sa. 4.294 sa. 8.589 sa.
0 dk.
0 dk.
0 dk.
0 dk.
0 dk.
0 dk.
LPCM
44.1kHz/
16bit
MP3
192kbps
MP3
128kbps
(Meeting) 22 sa.
(Interview) 20 dk.
(Lecture)
(Audio IN)
(My Scene)
(Voice
Notes)
(sa.: saat/dk.: dakika)
*5 Uzun süreli devamlı kayıt yapacaksanız, kaydın ortasında pili yenisiyle değiştirmeniz
gerekebilir. Pil ömrü ile ilgili ayrıntılar için sonraki tabloya bakın.
*6 Dosyaları karışık kaydetme modunda kaydediyorsanız, azami kayıt süresi de değişecektir.
*7 Varsayılan ayarlar
124
TR
Pil ömrü
Sony NHAAA şarj edilebilir pil kullanırken*1
REC Mode
Kayıt
Hoparlörden
çalma*2
Kulaklık
FM kaydetme*3
kullanarak çalma
LPCM 44.1kHz/16bit
21 sa. 0 dk.
16 sa. 0 dk.
34 sa. 0 dk.
–
MP3 192kbps
23 sa. 0 dk.
17 sa. 0 dk.
41 sa. 0 dk.
7 sa. 30 dk.
MP3 128kbps
23 sa. 0 dk.
17 sa. 0 dk.
41 sa. 0 dk.
7 sa. 30 dk.
MP3 48kbps(MONO)
24 sa. 0 dk.
17 sa. 0 dk.
41 sa. 0 dk.
7 sa. 30 dk.
MP3 8kbps(MONO)
29 sa. 0 dk.
17 sa. 0 dk.
41 sa. 0 dk.
8 sa. 0 dk.
Müzik dosyası (128 kbps/
44,1 kHz)
–
17 sa. 0 dk.
41 sa. 0 dk.
–
FM alma*3
9 sa. 0 dk.
(sa.: saat/dk.: dakika)
Ek Bilgiler
125
TR
Sony LR03 (SG) (AAA boyutlu) alkali pil kullanırken*1
REC Mode
Kayıt
Hoparlörden
çalma*2
Kulaklık
FM kaydetme*3
kullanarak çalma
LPCM 44.1kHz/16bit
22 sa. 0 dk.
21 sa. 30 dk.
49 sa. 0 dk.
–
MP3 192kbps
27 sa. 0 dk.
23 sa. 0 dk.
61 sa. 0 dk.
8 sa. 30 dk.
MP3 128kbps
30 sa. 30 dk.
23 sa. 0 dk.
61 sa. 0 dk.
8 sa. 30 dk.
MP3 48kbps(MONO)
32 sa. 30 dk.
23 sa. 0 dk.
61 sa. 0 dk.
8 sa. 30 dk.
MP3 8kbps(MONO)
42 sa. 0 dk.
23 sa. 0 dk.
61 sa. 0 dk.
10 sa. 0 dk.
Müzik dosyası
(128 kbps/44,1 kHz)
–
23 sa. 0 dk.
61 sa. 0 dk.
–
FM alma*3
11 sa. 0 dk.
(sa.: saat/dk.: dakika)
*1 Pil ömrü Sony firmasına ait yöntemler kullanılarak test edilir. Pil ömrü IC kaydedicinizi nasıl
çalıştırdığınıza bağlı olarak kısalabilir.
*2 Ses şiddeti 14 olarak ayarlanmış halde aygıta takılı hoparlörden müzik çalarken
*3 yalnızca ICDUX513F için
126
TR
Sorun Giderme
Sorun Giderme
IC kaydediciyi onarıma götürmeden önce aşağıdaki bölümleri kontrol edin. Kontrolleri
yaptıktan sonra herhangi bir sorun devam edecek olursa, en yakın Sony bayisine başvurun.
Lütfen kaydedilmiş dosyaların servis ya da onarım esnasında silinebileceğini unutmayın.
Çözüm
Parazit yapıyor.
•Kayıt esnasında IC kaydedicinin üzerine kaza ile bir nesne ya da
parmağınız değdiği veya sürtündüğü için kayıt parazitli
yapılmıştır.
•IC kaydedici kayıt veya çalma sırasında AC güç kaynağı,
floresan lamba veya bir cep telefonunun yanına konulmuştur.
•Bağlantı yapılan mikrofonun fişi kirli olabilir. Fişi temizleyin.
•Bağlantı yapılan kulaklığın fişi kirli olabilir. Fişi temizleyin.
•MP3 dosyası kaydı, VOR kaydı veya eşzamanlı kayıt sırasında
duraklatmada parazit duyulabilir.
•AACLC ve WMA dosyalarını dinlediğinizde, gürültü kesme
fonksiyonu çalışmaz.
IC kaydediciyi
bilgisayarınıza bağlayarak
pili şarj edemiyorsunuz.
•IC kaydediciyi çalışmayan bir bilgisayara bağlarsanız, pil şarj
edilmez.
•Bilgisayar açık olsa bile, bilgisayar indirgenmiş bir çalışma
modundaysa (bekleme veya uyku), pili şarj edemezsiniz.
•“USB Charge” öğesi menüde “OFF” olarak ayarlanmıştır.
Bilgisayarınızı kullanarak pili şarj etmek için bunu “ON” olarak
ayarlayın (sayfa 94).
•IC kaydedicinin bilgisayarınızla bağlantısını kesip yeniden
bağlayın.
•121. sayfada belirtilenlerin dışındaki sistem gereksinimlerini
kullanıyorsanız, aygıtın çalışması garanti edilmez.
Sorun Giderme
Belirti
127
TR
128
TR
Belirti
Çözüm
Şarj göstergesi
görüntülenmiyor veya şarj
işleminin ortasında
kayboluyor.
•Şarj edilebilir pil takılmamıştır veya şarj edilebilir olmayan bir
pil (alkali pil, manganez pil, vb.) takılmıştır.
•Şarj edilebilir pil kutupları ters yerleştirilmiştir.
•NHAAA dışında bir şarj edilebilir pil takılmıştır.
•Şarj edilebilir pil kötüleşmiştir. Eski şarj edilebilir pili yeni bir
pille değiştirin.
•IC kaydedicinin USB DIRECT bağlantısı doğru takılmamıştır.
