Sony | FDR-AX53 | Sony FDR-AX53 AX53 Exmor R® CMOS sensörlü 4K Handycam® Kullanım Talimatları

4-586-524-11(1)
Dijital 4K Video
Kamera
Başlarken
Kayıt/Oynatma
Görüntülerin kaydedilmesi
Kullanma Kılavuzu
Kameranın özelleştirilmesi
Diğerleri
“Yardım Kılavuzu” (Web rehberi)
Kameranın birçok işlevi hakkında
kapsamlı talimatlar için “Yardım
Kılavuzu” belgesine başvurun.
http://rd1.sony.net/help/cam/1630/h_zz/
FDR-AX40/AX53/AX55/AXP55
Önce bu bölümü
okuyun
Cihazı çalıştırmadan önce, bu
kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun
ve daha sonra başvurmak üzere
saklayın.
UYARI
Yangın veya elektrik çarpması
riskini azaltmak için,
1) üniteyi yağmura veya neme
maruz bırakmayın.
2) cihaz üzerine vazo vb. gibi
sıvı dolu nesneler koymayın.
Pilleri güneş ışığı, ateş veya
benzeri aşırı sıcaklığa maruz
bırakmayın.
• Yakmayın veya ateşe atmayın.
• Hasarlı ya da akmış lityum iyon
pilleri kullanmayın.
• Pil takımını orijinal bir Sony şarj
cihazı ile veya pil takımını şarj
edebilecek bir aygıt ile şarj edin.
• Pil takımını küçük çocukların
ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
• Pil takımını kuru tutun.
• Yalnızca aynı ya da Sony tarafından
önerilen eşdeğer türde pillerle
değiştirin.
• Kullanılmış pil takımlarını
talimatlarda belirtildiği şekilde atın.
 AC Adaptör
AC Adaptörünü duvar ve eşya arası
gibi dar bir alanda kullanmayın.
AC Adaptörünü kullanırken yakındaki
duvar prizine takın. Aparatı
kullanırken herhangi bir arıza
meydana gelmesi halinde AC
Adaptörünü derhal duvar prizinden
çekin.
 Güç kablosu üzerindeki not
DİKKAT
 Pil takımı
Pil takımı yanlış kullanılırsa
patlayabilir, yangına veya kimyasal
yanıklara yol açabilir. Aşağıdaki
uyarıları dikkate alın.
TR
2
• Sökmeyin.
• Pil takımına baskı uygulamayın ve
vurma, düşürme veya üstüne
basma gibi şoka veya kuvvete
maruz bırakmayın.
• Kısa devreye ve pil uçlarının metal
cisimlerle temas etmesine izin
vermeyin.
• 60°C üzeri sıcaklığa maruz
bırakmayın, örneğin doğrudan
güneş ışığında tutmayın veya güneş
altında park halindeki aracın içinde
bırakmayın.
Güç kablosu yalnızca bu kamerayla
kullanılmak üzere özel olarak
tasarlanmıştır ve kesinlikle başka bir
elektrikli cihazla kullanılmamalıdır.
Kameranız kapalı bile olsa, AC
Adaptör vasıtasıyla duvar prizine takılı
olduğunda dahi kameranıza AC
elektriği (şebeke elektriği) gelir.
AVRUPA’DAKİ
MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN
 AB Yönetmeliklerinin
uygulandığı ülkelerdeki
müşteriler için bildirim
Üretici: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya
AB ürün uyumluluğu için: Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belçika
Sony Corporation bu cihazın ürünü
için gerekli tüm testleri 1999/5/EC
Direktifine gore yapmış
bulunmaktadir. Daha detaylı bilgi için
lütfen web sayfasını ziyaret ediniz:
URL:http://www.compliance.sony.
de/
 Not
Eğer statik elektrik veya
elektromanyetizma veri transferlerinin
yarıda kesilmesine (başarısız
olmasına) neden oluyorsa
uygulamayı yeniden başlatın veya
iletişim kablosunu (USB, vb.) çıkartıp
yeniden takın
Bu ürün test edilmiş ve 3 metreden
kısa bağlantı kablolarının kullanılması
hakkındaki EMC Yönetmeliğinde
belirtilen limitlere uygun
bulunmuştur.
Belli frekanslardaki elektromanyetik
alanlar, bu birimin resim ve ses
kalitesini etkileyebilir.
 Atık pillerin ve elektrikli ve
elektronik cihazların atılması
(Avrupa Birliği’nde ve ayrı
toplama sistemi bulunan
diğer Avrupa ülkelerinde
uygulanabilir)
Ürün, pil ya da paketi
üzerindeki bu sembol
ürünün veya pilin evsel
bir atık olmadığını
gösterir. Bazı pillerin
üzerinde bu sembolün
yanı sıra kimyasal bir sembol de yer
alır. Eğer pil 0,0005% civa veya
0,004% kurşun oranından fazla, bu
kimyasallardan içeriyorsa, civa (Hg)
veya kurşun (Pb) sembolleri de
eklenir. Bu ürünlerin ve pillerin doğru
bir şekilde geri dönüştürülmesini
sağlayarak çevre ve insan sağlığı
üzerindeki olası olumsuz etkilerinin
önüne geçilmesine katkıda bulunmuş
olursunuz. Materyallerin geri
dönüşümü doğal kaynakların
korunmasına yardımcı olur.
Güvenlik, performans ya da veri
bütünlüğünün korunması gibi bir
sebepten, entegre bir pilin
kullanılması gerekiyorsa, bu pil yetkili
bir servis tarafından değiştirilmelidir.
Pilin ve elektrikli ve elektronik cihazın
doğru bir şekilde atılması için
kullanım süresinin sonunda elektrikli
ve elektronik aletlerin geri
dönüştürülmesinde yetkili bir noktaya
teslim edildiğinden emin olun. Diğer
bütün piller için cihazdaki pillerin nasıl
doğru bir şekilde çıkartılacağını
gösteren bölüme bakın. Pillerin geri
dönüştürülmesi için yetkili bir
toplama noktasına teslim edin. Bu
ürünün veya pilinin geri dönüşümüyle
ilgili daha fazla bilgi için lütfen yerel
danışma noktaları, ev atıkları
hizmetleri ya da ürünü veya pili satın
aldığınız noktayla iletişime geçin.
TR
3
Bu kılavuzda, 1080 60i uyumlu
cihazlar ve 1080 50i uyumlu
cihazlar açıklanmaktadır.
Kameranızın 1080 60i uyumlu
bir cihaz mı, yoksa 1080 50i
uyumlu bir cihaz mı olduğunu
kontrol etmek için kameranın en
altında aşağıdaki işaretlerin olup
olmadığına bakın.
1080 60i uyumlu cihaz: 60i
1080 50i uyumlu cihaz: 50i
Kamera hakkında
daha fazlası
(Yardım Kılavuzu)
Yardım Kılavuzu bir çevrimiçi
kılavuzdur. Kameranızın birçok işlevi
hakkında ayrıntılı talimatlar için, bu
kılavuza bakın.
Sony destek sayfasına
erişin.
http://rd1.sony.net/help/cam/
1630/h_zz/
Yardım Kılavuzu’nda aşağıdaki işlevler
gibi daha fazla bilgi bulacaksınız.
• Hızlandırılmış Çekim
• TC/UB (Zaman Kodu/Kullanıcı Bit’i)
• Vurgu Film Oluşturucu
• Canlı Akış
• Çoklu Kamera Kont.
• Oynatmayı Kırpma
TR
4
İçindekiler
Önce bu bölümü okuyun ......... 2
Kamera hakkında daha fazlası
(Yardım Kılavuzu) ................. 4
Filmler için kayıt formatını seçme
............................................... 5
Başlarken ..................... 7
Ürünle verilenler .........................7
Pilin şarj edilmesi ...................... 8
Gücün açılması ..........................11
Bellek kartının takılması ........... 12
Kayıt/Oynatma ........... 15
Kayıt ........................................... 15
Manuel ayar özelliklerini
kullanma ..............................18
Oynatma ...................................19
Görüntüleri televizyonda
görüntüleme ...................... 23
Görüntüleri yerleşik projektörü
kullanarak görüntüleme (FDRAXP55) .................................27
Görüntülerin
kaydedilmesi ..............28
Bilgisayarınıza görüntü aktarma
