Sony | HDR-CX12E | Sony HDR-CX12E Kullanım Talimatları

3-876-055-71(1)
Kameranızın keyfini
çıkarın
8
Başlarken
14
Dijital YÇ Video Kamera Kaydedici
Handycam El Kitabı
HDR-CX11E/CX12E

2008 Sony Corporation
Kayıt/Oynatma 22
Düzenleme
44
Kayıt ortamını kullanma
56
Kameranızı özelleştirme
59
Sorun Giderme
84
Ek Bilgiler
94
Hızlı Referans
104
Kamerayı çalıştırmadan önce bunu okuyun
Üniteyi çalıştırmadan önce, bu El Kitabı’nı
çok dikkatli bir şekilde okuyun ve ileriye
dönük bir başvuru kaynağı olarak saklayın.
Kullanımla ilgili bilgiler
“Handycam El Kitabı” içinde (bu El Kitabı)
Kameranızın işlemleri ve kullanımı
açıklanmaktadır. Ayrıca “Kullanma
Kılavuzu”na (ayrı cilt) da başvurun.
Kameranızda kaydedilen görüntülerin
bilgisayarda kullanılması
“Memory
Stick PRO Duo” sadece “Memory
Stick PRO”uyumlu donanımla kullanılabilir.
“Memory Stick PRO Duo” veya Memory Stick
Duo adaptörü üzerine etiket veya benzeri bir
şey yapıştırmayın.
 “Memory Stick” uyumlu donanımla bir
“Memory Stick PRO Duo” kullanıldığında
Memory Stick Duo adaptörüne “Memory Stick
PRO Duo” takın.
Kamerayı kullanma
Kamerayı
aşağıdaki parçalarından ve ayrıca
soket kapağından tutmayın.
Ürünle verilen CD-ROM’da saklanan
“PMB Guide”a başvurun.
Kameranızda kullanabileceğiniz “Memory
Stick” tipleri
Filmleri
kaydetmek için aşağıdaki şekilde etiketi
olan 1 GB veya daha büyük bir “Memory Stick
PRO Duo” kullanmanız önerilir:

*

* Üzerinde Mark2 işareti olan veya olmayan,
ikisi de kullanılabilir.
 Bir “Memory Stick PRO Duo”nun kayıt süresi
hakkında bilgi edinmek için bkz. sayfa 10.
“Memory Stick PRO Duo”/“Memory Stick
PRO-HG Duo”
(Bu boyutu kameranızla kullanabilirsiniz.)
“Memory Stick”
(Kameranızla kullanamazsınız.)
Bu
kılavuzda “Memory Stick PRO Duo”
ve “Memory Stick PRO-HG Duo”nun her
ikisi de “Memory Stick PRO Duo” olarak
belirtilmektedir.
Yukarıda bahsedilenlerin dışında herhangi bir
bellek kartı tipi kullanamazsınız.
LCD ekran
Kamera
Pil takımı
toza, sızdırmaya ya da suya dayanıklı
değildir. Bkz. “Kameranızın kullanımı
hakkında” (s. 99).
Erişim lambası (s. 21) yanıyorken veya yanıp
sönerken “Memory Stick PRO Duo”yu
çıkarmayın. Aksi takdirde, “Memory Stick PRO
Duo” hasar görebilir, kaydedilen görüntüler
kaybedilebilir veya başka arızalar ortaya
çıkabilir.

(Film)/ (Hareketsiz) mod lambası
(s. 18), erişim lambası (s. 21) veya QUICK
ON (Hızlı Aç) lambası (s. 28) yanarken veya
yanıp sönerken aşağıdakilerden herhangi birini
yapmayın. Aksi takdirde, “Memory Stick PRO
Duo” hasar görebilir, kaydedilen görüntüler
kaybedilebilir veya başka arızalar ortaya
çıkabilir.
 Pil takımını ya da AC Adaptörü veya
Handycam Station’ı kameradan çıkartmayın
 Kameraya mekanik darbe ya da titreşim
uygulamayın
“Memory Stick PRO Duo” takıldığında veya
çıkartıldığında “Memory Stick PRO Duo”nun
çıkmamasına ve düşmemesine dikkat edin.
Kameranızı kablo ile başka bir cihaza bağlarken
konektör fişini doğru yönde taktığınızdan emin
olun. Fişin zorla terminale itilmesi, terminale
zarar verir ve kameranızın arızalanmasına yol
açabilir.
Menü öğeleri, LCD panel ve lens hakkında
Soluk
görünen menü öğeleri, o anki kayıt
veya oynatma koşullarında kullanılamaz
durumdadırlar.
LCD ekran son derece yüksek hassas
teknolojiyle imal edildiği için piksellerin
%99,99’undan fazlası etkin bir biçimde
kullanılır. Bununla beraber, LCD ekranda
sürekli görünen ince siyah noktalar ve/veya
parlak noktalar (beyaz, kırmızı, mavi veya yeşil
renkli) olabilir. İmalata bağlı olan bu noktalar
normaldir ve kayıt işlemini herhangi bir şekilde
etkilemez.
Televizyon
programları, filmler, video
kasetler ve diğer materyaller telif hakkıyla
korunmaktadır. Bu materyallerin izinsiz kaydı
telif hakları kanunlarına aykırıdır.
Görüntü kaydedemez/oynatamazsanız
[ORTM.BÇMLNDRM.] uygulayın.
Uzun
süre görüntü kaydı/silme işlemini
yinelerseniz, “Memory Stick PRO Duo”da veri
parçalanması oluşur. Görüntü kaydedilemez
ya da kayda alınamaz. Bu tür bir durumda,
ilk olarak görüntülerinizi harici bir
ortama kaydedin (s. 43) ve sonra [ORTM.
BÇMLNDRM.] (s. 57).
Parçalanma  Sözlük (s. 112) uygulayın
Başka cihazlarda kaydedilen görüntüleri
oynatma hakkında
Kameranız
Siyah noktalar
Beyaz, kırmızı, mavi
veya yeşil noktalar
LCD
ekranın veya lensin uzun süre doğrudan
güneşe maruz kalması aygıtın arızalanmasına
yol açabilir.
Aygıtı güneşe doğru yöneltmeyin. Bunu
yaptığınız takdirde kameranız arızalanabilir.
Güneşe ait görüntüleri akşam karanlığı gibi
güneş ışınlarının daha eğik geldiği saatlerde
çekin.
Dil ayarlarını değiştirme hakkında
Çalıştırma
prosedürlerini göstermek için
her dilde ekran görüntüleri kullanılmıştır.
Gerektiğinde kameranızı kullanarak ekran dilini
değiştirebilirsiniz (s. 19).
Kayıt hakkında
Kayıt
yapmaya başlamadan önce, görüntü
ve sesin herhangi bir aksaklık olmaksızın
kaydedilebildiğinden emin olmak için kayıt
fonksiyonunu test edin.
Kameranın veya üzerine kayıt yapılan medyanın
arızalanması, vb. nedenlerle kayıt veya oynatma
fonksiyonunun yerine getirilememesinden
dolayı, kayıt içeriği konusunda herhangi bir
tazminat söz konusu değildir.
TV renk sistemleri ülke/bölgeye göre
değişmektedir. Kayıtları bir TV üzerinde
görüntülemek için, PAL sistemli TV’ye
ihtiyacınız olacaktır.
HD (yüksek tanımlı) görüntü
kalitesi kaydı için MPEG-4 AVC/H.264 Yüksek
Profille uyumludur. Bu nedenle, aşağıdaki
cihazlarla kameranızda HD (yüksek tanımlı)
görüntü kalitesiyle kaydedilen görüntüleri
oynatamazsınız:
 Diğer AVCHD formatı uyumlu, Yüksek
Profille uyumlu olmayan cihazlar
 AVCHD formatıyla uyumlu olmayan cihazlar
Kaydedilen tüm görüntü verilerinizi saklayın
Görüntü
verilerinizin kaybolmasını engellemek
için, kayda alınan tüm görüntülerinizi
periyodik olarak harici bir ortama kaydedin.
Bilgisayarınızı kullanarak DVD-R gibi bir
disk üzerine görüntü verilerinizi kaydetmeniz
önerilir (s. 43).
Ayrıca, bir VCR veya bir DVD/HDD kaydedici
kullanarak (s. 51) görüntü verilerinizi
kaydedebilirsiniz.
Kaydettikten sonra periyodik olarak görüntü
verilerinizi kaydetmeniz önerilir.
Kamerayı bu konuma takma hakkında
notlar; Handycam Station
İyi
temas sağlanması için kameranın tam olarak
sokulması gerekir.
Kameranızı Handycam Station’a takılı
olarak kullandığınızda Handycam Station
konektörlerine kabloları bağlayın. Kabloları
Handycam Station ve kameranızın her ikisine
bağlamayın.
Hem Handycam Station’ı hem de DC fişini
tutarak AC adaptörünü Handycam Station
girişinden çıkarın.
Kamerayı
Handycam Station üzerine
yerleştirirken ya da üzerinden kaldırırken
POWER düğmesini OFF (CHG) konumuna
getirmeye dikkat edin.
Bu El Kitabı hakkında
Bu
El Kitabı’nda örnek amacıyla kullanılan
LCD ekran görüntüleri, dijital fotoğraf makinesi
kullanılarak çekildiğinden farklı görünebilir.
Kameranız ve aksesuarlarının tasarım ve teknik
özellikleri önceden herhangi bir bildirimde
bulunulmaksızın değişikliğe tabidir.
Carl Zeiss merceği hakkında
Kameranız Almanya’da Carl Zeiss ve
Sony Corporation ile ortaklaşa geliştirilen
bir Carl Zeiss merceğe sahip olup, üstün
kalitede görüntü üretmektedir. Video
kameralar için MTF ölçme sistemini
kullanır ve Carl Zeiss merceğinin herkes
tarafından bilinen kalitesini sunar.
Ayrıca kameranızın merceği, istenmeyen
yansımaları önlemek ve renkleri tam
anlamıyla tekrar üretmek amacıyla T
kaplıdır.
MTF = Modulation Transfer Function.
Rakam bir nesneden merceğe gelen ışık
miktarını belirtmektedir.
İçindekiler
Kamerayı çalıştırmadan önce bunu
okuyun............................................................2
Nesne örnekleri ve çözümler....................7
Kameranızın keyfini çıkarın
İşlem akışı.........................................................8
“ HOME” ve “ OPTION” - İki tip
menünün avantajından yararlanma
........................................................................ 11
Başlarken
Adım 1: Ürünle verilen öğeleri kontrol
etme.............................................................. 14
Adım 2: Pil takımının şarj edilmesi....... 15
Adım 3: Tarihi ve saati ayarlama........... 18
Dil ayarlarını değiştirme.................................. 19
Adım 4: Kayıttan önceki ayarları yapma
........................................................................ 20
Adım 5: Bir “Memory Stick PRO Duo”
takma............................................................ 21
Kayıt/Oynatma
Kolay kayıt ve oynatma (Easy
Handycam işlemi).................................... 22
Kayıt................................................................. 25
Zumlama................................................................. 27
Daha fazla yere ulaşacak şekilde ses
kaydetme (5,1 kanal surround kayıt)
................................................................................... 27
Hızlı biçimde çekime başlama
(QUICK ON)......................................................... 28
Film kaydı sırasında yüksek kalite
hareketsiz görüntü kaydetme
(Dual Rec)............................................................ 28
Karanlık yerlerde kayıt (NightShot).......... 28
Arkadan aydınlatmalı nesneler için
pozlamayı ayarlama...................................... 29
Ayna modunda kayıt yapma....................... 29
Hızlı hareketi yavaş çekimde kaydetme
(DÜZ AĞR.ÇKM.).............................................. 29
CAMERA CONTROL kadranı ile görüntü
ayarlarını manüel olarak kontrol etme
................................................................................... 30
Oynatma........................................................ 31
İğne ucu ile istenilen sahne araması
yapma (Film Şeridi Dizini).......................... 33
Yüze göre istenilen sahne araması
yapma (Yüz Dizini)......................................... 33
İstenilen görüntüleri tarihe göre arama
(Tarih Dizini)....................................................... 34
PB zumunun kullanılması.............................. 34
Hareketsiz görüntü serisi oynatma
(Slayt gösterisi)................................................. 35
TV’de görüntü oynatma........................... 36
Görüntüleri kaydetme.............................. 43
Düzenleme
(DİĞER) kategorisi................................ 44
Görüntüleri silme........................................ 45
Filmden hareketsiz görüntü yakalama
(HDR-CX12E) . ........................................... 47
Film bölme.................................................... 48
Oynatma Listesi oluşturma..................... 49
Diğer aygıtlara kopyalama...................... 51
Kayıtlı hareketsiz görüntüleri yazdırma
(PictBridge uyumlu yazıcı).................... 54
Kayıt ortamını kullanma
(ORTAMI YÖNET) kategorisi............ 56
Görüntü kalitesini ayarlama................... 56
“Memory Stick PRO Duo” bilgilerini
kontrol etme.............................................. 57
Tüm görüntüleri silme (Biçimlendirme)
........................................................................ 57
Görüntü veritabanı dosyasını onarma
........................................................................ 58
Kameranızı özelleştirme
HOME MENU
(AYARLAR)
kategorisi ile yapabilecekleriniz ........ 59
HOME MENU öğesini kullanma................. 59
(AYARLAR) kategori öğeleri listesi.... 60
KAMR.FİLM AYRLR...................................... 62
(Film kaydı öğeleri)
KMR.FOTO.AYRLR....................................... 66
(Hareketsiz görüntü kaydetme öğeleri)
YÜZ FONKS.AYARI...................................... 68
Ek Bilgiler
Kameranızın yurt dışında kullanımı..... 94
“Memory Stick PRO Duo” üzerinde
dosya/klasör yapısı.................................. 96
Bakım ve önlemler..................................... 97
AVCHD formatı hakkında............................... 97
“Memory Stick” hakkında............................... 97
“InfoLITHIUM” pil takımı hakkında............ 98
x.v.Color hakkında.............................................. 99
Kameranızın kullanımı hakkında............... 99
(Yüz fonksiyonunu ayarlama öğeleri)
GRNT.AYRLR.GÖS....................................... 70
(Görüntüyü özelleştirecek öğeler)
SES/GRNT.AYRLR........................................ 72
(Ses ve ekranı ayarlama öğeleri)
ÇIKTI AYARLARI........................................... 73
(Diğer aygıtlara bağlamakta kullanılan
öğeler)
SAAT/
DİL AYR......................................... 74
(Saat ve dilin ayarlanması için öğeler)
GENEL AYARLAR......................................... 75
(Diğer ayar öğeleri)
OPTION MENU öğesini kullanarak
fonksiyonları etkinleştirme................... 76
OPTION MENU öğesini kullanma.............. 76
OPTION MENU üzerine öğeleri kaydetme
................................................................................... 77
OPTION MENU üzerindeki öğeleri
görüntüleme..................................................... 77
OPTION MENU’de ayarlanan
fonksiyonlar............................................... 78
Sorun Giderme
Sorun Giderme............................................ 84
Uyarı göstergeleri ve mesajları.............. 91
Hızlı Referans
Parça ve kontrolleri tanımlama...........104
Kayıt/oynatma sırasında görüntülenen
göstergeler...............................................110
Sözlük...........................................................112
İndeks...........................................................113
Nesne örnekleri ve çözümler
Golf atışınızı
kontrol etme
DÜZ AĞR.ÇKM...............................................29
Film kaydı sırasında
hareketsiz görüntü
yakalama
Dual Rec........................................................28
Sahnede spot
lambası altında bir
çocuk
SPOT LAMBASI..............................................80
Tüm ihtişamıyla
havai fişekler
HAVAİ FİŞEK..................................................80
ODAK............................................................79
İyi bir kayak yamacı
veya plaj çekimi
yapma
Arka ışık........................................................29
KUMSAL........................................................80
KAR...............................................................80
Gülümsemeleri
otomatik olarak
yakalama
GÜLMSM.DKLNŞR.........................................68
Yakın çekimde
çiçekler
PORTRE.........................................................80
ODAK............................................................79
TELE MAKRO.................................................78
Ekranın solundaki
köpeği odaklama
ODAK............................................................79
SPOT ODAK...................................................78
Kameranızın keyfini çıkarın
İşlem akışı
Hazırlık (s. 14).
Kameranızda kullanabileceğiniz “Memory Stick PRO Duo”
tipleri için bkz. sayfa 2.
HD (yüksek tanımlı) görüntü kalitesinde kaydeder (s. 25).
Kameranız, yüksek ayrıntılı, güzel görüntüler sağlayan
AVCHD formatıyla “1920 × 1080/50i” (s. 97) uyumludur.
 Notlar
Varsayılan
ayar, AVCHD formatında “1440 × 1080/50i” (s. 62) olan [HD
SP]’dır.
“AVCHD 1080i formatı” bu kılavuzda ayrıntılı açıklanması gereken
bölümler dışında, “AVCHD” olarak kısaltılmıştır.
Görüntüleri oynatma.
 Kameranızın LCD ekranında izleme (s. 31)
 Yüksek tanımlı TV’de izleme (s. 38)
Yüksek ayrıntılı, göz alıcı kalitedeki HD (yüksek tanımlı)
filmlerin keyfine varabilirsiniz.
 İpuçları
TV ve kameranızın bağlanmasıyla ilgili olarak, ekranda görüntülenen
[TV BAĞLN.Kılavuzu]’a (s. 37) başvurabilirsiniz.
Görüntüleri SD (standart tanımlı) görüntü kaliteli TV’de
oynatabilirsiniz.
AVCHD formatı uyumlu bir cihazda Memory Stick yuvasını kullanarak oynatma
*VAIO gibi bir AVCHD formatı uyumlu cihazında Memory Stick yuvasına takarak
“Memory Stick PRO Duo” üzerindeki görüntüleri oynatabilirsiniz.
* Ürünle verilen yazılım (“PMB”) için önerilen sistem gereksinimlerini karşılayan ve Ocak 2006’dan
sonra pazarlanan VAIO serisi bilgisayarlarda çalışma onaylanmıştır.
Bazı AVCHD formatı uyumlu cihazlarda Memory Stick yuvasından doğrudan görüntüleri
oynatamayabilirsiniz.
Kayda alınan görüntüleri kaydetme.
Kameranızın keyfini çıkarın
 Diğer aygıtlara kopyalama (s. 51)
Bağlantı yapılan cihaza bağlı olarak kopyalama görüntü
kalitesi (HD (yüksek tanımlı)/SD (standart tanımlı)) farklılık
gösterir. Ayrıntılar için bkz. sayfa 51.
 Bir bilgisayarda düzenleme (s. 43)
Ürünle verilen uygulama yazılımını “PMB” kullanarak
görüntüleri bir bilgisayara aktarabilir ve görüntüleri disk
üzerine kaydedebilirsiniz. Ayrıntılar için ürünle verilen
yazılım yardımı olan “PMB Guide”a başvurun.
Görüntüleri silme.
“Memory Stick PRO Duo” doluysa yeni görüntüler
kaydedemezsiniz. Bilgisayar ya da diske kaydedilen görüntü
verilerini silin. Görüntüleri silerseniz, boş “Memory Stick PRO
Duo” alanına yeni görüntüler kaydedebilirsiniz.
 Seçilen görüntüleri silme (s. 45)
 Tüm görüntüleri silme ([ORTM.BÇMLNDRM.], s. 57)
Yaklaşık film kayıt süresi
Kayıt süresi, [KAYIT MODU] (s. 62) ayarına ve “Memory Stick PRO Duo”nun kapasitesine
bağlı olarak farklılık gösterir. ( ) içindeki sayılar minimum kayıt zamanını belirtir.
(min.)
“Memory Stick PRO Duo” kapasitesi
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
AVC HD 16M (FH)*
(en yüksek kalite)
6 (6)
10 (10)
25 (25)
55 (55)
110 (110)
AVC HD 9M (HQ)**
(yüksek kalite)
10 (9)
25 (20)
55 (40)
115 (80)
230 (160)
AVC HD 7M (SP)**
(standart kalite)
15 (10)
30 (20)
65 (45)
140 (100)
280 (200)
AVC HD 5M (LP)**
(uzun oynatım)
20 (15)
40 (35)
85 (70)
180 (145)
355 (290)
SD 9M (HQ)
(yüksek kalite)
10 (10)
25 (25)
55 (50)
115 (100)
230 (205)
SD 6M (SP)
(standart kalite)
20 (10)
40 (25)
80 (50)
170 (100)
340 (205)
SD 3M (LP)
(uzun oynatım)
35 (25)
80 (50)
160 (105)
325 (215)
655 (435)
HD (yüksek tanımlı) görüntü kalitesi
SD (standart tanımlı) görüntü kalitesi
* Filmler AVCHD 1920 × 1080/50i formatında kaydedilir.
**Filmler AVCHD 1440 × 1080/50i formatında kaydedilir.
 Notlar
Sony
Corporation tarafından üretilen bir “Memory Stick PRO Duo” kullanıldığında. Filmlerin kayıt
süresi kayıt koşullarına, konunun koşullarına “Memory Stick” tipine bağlı olarak farklılık gösterir.
 İpuçları
Tablodaki 16M gibi sayılar, ortalama bit hızını göstermektedir. M, Mbps anlamına gelir.
HD (yüksek tanımlı) görüntü kalitesiyle en fazla 3.999 sahne, SD (standart tanımlı) görüntü kalitesiyle en
fazla 9.999 sahne film kaydı yapabilirsiniz.
Kaydedilebilir hareketsiz görüntü sayısı için bkz. sayfa 66.
Kameranız görüntü kalitesini kaydedilen sahneye uyması için otomatik olarak ayarlamak üzere
VBR (Variable Bit Rate) formatını kullanır. Bu teknoloji, “Memory Stick PRO Duo” kayıt süresinde
değişmelere neden olur.
Hızlı hareketlerin yer aldığı filmler ve karmaşık görüntüler, daha yüksek bit hızında
kaydedilir ve bu genel kayıt süresini azaltır.
10
“ HOME” ve “ OPTION”
- İki tip menünün avantajından yararlanma
“
HOME MENU” - kameranızın çalıştırılması için başlangıç noktası
(HELP)
Öğenin açıklamasını görüntüler (s. 12)
Kameranızın keyfini çıkarın
Kategori
Kategoriler ve öğeleri HOME MENU
(ORTAMI YÖNET) kategorisi
(ÇEKİM) kategorisi
Öğe
Öğe
Sayfa
FİLM*
FOTOĞRAF*
DÜZ AĞR.ÇKM.
26
26
29
Sayfa
VISUAL INDEX*
INDEX*
INDEX*
OYNATMA LİSTESİ
Sayfa
56
57
57
58
(AYARLAR) kategorisi*
Kameranızı özelleştirmek için (s. 59).
(GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER) kategorisi
Öğe
/
AYARI*
ORTAM BİLGİSİ
ORTM.BÇMLNDRM.*
RSM.VT.DS.ONAR
31
33
33
* Bu öğeleri Easy Handycam işlemi sırasında
(AYARLAR)
da ayarlayabilirsiniz (s. 22).
kategorisinde bulunan öğeler için, bkz. sayfa 60.
**HDR-CX12E
50
(DİĞER) kategorisi
Öğe
SİL*
FOTOĞRF.YAKALA**
DÜZ.
OYNTM.LST.DÜZN.
YAZDIR
USB BAĞLANTISI
TV BAĞLN.Kılavuzu*
Sayfa
45
47
48
49
54
44
37
11
HOME MENU öğesini kullanma
4 İstenilen öğeye dokunun.
Örnek: [DÜZ.]
1 Yeşil düğmeye basarken, gücü
açmak için POWER düğmesini ok
yönünde hareket ettirin.
5 Daha fazla işlem yapmak için
ekrandaki kılavuzu izleyin.
HOME MENU ekranını gizlemek için
öğesine dokunun.
2
(HOME)  (veya ) basın.
(HOME) 
HOME MENU - HELP üzerindeki her bir
öğenin fonksiyonu hakkında bilgi almak
istediğinizde
1
(HOME) düğmesine basın.
HOME MENU görüntülenir.
(HOME) 
3 İstenilen kategoriye dokunun.
Örnek:
12
(DİĞER) kategorisi
2
(HELP) üzerine dokunun.
(HELP) düğmesinin alt kısmı
turuncuya dönüşür.
3 Bilgi almak istediğiniz öğenin
üzerine dokunun.
Kameranızın keyfini çıkarın
Öğeye dokunduğunuzda ekranda
açıklaması gösterilir.
Seçeneği uygulamak için [EVET]
üzerine aksi takdirde [HAYIR] üzerine
dokunun.
Devre dışı bırakmak için - HELP
2. adımda tekrar
dokunun.
(HELP) üzerine
OPTION MENU öğesini kullanma
Çekim ya da oynatma sırasında ekran
üzerine bir kez dokunmanızla fonksiyonlar
o anda kullanılabilir hale gelir. Çeşitli
ayarlar yapmanın çok kolay olduğunu
göreceksiniz. Ayrıntılar için bkz. sayfa 76.
(OPTION)
13
Başlarken
Adım 1: Ürünle verilen öğeleri kontrol etme
Aşağıdaki parçaların kameranızla birlikte
verilmiş olduğundan emin olun.
Parantez içerisindeki rakamlar verilen
parçanın sayısını göstermektedir.
“Memory Stick PRO Duo” (1)
4 GB
USB kablosu (1) (s. 54)
Kablosuz Uzaktan Kumanda (1) (s. 108)
Düğme tipi lityum pil önceden takılmıştır.
AC Adaptör (1) (s. 15)
Şarj edilebilir pil takımı
NP-FH60 (1) (s. 15, 98)
Güç kablosu (1) (s. 15)
CD-ROM “Handycam Application Software”
(1)
 PMB
(Yazılım)
Guide
 Handycam El Kitabı (Bu El Kitabı)
 PMB
Handycam Station (1) (s. 15)
Bileşen A/V kablosu (1) (s. 38)
A/V bağlantı kablosu (1) (s. 40, 51)
14
“Kullanma Kılavuzu” (1)
Adım 2: Pil takımının şarj edilmesi
DC IN jakı
/CHG (şarj)
lambası
Başlarken
POWER düğmesi
DC fişi
Duvar prizine
Pil takımı
AC Adaptör
“InfoLITHIUM” pil takımını (H serisi)
(s. 98) kameranıza taktıktan sonra şarj
edebilirsiniz.
 Notlar
Kameranıza
H serisinden başka bir
“InfoLITHIUM” pil takımı takamazsınız.
1 AC Adaptörü Handycam Station
üzerindeki DC IN jakına takın.
DC fişindeki  işaretinin yukarı
baktığından emin olun.
2 Güç kablosunu AC Adaptörüne ve
duvar prizine bağlayın.
3 POWER düğmesini OFF (CHG)’e
Güç kablosu
4 Pil takımını tık sesi çıkarıncaya
kadar ok yönünde hareket ettirerek
takın.
5 Kamerayı sıkıca aşağıya doğru
Handycam Station öğesine
yerleştirin.
/CHG (şarj) lambası yanar ve şarj
işlemi başlar.
Pil tamamen şarj olduğunda /CHG
(şarj) lambası söner.
 Notlar
Kamerayı
Handycam Station üzerine
yerleştirirken DC IN jak kapağını kapatın.
doğru ok yönünde hareket ettirin
(varsayılan ayar).
15
Kameranızı şuradan çıkarmak için:
Handycam Station
Gücü kapatın, hem kamerayı hem de
Handycam Station öğesini tutarak
kamerayı Handycam Station öğesinden
çıkarın.
Pil takımını çıkarmak için
POWER düğmesini OFF (CHG)
konumuna hareket ettirin.
BATT (pil) ayırma düğmesini kaydırın ve
pil takımını çıkarın.
BATT (pil) ayırma
düğmesi
 Notlar
Pil
Sadece AC Adaptörünü kullanarak pil
takımının şarj edilmesi
Gücü kapatın, sonra AC Adaptörü
kameranızın DC IN jakına takın.
POWER düğmesi
takımını çıkardığınızda veya AC
Adaptörünün bağlantısını kestiğinizde,
(Film) lambası/ (Hareketsiz) lambası (s. 18),
erişim lambasının (s. 25) veya QUICK ON
lambasının (s. 28) kapatıldığından emin olun.
Pil takımını saklarken, uzun süre saklamadan
önce pili tamamen boşaltın (saklamayla ilgili
ayrıntılar için bkz. sayfa 99).
Güç kaynağı olarak bir duvar prizi kullanmak
için
Pil takımını şarj ederken yaptığınız aynı
bağlantıları tekrarlayın. Bu durumda pil
takımının şarjı boşalmayacaktır.
Pilin kalanını kontrol etmek için (Pil Bilgileri)
DC fişi
DC IN jakı
Jak kapağını
açın
Solda  işaretiyle
 Notlar
Hem
kamerayı hem de DC fişini tutarak AC
Adaptörünü DC IN jakından çıkarın.
16
POWER düğmesini OFF (CHG) olarak
ayarlayıp DISP/BATT INFO simgesine
basın.
Bir süre sonra, yaklaşık kaydedilebilir
zaman ve pil bilgisi takriben 7
saniye süreyle görünür. Pil bilgileri
görüntülenirken DISP/BATT INFO
simgesine yeniden basmak suretiyle
bilgileri 20 saniyeye kadar izleyebilirsiniz.
Görüntü kalitesi
Şarjı tamamen boşaltılmış bir pil takımını
tamamen şarj etmek için gereken yaklaşık
süre (dak.).
Pil takımı
Şarj süresi
NP-FH50
NP-FH60
(ürünle verilir)
NP-FH70
NP-FH100
135
135
LCD
170
390
Yaklaşık mevcut kayıt süresi
Tamamen şarj edilmiş bir pil takımı
kullandığınızda yaklaşık olarak
kullanılabilir süre (dak.).
“HD”, yüksek tanımlı görüntü kalitesini,
“SD” ise standart görüntü kalitesini ifade
eder.
Kesintisiz kayıt
süresi
NP-FH50
NP-FH60
(ürünle verilir)
NP-FH70
NP-FH100
Genel kayıt
süresi*
HD
SD
HD
SD
80
110
95
130
40
55
45
65
180
405
205
470
90
200
100
235
* Genel kayıt süresi, kayıt başlatma/durdurma
tekrarı, aygıtın açılıp kapanması ve görüntü
zumlama sırasındaki süreyi gösterir.
Başlarken
Pil takımı
Şarj süresi
NP-FH50
NP-FH60
(ürünle verilir)
NP-FH70
NP-FH100
koşullar altında ölçülen sürelerin
tümü:
 [KAYIT MODU]: SP
 LCD arka ışığı yandığında
Tamamen şarj edilmiş bir pil takımı
kullandığınızda yaklaşık olarak
kullanılabilir süre (dak.).
“HD”, yüksek tanımlı görüntü kalitesini,
“SD” ise standart görüntü kalitesini ifade
eder.
Kayıt kapasitesi (yaklaşık)
Görüntü kalitesi
Aşağıdaki
Yaklaşık oynatma süresi
Kalan pil (yaklaşık)
Pil takımı
 Notlar
Açık LCD paneli
HD
SD
135
180
145
195
290
650
315
710
arka ışığı yandığında.
Pil takımı hakkında
 /CHG (şarj) lambası şarj esnasında yanıp
söner ya da Pil Bilgisi (s. 16) aşağıdaki koşullar
altında doğru şekilde gösterilmeyebilir:
 Pil takımı doğru şekilde takılmadığında.
 Pil takımı zarar gördüğünde.
 Pil takımı yıpranmıştır (yalnızca Pil Bilgileri
için).
Kameranızın DC IN jakına ya da Handycam
Station öğesine AC Adaptör bağlı olduğu
sürece, güç kablosu duvar prizinden çıkarılmış
olsa bile pilin gücü kullanılamaz.
İsteğe bağlı bir video ışığı eklerken, bir NPFH70/FH100 pil takımı kullanmanız önerilir.
Yalnızca kısa kayıt ve oynatma süresi
sağladığından, kameranızda NP-FH30
kullanmanızı önermemekteyiz.
Şarj/kayıt/oynatma süresi hakkında
Süreler kamera 25°C (77 °F) derecede
kullanılarak ölçülmüştür.
10°C ila 30°C (50 °F ila 86 °F arası) önerilir.
Kameranızı düşük sıcaklıklarda kullandığınızda
kayıt ve oynatma süreleri kısalacaktır.
Kayıt ve oynatma süreleri kameranızın
kullanma koşullarına bağlı olarak kısalacaktır.
17
Adım 3: Tarihi ve saati
ayarlama
AC Adaptörü hakkında
AC Adaptörünü kullanırken yakındaki duvar
prizinden yararlanın. Kameranızı kullandığınız
sırada herhangi bir arıza oluştursa, AC
Adaptörünü hemen duvar prizinden hemen
çıkarın.
AC Adaptörü duvar ve eşya arası gibi dar bir
alanda kullanmayın.
AC Adaptörüne ait DC fişini veya pil
terminalini herhangi bir metal objeyle kısa
devre yaptırmayın. Bu durum arızaya neden
olabilir.
Kameranız kapalı bile olsa, AC Adaptör
vasıtasıyla duvar prizine takılı olduğunda dahi
kameranıza AC elektriği gelir.
Kamerayı ilk defa kullanırken tarih ve
saat ayarını yapın. Tarih ve saat ayarını
yapmadığınız takdirde, kamerayı her
açtığınızda veya POWER düğmesinin
konumunu her değiştirdiğinizde [SAAT
AYARI] ekranı görüntülenir.
Lens kapağı
LCD ekrandaki
düğmeye dokunun
POWER düğmesi
1 Yeşil düğmeye basarken, ilgili
lamba yanana kadar sürekli olarak
POWER düğmesini ok yönünde
hareket ettirin.
(Film): Filmleri kaydetmek için
(Hareketsiz Görüntü): Hareketsiz
görüntüleri kaydetmek için
Kameranızı ilk kez açtığınızda adım 3’e
gidin.
2
(HOME) 
(AYARLAR) 
[SAAT/ DİL AYR.]  [SAAT AYARI]
üzerine dokunun.
[SAAT AYARI] ekranı açılır.
18
3
/
ile istediğiniz coğrafi bölgeyi
seçip [İLERİ] üzerine dokunun.
4 [YAZ SAATİ] ayarını yaptıktan sonra
[İLERİ] öğesine dokunun.
6
/
/
/
ile [Y] (yıl) ayarını yapın.
ile [A]’yi seçip
ile ayı ayarlayın.
7 Aynı şekilde [G] (gün), saat ve
dakika ayarını da yapıp [İLERİ]
öğesine dokunun.
8 Saatin doğru şekilde
açıldıktan sonra kameranızın çekime hazır
olması birkaç saniye alır. Bu süre zarfında
kameranızı çalıştıramazsınız.
Güç açıldığında lens kapağı otomatik olarak
açılır. Oynatma ekranı seçildiğinde ya da güç
kapandığında lens kapağı kapanır.
Kameranızın satın alındığı zamanki ayarı,
pil tasarrufu sağlanması amacıyla, herhangi
bir şekilde yaklaşık 5 dakika boyunca
çalıştırılmadığında otomatik olarak kapanmak
üzere ayarlanmıştır ([OTO.KAPANMA], s. 75).
 İpuçları
Kayıt sırasında tarih ve saat görüntülenmez
ancak otomatik olarak “Memory Stick PRO
Duo”e kaydedilir ve oynatma sırasında
görüntülenebilir ([VERİ KODU], s. 70).
“Dünya saat farkı” ile ilgili bilgiler için bkz.
sayfa 95.
Dokunmatik panel üzerindeki düğmeler
düzgün şekilde çalışmıyorsa, dokunmatik paneli
ayarlayın (KALİBRASYON) (s. 101).
Başlarken
5
Güç
Dil ayarlarını değiştirme
Ekran mesajlarının belirlediğiniz dilde
görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.
Ekran dilini seçmek için (HOME) 
(AYARLAR)  [SAAT/ DİL
AYR.]  [ DİL AYARI] (s. 74) üzerine
dokunun.
ayarlandığından emin olduktan
sonra
öğesine dokunun.
Saat çalışmaya başlar.
2037 yılına kadar herhangi bir yılı
seçerek ayar yapabilirsiniz.
Gücü kapatma
POWER düğmesini OFF (CHG)
konumuna hareket ettirin.
 Notlar
Kameranızı
yaklaşık 3 ay kullanmadığınızda,
şarj edilebilir dahili pilin şarjı boşalır ve tarih
ve saat ayarları bellekten silinebilir. Böyle bir
durumda, dahili şarj edilebilir pili şarj edin ve
ardından tarih ve saati tekrar ayarlayın (s. 101).
19
Adım 4: Kayıttan önceki ayarları yapma
LCD paneli ayarlama
LCD paneli kameraya () 90 derecelik
açı oluşturacak şekilde açın, ardından
kayıt yapmak veya kaydedilen görüntüleri
oynatmak amacıyla en uygun açıyı
yakalamak için paneli döndürün ().
DISP/BATT INFO
90 derece
(maks.)
Kameraya göre 90
derecelik açı
180 derece (maks.)
Pilin daha uzun süre kullanılması amacıyla
LCD arka ışığını kapatmak için
görüntülenene kadar DISP/BATT
INFO düğmesini birkaç saniye basılı tutun.
Bu ayar aydınlık durumlarda veya
pil tasarrufu sağlamak istediğinizde
uygulanabilir. Kaydedilen görüntü bu
ayardan etkilenmez. LCD arka ışığını
açmak için
kaybolana kadar DISP/
BATT INFO düğmesini birkaç saniye basılı
tutun.
 Notlar
LCD
paneli açtığınızda veya ayarlama yaparken
kazara LCD çerçevesi üzerindeki düğmelere
basmayın.
20
 İpuçları
LCD panelini 180 derecelik açıyla
çevirirseniz, dışa bakacak şekilde LCD paneli
kapatabilirsiniz. Bu, oynatma işlemleri için
uygundur.

