Sony | NWZ-A845 | Sony NWZ-A845 Kullanım Talimatları

İçindekiler
Home
Menüsü
Dizin
Tıklatın! Doğrudan atlayabilirsiniz
 Müzik Aktarma
 Videoları/Fotoğrafları/Podcast’leri Aktarma
 Sorun Giderme
İşletim Kılavuzu
NWZ-A844 / A845 / A846 / A847
©2009 Sony Corporation
4-165-068-72(1)
Müzikçaları satın aldığınız ülke veya bölgeye bağlı olarak bazı modeller bulunamayabilir.
İçindekiler bölümüne gider
Kılavuzdaki konu başlıkları listesinde aradığınızı bulun.
Home menü listesine gider
Müzikçalar menüsündeki seçenek öğeleri listesinde aradığınızı bulun.
Dizin bölümüne atlar
Kılavuzda geçen anahtar kelimeler listesinde aradığınızı bulun.
 İpucu
İçindekiler veya dizin bölümünde bir sayfa numarasını tıklatarak, ilgili sayfaya
atlayabilirsiniz.
Her sayfada bulunan sayfa referans göstergesini (örn:  s. 6) tıklatarak, ilgili sayfaya
atlayabilirsiniz.
Bir başvuru sayfasını anahtar sözcükle aramak amacıyla, anahtar sözcüğü Adobe Reader
penceresindeki metin arama kutusuna yazın.
Çalıştırma prosedürü Adobe Reader sürümünüze bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Sayfa düzenini değiştirmek için
Adobe Reader penceresindeki düğmeleri kullanarak, sayfaların nasıl
görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz.
Metin aramak için metin kutusu
Sürekli
Sayfalar, sayfa pencereye sığacak
şekilde sürekli değişen sayfalar
şeklinde görüntülenir.
Kaydırdığınızda, önceki veya sonraki
sayfalar sürekli olarak yukarı ya da
aşağı kayar.
Tek Sayfa
Sayfalar, sayfa pencereye sığacak
şekilde her seferinde bir sayfa olarak
görüntülenir. Kaydırdığınızda ekran
önceki ya da sonraki sayfaya geçer.
Dizin
İşletim Kılavuzu içindeki düğmeleri kullanmak için
“İçindekiler”, “Home Menüsü hakkında” veya “Dizin” bölümlerine atlamak
için, bu kılavuzun sayfalarının sağ üst köşesindeki düğmeleri tıklatın.
Home
Menüsü
İşletim Kılavuzu içinde gezinme
İçindekiler
Not
Temel İşlemler ve Ekranlar
Müzikçaları Hazırlama
Pili Şarj Etme..........................................19
Ekran Dilini Seçme................................21
Tarih ve Saati Ayarlama..........................22
Müzik Aktarma
Müzik Aktarma Yöntemini Seçme.........23
 Windows Media Player 11 Yazılımını
Kullanarak Müzik Aktarma.................25
CD’lerden müzik aktarma.............................25
Müzik Aktarma...............................................27
 Content Transfer Yazılımını
Kullanarak Müzik Aktarma.................29
 Windows Gezgini Yazılımını
Kullanarak Müzik Aktarma.................31
Müzik Çalma [Music]...............................39
Müzik çalma ekranı........................................40
Müzik listesi ekranı.........................................41
Şarkı Arama............................................42
Bir albüm seçmek için albüm kapakları
arasında gezinme (Albüm Kaydırma). ............43
Bir Televizyonda Müzik Çalmanın
Keyfini Çıkarma...................................45
Müzik ekranının ve sesin çıkışını bir
televizyondan alma
[TV Output(Music)]...........................................45
Televizyon sinyali biçimini değiştirme
[NTSC/PAL settings]..........................................46
Şarkıları Silme........................................47
Müzik Seçenek Menüsünü Kullanma....48
Ayrıntılı bilgi ekranını görüntüleme
[Detailed Information]. ......................................49
Müzik Ayarlarını Değiştirme.................50
Çalma modunu ayarlama [Play Mode]............50
Çalma aralığını ayarlama
[Playback Range]. ..............................................51
Ses kalitesini ayarlama [Equalizer]. .................51
Surround sesi kişiselleştirme
[VPT(Surround)]...............................................53
DSEE (Ses Geliştirme) ile Dinleme
[DSEE(Sound Enhance)].....................................54
Berrak Stereo ile Dinleme
[Clear Stereo]. ...................................................54
Sesi düzeyini ayarlama
[Dynamic Normalizer]. ......................................55
Albüm ekran biçimini seçme
[Album Display Format].....................................55
Videoları/Fotoğrafları/Podcast’leri Aktarma
Video/Fotoğraf/Podcast Aktarma
Yöntemini Seçme..................................33
 Content Transfer Yazılımını
Kullanarak Video/Fotoğraf/Podcast
Aktarma................................................34
 Windows Gezgini Yazılımını
Kullanarak Video/Fotoğraf/Podcast
Aktarma................................................36
Dil Öğrenme İşlevini Kullanma
Dil Öğrenme İşlevini Kullanma.............56
Dil öğrenme işlevini etkinleştirme...............56
Biraz başa alma [Quick Replay].........................57
Belirli bir kesidi tekrar tekrar çalma
(A-B Tekrarlama)...............................................57
Çalma hızını ayarlama (DPC).........................58
Devam 
Dizin
Ürünle Verilen Yazılım...................................18
Uyumlu Yazılım..............................................18
Müzik Çalma
Home
Menüsü
Parçalar ve Kontroller..............................6
Müzikçaları Açma ve Kapatma................9
Home Menüsü hakkında........................10
Home Menüsünü Kullanma...................13
Seçenek Menüsünü Kullanma................16
Yazılım Hakkında...................................18
İçindekiler
İçindekiler
Bir Video Oynatma [Videos]....................59
Fotoğrafları İzleme [Photos]....................81
Video Arama..........................................62
Fotoğrafları Silme..................................84
Fotoğraf Seçenek Menüsünü
Kullanma..............................................85
Fotoğraf Ayarlarını Değiştirme.............86
Home
Menüsü
Fotoğrafları İzleme
İçindekiler
Videoları İzleme
Video oynatma ekranı....................................60
Video listesi ekranı..........................................61
Sahneler arasında gezinme
(Sahne Kaydırma)..............................................62
Bir Televizyonda Videoların Keyfini
Çıkarma................................................64
Videoları Silme.......................................66
O an oynatılmakta olan videoyu silme.........66
Videoları bir listeden seçerek silme..............66
Video Seçenek Menüsünü Kullanma.....67
Video Ayarlarını Değiştirme..................68
Yakınlaştırma işlevini ayarlama
[Zoom Settings].................................................68
Sadece video sesini çalma
[On-Hold Display].............................................71
Video listesini düzenleme
[Order of Video List]..........................................71
Podcast’lerin Keyfini Çıkarma
Podcast çalma/oynatma [Podcasts]. .........72
Podcast nedir?.................................................72
Podcast çalma/oynatma.................................72
Podcast çalma/oynatma ekranı.....................73
Bölüm listesi ekranı........................................75
Podcast listesi ekranı......................................76
Podcast’leri Silme...................................77
O an oynatılmakta olan bölümü silme.........77
Bölüm listesinde bir bölümü silme...............77
Bir podcast’i silme...........................................77
Tüm podcast’leri silme...................................78
Podcast Seçenek Menüsünü
Kullanma..............................................79
Fotoğraf listesi görüntüleme biçimini
ayarlama [Photo List Format]...........................86
Dizin
Videoların çıkışını bir televizyona verme
[TV Output(Video)]...........................................64
Televizyon en-boy oranını seçme
[TV Output Size]. ..............................................65
Televizyon sinyali biçimini değiştirme
[NTSC/PAL settings]..........................................65
Fotoğraf görüntüleme ekranı........................82
Fotoğraf listesi ekranı.....................................83
FM Radyo Dinleme
FM Radyo Dinleme [FM Radio]................87
FM Radyo ekranı............................................88
Yayın istasyonlarını belleğe otomatik olarak
alma [Auto Preset]. ..........................................89
Yayın istasyonlarını manuel olarak belleğe
alma [Save to Preset].........................................90
Belleğe alınmış yayın istasyonlarını
silme...............................................................90
FM Radyo Seçenek Menüsünü
Kullanma..............................................91
FM Radyo Ayarlarını Değiştirme..........92
Alımı ayarlama [Scan Sensitivity]. .....................92
Mono/stereo ayarı [Mono/Auto]. .....................92
Gürültü Bastırma İşlevini Kullanma
Gürültü Bastırma Hakkında..................93
Gürültü Bastırma İşlevini Kullanarak
Çalma [Noise Canceling]...........................95
Dış Ses Kaynaklarını Dinleme
[External Input Mode]. ...............................96
Müzik Çalmadan Ortam Gürültüsünü
Azaltma [Quiet Mode]. ............................98
Gürültü Bastırma Ayarlarını
Değiştirme............................................99
Gürültü Bastırma Ortamını seçme
[Select NC Environment]....................................99
Gürültü Bastırma etkisini ayarlama
[Set Noise Cancel Level]................................... 100
Devam 
Ortak Ayarları Değiştirme...................101
Pil Ömrü Hakkında..............................111
Biçim ve Bit Hızı nedir?.......................112
Ses biçimi nedir?.......................................... 112
Video biçimi nedir?..................................... 113
Fotoğraf biçimi nedir?................................. 113
Veri Depolama......................................114
Müzikçaların Donanım Yazılımını
Güncelleme.........................................115
Sorun Giderme
Sorun Giderme.....................................116
Mesajlar................................................129
Ek Bilgiler
Uyarılar.................................................131
Lisans ve Ticari Marka Uyarısı.............140
Özellikler..............................................158
Dizin.....................................................165
Dizin
Yararlı Bilgiler
Home
Menüsü
Müzikçalar bilgilerini görüntüleme
[Unit Information].......................................... 101
Sesi düzeyini sınırlandırma
[AVLS (Volume Limit)].................................... 102
Bip sesini kapatma [Beep Settings]. ............... 102
Ekranı kapatma süresini ayarlama
[Screen Off Timer].......................................... 103
Ekran parlaklığını ayarlama
[Brightness].................................................... 104
Duvar kağıdını ayarlama
[Wallpaper Settings]........................................ 105
Güncel saati ayarlama [Set Date-Time]. ........ 106
Tarih biçimini ayarlama
[Date Display Format]. .................................... 107
Saat biçimini ayarlama
[Time Display Format]..................................... 107
Şarj miktarını sınırlama
[Battery Care]................................................. 108
Fabrika ayarlarına dönme
[Reset All Settings].......................................... 108
Belleği biçimlendirme [Format]................... 109
USB bağlantı modunu kullanma
[USB Connection Mode].................................. 109
Ekran dilini seçme
[Language Settings]......................................... 110
İçindekiler
Ortak Ayarlar
Temel İşlemler ve Ekranlar
Temel İşlemler ve Ekranlar
İçindekiler
Parçalar ve Kontroller
Home
Menüsü
Dizin
 BACK/HOME düğmesi
Bir liste ekranı düzeyi yukarı çıkmak
veya önceki menüye dönmek için
basın.
Home menüsünü görüntülemek için
BACK/HOME düğmesini basılı
tutun ( s. 10).
 WM-PORT jakı
Ürünle verilen USB kablosunu veya
isteğe bağlı çevre birimlerini
bağlamak için kullanın. İsteğe bağlı
video/ses çıkış kablosunu kullanarak
müzikçaları bir televizyona da
bağlayabilirsiniz ( s. 45, 64).
 5 işlevli düğme*1
Çalma işlemini başlatır ve
müzikçaların ekran menülerinde
gezinmeyi sağlar ( s. 13, 16).
 Ekran
Bkz  s. 40, 60, 73, 82, 88.
 Kulaklık jakı
Kulaklık fişi yerine oturana kadar
itin. Kulaklık doğru bağlanmazsa, ses
kulaklıktan düzgün çıkmayabilir.
Gürültü Bastırma işlevi hakkında
Gürültü Bastırma işlevi sadece
ürünle verilen kulaklıkla
kullanılabilir.
Ürünle verilen kulaklık sadece bu
modellerle kullanılabilir ve başka
cihazlarla kullanılamaz.
 VOL +*1/– düğmesi
Sesi ayarlar.
 OPTION/PWR OFF düğmesi
Seçenek menüsünü görüntülemek
için basın ( s. 16, 48, 67, 79, 85,
91).
OPTION/PWR OFF düğmesini
basılı tutarsanız, ekran kapanır ve
müzikçalar bekleme moduna girer
( s. 9).
Devam 
Temel İşlemler ve Ekranlar
İçindekiler
 HOLD düğmesi
Müzikçaları taşırken HOLD
düğmesini kullanarak, müzikçaların
yanlışlıkla çalışmasını
önleyebilirsiniz. HOLD düğmesi ok
 yönünde kaydırıldığında, tüm
işlem düğmeleri devre dışı kalır.
HOLD düğmesini aksi yöne
kaydırırsanız, HOLD işlevi devre dışı
kalır.
Home
Menüsü
Dizin
 Askı deliği
Bu, bir askı bağlamak için kullanılır
(ayrı satılır).
 RESET düğmesi
Müzikçaları varsayılan ayarlara
sıfırlamak için RESET düğmesine
küçük bir pim v.b. ile basın
( s. 116).
Üzerinde dokunduğunuzda
hissedebileceğiniz çıkıntılı noktalar vardır.
Düğme işlemlerinde bu çıkıntılı noktalardan
yararlanabilirsiniz.
*1
Devam 
Temel İşlemler ve Ekranlar
Küçük
S
(turuncu)
Büyük
M
(yeşil)
L
(açık mavi)
Bir kulaklık lastiğini çıkartma
Kulaklığı tutun ve kulaklık lastiğini çevirerek çekin.
 İpucu
Kulaklık lastiği kayıyorsa ve çıkartılamıyorsa, bunu kuru yumuşak bir bezle tutun.
Bir kulaklık lastiğini takmak için
Kulaklığın çıkıntılı parçası tamamen örtülünceye kadar kulaklık lastiğinin iç
parçalarını çevirerek kulaklığın içine itin.
Dizin
Renkli parçalar
Home
Menüsü
Kulaklık lastiklerinin boyları (iç renk)
İçindekiler
Kulaklık lastiklerini takma
Kulaklık lastikleri doğru bir şekilde oturmuyorsa, gürültü bastırma etkisi optimum
olmaz. Gürültü bastırmayı optimize etmek ve daha iyi ses kalitesinin keyfini
sürebilmek için, kulaklık lastiklerini başka bir boydakiyle veya kulaklık lastiklerinin
konumunu kulağınıza rahat ve sıkı bir şekilde oturacak şekilde ayarlayın.
Sevk edilirken kulaklığı M boyundaki kulaklık lastikleri takılmıştır. M boyundaki
kulaklık lastiklerinin kulağınıza uymadığını hissediyorsanız, ürünle verilen S veya L
boyundaki kulaklık lastiklerini kullanın. Kulaklık lastiklerinin boyundan, içindeki renge
bakarak emin olun. Kulaklık lastiklerini değiştirirken, kulaklık lastiklerinin kulaklıktan
ayrılıp kulağınızın içinde kalmasını önlemek için bunları kulaklıklara iyice takın.
Temel İşlemler ve Ekranlar
HOLD düğmesi
 İpucu
gösterilirse, HOLD işlevini devre dışı bırakmak için HOLD
Ekranın tepesinde
düğmesini okun tersi yönünde  kaydırın.
Müzikçaları kapatmak için
OPTION/PWR OFF düğmesini basılı tutun. [POWER OFF] gösterilir,
ardından müzikçalar bekleme moduna geçer ve ekran kapanır.
 İpucu
Müzikçaları kullanmadan önce tarih ve saati ayarlayın ( s. 22, 106).
Duraklatma sırasında, yaklaşık 10 dakika süreyle herhangi bir işlem yapılmazsa
müzikçalar otomatik olarak bekleme moduna geçer ve ekran kapanır. Bekleme
modunda, ekranı tekrar açmak için herhangi bir düğmeye basın.
bir gün boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, müzikçalar otomatik olarak
Yaklaşık

tamamen kapanır.
Not
Bir bilgisayara bağlandığında müzikçaları kullanamazsınız. Müzikçaları çalıştırmadan
önce USB kablosunu çıkartın.
USB kablosuyla bir bilgisayara bağladıktan sonra, çalınan son şarkının, oynatılan
videonun, fotoğrafın v.b. kaldığı yerden devam etme bilgisi de silinir. İstenen içeriği
tekrar liste ekranından seçin.
Müzikçalar bekleme modundayken bile çok az da olsa pil tüketir. Bu nedenle,
müzikçalar kalan pil gücüne bağlı olarak beklenmediği bir anda tamamen kapanabilir.
Dizin
Müzikçaları açmak için
Müzikçaları açmak için herhangi bir düğmeye basın.
Home
Menüsü
OPTION/PWR OFF düğmesi
İçindekiler
Müzikçaları Açma ve Kapatma
10
Temel İşlemler ve Ekranlar
Bilgi bölgesi
Home
Menüsü
Aşağıdaki tablo Home menüsündeki öğeleri göstermektedir. Her menünün
öğle listesi hakkında ayrıntılar için, bkz  s. 11.
Her menü öğlesi hakkında ayrıntılar için, belirtilen başvuru sayfasına bakın.
İçindekiler
Home Menüsü hakkında
[FM Radio]
[Photos]
[Music]
[Settings]
[Noise Canceling]
Dizin
[Go to video playback screen]
[Videos]
[Go to song playback screen]
[Podcasts]
[Go to video
playback screen]
Video oynatma ekranını görüntülemek için.
[FM Radio]
FM radyo yayınlarını dinlemek için ( s. 87).
[Noise Canceling] Aktif gürültü kontrolü teknolojisiyle istenmeyen ortam
gürültüsünü azaltmak için ( s. 93). Gürültü Bastırma
işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu
simgeyi seçin.
Müzikçalara aktarılmış fotoğraflara bakmak için
[Photos]
( s. 81).
[Music]
Müzikçalara aktarılmış şarkıları çalmak için ( s. 39).
[Videos]
Müzikçalara aktarılmış videoları izlemek için ( s. 59).
[Settings]
Müzikçaların ve bunun uygulamalarının ayarlarını
yapmak için ( s. 101).
Müzikçalara aktarılmış podcast bölümlerini oynatmak için
( s. 72).
[Podcasts]
[Go to song
playback screen]
Müzik çalma ekranını görüntülemek için.
Devam 
11
Temel İşlemler ve Ekranlar
[FM Radio]................................ 87
[Noise Canceling: On/Off]........95
[NC Modes]..........................96, 98
[Music]..................................... 39
[Videos]................................... 59
[Settings]
[Music Settings]
[Play Mode]............................ 50
[Playback Range].................... 51
[Equalizer].............................. 51
[VPT(Surround)]................... 53
[DSEE(Sound Enhance)]...... 54
[Clear Stereo].......................... 54
[Dynamic Normalizer].......... 55
[Album Display Format]....... 55
[Language Learning Mode]..... 56
[DPC (Speed Control)]......... 58
[TV Output(Music)].............. 45
[NTSC/PAL settings]............. 46
[Video Settings]
[Zoom Settings]..................... 68
[On-Hold Display]................. 71
[Order of Video List]............. 71
[TV Output(Video)].............. 64
[NTSC/PAL settings]............. 65
[TV Output Size].................... 65
[Podcasts]................................. 72
[Go to song playback screen]..... 40
Devam 
Dizin
[Photos].................................. 81
Home
Menüsü
[Noise Canceling]
[Photo Settings]
[Photo List Format]............... 86
[FM Radio Settings]
[Scan Sensitivity].................... 92
[Mono/Auto].......................... 92
[NC Settings]
[Set Noise Cancel Level]..... 100
[Select NC Environment]...... 99
[Common Settings]
[Unit Information]............... 101
[AVLS (Volume Limit)]....... 102
[Beep Settings]...................... 102
[Screen Off Timer]............... 103
[Brightness]........................... 104
[Wallpaper Settings]............ 105
[Clock Settings]............106, 107
[Battery Care]....................... 108
[Reset/Format].............108, 109
[USB Connection Mode].... 109
[Language Settings]............21, 110
İçindekiler
[Go to video playback screen].... 60
12
Temel İşlemler ve Ekranlar
Açıklama
, , , ,
, , v.b.
Çalma/oynatma durumu ( s. 40, 60, 82)
Home
Menüsü
Simgeler
İçindekiler
Bilgi bölgesi hakkında
Aşağıdaki tabloda gösterilen simgeler bilgi bölgesinde gösterilir. Simgeler
çalma/oynatma durumuna, ayarlara veya ekrana göre değişiklik gösterir.
Simgeler hakkında ayrıntılar için ilgili başvuru sayfasına bakın.
Tuş kilidi göstergesi ( s. 7)

Televizyon çıkışı göstergesi ( s. 45)
Kalan pil gücü göstergesi ( s. 19)
Dizin
Gürültü Bastırma göstergesi ( s. 95)
13
Temel İşlemler ve Ekranlar
Home
Menüsü
Home menüsü şarkı aramak, ayarları değiştirmek gibi her uygulamamanın
başlangıç noktasıdır.
Müzikçaların BACK/HOME düğmesini basılı tutarak, Home menüsünü
görüntüleyebilirsiniz.
İçindekiler
Home Menüsünü Kullanma
Dizin
BACK/HOME düğmesi
5 işlevli düğme
Home menüsünden, ekrandaki istediğiniz öğeyi 5 işlevli düğmeyi kullanarak
seçebilirsiniz.
/// düğmesi: Bir öğeyi seçer.
 düğmesi: Bir öğeyi onaylar.
Devam 
14
Temel İşlemler ve Ekranlar
Örneğin: Home menüsünden, [Music]  [Album]  istediğiniz
albümü  istediğiniz şarkıyı seçin.
İçindekiler
Bu kılavuzda Home menüsündeki kullanım yönergeleri aşağıda açıklanmıştır.
Yukarıdaki örnek için gerçek işlemler aşağıda gösterilmiştir.
Home
Menüsü
 BACK/HOME düğmesini basılı tutun.
Home menüsü gösterilir.
Dizin

BACK/HOME düğmesi
[Music] öğesini seçmek için ///
düğmesine basın, ardından onaylamak
için  düğmesine basın.
[Music] ekranı gösterilir.
 [Album] öğesini seçmek için ///
düğmesine basın, ardından onaylamak
için  düğmesine basın.
Albüm listesi görüntülenir.
Devam 
15
Temel İşlemler ve Ekranlar
İçindekiler
 Bir albümü seçmek için ///
düğmesine basın, ardından onaylamak
için  düğmesine basın.
Seçilen albümün şarkı listesi görüntülenir.
Home
Menüsü
 Bir şarkı seçmek için ///
düğmesine basın, ardından onaylamak
için  düğmesine basın.
Müzik çalma ekranı gösterilir ve çalma
başlar.
İşlem esnasına Home menüsüne geri dönmek için
BACK/HOME düğmesini basılı tutun.
İşlem esnasına bir önceki ekrana geri dönmek için
BACK/HOME düğmesine basın.
Dizin
16
Temel İşlemler ve Ekranlar
Home
Menüsü
Seçenek menüsünde görüntülenen menü öğeleri, işleve bağlı olarak değişir ve
her uygulama için ayarları değiştirmenize izin verir.
Seçenek menüsünü OPTION/PWR OFF düğmesine basarak
görüntüleyebilirsiniz. Menü seçeneğini iptal etmek için OPTION/PWR OFF
düğmesine bir kez daha basın.
İçindekiler
Seçenek Menüsünü Kullanma
Dizin
OPTION/PWR OFF
düğmesi
5 işlevli düğme
Seçenek menüsünden, ekrandaki istediğiniz öğeyi 5 işlevli düğmeyi kullanarak
seçebilirsiniz.
/ düğmeleri: Seçenek menüsünden,
(Arama) menüsünden ve
[To Playback
Screen] menüsünden bir menü seçin.*1
/ düğmesi: Bir menü öğesini seçer.
 düğmesi: Bir öğeyi onaylar.
*1
(arama) menüsü veya
[To Playback Screen]
simgesi, ekrana bağlı olarak gösterilmeyebilir.
Örnek olarak aşağıda [Play Mode] seçeneğini [Shuffle] olarak ayarlama
işlemleri gösterilmiştir.
 Müzik çalma ekranında OPTION/PWR
OFF düğmesine basın.
Seçenek menüsü gösterilir.
OPTION/PWR OFF düğmesi
Devam 
17
Temel İşlemler ve Ekranlar
İçindekiler
 [Play Mode] öğesini seçmek için
/// düğmesine basın, ardından
onaylamak için  düğmesine basın.
Home
Menüsü
 [Shuffle] öğesini seçmek için ///
düğmesine basın, ardından onaylamak
için  düğmesine basın.
Çalma modu [Shuffle] olarak değişir.
Seçenek menüsündeki öğeler, OPTION/PWR OFF düğmesine bastığınız
ekrana bağlı olarak değişir.
Ayrıntılar için aşağıdaki sayfalara bakın.
“Müzik Seçenek Menüsünü Kullanma” ( s. 48)
“Video Seçenek Menüsünü Kullanma” ( s. 67)
“Podcast Seçenek Menüsünü Kullanma” ( s. 79)
“Fotoğraf Seçenek Menüsünü Kullanma” ( s. 85)
“FM Radyo Seçenek Menüsünü Kullanma” ( s. 91)
Dizin
18
Temel İşlemler ve Ekranlar
Content Transfer ile aktarıldıktan sonra bazı WMV dosyaları çalınamaz. Bunları Windows Media
Player 11 yazılımını kullanarak tekrar aktarırsanız belki çalınabilirler.
*1
 İpucu
SonicStage ile yönetilen ATRAC dosyaları, müzikçalara MP3 dosya biçimine
dönüştürüldükten sonra aktarılabilirler.
WALKMAN Guide
İşletim Kılavuzu (bu PDF dosyası) ve kullanışlı bağlantıların listesi
kullanımınıza sunulmuştur.
Uyumlu Yazılım
Windows Media Player 11
Windows Media Player CD’lerden ses verisi alabilir ve müzikçalara veri
aktarabilir.
Aktarılabilir dosyalar: Müzik (MP3, WMA), Video (WMV), Fotoğraf (JPEG)
İşlemle ilgili ayrıntılar için yazılımın Yardım bölümüne başvurun ya da
aşağıdaki web sitesini ziyaret edin.
http://support.microsoft.com/
Dizin
Content Transfer
Content Transfer, bilgisayardan müzikçalara basit bir sürükle ve bırak işlemiyle
müzik, video veya fotoğraf aktarabilir. Content Transfer yazılımına verileri
sürükleyip bırakmak için Windows Gezgini veya iTunes yazılımlarını
kullanabilirsiniz. Content Transfer yazılımı, müzikçalar tarafından
desteklenmeyen bir biçimi çalınabilir/oynatılabilir bir biçime de dönüştürebilir.
İşlemle ilgili ayrıntılar için yazılımın Yardım bölümüne bakın.
Aktarılabilir dosyalar: Müzik (MP3, WMA, AAC, WAV), Fotoğraf (JPEG),
Video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*1)
Home
Menüsü
Ürünle Verilen Yazılım
İçindekiler
Yazılım Hakkında
19
Müzikçaları Hazırlama
Müzikçaları Hazırlama
Home
Menüsü
Müzikçalar çalışmakta olan bir bilgisayara bağlandığı zaman müzikçaların pili
şarj edilir.
Müzikçaları bilgisayarınıza bağlarken, ürünle verilen USB kablosunu kullanın.
simgesini gösterdiğinde,
Ekranın üst sağ köşesindeki kalan pil göstergesi
şarj işlemi tamamlanmıştır (şarj etme süresi yakl. 3 saattir).
İçindekiler
Pili Şarj Etme
Dizin
Müzikçaları ilk kez kullanıyorsanız ya da uzun bir süredir kullanmadıysanız,
durumuna gelene dek müzikçaları
ekranın kalan pil durumu göstergesi
tam olarak şarj edin.
[Battery Care] modu hakkında
[Battery Care] modunda, pil tam şarj olmadan kısa bir süre önce müzikçalar
şarj etmeyi durdurur. Birkaç saatlik uzun bir süre kullanmanız gerekiyorsa,
pilin ömrünü etkileyen kullanılabilir şarj etme-boşalma çevrimlerinin sayısını
artırmak, yani pilin ömrünü uzatmak üzere, [Battery Care] öğesini [On] olarak
ayarlayabilirsiniz.
[Battery Care] modunun nasıl kullanılacağı hakkında bilgi için bkz “Şarj
miktarını sınırlama [Battery Care]” ( s. 108).
Pil göstergesi hakkında
Bilgi bölgesindeki pil göstergesi kalan pil şarjını gösterir.
Pilin gücü azaldıkça, simgedeki çubuklar kaybolur. [LOW BATTERY. Please
Charge.] mesajı görüntülenirse, müzikçaları kullanamazsınız. Bu durumda,
müzikçaları bilgisayarınıza bağlayarak pili şarj edin. Pil ömrü hakkında bilgi
almak için bkz  s. 162.
 İpucu
Şarj ederken, [Screen Off Timer] ayarının ( s. 103) süresi bittiğinde ekran kapanır.
Şarj durumunu veya diğer göstergeleri görmek üzere ekranı açmak için herhangi bir
düğmeye basın.
Devam 
20
Müzikçaları Hazırlama
Home
Menüsü
Dizin
Uzun bir süre kullanılmamış müzikçaları şarj ettiğinizde, bilgisayarınız müzikçaları
tanımayabilir veya ekranda hiçbir şey gösterilmeyebilir. Müzikçaları yaklaşık 5 dakika
şarj edin, ardından normal çalışmaya başlayacaktır.
Pili, sıcaklığın 5 ºC ila 35 ºC arasında olduğu bir ortamda şarj edin. Pili bu aralığın
dışında bir ortam sıcaklığında şarj etmeyi denerseniz,
simgesi kaybolabilir ve şarj
etme işlemi yürütülemeyebilir.
Pil tükenmeden önce yaklaşık 500 kez şarj edilebilir. Bu sayı müzikçaları kullandığınız
koşullara bağlı olarak değişebilir.
Ekrandaki pil göstergesi yalnızca bir tahmindir. Örneğin, göstergedeki bir siyah bölme
her zaman pilin tam olarak dörtte birlik şarjını belirtmez.
Müzikçalar bilgisayara erişirken ekranda [Do not disconnect.] mesajı görüntülenir. [Do
not disconnect.] mesajı görüntülenirken ürünle verilen USB kablosunun bağlantısını
kesmeyin. Aksi taktirde, aktarılmakta olan veya müzikçalarda bulunan veriler zarar
görebilir.
Bilgisayara bağlı olduğunda müzikçalardaki kontrol düğmeleri devre dışı kalır.
Müzikçaları 6 aydan uzun bir süre kullanmayacaksanız, pil performansını korumak için
bu süre zarfında pili en az bir kez şarj edin.
Bilgisayara bağlanan bazı USB cihazları, müzikçaların düzgün çalışmasına engel olabilir.
Kişisel olarak oluşturulmuş bilgisayarlar ya da modifiye edilmiş bilgisayarlar
kullanıldığında pilin şarj edileceğini garanti etmiyoruz.
Müzikçalar USB kablosu ile bağlıyken bilgisayar, Uyku ya da Hazırda Bekleme gibi bir
güç tasarrufu moduna girerse, müzikçaların pili şarj edilmez. Aksine, müzikçalar pilden
güç çekmeye devam ederek pili boşaltır.
Müzikçaları AC güç kaynağına bağlı olmayan bir dizüstü bilgisayara uzun süre bağlı
bırakmayın; müzikçalar bilgisayarın pilini tüketebilir.
Müzikçalar bir bilgisayara bağlıyken, bilgisayarı açmayın, yeniden başlatmayın, uyku
modundan çıkarmayın veya kapatmayın. Bu işlemler müzikçaların arızalanmasına
neden olabilir. Bu işlemleri gerçekleştirmeden önce müzikçaların bilgisayarla
bağlantısını kesin.
Şarj edilirken müzikçalarda ısı oluşabilir. Bu bir arıza değildir.
USB kablosuyla bir bilgisayara bağladıktan sonra, çalınan son şarkının, oynatılan
videonun, fotoğrafın v.b. kaldığı yerden devam etme bilgisi de silinir. İstenen içeriği
tekrar liste ekranından seçin.
İçindekiler
Not
21
Müzikçaları Hazırlama
İçindekiler
Ekran Dilini Seçme
Menü ve mesajlar için birçok dil arasından seçim yapabilirsiniz.
Home
Menüsü
BACK/HOME düğmesi
5 işlevli düğme
 Home menüsünden,
[Settings]  [Language Settings] 
istediğiniz dil ayarını seçin.
Dil
Mesaj ve menüler şu dillerde görüntülenir
[Deutsch]
Almanca
[English]
İngilizce
[Español]
İspanyolca
[Français]
Fransızca
[Italiano]
İtalyanca
[Português]
Portekizce
[Русский]
Rusça
[
]*1
Japonca
[
]
Korece
[
]
Basitleştirilmiş Çince
[
]
Geleneksel Çince
Müzikçaların sürüm bölgesine bağlı olarak Japonca ekran dili bulunmayabilir.
*1
Dizin
[Settings]
22
Müzikçaları Hazırlama
Tarih ve saat ayarlanmadan müzikçaların bazı uygulamaları doğru çalışmaz.
Müzikçaları kullanmadan önce tarih ve saati ayarlayın.
İçindekiler
Tarih ve Saati Ayarlama
Home
Menüsü
[Settings]
5 işlevli düğme
 Home menüsünden,
[Settings]  [Common Settings]  [Clock
Settings]  [Set Date-Time] öğesini seçin.
 Yılı seçmek için / düğmesine basın ve ardından değeri
değiştirmek için / düğmesine basın.
  adımındaki gibi ayarları ay, tarih, saat ve dakika olarak yapın,
ardından onaylamak için  düğmesine basın.
 İpucu
[YYYY/MM/DD], [MM/DD/YYYY] ve [DD/MM/YYYY] seçenekleri arasından tarih
biçimini seçebilirsiniz. Ayrıca, saat biçimi için [12-hour] veya [24-hour] seçeneğini
seçebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz “Tarih biçimini ayarlama [Date Display Format]”
( s. 107) veya “Saat biçimini ayarlama [Time Display Format]” ( s. 107).
Not
Örneğin, müzikçalar uzun bir süre kullanılmadığında pil gücü tükenirse, tarih ve saat
ayarları sıfırlanır ve güncel saat ve tarih yerine “-” simgesi görüntülenir.
Saat ayda yaklaşık 60 saniyeye kadar ileri gidebilir ya da geri kalabilir. Bu durumda saati
tekrar ayarlayın.
Dizin
BACK/HOME düğmesi
23
Müzik Aktarma
Müzik Aktarma
 Windows Media Player 11 yazılımını kullanarak CD’lerden müzik
aktarma ( s. 25)
 Content Transfer yazılımını kullanarak iTunes v.b. yazılımdan müzik
aktarma ( s. 29)
iTunes v.b. ile yönetilen müzikleriniz varsa, bunları Content Transfer
yazılımını kullanarak müzikçalara aktarabilirsiniz.
 Windows Gezgini yazılımını kullanarak müzikleri sürükle ve bırak
yöntemiyle aktarma ( s. 31)
Bilgisayarınızdaki Windows Gezgini yazılımını kullanarak
bilgisayarınızdaki müzikleri sürükle ve bırak yöntemiyle doğrudan
aktarabilirsiniz.
Dizin
Windows Media Player 11 yazılımını kullanarak müzikleri CD’lerinizden
v.b. bilgisayarınıza aktarabilir ve ardından bunları müzikçalara
aktarabilirsiniz.
Home
Menüsü
Müzikleri ses CD’lerinden veya internet ve benzerinden aktarabilirsiniz.
Bilgisayarınıza müzik aktarmak için uygun yazılım kullanın.
Müzikçalarınıza müzik aktarmak için aşağıdaki üç yolu kullanabilirsiniz.
İçindekiler
Müzik Aktarma Yöntemini Seçme
24
Müzik Aktarma
Müzikçalarla bir bilgisayar arasındaki veri aktarımı sırasında, müzikçaların ekranında
[Do not disconnect.] mesajı gösterilir. [Do not disconnect.] gösterilirken, USB
kablosunu ayırmayın. Aksi taktirde, aktarılmakta olan veya müzikçalarda bulunan
veriler zarar görebilir.
AC güç kaynağına bağlı olmayan bir dizüstü bilgisayara uzun süre bağlı
Müzikçaları

bırakmayın; müzikçalar bilgisayarın pilini tüketebilir.
Müzikçalar bilgisayara bağlıyken, bilgisayarı açarsanız ya da yeniden başlatırsanız
müzikçalar düzgün çalışmayabilir. Böyle bir durumda, müzikçaları sıfırlamak için
müzikçaların RESET düğmesine basın ( s. 116). Bilgisayarı açmadan veya yeniden
başlatmadan önce müzikçaların bilgisayarla bağlantısını kesin.
Dizin
Not
Home
Menüsü
Müziklerin nasıl aktarılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için her yazılımın Yardım
bölümüne başvurun.
dosya biçimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz “Desteklenen dosya biçimi”
Desteklenen

