Sony | DCR-SX20E | Sony DCR-SX20E Kullanım Talimatları

4-209-887-81(1)
DCR-SR15E/SR20E/SX15E/
SX20E/SX20EK
İçindekiler
8
Başlarken
11
Kayıt/Oynatma
20
Kameranızın doğru şekilde
kullanılması
35
Görüntülerin harici bir
cihaza kaydedilmesi
46
Kameranın özelleştirilmesi
54
Ek bilgiler
72
Hızlı referans
91
Dijital Video Kamera Kaydedici
“Handycam” El Kitabı
 2010 Sony Corporation
Önce bu bölümü
okuyun
Ürünle verilen parçalar
Parantez ( ) içerisinde belirtilen sayılar,
ürünle verilen miktarları gösterir.
 AC Adaptörü (1)
 Güç kablosu (1)
 A/V bağlantı kablosu (1) 
 USB kablosu (1) 
 Şarj edilebilir pil paketi NP-FV30 (1)
 CD-ROM “Handycam” Application
Software (1)
 “PMB”
(yazılım, “PMB Help” dahil)
El Kitabı (PDF)
 “Handycam”

“Kullanma Kılavuzu” (1)
Pil paketi

Kamera toza, su damlamasına veya suya
dayanıklı değildir. Bkz. “Kameranızın taşınması
hakkında” (s. 87).
Menü öğeleri, LCD panel ve lens


Yalnızca DCR-SX20EK için*
 Bellek kartı (4GB)**
* Ambalaj kutusundaki model adından emin
olun.
Gri renkteki menü öğeleri, geçerli kayıt veya
oynatma koşullarında kullanılmaz.
LCD ekran son derece hassas bir teknolojiyle
imal edildiği için, piksellerin %99,99’undan
fazlası etkin bir şekilde kullanılır. Buna karşılık,
LCD ekran üzerinde sabit küçük siyah noktalar
ve/veya parlak noktalar (beyaz, kırmızı, mavi
veya yeşil) görülebilir. Bu noktalar, üretim
sürecinin normal bir sonucudur ve kayıt
işlemini hiçbir şekilde etkilemez.
** Ortam kapasitesini ölçerken, 1 GB, bir

bölümü sistem yönetim ve/veya uygulama
dosyaları için kullanılan 1 milyar bayta eşittir.
Kullanıcının kullanabileceği kapasite yaklaşık
3,83 GB’tır.
Bu kamera ile kullanılabilecek bellek kartı için
19. sayfaya bakın.
Siyah noktalar
Kameranın kullanımı

Kamerayı aşağıda gösterilen parçalarından ve
soket kapaklarından tutmayın.
Beyaz, kırmızı, mavi, yeşil noktalar

LCD ekran

LCD ekranın veya lensin uzun süre doğrudan
güneş ışınlarına maruz kalması arızalara yol
açabilir.
Kamerayı güneşe çevirmeyin. Aksi takdirde
kameranız arızalanabilir. Güneş görüntülerini
gün batımı gibi ışığın güçlü olmadığı saatlerde
çekin.
Dil ayarlarının değiştirilmesi

TR
Kullanım prosedürlerinin açıklanması için
her dilde ekran görüntüleri kullanılmıştır.
Gerektiğinde kamerayı kullanmaya başlamadan
önce ekran dilini değiştirebilirsiniz (s. 16).
Kayıt





Bir kartı kameranız ile ilk kez kullanırken,
uygun çalışma için bellek kartınızı kameranız
ile biçimlendirmeniz önerilir (s. 67).
Bellek kartı biçimlendirildiğinde, kayıtlı tüm
veriler silinir ve kurtarılamaz. Önemli bilgileri
önceden bilgisayarınıza vb. kaydedin.
Kayıt yapmaya başlamadan önce, görüntü
ve sesin herhangi bir problem yaşanmadan
kaydedilebildiğinden emin olmak için kayıt
işlevini test edin.
Kameranın, kayıt ortamının vb. arızalanması
nedeniyle kayıt veya oynatma işlevinin
çalışmaması durumunda kayıt içeriğinin
kurtarılması mümkün değildir.
Televizyon renk sistemleri ülkeye/bölgeye
göre farklılıklar gösterir. Kayıtları televizyonda
görüntülemek için PAL sistemi bulunan bir
televizyon kullanmalısınız.
Televizyon programları, filmler, video
kasetleri ve diğer materyaller telif hakkıyla
korunuyor olabilir. Bu tür materyallerin izinsiz
kaydedilmesi, telif hakkı kanunlarına aykırı
olabilir.
Oynatma ile ilgili not


Kameraya kaydedilmiş görüntüler başka
aygıtlarda düzgün oynatılamayabilir.
Benzer şekilde diğer aygıtlara kaydedilmiş
görüntüler de bu kamerada düzgün
oynatılamayabilir.
SD bellek kartlarına kaydedilmiş filmler diğer
üreticilerin A/V donanımlarında oynatılamaz.
Pil paketi/AC Adaptörü ile ilgili notlar


Kamera/pil paketi sıcaklığıyla ilgili not

Görüntü verilerinizin kaybolmasını önlemek
için çektiğiniz tüm görüntüleri düzenli olarak
harici bir kayıt ortamına aktarın. Örneğin,
bilgisayarınızdaki DVD-R sürücüsünü
kullanarak görüntü verilerinizi bir diske
yazabilirsiniz. Ayrıca, bir DVD/HDD kaydedici
veya bir VCR kullanarak da görüntü verilerinizi
kaydedebilirsiniz (s. 49).
Kamera veya pil paketi sıcaklığı çok
yükseldiğinde veya düştüğünde kameranın
koruma özellikleri etkinleştirildiği için
kamerayla kayıt yapamayabilir veya görüntüleri
oynatamayabilirsiniz. Bu durumda LCD
ekranda bir gösterge görüntülenir (s. 77).
Kamera bilgisayara veya aksesuarlara
bağlıyken


Kameranın kayıt ortamını bir bilgisayar
kullanarak biçimlendirmeye çalışmayın. Aksi
takdirde kameranız düzgün çalışmayabilir.
Kamerayı bir kablo yardımıyla başka bir
cihaza bağlarken konektör fişinin doğru yönde
takıldığından emin olun. Fişin terminale
zorlanarak takılması, terminale zarar verir ve
kameranızın arızalanmasına yol açabilir.
Görüntü kaydedemiyor/
oynatamıyorsanız, [ORTM.BÇMLNDRM.]
işlemini uygulayın

Çektiğiniz tüm görüntü verilerini
kaydedin

Pil paketini veya AC Adaptörünü çıkarmadan
önce, kameranın kapalı olduğundan emin olun.
Kamerayı ve DC fişini sıkıca tutarak AC
Adaptörünü kameradan çıkarın.
Uzun süre görüntü kaydı/silme işlemini
yinelerseniz, kayıt ortamında veri parçalanması
meydana gelebilir. Görüntüler kaydedilemez
veya yeni görüntüler çekilemez. Böyle bir
durumda, önce görüntülerinizi harici bir
(MENU)
ortama kaydedin ve ardından
 [Tümünü göster]  [ORTM.
BÇMLNDRM.] ( [ORTAMI YÖNET]
kategorisi altında)  istenen ortam (DCRSR15E/SR20E)  [EVET]  [EVET] 
öğelerini seçerek [ORTM.BÇMLNDRM.]
gerçekleştirin.
İsteğe bağlı aksesuarla ilgili notlar


Orijinal Sony aksesuarları kullanmanızı
öneririz.
Bu ürünlerin bulunabilirliği ülkeye/bölgeye
bağlıdır.
TR
Bu kılavuzdaki resim, çizim ve ekran
görünümleri hakkında



Bu kılavuzda örnek olarak kullanılan resimler
dijital fotoğraf makinesi ile çekilmiştir ve bu
nedenle kameranıza ait gerçek resimlerden
ve ekran göstergelerinden farklı olabilir.
Kameranızın resimleri ve ekran göstergesi,
daha kolay anlaşılması için büyütülmüş veya
sadeleştirilmiştir.
Bu kılavuzda, kameranızın dahili sabit diski
(DCR-SR15E/SR20E) ve bellek kartı “kayıt
ortamı” olarak adlandırılacaktır.
Kameranın ve aksesuarlarının tasarımı ve
teknik özellikleri önceden herhangi bir
bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
Kullanımla ilgili notlar



Kameranızın model adından emin olun


Bir özellik modeller arasında farklı olduğu
zaman, bu kılavuzda model adı belirtilir.
Kameranızın altında yazılı olan model adından
emin olun.
Bu seriye ait özelliklerin temel farkları aşağıdaki
gibidir.
Kayıt
ortamı
DCRSR15E
DCRSR20E
DCRSX15E
DCRSX20E
TR
Dahili
sabit disk
+ bellek
kartı
Bellek
kartı
USB
Dahili
girişi
kayıt
ortamının
kapasitesi
80 GB
Sadece
çıkış
Giriş/
çıkış
Sadece

çıkış
Giriş/
çıkış
Aşağıdakileri yapmayın, aksi takdirde kayıt
ortamı hasar görebilir, kaydedilen görüntülerin
oynatılması mümkün olmayabilir veya
kaybolabilir veya başka arızalar ortaya çıkabilir.
 Erişim lambası (s. 19) yanıkken veya yanıp
sönerken bellek kartını çıkarmayın
 POWER lamba (s. 14) veya erişim lambası
(s. 19) yanıkken veya yanıp sönerken pil
paketi ya da AC Adaptörünü kameradan
çıkarmayın veya kamerayı şok ya da titreşime
maruz bırakmayın
Omuz kayışı kullanırken (ayrı olarak satılır),
kamerayı bir nesneye çarpmamaya dikkat edin.
Kameranızı çok yüksek sesli alanlarda
kullanmayın (DCR-SR15E/SR20E).
Düşme sensörü hakkında (DCR-SR15E/
SR20E)

Dahili sabit diski düşürmenin oluşturacağı
şok etkisinden korumak için, kamera bir
düşme sensörü işlevine sahiptir (s. 70). Düşme
durumunda veya yer çekimsiz bir ortamda
bu işlev etkinleştirildiğinde oluşan blok sesi
de kaydedilebilir. Düşme sensörü arka arkaya
düşme olayları algılarsa, kayıt/oynatma işlemi
durabilir.
Kameranın yüksek irtifalarda
kullanılması ile ilgili not (DCR-SR15E/
SR20E)

5.000 metreden daha yüksek olan düşük
basınçlı alanlarda kamerayı açmayın. Aksi
takdirde kameranızın dahili sabit disk
sürücüsüne zarar verebilirsiniz.
Çalışma akışı
Başlarken (s. 11)
Güç kaynağını ve kayıt ortamını hazırlayın.
Film ve fotoğraf kaydı (s. 20)
Film kaydı  s. 21
 Kayıt modunun değiştirilmesi (s. 25)
 Yaklaşık kayıt süresi (ORTAM BİLGİSİ, s. 67)
Fotoğraf çekimi  s. 23
Film ve fotoğrafların oynatılması
Kamerada oynatma  s. 27
Görüntülerin televizyonda izlenmesi  s. 33
Görüntülerin kaydedilmesi
Film ve fotoğrafların bir bilgisayara kaydedilmesi
Film ve fotoğrafların harici bir ortama kaydedilmesi  s. 46
Görüntülerin bir DVD yazıcı/kaydedici ile kaydedilmesi  s. 49
Filmlerin ve fotoğrafların silinmesi (s. 35)
Bilgisayarınıza veya bir diske kaydedilen görüntü verilerini
silerseniz, boş kayıt ortamına yeni görüntüler kaydedebilirsiniz.
TR
Başarılı kayıt için tavsiyeler
 Kayıtta iyi sonuçlar elde etmek için
Kameranızı sabit tutun
Kamerayı tutarken vücudunuzun üst kısmını dik tutun ve
kollarınızı gövdenize yakın tutun.
SteadyShot işlevi kamera sarsıntılarına karşı etkilidir, ancak yine
de kameranın hareket ettirilmemesi oldukça önemlidir.
Ani zumlardan kaçının
Zum işlevini yavaş ve yumuşak bir şekilde kullanın. Ayrıca, çok
fazla zum kullanmayın. Aşırı zum yapmak, çektiğiniz filmleri
izleyenlerin yorulmalarına neden olabilir.
Geniş alan hissi uyandırın
Kaydırma tekniğini kullanın. Sabit durun ve gövdenizin üst
kısmını yavaşça döndürerek kamerayı yatay olarak hareket
ettirin. Dönme hareketinizin sonuna geldiğinizde, etkiyi
artırmak için bir süre hareket etmeden bekleyin.
Filmleri anlatımla vurgulayın
Filmlerinizi sesli kaydetmeye önem verin. Öyküleyerek çekim
yapın veya çekim sırasında çekilen kişiyle konuşun.
Kaydı yapan kişi, kameraya çekilen kişiden daha yakın
olduğundan sesinizi dengeli şekilde kullanın.
Aksesuar kullanın
Kamera aksesuarlarından yararlanın.
Örneğin, zaman atlamalı görüntüler elde etmek veya ışığın loş
olduğu havai fişek gösterilerinde veya gece partilerinde güzel
çekimler yapmak için tripod kullanabilirsiniz. Her zaman
yanınızda yedek piller bulundurun, böylece pilin azalmasından
endişe etmeden çekime devam edebilirsiniz.
TR
 Yararlı kayıt teknikleri
Yakın çekimde çiçekler
Loş ışıklı ortamda kayıt
Havai fişekleri veya bir gün batımını
tüm ihtişamıyla çekmek
Golf vuruşunuzu kontrol edin
PORTRE (59)
TELE MAKRO (61)
VİDEO IŞIĞI (26)
SPOR (59)
HAVAİ FİŞEK (59)
GÜNEŞ BTŞ.DĞŞ. (59)
TR
İçindekiler
Önce bu bölümü okuyun.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Kullanımla ilgili notlar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Çalışma akışı.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Başarılı kayıt için tavsiyeler.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Başlarken
1. Adım: Pil paketinin şarj edilmesi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Adım: Gücün açık konuma getirilmesi ve saat ve tarih ayarı.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Çoklu seçicinin kullanımı.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dil ayarlarının değiştirilmesi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Adım: Kayıt ortamının hazırlanması.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filmler için kayıt ortamının seçilmesi (DCR-SR15E/SR20E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fotoğraflar için kayıt ortamının seçilmesi (DCR-SR15E/SR20E).. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bellek kartını takma.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
14
16
16
17
17
18
18
Kayıt/Oynatma
Kayıt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Film kaydı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Fotoğraf çekimi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Film ve fotoğraf çekimi için kullanılabilecek yararlı işlevler.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Zumlama.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Kayıt modunun seçilmesi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
VİDEO IŞIĞI kullanımı.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Arkadan aydınlatılan cisimler için pozlamayı ayarlama.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Ayna modunda kayıt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Kamerada oynatma.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Film ve fotoğrafların oynatılması için kullanılabilecek yararlı işlevler.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
İstenilen görüntülerin tarihe göre aranması (Tarih Dizini).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
İstenilen sahnenin küçük sahne resimlerine göre aranması (Film Şeridi Dizini)
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
İstenilen sahnenin yüzlere göre aranması (Yüz Dizini).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Bir fotoğraf dizisinin oynatılması (Slayt gösterisi).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Görüntülerin televizyonda izlenmesi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
TR
Kameranızın doğru şekilde kullanılması
35
37
39
40
41
41
42
44
44
44
İçindekiler
Filmlerin ve fotoğrafların silinmesi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaydedilen filmlerin ve fotoğrafların korunması (Koruma).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bir filmin bölünmesi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filmden fotoğraf yakalama (DCR-SR15E/SR20E/SX20E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dahili kayıt ortamındaki filmlerin ve fotoğrafların çoğaltılması veya bellek kartına
kopyalanması (DCR-SR15E/SR20E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filmlerin çoğaltılması.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fotoğrafların kopyalanması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filmlerin Oynatma Listesinin kullanımı.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oynatma Listesinin oluşturulması .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oynatma Listesinin oynatılması.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Görüntülerin harici bir cihaza kaydedilmesi
Görüntülerin harici bir ortama kaydedilmesi (DOĞRUDAN KOPYA).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bir DVD yazıcı/kaydedici ile disk oluşturma.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayrı DVD yazıcı DVDirect Express ile disk oluşturma.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DVDirect Express dışındaki bir DVD yazıcı vb. ile disk oluşturma.. . . . . . . . . . . . . . .
Kayıt cihazıyla disk oluşturma vb... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
49
49
51
52
Kameranın özelleştirilmesi
Menüleri kullanma.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menülerle çalışma.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MENÜM öğesinin kullanımı.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPTION MENU öğesinin kullanımı.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menü listeleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MANUEL AYARLAR (Sahne koşuluna göre ayarlama öğeleri). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÇEKİM AYRLR. (Özelleştirilmiş çekim öğeleri).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KMR.FOTO.AYRLR. (Fotoğraf kaydı için kullanılan öğeler).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OYNATMA (Oynatma ile ilgili öğeler).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DÜZ. (Düzenleme ile ilgili öğeler).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DİĞER (Diğer ayarlarla ilgili öğeler).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORTAMI YÖNET (Kayıt ortamı için kullanılan öğeler).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GENEL AYARLAR (Diğer ayar öğeleri).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
54
55
56
57
59
62
64
65
66
67
67
69
TR
Ek bilgiler
Sorun Giderme.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otomatik tanı ekranı/Uyarı göstergeleri.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kalan film kayıt süresi/çekilebilecek fotoğraf sayısı.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Her pil paketi için tahmini kayıt ve oynatma süresi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yaklaşık film kayıt süresi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Çekilebilecek tahmini fotoğraf sayısı.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kameranın yurt dışında kullanımı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bakım ve önlemler.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bellek kartı hakkında.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“InfoLITHIUM” pil paketi hakkında.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kameranızın taşınması hakkında.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
77
81
81
81
82
83
85
85
86
87
Hızlı referans
Ekran göstergeleri.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Parçalar ve kontroller.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
İndeks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
TR
10
Başlarken
1. Adım: Pil paketinin şarj edilmesi
DCR-SR15E/SR20E
DC IN girişi
Pil paketi
CHG (şarj) lambası
AC Adaptörü
Başlarken
Güç kablosu
DC fişi
Elektrik prizine
DCR-SX15E/SX20E
CHG (şarj) lambası
Pil paketi
DC IN girişi
DC fişi
AC Adaptörü
Güç kablosu
Elektrik prizine
“InfoLITHIUM” pil paketini (V serisi) ancak kameraya taktıktan sonra şarj edebilirsiniz.
TR
11
 Notlar
V serisi dışında başka bir “InfoLITHIUM” pil paketini kameraya takamazsınız.

1
2
3
LCD ekranı kapatarak kameranızı kapatın.
Pil paketini yerine oturana kadar ok yönünde kaydırarak takın.
AC Adaptörünü ve güç kablosunu kameranıza ve elektrik prizine takın.
4

DC fişindeki  işaretini DC IN jakıyla hizalayın.
CHG (şarj) lambası yanacak ve şarj işlemi başlayacaktır. Pil paketi tamamen şarj
edildiğinde CHG (şarj) lambası söner.
Pil şarj edildiğinde AC Adaptörünü kameranızın DC IN jakından çıkarın.



İpuçları
Kaydetme ve oynatma süreleri için 81. sayfaya bakın.
Kameranız açıkken, kalan yaklaşık pil gücü miktarını LCD ekranın sol üst köşesindeki kalan pil
göstergesinden kontrol edebilirsiniz.
Şarj süresi
Şarjı tamamen boşalmış bir pil paketinin tamamen şarj edilmesi için gereken yaklaşık süre
(dk.).
Pil paketi
NP-FV30 (ürünle
verilir)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100

TR
12
Şarj süresi
115
155
195
390
Süreler kamera 25 C’de şarj edilirken ölçülmüştür.
10 C ila 30 C önerilir.
Pil paketini çıkarmak için
LCD ekranı kapatın. BATT (pil) çıkarma kolunu kaydırın () ve pil paketini çıkarın ().
Duvardaki prizi güç kaynağı olarak kullanmak için
Başlarken
“1. Adım: Pil paketinin şarj edilmesi” ile aynı bağlantıları yapın. Pil paketi kameraya takılı olsa
bile pil paketinin şarjı azalmaz.
Pil paketinin yurt dışında şarj edilmesi
Kamera ile verilen AC Adaptörünü AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz aralığında kullanarak pili
istediğiniz ülkede/bölgede şarj edebilirsiniz.
 Notlar
Bunun için elektronik voltaj transformatörü kullanmayın.

Pil paketi ile ilgili notlar



Pil paketini çıkarmadan veya AC Adaptörünün bağlantısını kesmeden önce, LCD ekranı kapatın ve
POWER lamba (s. 14) ve erişim lambasının (s. 19) kapalı olduğundan emin olun.
Aşağıdaki koşullarda şarj yapılırken CHG (şarj) lambası yanıp söner:
 Pil paketi doğru şekilde takılmamışsa.
 Pil paketi zarar görmüşse.
 Pil paketinin sıcaklığı düşükse.
Pil paketini kameranızdan çıkarın ve sıcak bir yere koyun.
 Pil paketinin sıcaklığı yüksekse.
Pil paketini kameranızdan çıkarın ve serin bir yere koyun.
Varsayılan ayarlara göre, yaklaşık 5 dakika boyunca hiçbir işlem yapılmazsa, pil tasarrufu sağlanması için
kamera otomatik olarak kapalı konuma alınacaktır ([OTO.KAPANMA], s. 70).
AC Adaptörü ile ilgili notlar



AC Adaptörünü kullanırken yakındaki bir elektrik prizinden yararlanın. Kameranızı kullandığınız sırada
herhangi bir arıza oluşursa, AC Adaptörünü hemen prizden çekin.
AC Adaptörünü duvar ile mobilyalar arasındaki boşluklar gibi dar alanlarda kullanmayın.
AC Adaptörünün DC fişini veya pil terminalini herhangi bir metal nesneyle kısa devre yaptırmayın. Bu
durum arızaya neden olabilir.
TR
13
2. Adım: Gücün açık konuma getirilmesi ve saat ve
tarih ayarı
1
Kameranızın LCD ekranını açın.
Kameranız açılır.
POWER lambası
2
Çoklu seçicinin / tuşuyla / seçimini yapıp istediğiniz coğrafi
bölge aydınlanana dek çoklu seçicinin ortasına basmaya devam ederek
istediğiniz coğrafi bölgeyi seçin.
Çoklu seçici


3
Çoklu seçiciyi kullanma ile ilgili ayrıntılar için 16. sayfaya bakın.
(MENU)  [Tümünü göster]
Tarihi ve saati tekrar ayarlamak için çoklu seçiciyi kullanarak
 [SAAT/ DİL AYR.] ( [GENEL AYARLAR] kategorisi altında)  [SAAT AYARI] öğesini
/
öğesini seçin.
seçin. Öğe ekranda değilse, öğe görünene kadar
Çoklu seçicinin  kısmıyla [İLERİ] öğesini seçtikten sonra çoklu seçicinin
ortasına basın.
TR
14
4
Çoklu seçicinin / kısmıyla [YAZ SAATİ] ayarını seçin ve çoklu seçicinin
ortasına basın.
5
6
[YAZ SAATİ] seçeneğini [AÇIK] olarak ayarlarsanız, saat ayarı 1 saat ilerler.
Başlarken
Çoklu seçicinin  kısmıyla [İLERİ] öğesini seçtikten sonra çoklu seçicinin
ortasına basın.
Aşağıdaki prosedürü tekrarlayarak tarihi ve saati ayarlayın.
Çoklu seçicinin / kısmıyla istediğiniz öğeyi vurgulayın.
Çoklu seçicinin / kısmıyla ayar değerini seçin ve çoklu seçicinin ortasına basın.
7
Çoklu seçicinin  kısmıyla [İLERİ] 
seçicinin ortasına basın.
öğesini seçtikten sonra çoklu
Saat çalışmaya başlayacaktır.
 Notlar
Kayıt sırasında tarih ve saat görüntülenmez, ancak otomatik olarak kayıt ortamına kaydedilir ve oynatma
(MENU)  [Tümünü göster] 
sırasında görüntülenebilir. Tarihi ve saati görüntülemek için
[OYNATMA] kategorisi altında)  [VERİ KODU]  [TARİH/SAAT] 
[OYNATMA AYRLR.] (


öğesini seçin.

