Sony | HDR-CX130E | Sony HDR-CX130E CX130E Full HD Flash Memory camcorder Kullanım Talimatları

Tıklayın
İçindekiler
“Handycam” El Kitabı
HDR-CX130E/CX160E/CX180E
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
İndeks
 2011 Sony Corporation
4-271-479-82(1)
TR
“Handycam” El Kitabı’nın Kullanımı
İçindekiler
Kameranızın tüm özellikleriyle kullanımıyla ilgili bilgileri bu “Handycam” El Kitabı’ında
bulabilirsiniz. Bu “Handycam” El Kitabı’nı Kullanma Kılavuzu’na (ayrı bir kılavuzdur)
ek olarak okuyun. Kameranızın bir bilgisayara bağlanarak kullanımı hakkındaki bilgileri
Kullanma Kılavuzu’nda ve ürünle birlikte verilen “PMB (Picture Motion Browser)”
yazılımının Yardımı olan “PMB Help”nda bulabilirsiniz.
Hızlı bilgi arama
Her sayfanın sağ tarafında bulunan öğelerden birine tıkladığınızda, o öğenin bulunduğu
sayfaya geçilir.


Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
 Buraya tıklayın.
Adobe Reader programında bir öğeyi anahtar kelimeye göre arayabilirsiniz. Adobe Reader programının
kullanımıyla ilgili ipuçları için, Adobe Reader programının Yardım bölümüne bakın.
“Handycam” El Kitabı’ndan çıktı alabilirsiniz.
İndeks
TR
Önce bu bölümü
okuyun
Ürünle birlikte verilenler
Yerleşik USB Kablosu
İçindekiler
Parantez ( ) içerisindeki sayılar, ürünle
birlikte ilgili parçadan kaç adet verildiğini
gösterir.
 AC Adaptörü (1)
 Güç kablosu (1)
 A/V Aksesuar Kablosu (1) 
 A/V bağlantı kablosu (1) 
 USB bağlantı destek kablosu (1) 

Kameranın yerleşik USB Kablosu (s. 14)
bağlantı için çok kısa gelirse, bu kabloyu
kullanın.
Menü öğeleri, LCD panel ve lens


(“PMB Help” dosyası dahil, yazılım)
El Kitabı (PDF)
 “Handycam”



“Kullanma Kılavuzu” (1)
Bu kamerada “PMB Portable” olarak
adlandırılan bir yerleşik yazılım uygulaması
bulunmaktadır.
Bu kamerayla birlikte kullanabileceğiniz bellek
kartları için, bkz. sayfa 20.
Siyah noktalar
Kameranın kullanımı

Beyaz, kırmızı, mavi veya yeşil noktalar
Kamerayı aşağıda gösterilen parçalarından ve
jak kapaklarından tutmayın.
LCD Ekran
Gri renkteki menü öğeleri, kayıt ve oynatma
işlemleri devam ederken kullanılamaz.
LCD ekran son derece hassas bir teknolojiyle
imal edildiği için, piksellerin %99,99’undan
fazlası etkin şekilde kullanılır. Buna karşılık,
LCD ekran üzerinde sabit küçük siyah noktalar
ve/veya parlak noktalar (beyaz, kırmızı, mavi
veya yeşil) görülebilir. Bu noktalar, üretim
sürecinin normal bir sonucudur ve kayıt
işlemini hiçbir şekilde etkilemez.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
Şarj edilebilir pil NP-FV50 (1)
 CD-ROM “Handycam” Application
Software (1)

 “PMB”
Kamera toza, sıvı damlalarına veya suya
dayanıklı değildir. Bkz. “Kameranızın taşınması
hakkında” (s. 98).

Pil

İndeks
TR
LCD ekranın veya lensin uzun süre doğrudan
güneş ışığına maruz kalması arızalara yol
açabilir.
Kamerayı güneşe çevirmeyin. Aksi takdirde
kameranız arızalanabilir. Güneş görüntülerini
gün batımı gibi ışığın güçlü olmadığı saatlerde
çekin.
Dil ayarları hakkında

HD (yüksek çözünürlüklü) görüntü
kalitesinde kaydedilen DVD’ler

Kayıt hakkında





Çektiğiniz tüm görüntü verilerini
kaydedin


Pil/AC Adaptörü ile ilgili notlar


Oynatma hakkında notlar

Kameranıza kaydedilmiş görüntüleri başka
aygıtlarda normal şekilde oynatamayabilirsiniz.
Ayrıca, başka aygıtlarda kaydedilmiş görüntüleri
de kameranızda oynatamayabilirsiniz.
SD bellek kartlarına kaydedilen standart (STD)
görüntü kalitesindeki videolar diğer üreticilere
ait AV cihazlarında oynatılamayabilir.
Pili veya AC Adaptörünü çıkarmadan önce,
kameranın kapalı olduğundan emin olun.
Kamerayı ve DC jakını sıkıca tutarak AC
Adaptörünü kameradan çıkarın.
Kamera/pil sıcaklığıyla ilgili not

TR
Kamera veya pil sıcaklığı çok yükseldiğinde
veya düştüğünde kameranın koruma
özellikleri etkinleştirildiği için kamerayla
kayıt yapamayabilir ve görüntüleri
oynatamayabilirsiniz. Bu durumda, LCD
ekranda (s. 90) bir gösterge belirecektir.
İndeks

Görüntü verilerinizin kaybolmasını önlemek
için, çektiğiniz tüm görüntüleri düzenli olarak
harici bir kayıt ortamına aktarın. Görüntüleri
bilgisayarınıza kaydetmek için, bkz. sayfa 46 ve
görüntüleri harici ortamlara kaydetmek için,
bkz. sayfa 52.
Görüntülerin kaydedilebileceği disk ve ortam
çeşitleri, görüntüler kaydedilirken seçilen
KAYIT modu] ayarına bağlıdır. [50p Kalite
[
] ayarında çekilen görüntüler, harici ortam
kullanılarak (s. 54) kaydedilebilir. [En Yük.
] ayarında çekilen görüntüler ise
Kalite
harici ortama veya Blu-ray disklere (s. 51, 54)
kaydedilebilir.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın

Bellek kartının doğru çalışması için, ilk
kullanımdan önce bellek kartının kameranızla
biçimlendirilmesi önerilir (s. 77). Bellek
kartının biçimlendirilmesi, kartta kayıtlı tüm
verileri silecektir ve bu işlemden sonra veriler
kurtarılamaz. Önemli verilerinizi bilgisayara
vs. kaydedin.
Kayıt yapmaya başlamadan önce,
görüntü ve sesin problemsiz bir şekilde
kaydedilebildiğinden emin olmak için kayıt
işlevini test edin.
Kameranın, kayıt ortamının vb. arızalanması
nedeniyle kayıt veya oynatma işlevinin
çalışmaması durumunda bile olsa kayıt
içeriğinin kaybından dolayı oluşan zararların
karşılanması mümkün değildir.
Televizyon renk sistemleri ülkeye/bölgeye
göre farklılıklar gösterir. Kayıtları televizyonda
oynatmak için, PAL sistemine dayalı bir
televizyon kullanmalısınız.
Televizyon programları, filmler, video
kasetleri ve diğer materyaller telif hakkıyla
korunuyor olabilir. Bu tür materyallerin izinsiz
kaydedilmesi, telif hakkı kanunlarına aykırı
olabilir.
Kameranızı yürürlükteki mevzuata uygun
olarak kullanın.
Yüksek çözünürlüklü (HD) görüntü kalitesinde
kaydedilen DVD’ler, AVCHD standardıyla
uyumlu aygıtlarla oynatılabilir. Yüksek
çözünürlüklü (HD) görüntü kalitesinde
kaydedilen diskleri AVCHD formatıyla
uyumlu olmayan DVD oynatıcılarda/
kaydedicilerde oynatamazsınız. AVCHD
formatında (yüksek çözünürlüklü (HD)
görüntü kalitesinde) kaydedilmiş bir diski DVD
onatıcıya/kaydediciye takarsanız, diski geri
çıkartamayabilirsiniz.
İçindekiler
Kullanım prosedürlerinin açıklanması için
her dilde ekran görüntüleri kullanılmıştır.
Gerekirse, kamerayı kullanmaya başlamadan
önce ekran dilini değiştirin (s. 18).
Kamera bilgisayara veya aksesuarlara
bağlıyken


Kameranın kayıt ortamını bilgisayar kullanarak
biçimlendirmeye çalışmayın. Aksi takdirde,
kameranız düzgün çalışmayabilir.
Kamerayı bir bağlantı kablosu yardımıyla başka
bir aygıta bağlarken, bağlantı jakının doğru
şekilde takıldığından emin olun. Jakın yuvaya
zorlanarak takılması, yuvaya zarar verir ve
kameranızın arızalanmasına yol açabilir.
Kameranızı bir USB bağlantısıyla diğer
aygıtlara bağlarsanız ve kameranızın gücü
açık konumdaysa, LCD paneli kapatmayın.
Aksi takdirde, kaydedilmiş görüntü verileri
kaybolabilir.


Kameranızın modelini kontrol edin


Kayıt ortamı
Uzun süre görüntü kaydı/silme işlemini
yinelerseniz, kayıt ortamında veri parçalanması
meydana gelebilir. Görüntüler kaydedilemez
veya yeni görüntüler çekilemez. Böyle bir
durumda, öncelikle görüntülerinizi harici bir
ortama kaydedin ve ardından [Biçimleme]
işlemini uygulamak üzere sırasıyla şu seçimleri
(MENU)  [Kurulum] 
yapın;
[ (Ortam Ayarları)]  [Biçimleme] 
istenilen ortam (HDR-CX160E/CX180E) 

.


Orijinal Sony aksesuarlarını kullanmanızı
öneriyoruz.
Orijinal Sony aksesuarları bazı ülkelerde/
bölgelerde bulamayabilirsiniz.
Dahili bellek +
bellek kartı
—
16 GB
32 GB

TR
Aşağıdaki uyarıları dikkate alın. Aksi takdirde,
kayıt ortamı hasar görebilir, kaydedilen
görüntüler oynatılamaz veya kaybolabilir veya
başka arızalar ortaya çıkabilir.
 Erişim lambası (s. 21) yanarken veya yanıp
sönerken bellek kartını çıkartmayın
(Video)/ (Fotoğraf) lambaları (s. 23)

veya erişim lambası (s. 21) yanarken veya
yanıp sönerken, kameradan pili veya AC
Adaptörünü çıkartmayın ve kamerayı
mekanik darbelere veya titreşimlere maruz
bırakmayın
Omuz askısı (ayrı olarak satılır) kullanırken,
kameranın sağa sola çarpmaması için dikkatli
olun.
İndeks
Bu kılavuzda örnek olarak kullanılan resimler
dijital bir fotoğraf makinesiyle çekilmiştir ve bu
nedenle kameranıza ait gerçek görüntülerden
ve ekran göstergelerinden farklı olabilir.
Buna ek olarak, daha kolay anlaşılması için
kameraya ve ekran göstergelerine ait resimler
gerçek boyutlarından farklı gösterilmiş veya
basitleştirilmiştir.
Bellek kartı
HDR-CX160E
Dahili kayıt
ortamının
kapasitesi
Kullanım hakkında notlar
Bu kılavuz, resimler ve ekran
görüntüleri hakkında

HDR-CX130E
HDR-CX180E
Opsiyonel aksesuarlarla ilgili not

Bu kılavuzda model adları, özelliklerde
modeller arasında farklılıklar olduğunda
belirtilir. Kameranızın modelini kontrol etmek
için kameranızın altına bakın.
Bu serinin özelliklerindeki temel farklılıklar
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
Görüntü kaydedemiyor/
oynatamıyorsanız, [Biçimleme] işlemini
uygulayın.

Bu el kitabında dahili bellek (HDR-CX160E/
CX180E) ve bellek kartı genel olarak “kayıt
ortamı” olarak adlandırılacaktır.
Bu el kitabında, yüksek çözünürlüklü (HD)
görüntü kalitesinde kaydedilmiş DVD diskler,
AVCHD kayıt diski olarak adlandırılacaktır.
Kameranın ve aksesuarlarının tasarımı ve
teknik özellikleri önceden herhangi bir
bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
İçindekiler


Yararlı
işlevlerin
keyfini
çıkartınçıkartın
Yararlı
işlevlerin
keyfini
Güzel ve kolay
Kayıt
istediğiniz yerde ve
istediğiniz anda
Golf vuruşunuzu kontrol
edin
Golf Çekimi (66)
Düz Ağır ÇEKİM (65)
Zahmetli ayarlar
yapmadan inanılmaz
görüntüler kaydedin
Akıllı otomatik (33)
Kameranızı ekranın sol
tarafındaki çocuğa
odaklayın
Konunun takip edilmesi (35)
Spot Odak (68)
TR
6
Loş bir odada çekim yapın
Low Lux (69)
Tüm ihtişamıyla havai fişek
gösterilerini veya
günbatımını çekin
Havai fişekler (69)
Güneş Batış Doğuş (69)
Video kaydı sırasında
fotoğraf çekin
Dual Rec (36)
Gülümseme Deklanşörü (36)
Görüntü kalitesini ve kayıt
modunu değiştirin
/
Ayarı (34)
Kayıt modu (34)
Kayıt ortamını değiştirin
Ortam ayarı (19)
TR
7
Eğlenceli ve basit
Kullanım
oynat ve düzenle
Videolarınızın bir özetini
oynatın
Vurgulu Oynatma (37)
Doğrudan kameranızda
düzenleme yapın
Videodan fotoğraf yakalama (44)
Gereksiz sahnelerin silinmesi (Bölme (43),
Silme (40))
TR
8
Güzel anılarınızı
Kayıt
saklamanın kolay
yolları
Bilgisayar
(49)
Harici ortam
(54)
DVD yazıcı
(57, 60)
Kaydedici
(61)
Kolay yükleme
Dışarıdayken bilgisayar
yardımıyla yükleme
PMB Portable
TR
9
İçindekiler
İçindekiler
“Handycam” El Kitabı’nın Kullanımı.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Hızlı bilgi arama.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Önce bu bölümü okuyun.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Kullanım hakkında notlar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Başlarken
1. Adım: Pilin şarj edilmesi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Adım: Kameranın açılması ve saat ve tarih ayarı.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dil ayarlarının değiştirilmesi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Adım: Kayıt ortamının hazırlanması.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kayıt ortamının seçimi (HDR-CX160E/CX180E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bellek kartının takılması.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
16
18
19
19
20
Kayıt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Video kaydı.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fotoğraf çekimi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kamerada oynatma.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bir video oynatılırken kameranın çalıştırılması.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fotoğrafların görüntülenmesi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Görüntülerin televizyonda izlenmesi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bağlantı listesi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“BRAVIA” Sync kullanımı.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
23
25
26
28
29
30
30
32
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
Kayıt/Oynatma
Gelişmiş işlemler
TR
10
33
33
33
34
34
35
36
36
37
İndeks
Video ve fotoğraf çekimi için kullanılabilecek yararlı işlevler.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zumlama.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otomatik olarak daha iyi görüntülerin kadedilmesi (Akıllı otomatik).. . . . . . . .
Yüksek çözünürlüklü (HD) veya standart çözünürlüklü (STD) görüntü
kalitesinin seçimi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kayıt modunun değiştirilmesi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odak takibi işlevinin kullanılması.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gülümsemelerin otomatik olarak kaydedilmesi (Gülümseme deklnşrü).. . . .
Video kaydı sırasında yüksek kaliteli fotoğraf çekimi (Dual Rec).. . . . . . . . . . . . . .
Ayna modunda kayıt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
38
39
39
40
40
41
42
43
44
İçindekiler
Videolarınızın bir özetini izleyin (Vurgulu Oynatma).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vurgulu Oynatma ayarlarının değiştirilmesi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vurgulu Oynatma Kaydı ( Senaryo Kaydet).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vurgulu Oynatma sahnelerinin veya senaryolarının çevrilmesi ve
paylaşılması .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kameranızdan en iyi sonucu elde edin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videoların ve fotoğrafların silinmesi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaydedilen videoların ve fotoğrafların korunması (Koruma). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Görüntülerin kopyalanması (HDR-CX160E/CX180E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bir videonun bölünmesi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videodan fotoğraf yakalama (HDR-CX160E/CX180E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Video ve fotoğrafların bilgisayarla kaydedilmesi
46
48
49
50
Görüntülerin harici bir aygıtla kaydedilmesi
Görüntülerin harici bir aygıtla kaydedilmesi için yöntem seçimi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oluşturulan diskin oynatılabileceği aygıtlar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Görüntülerin harici bir ortam aygıtıyla kaydedilmesi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
İstenilen video ve fotoğrafların kaydedilmesi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Harici ortam aygıtındaki görüntüleri kamerada oynatmak için.. . . . . . . . . . . . . . .
DVD yazıcı, DVDirect Express ile disk oluşturulması.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[DİSK YAZMA SÇNĞ.] işleminin uygulanması.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bir diskin DVD yazıcıda oynatılması.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DVDirect Express dışında bir DVD yazıcı vb. ile yüksek çözünürlüklü (HD) görüntü
kalitesinde disk oluşturulması.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bir kaydedici vb. ile standart çözünürlüklü (STD) görüntü kalitesinde disk
oluşturulması.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
53
54
56
56
57
58
59
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
Disk oluşturma yönteminin seçilmesi (bilgisayar).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tek dokunuşla disk oluşturma (Disc Burn).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Video ve fotoğrafların bilgisayarla aktarılması.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Görüntülerin diske kaydedilmesi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
61
İndeks
TR
11
Kameranın özelleştirilmesi
63
63
64
65
67
74
76
76
77
İçindekiler
Menülerin kullanımı.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menülerin kullanımı.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menü listeleri.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Çekim Modu (Çekim modunun seçilmesi için kullanılan öğeler).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kamera/Mikrofon (Özelleştirilmiş çekim öğeleri).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gör. Kal./Boyut (Görüntü kalitesinin veya boyutunun ayarlanması için kullanılan öğeler).. . . . . . . . .
Oynatma İşlevi (Oynatma öğeleri).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Düzenl./Kopyal. (Düzenleme öğeleri). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kurulum (Diğer ayar öğeleri). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ek bilgiler
84
90
94
96
96
96
97
98
98
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
Sorun Giderme.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otomatik tanı ekranı/Uyarı göstergeleri.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kameranın yurt dışında kullanımı.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bakım ve önlemler.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVCHD formatı hakkında.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bellek kartı hakkında.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“InfoLITHIUM” pil hakkında.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
x.v.Color hakkında.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kameranızın taşınması hakkında.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hızlı başvuru
Ekran göstergeleri.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Parçalar ve komutlar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
İndeks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
İndeks
TR
12
Başlarken
1. Adım: Pilin şarj edilmesi
İçindekiler
DC IN jakı
Pil
AC Adaptörü
Güç kablosu
DC fişi
DC fişi üzerindeki  işaretini, DC IN
girişindeki işaretle aynı hizaya getirin.
“InfoLITHIUM” pili (V serisi) ancak kameraya taktıktan sonra şarj edebilirsiniz.
 Notlar
V serisi dışında başka bir “InfoLITHIUM” pili kameranıza takamazsınız.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
Duvar prizine
CHG (şarj) lambası

1
2
3
4
LCD ekranı kapatarak kameranızı kapalı konuma getirin.
Pili ok yönünde kaydırarak yuvasına oturana kadar bastırın.
AC Adaptörünü ve güç kablosunu kameranıza ve elektrik prizine takın.
Pil şarj olduktan sonra AC Adaptörünü kameranızın DC IN jakından
çıkartın.
TR
13
İndeks
CHG (şarj) lambası yanacak ve şarj işlemi başlayacaktır. Pil tamamen şarj olduğunda
CHG (şarj) lambası sönecektir.
Pili bilgisayarla şarj etmek için
İçindekiler
Bu yöntem, AC Adaptör bulunmadığında yararlıdır.
Kamerayı kapatın ve ardından pili kameraya takın.
Kameranızı yerleşik USB kablosunu kullanarak çalışan bir bilgisayara bağlayın.
Duvar prizine
Pil tamamen şarj olduktan sonra, kameranızın bilgisayarla bağlantısını kesin.
 Notlar
Her bilgisayarda çalışması garanti edilmez.
 Kameranızı elektrik kaynağına bağlı olmayan bir dizüstü bilgisayara bağlarsanız, şarj işlemi için dizüstü
bilgisayarın pilini kullanılacaktır. Kameranızı bilgisayara bu şekilde bağlayıp bırakmayın.
 Kişisel olarak toplanmış bilgisayarlar, dönüştürülmüş bilgisayarlar veya USB hub kullanılarak
gerçekleştirilen şarj işlemlerinin doğru sonucu vereceği garanti edilmez. Bilgisayarla birlikte kullanılan
USB aygıtına bağlı olarak kameranız doğru şekilde çalışmayabilir.



Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
İpuçları
Pili, AC-U501AD/AC-U50AG USB şarj cihazı/AC adaptör (ayrı olarak satılır) yardımıyla yerleşik USB
kablosunu bir elektrik prizine bağlayarak da şarj edebilirsiniz. Kameranızı bir Sony CP-AH2R veya CPAL taşınabilir güç kaynağı aygıtı (ayrı olarak satılır) kullanarak şarj edemezsiniz.
USB şarj cihazı/AC adaptör bazı ülkelerde/bölgelerde mevcut olmayabilir.
Kalan pil gücü çok düşükse, CHG (şarj) lambası yanmayabilir. Böyle bir durumda, pili ürünle verilen AC
adaptörünü kullanarak şarj edin.


Şarj süresi
Şarjı tamamen boşalmış bir pilin tamamen şarj edilmesi için gereken yaklaşık süredir (dk.).
Pil
Yerleşik USB Kablosu*
315
600
1050
Yukarıdaki tabloda verilen şarj süreleri, kamera 25 C’de şarj edilerek ölçülmüştür. Pili 10 C ila 30 C
arasında bir sıcaklıkta şarj etmenizi öneririz.
* Şarj süreleri, USB Bağlantısı destek kablosu kullanılmadan ölçülmüştür.

İpuçları
Kameranız açıkken, kalan yaklaşık pil şarjını LCD ekranın sağ üst köşesindeki kalan pil göstergesinden
kontrol edebilirsiniz.


TR
14
İndeks
NP-FV50 (ürünle verilir)
NP-FV70
NP-FV100
Şarj süresi
AC Adaptörü
155
195
390
Pili çıkarmak için
LCD ekranı kapatın. BATT (pil) çıkarma düğmesini çekin () ve ardından pili çıkartın ().
İçindekiler
Duvardaki prizi güç kaynağı olarak kullanmak için
“1. Adım: Pilin şarj edilmesi” (s. 13) adımında açıklanan bağlantıları yapın. Pil kameraya takılı
olsa bile, pilin şarjı azalmaz.
Pilin yurtdışında şarj edilmesi
 Notlar
Elektronik gerilim dönüştürücü kullanmayın.

Pille ilgili notlar




Pili çıkarmadan veya AC Adaptörünün bağlantısını kesmeden önce, vizörü değiştirin, kamerayı kapalı
(Video)/ (Fotoğraf) lambalarının (s. 23) ve erişim lambasının (s. 21) kapalı
konuma getirin ve
olduğundan emin olun.
CHG (şarj) lambası şu koşullarda şarj edilirken yanıp söner:
 Pil doğru şekilde takılmamışsa.
 Pil hasar görmüşse.
 Pilin sıcaklığı düşükse.
Pili kameradan çıkartın ve sıcak bir yerde bekletin.
 Pilin sıcaklığı yüksekse.
Pili kameradan çıkartın ve serin bir yerde bekletin.
Kameranızla yalnızca kısa kayıt ve oynatma süreleri sağlayan NP-FV30 pillerini kullanmanızı
önermiyoruz.
Varsayılan ayarlarda, pil tasarrufu sağlanması için yaklaşık 5 dakika boyunca hiçbir işlem yapılmazsa
kamera otomatik olarak kapalı konuma geçer ([Otomatik Kapanma], s. 81).



AC Adaptörünü kullanırken yakındaki bir elektrik prizinden yararlanın. Kameranızı kullandığınız sırada
herhangi bir arıza oluşursa, AC Adaptörünü hemen prizden çekin.
AC Adaptörünü duvar ile mobilyalar arasındaki boşluklar gibi dar alanlarda kullanmayın.
AC Adaptörünün DC fişini veya pil uçlarını herhangi bir metal nesneyle kısa devre yaptırmayın. Bu
durum arızaya neden olabilir.
TR
15
İndeks
AC Adaptörü ile ilgili notlar
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
Kamera ile verilen AC Adaptörünü AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz aralığında kullanmak şartıyla
pili istediğiniz ülkede/bölgede şarj edebilirsiniz.
2. Adım: Kameranın açılması ve saat ve tarih ayarı
1
Kameranızın LCD ekranını açın.

LCD ekran açıkken kameranızı açmak için POWER düğmesine basın.
MODE lambası
İçindekiler
Kameranız ve lens kapağı açılır.
POWER düğmesi
3
LCD ekran üzerindeki
düğmeye basın
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
2
İstediğiniz dili seçin, ardından [İleri] seçimini yapın.
/
düğmelerini kullanarak istediğiniz coğrafi bölgeyi seçin ve
ardından [İleri] seçimini yapın.
İndeks

Tarihi ve saati tekrar ayarlamak için, sırasıyla şu seçimleri yapın;
(MENU)  [Kurulum]
 [ (Saat Ayarları)]  [Tarih ve Saat Ayarı]  [Tarih ve Saat]. İstediğiniz seçeneği ekranda
göremiyorsanız, ekranda görüntülenene kadar
TR
16
/
düğmelerine basın.
4
[Yaz Saati] ayarını yapın ve ardından [İleri] düğmesine basın.
[Yaz Saati] öğesini [Açık] konumuna ayarlarsanız, saat 1 saat ileri alınır.
İçindekiler

5
İstediğiniz tarih biçimini seçin ve ardından [İleri] seçimini yapın.
/
düğmelerini kullanarak değeri ayarlayın ve
seçimlerini yapın.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
6
Tarih ve saati seçin,
ardından [İleri] 
Saat çalışmaya başlayacaktır.
 Notlar
Kayıt sırasında tarih ve saat görüntülenmez, ancak otomatik olarak kayıt ortamına kaydedilir ve oynatma
(MENU)
sırasında görüntülenebilir. Tarihi ve saati görüntülemek için, sırasıyla şu seçimleri yapın;
(Oynatma Ayarları)]  [Veri Kodu]  [Tarih/Saat] 
.
 [Kurulum]  [
(MENU)  [Kurulum]  [
 Çalışma seslerini kapatmak için, sırasıyla şu seçimleri yapın;
.
(Genel Ayarlar)]  [Sesli Uyarı]  [Kapalı] 
 Dokunduğunuz düğme doğru şekilde tepki vermezse, dokunmatik ekranı kalibre edin (s. 99).

İndeks
TR
17
Kameranın kapatılması
İpuçları
Kameranızı POWER düğmesine basarak da kapatabilirsiniz.
[LCD’den Gücü Aç] (s. 81) öğesi [Kapalı] konumuna ayarlandığında, POWER düğmesine basarak
kameranızı kapalı konuma getirin.



İçindekiler
LCD ekranı kapatın.
Ardından, (Video) lambası birkaç saniye yanıp söner ve kamera kapanır.
Dil ayarlarının değiştirilmesi
Mesajların belirtilen dilde görüntülenmesi için ekran görünümlerini değiştirebilirsiniz.
(MENU)  [Kurulum]  [ (Genel Ayarlar)] 
Sırasıyla şu seçimleri yapın;


.
[Language Setting]  istenilen dil 
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
İndeks
TR
18
3. Adım: Kayıt ortamının hazırlanması
Kullanılabilecek kayıt ortamları kamera modelinize bağlı olarak değişebilir. Modele göre
kameranızın ekranında aşağıda simgeler görüntülenecektir.
HDR-CX160E/CX180E
İçindekiler
HDR-CX130E
Bellek kartı
*
Dahili bellek
Bellek kartı
* Varsayılan ayarlarda, hem videolar hem de fotoğraflar bu kayıt ortamına kaydedilir. Kayıt, oynatma ve
düzenleme işlemlerini seçilen ortamda yapabilirsiniz.
Kayıt ortamının seçimi (HDR-CX160E/CX180E)
Ayarları)]  [Ortam Seçimi].
(MENU)  [Kurulum]  [
(Ortam
[Ortam Seçimi] ekranı görüntülenecektir.
 İstediğiniz kayıt ortamını seçin ve ardından

düğmesine basın.
Hem videolar, hem fotoğraflar seçilen ortama kaydedilir.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
 Sırasıyla şu seçimleri yapın;
Kayıt ortamı ayarlarını kontrol etmek için
Video kayıt modunda ve fotoğraf kayıt modunda, seçilen ortama ait simge ekranın sağ üst
köşesinde görüntülenir.
Kayıt ortamı simgesi

Görüntülenen simge kameranızın modeline göre değişebilir.
İndeks
TR
19
Bellek kartının takılması
Kameranızda kullanabileceğiniz bellek kartı tipleri
SD Hız Sınıfı
“Memory Stick PRO
Duo” (Mark2)
—
“Memory Stick PROHG Duo”
Bu el kitabında
açıklanan
“Memory Stick PRO
Duo”
SDXC bellek kartı




Class 4 ve üzeri
SD kartı
Kameranızın tüm bellek kartlarıyla çalışması garanti edilmez.
Bu kamerayla birlikte “Memory Stick” in yarı boyutunda olan “Memory Stick PRO Duo” veya standart
boyuttaki SD kartları kullanılabilir.
Bellek kartına veya bellek kartı adaptörüne etiket veya benzeri bir şey yapıştırmayın. Aksi takdirde, arıza
meydana gelebilir.
32 GB’a kadar olan “Memory Stick PRO Duo” ve 64 GB’a kadar olan SD kartlarının bu kamerayla
sorunsuz çalışacağı doğrulanmıştır.
 Notlar
Bu kamerayla birlikte MultiMediaCard kullanılamaz.
 SDXC bellek kartlarına kaydedilen videolar, kamera USB kablosuyla bağlansa bile exFAT* dosya sistemini
desteklemeyen bilgisayarlarda veya AV aygıtlarında oynatılamaz ve bu tür bilgisayarlara ve aygıtlara
aktarılamaz. İşleme başlamadan önce, bağlanan aygıtın exFAT sistemini desteklediğini doğrulayın.
Kameranızı, exFAT sistemini desteklemeyen bir aygıta bağladığınızda biçimlendirme ekranı çıkarsa,
kesinlikle biçimlendirme yapmayın. Aksi takdirde, kayıtlı tüm veriler kaybolur.
* exFAT, SDXC bellek kartları için kullanılan bir dosya sistemidir.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
SD bellek kartı
SDHC bellek kartı
İçindekiler
 Notlar
Videoları ve/veya fotoğrafları bir bellek kartına kaydetmek için, kayıt ortamını [Bellek Kartı] olarak
değiştirin (HDR-CX160E/CX180E).