............................................. 28
Harici bir medya aygıtına görüntü
kaydetme ........................... 29
Wi-Fi işlevinin kullanımı ........... 31
Kameranın
özelleştirilmesi ........... 37
Menülerin kullanımı .................37
Diğerleri .....................40
Önlemler .................................. 40
Özellikler .................................. 42
Parçalar ve kumandalar .......... 47
Dizin ......................................... 50
Filmler için kayıt formatını seçme
Kamera XAVC S formatıyla uyumludur.
 XAVC S nedir?
XAVC S, 4K gibi yüksek çözünürlüklü görüntülerin MPEG-4 AVC/H.264
ile üst düzey bir şekilde sıkıştırılmasını ve MP4 dosya formatında
kaydedilmesini sağlayan bir kayıt formatıdır. Veri boyutu belirli bir
düzeyde tutulurken yüksek görüntü kalitesi elde edilecektir.
Kullanılabilir kayıt formatları ve özellikleri
XAVC S 4K
XAVC S HD
AVCHD
Pikseller
3840 × 2160
1920 × 1080
1920 × 1080
Bit hızı*1
60 Mbps/
100 Mbps
50 Mbps*2
Maks. 28 Mbps
Özellikler
Görüntüleri 4K
olarak kaydeder.
4K televizyonunuz
olmasa bile bu
formatta kayıt
yapmanız önerilir;
böylece gelecekte
4K'nın
avantajlarından
yararlanabilirsiniz.
AVCHD ile
karşılaştırıldığında
bilgi hacmi daha
büyüktür ve
böylece daha net
görüntüler
kaydedilebilir.
Bilgisayar dışındaki
kayıt cihazlarıyla
uyumludur.
*1
*2
Bit hızı, belirli bir dönemde kaydedilen verilerin miktarını gösterir.
Yüksek hızlı kayıt işlevini kullanarak kayıt yaparken, 60 Mbps veya
100 Mbps’yi seçin.
TR
5
Kayıt formatı ve kullanılabilir çekim modu
Kayıt formatı
XAVC S 4K
XAVC S HD
AVCHD
Çekim modu
Film
Film
Yüksek Hızlı
KAYIT
Film
Düz Ağır ÇEKİM
Golf Çekimi
•
 [Görüntü Kal./Boyut]  [
kayıt formatını değiştirebilirsiniz.
Dosya Biçimi] seçimini yaparak
Saklama yöntemi
Kayıt formatı
Saklama yöntemi
XAVC S 4K
PlayMemories
Home™ yazılımını
kullanan bilgisayar
• Harici ortam aygıtı
XAVC S HD
AVCHD
Görüntü kalitesi
saklama formatı
Sayfa
XAVC S 4K
28
XAVC S HD
28
PlayMemories Home AVCHD
yazılımını kullanan
bilgisayar
28
Harici ortam aygıtı
29
AVCHD
• En son saklama ortamı için aşağıdaki web sitesine bakın.
http://www.sony.net/
• Analog AV kablosuyla (ayrı olarak satılır) bir kaydediciye bağlanarak
görüntüleri saklayabilirsiniz. Filmler standart çözünürlüklü görüntü
kalitesinde kopyalanır (sayfa 30).
• Görüntüleri VMC-UAM2 USB Adaptör Kablosu (ayrı olarak satılır) ile
doğrudan harici bir ortam cihazına kopyalayabilirsiniz.
 Görüntüleri akıllı telefona aktarmak için
MP4 görüntülerini Wi-Fi ile kameraya bağlı bir akıllı telefona
aktarabilirsiniz (sayfa 31). MP4 formatı, Internet'e yükleme için
uygundur. [Çift Video KAYDI] öğesi [Açık] konumundayken, kamera
XAVC S 4K formatı, XAVC S HD formatı veya AVCHD formatında film
kaydederken aynı anda MP4 formatında film kaydeder.
TR
6
Başlarken
Ürünle verilenler
( ) içerisindeki sayılar, ürünle
birlikte ilgili parçadan kaç adet
verildiğini gösterir.
Tüm modeller
• Kamera (1)
• AC Adaptörü (1)
Başlarken
• Güç kablosu (1)
• Mikro USB kablosu (1)
• HDMI kablosu (1)
• “Kullanma Kılavuzu” (Bu kılavuz)
(1)
• Şarj edilebilir pil NP-FV70 (1)
TR
7
Pilin şarj edilmesi
1
LCD ekranı kapatarak kameranızı kapalı konuma
getirin, vizörü geri çekin* ve pili takın.
Pil
* Yalnızca vizörlü modeller (FDR-AX53/AX55/AXP55)
Adaptörünü ve güç kablosunu kameranıza ve
2 AC
duvar prizine bağlayın.
AC Adaptörü
DC IN jakı
Güç kablosu
DC prizi*
Duvar prizi
* DC prizindeki  işaretini DC IN jakındaki işaretle hizalayın.
• POWER/CHG (şarj) lambası turuncu yanar.
• Pil tamamen şarj olduğunda, POWER/CHG (şarj) lambası söner. AC
Adaptörünü kameranın DC IN jakından çıkarın.
TR
8
 Pilin bilgisayar kullanılarak şarj edilmesi
Kameranızı kapatın ve mikro USB kablosunu kullanarak kameranın
Multi/Mikro USB Terminalini (sayfa 47) bilgisayarın USB jakına
bağlayın.
• Bilgisayarınızın ayarını, kameranızı şarj etmeden uyku (hazırda bekleme)
moduna girmeyecek şekilde ayarlayın.
 Ürünle verilen pil için tahmini şarj süresi (dakika)
AC Adaptörü (ürünle
verilir)
Bilgisayar
NP-FV70
205
555
Başlarken
Pil
• Şarj süreleri, boş bir pil 25 °C’lik oda sıcaklığında tam kapasitesine şarj
edilirken ölçülür.
 Ürünle verilen pil kullanıldığında tahmini kayıt ve
oynatma süresi (dakika)
Pil
NP-FV70
Kayıt süresi
Sürekli
Tipik
150
75
Oynatma süresi
250
• Kayıt ve oynatma süreleri ise kamera 25 °C’de kullanılarak ölçülmüştür.
• Kayıt süreleri, varsayılan ayarlarla film çekilerek ölçülmüştür ([ Dosya
Biçimi]: [
XAVC S 4K], [ KAYIT modu]: [60Mbps
], [Çift Video
KAYDI]: [Kapalı]).
• Tipik kayıt süresi kayıt başlatma/durdurma, [Çekim Modu] ayarı ve zum
işlemini tekrar ettiğiniz süreyi gösterir.
• Kayıt süresi, LCD ekranla kayıt açıldığında gösterilir.
 Kameranızı duvar prizine bağlı şekilde kullanmak
için
Kameranızı “Pilin şarj edilmesi” bölümünde açıklandığı gibi duvar
prizine bağlayın.
TR
9
 Pili çıkarmak için
Kameranızı kapatın. BATT (pil) çıkarma düğmesini () kaydırın ve pili
() çıkarın.
 Pili yurtdışında şarj etmek için
Pili, ürünle verilen AC Adaptörünü kullanarak AC 100 V - 240 V, 50 Hz/
60 Hz aralığında kameranızla birlikte istediğiniz ülkelerde/bölgelerde
şarj edebilirsiniz.
• Elektronik gerilim transformatörü kullanmayın.
TR
10
Gücün açılması
1
Kameranızın LCD ekranını açın ve gücü açık konuma
getirin.
Başlarken
• Vizörü çıkararak da (yalnızca vizörlü (FDR-AX53/AX55/AXP55)
modeller) kamerayı açabilirsiniz.
ekranda verilen talimatları takip ederek dili,
2 LCD
coğrafi bölgeyi, Yaz Saati seçeneğini, tarih formatını
ve saat ve tarihi seçin.
LCD ekran üzerindeki düğmeye basın.
• Bir sonraki sayfaya geçmek için, [İleri] düğmesine dokunun.
• Gücü kapatmak için, LCD ekranı kapatın. Vizör çıkarılmışsa, geri çekin
(yalnızca vizörlü (FDR-AX53/AX55/AXP55) modeller).
• Tarihi ve saati tekrar ayarlamak için sırasıyla
 [Kurulum] 
[
Saat Ayarları]  [Tarih ve Saat Ayarı] seçimlerini yapın. (Kameranızı
birkaç aydır kullanmıyorsanız)
• Çalışma seslerini kapatmak için sırasıyla
 [Kurulum] 
[
Genel Ayarlar]  [Sesli Uyarı]  [Kapalı] seçimlerini yapın.
TR
11
Bellek kartının takılması
1
Kapağı açın ve bellek kartını bir klik sesi duyana kadar
ittirin.
Erişim lambası
Çentikli köşesi olan kartı gösterilen
yönde takın.
• Yeni bir bellek kartı taktığınızda [Görüntü veritabanı dosyası
hazırlanıyor. Lütfen bekleyin.] ekranı görüntülenir. Ekran kaybolana
kadar bekleyin.
• Bir bellek kartını kayıt ortamı olarak seçmek için sırasıyla