(MENU)  [Tümünü göster]  [SES/GRNT.AYRLR.] ( [GENEL AYARLAR] kategorisi


öğesini seçerek işlemler sırasında duyulan
altında)  [BİP]  [KAPALI] 
bip seslerini kapatabilirsiniz.

TR
15
Gücün kapatılması
LCD ekranı kapatın. POWER lambası birkaç saniye yanıp söner ve güç kapatılır.
Çoklu seçicinin kullanımı
Çoklu seçici
 Çoklu seçicinin /// yönleriyle istediğiniz düğmeyi aydınlatın.
 Seçiminizi onaylamak için çoklu seçicinin ortasına basın.
Dil ayarlarının değiştirilmesi
Mesajların belirtilen dilde görüntülenmesi için ekran görünümlerini değiştirebilirsiniz.
(MENU)  [Tümünü göster]  [SAAT/ DİL AYR.] ( [GENEL AYARLAR]


öğelerini
kategorisi altında)  [ DİL AYARI]  istediğiniz dil 
seçin.
TR
16
3. Adım: Kayıt ortamının hazırlanması
Kullanılabilecek kayıt ortamı kameranıza göre değişiklik gösterir. Aşağıdaki simgeler
kameranızın ekranında görüntülenir.
DCR-SX15E/SX20E:
Bellek kartı
DCR-SR15E/SR20E:
*
Dahili sabit disk
Bellek kartı
* Varsayılan ayarda, hem filmler hem de fotoğraflar bu kayıt ortamına kaydedilir. Kayıt, oynatma ve
düzenleme işlemlerini seçilen ortamda gerçekleştirebilirsiniz.
Çoklu seçici
Başlarken

/// ile seçim yaptıktan sonra çoklu seçicinin ortasındaki düğmeye basarak seçiminizi onaylayın.
İpuçları
Film kayıt süresi için 81. sayfaya bakın.
Çekilebilecek fotoğraf sayısı için 82. sayfaya bakın.



Filmler için kayıt ortamının seçilmesi (DCR-SR15E/SR20E)

(MENU)  [Tümünü göster]  [ORTAM AYARLARI] ( [ORTAMI
YÖNET] kategorisi altında)  [FİLM ORTM.AYARI] öğesini seçin.
[FİLM ORTM.AYARI] ekranı görüntülenecektir.
 İstediğiniz kayıt ortamını seçin.
 [EVET] 
öğesini seçin.
Kayıt ortamı değişecektir.
TR
17
Fotoğraflar için kayıt ortamının seçilmesi (DCR-SR15E/SR20E)

(MENU)  [Tümünü göster]  [ORTAM AYARLARI] ( [ORTAMI
YÖNET] kategorisi altında)  [FOTO.ORT.AYARI] öğesini seçin.
[FOTO.ORT.AYARI] ekranı görüntülenecektir.
 İstediğiniz kayıt ortamını seçin.
 [EVET] 
öğesini seçin.
Kayıt ortamı değişecektir.
Kayıt ortamı ayarlarını kontrol etmek için
Film veya fotoğraf çekim modunda kayıt yaparken, kayıt ortamı simgesi ekranın sağ üst
köşesinde görüntülenir.
Kayıt ortamı simgesi

LCD ekranda görüntülenen simge, kullandığınız kameraya bağlı olarak farklılık gösterir.
Bellek kartını takma
 Notlar
 Filmleri ve/veya fotoğrafları bellek kartına (DCR-SR15E/SR20E) kaydetmek için kayıt ortamını [BELLEK
KARTI] olarak değiştirin.
Kameranız ile birlikte kullanılabilen bellek kartı tipleri




 Notlar
MultiMediaCard kullanılamaz.
 SDXC bellek kartlarına kaydedilmiş görüntüler, bu kameraya USB kablo ile bağlı exFAT* uyumlu
olmayan bilgisayarlarda, AV bileşenlerinde vb. oynatılamaz veya bu öğelere alınamaz. Bağlı aygıtların
exFAT uyumlu olduklarını önceden kontrol edin. exFAT ile uyumlu olmayan bir aygıtı bağlarsanız,
yeniden başlatma ekranı görünebilir. Yeniden başlatma işlemini asla gerçekleştirmeyin, aksi takdirde tüm
kaydedilmiş içerikler kaybolacaktır.
* exFAT, SDXC bellek kartlarında kullanılan dosya sistemidir.

TR
18
Bu kamera ile yalnızca “Memory Stick PRO Duo”, “Memory Stick PRO-HG Duo”, SD bellek kartları (Sınıf
2 veya daha hızlı), SDHC bellek kartları (Sınıf 2 veya daha hızlı) ve SDXC bellek kartları (Sınıf 2 veya
daha hızlı) kullanılabilir. Tüm bellek kartlarının çalışması garanti edilmez.
32 GB’ye kadar “Memory Stick PRO Duo” ve 64 GB’ye kadar SD bellek kartları test edilmiş ve
kameranızla çalıştıkları kanıtlanmıştır.
“Memory Stick PRO Duo” üzerine kayıt yaparken 512 MB veya üzeri “Memory Stick PRO Duo”
kullanmanız önerilir.
Bu kılavuzda, “Memory Stick PRO Duo” ve “Memory Stick PRO-HG Duo” ortamları “Memory Stick
PRO Duo” olarak, SD bellek kartları, SDHC bellek kartları ve SDXC bellek kartları da SD bellek kartları
olarak ifade edilmiştir.
Kameranız ile birlikte kullanılabilen bellek kartı boyutları


Yalnızca standart “Memory Stick” boyutunun yaklaşık yarısı büyüklüğündeki “Memory Stick Duo” ve
standart boyutlu SD bellek kartları kullanılabilir.
Bellek kartına veya bellek kartı adaptörüne etiket vb. yapıştırmayın. Aksi takdirde arıza meydana gelebilir.
Kapağı açın, bellek kartının çentikli köşesini çizimde gösterilen şekilde
yönlendirin ve yerine oturana kadar bellek kartı yuvasına yerleştirin.

Bellek kartını taktıktan sonra kapağını kapatın.
Başlarken
Erişim lambası
Çentikli köşenin yönüne dikkat edin.
Yeni bir bellek kartı takarsanız, [Yeni Resim Veritabanı Dosyası oluştur.] ekranı
görüntülenebilir. Bu durumda [EVET] öğesini seçin. Bellek kartına yalnızca fotoğraf
kaydediyorsanız, [HAYIR] öğesini seçin.

Bellek kartının yönünün doğru olduğunu doğrulayın. Bellek kartını zorlayarak yanlış yönde
takarsanız, bellek kartı, bellek kartı yuvası veya görüntü verileri bozulabilir.
 Notlar
[Yeni Resim Veritabanı Dosyası oluşturulamadı. Yeterli boş alan olmayabilir.] görüntülenirse,
(MENU)  [Tümünü göster]  [ORTM.BÇMLNDRM.] ( [ORTAMI YÖNET] kategorisi
öğelerini seçerek
altında)  [BELLEK KARTI] (DCR-SR15E/SR20E)  [EVET]  [EVET] 
bellek kartını başlatın.

Bellek kartını çıkarmak için
Kapağı açın ve bellek kartını tek seferde hafifçe itin.


Kayıt sırasında kapağı açmayın.
Bellek kartını takarken veya çıkartırken bellek kartının fırlayıp düşmemesine dikkat edin.
TR
19
Kayıt/Oynatma
Kayıt
Varsayılan ayarda, filmler aşağıdaki kayıt ortamlarına kaydedilir.
DCR-SX15E/SX20E: Bellek kartı
DCR-SR15E/SR20E: Dahili sabit disk
İpuçları
Kayıt ortamının değiştirilmesi konusunda bkz. sayfa 17 (DCR-SR15E/SR20E).


Lens kapağını açmak için
Açmak için LENS COVER düğmesini kaydırın.
İpuçları
Kaydı bitirdiğinizde veya görüntü izlerken lens kapağını kapalı tutun.


1
El kayışını takın.
DCR-SR15E/SR20E
DCR-SX15E/SX20E
TR
20
2
Kameranızın LCD ekranını açın.
Kameranız açılır.

Kayıt modlarını MODE düğmesine basarak değiştirebilirsiniz. İstenen mod simgesi görünene dek
MODE düğmesine basın.
MODE düğmesi
(Film): Bir film kaydı
yaparken
Film kaydı
Kayıt/Oynatma
Kaydı başlatmak için START/STOP düğmesine basın.
START/STOP düğmesi
[BEKL.]  [KAYIT]
Kaydı durdurmak için START/STOP düğmesine tekrar basın.
TR
21

Kameranızı açtığınızda veya kayıt (film/fotoğraf)/oynatma moduna geçtiğinizde LCD panelindeki
simgeler ve göstergeler yaklaşık 3 saniye boyunca görüntülenir, sonra kaybolur. Simge ve göstergeleri
yeniden görüntülemek için çoklu seçiciye basın.
yaklaşık 3 sn
sonra
 Notlar
Film kaydederken LCD ekranı kapatırsanız, kamera kayıt yapmayı durdurur.
 Filmler sürekli olarak en fazla 13 saat boyunca kaydedilir.
 Bir film dosyasının boyutu 2 GB’yi aştığında otomatik olarak başka bir film dosyası oluşturulur.
 Kamerayı çalıştırdıktan sonra kayıt yapmaya başlayabilmeniz için birkaç saniye geçmesi gerekir. Bu süre
boyunca kameranızla işlem yapamazsınız.
 Kayıt bittikten sonra kayıt ortamına veri yazılmaya devam ediliyorsa aşağıdaki durumlar gösterilir. Bu
süre boyunca kamerayı darbe veya sarsıntıya maruz bırakmayın veya pil ya da AC Adaptörü çıkarmayın.
 Erişim lambası (s. 19) yanar veya yanıp söner
 LCD ekranın sağ üst köşesindeki ortam simgesi yanıp söner

İpuçları
Bir yüz algılandığında beyaz bir çerçeve görünür ve yüzün çevresindeki görüntü kalitesi otomatik olarak
optimize edilir ([YÜZ ALGILAMA], s. 63).
Kaydedilen filmlerden fotoğraflar elde edebilirsiniz (DCR-SR15E/SR20E/SX20E) (s. 40).
Kaydedilebilir film kayıt süresi için 81. sayfaya bakın.
(MENU)  [Tümünü göster]  [ORTAM BİLGİSİ] ( [ORTAMI YÖNET] kategorisi altında)
öğesini seçerek kayıt süresini ve kalan tahmini kapasiteyi vb. kontrol edebilirsiniz.
Kameranızın LCD ekranı, kaydedilen görüntüleri tüm ekranda görüntüleyebilir (tam piksel ekran).
Ancak bu, tam piksel ekran için uygun olmayan bir TV’de oynatılırken görüntülerin üst, alt, sağ ve sol
kenarlarının hafifçe kırpılmasına neden olabilir. Bu durumda [REHBER ÇERÇ.] ayarını [AÇIK] olarak
yapın (s. 62) ve ekranda görüntülenen dış çerçeveyi bir kılavuz gibi kullanarak görüntüleri kaydedin.
[ STEADYSHOT] varsayılan ayarda [AÇIK] olarak ayarlanır.
LCD panelin açısını ayarlamak için önce LCD paneli kamera ile 90 derece yapacak şekilde açın () ve
ardından açıyı ayarlayın ().








 90 derece (maks.)
 180 derece (maks.)
TR
22
 Kamera ile 90
derecelik açı
Kayıt sırasında veri kaydı
Kayıt tarihi, saati ve durumu otomatik olarak kayıt ortamına kaydedilir. Bu bilgiler kayıt
sırasında görüntülenmez. Ancak, oynatma sırasında bu bilgileri [VERİ KODU] olarak
(MENU)  [Tümünü göster] 
kontrol edebilirsiniz. Bunları görüntülemek için,
[OYNATMA AYRLR.] ( [OYNATMA] kategorisi altında)  istediğiniz bir ayar 

öğesini seçin.

Fotoğraf çekimi
Varsayılan ayarda, fotoğraflar aşağıdaki kayıt ortamına kaydedilir.
DCR-SX15E/SX20E: Bellek kartı
DCR-SR15E/SR20E: Dahili sabit disk
İpuçları
Kayıt ortamının değiştirilmesi konusunda bkz. sayfa 17 (DCR-SR15E/SR20E).


(Fotoğraf ) simgesi görünene dek MODE düğmesine basın.
Kayıt/Oynatma

LCD ekran fotoğraf kaydı moduna geçer ve ekran en boy oranı 4:3 olur.
(Fotoğraf): Bir
fotoğraf çekerken
TR
23
 Odaklamayı ayarlamak için PHOTO düğmesine hafifçe dokunun, ardından
fotoğraf çekmek için aynı düğmeye normal şekilde basın.
Yanıp söner  Sabit yanar
simgesinin kaybolması, fotoğrafın kaydedildiğini gösterir.
İpuçları
Çekilebilecek fotoğraf sayısı için bkz. sayfa 82.
(MENU)  [Tümünü göster]  [ RESİM BOY.]
Görüntü boyunu değiştirmek için,

( [KMR.FOTO.AYRLR.] kategorisi altında)  istediğiniz bir ayar öğesini 



TR
24
seçin.
Film ve fotoğraf çekimi
için kullanılabilecek
yararlı işlevler
Zumlama
Otomatik zum düğmesiyle, resimleri
orijinal boyutun 50 katına kadar
büyütebilirsiniz.
İpuçları
Daha fazla zum yapmak isterseniz [
ZUM] (s. 64) ayarını yapabilirsiniz.


DİJİTAL
Kayıt modunun seçilmesi
Film kaydetmek için 3 düzey arasından
bir kayıt modu seçebilirsiniz. Ortamın
kayıt süresi, kayıt moduna göre değişiklik
gösterebilir. Varsayılan ayarda, [ KAYIT
MODU] özelliği [SP] olarak ayarlıdır.
Uzun süreli kayıt
Yüksek kaliteli kayıt
Kayıt/Oynatma
Daha geniş görüş açısı
(Geniş açı)
Yakın açı
(Telefoto)
Zum işlemini daha yavaş yapmak için
otomatik zum düğmesini hafifçe hareket
ettirin. Daha hızlı zum yapmak için ise
düğmeyi daha hızlı hareket ettirin.
 Notlar
 Otomatik zum düğmesi T (Telefoto) tarafına
ayarlıyken, SteadyShot özelliği görüntünün
bulanıklığını istenen ölçüde azaltamayabilir.
 Parmağınızı otomatik zum düğmesinin
üstünde tuttuğunuzdan emin olun. Parmağınızı
otomatik zum düğmesinden çektiğiniz takdirde,
otomatik zum düğmesinin çalışma sesi de
kaydedilebilir.
 Net odaklamanın sağlanması için kamera ile
çekilen cisim arasındaki minimum mesafe,
geniş açıda yaklaşık 1 cm ve telefotoda yaklaşık
150 cm olmalıdır.
(MENU)  [Tümünü
göster]  [ KAYIT MODU]
[ÇEKİM AYRLR.] kategorisi
(
altında) öğesini seçin.

 İstediğiniz bir ayarı seçin.
Yüksek kaliteli görüntüler kaydetmek
istiyorsanız, HQ modunu seçin ya
da daha uzun süre film kaydetmek
istiyorsanız LP modunu seçin.


öğesini seçin.
TR
25
 Notlar
Filmler MPEG-2 formatında kaydedilir.
 Aşağıdaki görüntü kalitelerini seçebilirsiniz.
“9M” gibi değerler ortalama bit hızıdır ve “M”
ise “Mbps” anlamına gelir.
 [HQ] (9M (HQ))
 [SP] (6M (SP)) (varsayılan ayar)
 [LP] (3M (LP))
 LP modunda kayıt yapıyorsanız, filmlerin
kalitesi bozulabilir ya da görüntüyü
oynattığınızda hızlı hareketli sahnelerde blok
halinde kumlanma görülebilir.



Pil paketini kullanabilme süreniz VİDEO IŞIĞI
özelliğini kullandığınızda kısalır.
şeklinde ayarlıyken
VİDEO IŞIĞI işlevi
film kaydettiğinizde, video ışığı açılıp
kapanabilir. Bu durumda, LIGHT düğmesine
öğesini seçin.
üst üste basarak
Arkadan aydınlatılan cisimler için
pozlamayı ayarlama
İpuçları
Her kayıt ortamı için ayrı [ KAYIT MODU]
seçebilirsiniz (DCR-SR15E/SR20E).


VİDEO IŞIĞI kullanımı
VİDEO IŞIĞI’ı kayıt koşullarına göre
kullanabilirsiniz. VİDEO IŞIĞI özelliğini
çekilen cisimden yaklaşık 30 cm ila 150 cm
uzaklıkta kullanmanız önerilir.
Arkadan aydınlatılan cisimlerde pozlamayı
ayarlamak için,  (arka ışık) düğmesine
basarak  öğesini görüntüleyin. Arka
ışık işlevini iptal etmek için,  (arka ışık)
düğmesine tekrar basın.
Ayna modunda kayıt
LED VİDEO IŞIĞI
LIGHT düğmesine her bastığınızda,
gösterge aşağıdaki şekilde değişir.
Gösterge yok (Kapalı) 
(Otomatik) 
(Açık)  ...
VİDEO IŞIĞI özelliğini iptal etmek için
LIGHT düğmesine üst üste basın.
 Notlar
VİDEO IŞIĞI güçlü ışık üretir. VİDEO IŞIĞI
özelliğini kısa mesafede doğrudan gözlerin
önünde kullanmayın.

TR
26
LCD paneli kamerayla 90 derecelik açı
yapacak şekilde açın () ve ardından lens
tarafına doğru 180 derece döndürün ().
İpuçları
Çekilen cisim, LCD ekranda ayna görüntüsü
olarak görüntülenir, ancak normal biçimde
kaydedilir.


Kamerada
oynatma
Varsayılan ayarda, aşağıdaki kayıt ortamına kaydedilen filmler ve fotoğraflar oynatılır.
DCR-SX15E/SX20E: Bellek kartı
DCR-SR15E/SR20E: Dahili sabit disk
İpuçları
Kayıt ortamının değiştirilmesi konusunda bkz. sayfa 17 (DCR-SR15E/SR20E).


1
2
Kameranızın LCD ekranını açın.
Kameranız açılır.
Kayıt/Oynatma
3
(GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER) öğesine basın.
Birkaç saniye içinde VISUAL INDEX ekranı görüntülenecektir.
Bir filmi oynatmak için (Film) ()  istediğiniz bir film () seçin.
Bir fotoğrafı görüntülemek için (Fotoğraf ) ()  istediğiniz bir
fotoğraf () seçin.
Filmler kayıt tarihine göre görüntülenir ve sıralanır.
 MENU ekranına gider

/
: Önceki/sonraki tarihte kaydedilmiş filmleri görüntüler.

/
: Önceki/sonraki filmi görüntüler.
 Kayıt ekranına geri döner.
TR
27

, en son oynatılan veya kaydedilen film veya fotoğraf ile görüntülenir.  ile filmi veya
fotoğrafı seçtiğinizde, daha önce kalan yerden oynatmaya devam edebilirsiniz. (Bellek kartına
kaydedilen fotoğrafta  görünür.)
Filmlerin oynatılması
Kameranız seçilen filmi oynatmaya başlayacaktır.
Ses düzeyi ayarı
Önceki
Sonraki
OPTION
Durdurmak için
Hızlı ileri sarmak için
Hızlı geri sarmak için
Durdurmak/oynatmak
için
İpuçları
Seçilen filmden son filme kadar olan filmler oynatıldığında VISUAL INDEX ekranına geri dönülür.
/
düğmesini seçerek filmlerin daha yavaş oynamasını
Oynatmayı durdurduğunuzda
sağlayabilirsiniz.
/
öğesini seçmeye devam ederseniz, filmler orijinal oynatma hızının
Oynatma sırasında
yaklaşık 5 katı  yaklaşık 10 katı  yaklaşık 30 katı  yaklaşık 60 katı daha hızlı oynayacaktır.
(MENU)  [Tümünü göster]  [VISUAL INDEX] (
[OYNATMA] kategorisi altında)
öğelerini seçerek VISUAL INDEX öğesini görüntüleyebilirsiniz.
Çekim sırasında çekim tarihi, saati ve çekim koşulları otomatik olarak kaydedilir. Bu bilgiler kayıt
(MENU)  [Tümünü göster]  [OYNATMA AYRLR.]
sırasında görüntülenmez, ancak sırasıyla
[OYNATMA] kategorisi altında)  [VERİ KODU]  istediğiniz bir ayar 


(
öğesini seçerek oynatma sırasında görüntüleyebilirsiniz.






Filmlerin ses seviyesini ayarlamak için
Filmleri oynatırken,

TR
28
 öğesini seçin ve
Ses düzeyini OPTION MENU altında
/
/

ile ayarlayabilirsiniz.
ile ayarlayın.
Fotoğrafların görüntülenmesi
Kameranız seçtiğiniz fotoğrafı görüntüleyecektir.
Önceki
VISUAL INDEX
ekranı açılır
İpuçları
Bellek kartında kayıtlı fotoğraflar görüntülenirken ekranda
Slayt gösterisini
başlatmak/durdurmak
için
Sonraki
OPTION


(oynatma klasörü) görünür.
Kayıt/Oynatma
TR
29
Film ve fotoğrafların
oynatılması için
kullanılabilecek yararlı
işlevler
İstenilen görüntülerin tarihe göre
aranması (Tarih Dizini)
 İstediğiniz görüntü tarihini
seçmek için
/
öğesini ve
ardından
öğesini seçin.
İstenilen görüntüleri tarihe göre etkin bir
şekilde arayabilirsiniz.
Seçilen tarihli görüntüler VISUAL
INDEX ekranında görüntülenecektir.
İpuçları
(MENU)  [Tümünü
Tarih Dizinini
göster]  [GÖRNTLR.GÖSTER]
[OYNATMA] kategorisi altında)
(
 [TARİH DİZİNİ] öğesini seçerek de
görüntüleyebilirsiniz.
[Film Şeridi Dizini]/[Yüz Dizini] ekranında,
ekranın sağ üst tarafındaki tarihi seçerek Tarih
Dizinini görüntüleyebilirsiniz.


 Notlar
Bellek kartında kayıtlı fotoğraflar için Tarih
Dizini işlevi kullanılamaz.


(GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER)
öğesine basın.
VISUAL INDEX ekranı
görüntülenecektir.

 [TARİH DİZİNİ] öğesini
seçin.
VISUAL INDEX ekranına geri dönülecektir
TR
30

İstenilen sahnenin küçük sahne
resimlerine göre aranması (Film
Şeridi Dizini)
Filmler belirli bölümlere ayrılabilir ve her
bölümün ilk sahnesi INDEX ekranında
görüntülenir. Bir filmi seçtiğiniz sahneden
başlayarak oynatabilirsiniz.

(GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER)
öğesine basın.
VISUAL INDEX ekranı
görüntülenecektir.

[
seçin.
FİLM ŞERİDİ] öğesini
İstenilen sahnenin yüzlere göre
aranması (Yüz Dizini)
Film kaydedilirken saptanan yüz
görüntüleri INDEX ekranında görüntülenir.
Filmi seçtiğiniz yüz görüntüsünden itibaren
oynatabilirsiniz.
VISUAL INDEX ekranına geri dönülecektir

 İstediğiniz filmi seçmek için
/
öğesini seçin.
 İstediğiniz sahneyi aramak
/
öğesini seçin ve
için
ardından oynatmak istediğiniz
sahneyi seçin.
Kayıt/Oynatma
Filmdeki küçük sahne resimlerinin hangi
aralıkla oluşturulacağını ayarlar.
(GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER)
öğesine basın.
VISUAL INDEX ekranı
görüntülenecektir.