•“USB Charge” öğesi menüde “OFF” olarak ayarlanmıştır.
Bilgisayarınızı kullanarak pili şarj etmek için bunu “ON” olarak
ayarlayın (sayfa 94).
•Dosyaları aygıta takılı hoparlörü kullanarak çalarken, veya FM
radyo dinlerken (yalnızca ICDUX513F için), pili şarj
edemezsiniz.
IC kaydedici kapanmıyor.
•IC kaydedici durdurulduğunda HOLD/POWER anahtarını
2 saniyeden uzun bir süre “POWER” yönünde kaydırın
(sayfa 15).
IC kaydedici açılmıyor.
•IC kaydedici kapalıdır. HOLD/POWER anahtarını 1 saniyeden
uzun bir süre “POWER” yönünde kaydırın (sayfa 15).
•Pilin kutupları ters takılmıştır (sayfa 12).
IC kaydedici otomatik
olarak kapanıyor.
•IC kaydedici durma modundaysa ve belli bir süre boyunca IC
kaydedicide herhangi bir işlem girişiminde bulunmazsanız,
otomatik kapanma fonksiyonu devreye girer. (IC kaydediciyi
satın aldığınızda otomatik kapanmadan önceki sürenin
uzunluğu “10min” olarak ayarlıdır.) Otomatik kapanma
etkinleşmeden önceki sürenin uzunluğunu menüden
seçebilirsiniz (sayfa 95).
IC kaydedici düzgün
çalışmıyor.
•Pili çıkarın ve yeniden takın.
Çözüm
IC kaydedicinizin
çalışmaya başlaması uzun
zaman alıyor.
•IC kaydedicinin büyük miktarda veri işlemesi gerekiyorsa, IC
kaydedicinin çalışmaya başlaması uzun süre alabilir. Bu IC
kaydedicinizde bir arıza olduğu anlamına gelmez. Başlama
ekranı kayboluncaya kadar bekleyin.
IC kaydedici çalışmıyor.
•IC kaydedicinin belleğini bilgisayarı kullanarak formatlamış
olabilirsiniz. Belleği formatlamak için IC kaydedicinin
formatlama fonksiyonunu kullanın (sayfa 96).
Hangi düğmeye basarsanız
basın IC kaydedici
çalışmıyor.
•Pil zayıftır (sayfa 14).
•IC kaydedici kapalıdır. HOLD/POWER anahtarını 1 saniyeden
uzun bir süre “POWER” yönünde kaydırın (sayfa 15).
•HOLD fonksiyonu etkindir. HOLD/POWER anahtarını ortaya
doğru kaydırın (sayfa 10).
Hoparlörden ses gelmiyor.
•Ses şiddeti tamamen kapatılmıştır (sayfa 25).
•Kulaklık takılı durumdadır (sayfa 48).
•FM radyo dinlerken “Audio Output” öğesi “Headphones”
olarak ayarlıdır. “Speaker” olarak ayarlayın (sayfa 78) (yalnızca
ICDUX513F için).
Kulaklık takılıyken bile
hoparlörden ses geliyor.
•Çalma esnasında kulaklığı yerine iyice oturtmamışsanız,
hoparlörden ses gelebilir. Kulaklığı çıkarıp yeniden sıkı bir
şekilde takın.
•FM radyo dinlerken “Audio Output” öğesi “Speaker” olarak
ayarlıdır. “Headphones” olarak ayarlayın (sayfa 78) (yalnızca
ICDUX513F için).
Çalışma göstergesi
yanmıyor.
•“LED” öğesi “OFF” olarak ayarlıdır. Menüyü ekrana getirip
“LED” ayarını “ON” olarak değiştirin (sayfa 92).
Ekranda “Memory Full”
animasyonu görünüyor ve
kayıt yapılamıyor.
•Bellek doludur. Dosyaların bazılarını silin (sayfa 30) ya da diğer
bellek ortamlarına veya bilgisayarınıza kaydettikten sonra tüm
dosyaları silin.
Sorun Giderme
Belirti
129
TR
130
TR
Belirti
Çözüm
Ekranda “File Full”
animasyonu görünüyor ve
IC kaydediciyi
çalıştıramıyorsunuz.
•Seçili klasöre ( ) 199 dosya kayıtlıdır veya toplam olarak
4.074 dosya (21 klasör varken) kaydedilmiştir. Bu yüzden bir
başka dosyayı kaydedemez ya da taşıyamazsınız. Dosyaların
bazılarını silin (sayfa 30) ya da diğer bellek ortamlarına veya
bilgisayarınıza kaydettikten sonra tüm dosyaları silin.
Dosyayı
kaydedemiyorsunuz.
•Kalan bellek kapasitesi yetersizdir.
•Yalnızca çalma alanından ( (Müzik) sekmesi ve
(Pod
yayını) sekmesi) bir klasör seçerseniz dosya kaydedemezsiniz.
Çalma ses şiddeti düşük.
•Ses şiddeti tamamen kapatılmıştır. Ses şiddetini ayarlamak için
VOL+ veya – düğmesine basın (sayfa 25).
•Kayıt ortamı
(Voice Notes) veya
(Audio IN) olarak
ayarlanmıştır. Geçerli duruma uygun bir kayıt ortamı seçin
(sayfa 32).
•“Mic Sensitivity” öğesi “Low
” olarak ayarlanmıştır.
“High
” veya “Medium
” olarak ayarlayın (sayfa 85).
Çalma ses şiddeti düşük.
“AVLS” görüntüleniyor.
•AVLS (Automatic Volume Limiter System) fonksiyonu,
kulaklık kullanıldığında çalma sesinin maksimum şiddetini
sınırlar. Menüde “AVLS” öğesini “OFF” olarak ayarlayın.
Fonksiyonu “OFF” olarak ayarladığınızda lütfen aşırı ses
şiddetinde dinlememeye dikkat edin.
Kayıt durduruluyor.
•VOR fonksiyonu etkinleştirilmiştir. Menüde “VOR” öğesini
“OFF” olarak ayarlayın (sayfa 37).
VOR fonksiyonu
çalışmıyor.
•Eşzamanlı kayıt sırasında VOR fonksiyonu çalışmaz (sayfa 45).
•FM kaydı sırasında VOR fonksiyonu çalışmaz (yalnızca
ICDUX513F için).
Diğer aygıttan kayıt
yaparken, giriş ses düzeyi
çok güçlü ya da yeterince
güçlü değil.