İndeks
TR
20
 Kapağı açın, bellek kartını tırtıklı kenarı şekilde gösterilen yöne gelecek
Bellek kartını taktıktan sonra kapağı kapatın.
Erişim lambası
İçindekiler
şekilde yerleştirin ve klik sesi duyulana kadar bastırın.

Tırtıklı köşenin yönüne dikkat edin.
 Kapağı kapatın.
 Notlar
[Yeni Resim Veritabanı Dosyası oluşturulamadı. Yeterli boş alan olmayabilir.] görüntüleniyorsa, bellek
kartını biçimlendirin (s. 77).
 Bellek kartının takıldığı yönün doğru olduğundan emin olun. Bellek kartını zorlayarak yanlış yönde
takarsanız, bellek kartı veya bellek kartı yuvası bozulabilir veya görüntü verileri kaybolabilir.
 Kayıt sırasında kapağı açmayın.
 Bellek kartını takarken veya çıkartırken, bellek kartının fırlamaması ve düşmemesi için dikkatli olun.

Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
Yeni bir bellek kartı takıldığında [Görüntü veritabanı dosyası hazırlanıyor. Lütfen
bekleyin.] ekranı görüntülenir. Ekran kaybolana kadar bekleyin.
Bellek kartını çıkartmak için
Kapağı açın, bellek kartına bastırın ve hemen parmağınızı çekin.
İndeks
TR
21
Kayıt/Oynatma
Kayıt
İpuçları
Kayıt ortamını değiştirmek için, bkz. sayfa 19 (HDR-CX160E/CX180E).


İçindekiler
Varsayılan ayarlarda, videolar ve fotoğraflar kameranızın modeline bağlı olarak belirtilen
ortama kaydedilir. Videolar yüksek çözünürlüklü (HD) görüntü kalitesinde kaydedilir.
HDR-CX130E: Bellek kartı
HDR-CX160E/CX180E: Dahili kayıt ortamı
1
Kavrama kayışını takın.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
2
Kameranızın LCD ekranını açın.
Kameranız ve lens kapağı açılır.
İndeks
TR
22
Video kaydı
START/STOP düğmesi
[BEKL.]  [KAYIT]
İçindekiler
MODE düğmesi
(Video): Video kaydı yapılırken
(Fotoğraf): Fotoğraf çekimi yapılırken
(Video) lambasını açmak için MODE düğmesine basın.
 Kaydı başlatmak için START/STOP düğmesine basın.
Kaydı durdurmak için START/STOP düğmesine tekrar basın.
Öğeleri tekrar LCD ekranda görüntülemek için
Öğeleri kullanabilmek için, LCD ekranda düğmeler dışında bir yere dokunun. [Ekran
Ayarları] menüsünü (s. 74) kullanarak ayarları değiştirebilirsiniz.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın

yaklaşık 4 sn
sonra
İndeks
TR
23
Gülümsemeleri yakalamak için
Fotoğraf kaydedilir
İçindekiler
Varsayılan ayarlarda, video kaydı sırasında kamera bir kişinin gülüşünü algıladığında
otomatik olarak bir fotoğraf kaydedilir (Gülümseme deklnşrü, s. 72). Kamera, video kaydı
sırasında yüz algılarsa, görüntü kalitesi otomatik olarak ayarlanır ([Yüz Algılama], s. 72).
Gülümseme Algılama çerçevesi
(Turuncu)
Yüz Algılama çerçevesi (Beyaz)
 Notlar
Video kaydederken LCD ekranı kapatırsanız, kamera kayıt yapmayı durdurur.
 Kesintisiz olarak en fazla yaklaşık 13 saat video kaydı yapılabilir.
 Bir video dosyasının boyutu 2 GB’ı aştığında, otomatik olarak başka bir video dosyası oluşturulur.
 Kamerayı çalıştırdıktan sonra kayıt yapmaya başlayabilmeniz için birkaç saniye geçmesi gerekir. Bu süre
boyunca kameranızla işlem yapamazsınız.
 Kayıt işlemi sonlandırıldıktan sonra kayıt ortamına veriler yazılmaya devam ediyorsa şu uyarılar verilir.
Bu süre içerisinde kamerayı darbeye ve sarsıntıya maruz bırakmayın ve pili veya AC Adaptörünü
çıkartmayın.
 Erişim lambası (s. 21) yanar veya yanıp söner
 LCD ekranın sağ üst köşesindeki ortam simgesi yanıp söner







 Kamera ile 90 derece açı
yapmalıdır
 180 derece (maks.)
TR
24
İndeks
 90 derece (maks.)
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
İpuçları
Video çekimi sırasında PHOTO düğmesine tam basarak fotoğraf çekebilirsiniz (Dual Rec, s. 36).
SteadyShot] öğesi, varsayılan ayarlarda [Aktif] konumundadır.
[
Dokunarak sizin için öncelikli yüzü belirleyebilirsiniz (s. 35).
Ayrıca, kaydedilen videolardan da fotoğraflar elde edebilirsiniz (s. 44).
Kayıt süresini, kalan tahmini kapasiteyi vs. kontrol etmek için, sırasıyla şu seçimleri yapın;
(MENU)  [Kurulum]  [ (Ortam Ayarları)]  [Ortam Bilgisi].
Kameranızın LCD ekranı kaydedilen görüntüleri tüm ekranda görüntüleyebilir (tam piksel ekran). Ancak
bu, tam piksel ekran için uygun olmayan bir televizyonda oynatılırken görüntülerin üst, alt, sağ ve sol
kenarlarının bir miktar kırpılmasına neden olabilir. Böyle bir durumda, [Rehber Çerçeve] öğesini [Açık]
konumuna getirin (s. 73) ve ekranda görüntülenen dış çerçeveyi kılavuz olarak kullanarak görüntüleri
kaydedin.
LCD panelin düşey açısını ayarlamak için, önce LCD paneli kamera ile 90 derece yapacak şekilde açın
() ve ardından düşey açıyı ayarlayın ().


Kayıt sırasında veri kodu
İçindekiler
Kayıt tarihi, saati ve durumu otomatik olarak kayıt ortamına kaydedilir. Bu bilgiler kayıt
sırasında görüntülenmez. Ancak, oynatma sırasında bu bilgileri [Veri Kodu] olarak kontrol
(MENU) 
edebilirsiniz. Bu bilgileri görüntülemek için, sırasıyla şu seçimleri yapın;
.
[Kurulum]  [ (Oynatma Ayarları)]  [Veri Kodu]  istenilen ayar 
Fotoğraf çekimi
MODE düğmesi
PHOTO düğmesi
Yanıp söner  Sabit yanar
simgesinin kaybolması, fotoğrafın kaydedildiğini gösterir.

(Fotoğraf ) lambasını açmak için MODE düğmesine basın.
LCD ekranda fotoğraf çekim modu için düğmeler görüntülenecek ve ekran en boy oranı
4:3 olarak değişecektir.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
(Video): Video kaydı yapılırken
(Fotoğraf): Fotoğraf çekimi yapılırken
 Odaklamayı ayarlamak için PHOTO düğmesine hafifçe basın, ardından
fotoğraf çekmek için aynı düğmeye tam basın.
İpuçları
Görüntü boyutunu değiştirmek için, sırasıyla şu seçimleri yapın;
Grntü boyu]  istenilen ayar 
.
[
görüntülenirken fotoğraf çekemezsiniz.


TR
25
İndeks

(MENU)  [Gör. Kal./Boyut]
Kamerada
oynatma
İpuçları
Kayıt ortamını değiştirmek için, bkz. sayfa 19 (HDR-CX160E/CX180E).
Kameranız, tarih ve saate göre kaydedilen görüntüleri otomatik olarak etkinlik şeklinde oynatır.



1
2
İçindekiler
Görüntülerinizi kameranızdaki yerleşik hoparlörlerin güçlü sesiyle keyifle oynatabilirsiniz.
Varsayılan ayarlarda, kameranızın modeline göre aşağıda belirtilen kayıt ortamında kayıtlı
videolar ve fotoğraflar oynatılır.
HDR-CX130E: Bellek kartı
HDR-CX160E/CX180E: Dahili kayıt ortamı
Kameranızın LCD ekranını açın.
Kameranız ve lens kapağı açılır.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
3
(Resimleri Görüntüle) düğmesine basın.
Birkaç saniye sonra Etkinlik Görünümü ekranı görüntülenir.
/
düğmelerini kullanarak istediğiniz etkinliği seçin ().
 MENU ekranını açar
 Etkinlikler

/
: Önceki/sonraki etkinliğe geçer
 Etkinlik adı
 Video/fotoğraf kayıt modunu değiştirir
TR
26
İndeks
Vurgulu
Oynatma
düğmesi
(s. 37).
* Yalnızca görüntü kalitesi ayarı [
HD Kalitesi] konumundayken görünür.
Ortada görüntülenen etkinliğe dokunduğunuzda, Etkinlik Dizini ekranı açılır.


4
Ayrıca, zaman çizgisi çubuğundaki  simgesine basarak da bir etkinlik seçebilirsiniz.
Zaman çizgisi çubuğunun zaman aralığını bir buçuk yıl ile üç ay arasında bir değere ayarlamak için
(Etkinlik Ölçeği Değiştir) düğmesine basın. Bu değişiklikle
ekranın sağ alt köşesinde bulunan
birlikte zaman çizgisi çubuğunda görüntülenebilecek etkinliklerin sayısı da değişecektir.
İçindekiler
 Zaman çizgisi çubuğu
 Vurgulu Oynatma düğmesi*
 Etkinlik Ölçeği Değiştir düğmesi
Bakmak istediğiniz bir görüntüye dokunun.

, en son oynatılan veya kaydedilen video veya fotoğraf ile görüntülenir. Bir video veya
fotoğraftaki  düğmesine basarak, oynatmaya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
TR
27
İndeks
 Etkinlik Görünümü ekranına geri dönmek için

/
: Önceki/sonraki sayfayı görüntüler (Düğme basılı tutulduğu sürece dizin
ekranı değişir.)
 Video/fotoğraf kayıt modunu değiştirir
 Etkinlik başlığı
 Görüntü Tipi Değiştir düğmesi
 Film
 Fotoğraf
 Etkinlikteki videoların toplam oynatma süresi (yalnızca fotoğraf varsa, toplam
fotoğraf sayısı)
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
 düğmesine basarak dizinde görüntülenecek görüntü tipini [
FİLM] (yalnızca
FOTOĞRAF] (yalnızca fotoğraflar) veya [
FİLM/FOTOĞR.]
videolar), [
(videolar ve fotoğraflar karışık) seçenekleri arasında değiştirebilirsiniz.
Bir video oynatılırken kameranın çalıştırılması
İçindekiler
Kameranızda bir video oynatırken, aşağıdaki şekilde gösterilen işlevleri kullanabilirsiniz.
FİLM/
Etkinlik Dizini ekranından Görüntü Tipini Değiştir düğmesine basarak [
FİLM] seçimini yaptığınızda, aşağıdaki şekilde
FOTOĞR.] (varsayılan ayar) veya [
gösterilen ekran açılacaktır.
Ses düzeyini ayarlar
Sil
İçerik
Durdurur*
Sonraki
Hızlı ileri sarar*
Hızlı geri sarar*
Durdurur*/oynatır
* Bu düğmeler yalnızca kamerada bir video oynatılırken kullanılabilir.
 Notlar
Kamera dışındaki aygıtlarda görüntüleri oynatamayabilirsiniz.

İpuçları
Oynatma ekranında
düğmesine basıldığında, o anda kullanabileceğiniz işlevler görüntülenir ve
böylece bu işlevleri kolayca kullanabilmeniz sağlanır.
Seçilen görüntüden son görüntüye kadar oynatıldıktan sonra INDEX ekranına geri dönülür.
/
düğmelerine basarak, videoların daha yavaş oynamasını
Oynatmayı durdurduğunuzda
sağlayabilirsiniz.
/
düğmesine her bastığınızda videolar, orijinal oynatma hızının yaklaşık
Oynatma sırasında
5 katı  yaklaşık 10 katı  yaklaşık 30 katı  yaklaşık 60 katı daha hızlı oynatılacaktır.
Çekim sırasında çekim tarihi, saati ve çekim koşulları otomatik olarak kaydedilir. Bu bilgiler kayıt
sırasında görüntülenmez, ancak oynatma sırasında görüntülemek için sırasıyla şu seçimleri yapabilirsiniz;
(MENU)  [Kurulum]  [
(Oynatma Ayarları)]  [Veri Kodu]  istenilen ayar 
.

Varsayılan ayarlarda, korumalı bir demo videosu mevcuttur (HDR-CX160E/CX180E).







Videolar oynatılırken, sırasıyla şu seçimleri yapın;
TR
28
 ayar için
/

.
İndeks
Videoların ses düzeyini ayarlamak için
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
Öncekine geçer
Fotoğrafların görüntülenmesi
İçindekiler
Aşağıdaki şekilde gösterilen işlevleri fotoğrafları görüntülerken kullanabilirsiniz. Etkinlik
FOTOĞRAF] seçimini
Dizini ekranından Görüntü Tipini Değiştir düğmesine basarak [
yaptığınızda, aşağıdaki şekilde gösterilen ekran açılacaktır.
Sil
İçerik
Öncekine geçer
Sonraki
Slayt gösterisini başlatır/
durdurur
 [Slayt Gös. Ayari].
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
İpuçları
Slayt gösterisi’ni tekrarlamak için, sırasıyla şu seçimleri yapın;


İndeks
TR
29
Görüntülerin
televizyonda izlenmesi
Bağlantı yöntemleri ve televizyon
ekranındaki görüntü kalitesi (yüksek
çözünürlüklü (HD) veya standart
çözünürlüklü (STD)) televizyonun tipine ve
kullanılan konektörlere bağlı olarak değişir.
Bağlantı listesi
Çekim kalitesi, yüksek çözünürlüklü (HD)
görüntü kalitesindeyse, videolar da yüksek
çözünürlüklü (HD) görüntü kalitesinde
oynatılır. Çekim kalitesi, standart
çözünürlüklü (STD) görüntü kalitesindeyse,
videolar da standart çözünürlüklü (STD)
görüntü kalitesinde oynatılır.
Kamera üzerindeki çıkış konektörleri
HDMI OUT jakı
(Yeşil) Y
(Mavi)PB/CB
(Kırmızı)PR/CR
A/V Uzaktan
Kumanda
Konektörü
(Beyaz)
(Kırmızı)
HDMI Kablosu
(ayrı olarak satılır)
1
Televizyonun girişini bağlanan
jaka ayarlayın.

2
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
A/V Aksesuar Kablosu
(ürünle verilir)
İçindekiler
Yüksek çözünürlüklü bir televizyona
bağlantı
Televizyonun kullanım kılavuzuna bakın.
Kameranızı televizyona bağlayın.

İndeks
3
Güç kaynağı olarak ürünle verilen AC
Adaptörü kullanın (s. 15).
Kameranızda bir video oynatın
veya bir fotoğraf görüntüleyin
(s. 26).
TR
30
Yüksek çözünürlüklü olmayan 16:9
(geniş) veya 4:3 televizyona bağlantı
A/V aksesuar kablosuyla bağlantı


HDMI kablosuyla bağlantı


A/V Aksesuar Kablosu
(ürünle verilir)

(Beyaz)
(Kırmızı)

S VIDEO çıkışlı A/V
bağlantı kablosu (ayrı olarak
satılır)
HDMI logosu taşıyan bir HDMI kablosu
kullanın.
Bir uçta HDMI mini konektörü (kamera için)
ve diğer uçta televizyona bağlantı için uygun bir
fiş kullanın.
Kameranızın HDMI OUT jakından telif hakkı
korumalı görüntülerin çıkışı alınamaz.
Bazı televizyonlar bu bağlantı yapıldığında
doğru şekilde çalışmayabilir (örneğin, ses ya da
görüntü alınamaz).
Kameranın HDMI OUT jakını harici cihazın
HDMI OUT jakına bağlamayın, aksi takdirde
arıza meydana gelebilir.
Kameranın bağlandığı televizyona göre
en boy oranını ayarlamak için (16:9/4:3)

(Beyaz)
(Kırmızı)
(Sarı)
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın

(Yeşil) Y
(Mavi)PB/CB
(Kırmızı)PR/CR
A/V bağlantı kablosu
(ürünle verilir)
Yalnızca aksesuar video fişlerini takarsanız, ses
sinyallerini alamazsınız. Ses sinyali vermesi için
beyaz ve kırmızı fişleri takın.
Kullandığınız aksesuar giriş jakı için [Bileşen]
ayarını seçin. Ayarı yapmak için sırasıyla şu
(MENU)  [Kurulum]
seçimleri yapın;
 [ (Bağlantı)]  [Bileşen]  istenilen
.
ayar 
İçindekiler
Videolar, yüksek çözünürlüklü (HD)
görüntü kalitesinde çekildiyse, standart
çözünürlüklü (STD) görüntü kalitesinde
oynatılır. Videolar, standart çözünürlüklü
(STD) görüntü kalitesinde çekildiyse,
standart çözünürlüklü (STD) görüntü
kalitesinde oynatılır.
Televizyonunuzun özelliklerine göre [TV Türü]
öğesini [16:9] veya [4:3] konumuna ayarlayın
(s. 79).
S-Video çıkışlı A/V bağlantı kablosuyla
bağlantı

(Sarı)
(Beyaz)
(Kırmızı)
TR
31
İndeks

S VIDEO fişinin (S VIDEO kanalı) bağlanması
durumunda ses sinyali çıkışı alınamaz. Ses
sinyali çıkışı için beyaz ve kırmızı fişleri
televizyonunuzun ses girişine takın.
Bu bağlantı, A/V bağlantı kablosuna kıyasla
daha yüksek çözünürlüklü görüntü elde
edilmesini sağlar.
Televizyonunuz monofonik ise
(Televizyonda yalnızca bir ses girişi
mevcutsa)
VCR kullanılarak televizyona bağlantı

A/V bağlantı kablosunu kullanarak kameranızı
VCR üzerindeki LINE IN girişine bağlayın.
VCR üzerindeki giriş seçicisini, LINE (VIDEO
1, VIDEO 2 vb.) konumuna getirin.
 Notlar
Standart çözünürlüklü (STD) görüntü
kalitesindeki videolar, 16:9 sinyaliyle uyumlu
olmayan bir 4:3 televizyonda oynatılacaksa,
videoları 4:3 en boy oranı ile kaydedin. Sırasıyla
(MENU)  [Gör.
şu seçimleri yapın;
Geniş Mod]  [4:3] 
Kal./Boyut]  [
(s. 75).
 Videoların görüntülenmesi için A/V bağlantı
kablosu kullanılıyorsa, videolar standart
çözünürlüklü (STD) görüntü kalitesinde
görüntülenir.

 Notlar
Uzaktan kumanda ile yapamayacağınız bazı
işlemler olabilir.
 Kameranızı ayarlamak için, sırasıyla şu
(MENU)  [Kurulum]
seçimleri yapın;
 [ (Bağlantı)]  [HDMI KONTROLÜ]

 [Açık] (varsayılan ayar) 
.

 Televizyonunuzu da uygun şekilde ayarlayın.
Ayrıntılar için televizyonun kullanım
kılavuzuna bakın.
 “BRAVIA” Sync’in çalışması BRAVIA
modeline göre değişebilir. Ayrıntılar için
televizyonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

TV/VCR’ınızda 21 pinli adaptör
(EUROCONNECTOR) bulunuyorsa
Oynatılacak görüntüleri görmek için
21 pinli bir adaptör kullanın (ayrı olarak
satılır).
TV/VCR
İpuçları
Televizyonu kapattığınızda, kamera da eş
zamanlı olarak kapanır.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
Kameranızı 2008 yılında veya daha
sonra piyasaya sürülmüş “BRAVIA” Sync
uyumlu bir televizyona HDMI kablosu ile
bağladığınızda, kameranızı televizyonun
uzaktan kumandası ile çalıştırabilirsiniz.
Televizyonunuzun uzaktan
kumandasındaki SYNC MENU düğmesine
basarak kameranızın menüsünü
çalıştırabilirsiniz. Televizyonunuzun
uzaktan kumandasındaki yukarı/aşağı/
sola/sağa düğmelerini kullanarak Olay
Görünümü gibi kamera ekranlarını
görüntüleyebilir, seçtiğiniz videoları
oynatabilir veya seçtiğiniz fotoğrafları
görüntüleyebilirsiniz.
A/V bağlantı kablosunun sarı ucunu, video
girişine ve beyaz (sol kanal) veya kırmızı (sağ
kanal) ucunu televizyonun veya VCR’ın ses
girişine bağlayın.
İçindekiler

“BRAVIA” Sync kullanımı



TR
32
İndeks
İpuçları
Görüntü çıkışı için birden fazla tipte kablo
kullanılıyorsa televizyon girişlerinin önceliği şu
şekilde olmalıdır:
HDMI  aksesuar  S VIDEO  video
HDMI (Yüksek Çözünürlüklü Multimedya
Arabirimi), video/ses sinyallerini birlikte
göndermek için kullanılan bir arabirimdir.
HDMI OUT ucu ile yüksek kalitede görüntüler
ve dijital ses alınabilir.


Gelişmiş işlemler


Zumlama
Keskin bir odaklamanın yapılabilmesi için,
kamera ile çekilen konu arasındaki minimum
mesafe geniş açıda yaklaşık 1 cm ve telefotoda
yaklaşık 80 cm olmalıdır.
[
SteadyShot] öğesi [Aktif] konumunda
olmadığı sürece, optik zumlamayı kullanarak
görüntüleri 30 kata kadar büyütebilirsiniz.
İçindekiler
Video ve fotoğraf
çekimi için
kullanılabilecek yararlı
işlevler
İpuçları
Daha fazla zum yapmak istiyorsanız, [Dijital
Zoom] ayarını kullanabilirsiniz.

Otomatik zum düğmesiyle, resimleri
orijinal boyutlarının 42 katına kadar
büyütebilirsiniz. Görüntüleri ayrıca
LCD ekrandaki / düğmesiyle de
büyütebilirsiniz.

Otomatik olarak daha iyi
görüntülerin kadedilmesi (Akıllı
otomatik)
Video veya fotoğraf kayıt ekranında
 [Açık]/
sağ alt köşedeki
[Kapalı] 
düğmesine basın.
Daha geniş görüş açısı Yakın açı
(Geniş açı)
(Telefoto)
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
Kameranızı konuya doğru çevirdiğinizde,
kamera şu üç tespit modunun optimum
kombinasyonunu kullanarak kayıt yapar:
Yüz algılama, Sahne algılama ve Kamera
sarsıntısı algılama (varsayılan ayarlarda
[Açık] konumundadır). Kamera bir konuyu
algıladığında, algılanan koşula karşılık
gelen simgeler görüntülenir.
Zum işlemini daha yavaş yapmak için
otomatik zum düğmesini hafifçe hareket
ettirin. Daha hızlı zum yapmak için ise
düğmeyi daha hızlı hareket ettirin.
Sahne algılama
(Manzara),
 (Ters ışık),
(Alacakaranlık), (Projektör ışığı),
(Zayıf ışık), (Makro)
TR
33
İndeks
Yüz algılama
(Portre), (Bebek)
Kamera yüzleri algılar ve odaklamayı, rengi
ve pozlamayı uygun şekilde ayarlar.
 Notlar
Parmağınızı otomatik zum düğmesinin
üstünde tuttuğunuzdan emin olun. Parmağınızı
otomatik zum düğmesinden çektiğiniz takdirde,
otomatik zum düğmesinin çalışma sesi de
kaydedilebilir.
 LCD ekrandaki
/ düğmesiyle zum hızını
değiştiremezsiniz.

Kamera sarsıntısı algılama
(Yürüme), (Tripod)
Kamera, kamera sarsıntısı olup olmadığını
algılar ve optimum telafiyi uygular.
Kaydedilen görüntü kalitesi
değişecektir.
 Notlar
Kamera, kayıt koşullarına bağlı olarak beklenen
sahne veya konuyu algılayamayabilir.
İçindekiler
 Sırasıyla şu seçimleri yapın;
.

Kamera sahneye bağlı olarak en etkili
ayarları otomatik olarak seçer.
İpuçları
Yalnızca seçilen görüntü kalitesinde
video kaydedebilir, oynatabilir veya
düzenleyebilirsiniz. Başka bir görüntü
kalitesinde video kaydetmek, oynatmak veya
düzenlemek için, bu ayarı değiştirin.



Yüksek çözünürlüklü (HD) veya
standart çözünürlüklü (STD)
görüntü kalitesinin seçimi
Yüksek çözünürlüklü (HD) görüntü
kalitesinde kayıt yaparken, video
kalitesini seçmek için kayıt modunu
değiştirebilirsiniz (varsayılan ayarlarda
] konumundadır). Kayıt
[Standart
ortamın kayıt süresi kayıt moduna bağlı
olarak değişir.
 Sırasıyla şu seçimleri yapın;
(MENU)  [Gör. Kal./Boyut] 
[
KAYIT modu].
 Sırasıyla şu seçimleri yapın;
(MENU)  [Gör. Kal./Boyut] 
[
/
Ayarı].
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
Kayıt modunun değiştirilmesi
Kaliteli görüntüler kaydetmenize olanak
sağlayan yüksek çözünürlüklü (HD)
görüntü kalitesi veya birçok aygıtla uyumlu
şekilde oynatılabilecek görüntüler elde
etmenizi sağlayan standart çözünürlüklü
(STD) görüntü kalitesi arasında seçim
yapabilirsiniz (varsayılan ayarlarda
HD Kalitesi] konumundadır).
[
Görüntü kalitesini kayıt durumuna veya
oynatma aygıtına göre seçin.
 İstediğiniz kayıt modunu seçin.
İndeks
 Görüntüleri yüksek çözünürlüklü
(HD) görüntü kalitesinde
HD
kaydetmek için [
Kalitesi] seçimini veya standart
çözünürlüklü (STD) görüntü
kalitesinde kaydetmek için
[
STD Kalitesi] seçimini yapın.
Seçilebilecek kayıt modları [
Kare
Hızı] ayarına (s. 74) bağlı olarak değişir.
* Seçilen kayıt moduyla çekilen bir video
bir ortama kaydedilemiyorsa, o ortam
simgesi üzerinde işareti belirir.
TR
34

 [En
Görüntülerin kaydedilebileceği ortam
çeşitleri, seçilen kayıt moduna göre
değişecektir.
Harici aygıtlar kullanılarak kayıt işlemi
hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. sayfa 52.

Odak takibi işlevinin kullanılması
Kayıt modu
PS*
FX
Dahili kayıt
ortamı
Bir yüze dokunduğunuzda
Yüzün etrafında çift çizgili bir çerçeve
belirir ve kamera odaklamayı, rengi ve
pozlamayı otomatik olarak ayarlar.
Bellek kartı
Harici aygıtlarda
Yüz dışında bir noktaya
dokunduğunuzda
Dokunduğunuz noktada çift çizgili bir
çerçeve belirir ve kamera odaklamayı
otomatik olarak ayarlar.
Harici ortam
(USB depolama
aygıtları)
—
AVCHD kayıt
diskleri
—
—
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
Takip etmek istediğiniz konuya LCD
ekrandan dokunduğunuzda, kamera seçilen
konuyu takip etmeye başlayacak ve bir
video kaydedecektir.
FH/
HQ/LP
Bu kamerada
Blu-ray diskler
İçindekiler

Kayıt modları ve ortam
Ortam çeşitleri
Yük. Kalite
] (AVC HD 24M (FX))
] (AVC HD 17M (FH))
Kalite
 [Standart
] (AVC HD 9M (HQ))
(varsayılan ayar)
 [Uzun Süre
] (AVC HD 5M (LP))
Standart görüntü kalitesinde (STD) çekim
modu şu değerle sınırlıdır.
] (STD 9M (HQ))
 [Standart
“M”, örneğin “24M”de olduğu gibi “Mbps”yi
ifade eder.
 [Yüksek
düğmesine basın.
* [PS] ayarı yalnızca [
Kare Hızı] öğesi [50p]
konumuna ayarlandığında yapılabilir.
İpuçları
Videolar, yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi
(HD) PS modu seçildiğinde 1920  1080/50p
formatında ve FX veya FH modu seçildiğinde
AVCHD 1920  1080/50i formatında
kaydedilir. Yüksek çözünürlüklü (HD) görüntü
kalitesi HQ veya LP modu seçiliyken ise
görüntüler AVCHD 1440  1080/50i biçiminde
kaydedilir.
Aşağıdaki yüksek çözünürlüklü (HD) görüntü
kalitesinde çekim modlarını seçebilirsiniz.
 [50p Kalite
] (AVC HD 28M (PS))


Çift çizgili bir çerçeve belirecektir.
TR
35
İndeks

Takip etmek istediğiniz yüze veya
noktaya dokunun
Takip işlevini durdurmak için, LCD
/
ekranın sağ alt köşesinde beliren
düğmesine basın.
 Notlar
Kare hızı ve kayıt modu [50i]/[En Yük. Kalite
] veya [50p]/[50p Kalite
] konumuna
ayarlanırsa, video kaydı sırasında Gülümseme
deklnşrü işlevini kullanamazsınız.
 Kayıt koşullarına, konu koşullarına ve
kameranızın ayarına bağlı olarak gülüşler
algılanamayabilir.





Video kaydı sırasında yüksek
kaliteli fotoğraf çekimi (Dual Rec)
Video çekimi sırasında PHOTO düğmesine
basarak fotoğraf çekebilirsiniz.
Gülümsemelerin otomatik olarak
kaydedilmesi (Gülümseme
deklnşrü)
 Notlar
Kayıt ortamı kapasitesinin yeterli olmaması
veya sürekli olarak fotoğraf çekimi yapmanız
simgesi görüntülenebilir.
durumunda
görüntülenirken fotoğraf çekemezsiniz.
 Seçilen [
KAYIT modu] veya [
Kare
Hızı] moduna bağlı olarak, LCD ekranda
simgesi görüntülenir ve Dual Rec işlevini
kullanamayabilirsiniz.

Video kaydı sırasında kamera bir kişinin
gülüşünü algıladığında otomatik olarak bir
fotoğraf kaydedilir (varsayılan ayarlarda
[İkili Yakalama] konumundadır) (sayfa 72).
Olası gülüş algılama çekimi için hedeflenen
yüzün çevresinde turuncu renkli bir çerçeve
görünür.
İpuçları
(Video) konumundayken,
MODE lambası,
fotoğrafların boyutu [3,0M] (16:9) veya [2,2M]
(4:3) olur.
(Fotoğraf) lambası yanıyorsa, kayıt bekletme
sırasında da aynı şekilde fotoğraf çekebilirsiniz.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
İpuçları
Olası gülüş algılama çekimi için hedeflenen
yüzün çevresindeki çift çizgili çerçeve
turuncuya döner.
Dokunduğunuz yüz LCD ekrandan kaybolursa,
[Yüz Algılama] (s. 72) adımında seçilen konu
önceliklidir. Dokunduğunuz yüz ekrana geri
dönerse, dokunduğunuz yüz önceliklidir.


İpuçları
Yüz algılama ve gülüş algılama önceliği olan
kişiyi [Yüz Algılama] seçeneğiyle (s. 72)
seçebilirsiniz. LCD ekrandaki algılama
çerçevesine dokunarak öncelikli konuyu
belirlediğinizde, çift çizgili çerçeveye sahip olan
yüz öncelik kazanır.
Bir gülümseme algılanmazsa, [Gülm. Algı
Hassaslığı] ayarını (s. 73) yapın.
İçindekiler
 Notlar
Ortamdaki ışığa veya kişinin saç stiline bağlı
olarak dokunduğunuz yüz algılanmayabilir.
Bu durumda, kayıt yaparken konuya yeniden
dokunun.
 Bir yüzü takip etmek istiyorsanız, [Yüz
Algılama] ayarını [Kapalı] dışında bir konuma
ayarlayın (varsayılan ayarlarda [Otomatik]
konumundadır).



TR
36
İndeks

Videolarınızın bir
özetini izleyin (Vurgulu
Oynatma)
Ayna modunda kayıt
LCD paneli kamera ile 90 derece yapacak
şekilde açın (), ve ardından lens tarafına
doğru 180 derece çevirin ().
İpuçları
düğmesine
Oynatma ekranında
basıldığında, o anda kullanabileceğiniz işlevler
görüntülenir ve böylece bu işlevleri kolayca
kullanabilmeniz sağlanır.


1
2
Kameranızın LCD ekranını açın.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
İpuçları
Çekilen konu, LCD ekranda ayna görüntüsü
olarak görüntülenir, ancak normal biçimde
kaydedilir.


İçindekiler
Kameranız rastgele Vurgulu Oynatma
sahneleri seçer, bunları bir araya getirir
ve yüksek çözünürlüklü (HD) görüntü
kalitesindeki video ve fotoğraflarınızın bir
özetini müzik ve görsel efektler eşliğinde
oynatır.
Görüntülenen Vurgulu Oynatma hoşunuza
giderse, “senaryo” olarak kaydedebilir ve
istediğiniz kadar oynatabilirsiniz. Ayrıca,
Vurgulu Oynatma sahnelerinin veya
senaryolarının veri formatını dönüştürerek
diğer ortamları kullanarak da Vurgulu
Oynatma sahnelerini veya senaryolarını
kolayca paylaşabilirsiniz. Böylece, bu
verileri İnternete yükleyebilir veya DVD’ler
oluşturabilirsiniz.
3
(Resimleri Görüntüle)
düğmesine basın.
Kameranız, Etkinlik Görünümünün
merkezinde görüntülenen etkinliği
Vurgulu Oynatmaya başlayacaktır.
TR
37
İndeks
/
() düğmelerini
kullanarak istediğiniz Etkinliği
seçin ve ardından şu seçimi yapın;
[ Vurgu] ().
Şu öğeleri ayarlayabilirsiniz:
Vurgulu Oynatma sırasında LCD ekranı

Ses düzeyini ayarlar
Öncekine
geçer
Sonraki

Durdurur
Bir Vurgulu Oynatmayı durdurmak için
Duraklatmak için
Durdurmak için
düğmesine basın.
düğmesine basın.

Bir Vurgulu Oynatmayı tekrar izlemek
için

Bir Vurgulu Oynatma bittikten sonra,
ekrandaki [Yeniden oynat] düğmesine
basın.

 Notlar
Bir Vurgulu Oynatma seçtiğiniz her seferde
Vurgulu Oynatma sahneleri değişecektir.


Vurgulu Oynatma için çeşitli ayarlar
yapabilirsiniz.
TR
38
İndeks
Vurgulu Oynatma ayarlarının
değiştirilmesi
[Oynatma Aralığı]
Oynatma aralığı olarak kullanılması için
etkinlik aralığının hangi etkinlikten hangi
etkinliğe kadar devam edeceğini belirleyerek
oynatılacak videoların aralığını ayarlayın ve
düğmesine basın.
ardından
Bir aralık ayarlanmazsa, kamara, Olay
Görünümünden seçilen etkinlik tarihi
aralığındaki görüntüleri oynatma aralığı olarak
oynatacaktır.
[Tema]
Vurgulu Oynatma için bir tema seçebilirsiniz.
Müzik kategorisi, temaya göre otomatik olarak
seçilecektir.
[Müzik]
Müzik seçebilir veya ekleyebilirsiniz.
[Uzunluk]
Vurgulu Oynatma parçasının uzunluğunu
ayarlayabilirsiniz.
[Ses Mikseri]
Orijinal sesler, müzikle birlikte çalar.
/
Orijinal seslerle müzik arasındaki dengeyi
düğmelerini kullanarak ayarlayabilirsiniz.
[Nokta Vurgula]
Vurgulu Oynatma için kullanılmasını
istediğiniz noktaları videodan veya fotoğraftan
seçebilirsiniz.
İstediğiniz videoyu veya fotoğrafı açın ve
ardından aşağıda açıklanan işlemleri uygulayın.
 Video: İstediğiniz videoyu oynatın ve
ardından Vurgulu Oynatmada kullanmak

istediğiniz noktaya gelindiğinde
seçimlerini yapın.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
İçerik
Duraklatma
İçindekiler
Vurgulu Oynatma sırasında şu
seçimleri yapın; [Vurgulama
Ayarı].
 Fotoğraf:
Vurgulu Oynatmada kullanmak
istediğiniz fotoğrafı açın ve ardından
düğmesine basın.
Kayıtlı bir senaryoyu silmek için
 Notlar
Vurgulu Oynatma için kullanılan sesler, 2 kanal
stereoya çevrilir.
 Vurgulu Oynatma durduğunda, [Oynatma
Aralığı] ayarı sıfırlanır.
 Kameranızı televizyon vs. gibi harici bir aygıta
bağlarsanız ve Vurgulu Oynatma veya Vurgulu
Oynatma Senaryosu izlerseniz, bu görüntüler
kameranızın LCD ekranında gösterilmeyecektir.

Vurgulu Oynatma sahnelerinin
veya senaryolarının çevrilmesi ve
paylaşılması
İpuçları
Vurgulu Oynatma bittikten sonra, ekrandan
[Vurgulama Ayarı] seçimini yapabilirsiniz.
Vurgulu Oynatma Kaydı
( Senaryo Kaydet)
 Vurgulu Oynatma veya Vurgulu
Oynatma senaryosu oynatıldıktan
sonra, ekrandan [Kaydet ve
Paylaş] seçimini yapın.
Bir Vurgulu Oynatmayı “Senaryo” olarak
kaydedebilirsiniz.
Vurgulu Oynatma sırasında şu
seçimleri yapın;  [ Senaryo
Kaydet] 
.

Kaydedilen bir senaryoyu oynatmak
için

Sırasıyla şu seçimleri yapın;
(MENU)
 [Oynatma İşlevi]  [ Senaryo],
.
istenilen senaryo ve son olarak
düğmesine basın.
Ardından, kameranız verileri hedef
biçime çevirmeye başlar.
TR
39
İndeks
Vurgulu Oynatma sahneleri veya kayıtlı
Vurgulu Oynatma senaryoları oynatılırken
düğmesine bastıktan sonra [Kaydet ve
Paylaş] seçimini yapabilirsiniz.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
Vurgulu Oynatmanın veya daha
önce kaydedilen Vurgulu Oynatma
senaryolarının veri formatını
çevirebilirsiniz; böylece diğer ortamları
kullanarak çevrilen verileri DVD’ler
oluşturmak kullanabilir veya bu verileri
İnternete yükleyebilirsiniz (Filmi Vurgula).


İçindekiler
Silmek istediğiniz senaryo oynatıldıktan
sonra ekrandan [ Senaryo Sil] seçimini
yapın veya silmek istediğiniz senaryo
düğmesine basın ve
oynatılırken
ardından [Sil] seçimini yapın.
Kameranızdan en iyi
sonucu elde edin
Bir Vurgulu Videoyu internete yüklemek
için
Videoların ve fotoğrafların silinmesi
Kayıt ortamından bazı videoları ve
fotoğrafları silerek kayıt ortamını
boşaltabilirsiniz.
 Notlar
Görüntüleri sildikten sonra geri
yükleyemezsiniz. Önemli videoları ve
fotoğrafları önceden kaydedin.
 Görüntüleri silerken pili veya AC Adaptörünü
kameradan çıkarmayın. Aksi takdirde kayıt
ortamı hasar görebilir.
 Görüntüleri bellek kartından silerken bellek
kartını çıkartmayın.
 Korunan videoları ve fotoğrafları silemezsiniz.
Silmeyi denemeden önce, videoların ve
fotoğrafların silinmeye karşı korunmalarını
kaldırın (s. 42).
 Kameranızda kayıtlı demo videosu korumalıdır
(HDR-CX160E/CX180E).
 Kaydedilen senaryolarda (s. 39) bulunan
videoları/fotoğrafları silerseniz, ilgili senaryolar
da silinir.
İçindekiler
Çevrim işlemi tamamlandıktan sonra
sırasıyla [Paylaş]  [Web’e Yükle]
seçimlerini yapın ve ardından LCD ekranda
verilen talimatları takip edin.

DVDirect Express kullanarak DVD
oluşturmak için
Bir Vurgulu Videoyu tekrar izlemek için
Çevrim işlemi tamamlandıktan sonra [İzle]
düğmesine basın.

“Filmi Vurgula” listesinden seçilen bir
Vurgulu Oynatmayı izlemek için

Sırasıyla şu seçimleri yapın;
(MENU)
 [Oynatma İşlevi]  [Filmi Vurgula] 
istenilen Vurgulu Video.

 Notlar
Çevrilen veriler, standart görüntü kalitesinde
(STD) olur.

(Resimleri Görüntüle)
düğmesine basın (s. 26).
 Sırasıyla şu seçimleri yapın;
(MENU)  [Düzenl./Kopyal.] 
[Sil].
TR
40
İndeks
İpuçları
Bir görüntüyü Etkinlik Dizini ekranından
seçerek oynatırsanız, o görüntüyü oynatma
ekranındaki düğmesini kullanarak
silebilirsiniz.
Kayıt ortamında kayıtlı tüm görüntüleri
silmek ve kayıt ortamındaki tüm kayıt alanını
boşaltmak için ortamı biçimlendirin (s. 77).
Bir dizin ekranında aynı anda birçok görüntüyü
görüntülemenize olanak sağlayan küçük
boyutlu görüntüler “küçük resim” olarak
adlandırılır.


Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
Çevrim işlemi tamamlandıktan sonra
sırasıyla [Paylaş]  [DVDirect Express’le
DVD oluşt.] seçimlerini yapın ve ardından
LCD ekranda verilen talimatları takip edin.


/
düğmelerini kullanarak
istediğiniz etkinliği seçin ve ardından
düğmesine basın.
[
/
Ayarı] öğesi [
STD
Kalitesi] konumuna ayarlandığında,
görüntülenir.
yerine

Görüntüyü onaylamak için istediğiniz
küçük resim üzerine basın ve bir süre basılı
tutun. Bir önceki ekrana dönmek için
düğmesine basın.
Sırasıyla şu seçimleri yapın;
.

Kaydedilen videoların ve
fotoğrafların korunması (Koruma)
Yanlışlıkla silmemeniz için, videoları ve
fotoğrafları koruyabilirsiniz.
Korumalı görüntülerde  simgesi
görüntülenecektir.


Görüntüyü onaylamak için istediğiniz
küçük resim üzerine basın ve bir süre basılı
tutun. Bir önceki ekrana dönmek için
düğmesine basın.
(Resimleri Görüntüle)
düğmesine basın (s. 26).
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
 Silinecek videolara veya
fotoğraflara dokunarak
üzerlerinde işaretinin çıkmasını
sağlayın.
İçindekiler
 Videoları seçmek ve silmek
için, sırasıyla şu seçimleri yapın;
[Birden çok görüntü] 
[
FİLM]/[
FOTOĞRAF]/
[
FİLM/FOTOĞR.].
 Sırasıyla şu seçimleri yapın;
(MENU)  [Düzenl./Kopyal.] 
[Koru].
 Sırasıyla şu seçimleri yapın;


.
Bir etkinlikteki tüm videoları/
fotoğrafları bir seferde silmek için
3. adımda [Olaydaki Tüm Sçmlr]
seçimini yapın.

TR
41
[
/
Ayarı] öğesi [
STD
Kalitesi] konumuna ayarlandığında,
görüntülenir.
yerine
İndeks
 Videoları seçmek ve korumaya
almak için, sırasıyla şu seçimleri
yapın; [Birden çok görüntü] 
FİLM]/[
FOTOĞRAF]/
[
[
FİLM/FOTOĞR.].
Seçilen görüntülerin üzerinde
görüntülenir.

işareti
Görüntüyü onaylamak için istediğiniz
küçük resim üzerine basın ve bir süre basılı
tutun. Bir önceki ekrana dönmek için
düğmesine basın.
Sırasıyla şu seçimleri yapın;
.

İçindekiler
 Korunacak videolara ve
fotoğraflara dokunun.
Bir etkinliğin korumasını kaldırmak için

Yukarıdaki 3. adımda [Olydk tüm sçmlr
kldr] seçimini yapın, istediğiniz videoları/
fotoğrafları seçin ve ardından sırasıyla şu


.
seçimleri yapın;
Görüntüyü onaylamak için istediğiniz
küçük resim üzerine basın ve bir süre basılı
tutun. Bir önceki ekrana dönmek için
düğmesine basın.
Görüntülerin kopyalanması
(HDR-CX160E/CX180E)
Kameranızın dahili kayıt ortamında
kayıtlı görüntüleri bir bellek kartına
kopyalayabilirsiniz.
Bu işleme başlamadan önce kameranıza bir
bellek kartı takın.
Videoların ve fotoğrafların korumasını
kaldırmak için
 Notlar
Bellek kartına ilk defa bir görüntü kaydederken
bir görüntü veritabanı dosyası oluşturmak için,
(MENU)
sırasıyla şu seçimleri yapın;
 [Kurulum]  [ (Ortam Ayarları)] 
[Resim Vt. Dos. Onar]  [Bellek Kartı].
 Çoğaltma işlemi sırasında pilin bitmesini
önlemek için ürünle verilen AC Adaptörünü
kullanarak kamerayı elektrik prizine takın.

4. adımda işareti bulunan videoya veya
fotoğrafa dokunun.
işareti kaybolacaktır.
Bir etkinlikteki tüm videoları/
fotoğrafları bir seferde korumaya almak
için
İpuçları
Kopyalama işlemi tamamlandıktan sonra
görüntünün orijinal kopyası silinmeyecektir.
Bu kamera ile çekilen ve kayıt ortamına
kaydedilen görüntüler “orijinal” olarak
adlandırılır.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
 Sırasıyla şu seçimleri yapın;


.

3. adımda [Olydk tüm sçmlr ayrl]
seçimini yapın.



/
düğmelerini kullanarak
istediğiniz etkinliği seçin ve ardından
düğmesine basın.
TR
42
(Resimleri Görüntüle)
düğmesine basın (s. 26).
İndeks


Görüntüyü onaylamak için istediğiniz
küçük resim üzerine dokunun.Seçim
düğmesine
ekranına dönmek için
basın.
[Olaydaki Tüm Sçmlr]: Kopyalanacak
Etkinliği seçin ve ardından
düğmesine basın. Birden fazla Etkinlik
seçemezsiniz.
Ortam seçim ekranı açılacaktır.
 Kopyalanacak görüntüler için
hedef ve kaynağı belirlemek için
istediğiniz öğeye dokunun.
İçindekiler
 Sırasıyla şu seçimleri yapın;
(MENU)  [Düzenl./Kopyal.] 
[Kopya].
 Sırasıyla şu seçimleri yapın;


.
[Dahili Bellek Bellek Kartı]
[Kopya] ekranı görüntülenecektir.
İpuçları
Kopyalama işlemi tamamlandıktan sonra
videoları veya fotoğrafları kontrol etmek
için, [Ortam Seçimi] özelliğini kullanarak
hedef ortamını seçin ve ardından kopyalanan
videoları/fotoğrafları oynatın (s. 19).
Görüntüleri farklı tiplerde harici ortamlara
kopyalayabilirsiniz (s. 52).

 Kopyalama işlemi tipini seçin.

[Birçok Görüntü]: Birden fazla görüntü
seçmek ve kopyalamak içindir
[Olaydaki Tüm Sçmlr]: Belirli
bir etkinliğin tüm görüntülerini
kopyalamak içindir
Bir videonun bölünmesi
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın

Gereksiz bölümlerini silmek üzere bir
videoyu bölebilirsiniz.
 Kopyalamak istediğiniz görüntü
tipine dokunun.
 Video oynatma ekranından
sırasıyla  [Böl] seçimlerini
yapın.
 Kopyalanacak görüntüyü seçin.
düğmesine basın ve
ardından filmi sahnelere bölmek
istediğiniz anda
düğmesine
basın.
Video duraklatılacaktır.
TR
43
İndeks

[Birçok Görüntü]: Kopyalanacak
görüntüye dokunarak, ardından
görüntü üzerinde işareti belirecektir.
Birden fazla görüntü seçebilirsiniz.
 Bölme noktasını daha hassas
ayarlamak için
/
düğmelerini kullanın.
Videodan fotoğraf yakalama
(HDR-CX160E/CX180E)
 Bir videonun oynatma
ekranından sırasıyla 
[Fotoğraf Yakala] seçimlerini
yapın.
Seçilen videonun başına döner
İçindekiler
Kayıt ortamına kaydedilen videolardan
fotoğraf yakalayabilirsiniz.
[Fotoğraf Yakala] ekranı
görüntülenecektir.
 Sırasıyla şu seçimleri yapın;

.
 Notlar
Videoları böldükten sonra geri
birleştiremezsiniz.
 Korumalı bir videoyu bölemezsiniz. Bölmeye
çalışmadan önce bölmek istediğiniz videonun
korumasını kaldırın (s. 42).
 Videoyu bölerken pili veya AC Adaptörünü
kameradan çıkarmayın. Aksi takdirde kayıt
ortamı hasar görebilir.
 Bellek kartındaki videoları bölerken, bellek
kartını çıkartmayın.
 Kamera bölme anını yarım saniyelik aralıklarla
düğmesine bastığınız an ile
seçtiğinden,
videonun bölündüğü an arasında çok küçük bir
fark olabilir.
 Kaydedilen senaryolarda (s. 39) bulunan
videoları bölerseniz, ilgili senaryolar silinir.
 Kamerada yalnızca basit düzenleme seçenekleri
mevcuttur. Daha gelişmiş düzenleme
seçenekleri için ürünle verilen “PMB”
programını kullanın.

düğmesine basın ve
ardından fotoğraf çekmek
düğmesine
istediğiniz anda
basın.
Video duraklatılacaktır.
 Yakalama noktasını daha
hassas ayarlamak için
/
düğmelerini kullanın.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın

Seçilen videonun başına döner
düğmesine basın.
Yakalama işlemi sona erdiğinde ekran
duraklama durumuna döner.
TR
44
İndeks

 Notlar
Görüntü boyutu, videonun görüntü kalitesine
bağlı olarak sabitlenir. Video, aşağıdaki görüntü
kalitesi düzeylerinden birinde kaydedilmişse,
görüntü boyutu aşağıda gösterildiği şekilde
ayarlanacaktır.
 Yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi (HD):
2,1 M (16:9)
 Standart çözünürlüklü (STD) görüntü
kalitesinde geniş en boy oranı (16:9): 0,2 M
(16:9)
 Standart çözünürlüklü görüntü kalitesinde 4:3
en boy oranı: 0,3 M (4:3)
 Fotoğrafları kaydetmek istediğiniz kayıt
ortamında yeterli boş alan olmalıdır.
 Yakalanan fotoğrafların kayıt tarihi ve saati,
videonun kayıt tarihi ve saatiyle aynıdır.
 Fotoğrafın yakalandığı videoda veri kodu
yoksa fotoğrafın kayıt tarihi ve saati, fotoğrafın
videodan alındığı tarih ve saat olarak
ayarlanacaktır.

İçindekiler
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
İndeks
TR
45
Video ve fotoğrafların bilgisayarla kaydedilmesi
Disk oluşturma yönteminin seçilmesi (bilgisayar)
Disk tipi
Yöntemin seçilmesi
Video ve fotoğrafların
Görüntülerin yüksek
çözünürlüklü (HD)
görüntü kalitesinde
bir Blu-ray diske
kaydedilmesi içindir
bilgisayara aktarılması (s. 49)

Yüksek çözünürlüklü (HD)
görüntü kalitesinde bir
Blu-ray disk* oluşturulması
(s. 51)
Görüntülerin yüksek
çözünürlüklü (HD)
görüntü kalitesinde
bir AVCHD kayıt
diskine kaydedilmesi
içindir
Video ve fotoğrafların
AVCHD formatlı oynatma
aygıtları (bir Sony
Blu-ray disk oynatıcı,
PlayStation3, vs.)
bilgisayara aktarılması (s. 49)

Yüksek çözünürlüklü
(HD) görüntü kalitesinde
bir AVCHD kayıt diski
oluşturulması (s. 50)
Video ve fotoğrafların
bilgisayara aktarılması (s. 49)

Standart çözünürlüklü (STD)
görüntü kalitesinde disk
oluşturulması (s. 50)
Normal DVD oynatma
aygıtları (DVD oynatıcı, DVD
oynatabilen bilgisayarlar vs.)
İndeks
Görüntüleri dağıtmak
için bir diske standart
çözünürlüklü (STD)
görüntü kalitesinde
kopyalamak içindir
Blu-ray disk oynatma
aygıtları (Sony Blu-ray disk
oynatıcı, PlayStation3, vb.)
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
Tek dokunuşla disk oluşturma
(Disc Burn) (s. 48)
Oynatıcı
İçindekiler
Yüksek çözünürlüklü (HD) görüntü kalitesinde bir disk veya kameranıza kayıtlı yüksek
çözünürlüklü (HD) görüntü kalitesindeki videolardan veya fotoğraflardan standart
çözünürlüklü (STD) görüntü kalitesinde bir disk oluşturulması için kullanılabilecek
birkaç yöntem mevcuttur. Disk oynatıcınıza uygun yöntemi seçin.
* Bir Blu-ray disk oluşturulması için, “PMB” yazılımında mutlaka BD Add-on Software uygulamasının
kurulu olması gerekir (s. 51).
TR
46
“PMB” yazılımı ile kullanabileceğiniz diskler
Disk tipi
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
DVD-RW/DVD+RW
Özellikleri
Tekrar yazılamaz
Tekrar yazılabilir
İçindekiler
“PMB” yazılımıyla birlikte aşağıdaki tiplerde, 12 cm’lik diskler kullanabilirsiniz Blu-ray diskler
için, bkz. sayfa 51.
 Notlar
PlayStation3 sistem yazılımının en son sürümünü kullanmak için, PlayStation3’ünüzü daima güncel
tutun.
 PlayStation3 bazı ülkelerde/bölgelerde mevcut olmayabilir.

Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
İndeks
TR
47
Tek dokunuşla disk
oluşturma
(Disc Burn)
2
 Notlar
Yüksek çözünürlüklü (HD) görüntü
kalitesindeki videolar (varsayılan ayar) ile bir
AVCHD kayıt diski oluşturulur.
KAYIT modu] ayarı [HD FX] veya [50p
 [
] konumundayken kaydedilen
Kalite
videolardan AVCHD kayıt diskleri
oluşturulamaz.
 Disc Burn işleviyle Blu-ray disk oluşturulamaz.
 Yüksek çözünürlüklü (HD) görüntü
kalitesindeki videolardan standart çözünürlüklü
(STD) görüntü kalitesinde bir disk oluşturmak
için, öncelikle videoları bilgisayara aktarın
(s. 49) ve ardından standart çözünürlüklü
(STD) görüntü kalitesinde bir disk oluşturun
(s. 34).
 Önceden “PMB” programını kurun, ancak
“PMB” programını henüz başlatmayın.
 Bu işlem için ürünle verilen AC Adaptörünü
kullanarak kameranızı elektrik prizine bağlayın
(s. 15).
 Kameranızdaki Disc Burn işlevini kullanarak,
[Ortam Seçimi] menüsüyle seçilen kayıt
ortamında kayıtlı video ve fotoğrafları
kaydedebilirsiniz.
İçindekiler
Kameranızı açın ve ardından
Yerleşik USB Kablosunu
kullanarak kameranızı
bilgisayarınıza bağlayın.
Kameranızda bulunan, ancak henüz Disc
Burn işlevi ile kaydedilmemiş videolar
ve fotoğraflar otomatik olarak bir diske
yazılabilir. Videolar ve fotoğraflar diske
kaydedilen görüntü kalitesinde kaydedilir.

Kamera ekranından [Disk Yazma]
seçimini yapın.
4
Bilgisayar ekranında verilen
talimatları takip edin.
 Notlar
Disc Burn işlevi yürütülürken, videolar ve
fotoğraflar bilgisayara kaydedilmez.

Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
3
1
Bilgisayarınızı açın ve DVD
sürücüsüne yeni bir disk
yerleştirin.

İndeks

Kullanabileceğiniz disk tipleri için bkz.
sayfa 47.
“PMB” programından başka bir program
otomatik olarak başlarsa, kapatın.
TR
48
Video ve fotoğrafların
bilgisayarla aktarılması
 Notlar
Bu işlem için ürünle verilen AC Adaptörünü
kullanarak kameranızı elektrik prizine bağlayın
(s. 15).

3
[Import] düğmesine tıklayın.
1
Kameranızı açın ve ardından
Yerleşik USB Kablosunu
kullanarak kameranızı
bilgisayarınıza bağlayın.

Videolar ve fotoğraflar bilgisayarınıza
aktarılır.
İşlem tamamlandığında, “PMB” ekranı
görüntülenir.
Kameranızda [USB Seçimi] ekranı
açılır.
Kamera ekranından [USB
Bağlantısı] seçimini yapın.


Ayrıntılı bilgi için bkz “PMB Help”.
İndeks
Bağlantı yapmadan önce, [Ortam Seçimi]
menüsünü (HDR-CX160E/CX180E)
kullanarak bilgisayarınıza aktarmak
istediğiniz görüntü verilerini içeren kayıt
ortamını seçin.
[USB Seçimi] ekranı açılmazsa, sırasıyla
(MENU) 
şu seçimleri yapın;
[Kurulum]  [ (Bağlantı)]  [USB
Bağlantısı].
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
2
Aktarılan ortam dosyalarının
kaydedileceği konumu değiştirmek
istiyorsanız sırasıyla [PMB]  [Tools]
 [Settings...]  [Import media files
to]  [Browse...] seçimlerini yapın ve
ardından istediğiniz konumu seçin.
İçindekiler
Kameranızdaki kayıtlı video ve fotoğraflar
bilgisayara aktarılabilir. Öncelikle
bilgisayarınızı açın.
Bilgisayar ekranında bir aktarma
penceresi açılır.
TR
49
Görüntülerin diske
kaydedilmesi
1
Bilgisayarınızı açın ve DVD
sürücüsüne yeni bir disk
yerleştirin.


“PMB” programını başlatın.
[Calendar] veya [Index] seçimini
yaparak tarihi veya klasörü seçin
ve ardından diske kaydetmek
istediğiniz videoyu seçin.


4

5
Önceden seçilenlere yeni videolar
eklemek için, ana pencereden istediğiniz
videoları seçin ve video seçim penceresine
sürükleyerek, bırakın.
Disk oluşturmak için ekranda
verilen talimatları takip edin.
Yüksek çözünürlüklü (HD) görüntü
simgesiyle
kalitesindeki videolar
belirtilir.
Birden fazla video seçmek için, Ctrl
düğmesini basılı tutarak, küçük sahne
resimlerine tıklayın.

Kullanmak istediğiniz disk tipini
seçmek için (Create Discs)
düğmesine basın.
Bir disk oluşturulması zaman alabilir.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
2
3
Kullanabileceğiniz disk tipleri için bkz.
sayfa 46.
“PMB” programından başka bir program
otomatik olarak başlarsa, kapatın.
İçindekiler
[Create DVD-Video Format Discs
(STD)]:
Standart çözünürlüklü (STD) görüntü
kalitesindeki videoları DVD’ye
kaydedebilirsiniz. Yüksek çözünürlüklü
(HD) görüntü kalitesindeki videoları
kaynak olarak seçebilirsiniz. Ancak,
bu tür videoların kaydedilmesi
videoların uzunluklarından daha
uzun sürebilir, çünkü video diske
kaydedilirken görüntü kalitesinin
yüksek çözünürlüklü (HD) görüntü
kalitesinden standart çözünürlüklü
(STD) görüntü kalitesine çevrilmesi
gerekir.
Bilgisayara kaydedilmiş videoları seçebilir
ve bu videoları bir diske kaydedebilirsiniz.
AVCHD kayıt disklerinin bilgisayarda
oynatılması
AVCHD kayıt disklerini “PMB”
programının yüklü olduğu bir “Player for
AVCHD” ile oynatabilirsiniz.
Sırasıyla [Start]  [All Programs] 
[PMB]  [PMB Launcher]  [View] 
[Player for AVCHD] seçimlerini yapın.
Kullanımı ile ilgili bilgi için “Player for
AVCHD” yardımına bakın.
 Videolar bilgisayar ortamına bağlı olarak
kesintisiz şekilde oynatılamayabilir.
Video seçim ekranı açılır.
[Create AVCHD Format Discs (HD)]:
Yüksek çözünürlüklü (HD) görüntü
kalitesindeki videoları bir DVD’ye
kaydedebilirsiniz.
TR
50
İndeks
“Player for AVCHD” programını
başlatmak için
“Video Disc Copier” uygulamasını
kullanarak kaydedilmiş bir diski başka bir
diske kopyalayabilirsiniz.
Programı başlatmak için, sırasıyla [Start]
 [All Programs]  [PMB]  [PMB
Launcher]  [Disc Creation]  [Video
Disc Copier] seçimlerini yapın. Kullanımı
ile ilgili bilgi için “Video Disc Copier”
yardımına bakın.
 Yüksek çözünürlüklü (HD) görüntü
kalitesindeki videoları standart
çözünürlüklü (STD) görüntü kalitesine
dönüştürerek kopyalayamazsınız.
 Blu-ray diske de kopyalama
yapamazsınız.
İndeks
Disk sürücüsüne boş bir Blu-ray disk
yerleştirin ve düğmesine tıklayın
 “Görüntülerin diske kaydedilmesi”
işleminin 4. adımında (s. 50) [Create
Blu-ray Disc (HD)] seçimini yapın. Diğer
prosedürler, AVCHD disk oluşturulması
ile aynıdır.
 Ancak, bilgisayarınızın mutlaka Blu-ray
diskleri desteklemesi gerekir.
 Blu-ray disklerin oluşturulması için
BD-R (tekrar yazılamayan) ve BD-RE
(tekrar yazılabilen) ortamlar mevcuttur.
Disk oluşturduktan sonra her iki disk
tipine de içerik ekleyemezsiniz.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
Disk kopyalanması
Önceden bilgisayara aktarılmış (s. 49)
yüksek çözünürlüklü (HD) görüntü
kalitesindeki videolardan Blu-ray disk
oluşturabilirsiniz.
Bir Blu-ray disk oluşturulması için, “PMB”
programında BD Add-on Software yüklü
olması gerekir. [BD Add-on Software]
programının kurulum ekranında “PMB”
düğmesine tıklayın ve uygulamayı ekranda
verilen talimatları takip ederek kurun.
 [BD Add-on Software] kurulurken,
bilgisayarın internete bağlı olması
gerekir.
İçindekiler
Blu-ray disk oluşturma
TR
51
Görüntülerin harici bir aygıtla kaydedilmesi
Görüntülerin harici bir aygıtla kaydedilmesi için
yöntem seçimi
Harici aygıtlar
Harici ortam aygıtı
Görüntülerin harici bir ortam
aygıtına yüksek çözünürlüklü
(HD) görüntü kalitesinde
kaydedilmesi.
Bağlantı kablosu
Sayfa
USB Adaptör kablosu
VMC-UAM1 (ayrı
olarak satılır)
54
DVDirect Express için
yerleşik USB kablosu
57
Yerleşik USB Kablosu
60
A/V bağlantı kablosu
(ürünle verilir)
61
İçindekiler
Harici bir aygıt kullanarak yüksek çözünürlüklü (HD) görüntü kalitesindeki videoları
kaydedebilirsiniz. Kullanılacak yöntemi aygıta göre belirleyin.
DVDirect Express DVD yazıcı
DVD yazıcı (DVDirect
Express hariç)
Görüntülerin bir DVD diskine
yüksek çözünürlüklü (HD)
veya standart çözünürlüklü
(STD) görüntü kalitesinde
kaydedilmesi.
Sabit disk kaydedici, vs.
Görüntülerin bir DVD diskine
standart çözünürlüklü
(STD) görüntü kalitesinde
kaydedilmesi.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
Görüntülerin bir DVD
diskine yüksek çözünürlüklü
(HD) görüntü kalitesinde
kaydedilmesi.
Standart çözünürlüklü (STD) görüntü kalitesinde kaydedilen videolar
Kameranızı görüntülerin kayıtlı olduğu harici aygıta bağlamak için A/V bağlantı kablosunu
kullanın.
TR
52
İndeks
 Notlar
AVCHD kayıt diskleri yalnızca AVCHD formatıyla uyumlu aygıtlarda oynatılabilir.
 Yüksek çözünürlüklü (HD) görüntü kalitesindeki görüntülerin kaydedildiği diskler DVD
oynatıcılarda/kaydedicilerde kullanılmamalıdır. DVD oynatıcılar/kaydediciler AVCHD formatını
desteklemediklerinden, disk DVD oynatıcıdan/kaydediciden çıkarılamayabilir.


Diskleri kopyalarken veya oluştururken demo videosunu silin. Demo videosu silinmezse, kameranız
doğru şekilde çalışmayabilir. Ancak, demo videosunu silerseniz, bir daha geri yükleyemezsiniz.
Ayrıntılı bilgi için, 35. sayfadaki “Kayıt modları ve ortam” bölümüne bakın.
Oluşturulan diskin oynatılabileceği aygıtlar
İçindekiler
Görüntünün kayedildiği ortam tipleri
DVD diski (yüksek çözünürlüklü (HD) görüntü kalitesinde)
Sony Blu-ray disk oynatıcı veya PlayStation3 gibi AVCHD formatlı oynatma aygıtları.
DVD diski (standart çözünürlüklü (STD) görüntü kalitesinde)
DVD oynatıcı gibi normal DVD oynatma aygıtları.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
 Notlar
PlayStation3 sistem yazılımının en son sürümünü kullanmak için, PlayStation3’ünüzü daima güncel
tutun.
 PlayStation3 bazı ülkelerde/bölgelerde mevcut olmayabilir.

İndeks
TR
53
Görüntülerin harici
bir ortam aygıtıyla
kaydedilmesi
 Notlar
Bu işlem için, USB VMC-UAM1 Adaptör
Kablosu (ayrı olarak satılır) gereklidir.
 USB VMC-UAM1 Adaptör Kablosu bazı
ülkelerde/bölgelerde mevcut olmayabilir.
 Kameranızı ürünle verilen AC Adaptörünü
kullanarak elektrik prizine bağlayın (s. 15).
 Harici ortam aygıtıyla verilen kullanım
kılavuzuna bakın.



1
İpuçları
Harici ortam aygıtında kayıtlı görüntüleri
ürünle verilen “PMB” programını kullanarak
bilgisayarınıza aktarabilirsiniz.
2
Harici ortam aygıtının bir AC güç
kablosu varsa, bu kabloyu elektrik
prizine bağlayın.
Görüntülerin harici ortam
aygıtına kaydedilmesinden sonra
kullanılabilecek işlevler
 görüntülerin
kamera üzerinden oynatılması
 görüntülerin
“PMB” programına aktarılması
(s. 56)
3
USB Adaptör Kablosunu harici
ortam aygıtına bağlayın.
4
USB Adaptör Kablosunu
bilgisayarınızın  (USB) girişine
bağlayın.
Harici ortam aygıtı olarak
kullanılamayacak aygıtlar

Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
AC Adaptörünü ve güç kablosunu
kameranızın DC IN girişine ve
elektrik prizine bağlayın.


İçindekiler
Videoları ve fotoğrafları harici sabit disk
sürücüsü gibi harici ortam aygıtlarına (USB
depolama aygıtlarına) kaydedebilirsiniz.
Görüntüleri ayrıca kameranızda veya başka
bir oynatma aygıtında da oynatabilirsiniz.
sistemi vs. için biçimlendirilmişse,
harici ortam aygıtını kullanmadan önce
kameranızda tekrar biçimlendirin. Harici bir
ortam aygıtını kameranıza bağlandığında,
biçimlendirme ekranı görüntülenir. Bilgisayarda
biçimlendirmeye başlamadan önce, harici
ortam aygıtında önemli bilgilerin kayıtlı
olmadığından emin olun.
Çalıştırma şartlarını karşılayan her aygıtın
çalışması garanti edilmez.
Kullanılabilecek harici ortam aygıtlarıyla ilgili
ayrıntılı bilgi için, ülkenizde/bölgenizdeki Sony
destek web sitesini ziyaret edin.
LCD ekranda [Görüntü veritabanı
dosyası hazırlanıyor. Lütfen
bekleyin.] mesajı görüntülenirken,
USB kablosunun bağlantısının
kesilmediğinden emin olun. Kamera
ekranında [Resim Vt. Dos. Onar]
düğmesine
görüntüleniyorsa,
basın.
 Notlar
Kod fonksiyonu olan harici ortam aygıtlarını
kullanamayabilirsiniz.
 Kameranızda FAT dosya sistemi mevcuttur.
Harici aygıtın kayıt ortamı, NTFS dosya

TR
54
İndeks
Aşağıda sıralanan aygıtları harici ortam aygıtı
olarak kullanamazsınız.
 2 TB’nin üzerinde bir kapasiteye sahip ortam
aygıtları
 CD veya DVD sürücü gibi normal disk
sürücüleri
 USB hub ile bağlanan ortam aygıtları
 yerleşik USB hub’lı ortam aygıtları
 kart okuyucu
Harici ortam aygıtı bağlanırken
USB Adaptör
Kablosu
VMC-UAM1
(ayrı olarak
satılır)

Görüntülerin silinmesi vs. gibi harici
ortam aygıtıyla ilgili menü ayarlarını
değiştirebilirsiniz. Etkinlik Görünümünden
(MENU)
sırasıyla şu seçimleri yapın;
 [Düzenl./Kopyal.].
Harici ortam aygıtını bağlayın ve
kamera ekranındaki [Kopyala.]
düğmesine basın.
Harici ortam aygıtının bağlantısını
kesmek için
HDR-CX130E:
Bellek kartında (kameraya takılı olan)
kayıtlı, ancak henüz harici ortam
aygıtına kaydedilmemiş olan video ve
fotoğraflar bağlanan ortam aygıtına
kaydedilebilir.
HDR-CX160E/CX180E:
Kameranızın [Ortam Seçimi] öğesinde
seçilen kayıt ortamlarından birinde
kayıtlı, ancak henüz harici bir ortam
aygıtına kaydedilmiş videolar ve
fotoğraflar bağlanan harici ortam
aygıtına kaydedilebilir.

 Notlar
Harici ortam aygıtına kaydedebileceğiniz sahne
sayıları aşağıda verilmiştir. Ancak, harici ortam
aygıtında boş alan olsa bile, aşağıdaki sayıları
aşan sahneleri kaydedemezsiniz.
 Yüksek çözünürlüklü (HD) görüntü
kalitesindeki videolar: Maks. 3.999
 Standart çözünürlüklü (STD) görüntü
kalitesindeki videolar: Maks. 9.999
 Fotoğraflar: Maks. 40.000
Kaydedilebilecek sahne sayısı kaydedilen
görüntülerin tipine bağlı olarak daha az olabilir.

Bu işlem yalnızca yeni kaydedilmiş
görüntülerin olması durumunda
kullanılabilir.
İşlem tamamlandıktan sonra
kamera ekranındaki
düğmesine basın.
TR
55
İndeks
6
Kamera, harici ortam aygıtı oynatma
bekleme modundayken ([Olay
Görünümü] veya Etkinlik Dizini
düğmesine basın.
görüntülenirken)
USB Adaptör Kablosunu çıkartın.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
5
Bu bağlantı tipi için Yerleşik USB
Kablosunu kullanamazsınız.
İçindekiler
Harici ortam aygıtına kayıtlı görüntüler
LCD ekranda görüntülenir. Harici bir
ortam aygıtı bağlandığında, Etkinlik
Görünümü ekranında vs. USB simgesi
görüntülenir.

İstenilen video ve fotoğrafların
kaydedilmesi
 Kamera ekranından sırasıyla


seçimlerini yapın.
 Kameranızı harici ortam aygıtına
bağlayın ve [Kopyalamadan
oynat.] düğmesine basın.
Harici ortamın Etkinlik Görünümü
görüntülenir.
Harici ortam aygıtındaki
görüntüleri kamerada oynatmak
için
 Kameranızı harici ortam aygıtına
bağlayın ve [Kopyalamadan
oynat.] düğmesine basın.
 Kayıt ortamını (HDR-CX160E/
CX180E), görüntü seçim
yöntemlerini ve görüntü tipini
seçmek için ekranda verilen
talimatları takip edin.
Harici ortam aygıtının Etkinlik
Görünümü görüntülenir.
 Oynatmak istediğiniz görüntüyü
seçin ve ardından o görüntüyü
oynatın (s. 26).
Harici ortam aygıtında kayıtlı
görüntüleri kameranızın dahili kayıt
ortamına kopyalayamazsınız.

 [Birçok Görüntü] seçimini
yaptıktan sonra, kaydedilecek
görüntüye dokunun.

görüntülenir.
TR
56
İndeks
Onaylamak için LCD ekrandaki görüntüye
basın ve basılı tutun. Bir önceki ekrana
düğmesine basın.
dönmek için
Görüntüleri kameranıza bağlanan bir
televizyonda da görüntüleyebilirsiniz
(s. 30).
Yüksek çözünürlüklü (HD) görüntü
kalitesindeki videoları [Player for
AVCHD] kullanarak bilgisayarınızda
oynatabilirsiniz. [Player for AVCHD]
aygıtını başlatın ve [Settings] ile harici
ortam aygıtının bağlandığı sürücüyü seçin.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
 Sırasıyla şu seçimleri yapın;
(MENU)  [Düzenl./Kopyal.] 
[Kopya].

İçindekiler
Kameranızdaki istediğiniz görüntüleri
harici ortam aygıtına kaydedebilirsiniz.
[Olaydaki Tüm Sçmlr] seçimi yapıldıktan
/
düğmelerini
sonra,
kullanarak kopyalanacak etkinliği seçin.
Birden fazla etkinlik seçemezsiniz.
DVD yazıcı, DVDirect
Express ile disk
oluşturulması
[Doğrudan Kopya] işlemini manüel
gerçekleştirmek için
İçindekiler
DVD yazıcı ve DVDirect Express
(ayrı olarak satılır) kullanarak bir disk
oluşturabilir ve bu aygıtlarda oluşturulmuş
disklerdeki görüntüleri oynatabilirsiniz.
Ayrıca, DVD yazıcınızla birlikte verilen
kullanım kılavuzuna bakın.
Kameranız bir harici ortam aygıtına
bağlıyken, [Doğrudan Kopya] işlemini
manüel olarak uygulayabilirsiniz.
Harici ortam aygıtının [Olay
Görünümü] ekranından sırasıyla şu
(MENU)
seçimleri yapın;
 [Düzenl./Kopyal.]  [Doğrudan
Kopya].
[Kopyalanmayan resimleri kopyala.]
düğmesine basın.

Sırasıyla şu seçimleri yapın;
.
 Notlar
Bu işlem için ürünle verilen AC Adaptörünü
kullanarak kameranızı elektrik prizine bağlayın
(s. 15).
 DVDirect Express bu bölümde “DVD yazıcı”
olarak adlandırılacaktır.

 12
cm DVD-R
cm DVD+R
Aygıt iki katmanlı diskleri desteklemez.
 12
1
AC Adaptörünü ve güç kablosunu
kameranızın DC IN girişine ve
elektrik prizine bağlayın (s. 15).
2
Kameranızı açın ve DVD yazıcıyı
kameranızın  (USB) girişine
DVD yazıcının USB kablosuyla
bağlayın.
Bu bağlantı tipi için Yerleşik USB
Kablosunu kullanamazsınız.
3
DVD yazıcıya kullanılmamış
bir disk takın ve disk tepsisini
kapatın.
TR
57
İndeks

Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
Kullanılabilecek diskler
 Notlar
 Kameranız harici ortam aygıtını tanımazsa, şu
işlemleri uygulayın.
 USB Adaptör Kablosunu kameranıza geri
bağlayın.
 Harici ortam aygıtının bir AC güç kablosu
varsa, bu kabloyu elektrik prizine bağlayın.
4


5
Aşağıdaki durumlarda bu işlemi
gerçekleştirin:
HDR-CX130E
Bellek kartında (kameraya takılı olan)
kayıtlı, ancak henüz herhangi bir
diske kaydedilmemiş videolar diske
kaydedilebilir.
HDR-CX160E/CX180E
Kameranızın [Ortam Seçimi] öğesinde
seçilen kayıt ortamlarından birinde kayıtlı,
ancak henüz bir diske kaydedilmiş videolar
kaydedilebilir.
Kaydedilmemiş yüksek çözünürlüklü
(HD) ve standart çözünürlüklü (STD)
görüntü kalitesinde videolar varsa, bunlar
da görüntü kalitesine göre ayrı ayrı
disklere kaydedilir.
Kopyalamak istediğiniz dosyalar bir diske
sığmazsa, DVD yazıcıya boş bir disk
yerleştirin ve işlemi tekrarlayın.
 İstediğiniz
bir görüntüyü kopyalarken
diskin birden fazla kopyasını
oluştururken
 Aynı
 Kameranızı DVD yazıcıya bağlayın
ve [DİSK YAZMA SÇNĞ.] seçimini
yapın.
 Kaydetmek istediğiniz videoyu
(videoları) içeren kayıt ortamını
seçin (HDR-CX160E/CX180E) ve
ardından [İleri] seçimini yapın.
İşlem tamamlandıktan sonra
sırasıyla şu seçimleri yapın;

 (tepsi açılır)  diski
çıkartın  kamera ekranından
düğmesine basın.
6
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın

[DİSK YAZMA SÇNĞ.] işleminin
uygulanması
(DISC BURN)
İçindekiler
DVD yazıcıdan
öğesine basın.
düğmesine basın ve
ardından USB kablosunu çıkartın.
İpuçları
DISC BURN işlemiyle yazdırılacak videoların
toplam bellek boyutu disk boyutunu aştığında,
disk oluşturma işlemi sınıra ulaşıldığında
durdurulur. Diskteki son video kesilmiş olabilir.

İndeks

TR
58

görüntülenir.

Kalan Disk kapasitesi
Kameranızdaki videoları silmeden önce
kopyalama işleminin doğru şekilde
yapıldığından emin olmak için oluşturulan
diski oynatın.
Ekranda [Başarısız oldu.] veya [DİSK
YAZMA işlemi gerçekleştirilemedi.] mesajı
görüntülenirse, DVD yazıcıya başka bir disk
yerleştirin ve DISC BURN işlemini tekrar
deneyin.
İçindekiler
 Diske yazdırmak istediğiniz
videoya dokunun.
İpuçları
Disk sınırına kadar video kopyalanırsa, disk
oluşturma işlemi yaklaşık 20 ila 60 dakika sürer.
Kayıt moduna ya da sahne sayısına bağlı olarak
daha uzun da sürebilir.



 Kamera ekranından
seçimini yapın.
Bir diskin DVD yazıcıda oynatılması
 AC Adaptörünü ve güç kablosunu
kameranızın DC IN girişine ve
elektrik prizine bağlayın (s. 15).

Aynı içeriğe sahip başka bir disk
oluşturmak için yeni bir disk takın ve
[AYNI DİSKTEN OLUŞTUR] seçimini
yapın.
 Kameranızı açın ve DVD yazıcıyı
kameranızın  (USB) girişine
DVD yazıcının USB kablosuyla
bağlayın.
 İşlem tamamlandıktan sonra
kamera ekranından sırasıyla şu
seçimleri yapın; [Çık.] 
.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
Görüntüyü onaylamak için istediğiniz
küçük resim üzerine basın ve bir süre basılı
tutun. Bir önceki ekrana dönmek için
düğmesine basın.
 USB kablosunu kameranızdan
çıkartın.
TR
59
Kamerayı bir televizyona bağlayarak
videoları televizyonda oynatabilirsiniz
(s. 30).
İndeks

 Notlar
 Disk oluştururken aşağıdakileri yapmayın.
 Kamerayı kapatmayın
 USB kablosunu ya da AC Adaptörünü
çıkarmayın
 Kamerayı mekanik darbelere ve titreşime
maruz bırakmayın
 Bellek kartını kameradan çıkarmayın
 Oluşturduğunuz diski DVD
yazıcıya takın.
Diskteki videolar, kameranın dizin
ekranında görüntülenir.
 DVD yazıcıdaki oynatma
düğmesine basın.

Kameranızı yüksek çözünürlüklü (HD)
görüntü kalitesine sahip videolarla
uyumlu bir Sony DVD yazıcısı gibi
bir disk oluşturma aygıtına bağlamak
için USB kablosunu kullanın. Ayrıca,
bağlanacak aygıtla birlikte verilen kullanım
kılavuzlarına da bakın.
Kamera ekranıyla da çalıştırabilirsiniz.
 Notlar
Bu işlem için ürünle verilen AC Adaptörünü
kullanarak kameranızı elektrik prizine bağlayın
(s. 15).
 Sony DVD yazıcısı bazı ülkelerde/bölgelerde
mevcut olmayabilir.

düğmesine basın ve USB
kablosunu çıkarın.
1
AC Adaptörünü ve güç kablosunu
kameranızın DC IN girişine ve
elektrik prizine bağlayın (s. 15).
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
 İşlem tamamlandıktan sonra,
kamera ekranındaki
düğmesine basın ve sürücü
tepsisini açarak diski çıkartın.

İçindekiler
DVDirect Express
dışında bir DVD
yazıcı vb. ile yüksek
çözünürlüklü (HD)
görüntü kalitesinde
disk oluşturulması
2
Kameranızı açın ve kameranıza
Yerleşik USB Kablosunu
kullanarak bir DVD vb. yazıcı
bağlayın.
İndeks
Kameranızda [USB Seçimi] ekranı
açılır.
TR
60

[USB Seçimi] ekranı açılmazsa, sırasıyla
(MENU) 
şu seçimleri yapın;
[Kurulum]  [ (Bağlantı)]  [USB
Bağlantısı].
Kamera ekranından [USB
Bağlantısı] seçimini yapın.

4
Kamerayı A/V bağlantı kablosu ile
DVDirect Express haricinde bir disk
kaydediciye, bir Sony DVD yazıcıya vs.
bağlayarak, kamerada oynatılan görüntüleri
bir diske veya video kasetine kaydedebilir
ve kopyalayabilirsiniz. Aygıtı  veya 
seçenek ile bağlayın. Ayrıca, bağlanacak
aygıtlarla birlikte verilen kullanım
kılavuzlarına da bakın.
Görüntülenen kayıt ortamı modele göre
farklılık gösterebilir.
Videoları bağlanan aygıta
kaydedin.

 Notlar
Bu işlem için ürünle verilen AC Adaptörünü
kullanarak kameranızı elektrik prizine bağlayın
(s. 15).
 Sony DVD yazıcısı bazı ülkelerde/bölgelerde
mevcut olmayabilir.
 Yüksek çözünürlüklü (HD) görüntü
kalitesindeki videolar, standart çözünürlüklü
(STD) görüntü kalitesindeki videolar ile birlikte
kopyalanabilir.
İşlem tamamlandıktan sonra
kamera ekranından sırasıyla şu
seçimleri yapın;

.

6
USB kablosunu çıkarın.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
5
Ayrıntılar için, bağlanacak aygıtla birlikte
verilen kullanım kılavuzlarına bakın.
İçindekiler
3
Bir kaydedici vb. ile
standart çözünürlüklü
(STD) görüntü
kalitesinde disk
oluşturulması
İndeks
TR
61
A/V Uzaktan Kumanda
Konektörü
2
Giriş

S VIDEO
3
Kameranızı kayıt aygıtının girişlerine
bağlayın.
Kameranızda oynatma işlemini
başlatın ve kayıt cihazına
kaydedin.
VIDEO
(Sarı)
(Beyaz)
4
Ayrıntılar için kayıt aygıtınızla verilen
kullanım kılavuzlarına bakın.
Kopyalama işlemi sona erince,
önce kayıt aygıtını sonra
kameranızı durdurun.
(Kırmızı)
Sinyal iletimi
 Notlar
Kopyalama, analog veri aktarımı yoluyla
gerçekleştirildiğinden, görüntü kalitesi
bozulabilir.
 HDMI kablosu ile bağlanan kaydedicilere
görüntü kopyalayamazsınız.
 Tarih/saat bilgileri ve kamera verilerini
kopyalamak için, sırasıyla şu seçimleri yapın;
(MENU)  [Kurulum] 
(Oynatma Ayarları)]  [Veri Kodu] 
[
.
istenilen ayar 
 Görüntüleme aygıtlarının (televizyon vs.) ekran
boyutu 4:3 ise, sırasıyla şu seçimleri yapın;
(MENU)  [Kurulum] 
[ (Bağlantı)]  [TV Türü]  [4:3] 
.
 Kameranızı monofonik bir aygıta
bağlayacaksanız, A/V bağlantı kablosunun sarı
ucunu video girişine ve beyaz (sol kanal) veya
kırmızı (sağ kanal) ucunu aygıt üzerindeki ses
girişine bağlayın.
A/V bağlantı kablosu (ürünle verilir)

S VIDEO çıkışlı A/V bağlantı kablosu
(ayrı olarak satılır)
Bu kablo kullanılarak, A/V bağlantı
kablosuyla elde edilen görüntülerden
daha kaliteli görüntüler elde edilebilir.
A/V bağlantı kablosunun beyaz ve kırmızı
ucunu (sol/sağ ses) ve S VIDEO ucunu
(S VIDEO kanalı) bir S VIDEO kablosuyla
bağlayın. Yalnızca S VIDEO ucunu
takarsanız, ses alamazsınız. Sarı ucun
(video) bağlanmasına gerek yoktur.
Kayıt aygıtına kayıt ortamını
takın.

Kayıt aygıtınızın giriş seçicisi varsa giriş
moduna ayarlayın.
TR
62
İndeks
1
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın

AUDIO
(Sarı)
İçindekiler
Kameranızı A/V bağlantı
kablosuyla  (ürünle verilir)
veya S VIDEO çıkışına sahip bir
A/V bağlantı kablosuyla  (ayrı
olarak satılır) kayıt aygıtına (disk
kaydedici vs.) bağlayın.
Kameranın özelleştirilmesi
Menülerin kullanımı
Menü işlemlerine hakim olursanız kameranızdan daha çok keyif alabilirsiniz.
Kamerada 6 menü kategori altında çok sayıda menü öğesi bulunmaktadır.
Kamera/Mikrofon (Özelleştirilmiş çekim öğeleri)  s. 67
ör. Kal./Boyut (Görüntü kalitesinin veya boyutunun ayarlanması için kullanılan
G
öğeler)  s. 74
İçindekiler
Çekim Modu (Çekim modunun seçilmesi için kullanılan öğeler)  s. 65
Oynatma İşlevi (Oynatma öğeleri)  s. 76
Düzenl./Kopyal. (Düzenleme öğeleri)  s. 76
Kurulum (Diğer ayar öğeleri)  s. 77
Menülerin kullanımı
Menü öğelerini ayarlamak için aşağıda açıklanan prosedürleri takip edin.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
 Notlar
Kayıt veya oynatma koşullarına bağlı olarak bazı menü öğelerini ayarlayamayabilirsiniz.
 Menü ayar işleminden çıkmak veya bir önceki menü ekranına dönmek için
düğmesine basın.

TR
63
İndeks
[Kamera/Mikrofon] ve [Kurulum] menüleri alt kategorilere sahiptir. Alt kategori simgesine
bastığınızda, ekranda diğer alt kategori menüleri görüntülenir.
Gri menü öğeleri veya ayarlar kullanılamaz.
Menü listeleri
Gör. Kal./Boyut
Çekim Modu
KAYIT modu
Kare Hızı
/
Ayarı
Geniş Mod
x.v.Color
Grntü boyu
65
65
65
66
Kamera/Mikrofon
67
Spot Metre/Odak
68
Spot Metre
68
Spot Odak
68
Pozlama
68
Odak
68
Low Lux
69
(Foto. Makinesi Ayr.)
Sahne Seçimi
69
Yumuşak Geçiş
70
Zamanlayıcı
70
Oynatma İşlevi
Olay Görünümü
Filmi Vurgula
Senaryo
26
37
39
Düzenl./Kopyal.
Sil
Koru
Kopya*
Doğrudan Kopya
40
41
42
57
Kurulum
70
(Ortam Ayarları)
Ortam Seçimi*
19
SteadyShot
71
Ortam Bilgisi
77
SteadyShot
71
Biçimleme
77
Dijital Zoom
71
Resim Vt. Dos. Onar
88
Dönüşüm Merceği
72
Dosya Numarası
78
Otomatik Arka Işık
72
(Oynatma Ayarları)
Veri Kodu
78
Tele Makro
(Yüz)
Yüz Algılama
72
Gülümseme deklnşrü
72
Gülm. Algı Hassaslığı
73
(Mikrofon)
Dahili Zum Mikrofon
Ses Yüksklği Ayarları
(Bağlantı)
TV Türü
79
79
79
73
HDMI Çözünürlüğü
79
Rüzgar Sesi Azaltma
73
HDMI KONTROLÜ
80
Mikrofon Kay. Düzeyi
73
USB Bağlantısı
80
USB Bağlantı Ayarı
80
(Çekim Desteği)
Rehber Çerçeve
73
USB LUN Ayarı
81
Ekran Ayarları
74
Disk Yazma
48
TR
İndeks
Bileşen
64
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
(Manuel Ayarlar)
Beyaz Dengesi
34
74
34
75
75
75
İçindekiler
Film
Fotoğraf
Düz Ağır ÇEKİM
Golf Çekimi
Çekim Modu
(Genel Ayarlar)
Sesli Uyarı
(Çekim modunun seçilmesi
için kullanılan öğeler)
81
81
Otomatik Kapanma
81
LCD’den Gücü Aç
81
Language Setting
81
Kalibrasyon
99
Pil Bilgisi
82
Demo Modu
82
(Saat Ayarları)
Tarih ve Saat Ayarı
Film
Video kaydı yapabilirsiniz.
Fotoğraf
82
Tarih ve Saat Biçimi
82
Yaz Saati
82
Tarih ve Saat
82
Fotoğraf çekebilirsiniz.
Düz Ağır ÇEKİM (Yavaş çekim
kaydı)
83
Normal çekim koşullarında
yakalanamayan, hızlı hareket eden cisimler
ve hızlı hareketler yaklaşık 3 saniye
boyunca ağır çekim modunda çekilebilir.
[Düz Ağır ÇEKİM] ekranından START/
STOP düğmesine basın.
Yaklaşık 3 saniyelik bir video,
12 saniyelik ağır çekim video olarak
kaydedilir. [Kaydediliyor…] mesajı, kayıt
tamamlandığında kaybolur.
* HDR-CX160E/CX180E
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
Alan Ayarı
Kullanımı ile ilgili bilgi için, bkz.
“Menülerin kullanımı” (s. 63).
Varsayılan ayarlar  işaretiyle belirtilmiştir.
İçindekiler
LCD Parlaklığı
Kameranın kayda başladığı süreyi
değiştirmek için
Ayarı yapmak için [
[
/
/
] seçimini yapın.
] (Zamanlama)
TR
65
İndeks
START/STOP düğmesine bastıktan sonra
kayıt başlangıç noktasını seçin. Varsayılan
ayarlarda [3sn Sonra] konumundadır.
START/STOP düğmesine basılan nokta.
Sopanın topa
vurmasıyla çıkan ses*
START/STOP
düğmesine
bastığınız an
Kamera, görüntüleri bu 2 saniyelik
süre içerisinde kaydeder.
[3sn Önce]
İçindekiler
[3sn Sonra]
* Kamera, son 1 saniye içerisinde en yüksek sesin
 Notlar
 Sesleri kaydedemezsiniz.
 Görüntü kalitesi, normal çekim ile elde edilen
görüntü kalitesi kadar iyi değildir.
KAYIT modu] öğesi otomatik olarak
 [
] konumuna ayarlanır.
[Standart
 Standart çözünürlüklü (STD) görüntü kalitesi
modu seçildiğinde, videoları [Düz Ağır
ÇEKİM] ayarını kullanarak kaydedemezsiniz.
tespit edildiği noktayı sopanın topa vurduğu an
olarak ayarlar.
 Notlar
Kameranız sopanın topa vurmasıyla çıkan
sesi tespit edememesi halinde, etki noktasını
otomatik olarak START/STOP düğmesine
basıldığı anın 0,5 saniye öncesi olarak ayarlar
ve etki noktasından 1,5 saniye öncesiyle etki
noktasının 0,5 saniye sonrası arasında geçen
sürede bir video kaydeder.
 Fotoğrafların boyutu şu şekilde değişir;
1.920  1.080.
 Sesleri kaydedemezsiniz.
 Görüntü kalitesi, normal çekim ile elde edilen
görüntü kalitesi kadar iyi değildir.
KAYIT modu] öğesi otomatik olarak
 [
] konumuna ayarlanır.
[Standart
 Görüntü kalitesini standart çözünürlüklü (STD)
görüntü kalitesine ayarlarsanız, [Golf Çekimi]
özelliği ile video kaydedemezsiniz.

2 saniyelik hızlı bir hareketi karelere böler
ve ardından bu kareler video ve fotoğraf
olarak kaydedilir. Daha sonra oynatırken
golf veya tenis vuruşu gibi bir hareket
serisini görüntüleyebilirsiniz.
İpuçları
Zamanlayıcıyı kullanmak için, [ / ]
düğmelerini kullanın. [ / ] öğesi [Açık]
konumundayken, zamanlayıcı geri sayımını
başlatmak için START/STOP düğmesine basın.
Geri sayımının 0’a geldiği an, etki anı olarak
kabul edilir ve 0 anının öncesi ve sonrası
kaydedilir.
Kayıt sırasında kamera sarsıntısının yüksek
olduğu algılanırsa veya arka planda hareketli
konular varsa, görüntü analizi etkin şekilde
gerçekleştirilemez ve görüntülerde parazit
görülebilir. Görüntüleri kamerayı sabit tutarak
(örn. tripod kullanarak) çekmeniz önerilir.
Harici bir mikrofon takılı olsa bile, darbe sesi
dahili mikrofon tarafından kaydedilebilir.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
Golf Çekimi




TR
66
İndeks
[Golf Çekimi] ekranındayken, konuyu
ekranın merkezinde bulunan beyaz çerçeve
içine getirin ve konu vuruş hareketine
başlar başlamaz START/STOP düğmesine
basın. Sopanın topa vurmasıyla çıkan ses
duyulduğunda, kayıt süresi otomatik olarak
bu vuruş anına göre ayarlanır.
Kamera/Mikrofon
(Özelleştirilmiş çekim öğeleri)
Tek tuş (
)
Beyaz dengesi ortam ışığına göre ayarlanır.
[
] düğmesine basın.
Konuyu çekeceğiniz ışık koşullarında
örneğin bir kağıt parçası vs. gibi bir
beyaz objeyi tüm ekranı dolduracak
şekilde kadrajlayın.
[
] düğmesine basın.
Beyaz Dengesi
Renk dengesini, kayıt ortamına göre
ayarlayabilirsiniz.
 Notlar
Beyaz veya soğuk beyaz flüoresan lambalarıyla
çekim yaparken, [Beyaz Dengesi] öğesini
[Otomatik] konumuna getirin veya [Tek tuş] ile
renk ayarı yapın.
 [Tek tuş] seçimini yaptığınızda, beyaz nesneleri
kadrajlamaya devam edin.
 Kameranız bir video kaydı gerçekleştirirken,
simgesi gri görüntülenir ve [Tek tuş]
seçimi yapılamaz.
 [Beyaz Dengesi] ayarını yaparsanız, [Sahne
Seçimi] öğesi [Otomatik] konumuna ayarlanır.
İçindekiler
Kullanımı ile ilgili bilgi için, bkz.
“Menülerin kullanımı” (s. 63).
Varsayılan ayarlar  işaretiyle belirtilmiştir.

 Otomatik
Dış Mekan ( )
Beyaz dengesi aşağıda belirtilen kayıt
koşullarına göre yaklaşık olarak ayarlanır:
 Dış mekanlar
 Gece görüntüleri, neon tabelalar ve havai
fişekler
 Gün doğumu veya gün batımı
 Gün ışığında flüoresan lamba altında
İpuçları
[Otomatik] seçimi yapıldıktan sonra pili
değiştirirseniz veya kameranızı iç mekanda
kullandıktan sonra dış mekana çıkarırsanız
(veya tam tersi), daha iyi bir renk dengesi ayarı
için kameranızı yaklaşık 10 saniye boyunca
yakındaki beyaz bir nesneye tutun.
Beyaz dengesi [Tek tuş] özelliği ile
ayarlandıktan sonra, kameranızı iç mekandan
dış mekana çıkartmanız (veya tam tersi)
nedeniyle ışık koşulları değişirse, beyaz
dengesinin yeniden ayarlanması için [Tek tuş]
prosedürünü tekrarlamanız gerekir.


İç Mekan ()
Beyaz dengesi aşağıda belirtilen kayıt
koşullarına göre yaklaşık olarak ayarlanır:
 İç mekanlar
 Işıklandırma koşullarının hızlı biçimde
değiştiği parti sahnelerinde veya
stüdyolarda
 Stüdyoda video lambaları ya da sodyum
lambaları veya akkor ampul benzeri
renkli lambalar altında

Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
Beyaz dengesi otomatik olarak ayarlanır.
İndeks
TR
67
Spot Metre/Odak (Nokta
ölçümü/odaklama)
Spot Odak
İçindekiler
Ekranın merkezinde bulunmayan bir
konuyu odaklamak için odak noktasını
seçebilir ve ayarlayabilirsiniz.
Seçilen konu için parlaklığı ve odaklamayı
eş zamanlı olarak ayarlayabilirsiniz.
Bu fonksiyon, [Spot Metre] (s. 68) ile
[Spot Odak] (s. 68) ayarını aynı anda
kullanmanızı sağlar.
Odaklamayı ayarlamak istediğiniz konunun
üzerine dokunun.
Odaklamayı otomatik olarak ayarlamak
için, [Otomatik] seçimini yapın.
 Notlar
[Odak] öğesi otomatik olarak [Manuel]
konumuna ayarlanır.

 Notlar
[Pozlama] ve [Odak] öğeleri otomatik olarak
[Manuel] konumuna ayarlanır.
Pozlama

Bir fotoğrafın parlaklığını manüel olarak
ayarlayabilirsiniz. Konu çok parlak veya çok
karanlık çıkıyorsa parlaklığı ayarlayın.
Spot Metre (Esnek nokta
ölçümü)
Sahnede projektör ışığı altındaki konularda
olduğu gibi, konunun kendisiyle arka planı
arasında güçlü bir kontrast bulunmasına
rağmen, fotoğrafın uygun bir ışıkta
çekilmesi için konunun pozlama ayarını
yapabilir ve bu ayarı sabitleyebilirsiniz.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
Parlaklığını ve odaklamasını ayarlamak
istediğiniz konunun üzerine dokunun.
Parlaklığı ve odaklamayı otomatik olarak
ayarlamak için, [Otomatik] seçimini yapın.
/
düğmelerini kullanarak
parlaklığı ayarlayın.
Pozlamayı otomatik olarak ayarlamak için,
[Otomatik] seçimini yapın.
Odaklamayı manüel olarak
ayarlayabilirsiniz. Bu işlevi belirli bir
konuyu odaklamak istediğinizde de
kullanabilirsiniz.
 Notlar
[Pozlama] öğesi otomatik olarak [Manuel]
konumuna ayarlanır.

TR
68
İndeks
Odak
Pozlamasını ayarlamak istediğiniz konunun
üzerine dokunun.
Otomatik pozlama ayarına geri dönmek
için [Otomatik] seçimini yapın.
Low Lux
 Kapalı
Odaklamayı ayarlamak için
(uzaktaki konu)
(yakındaki konu)/
seçeneklerini kullanın.
Odaklamayı otomatik olarak ayarlamak
için, [Otomatik] seçimini yapın.
Low Lux işlevi kullanılmaz.
Açık ( )
Low Lux işlevi kullanılır.
Sahne Seçimi
 Notlar
[Odak] öğesini [Manuel] konumuna
ayarlarsanız,  görüntülenir.
 Keskin bir odaklamanın yapılabilmesi için,
kamera ile çekilen konu arasındaki minimum
mesafe geniş açıda yaklaşık 1 cm ve telefotoda
yaklaşık 80 cm olmalıdır.

Görüntüleri çeşitli durumlarda etkin
şekilde kaydedebilirsiniz.
Görüntüler, [Sahne Seçimi] fonksiyonu
kullanılmadan ortalama görüntü kalitesinde
kaydedilir.
İpuçları
Odaklama daha yakına ayarlanamıyorsa
simgesi ve daha uzağa ayarlanamıyorsa
simgesi görüntülenir.
Odağın ayarlanması için konuyu odaklarken
otomatik zum düğmesinin T (telefoto) yönüne
çekilmesi ve kayıt için zum ayarı yaparken bu
düğmenin W (geniş açı) yönüne çekilmesi
kolaylık sağlar. Bir konuyu yakın mesafeden
çekmek istediğinizde, otomatik zum düğmesini
W (geniş açı) konumuna getirdikten sonra
odaklamayı ayarlayın.
Odak mesafesi bilgisi (karanlık ve odak ayarının
zor olduğu koşullarda nesnenin odaklanıldığı
mesafe) aşağıdaki durumlarda birkaç saniye
boyunca görüntülenir. (Bir dönüştürücü lensi
(ayrı olarak satılır) kullanılıyorsa, bu bilgiler
doğru şekilde görüntülenemez.)
 Odaklama modu otomatik konumdan manüel
konuma alındığında
 Odağı manüel olarak ayarladığınızda


Alacakaranlık* ( )
Loş sahnelerde uzakta
mesafedeki karanlık
atmosfer korunur.
Güneş Batış Doğuş*
( )
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
 Otomatik


İçindekiler
Loş ışıkta bile parlak renkli görüntüler
kaydedebilirsiniz.
Güneşin doğuş ve batış
atmosferi etkin şekilde
yansıtılır.
Havai fişekler* ( )
Muhteşem havai fişek
fotoğrafları çekilir.
Peyzaj* (
)
Portre ( )
Yumuşak bir arka plan
oluşturulurken, insan veya
çiçek gibi konuların ön
plana çıkartılması sağlanır.
TR
69
İndeks
Uzaktaki konular net
şekilde çekilir. Bu ayar ile
aynı zamanda kameranızın,
kamera ve konu arasındaki
cama veya metal bir ağa
odaklanması da engellenir.
Siyah Yumşk Gçiş ( )
Spot Lambası**( )
Siyah efekti ile belirir/kaybolur.
Plaj** (
Kaybolma
Belirme
)
Deniz veya gölün canlı mavi
rengini çeker.
İşleme başlamadan önce yumuşak geçişi
iptal etmek için [Kapalı] seçimini yapın.
Kar** ( )
İpuçları
START/STOP düğmesine basıldığında, ayar
işlemi iptal edilir.
[Siyah Yumşk Gçiş] ayarı kullanılarak
kaydedilen videonun küçük resimlerinin
Etkinlik Görünümünde veya diğer ekranlarda
görüntülenmesi zor olabilir.

Beyaz bir arkaplanda parlak
fotoğraflar çekilir.


* Yalnızca uzaktaki cisimlere odaklanmak üzere
 Notlar
[Sahne Seçimi] ayarını yaparsanız, [Beyaz
Dengesi] ayarı iptal edilir.
Zamanlayıcı

Geri sayımı başlatmak için PHOTO
düğmesine basın. Fotoğraf yaklaşık 10
saniye sonra çekilecektir.
Yumuşak Geçiş
 Kapalı
Sahneler arasındaki bölüme eklenen
aşağıdaki efektlerle geçiş kaydı
yapabilirsiniz.
[BEKL.] (belirme için) veya [KAYIT]
(kaybolma için) modunda istediğiniz efekti
seçin.
Zamanlayıcı iptal edilir.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
ayarlanır.
** Kısa mesafedeki cisimlere odaklanılmaması
için ayarlanır.
Açık ( )
Zamanlayıcı başlatılır. Kaydı iptal etmek için,
[Sıfırlama] seçimini yapın.
Tele Makro
 Kapalı
Herhangi bir efekt kullanılmaz.
Beyaz efekti ile belirir/kaybolur.
Belirme
 Kapalı
Tele Makroyu iptal eder. (Tele Makro, zum
düğmesini W tarafına çektiğinizde de iptal
edilir.)
TR
70
İndeks
Bu özellik çiçek veya böcek gibi
küçük cisimlerin fotoğrafları
çekilirken kullanışlıdır. Arkaplanı
bulanıklaştırdığınızda cisim daha net bir
şekilde ortaya çıkar.
Beyaz Yumşk Gçiş ( )
Kaybolma
İçindekiler
Konular güçlü bir ışıkla
aydınlatılıyorsa, insanların
yüzlerinin aşırı beyaz
görünmesi engellenir.
Açık ( )
SteadyShot
Kameranın titremesini telafi edebilirsiniz.
Tripod (ayrı olarak satılır) kullanıyorsanız
SteadyShot] öğesini [Kapalı] konuma
[
getirin ( ), böylece doğal görüntüler elde
edersiniz.
İçindekiler
Zum (s. 33) otomatik olarak T (telefoto)
tarafının en üst noktasına ayarlanır ve
yaklaşık 44 cm’ye kadar yakın mesafedeki
konuların çekilmesini sağlar.
 Açık
SteadyShot işlevi kullanılır.
Kapalı (
)
SteadyShot işlevi kullanılmaz.
 Notlar
 Uzak bir konu kaydedilirken, odaklanma işlemi
zor ve zaman alıcı olabilir.
 Odaklamanın otomatik olarak yapılmasının
zor olduğu durumlarda odaklamayı manüel
ayarlayın ([Odak], s. 68).
Dijital Zoom
SteadyShot
Kameranın titremesini telafi edebilirsiniz.
Tripod (ayrı olarak satılır) kullanıyorsanız
SteadyShot] öğesini [Kapalı] konuma
[
getirin ( ), böylece doğal görüntüler elde
edersiniz.
Maksimum zum düzeyini ayarladığınızda,
zumlama bölgesi görüntülenir.
 Aktif
Daha güçlü bir SteadyShot efekti sağlar.
 Kapalı
Standart
42× kata kadar zum yapılabilir.
Görece sabit kayıt koşullarında geniş açılı
kayıt yaparak, bir SteadyShot efekti sağlar.
350×
Kapalı (
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
Maksimum zum düzeyini seçebilirsiniz.
Dijital zum özelliği kullanıldığında görüntü
kalitesinin azaldığına dikkat edin.
Dijital olarak ise 350× kata kadar zum
yapılabilir.
)
SteadyShot işlevi kullanılmaz.
TR
71
İndeks
 Not
SteadyShot] öğesi [Aktif] konumunda
[
olmadığı sürece, optik zumlamayı kullanarak
görüntüleri 30 kata kadar büyütebilirsiniz.

 Notlar
 [
SteadyShot] ayarını değiştirirseniz,
görüntü alanı ayarı da otomatik olarak değişir.
SteadyShot] öğesi [Aktif] konumunda
 [
olmadığı sürece, optik zumlamayı kullanarak
görüntüleri 30 kata kadar büyütebilirsiniz.
Dönüşüm Merceği
 Otomatik
Çocuk Önceliği (
)
Çocuk yüzlerine öncelik verilir.
Yetişkin Önceliği (
İçindekiler
Çocuklar ile yetişkinler arasında bir ayrım
yapılmaksızın tüm yüzler algılanır.
Bir dönüştürücü lens (ayrı olarak satılır)
kullanılıyorsa, lens için çekim sırasında
kamera titremesinin ve odaklamanın
optimum düzeyde telafi edilmesi için bu
işlevi kullanın.
)
Yetişkin yüzlerine öncelik verilir.
 Kapalı
Kapalı (
Dönüştürücü lens kullanmıyorsanız bu seçimi
yapın.
)
Yüz algılanmaz.
Genş. Açı Dönştrm. ( )
 Notlar
Kayıt koşullarına, konu koşullarına ve
kameranızın ayarlarına bağlı olarak yüzler
algılanmayabilir.
 Çekim koşullarına bağlı olarak [Yüz Algılama]
özelliği doğru çalışmayabilir. Böyle bir
durumda, [Yüz Algılama] öğesini [Kapalı]
konumuna ayarlayın.
Bir geniş dönüştürücü lens kullanıyorsanız bu
seçimi yapın.

Tele Dönüştürme ( )
Otomatik Arka Işık
İpuçları
Daha iyi yüz algılama performansı için kişileri
aşağıdaki koşullarda çekin:
 Yeterince parlak ortamda çekin
 Kişiler gözlük, şapka ya da maske
takmamalıdır.
 Kişilerin yüzleri doğrudan kameraya
bakmalıdır.
Konunun yüzü etrafında beliren çerçeveye
dokunarak öncelikli bir konu seçerseniz,
çerçeve çift çizgili olur ve seçilen yüz diğerlerine
göre öncelik kazanır.

Kameranız arkadan aydınlatılan konular
için pozlamayı otomatik olarak ayarlar.

 Açık
Arkadan aydınlatılan konular için pozlama
otomatik ayarlanır.
Kapalı

Arkadan aydınlatılan konular için pozlama
ayarlamaz.
Yüz Algılama
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
Bir tele dönüştürücü lens kullanıyorsanız bu
seçimi yapın.
Gülümseme deklnşrü
Kamera bir gülüş algıladığında fotoğraf
çekilir.
 İkili Yakalama
Yalnızca video kaydı sırasında, kamera bir
gülüş algıladığında otomatik olarak fotoğraf
çekilir.
Her Zaman Açık
Kamera kayıt modundayken bir gülüş
algılandığında, otomatik olarak fotoğraf çekilir.
TR
72
İndeks
Kameranızı yüzleri otomatik algılayacak
şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca,
kameranın öncelikli olarak hangi yüzleri
(çocuklar veya yetişkinler) algılayacağını da
seçebilirsiniz.
Odaklama/renk/pozlama ayarları seçilen
konunun yüzüne göre otomatik olarak yapılır.
Ayrıca, yüksek çözünürlüklü (HD) görüntü
kalitesindeki videolarda, yüz bölümlerinin
görüntü kalitesi daha hassas ayarlanır.
Kapalı (
 Notlar
[Rüzgar Sesi Azaltma] işlevini [Açık]
konumuna ayarlarsanız, [Dahili Zum Mikrofon]
işlevi otomatik olarak devre dışı kalır.
)

 Notlar
Kayıt koşullarına, konu koşullarına ve
kameranızın ayarına bağlı olarak gülüşler
algılanamayabilir.
Mikrofon Kay. Düzeyi
(Mikrofon referans düzeyi)

İçindekiler
Gülüşler algılanmaz, dolayısıyla otomatik
fotoğraf çekimi gerçekleştirilmez.
Ses kaydı için mikrofon düzeyini
seçebilirsiniz.
Gülüms. Algı Hassaslığı
 Normal
Gülmsm Dklnşr işlevi için gülümseme
algılama hassasiyetini ayarlar.
Çeşitli ortam sesleri uygun bir düzeye
dönüştürülerek kaydedilir.
Hafif Gülümseme
Düşük ( )
Hafif bir gülümseme bir algılanır.
Normal bir gülümseme algılanır.
Kahkaha
Büyük bir gülümseme algılanır.
Dahili Zum Mikrofon
Rehber Çerçeve
Odaklama konumuna uygun olarak canlı
sesli bir video kaydedebilirsiniz.
Kılavuz çizgilerini görüntüleyebilir ve
böylece cismin yatay veya düşey olup
olmadığını kontrol edebilirsiniz.
Kılavuz çizgileri kaydedilmez.
 Kapalı
Mikrofon, sesleri zumlamaya göre kaydetmez.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
Ortam sesleri olduğu gibi kaydedilir. Konser
salonundaki vb. heyecan verici ve güçlü
sesleri kaydetmek istiyorsanız [Düşük]
seçimini yapın (Bu ayar, konuşmaların
kaydedilmesi için uygun değildir.).
 Normal Gülümsme
 Kapalı
Açık ( )
Kılavuz çizgileri görüntülenmez.
Mikrofon, sesleri zumlamaya göre kaydeder.
Açık
Kılavuz çizgileri görüntülenir.
Rüzgar Sesi Azaltma
İndeks
Yerleşik mikrofondan gelen düşük frekanslı
ses girişlerini keserek, videoları daha az
rüzgar sesiyle kaydedebilirsiniz.
 Kapalı
Rüzgar gürültüsü azaltma işlevi devre dışı
bırakılır.
Açık (
İpuçları
Konunun, kılavuz çizgilerinin orta noktasına
getirilerek dengeli bir kompozisyon elde
edilebilir.


)
Rüzgar gürültüsü azaltma işlevi etkinleştirilir.
TR
73
Gör. Kal./Boyut

(Görüntü kalitesinin veya
boyutunun ayarlanması için
kullanılan öğeler)
[Rehber Çerçeve] dış çerçevesi, tam piksel
görünümüyle uyumlu olmayan bir televizyonun
ekran alanını gösterir.
Simgelerin veya göstergelerin LCD
ekrandaki görüntülenme süresini
ayarlayabilirsiniz.
KAYIT modu
 Otomatik
Bkz. sayfa 34.
Yaklaşık 3 saniye görüntülenir. LCD ekranda
kayıt ve zum düğmeleri görüntülenir.
Kare Hızı
Açık
İpuçları
Simgeler veya göstergeler aşağıdaki durumlarda
görüntülenir.
 Kameranızı açtığınızda.
 LCD ekrana dokunduğunuzda (LCD
ekrandaki kayıt ve zum düğmeleri hariç).
 Kameranızı video kaydı, fotoğraf kaydı veya
oynatma moduna getirdiğinizde.

 50i
Normal kayıt için bu kare hızı önerilir.
50p
Bu ayarı kullandığınızda vidoları
50i ayarının iki katı veri boyutunda
kaydedebilir ve bu şekilde daha net
görüntülerin keyfini çıkartabilirsiniz. Bu
ayarla kaydedilen bir videoyu televizyonda
oynatmak istiyorsanız, televizyonun
mutlaka 50p videolarla uyumlu olması
gerekir. Televizyon, 50p videolarla uyumlu
değilse, video 50i olarak görüntülenir.
 Notlar
Çekilen görüntülerin kaydedilebileceği ortam
çeşitleri, çekim sırasında geçerli olan kayıt
moduna bağlı olarak değişir. Ayrıntılılar için
bkz. sayfa 35.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
Yüksek çözünürlüklü (HD) görüntü
kalitesinde video çekimi için kullanılacak
kare hızını seçebilirsiniz. Standart kayıt için
[50i] özelliğinin kullanılması önerilir.
KAYIT modu] ayarını (s. 34)
[
Kare Hızı] öğesini
yapmadan önce [
ayarlayın.
Sürekli görüntülenir. LCD ekranda kayıt ve
zum düğmeleri görüntülenmez.

İçindekiler
Kullanımı ile ilgili bilgi için, bkz.
“Menülerin kullanımı” (s. 63).
Varsayılan ayarlar  işaretiyle belirtilmiştir.
Ekran Ayarları

TR
74
İndeks
İpuçları
Kare hızı, belirli bir süre içerisinde güncellenen
görüntü sayısını ifade eden bir terimdir.


/

Ayarı

Geniş Mod
Standart çözünürlüklü (STD) görüntü
kalitesinde videolar çekerken, yatay-düşey
oranını kullanılacak televizyona göre
seçebilirsiniz. Televizyonunuzla birlikte
verilen kullanım kılavuzlarına da bakın.
Grntü boyu
Çekeceğiniz fotoğrafların boyutunu
belirleyebilirsiniz.
 16:9 GENİŞ
Videolar 16:9 (geniş) ekranlı bir televizyonda
tam ekranda görüntülenecek şekilde
kaydedilir.

3.3M (
)
Fotoğraf kaydı net (2.112 × 1.584) yapılır.
)
2.5M (
Videolar 4:3 ekranlı bir televizyonda tam
ekranda görüntülenecek şekilde kaydedilir.
)
Fotoğrafları 16:9 (geniş) oranında
(2.112 × 1.188) net olarak kaydeder.
1.9M (
 Notlar
[TV Türü] seçeneğini videoların oynatılacağı
televizyona göre ayarlayın (s. 79).
)
Görece iyi bir kalitede (1.600 × 1.200) daha
fazla sayıda fotoğraf kaydetmenizi sağlar.

VGA(0.3M) (
x.v.Color
)
Maksimum sayıda fotoğraf çekilmesini sağlar
(640 × 480).
Geniş bir renk aralığına sahip görüntüler
elde edebilirsiniz. Göz alıcı çiçek renkleri,
denizin türkuaz mavisi gibi çeşitli renkler
aslına daha uygun şekilde çoğaltılır.
Televizyonun kullanım kılavuzuna bakın.
 Notlar
Seçilen görüntü boyutu,
yanarken geçerli olur.

Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
4:3 (
İçindekiler
Bkz. sayfa 34.
Bu işlev, [Açık] konumundayken kaydedilen
bir video x.v.Color uyumlu olmayan bir
televizyonda oynatılırsa, renkler doğru şekilde
çoğaltılamayabilir.
x.v.Color] öğesi şu durumlarda [Açık]
[
konumuna ayarlanamaz:
 Görüntü kalitesi, standart çözünürlüklü
(STD) görüntü kalitesine ayarlandığında
 Video kaydı yapılırken
(Fotoğraf) lambası
 Kapalı
Normal renk aralığında kayıt yapılır.
)
İndeks
Açık (
x.v.Color modunda kayıt yapılır.
 Notlar
Kaydedilen video, x.v.Color uyumlu bir
x.v.Color]
televizyonda oynatılacaksa, [
öğesini [Açık] konumuna ayarlayın.

TR
75
Düzenl./Kopyal.
Oynatma İşlevi
(Oynatma öğeleri)
(Düzenleme öğeleri)
Kullanımı ile ilgili bilgi için, bkz.
“Menülerin kullanımı” (s. 63).
Kullanımı ile ilgili bilgi için, bkz.
“Menülerin kullanımı” (s. 63).
Bkz. sayfa 40.
Bkz. sayfa 26.
İçindekiler
Sil
Olay Görünümü
Koru
Filmi Vurgula
Bkz. sayfa 41.
Bkz. sayfa 37.
Kopya (HDR-CX160E/CX180E)
Senaryo
Bkz. sayfa 42.
Bkz. sayfa 39.
Doğrudan Kopya
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
Bkz. sayfa 57.
İndeks
TR
76
Kurulum
(Diğer ayar öğeleri)
Kullanımı ile ilgili bilgi için, bkz.
“Menülerin kullanımı” (s. 63).
Varsayılan ayarlar  işaretiyle belirtilmiştir.
 Notlar
Bu işlem için ürünle verilen AC Adaptörünü
kullanarak kameranızı elektrik prizine bağlayın
(s. 15).
 Kayıt ortamını biçimlendirmeden önce,
kaybolmaması için önemli görüntüleri
kaydedin.
 Korunan videolar ve fotoğraflar da silinecektir.
 [İşlem yapılıyor...] mesajı görüntülenirken
LCD ekranı kapatmayın, kamera üzerindeki
düğmelere basmayın, AC Adaptörünün
bağlantısını kesmeyin ve bellek kartını
kameradan çıkartmayın. (Bellek kartı
biçimlendirilirken erişim lambası sabit yanar
veya yanıp söner.)

Bkz. sayfa 19.
Ortam Bilgisi
Videolar için kayıt ortamının her bir
kayıt modu için kalan kayıt süresini ve
kayıt ortamının yaklaşık boş ve kullanılan
alanlarını kontrol edebilirsiniz.
düğmesine basın.
[Boşalt] işlemi, kameranızın dahili kayıt
ortamına anlaşılmaz veriler yazmanıza
olanak sağlar. Bu şekilde, orijinal verilerin
geri yüklenmesi zorlaşır. Kameranızı
atmadan veya başka birine vermeden önce
[Boşalt] işlemini uygulamanızı öneririz.
 Notlar
 [Biçimleme] (s. 77) işlemini gerçekleştirseniz
bile, bir yönetim dosyası alanı bulunduğundan,
kullanılan alan %0 olarak görüntülenmez.
İpuçları
Kamera [Ortam Seçimi] öğesinde (s. 19)
seçilen ortama ait bilgileri görüntüleyebilir.
Gerekirse, ortam ayarını değiştirin
(HDR-CX160E/CX180E).


Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
Dahili kayıt ortamındaki verilerin
silindikten sonra geri yüklenmesini
önlemek için (HDR-CX160E/CX180E)
Ekranı kapatmak için
İçindekiler
Ortam Seçimi (HDR-CX160E/
CX180E)
[Biçimleme] ekranından dahili kayıt
ortamını seçtikten sonra, [Boşalt]
düğmesine basın.
Biçimleme
 Notlar
AC Adaptörünü elektrik prizine bağlayın.
AC Adaptörünü elektrik prizine bağlamadan
[Boşalt] işlemini gerçekleştiremezsiniz.
 [Boşalt] işlemi uygulanmadan önce,
kaybolmaması için önemli görüntüler
bilgisayara veya başka aygıtlara kaydedilmelidir.
 AC Adaptörü dışındaki tüm kabloları çıkarın.
İşlem sırasında AC Adaptörünü çıkarmayın.

TR
77
İndeks
Biçimlendirme işlemi, kaydedilebilir boş
alanı geri kazanmak için tüm videoları ve
fotoğrafları siler.
HDR-CX130E:

seçimlerini yapın.
HDR-CX160E/CX180E:
Biçimlendirilecek kayıt ortamını seçin ve
ardından sırasıyla şu seçimleri yapın;
.



Tarih/Saat
Tarih ve saat görüntülenir.
Kamera Verileri
Kamera ayar verileri görüntülenir.
Tarih/Saat
İçindekiler

Veriler silinirken, kameranın titreşime veya
darbelere maruz kalmasına izin vermeyin.
Kameranın verileri silmek için ihtiyaç duyduğu
süreyi LCD ekrandan kontrol edebilirsiniz.
[İşlem yapılıyor...] mesajı görüntülenirken
[Boşalt] işlemini uygulamayı iptal ederseniz,
kamera tekrar kullanıldığında [Biçimleme] veya
[Boşalt] işlemi gerçekleştirilerek silme işleminin
tamamlandığından emin olun.
Resim Vt. Dos. Onar
Bkz. sayfa 88, 92.
Dosya Numarası
Kamera Verileri
 Seri
Film
Fotoğraflara sıralı olarak dosya numarası
atanır.
Her fotoğraf kaydedişinizde dosya numarası
büyür.
Bellek kartı başka bir ortamla değiştirilse
bile, dosya numarası sıralı olarak atanmaya
devam eder.
Sıfırlama
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
 Tarih
 Saat
Fotoğraflara dosya numarasının nasıl
atanacağını belirleyebilirsiniz.
Fotoğraf
Dosya numarası kayıt ortamında bulunan
en büyük dosya numarasından başlanarak
sırayla atanır.
Bellek kartı başka bir ortamla
değiştirildiğinde, her bir bellek kartı için bir
dosya numarası atanır.
Oynatma sırasında kameranız, kayıt
sırasında otomatik olarak kaydedilen
bilgileri (Tarih/Saat, Kamera Verileri)
görüntüler.
 Kapalı
İpuçları
Kamera televizyona bağlıyken veri kodu
televizyon ekranında da görüntülenir.

Veri kodu görüntülenmez.

TR
78
İndeks
 SteadyShot kapalı
 Beyaz Dengesi
 Enstantene
 İRİS (Diyafram açıklığı)
 Kazanç
 Parlaklık
 Pozlama
Veri Kodu

 Notlar
Yüksek çözünürlüklü (HD) görüntü
kalitesindeki videoların yatay-düşey oranı
16:9’dur.
Kayıt ortamı durumuna bağlı olarak çizgiler
[--:--:--] görüntülenir.

Oynatma sesinin düzeyini
/
düğmelerini kullanarak ayarlayabilirsiniz.
Bileşen
İçindekiler
Ses Yüksklği Ayarları
Kameranızı aksesuar girişi olan bir
televizyona bağlarken [Bileşen] seçimini
yapın.
TV Türü
Videoları ve fotoğrafları oynatırken
kullanılan televizyona göre sinyali
dönüştürmeniz gerekir. Kaydedilen videolar
ve fotoğraflar aşağıda gösterildiği gibi
oynatılır.
576i
Kameranızı aksesuar girişi olan bir
televizyona bağlarken bu seçeneği ayarlayın.
 1080i/576i
Çektiğiniz videoları bir 16:9 (geniş)
televizyonda izlemek için bu seçeneği
ayarlayın. Kaydedilen videolar ve fotoğraflar
aşağıda gösterildiği gibi oynatılır.
1080p/576i
Kameranızı aksesuar girişi olan ve 1080p
sinyali görüntüleyebilen bir televizyona
bağlarken bu seçeneği ayarlayın.
16:9 (geniş) modda
4:3 modunda
kaydedilen videolar kaydedilen videolar
ve fotoğraflar
ve fotoğraflar
HDMI Çözünürlüğü
Kameranızı HDMI kablosuyla (ayrı olarak
satılır) bir televizyona bağlarken çıkış
görüntüsü çözünürlüğünü seçin.
4:3
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
Kameranızı aksesuar girişi olan ve 1080i
sinyali görüntüleyebilen bir televizyona
bağlarken bu seçeneği ayarlayın.
 16:9
 Otomatik
Çektiğiniz videoları ve fotoğrafları bir 4:3
standart televizyonda izlemek için bu seçeneği
ayarlayın. Kaydedilen videolar ve fotoğraflar
aşağıda gösterildiği gibi oynatılır.
Normal ayar (televizyona göre otomatik
olarak sinyal gönderilir).
1080p/576p
1080p sinyaliyle yüksek çözünürlüklü
(HD) görüntü kalitesinde videolar ve 576p
sinyaliyle standart çözünürlüklü (STD)
görüntü kalitesinde videolar gönderir.
1080i/576i
1080i sinyaliyle yüksek çözünürlüklü (HD)
görüntü kalitesinde videolar ve 576i sinyaliyle
standart çözünürlüklü (STD) görüntü
kalitesinde videolar gönderir.
TR
79
İndeks
16:9 (geniş) modda
4:3 modunda
kaydedilen videolar kaydedilen videolar
ve fotoğraflar
ve fotoğraflar
USB Bağlantı Ayarı
720p/576p
Kameranızı bilgisayara veya başka bir USB
aygıtına bağlarken USB aktarma modunu
seçebilirsiniz.
576p
 Otomatik
576p sinyali gönderilir.
576i
Kameranız, USB aktarma modunu bağlanan
aygıta göre otomatik olarak seçer.
576i sinyali gönderilir.
Mass Storage
İçindekiler
720p sinyaliyle yüksek çözünürlüklü (HD)
görüntü kalitesinde videolar ve 576p
sinyaliyle standart çözünürlüklü (STD)
görüntü kalitesinde videolar gönderir.
Birçok USB aygıtıyla uyumlu bir USB aktarma
modudur.
 Notlar
 [
Kare Hızı] öğesi [50p] konumuna ve
[HDMI Çözünürlüğü] öğesi [720p/576p]
veya [576p] konumuna ayarlandığında, kayıt
sırasında HDMI sinyalleri gönderilmez.
MTP
Bazı bilgisayar çeşitleriyle uyumlu bir USB
aktarma modudur.

Kameranızı “BRAVIA” Sync uyumlu bir
televizyona HDMI kablosu (ayrı olarak
satılır) ile bağlarsanız, TV Uzaktan
Kumandasını televizyona tutarak
kameranızdaki videoları oynatabilirsiniz
(s. 32).
 Açık
Kameranız televizyonun Uzaktan Kumandası
ile çalıştırılabilir.
Kapalı
Kameranız televizyonun Uzaktan Kumandası
ile çalıştırılamaz.
Kameranızı bilgisayara Yerleşik USB
Kablosuyla bağladığınızda LCD ekranda
[USB Seçimi] seçeneği görüntülenmezse bu
öğeyi seçin.
Bkz. sayfa 61.
TR
80
İndeks
USB Bağlantısı
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
 Notlar
Kameranızı [MTP] modunu kullanarak başka
aygıtlara bağladığınızda, bağlanan aygıtta
yalnızca mevcut durumda seçili olan
/
Ayarı] menüsüyle seçilen)
([
görüntü kalitesiyle aynı kalitede kaydedilmiş
görüntüler oynatılabilir.
 Kamera, [MTP] modunda harici bir aygıta
bağlandığında, video dosyaları kaydedilen
tarihle birlikte görüntülenir, ancak video
dosyalarında bulunan konum bilgileri vs. gibi
bazı bilgiler bağlanan aygıtta görüntülenemez.
Kameradaki görüntüleri bilgisayarınıza
aktarmak için, ürünle verilen “PMB”
programını kullanın.
 Kameranızı Windows 7 işletim sistemine sahip
bir bilgisayara bağladığınızda “Device Stage*”
penceresi açılmazsa, [USB Bağlantı Ayarı]
öğesini [Otomatik] konumuna ayarlayın.
* “Device Stage”, bilgisayara bağlanan aygıtların
(kamera, fotoğraf makinesi vs.) yönetimi için
kullanılan bir Windows 7 menüsüdür.
HDMI KONTROLÜ (HDMI
Kontrolü)
USB LUN Ayarı
Otomatik Kapanma (Otomatik
kapanma)
Kamerayı, yaklaşık 5 dakika boyunca hiçbir
işlem yapmadığınızda otomatik olarak
kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
 Çoklu
Normal işlemler için bu ayarı kullanın.
 Açık
Tek
Kamera otomatik olarak kapanır.
Bu seçeneği ancak harici bir aygıta bağlantı
yapamıyorsanız deneyin.
Kapalı
Kamera otomatik olarak kapanmaz.
 Notlar
 Görüntülerinizi internet üzerinden hizmet
veren bir ağa yüklemek için “PMB Portable”
programını kullanacaksanız, [USB LUN Ayarı]
öğesinin [Çoklu] konumuna ayarlandığından
emin olun.
 Notlar
Kameranızı bir elektrik prizine bağladığınızda,
kamera otomatik olarak kapanmayacaktır.

Kameranızı, LCD ekran paneliyle birlikte
açılıp kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Bkz. sayfa 48.
 Açık
Sesli Uyarı
LCD ekran paneli açıldığında/kapandığında
kamera açılır/kapanır.
 Açık
Kapalı
Kaydı başlat/durdur öğesine bastığınızda veya
dokunmatik paneli devreye soktuğunuzda bir
melodi sesi duyulur.
LCD ekran paneli açıldığında/kapandığında
kamera açılmaz/kapanmaz.
Kapalı
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
LCD’den Gücü Aç
Disk Yazma
Language Setting
Melodi iptal edilir.
LCD ekranda kullanılacak dili
seçebilirsiniz.
LCD Parlaklığı
LCD ekranın parlaklığını ayarlayabilirsiniz.
İpuçları
Seçenekler arasında ana dilinizi bulamazsanız,
kameranız size [ENG[SIMP]] (basitleştirilmiş
İngilizce) seçeneğini sunacaktır.


Normal ayar (normal parlaklık).
Parlak
Kalibrasyon
LCD ekran yeteri kadar parlak değilse bu
öğeyi seçin.
Bkz. sayfa 99.
İpuçları
Bu ayar işlemi, kaydedilen görüntüleri hiçbir
şekilde etkilemez.

TR
81
İndeks
 Normal

İçindekiler
USB bağlantı işlevlerini sınırlandırarak
harici aygıtlarla uyumluluğu yükseltir.
İpuçları
Bu öğeyi [Açık] konumuna ayarlar ve
düğmesine basarsanız, demo videosu oynamaya
başlar.
Aşağıdaki işlemlerden birini yaptığınızda, demo
videosunun oynatılması durdurulur. (Yaklaşık
10 dakika boyunca hiçbir işlem yapılmazsa
tekrar oynamaya başlar.)
 START/STOP veya PHOTO düğmesine
basılması
 Demo sırasında ekrana dokunulması

düğmesine basılması (Resimleri
Görüntüle)
 MODE düğmesine basılması

Pil Bilgisi


Pil bilgileri ekranını kapatmak için
düğmesine basın.
İçindekiler
Pilin kalan tahmini kapasitesini kontrol
edebilirsiniz.
Tarih ve Saat Ayarı
Demo Modu
 Tarih ve Saat Biçimi
4 farklı tarih ve saat biçimi arasından seçim
yapabilirsiniz.
 Yaz Saati
Bu ayarı saati durdurmadan yapabilirsiniz.
Saati 1 saat ileri almak için [Açık] seçimini
yapın.
 Açık
Demo videosu oynatılır.
Kapalı
Demo videosu oynatılmaz.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
Kameranız bir elektrik prizine bağlıyken,
video kayıt modu veya Etkinlik Görünümü
modunda yaklaşık 10 dakika boyunca
hiçbir işlem yapılmazsa, bir demo videosu
oynamaya başlayacaktır.
 Kapalı
Yaz saati ayarlanmaz.
 Notlar
 Varsayılan ayarlarda, demo videosu Etkinlik
Dizini konumundadır. Demo videosunu
silerseniz, tekrar geri yükleyemezsiniz
(HDR-CX160E/CX180E).
 Aşağıdaki koşullara uygun olması durumunda,
sizin kaydettiğiniz bir video demo videosu
olarak kaydedilir (HDR-CX160E/CX180E).
 Video korumalı olmalıdır
 Video ilk kaydedilmiş video olmalıdır
 Video dahili kayıt ortamına kayıtlı olmalıdır
 Video yüksek çözünürlüklü (HD) görüntü
kalitesinde kaydedilmiş olmalıdır
Açık
Yaz saati ayarlanır.
 Tarih ve Saat
Bkz. sayfa 16.
İndeks
TR
82
Alan Ayarı
İçindekiler
Saati durdurmadan bir saat farkı
ayarlayabilirsiniz. Kameranızı başka saat
dilimlerinde kullanırken bulunduğunuz
bölgeyi seçin. 95. sayfadaki dünya saat
farklarına bakın.
 Asıl Konum
Kameranızı yaşadığınız bölgede
kullanacaksanız bu öğeyi seçin.
Hedef (
)
Kameranızı bölge ayarını başka bir bölgeye
ayarlayarak kullanmak istiyorsanız bu öğeyi
seçin.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
İpuçları
Belirli bir bölgeyi sık ziyaret ediyorsanız ve
kameranızı bölge ayarını bu bölgeye ayarlayarak
kullanmak istiyorsanız, bölgenin [Hedef] olarak
ayarlanması yararlı olacaktır.


İndeks
TR
83
Ek bilgiler
Sorun Giderme



 Listeyi gözden geçirin (s. 84 - 93) ve
kameranızı kontrol edin.



 Güç kaynağı bağlantısını kesin,
yaklaşık 1 dakika sonra güç
kaynağını tekrar bağlayın ve
kamerayı açık konuma getirin.
Genel işlemler
Güç açılmıyor.


Güç açık konuma gelmesine rağmen
kamera çalışmıyor.

 Sony bayiinize veya Sony yetkili
servisine başvurun.






Sorunun ne olduğuna bağlı olarak, kameranızın
yeniden başlatılması veya geçerli dahili belleğin
(HDR-CX160E/CX180E) değiştirilmesi
gerekebilir. Bu durumda, dahili bellekte kayıtlı
veriler silinir. Kameranızı tamire göndermeden
önce, dahili bellekteki verileri başka bir ortama
kaydettiğinizden (yedeklediğinizden) emin
olun. Dahili bellek verilerin kaybından dolayı
sorumluluk kabul edilmez.
Tamir sırasında, sorunu incelemek üzere
dahili bellekte bulunan verilerden minimum
miktardaki bir kısmı kullanılarak kontroller
yapılabilir. Ancak Sony bayiiniz verilerinizi
kopyalamaz veya başka bir yere kaydetmez.


Genel işlemler....................................................s. 84
Piller/güç kaynakları .......................................s. 85
LCD ekran..........................................................s. 86
Bellek kartı.........................................................s. 86
Kayıt....................................................................s. 86
TR
84
Güç açıldıktan sonra kameranızın kayda hazır
hale gelmesi birkaç saniye sürer. Bu bir arıza
değildir.
AC Adaptörünü prizden çıkarın ve pili çıkarın,
ardından yaklaşık 1 dakika sonra tekrar
takın. İşlevler hala çalışmıyorsa, sivri uçlu bir
nesneyle RESET düğmesine basın (s. 105).
(RESET düğmesine bastığınızda, saat ayarı da
dahil tüm ayarlar sıfırlanır.)
Kameranızın sıcaklığı çok yüksektir.
Kameranızı kapatın ve serin bir yerde bir süre
bekletin.
Kameranızın sıcaklığı çok düşüktür.
Kameranızı açık konuma getirip, bir süre
bekleyin. Kameranızı kapalı konuma getirin ve
sıcak bir yerde bir süre bekletin. Kameranızı
bir süre bu şekilde bırakın ve ardından
kameranızı açın.
İndeks

Kameraya şarj edilmiş bir pil takın (s. 13).
AC Adaptörünün fişi elektrik prizinden çıkmış
olabilir. Fişi elektrik prizine (s. 13) takın.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
 Sivri bir nesneyle RESET (s. 105)
düğmesine basın ve ardından
kamerayı açık konuma getirin.
RESET düğmesine bastığınızda, saat
ayarı da dahil tüm ayarlar sıfırlanır.

Oynatma............................................................s. 88
Bellek kartına kaydedilen görüntülerin diğer
aygıtlarda oynatılması......................................s. 88
Videoların/fotoğrafların kamerada
düzenlenmesi.....................................................s. 89
Televizyonda oynatma......................................s. 89
Diğer aygıtlara Kopyalama/Bağlanma...........s. 89
Bilgisayara bağlantı...........................................s. 90
İçindekiler
Kameranızı kullanırken herhangi bir
problemle karşılaşırsanız, aşağıda açıklanan
adımları takip edin.
Piller/güç kaynakları
Menü ayarları otomatik olarak değişiyor.

Güç aniden kapanıyor.



Kamera ısınıyor.

Pil şarj olurken CHG (şarj) lambası yanmıyor.
Kameranız çalışma sırasında ısınabilir. Bu bir
arıza değildir.



Kamera açık konumdayken ve video/fotoğraf
çekim modundayken hiç ses duyulmuyorsa,
dahili lens hareketinden kaynaklanan ses
duyulabilir. Bu bir arıza değildir.
Pil şarj olurken CHG (şarj) lambası yanıp
sönüyor.

Akıllı otomatik iptal edilir.

LCD ekranı kapatın (s. 13).
Pili kameraya doğru şekilde takın (s. 13).
Güç kablosunu elektrik prizine düzgün şekilde
takın.
Pil şarjı bitmiştir (s. 13).

Aşağıdaki ayarları değiştirirseniz, Akıllı
otomatik ayarı iptal edilir:
 [Düz Ağır ÇEKİM]
 [Golf Çekimi]
 [Beyaz Dengesi]
 [Spot Metre/Odak]
 [Spot Metre]
 [Spot Odak]
 [Pozlama]
 [Odak]
 [Low Lux]
 [Sahne Seçimi]
 [Tele Makro]
[
SteadyShot]
[
SteadyShot]
 [Otomatik Arka Işık]
 [Yüz Algılama]
Pil sıcaklığı çok yüksek veya çok düşükse, pili
şarj edemeyebilirsiniz (s. 97).
Pili kameraya doğru şekilde takın (s. 13).
Sorun devam ederse, AC Adaptörünü elektrik
prizinden çekin ve Sony bayiinize danışın. Pil
hasar görmüş olabilir.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın

Kameranızı salladığınızda bir tıkırtı sesi
duyulabilir.

AC Adaptörü kullanın.
Varsayılan ayarlarda, kameranızı yaklaşık
5 dakika kullanmadığınızda kamera otomatik
olarak kapanır (Otomatik Kapanma).
[Otomatik Kapanma] ayarını değiştirin (s. 81)
veya gücü tekrar açık konuma getirin.
Pili şarj edin (s. 13).
İçindekiler

Akıllı otomatik seçeneği etkin konumdayken,
görüntü kalitesiyle ilgili bazı menü ayarları
otomatik olarak değişecektir.
Aşağıdaki menü öğeleri video kaydı, fotoğraf
kaydı ve oynatma modları arasında geçiş
yaptığınızda varsayılan ayarlara geri döner.
[
Yumuşak Geçiş]
[
Zamanlayıcı]
 [Tele Makro]
Kalan pil süresi göstergesi doğru süreyi
göstermiyor.


Pil şarjı hemen boşalıyor.


TR
85
Ortam sıcaklığı çok yüksek veya düşüktür. Bu
bir arıza değildir.
Pil yeterli şekilde şarj edilmemiştir. Pili tekrar
tam olarak şarj edin. Sorun devam ederse, pili
yenisiyle değiştirin (s. 98).
İndeks

Ortam sıcaklığı çok yüksek veya çok düşüktür.
Bu bir arıza değildir.
Pil yeterli şekilde şarj edilmemiştir. Pili tekrar
tam olarak şarj edin. Sorun devam ederse, pili
yenisiyle değiştirin (s. 98).
Kameranın kullanıldığı ortama bağlı olarak
gösterilen saat doğru olmayabilir.
LCD ekran
Veri dosyasının adı doğru şekilde
gösterilmiyor veya yanıp sönüyor.




Geçerli kayıt/oynatma modunda gri renkli
öğeleri kullanamazsınız.
Eş zamanlı olarak etkinleştirilmesi mümkün
olmayan işlevler mevcuttur.
Kayıt
Ayrıca bkz. “Bellek kartı” (s. 86).
Dokunmatik panelde düğmeler
görünmüyor.

START/STOP veya PHOTO düğmesine
basıldığında görüntü kaydedilmiyor.
LCD ekranına hafifçe dokunun.

Dokunmatik panel üzerindeki düğmeler
düzgün çalışmıyor veya hiç çalışmıyor.

Dokunmatik paneldeki düğmeler hemen
kayboluyor.


[Ekran Ayarları] öğesini [Açık] konumuna
ayarlayın (s. 74).

Ekranda ızgara şeklinde noktalar
görülüyor.


Bu noktalar, ekranın üretim sürecinin normal
bir sonucudur ve kayıt işlemini hiçbir şekilde
etkilemez.

Bellek kartı
Fotoğraflar kaydedilemiyor.
Bellek kartı kullanılarak işlemler
gerçekleştirilemiyor.

Bilgisayarda biçimlendirilmiş bir belek kartı
kullanıyorsanız, bellek kartını kameranızda
tekrar biçimlendirin (s. 77).

Bellek kartında kayıtlı görüntüler
silinemiyor.


Dizin ekranından bir defada maksimum 100
görüntü silebilirsiniz.
Korunan fotoğrafları silemezsiniz.
TR
86
Aşağıdaki ayarlarla fotoğrafları
kaydedemezsiniz:
 [Düz Ağır ÇEKİM]
 [Golf Çekimi]
[
Yumuşak Geçiş]
Kameranız, seçilen [
KAYIT modu] veya
[
Kare Hızı] ayarına bağlı olarak video
çekim modunda fotoğraf çekemez.
İndeks

Oynatma ekranı görüntülenir.
(Video) veya
(Fotoğraf) lambasını açmak için MODE
düğmesine basın (s. 23).
Kameranız yeni çektiğiniz görüntüyü kayıt
ortamına kaydediyordur. Bu süre boyunca yeni
kayıt yapamazsınız.
Kayıt ortamı doludur. Gereksiz görüntüleri
silin (s. 40).
Kaydedilen toplam video süresi veya çekilen
toplam fotoğraf sayısı, kameranın kayıt
kapasitesini geçmiştir. Gereksiz görüntüleri
silin (s. 40).
Kameranızın sıcaklığı çok yüksektir.
Kameranızı kapatın ve serin bir yerde bir süre
bekletin.
Kameranızın sıcaklığı çok düşüktür.
Kameranızı kapalı konuma getirin ve sıcak bir
yerde bir süre bekletin. Kameranızı bir süre bu
şekilde bırakın ve ardından kameranızı açın.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
Dokunmatik paneli ayarlayın ([Kalibrasyon])
(s. 99).

Dosya zarar görmüştür.
Dosya biçimi, kamera tarafından
desteklenmiyordur (s. 97).
İçindekiler
Menü öğeleri gri gösteriliyor.

Otomatik odaklama çalışmıyor.

Kameranız yeni çektiğiniz sahneyi bellek
kartına kaydediyordur.

Görüntü alanı farklı görünüyor.
SteadyShot çalışmıyor.
Görüntü alanı, kameranızın durumuna bağlı
olarak farklı görünebilir. Bu bir arıza değildir.

Gerçek video kayıt süresi, kayıt ortamının
tahmini kayıt süresinden daha kısa.





Ekran yakınından çok hızlı geçen konular
bozuk çıkar.

Kameranızın sıcaklığı çok yüksektir.
Kameranızı kapatın ve serin bir yerde bir süre
bekletin.
Kameranızın sıcaklığı çok düşüktür.
Kameranızı kapalı konuma getirin ve sıcak bir
yerde bir süre bekletin. Kameranızı bir süre bu
şekilde bırakın ve ardından kameranızı açın.
Kameranızın titreşime maruz kalmaya devam
etmesi durumunda, kayıt işlemi durabilir.

Flüoresan lamba, sodyum lambası ya da
kurşun lamba altında görüntü kaydedilirken
bu çizgiler meydana gelebilir. Bu bir arıza
değildir.
Bir televizyon veya bilgisayar ekranı
kaydedilirken, siyah bantlar görünüyor.

[
SteadyShot] öğesini [Aktif] dışında bir
seçeneğe ayarlayın (s. 71).
[LCD Parlaklığı] ayarlanamaz.

Yüksek çözünürlüklü (HD) görüntü
kalitesindeki videoların yatay-düşey oranı 16:9
(geniş)’tir.
TR
87
Şu durumlarda [LCD Parlaklığı] ayarı
yapamazsınız:
 LCD panelin kapalı olması ve LCD ekranın
dışa dönük olması.
 Gücün AC Adaptöründen alınması.
İndeks
Kameranızda START/STOP düğmesine
bastığınız nokta ile video kaydının başlayıp/
durduğu nokta arasında kısa bir zaman farkı
olabilir. Bu bir arıza değildir.
Videonun yatay - düşey oranı (16:9
(geniş)/4:3) değiştirilemiyor.

Buna odak düzlemi sorunu adı verilir. Bu bir
arıza değildir. Görüntü aygıtı (CMOS sensörü)
görüntü sinyallerini okuduğundan, lensten
hızla geçen konular kayıt koşullarına bağlı
olarak bozuk görünebilir.
Görüntüler üzerinde yatay çizgiler
görünüyor.
START/STOP düğmesine basıldığı nokta
ile kaydedilen videonun başladığı veya
durduğu nokta arasında zaman farkı
oluyor.

[
SteadyShot] öğesini [Aktif] veya
[Standart] konumuna ve [
SteadyShot]
öğesini [Açık] konumuna ayarlayın (s. 71).
[
SteadyShot] öğesi [Aktif] veya [Standart]
konuma ve [
SteadyShot] öğesi [Açık]
konumuna ayarlansa bile, kameranız aşırı
sarsıntıları telafi edemeyebilir.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
Gerçek kayıt süresi, örneğin hızlı hareket
eden bir nesnenin kaydedilmesi vb. gibi kayıt
yapılan koşullara bağlı olarak kısalabilir.
Kameranın çalışması aniden duruyor.