[
YÜZ] öğesini seçin.
VISUAL INDEX ekranına geri
dönülecektir
Oynatma seçilen sahneden başlar.
İpuçları
(MENU) 
Film Şeridi Dizini öğesini
[Tümünü göster]  [GÖRNTLR.GÖSTER]
[OYNATMA] kategorisi altında)
(
 [ FİLM ŞERİDİ] öğesini seçerek de
görüntüleyebilirsiniz.


 İstediğiniz filmi seçmek için
/
öğesini seçin.
TR
31
 İstediğiniz yüz görüntüsünü
aramak için
/
öğesini
seçin ve ardından ilgili sahneyi
görüntülemek üzere istediğiniz
yüz görüntüsünü seçin.
Bir fotoğraf dizisinin oynatılması
(Slayt gösterisi)
Film, seçilen yüz görüntüsünün
bulunduğu sahneden itibaren
oynamaya başlar.
 Notlar
Kayıt koşullarına bağlı olarak, tüm yüzler
algılanamayabilir.
Örneğin: Gözlük veya şapka takmış kişilerin
veya kameraya doğru bakmayan kişilerin
yüzleri saptanamayabilir.
 Yüz Dizininde film aramak için, kayıttan önce
[YÜZ ALGILAMA] ayarını [AÇIK] (s. 63)
(varsayılan ayar) olarak ayarladığınızdan emin
olun.

İpuçları
(MENU)  [Tümünü
Yüz Dizini öğesini
göster]  [GÖRNTLR.GÖSTER]
[OYNATMA] kategorisi altında) 
(
[ YÜZ] öğesini seçerek de
görüntüleyebilirsiniz.


TR
32
Fotoğraf görüntüleme ekranında
öğesini seçin.
Slayt gösterisi, seçilen fotoğraftan
başlayacaktır.
Slayt gösterisini durdurmak için
öğesini seçin.
Slayt gösterisini tekrar başlatmak için
yeniden
İpuçları
(OPTION)
Fotoğraflar görüntülenirken
sekmesi  [SLAYT GÖS.AYARI]

seçimlerini yaparak slayt gösterisinin kesintisiz
oynatılmasını sağlayabilirsiniz. [AÇIK] (sürekli
oynatma) varsayılan ayardır.


öğesini seçin.
Görüntülerin televizyonda izlenmesi
A/V bağlantı kablosunu (ürünle verilir) kullanarak kameranızı TV veya VCR’nin giriş jakına
bağlayın. Bu işlem için, ürünle verilen AC Adaptörünü kullanarak kameranızı elektrik prizine
bağlayın (s. 13). Ayrıca, bağlanacak ürünlerle birlikte verilen kullanım kılavuzlarına da bakın.
TV’ler
VCR’ler
(Kırmızı)
AUDIO
IN
(Beyaz)
VIDEO
(Sarı)
Kayıt/Oynatma
A/V OUT girişi
akışı
 Televizyonun giriş seçicisini kameranızın bağlanacağı giriş konumuna
getirin.
Ayrıntılar için, televizyonunla birlikte verilen kullanım kılavuzlarına bakın.
 Kameranızı A/V bağlantı kablosuyla (ürünle verilir) televizyona bağlayın.
Kameranızı televizyonun giriş jakına bağlayın.
 Filmleri ve fotoğrafları kameranızda oynatın (s. 27).
Kameranın bağlandığı televizyona göre en boy oranını ayarlamak için (16:9/4:3)
(MENU)  [Tümünü göster]  [ÇIKTI AYARLARI] ( [GENEL AYARLAR]


öğesini
kategorisi altında)  [TV TİPİ]  [16:9] veya [4:3] 
seçin.
VCR kullanarak televizyonunuza bağlantı kurarken
A/V bağlantı kablosunu kullanarak kameranızı VCR üzerindeki LINE IN girişine bağlayın.
VCR üzerindeki giriş seçicisini LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 vb.) konumuna getirin.
TR
33
Televizyonunuz monofonik ise (Televizyonda yalnızca bir ses girişi mevcutsa)
A/V bağlantı kablosunun sarı fişini video girişine ve beyaz (sol kanal) ucunu veya kırmızı (sağ
kanal) ucunu televizyonun veya VCR’ın ses girişine bağlayın.
TV/VCR’ınızda 21 pinli adaptör bulunuyorsa (EUROCONNECTOR)
Oynatılacak resimleri görmek için 21 pinli bir adaptör kullanın (ayrı olarak satılır).
TV/VCR
 Notlar
[TV TİPİ] seçeneğini [4:3] olarak ayarladığınızda görüntü kalitesi bozulabilir. Ayrıca kaydedilen ortamın
görüntüsünün en boy oranı 16:9 (geniş) ile 4:3 arasında değiştirildiğinde görüntü titreyebilir.
 Bazı 4:3 televizyonlarda, 4:3 en boy oranında kaydedilen fotoğraflar tam ekran boyutunda
görüntülenemeyebilir. Bu bir arıza değildir.


16:9 (geniş) en boy oranında kaydedilmiş bir görüntüyü 16:9 (geniş) sinyal ile uyumlu olmayan 4:3 bir
televizyonda oynattığınız zaman, [TV TİPİ] değerini [4:3] olarak ayarlayın.
İpuçları
(MENU)  [Tümünü göster] 
Monitör ekranındaki bilgileri (sayaç vb.) kontrol etmek için
[ÇIKTI AYARLARI] ( [GENEL AYARLAR] kategorisi altında)  [GÖR.ÇIKIŞI]  [V-ÇIK./PANEL]


öğesini seçin.



TR
34
Kameranızın doğru şekilde kullanılması
Filmlerin ve
fotoğrafların silinmesi
Kayıt ortamından bazı filmleri ve
fotoğrafları silerek kayıt ortamını
boşaltabilirsiniz.
2
Filmleri silmek için, [ SİL] 
[ SİL] seçimini yapın.

3
Fotoğrafları silmek için, [
[ SİL] seçimini yapın.
SİL] 
Silinecek filmleri veya fotoğrafları
seçerek üzerlerinde işaretini
görüntüleyin.
 Notlar
Görüntüleri sildikten sonra geri
yükleyemezsiniz. Önemli filmleri ve fotoğrafları
önceden kaydedin.
 Görüntüleri silerken pil paketini veya AC
Adaptörünü kameradan çıkarmayın. Aksi
takdirde kayıt ortamı hasar görebilir.
 Bellek kartındaki görüntüleri silerken bellek
kartını çıkarmayın.
 Korunan filmleri ve fotoğrafları silemezsiniz.
Silmeyi denemeden önce, filmlerin ve
fotoğrafların silinmeye karşı korumalarını geri
alın (s. 37).
 Oynatma Listesine eklenen bir filmin silinmesi
durumunda (s. 44), ilgili film Oynatma
Listesinden de silinir.




1
4
Bir küçük resim seçildiğinde görüntüyü
onaylamak için LIGHT (s. 26) öğesine
basın. Bir önceki ekrana dönmek için
öğesini seçin.
 [EVET] 
öğesini seçin.
Kameranızın doğru şekilde kullanılması
İpuçları
OPTION MENU ile oynatma
ekranındaki bir görüntüyü silebilirsiniz.
Kayıt ortamına kaydedilen tüm görüntüleri
silmek ve kayıt ortamındaki tüm kayıt alanını
boşaltmak için ortamı biçimlendirin (s. 67).
Bir dizin ekranında aynı anda birçok görüntüyü
görüntülemenize olanak sağlayan küçük
boyutlu görüntüler “küçük resim” olarak
adlandırılır.



Tüm filmleri/fotoğrafları bir seferde
silmek için
2. adımda [ SİL]  [ TÜMÜNÜ SİL]

 [EVET]  [EVET] 
seçimini yapın.

Tüm fotoğrafları bir seferde silmek için [ SİL]
 [ TÜMÜNÜ SİL]  [EVET]  [EVET]

öğelerini seçin.

(MENU)  [Tümünü
göster]  [SİL] ( [DÜZ.]
kategorisi altında) öğesini seçin.
TR
35
Aynı gün kaydedilmiş tüm filmleri/
fotoğrafları tek bir seferde silmek için
 Notlar
Bellek kartında kayıtlı fotoğrafları kayıt
tarihlerine göre silemezsiniz.

2. adımda, [ SİL]  [
SİL] öğesini seçin.

Tarihe göre
Aynı gün kaydedilmiş tüm fotoğrafları tek
bir seferde silmek için [ SİL] 
[ Tarihe göre SİL] öğesini seçin.
İstediğiniz filmlerin/fotoğrafların kayıt
/
,
tarihini seçmek için önce
öğesini seçin.
ardından

Küçük resim seçildiğinde görüntüyü
onaylamak için LIGHT (s. 26) öğesine
basın. Bir önceki ekrana dönmek için
öğesini seçin.
[EVET] 
seçin.
TR
36

öğesini
Kaydedilen filmlerin
ve fotoğrafların
korunması (Koruma)
Yanlışlıkla silinmemeleri için, filmleri ve
fotoğrafları koruyun.
4
 [EVET] 
öğesini seçin.

Filmlerin ve fotoğrafların korunmasını
geri almak için
3. adımda  ile işaretlenen filmi veya
fotoğrafı seçin.
 kaybolur.
İpuçları
OPTION MENU ile oynatma
ekranındaki filmleri ve fotoğrafları
koruyabilirsiniz.


1
2. adımda, [ KORUMA]  [
göre KRM.] öğesini seçin.

Tarih.
Aynı gün kaydedilmiş tüm fotoğrafları tek
bir seferde korumak için [ KORUMA]
 [ Tarih.göre KRM.] öğesini seçin.
Fotoğrafları korumak için, [ KORUMA]
 [ KORUMA] seçimini yapın.
Korunacak filmleri ve fotoğrafları
seçin.
Seçilen görüntülerin üzerinde 
görüntülenir.
İstediğiniz filmlerin/fotoğrafların kayıt
/
,
tarihini seçmek için önce
öğesini seçin.
ardından

Küçük resim seçildiğinde görüntüyü
onaylamak için LIGHT (s. 26) öğesine
basın. Bir önceki ekrana dönmek için
öğesini seçin.
[KORUMA] 
seçin.

Tarih.göre
Kameranızın doğru şekilde kullanılması
2
Filmleri korumak için,
[ KORUMA]  [ KORUMA]
seçimini yapın.
3
 Not
Bellek kartında kayıtlı veriler için [
KRM.] seçemezsiniz.

(MENU)  [Tümünü
göster]  [KORUMA] (
[DÜZ.]
kategorisi altında) öğesini seçin.

Aynı gün kaydedilmiş tüm filmleri/
fotoğrafları tek bir seferde korumak için

öğesini
Küçük resim seçildiğinde görüntüyü
onaylamak için LIGHT (s. 26) öğesine
basın. Bir önceki ekrana dönmek için
öğesini seçin.
TR
37
Aynı gün kaydedilmiş tüm filmlerin/
fotoğrafların korunmasını bir kerede
geri almak için
Yukarıdaki  adımında, istediğiniz
filmlerin/fotoğrafların kayıt tarihini seçin,
 [KORUMASIZ] 
ardından

öğesini seçin.
TR
38
Bir filmin bölünmesi
 Notlar
Filmleri böldükten sonra geri birleştiremezsiniz.
 Korunan filmi bölemezsiniz. Bölmek için
korumayı kaldırın (s. 37).
 Filmi bölerken pil paketini veya AC
Adaptörünü kameradan çıkarmayın. Aksi
takdirde kayıt ortamı hasar görebilir. Ayrıca
bellek kartındaki filmleri bölerken bellek kartını
çıkartmayın.
 Kamera bölme noktasını yarım saniyelik
öğesini seçtiğiniz
aralıklarla seçtiğinden,
nokta ile filmin bölündüğü nokta arasında çok
küçük bir fark olabilir.
 Orijinal filmi bölerseniz, Oynatma Listesine
eklenen film de bölünür.
 Kamerada yalnızca basit düzenlemeler
yapılabilir. Gelişmiş düzenleme için ürünle
verilen “PMB” yazılımını kullanın.

1
2
3
(MENU)  [Tümünü
[DÜZ.]
göster]  [ BÖL] (
kategorisi altında) öğesini seçin.
Bölünecek filmi seçin.
Seçilen film oynamaya başlayacaktır.
İpuçları
OPTION MENU ile oynatma
ekranındaki bir filmi bölebilirsiniz.


Kameranızın doğru şekilde kullanılması
Filmi sahnelere bölmek
istediğiniz anda
öğesini
seçin.
Film duraklatılacaktır.
düğmesine basıldıkça oynatma ve
duraklatma arasında geçiş yapılır.
Film bölme anını
ile seçtikten
sonra, bölme noktasını daha hassas
şekilde ayarlayın.
Seçilen filmin başlangıcına geri
dönülecektir
4
 [EVET] 
öğesini
seçin.
TR
39
Filmden fotoğraf
yakalama (DCR-SR15E/
SR20E/SX20E)
4
öğesini seçin.
Yakalama işlemi sona erdiğinde ekran
duraklama durumuna döner.


1
2
(MENU)  [Tümünü
göster]  [FOTOĞRF.YAKALA]
[DÜZ.] kategorisi altında)
(
öğesini seçin.
[FOTOĞRF.YAKALA] ekranı
görüntülenecektir.
Fotoğrafın yakalanacağı filmi
seçin.
3
Seçilen film oynamaya başlayacaktır.
Fotoğraf yakalamak istediğiniz
öğesini seçin.
anda
Film duraklatılacaktır.
öğesi
seçildikçe oynatma ve duraklatma
arasında geçiş yapılır.
Fotoğraf yakalama anını
ile
seçtikten sonra, yakalama noktasını daha
hassas şekilde ayarlayın.
Seçilen filmin başlangıcına geri dönülecektir
TR
40

5
Yakalanan fotoğraf [FOTO.ORT.AYARI]
ile seçilen kayıt ortamına kaydedilir
(DCR-SR15E/SR20E) (s. 18).
Fotoğraf yakalama işlemine devam etmek
öğesini seçin ve işlemleri 3.
için
adımdan başlayarak tekrarlayın.
Başka bir filmden fotoğraf yakalamak için
öğesini seçin ve ardından işlemleri
2. adımdan başlayarak tekrarlayın.

öğelerini seçin.
 Notlar
Görüntü boyutu, filmin en boy oranına bağlı
olarak sabitlenir:
0,2M] özelliğinde 16:9 (geniş) ayarı
[
 [VGA(0,3M)] özelliğinde 4:3
 Fotoğrafları kaydetmek istediğiniz kayıt
ortamında yeteri boş alan olmalıdır.
 Yakalanan fotoğrafların kayıt tarihi ve saati,
filmin kayıt tarihi ve saatiyle aynıdır.
 Fotoğrafın yakalandığı filmde veri kodu
yoksa fotoğrafın kayıt tarihi ve saati,
fotoğrafın filmden alındığı tarih ve saat olarak
ayarlanacaktır.
 Bellek kartına kaydedilen bir filmden fotoğraf
çekemezsiniz (DCR-SR15E).

Dahili kayıt
ortamındaki filmlerin
ve fotoğrafların
çoğaltılması veya
bellek kartına
kopyalanması
(DCR-SR15E/SR20E)

(MENU)  [Tümünü
göster]  [FİLM ÇOĞALT]
(
[DÜZ.] kategorisi altında)
öğesini seçin.
[FİLM ÇOĞALT] ekranı
görüntülenecektir.
Filmlerin çoğaltılması
Kameranızın dahili kayıt ortamına
kaydedilmiş filmleri bellek kartı ortamına
çoğaltabilirsiniz.
İşleme başlamadan önce bellek kartını
kameraya takın.
[Seçerek ÇOĞALT]: Filmleri seçer ve
çoğaltır
[Tarihe göre ÇOĞALT]: Belirtilen bir
tarihteki tüm filmleri çoğaltır
[ TÜMÜNÜ ÇĞLT.]: Oynatma
Listesini çoğaltır
Çoğaltma kaynağı olarak Oynatma
Listesi seçildiğinde Oynatma Listesini
çoğaltmak için ekrandaki talimatları
takip edin.
Kameranızın doğru şekilde kullanılması
 Notlar
Bellek kartına ilk kez film kaydederken,
(MENU)  [Tümünü göster] 
[RSM.VT.DS.ONAR] ( [ORTAMI YÖNET]
kategorisi altında)  [BELLEK KARTI]
öğelerini seçerek görüntü veritabanı dosyasını
oluşturun.
 Çoğaltma işlemi sırasında pilin bitmesini
önlemek için ürünle verilen AC Adaptörünü
kullanarak kamerayı elektrik prizine takın.

 Çoğaltma tipini seçin.
İpuçları
Çoğaltma işleminden sonra orijinal film
silinmez.
Oynatma Listesindeki tüm görüntüler
çoğaltılacaktır.
Bu kamera ile çekilen ve kayıt ortamına
kaydedilen görüntüler “orijinal” olarak
adlandırılır.




TR
41
 Çoğaltılacak filmi seçin.
Fotoğrafların kopyalanması
[Seçerek ÇOĞALT]: Çoğaltılacak filmi
seçin ve ile işaretleyin. Birden fazla
film seçebilirsiniz.
Kameranın dahili kayıt ortamındaki
fotoğrafları bellek kartına
kopyalayabilirsiniz.
İşleme başlamadan önce bellek kartını
kameraya takın.
Bellek kartının kalan kapasitesi

Küçük resim seçildiğinde görüntüyü
onaylamak için LIGHT (s. 26) öğesine
basın. Bir önceki ekrana dönmek için
öğesini seçin.
[Tarihe göre ÇOĞALT]: Çoğaltılacak
filmin kayıt tarihini seçin ve ardından
düğmesini seçin. Birden fazla
tarih seçemezsiniz.
 Notlar
Kopyalama işlemi sırasında pilin bitmesini
önlemek için ürünle verilen AC Adaptörünü
kullanarak kamerayı elektrik prizine takın.


(MENU)  [Tümünü
göster]  [FOTOĞRAF KOPYL.]
(
[DÜZ.] kategorisi altında)
öğesini seçin.
[FOTOĞRAF KOPYL.] ekranı
görüntülenecektir.

TR
42

İpuçları
Çoğaltma işlemi sona erdikten sonra çoğaltılan
filmleri kontrol etmek için, [FİLM ORTM.
AYARI] menüsünden [BELLEK KARTI]
seçimini yaptıktan sonra fotoğrafları
görüntüleyin (s. 17).


 [EVET] 
öğesini seçin.
 Kopyalama tipini seçin.
[Seçerek KOPYALA]: Seçilen
fotoğrafları kopyalar
[Trh.göre KOPYALA]: Belirtilen bir
tarihteki tüm fotoğrafları kopyalar
 Kopyalanacak fotoğrafı seçin.
[Seçerek KOPYALA]: Kopyalanacak
fotoğrafı seçin ve ile işaretleyin.
Birden fazla fotoğraf seçebilirsiniz.

Küçük resim seçildiğinde görüntüyü
onaylamak için LIGHT (s. 26) öğesine
basın. Bir önceki ekrana dönmek için
öğesini seçin.

 [EVET] 
öğesini seçin.
Kameranızın doğru şekilde kullanılması
[Trh.göre KOPYALA]: Kopyalanacak
fotoğrafın kayıt tarihini seçin ve
düğmesini seçin.
ardından
Birden fazla tarih seçemezsiniz.

İpuçları
Kopyalama işlemi sona erdikten sonra
kopyalanan fotoğrafları kontrol etmek için,
[FOTO.ORT.AYARI] menüsünden [BELLEK
KARTI] seçimini yaptıktan sonra fotoğrafları
görüntüleyin (s. 18).


TR
43
Filmlerin Oynatma
Listesinin kullanımı
Oynatma listesi, seçtiğiniz filmlerin küçük
resimlerini gösteren bir listedir.
Oynatma Listesine eklenen filmleri
düzenleseniz veya silseniz bile orijinal
filmler değişmez.
Oynatma Listesinin oluşturulması
Aynı gün kaydedilmiş tüm filmleri tek
seferde eklemek için
2. adımda, [ Tarihe göre EKLE]
öğesini seçin.
Filmlerin kayıt tarihleri ekranda
görüntülenecektir.
İstediğiniz filmin kayıt tarihini seçmek
/
öğesini ve ardından
için
öğesini seçin.

(MENU)  [Tümünü
göster]  [OYNTM.LST.DÜZN.]
[DÜZ.] kategorisi altında)
(
öğesini seçin.
[

Görüntüyü onaylamak için LCD ekrandaki
görüntüyü seçin. Bir önceki ekrana
öğesini seçin.
dönmek için
[EVET] 
seçin.

öğesini
 Notlar
Oynatma Listesine film eklerken pil paketini
veya AC Adaptörünü kameradan çıkarmayın.
Aksi takdirde kayıt ortamı hasar görebilir.
Ayrıca bellek kartındaki filmleri düzenlerken
bellek kartını çıkartmayın.
 Oynatma Listesine fotoğraf ekleyemezsiniz.

EKLE] öğesini seçin.
 Oynatma Listesine eklenecek
filmi seçin.
İpuçları
Oynatma Listesine maksimum 99 film
ekleyebilirsiniz.
(OPTION) öğesini seçerek Oynatma
Listesine bir film ekleyebilirsiniz.



Seçilen film


TR
44
ile işaretlenir.
Küçük resim seçildiğinde görüntüyü
onaylamak için LIGHT (s. 26) öğesine
basın. Bir önceki ekrana dönmek için
öğesini seçin.
 [EVET] 
öğesini seçin.

Oynatma Listesinin oynatılması

(MENU)  [Tümünü
göster]  [OYNATMA LİSTESİ]
(
[OYNATMA] kategorisi
altında) öğesini seçin.
Oynatma Listesine eklenen filmler
görüntülenecektir.
 Oynatmak istediğiniz filmi seçin.
İpuçları
Oynatma Listesinden bir filmi sildiğinizde
orijinal film silinmez.


Oynatma Listesindeki sırayı değiştirmek
için

(MENU)  [Tümünü göster]
 [OYNTM.LST.DÜZN.] ( [DÜZ.]
kategorisi altında) öğesini seçin.
[ TAŞI] öğesini seçin.
Taşınacak filmi seçin.
Seçilen film

İstenmeyen filmleri Oynatma
Listesinden silmek için

(MENU)  [Tümünü göster]
 [OYNTM.LST.DÜZN.] ( [DÜZ.]
kategorisi altında) öğesini seçin.
[ SİL] öğesini seçin.
Tüm filmleri Oynatma Listesinden
silmek için, [ TÜMÜNÜ SİL] 

[EVET]  [EVET] 
seçimini yapın.
Listeden silinecek filmi seçin.



ile işaretlenir.
Kameranızın doğru şekilde kullanılması
Oynatma Listesi, seçilen filmden
başlar ve son filme kadar devam eder,
ardından Oynatma Listesi ekranına
geri dönülür.

 [EVET] 
öğesini seçin.
Görüntüyü onaylamak için LCD ekrandaki
görüntüyü seçin. Bir önceki ekrana
öğesini seçin.
dönmek için
öğesini seçin.
/
düğmeleri ile hedefi seçin.
Hedef çubuğu

 [EVET] 
öğesini seçin.

İpuçları
Birden fazla film seçildiğinde, filmler Oynatma
Listesindeki sıralarına göre taşınır.


Seçilen film

ile işaretlenir.
Küçük resim seçildiğinde görüntüyü
onaylamak için LIGHT (s. 26) öğesine
basın. Bir önceki ekrana dönmek için
öğesini seçin.
TR
45
Görüntülerin harici bir cihaza kaydedilmesi
Görüntülerin harici bir
ortama kaydedilmesi
(DOĞRUDAN KOPYA)
Harici bir sabit disk sürücü gibi harici bir
ortama (USB depolama aygıtı) film ve
fotoğraflar kaydedebilirsiniz. Ayrıca kamera
veya başka bir oynatma aygıtı üzerinde
görüntüleri oynatabilirsiniz.

Kullanılabilen harici ortamla ilgili ayrıntılar
için ülkenizin/bölgenizin Sony destek sayfasına
bakın.
İpuçları
Harici ortama kaydedilmiş görüntüleri ürünle
verilen “PMB” yazılımını kullanarak da
alabilirsiniz.