•Diğer aygıtın kulaklık girişini IC kaydedicinin m (mikrofon)
girişine bağlayın ve IC kaydediciye bağlı aygıt üzerinde ses
şiddetini ayarlayın.
Belirti
Çözüm
Çalma hızı fazla hızlı veya
fazla yavaş.
•Çalma hızı DPC öğesinden ayarlanır. DPC(SPEED CTRL)
anahtarını “OFF” konumuna kaydırın veya DPC hızını tekrar
ayarlamak için kumanda düğmesinde v veya V öğesine basın
(sayfa 50).
Dosyayı bölemiyorsunuz.
•Dosya bölmek için bellekte belirli bir miktarda boş alana ihtiyaç
duyarsınız.
•Seçili klasöre ( ) 199 dosya kaydedilmiştir. Dosyaların
bazılarını silin (sayfa 30) ya da diğer bellek ortamlarına veya
bilgisayarınıza kaydettikten sonra tüm dosyaları silin.
•Sistem sınırlamaları nedeniyle dosyayı en başından ya da
sonundan bölemeyebilirsiniz.
•IC kaydedici kullanılarak kaydedilenler dışındaki dosyaları
bölemezsiniz (örn. bilgisayardan aktarılan dosya).
Bellek kartı tanınmıyor.
•Bellek kartında görüntü verileri veya başka dosyalar
olabileceğinden ilk klasörleri oluşturmak için gereken bellek
yetersizdir. İstenmeyen dosyaları silmek veya bellek kartını IC
kaydedicide başlatmak için Windows Gezgin’i, Macintosh
masaüstünü ya da diğer araçları kullanın.
•IC kaydedicinin bellek ortamını “Memory Card” olarak
değiştirin (sayfa 41).
•Bellek kartını çıkarıp hangi tarafta takıldığını kontrol edin.
Sonra doğru taraf ve yönde takın.
•Saat ayarı yapılmamıştır (sayfa 16).
REC Date ekranında
“ymd” veya “:”
görüntüleniyor.
•Saat ayarı yapılmadan dosyayı kaydetmişseniz, kayıt tarihi
ekrana gelmez.
Menü modunda daha az
menü öğesi gösteriliyor.
•Gösterilen menü öğeleri çalışma moduna (durma modu, çalma
modu, kayıt modu veya FM alım modu (yalnızca
ICDUX513F için)) bağlı olarak farklılık gösterir (sayfa 81).
Sorun Giderme
“:” görüntüleniyor.
131
TR
Belirti
Çözüm
Ekran penceresinde
gösterilen kalan zaman,
aygıtla birlikte verilen
Sound Organizer
yazılımında gösterilenden
kısa.
•Sistemin çalışması için IC kaydedicinin belirli miktarda belleğe
ihtiyacı vardır. Bu miktarın kalan zamandan çıkarılması
nedeniyle fark oluşur.
Pil ömrü kısa.
•125. sayfada sözü edilen pil ömrü, 14 olarak ayarlanmış ses
şiddetinde çalma esasına göredir. IC kaydedicinin kullanımına
bağlı olarak pil ömrü kısalabilir.
IC kaydediciyi uzun süre
•IC kaydedicinizi kullanmasanız bile, pil gücü yavaş yavaş
kullanmadığınız halde
tüketilir. IC kaydediciyi uzunca bir süre kullanmayı
üzerinde pille bıraktığınızda, düşünmüyorsanız, kapatmanızı (sayfa 15) veya pilini
pilin hiç gücü kalmıyor.
çıkarmanızı öneririz. Ayrıca, menüde “Auto Power Off”
öğesini kısa bir süreye ayarlarsanız (sayfa 95), IC kaydediciyi
kapatmayı unutmanız durumunda pilin harcanmasını
engelleyebilirsiniz.
•Pil bir kere tamamen şarj edildikten sonra, IC kaydediciyi USB
IC kaydediciyi tamamen
AC adaptörüne bağlı bıraksanız bile otomatik olarak tekrar şarj
şarj edilmiş olarak uzun bir
edilmez. IC kaydediciyi USB AC adaptörüne bağlıyken
süre USB AC adaptörüne
kullanabilirsiniz, fakat adaptörden çıkardıktan sonra
bağlı bıraktıktan sonra
kaydediciyi tekrar şarj edin.
çıkardığınızda pil tükenmiş
oluyor.
Pil göstergesi yerine
“
” veya “
”
yanıp sönüyor.
132
TR
•Ortam sıcaklığı şarj etme aralığının dışında olabilir. Pili 5 °C 35 °C
arası bir ortamda şarj edin.
Belirti
Çözüm
Şarj edilebilir pilin ömrü
kısa.
•Şarj edilebilir pili 5 °C altındaki bir ortam sıcaklığında
kullanıyorsunuz. Pili 5 °C 35 °C arasındaki bir ortam
sıcaklığında şarj edin.
•IC kaydedici belli bir süre kullanılmamış olabilir. Şarj edilebilir
pili IC kaydediciyi kullanarak birkaç kez şarj ve deşarj edin.
•Eski şarj edilebilir pili yeni bir pille değiştirin.
•Pil göstergesi sadece kısa bir süre için ekrana gelir; ancak, şarj
edilebilir pil tam olarak şarj olmaz. Biten bir pili tamamen şarj
etmek yaklaşık 3 saat 30 dakika sürer.
Menü ayarlardaki
değişikliği yansıtmıyor.
•Pil menü ayarı değiştirildikten hemen sonra çıkarıldıysa veya
menü ayarı bitmiş pil takılıyken Sound Organizer yazılımının
“IC Kaydedici Ayarı” öğesi kullanılarak değiştirildiyse, menü
ayarı çalışmayabilir.
Klasör veya dosya adındaki •IC kaydedici, Windows Gezgin veya Macintosh masaüstü
bir karakter okunamayan
kullanılarak bilgisayarda girilen bazı özel karakterleri ve
bir karakterle
sembolleri desteklemez veya görüntülemez.
görüntüleniyor.
•IC kaydedicinin çok fazla miktarda veri işlemesi gerekiyorsa,
animasyon uzun süre görüntülenebilir. Bu IC kaydedicinizde
bir arıza olduğu anlamına gelmez. Mesaj kayboluncaya kadar
bekleyin.