[Kurulum]  [
Ortam Ayarları]  [Ortam Seçimi]  [Bellek Kartı]
(FDR-AX40/AX55/AXP55) seçimlerini yapın.
• Bellek kartını çıkarmak için, kapağı açın ve parmağınızı bellek kartına
bastırarak hemen çekin.
 Kameranızda kullanabileceğiniz bellek kartı tipleri
Bu kamerayla kullanılacak bellek kartı tipini aşağıdaki tabloya
başvurarak seçin.
Bellek Kartı
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo™
Memory Stick Micro™ (M2)
TR
12
SD bellek kartı
AVCHD
XAVC S

(Yalnızca Mark 2)
–

–

(Yalnızca Mark 2)
–
*1
–
Bellek Kartı
AVCHD
XAVC S
SDHC bellek kartı
*1
*2
SDXC bellek kartı

*1
*2
microSD bellek kartı
*1
–
microSDHC bellek kartı
*1
*2
microSDXC bellek kartı
*1
*2
*1
Başlarken
SD hız sınıfı 4:
veya daha hızlı ya da UHS hız sınıfı 1:
veya
daha hızlı
*2
Aşağıdaki koşulları karşılayan bellek kartları
– 4 GB veya daha fazla kapasite
– SD hız sınıfı 10:
ya da UHS hız sınırı 1:
veya daha hızlı
100 Mbps veya daha yüksek hızda kayıt yapılırken, UHS hız sınıfı 3:
gereklidir.
Notlar
• SDHC bellek kartıyla uzun sürelerle XAVC S filmleri kaydedildiğinde,
kaydedilen filmler 4GB’lik dosyalara bölünür.
Bölünen dosyalar, kamerada oynatıldığında sürekli olarak oynatılır.
Bölünen dosyalar PlayMemories Home kullanılarak tek bir dosyada
birleştirilebilir.
• Tüm bellek kartlarıyla düzgün çalışacağı garanti edilemez. Sony olmayan
bellek kartlarının uyumluluğu için kartın üreticisine başvurun.
• Kamera ile Memory Stick Micro veya microSD bellek kartı kullanılırken,
özel adaptöre takarak kullandığınızdan emin olun.
• SDXC bellek kartlarına kaydedilen filmler, exFAT(*) dosya sistemini
desteklemeyen bilgisayarlara veya AV cihazlarına, ürün bu aygıtlara mikro
USB kablosuyla bağlanarak aktarılamaz.
Bağlanan aygıtın exFAT sistemini desteklediğinden önceden emin olun.
exFAT sistemini desteklemeyen ekipman bağlarsanız ve biçimlendirme
işlemi yapmanızı isteyen bir mesaj görünürse, biçimlendirme işlemini
yapmayın. Kaydedilmiş tüm veriler kaybolur.
* exFAT, SDXC bellek kartları için kullanılan bir dosya sistemidir.
 Kayıt ortamını biçimlendirmek için
• Bellek kartının doğru çalışması için, ilk kullanımdan önce bellek kartının
kameranızla biçimlendirilmesi önerilir.
• Bellek kartını biçimlendirmek için sırasıyla
 [Kurulum] 
[
Ortam Ayarları]  [Biçimleme]  istediğiniz kayıt ortamı 
seçimini yapın.
TR
13
• Bellek kartının biçimlendirilmesi, kartta kayıtlı tüm verileri siler ve bu
işlemden sonra veriler kurtarılamaz. Önemli verilerinizi bilgisayara vb.
kaydedin.
TR
14
Kayıt/Oynatma
Kayıt
Film kaydı
1
Kaydı başlatmak için LCD ekranı açın ve START/STOP
düğmesine basın.
Otomatik zum düğmesi
Kayıt/Oynatma
• Kaydı durdurmak için START/STOP düğmesine tekrar basın.
• Kamerada birkaç dakika boyunca hiçbir işlem yapmazsanız, LCD
ekrandaki öğeler kaybolur. Öğeleri tekrar görüntülemek için, LCD
ekrandaki düğmeler dışındaki bir alana dokunun.
Notlar
• XAVC S 4K 100Mbps veya XAVC S 4K 60Mbps formatında film
kaydedilirken, video sinyalleri (HDMI çıkış sinyali/AV kablo çıkış sinyali)
harici ortama çıkarılmaz.
 Aynı anda MP4 filmleri kaydetmek için (Çift Video
KAYDI)
[Çift Video KAYDI] öğesi [Açık] konumundayken, kamera XAVC S 4K
formatı, XAVC S HD formatı veya AVCHD formatında film kaydederken
aynı anda MP4 formatında film kaydeder.
 [Görüntü Kal./Boyut]  [Çift Video KAYDI]  istediğiniz
ayar seçimini yapın.
• MP4 formatı, filmlerinizi akıllı telefonda oynatmak ve herhangi bir ağa
veya Web’e yüklemek için kolay bir formattır.
TR
15
 Film kaydı sırasında fotoğraf kaydetme (İkili
Yakalama)
Film çekimi sırasında PHOTO düğmesine basarak fotoğraf
çekebilirsiniz.
Notlar
• [ KAYIT modu] ve [ Kare Hızı] seçeneklerinde ayara bağlı olarak
fotoğraf çekemeyebilirsiniz.
• Fotoğrafların ve filmlerin saklama hedefini (dahili bellek/bellek kartı) ayrı
ayrı belirtemezsiniz (FDR-AX40/AX55/AXP55).
 Filmi kaydeden kişinin sesinin kaydedilmesini
engellemek için (Sesimi İptal Etme)
(Sesimi İptal Etme) düğmesine basın (sayfa 48). Filmi kaydeden
kişinin sesi engellenecektir.
 Yaklaşık kullanılabilir kayıt süresi
Film formatı
Dahili bellek*1
Bellek kartı*2
XAVC S 4K
2 sa. 10 dak.
64 GB: 2 sa. 05 dak.*3
XAVC S HD
2 sa. 35 dak.
64 GB: 2 sa. 35 dak.*4
AVCHD
8 sa. 15 dak.
16 GB: 2 sa. 00 dak.*5
*1
Maksimum kayıt süresi kadar kayıt yapmak isterseniz, bu üründeki demo
filmi silmeniz gerekir (FDR-AX40/AX55/AXP55).
*2
Sony bellek kartı kullanılırken.
*3 Varsayılan ayarla kayıt yapılırken:
[ Dosya Biçimi]: [
XAVC S 4K], [ KAYIT modu]: [60Mbps
],
[Çift Video KAYDI]: [Kapalı]
*4
Aşağıdaki ayarla kayıt yapılırken tahmini kayıt süresi:
[ Dosya Biçimi]: [
XAVC S HD], [ Kare Hızı]: [60p]
*5 Aşağıdaki ayarla kayıt yapılırken tahmini kayıt süresi:
[ Dosya biçimi]: [
AVCHD], [ KAYIT modu]: [Yüksek Kalite
]
• Gerçek kayıt süresi veya kaydedilebilir fotoğraf sayısı, kayıt sırasında LCD
ekranda görüntülenir.
TR
16
Fotoğraf çekimi
1
LCD monitörü açın ve [MODE] 
seçimini yapın.
Kayıt/Oynatma
•
(Fotoğraf)
/ (Çekim Modu) düğmesine basarak
(Film) ve
(Fotoğraf)
arasında da geçiş yapabilirsiniz (FDR-AX53/AX55/AXP55).
ayarlamak için PHOTO düğmesine
2 Odaklamayı
hafifçe basın ve ardından aynı düğmeye tam basın.
Otomatik zum düğmesi
• Odaklama doğru şekilde ayarlandığında, LCD ekranda AE/AF kilidi
göstergesi görüntülenir.
TR
17
Manuel ayar özelliklerini kullanma
MANUAL halkaya menü öğesi atama (FDR-AX53/AX55/
AXP55)
1
Birkaç saniye boyunca MANUAL düğmesini basılı
tutun (sayfa 48).
• [Manuel Halka Ayarı] ekranında MANUAL halkayla kontrol
edebileceğiniz menü öğeleri görünecektir.
öğeyi seçmek için MANUAL halkayı
2 Atanacak
döndürün (sayfa 48) ve ardından MANUAL
düğmesine basın.
 MANUAL halkayı kullanarak manuel ayar yapma
 Manuel ayar moduna geçmek için MANUAL düğmesine basın.
 Ayarı yapmak için MANUAL halkayı döndürün.
• Otomatik ayar moduna dönmek için MANUAL düğmesine tekrar basın.
• Zoom işlevi atandığında, yalnızca MANUAL halkasını döndürerek ayar
yapın.
TR
18
Oynatma
1
Oynatma moduna girmek için, LCD ekranı açın ve
kameranın üzerindeki
(Resimleri Görüntüle)
düğmesine basın.
Kayıt/Oynatma
• Birkaç saniye sonra Olay Görünümü ekranı görünür.
olayı merkeze taşımak için
/
2 İstediğiniz
seçimini yapın ve ardından şekilde yuvarlak içine
alınmış bölümü () seçin.
MENU
ekranına
Film Formatı
Değiştirme
düğmesi*1
(4K/MP4)
Olay adı
Olaylar
Önceki olaya
geçer
Sonraki olaya
geçer
Film/fotoğraf
kayıt modunu
değiştirir
Zaman çizgisi
çubuğu
Olay Ölçeği Değiştirme
düğmesi
*1
*2
Vurgu Film
Oluşturucu*2
Simge [ Dosya Biçimi] ayarına göre değişir (sayfa 21).
Film formatı AVCHD olarak ayarlandığında Vurgu Film Oluşturucu
görüntülenecektir.
• Fotoğraflar ve filmler aynı saklama ortamında (dahili bellek/bellek
kartı) saklanır. (FDR-AX40/AX55/AXP55)
• Oynatmak, düzenlemek veya başka cihazlara kopyalamak istediğiniz
XAVC S filmleri veya AVCHD filmleri seçmek için
 [Görüntü
Kal./Boyut]  [ Dosya Biçimi] seçimini yapın.
• Seçilen kare hızındaki filmleri yalnızca XAVC S 4K filmleri için
kullanabilirsiniz. Oynatmak istediğiniz filmlere göre kare hızını seçin.
TR
19
3 Görüntüyü seçin.
Olay
Görünümü
ekranına geri
dönmek için
Olay adı
Kaydedilen
süre/fotoğraf
sayısı
Önceki
Görüntü Tipi
Değiştir
düğmesi
(Görsel
dizin)
Film
İleri
Film/fotoğraf
kayıt modunu
değiştirir
Fotoğraf
Son oynatılan görüntü
 Filmler ve fotoğraflar arasında geçiş yapmak için
(Görsel dizin)
İstediğiniz görüntü türünü seçin.
TR
20
 Oynatma işlemleri
Ses Seviyesi
/
Önceki/Sonraki
Sil
/
Hızlı geri sarma/Hızlı ileri
sarma
İçerik
/
Oynat/Duraklat
Durdur
Slayt gösterisini oynatma/
durdurma
Hareketli Çekim
Videosu
Hareket Aralığı Ayarı
Kayıt/Oynatma
 Görüntüleri silmek için

 [Görüntü Kal./Boyut]  [
görüntülerin formatı seçimini yapın.
• Kullanılabilir format [
Dosya Biçimi]  silinecek
Dosya Biçimi] ayarına göre değişir.
 [Düzenleme/Kopyalama]  [Sil]  [Birçok Görüntü]  silinecek
görüntü türü seçimini yapın.
 Silinecek görüntülerde
işaretine dokunup görüntüleyin ve
ardından
seçimini yapın.
 MP4’e Geçme
 “Film Formatı Değiştirme düğmesini” seçin.
Film Formatı
Değiştirme
düğmesi
• Film Formatı Seçme ekranı görünür.
 Filmin formatını seçin.
TR
21
 Görüntüleri dahili bellekten bellek kartına
kopyalamak için (FDR-AX40/AX55/AXP55)

 [Düzenleme/Kopyalama]  [Kopya]  [Dahili Bellek
 Bellek Kartı]  [Birçok Görüntü] seçimini yapın.
 Kopyalanacak görüntü türünü seçin.
 Kopyalanacak görüntülerde
işaretine dokunup görüntüleyin ve
ardından
seçimini yapın.