(HOME) 
(AYARLAR)  [SES/
GRNT.AYRLR.]  [LCD PARLK.] (s. 72)
üzerine dokunun ve LCD ekranın parlaklığını
ayarlayın.
DISP/BATT INFO öğesine her bastığınızda
bilgiler görüntülenir veya gizlenir (görüntü 
görüntü yok).
Tutma kemerini bağlama
Kameranızı doğru şekilde tutun sonra
şekilde gösterildiği gibi tutma kemerini
bağlayın.
Adım 5: Bir “Memory Stick PRO Duo” takma
Kameranızda kullanabileceğiniz “Memory
Stick” tipleri için bkz. sayfa 2.
 İpuçları
Kaydedilebilir görüntülerin sayısı/zamanı için,
bkz. aşağıdaki sayfalar.
 Film (s. 10)
 Hareketsiz görüntü (s. 66)
 Ok yönünde Memory Stick Duo kapağını
açın.
 “Memory Stick PRO Duo” yerine
oturacak şekilde sağ yöndeki Memory
Stick Duo yuvasına yerleştirin.
 Memory Stick Duo kapağını kapatın.
Erişim lambası
2
(Film) lambası yanana kadar
POWER anahtarını hareket ettirin.
POWER (Güç) düğmesi OFF (Kapalı)
(CHG) konumuna ayarlandıysa, yeşil
düğmeye basarken bu düğmeyi çevirin.
Yeni bir “Memory Stick PRO Duo”
taktığınızda LCD ekranında [Yeni
Resim Veritabanı Dosyası oluştur.]
ekranı görünür.
“Memory Stick PRO Duo”yu çıkartmak için
Memory Stick Duo kapağını açın ve
“Memory Stick PRO Duo” aygıtını tek
seferde hafifçe itin.
Başlarken
1 “Memory Stick PRO Duo” takın.
3 [EVET] üzerine dokunun.
 Notlar
Erişim
lambası (s. 21) yanıyorken veya yanıp
sönerken “Memory Stick PRO Duo”yu
çıkarmayın. Aksi takdirde, “Memory Stick PRO
Duo” hasar görebilir, kaydedilen görüntüler
kaybedilebilir veya başka arızalar ortaya
çıkabilir.

(Film)/ (Hareketsiz) mod lambası
(s. 18), erişim lambası (s. 21) veya QUICK
ON (Hızlı Aç) lambası (s. 28) yanarken veya
yanıp sönerken aşağıdakilerden herhangi birini
yapmayın. Aksi takdirde, “Memory Stick PRO
Duo” hasar görebilir, kaydedilen görüntüler
kaybedilebilir veya başka arızalar ortaya
çıkabilir.
 Pil takımını ya da AC Adaptörü veya
Handycam Station’ı kameradan çıkartmayın
 Kameraya mekanik darbe ya da titreşim
uygulamayın
Kaydetme sırasında Memory Stick Duo
kapağını açmayın.
“Memory Stick PRO Duo” aygıtını yuvaya ters
yönde yerleştirmeye çalışırsanız “Memory Stick
PRO Duo”, Memory Stick Duo yuvası veya
görüntü verisi zarar görebilir.
[Yeni Resim Veritabanı Dosyası
oluşturulamadı. Yeterli boş alan olmayabilir.]
adım 3’de görüntülenirse, “Memory
Stick PRO Duo”yu (s. 57) biçimlendirin.
Biçimlendirmenin “Memory Stick PRO Duo”
üzerinde kayıtlı olan tüm verileri sileceğini
unutmayın.
 İpuçları
Bir yönetim dosyası oluşturmadan hareketsiz
görüntülerin çekimini yapabilirsiniz.
21
Kayıt/Oynatma
Kolay kayıt ve oynatma
(Easy Handycam işlemi)
Easy Handycam işlemi, neredeyse tüm ayarları otomatik hale getirdiğinden ayrıntılı ayarlar
yapmadan kayıt ve oynatma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca kolay izleme için ekran
font boyutunu da büyütür.
POWER düğmesi OFF (CHG) konumuna
ayarlandıysa, yeşil düğmeye basarken bu
düğmeyi çevirin.
Filmleri kaydetme
1
(Film) lambası yanıncaya kadar
POWER anahtarını  ok yönünde
çevirin.
2 EASY  düğmesine basın.
LCD ekranda
görüntülenir.
3 Kaydı başlatmak için START/STOP
 (veya ) düğmesine basın.*
Hareketsiz görüntüleri
kaydetme
1
(Hareketsiz görüntü) lambası
yanana kadar POWER anahtarını 
ok yönünde çevirin.
2 EASY  düğmesine basın.
LCD ekranda
görüntülenir.
3 Odağı ayarlamak için PHOTO 
düğmesine yavaşça basın  (bir
bip sesi duyulur), sonra tam olarak
basın  (deklanşör tıklama sesi
duyulur).
[BEKL.]  [KAYIT]
Kaydı durdurmak için tekrar START/
STOP düğmesine basın.
Yanıp söner  Işıkları yanar
* [KAYIT MODU], [HD SP] veya [SD SP] olarak sabitlenir.
22
Kayda alınan filmleri/hareketsiz görüntüleri oynatma
1 Kameranızı açmak için POWER düğmesini  konumuna getirin.
2
(GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER)  (veya ) basın.
[VISUAL INDEX] ekranı, LCD ekranda görünür (birkaç saniye sürebilir).
HOME MENU
Önceki 6 görüntü
En son olarak
oynatılan/kaydedilen
sekmenin her biri
üzerindeki görüntüyle
görüntülenir
(hareketsiz görüntü
için ).
Sonraki 6 görüntü
Kayıt ekranına
geri döner




* [
Kayıt/Oynatma
Tarihe göre
görüntü araması
yapar (s. 34)
: Film Şeridi Dizini ekranına gider (s. 33).
: Yüz Dizini ekranına gider (s. 33).
: HD (yüksek tanımlı) görüntü kalitesinde filmleri görüntüler.*
: Hareketsiz görüntüleri gösterir.
/
AYARI] içinde SD (standart tanımlı) görüntü kalitesi seçildiğinde
görünür (s. 56).
3 Oynatmayı başlatma.
Filmler:
veya
sekmesine dokunun, sonra oynatmak istediğiniz filmi seçin.
Dokunduğunuzda Oynatma veya Duraklatma arasında geçiş yapar
Geri döner
([VISUAL INDEX]
ekranına)
Ses
Film başlangıcı/
önceki film
Sonraki film
Kayıt tarihi/saati*
Durdurur
([VISUAL INDEX]
ekranına gider)
* [VERİ KODU] ayarı [TARİH/SAAT] konumuna sabitlenir (s. 70).
Geri Sar/ İleri Sar
23
 İpuçları
Seçilen filmdeki oynatma son filme ulaşınca, ekran [VISUAL INDEX] ekranına geri döner.
Duraklatma sırasında
/
üzerine dokunarak oynatma hızını yavaşlatabilirsiniz.

’e dokunarak sesi ayarlayabilirsiniz, sonra
/
üzerine dokunun.
Hareketsiz görüntüler:
sekmesine dokunun, sonra oynatmak istediğiniz hareketsiz görüntüyü seçin.
Geri döner
([VISUAL INDEX]
ekranına)
Slayt gösterisi (s. 35)
Kayıt tarihi/saati*
[VISUAL INDEX]
ekranına gider
Önceki/Sonraki
* [VERİ KODU] ayarı [TARİH/SAAT] konumuna sabitlenir (s. 70).
Easy Handycam işlemini iptal etmek için
Tekrar EASY  düğmesine basın.
LCD ekrandan kaybolur.
Easy Handycam işlemi sırasında menü
ayarları
Ayar değişiklikleri için mevcut menü
öğelerini görüntülemek üzere (HOME)
 (veya ) öğesine basın (s. 11, 60).
 Notlar
Menü
öğelerinin çoğu otomatik olarak
varsayılan ayarlara geri döner. Bazı menü
öğelerinin ayarları sabittir. Ayrıntılar için bkz.
sayfa 84.

(OPTION) menüsünü kullanamazsınız.
Görüntülere efekt eklemek ya da ayarları
değiştirmek isterseniz, Easy Handycam işlemini
iptal edin.
24
Easy Handycam işlemi sırasında geçersiz
düğmeler
Otomatik olarak ayarlandıkları için,
Easy Handycam işlemi esnasında bazı
düğme/fonksiyonları kullanamazsınız
(s. 84). Geçersiz bir işlem ayarlarsanız,
[Easy Handycam kullanılırken geçersizdir.]
görüntülenebilir.
Kayıt
(HOME) 
Mercek kapağı
PHOTO 
Güç açıldığında
otomatik olarak açılır.
(HOME) 
POWER düğmesi 
Erişim lambası
(Film) lambası/
(Hareketsiz
Görüntü) lambası
/CHG
(şarj) lambası
Kayıt/Oynatma
START/STOP 
START/
STOP 
POWER düğmesi OFF (CHG) konumuna
ayarlandıysa, yeşil düğmeye basarken bu
düğmeyi çevirin.
 Notlar
Kayıt sona erdikten sonra lambası yanar ya da
yanıp sönerse bu, verinin hala “Memory Stick
PRO Duo” ortamına yazılıyor olduğu anlamına
gelir. “Memory Stick PRO Duo”yu ve pil veya
Adaptörü çıkartmayın.
Bir film dosyası 2 GB’ı aştığında, sonraki film
dosyası otomatik olarak oluşturulur.

 İpuçları
Kameranızda kullanabileceğiniz “Memory
Stick” tipleri için bkz. sayfa 2.

(HOME)  (veya ) 
(ORTAMI
YÖNET)  [ORTAM BİLGİSİ] (s. 57)
dokunarak kayıt süresi ve kalan kapasite vb.
kontrol edebilirsiniz.
25
Filmleri kaydetme
1
(Film) lambası yanıncaya kadar
POWER anahtarını  ok yönünde
çevirin.
2 START/STOP  (veya )
düğmesine basın.
Hareketsiz görüntüleri
kaydetme
1
(Hareketsiz görüntü) lambası
yanana kadar POWER anahtarını 
ok yönünde çevirin.
2 Odağı ayarlamak için PHOTO 
düğmesine yavaşça basın  (bir
bip sesi duyulur), sonra tam olarak
basın  (deklanşör tıklama sesi
duyulur).
[BEKL.]  [KAYIT]
Kaydı durdurmak için tekrar START/
STOP  (veya ) düğmesine basın.
Yanıp söner  Işıkları yanar
yanında
görünür.
kaybolduğunda görüntü kaydedilmiştir.
 İpuçları
Kaydetme süresi ve kaydedilebilir görüntü
sayısı için bkz. sayfa 10 ve 66.
PHOTO  ([Dual Rec], (s. 28)) basarak
film kaydı sırasında hareketsiz görüntüler
kaydedebilirsiniz.
Varsayılan ayarda, film kaydı sırasında kamera
bir kişinin güldüğünü saptarsa otomatik olarak
“Memory Stick PRO Duo” üzerine hareketsiz
görüntü kaydedilir ([GÜLMSM.DKLNŞR.],
s. 68). Olası gülümseme saptama çekimi için
hedeflenen yüzün etrafında turuncu bir çerçeve
görünür.
Saptanan yüz üzerinde beyaz bir çerçeve
görünür ve saptanan yüz görüntüsü otomatik
olarak optimize edilir ([YÜZ ALGLM.AYARI],
s. 68).
Kaydedilen filmlerden hareketsiz görüntüler
yakalayabilirsiniz (HDR-CX12E) (s. 47).
26
modunu
(HOME)  (veya ) 
(ÇEKİM)  [FİLM] veya [FOTOĞRAF]
dokunarak değiştirebilirsiniz.
Çekim
Zumlama
LCD çerçevesindeki güçlü zum veya zum
düğmeleriyle görüntüleri orijinal boyutuna
göre 12 kat büyütebilirsiniz.
Daha fazla yere ulaşacak şekilde ses
kaydetme (5,1 kanal surround kayıt)
Dolby Digital 5,1 kanal surround ses,
yerleşik mikrofonla kaydedilebilir. 5,1 kanal
surround sesi destekleyen aygıtlarda film
oynatırken kulağınıza gelen gerçek sesin
keyfini çıkarabilirsiniz.
Yerleşik mikrofon
Kayıt/Oynatma
Daha geniş görüş açısı:
(Geniş açı)
Dolby Digital 5.1 Creator, 5,1 kanal
surround ses  Sözlük (s. 112)
 Notlar
Kameranızda
Yakın görünüm: (Telefoto)
Zum işlemini daha yavaş biçimde yapmak
için, güçlü zum düğmesini hafifçe hareket
ettirin. Daha hızlı zum yapmak için ise
düğmeyi daha hızlı hareket ettirin.
 Notlar
Parmağınızı
güçlü zum düğmesinin üstünde
tuttuğunuzdan emin olun. Parmağınızı güçlü
zum düğmesinden çektiğiniz takdirde, güçlü
zum düğmesinin çalışma sesi de kaydedilebilir.
Zum hızını LCD çerçevesinde bulunan zum
düğmeleriyle değiştiremezsiniz.
Net odaklamayı devam ettirmek suretiyle
kamera ve konu arasındaki minimum olası
mesafe geniş açı için yaklaşık 1 cm (yaklaşık
13/32 inç) ve telefoto için yaklaşık 80 cm
(yaklaşık 2 5/8 fit) şekildedir.
5,1 kanal sesle oynatma işlemi
yaparsanız, 5,1 kanal ses otomatik olarak
dönüştürülür ve 2 kanal çıkış sağlanır.
 HD (yüksek tanımlı) görüntü kalitesinde
kaydedilmiş 5,1 kanal surround sesin keyfini
çıkarmak için, AVCHD formatında 5,1 kanal
surround ses ile uyumlu bir aygıt gereklidir.
Bir HDMI kablosuyla (isteğe bağlı) kameranızı
bağladığınızda, HD (yüksek tanımlı) görüntü
kaliteli film seslerinin otomatik olarak 5,1
kanal ses şeklinde çıkışı yapılır. SD (standart
tanımlı) görüntü kaliteli film sesleri 2 kanal sese
dönüştürülür.
 İpuçları
[5.1ch ÇEVRE SES] (
) veya [2ch
) ([SES MODU], s. 62)
STEREO]’den (
kayıt sesini seçebilirsiniz.
Kameranızla kaydedilen filmleri bir diske
kaydederek (ürünle verilen yazılımı kullanarak)
home theatre sisteminde vb. daha canlı sesin
keyfine varabilirsiniz.
 İpuçları
Film kaydı yaparken, 12 ×’den büyük bir
düzeyde zum yapmak isterseniz, [DİJİTAL
ZUM] (s. 63) şeklinde ayar yapabilirsiniz.
27
Hızlı biçimde çekime başlama (QUICK
ON)
QUICK ON lambası
QUICK ON’a bastığınızda kamera
kapanmak yerine uyku moduna (güç
tasarrufu modu) geçer. Uyku modunda
QUICK ON lambası yanıp sönmeye
devam eder. Bir dahaki sefer kaydı yeniden
başlatmak için QUICK ON’a basın.
Yaklaşık 1 saniye içinde kameranız kayıt
bekletmeye geri döner.
 İpuçları
Uyku modundayken pil, genel kaydın yaklaşık
yarısı kadar tüketilir ve böylece pilden tasarruf
edilmiş olur.
Uyku modundayken kameranızı belirli bir
süre kullanmadığınızda kamera otomatik
olarak kapanır. Otomatik olarak uyku
moduna geçmeden önce kameranızın açık
kalmasını istediğiniz süreyi ayarlayabilirsiniz
([BEKLEMD.HIZLI AÇ], s. 75).
Film kaydı sırasında yüksek kalite
hareketsiz görüntü kaydetme (Dual Rec)
PHOTO’e basarak film kaydı sırasında
yüksek kaliteli hareketsiz görüntüler
kaydedebilirsiniz.
 Notlar
Film
kaydının tamamlanmış olmasına rağmen
hareketsiz görüntülerin kaydı tamamlanana
kadar kameranızdan “Memory Stick PRO Duo”
ortamını çıkartmayın.
Film kaydı sırasında flaş kullanamazsınız.
28
“Memory
Stick PRO Duo” kapasitesi yeterli
olmadığında veya hareketsiz görüntüleri
görünebilir.
sürekli olarak kaydettiğinizde
görüntülenirken hareketsiz görüntüler
kaydedemezsiniz.
 İpuçları

(Film) lambası yandığında, hareketsiz
görüntülerin boyutu [ 7,6M] (16:9 geniş)
veya [5,7M] (4:3) olur.

(Hareketsiz görüntü) lambası açıkken, aynı
şekilde kayıt bekletme sırasında hareketsiz
görüntüleri kaydedebilirsiniz. Flaşla da kayıt
yapabilirsiniz.
Karanlık yerlerde kayıt (NightShot)
Kızılötesi bağlantı noktası
NIGHTSHOT düğmesini ON ayarına
getirdiğinizde görünür. Karanlık
yerlerdeki görüntüleri kaydedebilirsiniz.
 Notlar
NightShot
ve Super NightShot fonksiyonları
kızılötesi ışık kullanır. Bu nedenle, kızılötesi
bağlantı noktasını parmaklarınız veya diğer
nesnelerle kapatmayın.
Dönüştürme lenslerini (isteğe bağlı) çıkarın.
Otomatik olarak odaklanmak zor olduğunda
odağı manüel olarak ([ODAK], s. 79) ayarlayın.
NightShot ve Super NightShot fonksiyonlarını
aydınlık mekanlarda kullanmayın. Bu durum
arızaya neden olabilir.
 İpuçları
Daha aydınlık bir görüntü kaydetmek için
Super NightShot fonksiyonunu (s. 82) kullanın.
Orijinal renklere daha sadık bir film kaydetmek
için Color Slow Shutter fonksiyonunu kullanın
(s. 81).
Arkadan aydınlatmalı nesneler için
pozlamayı ayarlama
Hızlı hareketi yavaş çekimde
kaydetme (DÜZ AĞR.ÇKM.)
Normal çekim koşullarında
yakalanamayan, hızlı hareket eden nesne ve
eylemler yaklaşık 3 saniye boyunca yavaş
çekim modunda çekilebilir.
Bu, golf ya da tenis atışı vuruşu gibi hızlı
hareketlerin çekiminde kullanışlıdır.

Ayna modunda kayıt yapma
Kayıt/Oynatma
Arkadan aydınlatmalı konular için pozlama
ayarı yapmak için, ekranda  simgesini
görüntülemek için  (arka ışık) düğmesine
basın. Arka ışık. fonksiyonunu iptal etmek
için, tekrar ’a (arka ışık) basın.
(HOME) 
(ÇEKİM)  [DÜZ
AĞR.ÇKM.] üzerine dokunun.
 START/STOP düğmesine basın.
Bir 3 saniyelik bir film (yaklaşık), 12 saniyelik
yavaş çekim film olarak kaydedilir.
[Kaydediliyor…] mesajı kayıt sona erdiğinde
kaybolur.
Yavaş çekim kaydını iptal etmek için
üzerine dokunun.
Ayarı değiştirmek için
(OPTION) 
tırnağına dokunup
değiştirmek istediğiniz ayarı seçin.
 [ZAMANLAMA]
START/STOP üzerine bastıktan sonra
kayıt başlangıç noktasını seçin. Varsayılan
ayar [3sn SONRA] şeklindedir.
LCD paneli kameraya () 90 derecelik açı
yapacak şekilde açın, ardından lens tarafına
180 derecelik açı yapacak şekilde döndürün
().
 İpuçları
Nesnenin ayna görüntüsü LCD ekranda
görünür, ancak görüntü normal biçimde
kaydedilir.
[3sn SONRA]
[3sn ÖNCE]
29

[KAYIT SESİ]
Yavaş çekim resimlerin üzerine konuşma
gibi sesler eklemek için [AÇIK] ( )
seçimini yapın ([KAPALI], varsayılan
ayardır). Kameranız,  adımında
[Kaydediliyor…] görüntülenirken
yaklaşık 12 saniyelik ses kaydeder.
 Notlar
3
saniyelik bir film (yaklaşık) çekilirken sesler
kaydedilemez.
[DÜZ AĞR.ÇKM.] görüntü kalitesi, normal
kayıt kadar iyi değildir.
[DÜZ AĞR.ÇKM.] üzerindeki [KAYIT SESİ],
[KAPALI] olarak ayarlandığında bir film
, [SES MODU] (s. 62)
oynatıyorsanız
ayarına bakılmaksızın görüntülenir.
CAMERA CONTROL kadranı ile görüntü
ayarlarını manüel olarak kontrol
etme
CAMERA CONTROL kadranında sık
kullandığınız bir menü öğesi atayabilirsiniz.
Varsayılan ayarlarda odak ayarı, CAMERA
CONTROL kadranına atanmış olduğundan
aşağıdaki işlem kadran kullanılarak odak
ayarını açıklamaktadır.
MANUAL
CAMERA CONTROL
kadranı
 Manüel ayar modunu etkinleştirmek
için MANUAL’a basın.
MANUAL’a basılması ayar modunu
otomatik ve manüel arasında değiştirir.
 Odağı ayarlamak için CAMERA
CONTROL kadranını döndürün.
30
CAMERA CONTROL kadranına
atayabileceğiniz öğeler
 [ODAK]
(s. 79)
(s. 79)
 [AE KAYDIRMA] (s. 62)
 [WB KAYDIRMA] (s. 62)
 [POZLAMA]
Menü öğelerini CAMERA CONTROL kadranına
atamak için
 Birkaç saniye MANUAL’a basın ve
basılı tutun.
[KADRAN AYARI] ekranı görünür.
 CAMERA CONTROL kadranını
döndürün ve atanacak öğeyi seçin.
 MANUAL düğmesine basın.
 Notlar
CAMERA
CONTROL kadranının atanacak
öğelerini değiştirseniz bile manüel ayarlar
saklanır. Bununla birlikte [AE KAYDIRMA]’
özelliğini manüel olarak ayarladıktan
sonra [POZLAMA]’ özelliğini ayarlarsanız
[POZLAMA], [AE KAYDIRMA]’ özelliğini
geçersiz kılar.
 adımında [SIFIRLA]’i seçerseniz, manüel
olarak ayarlanan tüm öğeler varsayılan ayarlara
sıfırlanır.
 İpuçları
CAMERA CONTROL kadranına atanabilecek
öğelerin fonksiyonları menü işlemininkiyle
aynıdır.
Ayrıca
(HOME) 
(AYARLAR)
 [KAMR.FİLM AYRLR.]/[KMR.FOTO.
AYRLR.]  [KADRAN AYARI] (s. 65) üzerine
dokunarak CAMERA CONTROL kadranına
menü öğeleri atayabilirsiniz.
Oynatma
Mercek kapağı
Bir INDEX ekranı görüntülendiğinde kapanır.
Güçlü zum düğmesi 
(HOME) 
POWER düğmesi 
(HOME) 
Kayıt/Oynatma
(GÖRÜNTÜLERİ
GÖSTER) 
(GÖRÜNTÜLERİ
GÖSTER) 
1 Kameranızı açmak için POWER düğmesini  konumuna getirin.
2
(GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER)  (veya ) düğmesine basın.
[VISUAL INDEX] ekranı, LCD ekranda görünür (birkaç saniye sürebilir).
HOME MENU
Önceki 6
görüntü
Sonraki
6 görüntü
Kayıt ekranına
geri döner

: Film Şeridi Dizini ekranına gider (s. 33).

: Yüz Dizini ekranına gider (s. 33).

Tarihe göre
görüntü araması
yapar (s. 34)
En son olarak oynatılan/
kaydedilen sekmenin her
biri üzerindeki görüntüyle
görüntülenir (hareketsiz
görüntü için ).
(OPTION)
: HD (yüksek tanımlı) görüntü kalitesinde filmleri görüntüler.*

: Hareketsiz görüntüyü gösterir.
* [
/
AYARI] içinde SD (standart tanımlı) görüntü kalitesi seçildiğinde
görünür (s. 56).
 İpuçları
[VISUAL INDEX] ekranındaki görüntülerin sayısı güçlü zum düğmesi hareket ettirilerek 6  12
(HOME)  (veya ) 
(AYARLAR)
şeklinde değiştirilebilir . Bu sayıyı sabitlemek için
 [GRNT.AYRLR.GÖS.]  [ GÖRÜNÜM] (s. 71) üzerine dokunun.
31
3 Oynatma işlemine başlayın.
Filmleri oynatma
veya
sekmesine dokunun, sonra oynatmak istediğiniz filmi seçin.
Dokunduğunuzda Oynatma veya Duraklatma arasında geçiş yapar
Geri döner ([VISUAL
INDEX] ekranına)
Sonraki film
Film başlangıcı/
önceki film
Ses
Durdurur ([VISUAL
INDEX] ekranına gider)
(OPTION)
Geri Sar/ İleri Sar
 İpuçları
Seçilen filmdeki oynatma son filme ulaşınca, ekran INDEX ekranına geri döner.
Filmleri yavaşça oynatmak için duraklama sırasında
/
üzerine dokunun.

/
üzerine bir kez dokunulması, geri/ileri sarma işlemini yaklaşık 5 kat, iki kez dokunulması
yaklaşık 10 kat, 3 kez dokunulması yaklaşık 30 kat ve 4 kez dokunulması yaklaşık 60 kat daha hızlı
gerçekleştirir.

’e dokunarak sesi ayarlayabilirsiniz, sonra
/
üzerine dokunun. Sesi,
(OPTION)
menüsünden de ayarlayabilirsiniz (s. 72).
Hareketsiz görüntüleri izleme
sekmesine dokunun, sonra oynatmak istediğiniz hareketsiz görüntüyü seçin.
Geri döner ([VISUAL
INDEX] ekranına)
Slayt gösterisi düğmesi (s. 35)
[VISUAL INDEX]
ekranına gider
 İpuçları

(HOME)  (veya ) 
(GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER)  [VISUAL
INDEX] üzerine dokunarak oynatma modunu
değiştirebilirsiniz.
32
(OPTION)
Önceki/Sonraki
İğne ucu ile istenilen sahne araması
yapma (Film Şeridi Dizini)
Filmler, ayarlı bir zamana göre bölünebilir
ve her bölümün ilk sahnesi INDEX
(İndeks) ekranında görüntülenir.
Seçilen küçük resimden itibaren bir film
oynatımını başlatabilirsiniz.
1 Kamerayı açmak için POWER
Yüze göre istenilen sahne araması
yapma (Yüz Dizini)
Film kaydı sırasında saptanan yüz
görüntüleri dizin ekranında görüntülenir.
Seçilen yüz görüntüsünden itibaren filmi
oynatabilirsiniz.
1 Kamerayı açmak için POWER
düğmesini çevirin ve
(GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER) üzerine
basın.
[VISUAL INDEX] ekranı açılır.
2
[VISUAL INDEX] ekranı açılır.
2
(Film Şeridi Dizini) üzerine
dokunun.
(Yüz Dizini) üzerine dokunun.
Kayıt/Oynatma
düğmesini çevirin ve
(GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER) üzerine
basın.
[VISUAL INDEX] ekranına geri döner
[VISUAL INDEX] ekranına geri döner
Filmde sahne küçük resimlerinin hangi
aralıkla oluşturulacağını ayarlar.
3 İstediğiniz filmi seçmek için
/
simgesine dokunun.
4 İstediğiniz sahneyi aramak için
/
simgesine dokunun, sonra
oynatmak istediğiniz sahneye
dokunun.
Oynatma seçilen sahneden başlar.
3 İstediğiniz filmi seçmek için
/
simgesine dokunun.
4
/
simgesine dokunun,
sonra sahneyi görüntülemek
için istediğiniz yüz görüntüsüne
dokunun.
Seçilen yüz görüntüsünün bulunduğu
sahnenin başından oynatma başlar.
 Notlar
Kayıt
 İpuçları
(HOME) 
(GÖRÜNTÜLERİ
GÖSTER)  [ INDEX] üzerine
dokunarak [Film Şeridi Dizini] ekranını
görüntüleyebilirsiniz.

şartlarına bağlı olarak yüzler
saptanamayabilir.
Örneğin: Gözlük veya şapka takanlar veya
kameraya bakmayanlar.
Kayıttan önce [ INDEX]’ten oynatmak için
[YÜZ ALGILAMA] (s. 68) seçeneğini [AÇIK]
(varsayılan ayar) olarak ayarlayın.
33
 İpuçları

(HOME) 
(GÖRÜNTÜLERİ
GÖSTER)  [ INDEX] üzerine dokunarak
[Yüz Dizini] ekranını görüntüleyebilirsiniz.
İstenilen görüntüleri tarihe göre
arama (Tarih Dizini)
İstenilen görüntülerin tarihe göre etkin
şekilde aramasını yapabilirsiniz.
 Notlar
Hareketsiz
görüntüler için Tarih İndeks
fonksiyonunu kullanamazsınız.
1 Kamerayı açmak için POWER
düğmesini çevirin ve
(GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER) üzerine
basın.
[VISUAL INDEX] ekranı açılır.
2
veya
4 İstediğiniz görüntü tarihini seçmek
için
/
öğesine ve
dokunun.
Seçilen tarihli görüntüler [VISUAL
INDEX] ekranında görüntülenir.
 İpuçları
[Film Şeridi Dizini]/[Yüz Dizini] ekranında,
3 - 4 adımlarını takip ederek Tarih Dizini
fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
PB zumunun kullanılması
Hareketsiz görüntüleri orijinal halinden
yaklaşık 1,1 - 5 katı kadar büyütebilirsiniz.
LCD çerçevesindeki güçlü zum düğmesi
ya da zum düğmeleriyle büyütme
ayarlanabilir.
sekmesine dokunun.
3 Ekranda tarihe dokunun.
Görüntülerin kayıt tarihleri ekranda
gösterilir.
[VISUAL INDEX] ekranına geri döner
 Büyütmek istediğiniz hareketsiz görüntüyü
oynatın.
 Hareketsiz görüntüyü T (Telefoto) ile
büyütün.
Ekran çerçevelenir.
 Ekranda görüntülenen karenin ortasında
gösterilmesini istediğiniz noktaya dokunun.
 Büyütmeyi W (Geniş açı)/T (Telefoto) ile
ayarlayın.
İptal etmek için
34
öğesine
üzerine dokunun.
Hareketsiz görüntü serisi oynatma
(Slayt gösterisi)
Kayıt/Oynatma
Hareketsiz görüntü oynatma ekranında
üzerine dokunun.
Slayt gösterisi, seçilen hareketsiz
görüntüden başlar.
Slayt gösterisini durdurmak için
üzerine dokunun. Yeniden başlatmak için,
tekrar
üzerine dokunun.
 Notlar
Slayt
gösterisi sırasında oynatma zumunu
çalıştıramazsınız.
 İpuçları
[VISUAL INDEX] ekranında
(OPTION) 
sekmesine dokunarak slayt gösterisini 
[SLAYT GÖST.] de oynatabilirsiniz.

(OPTION) 
sekmesini  [SLAYT
GÖS.AYARI] seçerek hareketsiz bir görüntüyü
oynatırken sürekli slayt gösterisi oynatmayı
ayarlayabilirsiniz. [AÇIK] (devamlı oynatma)
varsayılan ayardır.
35
TV’de görüntü oynatma
Bağlantı yöntemleri ve TV’de izlenen
görüntünün kalitesi (HD (yüksek tanımlı)/
SD (standart tanımlı)), bağlı olan TV’nin
tipine ve kullanılan konektörlere bağlı
olarak değişiklik gösterir.
Güç kaynağı olarak ürünle verilen AC
Adaptörü kullanın (s. 15).
Ayrıca bağlanacak aygıtla birlikte verilen
yönerge el kitaplarına bakın.
 Notlar
Kayıt
yapıldığında, x.v.Color-uyumlu bir TV’de
oynatmak için [X.V.COLOR] - [AÇIK] şeklinde
ayarlama yapın (s. 64).
Bazı ayarlar oynatılırken TV’de
ayarlanması gerekebilir. Ayrıntılar için
TV’nizin yönerge el kitabına bakın.
İşlem akışı
LCD ekranda görüntülenen yönergeleri
[TV BAĞLN.Kılavuzu] izleyerek
kameranızı kolayca TV’ye bağlayabilirsiniz.
TV’deki girişi bağlı jaka geçirin.
TV’nin yönerge el kitaplarına bakın.

[TV BAĞLN.Kılavuzu]’na başvurarak
kameranızı ve TV’nizi bağlayın.

Kameranızda gerekli çıkış ayarlarını
yapın (s. 38).
36
A/V Uzaktan
Kumanda
Konektörü
 Notlar
Kameranızda
ve Handycam Station’da A/V
Uzaktan Kumanda Konektörü veya A/V OUT
jakı bulunmaktadır (s. 106, 107). A/V bağlantı
kablosunu veya bileşen A/V kablosunu
Handycam Station veya kameranıza bağlayın.
A/V bağlantı kablolarını ya da bileşen A/V
kablolarını aynı anda hem Handycam Station’a
hem de kameranıza bağlarsanız, görüntü
bozulması oluşabilir.
En avantajlı bağlantıyı seçme - TV
BAĞLN.Kılavuzu
TV’nizi bağlamanın en avantajlı yolunu
kameranız size önerecektir.
1 Kameranızı açın ve
(HOME) 
(DİĞER)  [TV BAĞLN.Kılavuzu]
üzerine dokunun.
2 Ekranda görüntülenen sorunun
yanıtına dokunun.
Kayıt/Oynatma
Öğe ekranda olmazsa, sayfayı
değiştirmek için
/
üzerine
dokunun.
Bu durumda kameranızla TV arasında
ilgili bağlantıyı yapabilirsiniz.
37
Yüksek tanımlı bir TV’ye bağlantı
HD (yüksek tanımlı) görüntü kalitesinde kaydedilen görüntüler HD (yüksek tanımlı) görüntü
kalitesinde oynatılır. SD (standart tanımlı) görüntü kalitesinde kaydedilen görüntüler SD
(standart tanımlı) görüntü kalitesinde oynatılır.
 (s. 38)
 (s. 39)
: Sinyal akışı
Tip
Kamera
Kablo
Bileşen A/V kablosu
(ürünle verilir)
TV
(Yeşil) Y
(Mavi) PB/CB
(Kırmızı)
PR/CR
(Beyaz)
HOME MENU ayarı
(AYARLAR) 
[ÇIKTI AYARLARI]
 [BİLEŞEN] 
[1080i/576i] (s. 73)
(Kırmızı)
 Notlar
Yalnızca
bileşen video jakını bağlarsanız, ses sinyali verilmez. Ses sinyali vermesi için beyaz ve kırmızı
fişleri bağlayın.
38
: Sinyal akışı
Tip
Kamera
Kablo
TV
HOME MENU ayarı
HDMI kablosu (isteğe bağlı)
 Notlar
HDMI
Kayıt/Oynatma
logolu bir HDMI kablosu kullanın.
uçta (kamera için) HDMI mini Konektör, diğer uçta TV’niz için uygun bir jak kullanın.
Telif hakkı koruma sinyalleri görüntülerde kayıtlıysa, kameranın HDMI OUT jakından görüntülerin
çıkışı yapılmaz.
Bazı TV’ler bu bağlantıyla doğru şekilde çalışmayabilir (örn. ses ya da görüntü yoktur).
Kameranızın HDMI OUT jakını ve harici aygıtın HDMI OUT jakını HDMI kablosuyla bağlamayın. Bu
durum arızaya neden olabilir.
Bağlanan cihaz 5,1 kanal surround ses ile uyumluysa HD (yüksek tanımlı) görüntü kalitesiyle kaydedilen
filmlerin 5,1 kanal surround seste otomatik olarak çıkışı yapılır. SD (standart tanımlama) görüntü
kalitesiyle kaydedilen filmler 2ch sese dönüştürülür.
Bir
Yüksek tanımlı olmayan 16:9 (geniş) ya da 4:3 TV’ye bağlantı
HD (yüksek tanımlı) kalitede kaydedilen görüntüler SD (standart tanımlı) kaliteye
dönüştürülerek oynatılır. SD (standart tanımlı) görüntü kalitesinde kaydedilen görüntüler SD
(standart tanımlı) görüntü kalitesinde oynatılır.
 (s. 40)
 (s. 40)
 (s. 40)
Bağlı olan TV’ye göre görüntü oranını ayarlamak için (16:9/4:3)
[TV TİPİ] öğesini TV’nize göre [16:9] ya da [4:3] ayarına getirin (s. 73).
39
 Notlar
16:9
sinyaliyle uyumlu olmayan bir 4:3 TV’de SD (standart tanımlı) görüntü kalitesinde kaydedilen bir
(HOME) 
(AYARLAR) 
filmi oynattığınızda bir görüntü kaydı yaparken kameranızda
[KAMR.FİLM AYRLR.]  [GENİŞ SEÇİMİ]  [4:3] üzerine dokunun (s. 63).
: Sinyal akışı
Tip
Kamera
Kablo
Bileşen A/V kablosu
(ürünle verilir)
TV
(Yeşil) Y
(Mavi) PB/CB
(Kırmızı)
PR/CR
(Beyaz)
(Kırmızı)
HOME MENU ayarı
(AYARLAR) 
[ÇIKTI AYARLARI] 
[BİLEŞEN]  [576i]
(s. 73)
(AYARLAR) 
[ÇIKTI AYARLARI]
 [TV TİPİ] 
[16:9]/[4:3]* (s. 73)
 Notlar
Yalnızca
bileşen video jakını bağlarsanız, ses sinyali verilmez. Ses sinyali vermesi için beyaz ve kırmızı
fişleri bağlayın.
(AYARLAR) 
[ÇIKTI AYARLARI]
 [TV TİPİ] 
[16:9]/[4:3]* (s. 73)
S VIDEO (isteğe bağlı) ile
A/V bağlantı kablosu
(Beyaz)
(Kırmızı)
(Sarı)
 Notlar
S
VIDEO jakı (S VIDEO kanalı) bağlandığında, ses sinyallerinin çıkışı yapılmaz. Ses sinyalleri çıkışını
sağlamak için beyaz ve kırmızı fişleri TV’nizin ses giriş jakına bağlayın.
Bu bağlantı, A/V bağlantı kablosuna göre daha yüksek çözünürlüklü görüntüler üretir ( tipi).
A/V bağlantı kablosu
(ürünle verilir)
* TV’nize göre [TV TİPİ] ayarı yapın.
40
(Sarı)
(Beyaz)
(Kırmızı)
(AYARLAR) 
[ÇIKTI AYARLARI]
 [TV TİPİ] 
[16:9]/[4:3]* (s. 73)
VCR aracılığıyla TV’nize bağlarken
“Photo TV HD”de
A/V bağlantı kablosunu kullanarak
kameranızı VCR üzerindeki LINE IN
girişine bağlayın. VCR üzerindeki giriş
selektörünü LINE (Hat) (VIDEO 1, VIDEO
2 vb.) olarak ayarlayın.
Kameranız “Photo TV HD” ile uyumludur.
“Photo TV HD” yüksek ayrıntılı, fotoğraf
benzeri keskin doku ve renkli tasvir imkanı
sağlar. Sony’nin Photo TV HD uyumlu
cihazlarını bir HDMI kablo* veya bir
bileşen A/V kablosu** kullanarak bağlamak
suretiyle yeni fotoğraf dünyasının tümünün
nefes kesici tam HD kalitesinde keyfini
çıkartabilirsiniz.
TV’niz stereo değilse (TV’nizin sadece tek bir
ses giriş jakı varsa)
A/V bağlantı kablosunun sarı fişini video
giriş jakına, beyaz (sol kanal) fişini veya
kırmızı (sağ kanal) fişini ise TV veya VCR
üzerindeki ses giriş jakına bağlayın.
Kayıtlı görüntüleri izlemek için, kameranızı
bir TV’ye bağlarken 21 pinli (isteğe bağlı)
adaptöre ihtiyacınız olacak (yalnızca alt
yüzeyinde
işareti yazılı modeller için).
Bu adaptör sadece çıkış için tasarlanmıştır.
“BRAVIA” Sync Kullanma
HDMI kablosuyla 2008’de başlatılan bir
“BRAVIA” Sync uyumlu TV’ye kameranızı
bağlayarak TV’nizin uzaktan kumandasıyla
oynatma işlemini yapabilirsiniz.
Kayıt/Oynatma
TV/VCR’ınızda 21 pinli adaptör bulunuyorsa
(EUROCONNECTOR)
* Fotoğraflar görüntülendiğinde TV otomatik
olarak uygun modda geçiş yapar.
**TV’nin ayarlanması gereklidir. Lütfen
ayrıntılar için Photo TV HD uyumlu TV’nizin
yönerge el kitabına bakın.
TV/VCR
 Notlar
Görüntü
çıkışı yapmak için A/V bağlantı
kablosu kullanıldığında, görüntülerin SD
(standart tanımlı) görüntü kalitesi ile çıkışı
yapılır.
 İpuçları
Görüntü çıkışı sağlamak için birden fazla tür
kablo kullanarak kameranızı TV’ye bağlarsanız,
TV giriş jaklarının öncelik sırası aşağıdaki
gibidir:
HDMI  bileşen  S VIDEO  video.
HDMI (High Definition Multimedia Interface),
video/ses sinyallerini göndermek için kullanılan
bir arabirimdir. HDMI OUT jakı, yüksek
kaliteli görüntü ve dijital ses çıkışı yapar.
HDMI kablosu
1 Kameranızı ve bir “BRAVIA” Sync
uyumlu TV’yi HDMI kablosuyla
(isteğe bağlı) bağlayın.
2 Kameranızı açın.
TV girişi otomatik olarak değişir
ve kameranızın görüntüsü TV’de
görüntülenir.
41
3 TV’nin uzaktan kumandasını
çalıştırın.
Aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz.
 SYNC
MENU düğmesine basarak
(GÖRÜNTÜLERİ
(HOME) öğesinin
GÖSTER) öğesini görüntüleyin.
 Televizyonunuzun uzaktan
kumandasındaki (yukarı/aşağı/sol/sağ/giriş)
düğmelerine basarak VISUAL INDEX
ekranı gibi bir INDEX ekranı görüntüleyin
ve istediğiniz filmleri veya hareketsiz
görüntüleri oynatın.
 Notlar
ayarlamak için,
(HOME) 
(AYARLAR)  [GENEL AYARLAR] 
[HDMI KONTROLÜ]  [AÇIK] üzerine
dokunun (varsayılan ayar).
Televizyonunuzu da ayarlayın. Ayrıntılar için
televizyonun yönerge el kitabına bakın.
Kameranızı
 İpuçları
TV’yi kapatırsanız kameranız eşzamanlı olarak
kapanır.
42
Görüntüleri kaydetme
Görüntüler “Memory Stick PRO Duo” üzerine kaydedilir. “Memory Stick PRO Duo” ortamın
sınırlı kapasitesinden dolayı, görüntü verilerinizi DVD-R ya da bilgisayar gibi bir çeşit harici
ortama kaydetmeye dikkat edin.
Kameraya kaydedilen görüntüleri aşağıda açıklandığı şekilde kaydedebilirsiniz.
Bilgisayar kullanarak görüntüleri kaydetme
Ürünle verilen CD-ROM üzerindeki “PMB”yi kullanarak HD (yüksek tanımlı) görüntü
kalitesi veya SD (standart tanımlı) görüntü kalitesiyle kameranızda kayıtlı olan görüntülerin
kaydetme işlemini yapabilirsiniz.
HD (yüksek tanımlı) görüntü kalitesinde filmleri gerekirse bilgisayardan kameranıza yeniden
yazabilirsiniz (HDR-CX12E). Ayrıntılar için bkz. “PMB Guide”.
Kameranızı bir bilgisayara bağladığınızda sadece
(DISC BURN)
düğmesine basarak kameranızda kayıtlı olan görüntüleri bir diske
kaydedebilirsiniz.
Kayıt/Oynatma
Tek Dokunuşla disk oluşturma (One Touch Disc Burn)
Görüntüleri bilgisayara kaydetme (Easy PC Back-up)
Kameraya kaydedilmiş görüntüleri bilgisayarın sabit diskine
kaydedebilirsiniz.
Seçilen görüntülerle disk oluşturma
Bilgisayarınıza kopyalanmış görüntüleri diske kaydedebilirsiniz.
Ayrıca bu görüntüleri düzenleyebilirsiniz.
Ürünle verilen “Kullanma Kılavuzu”na başvurun.
Kameranızı başka aygıtlara bağlayarak görüntüleri kaydetme
A/V bağlantı kablosuyla bağlama
SD (standart tanımlı) görüntü kalitesiyle filmler kopyalayabilirsiniz.
USB kablosuyla bağlama
HD (yüksek tanımlı) görüntü kalitesi veya SD (standart tanımlı)
görüntü kalitesiyle filmler kopyalayabilirsiniz.
Bkz. sayfa 51.
43
Düzenleme
(DİĞER) kategorisi
Bu kategori “Memory Stick PRO Duo”
ortamında görüntüleri düzenlemenizi
sağlar. Ayrıca, diğer cihazlara bağlanarak
kameranızdan keyif alabilirsiniz.
(DİĞER) kategorisi
Öğe listesi
SİL
“Memory Stick PRO Duo” ortamındaki
görüntüleri silebilirsiniz (s. 45).
FOTOĞRF.YAKALA (HDR-CX12E)
Kaydedilmiş bir filmden seçili bir çerçeveyi
hareketsiz görüntü olarak kaydedebilirsiniz
(s. 47).
DÜZ.
Görüntüleri düzenleyebilirsiniz (s. 48).
OYNTM.LST.DÜZN.
Oynatma Listesi oluşturabilir veya
düzenleyebilirsiniz (s. 49).
YAZDIR
Bağlanmış bir PictBridge yazıcısındaki
hareketsiz görüntüleri yazdırabilirsiniz
(s. 54).
USB BAĞLANTISI
Kamerayı bir bilgisayara vb. USB kablo
yardımıyla bağlayabilirsiniz.
Bilgisayara bağlantı ile ilgili olarak bkz.
“Kullanma Kılavuzu”.
TV BAĞLN.Kılavuzu
Aygıtınız için uygun bağlantıyı seçmenizde
kameranız size yardımcı olur (s. 36).
44
Görüntüleri silme
Kameranızı kullanarak “Memory Stick
PRO Duo” ortamında kayıtlı görüntüleri
silebilirsiniz.
4 Silinecek filmin üzerine dokunun.
 Notlar
Görüntüleri
 İpuçları
Tek seferde en fazla 100 görüntü seçebilirsiniz.

(OPTION) menüsünden oynatma
ekranındaki bir görüntüyü silebilirsiniz.
“Memory Stick PRO Duo” ortamında kayıtlı
tüm görüntüleri silmek ve “Memory Stick PRO
Duo” ortamındaki tüm kaydedilebilir alanı
geri kazanmak için “Memory Stick PRO Duo”
ortamını biçimlendirin (s. 57).
Görüntü verilerini silerek “Memory Stick
PRO Duo” alanını boşaltabilirsiniz.
[ORTAM BİLGİSİ] özelliğini (s. 57)
kullanarak boş “Memory Stick PRO Duo”
ortamı alanını kontrol edebilirsiniz.
Önceden silmek istediğiniz filmin görüntü
kalitesini ayarlayın (s. 56).
(HOME) 
(DİĞER)  [SİL]
üzerine dokunun.
2 [
3 [
SİL] üzerine dokunun.
SİL] veya [
dokunun.
5
 [EVET] 
dokunun.
üzerine
Bir kerede tüm filmleri silmek için
3 adımında, [
TÜMÜNÜ SİL]/
[
TÜMÜNÜ SİL]  [EVET] 
[EVET] 
üzerine dokunun.
Aynı gün kaydedilmiş tüm filmleri tek
seferde silmek için
 3 adımında, [
Tarihe göre SİL]/
Tarihe göre SİL] üzerine dokunun.
[
Filmleri silme
1
Seçilen görüntü ile işaretlenir.
Onaylamak için LCD ekranda filme
basın ve basılı tutun.
Bir önceki ekrana dönmek için
öğesine dokunun.
Düzenleme
sildikten sonra geri
yükleyemezsiniz.
Görüntüleri silerken kameranızdan pil takımını
ya da AC Adaptörü veya “Memory Stick PRO
Duo” ortamını çıkarmayın. “Memory Stick
PRO Duo” ortamı hasar görebilir.
Başka bir cihaz tarafından “Memory Stick PRO
Duo” ortamındaki görüntüler yazma korumalı
olarak ayarlandığında “Memory Stick PRO
Duo” ortamından görüntüleri silemezsiniz.
Önemli veriler harici ortama kaydedilmelidir
(s. 43).
Bilgisayardan kameranın “Memory Stick PRO
Duo” ortamındaki dosyaları silmeye çalışmayın.
 İstenilen filmin kayıt verilerini seçmek için
/
üzerine, sonra
üzerine dokunun.
Seçilen tarihte kaydedilmiş filmler ekranda
görüntülenir.
Onaylamak için LCD ekranda filme dokunun.
Bir önceki ekrana dönmek için
öğesine
dokunun.

 [EVET] 
üzerine dokunun.
 Notlar
SİL] üzerine
Silinen
film bir Oynatma Listesine dahilse
(s. 49), film Oynatma Listesinden de silinir.
45
Hareketsiz görüntüleri silme
1
(HOME) 
(DİĞER)  [SİL]
üzerine dokunun.
2 [
SİL] üzerine dokunun.
3 [
SİL] üzerine dokunun.
4 Silinecek hareketsiz görüntünün
üzerine dokunun.
Seçilen hareketsiz görüntü ile
işaretlenir.
Onaylamak için LCD ekranda
hareketsiz görüntüye basın ve basılı
tutun.
Bir önceki ekrana dönmek için
öğesine dokunun.
5
 [EVET] 
dokunun.
üzerine
Tüm hareketsiz görüntüleri bir defada silme
3 adımında, [ TÜMÜNÜ SİL] 
[EVET]  [EVET] 
üzerine
dokunun.
46
Filmden hareketsiz görüntü yakalama
(HDR-CX12E)
Kaydedilmiş bir filmden seçili bir çerçeveyi
hareketsiz görüntü olarak kaydedebilirsiniz.
Önceden hareketsiz görüntüleri oluşturmak
istediğiniz filmin görüntü kalitesini
ayarlayın (s. 56).
1
(HOME) 
(DİĞER) 
[FOTOĞRF.YAKALA] üzerine
dokunun.
[FOTOĞRF.YAKALA] ekranı açılır.
2 Yakalanacak filmin üzerine
dokunun.
3 Yakalamak istediğiniz noktada
üzerine dokunun.

öğesine dokunun.
 Notlar
Görüntü
boyutu, filmin görüntü kalitesine bağlı
olarak sabitlenir:
 HD (yüksek tanımlı) görüntü kalitesinde
2,1M]
[
 SD (standart tanımlı) görüntü kalitesinde
0,2M]
16:9 (geniş) olarak [
 SD (standart tanımlı) görüntü kalitesinde 4:3
olarak [VGA (0,3M)]
“Memory Stick PRO Duo” ortamında yeterli
boş yerin olması gerekir.
Yakalanan hareketsiz görüntülerin kayıt tarihi
ve saati, filmlerin kayıt tarihi ve saatiyle aynıdır.
Yakalama yaptığınız filmin veri kodu yoksa
hareketsiz görüntünün kayıt tarihi ve saati
filmden yakalama yaptığınız tarih ve saat
olacaktır.
Düzenleme
Seçilen film oynatılmaya başlar.
Yakalama işlemini sona erdirmek için
Film duraklatılır.
ile yakalama noktası seçildikten
sonra yakalama noktasını daha kesin
şekilde ayarlar.
Seçilen filmin başlangıcına geri döner.
4
üzerine dokunun.
Yakalama sona erdiğinde ekran
duraklama durumuna döner.
Yakalamaya etmek için
üzerine dokunun, sonra 3 - 4
adımlarını takip edin. Başka filmden bir
hareketsiz görüntü yakalamak için
üzerine dokunun sonra 2 - 4 adımlarını
takip edin.
47
Film bölme
Önceden bölmek istediğiniz filmin görüntü
kalitesini ayarlayın (s. 56).
 İpuçları
Kameranızda kaydedilen görüntüler “orijinal”
olarak adlandırılır.
1
(HOME) 
(DİĞER)  [DÜZ.]
üzerine dokunun.
2 [BÖL] üzerine dokunun.
3 Bölünecek filmin üzerine dokunun.
Seçilen film oynatılmaya başlar.
4 Filmi sahnelerine bölmek istediğiniz
noktada
üzerine dokunun.
Film duraklatılır.
ile bölme noktası seçildikten sonra
bölme noktasını daha kesin şekilde
ayarlar.
Seçilen filmin başlangıcına geri döner.
düğmesine bastıkça oynatma ve
duraklatma arasında geçiş yapar.
5
48
 [EVET] 
dokunun.
üzerine
 Notlar
Filmleri
böldükten sonra geri yükleyemezsiniz.
bölerken kameranızdan pil takımını ya da
AC Adaptörü veya “Memory Stick PRO Duo”
ortamını çıkarmayın. “Memory Stick PRO
Duo” ortamı hasar görebilir.
Kameranız bölme noktasını yarım
öğesine
saniyelik farklarla seçtiğinden,
dokunduğunuz nokta ve gerçek bölme noktası
arasında az bir fark oluşabilir.
Orijinal filmi bölerseniz Oynatma Listesine
eklenen film de bölünür.
Filmi
 İpuçları

(OPTION) menüsünü kullanarak oynatma
ekranında bir filmi bölebilirsiniz.
Oynatma Listesi oluşturma
Oynatma listesi, seçtiğiniz filmlerin küçük
resimlerini gösteren bir listedir.
Oynatma Listesine eklenen filmleri
düzenleseniz ya da silseniz bile orijinal
filmler değiştirilmez.
Önceden oluşturmak/oynatmak/
düzenlemek istediğiniz görüntü kalitesini
ayarlayın (s. 56).
Aynı gün kaydedilmiş tüm filmleri tek
seferde eklemek için
 Adım 2’de, [
Tarih.göre EKLE]/
Tarih.göre EKLE] üzerine dokunun.
[
Filmlerin kayıt tarihleri ekranda görüntülenir.
 Notlar

HD (yüksek tanımlı) görüntü kalitesindeki ve
SD (standart tanımlı) görüntü kalitesindeki
görüntüler ayrı bir Oynatma Listesine eklenir.
1
2 [
EKLE] veya [
dokunun.
EKLE] üzerine
üzerine dokunun.
Seçilen film ile işaretlenir.
Onaylamak için LCD ekranda filme
basın ve basılı tutun.
Bir önceki ekrana dönmek için
öğesine dokunun.
 [EVET] 
dokunun.
 Notlar
Filmleri
3 Oynatma listesine eklenecek filmin
4
Düzenleme
(HOME) 
(DİĞER) 
[OYNTM.LST.DÜZN.] üzerine
dokunun.
 İstenilen filmin kayıt verilerini seçmek için
/
üzerine, sonra
üzerine dokunun.
Seçilen tarihte kaydedilmiş filmler ekranda
görüntülenir.
Onaylamak için LCD ekranda filme dokunun.
Bir önceki ekrana dönmek için
öğesine
dokunun.

 [EVET] 
üzerine dokunun.
eklerken kameranızdan pil takımını
ya da AC Adaptörü veya “Memory Stick PRO
Duo” ortamını çıkarmayın. “Memory Stick
PRO Duo” ortamı hasar görebilir.
Hareketsiz görüntüleri Oynatma Listesi’ne
ekleyemezsiniz.
HD (yüksek tanımlı) görüntü kalitesi ve SD
(standart tanımlı) görüntü kalitesinin her ikisini
içeren bir Oynatma Listesi oluşturamazsınız.
 İpuçları
Oynatma listesine HD (yüksek tanımlı) görüntü
kalitesinde en fazla 999 film, SD (standart
tanımlı) görüntü kalitesinde en fazla 99 film
ekleyebilirsiniz.

(OPTION) üzerine dokunarak oynatma
ekranına veya INDEX ekranına film
ekleyebilirsiniz.
Ürünle verilen yazılımı kullanarak Oynatma
Listesini olduğu gibi diske kopyalayabilirsiniz.
üzerine
49
Oynatma Listesini oynatma
Önceden oluşturmak/oynatmak/
düzenlemek istediğiniz görüntü kalitesini
ayarlayın (s. 56).
1

 [EVET] 
üzerine dokunun.
 İpuçları
Oynatma Listesinden filmleri silseniz bile
orijinal filmleri değiştiremezsiniz.
Oynatma listesindeki sırayı değiştirmek için
(HOME) 
(GÖRÜNTÜLERİ
GÖSTER)  [OYNATMA LİSTESİ]
üzerine dokunun.
Oynatma Listesi ekranı gösterilir.
2 Oynatmak istediğiniz filme
dokunun.
Oynatma listesi, seçilen filmden
sona doğru oynatılır, ardından ekran
Oynatma listesi ekranına geri döner.

(HOME)  (DİĞER)  [OYNTM.
LST.DÜZN.] üzerine dokunun.
 [
TAŞI]/[
TAŞI] üzerine dokunun.
 Taşınacak filmi seçin.
Seçilen film ile işaretlenir.
Onaylamak için LCD ekranda filme basın ve
basılı tutun.
Bir önceki ekrana dönmek için
öğesine
dokunun.

üzerine dokunun.

/
ile hedefi seçin.
Gereksiz filmleri Oynatma listesinden silmek
için

(HOME)  (DİĞER)  [OYNTM.
LST.DÜZN.] üzerine dokunun.
 [
SİL]/[
SİL] üzerine dokunun.
Oynatma Listesinden tüm filmleri silmek
için [
TÜMÜNÜ SİL]/[
TÜMÜNÜ
SİL]  [EVET]  [EVET] 
üzerine
dokunun.
 Oynatma Listesinde silinecek filmi seçin.
50
Seçilen film ile işaretlenir.
Onaylamak için LCD ekranda filme basın ve
basılı tutun.
Bir önceki ekrana dönmek için
öğesine
dokunun.
Hedef çubuğu

 [EVET] 
üzerine dokunun.
 İpuçları
Birden fazla film seçtiğinizde filmler, Oynatma
Listesinde görünen sırayı izleyerek taşınır.
Diğer aygıtlara kopyalama
A/V bağlantı kablosuyla bağlama
Kameranızda oynatılan görüntüleri VCR ya da DVD/HDD kaydedicileri gibi diğer kayıt
aygıtlarına kopyalayabilirsiniz. Aşağıdaki yollardan birini izleyerek aygıtı bağlayın.
Bu işlem için ürünle verilen AC Adaptörünü kullanarak kameranızı duvar prizine bağlayın
(s. 15). Ayrıca bağlanacak aygıtlarla birlikte verilen yönerge el kitaplarına bakın.
Önceden kopyalamak istediğiniz filmin görüntü kalitesini ayarlayın (s. 56).
 Notlar
HD (yüksek tanımlı) görüntü kalitesinde kaydedilen filmler, SD (standart tanımlı) görüntü
kalitesinde kopyalanır.
(yüksek tanımlı) görüntü kalitesinde kaydedilen bir filmi kopyalamak için, uygulama yazılımını
(ürünle verilir) bilgisayarınıza yükleyin ve görüntüleri bilgisayarınızda bir diske kopyalayın.
Kopyalama, analog veri aktarımı yoluyla gerçekleştirildiğinden, görüntü kalitesi bozulabilir.
HD
S VIDEO jakı olan
aygıt
Düzenleme
S VIDEO jakı
olmayan aygıt
(Sarı)
(Beyaz)
A/V OUT jakı
(Beyaz)
(Kırmızı)
(Kırmızı)
: Video/Sinyal akışı
A/V bağlantı kablosu (ürünle verilir)
Kameranız ve Handycam Station’ınız,
A/V Uzaktan Kumanda Konektörü veya
A/V OUT jakı (s. 106, 107) ile birlikte
gelmektedir. A/V bağlantı kablosunu
ayarlarınıza göre Handycam Station
öğesine veya kameranıza bağlayın.
(Sarı)
VCR veya DVD/HDD
kaydediciler
S VIDEO ile A/V bağlantı kablosu
(isteğe bağlı)
S VIDEO jakıyla başka bir aygıta
bağlarken, bir S VIDEO kablolu
(isteğe bağlı) bir A/V bağlantı kablosu
kullanılarak, A/V bağlantı kablosuyla
üretilenden daha yüksek kaliteli
görüntüler üretilebilir. Beyaz ve kırmızı
51
jakları (sol/sağ ses) bağlayın ve S
VIDEO kablolu (isteğe bağlı) bir A/V
bağlantı kablosunun S VIDEO jakını
(S VIDEO kanalı) bağlayın. Sarı fiş
bağlantısı gerekli değildir. S VIDEO
bağlantısı yalnızca ses çıkışı yapmaz.
 Notlar
Bir
HDMI kablosuyla bağlanmış kaydedicilere
kopyalama yapamazsınız.
Bağlı olan monitör cihazının ekranında ekran
göstergelerini (bir sayaç vb.) gizlemek için,
(HOME) 
(AYARLAR)  [ÇIKTI
AYARLARI]  [GÖR.ÇIKIŞI]  [LCD
PANEL] (varsayılan ayar) üzerine dokunun
(s. 73).
Tarihi/saati ve kamera ayarlarını kaydetmek
(HOME) 
(AYARLAR) 
için,
[ÇIKTI AYARLARI]  [GÖR.ÇIKIŞI] 
[V-ÇIK./PANEL] üzerine dokunun (s. 73).
Kameranızı stereo olmayan bir cihaza
bağladığınızda, A/V bağlantı kablosunun sarı
jakını video girişine, kırmızı (sağ kanal) veya
beyaz (sol kanal) jakını ise aygıt üzerindeki ses
girişine bağlayın.
4 Kameranızda oynatma işlemini
başlatın ve kayıt aygıtına kaydedin.
Ayrıntılar için kayıt aygıtınızla verilen
kullanım kılavuzlarına bakın.
5 Kopyalama sona erince, önce kayıt
aygıtını sonra kameranızı durdurun.
USB kablosuyla bağlama
Görüntü bozulması olmadan kopyalama
yapmak için USB yardımıyla film
kopyalamaya uyumlu DVD yazıcısı vb.
cihaza kameranızı bağlayın.
Ürünle verilen AC Adaptörünü kullanarak
kameranızı duvar prizine bağlayın (s. 15).
Ayrıca bağlanacak aygıtla birlikte verilen
yönerge el kitaplarına bakın.
1 Kameranızı açın ve
(GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER) öğesine
basın.
Görüntü aygıtına göre [TV TİPİ]
ayarını yapın (s. 73).
2 Kayıt cihazına kayıt medyasını
takın.
Kayıt aygıtınızın giriş selektörü varsa
onu giriş moduna ayarlayın.
3 Kameranızı kayıt aygıtına (VCR veya
DVD/HDD kaydedici) A/V bağlantı
kablosu ile (ürünle verilir)  veya
S VIDEO (isteğe bağlı) olan A/V
bağlantı kablosu ile bağlayın .
Kameranızı kayıt aygıtının giriş
jaklarına bağlayın.
52
1 Kameranızı açın.
2 Kameranızın  (USB) jakını ve DVD
yazıcınızı vb. ürünle verilen USB
kablosu ile bağlayın.
Otomatik olarak [USB SEÇİMİ] ekranı
görünür.
 İpuçları
[USB SEÇİMİ] ekranı görünmezse,
(HOME)
 (DİĞER)  [USB BAĞLANTISI]
üzerine dokunun.
DVD yazıcılar kullanarak SD (standart tanımlı)
görüntü kalitesinde görüntüler kaydettiğinizde
A/V bağlantı kablosuyla bağlayın ve çalıştırın.
3 [
4 Bağlı olan cihazı çalıştırın ve kaydı
Düzenleme
USB BAĞLANTISI] öğesine
dokunun.
başlatın.
Ayrıntılar için, bağlı olan cihazla
birlikte verilen talimatlar elkitaplarına
bakın.
5 Kopyalama tamamlandıktan sonra,
[SON]  [EVET] üzerine dokunun,
sonra USB kablosunun bağlantısını
kesin.
Dikkat
Bu kamera AVCHD formatında yüksek
tanımlı kayıt yapar. Yüksek tanımlamalı
film kaydı DVD ortamına kopyalanabilir.
Bununla birlikte, AVCHD kayıt içeren
DVD ortamı DVD tabanlı oynatıcılar
veya kaydedicilerle kullanılmamalıdır;
çünkü DVD oynatıcı/kaydedici ortamı
çıkaramayabilir ve hiçbir uyarı yapmadan
ortamın içindekileri silebilir. AVCHD kayıt
içeren DVD ortamı uyumlu bir Blu-ray
Disc™ oynatıcı/kaydedici ile veya diğer
uyumlu aygıtlarla oynatılabilir.
53
Kayıtlı hareketsiz görüntüleri yazdırma
(PictBridge uyumlu yazıcı)
Kameranızı bir bilgisayara bağlamadan
PictBridge uyumlu yazıcı kullanarak
hareketsiz görüntüleri yazdırabilirsiniz.
5 Yazdırılacak hareketsiz görüntünün
üzerine dokunun.
Yazıcıyı açın.
Hareketsiz görüntülerin olduğu “Memory
Stick PRO Duo” ortamını takın.
1 Ürünle verilen AC Adaptörünü
Seçilen hareketsiz görüntü ile
işaretlenir.
Onaylamak için LCD ekranda
hareketsiz görüntüye basın ve basılı
tutun.
Bir önceki ekrana dönmek için
öğesine dokunun.
kullanarak Handycam Station’ı
duvar prizine bağlayın.
2 Kamerayı güvenli bir şekilde
Handycam Station üzerine
yerleştirin, sonra kameranızı açın.
3 USB kablosunu kullanarak
Handycam Station öğesinin  (USB)
jakını yazıcıya takın.
Ekranda otomatik olarak [USB
SEÇİMİ] görüntülenir.
4 [YAZDIR] üzerine dokunun.
Bağlantı tamamlandığında ekranda
(PictBridge bağlanıyor) mesajı
görüntülenir.
6
(OPTION) üzerine dokunun,
aşağıdaki seçenekleri ayarlayıp
üzerine dokunun.
[KOPYA SAYISI]: Yazdırılacak
hareketsiz görüntülerin kopya sayısını
ayayın. En fazla 20 kopyaya kadar
ayarlama yapabilirsiniz.
[TARİH/SAAT]: [TARİH],
[GÜN&SAAT] ya da [KAPALI] (tarih/
saat yazdırmadan) seçeneğini belirleyin.
[BOYUT]: Kağıt boyutunu seçer.
Ayarı değiştirmeniz gerekmiyorsa 7.
adıma gidin.
7 [YÜR.]  [EVET] 
üzerine
dokunun.
Ekranda bir hareketsiz görüntü
seçebilirsiniz.
Hareketsiz görüntü seçim ekranı tekrar
görüntülenir.
Yazdırma işlemini sona erdirmek için
4 adımında, görüntü seçimi ekranındaki
simgesine dokunun.
54
 Notlar
Yalnızca
Düzenleme
PictBridge uyumlu modellerin
çalışmasını garanti etmekteyiz.
Kullanılacak yazıcının talimatlar el kitabına da
bakın.

ekrandayken aşağıdaki işlemleri yapmaya
çalışmayın. İşlemler düzgün şekilde gerçekleştirilemeyebilir.
 POWER düğmesini çalıştırın

(GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER) öğesine
basın
 Kameranızı çıkarın - Handycam Station
 Kameranızdan, Handycam Station’dan veya
yazıcıdan USB kablosunun bağlantısını kesin
 Üzerinde kayıtlı hareketsiz görüntüler
yazdırılırken kameranızdan “Memory Stick
PRO Duo” ortamını çıkartın
Yazıcı durursa, USB kablosunun bağlantısını
kesin, yazıcıyı kapatın ve tekrar açın ve işlemi
başlangıçtan yeniden başlatın.
Yalnızca yazıcının yazdırabileceği kağıt
boyutlarını seçebilirsiniz.
Bazı yazıcı modellerinde, görüntülerin üst,
alt, sağ ve sol kenarları kesilebilir. 16:9 (geniş)
oranında kaydedilen hareketsiz görüntü
yazdırırsanız, hareketsiz görüntünün sol ve sağ
uçları geniş şekilde kesilebilir.
Bazı yazıcı modelleri tarih yazdırma özelliğini
desteklemeyebilir. Ayrıntılı bilgi için yazıcınızın
kullanım kılavuzuna başvurun.
Aşağıda açıklanan hareketsiz görüntüler
yazdırılamayabilir:
 Bilgisayarla düzenlenmiş hareketsiz görüntü
 Diğer aygıtlarla kaydedilmiş hareketsiz
görüntü
 4 MB’i aşan hareketsiz görüntü dosyası
 3.680 × 2.760 pikselden büyük hareketsiz
görüntü dosyası
 İpuçları
PictBridge, Camera & Imaging Products
Association (CIPA) tarafından kurulmuş bir
endüstri standardıdır. Bilgisayar kullanmadan
yazıcıyı modeli veya üreticisine bakılmaksızın
dijital video kamera veya dijital fotoğraf
makinesine bağlayarak hareketsiz görüntüleri
yazdırabilirsiniz.

(OPTION) menüsünü kullanarak hareketsiz
görüntü oynatma ekranındaki bir hareketsiz
görüntüyü yazdırabilirsiniz.
55
Kayıt ortamını kullanma
(ORTAMI YÖNET)
kategorisi
Görüntü kalitesini
ayarlama
Bu kategori, çeşitli amaçlarla “Memory
Stick PRO Duo” ortamını kullanmanızı
sağlar.
Kameranızda kaydetmek/oynatmak/
düzenlemek üzere görüntü kalitesini
seçebilirsiniz.
Varsayılan ayarlarda görüntü kalitesi HD
(yüksek tanımlı) olarak ayarlanır.
(ORTAMI YÖNET) kategorisi
Öğe listesi
/
AYARI
Filmler için ortam kalitesini seçebilirsiniz
(s. 56).
ORTAM BİLGİSİ
Kayıt süresi vb. “Memory Stick PRO Duo”
bilgilerini görüntüleyebilirsiniz (s. 57).
ORTM.BÇMLNDRM.
Kaydedilebilir boş alan elde etmek için
“Memory Stick PRO Duo” ortamını
biçimlendirebilirsiniz (s. 57).
RSM.VT.DS.ONAR
“Memory Stick PRO Duo” ortamındaki
yönetim bilgilerini onarabilirsiniz (s. 58).
56
 İpuçları
Seçilen görüntü kalitesi için kayıt/oynatma/
düzenleme işlemleri yapabilirsiniz. Görüntü
kalitesini değiştirmek istediğinizde görüntü
kalitesini tekrar seçin.
1
(HOME) 
(ORTAMI YÖNET)
[
/
AYARI] üzerine
dokunun.
Görüntü kalitesi ayarı ekranı görünür.
2 İstenilen görüntü kalitesine
dokunun.
HD (yüksek tanımlı) görüntü
kalitesini,
ise SD (standart tanımlı)
görüntü kalitesini belirtir.
3 [EVET] 
üzerine dokunun.
Görüntü kalitesi değiştirilir.
“Memory Stick PRO Duo”
bilgilerini kontrol etme
Tüm görüntüleri silme
(Biçimlendirme)
Her bir [KAYIT MODU] (s. 62) için kalan
kayıt süresini ve “Memory Stick PRO Duo”
ortamının yaklaşık boş ve kullanılan alanını
kontrol edebilirsiniz.
Biçimlendirme, kaydedilebilir boş alanı geri
kazanmak için tüm görüntüleri siler.
Biçimlendirmeden önce diğer cihazlara
önemli görüntüleri kaydetmeniz gerekir
(s. 43, 51).
 Notlar
Easy
Handycam çalışması sırasında “Memory
Stick PRO Duo” bilgilerini kontrol edemezsiniz.
Easy Handycam işlemini iptal edin (s. 24).
(HOME) 
(ORTAMI YÖNET) 
[ORTAM BİLGİSİ] üzerine dokunun.
Her kayıt modu için kalan kayıt süresi
görüntülenir.
Ekranı kapatmak için
öğesine dokunun.
üzerindeki DC IN jakına ve duvar
prizine bağlayın.
2 Kameranızı açın.
3 Kameranıza biçimlendirilecek
“Memory Stick PRO Duo” ortamını
takın.
4
(HOME) 
(ORTAMI YÖNET)
 [ORTM.BÇMLNDRM.] üzerine
dokunun.
 Notlar
“Memory
Stick PRO Duo” alanının
hesaplaması 1MB = 1.048.576 bayt şeklindedir.
“Memory Stick PRO Duo” ortamı alanı
görüntülendiğinde MB’dan küçük birimler
göz ardı edilir. Bu nedenle kullanılan ve
kullanılmayan olmak üzere “Memory Stick
PRO Duo” ortamındaki toplam mevcut alanın
görüntülenen boyutu “Memory Stick PRO
Duo” ortamının belirtilen boyutunun biraz
daha küçüğü şeklinde olacaktır.
[ORTM.BÇMLNDRM.] işlemini
gerçekleştirseniz bile bir yönetim dosyası
alanı olduğundan kullanılan alan 0 MB olarak
görüntülenmez (s. 57).
5 [EVET]  [EVET] 
Kayıt ortamını kullanma
 İpuçları
Ekranda alt sağda bulunan
simgesine
dokunarak kayıt yapılabilir boş alanı kontrol
edebilirsiniz.
1 AC Adaptörünü kameranız
üzerine
dokunun.
 Notlar
Erişim
lambası yanarken kameranızdan
“Memory Stick PRO Duo”yu çıkarmayın.
Başka bir cihazda korunan hareketsiz
görüntüler bile kazayla silinme durumunda
silinirler.
[İşlemde…] ekrandayken aşağıdaki işlemleri
yapmaya çalışmayın:
 POWER anahtarını veya düğmelerini
çalıştırma
 “Memory Stick PRO Duo” ortamını çıkarma
57
Görüntü veritabanı dosyasını onarma
Bu fonksiyon, “Memory Stick PRO Duo”
ortamındaki yönetim bilgileri ve film/
hareketsiz görüntü tutarlılığını kontrol eder
ve bulunan tutarsızlıkları onarır.
1
(HOME) 
(ORTAMI YÖNET)
 [RSM.VT.DS.ONAR] üzerine
dokunun.
[RSM.VT.DS.ONAR] ekranı açılır.
2 [EVET] üzerine dokunun.
Yönetim dosyası kontrolü başlar.
Bir tutarsızlık bulunmazsa, yönetim
dosyası kontrolünü durdurmak için
üzerine dokunun.
3 [EVET] 
üzerine dokunun.
 Notlar
Kameranızı
mekanik darbe ya da titreşime
maruz bırakmayın ve AC Adaptörünü ya da
pil takımını veya “Memory Stick PRO Duo”
ortamını çalışma sırasında kameranızdan
çıkarmayın.
58
Kameranızı özelleştirme
HOME MENU
(AYARLAR) kategorisi ile
yapabilecekleriniz
Rahatınız için kayıt fonksiyonlarını ve
kullanım ayarlarını değiştirebilirsiniz.
HOME MENU öğesini kullanma
1 Kameranızı açın, sonra
3 İstenilen kurulum öğesine dokunun.
Öğe ekranda olmazsa, sayfayı
değiştirmek için
/
üzerine
dokunun.
(HOME)
öğesine basın.
(HOME)
4 İstenilen öğeye dokunun.
Öğe ekranda olmazsa, sayfayı
değiştirmek için
/
üzerine
dokunun.
(HOME)
2
(AYARLAR) üzerine dokunun.
5 Ayarı değiştirip, sonra
üzerine
Kameranızı özelleştirme
(AYARLAR) kategorisi
dokunun.
59
(AYARLAR) kategori öğeleri listesi
KAMR.FİLM AYRLR. (s. 62)
Öğeler
Sayfa
KAYIT MODU
SES MODU
AE KAYDIRMA
WB KAYDIRMA
NIGHTSHOT IŞIĞI
GENİŞ SEÇİMİ
DİJİTAL ZUM
STEADYSHOT
OTO.YVŞ.ENSTNT.
X.V.COLOR
REHBER ÇERÇ.
ZEBRA
62
KALAN AYARI
TARH.ALTYAZI
FLAŞ MODU*1
FLAŞ DÜZEYİ
K.GÖZ AZALT.
KADRAN AYARI
DÖNÜŞTRM.LENSİ
64
62
62
62
63
63
63
63
63
64
64
64
64
65
65
65
65
65
RESİM BOY.*1
DOSYA NO.
AE KAYDIRMA
WB KAYDIRMA
NIGHTSHOT IŞIĞI
STEADYSHOT
REHBER ÇERÇ.
ZEBRA
FLAŞ MODU*1
FLAŞ DÜZEYİ
60
Sayfa
K.GÖZ AZALT.
KADRAN AYARI
DÖNÜŞTRM.LENSİ
Sayfa
66
66
62
62
63
63
64
64
65
65
65
65
65
YÜZ FONKS.AYARI (s. 68)
Öğeler
Sayfa
YÜZ ALGLM.AYARI
GÜLMSM.DKLNŞR.*3
68
68
GRNT.AYRLR.GÖS. (s. 70)
Öğeler
Sayfa
70
VERİ KODU
GÖRÜNÜM
71
SES/GRNT.AYRLR.*2 (s. 72)
Öğeler
Sayfa
72
SES*1
BİP*1
LCD PARLK.
LCD AI.DZY.
LCD RENGİ
72
72
72
72
ÇIKTI AYARLARI (s. 73)
Öğeler
KMR.FOTO.AYRLR. (s. 66)
Öğeler
Öğeler
Sayfa
TV TİPİ
GÖR.ÇIKIŞI
BİLEŞEN
HDMI ÇÖZÜNÜRLĞ.
SAAT/
73
73
73
73
DİL AYR. (s. 74)
Öğeler
Sayfa
18
SAAT AYARI*1
ALAN AYARI
YAZ SAATİ
74
74
DİL AYARI*
1
74
GENEL AYARLAR (s. 75)
Öğeler
DEMO MODU
KAYIT LAMB.
KALİBRASYON
OTO.KAPANMA
BEKLEMD.HIZLI AÇ
UZAKT.KUM.
HDMI KONTROLÜ
Sayfa
75
75
101
75
75
75
75
*1Bu öğeleri Easy Handycam işlemi sırasında da
ayarlayabilirsiniz (s. 22).
*2[SES AYARLARI] (Easy Handycam işlemi
sırasında)
*3Easy Handycam işlemi sırasında [ÇERÇEV.
AYARLARI] dışındaki fonksiyonları
ayarlayabilirsiniz.
Kameranızı özelleştirme
61
KAMR.FİLM AYRLR.
(Film kaydı öğeleri)
SD LP (
)
Kayıt süresini artırır (Uzun Oynat) (SD
3M (LP)).
 Notlar
LP
, sonra  üzerine dokunun.
Öğe ekranda olmazsa, sayfayı değiştirmek
için
/
üzerine dokunun.
Ayarlama şekli
(HOME) menüsü  sayfa 59
(OPTION) menüsü  sayfa 76
Varsayılan ayarlarda  işareti vardır.
KAYIT MODU (Kayıt modu)
4 düzeyden HD (yüksek tanımlı) görüntü
kalitesiyle film kaydetmek için kayıt modu
seçebilirsiniz.
HD FH (
)
En yüksek kalite modunda kayıt yapar
(AVC HD 16M (FH)).
HD HQ (
)
Yüksek kalite modunda kayıt yapar
(AVC HD 9M (HQ)).
HD SP (
)
Standart kalite modunda kayıt yapar
(AVC HD 7M (SP)).
HD LP (
)
Kayıt süresini artırır (Uzun Oynat)
(AVC HD 5M (LP)).
3 düzeyden SD (standart tanımlı) görüntü
kalitesiyle film kaydetmek için kayıt modu
seçebilirsiniz.
SD HQ (
)
Yüksek kalite modunda kayıt yapar (SD
9M (HQ)).
SD SP (
)
Standart kalite modunda kayıt yapar (SD
6M (SP)).
62
modunda kayıt yaparsanız, görüntüyü
oynattığınızda filmlerin kalitesi düşebilir ya
da sahneler ses bloğuyla birlikte hızlı hareketli
görüntülenebilir.
 İpuçları
bir kayıt modunun beklenen kayıt süresiyle
ilgili olarak bkz. sayfa 10.
Her
SES MODU
Kayıt sesi biçimini değiştirebilirsiniz.
5.1ch ÇEVRE SES (
)
5,1 kanal surround ses kaydeder.
2ch STEREO (
)
Sesi 2 kanallı stereo olarak kaydeder.
AE KAYDIRMA
(karanlık)/
(parlak) öğelerini
kullanarak çekimi ayarlamak için [AÇIK]’i
seçin.
ve ayar değeri ekranda görünür
(Varsayılan ayar [KAPALI] şeklindedir).
 İpuçları
Konu beyaz veya arka plan ışığı parlaksa,
üzerine dokunun, konu siyah veya ışık soluksa
üzerine dokunun.
[POZLAMA], [OTOMATİK] olarak
ayarlandığında otomatik çekim seviyesini
daha parlak veya daha karanlık olarak
ayarlayabilirsiniz.
CAMERA CONTROL kadranını kullanarak
ayarlamayı manüel olarak da yapabilirsiniz
(s. 30).
WB KAYDIRMA (Beyaz
Dengesini Değiştirme)
/
kullanarak beyaz dengesini istenilen
ayara getirmek için [AÇIK] seçeneğini seçin.
ve ayar değeri ekranda görünür
(Varsayılan ayar [KAPALI] şeklindedir).
 İpuçları
Beyaz dengesi daha düşük bir ayara
getirildiğinde görüntüler mavimsi görünür ve
daha yüksek değere ayarlandığında görüntüler
kırmızımsı görünür.
CAMERA CONTROL kadranını kullanarak
ayarlamayı manüel olarak da yapabilirsiniz
(s. 30).
DİJİTAL ZUM
Kayıt sırasında 12 ×’ten (optik zum)
yüksek bir düzeyde zum yapmak isterseniz,
maksimum zum düzeyini seçebilirsiniz.
Dijital zum kullanırken görüntü kalitesinin
azaldığını unutmayın.
NIGHTSHOT IŞIĞI
Kaydetmek için NightShot (s. 28) ya
da [SUPER NIGHTSHOT] (s. 82)
fonksiyonunu kullandığınızda, kızılötesi
ışık (görünmez) yayan [NIGHTSHOT
IŞIĞI] öğesini [AÇIK] (varsayılan ayar)
olarak ayarlayarak daha net görüntüler
kaydedebilirsiniz.
Kızılötesi
GENİŞ SEÇİMİ
SD (standart tanımlı) görüntü kalitesinde
kayıt yaparken, bağlı olan TV’ye göre yatay
dikey oranını seçebilirsiniz. Ayrıca TV’nizle
verilen yönerge el kitaplarına başvurun.
16:9 GENİŞ
Görüntüleri 16:9 (geniş) TV ekranında
tam ekrana kaydeder.
)
Görüntüleri 4:3 TV ekranında tam ekrana
kaydeder.
 Notlar
için bağlanan TV’ye göre doğru
şekilde [TV TİPİ] ayarını yapın (s. 73).
24×
Optik olarak en fazla 12 × zum yapılabilir
ve bundan sonra dijital olarak 24 ×’e kadar
zum yapılabilir.
150×
Optik olarak en fazla 12 × zum yapılabilir
ve bundan sonra dijital olarak 150 ×’ya
kadar zum yapılabilir.
STEADYSHOT
Kameranızı özelleştirme
portu parmaklarınızla veya diğer
nesnelerle kapatmayın (s. 28).
Dönüştürme lenslerini (isteğe bağlı) çıkarın.
[NIGHTSHOT IŞIĞI] kullanarak maksimum
çekim mesafesi yaklaşık 3 m (10 fit) şeklindedir.
Oynatma
KAPALI
Optik olarak en fazla 12 × zum yapılabilir.
 Notlar
4:3 (
Çubuğun sağ tarafı dijital zumlama sayısını
göstermektedir. Zumlama seviyesini
seçtiğinizde zumlama alanı ortaya çıkar.
Kamera titrediğinde ortaya çıkan durumu
telafi edebilirsiniz (varsayılan ayar
[AÇIK]). Tripod (isteğe bağlı) kullanırken,
[STEADYSHOT] öğesini [KAPALI]
( ) olarak ayarlayın, böylece görüntü
doğal olur.
OTO.YVŞ.ENSTNT. (Otomatik
Yavaş Enstantane)
Karanlık yerlerde kayıt yaparken deklanşör
hızı otomatik olarak 1/25 saniyeye düşer
(varsayılan ayar [AÇIK]).
63
X.V.COLOR
Kayıt yaparken, daha fazla renk aralığı
yakalamak için [AÇIK] ayarına getirin.
Göz alıcı çiçek renkleri, denizin türkuvaz
mavisi gibi çeşitli renkler daha aslına uygun
şekilde tekrar üretilir.
 Notlar
Kayıtlı
içerik x.v.Color uyumlu bir TV’de
oynatılacağı zaman [X.V.COLOR] öğesini
[AÇIK] ayarına getirin.
Bu fonksiyonla [AÇIK] kaydedilmiş film,
x.v.Color uyumlu olmayan bir TV’de
oynatılırsa, renkler doğru şekilde tekrar
oluşturulamayabilir.
[X.V.COLOR] öğesi, [AÇIK] ayarına
getirilemez:
 SD (standart tanımlı) görüntü kalitesinde
kayıt yapıldığında
 Film kayıt ederken
REHBER ÇERÇ.
[REHBER ÇERÇ.] ayarını [AÇIK]
konumuna getirerek çerçeveyi
görüntüleyebilir ve konunun yatay ya da
dikey olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Çerçeve kaydedilmez. Çerçevenin
kaybolması için DISP/BATT INFO üzerine
basın ([KAPALI], varsayılan ayardır).
 İpuçları
Nesneyi rehber çerçevesinin çapraz noktasına
konumlandırmak dengeli bir kompozisyon
oluşturur.
ZEBRA
Ekranda parlaklığın ayarlanan düzeyde
olduğu durumlarda köşegen çizgiler
görünür.
Parlaklığı ayarlarken kullanışlı
bir kılavuzdur. Varsayılan ayarı
değiştirdiğinizde simgesi görüntülenir.
Zebra deseni kaydedilmez.
KAPALI
64
Zebra deseni görüntülenmez.
70
Zebra işareti ekran parlaklık düzeyi
yaklaşık 70 IRE olduğunda görünür.
100
Zebra işareti ekran parlaklık düzeyi
yaklaşık 100 IRE veya daha yüksek
olduğunda görünür.
 Notlar
Ekrandaki
parlaklığın yaklaşık 100 IRE veya
daha yüksek olduğu kesimleri aşırı pozlanmış
görülebilir.
 İpuçları
ekran parlaklığı seviyesini gösterir.
IRE,
KALAN AYARI
AÇIK
Daima kalan “Memory Stick PRO Duo”
ortamı göstergesini gösterir.
OTOMATİK
Aşağıdaki durumlarda, yaklaşık 8 saniye
kadar kalan film kayıt süresini gösterir.
 Kameranız
kalan “Memory Stick PRO
Duo” kapasitesini belirlediğinde, POWER
(Film) şeklinde ayarlandığında
düğmesi
 Göstergeyi kapalıdan açığa değiştirmek için
DISP/BATT INFO’e bastığınızda, POWER
(Film) şeklinde ayarlandığında
düğmesi
 Film kayıt modunu seçtiğinizde - HOME
MENU
 Notlar
Filmler
için kalan kayıt süresi 5 dakikadan az
olduğunda gösterge ekranda kalır.
TARH.ALTYAZI (Tarih altyazı)
Bir altyazı görüntüleme fonksiyonuyla bir
cihaz üzerinde görüntüleri oynattığınızda
kayıt tarihi ve saati görüntülenebilir.
Varsayılan ayar [AÇIK] şeklindedir. Ayrıca
görüntü aygıtının yönerge elkitabına bakın.
 Notlar
HD
(yüksek tanımlı) görüntü kalitesiyle
kaydedilen görüntüler yalnızca AVCHD
formatı uyumlu cihazlarda oynatılabilir.
[TARH.ALTYAZI] SD (standart tanımlı)
görüntü kalitesi için ayarlanamaz.
FLAŞ MODU
Dahili veya kameranızla uyumlu bir harici
flaş (isteğe bağlı) ile hareketsiz görüntüler
kaydettiğinizde flaş ayarını seçebilirsiniz.
OTOMATİK
Ortam ışığı yetersiz olduğunda flaş
otomatik olarak çalışır.
AÇIK ( )
Çevrenin aydınlığına bakılmaksızın daima
flaş kullanılır.
KAPALI ( )
Flaşsız kaydeder.
Dahili
flaş kullanırken nesne ile kamera
arasında tavsiye edilen mesafe yaklaşık 0,3 ila
2,5 m (1-8 fit) arasıdır.
Kullanmadan önce flaş yüzeyini her türlü
tozdan arındırın. Lambanın sıcaklık değişimi
veya tozdan etkilenmesi flaşın etkisinde
bozulmaya yol açabilir.
Flaş şarj olurken /CHG (şarj) lambası (s. 15)
yanıp söner ve pil şarjı tamamlandığında yanık
olarak kalır.
Arkadan ışık alan bir nesnenin resminin
çekildiği gibi aydınlık ortamlarda flaş
kullandığınızda flaş etkili olmayabilir.
FLAŞ DÜZEYİ
Bu özelliği dahili bir flaş veya kameranızla
uyumlu harici bir flaş (isteğe bağlı)
kullanarak hareketsiz görüntüler
kaydettiğinizde ayarlayabilirsiniz.
[K.GÖZ AZALT.] seçeneğini [AÇIK]
olarak, sonra [FLAŞ MODU] seçeneğini
[OTOMATİK] veya [AÇIK] olarak
ayarladığınızda
görünür. Ön flaşı flaş
çalışmadan önce etkinleştirerek kırmızı göz
oluşmasını önleyebilirsiniz.
 Notlar
Bireysel
farklılıklar ve diğer durumlar
nedeniyle kırmızı göz azaltma istenen etkiyi
yaratmayabilir.
GÜLMSM.DKLNŞR. hareketsiz görüntüleri
otomatik olarak kaydettiğinde ön flaş çalışmaz.
KADRAN AYARI
CAMERA CONTROL kadranında
ayarlamak istediğiniz bir öğeyi
seçebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. sayfa 30.
DÖNÜŞTRM.LENSİ
Bir dönüştürme lensi (isteğe bağlı)
kullanıldığında, her bir lens için fotoğraf
makinesi titreme optimum telafisini
kullanarak kayıt yapmak için bu
fonksiyonu kullanın.
[GNŞ.AÇI DNŞTRM.] ( ) veya
[TELE DÖNÜŞTRM.] ( ) özelliklerini
seçebilirsiniz. (Varsayılan ayar [KAPALI]
şeklindedir.)
Kameranızı özelleştirme
 Notlar
K.GÖZ AZALT.
Bu özelliği dahili bir flaş veya kameranızla
uyumlu harici bir flaş (isteğe bağlı)
kullanarak hareketsiz görüntüler
kaydettiğinizde ayarlayabilirsiniz.
YÜKSEK (
)
Flaş seviyesini yükseltir.
NORMAL ( )
DÜŞÜK (
)
Flaş seviyesini düşürür.
65
KMR.FOTO.AYRLR.
(Hareketsiz görüntü kaydetme öğeleri)
“Memory Stick PRO Duo” kapasitesi ve
kaydedilebilir hareketsiz görüntülerin sayısı
(Yaklaşık)*
, sonra  üzerine dokunun.
Öğe ekranda olmazsa, sayfayı değiştirmek
için
/
üzerine dokunun.
Ayarlama şekli
(HOME) menüsü  sayfa 59
(OPTION) menüsü  sayfa 76
Varsayılan ayarlarda  işareti vardır.
RESİM BOY.
10,2M (
)
Hareketsiz görüntüleri en yüksek kalitede
kaydeder (3.680 × 2.760).
7,6M (
)
Hareketsiz görüntüleri en yüksek kalitede
16:9 (geniş) oranında (3.680 × 2.070)
kaydeder.
6,1M (
)
Hareketsiz görüntüleri net bir şekilde
kaydeder (2.848 × 2.136).
1,9M (
)
Nispeten net kalitede daha fazla hareketsiz
görüntü kaydetmenizi sağlar (1.600 ×
1.200).
VGA(0,3M) (
)
Maksimum sayıda hareketsiz görüntü
kaydedilmesini sağlar (640 × 480).
 Notlar
Seçilen
görüntü boyutu
(hareketsiz görüntü)
lambası yanarken etkilidir.
POWER düğmesi
olduğunda
(Hareketsiz Görüntü)
(Birim: görüntü sayısı)
10,2M
3680 × 2760 1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
230
475
930
1900
3800
* Görüntülenen kaydedilebilir hareketsiz
görüntülerin sayısı, kameranızın maksimum
görüntü boyutu içindir. Kaydedilebilir
hareketsiz görüntü geçerli sayısı, kayıt sırasında
LCD ekranda görüntülenir (s. 110).
 Notlar
Sony
Corporation tarafından üretilen bir
“Memory Stick PRO Duo” kullanıldığında.
Kaydedilebilir hareketsiz görüntülerin sayısı,
kayıt koşullarına veya “Memory Stick” tipine
bağlı olarak farklılık gösterir.
Sony’nin ClearVid CMOS Sensörü ve görüntü
işleme sisteminin (BIONZ) benzersiz piksel
dizisi, açıklanan boyutlarda hareketsiz görüntü
çözünürlüğüne olanak sağlar.
 İpuçları
Hareketsiz görüntüler kaydetmek için 1 GB’nin
altında kapasitesi olan bir “Memory Stick Duo”
ortamı kullanabilirsiniz.
DOSYA NO. (Dosya numarası)
SERİ
“Memory Stick PRO Duo” ortamını
değiştirseniz bile sırayla hareketsiz
görüntülerin dosya numaralarını atar.
SIFIRLA
Her bir “Memory Stick PRO Duo” için
ayrı dosya numaraları atar.
66
AE KAYDIRMA
Bkz. sayfa 62.
WB KAYDIRMA (Beyaz
Dengesini Değiştirme)
Bkz. sayfa 62.
NIGHTSHOT IŞIĞI
Bkz. sayfa 63.
STEADYSHOT
Bkz. sayfa 63.
REHBER ÇERÇ.
Bkz. sayfa 64.
Bkz. sayfa 64.
FLAŞ MODU
Bkz. sayfa 65.
Kameranızı özelleştirme
ZEBRA
FLAŞ DÜZEYİ
Bkz. sayfa 65.
K.GÖZ AZALT.
Bkz. sayfa 65.
KADRAN AYARI
Bkz. sayfa 65.
DÖNÜŞTRM.LENSİ
Bkz. sayfa 65.
67
YÜZ FONKS.AYARI
(Yüz fonksiyonunu ayarlama öğeleri)
ÇERÇEV.AYARLARI
[YÜZ ALGILAMA] veya [ALGILAMA
AYARI] ile yüz saptandığında
saptama çerçevesinin görüntülenip
görüntülenmeyeceğini ayarlar.
, sonra  üzerine dokunun.
Öğe ekranda olmazsa, sayfayı değiştirmek
için
/
üzerine dokunun.
AÇIK
Saptama çerçevesini görüntüler.
Turuncu çerçeve: Olası gülümseme saptaması
için hedeflenen yüzün çekimi yapılır.
Ayarlama şekli
(HOME) menüsü  sayfa 59
(OPTION) menüsü  sayfa 76
Varsayılan ayarlarda  işareti vardır.
YÜZ ALGLM.AYARI
YÜZ ALGILAMA fonksiyonu için ayarlar
yapabilirsiniz.
YÜZ ALGILAMA
Konularınızın yüzlerini saptar ve odağı/
rengi/çekimi otomatik olarak ayarlar.
Ayrıca, HD (yüksek tanımlı) görüntüler
için yüzleri daha net bir şekilde iyi görüntü
kalitesine ayarlar.
AÇIK (
)
Yüzleri saptar.
KAPALI
Yüzleri saptamaz.
 Notlar
Kayıt
koşullarına, konu koşullarına ve
kameranızın ayarına bağlı olarak yüzler
saptanmayabilir.
[YÜZ ALGILAMA] kayıt koşullarına bağlı
olarak düzgün şekilde çalışmayabilir. Bu
durumda [YÜZ ALGILAMA]’i [KAPALI]
olarak ayarlayın.
 İpuçları
Saptanan yüzler Yüz Dizini’ne kaydedilir,
bununla birlikte bazı yüzler kaydedilmeyebilir.
Ayrıca Yüz Dizini’de kaydedilebilecek yüz sayısı
konusunda bir sınırlama vardır.
Yüz Dizini’den oynatmak için bkz. sayfa 33.
68
ALGILAMA AYARI
YÜZ ALGILAMA
Beyaz çerçeve: Yüzleri saptar
KAPALI
Saptama çerçevesi görüntülemez.
 Notlar
Ayna
modunu kullanırken saptama çerçevesi
görünmez (s. 29).
GÜLMSM.DKLNŞR.
GÜLMSM.DKLNŞR. fonksiyonu için
ayarlar yapabilirsiniz.
ALGILAMA AYARI
Kameranız bir gülümseme saptadığında
deklanşöre basılır.
İKİLİ YAKALAMA (
)
Yalnızca film kaydı sırasında kamera
bir gülümseme saptadığında deklanşöre
otomatik olarak basılır.
HER ZAMAN AÇIK (
)
Kamera her kayıt modunda olduğunda bir
gülümseme saptarsa deklanşöre basılır.
KAPALI
Hareketsiz görüntüler otomatik olarak
kaydedilmediğinden gülümsemeler
saptanmaz.
 Notlar
Kayıt
koşullarına, konu koşullarına ve
kameranızın ayarına bağlı olarak yüzler
saptanamayabilir.
[İKİLİ YAKALAMA] seçildiğinde,
, film
kaydı bekleme durumunda LCD ekranda
,
görünür ve film kaydı başladığında
şeklinde değişiklik gösterir.
 İpuçları
Gülümseme algılanmazsa [GLMSM.HSSASYT.]
seçeneğini ayarlayın (s. 69).
[GÜLMSM.ÖNCELĞ.] ile gülümseme
algılama için konunun önceliğe sahip olmasını
seçebilirsiniz (s. 69).
GLMSM.HSSASYT.
GÜLMSM.DKLNŞR. fonksiyonunu
kullanarak gülümseme algılama hassaslığını
ayarlar.
YÜKSEK
Hafif bir gülümsemeyi bile algılar.
Normal bir gülümsemeyi algılar.
DÜŞÜK
Büyük bir gülümsemeyi algılar.
GÜLMSM.ÖNCELĞ.
GÜLMSM.DKLNŞR. fonksiyonu için
öncelik nesnesini seçer.
Kameranızı özelleştirme
ORTA
OTOMATİK
Gülümseyen yüzleri otomatik olarak
algılar ve çekim yapar.
ÇOCUK ÖNCELİKLİ
Çocuk yüzüne öncelik vererek algılama ve
çekim yapar.
YETŞKN.ÖNCELİKLİ
Yetişkin yüzüne öncelik vererek algılama
ve çekim yapar.
ÇERÇEV.AYARLARI
Bkz. sayfa 68.
69
GRNT.AYRLR.GÖS.
(Görüntüyü özelleştirecek öğeler)
KAMERA.VERİ
Film
, sonra  üzerine dokunun.
Öğe ekranda olmazsa, sayfayı değiştirmek
için
/
üzerine dokunun.
Ayarlama şekli
(HOME) menüsü  sayfa 59
(OPTION) menüsü  sayfa 76
Hareketsiz görüntü
Varsayılan ayarlarda  işareti vardır.
VERİ KODU
Oynatma sırasında, kayıt zamanında
otomatik olarak kaydedilen bilgileri (veri
kodu) gösterir.
KAPALI
Veri kodu gösterilmez.
TARİH/SAAT
Tarih ve saati gösterir.
KAMERA.VERİ
Kamera ayar verilerini gösterir.
TARİH/SAAT
Tarih
Saat
70
SteadyShot kapalı
Parlaklık
Beyaz dengesi
Kuvvetlendirme
Deklanşör hızı
Diyafram açıklığı değeri
Pozlama
 İpuçları
 flaş kullanılarak kaydedilen bir görüntü için
görünür.
Kameranızı TV’ye bağlarsanız, veri kodu TV
ekranında görüntülenir.
Uzaktan Kumanda üzerinde DATA CODE
düğmesine bastıkça, gösterge aşağıdaki
sıralamada geçiş yapar: [TARİH/SAAT] 
[KAMERA.VERİ]  [KAPALI] (gösterge yok).
“Memory Stick PRO Duo” koşuluna bağlı
olarak çubuklar [--:--:--] görüntülenir.
GÖRÜNÜM
[VISUAL INDEX] ekranında veya
Oynatma Listesinde görüntülenen küçük
resim sayısını seçebilirsiniz.
Küçük resim  Sözlük (s. 112)
ZUM BAĞLNTS.
Kameranız üzerindeki güçlü zum
düğmesiyle küçük resim sayısını (6 ya da
12) değiştirin.*
6RESİM
6 görüntünün küçük resmini gösterir.
12RESİM
12 görüntünün küçük resmini gösterir.
* LCD çerçevesi ya da Uzaktan Kumanda
üzerindeki zum düğmeleriyle de
çalıştırabilirsiniz.
Kameranızı özelleştirme
71
SES/GRNT.AYRLR.
(Ses ve ekranı ayarlama öğeleri)
LCD AI.DZY. (LCD arka ışığı
seviyesi)
LCD ekranın arka ışık parlaklığını
ayarlayabilirsiniz.
, sonra  üzerine dokunun.
Öğe ekranda olmazsa, sayfayı değiştirmek
için
/
üzerine dokunun.
Standart parlaklık.
PARLAK
LCD ekranı parlaklaştırır.
Ayarlama şekli
(HOME) menüsü  sayfa 59
(OPTION) menüsü  sayfa 76
Varsayılan ayarlarda  işareti vardır.
SES
Ses düzeyini ayarlamak için
üzerine dokunun.
NORMAL
/
BİP
AÇIK
Kaydı başlat/durdur öğesine bastığınızda
veya dokunmatik paneli devreye
soktuğunuzda bir melodi sesi duyulur.
KAPALI
 Notlar
Bu
işlem için ürünle verilen AC Adaptörünü
kullanarak kameranızı duvar prizine bağlayın,
[PARLAK] ayar için otomatik olarak seçilir.
[PARLAK] fonksiyonunu seçtiğiniz zaman, pil
ömrü kayıt sırasında biraz azalır.
Ekranı dıştan görmek için LCD paneli 180
derece açarsanız ve LCD paneli kamera
gövdesine kapatırsanız, ayar otomatik olarak
[NORMAL] konumuna gelir.
 İpuçları
Bu ayar kaydedilen görüntüleri herhangi bir
şekilde etkilemez.
LCD RENGİ
LCD ekranın rengini
ile ayarlayabilirsiniz.
/
düğmeleri
Melodiyi ve deklanşör sesini iptal eder.
LCD PARLK.
LCD ekranın parlaklığını
/
düğmeleri ile ayarlayabilirsiniz.
 Parlaklığı
/
tuşlarıyla ayarlayın.

üzerine dokunun.
 İpuçları
Bu ayar kaydedilen görüntüleri herhangi bir
şekilde etkilemez.
72
Düşük yoğunluk
Yüksek yoğunluk
 İpuçları
Bu ayar kaydedilen görüntüleri herhangi bir
şekilde etkilemez.
ÇIKTI AYARLARI
(Diğer aygıtlara bağlamakta kullanılan öğeler)
GÖR.ÇIKIŞI
LCD PANEL
LCD ekran üzerindeki zaman kodu gibi
görüntüleri gösterir.
, sonra  üzerine dokunun.
Öğe ekranda olmazsa, sayfayı değiştirmek
için
/
üzerine dokunun.
Ayarlama şekli
(HOME) menüsü  sayfa 59
(OPTION) menüsü  sayfa 76
Varsayılan ayarlarda  işareti vardır.
TV ekranı ve LCD ekranına zaman kodu
gibi görüntüleri gösterir.
BİLEŞEN
Kameranızı bileşen giriş jakıyla TV’ye
bağlarken [BİLEŞEN] seçeneğini belirleyin.
576i
TV TİPİ
Görüntüyü oynatırken bağlanmış olan
TV’ye göre sinyali dönüştürmeniz
gerekir. Kaydedilen görüntüler aşağıdaki
resimlerdeki gibi oynatılır.
16:9 (geniş) TV’de görüntülerinizi izlemek
için seçin.
4:3 görüntüler
Kameranızı bileşen giriş jakıyla TV’ye
bağlarken bu seçeneğini belirleyin.
1080i/576i
Kameranızı bileşen giriş jakı bulunan ve
1080i sinyalini görüntüleyebilen bir TV’ye
bağlarken bu seçeneği belirleyin.
HDMI ÇÖZÜNÜRLĞ.
Bir HDMI kablosuyla kameranızı bir
TV’ye bağladığınızda çıkış görüntü
çözünürlüğünü seçin.
 HD İÇERİKLERİ
Kameranızı özelleştirme
16:9
16:9 (geniş)
görüntüler
V-ÇIK./PANEL
HD (yüksek tanımlı) görüntü kalitesiyle
kaydedilen çıkış görüntü çözünürlüğünü
ayarlayın.
4:3
4:3 (standart) TV’de görüntülerinizi
izlemek için seçin.
OTOMATİK
16:9 (geniş)
görüntüler
1080i
4:3 görüntüler
Normal ayar (otomatik olarak çıkış yapar)
1080i sinyali çıkışı yapar
720p
720p sinyali çıkışı yapar
576p
 Notlar
576p sinyali çıkışı yapar
HD
(yüksek tanımlı) görüntü kalitesinde
kaydedilmiş görüntünün yatay dikey oranı 16:9
şeklindedir.
73
SAAT/
DİL AYR.
(Saat ve dilin ayarlanması için öğeler)
 SD İÇERİKLERİ
SD (standard tanımlı) görüntü kalitesiyle
kaydedilen çıkış görüntü çözünürlüğünü
ayarlayın.
OTOMATİK
Normal ayar (otomatik olarak çıkış yapar)
576p
576p sinyali çıkışı yapar
576i
576i sinyali çıkışı yapar
, sonra  üzerine dokunun.
Öğe ekranda olmazsa, sayfayı değiştirmek
için
/
üzerine dokunun.
Ayarlama şekli
(HOME) menüsü  sayfa 59
(OPTION) menüsü  sayfa 76
Varsayılan ayarlarda  işareti vardır.
SAAT AYARI
Bkz. sayfa 18.
ALAN AYARI
Saati durdurmadan saat farkı
ayarlayabilirsiniz.
Kameranızı başka saat dilimlerinde
kullanırken
/
simgesini kullanarak
yerel alanınızı ayarlayın.
Sayfa 95 içinde dünya saat farkına bakın.
YAZ SAATİ
Bu ayarı saati durdurmadan yapabilirsiniz.
1 saat ileri almak için [AÇIK] olarak
ayarlayın.
DİL AYARI
LCD ekranda kullanılacak dili
seçebilirsiniz.
 İpuçları
Seçenekler arasında ana dilinizi bulamazsanız,
kameranız size [ENG[SIMP]] (sadeleştirilmiş
İngilizce) seçeneğini sunmaktadır.
74
GENEL AYARLAR
(Diğer ayar öğeleri)
OTO.KAPANMA (Otomatik
kapanma)
5dk
, sonra  üzerine dokunun.
Öğe ekranda olmazsa, sayfayı değiştirmek
için
/
üzerine dokunun.
Ayarlama şekli
(HOME) menüsü  sayfa 59
(OPTION) menüsü  sayfa 76
Varsayılan ayarlarda  işareti vardır.
DEMO MODU
Varsayılan ayar [AÇIK] olup POWER
düğmesini (Film) ayarına çevirdikten
sonra yaklaşık 10 dakika içinde demoyu
görüntülemenizi sağlar.
KAYIT LAMB. (Kayıt lambası)
Varsayılan ayar [AÇIK] olduğundan,
kameranızın önündeki fotoğraf makinesi
kayıt lambası yanar.
KALİBRASYON
Bkz. sayfa 101.
HİÇBİR ZAMAN
Kamera otomatik olarak kapatılmaz.
 Notlar
Kameranızı
bir duvar prizine taktığınızda,
[OTO.KAPANMA] otomatik olarak [HİÇBİR
ZAMAN] ayarlanır.
BEKLEMD.HIZLI AÇ (Hızlı açma
bekletme)
Uyku modu ayarlanırken [BEKLEMD.
HIZLI AÇ] ile kameranızın istenilen
kapatma zamanını ayarlayabilirsiniz (s. 28).
Varsayılan ayar [10dk] şeklindedir.
 Notlar
Uyku
modu ayarlanırken, [OTO.KAPANMA]
ayarı geçersiz hale gelir.
UZAKT.KUM. (Uzaktan
kumanda)
Kameranızı özelleştirme
 İpuçları
Aşağıdaki durumlarda demo askıya alınır.
 START/STOP veya PHOTO düğmesine
bastığınızda
 Demo sırasında ekrana dokunduğunuzda
(Yaklaşık 10 dak sonra demo yeniden başlar)
 POWER düğmesini
(Hareketsiz Görüntü)
konumuna getirdiğinizde

(HOME) veya
(GÖRÜNTÜLERİ
GÖSTER) düğmesine bastığınızda
Yaklaşık olarak 5 dakikadan daha fazla
bir süre kullanmadığınızda kameranız
otomatik olarak kapanır.
Varsayılan ayar verilen Uzaktan
Kumandayı kullanmanıza olanak tanıyacak
şekilde [AÇIK] konumundadır (s. 108).
 İpuçları
Kameranızın başka bir VCR uzaktan kumanda
ünitesi tarafından gönderilen bir komuta
yanıt vermesini engellemek için [KAPALI]
konumuna ayarlayın.
HDMI KONTROLÜ (HDMI
kontrolü)
Varsayılan ayar [AÇIK]’tır. Bu ayar
sayesinde HDMI kablo aracılığıyla
kameranız “BRAVIA” Sync uyumlu
bir TV’ye bağlanarak TV’nizin uzaktan
kumandasıyla oynatma işlemi yapılabilir
(s. 41).
75
OPTION MENU öğesini kullanarak fonksiyonları
etkinleştirme
(OPTION) menüsü, bilgisayarda fareyi
sağ tıklattığınızda görüntülenen açılır
pencere gibi görüntülenir.
Çeşitli kullanılabilir fonksiyonlar
görüntülenir.
OPTION MENU öğesini kullanma
1 Kameranızı kullanırken ekranda
(OPTION) üzerine dokunun.
(OPTION)
Sekme
2 İstenilen öğeye dokunun.
İstediğiniz öğeyi bulamazsanız, sayfayı
değiştirmek için başka bir sekmeye
dokunun.
Öğeyi hiçbir yerde bulamazsanız,
fonksiyon bu şartlar altında çalışmaz.
76
3 Ayarı değiştirip, sonra
üzerine
dokunun.
 Notlar
Ekranda
görüntülenen tırnaklar ve öğeler,
kameranızın o andaki kayıt/oynatma durumuna
bağlıdır.
Bazı öğeler tırnaksız görüntülenir.
Easy Handycam işlemi sırasında
(OPTION)
menüsü kullanılamaz.
OPTION MENU üzerine öğeleri
kaydetme
Öğeler
sekmesi
SPOT METR./ODAK
SPOT METRE
SPOT ODAK
TELE MAKRO
POZLAMA
ODAK
AE KAYDIRMA
WB KAYDIRMA
SAHNE SEÇİMİ
BEYAZ DNG.
COLOR SLOW SHTR
SUPER NIGHTSHOT
sekmesi
KAYIT MODU
YRLŞK.ZUM MKRF.
MİK.K.DÜZEYİ
RESİM BOY.
ZAMANLAYICI
ZAMANLAMA
KAYIT SESİ
FLAŞ MODU
Sayfa

78

78

78

78

79

79

62

62

80

81

81

82

82

82

82
Öğeler
sekmesi
SİL
Tarihe göre SİL
TÜMÜNÜ SİL
*
Sayfa

45

45

45

48

50

50
EKLE

49
EKLE

49
Tarih.göre EKLE

49
Tarih.göre EKLE

49
sekmesi
BÖL
TÜMÜNÜ SİL
TAŞI
sekmesi
-- (Sekme, duruma bağlıdır/Sekme yok)
SİL

50
EKLE**

49
EKLE**

49

62
Tarihe göre EKLE**

49

83

49

83

54

66

83

29

29

65
Tarihe göre EKLE**
YAZDIR
SLAYT GÖST.
SES
VERİ KODU
SLAYT GÖS.AYARI
KOPYA SAYISI
TARİH/SAAT
BOYUT
* HOME MENU içinde de bulunan öğeler.

35

72

70

35

54

54

54
Kameranızı özelleştirme
sekmesi
YUMUŞAK GÇŞ.
DİJİTL.EFEKT
RESİM EFEKTİ
*
OPTION MENU üzerindeki öğeleri
görüntüleme
* HOME MENU içinde de bulunan öğeler.
**HOME MENU içinde de bulunan öğeler,
yalnız öğe adları farklıdır.
77
OPTION MENU’de ayarlanan fonksiyonlar
Yalnızca
(OPTION) menüsünde
ayarlayabileceğiniz öğeler aşağıda
açıklanmaktadır.
Varsayılan ayarlarda  işareti vardır.
SPOT METR./ODAK (Spot
metre odağı)
Bir resmin parlaklığını ve odağını aynı
anda ayarlayabilirsiniz.
[SPOT METRE] (s. 78) ve [SPOT
ODAK] (s. 78) fonksiyonlarını aynı anda
kullanabilirsiniz.
 Ekran üzerinde pozlamayı ayarlamak ve
sabitlemek istediğiniz noktaya dokunun.
görünür.
 [SON] üzerine dokunun.
Ayarı otomatik pozlamaya geri döndürmek
için,  adımında [OTO.]  [SON]
üzerine dokunun.
 Notlar
[SPOT
METRE] ayarını yaparsanız,
[POZLAMA] otomatik olarak [MANUEL]
konumuna ayarlanır.
SPOT ODAK
Ekranın merkezinde bulunmayan bir
nesneyi hedeflemek için odak noktasını
seçebilir ve ayarlayabilirsiniz.
 Ekranda kaydettiğiniz konuya dokunun.
görünür.
 ve
 [SON] üzerine dokunun.
Pozlama ve odağı otomatik olarak
ayarlamak için, adım ’deki [OTO.] 
[SON]’ya dokunun.
 Notlar
[SPOT
METR./ODAK] ayarını yaparsanız,
[POZLAMA] ve [ODAK] otomatik olarak
[MANUEL] konumuna ayarlanır.
SPOT METRE (Esnek spot
metre)
Sahnede projektör ışığı altındaki
nesnelerde olduğu gibi, nesnenin kendisiyle
arka plan arasında güçlü kontrast
bulunmasına rağmen resmin uygun
bir ışıkta kaydedilmesi için, nesnenin
pozlama ayarını yapabilir ve bu ayarı
sabitleyebilirsiniz.
78
 Ekranda konuya dokunun.
 görünür.
 [SON] üzerine dokunun.
Odağı otomatik olarak ayarlamak için, 
adımında [OTO.]  [SON]’ya dokunun.
 Notlar
[SPOT
ODAK] ayarını yaparsanız, [ODAK]
otomatik olarak [MANUEL] konumuna
ayarlanır.
TELE MAKRO
Bu özellik çiçek veya böcekler gibi küçük
nesnelerin resmini çekerken kullanışlıdır.
Arka planı bulanıklaştırdığınızda nesne
öne çıkar.
[TELE MAKRO] öğesini [AÇIK] ( )
olarak ayarladığınızda zum (s. 27) otomatik
olarak T (telephoto) tarafının üstüne
hareket eder ve yaklaşık 47 cm (18 5/8
inç) yakın mesafeden konuları kaydetmeyi
mümkün kılar.
İptal etmek için, [KAPALI] düğmesine
dokunun veya geniş açıya (W tarafı)
zumlayın.
 Notlar
Uzak
bir nesneyi kaydederken odaklanma zor
olabilir ve zaman alabilir.
Otomatik olarak odaklanmak zor olduğunda
odağı manüel olarak ([ODAK], s. 79) ayarlayın.
POZLAMA
Resmin parlaklığını manüel olarak
ayarlayabilirsiniz. Konu arka plana göre
çok parlak veya çok karanlık olduğunda
parlaklığı ayarlayın.
Ayarı otomatik pozlamaya geri döndürmek
için,  adımında [OTOMATİK] 
üzerine dokunun.
 İpuçları
CAMERA CONTROL kadranını kullanarak
ayarlamayı manüel olarak da yapabilirsiniz
(s. 30).
ODAK
Odağı otomatik olarak ayarlamak için, 
adımında [OTOMATİK] 
simgesine
dokunun.
 Notlar
Net
odaklamayı devam ettirmek suretiyle
kamera ve konu arasındaki minimum olası
mesafe geniş açı için yaklaşık 1 cm (yaklaşık
13/32 inç) ve telefoto için yaklaşık 80 cm
(yaklaşık 2 5/8 fit) şekildedir.
 İpuçları
Odağın ayarlanmasında nesneye odaklanmak
için güçlü zum düğmesinin T (telefoto)
yönünde hareket ettirilmesi ve kayıt amacıyla
zum ayarı yapmak için ilgili düğmenin W
(geniş açı) yönünde hareket ettirilmesi kolaylık
sağlar. Yakın mesafeden bir nesne kaydetmek
istediğinizde güçlü zum düğmesini W (geniş
açı) konumuna getirip odağı ayarlayın.
Odak mesafesi bilgileri (karanlık ve
odağı ayarlaması zor koşullarda nesnenin
odaklanıldığı mesafe), aşağıdaki durumlarda
birkaç saniye için görüntülenir (İsteğe bağlı
dönüştürme lensi kullanılıyorsa bu bilgiler
doğru şekilde görüntülenmez).
 Odak modu otomatikten manüele
geçirildiğinde
 Odağı manüel olarak ayarladığınızda
CAMERA CONTROL kadranını kullanarak
odaklamayı manüel olarak da yapabilirsiniz
(s. 30).
Kameranızı özelleştirme
 [MANUEL] üzerine dokunun.
görünür.

/
öğesine dokunarak pozlamayı
ayarlayın.

üzerine dokunun.
 [MANUEL] üzerine dokunun.
 görünür.
 Odağı netleştirmek için
(yakın konulara
(uzak konulara odaklanma)
odaklanma)/
düğmelerine dokunun. Odak daha fazla
yakınlaştırılamadığında , odak daha fazla
uzaklaştırılamadığında ise görünür.

üzerine dokunun.
Odağı manüel olarak ayarlayabilirsiniz.
Belirli bir konuya özel olarak odaklanmak
istediğinizde de bu fonksiyonu
seçebilirsiniz.
79
MANZARA* (
SAHNE SEÇİMİ
Görüntüleri çeşitli durumlarda etkin bir
şekilde kaydedebilirsiniz.
OTOMATİK
[SAHNE SEÇİMİ] fonksiyonu olmadan
etkili ve otomatik olarak görüntüleri
kaydetmek için bu seçimi yapın.
ALC.KARANLIK* (
)
Uzaktaki nesneleri daha net çekmek
için bu öğeyi seçin. Bu ayarlama aynı
zamanda kameranızın, kamera ve obje
arasındaki cama veya metal bir parçaya
odaklanmasını da engeller.
)
Loş sahnelerde uzak çevrelerin karanlık
atmosferini elde etmek için bunu seçin.
ALAC.KRNL.PORT. (
PORTRE (Yumuşak portre) ( )
Yumuşak bir arka plan oluştururken,
insan veya çiçek gibi nesneleri ön plana
çıkarmak için bunu seçin.
)
Nesneyi gece görüşüne karşı ön plana
çıkarmak için seçin.
SPOT LAMBASI** (
)
Nesneler güçlü bir ışıkla aydınlatıldığında
insanların yüzlerinin aşırı beyaz
görünmemesi için bunu seçin.
MUM ( )
Mum ışığı sahnesinin loş atmosferini elde
etmek için seçin.
KUMSAL** (
)
Okyanus veya gölün canlı mavisini
çekmek için bunu seçin.
GÜNEŞ BTŞ.DĞŞ.* (
)
Güneşin doğuşu ya da güneşin batışı
atmosferini elde etmek için seçin.
KAR** (
)
Parlak beyaz manzara resimleri çekmek
için bunu seçin.
HAVAİ FİŞEK* (
)
Görkemli havai fişek çekimleri yapmak
için seçin.
80
* Sadece uzaktaki objelere odaklanmak için
ayarlanır.
**Kısa mesafedeki nesnelere odaklanılmaması
için ayarlanır.
 Notlar
 Notlar
[SAHNE
[BEYAZ
SEÇİMİ] ayarını yaparsanız, [BEYAZ
DNG.] ayarı otomatik olarak iptal edilir.

(Hareketsiz görüntü) lambası yanarken
[ALAC.KRNL.PORT.] seçeneğini ayarlasanız
(Film) lambası yandığında
bile ayar,
[OTOMATİK] olarak değişir.
BEYAZ DNG. (Beyaz dengesi)
Renk dengesini kayıt ortamının
parlaklığına ayarlayabilirsiniz.
OTOMATİK
Beyaz dengesi otomatik olarak ayarlanır.
DIŞ MEKAN (
)
Beyaz dengesi aşağıda belirtilen kayıt
koşullarına uygun olacak şekilde ayarlanır:
 Dış
İÇ MEKAN ()
Beyaz dengesi aşağıda belirtilen kayıt
koşullarına uygun olacak şekilde ayarlanır:
 İç
mekanlar
 Işıklandırma
koşullarının hızlı biçimde
değiştiği parti sahnelerinde veya
stüdyolarda
 Stüdyoda video lambaları ya da sodyum
lambaları veya akkor-ampul benzeri renkli
lambalar altında
TEK BASIŞ (
)
Beyaz dengesi ortam ışığına göre ayarlanır.
[TEK BASIŞ] üzerine dokunun.
Objeyi aynı ışık koşulları altında
çekerken sahneyi doldurmak için bir
kağıt parçası gibi beyaz bir objeyle
çerçeveleyin.
[ ] üzerine dokunun.
hızlı bir şekilde yanıp söner. Beyaz
dengesi ayarlandığında ve söz konusu
denge bellekte saklandığında gösterge
yanıp sönme işlemini durdurur.
 İpuçları
[OTOMATİK]
ayarı seçilmişken pil takımını
değiştirdiyseniz ya da kameranızı iç mekanda
kullandıktan sonra dış mekana çıkardıysanız
(veya tam tersi), [OTOMATİK] seçeneğini
belirleyin ve daha iyi bir beyaz dengesi ayarı için
kameranızı 10 saniye boyunca yakındaki beyaz
bir nesneye hedefleyin.
Beyaz dengesi [TEK BASIŞ] ile ayarlandığında,
[SAHNE SEÇİMİ] ayarlarını değiştirirseniz
veya kameranızı evin içinden dışarıya
aldığınızda ya da aksi durumda, beyaz dengesini
tekrar ayarlamak için [TEK BASIŞ] işlemini
tekrarlamanız gerekecektir.
Kameranızı özelleştirme
mekanlar
 Gece görüşü, neon tabelalar ve havai fişek
 Gün doğumu veya gün batımı
 Gün ışığında floresan lamba altında
DNG.] öğesini [OTOMATİK] olarak
ayarlayın ya da beyaz veya açık beyaz floresan
lambası altında [TEK BASIŞ] içinde rengi
ayarlayın.
[TEK BASIŞ] öğesini seçtiğinizde,
hızlı
yanıp sönerken beyaz konunun çerçevelemesini
koruyun.
[TEK BASIŞ] ayarlanamadığında
öğesi
yavaşça yanıp söner.
[TEK BASIŞ] seçildiğinde, eğer
üzerine
yanıp sönmesini
dokunulduktan sonra
sürdürüyorsa, [BEYAZ DNG.] öğesini
[OTOMATİK] olarak ayarlayın.
[BEYAZ DNG.] ayarını yaparsanız, [SAHNE
SEÇİMİ], [OTOMATİK] olarak ayarlanır.
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
[COLOR SLOW SHTR] öğesini [AÇIK]
ayarına getirdiğinizde görüntülenir
ve koyu mekanlarda dahi parlak renkli
görüntüler kaydedebilirsiniz.
İptal etmek için [KAPALI] üzerine
dokunun.
 Notlar
Otomatik
olarak odaklanmak zor olduğunda
odağı manüel olarak ([ODAK], s. 79) ayarlayın.
Kameranızın deklanşör hızı, görüntü
hareketinde yavaşlamaya neden olan parlaklığa
bağlı olarak değişir.
81
SUPER NIGHTSHOT
NIGHTSHOT düğmesi (s. 28) ON
konumundayken [SUPER NIGHTSHOT],
[AÇIK] seçeneğine ayarlı olduğunda
görüntü NightShot kaydından maksimum
16 kat daha hassas kaydedilecektir.
Ekranda
görüntülenir.
İptal etmek için [KAPALI] üzerine
dokunun.
Kararma
Aydınlanma
BEYAZ YM.GÇ.
SİYAH YM.GÇ.
 Notlar
[SUPER
NIGHTSHOT] fonksiyonunu parlak
mekanlarda kullanmayın. Bu durum arızaya
neden olabilir.
Kızılötesi portu parmaklarınızla veya diğer
nesnelerle kapatmayın (s. 28).
Dönüştürme lenslerini (isteğe bağlı) çıkarın.
Otomatik olarak odaklanmak zor olduğunda
odağı manüel olarak ([ODAK], s. 79) ayarlayın.
Kameranızın deklanşör hızı, görüntü
hareketinde yavaşlamaya neden olan parlaklığa
bağlı olarak değişir.
YUMUŞAK GÇŞ.
Sahneler arasındaki bölüme eklenen
aşağıdaki efektlerle geçiş kaydı
yapabilirsiniz.
 [BEKL.] (aydınlanma sırasında) ya da
[KAYIT] (kararma sırasında) modunda
üzerine dokunun.
istediğiniz efekti seçip
 START/STOP düğmesine basın.
Yumuşak geçiş göstergesinin yanıp sönmesi
durur ve geçiş tamamlandığında kaybolur.
İşleme başlamadan önce yumuşak geçişi
iptal etmek için  adımında [KAPALI]
üzerine dokunun.
START/STOP öğesine basarsanız ayar iptal
edilir.
DİJİTL.EFEKT (Dijital efekt)
[ESKİ FİLM] seçimi yaptığınızda,
görüntülenir ve görüntülere eski film efekti
katabilirsiniz.
[DİJİTL.EFEKT] öğesini iptal etmek için
[KAPALI] üzerine dokunun.
RESİM EFEKTİ (Resim efekti)
Kayıt sırasında görüntüye özel efektler
ekleyebilirsiniz.
görünür.
KAPALI
[RESİM EFEKTİ] fonksiyonunu
kullanmaz.
SEPYA
Görüntüler sepya renginde görünür.
SB (Siyah beyaz)
Görüntüler siyah beyaz olarak görünür.
PASTEL
Görüntüler soluk pastel çizimler olarak
görünür.
82
YRLŞK.ZUM MKRF. (Yerleşik
zum mikrofon)
[YRLŞK.ZUM MKRF.] seçeneğini [AÇIK]
( ) olarak ayarladığınızda, güçlü zum
düğmesini hareket ettirirken veya LCD
çerçevesindeki zum düğmelerine basarken
yön sesiyle bir film kaydedebilirsiniz
(Varsayılan ayar [KAPALI] şeklindedir).
MİK.K.DÜZEYİ (Mikrofon kayıt
düzeyi)
Kayıt sesi için mikrofon düzeyini
seçebilirsiniz.
Bir konser salonu vb. yerlerde heyecan
verici ve güçlü ses kaydetmek istediğinizde
[DÜŞÜK] öğesini seçin.
NORMAL
Çeşitli çevre seslerini uygun bir düzeye
dönüştürerek kaydeder.
)
Çevre sesini olduğu gibi kaydeder. Bu
ayar, konuşmaları kaydetmek için uygun
değildir.
ZAMANLAYICI
Kameranızı özelleştirme
DÜŞÜK (
Bunu [AÇIK] olarak ayarladığınızda,
simgesi görünür.
Geri sayımı başlatmak için PHOTO öğesine
basın, yaklaşık 10 saniye sonra hareketsiz
görüntü kaydedilir.
Geri sayımı iptal etmek için [SIFR.] üzerine
dokunun.
Zamanlayıcıyı iptal etmek için [KAPALI]
öğesini seçin.
 İpuçları
Uzaktan Kumanda üzerindeki PHOTO
düğmesine basarak da kullanabilirsiniz (s. 108).
83
Sorun Giderme
Sorun Giderme
Kameranızı kullanırken herhangi bir
sorunla karşılaşırsanız, sorunu gidermek
için aşağıdaki tabloyu kullanın. Sorun
devam ederse kameranızın güç kaynağıyla
bağlantısını kesin ve Sony bayinize
başvurun.
Genel işlemler/Easy Handycam işlemi/
Uzaktan Kumanda.................................... 84
Piller/Güç kaynakları................................ 85
LCD ekran.................................................. 85
“Memory Stick PRO Duo”....................... 86
Kayıt............................................................ 86
Oynatma..................................................... 88
Kameranızda görüntüleri düzenleme..... 88
TV’de izleme.............................................. 89
Diğer cihazlardaki bir “Memory
Stick PRO Duo” ortamında saklı olan
görüntüleri oynatma................................ 89
Diğer aygıtlara kopyalama/bağlama....... 89
Aynı anda kullanılamayan fonksiyonlar
. .................................................................... 90
Genel işlemler/Easy Handycam işlemi/
Uzaktan Kumanda
Aygıt açılmıyor.
Kameraya
şarjlı bir pil takımı takın (s. 15).
Adaptörün fişi duvar prizinden
çıkmıştır. Fişi duvar prizine takın (s. 15).
Kamerayı güvenli bir şekilde Handycam
Station üzerine yerleştirin (s. 15).
AC
Güç açıldığında bile kamera çalışmıyor.
Güç
açıldıktan sonra kameranızın çekime
hazır olması birkaç saniye alır. Bu bir arıza
değildir.
AC Adaptörünü prizden çıkarın ve pil
takımını sökün, ardından yaklaşık 1 dakika
sonra tekrar bağlayın. Hala fonksiyonlar
çalışmazsa, sivri uçlu bir nesneyle
RESET (s. 106) düğmesine basın (RESET
düğmesine bastığınızda saat ayarları da
dahil tüm ayarlar sıfırlanır.).
84
Düğmeler çalışmıyor.
Easy
Handycam işlemi sırasında (s. 22)
aşağıdaki düğmeler/fonksiyonlar
kullanılamaz.
 (arka ışık) düğmesi (s. 29)
CAMERA CONTROL kadranı (s. 30)
Oynatma zumu (s. 34)
LCD arka ışığını açıp kapama (DISP/
BATT INFO düğmesine basma ve birkaç
saniye basılı tutma) (s. 20)
(OPTION) düğmesi görüntülenmiyor.
Easy
Handycam işlemi sırasında OPTION
MENU kullanılamaz.
Menü ayarları otomatik olarak
değiştirilmiş.
Easy
Handycam işlemi sırasında neredeyse
tüm menü öğeleri otomatik olarak
varsayılan ayarlara getirilir.
[
RESİM BOY.] gibi bazı menü öğeleri
için, Easy Handycam işlemini girmeden
önceki ayar Easy Handycam işlemi
sırasında sürdürülür.
Easy Handycam işlemi sırasında bazı menü
öğeleri aşağıdaki gibi sabitlenir.
[KAYIT MODU] : [HD SP] veya [SD SP]
[ÇERÇEV.AYARLARI] : [AÇIK]
[VERİ KODU] : [TARİH/SAAT]
Bazı Easy Handycam ayarları Easy
Handycam işlemi iptal edildikten sonra
sürdürülür.
POWER düğmesi 12 saatten fazla süre
boyunca OFF (CHG) ayarında olursa
aşağıdaki menü öğeleri varsayılan
ayarlarına döner.
[FLAŞ MODU]
[SPOT METR./ODAK]
[SPOT METRE]
[SPOT ODAK]
[POZLAMA]
[ODAK]
[SAHNE SEÇİMİ]
[BEYAZ DNG.]
[COLOR SLOW SHTR]
[SUPER NIGHTSHOT]
[YRLŞK.ZUM MKRF.]
[MİK.K.DÜZEYİ]
Kameranız ısınıyor.
Kameranız
çalışma sırasında sıcak olabilir.
Bu bir arıza değildir.
Ürünle verilen Uzaktan Kumanda
çalışmıyor.
[UZAKT.KUM.]
seçeneğini [AÇIK] olarak
ayarlayın (s. 75).
Pil bölmesinin içine +/– kutupları
+/– işaretleriyle eşleşecek şekilde pili takın
(s. 108).
Uzaktan Kumanda ile uzaktan kumanda
sensörü arasındaki engelleri kaldırın.
Uzaktan kumanda sensörünü, doğrudan
güneş ışığı ya da yukarıdan aydınlatma gibi
güçlü ışık kaynaklarından uzağa yöneltin.
Aksi takdirde Uzaktan Kumanda doğru
şekilde çalışmayabilir.
Ürünle verilen Uzaktan Kumandayı
kullandığınızda başka bir DVD aygıtı
arıza yapıyor.
DVD
Piller/Güç kaynakları
POWER
düğmesini OFF (CHG)
konumuna getirin (s. 15).
Kameraya pil takımını doğru şekilde takın
(s. 15).
Güç kablosunu duvar prizine uygun şekilde
bağlayın.
Pil şarjı tamamlanmıştır (s. 15).
Kamerayı güvenli bir şekilde Handycam
Station üzerine yerleştirin (s. 15).
Pil takımı şarj edilirken /CHG (şarj)
lambası yanıp sönüyor.
Kameraya
pil takımını doğru şekilde
takın (s. 15). Sorun devam ediyorsa, AC
Adaptörünü duvar prizinden çıkarın ve
Sony bayinize başvurun. Pil takımı zarar
görmüş olabilir.
Kalan pil miktarı göstergesi doğru
süreyi göstermiyor.
Ortam
sıcaklığı çok yüksek ya da çok
düşüktür. Bu bir arıza değildir.
Pil takımı yeterince şarj edilmemiştir. Pili
tam olarak tekrar şarj edin. Sorun devam
ederse, pil takımını yenisiyle değiştirin
(s. 15).
Kullanılan ortama bağlı olarak, gösterilen
süre doğru olmayabilir.
Sorun Giderme
aygıtınız için DVD 2 dışında
bir kumanda modu seçin ya da DVD
aygıtınızın sensörünü siyah bir kağıtla
örtün.
Pil takımı şarj edilirken /CHG (şarj)
lambası yanmıyor.
Aygıt aniden kapanıyor.
AC
Adaptörü kullanın.
Varsayılan ayarda kameranızı yaklaşık 5
dakika kullanmadığınızda kamera otomatik
olarak kapanır (OTO.KAPANMA). [OTO.
KAPANMA] (s. 75) ayarını değiştirin veya
gücü tekrar açın.
[BEKLEMD.HIZLI AÇ]’de seçilen süre
uyku modu sırasında geçtiğinde kamera
otomatik olarak kapanır (s. 75). Gücü
tekrar açın.
Pil takımını şarj edin (s. 15).
Pil takımının şarjı hemen boşalıyor.
Ortam
sıcaklığı çok yüksek ya da çok
düşüktür. Bu bir arıza değildir.
Pil takımı yeterince şarj edilmemiştir. Pili
tam olarak tekrar şarj edin. Sorun devam
ederse, pil takımını yenisiyle değiştirin
(s. 15).
LCD ekran
Menü öğeleri devre dışı bırakılıyor.
Geçerli
kayıt/oynatma durumunda soluk
renkli öğeleri seçemezsiniz.
Aynı anda etkinleştiremeyeceğiniz bazı
fonksiyonlar vardır (s. 90).
85
Dokunmatik panelde düğmeler
görünmüyor.
Kameranız
üzerinde DISP/BATT INFO
düğmesine (ya da Uzaktan Kumanda
üzerinde DISPLAY düğmesine) basın
(s. 20, 108).
Dokunmatik panel üzerindeki
düğmeler düzgün şekilde çalışmıyor
veya hiç çalışmıyor.
Dokunmatik
paneli ayarlayın
([KALİBRASYON]) (s. 101).
“Memory Stick PRO Duo”
“Memory Stick PRO Duo” kullanarak
fonksiyonları çalıştıramıyorsunuz.
Bilgisayarda
biçimlendirilmiş bir “Memory
Stick PRO Duo” kullanıyorsanız, bunu
kameranızda tekrar biçimlendirin (s. 57).
“Memory Stick PRO Duo” ortamında
saklanan görüntüleri silemez ya da bu
ortamı biçimlendiremezsiniz.
İndeks
ekranında bir defada en fazla 100
adet hareketsiz görüntü silebilirsiniz.
Başka bir aygıtta korumalı hareketsiz
görüntüleri silemezsiniz.
Veri dosyasının adı doğru şekilde
gösterilmiyor ya da yanıp sönüyor.
Dosya
zarar görmüştür.
Dosya biçimi kameranız tarafından
desteklenmiyordur (s. 97).
Kayıt
Ayrıca bkz. “Memory Stick PRO Duo”
(s. 86).
START/STOP ya da PHOTO üzerine
basılmasıyla görüntüler kaydedilmiyor.
Oynatma
86
ekranı görüntüleniyordur.
POWER düğmesini
(Film) ya da
(Hareketsiz görüntü) ayarına getirin (s. 26).
Uyku
modunda görüntü kaydedemezsiniz.
QUICK ON düğmesine basın (s. 28).
Kameranız yeni çektiğiniz görüntüyü
“Memory Stick PRO Duo” ortamına
kaydediyordur. Bu süre boyunca yeni kayıt
yapamazsınız.
“Memory Stick PRO Duo” doludur. Yeni
bir “Memory Stick PRO Duo” ortamı takın
veya onu biçimlendirin (s. 57). Gerekli
olmayan görüntüleri de silebilirsiniz (s. 45).
Film sahneleri ya da hareketsiz
görüntülerin toplam sayısı, ortamın
kaydetme kapasitesini aşıyordur (s. 10, 66).
Gereksiz görüntüleri silin (s. 45).
Hareketsiz görüntü
kaydedemiyorsunuz.
Şunlarla
birlikte hareketsiz görüntü
kaydedemezsiniz:
[DÜZ AĞR.ÇKM.]
[YUMUŞAK GÇŞ.]
[DİJİTL.EFEKT]
[RESİM EFEKTİ]
Kaydı durdursanız bile erişim lambası
yanmaya veya yanıp sönmeye devam
ediyor.
Kameranız
yeni çektiğiniz sahneyi
“Memory Stick PRO Duo” ortamına
kaydediyordur.
Kayıt açısı farklı görünüyor.
Kayıt
açısı, kameranızın durumuna bağlı
olarak farklı görünebilir. Bu bir arıza
değildir.
Flaş çalışmıyor.
Şu
durumlarda flaşla kayıt yapamazsınız:
film çekerken hareketsiz görüntüler
yakalama
Bir dönüşüm merceği (isteğe bağlı)
takılıysa
Otomatik flaş veya
(Otomatik kırmızı
göz azaltma) seçilse bile, aşağıdaki
ayarlarda flaşı kullanamazsınız:
NightShot
Bir
[SPOT
METR./ODAK]
METRE]
[POZLAMA] içinde [MANUEL]
[SAHNE SEÇİMİ] içinde [ALC.
KARANLIK], [MUM], [GÜNEŞ BTŞ.
DĞŞ.], [HAVAİ FİŞEK], [MANZARA],
[SPOT LAMBASI], [KUMSAL] veya
[KAR]
[SUPER NIGHTSHOT]
[SPOT
Filmin gerçek kayıt süresi, “Memory
Stick PRO Duo” ortamının beklenen
yaklaşık kayıt süresinden daha az.
Görüntünün
kayıt koşullarına veya konuya
bağlı olarak, örneğin, hızlı hareket eden
bir nesne vb. kaydedildiğinde mevcut kayıt
süresi daha kısa olabilir. (s. 10).
START/STOP düğmesine bastığınız
nokta ile kaydedilen filmin başladığı/
durduğu nokta arasında zaman farkı
var.
Kameranızda
Filmin yatay dikey oranı (16:9
(geniş)/4:3) değiştirilemiyor.
HD
(yüksek tanımlı) görüntü kalitesinde
kaydedilmiş filmin yatay dikey oranı 16:9
(geniş) olur.
Otomatik odaklama çalışmıyor.
[ODAK]
seçeneğini [OTOMATİK] olarak
ayarlayın (s. 79).
Kayıt koşulları otomatik odak için uygun
değildir. Odağı manüel olarak ayarlayın
(s. 79).
[STEADYSHOT] işlev görmüyor.
[STEADYSHOT]
seçeneğini [AÇIK] olarak
ayarlayın (s. 63).
[STEADYSHOT], aşırı titremeyi telafi
edemeyebilir.
Buna
odak düzlemi olgusu adı verilir.
Bu bir arıza değildir. Görüntü aygıtı
(CMOS sensörü) görüntü sinyallerini
okuduğundan lensten hızla geçen nesneler
kayıt koşullarına bağlı olarak bozuk
görünebilir.
Ekranda beyaz, kırmızı, mavi veya yeşil
küçük noktalar görünüyor.
[SUPER
NIGHTSHOT] veya [COLOR
SLOW SHTR] ile kayıt yaparken noktalar
görüntülenir. Bu bir arıza değildir.
Görüntünün rengi doğru şekilde
gösterilmiyor.
NIGHTSHOT
getirin (s. 28).
düğmesini OFF konumuna
Ekran görüntüsü parlak ve nesne
ekranda görünmüyor.
NIGHTSHOT
getirin (s. 28).
düğmesini OFF konumuna
Ekran görüntüsü karanlık ve nesne
ekranda görünmüyor.
Arka
ışığı açmak için DISP/BATT INFO
düğmesine basın ve birkaç saniye basılı
tutun (s. 20).
Sorun Giderme
START/STOP düğmesine
bastığınız nokta ile film kaydının başlayıp/
durduğu gerçek nokta arasında az bir
zaman farkı olabilir. Bu bir arıza değildir.
Ekrandan çok hızlı geçen nesneler
bozuk görünüyor.
Görüntü üzerinde yatay çizgiler
görünüyor.
Floresan
lamba, sodyum lambası ya da
kurşun lamba altında görüntü kaydederken
bu titreme oluşabilir. Bu bir arıza değildir.
[SUPER NIGHTSHOT] çalıştırılamıyor.
NIGHTSHOT
getirin.
düğmesini ON konumuna
87
[COLOR SLOW SHTR] düzgün şekilde
çalışmıyor.
Tam
karanlıkta [COLOR SLOW SHTR]
düzgün şekilde çalışmayabilir. NightShot
ya da [SUPER NIGHTSHOT] öğesini
kullanın.
[LCD AI.DZY.] ayarını yapamıyorsunuz.
Şu
durumlarda [LCD AI.DZY.] ayarını
yapamazsınız:
LCD ekran dışa dönükken kameranızda
LCD panel kapalı olduğunda.
AC Adaptörden güç alındığında.
Oynatma
Filmler oynatılamıyor.
Filmin
oynatmak istediğiniz görüntü
kalitesini seçmek için (HOME) 
(ORTAMI YÖNET)  [
/
AYARI]
üzerine dokunun (s. 56).
Hareketsiz görüntüler oynatılamıyor.
Dosya
veya klasörleri değiştirdiyseniz ya
da bilgisayarda verileri düzenlediyseniz
hareketsiz görüntüler oynatılamaz. (Bu
durumda, dosya adı yanıp söner.) Bu bir
arıza değildir (s. 98).
Başka aygıtlarda kaydedilmiş hareketsiz
görüntüler oynatılamayabilir. Bu bir arıza
değildir (s. 98).
[VISUAL INDEX] ekranında hareketsiz
görüntü üzerinde “ ” simgesi
beliriyor.
Bu
simge, başka aygıtlarla kaydedilmiş
bilgisayar vb.’de düzenlenmiş hareketsiz
görüntülerde görünmeyebilir.
Kayıttan sonra erişim lambası yanmadan
önce AC Adaptörü veya pil takımını
çıkarmışsınızdır. Bu görüntü verilerine
zarar verebilir ve
görüntülenir.
88
[VISUAL INDEX] ekranında görüntü
üzerinde “ ” simgesi beliriyor.
[RSM.VT.DS.ONAR]
(s. 58) gerçekleştirin.
Hala görüntülenirse,
ile işaretli
görüntüyü silin (s. 45).
Oynatma sırasında ses yok veya sadece
kısık bir ses işitiliyor.
Ses
seviyesini artırın (s. 24, 32).
panel kapalıyken ses çıkmaz. LCD
paneli açın.
[DÜŞÜK] olarak ayarlı [MİK.K.DÜZEYİ]
(s. 83) ile sesi kaydettiğinizde kaydedilen
sesin işitilmesi zor olabilir.
[DÜZ AĞR.ÇKM.] kullanılarak 3 saniyelik
(yaklaşık) bir film çekilirken sesler
kaydedilemez.
LCD
Bilgisayar veya diğer aygıtlarda
oynatma yapılırken sol ve sağ ses
dengesiz gelecektir.
Bu
durum, 5,1 kanal surround kaydedilen
ses bilgisayar veya başka bir aygıt
tarafından 2 kanala (normal stereo ses)
dönüştürüldüğünde meydana gelir (s. 27).
Bu bir arıza değildir.
2 kanal stereo aygıtlarda oynatırken
ses dönüştürme tipini (downmix tipi)
değiştirin. Ayrıntılar için oynatma
aygıtınızla verilen yönerge el kitabına
başvurun.
Ürünle verilen “PMB” yazılımını
kullanarak bir disk oluştururken sesi
değiştirip 2 kanal yapın.
[2ch STEREO] olarak ayarlı [SES MODU]
ile sesi kaydedin (s. 62).
Kameranızda görüntüleri düzenleme
Düzenlenemiyor.
Görüntü
koşulundan dolayı
düzenlenemiyordur.
Oynatma listesine görüntüler
eklenemiyor.
“Memory
Stick PRO Duo” ortamında boş
alan kalmamıştır.
Oynatma listesine HD (yüksek tanımlı)
görüntü kalitesinde en fazla 999 film, SD
(standart tanımlı) görüntü kalitesinde
en fazla 99 film ekleyebilirsiniz. Gereksiz
filmleri Oynatma listesinden silin (s. 50).
Hareketsiz görüntüleri Oynatma listesine
ekleyemezsiniz.
Film bölünemiyor.
Çok
kısa bir film bölünemez.
aygıtta korumalı bir film bölünemez.
Başka
Filmden hareketsiz görüntü
yakalanamıyor.
Hareketsiz
görüntüleri kaydetmek
istediğiniz “Memory Stick PRO Duo”
ortamı doludur.
TV’deki görüntüyü göremiyor ya da
sesi duyamıyorsunuz.
Bileşen
A/V kablosunu kullandığınızda,
[BİLEŞEN] öğesini bağlı aygıtın
gereksinimlerine göre ayarlayın (s. 73).
Bileşen video fişi kullandığınızda, bileşen
A/V kablosunun kırmızı ve beyaz
jaklarının takılı olmasına dikkat edin (s. 38,
39).
Telif hakkı koruma sinyalleri görüntülerde
kayıtlıysa, HDMI OUT jakından
görüntülerin çıkışı yapılmaz.
S VIDEO jakı kullandığınızda, A/V
bağlantı kablosunun kırmızı ve beyaz
jakının takılı olmasına dikkat edin (s. 39).
4:3
TV’de 16:9 (geniş) modunda
kaydedilmiş bir görüntüyü izlerken bu
olur. Bu bir arıza değildir.
Diğer cihazlardaki bir “Memory
Stick PRO Duo” ortamında saklı olan
görüntüleri oynatma
Görüntüler oynatılamıyor veya
“Memory Stick PRO Duo” tanınmadı.
AVCHD
formatıyla uyumlu olmayan bir
cihazda bulunan “Memory Stick PRO
Duo” ortamında HD (yüksek tanımlı)
görüntü kalitesiyle kaydedilen bir filmi
oynatamazsınız.
Diğer aygıtlara kopyalama/bağlama
Doğru şekilde kopyalayamıyorsunuz.
HDMI
kablosunu kullanarak görüntüleri
kopyalayamıyorsunuz.
A/V bağlantı kablosu düzgün şekilde
bağlanmamıştır. Başka bir aygıtın giriş
jakına bağladığınızdan emin olun
(s. 38, 39).
Sorun Giderme
TV’de izleme
4:3 TV ekranının üstünde ve altında
siyah şeritler görünüyor.
4:3 TV’de görüntüler bozuk görünüyor.
4:3
TV’de 16:9 (geniş) modunda
kaydedilmiş bir görüntüyü izlerken bu
olur. [TV TİPİ] ayarını doğru şekilde yapın
(s. 73) ve görüntüyü oynatın.
89
Aynı anda kullanılamayan
fonksiyonlar
Aşağıdaki listede çalıştırılamayan fonksiyon
kombinasyonları ve menü öğelerinin
örnekleri gösterilmektedir.
Kullanılamayan öğelerin düğmeleri gri
olur. Bir mesaj görünebilir.
Kullanılamaz
Aşağıdaki ayarlardan dolayı
[POZLAMA] içinde
[SPOT METR./
ODAK], [SPOT
METRE], [HAVAİ
FİŞEK], [MANUEL]
[YÜZ ALGILAMA] [SAHNE SEÇİMİ]
NightShot, [DÜZ
AĞR.ÇKM.], [DİJİTAL
ZUM], [SPOT METR./
ODAK], [SPOT
METRE], [SPOT
ODAK], [POZLAMA],
[ODAK],
[BEYAZ DNG.],
[COLOR SLOW
SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT],
[DİJİTL.EFEKT],
[RESİM EFEKTİ],
[ALC.KARANLIK]/
[ALAC.KRNL.PORT.]/
[MUM]/[GÜNEŞ
BTŞ.DĞŞ.]/[HAVAİ
FİŞEK]/[MANZARA]/
[SPOT LAMBASI]/
[KUMSAL]/[KAR]
NightShot, [DÜZ
[ALGILAMA
AYARI], [GLMSM. AĞR.ÇKM.], [DİJİTAL
ZUM], [SUPER
HSSASYT.],
NIGHTSHOT],
[GÜLMSM.
[YUMUŞAK GÇŞ.],
ÖNCELĞ.]
[DİJİTL.EFEKT],
[RESİM EFEKTİ],
[ZAMANLAYICI]
[ÇERÇEV.
[DÜZ AĞR.ÇKM.]
AYARLARI]
Kullanılamaz
Aşağıdaki ayarlardan dolayı
[SAHNE SEÇİMİ]
NightShot,
[TELE MAKRO],
[COLOR SLOW
SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT],
[YUMUŞAK GÇŞ.],
[ESKİ FİLM]
[SAHNE SEÇİMİ],
[COLOR SLOW
SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT],
[YUMUŞAK GÇŞ.],
[RESİM EFEKTİ]
[ESKİ FİLM]
[DİJİTL.EFEKT]
BACK LIGHT
90
[RESİM EFEKTİ]
Uyarı göstergeleri ve mesajları
Kendi kendine tanı ekranı/Uyarı
göstergeleri
LCD ekranda göstergeler görünürse
aşağıdakileri kontrol edin.
Sorunu gidermeyi birkaç defa denemiş
olmanıza rağmen sorun hala devam
ediyorsa, Sony bayinize ya da yetkili yerel
Sony servisine başvurun.
C:04:00
Çalışma
ortamı veya pil koşullarına
bağlı olarak, yaklaşık 20 dakikalık süre
kaldığında dahi  yanıp sönebilir.
(“Memory Stick PRO Duo” ile ilgili
uyarı göstergesi)
Yavaş yanıp sönme
Görüntüleri
kaydetmek için olan
boş alan çalışıyordur. Kameranızda
kullanabileceğiniz “Memory Stick” tipleri
için bkz. sayfa 2.
“Memory Stick PRO Duo” takılı değildir
(s. 21).
Hızlı yanıp sönme
Görüntüleri
C:(veya E:) : (Dahili arıza teşhis
gösterimi)
C:04:
Pil
C:13: / C:32:
Güç
kaynağını çıkarın. Güç kaynağını
yeniden bağlayıp kameranızı tekrar
çalıştırın.
E:20: / E:31: / E:61: /
E:62: / E:91: / E:94:
Tamir
edemeyeceğiniz bir arıza oluştu.
Sony bayinize ya da yetkili yerel Sony
servisine başvurun. “E” ile başlayan 5
haneli kodu da bildirin.
101-0001 (Dosyalarla ilgili uyarı
göstergesi)
Yavaş yanıp sönme
Dosya
Dosya
zarar görmüştür.
okunamıyordur.
 (Pil seviyesi uyarısı)
Yavaş yanıp sönme
Pil
takımı hemen hemen bitmiş
durumdadır.
(“Memory Stick PRO Duo”
biçimlendirmesi ile ilgili uyarı
göstergeleri)
“Memory
Stick PRO Duo” hasar
görmüştür.
“Memory Stick PRO Duo” doğru şekilde
biçimlendirilmemiştir (s. 57, 97).
Sorun Giderme
takımı, bir “InfoLITHIUM” pil takımı
(H serisi) değildir. Bir “InfoLITHIUM” pil
takımı kullanın (H serisi) (s. 98).
AC Adaptörün DC fişini Handycam
Station’nın DC IN jakına ya da kameranıza
güvenli bir şekilde takın (s. 15).
kaydetmek için yeterli boş
alan yoktur. Görüntüleri diğer ortamda
sakladıktan sonra gereksiz görüntüleri silin
veya “Memory Stick PRO Duo” ortamını
biçimlendirin (s. 43, 45, 57).
Görüntü Veritabanı Dosyası bozuldu
(s. 58).
“Memory Stick PRO Duo” hasar
görmüştür.
(Uyumlu olmayan “Memory Stick
Duo” ile ilgili uyarı göstergesi)
Uyumlu
olmayan bir “Memory Stick Duo”
takılıdır (s. 97).
 (“Memory Stick PRO Duo”
ortamının yazma koruması ile ilgili
uyarı göstergesi)
Başka
aygıtta “Memory Stick PRO Duo”
erişimi sınırlanmıştır.
(Flaş ile ilgili uyarı göstergesi)
Hızlı yanıp sönme
Flaşla
ilgili bir sorun vardır.
91
(Kamera sallanma uyarısı ile ilgili
uyarı göstergesi)
Işık
miktarı yetersiz olduğundan kamera
kolaylıkla sallanmaktadır. Flaşı kullanın.
Kamera sabit olmadığından kolaylıkla
sallanmaktadır. Kamerayı iki elinizle
sabit bir şekilde tutup, görüntüyü
kaydedin. Ancak kamera sallanıyor uyarı
göstergesinin görünmeyeceğini unutmayın.
(Hareketsiz görüntü kaydı ile ilgili
uyarı göstergesi)
“Memory
Stick PRO Duo” doludur.
yapılırken hareketsiz görüntüler
kaydedilemez. Biraz bekledikten sonra
kaydedin.
İşlem
 İpuçları
Mesaja bağlı olarak bir bip sesi çıkabilir.
Uyarı mesajlarının açıklaması
Ekranda mesajlar görünüyorsa talimatları
uygulayın.
 “Memory Stick PRO Duo”
Resim Veritabanı Dosyası bozuldu.
Yeni bir dosya oluşturmak istiyor
musunuz?
HD filmi yönetim bilgileri bozuldu. Yeni
bilgi oluşuturulsun mu?
Görüntü
yönetim dosyası zarar görmüştür.
[EVET] üzerine dokunduğunuzda yeni
bir görüntü yönetim dosyası oluşturulur.
“Memory Stick PRO Duo” ortamındaki
eski kayıtlı görüntüler oynatılamıyor
(Görüntü dosyaları zarar görmemiş).
Yeni bilgi oluşturduktan sonra [RSM.
VT.DS.ONAR] işlemini yürütürseniz
eski kaydedilmiş görüntüleri oynatmak
mümkün olabilir. Çalışmazsa, ürünle
verilen yazılımı kullanarak görüntüyü
kopyalayın.
92
Resim Veritabanı Dosyasında
tutarsızlıklar bulundu. Resim
Veritabanı Dosyasını onarmak istiyor
musunuz?
Resim Veritabanı Dosyası bozuldu.
Resim Veritabanı Dosyasını onarmak
istiyor musunuz?
Resim Veritabanı Dsysnd.tutarsızlıklar
bulndu. HD filmleri kaydedilemedi
veya oynatılamadı. Resim Veritabanı
Dosyasını onrmk istyr msnz?
Görüntü
Veritabanı Dosyası zarar
görmüştür ve filmleri kaydedemezsiniz.
Onarmak için [EVET] üzerine dokunun.
“Memory Stick PRO Duo” ortamındaki
hareketsiz görüntüleri kaydedebilirsiniz.
Memory Stick’i yeniden takın.
“Memory
Stick PRO Duo” ortamını
birkaç defa takıp çıkarın. Gösterge yanıp
söndüğünde bile “Memory Stick PRO
Duo” zarar görmüş olabilir. Başka bir
“Memory Stick PRO Duo” deneyin.
Memory Stick doğru biçimlendirilmemiş.
Formatı
kontrol edin ve ardından
gerekiyorsa kameranızla “Memory Stick
PRO Duo” ortamını biçimlendirin (s. 57,
97).
Hareketsiz resim klasörü dolu.
Hareketsiz resimler kaydedilemiyor.
999MSDCF’i
aşan klasörler
oluşturamazsınız. Kameranızla klasör
oluşturamıyor ya da oluşturulan klasörleri
silemiyorsunuz.
“Memory Stick PRO Duo” ortamını
biçimlendirin (s. 57) ya da bilgisayarınızı
kullanarak dosyaları silin.
Bu Memory Stick filmleri
kaydedemeyebilir veya
oynatamayabilir.
Kameranız
için önerilen bir “Memory
Stick” kullanın (s. 2).
Bu Memory Stick resimleri doğru
olarak kaydedemeyebilir veya
oynatamayabilir.
“Memory
Stick PRO Duo” ortamının
çalışması biraz sorunlu. “Memory Stick
PRO Duo” ortamını yeniden takın.
Yazma sırasında Memory Stick’i
çıkarmayın. Veriler bozulabilir.
 Diğer
Daha fazla seçim yapılamaz.
Şu
işlemleri yaparken tek seferde yalnızca
100 görüntü seçebilirsiniz:
Görüntüleri silme
HD (yüksek tanımlı) filmlerin oynatma
listesini düzenleme
Hareketsiz görüntüleri bastırma
Veriler korunuyor.
Başka
aygıtta korumalı veriyi silmeye
çalışmışsınızdır. Veriyi koruması için
kullanılan aygıtta veri korumasını kaldırın.
“Memory
Stick PRO Duo” ortamını
yeniden takın ve LCD ekrandaki
yönergeleri takip edin.
Veriler kurtarılıyor.
Veri
Veriler kurtarılamıyor.
Kameranın
“Memory Stick PRO Duo”
ortamın veri yazma işlemi başarısızdır.
Veriyi onarmak için denemeler yapıldı ama
başarısız oldu.
Sorun Giderme
yazma işlemi düzgün şekilde
gerçekleştirilmemişse kameranız otomatik
olarak veriyi onarmaya çalışır.
 PictBridge uyumlu yazıcı
PictBridge uyumlu yazıcıya bağlı değil.
Yazıcıyı
kapatın ve yeniden açın ardından
USB kablosunu (ürünle verilir) çıkarıp,
tekrar takın.
Yazdırılamıyor. Yazıcıyı kontrol edin.
Yazıcıyı
kapatın ve yeniden açın ardından
USB kablosunu (ürünle verilir) çıkarıp,
tekrar takın.
93
Ek Bilgiler
Kameranızın yurt dışında kullanımı
Güç kaynağı
TV renk sistemleri hakkında
Ürünle verilen AC Adaptörünü AC 100 V
ile 240 V arası, 50/60 Hz aralığında
kullanarak kameranızı herhangi bir ülkede/
bölgede çalıştırabilirsiniz.
Kameranız, PAL sistemi tabanlıdır. TV’de
oynatma görüntüsünü izlemek için TV’niz
AUDIO/VIDEO giriş jakıyla birlikte PALsistemi tabanlı olmalıdır.
HD (yüksek tanımlı) görüntü kalitesinde
kaydedilmiş görüntüleri izleme
1080/50i’nin desteklendiği ülke/bölgelerde,
görüntüleri kaydedilen görüntününkiyle
aynı HD (yüksek tanımlı) görüntü
kalitesinde izleyebilirsiniz. Bileşen ve
AUDIO/VIDEO giriş jakları olan, PALsistemi tabanlı ve 1080/50i uyumlu bir TV
(ya da monitör) gereklidir. Bir bileşen A/V
kablosu veya bir HDMI kablosunun (isteğe
bağlı) bağlanması gerekir.
SD (standart tanımlı) görüntü kalitesinde
kaydedilmiş görüntüleri izleme
SD (standart tanımlı) görüntü kalitesinde
kaydedilmiş görüntüleri izlemek için,
AUDIO/VIDEO giriş jakları olan PALsistemi tabanlı bir TV’ye ihtiyacınız vardır.
Bir A/V bağlantı kablosu bağlanmalıdır.
Sistem
PAL
PAL-M
PAL-N
NTSC
SECAM
94
Kullanıldığı yer
Almanya, Avustralya,
Avusturya, Belçika, Çek
Cumhuriyeti, Çin, Danimarka,
Finlandiya, Hollanda, Hong
Kong, İngiltere, İspanya,
İsveç, İsviçre, İtalya, Kuveyt,
Macaristan, Malezya, Norveç,
Polonya, Portekiz, Singapur,
Slovak Cumhuriyeti, Tayland,
Yeni Zelanda vb.
Brezilya
Arjantin, Paraguay, Uruguay.
ABD, Bahama Adaları, Bolivya,
Ekvator, Filipinler, Guyana,
Jamaika, Japonya, Kanada,
Kolombiya, Kore, Meksika, Orta
Amerika, Peru, Surinam, Şili,
Tayvan, Venezuela vb.
Bulgaristan, Fransa, Guyana,
Irak, İran, Monako, Rusya,
Ukrayna vb.
Yerel saati ayarlama
Kameranızı yurt dışında kullanırken zaman farkı ayarlayarak, kolayca saati yerel saate
ayarlayabilirsiniz. (HOME) 
(AYARLAR)  [SAAT/ DİL AYR.]  [ALAN
AYARI] ve [YAZ SAATİ] üzerine dokunun (s. 74).
Dünya saat farkı
Bölge ayarı
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
+09:00
+09:30
+10:00
Lizbon, Londra
Berlin, Paris
Helsinki, Kahire, İstanbul
Moskova, Nairobi
Tahran
Abu Dabi, Bakü
Kabil
Karaçi, İslamabad
Kalküta, Yeni Delhi
Almaata, Daka
Rangun
Bangkok, Jakarta
Hong Kong, Singapur, Beijing
Seul, Tokyo
Adelayd, Darvin
Melbörn, Sidney
Saat dilimi
farkları
Bölge ayarı
+11:00
+12:00
–12:00
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
Solomon Adaları
Fiji, Velington
Eniwetok, Kwajalein
Samoa
Havai
Alaska
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Şikago, Mexico City
New York, Bogota
Santiago
St.John
Brezilya, Montevideo
Fernando de Noronha
Azores, Cape Verde Adaları
Ek Bilgiler
Saat dilimi
farkları
95
“Memory Stick PRO Duo” üzerinde dosya/klasör yapısı
Dosya/klasör yapısı aşağıda gösterilmektedir. Kameranızda görüntü kaydederken/oynatırken
genellikle dosya/klasör yapısını bilmeniz gerekmez. Bağlı bir bilgisayarda filimleri ve
hareketsiz görüntüleri oynatmak için bkz. ürünle verilen yazılım yardımı, “PMB Guide”.
Görüntü yönetim dosyaları
Dosyaları sildiğinizde, görüntüleri
düzgün şekilde kaydedemez/
oynatamazsınız. Dosyalar varsayılan
olarak gizlenmiştir ve genellikle
görüntülenmezler.
HD film yönetimi bilgileri klasörü
Bu klasörde, HD (yüksek tanımlı)
görüntü kalitesindeki filmlerin kayıt
verileri bulunmaktadır. Bu klasörü
açmayı veya bu klasörün içeriklerine
bilgisayardan erişmeyi denemeyin.
Aksi takdirde görüntü dosyaları zarar
görebilir veya görüntü dosyalarının
oynatılması engellenebilir.
SD film dosyaları (MPEG2 dosyaları)
Dosya uzantısı “.MPG” şeklindedir.
Maksimum boyut 2 GB’dır. Dosya
kapasitesi 2GB’yi aştığında dosya
bölünür.
Dosya numaraları otomatik olarak
yükselir.
Bir dosya numarasının kapasitesi
9999’u aştığında, yeni film dosyalarının
kaydedilmesi için başka bir klasör
oluşturulur.
Klasör adı yükselir: [101PNV01] 
[102PNV01]
96
Hareketsiz görüntü dosyaları (JPEG
dosyaları)
Dosya uzantısı “.JPG” şeklindedir.
Dosya numaraları otomatik olarak
yükselir. Dosya numarasının kapasitesi
9999’u aştığında, yeni görüntü
dosyalarının saklanması için başka bir
klasör oluşturulur.
Klasör adı yükselir: [101MSDCF] 
[102MSDCF]
(HOME)  (DİĞER)  [USB
BAĞLANTISI]  [ USB BAĞLANTISI]’e
dokunarak, USB bağlantısı yardımıyla
bilgisayardan “Memory Stick PRO Duo”
ortamına erişebilirsiniz.
Kameradaki dosya ve klasörleri bilgisayar
üzerinden değiştirmeyin. Görüntü dosyaları
bozulup oynatılamayabilir.
Yukarıdaki işlemi yaparsanız çalışma garantisi
verilmez.
Görüntü dosyalarını silerken, sayfa 45
içindeki adımları izleyin. Kameradaki görüntü
dosyalarını doğrudan bilgisayardan silmeyin.
Bilgisayarı kullanarak “Memory Stick PRO
Duo” ortamını biçimlendirmeyin. Kamera
düzgün çalışmayabilir.
Bilgisayardan “Memory Stick PRO Duo”
ortamına dosyaları kopyalamayın. Çalışması
garanti edilmez.

Bakım ve önlemler
AVCHD formatı hakkında
AVCHD formatı nedir?
AVCHD formatı, etkili veri sıkıştırma
kodlama teknolojisini kullanarak, 1080i
özellik*1 veya 720p özellik*2 HD (yüksek
tanımlı) sinyal kaydetmek için kullanılan
yüksek tanımlı bir dijital video kamera
formatıdır. MPEG-4 AVC/H.264 formatı,
video verisini sıkıştırmak için; Dolby
Digital ya da Linear PCM sistemi, ses
verisini sıkıştırmak için kullanılır.
MPEG-4 AVC/H.264 formatı, geleneksel
görüntü sıkıştırma formatına göre
görüntüleri daha yüksek etkinlikte
sıkıştırabilir.
MPEG-4 AVC/H.264 formatı, dijital video
kamera kaydedicisinde çekilmiş yüksek
tanımlı bir video sinyalinin 8 cm DVD disk,
dahili disk sürücüsü, flash bellek, “Memory
Stick PRO Duo” vb.’ye kaydedilmesine
olanak sağlar.
Kameranızda kayıt ve oynatma
Video sinyali*3:
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i,
1440 × 1080/50i
Ses sinyali:
Dolby Digital 2/5,1 kanal
Kayıt ortamı:
“Memory Stick PRO Duo”
*1: 1080i özelliği
1.080 etkin tarama satırı ve çaprazlama sistemini
kullanan bir yüksek tanım özelliği.
*2: 720p özelliği
720 etkin tarama satırı ve aşamalı sistemi
kullanan bir yüksek tanım özelliği.
*3: Kameranızda yukarıda bahsedilenler
dışında AVCHD formatında kaydedilen veriler
oynatılamaz.
“Memory Stick”, büyük veri kapasitesine
sahip, kompakt, taşınabilir IC kayıt
ortamıdır.
Kameranızda yalnızca standart “Memory
Stick” ortamının yaklaşık yarı boyutunda
olan bir “Memory Stick Duo” ortamı
kullanabilirsiniz. Fakat, tüm “Memory
Stick Duo” ortamı tiplerinin kameranızda
çalışmasını garanti etmemekteyiz.
“Memory Stick” tipleri
Kayıt/Oynatma
“Memory Stick Duo”
(MagicGate ile)
“Memory Stick PRO Duo”


“Memory Stick PRO-HG Duo” *
* Bu ürün, 8 bit paralel veri transferini
desteklememekte ancak “Memory Stick
PRO Duo” ile aynı şekilde 4 bit paralel veri
transferini desteklemektedir.
Bu
ürün, “MagicGate” teknolojisi kullanan
verileri kaydedemez veya oynatamaz.
“MagicGate”, içerikleri şifrelenmiş olarak
kaydedip aktaran bir telif hakkı koruma
teknolojisidir.
Bir bilgisayar (Windows OS/Mac OS)
tarafından biçimlendirilen bir “Memory Stick
PRO Duo” aygıtının kameranızla uyumlu
çalışması garanti edilemez.
Veri okuma/yazma hızı, kullandığınız “Memory
Stick PRO Duo” ve “Memory Stick PRO Duo”
uyumlu ürün kombinasyonuna göre değişiklik
gösterebilir.
Aşağıdaki durumlarda hasarlı veya kayıp
görüntü verileri oluşabilir (veri telafi
edilemeyecektir):
 Kameranız görüntü dosyalarını okurken
ve “Memory Stick PRO Duo” üzerine
yazarken “Memory Stick PRO Duo” ortamını
çıkarmayın veya kameranızı kapatmayın
(erişim lambası yanarken veya yanıp
sönerken)
 “Memory Stick PRO Duo”yu mıknatıslar veya
manyetik alanların yanında kullanıyorsanız
Önemli verileri bilgisayarın sabit diskine
yedeklemeniz önerilir.
Bir “Memory Stick PRO Duo” ortamındaki
bellek alanının üzerine yazılırken aşırı kuvvet
uygulamamaya dikkat edin.
Ek Bilgiler
AVCHD formatına dayanarak kameranız
aşağıda belirtilen HD (yüksek tanımlı)
görüntü kalitesinde kayıt yapar.
HD (yüksek tanımlı) görüntü kalitesine
ek olarak kameranız geleneksel MPEG2
formatında SD (standart tanımlı) bir sinyal
de kaydedebilir.
“Memory Stick” hakkında
97
“Memory
Stick PRO Duo” veya Memory Stick
Duo adaptörü üzerine etiket veya benzeri bir
şey yapıştırmayın.
“Memory Stick PRO Duo”yu taşırken veya
saklarken kendi muhafazasını kullanın.
Dokunmayın veya metal cisimlerin terminaller
ile temas etmesine izin vermeyin.
“Memory Stick PRO Duo” ortamını eğmeyin,
düşürmeyin veya üzerine aşırı kuvvet
uygulamayın.
“Memory Stick PRO Duo” ortamını parçalarına
ayırmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın.
“Memory Stick PRO Duo” ortamının
ıslanmasına izin vermeyin.
“Memory Stick PRO Duo” ortamını
küçük çocukların ulaşabilecekleri yerlerde
bulundurmayın. Küçük bir çocuk bunu
yutabilir.
Memory Stick Duo yuvasına “Memory Stick
PRO Duo” dışında hiçbir şey takmayın. Bunun
yapılması arızaya neden olabilir.
“Memory Stick PRO Duo” ortamını aşağıdaki
konumlarda kullanmayın veya saklamayın.
 Yaz ayında dışarı park edilmiş bir araç gibi
yüksek sıcaklığa maruz kalan yerler
 Doğrudan güneş ışığı alan yerler
 Oldukça yüksek nem oranına sahip veya
paslandırıcı gazlara maruz kalan yerler
 Memory Stick Duo adaptörü
hakkında
Bir
“Memory Stick” uyumlu aygıtla “Memory
Stick PRO Duo” kullanırken, “Memory Stick
PRO Duo” ortamını Memory Stick Duo
adaptörüne yerleştirdiğinizden emin olun.
“Memory Stick PRO Duo” ortamını Memory
Stick Duo adaptörüne yerleştirirken, “Memory
Stick PRO Duo” ortamının doğru yöne bakar
şekilde yerleştirildiğinden emin olun ve
ardından tam olarak içeri doğru itin. Yanlış
kullanımın bir arızaya neden olabileceğini
unutmayın. Ayrıca “Memory Stick PRO Duo”
ortamını Memory Stick Duo adaptörüne yanlış
yönde takmaya çalışırsanız, adaptör zarar
görebilir.
“Memory Stick” uyumlu cihaza bir “Memory
Stick PRO Duo” ortamı takmadan Memory
Stick Duo adaptörü takmayın. Böyle bir işlem
ünitede arızalara neden olabilir.
 “Memory Stick PRO Duo” hakkında
Kameranızda
98
kullanılabilecek bir “Memory
Stick PRO Duo” ortamın maksimum bellek
kapasitesi 16 GB’dir.
Görüntü verisi uyumluluğu hakkında
Kameranızla
“Memory Stick PRO Duo”
ortamına kaydedilen görüntü verileri dosyaları,
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association) tarafından
kurulan “Design rule for Camera File system”
evrensel standarda uymaktadır.
Kameranızda, evrensel standarda uygun
olmayan diğer aygıtlarda (DCR-TRV900E
veya DSC-D700/D770) kaydedilmiş hareketsiz
görüntüleri oynatamazsınız. (Bu modeller bazı
bölgelerde satılmaz.)
Başka bir aygıtla kullanılmış bir “Memory
Stick PRO Duo” aygıtını kullanamıyorsanız,
bunu kameranızla biçimlendirin (s. 57).
Biçimlendirmenin “Memory Stick PRO Duo”
üzerindeki tüm bilgileri sildiğini unutmayın.
Şu durumlarda kameranızla görüntüleri
oynatamayabilirsiniz:
 Bilgisayarınızda değiştirilen görüntü verisini
oynatırken
 Diğer aygıtlarla kaydedilmiş görüntü verisini
oynatırken
“InfoLITHIUM” pil takımı hakkında
Kameranız sadece “InfoLITHIUM” pil
takımı (H serisi) ile çalışır.
“InfoLITHIUM” H serisi pil takımlarında
işareti bulunur.
“InfoLITHIUM” pil takımı nedir?
“InfoLITHIUM” pil takımı, kameranız
ile isteğe bağlı AC Adaptörü/şarj aleti
arasındaki çalışma koşullarıyla ilgili iletişim
bilgileri fonksiyonlarına sahip bir lityumiyon pil takımıdır.
“InfoLITHIUM” pil takımı kameranızın
kullanım koşullarına göre güç tüketimini
hesaplar ve kalan pil miktarını dakika
olarak görüntüler.
Pil takımını şarj etmek için
Kameranızı
kullanmaya başlamadan önce pil
takımını şarj ettiğinizden emin olun.
 /CHG (şarj) lambası sönene dek pil takımını
10 °C ile 30 °C (50 °F ila 86 °F arası) arasında
bir ortam sıcaklığında şarj etmenizi öneririz.
Bu sıcaklık aralığının dışında pil takımını
şarj ederseniz etkin şekilde şarj mümkün
olmayabilir.
Şarj
tamamlandıktan sonra, kameranızdaki DC
IN jakından kablo bağlantısını kesin veya pil
takımını çıkartın.
Pil takımını verimli olarak kullanmak için
Çevre
Kalan pil miktarı göstergesi hakkında
Kalan
pil miktarı göstergesi, pil takımının
çalıştırma için yeterli gücünün olduğunu
gösteriyor olsa da pil takımını tam olarak
tekrar şarj edin. Kalan pil miktarı doğru
şekilde gösterilecektir. Bununla birlikte, uzun
süre yüksek sıcaklıklarda kullanıldığında, tam
şarjlı durumda bırakıldığında veya pil takımı
sık şekilde kullanılırken pil gösteriminin
yenilenmeyeceğini dikkate alın. Kalan pil süresi
gösterimini sadece bir kılavuz olarak kullanın.
Çalışma koşullarına veya ortam sıcaklığına bağlı
olarak 20 dakika bir pil süresi kalmış olsa bile,
düşük pil durumunu gösteren  işareti yanıp
söner.
Pil
takımı uzun süre kullanılmayacaksa, uygun
çalışmayı sağlamak amacıyla kameranızdaki pil
takımını yılda bir kez tam olarak şarj edin. Pil
takımını saklamak için, kameranızdan çıkarın,
kuru ve serin bir yerde saklayın.
Kameranızdaki pil takımını tam olarak
(HOME) 
boşaltmak için,
(AYARLAR)  [GENEL AYARLAR] 
[OTO.KAPANMA]  [HİÇBİR ZAMAN]
üzerine dokunun ve güç kapanana kadar
kameranızı kayıt bekleme konumunda kırakın
(s. 75).
Pil ömrü hakkında
Pil
paketinin kapasitesi zamanla ve sürekli
kullanım sonucunda azalır. Şarj etmeler
arasındaki kullanım süresi kayda değer biçimde
azaldıysa, büyük olasılıkla pil paketini yenisiyle
değiştirme zamanı gelmiştir.
Her bir pilin ömrü saklama, çalıştırma ve çevre
koşulları ile belirlenir.
x.v.Color hakkında
x.v.Color,
Sony’nin ileri sürdüğü xvYCC
standardı için daha bilinen bir terim olup aynı
zamanda Sony’nin ticari bir markasıdır.
xvYCC, videodaki renkli alan için uluslararası
bir standarttır. Bu standart, geçerli olarak
standart yayın için kullanılan renk aralığından
daha geniş bir renk aralığını ifade eder.
Ek Bilgiler
sıcaklığı 10 °C (50 °F) veya altında
olduğunda pil takımı performansı azalır ve pil
takımını kullanma süreniz kısalır. Bu durumda
pil takımını uzun süreli kullanmak için
aşağıdakilerden birini yapın.
 Pil takımını ısıtmak için cebinize koyun
ve çekim yapmadan hemen önce bunu
kameranıza takın.
 Yüksek kapasiteli pil takımı kullanın: NPFH70/FH100 (isteğe bağlı).
LCD ekranın sık kullanımı veya sıklıkla
gerçekleştirilen oynatma, ileri sarma ve geri
sarma işlemleri pil takımının daha hızlı
bitmesine neden olur.
Yüksek kapasiteli pil takımı kullanılmasını
öneririz: NP-FH70/FH100 (isteğe bağlı).
Kameranızda kayıt ya da oynatma işlemi
yapmadığınızda POWER düğmesini OFF
(CHG) konumuna getirdiğinizden emin
olun. Kameranız kayıt bekleme veya oynatma
duraklatma konumundaysa da pil takımı
kullanılır.
Beklenen kayıt süresine göre iki veya üç kat
daha uzun süre yetecek yedek pil takımları
bulundurun ve gerçek kaydı yapmadan önce
deneme kayıtları yapın.
Pil takımını suya maruz bırakmayın. Pil takımı
suya karşı korumalı değildir.
Pil takımının saklanması hakkında
Kameranızın kullanımı hakkında
Kullanım ve bakım hakkında
Kamera
ve aksesuarları aşağıdaki konumlarda
kullanmayın veya saklamayın:
 Aşırı sıcak, soğuk veya nemli yerler.
Doğrudan güneş ışığı, kalorifer yanı veya
güneş altında bulunan araç gibi 60°C (140 °F)
üzerindeki sıcaklıklara maruz kalabilecekleri
yerlerde bırakmayın. Bunlar arızalanabilir
veya deforme olabilirler.
 Güçlü manyetik alanların veya mekanik
titreşimin yanında. Kamera arızalanabilir.
 Güçlü radyo dalgaları veya radyasyon
yakınında. Kamera düzgün şekilde
kaydetmeyebilir.
 AM alıcıları ve video donanımının yanında.
Parazit oluşabilir.
99
 Plajda
veya tozlu yerlerde. Kum veya toz
kameranıza girerse arızaya neden olabilir.
Bazı durumlarda bu arıza onarılamaz.
 LCD ekranın veya lensin doğrudan güneş
ışığına maruz kalabileceği pencere yakınında
veya açık havada. Bu durum LCD ekrana
zarar verir.
Kameranızı DC 6,8 V/7,2 V (pil takımı) veya
DC 8,4 V (AC Adaptör) değerlerinde çalıştırın.
DC veya AC işlemi için, bu kullanım
talimatlarında önerilen aksesuarları kullanın.
Yağmur veya deniz suyu ile kameranızın
ıslanmasına izin vermeyin. Kameranız ıslanırsa
arıza meydana gelebilir. Bazı durumlarda bu
arıza onarılamaz.
İçerisine katı bir cisim veya sıvı girerse,
kullanmadan önce kameranızı fişten çıkarın ve
Sony bayisine kontrol ettirin.
Ürünü sert kullanmayın, üzerinde değişiklik
yapmayın veya herhangi bir yerden düşürüp
üzerine darbe uygulamaktan kaçının. Lense
özellikle dikkat edin.
Kameranızı kullanmadığınız süre içinde
POWER düğmesini OFF (CHG) konumunda
tutun.
Kameranızı örneğin bir havluyla örtülü olarak
çalıştırmayın. Bu durum iç kısmın ısınmasına
neden olabilir.
Güç kablosunu çıkarırken kablodan (elektrik
kablosu) değil fişten çekerek çıkarın.
Üzerine ağır bir cisim vb. koyarak elektrik
kablosuna zarar vermeyin.
Metal bağlantıları temiz tutun.
Uzaktan Kumandayı ve düğme-tipi pili
çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun. Pil
kazayla yutulursa hemen bir doktora başvurun.
Pilin elektrolitik sıvısı kaçak yapıyorsa:
 Yerel yetkili Sony servisinize başvurun.
 Derinize temas etmiş olabilecek sıvıları
yıkayın.
 Sıvı gözlerinize bulaşırsa, bol suyla yıkayın ve
bir doktora danışın.
 Kameranızı uzun süre
kullanmadığınız zaman
Periyodik
olarak açın ve yaklaşık 3 dakika
boyunca görüntü oynatıyor gibi ya da kayıt
yapıyor gibi çalıştırın.
Saklamadan önce pil takımını tam olarak
bitirin.
100
Nem yoğunlaşması
Kameranız doğrudan soğuk bir yerden
sıcak bir yere getirilirse, kameranın
içinde nem yoğuşabilir. Bu kameranızda
arızalanmaya yol açabilir.
 Nem yoğunlaşması meydana
gelmişse
Kameranızı yaklaşık 1 saat kapalı tutun.
 Nem yoğunlaşması hakkında
Kameranızı soğuk bir yerden sıcak bir
yere götürdüğünüzde (veya tersi) ya da
kameranızı aşağıdaki gibi nemli bir yerde
kullanırken nem oluşabilir:
Kameranızı
karlı bir yerden ısıtma aygıtı ile
ısıtılan bir yere götürdüğünüzde.
Kameranızı klimalı bir araç veya odadan
dışarıdaki sıcak bir yere götürdüğünüzde.
Kameranızı bir fırtına veya yağışın ardından
kullandığınızda.
Kameranızı sıcak ve nemli bir yerde
kullandığınızda.
 Nem yoğunlaşmasını önleme
Kameranızı soğuk bir yerden sıcak bir yere
götürdüğünüzde, kameranızı plastik bir
çantaya koyun ve sıkı bir şekilde kapatın.
Plastik çantanın içindeki hava sıcaklığı
çevre sıcaklığına eriştiğinde (yaklaşık 1 saat
sonra) çantayı çıkarın.
LCD ekran
Hasara
neden olabileceğinden LCD ekrana aşırı
kuvvet uygulamayın.
Kameranız soğuk bir yerde kullanılıyorsa,
kalıntı bir görüntü LCD ekranda görünebilir.
Bu bir arıza değildir.
Kameranızı kullanırken, LCD ekranın arkası
ısınabilir. Bu bir arıza değildir.
 LCD ekranı temizleme
Parmak izleri veya toz LCD ekranı kirli
hale getirmişse, temizlemek için yumuşak
bir bezin kullanılması önerilir. LCD
Temizleme Kitini (isteğe bağlı) kullanırken
temizleme sıvısını LCD ekrana doğrudan
uygulamayın. Sıvı ile nemlendirilmiş
temizleme kağıdı kullanın.
 Dokunmatik panelin ayarlanması
hakkında (KALİBRASYON)
Dokunmatik paneldeki düğmeler düzgün
çalışmayabilir. Bu durum ortaya çıkarsa,
aşağıdaki prosedürü uygulayın. Kullanım
sırasında kameranızı ürünle verilen AC
Adaptörünü kullanarak duvar prizine
bağlamanız önerilir.
 Kameranızı açın.

(HOME) 
(AYARLAR)  [GENEL
AYARLAR]  [KALİBRASYON] üzerine
dokunun.
Lensin kullanımı ve saklanması hakkında
Aşağıdaki
durumlarda lensin yüzeyini yumuşak
bir bezle temizleyin:
 Lens yüzeyinde parmak izleri varken
 Sıcak veya nemli yerlerde
 Lens deniz kenarındaki tuzlu havaya maruz
kaldığında
Az miktarda kir veya toza maruz kalan iyi
havalandırılan bir yerde saklayın.
Birikimi önlemek için yukarıda anlatıldığı gibi
lensi periyodik olarak temizleyin. Uzun süre
ideal durumda tutabilmek için kameranızı ayda
bir çalıştırmanız önerilir.
Dahili yeniden şarj edilebilir pilin şarj
edilmesi hakkında
 “Memory Stick PRO Duo” ortamının
köşesiyle veya benzer bir şeyle ekranda
gösterilen “” üzerine 3 kez dokunun.
İptal etmek için [İPTAL] üzerine dokunun.
Doğru noktaya basmadıysanız kalibrasyonu
yeniden deneyin.
 Notlar
için sivri uçlu nesne kullanmayın.
Bu, LCD ekrana zarar verebilir.
LCD ekran döndürülmüşse ya da ekranı dışa
dönük olarak kapatılmışsa LCD ekranı kalibre
edemezsiniz.
Muhafaza kullanımı hakkında
Muhafaza
kirlenmişse kamera gövdesini su
ile hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bezle
temizleyin ve ardından muhafazayı yumuşak
kuru bir bezle silin.
Dış kısma zarar vermemek için aşağıdaki
işlemlerden kaçının:
 Tiner, benzin, alkol, kimyasal kumaşlar,
haşere ilacı ve güneş losyonu gibi
kimyasalların kullanımı.
 Elinize yukarıdaki maddeler sürülmüşken
kameranın kullanılması
 Muhafazanın lastik veya vinil nesnelerle uzun
süre temas etmesi
Ek Bilgiler
Kalibrasyon
POWER düğmesi OFF (CHG) konumuna
alınsa bile tarihi, saati ve diğer ayarları
tutmak için kameranızın önceden takılmış
şarj edilebilir pili vardır. Dahili şarj
edilebilir pil, kameranız AC Adaptörü
yoluyla duvar prizine bağlandığında veya
pil takımı takılı durumdayken daima şarj
edilir. Kameranızı hiç kullanmazsanız, şarj
edilebilir pil yaklaşık 3 ay sonra boşalır.
Kameranızı dahili şarj edilebilir pili şarj
ettikten sonra kullanın.
Ancak, önceden takılmış şarj edilebilir
pil şarj edilmese bile kameranın
çalışması tarihi kaydetmediğiniz sürece
etkilenmeyecektir.
 Prosedürler
Kameranızı ürünle verilen AC Adaptörünü
kullanarak duvar prizine bağlayın ve 24
saatten fazla bir süre POWER düğmesi OFF
(CHG) konumunda olacak şekilde bırakın.
101
Ticari markalar hakkında
Lisans hakkında notlar
“Handycam”
BU ÜRÜN MPEG-2 STANDARTLARINA
UYGUNDUR. BU ÜRÜNÜN, MPEG-2 PATENT
PORTFÖYÜNDE YER ALAN YÜRÜRLÜKTEKİ
BİR LİSANS ALINMAKSIZIN KAYITLI VİDEO
VERİLERİNİN KODLANMASI AMACIYLA
HERHANGİ BİR BİÇİMDE KULLANIMI
(TÜKETİCİNİN KİŞİSEL KULLANIMI
HARİCİNDE) AÇIK BİR BİÇİMDE
YASAKLANMIŞTIR. BU LİSANS MPEG LA,
L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206 ADRESİNDEN
ALINABİLİR.
BU ÜRÜN, TÜKETİCİNİN KİŞİSEL VE
TİCARİ OLMAYAN KULLANIMINA
YÖNELİK OLARAK ŞU AMAÇLARLA AVC
PATENT PORTFÖY LİSANSIYLA LİSANS
KORUMASINA ALINMIŞTIR:
(i) AVC STANDARDINA UYGUN OLARAK
VİDEO (“AVC VIDEO”) ŞİFRELEMESİ VE /
VEYA
(ii) KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN BİR
ETKİNLİKTE BULUNAN TÜKETİCİ
TARAFINDAN ŞİFRELENMİŞ VE AVC
VİDEOSU SAĞLAMA LİSANSI BULUNAN
BİR VİDEO SAĞLAYICISINDAN ELDE
EDİLMİŞ AVC VİDEOSUNUN ŞİFRESİNİN
ÇÖZÜLMESİ. BAŞKA HİÇBİR KULLANIMA
YÖNELİK LİSANS VERİLMEZ VEYA
VERİLMESİ İMA EDİLMEZ. EK BİLGİ MPEG
LA, L.L.C.’DEN ALINABİLİR. BKZ.
<HTTP://MPEGLA.COM>
ve
, Sony
Corporation’in tescilli ticari markalarıdır.
“AVCHD” ve “AVCHD” logo tipi, Matsushita
Electric Industrial Co., Ltd. ve Sony
Corporation’nin ticari markalarıdır.
“Memory Stick”, “
”, “Memory Stick Duo”,
”, “Memory Stick PRO
“
”, “Memory
Duo”, “
”,
Stick PRO-HG Duo”, “
”,
“MagicGate”, “
“MagicGate Memory Stick” ve “MagicGate
Memory Stick Duo”, Sony Corporation’nin
ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
“InfoLITHIUM” Sony Corporation’nin ticari
markasıdır.
“x.v.Colour” Sony Corporation’nin ticari
markasıdır.
“BIONZ” Sony Corporation’nin ticari
markasıdır.
“BRAVIA” Sony Corporation’nin ticari
markasıdır.
“VAIO” Sony Corporation’nin ticari
markasıdır.
“Dolby” ve çift-D sembolü, Dolby
Laboratories’nin ticari markalarıdır.
HDMI, HDMI logosu ve High-Definition
Multimedia Interface HDMI Licensing LLC’nin
ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista ve DirectX, Microsoft
Corporation’ın A.B.D. ve/veya diğer ülkelerde
ticari markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır.
Macintosh ve Mac OS, ABD ve diğer ülkelerde
Apple Inc.’ın tescilli ticari markalarıdır.
Intel, Intel Core ve Pentium, Intel
Corporation’ın veya A.B.D. ve diğer ülkelerdeki
bağlı şirketlerinin ticari markaları ya da tescilli
ticari markalarıdır.
Adobe, Adobe logosu ve Adobe Acrobat,
ABD ve/veya diğer ülkelerde Adobe Systems
Incorporated’ın ticari veya tescilli ticari
markalarıdır.
Burada bahsedilen tüm diğer ürün isimleri ilgili
şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari
markalarıdır. Bundan başka,  ve “” bu el
kitabındaki her durumda belirtilmemiştir.
102
“C Library”, “Expat”, “zlib” ve “libjpeg”
yazılımı kameranızda bulunmaktadır. Telif
hakkı sahipleriyle yapılan lisans sözleşmesine
dayanarak bu yazılımı sağlamaktayız. Bu yazılım
uygulamalarının telif hakkı sahiplerinin isteğine
dayanarak size aşağıdaki bilgileri sunmak
zorundayız. Lütfen aşağıdaki bölümleri okuyun.
CD-ROM’da “License” klasöründeki “license1.
pdf” dosyasını okuyun. “C Library”, “Expat”,
“zlib” ve “libjpeg” yazılımlarının lisanslarını
(İngilizce) bulacaksınız.
GNU GPL/LGPL uygulanan yazılım hakkında
Aşağıdaki GNU General Public License (bundan
sonra “GPL” olarak ifade edilecektir) ya da GNU
Lesser General Public License (bundan sonra
“LGPL” olarak ifade edilecektir) için geçerli
yazılım kamerada bulunmaktadır.
Bu yazılım, ürünle verilen GPL/LGPL koşulları
altında bu yazılım programlarının kaynak koduna
erişim, kaynak kodunu değiştirme ve yeniden
dağıtma hakkınız olduğunu bildirmektedir.
Kaynak kodu web’de bulunmaktadır. İndirmek
için aşağıdaki URL’yi kullanın. Kaynak kodunu
indirirken, kameranızın modeli olarak
HDR-CX12 seçimini yapın.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Kaynak kodun içeriği konusunda bize
başvurmamanızı tercih ederiz.
CD-ROM’da “License” klasöründeki “license2.
pdf” dosyasını okuyun. “GPL” ve “LGPL”
yazılımlarının lisanslarını (İngilizce) bulacaksınız.
PDF’i görüntülemek için Adobe Reader
gereklidir. Bilgisayarınızda yüklü değilse, bunu
Adobe Systems web sayfasından indirebilirsiniz:
http://www.adobe.com/
Ek Bilgiler
103
Hızlı Referans
Parça ve kontrolleri tanımlama
( ) içindeki numaralar referans sayfalarıdır.
Güçlü zum düğmesi (27, 34)
PHOTO düğmesi (22, 26)
POWER düğmesi (18)
START/STOP düğmesi (22, 25)
Pil takımı (15)
 (Film)/ (Hareketsiz Görüntü)
modu lambası (18)
 /CHG (şarj) lambası (15)
Tutma kemeri (20)
104
Omuz kayışı için kancalar
Omuz kayışını (isteğe bağlı) takın.
Uzaktan kumanda sensörü/Kızılötesi
bağlantı noktası
Kameranızı çalıştırmak için Uzaktan
Kumandayı (108) uzaktan kumanda
sensörüne doğru çevirin.
ayağına bağlı harici flaş (isteğe
bağlı) ile film kaydederken şarj sesinin
kaydedilmesini önlemek için harici flaşın
gücünü kapatın.
Harici (isteğe bağlı) ve dahili flaşı aynı anda
kullanamazsınız.
Harici mikrofon (isteğe bağlı)
bağlandığında dahili mikrofondan önce
harici mikrofon kullanılır.
Dahili mikrofon (27)
Active Interface Shoe uyumlu
mikrofona (isteğe bağlı) takıldığında
öncelik verilir.
Fotoğraf makinesi kayıt lambası (75)
Kayıt sırasında kırmızı yanar.
Kalan “Memory Stick PRO Duo” alanı
veya pil bitmek üzereyken yanıp söner.
Hızlı Referans
Active Interface Shoe
Active Interface Shoe video ışığı,
flaş veya mikrofon gibi isteğe bağlı
aksesuarlara elektrik gücü verir.
Aksesuar kameranızdaki POWER
düğmesi ile açılıp kapatılabilir.
Ayrıntılar için aksesuarınız ile verilen
kullanım talimatlarına bakın.
Active Interface Shoe’da eklenen
aksesuarı sıkı şekilde sabitlemek üzere
bir güvenlik aygıtı bulunur. Aksesuarı
bağlamak için aşağıya bastırın ve
sonuna kadar itin, ardından vidayı
sıkın. Aksesuarı çıkarmak için vidayı
gevşetin ve ardından aksesuarın üzerine
bastırıp çekerek çıkarın.
Ayak kapağını açtığınız veya
kapattığınızda okla gösterildiği şekilde
kaydırın.
Aksesura
105
DISP/BATT INFO düğmesi (16, 20)
NIGHTSHOT düğmesi (28)
 (arka ışık) düğmesi (29)

(HOME) düğmesi (12, 59)
Zum düğmeleri (27, 34)
START/STOP düğmesi (22, 25)
LCD ekran/dokunmatik panel (20)
Memory Stick Duo yuvası (21)
EASY düğmesi (22)
RESET düğmesi
Tarih ve saat ayarı da dahil olmak üzere
tüm ayarları sıfırlar.
 (GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER)
düğmesi (23, 31)
QUICK ON düğmesi/QUICK ON
lambası (28)
HDMI OUT (mini) jakı (38)
A/V Uzaktan Kumanda Konektörü
(36, 51)
A/V cihazlarına ve isteğe bağlı
aksesuarlara bağlantı.
DC IN jakı (15)
106
Hoparlör
Ses ayarlamayla ilgili bilgi için, bkz.
sayfa 24, 32.
Erişim lambası (21)
Handycam Station:
Mercek (Carl Zeiss Mercek) (4)

Flaş
Arabirim konnektörü
Kameranızı Handycam Station’a bağlar.
MANUAL düğmesi (30)
CAMERA CONTROL kadranı (30)
BATT (pil) ayırma düğmesi (16)
 (USB) jakı (52, 54)
HDR-CX11E: yalnızca çıkış
A/V OUT jakı (36, 51)
DC IN jakı (15)
Hızlı Referans
Üçayak yuvası
Bir üçayak vidası kullanarak
üçayak yuvasına bir üçayak (isteğe
bağlı: Vidanın uzunluğu 5,5 mm
(7/32 inç)’den daha az olmalıdır) takın.
(DISC BURN) düğmesi (43)
Arabirim konnektörü
Kameranızı Handycam Station’a bağlar.
107
Uzaktan Kumanda
 /  /  /  / ENTER düğmeleri
[VISUAL INDEX] ekranında ya da
Oynatma Listesi’nde herhangi bir
düğmeye bastığınızda, LCD ekranda
turuncu çerçeve görüntülenir.
 /  /  /  ile istediğiniz düğmeyi
ya da öğeyi seçin, sonra girmek için
ENTER düğmesine basın.
 Notlar
Uzaktan
Kumandayı kullanmadan önce yalıtım
levhasını çıkarın.
Yalıtım katmanı
Kameranızı
DATA CODE düğmesi (70)
Oynatma sırasında buna bastığınızda,
kaydedilen görüntülerin tarih ve
saatini ya da kameranın ayar verilerini
görüntüler.
PHOTO düğmesi (22, 26)
SCAN/SLOW düğmeleri (23, 32)
  (Önceki/Sonraki) düğmeler
(24, 32)
PLAY düğmesi (23, 32)
STOP düğmesi (23, 32)
DISPLAY düğmesi
DISPLAY öğesine her bastığınızda
bilgiler görüntülenir veya gizlenir
(görüntü  görüntü yok).
Verici
START/STOP düğmesi (22, 25)
Güçlü zum düğmeleri (27, 34)
PAUSE düğmesi (23, 32)
VISUAL INDEX düğmesi (23, 31)
Oynatma sırasında [VISUAL INDEX]
ekranını görüntüler.
108
çalıştırmak için Uzaktan
Kumandayı uzaktan kumanda sensörüne doğru
çevirin (s. 105).
Belli bir süre uzaktan kumandadan komut
gönderilmediğinde turuncu çerçeve kaybolur.
 /  /  /  veya ENTER herhangi birine
tekrar bastığınızda, en son görüntülendiği
konumda çerçeve görünür.
 /  /  /  kullanarak LCD ekranda bazı
düğmeleri seçemezsiniz.
Uzaktan Kumandanın pilini değiştirmek için
 Tırnağa bastırırken, tırnağınızı açıklığa
sokarak pil yuvasını çekip çıkarın.
 + tarafı yukarı bakacak şekilde yeni bir pil
yerleştirin.
 Tıklayıp yerine oturuncaya kadar pil
kutusunu Uzaktan Kumandaya geri itin.
Tırnak
UYARI
Yanlış kullanılırsa pil patlayabilir.
Şarj etmeyin, parçalamayın veya ateşe
atmayın.
Lityum
pil zayıfladığında Uzaktan
Kumanda’nın çalışma mesafesi kısalabilir
veya Uzaktan Kumanda düzgün şekilde
çalışmayabilir. Bu durumda, pili bir Sony
CR2025 lityum pil ile değiştirin. Başka bir
pil kullanımı yangın veya patlama riski
oluşturabilir.
Hızlı Referans
109
Kayıt/oynatma sırasında görüntülenen göstergeler
Filmleri kaydetme
HOME düğmesi (12, 59)
Kalan pil (yaklaşık) (16)
Kayıt durumu ([BEKL.] (bekleme) veya
[KAYIT] (kayıt))
Kayıt kalitesi (HD/SD) ve kayıt modu
(FH/HQ/SP/LP) (62)
Kayıt/oynatma ortamı
Sayaç (saat/dakika/saniye)
Hareketsiz görüntüleri kaydetme
Kalan yaklaşık kayıt süresi
OPTION düğmesi (76)
ALGILAMA AYARI (68)
GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER düğmesi
(23, 31)
YÜZ ALGILAMA (68)
5,1 kanal surround kayıt
Görüntü boyutu (66)
Filmleri izleme
Kaydedilebilir hareketsiz görüntülerin
ve ortamın yaklaşık sayısı/Hareketsiz
görüntü kaydı sırasında
Kayıt klasörü
Dönüş düğmesi
Oynatma modu
Geçerli oynatılan film sayısı/Toplam
kaydedilen film sayısı
Önceki/Sonraki düğmesi (23, 32)
Hareketsiz görüntüleri izleme
Video çalıştırma düğmeleri (23, 32)
Ses düğmesi
Geçerli oynatılan hareketsiz görüntü
sayısı/Toplam kaydedilen hareketsiz
görüntü sayısı
Oynatma klasörü
Slayt gösterisi düğmesi (35)
Veri dosyası adı
VISUAL INDEX düğmesi (23, 32)
110
Değişiklik yapıldığı zaman ortaya
çıkan göstergeler
Kameranızın ayarını göstermesi için kayıt/
oynatma sırasında aşağıdaki göstergeler
görüntülenir.
Üst sol
Gösterge
Anlamı
Uyarı (91)

Alt
Gösterge
Üst sağ

Anlamı
YÜZ ALGILAMA (68)
ALGILAMA AYARI (68)
Resim efekti (82)
Dijital efekt (82)
Manüel odaklanma (79)
SAHNE SEÇİMİ (80)
Alt
Orta
Üst sol
Gösterge

Anlamı
SES MODU (62)
Kendi kendine kayıt (83)
Flaş/K.GÖZ AZALT.
(65)
YRLŞK.ZUM MKRF.
(83)
MİK.K.DÜZEYİ düşük
(83)
GENİŞ SEÇİMİ (63)
Anlamı
Yumuşak geçiş (82)
LCD arka ışığı kapalı
(20)
 İpuçları
Göstergeler ve konumları yaklaşık ve geçerli
olarak görünenden farklıdır.

Göründüğünde fonksiyon geçici olarak
kullanılabilir değildir.
Kayıt sırasında veri kodu
Orta
Gösterge
Arka ışık (29)
Beyaz dengesi (81)
STEADYSHOT kapalı
(63)
POZLAMA (79)/
SPOT METRE (78)
AE KAYDIRMA (62)
WB KAYDIRMA (62)
TELE MAKRO (78)
ZEBRA (64)
X.V.COLOR (64)
DÖNÜŞTRM.LENSİ
(65)
Hızlı Referans
Üst sağ
Gösterge

Anlamı
Slayt gösterisi ayarı (35)
NightShot (28)
Super NightShot (82)
Color Slow Shutter (81)
PictBridge bağlanıyor
(54)
Kayıt tarih ve saati otomatik olarak
“Memory Stick PRO Duo” ortamına
kaydedilir. Bu bilgiler kayıt sırasında
görüntülenmez. Fakat oynatma sırasında
bu bilgileri [VERİ KODU] olarak kontrol
edebilirsiniz (s. 70).
111
Sözlük
 5,1ch çevre ses
120 Hz veya daha düşük frekanslar için 0,1 kanal
olduğu düşünülen ek bir alçak geçiren subwoofer
ile 3 önde (sol, sağ ve orta) 2 arkada (sağ ve sol)
olmak üzere 6 hoparlörde ses çalan bir sistem.
 AVCHD formatı
MPEG-4 AVC/H.264 formatını kullanarak HD
(yüksek tanımlı) sinyal kaydetmek için kullanılan
yüksek tanımlı bir dijital video kamera formatı.
 Dolby Digital
Dolby Laboratories Inc. tarafından geliştirilmiş
bir ses şifreleme (sıkıştırma) sistemi.
 Dolby Digital 5.1 Creator
Dolby Laboratories Inc. tarafından geliştirilmiş,
yüksek ses kalitesini korurken sesi etkili şekilde
sıkıştıran bir ses sıkıştırma sistemi. Sesler yüksek
kalite sesle etkili şekilde sıkıştırılır ve 5,1ch çevre
ses üretilmesine olanak sağlar.
 JPEG
JPEG, bir hareketsiz görüntü sıkıştırma (veri
kapasitesi azaltma) standardı olan Joint
Photographic Experts Group demektir.
Kameranız hareketsiz görüntüleri JPEG
formatında kaydeder.
 Küçük resim
Aynı anda birçok görüntüyü izlemenize olanak
sağlayan küçültülmüş boyutlu görüntüler.
[VISUAL INDEX], [ INDEX] ve [ INDEX]
bir küçük resim görünüm sistemi kullanın.
 MPEG
MPEG, video (film) ve ses kodlaması (görüntü
sıkıştırma) için oluşturulmuş standartlar grubu
olan Moving Picture Experts Group demektir.
MPEG1 ve MPEG2 formatları vardır. Kameranız
MPEG2 formatında SD (standart tanımlı)
görüntü kalitesinde film kaydı yapar.
 MPEG-4 AVC/H.264
2003’te ISO-IEC ve ITU-T olmak üzere
iki uluslararası standardizasyon kuruluşu
tarafından standartlaştırılmış en son kodlama
formatı. Geleneksel MPEG2 formatıyla
karşılaştırıldığında, MPEG-4 AVC/H.264 formatı
iki kat etkinliğe sahiptir. Kameranız yüksek
tanımlı filmleri şifrelemek için MPEG-4 AVC/
H.264 kullanır.
112
 Parçalanma
Dosyaların parçalara bölünüp ortam içine
yayıldığı ortam durumu. Görüntüleri düzgün
şekilde kaydedemeyebilirsiniz. [ORTM.
BÇMLNDRM.] uygulayarak (s. 57) sorunu
çözebilirsiniz.
İndeks
Sayfa Numaralarına
Göre
1080i/576i.................................73
16:9............................................73
16:9 GENİŞ...............................63
21-pinli adaptör.......................41
4:3........................................63, 73
4:3 TV........................................39
5,1 kanal surround kayıt.........27
576i............................................73
A
A/V bağlantı kablosu
.......................................14, 40, 51
A/V OUT jakı....................36, 51
A/V Uzaktan Kumanda
Konektör.............................36, 51
AC Adaptör..............................15
AE KAYDIRMA......................62
ALAC.KRNL.PORT. . ............80
ALAN AYARI..........................74
“BRAVIA” Sync.......................41
F
C
Film.....................................22, 26
CAMERA CONTROL kadranı
...................................................30
FLAŞ DÜZEYİ.........................65
ÇERÇEV.AYARLARI.............68
ÇIKTI AYARLARI..................73
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)...............81
Film Şeridi Dizini....................33
FLAŞ MODU...........................65
Format......................................57
FOTOĞRF.YAKALA..............47
G
D
GENEL AYARLAR.................75
Dahili şarj edilebilir pil.........101
Geniş açı...................................27
DC fişi.......................................15
DC IN jakı................................15
DEMO MODU........................75
DİĞER kategorisi....................44
DİJİTAL ZUM.........................63
DİJİTL.EFEKT (Dijital efekt)
...................................................82
DİL AYARI........................19, 74
DIŞ MEKAN............................81
GENİŞ SEÇİMİ........................63
Geniş TV...................................39
GLMSM.HSSASYT. ...............69
GÖR.ÇIKIŞI.............................73
Görüntü veritabanı dosyasını
onarma......................................58
Görüntü yönetim dosyaları....96
GÖRÜNÜM.............................71
Göstergeler.............................111
GRNT.AYRLR.GÖS. .............70
ALGILAMA AYARI...............68
Dolby Digital 5,1 kanal
surround...................................27
Güç kablosu..............................15
Arka ışık....................................29
GÜLMSM.DKLNŞR...............68
DÖNÜŞTRM.LENSİ..............65
AVCHD formatı....... 10, 97, 112
GÜLMSM.ÖNCELĞ. ............69
DOSYA NO. (Dosya numarası)
...................................................66
GÜNEŞ BTŞ.DĞŞ. .................80
Ayna modu...............................29
Dosya/Klasör............................96
H
B
Düğme tipi lityum pil...........108
ALC.KARANLIK....................80
AYARLAR kategorisi..............59
Bağlantı.........................38, 39, 51
Dual Rec...................................28
Dünya saat farkı.......................95
Bakım........................................97
Duvar prizi...............................15
BEKLEMD.HIZLI AÇ
(Hızlı açma bekletme)............75
DÜZ AĞR.ÇKM. . ..................29
DÜZ..........................................48
BEYAZ DNG. (Beyaz dengesi)
...................................................81
Düzenleme...............................44
BEYAZ YM.GÇ.......................82
E
BİLEŞEN...................................73
Bileşen A/V kablosu....14, 38, 40
Bilgisayar..................................43
BİP.............................................72
BÖL...........................................48
Easy Handycam.......................22
Ekran göstergeleri.................110
ESKİ FİLM...............................82
Handycam Station...........15, 107
Hareketsiz görüntü...........22, 26
Hızlı Referans
Dolby Digital 5.1 Creator.....112
Hareketsiz görüntü dosyaları
...................................................96
HAVAİ FİŞEK.........................80
HD (yüksek tanımlı) görüntü
kalitesi...................................8, 10
HD FH......................................62
HD film yönetimi bilgileri
klasörü......................................96
HD HQ.....................................62
HD LP.......................................62
HD SP.......................................62
HDMI ÇÖZÜNÜRLĞ. . ........73
113
HDMI kablo.............................39
LCD paneli...............................20
HDMI KONTROLÜ
(HDMI kontrolü)....................75
LCD PARLK. ..........................72
HDMI OUT jakı......................36
HELP.........................................12
HOME MENU...................11, 59
MANZARA..............................80
PictBridge.................................54
İÇ MEKAN..............................81
“InfoLITHIUM” pil takımı....98
Memory Stick Duo adaptörü
...................................................98
J
“Memory Stick PRO Duo”
.............................................21, 97
“Memory Stick Duo”..............97
“Memory Stick PRO-HG Duo”
...................................................97
K
MİK.K.DÜZEYİ......................83
K.GÖZ AZALT. . ....................65
MPEG2.....................................96
KALAN AYARI (film)............64
Kalan pil....................................16
KALİBRASYON....................101
KAMERA.VERİ.......................70
Kamerayı tutma.......................20
KAMR.FİLM AYRLR.............62
KAR...........................................80
Kaydedilebilir hareketsiz
görüntü sayısı...........................66
Kaydetme..................................43
MPEG.....................................112
MPEG-4 AVC/H.264......97, 112
MUM........................................80
N
Nem yoğunlaşması................100
NightShot (Gece Çekimi).......28
NIGHTSHOT IŞIĞI...............63
O
ODAK.......................................79
Kayıt....................................22, 25
OPTION MENU.....................76
KAYIT LAMB. (Kayıt lambası)
...................................................75
Orijinal......................................48
ORTAM BİLGİSİ....................57
KAYIT MODU (Kayıt modu)
...................................................62
ORTAMI YÖNET kategorisi
...................................................56
Kayıt süresi...............................17
OTO.KAPANMA
(Otomatik kapanma)..............75
Kendi kendine tanı ekranı......91
KMR.FOTO.AYRLR. . ...........66
Kopyalama................................51
Küçük resim...........................112
KUMSAL..................................80
L
LCD AI.DZY.
(LCD arka ışık düzeyi)............72
Parçalanma.............................112
PASTEL....................................82
I
KADRAN AYARI.............30, 65
PAL............................................94
M
“Memory Stick”...................2, 97
JPEG..................................96, 112
114
LCD RENGİ.............................72
P
OTO.YVŞ.ENSTNT.
(Otomatik Yavaş Enstantane)
...................................................63
Oynatma.............................23, 31
Oynatma Listesi.......................49
Oynatma süresi........................17
OYNTM.LST.DÜZN..............49
PB zumu...................................34
Pil takımı..................................15
Pilin şarj edilmesi....................15
PMB...........................................14
PMB Guide (PMB Kılavuzu)
...................................................14
PORTRE (Yumuşak portre)
...................................................80
POZLAMA...............................79
Q
QUICK ON..............................28
R
REHBER ÇERÇ.......................64
RESET düğmesi.....................106
RESİM BOY. ...........................66
RESİM EFEKTİ (Resim efekti)
...................................................82
S
S VIDEO kablosu..............40, 51
SAAT AYARI...........................18
SAAT/DİL AYR. ....................74
SAHNE SEÇİMİ......................80
Şarj süresi..................................17
SB (Siyah beyaz)......................82
SD (standart tanımlı) görüntü
kalitesi...................................8, 10
SD film dosyaları.....................96
SD HQ.......................................62
SD LP........................................62
SD SP.........................................62
SEPYA.......................................82
SES.............................................72
Ses ayarı..............................24, 32
SES MODU..............................62
SES/GRNT.AYRLR.................72
SİL..............................................45
V
V-ÇIK./PANEL.......................73
Simge.......................................110
VCR ya da DVD/HDD
kaydedicileri.............................51
SİYAH YM.GÇ. ......................82
VERİ KODU............................70
Slayt gösterisi...........................35
SPOT LAMBASI.....................80
VISUAL INDEX
(Görsel Dizin)....................23, 31
SPOT METR./ODAK
(Spot metre odağı)...................78
W
SPOT METRE
(Esnek spot metre)..................78
SPOT ODAK...........................78
STEADYSHOT........................63
SUPER NIGHTSHOT ...........82
T
TARH.ALTYAZI
(Tarih altyazı)..........................64
Tarih Dizini..............................34
TARİH/SAAT........... 54, 70, 111
TAŞI..........................................50
TEK BASIŞ...............................81
WB KAYDIRMA
(Beyaz Dengesini Değiştirme)
...................................................62
X
X.V.COLOR.............................64
Y
YAZ SAATİ..............................74
Yazdırma..................................54
Yazıcı.........................................54
Yedek.........................................43
YRLŞK.ZUM MKRF.
(Yerleşik zum mikrofon)........83
Telefoto.....................................27
YUMUŞAK GÇŞ.....................82
Ticari marka...........................102
Yurt dışında kullanma............94
Tutma kemeri..........................20
YÜZ ALGLM. AYARI............68
TV BAĞLN.Kılavuzu..............37
YÜZ ALGILAMA...................68
TV renk sistemi.......................94
Yüz Dizini.................................33
TV TİPİ.....................................73
YÜZ FONKS. AYARI.............68
TV’de görüntü oynatma.........36
U
Hızlı Referans
TELE MAKRO.........................78
Z
ZAMANLAYICI......................83
Üçayak....................................107
ZEBRA......................................64
USB BAĞLANTISI...........53, 96
ZUM BAĞLNTS. ...................71
USB jakı..................................107
Zumlama..................................27
USB kablosu.................14, 52, 54
USB SEÇİMİ......................52, 54
Uyarı göstergeleri....................91
Uyarı mesajları.........................92
UZAKT.KUM.
(Uzaktan kumanda)................75
Uzaktan Kumanda................108
115
Download PDF

advertising