( s. 158).
Müzikçalar SonicStage yazılımını kullanmaz (Sony tarafından geliştirilmiş olan
SonicStage yazılımı bir bilgisayardaki müzikleri yönetir veya diğer tipte müzikçalara
müzik aktarır). Bu müzikçalar için, SonicStage yazılımını kullanmadan yukarıdaki üç
yolla müzikleri aktarabilirsiniz.
SonicStage tarafından yönetilen ATRAC dosyaları, MP3 dosya formatına
dönüştürüldükten sonra müzikçalara aktarılabilir.
İçindekiler
 İpucu
25
Müzik Aktarma
İçindekiler
Windows Media Player 11 Yazılımını
Kullanarak Müzik Aktarma
 İpucu
CD’lerden müzik aktarma
CD’lerinizden müzik kopyalamak için Windows Media Player 11 yazılımı
kullanabilirsiniz. Bir CD’den bilgisayarınıza müzik kopyalamak için aşağıdaki
yönergeleri takip edin.
 Bir ses CD’si yerleştirin.
 Windows Media Player 11 yazılımını başlatın ve ardından
pencerenin üstündeki [Kopyala] sekmesini tıklatın.
İnternete bağlıyken, Windows Media Player 11 yazılımı CD bilgisini (CD
başlığı, şarkı adı veya sanatçı adı v.b.) alır ve bunları pencerede görüntüler.
Devam 
Dizin
Kullanım hakkında ayrıntılı bilgiler ve Windows Media Player ile ilgili destek için
http://support.microsoft.com/ web adresindeki Windows Media Player bilgilerine
başvurun.
Home
Menüsü
Windows Media Player 11 yazılımını kullanarak şarkıları CD’lerinizden v.b.
bilgisayarınıza aktarabilir ve ardından bunları müzikçalara aktarabilirsiniz.
26
Müzik Aktarma
Windows Media Player 11 yazılımı CD’yi kopyalamaya başlar.
İçeri aktarılan şarkılar [Kitaplığa kopyalandı] olarak gösterilir. Tüm
şarkılar aktarılıncaya kadar bekleyin.
Not
İçeri aktarılan şarkılar yalnızca kişisel kullanımla sınırlandırılmıştır. Şarkının bu
sınırlandırılma dışında kullanılması telif hakkı sahiplerinin iznini gerektirir.
Dizin
Aktarılan şarkılar bilgisayarın [Müziğim] klasöründe (Windows XP) veya [Müzik]
klasöründe (Windows Vista) depolanır. Şarkıları bulmak için Windows Media Player
11 penceresinin [Kitaplık] sekmesini tıklatın.
Windows Media Player 11 yazılımı CD bilgisini internetteki bir veri tabanından alır.
Fakat, CD’ye bağlı olarak bilgiler veri tabanında bulunmayabilir. CD’lerinizin bilgileri
yoksa, bu bilgileri aktarma işleminden sonra ekleyebilirsiniz. CD bilgisi ekleme ve
düzenleme hakkında bilgi edinmek için, Windows Media Player 11 yazılımının Yardım
bölümüne başvurun.
Bir şarkının içeri aktarılmasını istemiyorsanız, şarkı başlığının solunda bulunan
kutudaki işareti kaldırın.
Home
Menüsü
 İpucu
İçindekiler
 [Kopyalamayı Başlat] öğesini tıklatın.
27
Müzik Aktarma
Bilgisayarınızdan müzikçalara müzik aktarmak için Windows Media Player
11 yazılımını kullanabilirsiniz.
İçindekiler
Müzik Aktarma
Home
Menüsü
Dizin
Not
Ürünle verilen USB kablosuyla bilgisayarınıza bağladıktan sonra Content Transfer
otomatik olarak başlarsa, Content Transfer yazılımının kullanılması gerekmediği için
Content Transfer yazılımını kapatın ve göz ardı edin. Content Transfer yazılımının
otomatik başlamaya ayarlanması hakkında ayrıntılı bilgi için Content Transfer
yazılımının Yardım bölümüne bakın.
 Windows Media Player 11 yazılımını başlatın ve ardından
müzikçaları bilgisayarınıza ürünle verilen USB kablosunu
kullanarak bağlayın.
işareti yukarı bakacak
USB kablosunun konektörünü müzikçalara
şekilde takın.
[Aygıt Ayarları] penceresi gösterilir.
 [İptal] öğesini tıklatın.
Otomatik Kullan penceresi gösterilirse, [İptal] veya Kapat simgesini
tıklatarak bunu kapatın.
[İptal] yerine [Son] öğesini tıklatırsanız, Windows Media Player yazılımı
kitaplığının tamamı otomatik olarak müzikçalara kopyalanır. Kitaplığın
boyutu müzikçalardaki kullanılabilir depolama alanından daha büyükse,
kopyalama süreci başlamaz.
[Aygıt Ayarları] penceresini herhangi bir zamanda açabilirsiniz. Bunun
açmak için Windows Media Player penceresinin sol tarafındaki
[WALKMAN] öğesini sağ tuşla tıkların ve ardından [Eşitleme Kur]
öğesini tıklatın.
Devam 
28
Müzik Aktarma
tıklatın.
 İstediğiniz şarkıları pencerenin sağ tarafındaki Senkronizasyon
 Senkronizasyonu başlatmak için [Eşitlemeyi Başlat] öğesini tıklatın.
Dizin
Senkronizasyon tamamlandığında, Senkronizasyon Listesi alanında
müzikçaları artık ayırabileceğinize dair bir mesaj gösterilir.
Tamamlandıktan sonra, Windows Media Player 11 yazılımını kapatabilir
ve müzikçaları bilgisayardan ayırabilirsiniz.
Home
Menüsü
Listesine sürükleyip bırakın.
Şarkılar Senkronizasyon Listesine eklenir.
İçindekiler
 Windows Media Player 11 penceresindeki [Eşitle] sekmesini
29
Müzik Aktarma
İçindekiler
Content Transfer Yazılımını Kullanarak
Müzik Aktarma
Home
Menüsü
iTunes v.b. ile yönetilen müzikleriniz varsa, bunları Content Transfer yazılımını
kullanarak müzikçalara aktarabilirsiniz. Content Transfer yazılımına müzikleri
sürükleyip bırakmak için iTunes v.b. yazılımını kullanabilirsiniz.
Dizin
Not
Content Transfer, Windows Media Player içerikleri için kullanılamaz.
Telif hakkı korumalı içerikler aktarılamaz.
Content Transfer müzikçalara iTunes 8.1 yazılımından veri aktarımını destekler. iTunes
yazılımından aktarmanın sınırlandırılmasıyla ilgili ayrıntılılar için, müşteri destek web
sitelerini ziyaret edin ( s. 139).
 Müzikçaları bilgisayarınıza ürünle verilen USB kablosunu
kullanarak bağlayın.
işareti yukarı bakacak
USB kablosunun konektörünü müzikçalara
şekilde takın.
Content Transfer otomatik olarak başlar.
Content Transfer yazılımının otomatik başlamaya ayarlanması ve genel
çalışması hakkında ayrıntılı bilgi için Content Transfer yazılımının
Yardım bölümüne bakın.
başlatmak için [Başlat] menüsündeki [Tüm Programlar] öğesini
Yazılımı

de tıklatıp ardından [Content Transfer] - [Content Transfer] öğesini
tıklatabilirsiniz.
 iTunes ve benzeri bir yazılımı başlatın.
Devam 
30
Müzik Aktarma
bunları Content Transfer yazılımına sürükleyip bırakın.
Content Transfer yazılımı veri tipini dosya adı uzantısından tanır ve
bunları müzikçaların ilgili klasörüne gönderir.
Content Transfer
Home
Menüsü
iTunes v.b.
İçindekiler
 iTunes ve benzeri bir yazılımdan istediğiniz şarkıları seçin ve
Dizin
31
Müzik Aktarma
İçindekiler
Windows Gezgini Yazılımını Kullanarak
Müzik Aktarma
Home
Menüsü
Bilgisayarınızdaki Windows Gezgini yazılımını kullanarak verileri sürükle ve
bırak yöntemiyle doğrudan aktarabilirsiniz.
Dizin
 Müzikçaları bilgisayarınıza ürünle verilen USB kablosunu
kullanarak bağlayın.
USB kablosunun konektörünü müzikçalara
şekilde takın.
işareti yukarı bakacak
 [Başlat] – [Bilgisayarım] veya [Bilgisayar] – [WALKMAN] – [Storage
Media] öğesini tıklatın ve ardından [MUSIC] klasörünü seçin.
Bilgisayar ortamınıza bağlı olarak veri hiyerarşisi farklılık gösterebilir.
Devam 
32
Müzik Aktarma
alt klasörüne sürükleyip bırakın.
Bilgisayarınızdaki müzik dosyaları veya klasörleri
Müzikçalarınızdaki [MUSIC] klasörü
İçindekiler
 Dosyaları veya klasörleri [MUSIC] klasörüne veya bu klasörün bir
Home
Menüsü
Dizin
8. düzeyden sonra dosyalara ve klasöre erişim garanti edilmez.
1.
7.
8.
9.
Not
Müzikçalarda [Do not disconnect.] mesajı görüntülenirken ürünle birlikte verilen USB
kablosunun bağlantısını kesmeyin. Aksi taktirde, aktarılmakta olan veya müzikçalarda
bulunan veriler zarar görebilir. Dosyalar aktarılırken müzikçaların bağlantısı kesilirse,
müzikçalarda gereksiz dosyalar kalabilir. Böyle bir durumda, kullanılabilir dosyaları
bilgisayara geri aktarın ve müzikçaları biçimlendirin ( s. 109).
[MUSIC],
[MP_ROOT], [MPE_ROOT], [VIDEO], [DCIM], [PICTURE], [PICTURES]

ve [PODCASTS] klasörlerinin adlarını değiştirmeyin veya bu klasörleri silmeyin.
Klasör veya dosya isimlerini doğrudan [MP_ROOT] veya [MPE_ROOT] klasörünün
altından değiştirmeyin, aksi takdirde bunlar müzikçalarda görüntülenmezler.
dosyalar müzikçalarda telif hakkı koruması sebebiyle çalınamayabilir.
Bazı

verilen USB kablosuyla bilgisayarınıza bağladıktan sonra Content Transfer
Ürünle

otomatik olarak başlarsa, Content Transfer yazılımının kullanılması gerekmediği için
Content Transfer yazılımını kapatın ve göz ardı edin. Content Transfer yazılımının
otomatik başlamaya ayarlanması hakkında ayrıntılı bilgi için Content Transfer
yazılımının Yardım bölümüne bakın.
33
Videoları/Fotoğrafları/Podcast’leri Aktarma
Videoları/Fotoğrafları/Podcast’leri Aktarma
kullanarak aktarma ( s. 34)
Bilgisayarınızdaki videoları/fotoğrafları/podcast’leri Content Transfer
yazılımını kullanarak aktarabilirsiniz.
 Windows Gezgini yazılımını kullanarak videoları/fotoğrafları/
podcast’leri sürükle ve bırak yöntemiyle aktarma ( s. 36)
Bilgisayarınızdaki Windows Gezgini yazılımını kullanarak bilgisayarınızdaki videoları/
fotoğrafları/podcast’leri sürükle ve bırak yöntemiyle doğrudan aktarabilirsiniz.
 Videoları/fotoğrafları Windows Media Player 11 yazılımını
kullanarak aktarma
Bilgisayarınızdaki Windows Media Player 11 ile yönetilen videoları/
fotoğrafları Windows Media Player 11 yazılımını kullanarak aktarabilirsiniz.
Kullanım hakkında ayrıntılı bilgiler ve Windows Media Player ile ilgili destek
için aşağıdaki web adresindeki Windows Media Player bilgilerine başvurun.
http://support.microsoft.com/
 İpucu
Videoların/fotoğrafların/podcast’lerin nasıl aktarılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için her
yazılımın Yardım bölümüne başvurun.
dosya biçimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz “Desteklenen dosya biçimi”
Desteklenen

( s. 158).
Not
Ticari DVD’ler ve Blu-ray Diskler telif hakkı korumalıdır ve müzikçalara aktarılamaz.
Dizin
 Videoları/fotoğrafları/podcast’leri Content Transfer yazılımını
Home
Menüsü
Müzikçalara video/fotoğraf/podcast aktarmadan önce bunları bilgisayarınıza
aktarmanız gerekir. Videoları kaydedilmiş videolardan veya internet ve
benzerinden, fotoğrafları bir dijital fotoğraf makinesi ve benzerinden ve
podcast bölümlerini internetten aktarabilirsiniz.
Videoları/fotoğrafları/podcast’leri aktarmak için uygun yazılımı kullanın.
Müzikçalarınıza video/fotoğraf/podcast aktarmak için aşağıdaki üç yolu
kullanabilirsiniz.
İçindekiler
Video/Fotoğraf/Podcast Aktarma Yöntemini
Seçme
34
Videoları/Fotoğrafları/Podcast’leri Aktarma
İçindekiler
 Content Transfer Yazılımını Kullanarak
Video/Fotoğraf/Podcast Aktarma
Home
Menüsü
Bilgisayarınızdaki videoları/fotoğrafları/podcast’leri Content Transfer
yazılımını kullanarak aktarabilirsiniz. İstediğiniz videoları/fotoğrafları/
podcast’leri, Windows Gezgini yazılımından Content Transfer yazılımına
sürükle ve bırak yöntemiyle aktarabilirsiniz.
Dizin
Not
Müzikçalarda [Do not disconnect.] mesajı görüntülenirken ürünle birlikte verilen USB
kablosunun bağlantısını kesmeyin, aksi halde aktarılan veri zarar görebilir.
hakkı korumalı içerikler aktarılamaz.
Telif

 Müzikçaları bilgisayarınıza ürünle verilen USB kablosunu
kullanarak bağlayın.
USB kablosunun konektörünü müzikçalara
işareti yukarı bakacak
şekilde takın.
Content Transfer otomatik olarak başlar.
Content Transfer yazılımının otomatik başlamaya ayarlanması ve genel
çalışması hakkında ayrıntılı bilgi için Content Transfer yazılımının
Yardım bölümüne bakın.
Yazılımı başlatmak için [Başlat] menüsündeki [Tüm Programlar] öğesini
de tıklatıp ardından [Content Transfer] - [Content Transfer] öğesini
tıklatabilirsiniz.
Devam 
35
Videoları/Fotoğrafları/Podcast’leri Aktarma
Bilgisayarınızdaki video/fotoğraf/
podcast dosyaları veya klasörleri
Home
Menüsü
podcast’leri seçin ve bunları Content Transfer yazılımına sürükleyip
bırakın.
Content Transfer yazılımı veri tipini dosya adı uzantısından tanır ve
bunları müzikçaların ilgili klasörüne gönderir.
İçindekiler
 Windows Gezgini yazılımından istediğiniz videoları/fotoğrafları/
Content Transfer
Dizin
36
Videoları/Fotoğrafları/Podcast’leri Aktarma
İçindekiler
 Windows Gezgini Yazılımını Kullanarak
Video/Fotoğraf/Podcast Aktarma
Home
Menüsü
Bilgisayarınızdaki Windows Gezgini yazılımını kullanarak verileri sürükle ve
bırak yöntemiyle doğrudan aktarabilirsiniz.
Dizin
 İpucu
Bazı WMV dosyaları yalnızca Windows Media Player 11 ile aktarılarak oynatılabilir.
 Müzikçaları bilgisayarınıza ürünle verilen USB kablosunu
kullanarak bağlayın.
USB kablosunun konektörünü müzikçalara
şekilde takın.
işareti yukarı bakacak
 [Başlat] – [Bilgisayarım] veya [Bilgisayar] – [WALKMAN] – [Storage
Media] öğesini tıklatın ve ardından [VIDEO], [PICTURE], [PICTURES],
[DCIM] veya [PODCASTS] klasörünü seçin.
Bilgisayar ortamınıza bağlı olarak veri hiyerarşisi farklılık gösterebilir.
Devam 
37
Videoları/Fotoğrafları/Podcast’leri Aktarma
Video: müzikçalarınızdaki [VIDEO] klasörü
Fotoğraf: müzikçalarınızdaki [PICTURE],
[PICTURES] ve [DCIM] klasörü
Podcast: müzikçalarınızdaki [PODCASTS]
klasörü
Not
Müzikçalarda [Do not disconnect.] mesajı görüntülenirken ürünle birlikte verilen USB
kablosunun bağlantısını kesmeyin. Aksi taktirde, aktarılmakta olan veya müzikçalarda
bulunan veriler zarar görebilir. Dosyalar aktarılırken müzikçaların bağlantısı kesilirse,
müzikçalarda gereksiz dosyalar kalabilir. Böyle bir durumda, kullanılabilir dosyaları
bilgisayara geri aktarın ve müzikçaları biçimlendirin ( s. 109).
[MUSIC],
[MP_ROOT], [MPE_ROOT], [VIDEO], [DCIM], [PICTURE], [PICTURES]

ve [PODCASTS] klasörlerinin adlarını değiştirmeyin veya bu klasörleri silmeyin.
Klasör veya dosya isimlerini doğrudan [MP_ROOT] veya [MPE_ROOT] klasörünün
altından değiştirmeyin. Aksi takdirde, bunlar müzikçalarda görüntülenmezler.
Devam 
Dizin
Bilgisayarınızdaki video/fotoğraf/
podcast dosyaları veya klasörleri
Home
Menüsü
veya [PODCASTS] klasörüne veya bu klasörün alt klasörlerine
sürükleyip bırakın.
Video dosyaları veya klasörleri: [VIDEO] klasörüne veya bu klasörün alt
klasörlerine sürükleyip bırakın.
Fotoğraf dosyaları veya klasörleri: [PICTURE], [PICTURES] veya
[DCIM] klasörüne veya bu klasörlerin alt klasörlerine sürükleyip
bırakın.
Podcast klasörleri ve bölüm dosyaları: podcast klasörlerini [PODCASTS]
klasörüne ve bölüm dosyalarını podcast klasörlerine sürükleyip bırakın.
İçindekiler
 Dosyaları veya klasörleri [VIDEO], [PICTURE], [PICTURES], [DCIM]
38
Videoları/Fotoğrafları/Podcast’leri Aktarma
Fotoğraflar
Home
Menüsü
Videolar
Podcast’ler
1.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
1.
2.
3.
Bazı dosyalar müzikçalarda telif hakkı koruması sebebiyle çalınamayabilir.
Ürünle verilen USB kablosuyla bilgisayarınıza bağladıktan sonra Content Transfer
otomatik olarak başlarsa, Content Transfer yazılımının kullanılması gerekmediği için
Content Transfer yazılımını kapatın ve göz ardı edin. Content Transfer yazılımının
otomatik başlamaya ayarlanması hakkında ayrıntılı bilgi için Content Transfer
yazılımının Yardım bölümüne bakın.
Dizin
1.
İçindekiler
Aşağıdaki resimlere bakarak dosya ve klasörleri doğru klasöre sürükleyip bırakın.
Müzikçalar [VIDEO] klasörünün 1. ila 8. düzeyindeki videoları oynatabilir ve de
[PICTURE], [PICTURES] ve [DCIM] klasörlerinin 1. ila 8. düzeyindeki fotoğrafları
görüntüleyebilir. Müzikçalar, [PODCASTS] klasörünün 2. düzeyindeki podcast’leri
çalabilir.
39
Müzik Çalma
Müzik Çalma
Müzik çalmak üzere [Music] ekranını görüntülemek için Home menüsünde
[Music] öğesini seçin.
İçindekiler
Müzik Çalma [Music]
Home
Menüsü
[Music]
5 işlevli düğme
 Home menüsünden,
[Music] öğesini seçin.
Müzik menüsü gösterilir.
Müzik listesi ekranını görüntülemek ve şarkı aramak için istediğiniz
arama yöntemini seçebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz “Şarkı Arama”
bölümündeki “Arama yöntemi” ( s. 43).
 İstediğiniz arama yöntemini 
istediğiniz şarkıyı seçin.
Müzik çalma ekranı gösterilir ve şarklar
çalınmaya başlar.
Bir şarkı listesi gösterilinceye kadar öğeleri
seçin.
Müzik çalma ekranının nasıl çalıştırılacağı
hakkında ayrıntılı bilgi için bkz “Müzik
çalma ekranı” ( s. 40).
Dizin
BACK/HOME düğmesi
40
Müzik Çalma
İçindekiler
Müzik çalma ekranı
Bilgi bölgesi
Home
Menüsü
Şarkı adı
Sanatçı adı
Albüm başlığı
İlerleme çubuğu*1
Çalma Modu ( s. 50), Çalma Aralığı ( s. 51), Ekolayzer ( s. 51),
VPT (Surround) ( s. 53), A-B tekrarlama ( s. 57) gösterge simgeleri
Değişken bit hızlı (VBR) şarkılar çalınırken, geçen süre ve ilerleme çubuğu göstergesi dengeli ve
tam doğru olmayabilir.
*1
Müzik çalma ekranındaki işlemler
Amaç (ekran göstergesi)
Bunu yapın
Çalma ()/duraklatma ()*1
 düğmesine basın.
Hızlı ileri ()/
hızlı geri alma ()
/ düğmesini basılı tutun.
Önceki (veya çalmakta olan)
parçanın başlangıcını bulma
()/
sonraki parçanın başlangıcını
bulma ()
/ düğmesine basın.
Bir albüm seçmek için albüm
kapakları arasında gezinme*2
/ düğmesine basın.
Liste ekranına dönme
BACK/HOME düğmesine basın.
Duraklatma sırasında, bir süre herhangi bir işlem yapılmazsa müzikçalar otomatik olarak bekleme
moduna geçer.
*2
Ancak [Language Learning Mode] öğesi [Off] olarak ayarlanmışsa albüm kapakları arasında
gezinebilirsiniz ( s. 56).
*1
OPTION/PWR OFF düğmesine basıldığında gösterilen simgeler
Simge
Açıklama
(Arama)
Arama menüsünü gösterir. Liste ekranını görüntülemek ve şarkı
aramak için istediğiniz arama yöntemini seçebilirsiniz.
Ayrıntılar için bkz “Şarkı Arama” ( s. 42).
(Seçenek Menüsü)
Seçenek menüsünü gösterir. Müzik seçenek menüsü hakkında
ayrıntılı bilgi için bkz “Müzik Seçenek Menüsünü Kullanma”
( s. 48).
Dizin
Mevcut şarkının numarası/Çalınacak toplam şarkı sayısı
Geçen süre/Toplam süre*1
41
Müzik Çalma
İçindekiler
Müzik listesi ekranı
Aşağıda müzik listesi ekranı örnekleri bulunmaktadır.
Dizin
Home
Menüsü
Şarkı ve albüm vs. isimlerinin ilk
harfleri liste bölümünde görünür.
Dizin
Şarkı listesi ekranı
Albüm listesi ekranı
 İpucu
Albüm listesini görüntüleme biçimini sadece albüm kapakları görüntülenecek şekilde
değiştirebilirsiniz ( s. 55).
Müzik listesi ekranındaki işlemler
Amaç
Bunu yapın
Listedeki bir öğeyi onaylama
 düğmesine basın.
İmleci aşağı veya yukarı hareket
ettirme
/ düğmesine basın.
Yukarı veya aşağı doğru daha hızlı kaydırmak için
/ düğmesini basılı tutun.
Bir dizin görüntülendiğinde imleci / düğmesine basın.
sola/sağa oynatma
Bir dizin görüntülenmediğinde
listenin önceki/sonraki ekranını
görüntüleme
/ düğmesine basın.
Sadece albüm kapakları
/ düğmesine basın.
görüntülendiğinde imleci sola/sağa
oynatma
Bir sonraki bir üst düzeyin liste
ekranına geri dönme
BACK/HOME düğmesine basın.
OPTION/PWR OFF düğmesine basıldığında gösterilen simgeler
Simge
(Arama)*1
Açıklama
Arama menüsünü gösterir. Liste ekranını görüntülemek ve şarkı
aramak için istediğiniz arama yöntemini seçebilirsiniz.
Ayrıntılar için bkz “Şarkı Arama” ( s. 42).
(Seçenek Menüsü)*1 Seçenek menüsünü gösterir. Müzik seçenek menüsü hakkında
ayrıntılı bilgi için bkz “Müzik Seçenek Menüsünü Kullanma”
( s. 48).
[To Playback Screen] Müzik çalma ekranına geri döner.
Bu simgeler ekrana bağlı olarak görüntülenmeyebilir.
*1
42
Müzik Çalma
Home
Menüsü
Müzik çalma ekranında veya liste ekranında (Arama) öğesini seçerseniz,
arama menüsü gösterilir. İstediğiniz bir şarkıyı bulmak üzere müzik listesinde
arama yapmak için arama menüsünde istediğiniz arama yöntemini
seçebilirsiniz.
İçindekiler
Şarkı Arama
Dizin
OPTION/PWR OFF
düğmesi
5 işlevli düğme
(Arama)
 Müzik çalma ekranında veya liste ekranında OPTION/PWR OFF
düğmesine basın.

