Sony | DCR-HC27E | Sony DCR-HC27E Kullanım Talimatları

2-894-990-43(1)
Dijital Video Kamera Kaydedici
Kullanma Kılavuzu
DCR-HC27E/HC28E
© 2006 Sony Corporation
Başlarken
8
Kayıt/Oynat 18
Menü Kullanımı
30
Kasetten kopyalama/
Düzenleme
45
Sorun Giderme
51
Ek Bilgiler
61
Önce bunu okuyun
Üniteyi çalıştırmadan önce, bu kılavuzu
çok dikkatli bir şekilde okuyun ve ileriye
dönük olarak referans amacıyla saklayın.
UYARI
Yangın veya elektrik çarpma
tehlikesini azaltmak için, üniteyi
yağmur veya neme maruz
bırakmayın.
DİKKAT
Pili yalnızca belirtilen tür ile
değiştirin. Aksi takdirde, yangın ya
da yaralanma tehlikesi vardır.
DİKKAT
Belirli frekanslardaki elektromanyetik
alanlar bu video kamerann resim ve ses
kalitesini etkileyebilirler.
Bu ürün, 3 metreden kısa bağlantı
kablolarının kullanılması ile ilgili EMC
Yönergesi uyarınca test edilmiş ve
limitlere uygun bulunmuştur.
Not
Eğer statik elektrik veya
elektromanyetizma veri transferlerinin
yarıda kesilmesine (başarısız olmasına)
neden oluyorsa uygulamayı yeniden
başlatın veya iletişim kablosunu (i.LINK,
vb.) çıkartıp yeniden takın.
2
Eski Elektrikli & Elektronik
Ekipmanların Atılması
(Avrupa Birliği’nde ve ayrı
toplama sistemlerine sahip
diğer Avrupa ülkelerinde
uygulanır)
Ürünün veya ambalajın üzerinde bulunan bu
sembol, bu ürünün bir ev atığı olarak muamele
görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine,
elektrikli ve elektronik ekipmanların geri
dönüşümü için mevcut olan uygun toplama
noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru
şekilde atılmasını sağlayarak, bu ürüne yanlış
müdahale edilmesi sonucunda ortaya
çıkabilecek ve çevre ile insan sağlığı üzerinde
olumsuz etkide bulunabilecek durumların
önlenmesine yardımcı olursunuz. Malzemelerin
geri dönüşümü, doğal kaynakları korumamıza
yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri
dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için, lütfen
şehrinizde bulunan yerel ofisle, evsel atıklar
toplama servisinizle veya bu ürünü satın
aldığınız mağazayla temasa geçin.
Kullanımla ilgili bilgiler
Kameranızda kullanabileceğiniz kaset
tipleri
•
işareti taşıyan mini DV kasetlerini
kullanabilirsiniz. Kameranız Cassette
Memory işleviyle uyumlu değildir
(s. 61).
Kameranın kullanılması
•Kamerayı aşağıdaki parçalardan
tutmayın.
Vizör
Menü öğeleri, LCD panel, vizör ve
mercek hakkında
•Devre dışı bırakılan bir menü öğesi
geçerli kayıt veya oynatma koşullarında
kullanıma hazır değildir.
•LCD ekranı ve vizör en son teknolojiyle
üretilmiştir, bu nedenle piksellerin
%99.99’dan fazlası etkin kullanım
amacıyla aktif durumdadır. Bununla
beraber, LCD ekranında ve vizörde
sürekli ince siyah noktalar ve/veya açık
renk noktalar (beyaz, kırmızı veya yeşil
renkli) ortaya çıkabilir. İmalata bağlı bu
noktalar normaldir ve kayıt işlemini
herhangi bir şekilde etkilemez.
Pil takımı
Siyah nokta
Beyaz, kırmızı, mavi
veya yeşil nokta
LCD panel
•Kamera toza, sızdırmaya ya da suya
dayanıklı değildir.
Bkz. “Bakım ve ikazlar” (s. 65).
•Kameranızı bir i.LINK kablosu
kullanarak başka bir cihaza bağlamadan
önce, konnektör fişini doğru bir
biçimde, terminale zarar vermekten
kaçınarak ve kameranızın hatalı şekilde
çalışmasına neden olmayacak biçimde
taktığınızdan emin olun.
•LCD ekranın, vizörün veya merceğin
uzun süre doğrudan güneşe maruz
kalması cihazın arızalanmasına yol
açabilir.
•Cihazı güneşe doğru yöneltmeyin. Bunu
yaptığınız takdirde kameranız
arızalanabilir. Güneşe ait görüntüleri
akşam karanlığı gibi güneş ışınlarının
daha eğik geldiği saatlerde yapın.
Kayıt hakkında
•Kayıt yapmaya başlamadan önce, resim
ve sesin herhangi bir aksaklık olmaksızın
kaydedilebildiğinden emin olmak için
kayıt fonksiyonunu test edin.
Devamı ,
3
Önce bunu okuyun (Devamı)
•Kameranın, üzerine kayıt yapılan
medyanın arızalanması, vb. nedenlerle
kayıt veya oynatma fonksiyonunun
yerine getirilememesinden dolayı, kayıt
içeriği konusunda herhangi bir tazminat
söz konusu değildir.
•TV renk sistemleri ülkelere/bölgelere
göre değişmektedir. Kayıtları bir TV
üzerinde görüntülemek için, PAL
sistemli TV’ye ihtiyacınız olacaktır.
•Televizyon programları, filmler, video
kasetler ve diğer materyaller telif
hakkıyla korunmaktadır. Bu
materyallerin izinsiz kaydı telif hakları
kanunlarına aykırıdır.
Bu kılavuz hakkında
•Bu kılavuzda resimleme amacıyla
kullanılan LCD ekranı ve vizör
görüntüleri dijital fotoğraf makinesiyle
çekilmiştir ve bu nedenle farklı
görünebilir.
•Her dilden ekran üzerindeki görüntüler
çalıştırma işlemlerinin açıklanması
amacıyla kullanılmıştır. Gerekli
olduğunda kameranızı kullanarak ekran
dilini değiştirebilirsiniz (s. 14).
•Bu kılavuzda kullanılan resimlerde
DCRHC28E’e esas alınmıştır. Model
adı kameranızın alt tarafında yazılıdır.
•Kayıt araç ve aksesuarlarının tasarım ve
teknik özellikleri önceden herhangi bir
bildirimde bulunulmaksızın değişikliğe
tabidir.
Carl Zeiss merceği hakkında
Kameranız Almanya’da Carl Zeiss ve
Sony Corporation ile ortaklaşa geliştirilen
bir Carl Zeiss merceğe sahip olup, üstün
kalitede görüntü üretmektedir. Video
kameralar için MTF* ölçme sistemini
kullanır ve Carl Zeiss merceğinin herkesçe
bilinen kalitesini sunar.
* MTF, Modulation Transfer Function
anlamına gelmektedir. Rakam bir objeden
merceğe gelen ışık miktarını belirtmektedir.
4
Içindekiler
Önce bunu okuyun ......................................................................... 2
Başlarken
Adım 1: Verilen parçaların kontrol edilmesi ........................................ 8
Adım 2: Pil takımının şarj edilmesi .................................................... 9
Adım 3: Elektriğin açılması ve kameranın sıkıca kavranması .............. 12
Adım 4: LCD paneli ve vizör ayarı .................................................... 13
Adım 5: Dokunmatik panelin kullanımı ............................................ 14
Dil ayarlarının değiştirilmesi .............................................................................14
Ekran göstergelerinin kontrolü (Ekran kilavuzu) ...............................................14
Adım 6: Tarih ve saat ayarı ............................................................. 16
Adım 7: Kaset yerleştirme ............................................................. 17
Kayıt/Oynat
Kolay Kayıt/Oynatma (Easy Handycam) ......................................... 18
Kayıt ............................................................................................ 20
Oynatma ...................................................................................... 21
Kayıt/oynatma, vs. işlemlerinde kullanılan fonksiyonlar .................... 22
Kayıt
Zum fonksiyonunun kullanımı
Karanlık mekanlarda kayıt yapmak için (NightShot plus)
Arkadan aydınlatmalı konulara pozlama yapmak için (BACK LIGHT)
Odağı merkez dışında kalan bir konuya ayarlamak için (SPOT FOCUS)
Seçili konu için pozu sabitlemek için (Esnek spot ölçer)
Ayna modunda kayıt yapmak için
Tripod kullanmak için
Omuz Kayışı kullanmak için
Oynatma
İlave efektli (Resim efekti) görüntüleri oynatmak için
Kayıt/oynatma
Pilin kalanını kontrol etmek için (Pil Bilgileri)
Cihaz çalıştırma onayı bip sesini kapamak için (BİP)
Ayarları başlatmak için (RESET)
Diğer parçaların adları ve fonksiyonları
Kayıt/oynatma sırasında görüntülenen göstergeler ......................... 24
Başlangıç noktasının aranması ...................................................... 26
En son kaydedilen sahnenin aranması (END SEARCH) ...................................26
Manuel arama (EDIT SEARCH) .......................................................................26
En son kaydedilen sahnenin gözden geçirilmesi (Kayıt inceleme) ...................27
TV’de resim oynatma .................................................................... 28
Devamı ,
5
Menü Kullanımı
Menü öğelerinin kullanımı .............................................30
Çalıştırma düğmesinin öğeleri ....................................................... 32
Menü öğeleri ............................................................................... 37
MANUEL AY. menü ................................................................ 38
– PROGRAM AE/RSM.EFEKTİ, vs.
KAM.AYR. menü .................................................................... 40
– D.ZUM/GENİŞ SEÇ./STEADYSHOT, vs.
OYNAT.AYR./
VCR AYARI menü ......................................... 41
– SES MİKS.
LCD/VZ.AY. menü .................................................................. 42
– LCD I.P./LCD RENGİ/VİZÖR I.A., vs
KASET AYA. menü ................................................................. 43
– KAYIT MODU/SES MODU/KALAN
AYR.MENÜSÜ menü .............................................................. 43
– SAAT AYARI/LANGUAGE, vs
DİĞER menü ......................................................................... 44
– DÜNYA SA./BİP, vs.
Kasetten kopyalama/Düzenleme
VCR/DVD cihazı, vb.’ne kasetten kopyalama .................................. 45
VCR, vb. aygıtlardan resim kaydedilmesi (DCRHC28E) ................... 47
Sesin kaydedilmiş bir kasete kopyalanması .................................... 48
Harici aygıtları bağlamak için kullanılan jaklar .................................. 50
Sorun Giderme
Sorun Giderme ............................................................................ 51
Uyarı göstergeleri ve mesajları ....................................................... 58
6
Ek Bilgiler
Kameranızın yurt dışında kullanımı ................................................. 61
Kullanılabilir kasetler ..................................................................... 61
“InfoLITHIUM” pil takımı hakkında .................................................. 62
i.LINK Hakkında ............................................................................ 64
Bakım ve ikazlar ........................................................................... 65
Teknik Özellikler ........................................................................... 68
İndeks ......................................................................................... 71
7
Başlarken
Adım 1: Verilen parçaların kontrol
edilmesi
Aşağıdaki parçaların kameranızla birlikte
verilmiş olduğundan emin olun.
Parantez içerisindeki numaralar verilen
parçanın numarasını göstermektedir.
Şarj edilebilir pil takımı NPFP30 (1) (s. 9,
62)
AC Adaptörü (1) (s. 9)
Kullanma Kılavuzu (Bu kitapçık) (1)
Ana elektrik kablosu (1) (s. 9)
A/V bağlantı kablosu (1) (s. 28, 45)
Mercek kapağı (1) (s. 12, 20)
•Mercek kapağının takılması
Mercek kapağını kayışı kullanarak aşağıda
gösterildiği gibi tutma şeridinin metal bağlantı
parçasına takın.
8
Adım 2: Pil takımının şarj edilmesi
“InfoLITHIUM” pil takımını
(P serisi/H serisi) (s. 62)
kameranıza taktıktan sonra şarj
edebilirsiniz.
2 POWER düğmesini OFF(CHG)
gösteren ok yönünde çevirin
(Varsayılan ayar).
POWER düğmesi
Başlarken
DC IN jakı
DC fişi
3 AC Adaptörünü kameranızın DC
IN jakına bağlayın.
Duvar prizine
AC Adaptörü
Ana elektrik kablosu
1 Pil takımı ile kameranızın 1
terminallerini aynı hizaya getirin,
ardından pil takımını takın ve 2
yerine oturtun.
DC IN jakı
LCD ekranındaki v işaretiyle
4 Ana elektrik kablosunu AC
adaptörüne ve duvar prizine
takın.
CHG (şarj) lambası
2
1
CHG (şarj) lambası yanar ve şarj
işlemi başlar.
Devamı ,
9
Adım2: Pil takımın şarj edilmesi (Devamı)
5 Pil tamamen şarj olduğunda
CHG (şarj) lambası söner. AC
Adaptörünü DC IN jakından
çıkartın.
Hem kamera, hem de DC fişini basılı
tutarak AC Adaptörünü DC IN
jakından çıkarın.
Harici bir güç kaynağının kullanılması
Kameranızı, pil takımını şarj ederken
gerçekleştirdiğiniz bağlantıların aynısını
yapmak suretiyle duvar prizinden gelen
elektriği kullanarak da çalıştırabilirsiniz.
Bu durumda pil takımının şarjı
boşalmayacaktır.
Pil takımının çıkarılması için
1 POWER düğmesini OFF (CHG)
konumuna getirin. Tek elle V BATT
(pil) ayırma düğmesine basın.
2 Diğer elinizle pili ok yönünde çıkarın.
POWER düğmesi
Şarj süresi
Şarjı tamamen boşaltılmış bir pil takımını
tamamen şarj etmek için gereken yaklaşık
süre (dak.).
Pil takımı
Pil takımı
NPFP30
(cihazla
birlikte
verilir)
NPFP50
NPFP90
NPFH50
Pil takımını saklarken
Pili uzun süreli olarak saklamadan önce
şarjını tamamen boşaltın (s. 63).
10
125
170
220
135
170
390
Tamamen şarj edilmiş bir pil takımını
kullanmak için sahip olduğunuz yaklaşık
süre (dak.).
NPFP71
V BATT (pil)
ayırma düğmesi
115
Kayıt süresi
1
2
Şarj süresi
NPFP30 (cihazla
birlikte verilir)
NPFP50
NPFP71
NPFP90
NPFH50
NPFH70
NPFH100
NPFH70
NPFH100
Kesintisiz kayıt
süresi
Genel kayıt
süresi*
95
110
45
55
135
160
330
395
500
580
155
180
330
395
760
890
65
80
165
195
250
290
75
90
165
195
380
445
•Sürelerin tümü aşağıdaki koşullar altında
ölçülür:
Üst: LCD ekranıyla kayıt.
Alt: LCD panel kapalı olarak vizörle kayıt.
* Genel kayıt zamanı, kayıt başlatma/durdurma
tekrarı, cihazın açılıp kapanması ve görüntü
zumlama sırasındaki süreyi gösterir.
Oynatma süresi
Tamamen şarj edilmiş bir pil takımını
kullanmak için sahip olduğunuz yaklaşık
süre (dak.).
NPFP30
(cihazla
birlikte
verilir)
NPFP50
NPFP71
NPFP90
NPFH50
NPFH70
NPFH100
Açık LCD paneli
Kapalı LCD
paneli
105
135
150
370
550
170
370
845
190
465
705
220
465
1065
İKAZLAR
•Kameranız kapalı bile olsa, AC Adaptör
vasıtasıyla duvar prizine takılı olduğunda dahi
kameranıza AC elektriği (şebeke elektirği)
gelir.
Başlarken
Pil takımı
AC Adaptörü hakkında
•AC Adaptörünü kullanırken yakındaki duvar
prizinden yararlanın. Kameranızı
kullandığınız sırada herhangi bir arıza
oluştursa, AC Adaptörünü hemen duvar
prizinden çıkarın.
•AC Adaptörünü duvar ve eşya arası gibi dar bir
alanda kullanmayın.
•AC Adaptörüne ait DC fişini veya pil
terminalini herhangi bir metal objeyle kısa
devre yaptırmayın. Bu arızalanmaya neden
olabilir.
Pil takımı hakkında
•Pil takımını değiştirmeden önce, POWER
düğmesini OFF (CHG) konumuna getirin.
•CHG (şarj) lambası şarj esnasında yanar; Pil
Bilgileri (s. 23) aşağıdaki koşullar altında
doğru şekilde gösterilmeyebilir.
– Pil takımı doğru şekilde takılmamıştır.
– Pil takımı zarar görmüştür.
– Pil takımı yıpranmıştır. (Sadece Pil Bilgileri
kapsamında)
•AC Adaptörü kameranızın DC IN jakına takılı
olduğu sürece, ana elektrik kablosu duvar
prizinden çıkarılmış olsa bile pilden güç temin
edilmeyecektir.
Şarj/kayıt/oynatma süresi hakkında
•Kamerayla süre 25 °C’de (77 °F) ölçülür.
(10 °C ila 30 °C (50 °F ila 86 °F) arası
önerilmektedir.)
•Kameranızı düşük sıcaklıklarda
kullandığınızda kayıt ve oynatma süreleri
kısalacaktır.
•Kayıt ve oynatma süreleri kameranızın
kullanma koşullarına bağlı olarak kısalacaktır.
11
Adım 3: Elektriğin açılması ve kameranın sıkıca
kavranması
Kayıt veya oynatma işlemi için, ilgili
lambayı yakmak amacıyla POWER
düğmesine arka arkaya basın.
İlk kullanımda, [SAAT AYARI] ekranı
ortaya çıkar (s. 16).
POWER düğmesi Mercek kapağı
•Tarih ve saati ayarladıktan sonra ([SAAT
AYARI], s. 16), kameranızı bir dahaki
sefer elektriğe taktığınızda güncel tarih ve
saat birkaç saniyeliğine LCD ekranda
görünecektir.
3 Kamerayı doğru şekilde tutun.
4 İyi bir şekilde kavrayın ve
1 Kapağın yan taraflarındaki her
iki düğmeye de basarak mercek
kapağını çıkarın.
ardından tutma kemerini
bağlayın.
4
1
2
2 Lambayı yakmak için POWER
düğmesini ok yönünde sürekli
olarak çevirin.
POWER düğmesi
OFF(CHG)
konumuna
ayarlandıysa, yeşil
düğmeye basarken
bu düğmeyi çevirin.
Yanan lambalar
CAMERA: Kasete kayıt için.
PLAY/EDIT: Resimlerin gösterilmesi
ve düzenlemesi için.
12
3
Gücün kesilmesi
1 POWER düğmesini OFF (CHG)
konumuna çevirin.
2 Mercek kapağını takın.
•Satın alma esnasında kameranız pil tasarrufu
sağlanması amacıyla, herhangi bir şekilde
yaklaşık 5 dakika boyunca çalıştırmadığında
otomatik olarak kapanacak şekilde
ayarlanmıştır ([OTO.KAP.], s. 44).
Adım 4: LCD paneli ve vizör ayarı
LCD panel
Vizör
LCD paneli kamerayla (1) 90 derecelik
açı oluşturacak şekilde açın, ardından söz
konusu paneli kayıt yapmak veya
kaydedilen görüntüleri oynatmak
amacıyla en uygun açıyı yakalamak için
döndürün (2).
Pilleri yıpratmayı istemediğiniz
zamanlarda veya LCD ekranındaki resim
kalitesi düşük olduğunda, vizörü
kullanarak resimleri görüntüleyebilirsiniz.
Vizör
Başlarken
180 derece
(maks.)
2
1
90 derece
(maks.)
kameraya yapılan
90 derecelik açı
•LCD panelini merceğin bulunduğu yöne
doğru 180 derecelik açıyla çevirdiğinizde, dışa
bakacak şekilde LCD paneli kapatabilirsiniz.
Bu, oynatma işlemleri için uygundur.
•LCD ekranının parlaklık ayarını yapmak için,
(s. 34, 35) sayfasındaki [LCD PAR.] konusuna
bakınız.
Vizör merceğinin
ayar düğmesi
Resim netleşene
kadar düğmeyi
hareket ettirin.
•
(LCD/VZ.AY.) [VİZÖR I.A.] (s. 42)
seçmek suretiyle vizörün arka ışık parlaklığını
ayarlayabilirsiniz.
•Vizör yardımıyla [YUM. GEÇİŞ] ve
[POZLAMA]’yı ayarlayabilirsiniz (s. 33).
13
Adım 5: Dokunmatik panelin kullanımı
Dokunmatik paneli kullanarak kayıtlı
resimleri (s. 21) oynatabilir veya ayarları
(s. 30) değiştirebilirsiniz.
LCD paneli desteklemek amacıyla
elinizi panelin arka tarafına koyun.
Ardından, ekranda çıkan
düğmelere dokunun.
DISP/BATT INFO
Dil ayarlarının değiştirilmesi
Ekran görüntülerini mesajları belirli bir
dilde göstermek üzere değiştirebilirsiniz.
(AYR.MENÜSÜ) (s. 30, 43)
üzerindeki [
LANGUAGE]
içerisinden ilgili dili seçin.
Ekran göstergelerinin kontrolü
(Ekran kilavuzu)
LCD ekranında görünen her bir
göstergeyi (s. 25) kolaylıkla kontrol
edebilirsiniz.
1
öğesine dokunun.
60dk
LCD ekranındaki düğmeye dokunun.
•Dokunmatik panel üzerindeki düğmeler
düzgün şekilde çalışmıyorsa, LCD ekranını
(KALİBRASYON) ayarlayın (s. 66).
•LCD ekranında çizgiler içerisinde noktalar
görünebilir, ancak bu bir arıza değildir. Bu
noktalar kaydedilmez.
SF.1
– :– – :– –
SF.2
SPOT
ODAK
ODAK
SPOT
METRE
EKRAN
KIL.
MENU
YUM.
GEÇİŞ
SON
ARAMA
POZ–
LAMA
2 [EKRAN KIL.] düğmesine
dokunun.
Ekran göstergelerinin gizlenmesi
Açık veya kapalı durumdaki ekran
göstergelerinin (saat kodu gibi) arasında
geçiş yapmak için, DISP/BATT INFO’ya
basın.
Kılavuz için alan seçin.
EKRAN KIL.
SON
Göstergeler ayarlara göre değişiklik
göstermektedir.
14
3 Gösterge de dahil olmak üzere
kontrol etmek istediğiniz alana
dokunun.
EKRAN KIL.
SON
1/2
SF.
SF.
GERİ
Alan içerisindeki göstergelerin
anlamları ekranda listelenmektedir.
Kontrol etmek istediğiniz göstergeyi
bulamazsanız, geçiş yapmak için
[SF. r]/[SF. R] dokunun.
[
GERİ] dokunduğunuzda, ekran
alan seçme görüntüsüne döner.
Başlarken
ODAK:
MANUEL
PROGRAM AE:
SPOT LAMB.
RSM.EFEKTİ:
SEPYA
İşlemi sona erdirmek için
[SON] düğmesine dokunun.
15
Adım 6: Tarih ve saat ayarı
Kamerayı ilk defa kullanırken tarih ve saat
ayarını yapın. Tarih ve saat ayarını
yapmadığınız takdirde, kamerayı her
açtığınızda veya POWER düğmesinin
konumunu her değiştirdiğinizde [SAAT
AYARI] ekranı görünür.
3
SAAT AYARI
•Kameranızı yaklaşık 3 ay
kullanmadığınızda, cihazda bulunan
bataryanın şarjı boşalır ve tarih ve saat ayarları
bellekten silinebilir. Böyle bir durumda, şarj
edilebilir pili şarj edin ve ardından tarih ve
saati tekrar ayarlayın (s. 67).
Y
A
2007 1
Saati ilk kez ayarladığınızda adım 4’e
atlayın.
G
S
1
D
0 : 00
OK
4
POWER düğmesi
/
ile birlikte [SAAT
AYARI]’i seçin, ardından
[YÜR.]’e dokunun.
/
ile birlikte [Y]’ı
seçin, ardından
’e
dokunun.
2079’a kadar herhangi bir yılı seçerek
ayar yapabilirsiniz.
SAAT AYARI
Y
A
2007 1
G
S
1
D
0 : 00
OK
1
t [MENÜ] öğesine
dokunun.
YÜR.
2
--:--:--
YÜR.
16
GERİ
/
ile birlikte
’yı
(AYR.MENÜSÜ) seçin, ardından
[YÜR.]’e dokunun.
AYR.MENÜSÜ
SAAT AYARI
LANGUAGE
DEMO MODU
5 [A] (ay) ayarını yapın, sonra
düğmesine dokunun ve
aynı işlemi [G] (gün), [S] (saat)
ve [D] (dakika) için tekrar edin.
Saat çalışmaya başlar.
MANUEL AY.
PROGRAM AE
RSM.EFEKTİ
OTO.OBTR.
GERİ
•Kayıt sırasında tarih ve saat gösterilmez, ancak
kasete kaydedilir ve oynatma sırasında
gösterilebilir ([VERİ KODU] için bkz: sayfa
35 (Easy Handcam işlevi sırasında yalnızca
[TAR./SAAT] ayarı yapabilirsiniz)).
Adım 7: Kaset yerleştirme
Sadece mini DV
kasetlerini
kullanabilirsiniz (s. 61).
•Kayıt süresi [KAYIT MODU]’na (s. 43) göre
değişmektedir.
1
şekilde bir kaset yerleştirin ve
düğmesine basın.
Kasedi arka kısmının
ortasından hafifçe itin.
Pencere
Başlarken
OPEN/EJECT düğmesini ok
yönünde çevirip, tutun ve kapağı
açın.
2 Pencereli kısmı dışa bakacak
OPEN/EJECT düğmesi
Kaset bölmesi
Kapak
Kaset bölmesi otomatik olarak çıkar ve
açılır.
Kaset bölmesi otomatik olarak
geri gider.
•Kaset bölmesi kayarken
{DO NOT PUSH} işaretli kısma basarak
zorla kapatmayın. Bu durum arızaya
neden olabilir.
3 Kapağı kapatın.
Kaseti çıkarmak için
Adım 1’de belirtildiği üzere aynı
prosedürü izleyerek kapağı açın ve kaseti
çıkarın.
17
Kayıt/Oynat
Kolay Kayıt/Oynatma (Easy
Handycam)
Easy Handycam’in çalıştırılmasıyla, sizi
ayrıntılı işlemlerden kurtaracak kamera
ayarlarının çoğu, otomatik olarak optimum
düzeyde ayarlanır. Kolayca izlenmesi
amacıyla ekran font boyutu artar.
Mercek kapağını çıkarın (s. 12).
A
B
D
C
Kayıt
1 CAMERA lambasını yakmak için POWER düğmesini A ok yönünde sürekli
olarak çevirin.
POWER düğmesi A OFF(CHG) konumuna
ayarlandıysa, yeşil düğmeye basarken bu
düğmeyi çevirin.
2 EASY C düğmesine basın.
EASY
düğmesi D ekranında görünür.
3 Kayıt yapmaya başlamak için, REC START/STOP B düğmesine basın.*
Gösterge (A), [BEKL.]’den [KAYIT]’e
döner. Kaydı durdurmak için, tekrar B’ye
basın.
* Filmler kasete SP (Standart Oynat) modunda kaydedilir.
18
60dk
KAYIT 0:00:00
FN
A
Oynatma
PLAY/EDIT lambasını yakmak için POWER düğmesi A’yı ok yönünde sürekli
olarak çevirin. Ekran D üzerindeki düğmelere aşağıda belirtildiği gibi
dokunun.
POWER düğmesi
OFF(CHG) konumuna
ayarlandıysa, yeşil
düğmeye basarken bu
düğmeyi çevirin.
Oynatma işlemini başlatmak için
önce
, ardından
düğmesine dokunun.
A
C
B
x
Easy Handycam işlemini iptal etmek için
Tekrar EASY C basın.
x
Kayıt/Oynat
A Durdur
B Dokunmatik Oynat/Duraklat geçiş
tuşları
C Geri sarma/Hızlı ileri sarma
ekran D’den kaybolur.
Easy Handycam işlemi sırasında değiştirilebilir menü ayarları
Değiştirilebilir menü ayarlarını görüntülemek için,
ve [MENU]’ye dokunun.
Ayarlarla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için sayfa 30’ya bakınız.
•Hemen hemen tüm ayarlar otomatik olarak varsayılan ayarlara geri döner (s. 37).
•Görüntülere herhangi bir efekt veya ayar eklemek istiyorsanız, Easy Handycam işlemini iptal edin.
Hemen hemen tüm ayarlar önceki konumlarına geri döner.
x
Easy Handycam işlemi sırasındaki geçersiz düğmeler
Easy Handycam işlevi sırasında, ARKA IŞIK düğmesi (s. 22) geçersiz hale gelir. Easy
Handycam sırasında geçersiz hale gelen işlemler yapılmaya çalışıldığında [Easy Handycam
kullanılırken geçersizdir.] görünür.
19
Kayıt
Mercek kapağı
Kapağın yan tarafındaki her iki düğmeye de basarak
mercek kapağını çıkarın
POWER düğmesi
REC START/
STOP
1 CAMERA lambasını açmak için POWER düğmesini ok yönünde sürekli
olarak çevirin.
POWER düğmesi OFF(CHG) konumuna
ayarlandıysa, yeşil düğmeye basarken bu
düğmeyi çevirin.
2 Kayıt yapmaya başlamak için REC START/STOP düğmesine basın.
60dk
Gösterge, (A) [BEKL.]’den [KAYIT]’ dönüşür.
Film kaydını durdurmak için
REC START/STOP düğmesine tekrar basın.
20
KAYIT
60dk
A
Oynatma
1 PLAY/EDIT lambasını açmak için POWER düğmesini ok
yönünde sürekli olarak çevirin.
2 Oynatma işlemine başlama.
Kaseti istenilen noktaya geri sarmak için önce
tuşuna, ardından
oynatma işlemini başlatmak için
tuşuna basın.
Kayıt/Oynat
A
C
B
A Durdur
B Dokunmatik Oynat/Duraklat geçiş tuşları
•Duraklat tuşu 3 dakikadan daha fazla basılı tutulduğunda oynatma otomatik olarak durur.
C Geri sarma/Hızlı ileri sarma
Ses ayarı yapmak için
Ses ayarı yapmak için,
t [SF.1] t [SES], ardından
/
tuşlarına dokunun.
Oynatma sırasında ekran aramak için
Oynatma sırasında
/
tuşlarına (Picture Search) veya kasedi hızlı şekilde ileri
sarma veya geri sarma işlemlerinde
/
tuşuna (Skip Scan) basın ve basılı tutun.
•Çeşitli modlarda oynatabilrsiniz ([D.HZ. OYN.], s. 36).
21
Kayıt/oynatma, vs. işlemlerinde kullanılan
fonksiyonlar
2
1
3
Daha geniş görüş açısı: (Geniş açı)
Yakın görüntü: (Telefoto)
5
4
6
7
qa
•Kamera ile obje arasındaki minimum mesafe,
odak netliği için yaklaşık 1 cm (yaklaşık 13/32
in.), telefoto için ise 80 cm (yaklaşık 2 5/8 fit)
olmalıdır.
•20 ×’den daha uzak bir noktaya zum yapmak
istediğiniz takdirde, [D.ZUM]’u (s. 40)
ayarlayabilirsiniz.
•Parmağınızı güçlü zum düğmesinin üstünde
tuttuğunuzdan emin olun. Parmağınızı güçlü
zum düğmesinden çektiğiniz takdirde, güçlü
zum düğmesinin çalışma sesi de kaydedilebilir.
•Güçlü zum düğmesi T (Telefoto) tarafına
ayarlandığında [STEADYSHOT] görüntü
bulanıklaşmasını istenilen ölçüde azaltamayabilir.
Karanlık mekanlarda kayıt yapmak için
(NightShot plus) ...................... 2
q;
9
NIGHTSHOT PLUS düğmesi 2’yi ON
konumuna getirin. (
ve
[“NIGHTSHOT PLUS”] görünür.)
8
qs
Kayıt
Zum fonksiyonunun kullanımı
......................................... 1
Zum işlemini daha yavaş biçimde yapmak
için, güçlü zum düğmesini 1 hafifçe
hareket ettirin. Daha hızlı zum yapmak
için ise düğmeyi daha hızlı hareket ettirin.
22
•NightShot plus fonksiyonu kızılötesi ışın
kullanır. Bu nedenle, kızılötesi bağlantı
noktasını 3 parmağınızla veya diğer
nesnelerle kapamayın. Dönüştürme
mercekleri (tercihe bağlı) takılıysa çıkartın.
•Otomatik olarak odaklanmak zor olduğunda
odağı manuel olarak ayarlayabilirsiniz
([ODAK], s. 32).
•Söz konusu fonksiyonları aydınlık mekanlarda
kullanmayın. Bu cihazın arızalanmasına yol
açabilir.
Arkadan aydınlatmalı konulara
pozlama yapmak için (BACK LIGHT)
.......................................... 6
Arkadan aydınlatmalı konular için
pozlama ayarı yaparken, . simgesini
göstermek için BACK LIGHT 6’ye
basın. Back light fonksiyonunu iptal
etmek için, tekrar BACK LIGHT’a basın.
Odağı merkez dışında kalan bir konuya
ayarlamak için (SPOT FOCUS) ..... 0
Sayfa 32’deki [SPOT ODAK] başlıklı
konuya bakınız.
Seçili konu için pozu sabitlemek için
(Esnek spot ölçer) ................... 0
Sayfa 32’deki [SPOT METRE] başlıklı
konuya bakınız.
Ayna modunda kayıt yapmak için
......................................... qa
Pilin kalanını kontrol etmek için
(Pil Bilgileri)........................... 7
POWER düğmesini OFF (CHG)
konumuna getirin ve ardından DISP/
BATT INFO’ya 7 basın. Pil hakkındaki
bilgiler 7 saniye içerisinde görünür. Pil
bilgileri görüntülenirken DISP/BATT
INFO’ya basmak suretiyle pil bilgilerini
20 saniyeye kadar izleyebilirsiniz.
Kalan pil (yaklaşık)
BATTERY INFO
0%
PİL ŞARJ DÜZEYİ
50%
100%
KALAN KAYIT SÜRESİ
LCD EKRAN : 86 dk
VİZÖR: 99 dk
2
Kayıt/Oynat
LCD Paneli qa kameraya (1) 90
derecelik açı yapacak şekilde açın,
ardından mercek tarafına (2) 180
derecelik açı yapacak şekilde döndürün.
Kayıt/oynatma
Kayıt kapasitesi (yaklaşık)
1
Cihaz çalıştırma onayı bip sesini
kapamak için (BİP) ................... 0
•Konunun ayna görüntüsü LCD ekranında
görünür, ancak resim normal biçimde
kaydedilir.
Tripod kullanmak için ............... qs
Tripod vidası kullanarak tripodu (tercihe
bağlı: vidanın boyu 5,5 mm’den (7/32 in.)
kısa olmak zorundadır) tripod yuvasına
qs takın.
Omuz Kayışı kullanmak için ........ 5
Omuz Kayışını (isteğe bağlı) belirtilen 5.
kancaya takın.
Sayfa 44’deki [BİP] başlıklı konuya
bakınız.
Ayarları başlatmak için (RESET).... 8
Tarih ve saat de dahil olmak üzere tüm
ayarları başlatmak için, RESET 8
düğmesine basın.
Diğer parçaların adları ve fonksiyonları
D Dahili stereo mikrofon
I Hoparlör
Oynatma sesi hoparlörden gelir.
•Ses ayarlamayla ilgili bilgi için, sayfa 21’e
bakınız.
Oynatma
İlave efektli (Resim efekti) görüntüleri
oynatmak için ........................ 0
Sayfa 39’deki [RSM.EFEKTİ] başlıklı
konuya bakınız.
23
Kayıt/oynatma sırasında görüntülenen
göstergeler
Kayıt
Görüntüleme
1
60dk
2
3
4
5
1
2
4
5
60dk
60dk
6
8
6
A Kalan pil (yaklaşık)
G Kaset dönüş yönü göstergesi
B Kayıt modu (SP veya LP) (43)
H Video çalıştırma düğmeleri (21)
C Kayıt durumu ([BEKL.] (bekleme)
veya [KAYIT] (kayıt))
D Kayıt: Kaset sayacı (saat: dakika:
saniye)
Oynatma: Saat kodu (saat: dakika:
saniye: zaman dilimi)
E Kaset kayıt kapasitesi (yaklaşık) (43)
F Fonksiyon düğmesi (30)
Kayıt sırasındaki veri kodu
Tarih/saat ve kamera ayar bilgileri kayıt
esnasında otomatik olarak
kaydedilecektir. Bu öğeler kayıt esnasında
görünmezler, ancak oynatma esnasında
söz konusu öğeleri [VERİ KODU] olarak
kontrol edebilirsiniz (s. 35).
24
7
60dk
KAYIT
( ) referans sayfasıdır.
Kayıt esnasındaki göstergeler kaydedilmeyecektir.
Değişiklik yapıldığı zaman ortaya
çıkan göstergeler
LCD ekranında görünen her bir
göstergenin fonksiyonunu kontrol etmek
için [EKRAN KIL.] tuşunu (s. 14)
kullanabilirsiniz.
Alt
Gösterge
Anlamı
Flexible spot meter (32)/
Elle pozlandırma (33)
Manuel odaklanma (32)
Arka ışık (22)
9
.
•[EKRAN KIL.] tuşunu kullandığınızda bazı
göstergeler çıkmayabilir.
Sol üst
PROGRAM AE (38)
Sağ üst
60dk
0:00:00
60dk
BEKL.
DÜZN.
+
FN
Alt
DÜZN.
+
Geniş seçim (40)
SteadyShot kapalı (40)
Panel kapalı (33)
DÜZ.ARAMA (41)
Kayıt/Oynat
/
/
Resim efekti (39)
Beyaz dengesi (34)
n
Orta
Sol üst
Gösterge
Anlamı
SES MODU (43)
Sağ üst
Gösterge
Anlamı
DV girişi (47)
Orta
Gösterge
Anlamı
%Z
NightShot plus (22)
Uyarı (58)
25
Başlangıç noktasının aranması
CAMERA ışığının yandığından emin
olun (s. 20).
En son kaydedilen sahnenin
aranması (END SEARCH)
Kasede kayıt yaptıktan sonra kaseti
çıkardığınızda [SON ARAMA] (END
SEARCH) çalışmayacaktır.
t [SF.1] dokunun, ardından
[SON ARAMA]’ya dokunun.
60dk
SF.1
Manuel arama (EDIT SEARCH)
Ekran üzerindeki resimleri izlerken bir
sonraki kayıda başlamak için başlama
noktasını arayabilirsiniz. Arama sırasında
ses duyulmayacaktır.
1
2
0:00:00
SF.2
SPOT
ODAK
ODAK
SPOT
METRE
EKRAN
KIL.
MENU
YUM.
GEÇİŞ
SON
ARAMA
POZ–
LAMA
3
İşlemi iptal etmek için aynı yere tekrar
basın.
En son kaydedilen kare 5 saniye
içerisinde oynatılır ve son kaydın sona
ermesiyle birlikte kamera bekleme
moduna geçer.
4
t [SF.1] t [MENU]’ye
dokunun.
/
ile birlikte
’yı
(KAM.AYR.) seçin, ardından
[YÜR.]’e dokunun.
/
ile birlikte
[DÜZ.ARAMA]’i seçin, ardından
[YÜR.]’e dokunun.
/
tuşlarıyla birlikte
[AÇIK] tuşunu seçin, ardından
[YÜR.]’e t
dokunun.
60dk
•Kasede kaydedilen bölümler arasında boş
kısım olduğu takdirde [SON ARAMA] düzgün
olarak çalışmayacaktır.
•Bu işlem, POWER düğmesinin PLAY/EDIT
konumuna getirilmesiyle de gerçekleştirilir.
DÜZN.
5
26
BEKL.
0:00:00
FN
tuşuna (geri gitmek için)/
tuşuna (ileri gitmek için)
basın ve kaydın başlamasını
istediğiniz yere gelince bırakın.
En son kaydedilen sahnenin
gözden geçirilmesi
(Kayıt inceleme)
Kasedi durdurmadan kısa bir süre
öncesine kadar, kaydedilen sahnenin
birkaç saniyesini izleyebilirsiniz.
1
3
4
/
ile birlikte
’yı
(KAM.AYR.) seçin, ardından
[YÜR.]’e dokunun.
/
ile birlikte
[DÜZ.ARAMA]'yı seçin, ardından
[YÜR.]’e dokunun.
/
tuşlarıyla birlikte
[AÇIK] tuşunu seçin, ardından
[YÜR.]’e t
dokunun.
60dk
DÜZN.
5
Kayıt/Oynat
2
t [SF.1] t [MENU]’ye
dokunun.
BEKL.
0:00:00
FN
öğesine dokunun.
En son kaydedilen sahnenin son birkaç
saniyesi oynatılır. Ardından,
kameranız bekleme moduna geçer.
27
TV’de resim oynatma
A/V bağlantı kablosunu (1) veya S VIDEO girişini kullanan A/V bağlantı kablosunu (2)
kullanarak kameranızı bir TV veya VCR giriş fişine takabilirsiniz (s. 9). Bu işlem için
cihazla birlikte verilen AC Adaptörünü kullanarak kameranızı duvar prizine bağlayın.
Ayrıca, bağlanacak cihazlarla birlikte verilen kullanma kılavuzuna da başvurabilirsiniz.
1
A/V OUT
A/V OUT jakı
(Sarı)
(Beyaz)
(Kırmızı)
VCR’lar veya
TV’ler
: Sinyal akışı
A A/V bağlantı kablosu (cihazla
birlikte verilir)
Kameranızı VCR yardımıyla TV’ye
bağlarken
B S VIDEO girişini kullanan A/V
bağlantı kablosu (tercihe bağlı)
Kameranızı VCR üzerinde bulunan LINE
IN girişine bağlayın.VCR’da bir giriş
selektörü bulunuyorsa, bu giriş
selektörünü LINE’a (VIDEO 1, VIDEO
2, vb.) ayarlayın.
Başka bir cihaza bir S VIDEO kablosu olan
A/V bağlantı kablosunu kullanarak
S VIDEO girişi üzerinden bağlantı
yaparken, resimler verilen A/V bağlantı
kablosuna göre daha iyi şekilde
oluşuturulurlar.
A/V bağlantı kablosunun beyaz ve kırmızı
fişlerini ve S VIDEO fişini (S VIDEO
kanalı) bağlayın. Bu durumda, sarı (standart
video) fiş bağlantısı gerekli değildir.
S VIDEO bağlantısı sadece sesi iletmez.
•[GÖR.ÇIKIŞI]’ı [VÇIK./LCD]’ye
ayarlamak suretiyle saat kodunu TV üzerinde
görüntüleyebilirsiniz (s. 44).
28
2
TV’niz stereo değilse (Sadece tek bir
ses girişi varsa)
A/V bağlantı kablosunun sarı fişini video
jakına, beyaz (sol kanal) fişi veya kırmızı
(sağ kanal) fişi ise TV veya VCR’ınızın
üzerindeki ses giriş jakına bağlayın.
TV/VCR’ınızda 21pinli adaptör
bulunuyorsa (EUROCONNECTOR)
Kameranızı kaydedilmiş görüntüleri
izlemek amacıyla bir TV’ye bağlamak için
21pinli bir adaptöre (isteğe bağlı)
ihtiyacınız vardır. Bu adaptör yalnızca
çıkış kullanımı için tasarlanmıştır.
TV/VCR
Kayıt/Oynat
29
Menü Kullanımı
Menü öğelerinin kullanımı
Bu sayfadan sonra listelenen her bir menü öğesini kullanmak için aşağıdaki talimatları
izleyin.
1 İlgili lambayı yakmak için POWER düğmesini ok yönünde
sürekli olarak çevirin.
CAMERA lambası: kasede kayıt ayarları
PLAY/EDIT lambası: izleme/düzenleme ayarları
2 Menü öğesini seçmek için LCD ekranına dokunun.
Geçersiz öğeler devre dışı bırakılır.
x SF.1/SF.2/SF.3’teki çalıştırma düğmelerini kullanma
Düğme öğeleriyle ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için, bkz. sayfa 32.
1
öğesine dokunun.
2 İstenilen sayfaya dokunun.
3 İstenilen düğmeye dokunun.
4 İstenilen ayarı seçip, ardından
t
(kapat) tuşuna dokunun.
•Bazı ayarlarda
tuşuna dokunma zorunluluğu yoktur.
x Menü öğelerini kullanmak için
Öğelerle ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için, bkz. sayfa 38.
1
2
MANUEL AY.
RSM.EFEKTİ
3
KASET AYA.
KAYIT MODU
KALAN
YÜR.
GERİ
4
KASET AYA.
KAYIT MODU
KALAN
YÜR.
GERİ
KASET AYA.
KAYIT MODU
KALAN
SP
LP
YÜR.
GERİ
LP
YÜR.
GERİ
1 [SF.1]’deki
t [MENÜ] tuşuna dokunun.
Menü indeks ekranı görünür.
2 İstenilen menüyü seçin.
Öğeyi seçmek için, önce
/
düğmesine, sonra [YÜR.] düğmesine dokunun.
(Adım 3 ve 4, adım 2 ile aynıdır.)
3 İstenilen öğeyi seçin.
4 Öğeyi kişiselleştirin.
Ayarlama işlemininden sonra, menü ekranını gizlemek için
(kapat) düğmesine
dokunun.
[
GERİ] düğmesine her dokunuş sizi bir önceki sahneye götürür.
30
x Çalıştırma sırasında Easy Handycam menü öğelerini kullanmak için
60dk
BEKL. 0:00:00
FN
1
öğesine dokunun.
2 İstenilen menüyü seçin.
[MENU]’ye dokunun, ardından istenilen menüyü seçin.
3 Öğe ayarlarını değiştirin.
Ayarlama işlemininden sonra, menü ekranını gizlemek için
(kapat) düğmesine
dokunun.
[
GERİ] düğmesine her dokunuş sizi bir önceki sahneye götürür.
•Menü öğelerini normal biçimde kullanmak için, Easy Handycam işlemini iptal edin.
Menü Kullanımı
31
Çalıştırma düğmesinin öğeleri
Mevcut çalıştırma düğmeleri lambanın
konumuna ve ekrana (SF.) göre değişir.
Varsayılan ayarlar B olarak
işaretlenmiştir.
Parantez içerisindeki göstergeler, öğelerin
seçilmesiyle beraber görüntülenir.
Easy Handycam işlemi sırasındaki mevcut
fonksiyonlar “*” olarak işaretlenmiştir.
Düğme öğelerinin seçilmesiyle ilgili
ayrıntılar için, bkz. sayfa 30.
CAMERA lambası yandığı zaman
Odağı otomatik olarak ayarlamak için,
adım 1’deki [
OTO.]’ya dokunun.
[SF.1]
SPOT ODAK
Sahnenin merkezinde bulunmayan bir
süjeyi hedeflemek için odak noktasını
seçebilir ve ayarlayabilirsiniz.
60dk
SPOT ODAK
BEKL.
0:00:00
Buraya dokunun
OTO.
•Odağın ayarlanmasında konuya odaklanmak
için güçlü zoom düğmesinin T’ye (telefoto)
doğru hareket ettirilmesi ve kayıt amacıyla
zoom ayarı yapmak için ilgili düğmenin W
(geniş açı) yönünde hareket ettirilmesi
kolaylık sağlar.
•Kamera ile obje arasındaki minimum mesafe,
odak netliği için yaklaşık 1 cm (yaklaşık 13/32
in.), telefoto için ise 80 cm (yaklaşık 2 5/8 fit)
olmalıdır.
•Gücü 12 saatten fazla süreyle kapattığınızda
ayarlar [
OTO.] düğmesine geri döner.
OK
Çerçevede odaklanmak istediğiniz
noktaya dokunun.
9 görünür.
Odağı otomatik olarak ayarlamak için,
[
OTO.]’ya dokunun veya [ODAK]’ı
[
OTO.]’ya ayarlayın.
•[SPOT ODAK]’’a ayarladığınız takdirde,
[ODAK] otomatik olarak [MANUEL]’e
ayarlanır.
•Gücü 12 saatten fazla süreyle kapattığınızda
ayarlar [
OTO.] düğmesine geri döner.
ODAK
Odağı manuel olarak ayarlayabilirsiniz.
Belirli bir konuya kasıtlı olarak
odaklanmak istediğinizde de bu
fonksiyonu seçebilirsiniz.
32
1 [MANUEL] düğmesine dokunun.
9 görünür.
2 Odağı netleştirmek için
(yakın
süjelere odaklanma)/
(uzak süjelere
odaklanma) düğmelerine dokunun. Odak
daha fazla yakınlaştırılamadığında ,
odak daha fazla uzaklaştırılamadığında ise
görünür.
SPOT METRE (Esnek spot metre)
Projektör ışığı altındaki objelerde olduğu
gibi, objenin kendisiyle arkaplan arasında
bulunan güçlü kontrasta rağmen uygun bir
ışıkta kaydedilmesi için, objenin pozlama
ayarını yapabilir ve bu ayarı
sabitleyebilirsiniz.
60dk
SPOT METRE
BEKL.
0:00:00
Buraya dokunun
OTO.
OK
Sahne üzerinde pozlamayı ayarlamak ve
sabitlemek istediğiniz noktaya dokunun.
görüntülenir.
Odağı otomatik olarak ayarlamak için,
[
OTO.]’ya dokunun veya
[POZLAMA]’ye [
OTO.]’ya ayarlayın.
•[SPOT METRE]’yi seçterseniz, [POZLAMA]
otomatik olarak [MANUEL]’e ayarlanır.
•Gücü 12 saatten fazla süreyle kapattığınızda
ayarlar [
OTO.] düğmesine geri döner.
EKRAN KIL. (Ekran Kılavuzu)*
Bkz. sayfa 14.
MENU*
Bkz. sayfa 37.
YUM. GEÇİŞ
Aşağıdaki efektleri kaydedilen mevcut
resimlere ekleyebilirsiniz.
İşleme başlamadan önce iptal etmek için
[YUM.GEÇİŞ] adım 1’deki [
KAP.]
öğesine dokunun.
•REC START/STOP düğmesine bir defa
basarsanız ayar iptal edilir.
BEKL.
Kararma
BEYAZ
KAYIT
Vizör Kullanımı
Vizörü, LCD panelini 180 dereceyle
döndürerek ve ekranı dış tarafa bakacak
şekilde kapatarak kullanırken
[POZLAMA] ve [YUM. GEÇİŞ]
öğelerini ayarlayabilirsiniz.
1 CAMERA lambasının yandığından emin
olun.
2 LCD panelini ekran dış tarafa gelecek
şekilde kapatın.
görüntülenir.
3
öğesine dokunun.
4
öğesine dokunun.
LCD ekran kapanır.
5 Vizördeki görüntüyü kontrol ederken,
LCD ekrana dokunun.
[POZLAMA], vb. öğeler görüntülenir.
6 Ayarlamak istediğiniz düğmeye
dokunun.
[POZLAMA]:
/
tuşlarıyla
ayarlayın ve
öğesine dokunun.
[YUM. GEÇİŞ]: İstenen efekti elde
etmek için art arda basın.
: LCD ekran ışığı yanar.
Düğmeleri gizlemek için,
dokunun.
Menü Kullanımı
1 İstenen efekti bekleme modunda
(aydınlatmak için) veya kayıt modunda
(karartmak için) seçin ve ardından
t
düğmesine dokunun.
2 REC START/STOP düğmesine basın.
Yumuşak geçiş göstergesinin yanıp
sönmesi durur ve şiddeti zayıfladığında
yok olur.
TEK TON
Resim aydınlanırken siyah renkten yavaş
yavaş beyaza döner. Kararırken ise, beyaz
renkten yavaş yavaş siyaha döner.
öğesine
SON ARAMA (END SEARCH)
Aydınlanma
Bkz. sayfa 26.
POZLAMA
SİYAH
Resmin parlaklığını manuel olarak
ayarlayabilirsiniz. Nesne arkaplandan
daha parlak veya daha koyuysa parlaklığı
ayarlayın.
MOZ. Y.G.
Devamı ,
33
Çalıştırma düğmesinin öğeleri (Devamı)
60dk
BEKL.
OTO.
1
0:00:00
OK
MANU–
EL
POZLAMA
2
1 [MANUEL] düğmesine dokunun.
görüntülenir.
2
/
öğesine dokunarak
pozlamayı ayarlayın.
Otomatik pozlama ayarına dönmek için,
[
OTO.] düğmesine dokunun.
•Vizörü, LCD panelini 180 dereceyle
döndürerek ve ekranı dış tarafa bakacak
şekilde kapatarak kullanırken [POZLAMA] ve
[YUM. GEÇİŞ] öğelerini ayarlayabilirsiniz
(s. 33).
•Gücü 12 saatten fazla süreyle kapattığınızda
ayarlar [
OTO.] düğmesine geri döner.
[SF.2]
BEYAZ DNG. (Beyaz dengesi)
Kayıt ortamına ait parlaklık renk
dengesini ayarlayabilirsiniz.
B
OTO.
Beyaz dengesi otomatik olarak ayarlanır.
DIŞ MEKAN ( )
Beyaz dengesi aşağıda belirtilen kayıt
koşullarına uygun olacak şekilde
ayarlanır:
–Dış mekanlar
–Gece görüşü, neon tabelalar ve havai fişek
–Gün doğumu veya gün batımı
–Gün ışığında floresan lamba altında
İÇ MEKAN (n)
Beyaz dengesi aşağıda belirtilen kayıt
koşullarına uygun olacak şekilde
ayarlanır:
–İç mekanlar
–Işıklandırma koşullarının hızlı biçimde
değiştiği parti sahnelerinde veya
stüdyolarda
–Stüdyoda video ışıkları veya sodyum
lambaları veya akkorampul benzeri renkli
lambalar altında
TEK BASIŞ (
)
Beyaz dengesi çevre ışığına göre
ayarlanacaktır.
1 [TEK BASIŞ] düğmesine dokunun.
2 Objeyi aynı ışık koşulları altında
çekerken sahneyi doldurmak için bir
kağıt parçası gibi beyaz bir objeyle
çerçeveleyin.
3
öğesine dokunun.
hızla yanıp söner. Beyaz dengesi
ayarlandığında ve ve söz konusu
denge bellekte saklandığında gösterge
yanıp sönme işlemini durdurur.
•
öğesi hızla yanıp sönerken
kameranızı sallamayın.
•Beyaz dengesi ayarlanmadığında
öğesi yavaş bir şekilde yanıp söner.
•
öğesine dokunulmasına
rağmen
öğesi yanıp sönmeye
devam ediyorsa, [BEYAZ DNG.]
düğmesini [
OTO.] düğmesine
ayarlayın.
•[
OTO.] seçiliyken pil takımını
değiştirdiyseniz ya da kameranızı
[POZLAMA] ayarlıyken içeride kullandıktan
sonra dışarıya çıkardıysanız (ya da tersini
yaptıysanız), [
OTO.] düğmesini seçin ve
daha iyi renk denge ayarı için kameranızı
yaklaşık 10 saniyeliğine yakındaki beyaz bir
objeye yöneltin.
•[PROGRAM AE] ayarlarını değiştirdiyseniz
veya kameranızı dışarıdan evin içine
aldığınızda ya da aksi durumda [TEK BASIŞ]
işlemini tekrarlayın.
•Beyaz ve açık beyaz floresan lambası altında,
[BEYAZ DNG.] öğesini [
OTO.]’ya veya
[TEK BASIŞ]’a getirin.
•Gücü 12 saatten fazla süreyle kapattığınızda
ayarlar [
OTO.] düğmesine geri döner.
LCD PAR. (LCD parlaklığı)
LCD ekranının parlaklığını
ayarlayabilirsiniz. Kaydedilen resim bu
işlemden etkilenmeyecektir.
Parlaklığı
34
/
tuşlarıyla ayarlayın.
PLAY/EDIT lambası yandığı
zaman
60dk
0:00:00:00
1
2
Her SAYFA’da (
/
/
video çalıştırma düğmelerini
kullanabilirsiniz.
/
)
AUTO
6
[SF.1]
MENU*
Bkz. sayfa 37.
SES* (Ses)
Bkz. sayfa 21.
Bkz. sayfa 26.
EKRAN KIL. (Ekran Kılavuzu)*
Bkz. sayfa 14.
[SF.2]
5
4
ASteadyShot kapalı
BPozlama
CBeyaz dengesi
DKuvvetlendirme
EDeklanşör hızı
FAçı açıklık değeri
•[TAR./SAAT] veri ekranında, tarih ve saat
aynı alanda görüntülenir. Saati ayarlamadan
resim kaydettiğiniz takdirde, [ ] ve
[::] ortaya çıkar.
•Easy Handycam işlemi sırasında, sadece
[TAR./SAAT] ayarını yapabilirsiniz.
LCD PAR. (LCD parlaklığı)
Menü Kullanımı
SON ARAMA (END SEARCH)
3
100 AWB
F1. 8
9dB
FN
LCD ekranının parlaklığını
ayarlayabilirsiniz. Kaydedilen resim bu
işlemden etkilenmeyecektir.
Parlaklığı
/
tuşlarıyla ayarlayın.
VERİ KODU*
Oynatma sırasında kayıt bitiminde ekran
bilgileri (veri kodu) otomatik olarak
kaydedilir.
B
KAP.
Veri kodu görüntülenmez.
TAR./SAAT
Tarih ve saati gösterir.
KAM. VER. (aşağı)
Kamera ayar bilgilerini gösterir.
Devamı ,
35
Çalıştırma düğmesinin öğeleri (Devamı)
[SF.3]
DUB. KONT. (Dublaj Kontrolü)
D.HZ. OYN.
(Değişik oynatma hızları)
Filmleri değişik modlarda izleyerek de
oyanatabilirisiniz.
1 Oynatma sırasında aşağıdaki düğmelere
dokunun.
Amaç
oynatma
yönünü
değiştirmek
için*
yavaş
oynatma**
Dokun
(kare)
[yYAVAŞ]
Yönü değiştirmek
için:
(kare) t
[yYAVAŞ]
oynatma hızını
(iki kat hız)
2 kat artırmak
Yönü değiştirmek
için (iki kat hız) için:
(kare) t
(iki kat hız)
kare kare
(kare) oynatma
oynatma
duraklatma sırasında
Yönü değiştirmek.
için:
(kare) kare
oynatma sırasında.
* Yatay çizgiler ekranın üstünde, altında
veya ortasında görünebilir. Bu arıza işareti
değildir.
** DV Arabirimden (i.LINK) çıkan
resimler yavaş modda düzgün olarak
oynatılamaz.
2[
GERİ] t
üzerine dokunun.
Normal oynatma moduna geri dönmek
için,
(Oynat/Duraklat) tuşuna iki
kez (biri kare oynatmasında olmak üzere)
basın.
•Kaydetme sesi duyulmaz. Daha önce
oynatılan resme ait mozaik benzeri görüntüler
görebilirsiniz.
36
Bkz. sayfa 48.
KAYIT KONT. (Kayıt Kontrolü)
(DCRHC28E)
Bkz. sayfa 47.
Menü öğeleri
•Mevcut menü öğeleri (z) yanan lambaya bağlı olarak değişir.
•Easy Handycam çalışırken aşağıdaki ayarlar otomatik olarak uygulanır (s. 18).
CAMERA
PLAY/EDIT
Easy Handycam
z
z
z
–
z
–
OTOMATİK
KAPALI
AÇIK
z
z
z
z
z
–
–
–
–
–
KAPALI
4:3
AÇIK
KAPALI
AÇIK
–
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
PARL.NORM.
–
PARL.NORM.
–
z
z
z
z
–
z
–
z
SP
SP
12BIT
OTOMATİK
z
z
z
z
z
–
z
z
AÇIK
z
z
z
z
z
z
z
z
–*
z
5dk
LCD
MANUEL AY. menü (s. 38)
PROGRAM AE
RSM.EFEKTİ
OTO.OBTR.
KAM.AYR. menü (s. 40)
D.ZUM
GENİŞ SEÇ.
STEADYSHOT
DÜZ.ARAMA
G.G.IŞIĞI
OYNAT.AYR. (DCRHC27E)/
VCR AYARI (DCRHC28E) menü (s. 41)
LCD I.P.
LCD RENGİ
VİZÖR I.A.
GENİŞ GÖR.
KASET AYA. menü (s. 43)
KAYIT MODU (DCRHC27E)
KAYIT MODU (DCRHC28E)
SES MODU
KALAN
Menü Kullanımı
SES MİKS.
LCD/VZ.AY. menü (s. 42)
AYR.MENÜSÜ menü (s. 43)
SAAT AYARI
LANGUAGE
DEMO MODU
DİĞER menü (s. 44)
DÜNYA SA.
BİP
OTO.KAP.
GÖR.ÇIKIŞI
* Easy Handycam işleminden önce ayarlanan değer, Easy Handycam işlemi süresince muhafaza
edilecektir.
37
MANUEL AY. menü
– PROGRAM AE/RSM.EFEKTİ, vs.
Varsayılan ayarlar B olarak
işaretlenmiştir.
Parantez içerisindeki göstergeler, öğelerin
seçilmesiyle beraber görüntülenir.
Menü öğelerinin seçilmesiyle ilgili
ayrıntılar için, bkz. sayfa 30.
PLAJ&KAYAK*( )
İnsanların yaz ortasında bir plajda veya
kayak yamacındaki gibi ortamlarda
yüzlerinin güçlü veya yansıyan ışık
nedeniyle karanlık çıkmaması için bu
öğeyi seçin.
PROGRAM AE
PROGRAM AE fonksiyonuyla değişik
durumlardaki resimleri etkili bir biçimde
kaydedebilirsiniz.
B OTOMATİK
[PROGRAM AE] fonksiyonunu
kullanmaksızın, kaydedilen resimleri
etkili biçimde, otomatik olarak seçer.
SPOT LAMB.*( )
Objeler güçlü bir ışıkla aydınlatıldığında
insanların yüzlerinin aşırı beyaz
görünmemesi için bu öğeyi seçin.
PORTRE (Yumuşak portre) ( )
Yumuşak bir arkaplan oluştururken,
insan veya çiçek gibi objeleri ön plana
çıkarmak için bu öğeyi kullanın.
SPOR* (Spor dersi) ( )
Hızlı hareket eden objeleri çekerken
sallanmayı en aza indirmek için bu öğeyi
seçin.
38
GÜN BAT.AY**( )
Günbatımı, genel gece manzarası veya
havai fişek gösterisi gibi durumlarda
atmosferi olduğu gibi yansıtmak için bu
öğeyi seçin.
MANZARA**( )
Uzaktaki objeleri daha net çekmek için
bu öğeyi kullanın. Bu ayarlama aynı
zamanda kameranızın, kamera ve obje
arasındaki cama veya metal bir parçaya
odaklanmasını da engeller.
•Tek yıldız işareti taşıyan öğeler (*) sadece
yakın mesafedeki objelere odaklanmak
amacıyla ayarlanabilir. İki yıldız taşıyan
öğeler ise (**) daha uzaktaki objelere
odaklanmak için ayarlanabilir.
•Gücü 12 saatten fazla süreyle kapattığınızda
ayarlar [OTOMATİK] düğmesine geri döner.
RSM.EFEKTİ (Resim efekti)
Resme kayıt ve oynatma esnasında özel
efektler ekleyebilirsiniz.
görünür.
B KAPALI
[RSM.EFEKTİ] ayarlarını
kullanmayınız.
NEGATİF
Renk ve parlaklık tersine çevrilebilir.
SB
Resimler siyah ve beyaz olarak görünür.
SOLUK
Resimler güçlü bir kontrastla birlikte
illustrasyon olarak görünür.
OTO.OBTR. (Oto obtüratör)
[AÇIK] (varsayılan ayar) konumuna
getirdiğiniz takdirde, açık renklerde kayıt
yaparken obtüratör hızını ayarlamak için
elektronik obtüratörü otomatik olarak
aktif hale getirir.
Menü Kullanımı
SEPYA
Resimler sepya renginde görünür.
•Başka bir VCR/DVD, vb. cihaz üzerinde özel
efektlerle düzenlenmiş resimleri
kaydedebilirsiniz (s. 45).
• DV Arabirimi (i.LINK) yardımıyla resim
efektleriyle düzenlenmiş oynatılan bir resmin
çıkışını alamazsınız.
•DCRHC28E için:
Dışarıdan gelen resimlere efekt
ekleyemezsiniz.
PASTEL*
Resimler soluk pastel çizimler olarak
görünür.
MOZAİK*
Resimler mozaik desenli görünür.
* Oynatma sırasında geçerli değildir.
39
KAM.AYR. menü
– D.ZUM/GENİŞ SEÇ./STEADYSHOT, vs.
Varsayılan ayarlar B olarak
işaretlenmiştir.
Parantez içerisindeki göstergeler, öğelerin
seçilmesiyle beraber görüntülenir.
Menü öğelerinin seçilmesiyle ilgili
ayrıntılar için, bkz. sayfa 30.
D.ZUM (Dijital zum)
Bir kasede kayıt yaparken 20 ×’den
(varsayılan ayar) daha yüksek bir değere
zum yapmak istediğiniz takdirde
maksimum zum seviyesini seçebilirsiniz.
Dijital zum kullanırken görüntü
kalitesinin azaldığını unutmayın.
GENİŞ SEÇ. (Geniş seçim)
Bir resimi görüntüleneceği ekrana uygun
orana getirip, kaydedebilirsiniz.
Ayrıntılar için televizyonunuzla birlikte
gelen kullanım talimatlarına da
başvurabilirsiniz.
B 4:3
Standart ayarlar (resimleri 4:3 TV’de
oynatılacak şekilde kaydetmek).
16:9 GENİŞ (
)
Resimleri tekrar 16:9 genişliğindeki TV
tam ekran modunda oynatmak üzere
kaydeder.
[16:9 GENİŞ] seçiliyken LCD ekranından
izlendiğinde.
16:9 geniş ekran TV*’den
izlendiğinde
Çubuğun sağ tarafı dijital zumlama
sayısını göstermektedir. Zumlama
seviyesini seçtiğinizde zumlama alanı
ortaya çıkar.
Standart TV**’den izlendiğinde
B KAPALI
Optik olarak azami 20 × zum yapılabilir.
40 ×
Optik olarak en fazla 20 × zum yapılabilir
ve bundan sonra dijital olarak azami 40 ×
zum yapılabilir.
800 ×
Optik olarak en fazla 20 ×zum yapılabilir
ve bundan sonra dijital olarak azami
800 × zum yapılabilir.
40
* Geniş ekran TV ayarları tam ekran moduna
döndüğünde resimler tam ekran modunda
görünür.
** 4:3 modunda oynatılır. Bir resimi geniş
modda oynattığınızda, LCD ekranında veya
vizörde gördüğünüz şekilde görünür.
STEADYSHOT
Kameranın sallanmasını (varsayılan ayar
[AÇIK] konumudur) dengeleyebilirsiniz.
Tripod (isteğe bağlı) veya dönüştürme
merceği kullanırken [STEADYSHOT]’ı
[KAPALI] ( ) konumuna getirin, bu
işlemin ardından görüntü doğal haline
kavuşur.
OYNAT.AYR./
VCR AYARI menü
– SES MİKS.
DÜZ.ARAMA
B KAPALI
LCD ekranında
görünmez.
veya
tuşları
AÇIK
LCD ekranında
ve
tuşlarını
gösterir ve EDIT SEARCH ile Kayıt
izleme fonksiyonlarını aktif kılar (s. 26).
G.G.IŞIĞI (NightShot Işığı)
•Kızılötesi portu parmaklarınızla veya diğer
nesnelerle kapatmayınız (s. 22).
•Takılı ise dönüştürme merceğini (tercihe
bağlı) çıkarın.
•[G.G.IŞIĞI]fonksiyonunu kullanırken
maksimum çekim mesafesi yaklaşık 3 metredir
(10 fit). Objeleri gece manzarası veya ay ışığı
gibi karanlık mekanlarda kaydettiğiniz
takdirde, [G.G.IŞIĞI] fonksiyonunu
[KAPALI] konumuna ayarlamalısınız. Bu
yolla görüntü rengini daha da
koyulaştırabilirsiniz.
Menü öğelerinin seçilmesiyle ilgili
ayrıntılar için, bkz. sayfa 30.
SES MİKS.
Bkz. sayfa 49.
Menü Kullanımı
Kayıt amacıyla NightShot plus (s. 22)
fonksiyonunu kullandığınızda, kızıl ötesi
ışınları yayan (görünmez) [G.G.IŞIĞI]
fonksiyonunu [AÇIK] (varsayılan ayar)
konuma getirerek daha net resimler
kaydedebilirsiniz.
DCRHC27E için OYNAT.AYR.
menüsü, DCRHC28E için ise VCR
AYARI menüsü geçerlidir.
41
LCD/VZ.AY. menü
– LCD I.P./LCD RENGİ/VİZÖR I.A., vs
Varsayılan ayarlar B olarak
işaretlenmiştir.
Menü öğelerinin seçilmesiyle ilgili
ayrıntılar için, bkz. sayfa 30.
LCD I.P. (LCD arka ışığı)
LCD ekran’ların arka ışık parlaklığını
ayarlayabilirsiniz. Kaydedilen resim bu
işlemden etkilenmeyecektir.
B PARL.NORM.
Standart parlaklık.
PARLAK
LCD ekranını aydınlatır.
•Kameranızı dış güç kaynaklarına bağladığınız
zaman, [PARLAK] fonksiyonu otomatik
olarak seçili hale gelir.
•[PARLAK] fonksiyonunu seçtiğiniz zaman,
pil ömrü kayıt sırasında biraz azalır.
LCD RENGİ
/
tuşlarıyla LCD ekranının
parlaklığını ayarlayabilirsiniz. Kaydedilen
resim bu işlemden etkilenmeyecektir.
Düşük yoğunluk
Yüksek yoğunluk
VİZÖR I.A. (Vizör Arka ışığı)
Vizörün parlaklığını ayarlayabilirsiniz.
Kaydedilen resim bu işlemden
etkilenmeyecektir.
B PARL.NORM.
Standart parlaklık.
PARLAK
Vizör ekranını aydınlatır.
•Kameranızı dış güç kaynaklarına bağladığınız
zaman, [PARLAK] fonksiyonu otomatik
olarak seçili hale gelir.
•[PARLAK] fonksiyonunu seçtiğiniz zaman,
pil ömrü kayıt sırasında biraz azalır.
42
GENİŞ GÖR. (Geniş görüntü)
[GENİŞ SEÇ.] fonksiyonunu [16:9
GENİŞ] fonksiyonuna ayarlayarak,
16:9’luk gerçek orandaki bir resmin
vizörde ve LCD ekranda nasıl
görünebileceğini seçebilirsiniz.
B YAZI ALANI
Normal ayar (standart tipi ekran)
SIKIŞTIR
16:9 ekran oranında, üstte ve altta
görüntülenen siyah şeritleri
istemiyorsanız, görüntüyü dikey olarak
genişletir.
KASET AYA. menü
– KAYIT MODU/SES MODU/KALAN
Varsayılan ayarlar B olarak
işaretlenmiştir.
Parantez içerisindeki göstergeler, öğelerin
seçilmesiyle beraber görüntülenir.
Menü öğelerinin seçilmesiyle ilgili
ayrıntılar için, bkz. sayfa 30.
KAYIT MODU (Kayıt modu)
B SP (SP)
Kasete SP (Standart Oynat) modunda
kaydeder.
LP (LP)
Kayıt süresini SP modunun 1,5 katına
çıkarır (Uzun Oynat).
SES MODU
B 12BIT
12bit modunda kaydeder (2 stereo sesi).
16BIT (
)
16bit modunda kaydeder (yüksek
kalitede 1 stereo sesi).
– SAAT AYARI/LANGUAGE, vs
Menü öğelerinin seçilmesiyle ilgili
ayrıntılar için, bkz. sayfa 30.
SAAT AYARI
Bkz. sayfa 16.
LANGUAGE
LCD ekranında kullanacağınız dili
seçebilirsiniz.
•Seçenekler arasında ana dilinizi bulamazsanız,
kameranız size [ENG[SIMP]] (sadeleştirilmiş
İngilizce) seçeneğini sunmaktadır.
DEMO MODU
Varsayılan ayar [AÇIK] konumundadır,
bu konum size kaseti kameranızda
çıkardıktan ve CAMERA lambasını
açmak için POWER düğmesini
çevirdikten sonra görüntüyü izlemeniz
için 10 dakika tanıyacaktır.
Menü Kullanımı
•LP modunda kayıt yaptığınız takdirde, mozaik
benzeri bir parazit duyulabilir veya kasedi
başka bir kamerada veya VCR’da
oynattığınızda ses kesilebilir.
•SP modundaki kayıtları bir kasede LP
modunda mikslediğinizde, oynatılan görüntü
zarar görebilir veya zaman kodu sahneler
arasında doğru şekilde görünmeyebilir.
AYR.MENÜSÜ
menü
•Görüntü aşağıda belirtilenlere benzer
durumlarda ertelenecektir.
– Görüntüleme sırasında ekrana
dokunduğunuzda. (Görüntüleme 10 dakika
sonra tekrar başlayacaktır.)
– Kaset takıldığında.
– POWER düğmesi CAMERA dışında başka
bir konuma ayarlandığında.
KALAN
B OTOMATİK
Aşağıda belirtilen durumlarda kasedin
kalan kısmını 8 saniye süresince gösterir.
•Kasedin takılmasıyla birlikte POWER
düğmesini PLAY/EDIT veya
CAMERA’ya ayarladığınızda.
•
(Oynat/Duraklat) öğesine
dokunduğunuzda.
AÇIK
Daima kalan kaset göstergesini gösterir.
43
DİĞER menü
– DÜNYA SA./BİP, vs.
Varsayılan ayarlar B olarak
işaretlenmiştir.
Menü öğelerinin seçilmesiyle ilgili
ayrıntılar için, bkz. sayfa 30.
DÜNYA SA.
Kameranızı yurt dışında kullanırken,
/
öğelerine dokunarak saat
farkını ayarlayabilirsiniz, kameranın saati
saat farkına uygun olarak ayarlanacaktır.
Saat farkını 0 olarak ayarlarsanız, saat
orijinal saat ayarına geri döner.
BİP
B AÇIK
Kaydı başlat/durdur öğesine bastığınızda
veya dokunmatik paneli devreye
soktuğunuzda bir melodi çalar.
KAPALI
Melodi sesini iptal eder.
OTO.KAP. (Otomatik kapama)
B 5dk
Yaklaşık 5 dakikadan daha fazla bir süre
kullanmadığınızda kameranız otomatik
olarak kapanır.
HİÇBİRZA.
Kamera otomatik olarak kapatılmaz.
•Kameranızı bir duvar prizine taktığınızda,
[OTO.KAP.] otomatik olarak [HİÇBİRZA.]
öğesine çevrilir.
GÖR.ÇIKIŞI (Görüntü çıkışı)
B LCD
LCD ekranı ve vizör üzerindeki zaman
kodu gibi görüntüleri gösterir.
VÇIK./LCD
TV ekranı, LCD ekranı ve vizör
üzerindeki zaman kodu gibi görüntüleri
gösterir.
44
Kasetten kopyalama/Düzenleme
VCR/DVD cihazı, vb.’ne kasetten kopyalama
Kameranızda oynatılan resmi diğer kayıt cihazlarına (VCR/DVD cihazı, vb.)
kopyalayabilirsiniz.
Kameranızı bir VCR/DVD cihazı, vb.’ne, A/V bağlantı kablosunu (1), S VIDEO (2) ile
birlikte A/V bağlantı kablosunu veya i.LINK kablosunu (3) kullanarak bağlayabilirsiniz.
Bu işlem için verilen AC Adaptörünü kullanarak kameranızı duvar prizine bağlayın (s. 9).
Ayrıca bağlanacak cihazlarla birlikte verilen kullanım kılavuzlarına bakın.
1
A/V OUT
A/V OUT jakı
AUDIO/VIDEO
jakları
(Sarı)
(Beyaz)
(Kırmızı)
VCR/DVD
cihazı
2
DV
DV veya
(i.LINK)
DV OUT Arabirimine
3
: Sinyal akışı
A A/V bağlantı kablosu (cihazla
birlikte verilir)
B S VIDEO girişini kullanan A/V
bağlantı kablosu (tercihe bağlı)
Başka bir cihaza bir S VIDEO kablosu olan
A/V bağlantı kablosunu kullanarak
S VIDEO girişi üzerinden bağlantı yaparken
resimler verilen A/V kablosu bağlantısına
göre daha iyi şekilde oluşturulurlar. Beyaz ve
kırmızı fişleri (sol/sağ ses) ve bir A/V kablo
bağlantısının S VIDEO fişini (S VIDEO
kanalı) bağlayın. Bu durumda sarı (standart
video) fişi bağlantısına gerek duyulmaz. S
VIDEO bağlantısı sadece sesi iletmez.
C i.LINK kablo (tercihe bağlı)
Bir i.LINK jakına sahip başka bir cihaza
kameranızı bağlamak için bir i.LINK
kablosu kullanın. Video ve ses sinyalleri
dijital olarak iletilir ve böylece yüksek kalite
resimler ve ses üretilir. Resmi ve sesi ayrı
olarak çıktı olarak alamayacağınızı
unutmayın.
•Kameranızı bir stereo olmayan cihaza
bağladığınızda, A/V bağlantı kablosunun sarı
fişini video girişine, kırmızı (sağ kanal) veya
beyaz (sol kanal) fişi ise VCR/TV üzerindeki
ses girişine bağlayın.
•Bir A/V bağlantı kablosu yoluyla bir cihazı
bağlarken, [GÖR.ÇIKIŞI] seçeneğini [LCD]
olarak (varsayılan ayar) ayarlayın (s. 44).
Devamı ,
Kasetten kopyalama/Düzenleme
i.LINK jakına
45
VCR/DVD cihazı, vb.’ne kasetten kopyalama (Devamı)
1 Kameranızı oynatmak için
hazırlayın.
Kaydedilmiş kaseti yerleştirin.
PLAY/EDIT lambasını açmak için
POWER düğmesini art arda kaydırın.
2 Kayıt işlemi için VCR/DVD
cihazını hazırlayın.
VCR’a kopyalama yaparken kayıt
işlemi için bir kaset takın.
DVD kaydediciye kopyalama
yaparken kayıt işlemi için bir DVD
yerleştirin.
Kayıt cihazınızın bir giriş seçicisi varsa
bunu uygun girişe (video input1, video
input2 gibi) ayarlayın.
3 VCR/DVD cihazınızı bir kayıt
cihazı olarak kameranıza
bağlayın.
Kameranızı bir VCR veya bir DVD
aygıtının girişlerine bağlayın.
4 Kamerada oynatmayı ve VCR/
DVD cihazında kayıt işlemini
başlatın.
Daha fazla bilgi için kayıt cihazınızla
birlikte gelen kullanım talimatlarına
bakın.
5 Kopyalama tamamlandığında
kameranızı ve VCR/DVD
cihazınızı durdurun.
•A/V bağlantı kablosu ile bağlıyken tarih/saati
ve kamera ayar verilerini kaydetmek için,
bunları ekranda gösterin (s. 35, 44).
46
•Aşağıdakiler DV Arabirimi (i.LINK)
Arabirimi yoluyla alınamaz:
– Göstergeler
– [RSM.EFEKTİ] kullanılarak düzenlenen
resimler (s. 39)
•Bir i.LINK kablosu kullanılarak
bağlanıldığında, bir VCR’a kayıt sırasında bir
resim duraklatıldığında kaydedilen resim
bozulur.
•Bir i.LINK kablosu kullanılarak
bağlanıldığında, veri kodu (tarih/saat/kamera
ayar verileri) cihaz veya uygulamaya bağlı
olarak görüntülenip kaydedilemeyebilir.
VCR, vb. aygıtlardan resim kaydedilmesi
(DCRHC28E)
i.LINK kablosu kullanarak (tercihe bağlı) VCR, vb. aygıtlardan resimleri kasete
kaydedebilirsiniz.
Kameranıza kayıt yapmadan önce bir kaset yerleştirdiğinizden emin olun.
i.LINK kablosu (tercihe bağlı) kullanarak kameranızı VCR, vb. aygıtlara ya da i.LINK
uyumlu bir aygıta bağlayabilirsiniz.
Bu işlem için verilen AC Adaptörünü kullanarak kameranızı duvar prizine bağlayın (s. 9).
Ayrıca bağlanacak cihazlarla birlikte verilen kullanım kılavuzlarına bakın.
•i.LINK jakı bulunmayan VCR, vb. aygıtlardan kameranıza resimleri kaydedemezsiniz.
•Resim ve sesi ayrı ayrı besleyemezsiniz.
•Kameranız sadece bir PAL kaynağından kayıt yapabilir. Örneğin, Fransız sistemini kullanan video/
yayınlar (SECAM) doğru şekilde kaydedilemeyecektir. TV renk sistemleri ile ilgili daha fazla bilgi için
sayfa 61’ya bakın.
DV
DV Arabirimine (i.LINK)
: Sinyal akışı
i.LINK çıkışı
jakına sahip AV
aygıtı
i.LINK kablosu (tercihe bağlı)
1 VCR aygıtınızı bir i.LINK
kablosuyla kameranıza
bağlayın.
•Kameranızı ve diğer cihazlarınızı bir
i.LINK kablosu ile bağladığınızda
göstergesi görünür. (Bu gösterge bağlı olan
cihazda da görünebilir.)
4 Kameranızı kayıt duraklatma
moduna ayarlayın.
Sırasıyla
t [SF.3] t [KAYIT
KONT.] t [KAYDI DURK.]
seçeneklerine dokunun.
Kasetten kopyalama/Düzenleme
i.LINK jakına
5 VCR aygıtında kaseti oynatmaya
2 VCR aygıtına bir kaset
yerleştirin.
başlayın.
Bağlı olan aygıtta oynatılan resim
kameranızın LCD ekranında görünür.
3 PLAY/EDIT lambasını açmak için
POWER düğmesini art arda
kaydırın.
Devamı ,
47
VCR, vb. aygıtlardan resim
kaydedilmesi (Devamı)
6 Kayıt işlemini başlatmak
istediğiniz noktada [KAYDI
BAŞL] üzerine dokunun.
Sesin kaydedilmiş bir
kasete kopyalanması
12bit modunda (s. 43) kaydedilmiş olan
bir kaset üzerine orijinal sesi silmeden ses
ekleyebilirsiniz.
Dahili stereo
mikrofon
7 Kaydı durdur.
(Durdur) veya [KAYDI DURK.]
üzerine dokunun.
8[
GERİ] t
dokunun.
üzerine
Dahili stereo mikrofonu kullanarak sesi
kaydedebilirsiniz.
•İlave ses kaydedemezsiniz:
– Kaset 16bit modunda kaydedildiğinde
(s. 43).
– Kaset LP modunda kaydedildiğinde.
– Kameranız bir i.LINK kablosu ile
bağlandığında.
– Kaset 4CH MIC modunda kaydedildiğinde.
– Kasetin boş kısımlarında.
– Kaset kameranızınkinden farklı bir TV renk
sisteminde kaydedildiğinde (s. 61).
– Kasetin yazmakoruması tırnağı SAVE
(Kaydet) olarak ayarlandığında (s. 62).
– HDV formatında kaydedilmiş bölümler.
•Ses eklediğinizde, resim A/V OUT jakından
verilmeyecektir. LCD ekranında veya vizörde
resmi kontrol edin.
Sesin kaydedilmesi
Önce kameranıza kaydedilmiş bir kaset
yerleştirin.
1 PLAY/EDIT lambasını açmak için
POWER düğmesini art arda
kaydırın.
48
2 Kaseti oynatmak için
(Oynat/Duraklat) üzerine
dokunun, ardından ses kaydını
başlatmak istediğiniz noktada
tekrar dokunun.
3 Sırasıyla
t [SF.3] t
[DUB. KONT.] t [SES DUBL.]
seçeneklerine dokunun.
X görünür.
60dk
SES DUB.K.
0:00:00:00
GERİ
•Kameranızda kaydedilmiş bir kaset üzerine
sadece ilave bir ses kaydı yapabilirsiniz. Diğer
kameralarda (diğer DCRHC27E/HC28E
kameralar da dahil olmak üzere) kaydedilmiş
bir kaset üzerine ses kopyaladığınızda ses
bozulabilir.
Kaydedilen sesi kontrol etmek için
1 Ses kaydı yaptığınız kasedi oynatın
(s. 21).
2
t [SF.1] t [MENU]’ye
dokunun.
3 DCRHC27E için
(OYNAT.AYR.)
seçeneğini veya DCRHC28E için
(VCR AYARI) seçeneğini tercih edin,
ardından [SES MİKS.]’i seçmek için
/
üzerine, ardından [YÜR.]
üzerine dokunun.
VCR AYARI
SES MİKS.
4
(Oynat) üzerine dokunun ve
aynı anda kaydetmek istediğiniz
sesi çalmayı başlatın.
Kasetin oynatılması sırasında yeni sesi
stereo 2 (ST2) olarak kaydederken
görünür.
5 Kayıt işlemini durdurmak
istediğinizde
(Durdur)
üzerine dokunun.
Diğer sahnelerde kopyalama yapmak
amacıyla sahneleri seçmek için adım
2’yi tekrarlayın ve ardından [SES
DUBL.] üzerine dokunun.
6[
GERİ] t
dokunun.
ST1
ST2
YÜR.
GERİ
4 Orijinal sesin (ST1) ve yeni sesin (ST2)
dengesini ayarlamak için
/
üzerine ve ardından [YÜR.] seçeneğine
dokunun.
•Orijinal ses (ST1) varsayılan ayarda verilir.
•Gücü 12 saat süreyle kapattıktan sonra ses
dengesinin ayarı varsayılan ayara geri döner.
Kasetten kopyalama/Düzenleme
SES
DUBL.
üzerine
49
Harici aygıtları bağlamak için kullanılan jaklar
Jakların bulunduğu kapağı açın.
A DCRHC27E için:
DV OUT Arabirimi (i.LINK) (s. 45)
DCRHC28E için:
DV Arabirimi (i.LINK) (s. 45, 47)
B A/V (ses/video) OUT jakı (s. 28, 45)
C DC IN jakı (s. 9)
1
2
3
50
Sorun Giderme
Sorun Giderme
Kameranızı kullanırken herhangi bir sorun yaşarsanız, sorunu gidermek için aşağıdaki
tabloyu kullanın. Sorun devam ederse güç kaynağını ayırın ve Sony bayinize başvurun.
Genel işlemler/Easy Handycam
Güç gelmiyor.
•Kameraya şarjlı bir pil takımı takın (s. 9).
•Bir prize bağlamak için AC Adaptör kullanın (s. 9).
Güç açıldığında bile kamera çalışmıyor.
•AC Adaptörünü prizden çıkarın ve pil takımını sökün, ardından yaklaşık 1 dakika sonra
tekrar bağlayın.
•Ucu sivri bir cisim kullanarak RESET düğmesine (s. 23) basın. (RESET düğmesine
basarsanız tüm ayarlar sıfırlanır.)
Düğmeler çalışmıyor.
•Easy Handycam kullanımı sırasında düğmelerin tümü çalışmaz (s. 19).
[DEMO MODU] başlamıyor.
•Demoyu NightShot plus ile birlikte görüntüleyemezsiniz (s. 22).
•Kameranızdan kaseti çıkarın (s. 17).
Sorun Giderme
Easy Handycam çalışması sırasında ayarlar değişiyor.
•Easy Handycam’in çalışması sırasında, ekranda gösterilmeyen işlevlerin ayarları
varsayılan konumlarına geri dönerler. Easy Handycam’in çalışmasını iptal ettiğinizde
önceden yapılmış ayarlar geçerli hale gelir (s. 18, 37).
Kamera ısınıyor.
•Kamera kullanım sırasında ısınabilir. Bu bir arıza değildir.
Piller/Güç kaynakları
Güç aniden kesiliyor.
•Kameranızı yaklaşık 5 dakika kullanmadığınızda kamera otomatik olarak kapatılır
(OTO.KAP.). [OTO.KAP.] (s. 44) ayarını değiştirin, gücü tekrar açın (s. 12) veya AC
Adaptörünü kullanın.
•Pil takımını şarj edin (s. 9).
Pil takımı şarj edilirken CHG (şarj) lambası yanmıyor.
•POWER düğmesini OFF (CHG) konumuna getirin (s. 9).
•Kameraya pil takımını doğru şekilde takın (s. 9).
•Ana elektrik kablosunu duvar prizine uygun şekilde takın (s. 9).
•Pil şarjı tamamlanmış (s. 10).
Devamı ,
51
Sorun Giderme (Devamı)
Pil takımı şarj edilirken CHG (şarj) lambası yanıp sönüyor.
•Pil takımını kameraya doğru şekilde takın (s. 9). Sorun devam ediyorsa, AC Adaptörünü
duvar prizinden çıkarın ve Sony bayinize başvurun. Pil takımı ömrünü tamamlamış
olabilir.
Kalan pil süresi göstergesi pil takımının çalıştırmak için yeterli gücünün
olduğunu gösteriyor olsa da güç sık sık kesiliyor.
•Kalan pil süresi göstergesinde bir sorun var veya pil takımı yeterince şarj edilmemiş.
Gösterimi düzeltmek için pili tam olarak tekrar şarj edin (s. 9).
Kalan pil süresi göstergesi doğru süreyi göstermiyor.
•Ortam sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük, veya pil takımı yeterince şarj edilmemiş. Bu
bir arıza değildir.
•Pili tam olarak tekrar şarj edin. Sorun devam ediyorsa, pilin kullanım ömrü sona ermiş
olabilir. Bunu yenisiyle değiştirin (s. 9, 62).
•Gösterilen süre belli bazı durumlarda doğru olmayabilir. Örneğin, LCD panelini
açtığınızda veya kapattığınızda doğru kalan pil süresinin gösterilmesi yaklaşık 1 dakika
alır.
Pil takımı çok hızlı deşarj oluyor.
•Ortam sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük, veya pil takımı yeterince şarj edilmemiş. Bu
bir arıza değildir.
•Pili tam olarak tekrar şarj edin. Sorun devam ediyorsa, pilin kullanım ömrü sona ermiş
olabilir. Bunu yenisiyle değiştirin (s. 9, 62).
Kamera AC Adaptörüne bağlandığında bir sorun ortaya çıkıyor.
•Gücü kapatın ve AC Adaptörünü duvar prizinden çıkarın. Ardından tekrar bağlayın.
LCD ekran/vizör
Üzerine dokunduğunuzda LCD ekranında bir dalgalanma efekti görünüyor.
•Bu bir arıza değildir. LCD ekranına sert bastırmayın.
LCD ekranında veya vizörde bilinmeyen bir resim görünüyor.
•Kamera [DEMO MODU] (s. 43)’ndadır. LCD ekranına dokunun ve [DEMO MODU]’u
iptal etmek için bir kaset yerleştirin.
Bilinmeyen bir gösterge ekranda görünüyor.
•Ekranda bir uyarı göstergesi veya mesajı görünüyor (s. 58).
52
Resim LCD ekranında kalıyor.
•DC fişini kameranızdan çıkardığınızda veya ilk olarak gücü kapatmadan pil takımını
çıkardığınızda bu durum ortaya çıkar. Bu bir arıza değildir.
Dokunmatik panelde düğmeler görünmüyor.
•LCD ekranına hafifçe dokunun.
•Kameranızın üzerindeki DISP/BATT INFO düğmesine basın (s. 14).
Dokunmatik panel üzerindeki düğmeler düzgün şekilde çalışmıyor veya hiç
çalışmıyor.
•Ekranı ayarlayın ([KALİBRASYON]) (s. 66).
Vizördeki resim net değil.
•Resim net şekilde görünene dek vizör lensi ayar kolunu hareket ettirin (s. 13).
Vizördeki resim kayboldu.
•LCD panelini kapatın. LCD paneli açıkken resim vizörde görüntülenmez (s. 13)
Kasetler
Kaset bölmesinden çıkarılamıyor.
•Güç kaynağının (pil takımı veya AC Adaptörü) doğru şekilde bağlandığından emin olun
(s. 9).
•Pil takımını kameradan çıkarın ve ardından tekrar takın (s. 10).
•Kameraya şarjlı bir pil takımı takın (s. 9).
•Kamera içerisinde nem yoğunlaşması meydana gelmiştir (s. 65).
Sorun Giderme
LCD ekranındaki çizgilerde noktalar görünüyor.
•Bu bir arıza değildir. Bu noktalar kaydedilmez.
Bir kaseti Cassette Memory ile birlikte kullanırken Cassette Memory
göstergesi veya başlık ekranı görünmüyor.
•Kamera Cassette Memory’yi desteklemiyor, bu yüzden gösterge görünmüyor.
Kalan kaset göstergesi gösterilmiyor.
•Kalan kaset göstergesini daima göstermek için [
ayarlayın (s. 43).
KALAN] öğesini [AÇIK] olarak
Geri sarma ve hızlı ileri sarma sırasında kaset gürültüsü artıyor.
•AC Adaptörünü kullanıyorken, geri sarma/hızlı ileri sarma hızı artar (pille çalışma ile
karşılaştırıldığında) ve bu yüzden gürültüde artar. Bu bir arıza değildir.
Devamı ,
53
Sorun Giderme (Devamı)
Kayıt
Ayrıca “Kayıt sırasında görüntünün ayarlanması” konusuna bakın (s. 54).
REC START/STOP üzerine bastığınızda kaset çalışmıyor.
•CAMERA lambasını açmak için POWER düğmesini gerekli konuma getirin (s. 20).
•Kaset sonuna gelmiştir. Geri sarın veya yeni bir kaset takın.
•Yazmakoruması tırnağını REC konumuna getirin veya yeni bir kaset takın (s. 62).
•Nem yoğunlaşmasından ötürü kaset okuma kafasına yapışmıştır. Kaseti çıkarın ve
kameranızı en az 1 saat bırakın, ardından kaseti tekrar takın (s. 65).
Son kaydedilen sahneden bir sonrakine geçerken kaset üzerinde kayıt
sırasında düzgün bir geçiş sağlayamıyorsunuz.
•END SEARCH işlemini gerçekleştirin (s. 26).
•Kaseti çıkarmayın. (Gücü kapatsanız bile resim bir kesinti olmadan sürekli olarak
kaydedilecektir.)
•Aynı kaset üzerinde SP modunda ve LP modunda resimleri kaydetmeyin.
•LP modunda bir film kaydı yaparken durdurma yapmaktan kaçının.
[SON ARAMA] çalışmıyor.
•Kaydın ardından kaseti çıkarmayın (s. 26).
•Kaset üzerinde kaydedilmiş bir şey yok.
[SON ARAMA] düzgün şekilde çalışmıyor.
•Kasetin kayıtlı bölümleri arasında boş bir kısım var. Bu bir arıza değildir.
Kayıt sırasında görüntünün ayarlanması
Ayrıca “Menü” konusuna bakın (s. 56).
Otomatik odak çalışmıyor.
•[ODAK] ayarını [
OTO.] olarak ayarlayın (s. 32).
•Kayıt koşulları otomatik odak için uygun değil. Odağı manuel olarak ayarlayın (s. 32).
[STEADYSHOT] çalışmıyor.
•[STEADYSHOT]’ı [AÇIK] olarak ayarlayın (s. 40).
BACK LIGHT fonksiyonu çalışmıyor.
•Aşağıdaki ayarlarda, BACK LIGHT fonksiyonu iptal edilir.
–[POZLAMA]’da [MANUEL] ayarı
–[SPOT METRE]
•Easy Handycam’in kullanımı sırasında BACK LIGHT fonksiyonu çalışmaz (s. 19).
54
Karanlıkta mum ışığında veya ampul ışığında kayıt yaparken dikey bir şerit
görünür.
•Kaydedilen obje ile arka plan arasındaki kontrast çok yüksek olduğunda bu durum ortaya
çıkar. Bu bir arıza değildir.
Parlak bir objeyi kaydederken dikey bir şerit görünür.
•Bu olaya leke etkisi adı verilir. Bu bir arıza değildir.
Resmin rengi doğru şekilde görüntülenmiyor.
•NightShot plus fonksiyonunu devre dışı bırakın (s. 22).
Ekrandaki resim parlak ve obje ekranda görünmüyor.
•NightShot plus fonksiyonunu devre dışı bırakın (s. 22) veya BACK LIGHT fonksiyonunu
iptal edin (s. 22).
Bir TV veya bilgisayar ekranını kaydederken siyah şeritler görünüyor.
•[STEADYSHOT]’ı [KAPALI] olarak ayarlayın (s. 40).
Sorun Giderme
Resim çok parlak görünüyor veya kırpışma veya renk değişimleri meydana
geliyor.
•Bu anormallikler [PORTRE] veya [SPOR] konumunda çalışılıyorken floresan lamba,
sodyum lambası veya kurşun lambası gibi deşarj tüpü altında resimleri çekerken ortaya
çıkabilir. Bu bir arıza değildir. Anormalliği azaltmak için [PROGRAM AE] seçeneğini
iptal edin (s. 38).
Oynatma
Kaseti oynatamıyorsunuz.
•PLAY/EDIT lambasını açmak için POWER düğmesini art arda kaydırın.
•Kaseti geri sarın (s. 21).
Resimde yatay çizgiler görünüyor. Gösterilen resimler net değil veya
görünmüyor.
•Temizleme kasedini (tercihe bağlı) kullanarak kafayı temizleyin (s. 66).
Ses yok veya sadece düşük bir ses işitiliyor.
•Ses seviyesini arttırın (s. 21).
•Ses uygun şekilde duyulana dek [ST2]’den (ilave ses) [SES MİKS.]’i ayarlayın (s. 49).
•Bir S VIDEO fişi kullanıyorsanız, A/V bağlantı kablosunun kırmızı ve beyaz fişlerinin de
bağlandığından emin olun (s. 28).
Devamı ,
55
Sorun Giderme (Devamı)
Ses kesintiye uğruyor.
•Temizleme kasedini (tercihe bağlı) kullanarak kafayı temizleyin (s. 66).
Ekranda “” gösteriliyor.
•Oynatmakta olduğunuz kaset tarih ve saat ayarı yapılmadan kaydedilmiş.
•Kasetin üzerindeki boş bir kısım oynatılmakta.
•Çizik veya parazite sahip bir kasetteki veri kodu okunamaz.
Parazitler görünüyor ve ekranda
gösteriliyor.
•Kaset kameranızınkinden farklı bir TV renk sisteminde kaydedilmiş (PAL). Bu bir arıza
değildir (s. 61).
Ekranda
gösteriliyor.
•Oynatmakta olduğunuz kaset 4 kanallı bir mikrofona (4CH MIC REC) sahip başka bir
cihazda kaydedilmiş. Kameranız 4 kanallı mikrofonlu kayıt ile uyumlu değildir.
Menü
Menü öğeleri devre dışı bırakılır.
•Geçerli kayıt/oynatma durumunda devre dışı bırakılan öğeleri seçemezsiniz.
[SPOT ODAK] kullanamazsınız.
•[PROGRAM AE] ile birlikte [SPOT ODAK] kullanamazsınız.
[SPOT METRE] kullanamazsınız.
•NightShot plus ile birlikte [SPOT METRE]’yi kullanamazsınız.
•[PROGRAM AE] seçeneğini ayarlarsanız, [SPOT METRE] otomatik olarak [
seçeneğine ayarlanır.
[POZLAMA] kullanamazsınız.
•NightShot plus ile birlikte [POZLAMA]’yi kullanamazsınız.
•[PROGRAM AE] seçeneğini ayarlarsanız, [POZLAMA] otomatik olarak [
seçeneğine ayarlanır.
[BEYAZ DNG.] kullanamazsınız.
•NightShot plus ile birlikte [BEYAZ DNG.]’yi kullanamazsınız.
[PROGRAM AE] kullanamazsınız.
•NightShot plus ile birlikte [PROGRAM AE]’yi kullanamazsınız.
56
OTO.]
OTO.]
Kopyalama/Düzenleme/Diğer cihazlara bağlantı
Saat kodu ve diğer bilgiler bağlanan aygıtın ekranında görünür.
•Bir A/V bağlantı kablosu ile bağlanıldığında [GÖR.ÇIKIŞI] seçeneğini [LCD] olarak
ayarlayın (s. 44).
A/V bağlantı kablosunu kullanarak doğru şekilde kopyalayamıyorsunuz.
•A/V bağlantı kablosu düzgün şekilde bağlanmamış. A/V bağlantı kablosunun
kameranızdan bir resmin kopyalanması için başka bir cihazın jakına bağlandığından emin
olun (s. 45).
Kaydedilmiş kasete eklenen yeni ses duyulmuyor.
•Ses uygun şekilde duyulana dek [ST1]’den (orijinal ses) [SES MİKS.]’i ayarlayın (s. 49).
Bağlı olan cihazlardan gelen resimler doğru şekilde gösterilmiyor.
•Giriş sinyali PAL değil (s. 61).
Bir bilgisayara bağlantı
Kameranızın çektiği videoyu bilgisayarda izleyemiyorsunuz.
•Kabloyu bilgisayardan çıkarın, kamerayı açın ardından tekrar bağlayın.
Sorun Giderme
Bilgisayar kameranızı tanımıyor.
•Kabloyu bilgisayardan ve kameradan çıkarın, ardından sıkı şekilde tekrar bağlayın.
•Kabloyu bilgisayardan ve kameradan çıkarın, ardından bilgisayarı tekrar başlatın ve
bunları doğru şekilde tekrar bağlayın.
Bir kaset üzerine kaydedilmiş videoyu bilgisayarda izleyemiyorsunuz.
•Kabloyu bilgisayardan ve kameradan çıkarın, ardından sıkı şekilde tekrar bağlayın.
57
Uyarı göstergeleri ve mesajları
Dahiliarıza teşhis gösterimi/
Uyarı göstergeleri
LCD ekranda veya vizörde göstergeler
görünüyorsa, aşağıdakileri kontrol edin.
Bazı belirtileri kendiniz düzeltebilirsiniz.
Birkaç kez denedikten sonra bile sorun
devam ediyorsa, Sony bayinize veya yerel
yetkili Sony servisine başvurun.
C:(veya E:) ss:ss (Dahiliarıza
teşhis gösterimi)
C:04:ss
•Pil takımı bir “InfoLITHIUM” pil
takımı değildir. Bir “InfoLITHIUM”
pil takımı kullanın (s. 62).
•AC Adaptörünün DC fişini
kameranın DC IN jakına sıkı şekilde
bağlayın (s. 9).
C:21:ss
•Nem yoğunlaşması meydana geldi.
Kaseti çıkarın ve kameranızı en az 1
saat bırakın, ardından kaseti tekrar
takın (s. 65).
C:22:ss
•Bir temizleme kasedi kullanarak
(tercihe bağlı) kafayı temizleyin
(s. 66).
C:31:ss / C:32:ss
•Yukarıda anlatılmayan belirtiler
ortaya çıktığında kaseti çıkarıp takın
ardından kamerayı tekrar çalıştırın.
Nem yoğunlaşması meydana
geldiğinde bu prosedürü uygulamayın
(s. 65).
•Güç kaynağını çıkarın. Tekrar takın
ve kameranızı tekrar çalıştırın.
•Kaseti değiştirin. RESET (s. 23)
düğmesine basın ve kamerayı tekrar
çalıştırın.
E:61:ss / E:62:ss
•Sony bayinize ve yerel yetkili Sony
servisinize başvurun. “E.” ile başlayan
5haneli kodu söyleyin.
58
E (Pil seviyesi uyarısı)
•Pil takımı hemen hemen bitmiş
durumda.
•Kullanım, ortam veya pil koşullarına
bağlı olarak, 5 ile 10 dakikalık bir
kalan süre olsa da E yanıp sönebilir.
% (Nem yoğunlaşması uyarısı)*
•Kaseti ve güç kaynağını çıkarın,
ardından kaset kapağı açık durumda
yaklaşık 1 saat bırakın (s. 65).
Q (Kaset ile ilgili uyarı
göstergeleri)
Yavaş yanıp sönme:
•Kasetin kalan süresi 5 dakikadan az.
•Kaset takılı değil.*
•Kasetin yazmakoruması tırnağı kilit
konumuna ayarlanmış (s. 62).*
Hızlı yanıp sönme:
•Kaset sonuna gelmiş.*
Z (Kaset çıkarma uyarısı)*
Yavaş yanıp sönme:
•Kasetin yazmakoruması tırnağı kilit
konumuna ayarlanmış (s. 62).
Hızlı yanıp sönme:
•Nem yoğunlaşması meydana gelmiştir
(s. 65).
•Dahili arıza teşhis kodu gösteriliyor
(s. 58).
* Ekranda uyarı göstergeleri göründüğünde bir
melodi duyarsınız (s. 44).
Uyarı mesajlarının tanımı
Ekranda mesajlar görünüyorsa talimatları
takip edin.
x Pil/Güç
“InfoLITHIUM” pili kullanın. (s. 62)
Pil azaldı.
•Pili değiştirin (s. 9, 62).
x Diğerleri
Telif hakkı nedeniyle
kaydedilemiyor. (s. 61)
Ses eklenemez. i.LINK kablosunu
çıkarın. (s. 48)
SP modunda kaydedilmemiş. Ses
eklenemez. (s. 48)
12bit ses ile kaydedilmemiş. Ses
eklenemez. (s. 48)
Z Güç kaynağını yeniden bağlayın.
(s. 9)
Kasetin boş kısmına ses
eklenemez. (s. 48)
Yeni AC adaptörü kullanın veya
yeniden takın. (s. 9)
Ses eklenemiyor. (s. 48)
•4CH MIC REC ile başka cihazlarda
kaydedilmiş bir kasete ses
ekleyemezsiniz.
x Nem yoğunlaşması
%Z Yoğun nem. Kaseti çıkarın.
(s. 65)
% Yoğun nem. 1 Saat kapatın. (s. 65)
x Kaset
x Video kafası kirli. Temizleme
kaseti kullanın. (s. 66)
Easy Handycam işlevi
başlatılamıyor. (s. 18, 51)
Sorun Giderme
Eski pil. Yeni pil kullanın. (s. 62)
Easy Handycam işlevi iptal
edilemiyor. (s. 18, 51)
Q Kaset takın. (s. 17)
Z Kaseti yeniden takın. (s. 17)
•Kasetin zarar görüp görmediğini
kontrol edin.
QZ Kaset kilitlitırnağı kontrol
edin. (s. 62)
Easy Handycam kullanılırken
geçersizdir. (s. 19)
Kasede HDV kaydedilmiş.
Oynatılamıyor.
•Kamera bu formatı oynatamıyor.
Kaseti kaydetmiş olan donanımla
kaseti oynatın.
Q Kaset bitti. (s. 17, 21)
•Geri sarın veya kaseti değiştirin.
Devamı ,
59
Uyarı göstergeleri ve mesajları (Devamı)
HDV kaydedilmiş kaset. Ses
eklenemez.
•Kameranız HDV formatında
kaydedilmiş olan kasetin bir
bölümüne ses eklemenize izin
vermiyor (s. 48).
60
Ek Bilgiler
Kameranızın yurt
dışında kullanımı
Güç kaynağı
Birlikte verilen AC Adaptörünü AC 100 V
ile 240 V arası, 50/60 Hz aralığında
kullanarak kameranızı herhangi bir ülke/
bölgede çalıştırabilirsiniz.
TVrenk sistemleri hakkında
Kameranız PAL sistemini kullanır bu
yüzden resim sadece AUDIO/VIDEO
jakına sahip PAL sistemini kullanan bir
TV’de izlenebilir.
Sistem
Kullanıldığı yer
PAL
Sadece mini DV formatındaki kasetleri
kullanabilirsiniz.
işaretine sahip bir kaseti kullanın.
Kameranız Cassette Memory işleviyle
uyumlu değildir.
Kaset üzerinde boşluk oluşmasını
önlemek için
Aşağıdaki durumlarda bir sonraki kayda
başlamadan önce END SEARCH (s. 26)
seçeneğini kullanarak kayıtlı bölümün
sonuna gidin:
•Kaseti oynattığınızda.
•EDIT SEARCH seçeneğini kullandığınızda.
Telif hakkı sinyali
x Oynatırken
Kameranızda oynattığınız kaset telif hakkı
sinyalleri içeriyorsa, kameranıza bağlı
olan başka bir video kameradaki bir kasete
bunu kopyalayamazsınız.
x DCRHC28E için:
Kaydederken
Yazılımın sahip olduğu telif hakkı
koruması nedeniyle telif hakkı kontrol
sinyalleri içeren yazılımı kameranıza
kaydedemezsiniz. Bir tip bir yazılımı
kaydetmeye çalıştığınızda LCD ekranında
veya vizörde [Telif hakkı nedeniyle
kaydedilemiyor.] mesajı görünür. Kayıt
işlemi sırasında kameranız kasetteki telif
hakkı kontrol sinyallerini kaydetmez.
Ek Bilgiler
Avustralya, Avusturya,
Belçika, Çin, Çek
Cumhuriyeti, Danimarka,
Finlandiya, Almanya,
Hollanda, Hong Kong,
Macaristan, İtalya, Kuveyt,
Malezya, Yeni Zelanda,
Norveç, Polonya, Portekiz,
Singapur, Slovakya, İspanya,
İsveç, İsviçre, Tayland,
İngiltere, vb.
PAL M Brezilya
PAL N Arjantin, Paraguay, Uruguay.
SECAM Bulgaristan, Fransa, Guyana,
İran, Irak, Monako, Rusya,
Ukrayna, vb.
NTSC
Bahama Adaları, Bolivya,
Kanada, Orta Amerika, Şili,
Kolombiya, Ekvator, Guyana,
Jamaika, Japonya, Kore,
Meksika, Peru, Surinam,
Tayvan, Filipinler, ABD,
Venezuela, vb.
Kullanılabilir kasetler
Kullanımla ilgili bilgiler
x Kameranızı uzun süre kullanmadığınızda
Kaseti çıkarıp saklayın.
Saat farkına göre saatin basit ayarı
Yurt dışında, bulunduğunuz yerin saat
farkına göre yerel saati kolayca
ayarlayabilirsiniz.
(DİĞER)
menüsünde [DÜNYA SA.] ’ı seçin
ardından saat farkını ayarlayın (s. 44).
Devamı ,
61
Kullanılabilir kasetler (Devamı)
“InfoLITHIUM” pil
takımı hakkında
x Yanlışlıkla silinmeyi önlemek için
SAVE (kaydet) konumuna getirmek için
kasetteki yazmakoruması tırnağını
kaydırın.
Bu ünite bir “InfoLITHIUM” pil takımı
ile uyumludur (P serisi/H serisi).
Kameranız sadece bir “InfoLITHIUM”
pil takımı ile çalışır.
“InfoLITHIUM” P serisi pil takımları
işaretine sahiptir.
“InfoLITHIUM” H serisi pil takımları
işaretine sahiptir.
REC: Kasete kayıt
yapılabilir.
SAVE: Kasete kayıt
yapılamaz (yazma
korumalı).
Bir “InfoLITHIUM” pil takımı nedir?
REC
SAVE
x Kaseti etiketlerken
Kameranızda bir arızaya neden olmamak
için etiketi sadece aşağıdaki resimde
gösterilen yerlere yerleştirdiğinizden emin
olun.
Bu sınır boyunca
bir etiket
koymayın.
Etiketleme
konumu
x Kaseti kullandıktan sonra
Resim veya seste bozulmalardan
kaçınmak için kaseti başa sarın. Daha
sonra kasetin muhafazasına konulup dikey
konumda saklanması gerekir.
x Altın kaplama konnektörü temizlerken
Genel olarak, kasetteki altınkaplama
konnektörü pamuklu çubuk ile her 10 kez
çıkarmada bir temizleyin.
Kasetteki altınkaplama konnektör kirli
veya tozlu ise, kalan kaset miktarı
göstergesi doğru şekilde göstermeyebilir.
Altınkaplama konnektör
62
“InfoLITHIUM” pil takımı, kameranız
ile isteğe bağlı AC Adaptörü/şarj aleti
arasındaki çalışma koşullarıyla ilgili
iletişim bilgileri için fonksiyonları
bulunan bir lityumiyon pil takımıdır.
“InfoLITHIUM” pil takımı kameranızın
kullanım koşullarına göre güç tüketimini
hesaplar ve kalan süreyi dakika olarak
görüntüler.
pil takımını şarj etmek için
•Kameranızı kullanmaya başlamadan önce pil
takımını şarj ettiğinizden emin olun.
•CHG (şarj) lambası sönene dek pil takımını 10
°C ile 30 °C (50 °F ile 86 °F arası) arasında bir
ortam sıcaklığında şarj etmenizi öneririz. Bu
sıcaklık aralığının dışında pil takımını şarj
ederseniz etkin şekilde şarj mümkün
olmayabilir.
•AC Adaptörü kameranıza bağlı durumda pil
takımını şarj ederken şarj işlemi
tamamlandığında kameranızın DC IN
jakından kabloyu sökün veya pil takımını
çıkarın.
Pil takımını verimli şekilde kullanmak
için
•Çevre sıcaklığı 10 °C (50 °F) veya altındayken
pil takımı performansı azalır ve pil takımını
kullanabileceğiniz sürenin uzunluğu kısalır.
Bu durumda pil takımını uzun süreli
kullanmak için aşağıdakilerden birini yapın.
– Pil takımını ısıtmak için bir cebinize
yerleştirin ve çekim yapmadan hemen önce
bunu kameranıza takın.
– Yüksek kapasiteli bir pil takımı kullanın:
NPFP71/FP90/FH70/FH100 (tercihe
bağlı).
•LCD ekranın sık kullanımı veya sıklıkla
gerçekleştirilen oynatma, ileri sarma ve geri
sarma işlemleri pil takımının daha hızlı
bitmesine neden olur.
Büyük kapasiteli bir pil takımı kullanmanızı
öneririz: NPFP71/FP90/FH70/FH100
(tercihe bağlı).
•Kameranızda kayıt veya oynatma işlemi
yapmadığınızda POWER düğmesini
OFF(CHG) konumuna aldığınızdan emin
olun. Kameranız kayıt bekleme veya oynatma
duraklatma konumundaysa da pil takımı
kullanılır.
•Beklenen kayıt süresine göre iki veya üç kat
daha uzun süre yetecek yedek pil takımları
bulundurun ve gerçek kaydı yapmadan önce
deneme kayıtları yapın.
•Pil takımını suya maruz bırakmayın. Pil takımı
su geçirmez değildir.
Pil ömrü hakkında
•Pil kapasitesi zamanla ve sürekli kullanımla
azalır. Şarjlar arasındaki kullanım süresinin
azalması belirgin hale geldiğinde, bu durum
pili yenisiyle değiştirme vaktinin geldiğini
belirtir.
•Her bir pili’n ömrü saklama, çalıştırma ve
çevre koşulları ile belirlenir.
Kalan pil süresi göstergesi hakkında
Ek Bilgiler
•Kalan pil süresi göstergesi, pil takımının
çalıştırma için yeterli gücünün olduğunu
gösteriyor olsa da pil takımını tam olarak
tekrar şarj edin. Kalan pil süresi doğru şekilde
gösterilecektir. Bununla birlikte, uzun süreli
yüksek sıcaklıklarda kullanıldığında veya tam
şarjlı durumda bırakıldığında veya pil takımı
sık şekilde kullanılırken pil gösteriminin
yenilenmeyeceğini dikkate alın. Sadece bir
kılavuz olması için kalan pil süresi gösterimini
kullanın.
•Çalışma koşullarına veya ortam sıcaklığına
bağlı olarak 5 ile 10 dakika arası bir pil süresi
kalmış olsa bile, düşük pil durumunu gösteren
E işareti yanıp söner.
Pil takımının saklanması hakkında
•Pil takımı uzun süre kullanılmayacaksa, uygun
çalışmayı sağlamak amacıyla kameranızdaki
pil takımını yılda bir kez tam olarak şarj edin.
Pil takımını saklamak için, kameranızdan
çıkarın ve bunu kuru ve serin bir yere koyun.
•Kameranızdaki pil takımını tam olarak
boşaltmak için,
(DİĞER) menüsündeki
[OTO.KAP.] ayarını [HİÇBİRZA.] olarak
ayarlayın ve güç boşalana dek kameranızı
kaset kayıt beklemede bırakın (s. 44).
63
i.LINK Hakkında
Bu ünitede bulunan DV arabirimi
i.LINKuyumlu bir DV arabirimdir. Bu
bölüm i.LINK standardını ve özelliklerini
açıklamaktadır.
i.LINK nedir?
i.LINK, dijital video, dijital ses ve diğer
verilerin diğer i.LINKuyumlu aygıtlara
aktarımı için kullanılan bir dijital seri
arabirimdir. i.LINK kullanarak diğer
aygıtları da kontrol edebilirsiniz.
i.LINKuyumlu aygıtlar bir i.LINK
kablosu kullanılarak bağlanabilir, değişik
dijital AV aygıtları ile yapılan işlemlerde
ve veri alışverişlerinde kullanılabilirler.
İki veya daha fazla i.LINKuyumlu aygıt
üniteye bağlandığında, bağlı olan
herhangi bir aygıttan çalışma mümkün
olur. Bağlı olan aygıtların özellikleri ve
karakteristiklerine bağlı olarak çalışma
yönteminin değişebileceğini ve veri
alışverişinin mümkün olamayabileceğini
dikkate alın.
•Normalde, bir i.LINK kablosuyla tek bir aygıt
bu üniteye bağlanabilir. Bu üniteyi bir veya
birkaç DV arabirimine sahip i.LINKuyumlu
bir aygıta bağlarken bağlanan aygıtın kullanım
talimatlarına bakın.
•i.LINK, Sony tarafından önerilen IEEE 1394
veri iletim yolu için kullanılan daha alışılmış
bir ifadedir ve birçok şirket tarafından
onaylanmış ticari bir markadır.
•IEEE 1394, Elektrik ve Elektronik
Mühendisleri Enstitüsü tarafından standart
haline getirilmiş, uluslararası bir standarttır.
i.LINK Veri Akış Hızı Hakkında
i.LINK’’in maksimum veri akış hızı aygıta
göre değişir. 3 tip vardır:
S100 (yaklaşık 100Mbps*)
S200 (yaklaşık 200Mbps)
S400 (yaklaşık 400Mbps)
Veri akış hızı “Özellikler” başlığı altında
her bir donanım parçasının kullanım
talimatında listelenmiştir. Bu ayrıca bazı
aygıtlarda i.LINK arabiriminin yanında
gösterilir.
Ünite farklı bir maksimum veri akış hızına
sahip bir aygıta bağlandığında veri akış
hızı belirtilen değerden farklı olabilir.
* Mbps nedir?
Mbps “saniyede megabit” veya bir
saniyede iletilebilen veya alınabilen veri
miktarıdır. Örneğin, 100 Mbps’lik veri
akış hızı bir saniyede 100 megabit verinin
iletilebileceği anlamına gelir.
Bu ünitede i.LINK fonksiyonlarını
kullanmak için
Bu ünite bir DV arabirimine sahip olan
diğer video aygıtlarına bağlandığında nasıl
kopyalama yapabileceğiniz ile ilgili daha
fazla bilgi için sayfa 45, 47’e bakın.
Bu ünite ayrıca Sony (örneğin bir VAIO
serisi kişisel bilgisayar) tarafından
üretilmiş diğer i.LINK (DV Arabirimi)
uyumlu aygıtlara ve video aygıtlarına
bağlanabilir.
Dijital Televizyonlar, DVD, MICROMV
veya HDV kaydedici/oynatıcılar gibi bazı
i.LINK uyumlu video aygıtları DV
aygıtları ile uyumlu değildir. Diğer
aygıtlara bağlamadan önce, aygıtın DV
uyumlu olup olmadığını kontrol
ettiğinizden emin olun. Uyarılar ve
uyumlu uygulama yazılımı ile ilgili daha
fazla bilgi için bağlanacak aygıtın
kullanım talimatlarına bakın.
•Bu üniteyi i.LINK kablosu kullanarak i.LINK
jakına sahip başka bir cihaza bağladığınız
zaman, i.LINK kablosunu bağlamadan (ya da
çıkarmadan) önce cihazın gücünü kapatın ve
ana elektrik kablosunu duvar prizinden çekin.
Gerekli olan i.LINK kablosu hakkında
Sony i.LINK 4pinto4pin kablosunu
kullanın (DV kopyalaması sırasında).
64
Bakım ve ikazlar
Kullanım hakkında
•Pilin elektrolitik sıvısı kaçak yapıyorsa,
– yerel yetkili Sony servisine başvurun.
– derinize temas etmiş olabilecek sıvıları
yıkayın
– sıvı gözlerinize bulaşırsa, bol suyla yıkayın
ve bir doktora danışın.
x Kameranızı uzun süre kullanmadığınızda
•Kameranızı periyodik olarak açın ve yaklaşık 3
dakika kasedi oynatın.
•Saklamadan önce pil takımını tam olarak
bitirin.
Nem yoğunlaşması
Kameranız soğuk bir yerden sıcak bir yere
götürüldüğünde kameranızın içerisinde,
kasedin yüzeyinde veya mercek üzerinde
nem oluşabilir. Bu durumda, kaset kafaya
yapışabilir veya kameranız doğru şekilde
çalışmayabilir. Kameranız içerisinde nem
varsa [%Z Yoğun nem. Kaseti çıkarın.]
veya [% Yoğun nem. 1 Saat kapatın.]
görünür. Nem mercek üzerinde
oluştuğunda gösterge görünmeyecektir.
x Nem yoğunlaşması meydana gelmişse.
Kaset çıkarma dışındaki fonksiyonlardan
hiçbiri çalışmayacaktır. Kaseti çıkarın,
kameranızı kapatın ve kaset kapağı açık
şekilde yaklaşık bir saat bırakın. Aşağıdaki
koşulların tamamı sağlandığında
kameranız yeniden kullanılabilir:
Ek Bilgiler
•Kamera ve aksesuarları aşağıdaki konumlarda
kullanmayın veya saklamayın.
– Çok sıcak veya soğuk yerlerde. Doğrudan
güneş ışığı, kalorifer yanı veya güneş altında
bulunan araç gibi 60 °C’nin (140 °F)
üzerindeki sıcaklıklara maruz kalabilecekleri
konumlarda tutmayın. Bunlar arızalanabilir
veya deforme olabilirler.
– Güçlü manyetik alanların veya mekanik
titreşimin yanında. Kamera arızalanabilir.
– Güçlü radyo dalgaları veya radyasyonun
yanında. Kamera düzgün şekilde
kaydetmeyebilir.
– AM alıcıları ve video donanımının yanında.
Parazit oluşabilir.
– Plajda veya tozlu yerlerde. Kum veya toz
kameranıza girerse arızaya neden olabilir.
Bazı durumlarda bu arıza onarılamaz.
– LCD ekranın, vizörün veya lensin doğrudan
güneş ışığına maruz kalabileceği pencere
yakınında veya açık havada. Bu durum
vizörün veya LCD ekranın iç kısmına zarar
verebilir.
– Çok nemli yerler.
•Kameranızı DC 6,8 V/7,2 V (pil takımı) veya
DC 8,4 V (AC Adaptör) değerlerinde
çalıştırın.
•DC veya AC çalışması için, bu kullanım
talimatlarında önerilen aksesuarları kullanın.
•Yağmur veya deniz suyu ile kameranızın
ıslanmasına izin vermeyin. Kameranız
ıslanırsa arıza meydana gelebilir. Bazı
durumlarda bu arıza onarılamaz.
•İçerisine sert bir cisim veya sıvı girerse
kullanmadan önce kameranızı çıkarın ve bir
Sony bayisine bunu kontrol ettirin.
•Ürüne sert davranmayın, üzerinde değişiklik
yapmayın veya herhangi bir yerden düşürüp
üzerine darbe uygulamaktan kaçının. Lense
özellikle dikkat edin.
•Kameranızı kullanmıyorken POWER
düğmesini OFF (CHG) konumunda tutun.
•Kameranızı örneğin bir havluyla örtüp
çalıştırmayın. Bu durum iç kısmın ısınmasına
neden olabilir.
•Ana elektrik kablosunu sökerken kablodan
değil fişten tutun.
•Üzerine ağır bir cisim koyarak elektrik
kablosuna zarar vermeyin.
•Metal bağlantıları temiz tutun.
•Güç açıldığında uyarı mesajı görünmüyor.
•Bir kaset takıldığında ve video çalıştırma
düğmelerine dokunulduğunda % veya Z yanıp
sönmüyor.
Nem yoğunlaşmaya başladığında,
kameranız bazen yoğunlaşmayı tespit
edemez. Bu meydana gelirse, bazen kaset
kapağı açıldığında 10 saniye süresince
kaset çıkarılmaz. Bu bir arıza değildir.
Kaset çıkarılana dek kaset kapağını
kapatmayın.
Devamı ,
65
Bakım ve ikazlar (Devamı)
x Nem yoğunlaşması hakkında
Kameranızı soğuk bir yerden sıcak bir yere
götürdüğünüzde (veya tersi) veya
kameranızı aşağıda gösterildiği gibi nemli
bir yerde kullanırken nem oluşabilir.
•Kameranızı karlı bir yerden bir ısıtma aygıtı ile
ısıtılan bir yere götürdüğünüzde.
•Kameranızı klimalı bir araç veya odadan
dışarıdaki sıcak bir yere götürdüğünüzde.
•Kameranızı bir fırtına veya yağışın ardından
kullandığınızda.
•Kameranızı sıcak ve nemli bir yerde
kullandığınızda.
x Nem yoğunlaşmasından nasıl
kaçınılabilir
Kameranızı soğuk bir yerden sıcak bir yere
götürdüğünüzde, kameranızı plastik bir
çantaya koyun ve sıkı bir şekilde kapatın.
Plastik çantanın içindeki hava sıcaklığı
çevre sıcaklığına eriştiğinde (yaklaşık bir
saat sonra) çantayı çıkarın.
Video kafası
•Video kafaları kirliyse, video veya ses
bozulması ortaya çıkabilir.
•Aşağıdaki sorun ortaya çıkarsa, video
kafalarını 10 saniye süresince Sony DVM
12CLD temizleme kaseti ile (tercihe bağlı)
temizleyin.
– Oynatılan resim veya ekranda görünen
mozaikdesenli parazit mavi olarak
gösteriliyor.
– Oynatılan resimler hareket etmiyor.
– Oynatılan resimler görünmüyor veya ses
kesiliyor.
– Kayıt/oynatma sırasında ekranda [x
Video kafası kirli. Temizleme kaseti
kullanın.] görünür.
•Video kafaları uzun süreli kullanımın ardından
aşınacaktır. Temizleme kaseti (tercihe bağlı)
kullandıktan sonra hala net bir görüntü elde
edemiyorsanız, bunun nedeni video
kafalarının aşınması olabilir. Video kafalarını
değiştirmek için Sony bayinize veya yerel
yetkili Sony servisinize başvurunuz.
66
LCD ekran
•Hasara neden olabileceğinden LCD ekrana
aşırı kuvvet uygulamayın.
•Kameranız soğuk bir yerde kullanılıyorsa,
kalıntı bir görüntü LCD ekranda görünebilir.
Bu bir arıza değildir.
•Kameranızı kullanırken, LCD ekranın arkası
ısınabilir. Bu bir arıza değildir.
x LCD ekranı temizlemek için
Parmak izleri veya toz LCD ekranı kirli
hale getirmişse, temizlemek için yumuşak
bir bezin kullanılması önerilir. LCD
Temizleme Kitini (tercihe bağlı)
kullanırken temizleme sıvısını LCD
ekrana doğrudan uygulamayın. Sıvı ile
nemlendirilmiş temizleme kağıdı
kullanın.
x LCD ekranın ayarlanması hakkında
(KALİBRASYON)
Dokunmatik paneldeki düğmeler düzgün
çalışmayabilir. Bu durum ortaya çıkarsa,
aşağıdaki prosedürü takip edin. Kullanım
sırasında kameranızı birlikte verilen AC
Adaptörünü kullanarak prize bağlayın.
1 POWER düğmesini OFF (CHG)
konumuna çevirin.
2 Kaseti kameranızdan çıkarın, ardından
kameranızdan AC Adaptörü dışındaki
bütün bağlantı kablolarını çıkarın.
3 Kameranızda DISP/BATT INFO
üzerine basarken PLAY/EDIT lambasını
açmak için POWER düğmesini kaydırın
ve DISP/BATT INFO üzerine yaklaşık 5
saniye süreyle basmaya devam edin.
4 “Memory Stick”’in köşesiyle veya benzer
bir şeyle ekranda gösterilen “×” üzerine
dokunun.
KALİBRASYON
“×”’in konumu değişir. Doğru noktaya
basmadıysanız, adım 4’ten tekrar
başlayın.
•Döndürülmüş ise LCD ekranını kalibre
edemezsiniz.
Muhafaza kullanımı hakkında
POWER düğmesi OFF (CHG)
konumuna alınsa bile tarihi, saati ve diğer
ayarları tutmak için kameranızın dahili bir
şarj edilebilir pili vardır. Dahili şarj
edilebilir pil, kameranız AC Adaptörü
yoluyla prize bağlandığında veya pil
takımı takılı durumdayken daima şarj
edilir. Kameranız prize veya pil takımına
bağlı olmadan durursa şarj edilebilir pil
yaklaşık 3 ay içinde tam olarak
boşalacaktır. Dahili şarj edilebilir pili şarj
ettikten sonra kameranızı kullanın.
Bununla birlikte, dahili şarj edilebilir pil
şarj edilmese bile kameranın çalışması
tarihi kaydetmediğiniz sürece
etkilenmeyecektir.
x Prosedürler
Kameranızı birlikte verilen AC
Adaptörünü kullanarak prize bağlayın ve
24 saatten fazla bir süre POWER düğmesi
OFF(CHG) konumunda bırakın.
Ek Bilgiler
•Muhafaza kirlenmiş ise, kamera gövdesini su
ile hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bezle
temizleyin ve ardından muhafazayı yumuşak
kuru bir bezle silin.
•Dış kısma zarar vermemek için aşağıdaki
işlemlerden kaçının.
– Tiner, benzin, alkol, kimyasal kumaşlar,
haşere ilacı ve güneş losyonu gibi
kimyasalların kullanımı.
– Yukarıdaki maddelere elleri kullanarak
müdahale etmek.
– Muhafazanın lastik veya vinil cisimlerle
uzun süreli temas etmesi.
Dahili yeniden şarj edilebilir pilin şarj
edilmesi hakkında
Merceğin kullanımı ve saklanması
hakkında
•Aşağıdaki durumlarda merceğin yüzeyini
yumuşak bir bezle temizleyin:
– Mercek yüzeyinde parmak izleri varken.
– Sıcak veya nemli yerlerde
– Mercek deniz kenarındaki tuzlu havaya
maruz kaldığında.
•Az miktarda kir veya toza maruz kalan iyi
havalandırılan bir yerde saklayın.
•Birikimi önlemek için yukarıda anlatıldığı gibi
merceği periyodik olarak temizleyin. Uzun
süre ideal durumda tutabilmek için kameranızı
ayda bir çalıştırmanız önerilir.
67
Teknik Özellikler
Sistem
Video kayıt sistemi
2 döner kafa, Helisel tarama sistemi
Ses kayıt sistemi
Döner kafalar, PCM sistemi
Niceleme: 12 bit (Fs 32 kHz, stereo 1,
stereo 2), 16 bit (Fs 48 kHz, stereo)
Video sinyali
PAL renk, CCIR standartları
Kullanılabilir kaset
işareti basılı mini DV kaseti
Kaset hızı
SP: Yaklaşık 18,81 mm/s
LP: Yaklaşık 12,56 mm/s
Kayıt/oynatma süresi
SP: 60 dak (bir DVM60 kaset
kullanılırken)
LP: 90 dak (bir DVM60 kaset
kullanılırken)
Hızlı ileri/geri sarma süresi
Yaklaşık 2 dak. 40 s (bir DVM60 kaset
ve şarj edilebilir pil takımı
kullanılırken)
Yaklaşık 1 dak. 45 s (bir DVM60 kaset
ve AC Adaptörü kullanılırken)
Vizör
Elektrikli vizör (renkli)
Görüntü aygıtı
3,0 mm (1/6 tipi) CCD (Charge
Coupled Device)
Brüt: Yaklaşık 800 000 piksel
Etkin (film): Yaklaşık 400 000 piksel
Lens
Carl Zeiss VarioTessar
20 × (Optik), 800 × (Dijital)
Odak uzunluğu
f=2,3 ~ 46 mm (3/32 ~ 1 13/16 inç)
Bir 35 mm kameraya
dönüştürüldüğünde
CAMERA’da: 44 ~ 880 mm
(1 3/4 ~ 34 1/32 inç)
F1,8 ~ 3,1
Filtre çapı: 25 mm (1 inç)
68
Renk sıcaklığı
[OTO.], [TEK BASIŞ], [İÇ
MEKAN] (3 200 K), [DIŞ MEKAN]
(5 800 K)
Minimum aydınlatma
5 lüks (F 1,8)
0 lüks (NightShot plus fonksiyonu
sırasında)
Giriş/Çıkış konnektörleri
Ses/Video çıkışı
10pinli konnektör
Video sinyali: 1 Vpp, 75 Ω (ohm),
dengelenmemiş
Luminans sinyali: 1 Vpp, 75 Ω
(ohm), dengelenmemiş
Krominans sinyali: 0,3 Vpp, 75 Ω
(ohm), dengelenmemiş
Ses sinyali: 327 mV (47 kΩ (kOhm)
yük empedansında), 2,2 kΩ’dan
(kOhm) az çıkış empedansı
DV giriş/çıkış (DCRHC28E)
i.LINK Arabirimi (IEEE1394, 4pinli
konnektör S100)
DV çıkış (DCRHC27E)
i.LINK Arabirimi (IEEE1394, 4pinli
konnektör S100)
LCD ekran
Resim
6,2 cm (2,5 tipi)
Toplam nokta sayısı
123 200 (560 × 220)
Genel
Güç gereksinimleri
DC 6,8 V/7,2 V (pil takımı)
DC 8,4 V (AC Adaptör)
Ortalama güç tüketimi
Vizör 1,8 W kullanılırken kamera
kaydı sırasında
LCD 2,1 W kullanılırken kamera
kaydı sırasında
Çalışma sıcaklığı
0 °C ile 40 °C (32 °F 104 °F) arasında
Saklama sıcaklığı
20 °C ile + 60 °C (4 °F ila +140 °F)
arasında
Boyutlar (yaklaşık)
65 × 79 × 113 mm
(2 5/8 × 3 1/8 × 4 1/2 inç) (g/y/d)
(çıkıntılı parçalar dahil)
65 × 79 × 113 mm
(2 5/8 × 3 1/8 × 4 1/2 in.) (g/y/d)
(çıkıntılı parçalar dahil, birlikte
verilen NPFP30 pil takımı
takılıyken)
Ağırlık (yaklaşık)
Sadece ana ünite 360 g (12 oz)
NPFP30 şarj edilebilir pil takımı ve
DVM60 kaseti ile birlikte 420 g
(14 oz).
Verilen aksesuarlar
Bkz. sayfa 8.
Güç gereksinimleri
AC 100 V 240 V, 50/60 Hz
Akım tüketimi
0,35 0,18 A
Güç tüketimi
18 W
Çıkış voltajı
DC 8,4 V*
Çalışma sıcaklığı
0 °C ile 40 °C (32 °F 104 °F) arasında
Saklama sıcaklığı
20 °C ile + 60 °C (4 °F ila +140 °F)
arasında
Boyutlar (yaklaşık)
Çıkıntı yapan kısımlar hariç
56 × 31 × 100 mm
(2 1/4 × 1 1/4 × 4 inç) (g/y/d)
* Diğer özellikler için AC Adaptör
üzerindeki etikete bakın.
Şarj edilebilir pil takımı (NPFP30)
Maksimum çıkış voltajı
DC 8,4 V
Çıkış voltajı
DC 7,2 V
Kapasite
3,6 Wh (500 mAh)
Boyutlar (yaklaşık)
31,8 × 18,5 × 45,0 mm
(1 5/16 × 3/4 × 1 13/16 inç) (g/y/d)
Ağırlık (yaklaşık)
40 g (1,5 oz)
Çalışma sıcaklığı
0 °C ile 40 °C (32 °F 104 °F) arasında
Tip
Lityum iyon
Ek Bilgiler
AC Adaptörü ACL25A/L25B
Ağırlık (yaklaşık)
Ana elektrik kablosu hariç 190 g
(6,7 oz)
Tasarım ve teknik özellikler önceden
bildirilmeksizin değiştirilebilir.
Farklılık tipleri
DCRHC
DV Arabirim
27E
ÇIKIŞ
28E
GİRİŞ/
ÇIKIŞ
Devamı ,
69
Teknik Özellikler (Devamı)
Ticari markalar hakkında
•“InfoLITHIUM” Sony Corporation’ın ticari
markasıdır.
•i.LINK ve , Sony Corporation’ın ticari
markalarıdır.
•
bir ticari markadır.
•“Handycam” ve
, Sony
Corporation’ın tescilli ticari markalarıdır.
•Microsoft, Windows ve Windows Media, ABD
ve diğer ülkelerde Microsoft Corporation’ın
ticari markaları veya tescilli ticari
markalarıdır.
Burada bahsedilen tüm diğer ürün isimleri ilgili
şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari
markalarıdır. Ayrıca, ™ ve “®” bu kılavuzda her
durumda belirtilmemiştir.
70
İndeks
Nümerik
12BIT ...................................43
16BIT ...................................43
16:9 GENİŞ .........................40
21pinli adaptör ...................29
4:3 .........................................40
Dahiliarıza teşhis gösterimi
.............................................. 58
GÖR. ÇIKIŞI
(Görüntü çıkışı)...................44
DC fişi.................................... 9
Göstergeler...........................25
DC IN jakı............................. 9
GÜN BAT.AY.....................38
DEMO MODU ............ 43, 51
G.G. IŞIĞI (NightShot Işığı)
..............................................41
DISP/BATT INFO düğmesi
........................................ 14, 23
DIŞ MEKAN ...................... 34
H
DİĞER menüsü.................. 44
Havai fişek............................38
AC Adaptörü..........................9
Dokunmatik panel .............. 14
Hoparlör...............................23
Ana elektrik kablosu ..............9
Atla Tara...............................21
DUB. KONT.
(Kasetten ses kopyalama) ... 49
I
Ayna modu...........................23
Duvar prizi............................. 9
AYR. MENÜSÜ menü.......43
DÜNYA SA. ....................... 44
“InfoLITHIUM” pil takımı
..............................................62
A/V bağlantı kablosu .....28, 45
DÜZ.ARAMA .............. 26, 41
i.LINK .................................64
A/V OUT jakı ................28, 45
DV Arabirimi........... 45, 47, 50
i.LINK kablosu..............45, 47
B
D.HZ. OYN.
(Değişik oynatma hızları) ... 36
İ
D.ZUM (Dijital zum)......... 40
İÇ MEKAN .........................34
A
BACK LIGHT...............22, 54
Bağlan
TV............................28, 47
Başlangıç noktasının aranması
..............................................26
Başlarken................................8
EASY düğmesi..................... 18
J
Easy Handycam ............ 18, 31
Jak.........................................50
Ekran göstergeleri ............... 24
EKRAN KIL.
(Ekran kilavuzu).................. 14
Başlat (Reset).......................23
Esnek spot metre
............. Bkz. SPOT METRE
BATT (pil) ayırma düğmesi
..............................................10
Etiket.................................... 62
BEYAZ.................................33
BEYAZ DNG.
(Beyaz dengesi)..............34, 56
D
Dahili stereo mikrofon ........23
Dahili şarj edilebilir pil ........67
KALİBRASYON.................66
Kameranın tutulması...........12
KAM. VER. .........................35
Filmler
KAYIT MODU
(Kayıt modu)................ 43
FN (Function) düğmesi
........................................ 24, 30
CHG (şarj) lambası ...............9
Cihaz çalıştırma onayı bip sesi
........................... Bakınız BİP
KALAN................................43
KAM. AYR. menüsü ...........40
F
BİP........................................44
C
K
Ek Bilgiler
VCR...................28, 45, 47
Bakım ...................................65
İki kat hızlı Oynatma...........36
E
Kapak ...................................17
Karekare Oynatma.............36
Kaset...............................17, 61
Tak/Çıkar .....................17
Yazmakoruması tırnağı
.......................................62
G
KASET AYA. menüsü.........43
Geniş açı .............................. 22
Kaset bölmesi.......................17
GENİŞ GÖR.
(Geniş görüntü)................... 42
Kaset sayacı..........................24
GENİŞ SEÇ.
(Geniş Seçim) ..................... 40
Kaset................ Bakınız Kaset
Kasetten kopyalama ......45, 48
Devamı ,
71
İndeks (Devamı)
KAYIT KONT.
(Kayıt kontrolü)...................47
Mercek kapağı........... 8, 12, 18
PLAJ&KAYAK ...................38
MOZAİK ............................ 39
KAYIT MODU (Kayıt modu)
..............................................43
MOZ. Y.G........................... 33
PORTRE (Yumuşak portre)
..............................................38
Kayıt.....................................20
N
POZLAMA....................33, 56
NEGATİF........................... 39
PROGRAM AE ............38, 56
Kayıt inceleme.....................27
Kayıt kapasitesi....................24
Kayıt süresi ..........................10
Kızılötesi bağlantı noktası...22
L
POWER düğmesi ............ 9, 12
Nem yoğunlaşması.............. 65
NightShot plus .................... 22
R
NIGHTSHOT PLUS
düğmesi................................ 22
REC START/STOP düğmesi
........................................18, 20
NTSC .................................. 61
RESET düğmesi ..................23
Resim Arama ....................... 21
LANGUAGE ......................43
LCD .....................................44
O
LCD ekran...........................13
ODAK ........................... 32, 54
LCD I.P. (LCD arka ışığı)
..............................................42
Omuz Kayışı........................ 23
LCD panel ...........................13
LCD PAR. (LCD parlaklık)
........................................34, 35
OPEN/EJECT düğmesi..... 17
OTO.KAP.
(Otomatik kapama) ............ 44
S
S VIDEO jakı................. 28, 45
S VIDEO kablosu.......... 28, 45
SAAT AYARI ......................16
LCD RENGİ.......................42
OTO.OBTR.
(Oto Obtüratör)................... 39
LCD/VZ. AY. menüsü........42
Oynatma .............................. 21
SB ......................................... 39
LP (Uzun Oynat) ................43
İki kat hız ..................... 36
SEPYA .................................39
Kare .............................. 36
SES MİKS...........................49
Tersine döndür............. 36
SES MODU ........................43
MANUEL AY. menüsü ......38
Yavaş............................. 36
SES (Volume)......................21
MANZARA .........................38
Oynatma süresi.................... 11
SIKIŞTIR ............................42
Menü ....................................30
OYNAT.AYR. menüsü....... 41
Simge
..........Bkz. Ekran göstergeleri
P
SİYAH .................................33
PAL................................ 56, 61
SOLUK................................ 39
PASTEL .............................. 39
SON ARAMA
(END SEARCH).......... 26, 54
M
AYR. MENÜSÜ menü
.......................................43
DİĞER menüsü ...........44
KAM. AYR. menüsü....40
KASET AYA. menüsü
.......................................43
Pil
Saat kodu .............................24
SP (Standart Oynat)............43
LCD/VZ. AY. menüsü
.......................................42
Kalan pil....................... 24
MANUEL AY. menüsü
.......................................38
Oynatma süresi ............ 11
Pil bilgileri.................... 23
Menü kullanımı............30
SPOT METRE
(Esnek spot metre) ........32, 56
Pil takımı........................ 9
Menü öğeleri ................37
SPOT ODAK ................32, 56
Şarj süresi ..................... 10
OYNAT. AYR. menüsü
.......................................41
STEADYSHOT ............40, 54
Pilin şarj edilmesi .................. 9
VCR AYARI menüsü
.......................................41
72
RSM.EFEKTİ (Resim efekti)
..............................................39
Kayıt süresi................... 10
Dahili şarj edilebilir pil
...................................... 67
Pil takımı........................ 9
SPOR (Spor dersi) ..............38
SPOT LAMB.......................38
Ş
Y
Şarj dolu ...............................10
Yavaş Oynatma.................... 36
Şarj edilebilir pil takımı
..................................Bkz. Pil
YAZI ALANI ...................... 42
Şarj süresi .............................10
YUM. GEÇİŞ ..................... 33
Yazmakoruması tırnağı ..... 62
Yurt dışında kullanım ......... 61
T
Tarih ve saat ayarı ................16
Z
TAR./SAAT.............16, 24, 35
Zum ..................................... 22
TEK BASIŞ .........................34
Zum düğmesi....................... 22
TEK TON ............................33
Teknik Özellikler .................68
Telefoto ................................22
Ters ışıklı ortamlarda pozlama
ayarı ................................22, 54
Tersine Oynatma .................36
Ticari marka.........................70
Tripod...................................23
Tutma kemeri.......................12
TV ...................................28, 47
TV renk sistemleri................61
Uyarı göstergeleri.................58
Uyarı mesajları.....................59
Ek Bilgiler
U
V
VCR AYARI menüsü ..........41
VÇIK./LCD.......................44
VERİ KODU .................24, 35
Video çalıştırma düğmeleri
..............................................24
Video kafası ..........................66
Vizör .....................................13
Arka ışık ........................42
Vizör merceğinin ayar
düğmesi ................................13
VİZÖR I. A. (Vizör arka ışığı)
..............................................42
73
Uygunluk beyanı, üretici firmanın yetkili
kılmış olduğu, Environmental &
Product Compliance Europe (EPCE)
Sony International (Europe) GmbH
(Stuttgart Technology Center)
tarafından yapılmaktadır.
Environmental & Product Compliance
Europe (EPCE) Sony International
(Europe) GmbH
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany
Tel : (0)71158580,
Fax : (0)7115858488
URL of EU DoC Database :
http://www.compliance.sony.de/
Üretici Firma:
Sony Corporation
171 Konan, Minatoku,
Tokyo, 1080075 Japan
Türkiye İrtibat Numaraları:
Tel:
0216531 98 00
Faks: 0216474 04 77
email: bilgi@eu.sony.com
SONY YETKİLİ SERVİSLERİ
ADANA CENGİZ ELEKTRONİK (322) 2251587/ADIYAMAN STAR ELEKTRONİK
(416) 2165383/ANKARA (Anıttepe) BİLGİLİ ELEKTRONİK (312) 2308382,
(Mamak) FİLİZ ELEKTRONİK (312) 3689834, (Aydınlıkevler) DUZOLLAR
ELEKTRONİK (312) 3169852/ANTALYA NECMİ ELK.SAN.TİC. LTD. ŞTİ. (242)
3451374, EKEN ELEKTRONİK (242) 3124242, (Alanya) ERTUNÇ ELEKTRONİK
(242) 5136314/BURSA RMS MERKEZ ELK. LTD. (224) 2233151, UFO ELKT. MÜH.
TİC. LTD. ŞTİ. (224) 2341192/ÇANAKKALE GÜVEN ELEKTRONİK (286) 2173618/
DENİZLİ MAVİ ELK. LTD. ŞTİ. (258) 2421749/DİYARBAKIR TELEVİZYON
HASTANESİ (412) 2236869/EDİRNE UÇKUN ELEKTRONİK (284) 2121440/
ESKİŞEHİR GÖRGÜN ELEKTRONİK (222) 2265626/ERZURUM ELEKTRONAL TİC.
(442) 2130528/GAZİANTEP İBRAHİM SERİN (342) 2153545/GİRESUN ÖZEN
ELEKTRONİK (454) 2168161/HATAY ZEKİ ELEKTRONİK (326) 2210597/İÇEL
SEDAFON ELK.S.T.LTD. ŞTİ. (324) 3227655/İSTANBUL (Moda) SENTEZ
ELK.S.T.LTD. ŞTİ. (216) 4145250, (Göztepe) İTEM LTD. ŞTİ. (216) 5664888,
(Üsküdar) BURCU ELEKTRONİK (216) 5536929, (Şişli) VEBE ELK.SN.TC.LT.ŞTİ.
(212) 2336778, (1.Levent) AVE ELEKTRONİK (212) 2823469, (Maçka) MEKEL
ELEKTRONİK (212) 2604677, (Fatih) CİHAN ELK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (212)
5317001, (Bakırköy) VİP VİDEO ELK. TİC. LTD. ŞTİ. (212) 5705868, (Bakırköy)
MEST ELK.SAN.TİC.LTD (212) 5438242, (Beşiktaş) P.M. ELEKTRONİK LTD.ŞTİ.
(212) 2275247, (Florya) AVC ELK. LTD. ŞTİ. (212) 5740426/İZMİR (Alsancak)
ASİL1 ELK.SR.T.LTD. ŞTİ. (232) 463 34 12, (Hatay) ASİL2 ELK.SR.T.LTD. ŞTİ.
(232) 2288310, (Karşıyaka) TEKNİK TV.ELK.LTD. ŞTİ. (232) 3696175, (Güzelyalı)
AYES ELEKTRONİK (232) 2464044/KAYSERİ ÇAĞDAŞ ELEKTRONİK (352)
2222627/KOCAELİ TEKNİK TV. (262) 3223368, (Gebze) ŞAHİN ELK.TİC. SAN
LTD. ŞTİ. (262) 6431458/KONYA DENİZ ELEKTRONİK (332) 3501735, ÖZEL
ELEKTRONİK (332) 3514425/MALATYA GÜRBÜZ ELEKTRONİK (422) 3250460/
MARDİN (Nusaybin) ÇİFTSÜREN ELK. PAZ. LTD. (482) 4153592/MUĞLA
(Marmaris) MTM SERVICE (252) 4126217/RİZE METE ELEKTRONİK (464)
2120078/SAKARYA İSMAİL SENOGLU (264) 2714704/SAMSUN YALIM
ELEKTRONİK (362) 2334883/SİİRT İSMET ELEKTRONİK (484) 2245724/SİVAS
CAN ELEKTRONİK (346) 2230015/TRABZON LİDER ELEKTRONİK (462) 3232641/
ZONGULDAK ÖZDEMİRLER TV. (372) 3167044
SONY EURASIA PAZARLAMA AŞ.
Aköz İş Merkezi Kısıklı Caddesi No:16 Altunizade/İstanbul (216) 531 98 50
TR
http://www.sony.net/
Printed in Japan
Download PDF

advertising