seçimini yapın.
Notlar
• Dahili belleğe kaydedilen XAVC S filmleri, FAT dosya sistemine sahip
SDHC bellek kartlarına veya harici ortam cihazlarına kopyalanamaz.
TR
22
Görüntüleri televizyonda görüntüleme
Görüntülerin oynatılması
Oynatılabilir görüntüler; kayıt sırasındaki kombinasyona, Olay
Görünümü ekranında seçilen oynatma görüntülerinin türüne ve HDMI
çıkış ayarlarına göre kısıtlanabilir.
1
Kameranın HDMI OUT jakını ürünle verilen HDMI
kablosunu kullanarak televizyonun HDMI IN jakına
bağlayın.
Kayıt/Oynatma
Sinyal iletimi
2 TV’nin girişini HDMI IN konumuna ayarlayın.
3 Görüntüleri kamerada oynatın.
TR
23
 Oynatma görüntülerini ayarlama
Film
formatı
XAVC S 4K
Oynatma
görüntüsünün
kalitesi
Televizyon
[HDMI
Çözünürlüğü]
Görsel dizin
(sayfa 20)
4K
televizyon
[Otomatik],
[2160p/1080p]
FİLM
4K görüntü
FOTOĞRAF kalitesi
FİLM/
FOTOĞR.
[1080p], [1080i],
[720p]
FİLM
FİLM/
FOTOĞR.
FOTOĞRAF
Yüksek
[Otomatik],
çözünürlüklü [1080p], [1080i],
televizyon
[720p]
XAVC S HD 4K televizyon
veya yüksek
AVCHD
çözünürlüklü
televizyon
FİLM
FOTOĞRAF
FİLM/
FOTOĞR.
[Otomatik],
FİLM
[2160p/1080p],
FİLM/
[1080p], [1080i], FOTOĞR.
[720p]
Yüksek
çözünürlüklü
görüntü
kalitesi (HD)
Yüksek
çözünürlüklü
görüntü
kalitesi (HD)
Yüksek
çözünürlüklü
görüntü
kalitesi (HD)
FOTOĞRAF 4K görüntü
kalitesi (4K
televizyonuna
bağlandığında)*
* Çözünürlük, kameranızda ayarlı HDMI çözünürlüğü olacaktır.
• [HDMI Çözünürlüğü] öğesi [Otomatik] konumunda (varsayılan ayar)
olduğunda görüntüler oynatılacaktır.
• Görüntüler [Otomatik] ile düzgün bir şekilde oynatılmazsa, [HDMI
Çözünürlüğü] ayarını değiştirin.
 [Kurulum]  [
Bağlantı]
 [HDMI Çözünürlüğü]  istediğiniz ayar seçimini yapın.
• Televizyonunuzda bir HDMI jakı yoksa, kameranızın Multi/Mikro USB
Terminalini bir AV kablosu (ayrı olarak satılır) kullanarak televizyonun
video/ses girişi jaklarına bağlayın.
TR
24
 Kameranın ağ uyumlu bir televizyona bağlanması
Kamerayı güvenlik ayarı olan bir erişim noktasına bağlayın (sayfa 35).
Kamerada
(Resimleri Görüntüle) düğmesine basın ve ardından
 [Kablosuz]  [ İşlev]  [TV’de İzle]  oynatılacak
görüntü türü seçimini yapın.
• Yalnızca AVCHD filmlerini, MP4 filmlerini ve fotoğrafları
görüntüleyebilirsiniz.
XAVC S 4K formatında kaydedilmiş kırpılan filmleri
oynatma (Oynatmayı Kırpma)
Kayıt/Oynatma
İzlemek istediğiniz bölümü büyütüp kırparken ve sahneyi tam yüksek
çözünürlüklü görüntü kalitesine büyütürken XAVC S 4K dosya
formatında kaydedilmiş filmleri oynatabilirsiniz.
1
HDMI çıkış ayarını, 4K filmlere çıkış şeklinde değiştirin.
 [Kurulum]  [
Bağlantı]  [HDMI Çözünürlüğü] 
istediğiniz ayar seçimini yapın.
HDMI OUT jakını ürünle verilen HDMI
2 Kameranın
kablosunu kullanarak televizyonun HDMI IN jakına
bağlayın.
Sinyal iletimi
TR
25
Televizyon
[HDMI Çözünürlüğü]
4K televizyon
[Otomatik]*, [2160p/1080p]*, [1080p],
[1080i], [720p]
Yüksek çözünürlüklü
televizyon
[Otomatik], [1080p], [1080i], [720p]
* Ekran, kırpılan film oynatma işlevini açtığınızda veya kapattığınızda
birkaç saniye boyunca boş kalır.
sırasında LCD ekranda
(kırpma açık)
3 Oynatma
seçeneğine dokunun ve ardından kırpılacak bölümü
dokunarak seçin.
• Oynatma görüntüsü, yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesinde (HD)
kırpılır.
Notlar
• Kırpılan filmler, kameranın LCD ekranında oynatılamaz.
TR
26
Görüntüleri yerleşik projektörü
kullanarak görüntüleme (FDR-AXP55)
1 PROJECTOR düğmesine (sayfa 48) basın.
2 [Bu Aygıtta Çekilmiş Görüntü] seçimini yapın.
ekrandaki kullanma kılavuzunu takip edin ve
3 LCD
ardından [Projeksiyn] seçimini yapın.
*1
*2
Kayıt/Oynatma
Otomatik zum düğmesi/PHOTO*2
PROJECTOR FOCUS düğmesi*1
Yansıtılan görüntünün odaklamasını ayarlayın.
Yansıtılan görüntüde görünen seçim karesini hareket ettirmek için
otomatik zum düğmesini kullanın ve ardından PHOTO düğmesine
basın.
 Bilgisayar/akıllı telefonla yerleşik projektörü
kullanma
 Bu ürünün PROJECTOR IN jakını (sayfa 48) ve bağlanmak
istediğiniz cihazın HDMI çıkış terminalini HDMI kablosu (ürünle
verilir) kullanarak bağlayın.
• HDMI kablosu (ürünle verilir) bağlanmak istediğiniz cihazın
terminaline uymuyorsa piyasada satılan bir priz adaptörü kullanın.
Ayrıntılar için bağlanmak istediğiniz cihazın kullanma kılavuzlarına
bakın.
 Yukarıdaki 2. adımda [Harici Bir Aygıttan Görüntü] seçimini yapın.
TR
27
Görüntülerin kaydedilmesi
Bilgisayarınıza görüntü aktarma
PlayMemories Home™ yazılımıyla yapabilecekleriniz
PlayMemories Home yazılımı, filmleri ve fotoğrafları bilgisayarınıza
aktararak çeşitli şekillerde kullanmanıza olanak tanır.
• Kullanmadan önce PlayMemories Home ürününü en son sürümüne
yükseltin.
Aktarılan
görüntülerin
oynatılması
Görüntüleri kameradan aktarın.
Windows için aşağıdaki işlevler de
kullanılabilir.
Görüntülerin
PlayMemories Online™
yazılımında paylaşılması
Görüntülere
Film disklerinin Görüntülerin ağ
Takvim üzerinden oluşturulması hizmetlerine
bakılması
yüklenmesi
 PlayMemories Home yazılımını indirmek için
PlayMemories Home yazılımı aşağıdaki URL’den indirilebilir.
http://www.sony.net/pm/
 Bilgisayar sistemini kontrol etmek için
Aşağıdaki URL’de yazılım için bilgisayar
gereksinimlerini kontrol edebilirsiniz.
http://www.sony.net/pcenv/
TR
28
Harici bir medya aygıtına görüntü
kaydetme
Filmlerin ve fotoğrafların harici ortam cihazında nasıl saklanacağı
burada açıklanmaktadır. Harici ortam cihazıyla birlikte verilen
kullanma kılavuzunu da inceleyin.
Filmleri PlayMemories Home yazılımı kullanarak bilgisayarda saklama
(sayfa 28).
Filmlerin saklanması
Kablo
Ortam
USB jakı
olmayan
kaydedici
AV kablosu (ayrı
olarak satılır)
Standart
çözünürlüklü
görüntü kalitesi
DVD
Harici ortam
aygıtı
VMC-UAM2 USB
Adaptör Kablosu
(ayrı olarak satılır)
4K/Yüksek
çözünürlüklü
görüntü kalitesi
(HD)
• XAVC S
• AVCHD
Harici ortam
Bilgisayar
Mikro USB kablosu 4K/Yüksek
çözünürlüklü
görüntü kalitesi
(HD)
• XAVC S
• AVCHD
Bilgisayar ve
bağlı harici
ortam
Görüntülerin kaydedilmesi
Görüntü kalitesi/
Kayıt formatı
Cihaz
• En son saklama ortamı için aşağıdaki web sitesine bakın.
http://www.sony.net/
• Analog AV kablosuyla (ayrı olarak satılır) bir kaydediciye bağlanarak
görüntüleri saklayabilirsiniz. Filmler standart çözünürlüklü görüntü
kalitesinde kopyalanır (sayfa 30).
• Görüntüleri VMC-UAM2 USB Adaptör Kablosu (ayrı olarak satılır) ile
doğrudan harici bir ortam cihazına kopyalayabilirsiniz.
TR
29
Bir cihazın bağlanması
 USB jakı olmayan kaydedici
Bir kaydediciyi bir AV kablosu (ayrı olarak satılır) kullanarak
kameranızın Multi/Mikro USB Terminaline bağlayın.
Sinyal iletimi
• Görüntü kaydetme hakkında ayrıca kayıt aygıtının talimat kılavuzuna
başvurun.
• Filmler standart çözünürlüklü görüntü kalitesinde kopyalanır.
 USB harici sabit disk
Bir harici ortam cihazını VMC-UAM2 USB Adaptör Kablosunu (ayrı
olarak satılır) kullanarak kameranızın Multi/Mikro USB Terminaline
bağlayın.
Sinyal iletimi
• Filmler 4K/yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesinde (HD) kopyalanır.
TR
30
Wi-Fi işlevinin
kullanımı
 iOS
PlayMemories Mobile
uygulamasını App Store’den
yükleyin.
PlayMemories Mobile™
uygulamasının akıllı
telefonunuza kurulması
PlayMemories Mobile işlevleri
hakkında en son bilgiler ve daha
ayrıntılı bilgi için aşağıdaki URL’yi
ziyaret edin.
 Android işletim sistemi
PlayMemories Mobile
uygulamasını Google Play’den
yükleyin.
• Tek dokunuş işlevlerinin (NFC)
kullanılabilmesi için Android 4.0
ve üzeri gereklidir.
Notlar
• Ülke veya bölgeye bağlı olarak
PlayMemories Mobile yazılımını
Google play veya App Store’dan
indiremeyebilirsiniz. Bu durumda
“PlayMemories Mobile”
sözcüklerini aratın.
• Akıllı telefonunuzda halihazırda
PlayMemories Mobile
uygulaması yüklü ise, uygulamayı
en son sürümüne güncelleyin.
• Burada açıklanan Wi-Fi işlevinin
tüm akıllı telefonlarda ve
tabletlerde çalışacağı garanti
edilmez.
• Kameranızın Wi-Fi işlevi kamuya
açık bir kablosuz LAN’a
bağlanamaz.
• Kameranın tek dokunuş işlevlerini
(NFC) kullanmak için NFC işlevini
destekleyen akıllı telefon veya
tablet gereklidir.
• Uygulamanın kullanım
yöntemleri ve ekranları
gelecekteki güncellemelerle
önceden haber verilmeksizin
değiştirilebilir.
Görüntülerin kaydedilmesi
http://www.sony.net/pmm/
• Tek dokunuş işlevleri (NFC),
iOS’da mevcut değildir.
TR
31
MP4 filmlerin ve
fotoğrafların akıllı
telefonunuza aktarılması
3 Kameranın fotoğraf
makinesine dokunun.
 NFC’yi destekleyen bir
Android ile tek
dokunuşta bağlantı
1
Akıllı telefondan [Settings]
seçimini yapın ve ardından
[NFC] işlevinin etkin
olduğunu kontrol etmek
üzere [More...] seçimini
yapın.
2 Akıllı telefona gönderilecek
görüntüyü kamerada
oynatın.
• Yalnızca MP4 filmleri ve
fotoğrafları aktarabilirsiniz.
• Filmleri oynatırken MP4 filmlerini
seçmek için bkz. “MP4’e Geçme”
(sayfa 21).
TR
32
Notlar
• Önceden uyku modunu iptal edin
veya akıllı telefonun ekran kilidini
açın.
• Kameranın LCD ekranında ve
akıllı telefonda
görüntülendiğinden emin olun.
• PlayMemories Mobile başlayana
kadar (1 ila 2 saniye)
kıpırdatmadan kameranızı akıllı
telefona dokundurmaya devam
edin.
• Kameranız akıllı telefona NFC ile
bağlanamazsa, bkz. “QR Code’u
kullanarak Bir Wi-Fi ağına
bağlanma” (sayfa 33).
 QR Code’u kullanarak
Bir Wi-Fi ağına
bağlanma
1
(Resimleri Görüntüle)
düğmesine
basın ve ardından sırasıyla
 [Kablosuz] 
[ İşlev]  [Akıllı Telefona
Gnder]  [Bu aygıtta seç] 
görüntü tipi seçimlerini
yapın.
görüntüyü seçin,
işareti
ekleyin ve ardından

seçimini yapın.
• QR Code, SSID ve parola
ekranından [Kameranın QR
Code’unu Taratın] öğesini
seçin.
5 [OK] öğesini seçin. (Bir mesaj
Görüntülerin kaydedilmesi
2 Aktarmak istediğiniz
4 PlayMemories Mobile
belirirse, tekrar [OK] öğesini
seçin.)
görüntülenir.
6 Akıllı telefonunuzla
3 PlayMemories Mobile’ı
başlatın.
kameranın LCD monitöründe
görüntülenen QR Code’u
okuyun.
Android
Aşağıdaki işlemleri
gerçekleştirin.
 [Kameraya bağlanılsın mı?]
görüntülendiğinde, [Bağlan]
öğesini seçin.
TR
33
 Ana Sayfa’ya geri gidin ve
PlayMemories Mobile
yazılımını başlatın.
iPhone/iPad
Aşağıdaki işlemleri
gerçekleştirin.
 Ekrandaki talimatları izleyin
ve profili (ayar bilgileri)
yükleyin.
 Ana Sayfa’da [Ayarlar] 
[Wi-Fi] öğesini seçin.
 Kameranın SSID’sini seçin.
• QR Code okunduktan ve bağlantı
başarıyla kurulduktan sonra
kameranın SSID’si (DIRECT-xxxx)
ve parolası akıllı telefonunuza
kaydettirilir. Kamera ve akıllı
telefonunuz arasında bundan
sonraki defalarda kurulacak Wi-Fi
bağlantısı, yalnıza kameranın
akıllı telefonunuza kaydettirilmiş
SSID’sinin seçilmesini gerektirir.
• Kamera akıllı telefona NFC ile ve
QR Code okunarak
bağlanamazsa, SSID’yi ve
parolayı kullanın.
Daha fazla ayrıntı için “Yardım
Kılavuzu”na bakın.
Akıllı telefonunuzun bir
uzaktan kumanda olarak
kullanılması
Akıllı telefonunuzu uzaktan
kumanda olarak kullanarak
kameranızla kayıt yapabilirsiniz.
1
TR
34
Kameranızdan sırasıyla
 [Kablosuz] 
[ İşlev]  [Akıllı Telefonla
Kntrol] seçimlerini yapın.
2 Akıllı telefonunuzda, “QR
Code’u kullanarak Bir Wi-Fi
ağına bağlanma” (sayfa 33)
altında 6. adımda açıklanan
işlemleri uygulayın.
NFC işlevini kullanıyorsanız, kayıt
ekranını kameranızda
görüntüleyin ve kameranızın
bölümünü akıllı telefonunuzun
bölümüne dokundurun.
3 Kameranızı akıllı
telefonunuzdan çalıştırın.
Notlar
Film ve fotoğrafların WiFi üzerinden
bilgisayarınıza
kaydedilmesi
Bilgisayarınızı önceden bir
kablosuz erişim noktasına veya
kablosuz geniş bantlı modeme
bağlayın.
1
İlgili yazılımı bilgisayarınıza
kurun (yalnızca ilk seferde
gereklidir).
Windows: PlayMemories Home
http://www.sony.net/pm/
erişim noktasına bağlayın
(yalnızca ilk seferde
gereklidir).
Kaydolamazsanız, erişim
noktanızın ilgili talimatlarına bakın
veya erişim noktasını kuran kişiye
danışın.
Kablosuz erişim noktasında
bir WPS düğmesi mevcutsa
 Kameranızdan

[Kablosuz]  [
Ayarı] 
[WPS Zorla] seçimini yapın.
 Kaydolmak istediğiniz erişim
noktası üzerindeki WPS
düğmesine basın.
Görüntülerin kaydedilmesi
• Lokal elektrik karışmasına veya
akıllı telefonunuzun
kabiliyetlerine dayalı olarak, canlı
görünüm görüntüleri doğru
şekilde görüntülenmeyebilir.
2 Kameranızı daha sonra bir
SSID’yi ve kablosuz erişim
noktanızın parolasını
biliyorsanız
 Kameranızdan

[Kablosuz]  [
Ayarı] 
[Erişim nokt. ayarları]
seçimini yapın.
 Kaydolmak istediğiniz erişim
noktasını seçin, parolayı girin
ve ardından [İleri] seçimini
yapın.
Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/
Mac/
• Akıllı telefonunuzda halihazırda
yazılım yüklü ise, yazılımı en son
sürümüne güncelleyin.
TR
35
3 Bilgisayarınız açılmazsa,
bilgisayarınızı açık konuma
getirin.
4 Görüntüleri kameranızdan
bilgisayarınıza göndermeye
başlayın.
 Kameranız üzerindeki
(Resimleri Görüntüle)
düğmesine basın.

 [Kablosuz] 
[ İşlev]  [Bilgisayara
Gönder] seçimini yapın.
• Görüntüler otomatik olarak
bilgisayara aktarılır ve
kaydedilir.
• Yalnızca yeni kaydedilen
görüntüler aktarılır. Filmlerin
ve birden fazla fotoğrafın
aktarılması biraz zaman
alabilir.
TR
36
Kameranın özelleştirilmesi
Menülerin
kullanımı
Menü listeleri
Çekim Modu
1
düğmesine
basın.
Film
Fotoğraf
Hızlandırılmış Çekim
Düz Ağır ÇEKİM*1
Golf Çekimi*1
Yüksek Hızlı KAYIT*2
Kamera/Mikrofon
2 Bir kategori seçin.
Manuel Ayarlar
Beyaz Dengesi
Kameranın özelleştirilmesi
Spot Metre/Odak
Spot Metre
Spot Odak
Pozlama
Odak
bir menü
3 İstediğiniz
öğesini seçin.
İRİS
Enstantane
AGC Sınırı
AE Kaydırma
Beyaz Dengsi Değşm
Low Lux
Foto. Makinesi Ayr.
Sahne Seçimi
Resim Efekti
Sinema Tonu
Menü öğelerini yukarı
veya aşağı kaydırır.
• Menü ayar işleminden çıkmak
veya bir önceki menü ekranına
dönmek için
düğmesine
basın.
Yumuşak Geçiş
Zamanlayıcı
SteadyShot
SteadyShot
Dijital Zoom
Filtre/Koruyucu
Otomatik Arka Işık
TR
37
Manuel Halka Ayarı*3
Canlı Akış
NIGHTSHOT Işığı*3
Akıllı Telefona Gnder
Yüz
Bilgisayara Gönder
Yüz Algılama
TV’de İzle
Gülümseme deklnşrü
Ayarı
Gülm. Algı Hassaslığı
Uçak modu
Flaş*4
Çoklu Kam. Kont. Ay.
Flaş
C. akş srsnda v. KAY.*5
Flaş Düzeyi
WPS Zorla
Krmızı Göz Giderme
Erişim nokt. ayarları
Mikrofon
Aygıt Adını Düzenle
Sesimi İptal Etme
MAC Adresini Göster
Dahili Zum Mikrofon
SSID/Parola Sıfırla
Otomatik Rüzgar NR
Ağ Bilgisini Sıfırla
Ses Modu
Ses Kayıt Seviyesi
Çekim Desteği
Düğmem
Düzenleme/Kopyalama
Sil
Izgara Çizgisi
Koru
Ekran Ayarları
Kopya
Zebra
Doğrudan Kopya*6
Ses Düzeyi Görn.
Görüntü Kal./Boyut
Kurulum
Ortam Ayarları
Ortam Seçimi*7
KAYIT modu
Ortam Bilgisi
Kare Hızı
Biçimleme
Çift Video KAYDI
Dosya Biçimi
Grntü boyu
Kablosuz
İşlev
Akıllı Telefonla Kntrol
38
Olay Görünümü
Odak Büyütücü*3
Kabartma
TR
Oynatma İşlevi
Çoklu Kamera Kont.
Resim Vt. Dos. Onar
Dosya Numarası
Oynatma Ayarları
Veri Kodu
Ses Yüksklği Ayarları
Hareket Aralığı Ayarı
Müzik İndir*8
Müziği Boşalt*8
TC/UB
TC/UB Disp
TC Preset
UB Preset
TC Format*9
TC Run
TC Make
UB Time Rec
Bağlantı
TV Türü
HDMI Çözünürlüğü
HDMI KONTROLÜ
USB Bağlantısı
USB LUN Ayarı
Genel Ayarlar
Sesli Uyarı
Monitör Parlaklığı
Görüntü boyutu [XAVC S HD]
olarak ayarlandığında
*3
FDR-AX53/AX55/AXP55
*4 Flaş (ayrı olarak satılır)
kullanırken bu öğeyi
ayarlayabilirsiniz.
*5
Canlı Akış özelliği, Üçüncü Taraf
Internet Sağlayıcısının hizmetine
ve bölgenizdeki koşullara
bağlıdır. Özellik, bölgenizin geniş
bant ve internet hizmeti
kısıtlaması nedeniyle
kullanılamayabilir.
*6
Harici bir ortam cihazı (ayrı
olarak satılır) kullanırken bu
öğeyi ayarlayabilirsiniz.
*7 FDR-AX40/AX55/AXP55
*8
Özellik, ülkelere/bölgelere bağlı
olarak kullanılamayabilir.
*9 1080 60i uyumlu modeller
*10FDR-AXP55
*11 FDR-AX40
*121080 50i uyumlu modeller
Kameranın özelleştirilmesi
USB Bağlantı Ayarı
*2
Oto Ekrn Yrlşmi Ayrı*10
KAYIT Lambası
Uzaktan Kmnda
Monitörle gücü AÇ*11
Language Setting
24p Modu*12
24p Modunu İptal Et*12
Pil Bilgisi
Güç Tasarrufu
Sıfırla
Demo Modu
Sürüm
Saat Ayarları
Tarih ve Saat Ayarı
Alan Ayarı
*1
Görüntü boyutu [AVCHD] olarak
ayarlandığında
TR
39
Diğerleri
Önlemler
AC Adaptörü
Pil uçlarının kesinlikle metal
nesnelerle kısa devre olmasına izin
vermeyin. Bu durum arızaya neden
olabilir.
Görüntülerin diğer aygıtlarda
oynatılması
Kameranıza kaydedilmiş
görüntüleri başka aygıtlarda
normal şekilde
oynatamayabilirsiniz. Ayrıca, başka
aygıtlarda kaydedilmiş görüntüleri
de kameranızda
oynatamayabilirsiniz.
Kayıt ve oynatma
TR
40
• Ürünü hor kullanmayın, üzerinde
değişiklik yapmayın veya
herhangi bir yerden düşürüp
üzerine darbe uygulamaktan
kaçının. Lense özellikle dikkat
edin.
• Bellek kartının doğru çalışması
için, ilk kullanımdan önce bellek
kartının kameranızla
biçimlendirilmesi önerilir. Bellek
kartının biçimlendirilmesi, kartta
kayıtlı tüm verileri siler ve bu
işlemden sonra veriler
kurtarılamaz. Önemli verilerinizi
bilgisayara vb. kaydedin.
• Bellek kartının takıldığı yönün
doğru olduğundan emin olun.
Bellek kartını zorlayarak yanlış
yönde takarsanız, bellek kartı
yuvası bozulabilir veya görüntü
verileri kaybolabilir.
• Kayıt yapmaya başlamadan önce,
görüntü ve sesin problemsiz
şekilde kaydedilebildiğinden
emin olmak için kayıt işlevini test
edin.
• Televizyon programları, filmler,
video kasetleri ve diğer
materyaller telif hakkıyla
korunuyor olabilir. Bu tür
materyallerin izinsiz
kaydedilmesi, telif hakkı
kanunlarını ihlal edebilir.
• Kameranın, kayıt ortamının vb.
arızalanması nedeniyle kayıt veya
oynatma işlevinin çalışmaması
durumunda kayıt içeriğinin
kurtarılması mümkün değildir.
• Kamera toza, sıvı damlalarına
veya suya dayanıklı değildir.
• Yağmur veya deniz suyu ile
kameranızın ıslanmasına izin
vermeyin. Kameranız ıslanırsa
arıza meydana gelebilir. Bazı
durumlarda bu arıza onarılamaz.
• Kamerayı güneşe veya güçlü ışık
kaynaklarına çevirmeyin. Aksi
takdirde, kameranız
arızalanabilir.
• Kamerayı güçlü radyo
dalgalarının veya radyasyonun
yakınında kullanmayın. Aksi
takdirde, kamera görüntüleri
düzgün şekilde kaydetmeyebilir
veya oynatmayabilir.
• Kamerayı kumlu sahillerde ve
tozlu yerlerde kullanmayın. Aksi
takdirde, kameranız
arızalanabilir.
• Nem yoğuşması meydana
gelirse, nem buharlaşana kadar
kamerayı kullanmayı bırakın.
• Kamerayı mekanik darbelere
veya titreşimlere maruz
bırakmayın. Aksi takdirde,
kamera yanlış çalışabilir veya
görüntü kaydetmeyebilir. Ayrıca,
kayıt ortamı veya kaydedilen
veriler hasar görebilir.
LCD ekran
LCD ekran son derece hassas bir
teknolojiyle imal edildiği için
piksellerin %99,99’undan fazlası
etkin şekilde kullanılır. Buna
karşılık, LCD ekran üzerinde sabit
küçük siyah noktalar ve/veya
parlak noktalar (beyaz, kırmızı,
mavi veya yeşil) görülebilir. Bu
noktalar, üretim sürecinin normal
bir sonucudur ve kayıt işlemini
hiçbir şekilde etkilemez.
Kamera sıcaklığı
Kamera ve pil takımı çalışırken ısınır.
Bu bir arıza değildir.
Aşırı ısınmaya karşı koruma
Kablosuz LAN’ın (Wi-Fi, NFC
vb.) geçici olarak devre dışı
bırakılması
Uçağa bindiğinizde Wi-Fi işlevini
geçici olarak devre dışı
bırakabilirsiniz.

[Kablosuz]  [
Ayarı]  [Uçak
modu]  [Açık] seçimini yapın.
Kablosuz LAN
Kameranın kaybolması veya
çalınması sonrasında, kameraya
yüklenen hedeflere yetkisiz erişim
Kablosuz LAN ürünlerinin
kullanım güvenliği hakkında
• Bilgisayar korsanlığından,
onaylanmamış üçüncü tarafların
erişiminden ve diğer güvenlik
açıklarından kaçınmak için
cihazlarınızla birlikte her zaman
güvenli bir kablosuz ağ
kullandığınızdan emin olun.
• Kablosuz ağ işlevi kullanılırken
güvenliği ayarlamak önemlidir.
• Sony, yetersiz düzeyde
güvenlikten veya kablosuz ağ
işlevini kullanmaktan
kaynaklanan zararlar için hiçbir
garantide bulunmaz ve
sorumluluk kabul etmez.
Diğerleri
Kamera ve pil sıcaklığına bağlı
olarak, film kaydedemeyebilirsiniz
veya kameranızın korunması için
güç otomatik olarak kesilebilir. Güç
kapanmadan önce LCD ekranda bir
mesaj görüntülenir veya artık film
kaydı gerçekleştiremezsiniz. Bu
durumda gücü kapalı tutun ve
kamera ve pil sıcaklığı düşene
kadar bekleyin. Kamera ve pil
yeterince soğumadan gücü açık
konuma getirirseniz, güç tekrar
kapanabilir veya film
kaydedemeyebilirsiniz.
veya bu hedeflerin yetkisiz
kullanımı neticesi ortaya
çıkabilecek hiçbir zarara ilişkin
tarafımızca sorumluluk kabul
edilmeyecektir.
Sorun Giderme
Kameranızı kullanırken herhangi
bir sorunla karşılaşırsanız:
• Yardım Kılavuzuna (sayfa 4)
bakarak kameranızı kontrol edin.
• Güç kaynağı bağlantısını kesin,
yaklaşık 1 dakika sonra güç
kaynağını tekrar bağlayın ve
kamerayı açık konuma getirin.
• Kameranızı başlatın (sayfa 39).
Saat ayarı da dahil tüm ayarlar
sıfırlanır.
• Sony satıcınıza veya size en yakın
yetkili Sony servis merkezine
danışın.
TR
41
Özellikler
Sistem
TR
42
Sinyal formatı:
UHDTV
HDTV
NTSC rengi, EIA standartları
(1080 60i ile uyumlu modeller)
PAL rengi, CCIR standartları
(1080 50i ile uyumlu modeller)
Film kayıt formatı:
XAVC S (XAVC S formatı)
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Ses: MPEG-4 Linear PCM
2 kanal (48 kHz/16 bit)
AVCHD (AVCHD formatı Sürüm
2.0 ile uyumludur)
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Ses: Dolby Digital 2 kanal/
5,1 kanal
Dolby Digital 5.1 Creator*1
MP4
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Ses: MPEG-4 AAC-LC 2ch
*1
Dolby Laboratories
tarafından verilen lisans ile
üretilmiştir.
Fotoğraf dosya formatı:
DCF Ver.2.0 Uyumlu
Exif Ver.2.3 Uyumlu
MPF Baseline Uyumlu
Vizör (FDR-AX53/AX55/AXP55):
0,6 cm (0,24 tipi) Renkli
1 555 200 nokta eşdeğeri
Kayıt ortamı (Film/Fotoğraf):
Dahili bellek (FDR-AX40/AX55/
AXP55): 64 GB*2
XAVC S 4K (100Mbps), XAVC S
HD Yüksek Hızlı KAYIT
(100Mbps), Film:
SDHC bellek kartı (UHS hız sınıfı
3 veya daha hızlı)*3
SDXC bellek kartı (UHS hız sınıfı
3 veya daha hızlı)*3
microSDHC bellek kartı (UHS hız
sınıfı 3 veya daha hızlı)*3
microSDXC bellek kartı (UHS hız
sınıfı 3 veya daha hızlı)*3
XAVC S HD, XAVC S 4K
(60Mbps), Film:
SDHC bellek kartı (Sınıf 10 ya da
UHS hız sınıfı 1 veya daha
hızlı)*3
SDXC bellek kartı (Sınıf 10 ya da
UHS hız sınıfı 1 veya daha
hızlı)*3
microSDHC bellek kartı (Sınıf 10
ya da UHS hız sınıfı 1 veya daha
hızlı)*3
microSDXC bellek kartı (Sınıf 10
ya da UHS hız sınıfı 1 veya daha
hızlı)*3
AVCHD, Fotoğraf:
Memory Stick Micro (Mark2)
Memory Stick PRO-HD Duo
SD kart (Sınıf 4 veya daha hızlı
ya da UHS hız sınıfı 1 veya daha
hızlı)
microSD bellek kartı (Sınıf 4
veya daha hızlı ya da UHS hız
sınıfı 1 veya daha hızlı)
*2 Kullanıcının kullanabileceği
kapasiteler (Yaklaşık):
62,4 GB
1 GB, 1 milyar bayta karşılık
gelir ve bunun bir kısmı
sistem yönetimi ve/veya
uygulama dosyaları için
kullanılır. Yalnızca önceden
kurulu olan demo video
silinebilir.
*3 4 GB veya daha fazla
kapasite gereklidir.
Görüntü aygıtı:
1/2,5 tipi (7,20 mm) arkadan
aydınlatmalı Exmor R™ CMOS
sensörü
Kayıt pikselleri (fotoğraf, 16:9):
*4
Sony BIONZ-X’in benzersiz
görüntü işleme sistemi,
fotoğraf çözünürlüğünün
belirtilen boyutlara eşit
olmasını sağlar.
*5
[ SteadyShot] öğesi
[Standart] veya [Kapalı]
konumundadır.
*6 [
SteadyShot] öğesi [Aktif]
konumundadır.
Giriş/Çıkış konektörleri
HDMI OUT jakı: HDMI mikro
konektör
PROJECTOR IN jakı (FDR-AXP55):
HDMI mikro konektör
MIC giriş jakı: Stereo mini jakı
(3,5 mm)
Kulaklık jakı: Stereo mini jakı
(3,5 mm)
USB jakı: Multi/Mikro USB
Terminali*
* Mikro USB uyumlu aygıtları
destekler.
USB bağlantısı yalnızca çıkış içindir
(Avrupa’daki müşteriler için).
Diğerleri
Maks. 16,6 mega piksel
(5 440 × 3 056)*4
Brüt: Yaklaşık 8,57 mega piksel
Etkin (film, 16:9)*5:
Yaklaşık 8,29 mega piksel
Etkin (fotoğraf, 16:9):
Yaklaşık 8,29 mega piksel
Etkin (fotoğraf, 4:3):
Yaklaşık 6,22 mega piksel
Lens:
ZEISS Vario-Sonnar T Lens
20× (Optik)*5, 4K: 30× (Clear
Image Zoom, film
kaydedilirken)*6 HD: 40× (Clear
Image Zoom, film
kaydedilirken)*6, 250× (Digital)
Filtre çapı: 55 mm
F2,0 - F3,8
Odak uzaklığı:
f= 4,4 mm - 88 mm
35 mm fotoğraf makinesine
çevrildiğinde
Filmler için*5:
f= 26,8 mm - 536 mm (16:9)
Fotoğraflar için:
f= 26,8 mm - 536 mm (16:9)
Renk sıcaklığı: [Otomatik], [Tek
tuş], [İç Mekan], [Dış Mekan]
Minimum aydınlatma:
4K: 9 lx (lüks), HD: 6 lx (lüks)
(varsayılan ayarda, enstantane
1/60 saniye)
4K: 1,8 lx (lüks), HD: 1,2 lx (lüks)
([Low Lux] öğesi [Açık]
konumundadır, enstantane
1/30 saniye)
NightShot (FDR-AX53/AX55/
AXP55): 0 lx (lüks) (enstantane
1/60 saniye)
LCD ekran
Fotoğraf: 7,5 cm (3,0 tipi, en boy
oranı 16:9)
Toplam piksel sayısı:
FDR-AX40:
460 800 (960 × 480)
FDR-AX53/AX55/AXP55:
921 600 (1 440 × 640)
Projektör (FDR-AXP55)
Projeksiyon tipi: DLP
Işık kaynağı: LED (R/G/B)
Odak: Manuel
Yansıtma Mesafesi: 0,5 m veya üzeri
Çözünürlük (çıkış): 854 × 480
Kesintisiz projeksiyon süresi (ürünle
verilen pil kullanıldığında):
Yaklaşık 2 sa. 25 dak.
Kablosuz LAN
Desteklenen standart:
IEEE 802.11 b/g/n
Frekans: 2,4 GHz
TR
43
Desteklenen güvenlik protokolleri:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Konfigürasyon yöntemi: WPS
(Wi-Fi Korumalı Kurulum)/
manuel
Erişim yöntemi: Altyapı Modu
NFC: NFC Forum Tipi 3 Etiket
uyumlu
Genel
Güç gereksinimleri:
DC 6,8 V/7,4 V (pil),
DC 8,4 V (AC Adaptörü)
USB Şarj: DC 5 V 1 500 mA
Ortalama güç tüketimi:
Vizör kullanılarak yapılan
kamera kaydı sırasında (FDRAX53/AX55/AXP55):
4K: 4,9 W, HD: 3,6 W*
Kamera kaydı sırasında, LCD
ekran normal parlaklıkta
kullanıldığında: 4K: 4,9 W, HD:
3,6 W*
* AVCHD FH modunda
Çalışma sıcaklığı: 0 °C ila 40 °C
Saklama sıcaklığı: –20 °C ila +60 °C
Boyutlar (yaklaşık):
FDR-AX40:
73 mm × 80,5 mm × 142,5 mm
(g/y/d) çıkıntılı parçalar dahil
73 mm × 80,5 mm × 166,5 mm
(g/y/d) çıkıntılı parçalar dahil ve
ürünle verilen şarj edilebilir pil
takılı
FDR-AX53/AX55:
73 mm × 80,5 mm × 161,0 mm
(g/y/d) çıkıntılı parçalar dahil
73 mm × 80,5 mm × 166,5 mm
(g/y/d) çıkıntılı parçalar dahil ve
ürünle verilen şarj edilebilir pil
takılı
TR
44
FDR-AXP55:
77 mm × 80,5 mm × 161,0 mm
(g/y/d) çıkıntılı parçalar dahil
77 mm × 80,5 mm × 166,5 mm
(g/y/d) çıkıntılı parçalar dahil ve
ürünle verilen şarj edilebilir pil
takılı
Ağırlık (yaklaşık):
FDR-AX40:
510 g yalnızca ana ünite
610 g ürünle verilen şarj
edilebilir pil dahil NP-FV70
FDR-AX53/AX55:
535 g yalnızca ana ünite
635 g ürünle verilen şarj
edilebilir pil dahil NP-FV70
FDR-AXP55:
565 g yalnızca ana ünite
660 g ürünle verilen şarj
edilebilir pil dahil NP-FV70
 AC Adaptörü AC-L200D
Güç gereksinimleri: AC 100 V 240 V, 50 Hz/60 Hz
Güç tüketimi: 18 W
Çıkış gerilimi: DC 8,4 V*
* Diğer özellikler için AC Adaptörü
üzerindeki etikete bakın.
 Şarj edilebilir pil NPFV70
Maksimum çıkış gerilimi: DC 8,4 V
Çıkış gerilimi: DC 6,8 V
Maksimum şarj voltajı: DC 8,4 V
Maksimum şarj akımı: 3,0 A
Kapasite
Tipik: 14,0 Wh (2 060 mAh)
Minimum: 13,3 Wh (1 960 mAh)
Tipi: Lityum
 Ticari Markalar
• N İşareti NFC Forum, Inc.
şirketinin ABD ve diğer ülkelerde
ticari markaları veya tescilli ticari
markalarıdır.
• Facebook ve “f” logosu,
Facebook, Inc. şirketinin ticari
markaları veya tescilli ticari
markalarıdır.
• YouTube ve YouTube logosu,
Google Inc. şirketinin ticari
markaları veya tescilli ticari
markalarıdır.
• iPhone ve iPad, Apple Inc.
şirketinin ABD ve diğer ülkelerde
tescilli ticari markalarıdır.
• QR Code, DENSO WAVE
INCORPORATED şirketinin tescilli
ticari markasıdır.
Burada bahsedilen diğer tüm ürün
isimleri ilgili şirketlerin ticari
markaları veya tescilli ticari
markalarıdır. Ayrıca, ™ ve ®
işaretleri bu kılavuzda her
durumda kullanılmamıştır.
Diğerleri
• AVCHD, AVCHD Progressive,
AVCHD logosu ve AVCHD
Progressive logosu, Panasonic
Corporation ve Sony Corporation
şirketlerinin ticari markalarıdır.
• XAVC S ve
, Sony
Corporation şirketinin tescilli ticari
markalarıdır.
• Memory Stick ve
, Sony
Corporation şirketinin tescilli ticari
markalarıdır.
• Blu-ray Disc™ ve Blu-ray™, Bluray Disc Association şirketinin
ticari markalarıdır.
• Dolby ve çift D simgesi, Dolby
Laboratories şirketinin ticari
markalarıdır.
• HDMI ve HDMI High-Definition
Multimedia Interface terimleri ve
HDMI Logosu, HDMI Licensing
LLC şirketinin ABD ve diğer
ülkelerde ticari markaları veya
tescilli ticari markalarıdır.
• Windows, Microsoft Corporation
şirketinin ABD ve/veya diğer
ülkelerde tescilli ticari markası
veya ticari markasıdır.
• Mac, Apple Inc. şirketinin ABD ve
diğer ülkelerde tescilli ticari
markasıdır.
• Intel, Pentium ve Intel Core, Intel
Corporation şirketinin ABD ve/
veya diğer ülkelerde ticari
markalarıdır.
• SDXC logosu SD-3C, LLC şirketinin
ticari markasıdır.
• Android ve Google Play, Google
Inc. şirketinin ticari markalarıdır.
• Wi-Fi, Wi-Fi logosu ve Wi-Fi
PROTECTED SET-UP, Wi-Fi
Alliance şirketinin tescilli ticari
markalarıdır.
TR
45
 GNU GPL/LGPL
uygulamalı yazılımı
hakkında
Aşağıdaki GNU General Public
License’a (bundan sonra “GPL” olarak
anılacaktır) veya GNU Lesser General
Public License’a (bundan sonra
“LGPL” olarak anılacaktır) uygun
yazılım kameraya dahildir.
Bu şekilde bu yazılım programlarının
kaynak kodlarını ürünle verilen GPL/
LGPL koşullarına uygun olarak görme,
değiştirme ve yeniden yayınlama
hakkınız olur.
Kaynak kod web’de verilmektedir.
İndirmek için aşağıdaki URL’yi
kullanın.
http://oss.sony.net/Products/Linux
Kaynak kodun içeriği hakkında bize
danışmamanızı tercih ederiz.
Lisansların kopyaları (İngilizce)
kameranızın dahili hafızasında
kayıtlıdır.
Kameranız ve bilgisayar arasında
Yığın Depolama bağlantısı kurun ve
bu dosyaları “PMHOME” içerisindeki
“LICENSE” klasöründen okuyun.
TR
46
Parçalar ve
kumandalar
Parantez ( ) içerisindeki
numaralar ilgili sayfaları gösterir.
Bir yuva adaptörü (ayrı olarak
satılır) kullanıyorsanız, Active
Interface Shoe uyumlu
aksesuarları da kullanabilirsiniz.
Arızayı önlemek için ticari
olarak satılan bir flaşı yüksek
gerilimli senkronizasyon
terminalleriyle veya ters
polariteyle kullanmayın.
 N işareti (32)
NFC: Near Field
Communication
 Kamera kayıt lambası
 Uzak sensör
 NIGHTSHOT ışığı (FDR-AX53/
AX55/AXP55)





Diğerleri
 PHOTO düğmesi (15, 17)
 Otomatik zum düğmesi (17)
 Multi/Mikro USB Terminali
Micro USB uyumlu aygıtları
destekler. Bu terminal, VMCAVM1 Adaptör Kablosunu (ayrı
olarak satılır). Aksesuarları A/V
uzak konektörüyle
kullanamazsınız.
(mikrofon) jakı (PLUG IN
POWER)
Omuz kemeri için halka
Kavrama kayışı
 (kulaklık) jakı
Çoklu arabirim yuvası
Çoklu arabirim yuvasının
uyumlu aksesuarları hakkında
ayrıntılı bilgi için,
bulunduğunuz bölgenin Sony
web sitesini ziyaret edin veya
Sony dağıtıcınıza veya yetkili
Sony servis merkezine danışın.
Diğer üreticilere ait olan
aksesuarların çalışacağı
konusunda garanti verilemez.
 PROJECTOR FOCUS düğmesi
(27) (FDR-AXP55)
 LCD ekran/Dokunmatik panel
 Projektör lensi (FDR-AXP55)
TR
47
 Yerleşik mikrofon
 MANUAL halka (FDR-AX53/
AX55/AXP55) (18)
Düğmeye ve kadrana manuel
işlevler atanabilir.
 Lens (ZEISS lensi)
 MANUAL düğmesi (FDRAX53/AX55/AXP55)
 Hoparlör

/
(Çekim Modu)
düğmesi (17) (FDR-AX53/
AX55/AXP55)

(Sesimi İptal Etme)
düğmesi
Filmi kaydeden kişinin sesinin
kaydedilmesini engeller.
 PROJECTOR düğmesi (27)
(FDR-AXP55)

(Resimleri Görüntüle)
düğmesi (19)
 NIGHTSHOT düğmesi (FDRAX53/AX55/AXP55)
  (AÇIK/BEKLE) düğmesi
 Bellek kartı erişim lambası
(12)
 Bellek kartı yuvası (12)
 HDMI OUT jakı
 PROJECTOR IN jakı (27)
(FDR-AXP55)
TR
48
 Kavrama kayışını
sıkmak için
Diğerleri
 Vizör (FDR-AX53/AX55/
AXP55)
Kamera, vizör çıkarıldığında
açılır.
 Vizör lens ayar kadranı (FDRAX53/AX55/AXP55)
Vizördeki işaretler bulanık
görünürse, vizör lens ayar
kadranını çevirin.
 START/STOP düğmesi (15)
 POWER/CHG (şarj) lambası
(8)
 DC IN jakı
 Tripod yuvası
Tripod takma (ayrı olarak satılır:
vidanın uzunluğu 5,5 mm’den
kısa olmalıdır). Tripodun teknik
özelliklerine bağlı olarak bu
ürün doğru yönde
takılamayabilir.
 BATT (pil) çıkarma düğmesi
 Pil (8)
TR
49
Dizin
A
AC Adaptörü 8
Ağ 25
Akıllı telefon 31
Android 31
App Store 31
AVCHD 5, 6
B
Bellek kartı 12
Biçimlendirme 13
Bilgisayar 28
Bilgisayar sistemi 28
Bilgisayarınıza görüntü aktarma
28
Bip sesi 11
C
Çift Video KAYDI 15
D
Dokunmatik panel 47
Duvar prizi 9
Düzenleme 19
F
Filmler 15
Fotoğraflar 17
G
Google play 31
Gücü açma 11
H
HDMI kablosu 23
I
iOS 31
K
TR
50
Kablosuz erişim noktası 35
Kavrama kayışı 49
Kayıt 15
Kayıt ortamı 13
Kayıt süresi 16
Kurma 31
L
LCD ekran 47
M
Manuel kayıt 18
Memory Stick Micro™ (M2) 12
Menü listeleri 37
Menü öğesi atama 18
Menüler 37
microSD bellek kartı 13
Mikro USB kablosu 9
MP4 32
N
NFC 32
O
Önlemler 40
Oynatma 19
Oynatma/kayıt süresi 9
Oynatmayı Kırpma 25
Özellikler 42
P
Pil 8
Pilin bilgisayar kullanılarak şarj
edilmesi 9
Pilin şarj edilmesi 8
PlayMemories Home 28
PlayMemories Online 28
Projektör 27
S
Şarj süresi 9
Sesimi İptal Etme 16
Sil 21
Sorun Giderme 41
T
Tam şarj 9
Tarih ve saat 11
Tek dokunuş işlevleri (NFC) 31
Televizyon 23
Tripod 49
U
Ürünle verilenler 7
W
Wi-Fi 31
Windows 28
X
XAVC S 4K 5, 6
XAVC S HD 5, 6
Y
Yardım Kılavuzu 4
Yazılım 28
Diğerleri
Z
Zum 15
TR
51
Uygunluk beyanı, üretici fırmanın yetkili kılmış olduğu, Product Compliance
Europe (PCE), Sony Deutschland GmbH tarafından yapılmaktadır.
Product Compliance Europe (PCE),
Sony Deutschland GmbH Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
Tel: (0)711-5858-0,
Fax: (0)711-5858-488
URL of EU DoC Database:
http://www.compliance.sony.de/
Üretici Firma:
Sony Corporation
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
Türkiye İrtibat Numaraları:
Tel:
0216-633 98 00
Faks: 0216-632 70 30
email: bilgi@eu.sony.com
İTHALATÇI FİRMA
SONY EURASIA PAZARLAMA AŞ.
Onur Ofis Park Plaza Inkılap Mah. Üntel Sok. No:10 Ümraniye 34768/İstanbul
Sony Bilgi ve Danışma Hattı: (212) 444 SONY (7669)
Bu ürün hakkındaki ek bilgiler ve sık sorulan
sorulara verilen yanıtlar, Müşteri Destek Web
Sitesi’nde bulunabilir.
http://www.sony.net/
© 2016 Sony Corporation Printed in China
TR
AEEE Yönetmeliğine Uygundur
Download PDF

advertising