1
AC Adaptörünü ve güç
kablosunu kameranızın DC IN
jakına ve elektrik prizine takın.
2
Harici ortamın AC güç kablosu
varsa, bunu elektrik prizine takın.
 Notlar
Bu işlem için, USB Adaptör Kablosu VMCUAM1 kullanmalısınız (ayrı olarak satılır).
 USB Adaptör Kablosu VMC-UAM1 bazı
ülkelerde/bölgelerde mevcut olmayabilir.
 Aşağıdaki aygıtları harici ortam olarak
kullanamazsınız.
 kapasitesi 2 TB’den fazla olan ortamlar
 CD veya DVD sürücüsü gibi normal disk
sürücüleri
 USB hub aygıtı ile bağlanmış ortamlar
 tümleşik USB hub aygıtına sahip ortamlar
 kart okuyucu
 Harici ortamları kod işleviyle
kullanamayabilirsiniz.
 Kameranız için FAT dosya sistemi kullanılabilir.
Harici ortam NTFS dosya sistemi vb. şeklinde
biçimlendirilmişse, kullanmadan önce
kameranızdaki harici ortamı biçimlendirin.
Kameranıza harici ortam bağlandığında,
biçimlendirme ekranı görüntülenir. FAT dosya
sistemini kullanan bir ortam olduğunda bile
biçimlendirme ekranı görüntülenebilir.
 Bağlanabilen her aygıt ile çalışma garanti
edilmez.
 Ürünle verilen AC Adaptörünü kullanarak
kameranızı elektrik prizine bağlayın (s. 13).
 Harici ortamla birlikte verilen kullanım
kılavuzuna bakın.

TR
46
3
USB Adaptör Kablosunu harici
ortama bağlayın.
4
USB Adaptör Kablosunu  (USB)
kameranızın jakına bağlayın.
[Yeni Resim Veritabanı Dosyası
oluştur.] ekranı görüntülendiğinde
[EVET] öğesini seçin.
USB Adaptör
Kablosu (ayrı
olarak satılır)
5
Kamera ekranında [Kopyala.]
düğmesini seçin.
DCR-SR15E/SR20E:
Kameranın dahili kayıt ortamındaki,
henüz harici bir ortama kaydedilmemiş
film ve fotoğraflar kaydedilebilir.
DCR-SX15E/SX20E:
Henüz harici bir ortama
kaydedilmemiş olan film ve fotoğraflar
kaydedilebilir.

6
Bu ekran yalnızca yeni kaydedilen
görüntüler olduğunda görüntülenecektir.
İşlem tamamlandıktan sonra
öğesini
kamera ekranında
seçin.
Bellek kartlarına kaydedilmiş görüntüleri
de kaydedebilirsiniz.
 Notlar
Bellek kartında kayıtlı fotoğrafları
kayıt tarihlerine göre arayamaz veya
kopyalayamazsınız.

Yukarıdaki 5. adımda [Kopyalamadan
oynat.] öğesini seçin.
Harici ortamın VISUAL INDEX ekranı
görüntülenir.
(MENU)  [Tümünü göster]

 [FİLM ÇOĞALT] (film seçerken)/
[FOTOĞRAF KOPYL.] (fotoğrafları
seçerken) öğesini seçin.
Kayıt ortamı (DCR-SR15E/SR20E) ve
görüntü seçim yöntemlerini seçmek için
ekrandaki talimatları izleyin.
[Seçerek ÇOĞALT] seçtiğinizde,
kaydedilecek görüntüyü seçin.
görüntülenir.

[Tarihe göre ÇOĞALT] seçtiğinizde,
/
ile çoğaltılacak görüntülerin
öğesini seçin ve
tarihini seçin, sonra
ardından . adıma gidin.

Küçük resim seçildiğinde görüntüyü
onaylamak için LIGHT (s. 26) öğesine
basın. Bir önceki ekrana dönmek için
öğesini seçin.
Tarihi seçerek görüntüleri tarihe göre
arayabilirsiniz.
Görüntülerin harici bir cihaza kaydedilmesi
 Notlar
Harici ortama kaydedebileceğiniz sahne sayısı
aşağıdaki gibidir.
Film: 9.999 film
Fotoğraflar: 9.999 kare × 899 klasör
Kaydedilen görüntülerin tipine bağlı olarak
kaydedilebilen sahne sayısı daha az olabilir.

İstediğiniz film ve fotoğrafların
kaydedilmesi
Harici ortam bağlanırken
Harici ortama kaydedilen görüntüler LCD
ekranda görüntülenir. VISUAL INDEX
ekranındaki film gösterimi ve fotoğraf
gösterimi düğmeleri aşağıdaki çizimlerdeki
gibi değişir.
Kalan harici ortam kapasitesi

Harici ortamın menü ayarlarını (görüntü
silme gibi) yapabilirsiniz. VISUAL INDEX
(MENU)  [Tümünü
ekranında
göster] öğesini seçin.
Kamera ekranında
 [EVET] 
düğmesini seçin.
TR
47
Kameradaki harici ortama kayıtlı
görüntülerin oynatılması
Yukarıdaki 5. adımda [Kopyalamadan
oynat.] öğesini seçin.
Harici ortamın VISUAL INDEX ekranı
görüntülenir.
Görüntünün oynatılması (s. 27).

Görüntüleri ayrıca kameranıza bağlı
televizyonda da görüntüleyebilirsiniz
(s. 33).
 Notlar
Fotoğrafların Tarih Dizini görüntülenemez.
 Kameranız harici ortamı tanımıyorsa, aşağıdaki
işlemleri deneyin.
 USB Adaptör Kablosunu kameranıza yeniden
bağlayın
 Harici ortamın AC güç kablosu varsa, bunu
elektrik prizine takın

Harici ortam bağlantısının bitirilmesi
Harici ortamın VISUAL INDEX
öğesini seçin.
ekranında
USB Adaptör Kablosunu çıkarın.
TR
48
Bir DVD yazıcı/
kaydedici ile disk
oluşturma
Ayrı DVD yazıcı DVDirect Express ile
disk oluşturma
Ayrı DVD yazıcıyı DVDirect Express
(ayrı olarak satılır) kullanarak bir disk
oluşturulabilir veya daha önce oluşturulmuş
bir disk üzerindeki görüntüleri
oynatabilirsiniz.
DVD ürünle birlikte verilen kullanım
kılavuzuna da bakın.
 Kameranızı açın ve DVD yazıcının
USB kablosuyla DVD yazıcıyı
kameranızın  (USB) jakına
bağlayın.
 DVD yazıcıya kullanılmamış
bir disk takın ve disk tepsisini
kapatın.
 AC Adaptörünü ve güç kablosunu
kameranızın DC IN jakına ve
elektrik prizine takın (s. 13).
 DVD yazıcıda
öğesine basın.
(DISC BURN)
Görüntülerin harici bir cihaza kaydedilmesi
 Notlar
Bu işlem için ürünle verilen AC Adaptörünü
kullanarak kameranızı elektrik prizine bağlayın
(s. 13).
 Yalnızca aşağıdaki tip kullanılmamış diskler
kullanılacaktır:
 12cm DVD-R
 12cm DVD+R
 Aygıt iki katmanlı diskleri desteklemez.
 DVDirect Express bu bölümde “DVD yazıcı”
olarak adlandırılacaktır.

Ekranda [DİSK YAZMA] ekranı
görüntülenecektir.
Henüz diğer disklere kaydedilmemiş
olan, dahili kayıt ortamına kaydedilmiş
filmler diske kaydedilecektir (DCRSR15E/SR20E).
Henüz diğer disklere kaydedilmemiş
olan filmler diske kaydedilecektir
(DCR-SX15E/SX20E).
 Yazdırılacak filmlerin toplam
bellek boyutu diski aştığında 3. ve
4. adımları tekrarlayın.
 [SON]  [DİSKİ
 Ekranda
ÇIKAR] öğesini seçin.
İşlem tamamlandıktan sonra diski
çıkarın.
TR
49
öğesini seçin ve
 Ekranda
ardından USB kablosunu çıkarın.
DVD yazıcıdaki bir diski oynatmak için
Bir diski özelleştirmek için DİSK YAZMA
SÇNĞ.
Aşağıdaki durumlarda bu işlemi
gerçekleştirin:
 İstediğiniz
görüntüyü çoğaltırken
 Aynı diskin birden fazla kopyasını
oluştururken
 Bellek kartındaki görüntüleri çoğaltırken
(DCR-SR15E/SR20E)
4. adımdaki ekranda [DİSK YAZMA
SÇNĞ.] öğesini seçin.
Kaydetmek istediğiniz filmleri içeren
kayıt ortamını seçin (DCR-SR15E/SR20E).
Diske yazdırmak istediğiniz filmi seçin.
görüntülenir.
AC Adaptörünü ve güç kablosunu
kameranızın DC IN jakına ve elektrik
prizine takın (s. 13).
Kameranızı açın ve DVD yazıcının USB
kablosuyla DVD yazıcıyı kameranızın
 (USB) jakına bağlayın.

DVD yazıcıya oluşturulan bir disk takın.
Diskteki filmler ekranda VISUAL
INDEX olarak görüntülenir.
DVD yazıcıdaki oynatma düğmesine
basın.

Kalan Disk kapasitesi


Küçük resim seçildiğinde görüntüyü
onaylamak için LIGHT (s. 26) öğesine
basın. Bir önceki ekrana dönmek için
öğesini seçin.
Tarihi seçerek görüntüleri tarihe göre
arayabilirsiniz.
Ekranda

 [EVET] öğesini seçin.
Aynı içeriğe sahip başka bir disk
oluşturmak için yeni bir disk takın
ve [AYNI DİSKTEN OLUŞTUR]
öğesini seçin.
İşlem tamamlandıktan sonra kamera
ekranında [ÇIK]  [SON] öğesini
seçin.
USB kablosunu kameranızdan çıkarın.
TR
50
Kamerayı bir televizyona bağlayarak
filmleri TV ekranında oynatabilirsiniz
(s. 33).
Ekranla da çalıştırabilirsiniz.
Ekrandaki [SON]  [DİSKİ ÇIKAR]
öğesini seçin ve işlem tamamlandıktan
sonra diski çıkarın.
öğesini seçin ve USB kablosunu

çıkarın.
 Notlar
Disk oluştururken aşağıdakileri yapmayın.
 Kamerayı kapatmayın
 USB kablosunu ya da AC Adaptörünü
çıkarmayın
 Kamerayı mekanik darbelere ve titreşime
maruz bırakmayın
 Bellek kartını kameradan çıkartın
 Kameranızdaki filmleri silmeden önce çoğaltma
işleminin doğru şekilde yapıldığından emin
olmak için oluşturulan diski oynatın.
 Ekranda [Başarısız oldu.] veya [DİSK YAZMA
işlemi gerçekleştirilemedi.] görüntülenirse DVD
yazıcıya başka bir disk takın ve DISC BURN
işlemini tekrar gerçekleştirin.

İpuçları
DISC BURN işlemiyle yazdırılacak filmlerin
toplam bellek boyutu diski aşarsa, disk
oluşturma işlemi sınıra ulaştığında durdurulur.
Diskteki son film kesilmiş olabilir.
Filmleri diskin sınırına kadar çoğaltmak için
disk oluşturma süresi yaklaşık 20 dakika ile
60 dakika arasıdır. Kayıt moduna ya da sahne
sayısına bağlı olarak daha uzun sürebilir.
Oluşturulan diskleri hiçbir DVD oynatıcıda
oynatamıyorsanız, kamerayı DVD yazıcıya
bağlayın ve oynatın.




 Kameranızı açın ve USB
kablosuyla (ürünle verilir) DVD
yazıcıyı vb. kameranızın  (USB)
jakına bağlayın.
DVDirect Express dışındaki bir DVD
yazıcı vb. ile disk oluşturma
Kameranızı USB kablosu ile DVDirect
Express vb. dışında, Sony DVD yazıcı gibi
bir disk oluşturma aygıtına bağlayarak
filmleri diske kaydedebilirsiniz. Ayrıca,
bağlanacak ürünlerle birlikte verilen
kullanım kılavuzlarına da bakın.


[USB SEÇİMİ] ekranı görünmezse,
(MENU)  [Tümünü göster]
 [USB BAĞLANTISI] ( [DİĞER]
kategorisi altında) öğesini seçin.
Görüntülerin harici bir cihaza kaydedilmesi
 Notlar
Sony DVD yazıcısı bazı ülkelerde/bölgelerde
mevcut olmayabilir.
 Bu işlem için ürünle verilen AC Adaptörünü
kullanarak kameranızı elektrik prizine bağlayın
(s. 13).
Kamerada [USB SEÇİMİ] ekranı
görüntülenecektir.
 Video kamerasının ekranında
resimleri içeren kayıt ortamını
seçin.
[ USB BAĞLANTISI]: Dahili sabit
disk
[ USB BAĞLANTISI]: Bellek kartı

 AC Adaptörünü ve güç kablosunu
kameranızın DC IN jakına ve
elektrik prizine takın (s. 13).
Görüntülenen kayıt ortamı modele göre
değişir.
 Filmleri bağlanan aygıta
kaydedin.

Ayrıntılar için, bağlanacak ürünle birlikte
verilen kullanım kılavuzlarına bakın.
TR
51
 İşlem tamamlandıktan sonra
kamera ekranında [SON] 
[EVET] öğesini seçin.
A/V OUT girişi
 USB kablosunu çıkarın.
Giriş
Kayıt cihazıyla disk oluşturma vb.
VIDEO
Kamerayı A/V bağlantı kablosu ile (ürünle
verilir) DVDirect Express dışında bir disk
kaydediciye, bir Sony DVD yazıcıya vb.
bağlayarak, kamerada oynatılan görüntüleri
bir diske veya video kasetine kaydedip
çoğaltabilirsiniz. Ayrıca, bağlanacak
ürünlerle birlikte verilen kullanım
kılavuzlarına da bakın.
 Notlar
Bu işlem için ürünle verilen AC Adaptörünü
kullanarak kameranızı elektrik prizine bağlayın
(s. 13).
 Sony DVD yazıcısı bazı ülkelerde/bölgelerde
mevcut olmayabilir.
(Sarı)
(Beyaz)
AUDIO
(Kırmızı)

Sinyal iletimi
 Kayıt aygıtına kayıt ortamını
takın.

Kayıt aygıtınızın giriş seçicisi varsa giriş
moduna ayarlayın.
 Kameranızı A/V bağlantı kablosu
ile (ürünle verilir) kayıt cihazına
(disk kaydedici vb.) bağlayın.

TR
52
Kameranızı kayıt aygıtının girişlerine
bağlayın.
 Kameranızda oynatma işlemini
başlatın ve kayıt cihazına
kaydedin.


Kameranızı monofonik bir aygıta
bağlayacaksanız A/V bağlantı kablosunun sarı
fişini video girişine ve beyaz (sol kanal) veya
kırmızı (sağ kanal) fişini aygıt üzerindeki ses
girişine bağlayın.
Ayrıntılar için kayıt aygıtınızla verilen
kullanım kılavuzlarına bakın.
 Çoğaltma sona erdiğinde, önce
kayıt aygıtını, sonra kameranızı
durdurun.
 Notlar
Çoğaltma işlemi analog veri aktarımı yoluyla
gerçekleştirildiğinden, görüntü kalitesi
bozulabilir.
 Bağlanan aygıt monitörünün ekranında ekran
göstergelerini (örneğin, sayaç vb.) gizlemek
(MENU)  [Tümünü göster] 
için
[ÇIKTI AYARLARI] ( [GENEL AYARLAR]
kategorisi altında)  [GÖR.ÇIKIŞI]  [LCD

PANEL] (varsayılan ayar) 
öğesini seçin.

 Tarihi/saati veya kamera ayar verilerini
(MENU)  [Tümünü
kaydetmek için
göster]  [OYNATMA AYRLR.]
[OYNATMA] kategorisi altında) 
(
[VERİ KODU]  istediğiniz bir ayar 


öğesini seçin.
(MENU)  [Tümünü göster] 
Ayrıca
[ÇIKTI AYARLARI] ( [GENEL AYARLAR]
kategorisi altında)  [GÖR.ÇIKIŞI]  [V

ÇIK./PANEL] 
öğesini seçin.
 Görüntüleme aygıtlarının (TV vb.) ekran
(MENU) 
boyutu 4:3 olduğunda,
[Tümünü göster]  [ÇIKTI AYARLARI]
( [GENEL AYARLAR] kategorisi altında)


 [TV TİPİ]  [4:3] 
öğesini seçin.

Görüntülerin harici bir cihaza kaydedilmesi
TR
53
Kameranın özelleştirilmesi
Menüleri kullanma
Menüleri kullanarak yararlı işlevler gerçekleştirebilir ve çeşitli ayarları değiştirebilirsiniz.
Menü işlemlerini doğru biçimde kullanarak, kameranızın tadını daha iyi çıkarabilirsiniz.
Sekiz menü kategorisinin her birinin altında kameranın çeşitli menü öğeleri bulunmaktadır.
MANUEL AYARLAR (Sahne koşulunu ayarlama öğeleri)  s. 59
ÇEKİM AYRLR. (Özelleştirilmiş çekim öğeleri)  s. 62
KMR.FOTO.AYRLR. (Fotoğraf kaydı için kullanılan öğeler)  s. 64
OYNATMA (Oynatma ile ilgili öğeler)  s. 65
DÜZ. (Düzenleme ile ilgili öğeler)  s. 66
DİĞER (Diğer ayarlarla ilgili öğeler)  s. 67
ORTAMI YÖNET (Kayıt ortamı için kullanılan öğeler)  s. 67
GENEL AYARLAR (Diğer ayar öğeleri)  s. 69
Menülerle çalışma
Çoklu seçici


/// ile seçim yapın ve çoklu seçicinin ortasına basarak seçiminizi onaylayın.
Seçilen öğede turuncu renkli bir çerçeve görünür.
: Menüyü ayarlamayı bitirir.
/
: Menü listesi kategoriden kategoriye ilerler.
/
: Menü listesi tek seferde 4 öğe ilerler.
: MENÜM ekranına geri döner.
TR
54

öğesini seçin.
MENÜM ekranında [Tümünü göster] öğesini seçin.

MENÜM ile ilgili ayrıntılar için sonraki sayfaya bakın.
Değiştirilecek menü öğesini seçin.
öğesini seçin.
Ayarı değiştirdikten sonra
öğesini seçin.
Menüyü ayarlamayı bitirmek için
öğesini seçin.
Bir önceki menü ekranına dönmek için

Menü öğesine bağlı olarak
görüntülenemeyebilir.
 Notlar
Kayıt veya oynatma koşullarına bağlı olarak bazı menü öğelerini belirleyemeyebilirsiniz.
 Gri menü öğeleri veya ayarlar kullanılamaz.

İpuçları
Değiştirilen menü öğelerine bağlı olarak, kameranız oynatma modu ve kayıt modu (film/fotoğraf)
arasında geçiş yapar.


MENÜM öğesinin kullanımı
MENÜM’de en sık kullandığınız menü öğelerini kaydederek menü öğelerini daha kolay
kullanabilirsiniz. FİLM, FOTOĞRAF ve OYNATMA modlarındaki her bir MENÜM’e 6 menü
öğesi kaydedebilirsiniz.
Örnek: silme [ODAK] ve kayıt [
YUMUŞAK GEÇİŞ]
Kameranın özelleştirilmesi

öğesini seçin.
[MENÜM AYARI] öğesini seçin.
[FİLM] öğesini seçin.
[ODAK] öğesini seçin.
öğesini seçin.

[MANUEL AYARLAR] kategorisi altında) öğesini seçin.
[ YUMUŞAK GEÇİŞ] (
öğesini seçin.
MENÜM görüntülendiğinde,
TR
55
MENÜM üzerindeki menü öğelerini kaydetmek için yukarıdaki adımları tekrarlayın ve
“Handycam”inizi kullanmanın tadını çıkarmaya başlayın.
İpuçları
Harici depolama aygıtı bağlandığında, özel MENÜM görüntülenir.


OPTION MENU öğesinin kullanımı
OPTION MENU, bilgisayar ekranına fare ile sağ tıklattığınızda görüntülenen açılır pencereye
görüntülendiği zaman OPTION MENU kullanılabilir.
benzer. Ekranın sağ altında
öğesini seçerseniz, içeriğe bağlı olarak değiştirebileceğiniz menü öğeleri görüntülenir.
Menü öğesi

(OPTION) öğesini seçin.
İstediğiniz sekmeyi  ayarı değiştirilecek öğeyi seçin.
öğesini seçin.
Ayarı tamamladıktan sonra
Sekme
 Notlar
Gri menü öğeleri veya ayarlar kullanılamaz.
 İstediğiniz öğe ekranda görüntülenmiyorsa başka bir sekmeyi seçin. (Ancak, başka bir sekme
olmayabilir.)
 Ekranda görüntülenen sekmeler ve öğeler kameranızın o andaki kayıt/oynatma durumuna bağlıdır.

TR
56
Menü listeleri
(MANUEL AYARLAR) kategorisi
SAHNE SEÇİMİ
YUMUŞAK GEÇİŞ
BEYAZ DNG.
POZLAMA
ODAK
TELE MAKRO
59
59
60
61
61
61
(ÇEKİM AYRLR.) kategorisi
KAYIT MODU
REHBER ÇERÇ.
STEADYSHOT
OTO.YVŞ.ENSTNT.
YÜZ ALGILAMA
SES KAYIT AYARI
YRLŞK.ZUM MKRF.
25
62
62
63
63
MİK.K.DÜZEYİ
63
DİĞER KAYIT AYARI
DİJİTAL ZUM
GENİŞ SEÇİMİ
63
BÖL
FOTOĞRF.YAKALA*1 *2
FİLM ÇOĞALT*1
Seçerek ÇOĞALT
39
40
41
Tarihe göre ÇOĞALT
41
TÜMÜNÜ ÇĞLT.
41
FOTOĞRAF KOPYL.*1
Seçerek KOPYALA
42
Trh.göre KOPYALA
42
OYNTM.LST.DÜZN.
EKLE
44
Tarihe göre EKLE
44
SİL
45
TÜMÜNÜ SİL
45
TAŞI
45
(DİĞER) kategorisi
64
64
USB BAĞLANTISI
USB BAĞLANTISI*1
USB BAĞLANTISI
(KMR.FOTO.AYRLR.) kategorisi
ZAMANLAYICI
RESİM BOY.
DOSYA NO.
DİSK YAZMA
64
64
65
51
Kullanma Kılavuzu
PİL BİLGİSİ
FOTO.ORT.AYARI
FİLM ŞERİDİ
30
ORTAM BİLGİSİ
ORTM.BÇMLNDRM.
HDD*1
YÜZ
31
BELLEK KARTI
OYNATMA LİSTESİ
OYNATMA AYRLR.
VERİ KODU
44
30
65
(DÜZ.) kategorisi
RSM.VT.DS.ONAR
HDD*1
BELLEK KARTI
Kameranın özelleştirilmesi
27
67
(ORTAMI YÖNET) kategorisi
ORTAM AYARLARI*1
FİLM ORTM.AYARI
(OYNATMA) kategorisi
VISUAL INDEX
GÖRNTLR.GÖSTER
TARİH DİZİNİ
51
17
18
67
67
67
75, 78
75, 78
(GENEL AYARLAR) kategorisi
SİL
SİL
35
SİL
35
KORUMA
KORUMA
37
KORUMA
37
SES/GRNT.AYRLR.
SES
28, 69
BİP
69
LCD PARLK.
69
LCD AI.DZY.
69
LCD RENGİ
69
TR
57
EKRAN AYRLR.
33
GÖR.ÇIKIŞI
69
SAAT/ DİL AYR.
SAAT AYARI
14
ALAN AYARI
70
YAZ SAATİ
70
DİL AYARI
70
DİĞER AYARLAR
DEMO MODU
70
*1 DCR-SR15E/SR20E
*2 DCR-SX20E
TR
70
GÜÇ AYARLARI
OTO.KAPANMA
DÜŞM.SENSÖRÜ*1
58
69
ÇIKTI AYARLARI
TV TİPİ
70
MANUEL
AYARLAR
(Sahne koşuluna göre
ayarlama öğeleri)
PORTRE (Yumuşak
portre) ( )
Yumuşak bir arka plan
oluşturulurken, insan veya
çiçek gibi cisimlerin ön
plana çıkartılması sağlanır.
İşlemler konusunda bkz. “Menüleri
kullanma” (s. 54).
Varsayılan ayarlar  ile işaretlenmiştir.
SPOT LAMBASI** ( )
Nesneler güçlü bir ışıkla
aydınlatılıyorsa, insanların
yüzlerinin aşırı beyaz
görünmesi engellenir.
SAHNE SEÇİMİ
Görüntüleri çeşitli durumlarda etkin
şekilde kaydedebilirsiniz.
SPOR** ( )
 OTOMATİK
Hızlı hareket eden nesneleri
çekerken titremeyi azaltmak
için seçin.
Görüntüleri ortalama görüntü kalitesinde
[SAHNE SEÇİMİ] işlevi olmadan kaydeder.
ALC.KARANLIK* ( )
Loş sahnelerde uzaktaki
yerlerin karanlık atmosferi
korunur.
KUMSAL** (
MUM ( )
KAR** ( )
Mum ışığıyla aydınlatılan
loş ortamı korur.
Beyaz arkaplanlı parlak
resimler çeker.
GÜNEŞ BTŞ.DĞŞ.* (
)
HAVAİ FİŞEK* ( )
Muhteşem havai fişek
resimleri çeker.
MANZARA* (
)
Uzaktaki cisimlerin net
şekilde çekilmesini sağlar.
Bu ayar ile aynı zamanda
kameranızın, kamera ve
cisim arasındaki cama veya
metal bir ağa odaklanmasını
da engeller.
* Sadece uzaktaki cisimlere odaklanmak üzere
ayarlanır.
Kameranın özelleştirilmesi
Güneşin doğuş ve batış
atmosferi etkin şekilde
yansıtılır.
)
Deniz veya gölün canlı mavi
rengini çeker.
** Kısa mesafedeki cisimlere odaklanılmaması
için ayarlanır.
 Notlar
[SAHNE SEÇİMİ] ayarlandığında, [BEYAZ
DNG.] ayarı iptal edilir.