Dosya kopyalamak çok
zaman alıyor.
•Dosyanın boyutu büyükse, kopyalamanın tamamlanması uzun
zaman alır. Kopyalama bitinceye kadar bekleyin.
Aktarılan dosyalar
görüntülenmiyor.
•IC kaydedici bünyesine aktarılan dosyaları 8 seviyeye kadar
tanıyabilir.
•Dosyalar uyumlu değilse, IC kaydedicinin desteklediği
LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AACLC(.m4a)
dışındaki dosyalar görüntülenmeyebilir. Bkz. sayfa 122.
Sorun Giderme
“Accessing...” animasyon
ekranı kaybolmuyor.
133
TR
Belirti
Çözüm
IC kaydedici bilgisayar
•IC kaydedicinin bilgisayarınızla bağlantısını kesip yeniden
tarafından tanınmıyor.
bağlayın.
Bilgisayarınızdan bir klasör/ •USB kablo göbeği veya aygıtla birlikte verilen USB bağlantı
dosya aktarılamıyor.
destek kablosu dışında USB uzatma kablosu kullanmayın. IC
kaydedici bilgisayarınıza direkt olarak bağlayın ya da aygıtla
birlikte verilen USB bağlantı destek kablosunu kullanın.
•121. sayfada belirtilenlerin dışındaki sistem gereksinimlerini
kullanıyorsanız, aygıtın çalışması garanti edilmez.
•USB portunun konumuna bağlı olarak IC kaydedici
tanınmayabilir. Bu olursa başka bir portu deneyin.
Bilgisayarınızdan aktarılan •Dosya formatı IC kaydedici kullanılarak çalınabilen dosya
dosya çalınamıyor.
formatlarından (LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/
AACLC(.m4a)) farklı olabilir. Dosya adını kontrol edin
(sayfa 122).
Bilgisayar başlatılamıyor.
•IC kaydedici bilgisayara bağlıyken bilgisayarınızı yeniden
başlatırsanız, bilgisayar donabilir veya düzgün
başlatılamayabilir. IC kaydediciyi bilgisayardan ayırın ve
bilgisayarı yeniden başlatın.
Radyoyu dinlerken ses zayıf •Pil zayıftır. Pili şarj edin ya da eski şarj edilebilir pili yenisiyle
ya da kötü (yalnızca
değiştirin (sayfa 12).
ICDUX513F için).
•Cihazı TV’den uzaklaştırın.
134
TR
TV’nizin görüntüsü
bozuluyor (yalnızca
ICDUX513F için).
•İç mekan anteniyle TV’nin yanında bir FM programı
dinliyorsanız IC kaydediciyi TV’den uzaklaştırın.
FM radyo istasyonlarını
alamıyorsunuz veya çok
fazla radyo paraziti var
(yalnızca ICDUX513F
için).
•Kulaklık bağlı değildir (kulaklık kablosu FM antenidir).
Kulaklığı i (kulaklık) girişine takın ve kulaklık kablosunu
uzatın.
•“DX/LOCAL” öğesi “LOCAL” olarak ayarlanmıştır. “DX”
olarak ayarlayın (sayfa 76).
Belirti
Çözüm
FM radyo istasyonunu ön
ayarlayamıyorsunuz
(yalnızca ICDUX513F
için).
•Halihazırda 30 tane ön ayarlı FM radyo istasyonunuz vardır.
İstenmeyen ön ayarlı istasyonları silin (sayfa 75).
•“Scan Sensitivity” öğesi “Low(SCAN L)” olarak ayarlanmıştır.
“High(SCAN H)” olarak ayarlayın (sayfa 77).
LPCM kayıt modunda FM •PCM modunda kayıt yapamazsınız. “REC Mode” öğesi
radyo yayını
“LPCM 44.1kHz/16bit” olarak ayarlandığında, yayın “MP3
kaydedemiyorsunuz
192kbps” olarak kaydedilir.
(yalnızca ICDUX513F
için).
Sorun Giderme
135
TR
Sound Organizer
Sound Organizer yazılımının yardım dosyalarına da başvurun.
136
TR
Belirti
Neden/Çözüm
Sound Organizer yazılımı
yüklenemiyor.
•Bilgisayardaki boş disk alanı veya bellek alanı çok küçüktür.
Sabit diski ve bellek alanını kontrol edin.
•Yazılımı, Sound Organizer yazılımının desteklemediği bir
işletim sistemine yüklemeye çalışıyorsunuz. Yazılımı
desteklenen bir işletim sistemine yükleyin (sayfa 111).
•Windows XP sisteminde, kullanıcı hesabı sınırlamaları olan bir
kullanıcı adıyla oturum açmış olmalısınız. Ya da Windows Vista
veya Windows 7 sisteminde, konuk hesabını kullanarak oturum
açmış olmalısınız. Bilgisayar yöneticisi ayrıcalıkları olan bir
kullanıcı adıyla oturum açtığınızdan emin olun.
IC kaydedici düzgün
bağlanamıyor.
•Yazılım yüklemesinin başarılı olup olmadığını kontrol edin.
Ayrıca, bağlantıyı da aşağıdaki gibi kontrol edin:
–Harici USB kablo göbeği kullanıyorsanız, IC kaydediciyi
bilgisayara doğrudan bağlayın veya aygıtla birlikte verilen
USB bağlantı destek kablosunu kullanın.
–IC kaydedicinin bağlantısını kesin ve yeniden bağlayın.
–IC kaydediciyi başka bir USB portuna bağlayın.
•Bilgisayarınızdaki sistem beklemede/hazırda bekletme
modunda olabilir. IC kaydediciye bağlıyken bilgisayarınızın
beklemede/hazırda bekletme moduna girmesine izin vermeyin.
•Dahili bellekte veya bellek kartında depolanan verilerin
tümünün yedekleme kopyasını alın ve sonra menüdeki
formatlama fonksiyonunu kullanarak dahili belleği veya bellek
kartını formatlayın (sayfa 96).
Belirti
Neden/Çözüm
Bilgisayardaki çalma sesi
düşük./Bilgisayardan ses
gelmiyor.
•Takılı ses kartı yoktur.
•Aygıta takılı veya bağlı hoparlör yoktur.
•Ses şiddeti kapatılmıştır.
•Bilgisayardaki ses şiddetini açın. (Bilgisayarın kullanım
kılavuzuna başvurun.)