(Arama)  istediğiniz arama yöntemini  istediğiniz şarkıyı
seçin.
Aşağıdaki gibi bir şarkı listesi gösterilinceye kadar öğeleri seçin.
Devam 
43
Müzik Çalma
Açıklama
[All Songs]
Tüm şarkılar listesinden bir şarkı seçin.
[Album]
Bir albüm  şarkı seçin.
[Artist]
Bir sanatçı  albüm  şarkı seçin.
[Genre]
Bir tarz  sanatçı  albüm  şarkı seçin.
*1
Bir yayınlanma yılı  sanatçı  şarkı seçin.
[Playlists]
Bir çalma listesi  bir şarkı seçin.
[Folder]
*2
Dizin
[Release Year]
Home
Menüsü
Yöntem
İçindekiler
Arama yöntemi
Bir klasör  şarkı seçin.
Liste düzenlenirken sanatçı adının başındaki “The” sözcüğü göz ardı edilir.
Çalma listeleri Windows Media Player 11 yazılımı kullanılarak oluşturulur. Bir çalma listesinin
nasıl oluşturulacağı hakkında bilgi için Windows Media Player 11 yazılımının Yardım bölümüne
başvurun. Bir çalma listesine kaydedilmiş albüm kapağı resimleri müzikçalarda görüntülenmez.
*1
*2
 İpucu
[All Songs], [Album], [Artist] ve [Genre] listeleri alfanümerik sırada düzenlenmiştir.
[Release Year] listesi ters kronolojik sırada düzenlenmiştir. [Folder] listesinde, ilk olarak
klasörler ad sırasına göre ardından da dosyalar ad sırasına göre görüntülenir. Bu
durumda, büyük ya da küçük harf fark ayırt edilmez.
Bir albüm seçmek için albüm kapakları arasında gezinme (Albüm Kaydırma)
Müzik çalma ekranında, albüm kapağını yukarı veya aşağı kaydırmak üzere
/ düğmesine basabilir ve bir albüm seçebilirsiniz.
Not
[Language Learning Mode] öğesi [On] olarak ayarlandığında, albüm kaydırma işlevini
kullanamazsınız ( s. 56).
 Home menüsünden,
istediğiniz öğeyi seçin.
[Music]  çalma ekranında görüntülenecek
 Müzik çalma ekranında / düğmesine basın.
Albüm kaydırma ekranı gösterilir.
Devam 
44
Müzik Çalma
Albüm kapağı resimleri alfabetik sırada düzenlenmiştir.
Home
Menüsü
Albüm kapağı
İçindekiler
 Albüm kapakları arasında gezinmek için / düğmesine basın.
Dizin
 İstenen albüm kapağını seçin, ardından  düğmesine basın.
Müzik çalma ekranı tekrar gösterilir ve seçilen albüm çalınmaya başlar.
Gezinmeyi iptal etmek için
BACK/HOME düğmesine basın.
 İpucu
Albüm kapağı ancak albüm kapağı bilgisi varsa görüntülenir. Windows Media Player 11
yazılımını ya da albüm kapağını ayarlama için aktarma yeteneğine sahip herhangi bir
yazılımı kullanarak albüm kapağını ayarlayabilirsiniz. İşlem hakkında ayrıntılar için
yazılımın Yardım bölümüne başvurun ya da üreticisine danışın. Albüm kapağının dosya
formatına bağlı olarak albüm kapağı görüntülenmeyebilir.
Not
Albüm kapağı, ancak albüm kapağı bilgisi şarkı dosyasında dahilse görüntülenir.
Albüm kapağının biçimine bağlı olarak albüm kapakları görüntülenmeyebilir.
45
Müzik Çalma
İçindekiler
Bir Televizyonda Müzik Çalmanın Keyfini
Çıkarma
Home
Menüsü
Müzik ekranının ve sesin çıkışını almak üzere müzikçaları bir televizyona da
bağlayabilirsiniz. Albüm kapağını v.b. daha büyük bir ekranda izleyebilirsiniz.
Müzik ekranının ve sesin çıkışını bir televizyondan alma
 İsteğe bağlı video/ses çıkış kablosunu kullanarak müzikçaları bir
televizyona bağlayın (WMC-NWV10).
Ayrıntılar için, video/ses çıkış kablosunun kullanım kılavuzuna bakın.
Müzikçaları satın aldığınız ülke veya bölgeye bağlı olarak, video/ses çıkış
kablosu (WMC-NWV10) bulunamayabilir.
Video/ses çıkış kablosu (WMC-NWV10) (isteğe bağlı)
 Home menüsünden,
[Settings]  [Music Settings] 
[TV Output(Music)]  [On] öğesini seçin.
Ayar tipi
Tip
Açıklama
[On]
Müzik ekranının ve sesin çıkışını bir televizyona verir.
[Off]
Müzik ekranını müzikçaların ekranında görüntüler.
(Varsayılan ayar)
Devam 
Dizin
[TV Output(Music)]
46
Müzik Çalma
Müzikçaların video çıkış sinyalini seçebilirsiniz. Gerekirse, bağlamayı
amaçladığınız televizyon için uygun olan sinyal biçimini seçin.
 Home menüsünden,
[Settings]  [Music Settings]  [NTSC/PAL
settings]  televizyon için uygun olan ayarı seçin.
Tip
Açıklama
[NTSC]
Video sinyalinin çıkışını NTSC biçiminde verir.
[PAL]
Video sinyalinin çıkışını PAL biçiminde verir.
Dizin
Televizyon sinyali biçimini değiştirme [NTSC/PAL settings]
Home
Menüsü
Bir televizyondan çıkış alırken müzikçaları bir bilgisayara bağlarsanız, televizyon çıkışı
durdurulur, çünkü USB bağlantısının televizyon çıkışına göre önceliği bulunur.
Bazı televizyonlarda, bir sabit görüntü ekranda uzun bir süre görüntülendiğinde ekranda
yanma görülebilir. Televizyonunuzun işletim kılavuzuna bakın; televizyonunuz yanmaya
karşı duyarlıysa, televizyonunuzda sürekli aynı resmi görüntülemekten kaçının.
[TV Output Size] ayarı ( s. 65) video çıkışında etkili olur, fakat müzik ekranı çıkışını
etkilemez.
Piksel uzunluk-genişlik oranı müzikçalar ve televizyon arasında değişir. Bunun bir
sonucu olarak, müzik ekranının yüksekliği az bir miktar uzatılabilir.
Şarkıya bağlı olarak çalma ses düzeyi, televizyon yayını programlarına göre düşük
olabilir. Ses düzeyi çok düşükse, televizyonun sesini açın. Televizyon programlarını
izlemeye başlamadan önce sesi tekrar kısmayı unutmayın.
İçindekiler
Not
47
Müzik Çalma
Home
Menüsü
Müzikçalardan şarkıları silerken, şarkıları aktarırken kullandığınız yazılımı
veya Windows Gezgini yazılımını kullanın.
Yazılımın kullanımı hakkında ayrıntılar için yazılımın Yardım bölümüne
başvurun.
İçindekiler
Şarkıları Silme
Not
Müzikçaların kendisi bir bilgisayara bağlanmadan şarkıları silemez.
Dizin
48
Müzik Çalma
Seçenek öğeleri
Açıklama/başvuru sayfası
[Album Display Format]
Albüm listesi biçimini seçer ( s. 55).
Müzik çalma ekranında gösterilen seçenek öğeleri
Seçenek öğeleri
Açıklama/başvuru sayfası
[Play Mode]
Çalma modunu ayarlar ( s. 50).
[Playback Range]
Çalma aralığını ayarlar ( s. 51).
[Language Learning Mode]
[DPC (Speed Control)]
[Quick Replay] işlevini ve A-B tekrarlama işlevini
( s. 56) kullanmanızı sağlar.
Şarkıları çalma hızını ayarlar ( s. 58).
[Equalizer]
Ses kalitesini kişiselleştirir ( s. 51).
[VPT(Surround)]
[VPT(Surround)] ayarlarını ( s. 53) kişiselleştirir.
[Add to Wishlist/Remove from Hizmetle ilgili yazılımda satın almak için şarkıyı istek
Wishlist]
listesine ekler/şarkıyı istek listesinden kaldırır.
[Detailed Information]
Bir şarkının çalma süresi, ses formatı, bit hızı ve dosya
adı gibi ayrıntılı bilgilerini görüntüler ( s. 49).
Dizin
Müzik listesi ekranında gösterilen seçenek öğeleri
Home
Menüsü
Müzik seçenek menüsünü, müzik listesindeki veya müzik çalma ekranındaki
OPTION/PWR OFF düğmesine basarak görüntüleyebilirsiniz. Seçenek
menüsünün nasıl kullanılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz  s. 16.
Seçenek menüsünde görüntülenen seçenek öğeleri, seçenek menüsünü
görüntülediğiniz ekrana bağlı olarak değişir. Ayarlar ve kullanım için başvuru
sayfasına bakın.
İçindekiler
Müzik Seçenek Menüsünü Kullanma
49
Müzik Çalma
 Müzik çalma ekranında, seçenek menüsünü çağırmak için OPTION/
İçindekiler
 [Detailed Information] öğesini seçin.
Home
Menüsü
Ayrıntılı bilgi ekranını görüntüleme [Detailed Information]
PWR OFF düğmesine basın.
Şarkı adı
Sanatçı adı
Albüm başlığı
Tarz
Yayınlanma yılı
Şarkının Uzunluğu
Codec
Telif hakkı korumalı şarkıları çalarken, [Secured] bilgisi gösterilir.
Bit hızı
Değişken bit hızlı şarklar çalınırken, [VBR] gösterilir.
Dosya adı
Dizin
Ayrıntılı bilgi ekranı
50
Müzik Çalma
Müzik ayarlarını değiştirmek için Home menüsünden
seçin ve ardından [Music Settings] öğesini seçin.
[Settings] öğesini
İçindekiler
Müzik Ayarlarını Değiştirme
Home
Menüsü
[Settings]
5 işlevli düğme
Çalma modunu ayarlama [Play Mode]
Müzikçalar, rastgele çalma ve seçilenleri tekrar çalma modu dahil olmak üzere,
birçok çalma modu sunar.
 Home menüsünden,
[Settings]  [Music Settings]  [Play Mode]
istediğiniz
çalma
modu
tipini seçin.

Tip (simge)
Açıklama
[Normal] (Simge yok)
Çalma aralığındaki şarkılar şarkı listesi sırasıyla çalınır.
(Varsayılan ayar)
[Repeat] (
Çalma aralığındaki şarkılar şarkı listesi sırasıyla çalınır ve
ardından tekrarlanır.
[Shuffle] (
)
Çalma aralığındaki şarkılar rastgele sırada çalınır.
)
Çalma aralığındaki şarkılar rastgele çalınır ve ardından
tekrarlanır.
[Shuffle&Repeat]
)
(
[Repeat 1 Song] (
)
O anki şarkı ya da şarkı listesinden seçilen şarkı tekrar tekrar
çalınır.
Not
[Playback Range] ayarlarına bağlı olarak çalınacak şarkılar değişebilir ( s. 51).
Dizin
BACK/HOME düğmesi
51
Müzik Çalma
Şarkıların çalma aralığını ayarlayabilirsiniz.
 Home menüsünden,
Açıklama
[All Range] (Simge
yok)
Seçilen arama yönteminin tüm listelerindeki tüm parçaları çalar.
Örneğin, bir albüm listesinden çalmaya başlarsanız,
müzikçalardaki tüm albümler çalınır.
[Selected Range] (
) Sadece çalmanın başladığı listelerdeki şarkıları çalar. (Varsayılan
ayarlar)
Örneğin, bir albüm listesinden çalmaya başlarsanız, sadece
albümdeki şarkılar çalınır.
Ses kalitesini ayarlama [Equalizer]
Müzik tarzı v.b. ölçütlere göre ses kalitesini ayarlayabilirsiniz.
 Home menüsünden,
[Settings]  [Music Settings]  [Equalizer]
istediğiniz
ekolayzır
tipini
seçin.

Tip (simge)
Açıklama
[None] (Simge yok)
Ses kalitesi ayarı etkin değildir. (Varsayılan ayar)*1
[Heavy] (
Güçlü bir ses için yüksek ve düşük aralıkları vurgular.
)
[Pop] (
)
Orta aralıktaki sesi vurgular, vokallar için idealdir.
[Jazz] (
)
Canlı bir ses için yüksek ve düşük aralıkları vurgular.
[Unique] (
Yüksek ve düşük aralıkları vurgular ve böylece yumuşak sesler
bile kolayca duyulabilir.
)
[Custom 1] (
)
[Custom 2] (
)
Kullanıcı tarafından özelleştirilebilen ses ayarları; her bir
frekans aralığını tek tek ayarlayabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz
 s. 52.
Latin Amerika bölgesinde satılan müzikçalarların varsayılan ayarı [Custom 1] ayarıdır ve CLEAR
BASS düzeyi +3’tür.
*1
Not
[Custom 1] ve [Custom 2] olarak kaydedilmiş kişisel ayarlarınız diğer ayarlardan farklı
bir ses çıkarıyorsa, sesi dengelemek için elle kısmanız gerekebilir.
[Equalizer] ayarı, video oynatıldığında veya FM radyo, bir video podcast veya dış ses
girişi çalındığında uygulanmaz.
Devam 
Dizin
Tip (simge)
Home
Menüsü
[Settings]  [Music Settings]  [Playback
Range]  istediğiniz çalma aralığını seçin.
İçindekiler
Çalma aralığını ayarlama [Playback Range]
52
Müzik Çalma
İçindekiler
Ses kalitesini kişiselleştirme
CLEAR BASS (bas) ile 5 bant Ekolayzerin değerini [Custom 1] veya [Custom
2] olarak önceden ayarlayabilirsiniz.
 Home menüsünden,
 CLEAR BASS veya frekans aralığı ayarını seçmek üzere /
Not
[Equalizer] ayarı, video oynatıldığında veya FM radyo, bir video podcast veya dış ses
girişi çalındığında uygulanmaz.
Dizin
düğmesine basın, ardından düzeyi ayarlamak için / düğmesine
basın ve ardından onaylamak için  düğmesine basın.
[Music Settings] ekranı tekrar gösterilir.
CLEAR BASS, 4 ses seviyesinden birine ayarlanabilir ve 5 frekans aralığı
ise 7 ses seviyesinden birine ayarlanabilir.
Ayar düzeyini değiştirdikten sonra, onaylamak için  düğmesine
bastığınızdan emin olun. Onaylamadan BACK/HOME düğmesine
basarsanız, ayar iptal edilir.
Home
Menüsü
[Settings]  [Music Settings]  [Equalizer]
[Custom
1]
veya
[Custom
2] öğesini seçin.

53
Müzik Çalma
Çalmadaki oluşturulan sesin kalitesini zenginleştirmek üzere, VPT*1
(Surround) işlevini kullanarak surround sesi kişiselleştirebilirsiniz. Gerçeklilik
hissi [Studio]  [Live]  [Club]  [Arena] (en gelişmişi) sırasıyla geliştirilir.
[Settings]  [Music Settings] 
[VPT(Surround)]  istediğiniz VPT (Surround) tipini seçin.
Açıklama
[None] (Simge yok)
[VPT(Surround)] ayarı etkin değildir. (Varsayılan ayar)
[Studio] (
Bir kayıt stüdyosunun sesini yaratır.
[Live] (
)
Bir konser salonunun sesini yaratır.
)
[Club] (
Bir klübün sesini yaratır.
)
[Arena] (
)
Bir arenanın sesini yaratır.
[Matrix] (
)
Bir ek surround efekti oluşturur ve doğal fakat zengin olarak
geliştirilmiş bir ses yaratır.
[Karaoke] (
)
İnsan seslerini bastırarak ve müziğe bir surround efekti
ekleyerek bir sahne benzeri ses alanı yaratır.
Virtual Phone Technology (Sanal Telefon Teknolojisi) kısaltması olan VPT, Sony tarafından
geliştirilen tescilli bir ses bastırma teknolojisidir.
*1
Not
[VPT(Surround)] ayarı, video oynatıldığında veya FM radyo, bir video podcast veya dış
ses girişi çalındığında uygulanmaz.
Dizin
Tip (simge)
Home
Menüsü
 Home menüsünden,
İçindekiler
Surround sesi kişiselleştirme [VPT(Surround)]
54
Müzik Çalma
[DSEE(Sound Enhance)]*1 özelliğini etkinleştirerek, tam orijinal kaynak gibi
zengin ve doğal bir ses duyarsınız.
[Settings]  [Music Settings] 
[DSEE(Sound Enhance)]  istediğiniz DSEE (Ses Geliştirme) tipini
seçin.
Açıklama
[On]
[DSEE(Sound Enhance)]*1 işlevini etkinleştirir ve orijinal ses
yakın bir doğal genişletilmiş ses çalar.
[Off]
[DSEE(Sound Enhance)] işlevini devre dışı bırakır ve normal
ses çalar. (Varsayılan ayar)
Digital Sound Enhancement Engine (Dijital Ses Geliştirme Motoru) kısaltması olan DSEE, Sony
tarafından geliştirilmiş olan ve sıkıştırılmış ses dosyalarının ses kalitesini geliştirmek üzere
sıkıştırma işleminde kaybedilen yüksek aralıklı sesi eski durumuna geri getiren bir teknolojidir.
*1
Not
[DSEE(Sound Enhance)] ayarı, video oynatıldığında veya FM radyo, bir video podcast
veya dış ses girişi çalındığında uygulanmaz.
[DSEE(Sound Enhance)] işlevi, sıkıştırılmış olmayan bir dosya biçimine sahip şarkılarda
veya tiz ses kaybı olmayan yüksek bir hızına sahip şarkılarda etkili olmaz.
Çok düşük bit hızına sahip olan şarkılarda [DSEE(Sound Enhance)] işlevi etkili olmaz.
Berrak Stereo ile Dinleme [Clear Stereo]
[Clear Stereo] işlevi sesin sol ve sağ kanalda dijital olarak ayrı ayrı
işlenebilmesini sağlar.
 Home menüsünden,
[Settings]  [Music Settings]  [Clear
Stereo]  istediğiniz Berrak Stereo tipini seçin.
Tip
Açıklama
[On]
Ürünle verilen kulaklığı kullandığınızda [Clear Stereo] işlevini
etkinleştirir.
[Off]
[Clear Stereo] işlevini devre dışı bırakır ve normal ses çalar.
(Varsayılan ayar)
Not
[Clear Stereo] ayarı, video oynatıldığında veya FM radyo, bir video podcast veya dış ses
girişi çalındığında uygulanmaz.
Stereo] işlevi ürünle verilen kulaklıklarla azami efekti elde etmek için
[Clear

tasarlanmıştır. Başka kulaklıklarla kullanıldığında, [Clear Stereo] efekti elde
edilemeyebilir. Başka kulaklıklar kullanırken, [Clear Stereo] işlevini [Off] olarak
ayarlayın.
Dizin
Tip
Home
Menüsü
 Home menüsünden
İçindekiler
DSEE (Ses Geliştirme) ile Dinleme [DSEE(Sound Enhance)]
55
Müzik Çalma
Şarkılar arasındaki ses seviyesi farkını azaltabilirsiniz. Bu ayarla, karışık çalma
modunda albüm şarkılarını dinlerken şarkılar arasındaki ses seviyesi orta
düzeye getirilerek, şarkıların kayıt seviyelerindeki fark en aza indirgenir.
[Settings]  [Music Settings]  [Dynamic
Normalizer]  istediğiniz Dinamik Normalleştirici tipini seçin.
Açıklama
[On]
Şarkılar arasındaki ses seviyesi farkını asgari düzeye indirir.
[Off]
Şarkıları aktarıldıkları özgün ses düzeyinde çalar.
(Varsayılan ayar)
Not
[Dynamic Normalizer] ayarı, video oynatıldığında veya FM radyo, bir video podcast
veya dış ses girişi çalındığında uygulanmaz.
Albüm ekran biçimini seçme [Album Display Format]
Albüm ekran biçimini seçebilirsiniz.
 Home menüsünden,
[Settings]  [Music Settings]  [Album
Display Format]  istediğiniz Albüm Ekran Biçimini seçin.
Tip
[Title & Cover Art] (Varsayılan ayar)
[Cover Art Only]
Ekran
 İpucu
Albüm için bir albüm kapağı bilgisi yoksa albüm kapağı gösterilmez. Windows Media
Player 11 yazılımını kullanarak albüm kapağını ayarlayabilirsiniz. İşlemle ilgili ayrıntılar
için Windows Media Player 11 yazılımının Yardım bölümüne bakın. Müzikçaların çalma
listelerine eklenmiş albüm kapaklarını görüntülemediğini unutmayın.
Dizin
Tip
Home
Menüsü
 Home menüsünden,
İçindekiler
Sesi düzeyini ayarlama [Dynamic Normalizer]
56
Dil Öğrenme İşlevini Kullanma
Dil Öğrenme İşlevini Kullanma
 İpucu
Dil öğrenme işlevini etkinleştirme
 Home menüsünden,
[Settings]  [Music Settings]  [Language
Learning Mode]  [On] öğesini seçin.
Tip
Açıklama
[On]
[Language Learning Mode] özelliğini etkinleştirerek [Quick
Replay] işlevini ve A-B tekrarlama işlevini kullanmanızı sağlar.
[Off]
[Language Learning Mode] işlevini devre dışı bırakır.
(Varsayılan ayar)
Not
[Language Learning Mode] öğesi [On] olarak ayarlandığında, / düğmesi dil öğrenme
işlevi için çalışır ve albüm kaydırma işlevini kullanamazsınız ( s. 43).
Dil öğrenme işlevi etkinleştirilmiş müzik çalma ekranı
İşlem kılavuzu
A-B kesidi
A noktası B noktası
Dizin
[Language Learning Mode] öğesinin [On] veya [Off] olarak ayarlanmış olmasına bağlı
olmaksızın çalma hızını ayarlayabilirsiniz ( s. 58).
[Language
Learning Mode] öğesi [On] olarak ayarlandığında, podcast ses çalma

ekranında [Quick Replay] işlevini ve A-B tekrarlama işlevini de kullanabilirsiniz
( s. 73). [DPC (Speed Control)] ayarı aynı zamanda, ses podcast çalma hızını da
etkiler.
Home
Menüsü
[Language Learning Mode] öğesini [On] olarak ayarladığınızda, [Quick
Replay] işlevini ve A-B tekrarlama işlevini kullanabilirsiniz. Bu bölüm çalma
hızı kontrolü işlevini de açıklamaktadır.
İçindekiler
Dil Öğrenme İşlevini Kullanma
57
Dil Öğrenme İşlevini Kullanma
Sesi tekrar dinlemek için yaklaşık 3 saniye başa alabilirsiniz.
 Müzik çalma ekranında çalma sırasında  düğmesine basın.
A noktası (A-B tekrarlama işleminin başlangıç noktası) ayarlandığında,  düğmesine A
noktasından sonra 3 saniye içinde basarsanız, çalma A noktasına geri döner.
Sesin belirli bir kesidini tekrar tekrar çalabilirsiniz.
 A-B tekrarlamanın başlangıç noktasını belirlemek için  düğmesine
basın.
A noktası (A-B tekrarlamanın başlangıç noktası) göstergesi gösterilir. A
noktasından şarkının sonuna kadar olan kesit tekrar tekrar çalınır.
 A-B tekrarlamanın bitiş noktasını belirlemek için  düğmesine
basın.
B noktası (A-B tekrarlamanın bitiş noktası) göstergesi gösterilir. A
noktasından B noktasına kadar olan kesit tekrar tekrar çalınır.
Not
A ve B noktaların arasında 1 saniyeden uzun bir aralık koyun.  düğmesine A
noktasından sonra 1 saniye içinde basarsanız, B noktasını ayarlayabilirsiniz.
A-B tekrarlama işlemleri
A-B tekrarlama sırasında, alıştığınız gibi çalmayı duraklatabilir, çalmaya
kaldığınız yerden devam edebilir, hızlı ileri alabilir ve hızlı geri alabilir ve
[Quick Replay] işlemini yürütebilirsiniz ( s. 40). Bunlara ek olarak aşağıdaki
işlemleri yürütebilirsiniz.
Amaç
Bunu yapın
A noktasına geri dönme
 düğmesine basın.
B noktasına devam etme ve A-B
tekrarlama işleminden çıkma
 düğmesine basın.
A-B tekrarlama işleminden çıkma
 düğmesine basın.
Dizin
Belirli bir kesidi tekrar tekrar çalma (A-B Tekrarlama)
Home
Menüsü
 İpucu
İçindekiler
Biraz başa alma [Quick Replay]
58
Dil Öğrenme İşlevini Kullanma
DPC (Dijital Perde Ayarı) işlevini kullanarak çalma hızını normal hızın yarım
ila çift katı arasında ayarlayabilirsiniz. Ses, dijital işleme işlevi sayesinde doğal
tonlarda çalınır.
Çalma hızını [Language Learning Mode] ayarından bağımsız olarak ayarlayabilirsiniz.
[DPC (Speed Control)] ayarı aynı zamanda, bir ses podcast çalma hızını da etkiler
( s. 73).
[Settings]  [Music Settings]  [DPC
(Speed Control)]  istediğiniz ayar tipini seçin.
Tip
Açıklama
[x0.5]
Yarım hızda çalar.
[x0.75]
Normal hızın 0,75 katında çalar.
[x0.9]
Normal hızın 0,9 katında çalar.
[Off]
Normal hızda çalar. (Varsayılan ayar)
[x1.1]
Normal hızın 1,1 katında çalar.
[x1.25]
Normal hızın 1,25 katında çalar.
[x1.5]
Normal hızın 1,5 katında çalar.
[x1.75]
Normal hızın 1,75 katında çalar.
[x2.0]
İki kat hızda çalar.
Dizin
 Home menüsünden,
Home
Menüsü
 İpucu
İçindekiler
Çalma hızını ayarlama (DPC)
59
Videoları İzleme
Videoları İzleme
Bir video oynatmak üzere [Videos] ekranını görüntülemek için Home
[Videos] öğesini seçin.
menüsünde
İçindekiler
Bir Video Oynatma [Videos]
Home
Menüsü
[Videos]
5 işlevli düğme
 Home menüsünden,
[Videos] öğesini seçin.
[Videos] ekranı gösterilir.
Video listesi ekranını görüntülemek ve video aramak için istediğiniz
arama yöntemini seçebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz “Video Arama”
bölümündeki “Arama yöntemi” ( s. 62).
 İstediğiniz öğeyi  istediğiniz videoyu seçin.
Video oynatma ekranı gösterilir ve video oynatılmaya başlar.
Bir video listesi gösterilinceye kadar öğeleri seçin.
Video oynatma ekranının nasıl çalıştırılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için
bkz “Video oynatma ekranı” ( s. 60).
 İpucu
[On-Hold Display] seçeneği [No] olarak ayarlandığında, sadece HOLD düğmesinin
ayarlayarak video oynatma sırasında sesin keyfini sürmek üzere ekranı kapatabilirsiniz.
Bu işlemler, daha uzun pil ömrü için güç tüketimini azaltabilirsiniz.
Video listesini aktarım tarihine veya video başlığına göre düzenleyebilirsiniz ( s. 71).
JPEG dosyalarını küçük resimler veya video dosyaları olarak ayarlayabilirsiniz. Video
listesini görüntülediğinizde, müzikçalardaki video dosyaları için küçük resimleri (listede
görüntülenmek üzere küçük resimler) görebilirsiniz. Bir küçük resim oluşturmak için,
aşağıdaki kurallara uyarak bir bilgisayar kullanın:
 Küçük resim dosyası JPEG biçiminde olmalıdır.
 Resmin boyutları yatay 160 × dikey 120 nokta olmalıdır.
 Dosya adı, video dosyasının adıyla aynı ve “.jpg” uzantısına sahip olmalıdır.
 Küçük resim ve video dosyası müzikçaların aynı klasörüne yerleştirilmelidir.
Müzikçalardan oynatılabilir olan azami video boyutu 720 × 480 çözünürlüğündedir.
Ayrıntılı özellikler için bkz “Özellikler” ( s. 158).
Dizin
BACK/HOME düğmesi
60
Videoları İzleme
Bilgi bölgesi
İçindekiler
Video oynatma ekranı
Toplam süre
Amaç (ekran göstergesi)
Bunu yapın
Çalma ()/duraklatma ()
 düğmesine basın.
Hızlı ileri ()/hızlı geri alma
()
Duraklatma sırasında hızlı ileri
()/hızlı geri alma ()*3
Bir önceki sahneye*4 veya bölüme
atlama ()/bir sonraki sahneye
veya bölüme atlama ()
/ düğmesini basılı tutun.*2
Biraz ileri alma/biraz geri alma
Duraklatma sırasında / düğmesine basın.
Liste ekranına dönme
BACK/HOME düğmesine basın.
*1
Duraklatma sırasında / düğmesini basılı tutun.
 (önceki)/ (sonraki) düğmesine basın.
Duraklatma sırasında, bir süre herhangi bir işlem yapılmazsa müzikçalar otomatik olarak bekleme
moduna geçer.
*2
 düğmesine arka arkaya basıldığında ileriye alma hızı 3 düzeyde değişir (
(×10),
(×30),
(×100)). Ayrıca,  düğmesine arka arkaya basıldığında geriye alma hızı 3
(×10),
(×30),
(×100)). İşlemden çıkmak ve normal oynatmaya
düzeyde değişir (
devam etmek için / düğmesini bırakın.
*3
Duraklatma sırasında hızlı ileri/geri alma hızı, videonun uzunluğuna bağlı olarak değişir.
*4
Videoda sadece tek bir bölüm varsa, oynatma konumu 5 dakikalık aralıklarla atlatılır.
*1
OPTION/PWR OFF düğmesine basıldığında gösterilen simgeler
Simge
Açıklama
(Arama)
Arama menüsünü gösterir. Liste ekranını görüntülemek ve
video aramak için istediğiniz arama yöntemini seçebilirsiniz.
Ayrıntılar için bkz “Video Arama” ( s. 62).
(Seçenek Menüsü)
Seçenek menüsünü gösterir. Video seçenek menüsü hakkında
ayrıntılı bilgi için bkz “Video Seçenek Menüsünü Kullanma”
( s. 67).
[Scene Scroll]
Sahne kaydırma ekranını gösterir. Ekrandaki küçük resmi*1
kaydırarak sahneler veya bölümler arasında gezinebilirsiniz.
Ayrıntılar için bkz “Sahneler arasında gezinme (Sahne
Kaydırma)” ( s. 62).
Küçük resim, videodaki bir sahnenin küçültülmüş boyutlu bir resmidir.
*1
Dizin
Video oynatma ekranındaki işlemler
Müzikçalar bir videoyu yatay konumunda oynatırken / düğmelerinin ve
/ düğmelerinin işlevleri yer değiştirir. Müzikçalar video çıkışını bir
televizyona verirken ( s. 64), 5 işlevli düğme normal portre yönünde çalışır.
Home
Menüsü
İlerleme çubuğu
Geçen süre
61
Videoları İzleme
Aşağıda bir video listesi ekranı örneği bulunmaktadır.
Home
Menüsü
Oynatma simgesi
İçindekiler
Video listesi ekranı
Yeni simge
Dizin
Videoların simgeleri
Video alanında aşağıdaki simgeler gösterilir.
Simge
Açıklama
(Yeni simge)
Videonun henüz hiç oynatılmadığını gösterir.
(Oynatma simgesi) Videonun o an oynatıldığını gösterir.
Video listesi ekranındaki işlemler
Amaç
Bunu yapın
Bir öğeyi seçme
 düğmesine basın.
İmleci aşağı veya yukarı hareket
ettirme
/ düğmesine basın.
Yukarı veya aşağı doğru daha hızlı kaydırmak
için / düğmesini basılı tutun.
Listenin bir önceki/bir sonraki
ekranını görüntüleme
/ düğmesine basın.
Bir sonraki bir üst düzeyin liste
ekranına geri dönme
BACK/HOME düğmesine basın.
OPTION/PWR OFF düğmesine basıldığında gösterilen simgeler
Simge
(Arama)*1
Açıklama
Arama menüsünü gösterir. Liste ekranını görüntülemek ve
video aramak için istediğiniz arama yöntemini seçebilirsiniz.
Ayrıntılar için bkz “Video Arama” ( s. 62).
(Seçenek Menüsü)*1 Seçenek menüsünü gösterir. Video seçenek menüsü hakkında
ayrıntılı bilgi için bkz “Video Seçenek Menüsünü Kullanma”
( s. 67).
[To Playback
Screen]
Video oynatma ekranına geri döner.
Bu simgeler ekrana bağlı olarak görüntülenmeyebilir.
*1
62
Videoları İzleme
Home
Menüsü
Video oynatma ekranında veya liste ekranında (Arama) öğesini seçerseniz,
arama menüsü gösterilir. İstediğiniz bir videoyu bulmak üzere video listesinde
arama yapmak için arama menüsünde istediğiniz arama yöntemini
seçebilirsiniz.
İçindekiler
Video Arama
Dizin
OPTION/PWR OFF
düğmesi
5 işlevli düğme
(Arama)
 Video oynatma ekranında veya liste ekranında OPTION/PWR OFF
düğmesine basın.