YUMUŞAK GEÇİŞ
Sahneler arasındaki bölüme eklenen
aşağıdaki efektlerle geçiş kaydı
yapabilirsiniz.
[BEKL.] (belirme) veya [KAYIT]
(kaybolma) modunda istediğiniz efekti
seçin.
 KAPALI
Herhangi bir efekt kullanılmaz.
TR
59
BEYAZ YM.GÇ.
İÇ MEKAN ()
Beyaz efekti ile aydınlatılır/karartılır.
Kaybolma
Beyaz dengesi aşağıda belirtilen kayıt
koşullarına uygun olacak şekilde ayarlanır:
 İç mekanlar
 Işıklandırma koşullarının hızlı biçimde
değiştiği parti sahnelerinde veya
stüdyolarda
 Stüdyoda video lambaları ya da sodyum
lambaları veya akkor ampul benzeri
renkli lambalar altında
Belirme
SİYAH YM.GÇ.
Siyah efekti ile aydınlatılır/karartılır.
Kaybolma
Belirme
TEK BASIŞ (
İşleme başlamadan önce yumuşak geçişi
iptal etmek için [KAPALI] öğesini seçin.
İpuçları
START/STOP öğesine basıldığında ayar işlemi
iptal edilir.
[SİYAH YM.GÇ.] özelliği kullanılarak
kaydedilen bir filmin VISUAL INDEX
ekranında görülmesi zor olabilir.



BEYAZ DNG. (Beyaz dengesi)
Renk dengesini kayıt ortamının
parlaklığına göre ayarlayabilirsiniz.
 OTOMATİK
Beyaz dengesi otomatik olarak ayarlanır.
DIŞ MEKAN ( )
Beyaz dengesi aşağıda belirtilen kayıt
koşullarına uygun olacak şekilde ayarlanır:
 Dış mekan
 Gece görüntüleri, neon tabelalar ve havai
fişek
 Gün doğumu veya gün batımı
 Gün ışığında floresan lamba altında
TR
60
)
Beyaz dengesi ortam ışığına göre ayarlanır.
[TEK BASIŞ] öğesini seçin.
Sahnenin cismin çekildiği ışık koşulları
ile doldurulması için bir kağıt parçası
gibi beyaz bir nesneyle çerçevelenir.
[
] öğesini seçin.
hızlı şekilde yanıp sönmeye başlar.
Beyaz dengesi ayarlandığında ve hafızaya
kaydedildiğinde, göstergenin yanıp sönmesi
durur.
 Notlar
Beyaz veya açık beyaz floresan lambaları altında
[BEYAZ DNG.] özelliğini [OTOMATİK]
moduna ayarlayın veya [TEK BASIŞ] ile rengi
ayarlayın.
 [TEK BASIŞ] seçimi yapıldığında,
öğesi
hızlı şekilde yanıp sönerken beyaz nesnelerin
çerçevelenmesi korunur.
 [TEK BASIŞ] özelliği ayarlanmadığında,
simgesi hızlı şekilde yanıp söner.
öğesi
 [TEK BASIŞ] özelliği seçildiğinde,
öğesi yanıp sönmeye
seçildikten sonra
devam ediyorsa, [BEYAZ DNG.] özelliğini
[OTOMATİK] olarak ayarlayın.
 [BEYAZ DNG.] ayarlandığında, [SAHNE
SEÇİMİ] için [OTOMATİK] ayarı yapılır.

İpuçları
[OTOMATİK] seçimi yapıldığında pil paketini
değiştirirseniz veya kameranızı iç mekanda
kullandıktan sonra dış mekana çıkarırsanız
(veya tam tersi), daha iyi bir renk dengesi ayarı
için kameranızı yaklaşık 10 saniye boyunca
yakındaki beyaz bir nesneye doğru tutun.



Beyaz dengesi [TEK BASIŞ] ile ayarlandığında,
kameranızı iç mekanda kullandıktan sonra
dış mekana çıkartarak ışık koşullarını
değiştirirseniz (veya tam tersi), beyaz
dengesinin yeniden ayarlanması için [TEK
BASIŞ] prosedürünü tekrarlamanız gerekir.

POZLAMA
Bir fotoğrafın parlaklığını elle
ayarlayabilirsiniz. Cismin çok parlak veya
çok karanlık olması durumunda parlaklığı
ayarlayın.
Parlaklığı ayarlamak için
/
öğesini seçin.
Pozlamayı otomatik olarak ayarlamak için
[OTOMATİK] düğmesini seçin.
ODAK

TELE MAKRO
Bu özellik çiçek veya böcek gibi küçük
cisimlerin resimleri çekilirken kullanışlıdır.
Arka planı bulanıklaştırdığınızda cisim
daha net şekilde öne çıkar.
 KAPALI
Kameranın özelleştirilmesi
Odağı elle ayarlayabilirsiniz. Belirli bir
cisme odaklanmak istediğinizde de bu işlevi
kullanabilirsiniz.
İpuçları
Odaklama daha yakına ayarlanamıyorsa
simgesi ve daha uzağa ayarlanamıyorsa
simgesi görüntülenir.
Odağın ayarlanmasında nesneye odaklanmak
için otomatik zum düğmesinin T (telefoto)
yönünde hareket ettirilmesi ve kayıt amacıyla
zum ayarı yapmak için ilgili düğmenin W (geniş
açı) yönünde hareket ettirilmesi kolaylık
sağlar. Bir nesneyi yakın mesafeden çekmek
istediğinizde otomatik zum düğmesini W (geniş
açı) konumuna getirip odağı ayarlayın.
Odak mesafesi bilgisi (karanlık ve odak ayarının
zor olduğu koşullarda nesnenin odaklanıldığı
mesafe) aşağıdaki durumlarda birkaç saniye
boyunca görüntülenir.
 Odaklama modu otomatik konumdan manüel
konuma alındığında
 Odağı elle ayarladığınızda


TELE MAKRO işlemini iptal eder. (TELE
MAKRO özelliği, zum düğmesini W tarafına
getirdiğinizde de iptal edilir.)
AÇIK ( )
Odağı ayarlamak için
(yakın nesne)/
(uzak nesne) öğelerini seçin.
Odağı otomatik olarak ayarlamak için
[OTOMATİK] düğmesini seçin.
 Notlar
[ODAK] için [MANUEL] ayarını yaptığınızda,
 görünür.
 Net odaklamanın sağlanması için kamera ile
çekilen cisim arasındaki minimum mesafe
geniş açıda yaklaşık 1 cm ve telefotoda yaklaşık
150 cm olmalıdır.
Zum (s. 25) otomatik olarak T (telefoto)
tarafının en üst noktasına gelir ve yaklaşık
38 cm’ye kadar yakın mesafedeki cisimlerin
çekilmesine olanak sağlar.

TR
61
ÇEKİM AYRLR.
(Özelleştirilmiş çekim öğeleri)
 Notlar
 Uzak bir nesneyi kaydederken odaklanma
işlemi zor ve zaman alıcı olabilir.
 Odaklamanın otomatik olarak yapılmasının
zor olduğu durumlarda odaklamayı ([ODAK],
s. 61) elle ayarlayın.
İşlemler konusunda bkz. “Menüleri
kullanma” (s. 54).
Varsayılan ayarlar  ile işaretlenmiştir.
KAYIT MODU
Bkz. sayfa 25.
REHBER ÇERÇ.
Kılavuz çizgilerini görüntüleyebilir ve
böylece cismin yatay veya düşey olup
olmadığını kontrol edebilirsiniz.
Kılavuz çizgileri kaydedilmez.
 KAPALI
Kılavuz çizgileri görüntülenmez.
AÇIK
Kılavuz çizgileri görüntülenir.
İpuçları
Cismin, kılavuz çizgilerinin orta noktasına
getirilmesi durumunda dengeli bir
kompozisyon elde edilir.
[REHBER ÇERÇ.] dış çerçevesi tam piksel
ekran ile uyumlu olmayan bir TV’nin ekran
alanını gösterir.



STEADYSHOT
Kameranın titremesini dengeleyebilirsiniz.
Tripod (ayrı olarak satılır) kullanılırken
[ STEADYSHOT] seçeneği [KAPALI]
( ) konumuna getirilirse, daha doğal
görüntüler elde edilir.
TR
62

 AÇIK
SteadyShot işlevi kullanılır.
KAPALI (
)
SteadyShot işlevi kullanılmaz.
Algılanan yüzler Yüz Dizini’ne kaydedilir,
ancak bazı yüzler algılanmayabilir. Ayrıca,
Yüz Dizini’ne kaydedilebilecek yüzler için bir
sınırlama vardır. Yüz Dizini’nden oynatmak için
31. sayfaya bakın.
SES KAYIT AYARI
OTO.YVŞ.ENSTNT. (Otomatik
Yavaş Enstantane)
Karanlık ortamlarda çekim yaparken,
enstantane otomatik olarak 1/25 saniyeye
düşürülür.
 KAPALI
Otomatik Yavaş Enstantane işlevi kullanılmaz.
AÇIK
Otomatik Yavaş Enstantane işlevi kullanılır.
YÜZ ALGILAMA
Fotoğrafını çektiğiniz kişilerin yüzlerini
algılar ve pozlama ayarlarını otomatik
olarak yapar.
Yüzleri algılar.
KAPALI (
)
Yüzleri algılamaz.
 Notlar
Kayıt koşullarına, nesne koşullarına ve
kameranızın ayarına bağlı olarak, yüzler
algılanmayabilir.
 [YÜZ ALGILAMA] işlevi, kayıt koşullarınıza
bağlı olarak doğru çalışmayabilir. Bu durumda,
[YÜZ ALGILAMA] için [KAPALI] ayarını
yapın.

İpuçları
Daha iyi yüz algılama performansı için kişileri
aşağıdaki koşullarda çekin:
 Yeterince parlak ortamda çekin
 Kişiler gözlük, şapka ya da maske takmamalı
 Kişilerin yüzleri doğrudan kameraya bakmalı
Odaklama konumuna uygun olarak canlı
sesli bir film kaydedebilirsiniz.
 KAPALI
Mikrofon, sesleri zumlamaya göre kaydetmez.
AÇIK ( )
Mikrofon, sesleri zumlamaya göre kaydeder.
 MİK.K.DÜZEYİ (Mikrofon referans
düzeyi)
Ses kaydı için mikrofon düzeyini
seçebilirsiniz.
 NORMAL
Çeşitli ortam sesleri uygun bir düzeye
dönüştürülerek kaydedilir.
Kameranın özelleştirilmesi
 AÇIK
 YRLŞK.ZUM MKRF. (Yerleşik zum
mikrofon)
DÜŞÜK ( )
Ortam sesleri olduğu gibi kaydedilir. Konser
salonundaki vb. heyecan verici ve güçlü
sesleri kaydetmek istiyorsanız [DÜŞÜK]
seçimini yapın (Bu ayar, konuşmaların
kaydedilmesi için uygun değildir.)


TR
63
KMR.FOTO.AYRLR.
DİĞER KAYIT AYARI

DİJİTAL ZUM
Kayıt sırasında aşağıdaki optik zum
düzeyinden daha fazla zum yapmak
isterseniz 50× düzeyine kadar maksimum
zum seçeneğini kullanabilirsiniz. Dijital
zum özelliği kullanıldığında görüntü
kalitesinin azaldığına dikkat edin.
(Fotoğraf kaydı için kullanılan
öğeler)
İşlemler konusunda bkz. “Menüleri
kullanma” (s. 54).
Varsayılan ayarlar  ile işaretlenmiştir.
ZAMANLAYICI
Geri sayımı başlatmak için PHOTO öğesine
basın. Fotoğraf yaklaşık 10 saniye sonra
kaydedilecektir.
 KAPALI
Otomatik zamanlayıcı iptal edilir.
AÇIK ( )
Çubuğun sağ tarafında dijital zumlama faktörü
gösterilir. Zumlama düzeyini seçtiğinizde
zumlama alanı ortaya çıkar.
Otomatik zamanlayıcı kaydı başlatılır. Kaydı
durdurmak için [SIFR.] öğesini seçin.
 KAPALI
RESİM BOY.
Optik olarak en fazla 50× zum yapılabilir.
1800×
Optik olarak en fazla 50× zum yapılabilir ve
bundan sonra dijital olarak maksimum 1800×
zum yapılabilir.

 16:9 GENİŞ
Filmleri 16:9 (geniş) ekranlı bir televizyonda
tam ekranda görüntülenecek şekilde
kaydeder.
4:3 (
)
Filmleri 4:3 ekranlı bir televizyonda tam
ekran boyutunda görüntülenecek şekilde
kaydeder.
TR
64
 VGA(0,3M) (
 Notlar
[TV TİPİ] seçeneğini oynatma için kullanılacak
televizyona göre ayarlayın (s. 69).
)
Fotoğrafları 4:3 en boy oranında (640 × 480)
kaydeder.
GENİŞ SEÇİMİ
Düşey-yatay oranını kullanılacak
televizyona göre seçebilirsiniz.
Televizyonunuzla birlikte verilen kullanım
kılavuzlarına da bakın.

Çekilecek fotoğrafın boyutunu
seçebilirsiniz.
0,2M (
)
Fotoğrafları 16:9 (geniş) en boy oranında (640
× 360) kaydeder.
 Notlar
Çekilebilecek fotoğraf sayısı için 82. sayfaya
bakın.

OYNATMA
(Oynatma ile ilgili öğeler)
DOSYA NO. (Dosya numarası)
Fotoğraflara dosya numarasının nasıl
atanacağını belirleyebilirsiniz.
 SERİ
Fotoğraflara sıralı olarak dosya numarası
atanır.
Her fotoğraf kaydedişinizde dosya numarası
büyür.
Bellek kartı başka bir ortamla değiştirilse bile,
dosya numarası sıralı olarak atanır.
SIFIRLA
Dosya numarası, kayıt ortamında bulunan
en büyük dosya numarasından başlanarak
sırayla atanır.
Bellek kartı başka bir ortamla
değiştirildiğinde, her bir bellek kartı için
dosya numarası atanır.
İşlemler konusunda bkz. “Menüleri
kullanma” (s. 54).
VISUAL INDEX
Bkz. sayfa 27.
GÖRNTLR.GÖSTER
 TARİH DİZİNİ
Bkz. sayfa 30.

FİLM ŞERİDİ
Bkz. sayfa 30.

YÜZ
Bkz. sayfa 31.
OYNATMA LİSTESİ
Bkz. sayfa 44.
OYNATMA AYRLR.
Kameranın özelleştirilmesi
 VERİ KODU
Oynatma sırasında kameranız, kayıt
sırasında otomatik olarak kaydedilen
bilgileri (Tarih/saat, Kamera verisi)
görüntüler.
 KAPALI
Veri kodu görüntülenmez.
TARİH/SAAT
Tarih ve saat görüntülenir.
KAMERA.VERİ
Kamera ayar verileri görüntülenir.
TR
65
DÜZ.
(Düzenleme ile ilgili öğeler)
TARİH/SAAT
İşlemler konusunda bkz. “Menüleri
kullanma” (s. 54).
SİL
Bkz. sayfa 35.
 Tarih
 Saat
KAMERA.VERİ
Film
KORUMA
Bkz. sayfa 37.
BÖL
Bkz. sayfa 39.
FOTOĞRF.YAKALA (DCR-SR15E/
SR20E/SX20E)
Bkz. sayfa 40.
Fotoğraf
FİLM ÇOĞALT (DCR-SR15E/
SR20E)
Bkz. sayfa 41.
FOTOĞRAF KOPYL. (DCRSR15E/SR20E)
 SteadyShot kapalı
 Parlaklık
 Beyaz dengesi
 Kazanç
 Enstantane hızı
 Diyafram açıklığı değeri
 Pozlama
İpuçları
Kamera televizyona bağlıyken veri kodu
televizyon ekranında da görüntülenir.
Kayıt ortamı durumuna bağlı olarak çizgiler
[--:--:--] görüntülenir.



TR
66
Bkz. sayfa 42.
OYNTM.LST.DÜZN.
Bkz. sayfa 44.
DİĞER
(Diğer ayarlarla ilgili öğeler)
İşlemler konusunda bkz. “Menüleri
kullanma” (s. 54).
Varsayılan ayarlar  ile işaretlenmiştir.
USB BAĞLANTISI
Bkz. sayfa 49.
PİL BİLGİSİ
Pilin kalan tahmini kapasitesini kontrol
edebilirsiniz.
ORTAMI YÖNET
(Kayıt ortamı için kullanılan
öğeler)
İşlemler konusunda bkz. “Menüleri
kullanma” (s. 54).
ORTAM AYARLARI (DCR-SR15E/
SR20E)
Bkz. sayfa 17.
ORTAM BİLGİSİ
Film kayıt ortamının her bir kayıt modu
için kalan kayıt süresini ve kayıt ortamının
yaklaşık boş ve kullanılan alanlarını kontrol
edebilirsiniz.
Ekranı kapatmak için
öğesini seçin.
Pil bilgileri ekranını kapatmak için
öğesini seçin.
 Notlar
[ORTM.BÇMLNDRM.] (s. 67) işlemini
gerçekleştirseniz bile, bir yönetim dosyası alanı
bulunduğundan, kullanılan alan %0 olarak
görüntülenmez.

Kameranın özelleştirilmesi
İpuçları
Yalnızca [FİLM ORTM.AYARI] (s. 17) ile
seçilen kayıt ortamına ait bilgiler görüntülenir.
Gerekirse, kayıt ortamı ayarlarını değiştirin
(DCR-SR15E/SR20E).


ORTM.BÇMLNDRM.
Biçimlendirme işlemi, kaydedilebilir boş
alanı geri kazanmak için tüm filmleri ve
fotoğrafları siler.
öğesini seçin.
[EVET]  [EVET] 
DCR-SR15E/SR20E:
Biçimlendirilecek kayıt ortamını seçin.
 Notlar
Bu işlem için ürünle verilen AC Adaptörünü
kullanarak kameranızı elektrik prizine bağlayın
(s. 13).

TR
67



Kayıt ortamını biçimlendirmeden önce,
kaybolmaması için önemli görüntüleri
kaydedin.
Korunan filmler ve fotoğraflar da silinir.
[İşlemde…] mesajı görüntülenirken, LCD
ekranı kapatmayın, kamera üzerindeki
düğmeleri kullanmayın, AC Adaptörünü
çıkarmayın veya bellek kartını kameranızdan
çıkarmayın (Bellek kartı biçimlendirilirken,
erişim lambası yanar veya yanıp söner.).
Dahili kayıt ortamındaki verilerin geri
yüklenmesinin engellenmesi (DCRSR15E/SR20E)
[BOŞALT] işlemi, kameranızın dahili kayıt
ortamına anlaşılmaz veriler yazmanıza
olanak sağlar. Bu şekilde, orijinal verilerin
geri yüklenmesi zorlaşır. Kameranızı
atmadan veya başka birine vermeden önce
[BOŞALT] işlemini uygulamanızı öneririz.
[ORTM.BÇMLNDRM.] ekranında dahili
kayıt ortamı seçildiği zaman, [BOŞALT]
öğesini seçin.
 Notlar
AC Adaptörünü elektrik prizine takın. AC
Adaptörünü elektrik prizine bağlamadan
[BOŞALT] işlemini gerçekleştiremezsiniz.
 [BOŞALT] işlemini uygulamadan önce,
kaybolmaması için önemli görüntüleri bir
bilgisayara veya başka bir aygıta kaydedin.
 AC Adaptörü dışındaki tüm kabloları sökün.
İşlem sırasında AC Adaptörünü sökmeyin.
 Veri silerken kameranın titreşime veya
darbelere maruz kalmasına izin vermeyin.
 Verileri silmek için gereken gerçek süreyi LCD
ekranda onaylayın.

TR
68

[İşlemde…] mesajı görüntülenirken [BOŞALT]
işlemini durdurursanız, kamerayı bir sonraki
kullanışınızdan önce [ORTM.BÇMLNDRM.]
veya [BOŞALT] seçeneği ile işlemi
tamamladığınızdan emin olun.
RSM.VT.DS.ONAR
Bkz. sayfa 75, 78.
GENEL AYARLAR
(Diğer ayar öğeleri)
İşlemler konusunda bkz. “Menüleri
kullanma” (s. 54).
Varsayılan ayarlar  ile işaretlenmiştir.
SES/GRNT.AYRLR.
 SES
/
öğelerini seçerek oynatma
sesinin düzeyini ayarlayabilirsiniz.
 BİP

Ekran dışa bakacak şekilde LCD paneli 180
derece açar ve LCD paneli kamera gövdesine
doğru kapatırsanız, bu ayar otomatik olarak
[NORMAL] konumuna getirilir.
İpuçları
Bu ayar işlemi kaydedilen görüntüleri hiçbir
şekilde etkilemez.


 LCD RENGİ
/
öğelerini seçerek LCD ekranın
rengini ayarlayabilirsiniz.
İpuçları
Bu ayar işlemi kaydedilen görüntüleri hiçbir
şekilde etkilemez.

 AÇIK
Kaydı başlattığınızda/durdurduğunuzda
veya onaylamak için çoklu seçicinin ortasına
bastığınızda bir melodi sesi duyulur.
KAPALI
Melodi iptal edilir.
 LCD PARLK.
/
öğelerini seçerek LCD ekranın
parlaklığını ayarlayabilirsiniz.
 EKRAN AYRLR.
LCD ekranda simgelerin veya göstergelerin
görüntülenme süresini ayarlayabilirsiniz.
 OTOMATİK
3 saniye kadar görüntülenir.
AÇIK
Her zaman görüntülenir.
ÇIKTI AYARLARI
 LCD AI.DZY. (LCD arka ışığı düzeyi)
 TV TİPİ
LCD ekranın arka ışık parlaklığını
seçebilirsiniz.
Bkz. sayfa 33.
 NORMAL
Standart parlaklık.
PARLAK
LCD ekranı parlaklaştırır.
 Notlar
Ürünle verilen AC Adaptörünü kullanarak
kameranızı elektrik prizine bağladığınızda
[PARLAK] işlevi ayar için otomatik olarak
seçilir.
 [PARLAK] seçimi yapıldığında, pil ömrü kayıt
sırasında bir miktar azalır.