•Microsoft Sound Recorder uygulamasının “Increase Volume”
özelliği kullanılarak WAV dosyalarının ses şiddeti değiştirilip
kaydedilebilir.
Depolanan dosyalar
çalınamıyor veya
düzenlenemiyor.
•Sound Organizer yazılımı tarafından desteklenmeyen dosya
formatlarını çalamazsınız. Dosya formatına bağlı olarak
yazılımın düzenleme özelliklerinin bir bölümünü
kullanamazsınız. Sound Organizer yazılımının yardım
dosyalarına başvurun.
Sayaç veya kaydırıcı yanlış •Bu durum böldüğünüz dosyaları çaldığınızda görülür. Dosyayı
hareket ediyor veya parazit
önce bilgisayarınızda depolayın*, sonra IC kaydediciye ekleyin.
duyuluyor.
(*Kullandığınız IC kaydediciye uygun bir dosya kaydetme
formatı seçin.)
Çok dosya olduğunda yavaş •Toplam dosya sayısı arttığında, kayıt süresinin uzunluğuna
çalışıyor.
bakılmaksızın, çalışma yavaşlar.
Dosyaları kaydetme,
•Uzun dosyaları kopyalamak veya silmek çok zaman alır.
ekleme veya silme sırasında Kopyalama bitinceye kadar bekleyin. İşlemler tamamlandıktan
ekran çalışmıyor.
sonra ekran normal çalışır.
Sorun Giderme
Sound Organizer yazılımı
başladığında yazılım
‘kilitleniyor’.
•Bilgisayar IC kaydediciyle iletişim halindeyken IC kaydedicinin
bağlantısını kesmeyin. Aksi halde bilgisayar işlemleri kararlı
durumda kalmaz veya IC kaydedicideki veriler zarar görebilir.
•Yazılım ve diğer sürücüler ya da uygulamalar arasında çakışma
olabilir.
137
TR
Mesaj Listesi
138
TR
Mesaj
Neden/Çözüm
HOLD
•Yanlışlıkla çalıştırmayı önlemek için IC kaydedici HOLD
durumunda olduğundan tüm düğme işlemleri devre dışıdır. IC
kaydediciyi HOLD durumundan çıkarmak için HOLD/
POWER anahtarını ortaya doğru kaydırın (sayfa 10).
Low Battery
•Pil tükenmiştir. Eski LR03 (AAA boyutlu) alkali pili yenisiyle
değiştirin. Veya şarj edilebilir pili şarj edin (sayfa 12) ya da eski
şarj edilebilir pili yenisiyle değiştirin.
Memory Card Error
•Bellek kartı yuvasına bellek kartı yerleştirirken hata oluşmuştur.
Kartı çıkarıp yeniden yerleştirmeyi deneyin. Bu mesaj devam
ederse yeni bir bellek kartı kullanın.
Memory Card Not
Supported
•IC kaydedicinin desteklemediği bir bellek kartı yerleştirilmiştir.
Bkz. “Uyumlu bellek kartları hakkında” sayfa 39.
Memory Card Locked
•Bellek kartı yazma korumalıdır. IC kaydediciyle yazma
korumalı bellek kartı kullanılamaz.
Read Only Memory Card
•Salt okunur bellek kartı yerleştirilmiştir. IC kaydediciyle salt
okunur bellek kartı kullanılamaz.
Memory Card Access
Denied
•Erişim kontrol fonksiyonu olan bir bellek kartı
yerleştirdiğinizden kullanamazsınız.
Memory Full
•IC kaydedicinin kalan bellek kapasitesi yeterli değildir. Kayda
başlamadan önce bazı dosyaları silin.
File Full
•Seçili klasörde zaten maksimum sayıda dosya varsa veya IC
kaydedicide depolanan dosyaların sayısı maksimumu geçmişse,
yeni bir dosya kaydedemezsiniz. Kayda başlamadan önce bazı
dosyaları silin.
Mesaj
Neden/Çözüm
File Damaged
•Seçilen dosyadaki veriler zarar görmüş olduğundan dosyayı
çalamaz ya da düzenleyemezsiniz.
Format Error
•IC kaydedici bilgisayar kullanılarak açılamaz, çünkü çalışması
için gereken kontrol dosyasının kopyası yoktur. Menüdeki
biçimlendirme işlevini kullanarak IC kaydediciyi
biçimlendirin(sayfa 96). IC kaydediciyi formatlamak için
bilgisayar kullanmayın.
Process Error
•IC kaydedici belleğe erişemiyor. Pili çıkarın ve yeniden takın.
•Menüyü kullanarak verilerinizin yedekleme kopyasını kaydedin
ve IC kaydediciyi formatlayın (sayfa 96).
Stop and Reinsert Memory •Kayıt veya çalma sırasında bellek kartı yerleştirilmiş. Bellek
Card
kartını çıkarın ve IC kaydedici durma modundayken yerleştirin.
•“AVLS” öğesi menüde “OFF” olarak ayarlanmıştır. Lütfen
aşırı ses şiddetinde dinlememeye dikkat edin.
Set Date&Time
•Saat ayarını yapın; aksi takdirde, alarmı ayarlayamazsınız.
Track Marks are Full
•Dosyaya en fazla 98 parça işareti koyabilirsiniz. İstenmeyen
parça işaretlerini silin (sayfa 64).
No File
•Seçili klasörde herhangi bir dosya yoktur. Bu nedenle dosya
taşıyamaz ya da alarm, vb. ayarları yapamazsınız.
No Track Marks
•Bir parça işaretini veya parça işaretlerini silmeye çalıştığınızda
veya bir dosyayı tüm parça işareti konumlarında bölmeye
çalıştığınızda parça işareti yoktur.
Low Battery Level
•Yetersiz pil gücü varsa, belleği formatlayamazsınız ve bir
klasördeki tüm dosyaları silemezsiniz. Eski LR03 (AAA
boyutlu) alkali pili yenisiyle değiştirin. Veya şarj edilebilir pili
şarj edin (sayfa 12) ya da eski şarj edilebilir pili yenisiyle
değiştirin.
Sorun Giderme
Advise to not listen at high
VOL for long periods
139
TR
140
Mesaj
Neden/Çözüm
File Protected
•Seçili dosya korumalıdır veya “Salt okunur” dosyadır. Bunu
silemezsiniz. IC kaydedici ile dosyayı düzenlemek için IC
kaydediciden korumayı iptal edin veya bilgisayarınızdan “Salt
okunur” ayarını iptal edin (sayfa 69).