[Odak] öğesini [Otomatik] konumuna
ayarlayın (s. 68).
Kayıt koşulları otomatik odaklama için uygun
değildir. Odağı manüel olarak ayarlayın (s. 68).
İçindekiler
Kayıt durdurulsa bile, erişim lambası
yanmaya veya yanıp sönmeye devam
ediyor.
kayıt ortamı (HDR-CX160E/CX180E). Sorun
devam ediyorsa
düğmesi ile görüntüyü
silin (s. 40).
Ses doğru şekilde kaydedilmiyor.

Oynatma sırasında ses gelmiyor veya
yalnızca kısık bir ses duyuluyor.


Oynatma

Görüntüler oynatılamıyor.



Demo videoları oynatılamıyor
(HDR-CX160E/CX180E).

Fotoğraflar gösterilemiyor.

Dosya veya klasörler değiştirildiyse veya
veriler bilgisayarda düzenlendiyse fotoğraflar
gösterilemez. (Bu durumda, dosya adı yanıp
söner.) Bu bir arıza değildir.
Küçük resim üzerinde
görüntüleniyor.


Otomatik olarak video oynatılıyor
(HDR-CX160E/CX180E).

simgesi
Bu simge, başka aygıtlarda kaydedilmiş,
bilgisayarda düzenlenmiş vb. fotoğraflarda
çıkar.
Ekranın sağ üst köşesindeki kayıt ortamı
simgesi yanıp sönerken veya kayıt bittikten
sonra erişim lambası yanmadan AC
Adaptörünü veya pili çıkartmışsınızdır.
Bu, görüntü verilerine zarar verebilir ve
görüntülenir.
Kaydedilen videonun kameranızdaki belirli
şartları karşılaması durumunda videolar demo
videosu gibi otomatik olarak oynatılır (s. 82).
Bu bir arıza değildir.
Bellek kartına kaydedilen
görüntülerin diğer aygıtlarda
oynatılması
Görüntüler oynatılamıyor veya bellek kartı
tanımlanamıyor.

simgesi
Görüntü veritabanı dosyası hasar görmüş
olabilir. Veritabanı dosyasını kontrol etmek
için, sırasıyla şu seçimleri yapın;
(MENU)  [Kurulum]  [ (Ortam
Ayarları)]  [Resim Vt. Dos. Onar] 
TR
88
Oynatma aygıtı, bellek kartlarının
oynatılmasını desteklemiyordur (s. 4).
İndeks
Küçük resim üzerinde
görüntüleniyor.


Kayıt ortamı için dahili kayıt ortamını ve
yüksek çözünürlüklü (HD) görüntü kalitesini
seçin.
Demo videosu silinmiştir.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın

Oynatmak istediğiniz kayıt ortamı tipini seçin
(s. 19) (HDR-CX160E/CX180E).
Oynatmak istediğiniz videonun görüntü
kalitesini seçin (s. 34).
Diğer aygıtlarda kaydedilmiş görüntüler
oynatılamayabilir. Bu bir arıza değildir.
Ses düzeyini arttırın (s. 28).
LCD ekran dışarı bakacak şekilde
kapatıldığında ses kesilir. LCD ekranı açın.
[Mikrofon Kay. Düzeyi] öğesi (s. 73) [Düşük]
konumuna ayarlıyken kaydedilen sesler zor
duyulabilir.
[Düz Ağır ÇEKİM] veya [Golf Çekimi]
ayarında çekim yapılırken sesler kaydedilemez.
İçindekiler

Video kaydı sırasında harici mikrofonu
vs. çıkartırsanız, sesler doğru şekilde
kaydedilemeyebilir.
Mikrofonu video kaydına başlanmadan önce
bağlandığı şekilde bağlayın.

Videoların/fotoğrafların kamerada
düzenlenmesi

Görüntü durumundan dolayı
düzenlenemiyordur.
Video bölünemiyor.


Çok kısa videolar bölünemez.
Korunan videolar bölünemez.
4:3 televizyon ekranının üstünde ve
altında siyah bantlar görünüyor.

Videodan fotoğraf yakalanamıyor.

Fotoğrafları kaydetmek istediğiniz kayıt
ortamı doludur.



A/V aksesuar kablosu kullanıyorsanız,
[Bileşen] öğesini bağlanan aygıtın
gereksinimlerine göre ayarlayın (s. 79).
Aksesuar video kablosu kullanıyorsanız,
A/V bağlantı kablosunun kırmızı ve beyaz
uçlarının takılı olduğundan emin olun (s. 30).
Görüntülerde telif hakkı koruma sinyalleri
kayıtlıysa HDMI OUT girişinden görüntü
alınamaz.
S VIDEO ucu kullanıyorsanız, A/V bağlantı
kablosunun kırmızı ve beyaz uçlarının takılı
olduğundan emin olun (s. 31).
Diğer aygıtlara Kopyalama/
Bağlanma
Görüntüler doğru şekilde kopyalanamıyor.


HDMI kablosu ile (ayrı olarak satılır) görüntü
kopyalayamazsınız.
A/V bağlantı kablosu doğru şekilde
bağlanmamıştır. Kablonun diğer aygıtın
girişine bağlandığından emin olun (s. 61).
İndeks
Bağlanan televizyonda görüntünün üst,
alt, sağ ve sol kenarları biraz kırpılıyor.

Kameranızı bir televizyona bağlar ve ardından
görüntüleri oynatırsanız, Vurgulu Oynatma
ve senaryo kameranızın LCD ekranında
görüntülenmez.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
Bağlanan televizyondan görüntü ve ses
alınamıyor.

Bu durum, 16:9 (geniş) modda kaydedilmiş
bir görüntü 4:3 televizyonda oynatıldığında
görülebilir. Bu bir arıza değildir.
Kameranızı bir televizyona bağlar ve
ardından görüntüleri oynatırsanız,
oynayan görüntüler kameranızın LCD
ekranında görüntülenmez.
Televizyonda oynatma

Bu durum, 16:9 (geniş) modda kaydedilmiş
bir görüntü 4:3 televizyonda oynatıldığında
görülebilir. [TV Türü] ayarını doğru şekilde
yapın (s. 79) ve ardından görüntüyü oynatın.
İçindekiler
Görüntüler, 4:3 televizyonda bozuluyor.
Düzenlenemiyor.

Görüntüleri [Rehber Çerçeve] öğesinin (s. 73)
dış çerçevesini bir kılavuz gibi kullanarak
kaydetmeniz önerilir.
Kameranızın LCD ekranı kaydedilen
görüntüleri tüm ekranda görüntüleyebilir (tam
piksel ekran). Ancak bu, tam piksel ekran için
uygun olmayan bir televizyonda oynatılırken
görüntülerin üst, alt, sağ ve sol kenarlarının
hafifçe kırpılmasına neden olabilir.
TR
89
Otomatik tanı ekranı/
Uyarı göstergeleri
“PMB” kurulamıyor.

Bilgisayar ortamını veya “PMB” kurulumu için
gerekli prosedürün takip edilip edilmediğini
kontrol edin.
“PMB” doğru çalışmıyor.

“PMB” programından çıkın ve bilgisayarı
yeniden başlatın.
İçindekiler
LCD ekranda göstergeler görünürse,
aşağıdaki hususları kontrol edin.
Sorunu gidermeyi birkaç defa denemiş
olmanıza rağmen sorun hala devam
ediyorsa, Sony bayiinize veya yetkili Sony
servisine başvurun. Böyle bir durumda
bayiiye veya servise başvurursanız, C veya
E ile başlayan tüm hata kodu numaralarını
bildirin.
Bilgisayara bağlantı
Kamera, bilgisayar tarafından
algılanmıyor.


C:(veya E:) : (Otomatik tanı ekranı)
C:04:
 Pil bir “InfoLITHIUM” pil (V serisi) değildir.
Bir “InfoLITHIUM” pil (V serisi) kullanın
(s. 97).
 AC Adaptörünün DC ucunu, kameranın DC
IN girişine sağlam şekilde bağlayın (s. 13).
C:06:
Pil çok ısınmıştır. Pili değiştirin veya serin bir
yere koyun.

Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın

Klavye, fare ve kameranız dışındaki tüm
aygıtları bilgisayarınızın USB girişlerinden
çıkartın.
Yerleşik USB Kablosunu bilgisayarınızdan
ve kameranızdan çıkartın, bilgisayarınızı
yeniden başlatın ve ardından bilgisayarınızı ve
kameranızı tekrar doğru sırada bağlayın.
Harici aygıtlara aynı anda hem Yerleşik
USB Kablosu, hem de kameranın USB girişi
bağlandıysa, hangisi bilgisayara bağlı değilse
çıkartın.
C:13: / C:32:
Güç kaynağını çıkartın. Güç kaynağını tekrar
bağlayıp, kamerayı tekrar çalıştırın.

E::
 numaralı adımdan (sayfa 84) itibaren
verilen işlemleri takip edin.

 (Pil seviyesi uyarısı)

Pil şarjı neredeyse bitmiş durumdadır.
Çalışma ortamına veya pil koşullarına bağlı
olarak  göstergesi, yaklaşık 20 dakikalık pil
süresi kaldığında yanıp sönmeye başlar.
(Pil sıcaklığıyla ilgili uyarı
göstergesi)

TR
90
Pil çok ısınmıştır. Pili değiştirin veya serin bir
yere koyun.
İndeks

(Harici ortam aygıtıyla ilgili uyarı
göstergesi)
(Bellek kartıyla ilgili uyarı göstergesi)

Hızlı yanıp sönüyorsa
 Görüntülerin kaydedilmesi için yeterli
boş alan yoktur. Görüntüleri başka bir
kayıt ortamına kaydettikten sonra (s. 52),
gereksiz görüntüleri silin veya bellek kartını
biçimlendirin (s. 77).
 Görüntü veritabanı dosyası hasar görmüş
olabilir. Veritabanı dosyasını kontrol etmek
için, sırasıyla şu seçimleri yapın;
(MENU)  [Kurulum]  [ (Ortam
Ayarları)]  [Resim Vt. Dos. Onar]  kayıt
ortamı (HDR-CX160E/CX180E).
 Bellek kartı arızalıdır.

(Harici ortam aygıtının
biçimlendirilmesiyle ilgili uyarı göstergesi)



Bellek kartı arızalıdır.
Bellek kartı doğru biçimlendirilmemiştir
(s. 77).
(Fotoğraf çekimiyle ilgili uyarı
göstergesi)
(Desteklenmeyen bellek kartıyla ilgili
uyarı göstergesi)



Desteklenmeyen bir bellek kartı takılmıştır
(s. 20).

 (Bellek kartının yazmaya karşı
korumalı olmasıyla ilgili uyarı göstergesi)

Bellek kartı yazmaya karşı korumalıdır.
Bellek kartına erişim, başka bir aygıtta
sınırlandırılmıştır.
Kayıt ortamı doludur.
Bir işlem devam ederken fotoğraf çekimi
yapılamayabilir. Bir süre bekledikten sonra
kaydedin.
[
KAYIT modu] öğesi [En Yük. Kalite
]
veya [50p Kalite
] konumundayken, video
kaydı sırasında fotoğraf yakalayamazsınız.
İpuçları
Ekranda bazı uyarı göstergeleri çıktığında bir
melodi duyabilirsiniz.


TR
91
İndeks

Kamera sabit olmadığından kolaylıkla
titretilebilir. Görüntüyü, kamerayı iki
elinizle sabit şekilde tutarak kaydedin.
Ancak, kamera sarsıntısı uyarı göstergesinin
kaybolmayacağını unutmayın.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın

Harici ortam aygıtı hasar görmüştür.
Harici ortam aygıtı doğru şekilde
biçimlendirilmemiştir.
(Kamera sarsıntı uyarısı ile ilgili uyarı
göstergesi)
(Bellek kartının biçimlendirilmesiyle
ilgili uyarı göstergeleri)

Görüntü veritabanı dosyası hasar görmüş
olabilir. Veritabanı dosyasını kontrol etmek
için, sırasıyla şu seçimleri yapın;
(MENU)  [Kurulum]  [ (Ortam
Ayarları)]  [Resim Vt. Dos. Onar]  kayıt
ortamı.
Harici ortam aygıtı hasar görmüştür.
İçindekiler
Yavaş yanıp sönüyorsa
 Görüntülerin kaydedilmesi için boş alan
kalmamıştır. Kameranızda kullanabileceğiniz
bellek kartı tipleri için, bkz. sayfa 20.
 Bellek kartı takılı değildir (s. 20).
Uyarı mesajları ile ilgili açıklamalar
Kayıt ortamı

Dahili bellek tanınmıyor. Biçimlendirin
ve yeniden kullanın.

Kameranın dahili kayıt ortamı, varsayılan
formattan farklı bir formata ayarlanmıştır.
[Biçimleme] işleminin (s. 77) uygulanması,
kameranızı tekrar kullanabilmenizi
sağlayabilir. Bu işlem, dahili kayıt ortamındaki
tüm verileri siler.



Kameranın dahili kayıt ortamındaki veriler
okunurken veya yazılırken bir hata meydana
gelmiştir.
Bu durum kameraya darbe gelmeye devam
etmesi halinde tekrarlayabilir.
Başka aygıtlarda kaydedilmiş videolar
oynatılamayabilir.
Ara bellek taşması. Ortama yazma
zamanında tamamlanmadı.
Görüntü veritabanı dosyasında
tutarsızlıklar bulundu. Görüntü veritabanı
dosyasını onarmak istiyor musunuz?
Grnt vrtbn dsysnd tutarsızlıklar bulundu.
HD film kaydedilemez veya oynatılamaz.
Grnt vrtbn dosyasını onarmak istiyor
musunuz?



Üst üste kayıt ve silme işlemleri
gerçekleştirilmiştir veya başka bir aygıtta
biçimlendirilen bir bellek kartı kullanılmıştır.
Verileri kopyalayın ve başka bir aygıta (örn.
bilgisayar) yedekleyin ve ardından bellek
kartını kameranızda biçimlendirin (s. 77).
Takılan bellek kartının boyutu videoyu
(videoları) kopyalamaya yeterli değildir.
Önerilen bellek kartını kullanın (s. 20).
Veriler kurtarılıyor.

TR
92
Veri yazma işlemi düzgün şekilde
gerçekleştirilmemişse kameranız otomatik
olarak veriyi kurtarmaya çalışır.
İndeks
Görüntü yönetimi bilgileri bulunmadığından,
video kaydedemez ve oynatamazsınız.
düğmesine basarsanız, yeni yönetim bilgileri
oluşturulur ve videoları kaydedebilir ve
oynayabilirsiniz.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
Veri hatası.
Yüksek çözünürlüklü (HD) görüntü
kalitesindeki filmlerin veritabanı bilgileri
hasar gördüğünden, veritabanındaki bilgilerle
dosyadaki bilgiler arasında tutarsızlıklar
mevcuttur. Yüksek çözünürlüklü (HD)
görüntü kalitesindeki filmleri yedeklemek
ve veritabanı dosyasını onarmak için
düğmesine basın. Yedeklenen filmleri
kameranızda göremezsiniz.
Veritabanını onardıktan sonra kameranızı bir
bilgisayara bağlayarak, yedeklenen yüksek
çözünürlüklü (HD) görüntü kalitesindeki
filmleri bilgisayarınızda kurulu olan, ürünle
verilen “PMB” programını kullanarak
bilgisayarınıza aktarabilirsiniz.
Ancak, tüm filmlerin bilgisayara aktarılması
garanti edilmez.
İçindekiler
Görüntü veritabanı dosyasında
tutarsızlıklar bulundu. Yedekleyin ve
düzeltin.
Düzeltin ve pakete dahil PC yazılımını
kullanarak alın.
Ekranda bir mesaj görüntülendiğinde
verilen talimatları uygulayın.
Veri kurtarılamıyor.
Veriler kameranın ortamına yazılamıyordur.
Veriyi kurtarmak için denemeler yapılmış,
ancak başarısız olmuştur.

Bellek kartını birkaç defa çıkarıp takın. Bu
işlemden sonra da gösterge yanıp sönmeye devam
ediyorsa, bellek kartı zarar görmüş olabilir. Aynı
işlemi, başka bir bellek kartıyla deneyin.
Harici ortam işlev yürütemiyor.

Bellek kartını yeniden takın.


Bu bellek kartı tanınmıyor.
Biçimlendirin ve yeniden kullanın.

Harici ortama erişilemiyor.

Hareketsiz resim klasörü dolu.
Hareketsiz resimler kaydedilemiyor.



En fazla 999MSDCF klasör oluşturabilirsiniz.
Kameranız ile klasör oluşturamaz ve
oluşturulan klasörleri silemezsiniz.
Bellek kartını biçimlendirin (s. 77) veya
klasörleri bilgisayarınızı kullanarak silin.
Diğerleri
Maksimum sayıda görüntü seçilmiş
bulunuyor.
Bu bellek kartı filmleri kaydedemeyebilir
veya oynatamayabilir.


Kameranız için önerilen bir bellek kartı
kullanın (s. 20).
Bu bellek kartı resimleri doğru olarak
kaydedemeyebilir veya oynatamayabilir.

Aşağıdaki işlemlerde tek seferde yalnızca
100 görüntü seçebilirsiniz:
 Videoların/fotoğrafların silinmesi
 Videoların/fotoğrafların korunması veya
korumanın kaldırılması
 Videoların/fotoğrafların kopyalanması
Veriler korunuyor.

Bellek kartını tekrar takın ve LCD ekranda
verilen talimatları takip edin.
TR
93
Korumaya alınan verileri silmeye
çalışmışsınızdır. Verilerin korumasını kaldırın.
İndeks
Kameranız için önerilen bir bellek kartı
kullanın (s. 20).
Yazma sırasında bel. kartını çıkartmayın.
Veri bozulabilir.

Harici ortam aygıtını sabit koşullarda (örn.
titreşimin olmadığı ve oda sıcaklığındaki vb.
ortamlarda) kullanın.
Harici ortam aygıtı güç kaynağının bağlı
olduğundan emin olun.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
Bellek kartını biçimlendirin (s. 77). Bellek
kartını biçimlendirdiğinizde, kayıtlı tüm
videoların ve fotoğrafların silineceğine dikkat
edin.
Veritabanı dosyasını kontrol etmek için,
sırasıyla şu seçimleri yapın;
(MENU)
 [Kurulum]  [ (Ortam Ayarları)] 
[Resim Vt. Dos. Onar]  kayıt ortamı.
Mesaj görüntülenmeye devam ediyorsa,
harici ortam aygıtını tekrar bağlayın
ve biçimlendirin. Harici ortam aygıtını
biçimlendirdiğinizde, kayıtlı tüm video ve
fotoğrafların silineceğine dikkat edin.
Harici ortam aygıtını biçimlendiremezseniz,
harici ortam aygıtı kameranızla uyumsuz
çalışabilir veya hasar görebilir. Yenisiyle
değiştirin.
İçindekiler

Kameranın yurt dışında
kullanımı
TV renk sistemleri hakkında
Kamera ile verilen AC Adaptörünü
AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz aralığında
kullanmak şartıyla kameranızı istediğiniz
ülkede/bölgede kullanabilirsiniz.
Kameranız PAL sistemi tabanlı bir
kameradır. Oynatılan görüntüyü
televizyonda izlemek istiyorsanız, PAL
sistemi tabanlı ve AUDIO/VIDEO girişine
sahip bir televizyon kullanmanız gerekir.
Yüksek çözünürlüklü (HD) görüntü
kalitesindeki videoların izlenmesi
Sistem
PAL
PAL-M
PAL-N
NTSC
Standart çözünürlüklü (STD) görüntü
kalitesindeki videoların izlenmesi
Standart çözünürlüklü (STD) görüntü
kalitesindeki vidoları izlemek için PAL
sistemi tabanlı ve AUDIO/VIDEO
girişlerine sahip bir televizyon gereklidir.
Bir A/V bağlantı kablosu bağlanmalıdır.
SECAM
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
Kaydedilen videolar ile aynı yüksek
çözünürlüklü (HD) görüntü kalitesine
sahip videoları 1080/50i’nin desteklendiği
ülkelerde/bölgelerde izleyebilirsiniz. Bunun
için aksesuar ve AUDIO/VIDEO girişlerine
sahip, PAL sistemi tabanlı ve 1080/50i
ile uyumlu bir televizyon (veya monitör)
gereklidir. Bir A/V aksesuar kablosu
veya HDMI kablosu (ayrı olarak satılır)
bağlanmalıdır.
Kullanıldığı yer
Avustralya, Avusturya, Belçika,
Çin, Çek Cumhuriyeti,
Danimarka, Finlandiya,
Almanya, Hollanda, Hong
Kong, Macaristan, İtalya,
Kuveyt, Malezya, Yeni Zelanda,
Norveç, Polonya, Portekiz,
Singapur, Slovak Cumhuriyeti,
İspanya, İsveç, İsviçre, Tayland,
İngiltere vb.
Brezilya
Arjantin, Paraguay, Uruguay
Bahama Adaları, Bolivya,
Kanada, Orta Amerika, Şili,
Kolombiya, Ekvator, Guyana,
Jamaika, Japonya, Kore,
Meksika, Peru, Surinam,
Tayvan, Filipinler, ABD,
Venezuela vb.
Bulgaristan, Fransa, Guyana,
İran, Irak, Monako, Rusya,
Ukrayna vb.
İçindekiler
Güç kaynağı
İndeks
TR
94
Yerel saate ayarlama
İçindekiler
Kameranızı yurt dışında kullanırken zaman farkını girerek yerel saati kolayca
(MENU)  [Kurulum]  [ (Saat
ayarlayabilirsiniz. Sırasıyla şu seçimleri yapın;
(MENU)  [Kurulum] 
Ayarları)]  [Tarih ve Saat Ayarı]  [Yaz Saati] ve
[ (Saat Ayarları)]  [Alan Ayarı] (s. 82).
Dünya saat farkı
Saat dilimi farkları
+11:00
+12:00
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
TR
95
Bölge ayarı
Solomon Adaları
Fiji, Velington, Eniwetok,
Kwajalein
Samoa
Havai
Alaska
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Şikago, Mexico City
New York, Bogota
Santiago
St. John
Brezilya, Montevideo
Fernando de Noronha
Azores, Cape Verde Adaları
İndeks
Bölge ayarı
Lizbon, Londra
Berlin, Paris
Helsinki, Kahire, İstanbul
Moskova, Nairobi
Tahran
Abu Dabi, Bakü
Kabil
Karaçi, İslamabad
Kalküta, Yeni Delhi
Almaata, Daka
Yangon
Bangkok, Jakarta
Hong Kong, Singapur, Beijing
Seul, Tokyo
Adelayd, Darvin
Melbörn, Sidney
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
Saat dilimi farkları
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
+09:00
+09:30
+10:00
Bakım ve önlemler
AVCHD formatı hakkında
Bellek kartı hakkında
AVCHD formatı nedir?







Kameranızda kayıt ve oynatma
AVCHD formatı sayesinde kameranız,
aşağıda bahsedilen yüksek çözünürlüklü
(HD) görüntü kalitesinde kayıt yapabilir.
Kameranız, yüksek çözünürlüklü (HD)
görüntü kalitesine ek olarak standart
MPEG-2 formatında standart çözünürlüklü
(STD) sinyal kaydı da yapabilir.




Bellek kartı adaptörü hakkında

* Yukarıda bahsedilen format dışında başka bir
AVCHD formatında kaydedilen görüntüleri
kameranızda oynatamazsınız.
TR
96
Bellek kartını, bellek kartı adaptörüne taktıktan
sonra bellek kartı uyumlu aygıtla kullanırken,
bellek kartının doğru yönde takıldığından
emin olun. Hatalı kullanımın arızaya neden
olabileceğini unutmayın.
İndeks
Video sinyali*: MPEG-4 AVC/H.264
1920  1080/50i, 1440  1080/50i
Ses sinyali: Dolby Digital 2 kanal
Kayıt ortamı:
HDR-CX130E: Bellek kartı
HDR-CX160E/CX180E: Dahili bellek,
bellek kartı
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın

Bir bellek kartı, bilgisayar (Windows İS/Mac
İS) kullanılarak biçimlendirilmişse kameranızla
uyumlu çalışması garanti edilmez.
Veri okuma/yazma hızı, kullandığınız
bellek kartı ve bellek kartı uyumlu ürün
kombinasyonuna göre farklılıklar gösterebilir.
Aşağıdaki durumlarda hasarlı veya kayıp
görüntü verileri oluşabilir (veri telafi
edilemeyecektir):
 Kameranız, görüntü dosyalarını okurken
veya bellek kartına yazarken (erişim lambası
yanarken veya yanıp sönerken), bellek kartını
çıkarmayın veya kameranızı kapatmayın.
 Bellek kartını mıknatıs veya manyetik
alanların yakınında kullanıyorsanız
Önemli verileri bir bilgisayarın sabit diskine
yedeklemeniz önerilir.
Bellek kartına veya bellek kartı adaptörüne
etiket veya benzeri bir şey yapıştırmayın.
Uçlarına dokunmayın veya metal nesnelerin
uçları ile temas etmesine izin vermeyin.
Bellek kartını bükmeyin, düşürmeyin veya
üzerine aşırı kuvvet uygulamayın.
Bellek kartını sökmeye veya üzerinde değişiklik
yapmaya çalışmayın.
Bellek kartının ıslanmasına izin vermeyin.
Bellek kartını küçük çocukların ulaşabilecekleri
yerlerde bulundurmayın. Kolayca
yutulabileceğinden küçük çocuklar için tehlikelidir.
Bellek kartı yuvasına uyumlu boyutta bellek
kartları dışında bir şey takmaya çalışmayın.
Aksi takdirde, arıza meydana gelebilir.
Bellek kartını aşağıdaki konumlarda
kullanmayın veya saklamayın:
 Yaz aylarında dışarıda park halindeki araçlar
gibi yüksek sıcaklığa maruz kalan yerler
 Doğrudan güneş ışığı alan yerler
 Oldukça yüksek nem oranına sahip veya
aşındırıcı gazlara maruz kalan yerler
İçindekiler
AVCHD formatı, etkin veri sıkıştırma
kodlama teknoloji kullanarak yüksek
çözünürlüklü bir (HD) sinyal kaydedilmesi
için kullanılan bir yüksek çözünürlüklü
dijital video kamera formatıdır. MPEG4 AVC/H.264 formatı, video verilerinin
sıkıştırılması için kullanılırken; Dolby
Digital veya Linear PCM sistemi ses
verilerinin sıkıştırılması için kullanılır.
MPEG-4 AVC/H.264 formatı, standart
görüntü sıkıştırma formatına göre
görüntüleri daha yüksek etkinlikte
sıkıştırabilir.
 AVCHD formatı, bir sıkıştırma kodlama
teknolojisi kullandığından fotoğrafın,
alan açılarının veya parlaklığın vs. büyük
ölçüde değiştiği sahnelerde fotoğraf
bozulabilir, ancak bu bir arıza değildir.
Görüntü verisi uyumluluğu hakkında



Kameranız yalnızca “InfoLITHIUM” V
serisi pille çalışır.
“InfoLITHIUM” V serisi pillerde
işareti bulunur.
“InfoLITHIUM” pil nedir?



“Memory Stick Duo”
(MagicGate ile)
“Memory Stick PRO Duo”
(Mark2)
“Memory Stick PRO-HG
Duo”


“InfoLITHIUM” pil, çalışma koşullarıyla ilgili
bilgilerin kameranız ile AC Adaptörü/şarj aleti
(ayrı olarak satılır) arasında iletimi için gerekli
işlevlere sahip bir lityum iyon pildir.
“InfoLITHIUM” pil, kameranızın kullanım
koşullarına göre güç tüketimini hesaplar ve
kalan pil miktarını dakika olarak görüntüler.
NP-FV50 pili, “ActiFORCE” ile uyumludur.
“ActiFORCE” yeni nesil bir güç sistemidir. Pil
kapasitesi, şarj gücü ve hızı ve kalan pil süresi
hesaplamalarının doğruluğu şu anda kullanılan
“InfoLITHIUM” P serisi pillere göre daha
gelişmiştir.
Pili şarj etmek için
Kayıt/Oynatma

—



Kameranızı kullanmaya başlamadan önce pilin
şarj edildiğinden emin olun.
Pilin, 10 C ila 30 C arasında bir ortam
sıcaklığında CHG (şarj) lambası sönene
kadar şarj edilmesini öneririz. Pili bu sıcaklık
aralığının dışında şarj ederseniz, şarj işlemi
etkin şekilde yapılamayabilir.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
“Memory Stick” hakkında
“Memory Stick” tipleri
İçindekiler

“InfoLITHIUM” pil hakkında
Kamerayla bellek kartına kaydedilen görüntü
verisi dosyaları, JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association)
tarafından yayınlanan uluslararası “Design rule
for Camera File system” standardına uygundur.
Kameranızda, uluslararası standarda uygun
olmayan diğer aygıtlarda (DCR-TRV900E veya
DSC-D700/D770) kaydedilmiş fotoğrafları
oynatamazsınız. (Bu modeller bazı bölgelerde
satılmaz.)
Başka bir aygıtla kullanılan bir bellek kartını
çalıştıramıyorsanız kameranız ile biçimlendirin
(s. 77). Biçimlendirme işleminin bellek kartı
üzerindeki tüm bilgileri sileceğini unutmayın.
Aşağıda sıralanan durumlarda kameranızla
görüntüleri oynatamayabilirsiniz:
 Bilgisayarınızda değiştirilen görüntü verileri
oynatılırken
 Diğer aygıtlarla kaydedilmiş görüntü verileri
oynatılırken
Pili verimli olarak kullanmak için

TR
97
Ortam sıcaklığı 10 C veya daha düşük
olduğunda pil performansı azalır ve pilin
kullanım süresi kısalır. Bu durumda, pili uzun
süre kullanmak için aşağıdaki önlemlerden
birini uygulayın.
 Pili ısınması için cebinize koyun ve
çekim yapmaya başlamadan hemen önce
kameranıza takın.
 Yüksek kapasiteli bir pil kullanın: NP-FV70/
NP-FV100 (ayrı olarak satılır).
İndeks
Bu ürün paralel veri transferini destekler.
Ancak, transfer hızı kullandığınız ortam tipine
göre farklılık gösterebilir.
Bu ürün “MagicGate” teknolojisi kullanan
verileri kaydedemez veya oynatamaz.
“MagicGate” içerikleri şifrelenmiş olarak
kaydedip aktaran bir telif hakkı koruma
teknolojisidir.



Pil ömrü hakkında


x.v.Color hakkında



Kalan pil süresi göstergesi, pilin kameranın
çalıştırılması için yeterli olduğunu göstermesine
rağmen güç kesiliyor ve kamera kapanıyorsa,
pili tekrar tam şarj edin. Kalan pil süresi doğru
şekilde gösterilir. Bununla birlikte, uzun
süre yüksek sıcaklıklarda kullanıldığında,
tam şarjlı durumda bırakıldığında veya pili
sık şekilde kullanılırken pil göstergesinin
yenilenmeyeceğine dikkat edin. Kalan pil süresi
göstergesini yalnızca bir kılavuz olarak dikkate
alın.
 işareti, çalıştırma koşullarına ve ortam
sıcaklığına bağlı olarak pil kullanım süresi
20 dakika kaldığında pil seviyesinin düşük
olduğunu göstermek üzere yanıp sönmeye
başlayacaktır.
Kameranızın taşınması hakkında
Kullanım ve bakım hakkında

Pilin saklanması hakkında

Pil uzun süre kullanılmayacaksa, doğru şekilde
çalışmasını sağlamak için kameranızdaki
pili yılda bir kez tam olarak şarj edin. Pili
kameranızdan çıkarın ve sonra kuru ve serin bir
yerde saklayın.
Kameranızdaki pili tamamen boşaltmak için
(MENU)  [Kurulum] 
sırasıyla
[ (Genel Ayarlar)]  [Otomatik Kapanma]
 [Kapalı] seçimlerini yapın ve kamerayı pili
bitene kadar kayıt bekleme moduna getirin
(s. 81).

TR
98
Kamera ve aksesuarları aşağıdaki konumlarda
kullanmayın ve saklamayın:
 Aşırı sıcak, soğuk veya nemli yerler.
Doğrudan güneş ışığı, kalorifer yanı veya
güneş altında bulunan araç gibi 60 C
üzerindeki sıcaklıklara maruz kalabilecekleri
yerlerde bırakmayın. Bunlar arızalanabilir
veya deforme olabilirler.
 Güçlü manyetik alanların veya mekanik
titreşimin yanında. Kamera arızalanabilir.
 Güçlü radyo dalgaları veya radyasyon
yakınında. Kamera düzgün şekilde
kaydetmeyebilir.
 AM alıcıları ve video donanımının yanında.
Parazit oluşabilir.
 Plajda veya tozlu yerlerde. Kum veya toz
kameranıza girerse arızaya neden olabilir.
Bazı durumlarda bu arıza onarılamaz.
 LCD ekranın veya lensin doğrudan güneş
ışığına maruz kalabileceği pencere yakınında
veya açık havada. Bu durum LCD ekrana
zarar verir.
Kameranızı DC 6,8 V/7,2 V (pil) veya DC 8,4 V
(AC Adaptörü) değerlerinde çalıştırın.
İndeks

x.v.Color, Sony tarafından önerilen xvYCC
standardı için yaygın kullanılan bir terimdir ve
Sony’nin bir ticari markasıdır.
xvYCC videodaki renkli alan için uluslararası
bir standarttır. Bu standart, geçerli olarak
standart yayın için kullanılan renk aralığından
daha geniş bir renk aralığını ifade edebilir.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
Kalan pil süresi göstergesi hakkında

Pil kapasitesi zamanla ve sürekli kullanım
sonucunda azalır. Şarj işlemleri arasındaki
kullanım süresi önemli ölçüde azaldıysa, büyük
olasılıkla pilin değiştirilme zamanı gelmiştir.
Her pilin ömrü saklama, çalıştırma ve çevre
koşullarına bağlıdır.
İçindekiler

LCD ekranın sık kullanımı veya sıklıkla
gerçekleştirilen oynatma, ileri sarma ve geri
sarma işlemleri pilin daha hızlı bitmesine neden
olur. Yüksek kapasiteli pil kullanmanızı öneririz:
NP-FV70/NP-FV100 (ayrı olarak satılır).
Kamerada kayıt veya oynatma işlemi
yapmadığınızda, LCD ekranı kapattığınızdan
emin olun. Kameranız kayıt bekleme veya
oynatma duraklatma konumlarında da pil
kullanmaya devam eder.
Tahmini kayıt süresine göre 2 veya 3 kat daha
uzun süre yetecek yedek pil bulundurun ve
gerçek kaydı yapmadan önce deneme kayıtları
yapın.
Pile su girmesine izin vermeyin. Pil su geçirmez
özellikte değildir.










LCD ekran



Kameranızı uzun süre kullanmadığınız
zaman


Nem yoğunlaşması hakkında
Kameranızı soğuk bir yerden sıcak bir yere
götürdüğünüzde (veya tersi) ya da kameranızı
aşağıdaki gibi nemli bir yerde kullanırken nem
oluşabilir:
 Kameranızı karlı bir yerden ısıtma aygıtı ile
ısıtılan bir yere götürdüğünüzde.
 Kameranızı klimalı bir araç veya odadan
dışarıdaki sıcak bir yere çıkardığınızda.
 Kameranızı bir fırtına veya yağışın ardından
kullandığınızda.
 Kameranızı sıcak ve nemli bir yerde
kullandığınızda.
Nem yoğunlaşmasının önlenmesi
Kameranızı soğuk bir yerden sıcak bir yere
götürdüğünüzde, kameranızı plastik bir
çantaya koyun ve sıkı bir şekilde kapatın.
Plastik çantanın içindeki hava sıcaklığı çevre
sıcaklığına eriştiğinde (yaklaşık 1 saat sonra)
çantayı çıkarın.
Renk düzensizliğine ve hasara neden
olabileceğinden LCD ekrana aşırı kuvvet
uygulamayın.
Kameranız soğuk bir yerde kullanılıyorsa,
kalıntı bir görüntü LCD ekranda görünebilir. Bu
bir arıza değildir.
Kameranızı kullanırken, LCD ekranın arkası
ısınabilir. Bu bir arıza değildir.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın


İçindekiler

DC veya AC ile çalıştırma için, bu kullanım
talimatlarında önerilen aksesuarları kullanın.
Yağmur veya deniz suyu ile kameranızın
ıslanmasına izin vermeyin. Kameranız ıslanırsa
arıza meydana gelebilir. Bazı durumlarda bu
arıza onarılamaz.
İçerisine katı bir nesne veya sıvı girerse,
kullanmadan önce kameranızı fişten çıkarın ve
bir Sony bayisine kontrol ettirin.
Ürünü hor kullanmayın, üzerinde değişiklik
yapmayın veya herhangi bir yerden düşürüp
üzerine darbe uygulamaktan kaçının. Lense
özellikle dikkat edin.
Kameranızı kullanmadığınız süre içinde LCD
ekranı kapalı tutun.
Kameranızı örneğin bir havluyla örtülü olarak
çalıştırmayın. Bu durum iç kısmın ısınmasına
neden olabilir.
Güç kablosunu çıkarırken kablodan değil fişten
çekerek çıkarın.
Üzerine ağır bir cisim vb. koyarak güç
kablosuna zarar vermeyin.
Deforme olmuş veya hasar görmüş pilleri
kullanmayın.
Metal bağlantıları temiz tutun.
Pilin elektrolitik sıvısı sızıntı yapıyorsa:
 Yetkili yerel Sony servisinize başvurun.
 Derinize temas eden sıvıları yıkayın.
 Sıvı gözlerinize bulaşırsa, bol suyla yıkayın ve
bir doktora danışın.
LCD ekranı temizlemek için

Kameranızı uzun süre optimum koşulda tutmak
için ayda en az bir kez açın ve görüntü kayıt ve
oynatma işlemleri yaparak çalıştırın.
Saklamadan önce pili tamamen boşaltın.
LCD ekran parmak izleri veya tozla kirlenmişse,
temizlemek için yumuşak bir bez kullanmanız
önerilir.
Nem yoğunlaşması
Dokunmatik paneldeki düğmeler düzgün
çalışmayabilir. Bu durum ortaya çıkarsa, aşağıdaki
prosedürü uygulayın. Kullanım sırasında
kameranızı, ürünle verilen AC Adaptörünü
kullanarak elektrik prizine takmanız önerilir.

(MENU)  [Kurulum]  [ (Genel
Ayarlar)]  [Kalibrasyon].
Kameranız doğrudan soğuk bir yerden sıcak
bir yere getirilirse, kameranın içinde nem
yoğunlaşabilir. Bu kameranızda arızalanmaya yol
açabilir.
 Nem yoğunlaşması meydana gelmişse
Kameranızı yaklaşık 1 saat kapalı tutun.
TR
99
İndeks
Dokunmatik panel ayarı ([Kalibrasyon])
hakkında
Dahili yeniden şarj edilebilir pilin şarj
edilmesi hakkında
Bellek kartının köşesiyle veya benzer bir
cisimle ekranda görüntülenen “” simgesine
3 defa basın.
Kalibrasyon işlemini iptal etmek için [İptal]
düğmesine basın.
Dahili yeniden şarj edilebilir pilin şarj
edilmesi hakkında
Kameranızı ürünle verilen AC Adaptörünü
kullanarak elektrik prizine bağlayın ve LCD
ekranı kapalı bir şekilde 24 saat bu şekilde
bırakın.
Gövde bakımı hakkında


Kameranın atılması/başkasına verilmesi
ile ilgili not (HDR-CX160E/CX180E)
Kamera gövdesi kirlenmişse su ile hafifçe
nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin ve
ardından yumuşak kuru bir bezle kurulayın.
Kaplamaya zarar vermemek için aşağıdaki
işlemlerden kaçının:
 Tiner, benzin, alkol, kimyasal kumaşlar,
haşere ilacı ve güneş losyonu gibi
kimyasalların kullanımı
 Elinize yukarıdaki maddeler bulaşmışken
kameranın kullanılması
 Gövdenin lastik veya vinil nesnelerle uzun
süre temas etmesi
Tüm videoları veya fotoğrafları silseniz veya
[Biçimleme] (s. 77) işlemini gerçekleştirseniz
bile, dahili kayıt ortamındaki veriler tamamen
silinemez. Bu nedenle, verilerin geri yüklenmesini
önlemek için, kamerayı başkasına vermeden önce
[Boşalt] (s. 77) işlemini uygulamanızı öneririz.
Kamerayı atmak istiyorsanız, bunu yapmadan
önce kameranın ana gövdesini parçalamanızı
öneririz.
Bellek kartının atılması/başkasına
verilmesi ile ilgili not
Lensin kullanımı ve saklanması
hakkında


Bellek kartındaki verileri silseniz veya bellek
kartını kameranızda veya bir bilgisayarda
biçimlendirseniz bile, bellek kartındaki tüm
veriler silinmeyebilir. Bellek kartını başka birine
verecekseniz, tüm verileri bilgisayarda veri silme
yazılımını kullanarak silmenizi öneririz. Bellek
kartını atmak istiyorsanız, bunu yapmadan önce
bellek kartının ana gövdesini parçalamanızı
öneririz.
Aşağıdaki durumlarda lensin yüzeyini yumuşak
bir bezle temizleyin:
 Lens yüzeyinde parmak izleri varken
 Sıcak veya nemli yerlerde
 Lens deniz kenarındaki tuzlu havaya maruz
kaldığında
Fazla miktarda kir veya toza maruz kalmayan,
iyi havalandırılan bir yerde saklayın.
Küflenmeyi önlemek için yukarıda anlatıldığı
gibi lensi düzenli olarak temizleyin.
TR
100
İndeks

Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
 Notlar
Doğru noktaya basmadıysanız kalibrasyonu
yeniden deneyin.
 Kalibrasyon için sivri uçlu nesne kullanmayın.
Bu, LCD ekrana zarar verebilir.
 LCD ekran döndürülmüşse ya da dışa dönük
olarak kapatılmışsa, LCD ekranı kalibre
edemezsiniz.

İçindekiler
LCD ekran kapatılsa bile tarihin, saatin ve diğer
ayarların tutulması için kameranız içerisinde
fabrikada takılmış, şarj edilebilir bir pil vardır.
Dahili şarj edilebilir pili, kameranız AC Adaptörü
yoluyla duvar prizine bağlandığında veya pil takılı
durumdayken daima şarj edilir. Kameranızı hiç
kullanmazsanız, şarj edilebilir pil yaklaşık 3 ay
sonra boşalır. Kameranızı dahili şarj edilebilir pili
şarj ettikten sonra kullanın.
Ancak, önceden takılmış şarj edilebilir pil şarj
edilmese bile, tarihi kaydetmediğiniz sürece
kameranın çalışması etkilenmeyecektir.
MultiMediaCard, MultiMediaCard
Association’ın bir ticari markasıdır.
Burada bahsedilen diğer tüm ürün isimleri ilgili
şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari
markalarıdır. Ayrıca,  ve  işaretleri bu El
Kitabı’nda her durumda kullanılmamıştır.
Ticari markalar hakkında














BU ÜRÜN MPEG-2 STANDARTLARINA
UYGUNDUR. BU ÜRÜNÜN, MPEG-2 PATENT
PORTFÖYÜNDE YER ALAN YÜRÜRLÜKTEKİ
BİR LİSANS ALINMAKSIZIN KAYITLI VİDEO
VERİLERİNİN KODLANMASI AMACIYLA
HERHANGİ BİR BİÇİMDE KULLANIMI
(TÜKETİCİNİN KİŞİSEL KULLANIMI
HARİCİNDE) AÇIK BİR BİÇİMDE
YASAKLANMIŞTIR. BU LİSANS MPEG
LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206 ADRESİNDEN
ALINABİLİR.
BU ÜRÜN, TÜKETİCİNİN KİŞİSEL VE
TİCARİ OLMAYAN KULLANIMINA
YÖNELİK OLARAK ŞU AMAÇLARLA AVC
PATENT PORTFÖY LİSANSIYLA LİSANS
KORUMASINA ALINMIŞTIR:
(i) AVC STANDARDINA UYGUN OLARAK
VİDEO (“AVC VIDEO”) ŞİFRELEMESİ VE/
VEYA
(ii) KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN BİR
ETKİNLİKTE BULUNAN TÜKETİCİ
TARAFINDAN ŞİFRELENMİŞ VE
AVC VİDEOSU SAĞLAMA LİSANSI BULUNAN
BİR VİDEO SAĞLAYICISINDAN ELDE
EDİLMİŞ AVC VİDEOSUNUN ŞİFRESİNİN
ÇÖZÜLMESİ. BAŞKA HİÇBİR KULLANIMA
YÖNELİK LİSANS VERİLMEZ VEYA
VERİLMESİ İMA EDİLMEZ.
EK BİLGİ MPEG LA, L.L.C.’DEN ALINABİLİR
BKZ. <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>
TR
101
İndeks

Lisans hakkında notlar
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın

İçindekiler


“Handycam” ve
Sony
Corporation’ın tescilli ticari markalarıdır.
“AVCHD” ve “AVCHD” logoları Panasonic
Corporation ve Sony Corporation’ın ticari
markalarıdır.
“Memory Stick”, “
”, “Memory Stick Duo”,
“
”, “Memory Stick PRO
Duo”, “
”, “Memory
Stick PRO-HG Duo”, “
”,
“MagicGate”, “
”, “MagicGate
Memory Stick” ve “MagicGate Memory Stick
Duo” Sony Corporation’ın ticari markaları veya
tescilli ticari markalarıdır.
“InfoLITHIUM”, Sony Corporation’ın bir ticari
markasıdır.
“x.v.Colour”, Sony Corporation’ın bir ticari
markasıdır.
“BIONZ”, Sony Corporation’ın bir ticari
markasıdır.
“BRAVIA”, Sony Corporation’ın bir ticari
markasıdır.
“DVDirect”, Sony Corporation’ın bir ticari
markasıdır.
Blu-ray Disc™ ve Blu-ray™, Blu-ray Disc
Association’ın ticari markalarıdır.
Dolby ve double-D simgesi, Dolby
Laboratories’in ticari markalarıdır.
HDMI, HDMI logosu ve High-Definition
Multimedia Interface HDMI Licensing LLC’ın
ABD ve/veya diğer ülkelerde ticari markaları
veya tescilli ticari markalarıdır.
Microsoft, Windows, Windows Vista ve DirectX
Microsoft Corporation’ın ABD ve/veya diğer
ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari
markalarıdır.
Macintosh ve Mac OS ABD ve diğer ülkelerde
Apple Inc.’in tescilli ticari markalarıdır.
Intel, Intel Core ve Pentium Intel Corporation’ın
veya ABD ve diğer ülkelerdeki bağlı
şirketlerinin ticari markaları ya da tescilli ticari
markalarıdır.
“ ” ve “PlayStation”, Sony Computer
Entertainment Inc.’ın tescilli ticari markalarıdır.
Adobe, Adobe logosu ve Adobe Acrobat Adobe
Systems Incorporated’ın ABD ve/veya diğer
ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari
markalarıdır.
SDXC logosu, SD-3C, LLC’nin bir ticari
markasıdır.
İçindekiler
“C Library”, “zlib” ve “libjpeg” yazılımları
kameranızla birlikte verilir. Telif hakkı sahipleriyle
yapılan lisans sözleşmesine dayanarak bu yazılımı
sağlamaktayız. Bu yazılım uygulamalarının
telif hakkı sahiplerinin isteğine dayanarak size
aşağıdaki bilgileri sunmak zorundayız. Lütfen
aşağıdaki bölümleri okuyun.
“CD-ROM”daki “License” klasöründe bulunan
“license3.pdf ” dosyasını okuyun. “C Library”,
“zlib” ve “libjpeg” yazılımının lisanslarını
(İngilizce) bulacaksınız.
GNU GPL/LGPL uygulamalı yazılımı
hakkında
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
GNU General Public License’a (bundan sonra
“GPL” olarak anılacaktır) veya GNU Lesser
General Public License’a (bundan sonra “LGPL”
olarak anılacaktır) tabi yazılımlar kameranızda
mevcuttur.
Bu yazılım, ürünle verilen GPL/LGPL koşulları
altında bu yazılım programlarının kaynak koduna
erişim, kaynak kodunu değiştirme ve yeniden
dağıtma hakkınız olduğunu bildirmektedir.
Kaynak kodu web’de bulunmaktadır. İndirmek
için aşağıdaki URL’yi kullanın. Kaynak kodunu
indirirken, kameranızın modeli olarak HDRCX180 seçimini yapın.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Kaynak kodun içeriği konusunda bize
başvurmamanızı tercih ederiz.
“CD-ROM” daki “License” klasöründe bulunan
“license2.pdf ” dosyasını okuyun. İlgili klasörde
“GPL” ve “LGPL” yazılımlarına ait lisansları
(İngilizce) bulacaksınız.
İndeks
PDF dosyasını görüntülemek için, Adobe
Reader gereklidir. Bilgisayarınızda bu program
yoksa, Adobe Systems’a ait web sayfasından
indirebilirsiniz:
http://www.adobe.com/
TR
102
Hızlı başvuru
Ekran göstergeleri
Orta
Orta
Gösterge
Sağ
Sol
Anlamı
Slayt gösterisi ayarı

Uyarı (90)

Oynatma modu (28)
İçindekiler
[BEKL.]/[KAYIT] Kayıt durumu (23)
Sağ
Gösterge
Alt
Sol
Gösterge
Anlamı
50i
60dk
Geniş Mod (75)
Ortamı kaydetme/
oynatma/düzenleme (19)
Yumuşak Geçiş (70)
[Yüz Algılama] için
[Kapalı] ayarını yapın
(72).
[Gülümseme deklnşrü]
için [Kapalı] ayarını yapın
(72).

00Dk.
Tahmini kalan kayıt süresi
9999
9999
Beyaz Dengesi (67)
SteadyShot kapalı (71)
100/112
Tele Makro (70)
x.v.Color (75)
Dönüşüm Merceği (72)
Hedef (83)
Akıllı otomatik (yüz
algılama/sahne algılama/
kamera sarsıntısı algılama)
(33)
Kaydedilebilir yaklaşık
fotoğraf sayısı ve fotoğraf
boyutu
Oynatma klasörü
Geçerli video veya
görüntülenen fotoğraf/
Kaydedilen toplam video
veya fotoğraf sayısı (28)
Bir harici ortam aygıtı
bağlıdır (55)
İndeks

Sayaç (saat:dakika:saniye)
Fotoğraf boyutu (75)
Manüel odaklanma (68)
Sahne Seçimi (69)

0:00:00
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
MENU düğmesi (63)
Otomatik zamanlayıcılı
kayıt (70)
Anlamı
Kaydedilen görüntü
kalitesi (HD/STD), kare
hızı(50p/50i) ve kayıt
modu (PS/FX/FH/HQ/LP)
(34)
Kalan pil gücü
TR
103
Parçalar ve komutlar
Parantez ( ) içerisindeki numaralar ilgili
sayfaları gösterir.
Alt
Gösterge
İçindekiler
Anlamı
Resimleri Görüntüle
düğmesi (26)
Mikrofon Kay. Düzeyi
düşük (73)
Rüzgar Sesi Azaltma (73)
Dahili Zum Mikrofon (73)
Low Lux (69)
Spot Metre/Odak (68)/
Spot Metre (68)/Pozlama
(68)
Akıllı otomatik (33)
Slayt gösterisi düğmesi



Veri dosyası adı (29)
Korunan görüntü (41)
Lens (G lens)
Dahili mikrofon
Göstergeler ve konumları örnektir ve gerçekte
gördüğünüzden farklı olabilir.
Kameranızın modeline bağlı olarak, bazı
göstergeler görünmeyebilir.
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
101-0005
LCD ekran/Dokunmatik panel (16, 37)
LCD panelini 180 derece döndürürseniz,
LCD panelini LCD ekran dışa bakacak şekilde
kapatabilirsiniz. Bu konum, oynatma işlemleri
sırasında oldukça kullanışlıdır.
İndeks
TR
104
İçindekiler

(Resimleri Görüntüle) düğmesi (26)
POWER düğmesi (16)
Hoparlör
Otomatik zum düğmesi (33)
PHOTO düğmesi (25)
MODE düğmesi (23)
CHG (şarj) lambası (13)

Pil (13)
(Video)/ (Fotoğraf ) lambaları (23)
MIC (PLUG IN POWER) girişi
(HDR-CX160E/CX180E)
HDMI OUT girişi (30)
 (USB) girişi (54, 57)
START/STOP düğmesi (23)
DC IN girişi (13)
A/V Uzaktan Kumanda Konektörü (30)
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
RESET düğmesi
Sivri bir nesneyle RESET düğmesine basın.
Saat ayarı da dahil tüm ayarları başlangıca
döndürmek için RESET öğesine basın.
Kavrama kayışı (22)
Yerleşik USB Kablosu (14)
Bellek kartı erişim lambası (21)
Bu lamba yanıyor veya yanıp sönüyorsa,
kamera veri okuyor veya yazıyordur.
Tripod yuvası
Tripodu (ayrı olarak satılır) tripod vidası
ile yuvasına takın (ayrı olarak satılır: vida
uzunluğu 5,5 mm’den kısa olmalıdır).
BATT (pil) çıkarma düğmesi (15)
TR
105
İndeks
Bellek kartı yuvası (21)
İndeks
Simgeler
A
B
“BRAVIA” Sync............................32
Bağlantı.........................................30
Bakım............................................96
Bellek kartı...................................20
Beyaz Dengesi..............................67
Beyaz Yumşk Gçiş.......................70
Biçimleme.....................................77
Bileşen...........................................79
Blu-ray disk..................................51
Boşalt.............................................77
Böl..................................................43
Ç
Çekim Modu................................65
D
F
FH..................................................34
Fotoğraf Yakala............................44
Fotoğraflar..............................25, 29
FX..................................................34
G
Geniş açı.......................................33
Geniş Mod....................................75
Golf Çekimi..................................66
Gör. Kal./Boyut............................74
Görüntü kalitesi...........................34
Görüntülerin harici ortama
kaydedilmesi................................54
Grntü boyu...................................75
Gülm. Algı Hassaslığı..................73
Gülümseme deklnşrü..................36
Güneş Batış Doğuş......................69
H
Harici ortam.................................54
Havai fişekler................................69
HD/STD Ayarı.............................34
HDMI Çözünürlüğü...................79
HDMI KONTROLÜ...................80
HQ.................................................34
I
“InfoLITHIUM” pil.....................97
İ
İç Mekan.......................................67
TR
106
L
Language Setting...................18, 81
LCD’den Gücü Aç........................81
LCD Parlaklığı.............................81
Low Lux........................................69
LP...................................................34
M
“Memory Stick”......................20, 96
“Memory Stick PRO Duo”.........20
“Memory Stick PRO-HG
Duo”..............................................20
Menüler.........................................64
Mikrofon Kay. Düzeyi.................73
MPEG-4 AVC/H.264..................96
N
Nem yoğunlaşması......................99
O
Odak..............................................68
Onarım..........................................84
Orijinal..........................................42
Ortam Ayarları.............................19
Ortam Bilgisi................................77
Ortam Seçimi...............................19
Otomatik Arka Işık.....................72
Otomatik Kapanma.....................81
İndeks
Dahili Zum Mikrofon.................73
Demo Modu.................................82
Dış Mekan....................................67
Dijital Zoom.................................71
Disk kaydedici..............................61
Disk kopyalanması......................51
Disk oluşturma............................46
Disk Yazma...................................48
Dosya Numarası..........................78
Dönüşüm Merceği.......................72
E
Ekran Ayarları..............................74
Ekran göstergeleri......................103
Elektrik prizi................................13
Etkinlik Dizini.............................26
K
Kalibrasyon..................................99
Kamera/Mikrofon.......................67
Kamera Verileri............................78
Kameranın açılması....................16
Kar.................................................70
Kare Hızı.......................................74
Kayıt..............................................22
KAYIT modu...............................34
Kayıt ortamı.................................19
Kopya............................................42
Koru..............................................41
Kurulum.......................................77
Küçük resim.................................41
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
A/V bağlantı kablosu............31, 62
Akıllı otomatik.............................33
Alacakaranlık...............................69
Alan Ayarı.....................................83
AVCHD........................................46
AVCHD disk oluşturulması.......50
AVCHD disklerin
oynatılması...................................50
AVCHD formatı..........................96
Ayna modu...................................37
Dual Rec.......................................36
Düz Ağır ÇEKİM........................65
Düzenl./Kopyal............................76
DVD yazıcı.............................57, 60
DVDirect Express........................57
İçindekiler
1080i/576i.....................................79
1080p/576p...................................79
576i................................................79
Ö
Önlemler.......................................96
P
R
Rehber Çerçeve............................73
RESET.........................................105
Resim Vt. Dos. Onar...................88
Rüzgar Sesi Azaltma. ..................73
S
U
USB Bağlantı Ayarı......................80
USB Bağlantısı.............................49
USB kablosu...........................57, 60
USB LUN Ayarı............................81
Uyarı mesajları.............................92
Ü
Ürünle birlikte verilenler..............3
V
Veri Kodu...............................17, 78
Videodan fotoğraf yakalama......44
Videolar..................................23, 28
Vurgulama Ayarı..........................38
Vurgulu Oynatma........................37
Vurgulu Oynatma
sahnelerinin/senaryolarının
çevrilmesi......................................39
X
x.v.Color........................................98
Y
Yaz Saati........................................82
Yerleşik USB Kablosu..............3, 14
Yumuşak Geçiş.............................70
Yurt dışında..................................94
Yüz Algılama................................72
TR
107
İndeks
Saat Ayarı......................................16
Sahne Seçimi................................69
Senaryo.........................................39
Senaryo Kaydet............................39
Senaryo Sil....................................39
Sil...................................................40
Siyah Yumşk Gçiş........................70
Sorun giderme.............................84
Spot Lambası................................70
Spot Metre....................................68
Spot Metre/Odak.........................68
Spot Odak.....................................68
SteadyShot (Fotoğraf).................71
SteadyShot (Video)......................71
Z
Zamanlayıcı..................................70
Zum...............................................33
Yararlı işlevlerin keyfini çıkartın
PAL................................................94
Peyzaj............................................69
Pil...................................................13
Pil Bilgisi.......................................82
Pilin şarj edilmesi........................13
Pilin yurtdışında şarj
edilmesi...................................15, 94
Plaj.................................................70
Portre.............................................69
Pozlama.........................................68
PS...................................................35
T
Tam şarj edilmiş...........................13
Tarih/Saat.....................................17
Tarih ve Saat Ayarı.......................82
Tarih ve saat ayarı........................16
Tek tuş...........................................67
Tele Makro....................................70
Telefoto.........................................33
Televizyon.....................................30
Tripod.........................................105
TV renk sistemleri.......................94
TV Türü........................................79
İçindekiler
Otomatik tanı ekranı/Uyarı
göstergeleri...................................90
Oynatma.......................................26
Oynatma İşlevi.............................76
Bu ürün hakkındaki ek bilgiler ve sık
sorulan sorulara verilen yanıtlar, Müşteri
Destek Web Sitesi’nde bulunabilir.
http://www.sony.net/
Download PDF