Kameranın özelleştirilmesi
İpuçları
Bu ayar işlemi kaydedilen görüntüleri hiçbir
şekilde etkilemez.



 GÖR.ÇIKIŞI (Ekran çıkışı)
Ekran görüntülerinin nereye
gönderileceğini belirleyebilirsiniz.
 LCD PANEL
LCD ekranda zaman kodu gibi bilgileri
gösterir.
V-ÇIK./PANEL
LCD ekranda ve televizyon ekranında
zaman kodu gibi bilgileri gösterir.
TR
69
SAAT/
DİL AYR.
 5dk
Kamera otomatik olarak kapanır.
 SAAT AYARI
HİÇBİR ZAMAN
Bkz. sayfa 14.
 ALAN AYARI
Saati durdurmadan saat farkını
ayarlayabilirsiniz. Kameranızı başka saat
dilimlerinde kullanırken bulunduğunuz
bölgeyi seçin. 84. sayfadaki dünya saat
farklarına bakın.
 YAZ SAATİ
Bu ayarı saati durdurmadan yapabilirsiniz.
Saat ayarını 1 saat ileri almak için [AÇIK]
konumuna getirin.
 KAPALI
Yaz saati ayarlanmaz.
AÇIK
Yaz saati ayarlanır.

Kamera otomatik olarak kapanmaz.
 Notlar
Kamerayı bir elektrik prizine taktığınızda,
[OTO.KAPANMA] için otomatik olarak
[HİÇBİR ZAMAN] ayarlanır.

DİĞER AYARLAR
 DEMO MODU
Kameranız bir elektrik prizine
bağlandığında, MODE öğesine basarak
(Film) simgesi göründükten yaklaşık
10 dakika sonra süreli bir demo filmi
görünür.
 AÇIK
Demo görüntülenir.
DİL AYARI
KAPALI
LCD ekranda kullanılacak dili
seçebilirsiniz.
Demo görüntülenmez.
İpuçları
Bu öğeyi [AÇIK] olarak ayarlayıp
düğmesini seçtiğinizde, demo oynatılmaya
başlanır.
Aşağıdaki durumlarda demoya ara verilir:
 START/STOP düğmesine bastığınızda
 Demo sırasında çoklu seçiciyi
çalıştırdığınızda (Demo yaklaşık 10 dakika
sonra yeniden başlar)
 MODE düğmesine bastığınızda

(GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER) öğesine
bastığınızda




İpuçları
Seçenekler arasında ana dilinizi bulamazsanız,
kameranız size [ENG[SIMP]] (sadeleştirilmiş
İngilizce) seçeneğini sunar.
GÜÇ AYARLARI
 OTO.KAPANMA (Otomatik kapanma)
Kamerayı, yaklaşık 5 dakika boyunca hiçbir
işlem yapmadığınızda otomatik olarak
kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

 DÜŞM.SENSÖRÜ (DCR-SR15E/SR20E)
Kameranız düştüğünü algılar ve dahili sabit
diski korur.
TR
70
 AÇIK
Düşme sensörünü etkinleştirir. Kameranın
düştüğü algılandığında, dahili sabit
diskin korunması amacıyla, görüntüleri
doğru şekilde kaydedemeyebilir veya
oynatamayabilirsiniz. Düşüş algılandığında,
öğesi görünür.
KAPALI (
)
Düşme sensörünü etkisizleştirir.
 Notlar
Kamerayı kullanırken düşme sensörünü [AÇIK]
olarak ayarlayın. Aksi takdirde, kameranızı
düşürdüğünüzde dahili sabit disk zarar
görebilir.
 Yerçekimsiz ortamda, düşme sensörü
etkinleşir. Lunapark treni veya hava dalışı gibi
faaliyetler sırasında görüntü kaydederken,
düşüş sensörünü etkinleştirmemek için
[DÜŞM.SENSÖRÜ] işlevini [KAPALI] olarak
ayarlayabilirsiniz.

Kameranın özelleştirilmesi
TR
71
Ek bilgiler
Sorun Giderme
Kameranızı kullanırken herhangi bir
sorunla karşılaşırsanız, aşağıdaki adımları
uygulayın.
 Listeyi (s. 72 - 80) inceleyin ve
kameranızı kontrol edin.





 Güç kaynağının bağlantısını kesin,
yaklaşık bir dakika sonra güç
kaynağını yeniden takın ve kamerayı
açın.
Bellek kartına kaydedilen görüntülerin diğer
aygıtlarda oynatılması......................................s. 76
Filmlerin/fotoğrafların kamerada düzenlenmesi
.............................................................................s. 76
Başka aygıtlara Çoğaltma/Bağlanma..............s. 76
Bilgisayar Bağlantısı..........................................s. 76
Eş zamanlı kullanılamayan işlevlere örnekler
.............................................................................s. 77
Tüm işlemler
Güç açılmıyor.
 Sivri uçlu bir nesneyle RESET (s. 93,
94) düğmesine basın ve kamerayı
açın.
RESET düğmesine bastığınızda, saat
ayarı da dahil tüm ayarlar sıfırlanır.
 Sony bayiinize ya da yetkili yerel
Sony servisine başvurun.








TR
72
Sorunun ne olduğuna bağlı olarak,
kameranızın yeniden başlatılması veya
geçerli dahili kayıt ortamının değiştirilmesi
gerekebilir. Bu durumda, dahili kayıt
ortamında depolanmış olan veriler silinir.
Kameranızı tamire göndermeden önce dahili
kayıt ortamındaki verileri başka bir ortama
(yedek) kaydettiğinizden emin olun. Dahili
kayıt ortamındaki verilerin kaybından dolayı
sorumluluk kabul edilmez.
Tamir sırasında, sorunu incelemek üzere
dahili kayıt ortamında depolanmış verilerden
minimum miktarda bir kısmını kullanarak
kontroller yapabiliriz. Ancak Sony bayiniz
verilerinizi kopyalamaz veya başka bir yere
kaydetmez.
Tüm işlemler......................................................s. 72
Piller/güç kaynakları .......................................s. 73
LCD ekran..........................................................s. 73
Bellek kartı.........................................................s. 73
Kayıt....................................................................s. 74
Oynatma............................................................s. 75


Kameraya şarj edilmiş bir pil paketi takın
(s. 11).
AC Adaptörünün fişi elektrik prizinden
çıkmış olabilir. Fişi elektrik prizine (s. 11)
takın.
Güç açık konuma gelmesine rağmen
kamera çalışmıyor.




Güç açıldıktan sonra kameranızın kayda hazır
hale gelmesi birkaç saniye sürer. Bu bir arıza
değildir.
AC Adaptörünü prizden çıkarın ve pil paketini
çıkarın, ardından yaklaşık 1 dakika sonra
tekrar takın. İşlevler hala çalışmıyorsa, sivri
uçlu bir nesneyle RESET (s. 93, 94) düğmesine
basın. (RESET düğmesine bastığınızda, saat
ayarı da dahil tüm ayarlar sıfırlanır.)
Kameranızın sıcaklığı çok yüksek. Kameranızı
kapatın ve serin bir yerde bir süre bekletin.
Kameranızın sıcaklığı çok düşük. Kameranızın
gücü açık olarak bir süre bekletin. Kameranızı
kapatın ve sıcak bir yerde bekletin. Bir süre
sonra kameranızı yeniden açın.
Menü ayarları otomatik olarak değişmiş.

LCD ekranın 12 saat boyunca kapalı kalması
durumunda, aşağıdaki menü öğeleri varsayılan
ayarlarına geri döner.
 [SAHNE SEÇİMİ]
 [BEYAZ DNG.]
 [POZLAMA]
 [ODAK]
 [YRLŞK.ZUM
MKRF.]
 [MİK.K.DÜZEYİ]
 [DÜŞM.SENSÖRÜ]
(DCR-SR15E/SR20E)
 Arka

ışık
Aşağıdaki menü öğeleri film kaydı, fotoğraf
kaydı ve oynatma modları arasında geçiş
yaptığınızda varsayılan ayarlara geri döner.
[
YUMUŞAK GEÇİŞ]
 [TELE MAKRO]
[
ZAMANLAYICI]
Kameranız ısınıyor.

Kameranız çalışma sırasında ısınabilir. Bu bir
arıza değildir.
Kalan pil süresi göstergesi doğru süreyi
göstermiyor.



Pil paketi şarjı hemen boşalıyor.


Piller/güç kaynakları
Güç aniden kapanıyor.



AC Adaptörü kullanın.
Varsayılan ayarda, kameranızı yaklaşık 5
dakika kullanmadığınızda kamera otomatik
olarak kapanır (OTO.KAPANMA). [OTO.
KAPANMA] (s. 70) ayarını değiştirin veya
gücü tekrar açık konuma getirin.
Pil paketini şarj edin (s. 11).
Pil şarj edilirken CHG (şarj) lambası
yanmıyor.



LCD ekranı kapatın (s. 11).
Pil paketini kameraya doğru şekilde takın
(s. 11).
Güç kablosunu elektrik prizine düzgün şekilde
takın.
Pil şarjı bitmiştir (s. 11).
Pil şarj edilirken CHG (şarj) lambası yanıp
sönüyor.


Pil paketinin sıcaklığı çok yüksek ya da çok
düşükse şarj edemeyebilirsiniz (s. 86).
Pil paketini kameraya doğru şekilde takın
(s. 11). Sorun devam ederse, AC Adaptörünü
elektrik prizinden çıkarın ve Sony bayiinize
başvurun. Pil paketi zarar görmüş olabilir.
Ortam sıcaklığı çok yüksek veya düşüktür. Bu
bir arıza değildir.
Pil paketi yeterli şekilde şarj edilmemiştir.
Paketi tekrar şarj edin. Sorun devam ederse,
pil paketini yenisiyle değiştirin (s. 87).
LCD ekran
Menü öğeleri gri gösteriliyor.


Geçerli kayıt/oynatma modunda gri renkli
öğeleri kullanamazsınız.
Eş zamanlı olarak etkinleştirilmesi mümkün
olmayan işlevler mevcuttur (s. 77).
LCD ekranda sıra halinde noktalar
görülüyor.

Ek bilgiler

Ortam sıcaklığı çok yüksek veya çok düşüktür.
Bu bir arıza değildir.
Pil paketi yeterli şekilde şarj edilmemiştir.
Paketi tekrar şarj edin. Sorun devam ederse,
pil paketini yenisiyle değiştirin (s. 87).
Kameranın kullanıldığı ortama bağlı olarak
gösterilen saat doğru olmayabilir.
Bu bir arıza değildir. Bu noktalar kaydedilmez.
LCD ekrandaki simgeler hızla kaybolur.

[EKRAN AYRLR.] için [AÇIK] ayarını yapın
(s. 69).
Bellek kartı
Bellek kartı kullanılarak gerekli işlemler
gerçekleştirilemiyor.

Bilgisayarda biçimlendirilmiş bir bellek kartı
kullanıyorsanız, aygıtı kameranızda yeniden
biçimlendirin (s. 67).
TR
73
Bellek kartına kaydedilen görüntüler
silinemiyor.


Dizin ekranından bir defada en fazla 100
fotoğraf silebilirsiniz.
Korunan fotoğrafları silemezsiniz.
Veri dosyasının adı doğru şekilde
gösterilmiyor veya yanıp sönüyor.


Dosya zarar görmüştür.
Dosya formatı, kamera tarafından
desteklenmiyordur (s. 85).
Kayıt
Ayrıca bkz. “Bellek kartı” (s. 73).
START/STOP veya PHOTO düğmesine
basıldığında görüntü kaydedilmiyor.







Oynatma ekranı görüntülenir.
(Film) veya
(Fotoğraf) simgelerini görüntülemek için
MODE düğmesine basın.
Kameranız yeni çektiğiniz görüntüyü kayıt
ortamına kaydediyordur. Bu süre boyunca yeni
kayıt yapamazsınız.
Kayıt ortamı doludur. Gereksiz görüntüleri
silin (s. 35).
Kaydedilen toplam film süresi veya çekilen
toplam fotoğraf sayısı, kameranın kayıt
kapasitesini geçmiştir (s. 81, 82). Gereksiz
görüntüleri silin (s. 35).
[DÜŞM.SENSÖRÜ] etkinleştirildiğinde
(s. 70), görüntüleri kaydedemezsiniz (DCRSR15E/SR20E).
Kameranızın sıcaklığı çok yüksek. Kameranızı
kapatın ve serin bir yerde bir süre bekletin.
Kameranızın sıcaklığı çok düşük. Kameranızı
kapatın ve sıcak bir yerde bekletin. Bir süre
sonra kamerayı yeniden açın.
Kayıt durdurulsa bile, erişim lambası
yanmaya veya yanıp sönmeye devam
ediyor.

TR
74
Kameranız yeni çektiğiniz sahneyi bellek
kartına kaydediyordur.
Görüntü alanı farklı görünüyor.

Kayıt alanı, kameranızın durumuna bağlı
olarak farklı görünebilir. Bu bir arıza değildir.
Gerçek film kayıt süresi, kayıt ortamının
tahmini kayıt süresinden daha kısa.

Gerçek kayıt süresi, örneğin hızlı hareket eden
bir nesnenin kaydedilmesi vb. kayıt yapılan
koşullara bağlı olarak kısalabilir (s. 81).
Kamera çalışmıyor.



Kameranızın sıcaklığı çok yüksek. Kameranızı
kapatın ve serin bir yerde bir süre bekletin.
Kameranızın sıcaklığı çok düşük. Kameranızı
kapatın ve sıcak bir yerde bekletin. Bir süre
sonra kamerayı yeniden açın.
Kameraya titreşim uygulamayı sürdürürseniz,
kayıt durabilir.
START/STOP düğmesine basıldığı nokta ile
kaydedilen filmin başladığı veya durduğu
nokta arasında zaman farklı oluyor.

Kameranızda START/STOP düğmesine
bastığınız nokta ile film kaydının başlayıp/
durduğu nokta arasında kısa bir zaman farkı
olabilir. Bu bir arıza değildir.
Otomatik odaklama çalışmıyor.


[ODAK] için [OTOMATİK] ayarını yapın
(s. 61).
Kayıt koşulları otomatik odaklama için uygun
değildir. Odağı elle ayarlayın (s. 61).
SteadyShot çalışmıyor.


[ STEADYSHOT] için [AÇIK] ayarını yapın
(s. 62).
[ STEADYSHOT] ayarı [AÇIK] yapılsa
bile, kameranız aşırı yüksek titreşimleri telafi
edemeyebilir.
Karanlıkta mum ışığı veya elektrik ışığı
kaydedilirken dikey bir kuşak görünüyor.

Fotoğraflar oynatılamıyor.

Bu durum nesne ve arka plan arasındaki
kontrast çok yüksek iken meydana gelir. Bu bir
arıza değildir.
Parlak ışıkta çekilen görüntü üzerinde
dikey bir çizgi görünebilir.
VISUAL INDEX ekranında görüntü
üzerinde
simgesi çıkıyor.
Bu olaya parlama etkisi denir. Bu bir arıza
değildir.

Bir TV ekranı veya bilgisayar ekranı
kaydederken siyah kuşaklar görünüyor.



[ STEADYSHOT] için [KAPALI] ayarını
yapın (s. 62).
Arzu edilmeyen ışık titremeleri oluşuyor.

Floresan lamba, sodyum lambası ya da
kurşun lamba altında görüntü kaydedilirken
bu çizgiler meydana gelebilir. Bu bir arıza
değildir.

Kayıt modu değiştirildiğinde büyütme
değişiyor.

Kameranız fotoğraf kayıt modundayken dijital
zum özelliğini kullanamazsınız.
Görüntü veri tabanı dosyası hasar görmüş
olabilir.
(MENU)  [Tümünü göster]
 [RSM.VT.DS.ONAR] ( [ORTAMI
YÖNET] kategorisi altında)  (DCR-SR15E/
SR20E) kayıt ortamını seçerek veri tabanı
dosyasını kontrol edin. Sorun devam ediyorsa
düğmesi ile görüntüyü silin (s. 35).
Oynatma sırasında ses gelmiyor veya
yalnızca kısık bir ses duyuluyor.


Ek bilgiler
Şu durumlarda [LCD AI.DZY.] ayarı
yapamazsınız:
 LCD panelin kapalı olması ve LCD ekranın
dışa dönük olması.
 Gücün AC Adaptöründen alınması.
Bu simge, başka aygıtlarda kaydedilmiş,
bilgisayarda düzenlenmiş vb. fotoğraflarda
çıkar.
Ekranın sağ üst köşesindeki kayıt ortamı
simgesi yanıp sönerken veya kayıttan sonra
erişim lambası sönmeden önce AC Adaptörü
veya pil paketi çıkarılmıştır. Bu görüntü
verilerinize zarar verebilir ve
görüntülenir.
VISUAL INDEX ekranında görüntü
üzerinde
simgesi çıkıyor.
[LCD AI.DZY.] ayarlanamıyor.

Dosya veya klasörler değiştirildiyse veya
veriler bilgisayarda düzenlendiyse fotoğraflar
oynatılamaz. (Bu durumda, dosya adı yanıp
söner.) Bu bir arıza değildir.
Ses düzeyini arttırın (s. 28).
Ses kaydını [MİK.K.DÜZEYİ] (s. 63)
seçeneğini [DÜŞÜK] konumuna getirerek
yaptığınızda kaydedilen sesler zor duyulabilir.
Oynatma
Görüntüler oynatılamıyor.


Oynatmak istediğiniz kayıt ortamı tipini seçin
(s. 17) (DCR-SR15E/SR20E).
Başka aygıtlarda kaydedilmiş görüntüler
oynatılamayabilir. Bu bir arıza değildir.
TR
75
Bellek kartına kaydedilen
görüntülerin diğer aygıtlarda
oynatılması
Bağlanan televizyonda görüntünün üst,
alt, sağ ve sol kenarları biraz kırpılıyor.

Görüntüler oynatılamıyor veya bellek kartı
tanımlanamıyor.

Aygıt bellek kartı ortamını desteklemeyebilir.

Filmlerin/fotoğrafların kamerada
düzenlenmesi
Kameranızın LCD ekranı, kaydedilen
görüntüleri tüm ekranda görüntüleyebilir
(tam piksel ekran). Ancak bu, tam piksel ekran
için uygun olmayan bir TV’de oynatılırken
görüntülerin üst, alt, sağ ve sol kenarlarının
hafifçe kırpılmasına neden olabilir.
[REHBER ÇERÇ.]’in (s. 62) dış çerçevesini
bir kılavuz gibi kullanarak görüntüleri
kaydetmeniz önerilir.
Görüntüler doğru şekilde çoğaltılamıyor.
Düzenlenemiyor.

Filmler Oynatma Listesine eklenemiyor.



Kayıt ortamında boş alan yoktur.
Bir Oynatma Listesine en fazla 99 film
ekleyebilirsiniz. Gereksiz filmleri Oynatma
Listesinden silin (s. 45).
Oynatma Listesine fotoğraf ekleyemezsiniz.
Film bölünemiyor.


Çok kısa filmler bölünemez.
Korunan bir film bölünemiyor.
Filmden fotoğraf alınamıyor.

Fotoğrafları kaydetmek istediğiniz kayıt
ortamı doludur.
Başka aygıtlara Çoğaltma/
Bağlanma
Kameranızı televizyona bağladığınızda,
oynatılan görüntünün en boy oranı doğru
değil.

TR
76

Görüntü durumundan dolayı
düzenlenemiyordur.
Televizyonunuza göre (s. 69) [TV TİPİ] ayarını
yapın.
A/V bağlantı kablosu doğru şekilde
bağlanmamıştır. Kablonun diğer aygıtın
girişine bağlandığından emin olun (s. 49).
Bilgisayar Bağlantısı
“PMB” yüklenemiyor.

“PMB” yüklemesi için gerekli bilgisayar
ortamını veya yükleme işlemini kontrol edin.
“PMB” düzgün çalışmıyor.

“PMB”den çıkın ve bilgisayarınızı yeniden
başlatın.
Kamera bilgisayar tarafından
tanımlanamıyor.


Klavye, fare ve kameranız dışındaki aygıtları
bilgisayarın USB jakından çıkarın.
USB kablosunu bilgisayarınızdan ve
kameranızdan çıkarın ve ardından
bilgisayarınızı yeniden başlatıp, bilgisayar ve
kameranızı doğru sırada yeniden bağlayın.
Eş zamanlı kullanılamayan işlevlere
örnekler
Aşağıdaki listede örnek olarak eş zamanlı
kullanılamayan bazı işlev ve menü öğesi
kombinasyonları verilmiştir.
Kullanılamayan işlev
İşlevin kullanılamamasına neden
olan ayarlar
Arka ışık
[POZLAMA], [HAVAİ
FİŞEK] seçeneklerinde
[MANUEL]
[YÜZ
ALGILAMA]
[ DİJİTAL ZUM],
[POZLAMA], [ALC.
KARANLIK], [MUM],
[GÜNEŞ BTŞ.DĞŞ.],
[HAVAİ FİŞEK],
[MANZARA], [SPOT
LAMBASI], [KUMSAL],
[KAR]
[SAHNE SEÇİMİ] [ YUMUŞAK GEÇİŞ],
[TELE MAKRO]
Otomatik tanı ekranı/Uyarı
göstergeleri
C:04:
 Pil paketi bir “InfoLITHIUM” pil paketi (V
serisi) değildir. “InfoLITHIUM” pil paketini
(V serisi) kullanın (s. 86).
 AC Adaptörünün DC fişini, kameranın DC IN
girişine sağlam şekilde bağlayın (s. 11).
C:06:
Pil paketi çok ısınmıştır. Pil paketini değiştirin
veya serin bir yere koyun.

C:13: / C:32:
Güç kaynağını çıkartın. Güç kaynağını tekrar
bağlayıp, kamerayı tekrar çalıştırın.

E::
72. sayfadaki  -  arasındaki adımları
uygulayın.

(Kameranın dahili sabit diskindeki
uyarı)
Hızlı yanıp sönme
 Kameranın dahili sabit diski doludur.
 Kameranın dahili sabit diskinde bir hata
oluşmuş olabilir.
 (Pil seviyesi uyarısı)
Yavaş yanıp sönme
 Pil paketinin şarjı neredeyse bitmiş
durumdadır.
 Çalışma ortamına veya pil koşullarına bağlı
olarak  göstergesi, yaklaşık 20 dakikalık pil
süresi kaldığında yanıp sönmeye başlar.
Ek bilgiler
LCD ekranda göstergeler görünürse,
aşağıdakileri kontrol edin.
Sorunu gidermeyi birkaç defa denemiş
olmanıza rağmen sorun hala devam
ediyorsa, Sony bayiinize ya da yetkili yerel
Sony servisine başvurun. Bu durumda,
ilgililerle görüştüğünüzde, C veya E ile
başlayan hata kodunun tüm numaralarını
verin.
C:(veya E:) : (Otomatik tanı ekranı)
(Pil paketi sıcaklığıyla ilgili uyarı
göstergesi)

Pil paketi çok ısınmıştır. Pil paketini değiştirin
veya serin bir yere koyun.
(Yüksek sıcaklık uyarısı)
Yavaş yanıp sönme
 Kameranızın sıcaklığı yükseliyor. Kameranızı
kapatın ve serin bir yerde bir süre bekletin.
TR
77
Hızlı yanıp sönme
 Kameranızın sıcaklığı çok yüksek. Kameranızı
kapatın ve serin bir yerde bir süre bekletin.
(Kamera sarsıntı uyarısı ile ilgili uyarı
göstergesi)

(Düşük sıcaklık uyarısı)
Hızlı yanıp sönme
 Kameranızın sıcaklığı çok düşük. Kamerayı
ısıtın.
(Bellek kartına ait uyarı göstergesi)
(Düğme sensörüne ilişkin uyarı
göstergesi)
Yavaş yanıp sönme
 Görüntülerin kaydedilmesi için boş alan
kalmamıştır. Kameranızda kullanabileceğiniz
bellek kartı tipleri için, bkz. sayfa 19.
 Bellek kartı takılı değildir (s. 18).