(Arama)  istediğiniz arama yöntemini  istediğiniz videoyu
seçin.
Video oynatma ekranı gösterilir ve video oynatılmaya başlar.
Aşağıdaki gibi bir video listesi gösterilinceye kadar öğeleri seçin.
Arama yöntemi
Yöntem
Açıklama
[All Videos]
Video listesinden bir video seçin.
[VIDEO]
Bir klasör  video seçin.
Sahneler arasında gezinme (Sahne Kaydırma)
Oynatmak üzere bir sahne veya bölüm seçmek için küçük resimler
görüntüleyebilirsiniz*1.
Küçük resim, videodaki bir sahnenin küçültülmüş boyutlu bir resmidir.
*1
Devam 
63
Videoları İzleme

[Scene Scroll] öğesini seçin.
Sahne kaydırma ekranı gösterilir.
Home
Menüsü
 Resimleri kaydırmak için / düğmesine basın.
İçindekiler
 Video oynatma ekranında OPTION/PWR OFF düğmesine basın.
Sahne aralığı ayarı
 İstediğiniz aralığı seçin, ardından onaylamak için  düğmesine
basın.
Video oynatma ekranı tekrar gösterilir ve seçtiğiniz sahnenin
başlangıcından itibaren oynatma başlar.
 İpucu
Sahne küçük resimlerini bir kılavuz olarak kullanın (çünkü her küçük resim tam sahne
aralığından sapabilir).
Gezinmeyi iptal etmek için
BACK/HOME düğmesine basın.
Dizin
Küçük resim olarak görüntülenen sahnelerin aralığını ayarlayabilirsiniz.
Aralığı [15 Sec], [30 Sec], [1 Min], [2 Min] veya [5 Min] olarak
ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz aralığı seçmek için / düğmesine basın.
64
Videoları İzleme
Videonun ve sesin çıkışını vermek üzere müzikçaları bir televizyona
bağlayabilirsiniz. Videoları daha büyük bir ekranda izleyebilirsiniz.
Home
Menüsü
Videoların çıkışını bir televizyona verme [TV Output(Video)]
İçindekiler
Bir Televizyonda Videoların Keyfini Çıkarma
Not
 İsteğe bağlı video/ses çıkış kablosunu kullanarak müzikçaları bir
televizyona bağlayın (WMC-NWV10).
Ayrıntılar için, video/ses çıkış kablosunun kullanım kılavuzuna bakın.
Müzikçaları satın aldığınız ülke veya bölgeye bağlı olarak, video/ses çıkış
kablosu (WMC-NWV10) bulunamayabilir.
Video/ses çıkış kablosu (WMC-NWV10) (isteğe bağlı)
 Home menüsünden,
[Settings]  [Video Settings] 
[TV Output(Video)]  [On] öğesini seçin.
Ayar tipi
Tip
Açıklama
[On]
Videonun ve sesin çıkışını bir televizyona verir.
[Off]
Videoyu müzikçaların ekranında görüntüler. (Varsayılan ayar)
Not
Video görüntüsünün dış kenarları televizyon ekranından görülmeyebilir.
Televizyon ekranında sadece video görüntüsü görüntülenir. Müzikçaların mesajı v.b. gibi
bilgiler görüntülenir müzikçaların ekranında görüntülenir.
Video podcast’lerin çıkışını bir televizyona veremezsiniz.
Videoların çıkışını bir televizyona verirken 5 işlevli düğmeyi normal (portre) yönünde
kullanın ( s. 60).
Videoların çıkışını bir televizyona verirken seçenek menüsünü çağıramazsınız. Seçenek
menüsünü kullanmadan önce liste ekranında geri dönmek için video oynatmayı
durdurun ve BACK/HOME düğmesine basın.
[TV Output(Video)] öğesi [On] olarak ayarlandığında, telif hakkı korumalı videolar
oynatılmaz. Bunları müzikçaların ekranında oynatmak için seçeneği [Off] olarak ayarlayın.
Videoya bağlı olarak çalma ses düzeyi, televizyon yayını programlarına göre düşük
olabilir. Ses düzeyi çok düşükse, televizyonun sesini açın. Televizyon programlarını
izlemeye başlamadan önce sesi tekrar kısmayı unutmayın.
Dizin
Videoların çıkışını bir televizyona vermeden önce [TV Output Size] ayarını
televizyonunuza göre ayarlayın ( s. 65).
65
Videoları İzleme
Bağlamayı amaçladığınız televizyona göre [16:9] veya [4:3] öğesini seçin.
 Home menüsünden,
Açıklama
[16:9]
Video görüntüsünü geniş ekran (16:9) için ayarlar.
[4:3]
Video görüntüsünü normal ekran (4:3) için ayarlar. (Varsayılan
ayar)
Televizyon sinyali biçimini değiştirme [NTSC/PAL settings]
Müzikçaların video çıkış sinyalini seçebilirsiniz. Gerekirse, bağlamayı
amaçladığınız televizyon için uygun olan sinyal biçimini seçin.
 Home menüsünden,
[Settings]  [Video Settings]  [NTSC/PAL
settings]  istediğiniz ayar tipini seçin.
Tip
Açıklama
[NTSC]
Video sinyalinin çıkışını NTSC biçiminde verir.
[PAL]
Video sinyalinin çıkışını PAL biçiminde verir.
Dizin
Tip
Home
Menüsü
[Settings]  [Video Settings] 
[TV Output Size]  televizyon için uygun olan ayarı seçin.
İçindekiler
Televizyon en-boy oranını seçme [TV Output Size]
66
Videoları İzleme
Müzikçalardan videoları silebilirsiniz.
Home
Menüsü
O an oynatılmakta olan videoyu silme
İçindekiler
Videoları Silme
 Videonun oynatma ekranında, seçenek menüsünü çağırmak için
 [Delete Video]  [Yes] öğesini seçin.
Video silinir.
Videoları bir listeden seçerek silme
 Video listesi ekranında, seçenek menüsünü çağırmak için OPTION/
PWR OFF düğmesine basın.
 [Delete Video]  silmek istediğiniz video  [Yes] öğesini seçin.
Video silinir.
 İpucu
Silinecek videoyu seçerken, silme işlemini iptal etmek ve bir önceki ekrana geri dönmek
için BACK/HOME düğmesine basabilirsiniz.
Dizin
OPTION/PWR OFF düğmesine basın.
67
Videoları İzleme
Seçenek öğeleri
[TV Output]
Açıklama/başvuru sayfası
Video listesini tarihe veya başlığa göre düzenler
( s. 71).
Videoların çıkışını bir televizyona verir ( s. 64).
[NTSC/PAL settings]
Televizyon sinyalinin biçimini ayarlar ( s. 65).
[TV Output Size]
Televizyon ekranın boyutunu ayarlar ( s. 65).
[Delete Video]
Videoları siler ( s. 66).
[Order of Video List]
Video oynatma listesi ekranında gösterilen seçenek öğeleri
Seçenek öğeleri
Açıklama/başvuru sayfası
[Zoom Settings]
Yakınlaştırma işlevini ayarlar ( s. 68).
[Brightness]
Ekran parlaklığını ayarlar ( s. 104).
[On-Hold Display]
Müzikçalar tutma konumundayken video ekranını
kapatır ( s. 71).
[Detailed Information]
Dosya boyutu, çözünürlük, video/ses sıkıştırma biçimi,
dosya adı ve benzeri dosya bilgilerini görüntüler.
[Delete Video]
Videoları siler ( s. 66).
Dizin
Video listesi ekranında gösterilen seçenek öğeleri
Home
Menüsü
Video seçenek menüsünü, video listesindeki veya video oynatma ekranındaki
OPTION/PWR OFF düğmesine basarak çağırabilirsiniz. Seçenek menüsünün
nasıl kullanılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz  s. 16.
Seçenek menüsünde görüntülenen seçenek öğeleri, seçenek menüsünü
görüntülediğiniz ekrana bağlı olarak değişir. Ayarlar ve kullanım için başvuru
sayfasına bakın.
İçindekiler
Video Seçenek Menüsünü Kullanma
68
Videoları İzleme
Video ayarlarını değiştirmek için Home menüsünden
seçin ve ardından [Video Settings] öğesini seçin.
[Settings] öğesini
İçindekiler
Video Ayarlarını Değiştirme
Home
Menüsü
[Settings]
5 işlevli düğme
Yakınlaştırma işlevini ayarlama [Zoom Settings]
Oynatılmakta olan videoyu yakınlaştırabilirsiniz. Video çıkış bir televizyona
verilirken, görüntü [TV Output Size] ayarına göre büyütülür ( s. 64, 65).
 Home menüsünden,
[Settings]  [Video Settings]  [Zoom
Settings]  istediğiniz yakılaştırma ayarı tipini seçin.
Devam 
Dizin
BACK/HOME düğmesi
69
Videoları İzleme
[Auto]
Video görüntüsü, ekran alanına sığacak şekilde yeniden
boyutlandırılır, en-boy oranı korunur (varsayılan ayar).
16:9 (geniş boyut) video görüntüsü bir 4:3 televizyonda
görüntülenirken, üst ve altta siyah bantlar gösterilir. 4:3 video
görüntüsü görüntülenirken, ekranın sağında ve solunda siyah
bantlar gösterilir.
Home
Menüsü
Açıklama
İçindekiler
Tip
Müzikçalar
Dizin
16:9 kaynak
4:3 kaynak
Bir 4:3 televizyon
16:9 kaynak
4:3 kaynak
Bir geniş ekran televizyon
16:9 kaynak
4:3 kaynak
Devam 
70
Videoları İzleme
[Full]
Video görüntüsü, kullanılabilir ekran alanını doldurarak yeniden
boyutlandırılır, en-boy oranı korunur.
Bir 4:3 televizyonda 16:9 (geniş boyut) video görüntüsü
görüntülenirken, sığdırmak üzere görüntünün sağ/sol kenarları
kırpılır. Bir geniş ekran televizyonda 4:3 video görüntüsü
görüntülenirken, sığdırmak üzere video görüntüsünün üst ve alt
kenarı kırpılır.
Home
Menüsü
Açıklama
İçindekiler
Tip
Müzikçalar
Dizin
16:9 kaynak
4:3 kaynak
Bir 4:3 televizyon
16:9 kaynak
4:3 kaynak
Bir geniş ekran televizyon
16:9 kaynak
4:3 kaynak
Noktalı çizgiden oluşan çerçeve orijinal video görüntüsünün
boyutunu temsil eder.
[Off]
Video görüntüsü yeniden boyutlandırılmaz ve orijinal
çözünürlüğünde görüntülenir. Video çözünürlüğü çok büyükse,
ekranın solu, sağı, üstü ve altı kesilir. Video çözünürlüğü çok
küçükse, ekranın solunda, sağında, üstünde ve altında siyah bantlar
gösterilir.
71
Videoları İzleme
 Home menüsünden
[Settings]  [Video Settings]  [On-Hold
Display]  istediğiniz Tutma Konumu Ekranı ayar tipini seçin.
Açıklama
[Yes]
Müzikçalar tutma konumundayken, düğmeler devre dışı
bırakılır fakat videolar normal olarak oynatılır.
(Varsayılan ayar)
[No]
Müzikçalar tutma konumundayken, düğmeler devre dışı
bırakılır ve ekran kapatılır; fakat oynatılmakta olan
videonun sesi çalınır.
Video listesini düzenleme [Order of Video List]
Video listesini tarihe veya başlığa göre düzenler.
 Home menüsünden,
[Settings]  [Video Settings]  [Order of
Video List]  video listesi tipinin istediğiniz sırasını seçin.
Tip
Açıklama
[Date/Time (Oldest)]
Video listesini aktarım/kayıt tarihine göre artan sırada
düzenler.
[Date/Time (Newest)]
Video listesini aktarım/kayıt tarihine göre azalan sırada
düzenler. (Varsayılan ayar)
[Title (A>Z)]
Video listesini başlığa göre artan sırada düzenler.
[Title (Z>A)]
Video listesini başlığa göre azalan sırada düzenler.
Dizin
Tip
Home
Menüsü
Sadece videoların sesinin keyfini çıkarmak için, müzikçalar tutma
konumundayken video ekranını kapalı olarak ayarlayabilirsiniz.
Bu seçeneği [No] olarak ayarlama daha uzun pil ömrü için güçten tasarruf
eder.
İçindekiler
Sadece video sesini çalma [On-Hold Display]
72
Podcast’lerin Keyfini Çıkarma
Podcast’lerin Keyfini Çıkarma
Bir podcast çalmak/oynatmak üzere [Podcasts] ekranını görüntülemek için
Home menüsünde [Podcast List] öğesini seçin.
İçindekiler
Podcast çalma/oynatma [Podcasts]
Home
Menüsü
BACK/HOME düğmesi
Dizin
5 işlevli düğme
[Podcasts]
Podcast nedir?
Bir “podcast”, internet üzerinden yayınlanan bir ses veya video dosyası
grubudur. Bölümler olarak adlandırılan dosyalar, çalınmak/oynatılmak üzere
RSS kullanılarak bir bilgisayara otomatik olarak indirilebilir. Birçok yeni site,
kuruluş veya bireyler RSS kullanarak podcast’ler yayınlamaktadır.
Bilgisayarınızı kullanarak bir podcast’e abone olabilirsiniz. Bir podcast’e yeni
bölümler eklendiğinde, bunları bilgisayarınıza indirebilirsiniz. İndirdikten
sonra, bunları Windows Gezgini veya Content Transfer yazılımını kullanarak
müzikçalara aktarabilir ve müzikçalarda çalabilir/oynatabilirsiniz.
Podcast çalma/oynatma
 [Home] menüsünden,
[Podcasts]  istediğiniz podcast’i 
istediğiniz bölümü seçin.
Podcast çalma/oynatma ekranı gösterilir.
Not
Podcast bölümlerini sürekli olarak çalamazsınız/oynatamazsınız.
 İpucu
[Language Learning Mode] öğesi [On] olarak ayarlandığında, podcast ses çalma
ekranında [Quick Replay] işlevini ve A-B tekrarlama işlevini kullanabilirsiniz ( s. 56).
[DPC (Speed Control)] ayarı aynı zamanda, ses podcast çalma hızını da etkiler
( s. 58).
73
Podcast’lerin Keyfini Çıkarma
İçindekiler
Podcast çalma/oynatma ekranı
Ses çalma ekranı
Bilgi bölgesi
Home
Menüsü
Bölüm adı
Sanatçı adı
Podcast adı
Dizin
Geçen süre
Toplam süre
İlerleme çubuğu
Ses çalma ekranındaki işlemler
Amaç (ekran göstergesi)
Bunu yapın
Çalma ()/duraklatma ()
 düğmesine basın.
Hızlı ileri ()/hızlı geri alma
()
/ düğmesini basılı tutun.
Bölümün başlangıcını bulma*2
/ düğmesine basın.
Liste ekranına dönme
BACK/HOME düğmesine basın.
*1
Duraklatma sırasında, bir süre herhangi bir işlem yapılmazsa müzikçalar otomatik olarak bekleme
moduna geçer.
*2
/ tuşlarının her ikisi de bölümün başlangıcını bulur. Bir sonraki çalmak için, istenen bölümü
seçmek üzere bölüm listesini görüntülemek için BACK/HOME düğmesine basın.
*1
Devam 
74
Podcast’lerin Keyfini Çıkarma
Bilgi bölgesi
Toplam süre
Amaç (ekran göstergesi)
Bunu yapın
Oynatma ()/duraklatma ()*1
 düğmesine basın.
Hızlı ileri ()/hızlı geri alma
()*2*3
Duraklatma sırasında hızlı ileri
()/hızlı geri alma ()*5
/ düğmesini basılı tutun.*4
Duraklatma sırasında / düğmesini basılı tutun.
Bir önceki sahneye*6 atlama ()/  (önceki)/ (sonraki) düğmesine basın.
bir sonraki sahneye atlama ()
Biraz geri alma/biraz ileri alma
Duraklatma sırasında / düğmesine basın.
Liste ekranına dönme
BACK/HOME düğmesine basın.
Duraklatma sırasında, bir süre herhangi bir işlem yapılmazsa müzikçalar otomatik olarak bekleme
moduna geçer.
*2
Bir bölümün sonuna kadar hızlı ileri alırsanız, oynatma duraklatılır. Oynatma sırasında bir bölümün
başlangıcına kadar hızlı geri alırsanız, oynatma otomatik olarak tekrar başlatılır. Duraklatma
sırasında bir bölümün başlangıcına kadar hızlı geri alırsanız, oynatma duraklatmada kalır.
*3
Bu düğmeler bölüme bağlı olarak yukarıda açıklandığı gibi çalışmayabilir.
*4
 düğmesine arka arkaya basıldığında ileriye alma hızı 3 düzeyde değişir (
(×10),
(×30),
(×100)). Ayrıca,  düğmesine arka arkaya basıldığında geriye alma hızı 3
(×10),
(×30),
(×100)). İşlemden çıkmak ve normal oynatmaya
düzeyde değişir (
devam etmek için / düğmesini bırakın.
*5
Duraklatma sırasında hızlı ileri/geri alma hızı, videonun uzunluğuna bağlı olarak değişir.
*6
Videoda sadece tek bir bölüm varsa, oynatma konumu 5 dakikalık aralıklarla atlatılır.
*1
OPTION/PWR OFF düğmesine basıldığında gösterilen simgeler
Simge
Açıklama
(Seçenek Menüsü)
Seçenek menüsünü gösterir. Podcast seçenek menüsü hakkında
ayrıntılı bilgi için bkz “Podcast Seçenek Menüsünü Kullanma”
( s. 79).
[Scene Scroll]*1
Sahne kaydırma ekranını gösterir. Ekrandaki küçük resmi*2
kaydırarak sahneler veya bölümler arasında gezinebilirsiniz.
Ayrıntılar için bkz “Sahneler arasında gezinme (Sahne
Kaydırma)” ( s. 62).
Sahne Kaydırma simgesi sadece video oynatma ekranında gösterilir.
Küçük resim, videodaki bir sahnenin küçültülmüş boyutlu bir resmidir.
*1
*2
Dizin
Video oynatma ekranındaki işlemler
Müzikçalar bir videoyu yatay konumunda oynatırken / düğmelerinin ve
/ düğmelerinin işlevleri yer değiştirir.
Home
Menüsü
İlerleme çubuğu
Geçen süre
İçindekiler
Video oynatma ekranı
75
Podcast’lerin Keyfini Çıkarma
Bölümler, bölüm listesi ekranında ad sırasına göre görüntülenir.
Home
Menüsü
Podcast adı
Oynatma simgesi
Ses simgesi
İçindekiler
Bölüm listesi ekranı
Yeni simge
Dizin
Video simgesi
Bölümlerin simgeleri
Bölüm alanında aşağıdaki simgeler gösterilir.
Simge
Açıklama
(Ses simgesi)
Bölümün bir ses bölümü olduğunu gösterir.
(Video simgesi)
Bölümün bir video bölümü olduğunu gösterir.
(Yeni simge)
Bölümün henüz hiç çalınmadığını/oynatılmadığını gösterir.
(Oynatma simgesi) Bölümün o an çalınmakta/oynatılmakta olduğunu gösterir.
Bölüm listesi ekranındaki işlemler
Amaç (ekran göstergesi)
Bunu yapın
Bir öğeyi seçme
 düğmesine basın.
İmleci aşağı veya yukarı hareket
ettirme
/ düğmesine basın.
Yukarı veya aşağı doğru daha hızlı kaydırmak
için / düğmesini basılı tutun.
Listenin bir önceki/bir sonraki
ekranını görüntüleme
/ düğmesine basın.
[Podcast List] ekranına geri dönme
BACK/HOME düğmesine basın.
OPTION/PWR OFF düğmesine basıldığında gösterilen simgeler
Simge
(Seçenek Menüsü)
[To Playback
Screen]
Açıklama
Seçenek menüsünü gösterir. Podcast seçenek menüsü hakkında
ayrıntılı bilgi için bkz “Podcast Seçenek Menüsünü Kullanma”
( s. 79).
Podcast çalma/oynatma ekranına geri döner.
76
Podcast’lerin Keyfini Çıkarma
Podcast’ler, [Podcast List] ekranında ad sırasına göre görüntülenir.
İçindekiler
Podcast listesi ekranı
Home
Menüsü
Dizin
[Podcast List] ekranındaki işlemler
Amaç (ekran göstergesi)
Bunu yapın
Bir öğeyi seçme
 düğmesine basın.
İmleci aşağı veya yukarı hareket
ettirme
/ düğmesine basın.
Yukarı veya aşağı doğru daha hızlı kaydırmak
için / düğmesini basılı tutun.
Listenin bir önceki/bir sonraki
ekranını görüntüleme
/ düğmesine basın.
OPTION/PWR OFF düğmesine basıldığında gösterilen simgeler
Simge
(Seçenek Menüsü)
[To Playback
Screen]
Açıklama
Seçenek menüsünü gösterir. Podcast seçenek menüsü hakkında
ayrıntılı bilgi için bkz “Podcast Seçenek Menüsünü Kullanma”
( s. 79).
Podcast çalma/oynatma ekranına geri döner.
77
Podcast’lerin Keyfini Çıkarma
Bir bölümü, bir podcast’i veya aktarılmış tüm podcast’leri silebilirsiniz.
Home
Menüsü
O an oynatılmakta olan bölümü silme
İçindekiler
Podcast’leri Silme
 Silmek istediğiniz bölümün oynatma ekranında, seçenek
 [Delete This Episode]  [Yes] öğesini seçin.
Bölüm listesinde bir bölümü silme
 Bölüm listesinde, seçenek menüsünü çağırmak için OPTION/PWR
OFF düğmesine basın.
 [Delete Episode]  silmek istediğiniz bölüm  [Yes] öğesini seçin.
Bir podcast’i silme
Aşağıdaki işlemler bir podcast’in tüm bölümlerini ve de podcast’in kendisini
siler.
 [Podcast List] ekranında, seçenek menüsünü çağırmak için OPTION/
PWR OFF düğmesine basın.
 [Delete Podcast]  silmek istediğiniz podcast  [Yes] öğesini seçin.
veya
 Silmek istediğiniz podcast’in bölüm ekranında, seçenek menüsünü
çağırmak için OPTION/PWR OFF düğmesine basın.
 [Delete This Podcast]  [Yes] öğesini seçin.
Dizin
menüsünü çağırmak için OPTION/PWR OFF düğmesine basın.
78
Podcast’lerin Keyfini Çıkarma
Bu işlem tüm bölümleri ve podcast’leri siler.
İçindekiler
Tüm podcast’leri silme
 [Podcast List] ekranında, seçenek menüsünü çağırmak için OPTION/
 [Delete All Podcasts]  [Yes] öğesini seçin.
Home
Menüsü
PWR OFF düğmesine basın.
Dizin
79
Podcast’lerin Keyfini Çıkarma
Dizin
Podcast çalma/oynatma ekranında gösterilen seçenek öğeleri
Seçenek öğeleri
Açıklama/başvuru sayfası
[Language Learning
Mode] (sadece ses)
[Quick Replay] işlevini ve A-B tekrarlama işlevini ( s. 56)
kullanmanızı sağlar.
[DPC (Speed Control)] Şarkıları çalma hızını ayarlar ( s. 58).
(sadece ses)
[Equalizer] (sadece ses) Ses kalitesini kişiselleştirir ( s. 51).
[VPT(Surround)]
(sadece ses)
[VPT(Surround)] ayarlarını ( s. 53) kişiselleştirir.
[Zoom Settings]
(sadece video)
Yakınlaştırma işlevini ayarlar ( s. 68).
[Brightness] (sadece
video)
Ekran parlaklığını ayarlar ( s. 104).
[On-Hold Display]
(sadece video)
Müzikçalar tutma konumundayken video ekranını kapatır
( s. 71).
[Detailed Information] Bir bölümün ayrıntılı bilgilerini görüntüler.
[Delete This Episode]
Home
Menüsü
Podcast seçenek menüsünü, podcast çalma/oynatma ekranındaki OPTION/
PWR OFF düğmesine basarak çağırabilirsiniz. Seçenek menüsünün nasıl
kullanılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz  s. 16.
Seçenek menüsünde görüntülenen seçenek öğeleri, seçenek menüsünü
görüntülediğiniz ekrana bağlı olarak değişir. Ayarlar ve kullanım için başvuru
sayfasına bakın.
İçindekiler
Podcast Seçenek Menüsünü Kullanma
Bölümü siler ( s. 77).
Devam 
80
Podcast’lerin Keyfini Çıkarma
Açıklama/başvuru sayfası
[Delete Episode]
Silinecek bir bölümün seçilmesi için bölüm silme ekranını
görüntüler ( s. 77).
[Delete This Podcast]
Podcast’i siler ( s. 77).
[Podcast List] ekranında gösterilen seçenek öğeleri
Açıklama/başvuru sayfası
[Delete Podcast]
Silinecek bir podcast’in seçilmesi için [Delete Podcast] ekranını
görüntüler ( s. 77).
[Delete All Podcasts]
Tüm podcast’leri ve bölümleri siler ( s. 78).
Dizin
Seçenek öğeleri
Home
Menüsü
Seçenek öğeleri
İçindekiler
Bölüm listesi ekranında gösterilen seçenek öğeleri
81
Fotoğrafları İzleme
Fotoğrafları İzleme
Fotoğrafları izlemek üzere [Photos] ekranını görüntülemek için Home
[Photos] öğesini seçin.
menüsünde
İçindekiler
Fotoğrafları İzleme [Photos]
Home
Menüsü
[Photos]
Dizin
BACK/HOME düğmesi
5 işlevli düğme
 Home menüsünden,
[Photos] 
istediğiniz klasörü  istediğiniz
fotoğrafı seçin.
Fotoğraf görüntüleme ekranı gösterilir.
Bir önceki veya sonraki fotoğrafı
görüntülemek için / düğmesine basın.
Fotoğraf görüntüleme ekranının nasıl
çalıştırılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için
bkz “Fotoğraf görüntüleme ekranı”
( s. 82).
 İpucu
Fotoğraflarınızı fotoğraf klasörü listelerinde, fotoğraf listelerinde veya fotoğraf
görüntüleme ekranında ararken bile şarkıların çalma işlemi devam eder.
Müzikçalara aktarılan fotoğrafları klasörler halinde düzenleyebilirsiniz. Windows
Gezgini yazılımını kullanarak müzikçaları ([WALKMAN] olarak) seçin ve [DCIM],
[PICTURE] veya [PICTURES] klasörünün altına yeni bir klasör sürükleyip bırakın. Veri
hiyerarşisi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz  s. 33.
Fotoğraf dosyaları alfabetik sırada görüntülenir. [PICTURE], [PICTURES] ve [DCIM]
klasörlerinin altındaki dosyalar, sırasıyla [PICTURE], [PICTURES] ve [DCIM]
klasörlerinin altında gösterilir.
Not
Fotoğrafın boyutu büyükse veya fotoğraf dosyası zarar görmüşse,
ve fotoğraf görüntülenmez.
simgesi gösterilir
82
Fotoğrafları İzleme
Ekranda bir fotoğraf görüntülendiğinde, fotoğrafın dosya adı gibi bilgiler
birkaç saniye boyunca gösterilir.
İçindekiler
Fotoğraf görüntüleme ekranı
Bilgi bölgesi
Home
Menüsü
Dizin
Fotoğraf görüntüleme ekranındaki işlemler
Amaç (ekran göstergesi)
Bunu yapın
Bir sonraki/önceki fotoğrafı görüntüler  (önceki)/ (sonraki) düğmesine basın.
Arka arkaya bir sonraki/önceki
fotoğrafı görüntüleme
 (önceki)/ (sonraki) düğmesini basılı tutun.
Liste ekranına dönme
BACK/HOME düğmesine basın.
OPTION/PWR OFF düğmesine basıldığında gösterilen simgeler
Simge
Açıklama
(Arama)
Arama menüsünü gösterir. Liste ekranını görüntülemek ve
fotoğraf aramak için istediğiniz arama yöntemini seçebilirsiniz.
(Seçenek Menüsü)
Seçenek menüsünü gösterir. Fotoğraf menüsü hakkında ayrıntılı
bilgi için bkz “Fotoğraf Seçenek Menüsünü Kullanma”
( s. 85).
83
Fotoğrafları İzleme
Aşağıda fotoğraf listesi ekranı örnekleri bulunmaktadır.
İçindekiler
Fotoğraf listesi ekranı
Home
Menüsü
Oynatma simgesi
Dizin
[Thumbnail Only]
[Thumbnail + Title]
Fotoğrafların simgeleri
Fotoğraf alanında aşağıdaki simge gösterilir.
Simge
Açıklama
(Görüntüleme
simgesi)
Fotoğrafın o an görüntülenmekte olduğunu gösterir.
Fotoğraf listesi ekranındaki işlemler
Amaç (ekran göstergesi)
Bunu yapın
Bir öğeyi seçme
 düğmesine basın.
İmleci aşağı veya yukarı hareket
ettirme
/ düğmesine basın.
Yukarı veya aşağı doğru daha hızlı kaydırmak
için / düğmesini basılı tutun.
Listenin bir önceki/bir sonraki ekranını / düğmesine basın.
görüntüleme ([Thumbnail + Title])
İmleci sağa veya sola hareket ettirme
([Thumbnail Only])
/ düğmesine basın.
Bir sonraki bir üst düzeyin liste
ekranına geri dönme
BACK/HOME düğmesine basın.
OPTION/PWR OFF düğmesine basıldığında gösterilen simgeler
Simge
(Arama)*1
Açıklama
Arama menüsünü gösterir. Liste ekranını görüntülemek ve
fotoğraf aramak için istediğiniz arama yöntemini seçebilirsiniz.
(Seçenek Menüsü)*1 Seçenek menüsünü gösterir. Fotoğraf menüsü hakkında ayrıntılı
bilgi için bkz “Fotoğraf Seçenek Menüsünü Kullanma”
( s. 85).
[To Playback Screen] Fotoğraf görüntüleme ekranına geri döner.
Bu simgeler ekrana bağlı olarak görüntülenmeyebilir.
*1
84
Fotoğrafları İzleme
Home
Menüsü
Müzikçalardan fotoğrafları silerken, fotoğrafları aktarırken kullandığınız
yazılımı veya Windows Gezgini yazılımını kullanın.
Yazılımın kullanımı hakkında ayrıntılar için yazılımın Yardım bölümüne
başvurun.
İçindekiler
Fotoğrafları Silme
Not
Müzikçaların kendisi bir bilgisayara bağlanmadan fotoğrafları silemez.
Dizin
85
Fotoğrafları İzleme
Seçenek öğeleri
Açıklama/başvuru sayfası
[Photo List Display Frmt.]
Fotoğraf listesi görüntüleme biçimini seçer ( s. 86).
Fotoğraf görüntüleme ekranında gösterilen seçenek öğeleri
Seçenek öğeleri
Açıklama/başvuru sayfası
[Brightness]
Ekran parlaklığını ayarlar ( s. 104).
[Detailed Information]
Dosya boyutu, çözünürlük, dosya adı ve benzeri dosya
bilgilerini görüntüler.
O an görüntülenmekte olan fotoğrafı duvar kağıdı olarak
ayarlar ( s. 105).
[Set as Wallpaper]
Dizin
Fotoğraf klasörü/fotoğraf listesi ekranında gösterilen seçenek öğeleri
Home
Menüsü
Fotoğraf seçenek menüsünü, fotoğraf klasörü listesindeki, fotoğraf listesindeki
veya fotoğraf görüntüleme ekranındaki OPTION/PWR OFF düğmesine
basarak çağırabilirsiniz. Seçenek menüsünün nasıl kullanılacağı hakkında
ayrıntılı bilgi için bkz  s. 16.
Seçenek menüsünde görüntülenen seçenek öğeleri, seçenek menüsünü
görüntülediğiniz ekrana bağlı olarak değişir. Ayarlar ve kullanım için başvuru
sayfasına bakın.
İçindekiler
Fotoğraf Seçenek Menüsünü Kullanma
86
Fotoğrafları İzleme
Fotoğraf ayarlarını değiştirmek için Home menüsünden
seçin ve ardından [Photo Settings] öğesini seçin.
[Settings] öğesini
İçindekiler
Fotoğraf Ayarlarını Değiştirme
Home
Menüsü
Dizin
BACK/HOME düğmesi
[Settings]
5 işlevli düğme
Fotoğraf listesi görüntüleme biçimini ayarlama [Photo List Format]
Müzikçalar 2 görüntüleme biçimi sunar. Fotoğraf listesinin görüntülenme
biçimini [Thumbnail + Title]*1 veya [Thumbnail Only] olarak seçebilirsiniz.
 Home menüsünden,
[Settings]  [Photo Settings]  [Photo List
Format]  istediğiniz fotoğraf listesi biçimi tipini seçin.
Tip
Açıklama
[Thumbnail + Title]
Bir fotoğraf başlığını fotoğraf listesinde bir küçük resim
ile gösterir.
[Thumbnail Only]
Fotoğraf listesinde sadece küçük resimler görüntüler.
(Varsayılan ayar)
Küçük resim, bir fotoğrafın küçültülmüş boyutlu bir resmidir.
*1
Not
Dosya formatına bağlı olarak küçük resim görüntülenmeyebilir.
87
FM Radyo Dinleme
FM Radyo Dinleme
FM radyo dinlemek üzere, [FM Radio] ekranını görüntülemek için Home
menüsünden [FM Radio] öğesini seçin.
İçindekiler
FM Radyo Dinleme [FM Radio]
Home
Menüsü
[FM Radio]
5 işlevli düğme
Not
Kulaklık kablosu anten görevini görür, bu nedenle kulaklığı bağlayın ve olabildiğince
uzağa uzatın.
 Home menüsünden,
[FM Radio] öğesini seçin.
[FM Radio] ekranı gösterilir.
 İstediğiniz frekansı seçmek için / düğmesine basın veya
istediğiniz bellek numarasını seçmek için / düğmesine basın.
Seçilen frekansın veya bellek numarasının FM radyo yayını alınır.
FM Radyo ekranının nasıl çalıştırılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz
“FM Radyo ekranı” ( s. 88).
Not
Belleğe hiçbir istasyon alınmamışsa, bir bellek numarası seçemezsiniz. [Auto Preset]
( s. 89) işlevini kullanarak alınabilir olan istasyonları belleğe alın ( s. 90) veya
alınabilir olan istasyonları belleğe manuel olarak alın.
Dizin
BACK/HOME düğmesi
88
FM Radyo Dinleme
İçindekiler
FM Radyo ekranı
Home
Menüsü
Frekans
Dizin
Bellek numarası
Not
Müzikçaları satın aldığınız ülke/bölgeye bağlı olarak, ekran görünümü farklılık
gösterebilir.
[FM Radio] ekranındaki işlemler
Amaç
Bunu yapın
Önceki/sonraki frekansı seçme
/ düğmesine basın.
Alınabilir önceki/sonraki istasyonu seçme*1
/ düğmesini basılı tutun.
Önceki/sonraki bellek numarasını seçme
/ düğmesine basın.
*2
Hassasiyet çok yüksekse [Scan Sensitivity] ayarını ( s. 92) [Low] olarak ayarlayın.
Belleğe hiçbir istasyon alınmamışsa, bir bellek numarası seçemezsiniz. [Auto Preset] işlevini
kullanarak alınabilir olan istasyonları belleğe alın ( s. 89).
*1
*2
OPTION/PWR OFF düğmesine basıldığında gösterilen simge
Simge
(Seçenek Menüsü)
Açıklama
Seçenek menüsünü gösterir. FM radyo menüsü hakkında
ayrıntılı bilgi için bkz “FM Radyo Seçenek Menüsünü
Kullanma” ( s. 91).
89
FM Radyo Dinleme
 [FM Radio] ekranında OPTION/PWR OFF düğmesine basın.
Home
Menüsü
[Auto Preset] öğesini seçerek bölgenizde alınabilen 30 adede kadar yayın
istasyonunu otomatik olarak belleğe alabilirsiniz. FM radyoyu ilk kez
kullanırken ya da başka bir bölgeye geçtiğinizde, [Auto Preset] öğesini seçerek
alınabilir yayın istasyonlarını belleğe almanızı öneririz.
İçindekiler
Yayın istasyonlarını belleğe otomatik olarak alma [Auto Preset]
Seçenek menüsü gösterilir.
Alınabilir yayın istasyonları düşükten yüksek frekansa doğru belleğe alınır.
Belleğe alma tamamlandığında [Auto Preset completed.] mesajı
görüntülenir ve daha sonra birinci bellekteki istasyonun yayını alınır.
Otomatik belleğe alma işlevini iptal etmek için [No] öğesini seçin.
 İpucu
Yüksek hassasiyet müzikçalarların birçok istenmeyen ayın istasyonlarını almasına sebep
oluyorsa, [Scan Sensitivity] ayarını ( s. 92) [Low] olarak değiştirin.
Not
[Auto Preset] işlemi bellekteki mevcut yayın istasyonlarını siler.
Dizin
 [Auto Preset]  [Yes] öğesini seçin.
90
FM Radyo Dinleme
[Auto Preset] işlevinin alamadığı yayın istasyonlarını manuel olarak belleğe
alabilirsiniz ( s. 89).
 Seçenek menüsünü çağırmak için OPTION/PWR OFF düğmesine
Home
Menüsü
 [FM Radio] ekranında istediğiniz frekansı seçin.
İçindekiler
Yayın istasyonlarını manuel olarak belleğe alma [Save to Preset]
basın.
 adımında seçtiğiniz frekans belleğe alınır ve frekansın altında atanan
bellek numarası görüntülenir.
 İpucu
30 adede kadar istasyonu belleğe alabilirsiniz.
Not
Bellek numaraları düşükten yüksek frekansa doğru sıralanarak kaydedilir.
Belleğe alınmış yayın istasyonlarını silme
 [FM Radio] ekranında silmek istediğiniz bellek numarasını seçin.
 Seçenek menüsünü çağırmak için OPTION/PWR OFF düğmesine
basın.
 [Delete from Preset] öğesini seçin.
Belleğe alınmış olan yayın istasyonu silinir.
Dizin
 [Save to Preset] öğesini seçin.
91
FM Radyo Dinleme
Açıklama/başvuru sayfası
[Save to Preset]
O anki yayın istasyonunu önceden ayarla ( s. 90).
[Delete from Preset]
[Scan Sensitivity]
Bir yayın istasyonunu bellekten siler ( s. 90).
Yayın istasyonlarını otomatik olarak belleğe alır
( s. 89).
Radyo alımının hassasiyetini ayarlar ( s. 92).
[Mono/Auto]
Mono ve stereo arasında geçiş yapar ( s. 92).
[Auto Preset]
Dizin
Seçenek öğeleri
Home
Menüsü
FM radyo seçenek menüsünü [FM Radio] ekranındaki OPTION/PWR OFF
düğmesine basarak görüntüleyebilirsiniz. Seçenek menüsünün nasıl
kullanılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz  s. 16.
Seçenek menüsünde görüntülenen seçenek öğeleri, seçenek menüsünü
görüntülediğiniz ekrana bağlı olarak değişir. Ayarlar ve kullanım için başvuru
sayfasına bakın.
İçindekiler
FM Radyo Seçenek Menüsünü Kullanma
92
FM Radyo Dinleme
FM radyo ayarlarını değiştirmek için Home menüsünden
seçin ve ardından [FM Radio Settings] öğesini seçin.
[Settings] öğesini
İçindekiler
FM Radyo Ayarlarını Değiştirme
Home
Menüsü
[Settings]
5 işlevli düğme
Alımı ayarlama [Scan Sensitivity]
[Auto Preset] işlevini ( s. 89) veya / düğmesini kullanarak istasyonları
seçtiğinizde, hassasiyet çok yüksek olduğu için FM alıcısı istenmeyen pek çok
yayın istasyonunu alabilir. Bu durumda, alımı [Low] olarak ayarlayın.
Varsayılan olarak [High] seçeneği ayarlıdır.
 Home menüsünden,
[Settings]  [FM Radio Settings]  [Scan
Sensitivity]  [Low] öğesini seçin.
Alım hassasiyetini varsayılan değerine geri ayarlamak için [High] öğesini
seçin.
Mono/stereo ayarı [Mono/Auto]
FM alımı sırasında gürültü oluşursa, alıcıyı mono için [Mono] olarak ayarlayın.
Bunu [Auto] olarak ayarlarsanız, mono/stereo alımı alım koşullarına bağlı
olarak otomatik olarak seçilir. Varsayılan olarak [Auto] seçeneği ayarlıdır.
 Home menüsünden,
[Settings]  [FM Radio Settings]  [Mono/
Auto]  [Mono] öğesini seçin.
Otomatik ayara dönmek için [Auto] öğesini seçin.
Dizin
BACK/HOME düğmesi
93
Gürültü Bastırma İşlevini Kullanma
Gürültü Bastırma İşlevini Kullanma
Home
Menüsü
Kulaklıktaki dahili mikrofon ortam gürültüsünü alır. Müzikçalar, ortam
gürültüsünü azaltmak üzere ortam sesine karşı ters fazlı ses dalgası oluşturur.
Gürültü Bastırma işlevi, özellikle bir uçak, tren, otobüs gibi bir taşıtta
istenmeyen ortam gürültüsünü azaltarak düşük ses düzeyinde müziğin keyfini
çıkartmanıza yardımcı olur.
İçindekiler
Gürültü Bastırma Hakkında
Dizin
1 Ortam gürültüsünün dalga
biçimi (orijinal ses).
Kulaklıktaki dahili mikrofon ortam
gürültüsünü alır. Ardından, Gürültü
Bastırma devresi gürültünün dalga
biçimini analiz eder.
2 Gürültüye karşı ters fazlı dalga 3 Birleşik dalga biçimi. İki dalga
biçimi.
biçimi birbirini siler.
Müzikçalar, ortam gürültüsünü
silmek üzere ortam sesine karşı ters
fazlı dalga biçimi oluşturur.
Orijinal dalga biçimi ve ters fazlı
dalga biçimi birbirlerini silerler ve
böylece ortam gürültüsü arızalı.
Not
Ürünle verilen kulaklık doğru kullanılmazsa, Gürültü Bastırma işlevinin etkisi azalabilir.
İşlevden azami düzeyde faydalanmak üzere, kulaklarınız için doğru boydaki kulaklık
lastiklerini kullanın ve kulaklığı kulağınıza sıkı olarak yerleştirin.
Kulaklıklar takılıyken sürtme sesleri duyulabilir. Bu bir arıza değildir.
Gürültü Bastırma işlevi, düşük frekans bandındaki ortam gürültüsünü büyük ölçüde
azaltır ve bu işlevin konuşma sesleri veya zil sesleri gibi yüksek frekans bandındaki
ortam gürültüsü üzerinde etkisi daha azdır. Belirli sesler üzerinde bir etkisi yoktur.
Kulaklığın mikrofon kısmının üzerini elinizle v.b. örtmeyin, aksi taktirde Gürültü
Bastırma işlevi çalışmayabilir.
Mikrofon
Devam 
94
Gürültü Bastırma İşlevini Kullanma
İçindekiler
Home
Menüsü
Dizin
Gürültü Bastırma işlevi aktifken düşük düzeyde bir ses duyabilirsiniz. Bu, Gürültü
Bastırma işlevinin çalışma sesidir ve bir arıza değildir.
Gürültü Bastırma işlevinin çalışmadığını, sessiz bir ortamda gürültünün daha yüksek
olduğunu veya belirli gürültülerin diğerleri gibi etkin bir şekilde bastırılmadığını
hissedebilirsiniz. Bu durumda Gürültü Bastırma işlevini kapatın.
Cep telefonları gürültüye sebep olabilir. Böyle bir durumda, müzikçaları cep
telefonlarından uzakta tutun.
Kulaklığı müzikçaların kulaklık jakına bağlamadan veya kulaklık jakından çıkarmadan
önce, kulaklığı kulaklarınızdan çıkardığınızdan emin olun. Çalma/oynatma sırasında
veya Gürültü Bastırma işlevi aktifken, kulaklık müzikçalara takılırsa veya müzikçalardan
çıkarılırsa gürültü oluşabilir. Bu bir arıza değildir.
Gürültü Bastırma işlevi açıldığında ve kapatıldığında bir ses açılma/kapanma sesi oluşur.
Bu ses, Gürültü Bastırma devresinin anahtarı tarafından oluşturulur ve bir arıza değildir.
95
Gürültü Bastırma İşlevini Kullanma
[Noise Canceling]
Home
Menüsü
Kulaklığın dahili mikrofonu ortam gürültüsünü alır ve müzikçalar gürültüyü
silmek üzere bir ters fazlı ses dalgası verir.
İçindekiler
Gürültü Bastırma İşlevini Kullanarak Çalma
Simge gösterimi
[Noise Canceling]
Dizin
BACK/HOME düğmesi
5 işlevli düğme
Not
Ürünle verilen haricinde kulaklıklar kullanılırsa, [Noise Canceling: On/Off] öğesi [On]
olarak ayarlanmış olsa bile Gürültü Bastırma işlevi çalışmaz.
 Home menüsünden,
[Noise Canceling]  [Noise Canceling: On/
Off]  [On] öğesini seçin.
gösterilir.
Bilgi bölgesinde
Varsayılan olarak [On] seçeneği ayarlıdır.
 İpucu
gösterilir. Ürünle verilen haricinde
Gürültü Bastırma işlevi aktifken, ekranda
kulaklıklar kullanılırsa, [Noise Canceling: On/Off] öğesi [On] olarak ayarlanmış olsa
bile Gürültü Bastırma işlevi çalışmaz. Böyle bir durumda, bilgi bölgesinde
gösterilir.
Gürültü Bastırma işlevinin etki düzeyini ayarlayabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz  s. 100.
96
Gürültü Bastırma İşlevini Kullanma
İçindekiler
Dış Ses Kaynaklarını Dinleme
[External Input Mode]
Dış ses kaynaklarıyla kullanma
Home
Menüsü
Ses Bastırma işlevini, uçaklardaki ses cihazları gibi dış ses kaynaklarının sesini
dinlediğinizde etkinleştirebilirsiniz.
Dizin
Kulaklık jakına
Ürünle verilen ses giriş kablosu
Uçak içi eğlence sistemlerini kullanma
Ürünle verilen fiş adaptörü
Ürünle verilen ses giriş kablosu
Uçak içi eğlence sistemlerine
[Noise Canceling]
BACK/HOME düğmesi
5 işlevli düğme
 Ürünle verilen kulaklığı müzikçalara bağlayın ve Home
[Noise Canceling]  [Noise Canceling: On/Off] 
menüsünden
[On] öğesini seçin.
 Ses kaynağı cihazını müzikçalara ürünle verilen ses giriş kablosunu
kullanarak bağlayın.
 Home menüsünden,
[Noise Canceling]  [NC Modes] öğesini
seçin.
Ses kaynağı cihazını ortam gürültüsü azaltılmış olarak dinleyebilirsiniz.
Devam 
97
Gürültü Bastırma İşlevini Kullanma
 düğmesine basarak [External Input Mode] ve [Quiet Mode] ( s. 98) arasında
geçiş yapabilirsiniz.
verilen ses giriş kablosunu çıkartırsanız, Gürültü Bastırma işlevi otomatik olarak
Ürünle