Already Set
•Alarmı başka bir dosyada önceden ayarlanmış bir tarihte ve
zamanda dosya çalmak için ayarlamışsınızdır. Alarm ayarını
değiştirin.
Past Date/Time
•Belirtilen saat geçtikten sonra alarm ayarı yapmışsınız. Bunu
kontrol edin ve doğru tarihi ve saati ayarlayın (sayfa 55).
Settings are Full
•30 FM istasyonu IC kaydedici belleğine kaydedildiğinde yeni
bir FM radyo istasyonunu önceden ayarlayamazsınız (yalnızca
ICDUX513F için).
Unknown Data
•Bu veri, IC kaydedicinin desteklediği geçerli bir dosya biçimi
değildir. IC kaydedici LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/
WMA(.wma)/AACLC(.m4a) dosyalarını destekler. Ayrıntılar
için bkz. “Tasarım ve teknik özellikler” sayfa 122.
•Telif hakkı korumalı dosyaları çalamazsınız.
TR
Neden/Çözüm
•Yalnızca çalma alanındaki ( (Müzik) sekmesi ve
(Pod
yayını) sekmesi) bir klasörde bulunan dosyaları bölemez veya
dosyalara parça işareti koyamazsınız.
•Bellek kartında bozuk kesim olduğunda karta yazılamaz.
Mevcut kartı değiştirmek için yeni bir bellek kartı hazırlayın.
•Dosya adı maksimum karakter sayısına erişmiştir; dosyayı
bölemezsiniz. Dosya adını kısaltın.
•Bölme konumundan itibaren 0,5 saniye içinde parça işareti
olduğundan “Divide All Track Marks” fonksiyonu
kullanılamaz.
•Dosyanın başından veya sonundan itibaren 0,5 saniye içinde
parça işareti olduğundan “Divide All Track Marks” fonksiyonu
kullanılamaz.
•Dosya uzunluğu 1 saniyeden kısa; bu kadar kısa bir dosyayı
bölemezsiniz.
•Dosyanın başından veya sonundan itibaren 0,5 saniye içinde
parça işaretinin olduğu konumda “Divide Current Position”
fonksiyonu kullanılamaz.
New File
•Kaydedilmekte olan dosya maksimum boyut sınırına ulaşmıştır
(LPCM dosyası için 2 GB, MP3 dosyası için 1 GB). Dosya
otomatik olarak bölünecek ve kayıt yeni dosya olarak devam
edecektir.
Invalid when Noise Cut is
ON
•Gürültü kesme fonksiyonu etkin olduğunda, efekt fonksiyonu
çalışmaz. Gürültü kesme ayarını iptal edin (sayfa 49).
Change Folder
•
Cannot Divide Exceeds
Max 199 Files in Folder
•Seçili klasörde halihazırda 199 dosya varsa veya IC kaydedicide
kayıtlı toplam dosya sayısı maksimum sayıyı geçmişse, dosyayı
bölemezsiniz. Dosya bölmek için bazı dosyaları silin.
Sorun Giderme
Mesaj
Invalid Operation
veya
klasöründe hiç dosya yoksa, ekran penceresinde
hiçbir klasör görüntülenmez. Yalnızca dosya olan klasör
görüntülenir.
141
TR
Mesaj
Neden/Çözüm
Same File Name Exists
•Dosya bölündüğünde veya dosya kopyalandığında ya da
taşındığında aynı adlı bir dosya zaten mevcuttur.
No Memory Card
•“Select Memory” veya “File Copy” menülerini ayarlamayı
denediğinizde bellek kartı yuvasına takılı bellek kartı yoktur.
Erased Track Marks too
near Divide Point
•Bölme konumundan itibaren 0,5 saniye içinde parça işareti
olduğunda, parça işareti otomatik olarak silinir.
No operation with Memory •Bellek kartında depolanan dosyada alarm ayarlayamazsınız. IC
Card
kaydedicinin bellek ortamını “BuiltIn Memory” olarak
değiştirin (sayfa 41, 42).
142
TR
AVLS
•Çalma sesinin şiddeti AVLS tarafından belirtilen seviyeyi
aşmaktadır. Ses şiddetini normal seviyeye ayarlayın.
System Error
•Yukarıda açıklananların dışında bir sistem hatası oluşmuştur.
Pili çıkarıp yeniden takın.
Sistem Sınırlamaları
IC kaydedicinizde bazı sistem sınırlamaları vardır. Aşağıda belirtilen türden sorunlar IC
kaydedicinizde bir arıza olduğu anlamına gelmez.
Belirti
Neden/Çözüm
Maksimum kayıt süresine •Dosyaları çeşitli kayıt modlarında kaydederseniz, kaydedilebilir
kadar dosya kaydı
süre, en yüksek kayıt modunun kayıt süresiyle en düşük kayıt
yapamıyorsunuz.
modunun kayıt süresi arasında değişir.
•Sayaçtaki sayıyla (geçen kayıt süresinin) kalan kayıt süresinin toplamı,
IC kaydedicinin maksimum kayıt süresinden daha az olabilir.
•Müzik dosyalarını bilgisayarınızı kullanarak aktarırsanız, bu
dosyalar sistem sınırlamaları nedeniyle aktarıldıkları sırada
aktarılamayabilirler. Müzik dosyalarını bilgisayarınızdan IC
kaydediciye tek tek aktarırsanız, müzikleri aktarıldıkları sırada
görüntüleyebilir ve çalabilirsiniz.
Dosya otomatik olarak
bölünüyor.
•Kaydedilmekte olan dosya maksimum boyut sınırına ulaşmıştır
(LPCM dosyası için 2 GB, MP3 dosyası için 1 GB). Bu nedenle
dosya otomatik olarak bölünür.
Küçük harf karakterleri
giremiyorsunuz.
•Bilgisayarınızda oluşturduğunuz klasör adında kullanılan
karakterlerin kombinasyonuna bağlı olarak, bu karakterlerin
tümü büyük harfe çevrilebilir.
Klasör adı, başlık, sanatçı
adı ya da dosya adı yerine
“s” görünüyor.
•IC kaydedicide görüntülenemeyen bir karakter kullanılmıştır.
Bilgisayarınızı kullanarak bunu IC kaydedicide görüntülenebilen
bir karakterle değiştirin.
Sorun Giderme
Müzik dosyalarını sırayla
görüntüleyemiyor veya
çalamıyorsunuz.
143
TR
Belirti
Neden/Çözüm
AB tekrar çalmayı
ayarladığınızda ayar
konumları biraz hareket
ediyor.
•Dosyalara bağlı olarak, ayar konumları hareket edebilir.
Dosyayı böldüğünüzde
•Dosya yönetim alanının dosyayı bölmek için belirli miktarda boş
kalan kayıt süresi kısalıyor. alana ihtiyacı olur; bu nedenle kalan kayıt süresi kısalır.
144
TR
Ekran Penceresi Kılavuzu
Durdurulduğu sırada ekran
Sorun Giderme
A Yeni gelen pod yayını göstergesi
B Ortam seçme göstergesi
Kayıt için kullanılan seçili ortamı
gösterir. Ortam ayarlandığında
görüntülenir.
: Meeting
: Voice Notes
: Interview
: Lecture
: Audio IN
: My Scene
C Dosya bilgi türü göstergesi
: Dosya kaydedebileceğiniz klasör
: Yalnızca çalma için olan klasör
: Pod yayını dosyaları klasörü
: Başlık adı
: Sanatçı adı
: Dosya adı
D Mikrofon duyarlılığı göstergesi
: High
: Medium
: Low
E Dosya bilgisi
Dosya bilgisi türüne (klasör adı, başlık
adı, sanatçı adı, dosya adı) göre her
dosya için bilgileri görüntüler.
F Dosya bilgisi anahtarı kullanım
kılavuzu
Kumanda düğmesinde v veya V
öğesine basarak dosya bilgisi ekranını
değiştirebilirsiniz.
G Çalışma modu göstergesi
IC kaydedicideki geçerli çalışma
moduna bağlı olarak aşağıdakileri
görüntüler.
: durdur
: çal
145
TR
: kayıt
: kayıt bekleme/kayıt duraklatma
(yanıp söner)
: VOR fonksiyonu ile
kaydetme
: VOR fonksiyonu ile kayıt
duraklatma (yanıp söner)
“VOR” fonksiyonu menüde “ON”
olarak ayarlıyken kaydı duraklatmak
için z REC/PAUSE düğmesine
basarsanız, yalnızca “
” yanıp
söner.
: eşzamanlı kayıt
: eşzamanlı kayıt
duraklatma (yanıp söner)
: izle/hızlı geri sar, bul/
hızlı ilerle
: sürekli geri/ileri gitme
H Geçen süre/Kalan süre/Kayıt tarihi ve
saati göstergesi
I Parça işareti göstergesi
Geçerli konumdan hemen önceki
parça işareti numarasını görüntüler.
Dosyada parça işareti ayarlandığında
görüntülenir.
J Alarm göstergesi
Dosyada alarm ayarlandığında
görüntülenir.
146
TR
K Dosya numarası
Seçilen dosya numarası pay olarak,
klasördeki dosyaların toplam sayısı
payda olarak görüntülenir.
L Kayıt modu göstergesi
IC kaydedici durma modundayken
görüntülenen menü kullanılarak
ayarlanan kayıt modunu gösterir ve IC
kaydedici çalma ya da kayıt
konumundayken mevcut kayıt
modunu ekrana getirir.
: IC kaydediciyle
kaydedilmiş veya aktarılmış LPCM
dosyası
,
,
,
: IC kaydediciyle
kaydedilmiş veya aktarılmış MP3
dosyası
Dosyalar bilgisayarınızdan
aktarıldığında yalnızca (
/
)
dosya formatları görüntülenir.
: Aktarılan WMA dosyaları
: Aktarılan AACLC dosyaları
IC kaydedici kayıt modunu
alamadığında aşağıdaki gibi
görüntülenir.
: Bilinmiyor
Kayıt sırasında görüntülenen
ekran
R Kayıt ilerleme animasyonu göstergesi
Otomatik (AGC), VOR, eşzamanlı
veya FM radyo kaydının (yalnızca
ICDUX513F için) ilerlemesini
animasyonla gösterir.
Sorun Giderme
M Koruma göstergesi
Dosyaya koruma ayarlandığında
görüntülenir.
N Bellek kartı göstergesi
“Memory Card”, “Select Memory”
olarak seçildiğinde gösterge
görüntülenir. “BuiltIn Memory”
seçildiğinde gösterge görüntülenmez.
O LCF (Low Cut Filter) göstergesi
“LCF(Low Cut)” öğesi menüde
“ON” olarak ayarlandığında görünür.
P Pil göstergesi
Q Kalan kayıt süresi
Kalan kayıt süresini saat, dakika ve
saniye olarak görüntüler.
Kalan süre 10 saatten fazlaysa, bu süre
saat cinsinden gösterilir.
Kalan süre 10 saatten az fakat
10 dakikadan fazlaysa, bu süre saat ve
dakika olarak gösterilir.
Kalan süre 10 dakikadan azsa, bu süre
dakika ve saniye olarak gösterilir.
147
TR
Çalma sırasında görüntülenen
ekran
S Çalma modu göstergesi
1: Dosya çalınırken görünür.
: Bir klasördeki dosyaların sürekli
çalınması durumunda görünür.
ALL: Tüm dosyaların sürekli
çalınması durumunda görünür.
1: Bir dosyanın tekrar tekrar
çalınması durumunda görünür.
: Bir klasördeki dosyaların
tekrar tekrar çalınması durumunda
görünür.
ALL: Tüm dosyaların tekrar tekrar
çalınması durumunda görünür.
148
TR
T Gürültü kesme/Efekt göstergesi
Gürültü kesme fonksiyonu etkin
olduğunda veya menüde “Effect”
ayarlandığında görünür.
: Gürültü kesme
: Pop
: Rock
: Jazz
: Bass1
: Bass2
: Custom
FM radyoyu dinlerken
görüntülenen ekran
FM radyo yayını kaydederken
görüntülenen ekran
(yalnızca ICDUX513F için)
(yalnızca ICDUX513F için)
U
V
W
X
Sorun Giderme
FM göstergesi
Ön ayar numarası
Radyo frekansı
Alıcı duyarlılığı
: LOCAL
: DX
149
TR
HOLD durumunda ekran
Y HOLD göstergesi
Yanlışlıkla çalıştırmayı önlemek için
IC kaydedici HOLD durumundayken
görünür.
HOLD durumundan çıkmak için
HOLD/POWER anahtarını ortaya
doğru kaydırın (sayfa 10).
150
TR
Dizin
A
AACLC dosyaları ............................ 122
AB tekrar .......................................... 54
Alarm ......................................55, 81, 89
Alkali pil ........................................... 126
AVLS (Automatic Volume
Limiter System) .......................11, 81, 90
Aygıta takılı mikrofonlar ..................... 22
B
Bakım ............................................... 119
Başka aygıt ile kaydetme ..................... 58
Başka aygıttan kaydetme ..................... 44
Belleği değiştirme ....................41, 82, 93
Bellek kartı ................................. 39, 119
Bilgisayarınıza dosya kopyalama ....... 105
Bulma ................................................. 48
Ç
Çalma ........................................... 24, 48
Çalma modları .........................53, 81, 88
D
Dili ayarlama ...........................19, 82, 93
Dosyaları düzenleme .......................... 59
Dosyayı bütün parça işareti
konumlarından bölme ............. 67, 82, 91
Dosyayı diğer bellek
ortamlarına kopyalama ............ 60, 81, 91
Dosyayı koruma ...................... 69, 81, 90
Dosyayı mevcut konumda
bölme ..................................... 66, 81, 91
Dosyayı taşıma ........................ 59, 81, 91
DPC (Digital Pitch Control) ...............50
E
Efekt ...................................................51
Effect ............................................ 81, 87
Eşzamanlı kayıt ....................... 45, 81, 86
F
FM radyo
Alıcı duyarlılığını
değiştirme ........................... 76, 82, 97
FM istasyonlarını manuel
olarak önceden ayarlama .................74
FM istasyonlarını otomatik
olarak önceden ayarlama ..... 73, 82, 96
FM radyo çıkışını
değiştirme ........................... 78, 82, 97
151
TR
FM radyo dinleme ......... 70, 71, 82, 96
FM yayınlarını kaydetme ................72
Tarama duyarlılığını
değiştirme ............................77, 82, 97
G
Geçerli tarih ve saati görüntüleme ....... 18
Giriş seçimi .............................43, 81, 86
Gürültü ............................................ 118
Gürültü kesme .............................. 49, 87
H
Harici mikrofon .................................. 43
HOLD ................................................ 10
HOLD/POWER anahtarı ............. 10, 15
I
IC kaydediciyi bilgisayarınıza
bağlama .............................................. 98
IC Kaydediciyi Bilgisayarınızla
Birlikte Kullanma ............................... 98
İ
İzleme .......................................... 23, 48
K
Kaydı duraklatma ............................... 23
Kaydı izleme ....................................... 47
152
TR
Kayıt ............................................. 20, 32
Kayıt süresi ....................................... 124
Klasör .............................. 20, 24, 59, 100
Klasör seçme .......................................20
Klasördeki tüm dosyaları
silme ....................................... 61, 82, 92
Kolay arama ........................... 48, 81, 88
M
Memory Stick Micro™ (M2™) .... 39, 102
Menü
Alarm ....................................... 81, 89
Audio Output ............................ 82, 97
Auto Power Off ......................... 82, 95
Auto Preset ............................... 82, 96
AVLS ........................................ 81, 90
Ayarları yapma ................................79
Backlight .................................. 82, 93
Beep ......................................... 82, 94
Date&Time .............................. 82, 93
Display ..................................... 82, 92
Divide All Track Marks ............. 82, 91
Divide Current Position ............ 81, 91
DX/LOCAL ............................. 82, 97
Easy Search .............................. 81, 88
Effect ........................................ 81, 87
Erase All ................................... 82, 92
Erase All Track Marks ............... 82, 91
Erase Track Mark ..................... 81, 91
File Copy .................................. 81, 91
FM Radio ................................. 82, 96
Format ..................................... 82, 96
Language .................................. 82, 93
LCF(Low Cut) ......................... 81, 85
LED ......................................... 82, 92
Menü ayarları ................................. 81
Mic Sensitivity .......................... 81, 85
Move File ................................. 81, 91
Noise Cut ................................. 81, 87
Play Mode ................................ 81, 88
Protect ...................................... 81, 90
REC Mode ............................... 81, 84
Scan Sensitivity ......................... 82, 97
Scene Select .............................. 81, 83
Select Input .............................. 81, 86
Select Memory ......................... 82, 93
SYNC REC .............................. 81, 86
Time Display ............................ 82, 94
USB Charge ............................. 82, 94
VOR ......................................... 81, 86
Mesaj listesi ...................................... 138
microSD/microSDHC ............... 39, 102
MP3 dosyaları ................................... 122
Müzik dosyalarını IC kaydediciye
kopyalama ........................................106
N
Noise Cut ...........................................81
Normal ses şiddeti seviyesini
kullanma ................................. 11, 81, 90
O
Ortam Seçimi ayarlarını değiştirme .....35
Ortam seçme .......................................32
Otomatik (AGC) kayıt ........................22
Ö
Önlemler .......................................... 118
P
Parça işareti ........................................63
Parça işaretini silme ................ 64, 81, 91
Parçalar ve kumandalar dizini
Arka ................................................. 9
Ekran penceresi ............................145
Ön ................................................... 9
Pil göstergesi .......................................14
Pil ömrü ...........................................125
Pili şarj etme .......................................12
Pod yayını ......................................... 110
153
TR
S
V
Saati ayarlama .........................16, 82, 93
Scene Select ayarlarını
değiştirme ..................................... 81, 83
Sekme görünümü ................................27
Ses şiddetini ayarlama ................... 25, 47
Silme .................................................. 30
Sistem gereksinimleri .................111, 121
Sistem sınırlamaları .......................... 143
Sorun giderme .................................. 127
Sound Organizer ............................... 110
VOR (Voice Operated
Recording) .............................. 37, 81, 86
Ş
Şarj edilebilir pil ................... 12, 116, 125
T
Teknik özellikler ............................... 121
Telefondan kaydetme .......................... 44
Tüm parça işaretlerini silme .....65, 82, 91
U
USB AC adaptörü ............................. 116
USB bellek ....................................... 109
154
TR
W
WMA dosyaları ................................. 122
© 2011 Sony Corporation
Download PDF

advertising