Hızlı yanıp sönme
Görüntülerin kaydedilmesi için yeterli
boş alan yoktur. Görüntüleri başka bir
kayıt ortamına kaydettikten sonra (s. 46),
gereksiz görüntüleri silin veya bellek kartını
biçimlendirin (s. 67).
 Görüntü veri tabanı dosyası hasar görmüş
olabilir.
(MENU)  [Tümünü göster]
 [RSM.VT.DS.ONAR] ( [ORTAMI
YÖNET] kategorisi altında)  (DCR-SR15E/
SR20E) kayıt ortamını seçerek veri tabanı
dosyasını kontrol edin.
 Bellek kartı zarar görmüştür.


(Bellek kartı biçimlendirmeye ilişkin
uyarı göstergeleri)


Bellek kartı zarar görmüştür.
Bellek kartı doğru şekilde
biçimlendirilmemiştir (s. 67).

TR
78
Bellek kartına erişim, başka bir aygıtta
sınırlandırılmıştır.
İpuçları
Ekranda bazı uyarı göstergeleri çıktığında bir
melodi duyabilirsiniz.
Uyarı mesajları ile ilgili açıklamalar
Ekranda bir mesaj görüntülendiğinde
verilen talimatları uygulayın.
Kayıt ortamı
HDD biçimlendirme hatası.

Uyumsuz bellek kartı takılmıştır (s. 19).
 (Bellek kartının yazmaya karşı
korunması ile ilgili uyarı göstergesi)
Düşme sensörü işlevi (s. 70) etkinleştirilmiştir
ve kameranın düştüğü algılanmıştır. Bu
nedenle, kamera dahili sabit diski korumak
için önlem almaktadır. Sonuçta kayıt/oynatma
işlemi sonlandırılabilir.
Düşme sensörü işlevi olası her durumda
dahili sabit diskin korunacağını garanti etmez.
Kamerayı dengeli koşullarda kullanın.


(Uyumsuz bellek kartına ilişkin uyarı
göstergesi)

Kamera sabit olmadığından kolaylıkla
sallanmaktadır. Görüntüyü, kamerayı iki
elinizle sabit şekilde tutarak kaydedin.
Ancak, kamera sallanıyor uyarı göstergesinin
görünmeyeceğini unutmayın.
Kameranın dahili kayıt ortamı, varsayılan
formattan farklı bir formata ayarlanmıştır.
[ORTM.BÇMLNDRM.] (s. 67)
işlemini uygulayarak kameranızı tekrar
kullanabilirsiniz. Bu işlem, dahili kayıt
ortamındaki tüm verileri siler.
Veri hatası.

Kameranın dahili kayıt ortamındaki veriler
okunurken veya yazılırken bir hata meydana
gelmiştir.


Bu durum kameraya darbe uygulamaya devam
ettiğinizde oluşabilir.
Başka aygıtlarda kaydedilmiş filmler
oynatılamayabilir.
Resim Veritabanı Dosyası bozuldu. Yeni bir
dosya oluşturmak istiyor musunuz?

Yönetim dosyası zarar görmüştür. [EVET]
düğmesini seçtiğinizde, yeni bir yönetim
dosyası oluşturulur. Kayıt ortamına daha önce
kaydedilen görüntüler oynatılamaz (Görüntü
dosyaları hasar görmüştür). Yeni bilgiler
oluşturulduktan sonra [RSM.VT.DS.ONAR]
işlemi uygulandığında daha önce kaydedilen
görüntüler oynatılabilir. Çalışmazsa, ürünle
verilen “PMB” yazılımını kullanarak
görüntüyü kopyalayın.
Resim Veritabanı Dosyasında tutarsızlıklar
bulundu. Resim Veritabanı Dosyasını
onarmak istiyor musunuz?
Resim Veritabanı Dosyası bozuldu. Resim
Veritabanı Dosyasını onarmak istiyor
musunuz?


Yönetim dosyası zarar görmüştür ve film veya
fotoğraf kaydedilemez. Onarmak için [EVET]
düğmesini seçin.
Bellek kartına fotoğraf kaydedebilirsiniz.
Veriler kurtarılıyor.

Veriler kurtarılamıyor.

Veriler kameranın ortamına yazılamıyordur.
Veriyi kurtarmak için denemeler yapılmış,
ancak başarısız olmuştur.

Bellek kartını birkaç defa çıkarıp takın. Bu
işlemden sonra da gösterge yanıp sönmeye
devam ediyorsa, bellek kartı zarar görmüş
olabilir. Başka bir bellek kartıyla deneyin.

Bellek kartını biçimlendirin (s. 67). Bellek
kartı biçimlendirildiğinde, kaydedilmiş tüm
film ve fotoğrafların silineceğini unutmayın.
Bellek kartını yeniden takın.
Bellek kartı doğru biçimlendiril- memiş.
Hareketsiz resim klasörü dolu.
Hareketsiz resimler kaydedilemiyor.




Kayıt ve silme işlemlerinin tekrarlandığı veya
diğer aygıtlarda biçimlendirilmiş bir bellek
kartı kullanılmıştır. Verileri bilgisayarın vb.
sabit diskine yedekledikten sonra bellek
kartını kameranızda biçimlendirin (s. 67).
Kullandığınız bellek kartının yazma
performansı kameranızın film kaydetme
hızına göre yetersizdir. Kameranız için
önerilen bir bellek kartı kullanın (s. 18).
Düşme sensörü üst üste kameranın düştüğünü
algıladığından kayıt yapamazsınız. Kamerayı
sürekli düşürme riskiyle karşı karşıyaysanız,
[DÜŞM.SENSÖRÜ] ayarını [KAPALI] olarak
belirleyin; bu şekilde görüntüyü yeniden
kaydedebilirsiniz (s. 70).
En fazla 999MSDCF klasör oluşturabilirsiniz.
Kameranız ile klasör oluşturamaz ve
oluşturulan klasörleri silemezsiniz.
Bellek kartını biçimlendirin (s. 67) veya
klasörleri bilgisayarda silin.
Ek bilgiler
Ara bellek taşması

Veri yazma işlemi düzgün şekilde
gerçekleştirilmemişse kameranız otomatik
olarak veriyi kurtarmaya çalışır.
Bu bellek kartı filmleri kaydedemeyebilir
veya oynatamayabilir.

Kameranız için önerilen bir bellek kartı
kullanın (s. 19).
Bu bellek kartı resimleri doğru olarak
kaydedemeyebilir veya oynatamayabilir.

Kameranız için önerilen bir bellek kartı
kullanın (s. 19).
TR
79
Yazma sırasında bellek kartını çıkarmayın.
Veriler bozulabilir.

Bellek kartını yeniden takın ve LCD ekranda
verilen talimatları takip edin.
Diğerleri
Daha fazla seçim yapılamaz.


Bir Oynatma Listesine 99 adetten daha fazla
film ekleyemezsiniz.
Aşağıdaki işlemlerde tek seferde yalnızca 100
görüntü seçebilirsiniz:
 Filmlerin/fotoğrafların silinmesi
 Filmlerin/fotoğrafların silinmesi veya
korumanın serbest bırakılması
 Filmlerin çoğaltılması
 Fotoğrafların kopyalanması
Veriler korunuyor.

TR
80
Korumaya alınan verileri silmeye
çalışmışsınızdır. Verilerin korumasını serbest
bırakın.
Kalan film kayıt süresi/
çekilebilecek fotoğraf
sayısı
Her pil paketi için tahmini kayıt ve
oynatma süresi
DCR-SR15E/SR20E
(birim: dakika)
Tamamen şarj edilmiş bir pil paketi
kullanıldığında yaklaşık oynatma süresi.
Pil paketi
NP-FV30
(ürünle verilir)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
DCR-SR15E/SR20E
DCR-SX15E/SX20E
Kayıt süresi
(birim: dakika)
Pil paketi
NP-FV30
(ürünle verilir)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
Kesintisiz kayıt
süresi
95
180
375
745
Normal kayıt süresi
45
85
180
355
DCR-SX15E/SX20E
(birim: dakika)
Pil paketi





200
415
830
Normal kayıt süresi
50
95
195
395
Her bir kayıt süresi [ KAYIT MODU] ayarı
SP yapıldığında ölçülür.
Normal kayıt süresi kayıt başlatma/durdurma
tekrarı, film veya fotoğraf moduna geçilmesi ve
görüntü zumlama sırasındaki süreyi gösterir.
Süreler kamera 25 C sıcaklıkta iken
ölçülmüştür. 10 C ila 30 C önerilir.
Kamera düşük sıcaklıklarda kullanıldığında,
kayıt ve oynatma süreleri kısalacaktır.
Kayıt ve oynatma süreleri kameranızın
kullanma koşullarına bağlı olarak kısalabilir.
Oynatma süresi
Tamamen şarj edilmiş bir pil paketi
kullanıldığında yaklaşık oynatma süresi.
240
490
980
(birim: dakika)
Pil paketi
NP-FV30
(ürünle verilir)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
145
280
565
1120
Yaklaşık film kayıt süresi
Dahili sabit disk
DCR-SR15E/SR20E
(birim: dakika)
Kayıt modu
[HQ]
[SP]
[LP]
Kayıt süresi
1220
1750
3660
İpuçları
Maksimum 9.999 sahneden oluşan filmler
çekebilirsiniz.
Filmlerin maksimum sürekli kayıt süresi
yaklaşık 13 saattir.
Kamera, görüntü kalitesini kaydedilen
sahneye göre otomatik olarak ayarlamak için
VBR (Değişken Bit Hızı) işlevini kullanır.
Bu teknoloji, kayıt ortamının kayıt süresinde
değişmelere neden olur. Hızlı hareketlerin yer
aldığı filmler ve karmaşık görüntüler, daha
yüksek bit hızında kaydedilir ve bu toplam kayıt
süresini azaltır.
Ek bilgiler
NP-FV30
(ürünle verilir)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
Kesintisiz kayıt
süresi
105
125




TR
81
Bellek kartı

(birim: dakika)
512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
HQ
6
(5)
10
(10)
25
(25)
55
(50)
115
(105)
235
(210)
SP
9
(5)
20
(10)
40
(25)
80
(50)
170
(105)
340
(210)
LP
20
(10)
40
(25)
85
(55)
175
(110)
355
(230)
715
(465)
475
(425)
685
(425)
1435
(930)
 Notlar
Kalan kayıt süresi kayıt ve çekim koşullarına
bağlı olarak değişebilir [ KAYIT MODU]
(s. 62).
 ( ) içindeki sayılar minimum kayıt süresini
gösterir.

Dahili kayıt ortamı (DCR-SR15E/SR20E)
Maksimum 9.999 fotoğraf
kaydedebilirsiniz.
Bellek kartı
VGA(0,3M)
512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
TR
82
2800
5700
11500
23000
47000
95000
185000
İpuçları
Fotoğrafların kaydedilmesi için 512 MB’den
daha düşük kapasiteli bir bellek kartı da
kullanabilirsiniz.
Aşağıdaki listede her bir film kayıt modunun
ortalama bit hızı, kayıt piksel sayısı ve en boy
oranı belirtilmektedir.
HQ: Yaklaşık 9Mbps 720 piksel ×
576 piksel/16:9, 4:3
SP: Yaklaşık 6Mbps 720 piksel ×
576 piksel/16:9, 4:3
LP: Yaklaşık 3Mbps 720 piksel ×
576 piksel/16:9, 4:3
Fotoğraf kayıt piksel sayısı ve en boy oranı.
 Fotoğraf kayıt modu:
640 nokta × 480 nokta/4:3
640 nokta × 360 nokta/16:9
 Filmden fotoğraf yakalama:
640 nokta × 360 nokta/16:9
640 nokta × 480 nokta/4:3




Çekilebilecek tahmini fotoğraf
sayısı
Bellek kartına kaydedilebildiği belirtilen
fotoğraf sayısı kameranızın maksimum görüntü
boyutunu temel alır. Çekilebilecek fotoğraf
sayısının gerçek değeri, kayıt sırasında LCD
ekranda görüntülenir (s. 91).
Bellek kartına kaydedilebilen maksimum
fotoğraf sayısı kayıt koşullarına bağlı olarak
değişebilir.

Kameranın yurt dışında
kullanımı
Güç kaynağı
Kamera ile verilen AC Adaptörünü AC
100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz aralığında
kullanmak şartıyla kameranızı istediğiniz
ülkede/bölgede kullanabilirsiniz.
TV renk sistemleri hakkında
Kameranız PAL sistemi tabanlı bir
kameradır. Oynatılan görüntüyü
televizyonda izlemek istiyorsanız, PAL
sistemi tabanlı ve AUDIO/VIDEO girişine
sahip bir TV kullanmanız gerekir.
Sistem
PAL
PAL-M
PAL-N
NTSC
Ek bilgiler
SECAM
Kullanıldığı yer
Almanya, Avustralya,
Avusturya, Belçika, Çek
Cumhuriyeti, Çin, Danimarka,
Finlandiya, Hollanda, Hong
Kong, İngiltere, İspanya,
İsveç, İsviçre, İtalya, Kuveyt,
Macaristan, Malezya, Norveç,
Polonya, Portekiz, Singapur,
Slovak Cumhuriyeti, Tayland,
Yeni Zelanda vb.
Brezilya
Arjantin, Paraguay, Uruguay
ABD, Bahama Adaları, Bolivya,
Ekvator, Filipinler, Guyana,
Jamaika, Japonya, Kanada,
Kolombiya, Kore, Meksika,
Orta Amerika, Peru, Şili,
Surinam, Tayvan, Venezuela vb.
Bulgaristan, Fransa, Guyana,
Irak, İran, Monako, Rusya,
Ukrayna vb.
TR
83
Yerel saate ayarlama
Kameranızı yurt dışında kullanırken zaman farkını girerek yerel saati kolayca
(MENU)  [Tümünü göster]  [SAAT/ DİL AYR.] ( [GENEL
ayarlayabilirsiniz.
AYARLAR] kategorisi altında)  [ALAN AYARI] ve [YAZ SAATİ] (s. 70) öğelerini seçin.
Dünya saat farkı
Saat dilimi farkları
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
+09:00
+09:30
+10:00
+11:00
+12:00
TR
84
–11:00
Bölge ayarı
Lizbon, Londra
Berlin, Paris
Helsinki, Kahire, İstanbul
Moskova, Nairobi
Tahran
Abu Dabi, Bakü
Kabil
Karaçi, İslamabad
Kalküta, Yeni Delhi
Almaata, Daka
Yangon
Bangkok, Jakarta
Hong Kong, Singapur, Beijing
Seul, Tokyo
Adelayd, Darvin
Melbörn, Sidney
Solomon Adaları
Fiji, Velington, Eniwetok,
Kwajalein
Samoa
Saat dilimi farkları
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
Bölge ayarı
Havai
Alaska
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Şikago, Mexico City
New York, Bogota
Santiago
St.John
Brezilya, Montevideo
Fernando de Noronha
Azores, Cape Verde Adaları
Bakım ve önlemler
Bellek kartı hakkında












Bellek kartını bellek kartı adaptörüne takan
bellek kartı uyumlu bir aygıtla kullanırken
bellek kartının doğru yöne bakacak şekilde
takıldığından emin olun. Hatalı kullanımın
arızaya neden olabileceğini unutmayın.
Görüntü verisi uyumluluğu hakkında




Kamerayla bellek kartına kaydedilen görüntü
verisi dosyaları, JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association)
tarafından yayınlanan uluslararası “Design rule
for Camera File system” standardına uygundur.
Kameranızda, uluslararası standarda uygun
olmayan diğer aygıtlarda (DCR-TRV900E veya
DSC-D700/D770) kaydedilmiş fotoğrafları
oynatamazsınız. (Bu modeller bazı bölgelerde
satılmaz.)
Başka bir aygıtta kullanılmış bir bellek
kartını kullanamıyorsanız, kameranızla kartı
biçimlendirin (s. 67). Biçimlendirme işleminin
bellek kartı üzerindeki tüm bilgileri sildiğini
unutmayın.
Aşağıda sıralanan durumlarda kameranızla
görüntüleri oynatamayabilirsiniz:
 Bilgisayarınızda değiştirilen görüntü verileri
oynatılırken
 Diğer aygıtlarla kaydedilmiş görüntü verileri
oynatılırken
“Memory Stick” hakkında
Ek bilgiler

Bellek kartı bilgisayar (Windows İS/Mac OS)
tarafından biçimlendirilmişse kameranızla
uyumlu çalışması garanti edilmez.
Veri okuma/yazma hızı, kullandığınız
bellek kartı ile bellek kartı uyumlu ürün
kombinasyonuna göre değişiklik gösterebilir.
Aşağıdaki durumlarda hasarlı veya kayıp
görüntü verileri oluşabilir (veri telafi
edilemeyecektir):
 Kameranız görüntü dosyalarını okurken
ve bellek kartına yazarken (erişim lambası
yanarken veya yanıp sönerken) bellek kartını
çıkarırsanız veya kameranızı kaoatırsanız
 Bellek kartını mıknatıs veya manyetik
alanların yanında kullanıyorsanız
Önemli verileri bir bilgisayarın sabit diskine
yedeklemeniz önerilir.
Bellek kartına veya bellek kartı adaptörüne
etiket vb. yapıştırmayın.
Terminallere dokunmayın veya metal
nesnelerin terminaller ile temas etmesine izin
vermeyin.
Bellek kartını eğmeyin, düşürmeyin veya
üzerine aşırı kuvvet uygulamayın.
Bellek kartını sökmeye veya üzerinde değişiklik
yapmaya çalışmayın.
Bellek kartının ıslanmasına izin vermeyin.
Bellek kartını küçük çocukların ulaşabilecekleri
yerlerde bulundurmayın. Kolayca
yutulabileceğinden küçük çocuklar için
tehlikelidir.
Bellek kartı yuvasına uyumlu boydaki bellek
kartından başka bir şey takmayın, aksi takdirde
arıza meydana gelebilir.
Bellek kartını aşağıdaki konumlarda
kullanmayın veya saklamayın:
 Yaz aylarında dışarıda park halindeki araçlar
gibi yüksek sıcaklığa maruz kalan yerler
 Doğrudan güneş ışığı alan yerler
 Oldukça yüksek nem oranına sahip veya
aşındırıcı gazlara maruz kalan yerler
Bellek kartı adaptörü hakkında
“Memory Stick” tipleri
Kayıt/Oynatma
“Memory Stick Duo”

(MagicGate ile)
“Memory Stick PRO

Duo”
“Memory Stick PRO-HG
*
Duo”
* Bu ürün, 8 bit paralel veri transferini
desteklememekte, ancak “Memory Stick
PRO Duo” ile aynı şekilde 4 bit paralel veri
transferini desteklemektedir.
TR
85
Bu ürün “MagicGate” teknolojisi kullanan
verileri kaydedemez veya oynatamaz.
“MagicGate”, içerikleri şifrelenmiş olarak
kaydedip aktaran bir telif hakkı koruma
teknolojisidir.
Bu ürün “Memory Stick Micro” (“M2”) ile
uyumludur. “M2”, “Memory Stick Micro”
öğesinin kısaltmasıdır.
Pil paketini şarj etmek için
“Memory Stick Micro” kullanımı üzerine
notlar
Pil paketini verimli olarak kullanmak
için



Kameranızla “Memory Stick Micro”
kullanabilmek için, Duo boyutlu M2 adaptöre
gerek vardır.
“Memory Stick Micro” ortamını Duo boyutlu
M2 adaptöre takın ve daha sonra adaptörü
“Memory Stick Duo” yuvasına takın.
“Memory Stick Micro” ortamını kameranıza,
Duo boyutlu M2 adaptör olmadan takarsanız,
kameranızdan çıkaramayabilirsiniz.
Çocukların ulaşabileceği yerlerde “Memory
Stick Micro” bırakmayın. Yanlışlıkla yutabilirler.




“InfoLITHIUM” pil paketi hakkında
Kameranız sadece “InfoLITHIUM” V serisi
pil paketleriyle çalışır.
“InfoLITHIUM” V serisi pil paketlerinde
işareti bulunur.

“InfoLITHIUM” pil paketi nedir?


TR
86
“InfoLITHIUM” pil paketi, kameranız ile
AC Adaptörü/şarj aleti (ayrı olarak satılır)
arasındaki çalışma koşullarıyla ilgili iletişim
bilgileri işlevlerine sahip bir lityum iyon pildir.
“InfoLITHIUM” pil paketi, kameranızın
kullanım koşullarına göre güç tüketimini
hesaplar ve kalan pil miktarını dakika olarak
görüntüler.


Kameranızı kullanmaya başlamadan önce pil
paketinin şarj edildiğinden emin olun.
Pil Paketinin 10 C ile 30 C arasında bir ortam
sıcaklığında CHG (şarj) lambası sönene kadar
şarj edilmesini öneririz. Pil paketini bu sıcaklık
aralığının dışında şarj ederseniz, şarj işlemi
etkin şekilde yapılamayabilir.
Ortam sıcaklığı 10 C veya altında olduğunda
pil paketi performansı azalır ve pil paketinin
kullanım süresi kısalır. Bu durumda,
pil paketini uzun süre kullanmak için
aşağıdakilerden birini yapın.
 Pil paketini ısıtmak için cebinize koyun ve
çekim yapmaya başlamadan hemen önce
kameranıza takın.
 Büyük kapasiteli pil paketi kullanın: NPFV70/NP-FV100 (ayrı olarak satılır).
LCD ekranın sık kullanımı veya sıklıkla
gerçekleştirilen oynatma, ileri sarma ve
geri sarma işlemleri pil paketinin daha hızlı
eskimesine neden olur. Büyük kapasiteli pil
paketi kullanmanızı öneririz: NP-FV70/NPFV100 (ayrı olarak satılır).
Kamerada kayıt veya oynatma işlemi
yapmadığınızda, LCD ekranı kapattığınızdan
emin olun. Kameranız kayıt bekleme veya
oynatma duraklatma konumlarında da pil
paketini kullanmaya devam eder.
Tahmini kayıt süresine göre 2 kat veya 3
kat daha uzun süre yetecek yedek pil paketi
bulundurun ve gerçek kaydı yapmadan önce
deneme kayıtları yapın.
Pil paketine su girmesine izin vermeyin. Pil
paketi su geçirmez özellikte değildir.
Kalan pil süresi göstergesi hakkında


Kalan pil süresi göstergesi, pil paketinin
kameranın çalıştırılması için yeterli olduğunu
göstermesine rağmen güç kesiliyor ve
kamera kapanıyorsa, pil paketini tekrar tam
şarj edin. Kalan pil süresi doğru şekilde
gösterilir. Bununla birlikte, uzun süre yüksek
sıcaklıklarda kullanıldığında, tam şarjlı
durumda bırakıldığında veya pil paketi
sık şekilde kullanılırken pil göstergesinin
yenilenmeyeceğine dikkat edin. Kalan pil süresi
göstergesini yalnızca bir kılavuz olarak dikkate
alın.
 işareti, çalıştırma koşullarına ve ortam
sıcaklığına bağlı olarak pil kullanım süresi
20 dakika kaldığında pil seviyesinin düşük
olduğunu göstermek üzere yanıp sönmeye
başlayacaktır.
Kameranızın taşınması hakkında
Kullanım ve bakım hakkında

Pil paketinin saklanması hakkında






Pil ömrü hakkında


Pil kapasitesi zamanla ve sürekli kullanım
sonucunda azalır. Şarj işlemleri arasındaki
kullanım süresi önemli ölçüde azaldıysa, büyük
olasılıkla pilin değiştirilme zamanı gelmiştir.
Her pilin ömrü saklama, çalıştırma ve çevre
koşullarına bağlıdır.