[Quiet Mode] moduna geçer ( s. 98).
Bazı uçak içi eğlence sistemleri müzikçalara bağlanmayabilir.
Bir ses cihazı bağlarken, ürünler verilen ses giriş kablosunu cihazı kulaklık jakına takın.
Cihazı LINE OUT jakına bağlamayın.
Home
Menüsü
Not
İçindekiler
 İpucu
Dizin
98
Gürültü Bastırma İşlevini Kullanma
[Quiet Mode]
Home
Menüsü
Biraz sakinlik ve sessizlik elde etmek için Gürültü Bastırma işlevini
kullanabilirsiniz.
İçindekiler
Müzik Çalmadan Ortam Gürültüsünü Azaltma
[Noise Canceling]
Dizin
BACK/HOME düğmesi
5 işlevli düğme
 Ürünle verilen kulaklığı müzikçalara bağlayın ve Home
[Noise Canceling]  [Noise Canceling: On/Off] 
menüsünden
[On] öğesini seçin.
 Home menüsünden,
seçin.
[Noise Canceling]  [NC Modes] öğesini
 İpucu
Müzikçalar, WM-PORT’una bağlı ürünle verilen ses giriş kablosundan bir ses sinyali
aldığında, müzikçalar [External Input Mode] moduna geçer ( s. 96).  düğmesine
basarak [External Input Mode] ve [Quiet Mode] arasında geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca,
[External Input Mode] sırasında ürünle verilen ses giriş kablosunu çıkartırsanız, Gürültü
Bastırma işlevi otomatik olarak [Quiet Mode] moduna geçer.
Not
Gürültü Bastırma işlevi, düşük frekans bandındaki ortam gürültüsünü büyük ölçüde
azaltır ve bu işlevin konuşma sesleri veya zil sesleri gibi yüksek frekans bandındaki
ortam gürültüsü üzerinde etkisi daha azdır. Belirli sesler üzerinde bir etkisi yoktur.
99
Gürültü Bastırma İşlevini Kullanma
Gürültü Bastırma ayarlarını değiştirmek için Home menüsünden
öğesini seçin ve ardından [NC Settings] öğesini seçin.
[Settings]
İçindekiler
Gürültü Bastırma Ayarlarını Değiştirme
Home
Menüsü
[Settings]
5 işlevli düğme
Gürültü Bastırma Ortamını seçme [Select NC Environment]
Bulunduğunuz konumda ortam gürültüsünü azaltmak için en uygun dijital
filtreyi seçebilirsiniz.
 Home menüsünden,
[Settings]  [NC Settings]  [Select NC
Environment]  istediğiniz ayar tipini seçin.
Tip
Açıklama
[Bus/Train]
Bir otobüs veya trende gürültüyü azaltmada en etkilidir.
[Airplane]
Bir uçakta gürültüyü azaltmada en etkilidir.
[Office]
Bir ofiste gürültüyü azaltmada en etkilidir.
 İpucu
Seçenek menüsünden [Select NC Environment] seçeneğini belirleyerek [NC Modes]
ekranından da filtreyi seçebilirsiniz.
Not
Bu işlev sadece [Noise Canceling: On/Off] öğesi [On] olarak ayarlandığında etkilidir.
Dizin
BACK/HOME düğmesi
100
Gürültü Bastırma İşlevini Kullanma
[Settings]  [NC Settings]  [Set Noise
Cancel Level] öğesini seçin.
 Ayar düzeyini ayarlamak için / düğmesine basın, ardından
onaylamak için  düğmesine basın.
Ayar 31 adımda değiştirilebilir. Göstergenin orta konumu normal
ortamda azami etkinin elde edilmesini sağlar. İstenen değeri ayarlamak
üzere göstergenin konumunu kaydırın.
 İpucu
Seçenek menüsünden [Set Noise Cancel Level] seçeneğini belirleyerek [NC Modes]
ekranından da ayarı yapabilirsiniz.
Not
Bu işlev sadece [Noise Canceling: On/Off] öğesi [On] olarak ayarlandığında etkilidir.
Varsayılan (göstergenin orta konumu) normal ortamda azami etkinin elde edilmesini
sağlar. Mikrofonun hassasiyeti azami düzeye getirildiğinde Gürültü Bastırma işlevinin
etkisi illa da geliştirilmez.
Dizin
 Home menüsünden,
Home
Menüsü
Müzikçalar, Gürültü Bastırma işlevinin azami etkisi elde edilecek şekilde
tasarlanmıştır ( s. 93). Fakat, kulağınızın biçimine veya kullanım ortamına
bağlı olarak kulaklıktaki mikrofonun hassasiyetini artırarak (veya azaltarak)
etkiyi geliştirebilirsiniz. Gürültü Bastırma işlevinin düzeyini ayarlayarak
mikrofonun hassasiyetini değiştirebilirsiniz. Gürültü Bastırma etkisi yetersiz
olduğunda işlevi ayarlayın.
İçindekiler
Gürültü Bastırma etkisini ayarlama [Set Noise Cancel Level]
101
Ortak Ayarlar
Ortak Ayarlar
Müzikçaların ortak ayarlarını değiştirmek için Home menüsünden
[Settings] öğesini seçin ve ardından [Common Settings] öğesini seçin.
İçindekiler
Ortak Ayarları Değiştirme
Home
Menüsü
[Settings]
5 işlevli düğme
Müzikçalar bilgilerini görüntüleme [Unit Information]
Model adı, donanım yazılımı sürümü gibi bilgiler görüntülenir.
 Home menüsünden,
[Settings]  [Common Settings]  [Unit
Information] öğesini seçin.
Öğe
Açıklama
[Model:]
Müzikçaların model adını görüntüler.
[Firmware:]
Müzikçaların donanım yazılımının sürüm bilgilerini görüntüler.
[Free/Total Memory
Space:]
Müzikçaların kullanılabilir boş alanının boyutunu/toplam
kapasitesini görüntüler.
[Total Songs:]
Müzikçalarda depolanan toplam şarkı sayısını görüntüler (ses
podcast’ler dahil).
[Total Videos:]
Müzikçalarda depolanan toplam video sayısını görüntüler
(video podcast’ler dahil).
[Total Photos:]
Müzikçalarda depolanan toplam fotoğraf sayısını görüntüler.
[WM-PORT:]
WM-PORT için sürüm bilgisini görüntüler.
Dizin
BACK/HOME düğmesi
102
Ortak Ayarlar
 Home menüsünden,
[Settings]  [Common Settings]  [AVLS
(Volume Limit)]  istediğiniz ayar tipini seçin.
Açıklama
[On]
Sesi normal bir seviyede tutar.
[Off]
Sesi orijinal ses düzeyinde çalar. (Varsayılan ayar)
Bip sesini kapatma [Beep Settings]
Müzikçaların işlem seslerini açabilir veya kapatabilirsiniz.
 Home menüsünden,
[Settings]  [Common Settings]  [Beep
Settings]  istediğiniz ayar tipini seçin.
Tip
Açıklama
[On]
Bip sesleri duyulur. (Varsayılan ayar)
[Off]
Bip sesleri duyulmaz.
Dizin
Tip
Home
Menüsü
İşitme sorunlarını ve dikkatin dağılmasını önlemek amacıyla, maksimum sesi
sınırlamak için [AVLS (Volume Limit)] (Otomatik Ses Sınırlama Sistemi)
özelliğini ayarlayabilirsiniz. [AVLS (Volume Limit)] sayesinde, rahat bir ses
seviyesinde müzik dinleyebilirsiniz.
İçindekiler
Sesi düzeyini sınırlandırma [AVLS (Volume Limit)]
103
Ortak Ayarlar
Bir süre herhangi bir işlem yapılmazsa, müzikçalar ekranı kapatır. Ekranı
kapatmak için bekleme süresini ayarlayabilirsiniz.
[Settings]  [Common Settings]  [Screen
Off Timer]  istediğiniz ayar tipini seçin.
Açıklama
[After 15 Sec]
15 saniye süreyle herhangi bir işlem yapılmadığında
ekranı kapatır.
[After 30 Sec]
30 saniye süreyle herhangi bir işlem yapılmadığında
ekranı kapatır. (Varsayılan ayar)
[After 1 Min]
1 dakika süreyle herhangi bir işlem yapılmadığında
ekranı kapatır.
[After 3 Min]
3 dakika süreyle herhangi bir işlem yapılmadığında
ekranı kapatır.
[After 5 Min]
5 dakika süreyle herhangi bir işlem yapılmadığında
ekranı kapatır.
[After 30 Min]
30 dakika süreyle herhangi bir işlem yapılmadığında
ekranı kapatır.
Not
Müzikçalar aşağıdaki koşullarda ekranı kapatmaz.
[TV Output(Video)] öğesi [Off] olarak ayarlanmış olarak bir video oynatılırken
Bir video podcast oynatırken
Bir alınabilir FM radyo istasyonu ararken ve FM radyonun [Auto Preset] işlevini
kullanırken
USB bağlantısını kullanarak veri aktarırken
Bir videoyu, podcast bölümünü v.b. silerken
Dizin
Tip
Home
Menüsü
 Home menüsünden,
İçindekiler
Ekranı kapatma süresini ayarlama [Screen Off Timer]
104
Ortak Ayarlar
Ekran parlaklığını 5 seviyeden birine ayarlayabilirsiniz.
İçindekiler
Ekran parlaklığını ayarlama [Brightness]
 Home menüsünden,
 İstenen ayarı seçmek için / düğmesine basın, ardından
Not
Bir ayar değerini seçtikten sonra onaylamak için  düğmesine bastığınızdan emin
olun. Onaylamadan BACK/HOME düğmesine basarsanız, ayar iptal edilir.
 İpucu
Ekran parlaklığını düşük bir seviyeye ayarlarsanız, pil daha uzun süre dayanır
( s. 111).
Müzikçalar USB kablosuyla bağlandığında, ekranın parlaklığı ayardan bağımsız olarak
daha düşük bir düzeye ayarlanabilir.
Dizin
onaylamak için  düğmesine basın.
5 seviyeden birini seçebilirsiniz. Bu rakam büyüdükçe ekran parlaklığı
artar. Varsayılan olarak [3] seçeneği ayarlıdır.
Home
Menüsü
[Settings]  [Common Settings] 
[Brightness] öğesini seçin.
105
Ortak Ayarlar
Ekran duvar kağıdını ayarlayabilirsiniz.
 Home menüsünden,
Açıklama
[No Wallpaper]
Varsayılan duvar kağıdını görüntüler.
[User’s Wallpaper]
Duvar kağıdı olarak ayarlanmış bir fotoğrafı görüntüler.
(Aşağıdaki yönergeleri takip edin.)
[User’s W.p.(dark)]
Duvar kağıdı olarak ayarlanmış bir fotoğrafı görüntüler.
(Aşağıdaki yönergeleri takip edin.)
Bu seçenek, menü öğelerini ve simgelerini kolayca
görebilmeniz için fotoğrafın parlaklığını azaltır.
İstenen bir fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlamak için
Duvar kağıdı olarak seçmek için, [User’s Wallpaper] veya [User’s W.p.(dark)]
öğesini seçmeden önce bir fotoğraf atamanız gereklidir.
 Home menüsünden,
[Photos]  istediğiniz arama yöntemini 
istediğiniz fotoğrafı seçin.
 Seçenek menüsünü çağırmak için OPTION/PWR OFF düğmesine
basın.
 [Set as Wallpaper] öğesini seçin.
Dizin
Tip
Home
Menüsü
[Settings]  [Common Settings] 
[Wallpaper Settings]  istediğiniz duvar kağıdı tipini seçin.
İçindekiler
Duvar kağıdını ayarlama [Wallpaper Settings]
106
Ortak Ayarlar
Saat ve tarihi ayarlayabilirsiniz.
İçindekiler
Güncel saati ayarlama [Set Date-Time]
 Home menüsünden,
 Yılı seçmek için / düğmesine basın ve ardından değeri
Home
Menüsü
[Settings]  [Common Settings]  [Clock
Settings]  [Set Date-Time] öğesini seçin.
değiştirmek için / düğmesine basın.
ardından onaylamak için  düğmesine basın.
 İpucu
[YYYY/MM/DD], [MM/DD/YYYY] veya [DD/MM/YYYY] seçenekleri arasından tarih
biçimini seçebilirsiniz. Ayrıca, saat biçimi için [12-hour] veya [24-hour] seçeneğini
seçebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz “Tarih biçimini ayarlama [Date Display Format]”
( s. 107) veya “Saat biçimini ayarlama [Time Display Format]” ( s. 107).
Not
Örneğin, müzikçalar uzun bir süre kullanılmadığında pil gücü tükenirse, tarih ve saat
ayarları sıfırlanır ve güncel saat ve tarih yerine “-” simgesi görüntülenir.
ayda yaklaşık 60 saniyeye kadar ileri gidebilir ya da geri kalabilir. Bu durumda saati
Saat

tekrar ayarlayın.
Dizin
  adımındaki gibi ayarları ay, tarih, saat ve dakika olarak yapın,
107
Ortak Ayarlar
Güncel tarih için görüntülenen tarih biçimini ( s. 106) [YYYY/MM/DD],
[MM/DD/YYYY] veya [DD/MM/YYYY] olarak seçebilirsiniz.
[Settings]  [Common Settings]  [Clock
Settings]  [Date Display Format]  istediğiniz biçim tipini seçin.
Açıklama
[YYYY/MM/DD]
Tarihi yıl/ay/gün olarak görüntüler.
[MM/DD/YYYY]
Tarihi ay/gün/yıl olarak görüntüler.
[DD/MM/YYYY]
Tarihi gün/ay/yıl olarak görüntüler.
Saat biçimini ayarlama [Time Display Format]
Güncel saatini görüntüleme biçimi için ( s. 106) ya [12-hour] ya da
[24-hour] biçimini seçebilirsiniz.
 Home menüsünden,
[Settings]  [Common Settings]  [Clock
Settings]  [Time Display Format]  istediğiniz biçim tipini seçin.
Tip
Açıklama
[12-hour]
Güncel saati 12 saat biçiminde görüntüler.
[24-hour]
Güncel saati 24 saat biçiminde görüntüler.
Dizin
Tip
Home
Menüsü
 Home menüsünden,
İçindekiler
Tarih biçimini ayarlama [Date Display Format]
108
Ortak Ayarlar
[Battery Care] modunda, pil %90 şarj olduğunda müzikçalar şarj etmeyi
durdurur. Bu modu, şarj etme ve boşaltmanın sebep olduğu bozulmayı
azaltmak, yani pil ömrünü uzatmak için kullanabilirsiniz.
[Settings]  [Common Settings]  [Battery
Care]  istediğiniz ayar tipini seçin.
Açıklama
[On]
[Battery Care] modunu kullanır.
[Off]
Normal şarj modunu kullanır. (Varsayılan ayar)
Not
[Battery Care] öğesi [On] olarak ayarlandığında, maksimum şarj kapasitesi %90 ile
sınırlandırılır. Bunun sonucunda iki şarj işlemi arasındaki pil ömrü %10 kısaltılır.
Fabrika ayarlarına dönme [Reset All Settings]
Müzikçaları varsayılan ayarlara sıfırlayabilirsiniz. Müzikçaları sıfırlama işlemi,
ses, video ve fotoğraf gibi verileri silmez.
Not
Çalma/oynatma sırasında bu işlevi seçerseniz, müzikçalar sıfırlama işleminden önce
çalmayı/oynatmayı duraklatır.
Latin Amerika bölgesinde satılan müzikçalarların varsayılan [Equalizer] ayarı fabrika
ayarından farklıdır.
 Home menüsünden,
[Settings]  [Common Settings]  [Reset/
Format]  [Reset All Settings]  [Yes] öğesini seçin.
[Restored factory settings.] gösterilir.
İşlemi iptal etmek için onay ekranında [No] öğesini seçin.
Dizin
Tip
Home
Menüsü
 Home menüsünden,
İçindekiler
Şarj miktarını sınırlama [Battery Care]
109
Ortak Ayarlar
Müzikçaların dahili flash belleğini biçimlendirebilirsiniz.
İçindekiler
Belleği biçimlendirme [Format]
Not
[Settings]  [Common Settings]  [Reset/
Format]  [Format] öğesini seçin.
[All data including songs will be deleted. Proceed?] gösterilir.
 [Yes] öğesini seçin.
[All data will be deleted. Proceed?] gösterilir.
İşlemi iptal etmek için [No] öğesini seçin.
 [Yes] öğesini seçin.
İlklendirme tamamlandığında [Memory formatted.] gösterilir.
İşlemi iptal etmek için [No] öğesini seçin.
USB bağlantı modunu kullanma [USB Connection Mode]
USB kablosuyla bir bilgisayara bağlarken, bazı bilgisayarlar USB bağlantısı
kuramayabilir ve müzikçaların [Connecting] mesajını göstermesine yol
açabilir.
Böyle bir durumda, USB bağlantısının daha güvenilir olarak oluşturulması için
bağlamadan önce USB bağlantısı bekleme ekranını görüntüleyebilirsiniz.
 Home menüsünden,
[Settings]  [Common Settings]  [USB
Connection Mode] öğesini seçin.
[Use when USB connection cannot be established. Use this mode?]
gösterilir.
 [Yes] öğesini seçin.
Müzikçalar USB bağlantısı bekleme moduna geçer ve USB bağlantısı
bekleme ekranını görüntüler. USB kablosuyla bir bilgisayara bağladıktan
sonra, [Connecting] gösterilir.
Dizin
 Home menüsünden,
Home
Menüsü
Bellek biçimlendirilirse, tüm veriler (fabrikada kurulmuş olan örnek veriler, ürünle
verilen yazılım kurma programları ve İşletim Kılavuzu dahil olmak üzere şarkılar,
videolar, fotoğraflar v.b.) silinir. Belleği biçimlendirmeden önce bellekte yüklü olan
verileri denetlediğinizden ve önemli verileri bilgisayarınızın sabit diskine
aktardığınızdan emin olun.
dahili flash belleğini Windows Gezgini ile ilklendirmemeye
Müzikçaların

(biçimlendirmemeye) dikkat edin. Windows Gezgini ile biçimlendirdiyseniz,
müzikçaları kullanarak tekrar biçimlendirin.
110
Ortak Ayarlar
Menü ve mesajlar için birçok dil arasından seçim yapabilirsiniz.
 Home menüsünden,
Mesaj ve menüler şu dillerde görüntülenir
[Deutsch]
Almanca
[English]
İngilizce
[Español]
İspanyolca
[Français]
Fransızca
[Italiano]
İtalyanca
[Português]
Portekizce
[Русский]
Rusça
[
[
*1
]
Japonca
]
Korece
[
]
Basitleştirilmiş Çince
[
]
Geleneksel Çince
Müzikçaların sürüm bölgesine bağlı olarak Japonca ekran dili bulunmayabilir.
*1
Dizin
Dil
Home
Menüsü
[Settings]  [Language Settings] 
istediğiniz dil ayarını seçin.
İçindekiler
Ekran dilini seçme [Language Settings]
111
Yararlı Bilgiler
Yararlı Bilgiler
Daha uzun pil ömrü ayarları
Varsayılan ayarı “Daha uzun pil ömrü ayarı” seçeneğine değiştirerek pil
gücünden tasarruf edebilirsiniz. Daha uzun pil ömrü ayarındaki pil ömrü
hakkında ayrıntılı bilgi için bkz “Pil ömrü (devamlı çalma)” ( s. 162).
Ayar
Varsayılan ayar
Pil ömrü ölçümünün
temel ayarı (Daha
uzun pil ömrü ayarı)
Gürültü Bastırma
[Noise Canceling: On/Off]
( s. 95)
[On]
[Off]
Ortak ayarlar
[Screen Off Timer] ( s. 103) [After 30 Sec]
Müzik ayarları
Video Ayarları
[After 30 Sec]
[Brightness] ( s. 104)
[3]
[3]
[Battery Care] ( s. 108)
[Off]
[Off]
[Equalizer] ( s. 51)
[None]*1
[None]
[VPT(Surround)] ( s. 53)
[None]
[None]
[DSEE(Sound Enhance)]
( s. 54)
[Off]
[Off]
[Clear Stereo] ( s. 54)
[Off]
[Off]
[Dynamic Normalizer]
( s. 55)
[Off]
[Off]
[DPC (Speed Control)]
( s. 58)
[Off]
[Off]
[TV Output(Music)] ( s. 45) [Off]
[Off]
[TV Output(Video)] ( s. 64) [Off]
[Off]
Latin Amerika bölgesinde satılan müzikçalarların varsayılan ayarı [Custom 1] ayarıdır ve CLEAR
BASS düzeyi +3’tür.
*1
Veri biçimi ve bit hızını ayarlama
Çalma süresi, çalınan/oynatılan şarkıların, videoların veya fotoğrafların biçimi
ve bit hızından etkilenebildiği için değişiklik gösterir.
Şarj süresi ve kullanım süresi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz  s. 161, 162.
Dizin
Müzikçaları manuel olarak kapatın
OPTION/PWR OFF düğmesini basılı tutarsanız, müzikçalar bekleme moduna
girer ve pil gücünden tasarruf etmek için ekran kapanır. Ayrıca, müzikçalar
yaklaşık bir gün bekleme modunda bırakılırsa, otomatik olarak tamamen kapanır.
Home
Menüsü
İlgili ayarları yaparak veya güç kaynağını düzgün kullanarak, müzikçaları daha
uzun süre kullanabilmek üzere şarj etme işlemleri arasında pil gücünden
tasarruf etmek mümkündür.
Aşağıdaki ipuçları daha uzun bir pil ömrü sağlayacaktır.
İçindekiler
Pil Ömrü Hakkında
112
Yararlı Bilgiler
İçindekiler
Biçim ve Bit Hızı nedir?
Ses biçimi, ses verisini internetten alırken veya müzik CD’lerini bilgisayara bir
ses dosyası olarak kaydederken kullanılan yöntemi ifade eder.
Yaygın olan biçimler arasında MP3 ve WMA v.b. bulunur.
WMA: WMA (Windows Media Audio), Microsoft Corporation tarafından
geliştirilen yaygın bir ses sıkıştırma teknolojisidir. WMA biçimi, MP3
biçimindeki ses kalitesinin aynısını daha küçük dosya boyutuyla oluşturur.
AAC: AAC (Advanced Audio Coding), ISO (International Organization for
Standardization) MPEG çalışma grubu tarafından geliştirilen yaygın bir ses
sıkıştırma teknolojisidir. AAC biçimi, MP3 biçimindeki ses kalitesinin aynısını
daha küçük dosya boyutuyla oluşturur.
Linear PCM: Linear PCM, dijital sıkıştırma olmayan bir ses kayıt biçimidir. Bu
biçimde kayıt yaparak CD ile aynı ses kalitesini elde edebilirsiniz.
Telif hakkı koruması nedir?
Bir müzik indirme hizmet sitesi ve benzerinden satın aldığınız belirli müzik
veya video v.b. dosyalarına, telif hakkı kanunları doğrultusunda şifreleme,
kullanımı ve kopyalamayı sınırlandırma gibi erişim kontrolü teknolojileri
uygulanıyor olabilir.
Bit hızı nedir?
Bit hızı, sesin her saniyesini depolamak için kullanılan veri miktarını belirtir ve
örn. 64 kbps gibi saniyede kilobit cinsinden (kbps) gösterilir. Genellikle, aynı
uzunluktaki ses için daha yüksek bit hızları daha iyi ses kalitesi sağlar, ancak
daha fazla depolama alanı gerektirir.
Devam 
Dizin
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3), ISO (International Organization for
Standardization) MPEG çalışma grubu tarafından geliştirilen yaygın bir ses
sıkıştırma teknolojisidir.
MP3 ses dosyalarını yaklaşık olarak standart CD şarkı dosyası boyutunun
1/10’u oranında sıkıştırabilir.
Home
Menüsü
Ses biçimi nedir?
113
Yararlı Bilgiler
Video biçimi nedir?
Video biçimi, video ve ses verisini bilgisayara alıp bir video dosyası olarak
kaydederken kullanılan yöntemi ifade eder.
Yaygın olan biçimler arasında MPEG-4 ve AVC v.b. bulunur.
MPEG-4: MPEG-4, ISO (International Organization for Standardization)
MPEG çalışma grubu tarafından geliştirilen Moving Picture Experts Group
phase 4 teknolojisini gösterir. Sıkıştırma biçimi video ve ses verileri içindir.
AVC: AVC, ISO (International Organization for Standardization) MPEG
çalışma grubu tarafından geliştirilen Advanced Video Coding teknolojisini
gösterir. Daha düşük bit hızında daha canlı görüntü oluşturulmasını sağlar.
AVC dosyaları dört profil içermektedir ve “AVC Baseline Profile” bunlardan
biridir. AVC biçimi, ISO (International Organization for Standardization)
MPEG-4 AVC standardını temel alır ve AVC, MPEG-4 Kısım 10 Advanced
Video Coding teknolojisiyle kodlandığı için, genelde MPEG-4 AVC/H.264 veya
H.264/AVC olarak adlandırılır.
WMV: WMV (Windows Media Video), Microsoft Corporation tarafından
geliştirilen bir video sıkıştırma biçimidir. MPEG-4 üzerine oluşturulmuştur,
yüksek bir sıkıştırma oranı sağlar ve DRM ile kopyalama denetimini destekler.
Fotoğraf biçimi nedir?
Fotoğraf biçimi, resimleri bilgisayara alırken ve bir resim dosyası olarak
kaydederken kullanılan yöntemi ifade eder. JPEG yaygın olarak kullanılan
biçimlere bir örnektir.
JPEG: JPEG (Joint Photographic Experts Group), JPEG tarafından geliştirilen
yaygın bir görüntü sıkıştırma biçimidir. JPEG orijinal görüntü dosyası
boyutunun yaklaşık 1/10 - 1/100 oranında sıkıştırabilir.
 İpucu
Desteklenen dosya biçimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz  s. 158.
Dizin
Bir şarkıyı CD’den bilgisayarınıza düşük bit hızında alırsanız, şarkıyı bilgisayardan
müzikçalara aktarırken daha yüksek bir bit hızı seçerek şarkının ses kalitesini
artıramazsınız.
Home
Menüsü
Not
İçindekiler
Bit hızı, ses kalitesi ve depolama alanı arasındaki ilişki nedir?
Genellikle, aynı uzunluktaki ses için daha yüksek bit hızları daha iyi ses kalitesi
sağlar, ancak daha fazla depolama alanı gerektirir; bu yüzden müzikçalarda
daha az sayıda şarkı depolayabilirsiniz.
Daha düşük bit hızları daha çok şarkı depolamanızı sağlar ancak daha düşük
ses kalitesi sunar.
114
Yararlı Bilgiler
Home
Menüsü
Bilgisayar verilerini, bilgisayarınızdan Windows Gezgini ya da başka bir
aktarım yazılımı ile aktararak, müzikçaların dahili flash belleğine
kaydedebilirsiniz. Müzikçalar bilgisayara bağlıysa, dahili flash bellek Windows
Gezgini yazılımında [WALKMAN] olarak görüntülenir.
İçindekiler
Veri Depolama
Not
Dizin
Windows Gezgini yazılımını müzikçaların dahili belleği ile etkileşime girmek için
kullanırken, verilen yazılımı kullanmayın.
Veri aktarımı sırasında [Do not disconnect.] mesajı görüntülenirken ürünle verilen USB
kablosunun bağlantısını kesmeyin. Veriler zarar görebilir.
Dahili flash belleği Windows Gezgini ile biçimlendirmeyin. Dahili flash belleği
biçimlendirmek istiyorsanız, bunu müzikçalardan biçimlendirin ( s. 109).
[MUSIC], [MP_ROOT], [MPE_ROOT], [VIDEO], [DCIM], [PICTURE], [PICTURES]
ve [PODCASTS] klasörlerinin adlarını değiştirmeyin. Aynı şekilde, bunların altındaki
dosyaların ve klasörlerinde adlarını değiştirmeyin. Aksi takdirde, bunlar müzikçalarda
görüntülenmezler.
115
Yararlı Bilgiler
 Güncelleme programını web sitesinden bilgisayarınıza yükleyin.
güncelleme işlemine başlayın.
 Müzikçaların donanım yazılımını güncellemek için ekrandaki
yönergeleri uygulayın.
Donanım yazılımı güncellemesi tamamlanır.
 İpucu
[Settings]  [Common Settings]  [Unit Information] öğesi
Home menüsünden
seçilerek müzikçaların donanım yazılımının sürüm bilgilerini görüntülenebilir
( s. 101).
Dizin
 Müzikçaları bilgisayarınıza bağlayın ve ardından programı
Home
Menüsü
Müzikçaların donanım yazılımını güncelleyebilirsiniz. Müzikçaların en yeni
donanım yazılımı müzikçalara yeni özellikler eklemenizi sağlar. En yeni
donanım yazılımı bilgileri ve yüklenmesi hakkındaki ayrıntılar için aşağıdaki
web sitesini ziyaret edin ( s. 139).
İçindekiler
Müzikçaların Donanım Yazılımını Güncelleme
116
Sorun Giderme
Sorun Giderme
Müzikçalar beklenildiği gibi çalışmazsa, sorunu gidermek için aşağıdaki
adımları uygulayın.
bulun ve listedeki sorun giderme işlemlerini uygulayın.
Home
Menüsü
1 Aşağıdaki sorun giderme tablosunda yaşadığınız sorunun belirtilerini
İçindekiler
Sorun Giderme
2 Pili şarj etmek için müzikçaları bilgisayarınıza bağlayın.
3 Küçük bir iğne, v.b. ile RESET düğmesine basın.
RESET düğmesine müzikçaları kullanırken basarsanız müzikçalarda depolanan
veri ve ayarlar silinebilir.
4 Konuyla ilgili bilgi için her yazılımın Yardım bölümüne bakın.
5 Müşteri destek web sitelerinden birinde sorunla ilgili bilgi olup
olmadığını kontrol edin ( s. 139).
6 Listelenen yaklaşımlarla sorunu gideremezseniz, en yakın Sony
bayisine başvurun.
Dizin
Pili şarj ederek bazı sorunları çözebilirsiniz.
117
Sorun Giderme
Müzikçalarda şarkılar veya fotoğraflar silinemiyor.
 Müzikçalardan şarkıları veya fotoğrafları silemezsiniz.
 Bunları, verileri aktarırken kullandığınız yazılımı veya Windows Gezgini
yazılımını kullanarak silin.
Devam 
Dizin
Veriler çalınamıyor.
 Pil tükenmiştir.
 Pili tam olarak şarj edin ( s. 19).
 Pili şarj ettikten sonra bile müzikçalar tepki vermezse, müzikçaları sıfırlamak için
RESET düğmesine basın ( s. 116).
 [TV Output(Video)] öğesi [On] olarak ayarlanmıştır.
 Öğeyi [Off] olarak ayarlayın ( s. 64).
 Windows Gezgini yazılımında sürükleyip bırakarak aktarma yaptıktan sonra, veri
hiyerarşisi seviyeleri müzikçalara uymuyordur.
 Verileri sürükleyip bırakılarak doğru konuma yerleştirin ( s. 31, 36).
 Aktarılan dosyalar çalınabilir biçimde değildir.
 Çalınabilir/oynatılabilir dosya biçimleri hakkında ayrıntılı bilgi için, “Özellikler”
bölümünün “Desteklenen dosya biçimi” kısmına bakın ( s. 158). Bazı dosya
özelliklerine bağlı olarak bazı dosyalar çalınamayabilir/oynatılamayabilir.
 Ses MP4 dosyalarını sürükle ve bırak yöntemiyle video klasörüne koyuyorsunuzdur.
 Bunları sürükleyip bırakarak [MUSIC] klasörüne yerleştirin.
 Şarkının çalma sınırlama süresi abonelik koşulları, v.b. nedeniyle sona ermiştir.
 Çalma sınırlama süresi sona ermiş şarkılar çalınamazlar. Aktarma amaçlı
yazılımı kullanarak bunları güncelleyin.
Home
Menüsü
Ses yok.
 Ses seviyesi sıfıra ayarlıdır.
 Ses düzeyini artırın ( s. 6).
 Kulaklık fişi düzgün takılmamıştır.
 Kulaklık doğru bağlanmazsa, ses kulaklıktan düzgün çıkmayabilir. Kulaklık fişi
yerine oturana kadar itin ( s. 6).
 Kulaklık fişi kirlidir.
 Kulaklık fişini yumuşak kuru bir bezle silin.
İçindekiler
İşlem
118
Sorun Giderme
Gürültü oluşuyor.
 Gürültü Bastırma işlevi sessiz bir ortamda etkinleştirilmiştir.
 Gürültü, sessiz ortamlarda veya gürültünün tipine bağlı olarak daha fark
edilebilir olma eğilimindedir. Gürültü Bastırma işlevini devre dışı bırakın
( s. 95). Ayrıca, ürünle verilen kulaklık, Gürültü Bastırma işlevinin etkisini dış
mekanlar veya trenler gibi gürültülü ortamlarda azami düzeye çıkartmak üzere
biraz yüksek hassasiyet için tasarlanmıştır. Bu yüzden, Gürültü Bastırma
işlevinin devre dışı bıraksanız bile sessiz bir ortamda beyaz gürültü (hışırtı)
duyabilirsiniz.
yanında, cep telefonu gibi radyo sinyali yayan bir cihaz
Müzikçaların

kullanılıyordur.
 Cep telefonu gibi cihazları kullanırken müzikçalardan uzak tutun.
CD
ve benzerinden aktarılan müzik verileri zarar görmüştür.

silin daha sonra tekrar alın ve yeniden aktarın. Verileri bilgisayarınıza
Veriyi

aktarırken, verilerin zarar görmesini önlemek için diğer tüm uygulamaları
kapatın.
dosyalar çalınabilir biçimde değildir. Ayrıntılar için bkz “Özellikler”
Aktarılan

bölümündeki “Desteklenen dosya biçimi” ( s. 158).
 Bazı dosya özelliklerine bağlı olarak bazı şarkılar çalınamayabilir.
Devam 
Dizin
Şarkılar yalnızca sınırlı bir çalma aralığında çalınıyor, örneğin tek bir albümde.
 [Playback Range] ( s. 51) öğesi [Selected Range] olarak ayarlanmıştır.
 Çalma aralığını değiştirin.
Home
Menüsü
[All Songs] veya [Album] seçiliyken, bütün şarkılar gösteriliyor, fakat [Folder]
seçiliyken bazı şarkılar gösterilmiyor.
 Ses dosyaları [MUSIC] klasörü altındaki klasörlerde değildir.
 Bunları sürükleyip bırakarak [MUSIC] klasörünün altındaki klasörlere
yerleştirin.
İçindekiler
Aktarılan veriler listede görüntülenmiyor.
 Desteklenmeyen biçimdeki videolar ve fotoğraflar müzikçalar tarafından
tanınmayabilir ve bir listede görüntülenmeyebilir ( s. 158).
 Müzikçalara bir bilgisayardan aktarılmış bir videonun adını değiştirirseniz veya
bunu başka bir klasöre taşırsanız, bu video müzikçalar tarafından tanınmayabilir bir
video listesinden görüntülenmeyebilir.
 Veriler sürükleyip bırakılarak yanlış konuma yerleştirilmiştir.
 Verileri sürükleyip bırakılarak doğru konuma yerleştirin ( s. 31, 36).
 Müzikçaların dahili flash belleği Windows Gezgini kullanılarak biçimlendirilmiştir.
 Dahili flash belleği müzikçalardan biçimlendirin ( s. 109).
 Veri aktarılırken, ürünle verilen USB kablosu müzikçalardan ayrılmıştır.
 Kullanılabilir dosyaları bilgisayarınıza geri aktarın ve dahili flash belleği
müzikçalardan biçimlendirin ( s. 109).
119
Sorun Giderme
Çalma/oynatma işlemi durmuyor.
 Bu müzikçalarda, durdurmak ile duraklatmak arasında bir fark yoktur.
 düğmesine bastığınızda,  görüntülenir ve çalma/oynatma işlemi durdurulur/
duraklatılır.
Ses düzeyi yetersiz.
 [AVLS (Volume Limit)] özelliği etkinleştirilmiştir.
 [AVLS (Volume Limit)] özelliğini devre dışı bırakın ( s. 102).
Devam 
Dizin
Müzikçalar çalışmıyor. (Herhangi bir tuşa basıldığında tepki vermiyor.)
 HOLD düğmesi HOLD konumundadır.
 HOLD düğmesini aksi yöne kaydırın ( s. 7).
 Müzikçalarda nem yoğunlaşması vardır.
 Müzikçaların kuruması için birkaç saat bekleyin.
Kalan
pil gücü düşük veya yetersizdir.

 Müzikçaları çalışan bir bilgisayara bağlayarak pili şarj edin ( s. 19).
 Pil şarj edilirse ve bir şey değişmezse, RESET düğmesine basarak müzikçaları
sıfırlayın ( s. 116).
[Connecting]
veya [Connected USB (MTP)] görüntülenirken müzikçaları

çalıştıramazsınız.
 USB bağlantısını kesin daha sonra müzikçaları çalıştırın.
Home
Menüsü
[VPT(Surround)] ayarı veya [Clear Stereo] işlevi etkin değil.
 Müzikçalar sadece uygun kulaklık için tasarlandığı için, ses çıkışı isteğe bağlı
bağlantı istasyonu kullanılarak dış ses hoparlörlerinden alınırken, [VPT(Surround)]
ayarları ve [Clear Stereo] işlevi etkili olmayabilir. Bu bir arıza değildir.
İçindekiler
Gürültü Bastırma işlevi etkin değil.
 Gürültü Bastırma işlevi devre dışı bırakılmıştır.
 [Noise Canceling: On/Off] öğesini [On] olarak ayarlayın ( s. 95).
 Ürünle verilenin haricinde bir kulaklık kullanıyorsunuzdur.
 Ürünle verilen kulaklığı kullanın.
 Ürünle verilen kulaklık düzgün kullanılmıyordur.
 Farklı boyda kulaklık lastikleri kullanın veya kulaklık lastiğinin konumunu,
kulağınıza sıkı ve rahat olarak oturacak şekilde ayarlayın ( s. 8). Farklı boyda
kulaklık lastikleri kullanırken, kulaklık lastiklerinin kulaklıktan ayrılıp
kulağınızın içinde kalmasını önlemek için bunları kulaklıklara iyice takın.
 Mikrofonun hassasiyeti düzgün ayarlanmamıştır.
 Müzikçalar fabrikada Gürültü Bastırma işlevinin azami etkisi elde edilecek
şekilde ayarlanmıştır. Fakat, ürünle verilen kulaklıktaki mikrofonun hassasiyetini
artırarak veya azaltarak etkiyi artırabilirsiniz. Gürültü Bastırma işlevini yeniden
ayarlayın ( s. 100).
 Müzikçalar sessiz bir ortamda kullanılıyordur.
 Gürültü Bastırma işlevi sessiz ortamlarda veya gürültünün tipine bağlı olarak
etkin olmayabilir.
 Seçilmiş olan dijital filtre, bulunduğunuz konumda ortam gürültüsünü azaltmak
uygun değildir.
 [Select NC Environment] öğesini bulunduğunuz konum için en uygun ayara
getirin ( s. 99).
120
Sorun Giderme
Müzikçaların gücü kapanıyor ve sonra yeniden açılıyor.
 Bir arıza olursa, müzikçalar otomatik olarak kapanır ve sonra yeniden açılır.
Müzikçalar düzgün çalışmıyor.
 Müzikçalar bilgisayara bağlıyken, bilgisayar açılmış ya da yeniden başlatılmıştır.
 Müzikçaların RESET düğmesine basarak müzikçaları sıfırlayın. Bilgisayarı
açarken ya da yeniden başlatırken müzikçaların bağlantısını kesin.
Dizin
Küçük resimler (örn. albüm kapakları) görüntülenmiyor.
 Şarkılar müzikçalar tarafından dosya biçimi desteklenen albüm kapağı bilgisine
sahip değildir.
Küçük resimler yalnızca, şarkıların müzikçalar tarafından desteklenen dosya
biçiminde albüm kapağı bilgisi olduğunda görüntülenir.
 Windows Media Player 11 yazılımını veya başka bir aktarabilen yazılımı
kullanarak tekrar aktarın.
resmin adı video ile uymuyordur veya video doğru konumda değildir.
Küçük

 [VIDEO] klasörünün altındaki klasöre videoyla aynı adlı bir JPEG dosyası
yerleştirin.
küçük resimleri Exif biçimiyle ile uyumlu değilse, küçük resimler
Fotoğrafların

görüntülenemez.
Home
Menüsü
Çalma/oynatma işlemi aniden durdu.
 Kalan pil gücü yetersizdir.
 Müzikçaları çalışan bir bilgisayara bağlayarak pili şarj edin ( s. 19).
 Çalınamaz/oynatılamaz olan şarkılar veya videolar çalınmaya/oynatılmaya
çalışılmıştır.
 Başka şarkı veya video dosyasını çalın/oynatın.
İçindekiler
Kulaklığın sağ kanalından ses gelmiyor.
Veya kulaklığın her iki kanalından da sağ kanalın sesi duyuluyor.
 Kulaklık fişi tam olarak takılmamıştır.
 Kulaklık doğru takılmazsa, ses düzgün çıkmaz. Kulaklık fişini jakın içine yerine
oturana kadar itin ( s. 6).
121
Sorun Giderme
Başlık olarak “” görüntüleniyor.
 Başlıkta, müzikçalarda görüntülenemeyen karakterler vardır.
Fotoğraf görüntülerken ekran kararıyor.
 [Screen Off Timer] öğesinde seçilen süre boyunca herhangi bir işlem yapılmamıştır
( s. 103).
 Herhangi bir düğmeye basın.
Ekran kapanıyor.
 [Screen Off Timer] öğesinde seçilen süre boyunca herhangi bir işlem yapılmamıştır
( s. 103).
 Herhangi bir düğmeye basın.
 [On-Hold Display] öğesi [No] olarak ayarlanmıştır.
 [On-Hold Display] öğesini [Yes] olarak ayarlayın ( s. 71).
Müzik çalma ekranının bilgi alanında  (Televizyon çıkışı) simgesi yanıp
sönüyor.
 Video/ses çıkışı kablosu bağlı değildir.
 Kabloyu düzgün bağlayın.
Dizin
Bozuk karakterler görüntüleniyor.
 Yanlış dil seçilidir.
 [Language Settings] öğesinden ( s. 21, 110) doğru dili seçin ve ardından veriyi
müzikçalara yeniden aktarın.
Home
Menüsü
Albüm, sanatçı adı, v.b. için [Unknown] mesajı görüntüleniyor.
 Veride albüm veya sanatçı adı v.b. gibi bilgiler yoktur.
İçindekiler
Ekran
122
Sorun Giderme
Müzikçalar otomatik olarak kapanıyor.
 Gereksiz pil tüketimini önlemek için müzikçalar otomatik olarak kapanır.
 Müzikçaları açmak için herhangi bir düğmeye basın.
Şarj etme işlemi çok çabuk tamamlanıyor.
 Şarj etme işlemi başladığında pilin zaten neredeyse tamamı şarj edilmişse, tam şarja
ulaşmak için çok az zaman gerekir.
Dizin
Müzikçalar pili şarj edemiyor.
 USB kablosu bilgisayarınızdaki bir USB portuna düzgün bağlanmamıştır.
 USB kablosunu çıkarıp yeniden takın.
 Ürünle verilen USB kablosunu kullanın.
 Pil 5 °C ila 35 °C arasındaki ortam sıcaklığının dışında bir sıcaklıkta şarj edilmiştir.
simgesi gösterildiğinde pili şarj edemezsiniz.
 Pili, sıcaklığın 5 °C ila 35 °C arasında olduğu bir ortamda şarj edin.
 Bilgisayar açık değildir.
 Bilgisayarı açın.
 Bilgisayarınız Uyku ya da Hazırda Bekleme moduna geçmiştir.
 Bilgisayarı Uyku ya da Hazırda Bekleme durumundan çıkarın.
 Bir USB hub ünitesi kullanılıyordur.
 Müzikçalar bir USB hub ünitesi üzerinden bağlanınca çalışmayabilir. Müzikçaları
bilgisayarınıza ürünle verilen USB kablosunu kullanarak bağlayın.
 Bilgisayarın işletim sistemi müzikçalar tarafından desteklenmiyordur.
 Şarj etmek için müzikçaları işletim sistemi müzikçalar tarafından desteklenen bir
bilgisayara bağlayın.
 Yukarıdaki işlemlerden sonra sorun devam ederse, müzikçaların RESET düğmesine
basın ve müzikçaları bilgisayara ürünle verilen USB kablosunu kullanarak bağlayın.
Home
Menüsü
Pilin ömrü kısa.
 Çalışma sıcaklığı 5 °C değerinin altındadır.
 Pil ömrü, pilin özelliklerinin bir sonucu olarak kısalır. Bu bir arıza değildir.
 Pil şarj süresi yeterli değildir.
gösterilinceye kadar pili şarj edin.

 İlgili ayarları yaparak ve güç kaynağını düzgün kullanarak, pil gücünden tasarruf
etmek ve müzikçaları daha uzun süre kullanmak mümkündür ( s. 111).
 Müzikçalar uzun bir süre kullanılmamıştır.
 Pilin verimi tekrar tekrar şarj edip boşaltarak ederek artırılabilir.
 Kullanılabilir pil ömrü genel sürenin yarısına geldiğinde, pil tamamen şarj
edildikten sonra bile pilin değiştirilmesi gerekir.
 Size en yakın Sony bayisi ile temasa geçin.
İçindekiler
Güç
123
Sorun Giderme
Ürünle verilen USB kablosu ile bilgisayara bağlandığında, [Connecting] veya
[Connected USB (MTP)] mesajı görüntülenmiyor (bilgisayar müzikçaları
tanımıyor).
 USB kablosu bilgisayarınızdaki bir USB portuna düzgün bağlanmamıştır.
 USB kablosunu çıkarıp yeniden takın.
 Ürünle verilen USB kablosunu kullanın.
 Bir USB hub ünitesi kullanılıyordur.
 Müzikçalar bir USB hub ünitesi üzerinden bağlanınca çalışmayabilir. Müzikçaları
bilgisayarınıza ürünle verilen USB kablosunu kullanarak doğrudan bağlayın.
USB bağlantı noktasında bir sorun olabilir.
Bilgisayarınızdaki

 Müzikçaları bilgisayarınızdaki başka bir USB portuna bağlayın.
 Müzikçaları ilk kez kullanıyorsanız veya pilin gücü azalmışsa, müzikçalar bir
bilgisayara bağlandıktan sonra mesajın görüntülenmesi yaklaşık 30 saniye sürebilir.
Bu bir arıza değildir.
 Yazılım yetkilendirilmesi yürütülebilir ve bu daha uzun zaman alabilir. Biraz
bekleyin.
 Yazılımın kurulumu başarısız oldu.
 Yazılımı kurulum programını kullanarak yeniden kurun. Aktarılmış olan veriler
korunur.
bilgisayara bağlamadan önce müzikçaları USB bağlantısı bekleme moduna
Bir

getirerek, müzikçalarla bilgisayar arasında daha güvenilir bir bağlantı kurabilirsiniz.
 [USB Connection Mode] için [Yes] öğesini seçin ( s. 109). Müzikçalar USB
bağlantısı bekleme moduna geçer ve USB bağlantısı bekleme ekranını görüntüler.
Devam 
Dizin
Kurulum ekranındaki ilerleme çubuğu ilerlemiyor. Veya, sabit disk sürücüsünün
erişim ışığı birkaç dakika boyunca yanmıyor.
 Kurulumun tamamlanmasını bekleyin, zira kurulum düzgün olarak ilerlemektedir.
Bilgisayara bağlı olarak kurulum 30 dakika veya daha fazla sürebilir.
Home
Menüsü
Yazılım kurulamıyor.
 Bilgisayarınızda müzikçalar tarafından desteklenmeyen bir işletim sistemi
kurulmuştur.
 Bilgisayarınızın işletim sistemini kontrol edin ( s. 164).
 Windows işletim sisteminde başka bir yazılım çalışıyordur.
 Başka bir yazılım çalışıyorsa bu yazılımın kurulumu etkileyebilir. Özellikle
güvenlik yazılımları bilgisayar için ağır yük teşkil ettiğinden, güvenlik yazılımını
durdurduğunuzdan emin olun.
 Sabit disk sürücüsünde yeteri kadar boş alan yoktur.
 Uygulamanın kurulumu için gerekli olan sabit disk sürücüsü alanını kontrol edin
ve gereksiz dosyaları silin.
 Hesabınız yönetici haklarına sahip değildir veya oturumu bilgisayar yöneticisi
olarak açmamışsınızdır.
 Yazılımı kurmak için, yönetici haklarına sahip bir hesap veya bilgisayar yönetici
olarak oturum açın.
 Kurulum ekranını bir iletişim penceresi örtmektedir.
 [Alt] tuşunu basılı tutun ve iletişim penceresi gösterilinceye kadar [Tab] tuşuna
arka arkaya basın. Ardından mesajı takip edin.
İçindekiler
Bir bilgisayara bağlama
124
Sorun Giderme
Dizin
Devam 
Home
Menüsü
Veriler bilgisayardan müzikçalara aktarılamıyor.
 Aktarma işlemi statik elektrik gibi parazit nedeniyle durabilir. Bu veri bilgilerini
korumak için gerçekleşir.
 Müzikçaların bağlantısını kesip yeniden takın.
 Dosyaları üzerinde Windows Media Player 11 kurulu olmayan bir bilgisayara
sürükleyip bırakıyorsanız, sürükle ve bırak yöntemiyle sadece sınırlı miktarda dosya
(AAC, video dosyaları v.b.) aktarılabilir.
 Windows Media Player indirme sitesinden Windows Media Player 11 yazılımını
kurun daha sonra dosyaları yeniden sürükleyip bırakarak aktarın. Bilgisayarınıza
Windows Media Player 11 yazılımını yüklemeden önce, yazılımınızın veya
hizmetinizin Windows Media Player 11 yazılımına eşit olduğundan emin olun.
Kullanım hakkında ayrıntılı bilgiler ve Windows Media Player ile ilgili destek
için şu web adresini ziyaret edin:
http://support.microsoft.com/
 USB kablosu bilgisayarınızdaki bir USB portuna düzgün bağlanmamıştır.
 USB kablosunu çıkarıp yeniden takın.
 Dahili flash belleğinde yeteri kadar boş alan yoktur.
 Müzikçalardaki boş alan artırmak için gereksiz verileri silin.
 Sınırlı çalma süresine ya da çalma sayısına sahip şarkılar telif hakkı sahipleri
tarafından belirlenen kısıtlamalar nedeniyle aktarılamayabilir. Her ses dosyasının
ayarları hakkında ayrıntılı bilgiler için dağıtıcıyla temasa geçin.
 Müzikçalarda anormal veriler vardır.
 Kullanılabilir dosyaları bilgisayarınıza geri aktarın ve dahili flash belleği
müzikçalardan biçimlendirin ( s. 109).
 Müzikçalara veri aktarmak için desteklenen bir yazılım kullanmıyor olabilirsiniz.
 Desteklenen bir yazılım kurun ve veri aktarmak için bu yazılımı kullanın.
İçindekiler
 Bilgisayar aktarım için kullanılandan başka bir yazılımı çalıştırıyordur.
 USB kablosunu çıkarın, birkaç dakika bekleyin ve yeniden takın. Sorun devam
ederse, USB kablosunu çıkarın, bilgisayarı yeniden başlatın ve USB kablosunu
tekrar takın.
 Bilgisayarınızda çalışan yazılım ortamına bağlı olarak [Connecting] veya
[Connected USB (MTP)] mesajı müzikçalarınızda görüntülenmeyebilir.
 Windows Media Player veya Windows Gezgini yazılımını etkinleştirin.
 Yukarıdaki işlemlerden sonra sorun devam ederse, müzikçaların RESET düğmesine
basın ve müzikçaları bilgisayara ürünle verilen USB kablosunu kullanarak bağlayın.
125
Sorun Giderme
Bir şarkı bilgisayara iade edilemiyor.
 Müzikçalara aktarılması için kullanılmış olan haricinde bir bilgisayara bir şarkı
aktarmaya çalışıyorsunuzdur.
 Bir bilgisayardan müzikçalara yazılım kullanarak bir şarkı aktarırsanız, bu şarkıyı
başka bir bilgisayara iade edemezsiniz. Şarkıyı, bunu müzikçalara aktarmak için
kullandığınız bilgisayara iade edin. Şarkıyı bilgisayara iade edemiyorsanız ve
şarkıyı silmek istiyorsanız, şarkıyı seçmek ve silmek için yazılımı kullanın.
bunu müzikçalara aktarmak için kullandığınız bilgisayarda silmiş
Şarkıyı,

olabilirsiniz.
 Şarkıyı, bunu müzikçalara aktarmak için kullandığınız bilgisayarda sildiyseniz,
şarkıyı bilgisayara iade edemezsiniz.
Müzikçalar bilgisayara bağlandığında kararsız hale geliyor.
 Bir USB hub ünitesi veya USB uzatma kablosu kullanılıyordur.
 Müzikçalar USB hub ünitesi veya uzatma kablosu aracılığıyla bağlanınca
çalışmayabilir. Müzikçaları bilgisayarınıza ürünle verilen USB kablosunu
kullanarak doğrudan bağlayın.
Klasörler yeniden adlandırılamıyor veya silinemiyor.
 [MUSIC], [MP_ROOT], [MPE_ROOT], [VIDEO], [DCIM], [PICTURE],
[PICTURES] ve [PODCASTS] klasörlerinin adlarını değiştiremezsiniz ya da bu
klasörleri silemezsiniz.
Dizin
Müzikçalara yalnızca az miktarda veri aktarılabiliyor.
 Dahili flash belleğinde yeteri kadar boş alan yoktur.
 Müzikçalardaki boş alan artırmak için gereksiz verileri silin.
 Müzikçalarda çalınamayan veriler depolanmıştır.
 Müzikçalarda şarkı, video ya da fotoğraf dışında veriler depolanmışsa, daha az
veri aktarılabilir. Kullanılabilir disk alanını artırmak için müzikçalarda
oynatılamayan verileri bilgisayara geri aktarın.
Home
Menüsü
Aktarım çok uzun sürüyor.
 Büyük bir dosya aktarıyorsunuzdur.
 Büyük bir dosyanın aktarılması biraz zaman alabilir.
İçindekiler
 Veriler zarar görmüş olabilir.
 Bilgisayarınızdan aktarılamayan verileri silin ve daha sonra bilgisayarınıza tekrar
alın. Verileri bilgisayarınıza veya müzikçalara aktarırken, verilerin zarar
görmesini önlemek için diğer tüm uygulamaları kapatın.
 Çalınamaz/oynatılamaz biçimdeki bir dosyayı aktarmayı deniyor olabilirsiniz.
 Desteklenen dosya biçimleri hakkında ayrıntılı bilgi için “Özellikler” bölümünün
“Desteklenen dosya biçimi” kısmına bakın ( s. 158). Özelliklerine bağlı olarak
bir dosyayı aktaramayabilirsiniz.
 Dosya ve klasörlerin aktarılabilir sınırları aşılmıştır. Müzikçalara aktarılabilir azami
şarkı, video, fotoğraf, podcast bölümü ve podcast sayısı için “Özellikler” bölümünün
“Desteklenen dosya biçimi” kısmına bakın ( s. 158).
 Gereksiz verileri silin.
 Windows Media Player 10 kurulu bir bilgisayarda .m4a, .mp4, .3gp veya .m4v
dosyalarını aktarmayı deniyorsunuzdur.
 Windows Media Player 11 yazılımını Windows Media Player indirme sitesinden
kurun.
 Aktarma için uygun bir yazılım kullanarak verileri aktarıyorsanız ama aktarım
gerçekleşmiyorsa, üreticiye başvurun.
126
Sorun Giderme
FM yayınları girişimden etkileniyor.
 Müzikçaların yanında, cep telefonu gibi radyo sinyali yayan bir cihaz
kullanılıyordur.
 Cep telefonu gibi cihazları kullanırken müzikçalardan uzak tutun.
FM yayınları duyulamıyor.
 Kulaklık bağlanmamıştır.
 Kulaklık kablosu anten görevi görür. WM-PORT jakına isteğe bağlı bir
çevrebirim cihazı bağlandığında ve kulaklık bağlanamadığında, FM yayınları
alınamaz.
Dizin
Alım zayıf ve ses kalitesi kötü.
 Radyo sinyali zayıftır.
 Sinyal bina ya da araçların içinde zayıf olabileceğinden FM yayınını cam
kenarında dinleyin.
 Kulaklık kablosu tamamen uzatılmamıştır.
 Kulaklık kablosu anten görevi görür. Kulaklık kablosunu olabildiğince uzatın.
 Alıcıyı mono olarak ayarlama hışırtıyı azaltabilir.
 [Mono/Auto] seçeneğini [Mono] olarak ayarlayın ( s. 92).
Home
Menüsü
FM yayınları net alınamıyor.
 Alınan istasyon tam olarak ayarlanmamıştır.
 / düğmesine kullanarak istasyonu manuel olarak ayarlayın ( s. 88).
İçindekiler
FM Radyo
127
Sorun Giderme
Home
Menüsü
Bir bölüm çalınamıyor/oynatılamıyor.
 Müzikçalar bölümün dosya biçimini desteklemiyordur.
 Dosya biçiminin müzikçalarda çalınabildiğini/oynatılabildiğini kontrol edin
( s. 158).
İçindekiler
Podcast
Televizyon çıkışı
Televizyon ekranındaki video görüntüsü normal değil (örn. gereksiz siyah
çubuklar görüntüleniyor veya görüntü doğal olmayan bir şekilde genişletilmiş).
 Müzikçaların [Zoom Settings] ayarı yanlıştır.
 Müzikçaların [Zoom Settings] ayarını değiştirin ( s. 68).
 Müzikçaların [TV Output Size] ayarı televizyonunuza göre ayarlanmamıştır.
 Müzikçaların [TV Output Size] ayarını televizyonunuza göre değiştirin
( s. 65).
 Televizyonunuzun geniş modu ayarı yanlıştır.
 Televizyonunuzun geniş modu ayarını değiştirin.
Diğer
Müzikçalar çalıştırıldığında, bip sesi gelmiyor.
 [Beep Settings] öğesi [Off] olarak ayarlanmıştır.
 [Beep Settings] öğesini [On] olarak ayarlayın ( s. 102).
 Müzikçalar isteğe bağlı bağlantı istasyonuna veya başka bir cihaza bağlandığında
bip sesi çıkmaz.
Müzikçalar ısınıyor.
 Müzikçalar şarj edilirken ya da şarj edildikten hemen sonra sıcak olabilir.
Müzikçalar büyük miktarda veri aktarılırken de ısınabilir. Bu normaldir ve sorun
oluşturmaz. Müzikçaları soğuması için bir kenara bırakın.
Devam 
Dizin
Televizyon ekranında müzik ekranı veya video görüntülenmiyor.
 [NTSC/PAL settings] ayarını bağlamayı amaçladığınız televizyona göre yapın
( s. 46, 65).
 [TV Output(Music)] veya [TV Output(Video)] öğesi [On] olarak ayarlanmamıştır.
 [TV Output(Music)] ( s. 45) veya [TV Output(Video)] öğesini ( s. 64) [On]
olarak ayarlayın.
 Müzikçaları televizyona bağlamak için isteğe bağlı video/ses çıkış kablosunu
(WMC-NWV10) kullanmayın.
 Müzikçaları televizyona bağlamak için isteğe bağlı video/ses çıkış kablosunu
(WMC-NWV10) kullanın. Ayrıntılar için, video/ses çıkış kablosunun kullanım
kılavuzuna bakın.
 Televizyonunuzun girişi, video/ses çıkış kablosundan gelen resmi görüntülemeye
ayarlanmamıştır.
 Televizyonunuzun girişinin, video/ses çıkış kablosundan gelen resmi
görüntülemeye ayarlanmış olduğundan emin olun.
128
Sorun Giderme
Tarih ve saat sıfırlandı.
 Müzikçaları bir süre tükenmiş bir pille bıraktıysanız, tarih ve saat sıfırlanabilir. Bu
bir arıza değildir. Ekranda
görüntülenene kadar pili şarj edin ( s. 19) ve tarih
ve saati tekrar ayarlayın ( s. 22, 106).
İçindekiler
Kulaklığı takarken veya çıkartırken bir ses oluşur.
 Kulaklığı takarken veya çıkartırken kulaklığı kulağınızdan ayırın. Bir şarkı çalarken
veya Gürültü Bastırma işlevini kullanırken kulaklığı takarken veya çıkartırken
kulaklıklardan bir ses duyabilirsiniz. Bu bir arıza değildir.
Home
Menüsü
Dizin
129
Sorun Giderme
İçindekiler
Mesajlar
Ekranda bir mesaj görüntülenirse aşağıdaki yönergeleri uygulayın.
[Delete failed.]
 Bir videoyu silmeye çalıştınız fakat müzikçalar bunu silemedi.
 Videoyu Content Transfer veya Windows Gezgini yazılımını kullanarak silin.
[Do not disconnect.]
 Müzikçalar bilgisayara ya da başka harici cihazlara veri aktarmak için bağlanmıştır.
 Bu bir hata mesajı değildir. Aktarma bitinceye kadar USB kablosunu çıkarmayın.
[Firmware update failed.]
 Donanım yazılımı güncellemesi tamamlanamadı.
 Donanım yazılımını güncellemeyi yeniden denemek için bilgisayarınızda
görüntülenen yönergeleri uygulayın.
[LOW BATTERY. Please Charge.]
 Müzikçaların pil gücü azalıyor.
 Pili şarj edin ( s. 19).
[Noise Canceling unavailable. Unable to execute.]
 [NC Modes] işlevi kullanılamaz, kullanım ortamı bu işlev için gerekli olan koşulları
karşılamıyor.
 [Noise Canceling: On/Off] öğesinin [On] olarak ayarlandığından ve ürünle
verilen kulaklığın kullanıldığından emin olun ( s. 95).
Devam 
Dizin
[Cannot play; license has expired.]
 Şarkının çalma sınırlama süresi sona ermiştir.
 Aktarım için kullandığınız yazılımla şarkıların lisans bilgilerini güncelleyin.
Home
Menüsü
[Cannot play; file format is not supported.]
 Müzikçalarda çalınamayan bir dosyayı çalmaya çalışıyorsunuzdur.
 Desteklenmeyen bir dosya biçimdeki bir şarkıyı çalamazsınız ( s. 158).
130
Sorun Giderme
Home
Menüsü
[Unable to set photo as wallpaper.]
 Seçilen fotoğraf duvar kağıdı olarak ayarlanamıyor.
 Fotoğrafın bozuk bir dosya olmadığından veya boyutunun çok büyük
olmadığından emin olun.
İçindekiler
[Not enough free space in memory. Delete files to ensure free space.]
 Müzikçaların kullanılabilir alanı yetersizdir.
 Müzikçaları bilgisayarınıza ürünle verilen USB kablosunu kullanarak bağlayın ve
daha sonra aktarım için kullanılan başka bir yazılım ya da Windows Gezgini ile
müzikçalardan gereksiz verileri silin.
Dizin
131
Ek Bilgiler
Ek Bilgiler
Ürünün veya ambalajı üzerindeki bu sembol, bu ürünün bir ev atığı gibi
muamele görmemesi gerektiğini belirtir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik
cihazların geri dönüşümü için uygun toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu
ürünün doğru bir şekilde elden çıkarılmasını sağlayarak, uygunsuz bir elden
çıkarma durumunda çevre ve insan sağlığı açısından doğacak potansiyel
olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olmuş olacaksınız. Malzemelerin
geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır. Bu
ürünün geri dönüşümü hakkında daha detaylı bilgi için lütfen yerel sivil
büronuz, ev atıkları imha hizmetleri veya ürünü satın aldığınız satıcı ile temasa
geçiniz.
Takılabilir Aksesuarlar: Kulaklık
Devam 
Dizin
Eski Elektrikli & Elektronik Cihazların İmhası (Avrupa Birliği ve diğer Avrupa
ülkelerinde ayrı toplama sistemleriyle uygulanmaktadır)
Home
Menüsü
Müşteriler için uyarı: aşağıdaki bilgiler yalnızca AB yönergelerini uygulayan
ülkelerde satılan ekipmanlar için geçerlidir
Bu ürünün üreticisi, 1-7-1 Konan, Minatoku, Tokyo, 108-0075 Japonya
adresinde bulunan Sony Corporation’dır. EMC ve ürün güvenliği için Yetkili
Temsilci, Hedelfinger Strasse 61. 70327 Stuttgart, Almanya adresinde bulunan
Sony Deutschland GmbH’dir. Servis veya garanti konularıyla ilgili olarak lütfen
ayrı servis veya garanti belgelerinde verilen adreslere başvurun.
İçindekiler
Uyarılar
132
Ek Bilgiler
İçindekiler
Atık pillerin bertaraf edilmesi (Avrupa Birliği’nde ve ayrı toplama sistemleri
bulunan diğer Avrupa ülkelerinde uygulanan)
Dizin
Devam 
Home
Menüsü
Pil veya ambalajın üzerindeki bu sembol, bu ürünle birlikte teslim edilen pilin
evsel atık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtmektedir.
Bazı bateriler için bu sembol, kimyasal bir sembolle birleştirilerek kullanılmış
olabilir. Eğer bateriler 0,0005% cıva veya 0,004% kurşun‘dan fazla içerikteyseler,
o zaman bu kimyasal semboller cıva (Hg) veya kurşun (Pb) için eklenir.
Bu pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlamakla, pillerin uygunsuz
şekilde bertaraf edilmesi neticesinde çevre ve insan sağlığında meydana
gelebilecek olan potansiyel zararların engellenmesine de katkıda bulunmuş
olacaksınız. Materyallerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına
yardımcı olacaktır.
Ürünlerin güvenlik, performans veya veri entegrasyon gibi sebeplerden dolayı
beraberlerindeki pille sürekli bir bağlantı gerektirdikleri durumlarda pilin
yalnızca kalifiye servis personeli tarafından değiştirilmesi zorunludur.
Pilin uygun bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla ürünü, kullanım
süresinin sonunda elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüştürülmesine
ilişkin yürürlükte olan toplama noktasına teslim ediniz.
Diğer tüm piller için lütfen pillerin üründen güvenli bir şekilde çıkarılmasına
ilişkin bölümü inceleyiniz. Pili, atık pillerin geri dönüştürülmesine yönelik
yürürlükteki toplama noktasına teslim ediniz.
Bu ürünün veya pilin geri dönüştürülmesine ilişkin daha ayrıntılı bilgi için
lütfen yerel Yetkili Dairenizle, evsel atık bertaraf servisinizle veya ürünü satın
aldığınız mağazayla irtibat kurunuz.
133
Ek Bilgiler
Home
Menüsü
Dizin
Devam 
İçindekiler
Güvenlik hakkında
Müzikçalar terminallerinin diğer metal nesnelerle kısa devre yapmadığından
emin olun.
şarj edilebilir pillerde sızıntı varsa, pillere çıplak elle dokunmayın. Pil
Yeniden

sıvısı müzikçaların içerisine sızmış olabileceğinden, pil sızıntısı olursa, en
yakın Sony bayisine başvurun. Sıvı gözünüze kaçarsa, gözlerinizi ovmayın; bu
körlüğe neden olabilir. Gözlerinizi temiz suyla yıkayın ve bir doktora
başvurun.
Bunun yanı sıra, sıvı vücudunuza veya kıyafetlerinize bulaşırsa derhal
yıkayın. Hemen yıkamazsanız, yanıklara veya yaralanmalara neden olabilir.
Pilden sızan sıvı tarafından yanarsanız veya yaralanırsanız bir doktora
başvurun.
Müzikçaların üzerine su dökmeyin veya içerisine yabancı nesneler sokmayın.
Aksi takdirde yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilirsiniz.
Böyle bir durumda, derhal müzikçaları kapatın, USB kablosunu
müzikçalardan çıkarın ve en yakın Sony bayisi veya Sony Servis Merkezine
başvurun.
ateşe atmayın.
Müzikçaları

Müzikçaları sökmeyin veya üzerinde değişiklik yapmayın. Aksi takdirde
elektrik çarpmasına neden olabilirsiniz. Şarj edilebilir pilleri değiştirmek,
dahili kontroller veya onarım için en yakın Sony bayisine veya Sony Servis
Merkezine başvurun.
134
Ek Bilgiler
Müzikçaları sudan uzak tutun. Müzikçalar su geçirmez değildir. Aşağıdaki
önlemleri almayı unutmayın.
 Müzikçaları lavabo ya da içi su dolu başka bir kaba düşürmemeye dikkat edin.
 Müzikçaları nemli yerlerde ya da yağmurlu veya karlı havalarda kullanmayın.
 Müzikçaları ıslatmayın.
Müzikçalara ıslak elle dokunursanız ya da müzikçaları giysinin nemli bir yerine
koyarsanız, müzikçalar ıslanabilir ve bu da müzikçaların bozulmasına neden olabilir.
Kulaklığı müzikçalardan çıkarırken, kulaklık fişinden tuttuğunuzdan emin
olun. Kulaklık kablosunun çekilmesi zarar görmesine neden olabilir.
Devam 
Dizin
 Müzikçaları kulaklıklar veya kulaklık kabloları sarılı olarak çantaya koyup, çantaya
yoğun bir baskı uygulamadığınızdan emin olun.
Home
Menüsü
 Müzikçalar arka cebinizdeyken oturmayın.
İçindekiler
Kurulum hakkında
Müzikçaların üzerine ağır nesneler koymayın veya müzikçalara baskı
uygulamayın. Bu, cihazın düzgün çalışmamasına veya zarar görmesine yol
açabilir.
Müzikçaları hiçbir zaman aşırı ışığa, sıcaklığa, neme veya titreşime maruz
kalacağı yerlerde kullanmayın. Müzikçaların rengi solabilir, bozulabilir veya
hasar görebilir.
hiçbir zaman yüksek sıcaklığa maruz bırakmayın (örneğin,
Müzikçaları

güneş altında park edilmiş araç içinde ya da doğrudan güneş ışığı altında).
yoğun toza maruz kalacağı yerlerde bırakmayın.
Müzikçaları

Müzikçaları hareketli veya eğimli yüzeylerde bırakmayın.
Müzikçalar, radyo veya televizyon alımında girişime neden olursa,
müzikçaları kapatın ve radyo veya televizyondan uzağa götürün.
kasasının deforme olmaması veya müzikçaların arızalanmaması
Müzikçaların

için, müzikçaları kullanırken aşağıdaki önlemleri aldığınızdan emin olun.
135
Ek Bilgiler
İçindekiler
Statik elektrik hakkında notlar
Havanın kuru olduğu koşullarda kulaklarınızda hafif bir çınlama
duyabilirsiniz. Bu, vücutta birikmiş statik elektriğin bir sonucudur ve
müzikçaların bir arızası değildir.
Bu etki, doğal malzemelerden yapılmış giysiler giyerek asgari düzeye
indirilebilir.
Home
Menüsü
Isı oluşumu hakkında
Uzun süre kullanıldıysa şarj edilirken müzikçaların içinde ısı oluşabilir.
Yol güvenliği
İşitmenin azalmaması gereken durumlarda kulaklıklarla dinlemekten kaçının.
İşitme kaybını önleme
Kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullanmaktan kaçının. İşitme uzmanları,
sürekli, yüksek sesli ve uzun süreli dinlememeyi önermektedir. Kulaklarınızda
çınlama duyuyorsanız sesi azaltın ya da kullanmayı bırakın.
Özellikle kulaklık kullanırken, ses düzeyini bir anda yükseltmeyin. Ses
düzeyini, kulaklarınız ağrımayacak şekilde kademeli olarak yükseltin.
Başkalarına saygı gösterme
Sesi normal seviyede tutun. Bu, dışarıdaki sesleri duymanızı ve çevrenizdeki
insanlara karşı saygılı olmanızı sağlar.
Uyarı
Müzikçaları kullanırken şimşek çakıyorsa derhal kulaklıkları çıkarın.
Ürünle verilen kulaklıklara karşı alerjik bir reaksiyon gösterirseniz, kulaklıkları
kullanmayı hemen bırakın ve bir doktora başvurun.
Devam 
Dizin
Kulaklık hakkında
136
Ek Bilgiler
Ekran hakkında
Müzikçalar ekranının yüzeyi camdır.
Müzikçaları kullanırken düşürmemeye ve darbeye maruz bırakmamaya dikkat
edin, aksi taktirde ekranı kırılabilir. Cam kırılırsa veya çatlarsa, müzikçaları
kullanmayı bırakın ve kırık bölüme dokunmayın, aksi taktirde
yaralanabilirsiniz.
Ekranın yüzeyine kırılmaya dayanıklı bir film uygulanmıştır. Bunu sökmeyin.
OLED (Organik LED) hakkında
Bir sabit görüntünün sürekli olarak görüntülenmesi veya aynı görüntünün
tekrarlı olarak görüntülenmesi ekranda kalıcı yanmaların oluşmasına yol açabilir.
Ekranı korumak için, ekran yanmasına kolayca yol açabilecek görüntüleri
görüntülemekten kaçının ve müzikçaları kullanırken önlemlere uyun.
Ekran yanması hakkında
Görüntülerin yüksek tanımlı olarak görüntülenmesi için kullanılan
malzemelerin özellikleri sebebiyle OLED panellerde ekran yanması genelde
görülür. Bir sabit görüntüyü ekranın aynı konumunda görüntülemeye devam
ederseniz veya aynı görüntüyü görüntülemeyi tekrarlarsanız, görüntü yakılır ve
kaldırılması mümkün olmaz.
Ekran yanmasına kolayca yol açabilecek görüntüler
Alt ve üstünde siyah çubuklar bulunan geniş ekran görüntüler (mektup
kutusu biçimindeki görüntüler)
4:3 en-boy oranındaki görüntüler
Ekranda uzun süre kalan fotoğraflar veya sabit görüntüler
Devam 
Dizin
OLED (Organik LED) ekran hakkında
OLED ekranın yüzeyine aşırı kuvvet uygulamayın. Bu, OLED ekranın yanlış
çalışmasına sebep olabilir.
Home
Menüsü
Ekranla ilgili önlemler
İçindekiler
Kullanım hakkında
Kayış (ayrı satılır) kullanırken, yanından geçtiğiniz nesnelere takılmamasına
dikkat edin. İnsanlara çarpmasını önlemek için müzikçaları kayışından
sallamamaya dikkat edin.
Havalanırken veya iniş yaparken yapılan anonslara göre, müzikçaları uçakta
kullanmaktan kaçının.
Müzikçalar düşük sıcaklıktaki bir ortamdan yüksek sıcaklıktaki bir ortama
hızlı bir şekilde götürüldüğünde ya da ısıtıcının yeni açıldığı bir odada
kullanıldığı durumlarda geçici olarak yoğunlaşma oluşabileceğini unutmayın.
Yoğunlaşma, havadaki nemin metal panel gibi yüzeylerde sıvı haline
dönüştüğü doğal bir olaydır.
Yoğunlaşma müzikçalar içerisinde oluşursa, yoğunlaşma kayboluncaya kadar
aleti kapalı bir şekilde bırakın. Yoğunlaşma varken müzikçaları kullanırsanız,
bir arıza meydana gelebilir.
137
Ek Bilgiler
Dizin
Devam 
Home
Menüsü
Temizleme hakkında
Müzikçaların kasasını, gözlük camı temizleme bezi gibi yumuşak bir bezle
temizleyin.
Müzikçaların kasası çok kirlenirse su ya da hafif bir deterjan çözeltisiyle az
ıslatılmış bezle temizleyin.
Kasanın kaplamasına zarar verebileceğinden herhangi bir tür aşındırıcı bez,
temizleme tozu veya alkol ya da benzin gibi bir çözücü kullanmayın.
Konektörün yanındaki açıklıktan müzikçaların içine su girmemesine dikkat
edin.
Kulaklık fişini düzenli aralıklarla temizleyin.
Müzikçalarla ilgili soru ya da sorunlarınız için lütfen size en yakın Sony
bayisine başvurun.
İçindekiler
Ekran yanmasını önlemek için
Görüntüleri tam ekran olarak görüntüleyin.
[Zoom Settings] seçeneğini [Auto] veya [Full] olarak ayarlayın ( s. 68).
138
Ek Bilgiler
Kullanıcılar için notlar
Kayıtlı şarkı yalnızca kişisel kullanımla sınırlandırılmıştır. Şarkının bu
sınırlandırılma dışında kullanılması telif hakkı sahiplerinin iznini gerektirir.
Sony müzikçalar ya da bilgisayardaki sorunlardan kaynaklanan eksik kayıt/
yükleme veya hasarlı verilerden sorumlu değildir.
Metin ve karakterlerin türüne bağlı olarak müzikçalarda görüntülenen metin
cihazda düzgün görüntülenemeyebilir. Bunun nedeni şunlar olabilir:
 Bağlı olan müzikçaların kapasitesi.
 Müzikçalar normal çalışmıyordur.
 İçerik bilgileri, müzikçalar tarafından desteklenmeyen bir dilde ya da karakterde
yazılmıştır.
Devam 
Dizin
Bu kılavuzdaki açıklamalar, temel Windows işlemlerini bildiğiniz varsayılarak
yapılmıştır.
Bilgisayarınızı ve işletim sisteminizi kullanmayla ilgili ayrıntılar için lütfen
ilgili kullanım kılavuzlarına başvurun.
Home
Menüsü
 Ürünle birlikte verilen yazılımda tüm dillerin düzgün görüntüleneceği garantisini
vermiyoruz.
 Kullanıcı tarafından oluşturulan karakterler ve bazı özel karakterler
görüntülenmeyebilir.
İçindekiler
Yazılım hakkında
Telif hakkı kanunları telif hakkı sahibinin izni olmaksızın yazılımın ya da
beraberindeki kullanma kılavuzunun tamamı veya bir bölümünün
çoğaltılmasını ya da yazılımın kiralanmasını yasaklar.
SONY hiç bir durumda, üçüncü kişiler tarafından yapılan tazminat talepleri
de dahil olmak üzere bu müzikçalarla verilen yazılımın kullanılmasından
kaynaklanan mali zararlardan veya kar kayıplarından sorumlu tutulamaz.
Bu
 müzikçalarla verilen yazılım, belirtilen cihaz dışındaki başka bir cihazla
birlikte kullanılamaz.
artırmaya yönelik devam eden çabalarımızdan dolayı yazılım
Kaliteyi

özelliklerinin önceden herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın
değiştirilebileceğini lütfen unutmayın.
Bu müzikçaların verilen yazılım dışında bir yazılımla kullanılması garanti
kapsamında değildir.
Birlikte verilen yazılımda, dillerin görüntülenebilmesi, bilgisayarınızda yüklü
olan işletim sistemine bağlıdır. Daha iyi sonuçlar için lütfen yüklü olan
işletim sisteminin görüntülemek istenilen dil ile uyumlu olduğundan emin
olun.
139
Ek Bilgiler
Bazı ülke/bölgelerde bazı örnek veriler yüklü değildir.
İçindekiler
Örnek veriler hakkında*1
Örnek veriler müzikçalara önceden yüklenmiştir.
Örnek veriyi silerseniz, tekrar yükleyemezsiniz ve yerine başka veri
sağlayamayız.
*1
Müşteri destek web sitesi hakkında
Bu ürünle ilgili sorularınız veya sorunlarınız olursa ya da bu ürünle uyumlu
öğelerle ilgili bilgi almak isterseniz aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:
ABD’deki müşteriler için: http://www.sony.com/walkmansupport
Kanada’daki müşteriler için: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Avrupa’daki müşteriler için: http://support.sony-europe.com/DNA
Latin Amerika’daki müşteriler için: http://www.sony-latin.com/index.crp
Diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki müşteriler için:
http://www.sony-asia.com/support
Deniz aşırı modelleri satın alan müşteriler için:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Dizin
 Bağlı olan müzikçaların kapasitesi.
 Müzikçalar normal çalışmıyordur.
 İçerik bilgileri, müzikçalar tarafından desteklenmeyen bir dilde ya da karakterde
yazılmıştır.
Home
Menüsü
Kayıtlı şarkı yalnızca kişisel kullanımla sınırlandırılmıştır. Şarkının bu
sınırlandırılma dışında kullanılması telif hakkı sahiplerinin iznini
gerektirir.
Sony müzikçalar ya da bilgisayardaki sorunlardan kaynaklanan eksik kayıt/
yükleme veya hasarlı verilerden sorumlu değildir.
Metin ve karakterlerin türüne bağlı olarak müzikçalarda görüntülenen
metin cihazda düzgün görüntülenemeyebilir. Bunun nedeni şunlar olabilir:
140
Ek Bilgiler

Sony Corporation şirketinin ticari markasıdır.
Devam 
Dizin
Microsoft, Windows, Windows Vista ve Windows Media, ABD ve/veya diğer
ülkelerdeki Microsoft Corporation şirketinin ticari markası veya tescilli ticari
markasıdır.
Adobe, Adobe Reader ve Adobe Flash Player, ABD ve/veya diğer ülkelerdeki
Adobe Systems Incorporated şirketinin ticari markası veya tescilli ticari
markasıdır.
MPEG Layer-3 ses kodlama teknolojisi ve patentleri Fraunhofer IIS ve
Thomson tarafından lisanslanmıştır.
IBM ve PC/AT, International Business Machines Corporation şirketinin
tescilli ticari markasıdır.
Apple, Macintosh ve iTunes, ABD ve/veya diğer ülkelerde Apple Inc.
şirketinin tescilli ticari markasıdır.
Pentium, Intel Corporation şirketinin ticari markası veya tescilli ticari
markasıdır.
Bu yazılım kısmen Independent JPEG Group kuruluşunun işlerini temel alır.
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
USE OF A CONSUMER FOR
(i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL
STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A
CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER
LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO
PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND
LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Home
Menüsü
ATRAC Sony Corporation şirketinin ticari markasıdır.
“WALKMAN” ve “WALKMAN” logosu Sony Corporation şirketinin tescilli
ticari markalarıdır.
İçindekiler
Lisans ve Ticari Marka Uyarısı
141
Ek Bilgiler
Program ©2009 Sony Corporation
Dokümantasyon ©2009 Sony Corporation
Dizin
İçerik sağlayıcılar bu cihazın içeriğinin telif hakları dahil kendi fikri mülkiyetlerine aykırı
olmaması için içeriklerinin bütünlüğünü korumak üzere (“Güvenli İçerik”) bu aygıtta yer
olan Windows Media için dijital hak yönetimini (“WM-DRM”) kullanırlar.
Bu cihaz, Güvenli İçerik (“WM-DRM Yazılımı”) oynatmak için WM-DRM yazılımını
kullanır. Bu cihazdaki WM-DRM Yazılımının güvenliği tehlikeye girerse, Güvenli İçerik
sahipleri (“Güvenli İçerik Sahipleri”) Microsoft şirketinin Güvenli İçerik kopyalamak,
görüntülemek ve/veya oynatmak için yeni lisanslar satın almak üzere WM-DRM
Yazılımının hakkını feshetmesini isteyebilir. Feshetme WM-DRM Yazılımının korumasız
içerik oynatma yeteneğini ortadan kaldırmaz. İnternetten ya da bir kişisel bilgisayardan
Güvenli İçerik için bir lisans indirdiğinizde cihazınıza feshedilen WM-DRM Yazılımı
listesi gönderilir. Microsoft bu tür lisansla bağlantılı olarak Güvenli İçerik Sahipleri adına
cihazınıza fesih listeleri de yükleyebilir.
Home
Menüsü
Bu ürün Microsoft Corporation şirketinin belirli fikri mülkiyet hakları tarafından
korunmaktadır. Bu teknolojinin Microsoft veya yetkili bir Microsoft alt kuruluşunun
lisansı olmadan bu ürün dışında kullanımı ve dağıtımı yasaktır.
İçindekiler
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A
CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD
(“AVC VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND
NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE
IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA,
L.L.C. SEE HTTP://MPEGLA.COM
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A
CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD
(“VC-1 VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY
AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED
TO PROVIDE VC-1 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG
LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Diğer tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari
veya tescilli ticari markalarıdır. Bu kılavuzda, TM ve ® işaretleri
belirtilmemiştir.
142
Ek Bilgiler
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.
Information on ncurses
Copyright (c) 1998-2004,2006 Free Software Foundation, Inc.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software
without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, distribute with modifications, sublicense, and/or sell copies of the
Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE ABOVE COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name(s) of the above copyright holders shall not be
used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software
without prior written authorization.
Information on netkit-ftp
Copyright (c) 1985, 1989 Regents of the University of California.
All rights reserved.
Devam 
Dizin
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
Home
Menüsü
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software
without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to
whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
İçindekiler
Information on Expat
Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper.
Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
143
Ek Bilgiler
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR “AS IS” AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
Devam 
Dizin
Information on strace
Copyright (c) 1991, 1992 Paul Kranenburg <pk@cs.few.eur.nl>
Copyright (c) 1993 Branko Lankester <branko@hacktic.nl>
Copyright (c) 1993 Ulrich Pegelow <pegelow@moorea.uni-muenster.de>
Copyright (c) 1995, 1996 Michael Elizabeth Chastain <mec@duracef.shout.net>
Copyright (c) 1993, 1994, 1995, 1996 Rick Sladkey <jrs@world.std.com>
Copyright (c) 1998-2001 Wichert Akkerman <wakkerma@deephackmode.org>
All rights reserved.
Home
Menüsü
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS “AS IS”
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THEIMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
İçindekiler
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the
following acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California,
Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific prior written
permission.
144
Ek Bilgiler
Paket Listesi
busybox
dosfstools
mdadm
sysvinit
udev
u-boot
linux-kernel
procps
e2fsprogs
alsa-lib
alsa-utils
gcc
glibc
lrzsz
coreutils
net-tools
nfs-utils
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330,
Boston, MA 02111-1307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim
copies of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the
GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and
change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your
freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its
users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated
software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors
who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about
whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in
any particular case, based on the explanations below.
Devam 
Dizin
Bu ürünle, kullanım izni Sony Corporation (bundan sonra Sony olarak anılacaktır)
tarafından bir üçüncü taraf üzerinden doğrudan veya dolaylı olarak elde edilen yazılımla
verilmektedir. Yazılımla ilgili bu önemli bilgileri okumaya dikkat edin.
GNU GPL/LGPL’ye uygulanabilir yazılımla ilgili bilgi
Bu ürünle, aşağıdaki GNU Genel Kamu Lisansına (bundan sonra GKL olarak anılacaktır)
veya GNU Daha Az Genel Kamu Lisansına (bundan sonra DAGKL olarak anılacaktır) tabi
olan yazılım (aşağıdaki “Paket Listesi” ne bakın) verilir. Kullanıcılar, ekteki GKL/DAGKL’ye
göre yazılımın kaynak kodunu elde etme, değiştirme veya tekrar dağıtma hakkına sahiptir.
Sony, bu kaynak kodlarını aşağıdaki web sitesinde sağlamaktadır. Kaynak kodlarının elde
etmek için lütfen aşağıdaki web sitesini ziyaret edin.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Lütfen kaynak kodlarının içeriği için doğrudan taleplerde bulunmayın.
Home
Menüsü
Yazılım hakkında önemli bilgiler
İçindekiler
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
145
Ek Bilgiler
When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General
Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies
of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or
can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free
programs; and that you are informed that you can do these things.
İçindekiler
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you
these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.
Home
Menüsü
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we
offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify
the library. To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no
warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed
on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the
original author’s reputation will not be affected by problems that might be introduced by
others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We
wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by
obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent
license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use
specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General
Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain
designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We
use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free
programs.
When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the
combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original
library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the
entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits
more lax criteria for linking other code with the library.
We call this license the “Lesser” General Public License because it does Less to protect the
user’s freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free
software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These
disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many
libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest
possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this,
non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free
library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to
Devam 
Dizin
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must
give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too,
receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide
complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after
making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so
they know their rights.
146
Ek Bilgiler
Although the Lesser General Public License is Less protective of the users’ freedom, it does
ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the
wherewithal to run that program using a modified version of the Library.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains
a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be
distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called “this
License”). Each licensee is addressed as “you”.
A “library” means a collection of software functions and/or data prepared so as to be
conveniently linked with application programs (which use some of those functions and
data) to form executables.
The “Library”, below, refers to any such software library or work which has been
distributed under these terms. A “work based on the Library” means either the Library or
any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a
portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly
into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term
“modification”.)
“Source code” for a work means the preferred form of the work for making modifications
to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it
contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control
compilation and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this
License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not
restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work
based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it).
Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the
Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library’s complete source code as
you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish
on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all
the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a
copy of this License along with the Library.
Devam 
Dizin
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay
close attention to the difference between a “work based on the library” and a “work that
uses the library”. The former contains code derived from the library, whereas the latter
must be combined with the library in order to run.
Home
Menüsü
In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a
greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to
use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole
GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.
İçindekiler
gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public
License.
147
Ek Bilgiler
a) The modified work must itself be a software library.
Home
Menüsü
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a
work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the
terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
İçindekiler
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your
option offer warranty protection in exchange for a fee.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed
the files and the date of any change.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied
by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when
the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event
an application does not supply such function or table, the facility still operates, and
performs whatever part of its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely
well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any
application-supplied function or table used by this function must be optional: if the
application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that
work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those
sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same
sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the
whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend
to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work
written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution
of derivative or collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library
(or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium
does not bring the other work under the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of
this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that
refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License,
version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary
GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you
wish.) Do not make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary
GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made
from that copy.
Devam 
Dizin
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties
under the terms of this License.
148
Ek Bilgiler
5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to
work with the Library by being compiled or linked with it, is called a “work that uses the
Library”. Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore
falls outside the scope of this License.
However, linking a “work that uses the Library” with the Library creates an executable that
is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a
“work that uses the library”. The executable is therefore covered by this License. Section 6
states terms for distribution of such executables.
When a “work that uses the Library” uses material from a header file that is part of the
Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though
the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be
linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true
is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors,
and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of
the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work.
(Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under
Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for
the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall
under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a “work that uses
the Library” with the Library to produce a work containing portions of the Library, and
distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit
modification of the work for the customer’s own use and reverse engineering for
debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it
and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this
License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the
copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to
the copy of this License. Also, you must do one of these things:
Devam 
Dizin
If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place,
then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the
requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to
copy the source along with the object code.
Home
Menüsü
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section
2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided
that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code,
which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange.
İçindekiler
This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program
that is not a library.
149
Ek Bilgiler
d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place,
offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have
already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the “work that uses the Library” must include any
data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a
special exception, the materials to be distributed need not include anything that is
normally distributed (in either source or binary form) with the major components
(compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless
that component itself accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other
proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a
contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable
that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a
single library together with other library facilities not covered by this License, and
distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work
based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and
provided that you do these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library,
uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of
the Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work
based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of
the same work.
Devam 
Dizin
c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same
user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of
performing this distribution.
Home
Menüsü
b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable
mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the
user’s computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2)
will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long
as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made
with.
İçindekiler
a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code
for the Library including whatever changes were used in the work (which must be
distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the
Library, with the complete machine-readable “work that uses the Library”, as object code
and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a
modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who
changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to
recompile the application to use the modified definitions.)
150
Ek Bilgiler
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any
other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by
court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do
not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy
simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations,
then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive
copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and
this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular
circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is
intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property
right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of
protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by
public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range
of software distributed through that system in reliance on consistent application of that
system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of
the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by
patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library
under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding
those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of
this License.
Devam 
Dizin
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the
recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link
with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any
further restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not
responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
Home
Menüsü
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However,
nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative
works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by
modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate
your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Library or works based on it.
İçindekiler
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as
expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense,
link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights
under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under
this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.
151
Ek Bilgiler
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE
LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT
HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY “AS IS” WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY
AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,
REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN
WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY
MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE
LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR
INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF
DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY
YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH
ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public,
we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can
do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of
the ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them
to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and
each file should have at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is
found.
Devam 
Dizin
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose
distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for
permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to
the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will
be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free
software and of promoting the sharing and reuse of software generally.
Home
Menüsü
Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version
number of this License which applies to it and “any later version”, you have the option of
following the terms and conditions either of that version or of any later version published
by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number,
you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
İçindekiler
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser
General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the
present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
152
Ek Bilgiler
This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more
details.
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library ‘Frob’ (a library for
tweaking knobs) written by James Random Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That’s all there is to it!
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place - Suite 330,
Boston, MA 02111-1307, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but
changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and
change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your
freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its
users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation’s
software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free
Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License
instead.) You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General
Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies
of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or
can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free
programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these
rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.
Devam 
Dizin
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this
library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330,
Boston, MA 02111-1307 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to
sign a “copyright disclaimer” for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Home
Menüsü
This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the
GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
İçindekiler
<one line to give the library’s name and an idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
153
Ek Bilgiler
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid
the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in
effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any
patent must be licensed for everyone’s free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the
copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public
License. The “Program”, below, refers to any such program or work, and a “work based on
the Program” means either the Program or any derivative work under copyright law: that
is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with
modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is
included without limitation in the term “modification”.) Each licensee is addressed as
“you”.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this
License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and
the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the
Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is
true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you
receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on
each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the
notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other
recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your
option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a
work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under
the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed
the files and the date of any change.
Devam 
Dizin
Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone
understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by
someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the
original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors’
reputations.
Home
Menüsü
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this
license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.
İçindekiler
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you
must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too,
receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know
their rights.
154
Ek Bilgiler
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work
written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution
of derivative or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the
Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution
medium does not bring the other work under the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in
object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that
you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which
must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily
used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party,
for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a
complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed
under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software
interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute
corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial
distribution and only if you received the program in object code or executable form with
such an offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for making
modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source
code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the
scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special
Devam 
Dizin
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that
work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent
and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those
sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same
sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the
whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend
to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Home
Menüsü
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must
cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print
or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that
there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may
redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of
this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print
such an announcement, your work based on the Program is not required to print an
announcement.)
İçindekiler
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part
contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no
charge to all third parties under the terms of this License.
155
Ek Bilgiler
exception, the source code distributed need not include anything that is normally
distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel,
and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component
itself accompanies the executable.
İçindekiler
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a
designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same
place counts as distribution of the source code, even though third parties are not
compelled to copy the source along with the object code.
Home
Menüsü
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly
provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or
distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this
License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License
will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
Dizin
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However,
nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative
works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by
modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate
your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the
recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or
modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any
further restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not
responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any
other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by
court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do
not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy
simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations,
then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who
receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both
it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular
circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is
intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property
right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of
protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by
public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range
of software distributed through that system in reliance on consistent application of that
system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that choice.
Devam 
156
Ek Bilgiler
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version
number of this License which applies to it and “any later version”, you have the option of
following the terms and conditions either of that version or of any later version published
by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this
License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose
distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For
software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software
Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the
two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of
promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE
LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT
HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY
AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,
REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN
WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY
MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE
LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR
INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF
DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY
YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH
ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
Devam 
Dizin
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General
Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present
version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Home
Menüsü
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by
patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program
under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding
those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of
this License.
İçindekiler
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of
the rest of this License.
157
Ek Bilgiler
Home
Menüsü
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the
public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can
redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start
of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file
should have at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found.
İçindekiler
END OF TERMS AND CONDITIONS
<one line to give the program’s name and an idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this
program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
Boston, MA 02111-1307, USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an
interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type ‘show w’. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain
conditions; type ‘show c’ for details.
The hypothetical commands ‘show w’ and ‘show c’ should show the appropriate parts of
the General Public License. Of course, the commands you use may be called something
other than ‘show w’ and ‘show c’; they could even be mouse-clicks or menu items-whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to
sign a “copyright disclaimer” for the program, if necessary. Here is a sample; alter the
names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program ‘Gnomovision’
(which makes passes at compilers) written by James Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary
programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to
permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use
the GNU Library General Public License instead of this License.
Dizin
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of
the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either
version 2 of the License, or (at your option) any later version.
158
Ek Bilgiler
İçindekiler
Özellikler
Desteklenen dosya biçimi
Ses Biçimleri
(Codec)
Ortam Dosyası biçimi: MP3 (MPEG-1 Layer3) dosya biçimi
Dosya uzantısı: .mp3
Bit hızı: 32 ila 320 kbps (Değişken bit hızını destekler (VBR))
Örnekleme frekansı*2: 32, 44,1, 48 kHz
WMA
Ortam Dosyası biçimi: ASF dosya biçimi
Dosya uzantısı: .wma
Bit hızı: 32 ila 192 kbps (Değişken bit hızını destekler (VBR))
Örnekleme frekansı*2: 44,1 kHz
* WM-DRM 10 ile uyumludur
AAC-LC*3
Ortam Dosyası biçimi: MP4 dosya biçimi
Dosya uzantısı: .mp4, .m4a, .3gp
Bit hızı: 16 ila 320 kbps (Değişken bit hızını destekler (VBR))*4
Örnekleme frekansı*2: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Linear PCM
Ortam Dosyası biçimi: Wave-Riff dosya biçimi
Dosya uzantısı: .wav
Bit hızı: 1.411 kbps
Örnekleme frekansı*2: 44,1 kHz
Video (podcast’ler dahil*1)
Video Biçimleri
(Codec)
Kare hızı: Azami 30 kare/saniye
Çözünürlük: Azami 720 × 480*5
AVC
Ortam Dosyası biçimi: MP4 dosya biçimi, “Memory Stick” Video Biçimi
(H.264/AVC) Dosya uzantısı: .mp4, .m4v
Profil: Baseline Profile
Düzey: 1,2, 1,3, 2, 2,1, 2,2, 3
Bit hızı: Azami 10 Mbps
Ses Biçimleri
(Codec)
MPEG-4
Ortam Dosyası biçimi: MP4 dosya biçimi, “Memory Stick” Video Biçimi
Dosya uzantısı: .mp4, .m4v
Profil: Simple Profile
Bit hızı: Azami 6 Mbps
Windows
Media Video
9*6
Ortam Dosyası biçimi: ASF dosya biçimi
Dosya uzantısı: .wmv
Profil: VC1 Simple Profile, Main Profile
Bit hızı: Azami 6 Mbps
Kanal sayısı: Azami 2 kanal
AAC-LC
Örnekleme frekansı*2: 24, 32, 44,1, 48 kHz
(AVC,
MPEG-4 için) Bit hızı: Azami 288 kbps / kanal
WMA
(Windows
Media Video
9 için)
Bit hızı: 32 ila 192 kbps (Değişken bit hızını destekler (VBR))
Örnekleme frekansı*2: 44,1 kHz
* WM-DRM 10 ile uyumludur
Dosya boyutu
Azami 2 GB
Dosya sayısı
Azami 2.000
Devam 
Dizin
MP3
Home
Menüsü
Müzik (podcast’ler dahil*1)
159
Ek Bilgiler
Fotoğraf Biçimi
(Codec)
JPEG
Azami 20.000
Kaydedilebilir azami podcast sayısı 10.000’dir.
Örnekleme frekansı tüm kodlayıcılarla uygun olmayabilir.
Telif hakkı korumalı AAC-LC dosyaları çalınamaz.
Örnekleme frekansına bağlı olarak, standart olmayan veya garantisiz bit hızları dahildir.
Bu sayılar oynatılabilir videolar için azami çözünürlüğü gösterir ve müzikçaların ekran çözünürlüğünü
göstermez. Ekran çözünürlüğü 400 × 240 pikseldir.
*6
Bazı WMV dosyaları yalnızca Windows Media Player 11 ile aktarılarak oynatılabilir.
*7
Bazı fotoğraf dosyaları dosya biçimine bağlı olarak oynatılamaz.
*2
Kaydedilebilir azami şarkı sayısı ve süresi (Yakl.)
Yaklaşık süreler aktardığınız veya kaydettiğiniz 4 dakikalık veya MP3 biçimindeji şarkılara
(videolar ve fotoğraflar hariç) dayalı olarak hesaplanmıştır. Diğer çalınabilir ses dosyası
biçimleri, şarkı numaraları ve süreleri MP3 biçiminden farklılık gösterebilir.
NWZ-A844
NWZ-A845
Bit hızı
Sayı
Süre
Sayı
Süre
48 kbps
4.950
330 saat 00 dak.
10.000
666 saat 40 dak.
64 kbps
3.650
243 saat 20 dak.
7.450
496 saat 40 dak.
128 kbps
1.800
120 saat 00 dak.
3.700
246 saat 40 dak.
256 kbps
925
61 saat 40 dak.
1.850
123 saat 20 dak.
320 kbps
740
49 saat 20 dak.
1.500
100 saat 00 dak.
NWZ-A846
NWZ-A847
Bit hızı
Sayı
Süre
Sayı
Süre
48 kbps
20.000
1.333 saat 20 dak.
41.000
2.733 saat 20 dak.
64 kbps
15.000
1.000 saat 00 dak.
30.500
2.033 saat 20 dak.
128 kbps
7.500
500 saat 00 dak.
15.000
1.000 saat 00 dak.
256 kbps
3.750
250 saat 00 dak.
7.650
510 saat 00 dak.
320 kbps
3.000
200 saat 00 dak.
6.150
410 saat 00 dak.
Devam 
Dizin
*3
*4
*5
*1
Home
Menüsü
Dosya sayısı
Ortam Dosyası biçimi: DCF 2.0/Exif 2.21 dosya biçimiyle uyumlu
Dosya uzantısı: .jpg
Profil: Baseline Profile
Piksel sayısı: Azami 4.096 × 4.096 piksel (16.000.000 piksel)
İçindekiler
Fotoğraf *7
160
Ek Bilgiler
Kaydedilebilir yaklaşık süre sadece video aktarıldığı durumlar ele alınarak hesaplanmıştır.
Süre, müzikçaların kullanıldığı koşullara bağlı olarak değişebilir.
Video Biçimi: 384 kbps
Ses Biçimi: 128 kbps
Video Biçimi: 768 kbps
Ses Biçimi: 128 kbps
NWZ-A844
NWZ-A845
NWZ-A846
NWZ-A847
Süre
Süre
Süre
Süre
29 saat 20 dak.
59 saat 40 dak.
120 saat 20 dak.
244 saat 00 dak.
16 saat 40 dak.
34 saat 00 dak.
68 saat 40 dak.
139 saat 20 dak.
Home
Menüsü
Bit hızı
İçindekiler
Videolar için maksimum kaydedilebilir süre (Yakl.)
Dizin
Aktarılabilen maksimum kaydedilebilir fotoğraf sayısı (Yakl.)
Azami 20.000
Kaydedilebilir fotoğraf sayısı dosya boyutuna bağlı olarak daha az olabilir.
Kapasite (Kullanıcı için kullanılabilir kapasite)*1
NWZ-A844: 8 GB (Yakl. 6,99 GB = 7.513.243.648 bayt)
NWZ-A845: 16 GB (Yakl. 14,1 GB = 15.224.668.160 bayt)
NWZ-A846: 32 GB (Yakl. 28,5 GB = 30.699.978.752 bayt)
NWZ-A847: 64 GB (Yakl. 58,0 GB = 62.290.034.688 bayt)
Müzikçaların kullanılabilir saklama kapasitesi değişiklik gösterebilir.
Belleğin bir bölümü veri yönetim işlevleri için kullanılır.
*1
Dijital amplifikatör
“S-Master” dijital amplifikatör
Çıkış (kulaklık)
Frekans tepkisi
20 ila 20.000 Hz arası (veri dosyası çalarken, tek sinyal ölçümü)
Gürültü Bastırma işlevi
Dijital Gürültü Bastırma işlevi
Ortam: Otobüs/Tren/Uçak/Ofis
Gürültü Bastırma Modları: Normal Mod/Sessiz Modu/Harici Giriş Modu
Toplam Gürültü Bastırma Oranı*1
Yakl. 17 dB*2
Sony ölçüm standartlarında.
Kulaklık takılmadığı duruma kıyasla ses enerjisini yaklaşık %98,0 azaltmaya eşdeğer. ([Select NC
Environment]: [Airplane])
*1
*2
FM radyo
FM Frekans aralığı
87,5 ila 108,0 MHz
IF (FM)
128 kHz
Devam 
161
Ek Bilgiler
İçindekiler
Anten
Kulaklık kablosu anteni
Arayüz
Home
Menüsü
Kulaklık: Stereo mini-jak
WM-PORT (çoklu bağlantı terminali): 22 pim
Yüksek Hızlı USB (USB 2.0 uyumlu)
Çalışma sıcaklığı
5 °C ila 35 °C
Dizin
Güç kaynağı
Dahili lityum-iyon şarj edilebilir pil
USB gücü (ürünle verilen USB kablo aracılığıyla bilgisayardan)
Şarj süresi
USB bazlı şarj etme
Yakl. 3 saat (tam şarj), yakl. 1,5 saat (yakl. %80)
Devam 
162
Ek Bilgiler
Müzik
Yakl. 29 saat
WMA 128 kbps’de çalma
Yakl. 29 saat
AAC-LC 128 kbps’de çalma
Yakl. 29 saat
Linear PCM 1.411 kbps’de çalma
Yakl. 31 saat
Dizin
MP3 128 kbps’de çalma
Video
MPEG-4 384 kbps’de çalma
Yakl. 9 saat
AVC Baseline 384 kbps’de çalma
Yakl. 8 saat
WMV 384 kbps’de çalma
Yakl. 8 saat
FM yayınını almada
Yakl. 14 saat
Ayar
Varsayılan ayar
Pil ömrü ölçümünün
temel ayarı (Daha uzun
pil ömrü ayarı)
Gürültü Bastırma
[Noise Canceling: On/Off]*1
( s. 95)
[On]
[Off]
Ortak ayarlar
[Screen Off Timer]
( s. 103)
[After 30 Sec]
[After 30 Sec]
[Brightness]*2 ( s. 104)
[3]
[3]
[Battery Care]*3 ( s. 108)
[Off]
[Off]
[Equalizer]*4 ( s. 51)
[None]*8
[None]
Müzik ayarları
[VPT(Surround)] ( s. 53) [None]
[DSEE(Sound Enhance)]*4
[Off]
( s. 54)
*4
Video Ayarları
*3
*4
*1
*2
Home
Menüsü
Gerçek pil ömrü ayarlara bağlı olarak farklılık gösterebilir. Aşağıdaki tahmini pil kullanım
saatleri, aşağıdaki tabloda gösterilen “Pil ömrü ölçümünün temel ayarı (Daha uzun pil
ömrü ayarı)” ile tipik kullanım koşullarını temel alır. Müzikçalar uzun bir süre kapalı kalsa
bile, az miktarda pil gücü tüketilir. Pil ömrü ses ayarı, kullanım koşulları ve ortam
sıcaklığına bağlı olarak değişebilir.
İçindekiler
Pil ömrü (devamlı çalma)
[None]
[Off]
[Clear Stereo]*4 ( s. 54)
[Off]
[Off]
[Dynamic Normalizer]*4
( s. 55)
[DPC (Speed Control)]*5
( s. 58)
[Off]
[Off]
[Off]
[Off]
[TV Output(Music)]*6
( s. 45)
[Off]
[Off]
[TV Output(Video)]*7
( s. 64)
[Off]
[Off]
[On] seçeneği, [Off] seçeneğine kıyasla pil ömrünü yaklaşık %25 kısaltır.
[5] seçeneği, [3] seçeneğine kıyasla pil ömrünü yaklaşık %30 kısaltır.
[On] seçeneği, [Off] seçeneğine kıyasla pil ömrünü yaklaşık %10 kısaltır.
[Equalizer] için [None] dışında, [VPT(Surround)] için [None] dışında bir ayar ve [DSEE(Sound
Enhance)] için [On], [Clear Stereo] için [On] ve [Dynamic Normalizer] için [On] ayarının
belirlenmesi, pil ömrünü [None] veya [Off] olarak ayarlanmasına kıyasla yaklaşık %40 oranında
azaltır.
Devam 
163
Ek Bilgiler
[x2.0] seçeneği, [Off] seçeneğine kıyasla pil ömrünü yaklaşık %65 kısaltır.
[On] seçeneği, müzikçaların ekranını bir televizyonda görüntülerken [Off] seçeneğine kıyasla pil
ömrünü yaklaşık %40 kısaltır.
*7
[On] seçeneği, müzikçaların ekranını bir televizyonda görüntülerken [Off] seçeneğine kıyasla pil
ömrünü yaklaşık %50 kısaltır.
*8
Latin Amerika bölgesinde satılan müzikçalarların varsayılan ayarı [Custom 1] ayarıdır. [Custom 1]
ayarı [None] ayarına nazaran müzik çalmada pil ömrünü yaklaşık %20 kısaltır.
*5
2,8 inç, OLED (Organic Light Emitting Diode – Organik Işık Yayan Diyot) renkli ekran,
WQVGA (400 × 240 piksel), 262.144 renk
Home
Menüsü
Ekran
İçindekiler
*6
Dizin
Boyutlar (g/y/d, çıkıntılı parçalar dahil değil)
46,8 × 104,9 × 7,2 mm
Boyut (g/y/d)
47,4 × 104,9 × 7,7 mm
Ağırlık
Yaklaşık 62 g
Ürünle verilen öğeler
Kulaklık (1)
Kulaklık lastikleri (S ve L boy) (1)
USB kablosu (1)
Bağlantı parçası (1)
Müzikçaları isteğe bağlı bağlantı istasyonu ve benzeri bir aksesuara bağlarken kullanın.
Ses giriş kablosu (1)
Uçak içinde kullanım için fiş adaptörü (tekli/çiftli) (1)
Kullanma Kılavuzu (1)
Yazılım (1)
Yazılım müzikçaların dahili flash belleğine kaydedilmiştir ve aşağıdaki öğeleri içerir.
Nasıl kurulacağı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz “Kullanma Kılavuzu”.
 Content Transfer
 WALKMAN Guide
 İşletim Kılavuzu v.b.
Devam 
164
Ek Bilgiler
Aşağıdaki ortamlar tarafından desteklenmez:
– Kişisel olarak oluşturulmuş bilgisayarlar veya işletim sistemleri
– Üretici tarafından yüklenmiş orijinal işletim sisteminin bir yükseltmesi olan bir ortam
– Birden çok önyüklemeli ortam
– Birden çok monitörlü ortam
– Macintosh
Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Dizin
Yukarıdaki Sistem Gereksinimlerini karşılasalar bile tüm bilgisayarlar için çalışma
garantisi vermiyoruz.
Home
Menüsü
Bilgisayar
IBM PC/AT veya aşağıdaki Windows işletim sistemleri yüklenmiş uyumlu bilgisayar*1:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 veya daha yeni) / Windows XP Professional
(Service Pack 2 veya daha yeni) / Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 veya daha
yeni) / Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 veya daha yeni) / Windows Vista
Business (Service Pack 1 veya daha yeni) / Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 veya
daha yeni) / Windows 7 Home Basic / Windows 7 Home Premium / Windows 7
Professional / Windows 7 Ultimate
Windows Vista ve Windows 7 için işletim sisteminin 64 bit sürümü desteklenir.
Yukarıda belirtilenler haricindeki işletim sistemleri tarafından desteklenmez.
*1
Microsoft tarafından desteklenmeyen işletim sistemleri sürümleri hariç.
CPU: Windows XP için Pentium III 450 MHz veya daha yüksek, Windows Vista için
Pentium III 800 MHz veya daha yüksek, Windows 7 için Pentium III 1 GHz veya daha
yüksek
RAM: Windows XP için 256 MB veya daha fazla, Windows Vista için 512 MB veya daha
fazla, Windows 7 32 bit sürümü için 1 GB veya daha fazla, Windows 7 64 bit sürümü
için 2 GB veya daha fazla
Sabit disk sürücüsü: 400 MB veya daha fazla kullanılabilir alan
Ekran:
– Ekran çözünürlüğü: 800 × 600 piksel (veya daha yüksek) (önerilen: 1.024 × 768 veya
daha yüksek)
– Renk: 8 bit ya da daha üzeri (16 bit önerilir)
CD-ROM sürücüsü (WDM kullanarak Dijital Müzik CD’si çalma yeteneklerini
destekleyen)
Ses kartı
USB konektörü (Yüksek Hızlı USB önerilir)
Internet Explorer 7 veya daha yenisi Windows Media Player 11 veya daha yenisi
gereklidir.
Electronic Music Distribution (EMD) kullanmak için ya da web sitesini ziyaret etmek
için geniş bant İnternet bağlantısı gereklidir.
İçindekiler
Sistem Gereksinimleri
165
Ek Bilgiler
C
[Clear Stereo] .................................. 54
[Clock Settings] ......................22, 106
[Club] ............................................... 53
Content Transfer ............................ 18
[Custom 1] ...................................... 51
[Custom 2] ...................................... 51
Ç
Çalma/oynatma ekranı ......40, 60, 73
D
[Date Display Format] ................. 107
[Delete All Podcasts] . .................... 78
[Delete Episode] ............................. 77
[Delete Podcast] ............................. 77
[Delete This Episode] .................... 77
[Delete This Podcast] . ................... 77
[Detailed Information] .................. 49
Donanım Yazılımı.......................... 115
[DPC (Speed Control)] . ................ 58
[DSEE(Sound Enhance)] . ............. 54
[Dynamic Normalizer] .................. 55
E
Ekran . ..................................6, 10, 121
[Equalizer] . ..................................... 51
[External Input Mode] . ................. 96
Devam 
Dizin
A
AAC . .............................................. 112
AAC-LC . ....................................... 158
A-B tekrarlama ............................... 57
Açma ve kapatma ............................. 9
Adobe Reader ................................... 2
[Album] ........................................... 43
[Album Display Format] ............... 55
Albüm kapağı . ................................ 43
Albüm kaydırma ............................ 43
[All Range] ...................................... 51
[All Songs] . ..................................... 43
Aralık ............................................... 63
[Arena] . ........................................... 53
[Artist] ............................................. 43
Askı deliği . ........................................ 7
[Auto Preset] ................................... 89
AVC ........................................113, 158
[AVLS (Volume Limit)] ............... 102
B
BACK/HOME düğmesi ................... 6
Bağlantı parçası . ........................... 163
[Battery Care] ............................... 108
[Beep Settings] . ............................ 102
Bilgi ................................................ 101
Bilgi alanı . ....................................... 12
Bilgisayar ....................................... 164
Bilgisayar verilerini depolama .... 114
Bit Hızı ........................................... 112
Bölüm . ............................................. 72
Bölüm listesi . .................................. 75
[Brightness] ................................... 104
Home
Menüsü
Simgeler
5 işlevli düğme ............................ 6, 13
(Repeat) ..................................... 50
(Shuffle) .................................. 50
(Shuffle&Repeat) . ............ 50
(Repeat 1 Song) ....................... 50
(Heavy) .................................... 51
(Pop) . ....................................... 51
(Jazz) ........................................ 51
(Unique) .................................. 51
(Custom 1) .............................. 51
(Custom 2) .............................. 51
(Studio) ..................................... 53
(Live) . ....................................... 53
(Club) ....................................... 53
(Arena) ..................................... 53
(Matrix) .................................... 53
(Karaoke) . ................................ 53
(Selected Range) . ..................... 51
[16:9] ................................................ 65
[4:3] .................................................. 65
İçindekiler
Dizin
166
Ek Bilgiler
İ
İlklendirme (Biçimlendirme) ..... 109
J
[Jazz] ................................................ 51
JPEG .......................................113, 159
K
Kalan pil gücü ................................. 19
Kapasite ......................................... 160
[Karaoke] ......................................... 53
Kulaklık . ........................................ 6, 8
Kulaklık jakı ...................................... 6
Kulaklık lastikleri ............................. 8
Küçük resim (albüm kapağı) ........ 43
Küçük resim (fotoğraf) .................. 86
Küçük resim (video) ...................... 62
L
[Language Learning Mode] .......... 56
[Language Settings] . ..............21, 110
Linear PCM . .........................112, 158
[Live] ................................................ 53
O
[On-Hold Display] ......................... 71
OPTION/PWR OFF düğmesi ........ 6
[Order of Video List] ..................... 71
P
[PAL] .......................................... 46, 65
[Photo List Display Frmt.] ............ 85
[Photo List Format] . ...................... 86
[Photos] ..................................... 10, 81
Pil . ............................................19, 111
[Play Mode] . ................................... 50
[Playback Range] . .......................... 51
[Playlists] ......................................... 43
Podcast . ...................................72, 127
Podcast listesi .................................. 76
[Podcasts] ........................................ 72
[Pop] . ............................................... 51
Q
[Quiet Mode] .................................. 98
R
Radyo ............................................... 87
[Release Year] . ................................ 43
[Repeat] ........................................... 50
[Repeat 1 Song] . ............................. 50
[Reset All Settings] . ..................... 108
RESET düğmesi ................................ 7
RSS ................................................... 72
Devam 
Dizin
H
[Heavy] ............................................ 51
Hızlı Yeniden Çalma/Oynatma .... 57
HOLD düğmesi ................................ 7
Home menüsü . ......................... 10, 13
N
[NC Modes] .............................. 96, 98
[Noise Canceling] . ......................... 95
[NTSC] ...................................... 46, 65
[NTSC/PAL settings] ............... 46, 65
Home
Menüsü
G
[Genre] ............................................ 43
Gezgin ................................31, 36, 114
Güç .......................... 6, 9, 19, 111, 122
M
[Matrix] ........................................... 53
Mesajlar ......................................... 129
[Model:] ......................................... 101
[Mono/Auto] . ................................. 92
MP3 ........................................112, 158
MPEG-4 . ...............................113, 158
[Music] . ..................................... 10, 39
Müzikçaları sıfırlama ................... 116
İçindekiler
F
[FM Radio] . .............................. 10, 87
FM Radyo ...................................... 126
[Folder] ............................................ 43
[Format] . ....................................... 109
Fotoğraf biçimi .....................113, 159
167
Ek Bilgiler
Ü
Ürünle verilen öğeler ................... 163
Home
Menüsü
V
Veri ................................................. 114
Veri aktarma . ............................ 23, 33
Video biçimi . ........................113, 158
[Videos] ..................................... 10, 59
VOL+/– düğmesi . ............................ 6
[VPT(Surround)] ........................... 53
[Shuffle] ........................................... 50
[Shuffle&Repeat] ............................ 50
Silme
W
[Wallpaper Settings] . ................... 105
Windows Gezgini .............31, 36, 114
Windows Media Player . ................ 18
WM-PORT . ...................................... 6
WMA ...............................18, 112, 158
WMV ...............................18, 113, 158
Sorun giderme .............................. 116
[Studio] ............................................ 53
Y
Yazılım ............................................. 18
Yükseltme ...................................... 115
Ş
Şarj . .................................................. 19
Şarj etme .......................................... 19
Şarkı Arama .................................... 42
Z
[Zoom Settings] . ............................ 68
Fotoğraf . .............................................84
Podcast ................................................77
Şarkı . ...................................................47
Video ...................................................66
T
Tarih ve Saat .................................... 22
[Time Display Format] ................ 107
[To Playback Screen] ..................... 16
[Total Photos:] .............................. 101
[Total Songs:] ................................ 101
[Total Videos:] .............................. 101
[TV Output(Music)] ...................... 45
[TV Output(Video)] ...................... 64
[TV Output Size] . .......................... 65
Dizin
FM Radyo ...........................................92
Fotoğraf . .............................................86
Gürültü Bastırma . .............................99
Müzik ..................................................50
Ortak .................................................101
Video ...................................................68
U
[Unique] .......................................... 51
[Unit Information] ....................... 101
USB kablosu ................................ 6, 27
İçindekiler
S
Saat ayarı . ................................22, 106
[Scan Sensitivity] ............................ 92
[Scene Scroll] .................................. 62
[Screen Off Timer] ....................... 103
Seçenek menüsü
. ........................ 16, 48, 67, 79, 85, 91
[Selected Range] ............................. 51
[Select NC Environment]................ 99
Ses biçimi . .............................112, 158
Ses düzeyi .......................................... 6
Ses kalitesi ....................................... 51
[Set Date-Time] ......................22, 106
[Set Noise Cancel Level] . ............ 100
[Settings] ......................................... 10
Download PDF

advertising