Ek bilgiler
Pil paketi uzun süre kullanılmayacaksa,
doğru şekilde çalışmasını sağlamak için
kameranızdaki pil paketini yılda bir kez tam
olarak şarj edin. Pil paketini kameranızdan
çıkarın ve sonra kuru ve serin bir yerde
saklayın.
Kameranızdaki pil paketini tamamen boşaltmak
(MENU)  [Tümünü
için sırasıyla
göster]  [GÜÇ AYARLARI]
( [GENEL AYARLAR] kategorisi altında)
 [OTO.KAPANMA]  [HİÇBİR ZAMAN]
öğesini seçin ve ardından güç kapanana kadar
kameranızı kayıt bekleme moduna getirin
(s. 70).
Kamera ve aksesuarları aşağıdaki konumlarda
kullanmayın ve saklamayın:
 Aşırı sıcak, soğuk veya nemli yerler.
Doğrudan güneş ışığı, kalorifer yanı veya
güneş altında bulunan araç gibi 60 C
üzerindeki sıcaklıklara maruz kalabilecekleri
yerlerde bırakmayın. Arızalanabilir veya
deforme olabilirler.
 Güçlü manyetik alanların veya mekanik
titreşimin yanında. Kamera arızalanabilir.
 Güçlü radyo dalgaları veya radyasyon
yakınında. Kamera düzgün şekilde
kaydetmeyebilir.
 AM alıcıları ve video donanımının yanında.
Parazit oluşabilir.
 Plajda veya tozlu yerlerde. Kum veya toz
kameranıza girerse arızaya neden olabilir.
Bazı durumlarda bu arıza onarılamaz.
 LCD ekranın veya lensin doğrudan güneş
ışığına maruz kalabileceği pencere yakınında
veya açık havada. Bu, LCD ekrana zarar verir.
Kameranızı DC 6,8 V/7,2 V (pil paketi)
veya DC 8,4 V (AC Adaptörü) değerlerinde
çalıştırın.
DC veya AC işlemi için, bu kullanım
talimatlarında önerilen aksesuarları kullanın.
Kameranızın yağmur veya deniz suyu ile
ıslanmasına izin vermeyin. Kameranız ıslanırsa
arıza meydana gelebilir. Bazı durumlarda bu
arıza onarılamaz.
İçine katı bir nesne veya sıvı girerse,
kullanmadan önce kameranızı fişten çıkarın ve
bir Sony bayisine kontrol ettirin.
Ürünü sert kullanmayın, üzerinde değişiklik
yapmayın veya herhangi bir yerden düşürüp
üzerine darbe uygulamaktan kaçının. Lense
özellikle dikkat edin.
Kameranızı kullanmadığınız süre içinde LCD
ekranı kapalı tutun.
Kameranızı örneğin bir havluyla örtülü olarak
çalıştırmayın. Bu durum iç kısmın ısınmasına
neden olabilir.
Güç kablosunu çıkarırken kablodan değil fişten
çekerek çıkarın.
TR
87




Üzerine ağır bir cisim vb. koyarak güç
kablosuna zarar vermeyin.
Deforme olmuş veya hasar görmüş pil
paketlerini kullanmayın.
Metal bağlantıları temiz tutun.
Pilin elektrolitik sıvısı sızıntı yapıyorsa:
 Yetkili yerel Sony servisinize başvurun.
 Derinize temas eden sıvıları yıkayın.
 Sıvı gözlerinize bulaşırsa, bol suyla yıkayın ve
bir doktora danışın.
Kameranızı uzun süre kullanmadığınız
zaman


Kameranızı uzun süre en iyi koşulda tutmak
için ayda en az bir kez açın ve görüntü kayıt ve
oynatma işlemleri yaparak çalıştırın.
Saklamadan önce pil paketini tamamen
boşaltın.
Nem yoğunlaşması
Kameranız doğrudan soğuk bir yerden sıcak bir
yere getirilirse, kameranın içinde nem yoğuşabilir.
Bu kameranızda arızalanmaya yol açabilir.
 Nem yoğunlaşması meydana gelmişse
Kameranızı yaklaşık 1 saat kapalı tutun.
 Nem yoğunlaşması hakkında
Kameranızı soğuk bir yerden sıcak bir yere
götürdüğünüzde (veya tersi) ya da kameranızı
aşağıdaki gibi nemli bir yerde kullanırken nem
oluşabilir:
 Kameranızı karlı bir yerden ısıtma aygıtı ile
ısıtılan bir yere götürdüğünüzde.
 Kameranızı klimalı bir araç veya odadan
dışarıdaki sıcak bir yere götürdüğünüzde.
 Kameranızı bir fırtına veya yağışın ardından
kullandığınızda.
 Kameranızı sıcak ve nemli bir yerde
kullandığınızda.
 Nem yoğunlaşmasını önleme
Kameranızı soğuk bir yerden sıcak bir yere
götürdüğünüzde, kameranızı plastik bir
çantaya koyun ve sıkı bir şekilde kapatın.
Plastik çantanın içindeki hava sıcaklığı çevre
sıcaklığına eriştiğinde (yaklaşık 1 saat sonra)
çantayı çıkarın.
LCD ekran



TR
88
Renk düzensizliğine ve hasara neden
olabileceğinden LCD ekrana aşırı kuvvet
uygulamayın.
Kameranız soğuk bir yerde kullanılıyorsa,
kalıntı bir görüntü LCD ekranda görünebilir. Bu
bir arıza değildir.
Kameranızı kullanırken, LCD ekranın arkası
ısınabilir. Bu bir arıza değildir.
LCD ekranı temizlemek için


LCD ekran parmak izleri veya tozla kirlenmişse,
temizlemek için yumuşak bir bez kullanmanız
önerilir.
LCD Temizleme Kitini (ayrı olarak satılır)
kullanırken temizleme sıvısını LCD ekrana
doğrudan uygulamayın. Sıvı ile nemlendirilmiş
temizleme kağıdı kullanın.
Muhafaza kullanımı hakkında


Muhafaza kirlenmişse kamera gövdesini su
ile hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bezle
temizleyin ve ardından muhafazayı yumuşak
kuru bir bezle silin.
Kaplamaya zarar vermemek için aşağıdaki
işlemlerden kaçının:
 Tiner, benzin, alkol, kimyasal kumaşlar,
haşere ilacı ve güneş losyonu gibi
kimyasalların kullanımı
 Elinize yukarıdaki maddeler sürülüyken
kameranın kullanılması
 Muhafazanın lastik veya vinil nesnelerle uzun
süre temas etmesi
Lensin kullanımı ve saklanması
hakkında


Dahili yeniden şarj edilebilir pilin şarj
edilmesi hakkında
LCD ekranı kapatılsa bile, tarihi, saati ve diğer
ayarları tutmak için kameranızın önceden
takılmış şarj edilebilir pili vardır. Dahili şarj
edilebilir pil paketi, kameranız AC Adaptörü
yoluyla elektrik prizine bağlandığında veya pil
paketi takılı durumdayken daima şarj edilir.
Kameranızı hiç kullanmazsanız, şarj edilebilir pil
yaklaşık 3 ay sonra boşalır. Kameranızı dahili şarj
Dahili yeniden şarj edilebilir pilin şarj
edilmesi hakkında
Kameranızı ürünle verilen AC Adaptörünü
kullanarak elektrik prizine bağlayın ve LCD ekran
24 saatten uzun bir süre kapalı kalacak şekilde
bırakın.
Kameranın atılması/başkasına verilmesi
ile ilgili not
(DCR-SR15E/SR20E)
[ TÜMÜNÜ SİL], [ TÜMÜNÜ SİL]
veya [ORTM.BÇMLNDRM.] (s. 67) işlemini
uygulasanız ya da kameranın ortamını
biçimlendirseniz bile, ortamdaki tüm verileri
silemeyebilirsiniz. Bu nedenle, verilerin geri
yüklenmesini önlemek için, kamerayı başkasına
vermeden önce [BOŞALT] (s. 68) işlemini
uygulamanızı öneririz. Kamerayı atmak
istiyorsanız, bunu yapmadan önce kameranın ana
gövdesini parçalamanızı öneririz.
Bellek kartının atılması/başkasına
verilmesi ile ilgili not
Bellek kartındaki verileri silseniz veya bellek
kartını kameranızda veya bir bilgisayarda
biçimlendirseniz bile, bellek kartındaki tüm
veriler silinmeyebilir. Bellek kartını başka birine
verecekseniz, tüm verileri bilgisayarda veri silme
yazılımını kullanarak silmenizi öneririz. Bellek
kartını atmak istiyorsanız, bunu yapmadan önce
bellek kartının ana gövdesini parçalamanızı
öneririz.
Ek bilgiler

Aşağıdaki durumlarda lensin yüzeyini yumuşak
bir bezle temizleyin:
 Lens yüzeyinde parmak izleri varken
 Sıcak veya nemli yerlerde
 Lens deniz kenarındaki tuzlu havaya maruz
kaldığında
Az miktarda kir veya toza maruz kalan iyi
havalandırılan bir yerde saklayın.
Birikimi önlemek için yukarıda anlatıldığı gibi
lensi periyodik olarak temizleyin.
edilebilir pili şarj ettikten sonra kullanın.
Ancak, önceden takılmış şarj edilebilir pil şarj
edilmese bile, tarihi kaydetmediğiniz sürece
kameranın çalışması etkilenmeyecektir.
TR
89
Ticari markalar hakkında
Lisans hakkında notlar
“Handycam” ve
, Sony
Corporation’ın tescilli ticari markalarıdır.
 “Memory Stick”, “
”, “Memory Stick Duo”,
“
”, “Memory Stick PRO
Duo”, “
”, “Memory
Stick PRO-HG Duo”, “
”,
“Memory Stick Micro”, “MagicGate”,
“
”, “MagicGate Memory
Stick” ve “MagicGate Memory Stick Duo”, Sony
Corporation’ın ticari markaları veya tescilli
ticari markalarıdır.
 “InfoLITHIUM”, Sony Corporation’ın bir ticari
markasıdır.
 “DVDirect”, Sony Corporation’ın bir ticari
markasıdır.
 Dolby ve double-D simgesi, Dolby
Laboratories’in ticari markalarıdır.
 Microsoft, Windows, Windows Vista ve DirectX
Microsoft Corporation’ın ABD ve/veya diğer
ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari
markalarıdır.
 Macintosh ve Mac OS, ABD ve diğer ülkelerde
Apple Inc.’in tescilli ticari markalarıdır.
 Intel, Intel Core ve Pentium, Intel
Corporation’ın veya ABD ve diğer ülkelerdeki
bağlı şirketlerinin ticari markaları ya da tescilli
ticari markalarıdır.
 Adobe, Adobe logosu ve Adobe Acrobat,
ABD ve/veya diğer ülkelerde Adobe Systems
Incorporated’ın ticari veya tescilli ticari
markalarıdır.
 SDXC ve SDHC logosu SD-3C, LLC
kuruluşunun ticari markalarıdır.
 MultiMediaCard, MultiMediaCard
Association’ın bir ticari markasıdır.
Burada bahsedilen tüm diğer ürün isimleri ilgili
şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari
markalarıdır. Ayrıca,  ve  işaretleri bu El
Kitabı’nda her durumda kullanılmamıştır.
BU ÜRÜN MPEG-2 STANDARTLARINA
UYGUNDUR. BU ÜRÜNÜN, MPEG-2 PATENT
PORTFÖYÜNDE YER ALAN YÜRÜRLÜKTEKİ
BİR LİSANS ALINMAKSIZIN KAYITLI VİDEO
VERİLERİNİN KODLANMASI AMACIYLA
HERHANGİ BİR BİÇİMDE KULLANIMI
(TÜKETİCİNİN KİŞİSEL KULLANIMI
HARİCİNDE) AÇIK BİR BİÇİMDE
YASAKLANMIŞTIR. BU LİSANS MPEG
LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206 ADRESİNDEN
ALINABİLİR.

TR
90
GNU GPL/LGPL uygulamalı yazılımı
hakkında
GNU General Public License (bundan sonra
“GPL” olarak anılacaktır) veya GNU Lesser
General Public License (bundan sonra “LGPL”
olarak anılacaktır) için geçerli yazılım kamerada
bulunmaktadır.
Bu yazılım, ürünle verilen GPL/LGPL koşulları
altında bu yazılım programlarının kaynak koduna
erişim, kaynak kodunu değiştirme ve yeniden
dağıtma hakkınız olduğunu bildirmektedir.
Kaynak kodu web’de bulunmaktadır. İndirmek
için aşağıdaki URL’yi kullanın. Kaynak kodunu
indirirken, kameranızın modeli olarak DCR-SX43
seçimini yapın.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Kaynak kodun içeriği konusunda bize
başvurmamanızı tercih ederiz.
CD-ROM’daki “License” klasöründe bulunan
“license2.pdf ” dosyasını okuyun. İlgili klasörde
“GPL” ve “LGPL” yazılımlarına ait lisansları
(İngilizce) bulacaksınız.
PDF’yi görüntülemek için Adobe Reader
gereklidir. Bilgisayarınızda bu program
yoksa Adobe Systems’a ait web sayfasından
indirebilirsiniz:
http://www.adobe.com/
Hızlı referans
Ekran göstergeleri
Sol üst
Orta
Sağ üst
Alt
Sağ üst
Gösterge
Anlamı
Kayıt modu (HQ/SP/LP)
(25)
Ortamı kaydetme/
oynatma/düzenleme (17)
0:00:00
Sayaç (saat:dakika:saniye)
[00dk]
Tahmini kalan kayıt süresi
Sol üst
Gösterge
YUMUŞAK GÇŞ. (59)
Anlamı
Düşme sensörü kapalı (70)
MENU düğmesi (54)
Otomatik zamanlayıcılı
kayıt (64)
MİK.K.DÜZEYİ düşük
(63)
Düşme sensörü etkin (70)
Kaydedilebilir yaklaşık
fotoğraf sayısı ve kayıt
ortamı (82)
Bellek kartının oynatma
klasörü (29)
Geçerli video veya
görüntülenen fotoğraf/
Kaydedilen toplam video
veya fotoğraf sayısı (81)
9999
9999
GENİŞ SEÇİMİ (64)
YRLŞK.ZUM MKRF. (63)
60 dk
Kalan pil şarjı
Bellek kartının kayıt
klasörü
VIDEO LIGHT (26)
100/112
Geri düğmesi (54)
Orta
Gösterge
Anlamı
[BEKL.]/[KAYIT] Kayıt durumu (21)
Fotoğraf boyutu (64)

Hızlı referans
Slayt gösterisi ayarı (32)

Uyarı (77)
Oynatma modu (28)
TR
91
Alt
Gösterge

Anlamı
[YÜZ ALGILAMA] için
[KAPALI] ayarını yapın
(63)
Elle odaklanma (61)
SAHNE SEÇİMİ (59)

Beyaz dengesi (60)
SteadyShot kapalı (62)
POZLAMA (61)
TELE MAKRO (61)

Arka ışık (26)
OPTION düğmesi (56)
101-0005

GÖRÜNTÜLERİ
GÖSTER düğmesi (27)
Slayt gösterisi düğmesi
(32)
Veri dosyası adı (29)
Korunan görüntü (37)
Dizin düğmesi (29)
Film modu/fotoğraf modu
(21, 23)


TR
92
Göstergeler ve konumları örnektir ve gerçekten
farklı olabilir.
Kameranızın modeline bağlı olarak, bazı
göstergeler görünmeyebilir.
Parçalar ve kontroller
Parantez ( ) içindeki numaralar ilgili
sayfaları gösterir.
DCR-SR15E/SR20E
LCD ekran (26, 54)
LCD panelini 180 derece döndürürseniz,
LCD panelini LCD ekran dışa bakacak şekilde
kapatabilirsiniz. Bu konum, oynatma işlemleri
sırasında oldukça kullanışlıdır.
LIGHT düğmesi (26)
LIGHT öğesini yakmak için basın.
Lens
LENS COVER anahtarı
Çoklu seçici (16)

(GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER) düğmesi
(27)
Dahili mikrofon
LED VIDEO LIGHT (26)
DCR-SR15E/SR20E
DCR-SX15E/SX20E
Hızlı referans
Hoparlör
Lens
 (USB) girişi (49)
DCR-SR15E: sadece çıkış
LENS COVER anahtarı
A/V OUT girişi (33)
Dahili mikrofon
MODE düğmesi (21)
LED VIDEO LIGHT (26)
 (Arka ışık) düğmesi (26)
RESET düğmesi
Sivri uçlu bir nesneyle RESET düğmesine
basın.
Saat ayarı da dahil tüm ayarları başlangıca
döndürmek için RESET öğesine basın.
TR
93
DCR-SX15E/SX20E
DCR-SR15E/SR20E
Hoparlör
 (USB) girişi (49)
DCR-SX15E: sadece çıkış
A/V OUT girişi (33)
MODE düğmesi (21)
 (Arka ışık) düğmesi (26)
RESET düğmesi
Sivri uçlu bir nesneyle RESET düğmesine
basın.
Saat ayarı da dahil tüm ayarları sıfırlamak için
RESET öğesine basın.
Otomatik zum düğmesi (25)
PHOTO düğmesi (24)
POWER lambası
CHG (şarj) lambası (11)
Pil paketi (11)
START/STOP düğmesi (21)
DC IN girişi (11)
El kayışı (20)
Omuz kayışı halkası
Erişim lambası (bellek kartı) (18)
Lamba yanıkken ya da yanıp sönerken,
kamera veri okuyor veya yazıyordur.
BATT (pil) çıkarma düğmesi (13)
Tripod yuvası
Tripodu (ayrı olarak satılır) tripod vidası
ile yuvasına takın (ayrı olarak satılır: vida
uzunluğu 5,5 mm’den kısa olmalıdır).
Bellek kartı yuvası (18)
TR
94
DCR-SX15E/SX20E
Otomatik zum düğmesi (25)
PHOTO düğmesi (24)
POWER lambası
START/STOP düğmesi (21)
Pil paketi (11)
CHG (şarj) lambası (11)
El kayışı (20)
DC IN girişi (11)
Erişim lambası (bellek kartı) (18)
Lamba yanıkken ya da yanıp sönerken,
kamera veri okuyor veya yazıyordur.
Hızlı referans
BATT (pil) çıkarma düğmesi (13)
Tripod yuvası
Tripodu (ayrı olarak satılır) tripod vidası
ile yuvasına takın (ayrı olarak satılır: vida
uzunluğu 5,5 mm’den kısa olmalıdır).
Bellek kartı yuvası (18)
TR
95
İndeks
Simgeler
16:9................................................33
4:3..................................................33
A
A/V bağlantı kablosu............33, 52
ALAN AYARI...............................70
ALC.KARANLIK........................59
Arka ışık........................................26
Ayna modu...................................26
B
Bakım............................................85
Bellek kartı...................................18
BEYAZ DNG. ..............................60
BEYAZ YM.GÇ. ..........................60
Biçim.............................................67
BİP.................................................69
BOŞALT........................................68
BÖL...............................................39
Ç
Çalışma akışı..................................5
ÇEKİM AYRLR. .........................62
ÇIKTI AYARLARI.......................69
Çoğaltma......................................41
D
Dahili sabit disk...........................17
DEMO MODU............................70
DIŞ MEKAN................................60
DİĞER...........................................67
DİĞER AYARLAR.......................70
DİĞER KAYIT AYARI................64
DİJİTAL ZUM.............................64
DİL AYARI.............................16, 70
Disk kaydedici..............................52
Disk oluşturma............................49
DOSYA NO. ................................65
DÜŞM.SENSÖRÜ.......................70
DVD yazıcı.............................49, 51
DVDirect Express........................49
E
EKRAN AYRLR. .........................69
TR
96
Ekran göstergeleri........................91
Elektrik prizi................................11
F
FİLM ÇOĞALT...........................41
FİLM ORTM.AYARI...................17
Film Şeridi Dizini........................30
Filmden fotoğraf yakalama........40
Filmler.....................................21, 27
FOTO.ORT.AYARI......................18
Fotoğraf...................................23, 27
FOTOĞRAF KOPYL. ................42
FOTOĞRF.YAKALA..................40
KAYIT MODU............................25
Kayıt ortamı.................................17
KMR.FOTO.AYRLR. .................64
Kopyalama....................................42
KORUMA.....................................37
KUMSAL......................................59
Küçük Resim................................35
L
LCD AI.DZY. ..............................69
LCD PARLK. ...............................69
LCD RENGİ.................................69
LP...................................................25
G
M
GENEL AYARLAR......................69
Geniş açı.......................................25
GENİŞ SEÇİMİ............................64
GÖR.ÇIKIŞI.................................69
GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER
.................................................27, 30
Görüntülerin harici bir ortama
kaydedilmesi................................46
Gücün açık konuma getirilmesi
.......................................................14
Güç açık........................................14
GÜÇ AYARLARI.........................70
GÜNEŞ BTŞ.DĞŞ. .....................59
MANUEL AYARLAR.................59
MANZARA..................................59
“Memory Stick”......................19, 85
“Memory Stick PRO Duo”...18, 85
“Memory Stick PRO-HG Duo”
.................................................19, 85
Menüler...................................54, 57
MENÜM.......................................54
MENÜM AYARI..........................54
MİK.K.DÜZEYİ..........................63
MUM.............................................59
H
Harici ortam.................................46
HAVAİ FİŞEK..............................59
HQ.................................................25
I
“InfoLITHIUM” pil paketi.........86
İ
İÇ MEKAN...................................60
İşlem bip sesleri...........................15
K
Kalan film kayıt süresi/
çekilebilecek fotoğraf sayısı........81
KAMERA.VERİ...........................66
KAR...............................................59
Kayıt..............................................21
N
Nem yoğunlaşması......................88
O
ODAK...........................................61
Onarım..........................................72
OPTION MENU.........................56
Orijinal..........................................41
ORTAM AYARLARI...................17
ORTAM BİLGİSİ.........................67
ORTAMI YÖNET........................67
ORTM.BÇMLNDRM. ...............67
OTO.KAPANMA........................70
OTO.YVŞ.ENSTNT. ...................63
Otomatik tanı ekranı/Uyarı
göstergeleri...................................77
OYNATMA..................................65
Oynatma.......................................27
OYNATMA AYRLR. ..................65
Oynatma Listesi...........................44
OYNTM.LST.DÜZN. .................66
Ö
Önlemler.......................................85
P
PAL................................................83
PİL BİLGİSİ..................................67
Pil paketi.......................................11
Pil paketinin şarj edilmesi..........11
Pil paketinin yurt dışında şarj
edilmesi...................................13, 83
PORTRE.......................................59
POZLAMA...................................61
R
REHBER ÇERÇ. .........................62
RESET...........................................94
RESİM BOY. ................................64
RSM.VT.DS.ONAR.....................79
S
U
USB BAĞLANTISI................49, 51
USB kablosu...........................49, 51
Uyarı mesajları.............................78
Ü
Ürünle verilen parçalar.................2
V
VBR...............................................81
VERİ KODU..........................15, 65
VISUAL INDEX..........................27
VİDEO IŞIĞI...............................26
Y
YAZ SAATİ..................................70
YRLŞK.ZUM MKRF. ..................63
YUMUŞAK GEÇİŞ.....................59
Yurt dışı.........................................83
Yükseklik........................................4
YÜZ ALGILAMA.................63, 77
Yüz Dizini.....................................31
Z
ZAMANLAYICI..........................64
Zum...............................................25
Hızlı referans
SAAT AYARI................................14
Saat ve tarih ayarı........................14
SAAT/DİL AYR...........................70
SAHNE SEÇİMİ....................59, 77
Ses düzeyi...............................28, 69
SES KAYIT AYARI......................63
SES/GRNT.AYRLR. ....................69
SİL..................................................35
SİYAH YM.GÇ. ...........................60
SLAYT GÖS.AYARI....................32
Slayt gösterisi................................32
Sorun Giderme............................72
SP...................................................25
SPOR.............................................59
SPOT LAMBASI..........................59
STEADYSHOT............................62
Telefoto.........................................25
Tripod...........................................95
TV..................................................33
TV renk sistemleri.......................83
TV TİPİ........................................33
T
Tam şarjlı......................................11
Tarih Dizini..................................30
TARİH/SAAT........................15, 66
TEK BASIŞ...................................60
TELE MAKRO.............................61
TR
97
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising