Sony | MHS-PM5 | Sony MHS-PM5 bloggie™ PM5 Mobil HD Hızlı Kamera Kullanım Talimatları

VTIKLAYINIZ!
İçindekiler
Başlarken
Temel İşlemler
Bilgisayarınızla
kullanma
Çekim işlevlerini
kullanma
Görüntüleme işlevlerini
kullanma
Ayarları özelleştirme
360 Video (MHSPM5K)
keyfi
Görüntüleri TV'de
izleme
Sorun Giderme
El Kitabı
Mobil HD Snap Kamera
Diğerleri
İndeks
MHSPM5/PM5K
© 2010 Sony Corporation
4-170-787-51(1) TR
Kameranızın kullanımı ile ilgili notlar
Kameranızla kullanabileceğiniz bellek
kartı türleri
•Bu kamerayla kullanabileceğiniz bellek kartları
“Memory Stick PRO Duo”, “Memory Stick
PROHG Duo”, SD bellek kartları ve SDHC
bellek kartlarıdır. MultiMediaCard nı
kullanamazsınız.
•32 GB kapasiteye kadar olan bellek kartlarının
bu kamera ile doğru çalıştığı doğrulanmıştır.
•Bu kılavuzda “Memory Stick PRO Duo” ve
“Memory Stick PRO-HG Duo” topluca
“Memory Stick PRO Duo” olarak anılmaktadır.
•Film kaydetmek için aşağıdaki işareti taşıyan
1 GB veya daha büyük “Memory Stick PRO
Duo” kullanmanız önerilir:
–
* (“Memory Stick
PRO Duo”)
–
(“Memory Stick
PROHG Duo”)
* Üzerinde Mark2 işareti olsun veya olmasın,
ikisi de kullanılabilir.
•“Memory Stick PRO Duo” kartının kayıt
süresi için bkz. sayfa 41.
“Memory Stick PRO Duo”/“Memory Stick
PROHG Duo”
“Memory Stick PRO Duo” kartını
standart boyuttaki “Memory Stick”
uyumlu yuvayla kullanırken
“Memory Stick PRO Duo” kartını
“Memory Stick Duo” adaptörüne
takmaya dikkat edin.
“Memory Stick Duo” adaptörü
Pil hakkında notlar
•Kamerayı ilk kez kullanmadan önce pili şarj
edin.
•Pil tamamen boşalmamış olsa bile şarj
edilebilir. Ayrıca pil tamamen şarj edilmese de
kısmen şarj edilmiş olarak da kullanılabilir.
2
•Kamerayı uzun süre kullanmayacaksanız,
mevcut şarjı kullanın ve kamerayı çıkarıp serin,
kuru bir yerde saklayın. Bunun amacı pil
işlevinin korunmasıdır.
•Pil hakkındaki ayrıntılar için bkz. sayfa 68.
Kayıt içerikleri telafi edilemez
•Kameranızın ya da kayıt ortamının, vb. arızası
nedeniyle kayıt yapılamıyor veya
oynatılamıyorsa kayıtların içerikleri telafi
edilmez.
Dahili bellek ve bellek kartı
yedeklemesi
•Erişim lambası yanarken kamerayı kapatmayın
ya da bellek kartını çıkartmayın; aksi takdirde
dahili bellek verileri ya da bellek kartı verileri
zarar görebilir. Daima bir yedek kopyasını
oluşturarak verilerinizi koruyun.
Dil ayarlarının değiştirilmesi hakkında
•Çalıştırma prosedürlerini göstermek için her
dilde ekran görüntüleri kullanılmıştır.
Gerekiyorsa kameranızı kullanmadan önce
ekran dilini değiştirebilirsiniz (sayfa 22).
Kayıt/oynatma hakkında notlar
•Bellek kartlarının düzgün çalışmasını
sağlamak için bu kamerayla ilk kez
kullanmadan önce bellek kartını
biçimlendirmenizi öneririz. Ancak bellek
kartını biçimlendirdiğinizde karttaki tüm
veriler silinir ve verileri geri yükleyemezsiniz.
Bu nedenle bellek kartını biçimlendirmeden
önce önemli verilerinizi bilgisayarda
saklamaya dikkat edin.
•Bu kamera toz geçirmez olmadığı gibi su
geçirmez de değildir.
•Tek seferlik çekim şansınız olan olayları
kaydetmeden önce kameranın doğru şekilde
çalıştığından emin olmak için deneme kaydı
yapın.
•Kameranın ıslanmamasına dikkat edin.
Kameranın içine su girmesi, bazı durumlarda
onarılamayacak arızalara neden olabilir.
•Kameranız USB bağlantı destek kablosuyla
diğer aygıtlara bağlıyken mercek kısmını
arkaya çevirirseniz kaydedilmiş görüntüler
kaybedilebilir.
Kameranızın kullanımı ile ilgili notlar
•Kamerayı güneşe ya da başka bir parlak ışığa
tutmayın. Bu, gözlerinizde giderilemez
zararlara neden olabilir. Ya da kameranın
arızalanmasına neden olabilir.
•Kamerayı güçlü radyo dalgaları oluşturan ya
da radyasyon yayan yerlerin yakınında
kullanmayın. Kamera düzgün kayıt
yapamayabilir veya oynatamayabilir.
•Kameranın kumlu ya da tozlu yerlerde
kullanılması arızalara neden olabilir.
•Nem yoğunlaşması oluşursa kamerayı kapatın
ve kullanmadan önce yaklaşık bir saat
bekleyin.
•Kamerayı sallamayın ya da çarpmayın.
Arızalara ve görüntü kaydedememeye ek
olarak bu, kayıt ortamını kullanılamaz hale
getirebilir ya da görüntü verilerinin
bozulmasına, zarar görmesine ya da
kaybedilmesine neden olabilir.
•Bellek kartını takarken veya çıkartırken kartın
fırlayıp yere düşmemesine dikkat edin.
•Kameranızı kablo ile başka bir aygıta
bağlarken bağlantı fişini doğru yönde
taktığınızdan emin olun. Fişin zorla yuvaya
itilmesi yuvaya zarar verir ve kameranızın
arızalanmasına yol açabilir.
•Bu kamerada çekilen, düzenlenen ya da
derlenenler dışındaki filmlerin bu kamerada
oynatılabilmesi garanti edilmez.
LCD ekran ve mercekle ilgili notlar
•LCD ekran çok yüksek hassasiyette
teknolojiyle üretilmektedir, bu nedenle
piksellerin %99,99 oranından fazlası etkin bir
biçimde kullanılır. Ancak, LCD ekranda
sürekli görünen küçük siyah noktalar ve/veya
parlak (beyaz, kırmızı, mavi veya yeşil renkli)
noktalar olabilir. Bu noktalar üretim sürecinde
normaldir kaydı herhangi bir şekilde
etkilemez.
Siyah, beyaz,
kırmızı, mavi veya
yeşil noktalar
•LCD ekrana bastırmayın. Ekranın rengi
gidebilir, bu da doğru çalışmamasına neden
olabilir.
•Soğuk yerlerde LCD ekranda görüntülerin izi
kalabilir. Bu bir arıza değildir.
Çöpe atma/başkasına devretme ile
ilgili notlar
•Kameradaki yerleşik yazılımı kullanırken,
kimlikler ve posta adresleri gibi kişisel
bilgileriniz kameranın dahili belleğine
kaydedilmiş olabilir. Kamerayı başkalarına
devrederken ya da atarken önce bilgi girişlerini
silin.
Görüntü verisi uyumluluğu hakkında
•Bu kamera film dosya biçimi olarak “MP4
biçimini” destekler. Bu nedenle bu kamera ile
kaydedilen filmler “MP4 biçimini”
desteklemeyen aygıtlarda oynatılamaz.
•Bu kamera “AVCHD biçimini” desteklemez
ve bu nedenle Dijital HD Video kamera
kaydedici gibi “AVCHD biçimindeki”
filmlerin oynatılması ve kaydı ile uyumlu
değildir.
•Bu kamera ile kaydedilen hareketsiz
görüntüler JPEG*1 biçiminde sıkıştırılır/
kaydedilir. Dosya uzantısı “.JPG” uzantısıdır.
•Bu kamera JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association)*3 tarafından oluşturulmuş DCF*2
evrensel standardıyla uyumludur.
•Kameranızla kaydedilen hareketsiz
görüntülerin/filmlerin başka aygıtlarda
oynatılabilmesi ve başka aygıtlarda
kaydedilmiş ya da düzenlenmiş hareketsiz
görüntülerin kameranızda oynatılabilmesi
garanti edilmez.
*1
Joint Photographic Experts Group
*2 Design rule for Camera File system
*3
Japan Electronics and Information
Technology Industries Association
•LCD ekranın veya merceğin uzun süre
doğrudan güneş ışığına maruz bırakılması
arızalara yol açabilir. Kamerayı pencere
kenarına veya dışarıda bir yere bırakırken
dikkatli olun.
3
Kameranızın kullanımı ile ilgili notlar
Fazla ısınma koruması hakkında
•Kameranın veya pil takımının sıcaklığına bağlı
olarak kamerayı korumak için güç otomatik
olarak kapanabilir. Böyle bir durumda güç
kapanmadan önce ekranda mesaj belirir.
“Fotoğraf makinesi çok ısındı Soğumasını
bekleyin” mesajı görüntülenirse kamera fazla
ısınıyordur. Güç otomatik olarak kapatılır.
Sıcaklığı soğuyana kadar kamerayı serin bir
yere koyun.
Telif hakkı uyarısı
•Televizyon programları, filmleri, video
kasetleri ve diğer materyaller telif hakkı
korumalı olabilir. Bu tür materyallerin izinsiz
kaydı telif hakkı yasalarının hükümlerine karşı
olabilir.
Bu El Kitabı hakkında
•Bu El Kitabında resim örnekleri olarak
kullanılan fotoğraflar röprodüksiyon
görüntüler olup bu kamerayla çekilmiş gerçek
görüntüler değildir.
•Kayıt medyası ve aksesuarlarının tasarım ve
teknik özellikleri önceden belirtilmeksizin
değiştirilebilir.
4
Kameranın tadını çıkarma
Yüksek tanımlı görüntülerin tadını çıkarma
Bu kamerayla çekilen filmler MPEG4 AVC/H.264 Ana Profilde, yaklaşık 30 kare/saniye,
Aşamalı, AAC LC, “MP4 biçiminde” kaydedilir.
– MPEG: Movie Picture Experts Group
– AVC: Advanced Video Codec
“MPEG4 AVC/H.264” nedir?
MPEG4 AVC/H.264, HD (yüksek tanımlı) görüntüleri kaydetmek için son derece
etkin görüntü sıkıştırma kodlama teknolojisi kullanan bir video kamerası
standardıdır. Mevcut görüntü sıkıştırma kodlama teknolojisine kıyasla MPEG4
AVC/H.264, görüntüleri daha da etkin biçimde sıkıştırabilir.
•MPEG4 AVC/H.264 standardında kamera 1080 veya 720 etkin tarama çizgisiyle yüksek
tanımlı görüntüleri destekler. Kaydedilen görüntü pikseli sayısı 1920×1080 veya 1280×720
olup görüntü aşamalı modda* kaydedilir.
Aşamalı oynatma
Kamera, bilgisayarlarda kullanılan aşamalı modu* desteklediğinden görüntüleri
bilgisayarda oynatmaya uygundur.
Amacınıza uygun görüntü kalitesinde film çekme
Kamera genel olarak sıkça kullanılan VGA (640×480) kalitesinin yanı sıra HD (yüksek
tanımlı) görüntü kalitesini de destekler. Kaydedilen görüntüleri web sitelerine yüklemek
veya görüntü kalitesini değiştirmeye gerek kalmadan postalara eklemek için VGA
(640×480) görüntü kalitesini seçin.
Bu kamera ile seçebileceğiniz Film Boyutu
*
Film Boyutu
Kullanım yönergeleri
1920 × 1080 30P
Bilgisayarda veya yüksek tanımlı TV'de gösterime uygun HD
(yüksek tanımlı) kalitesinde film çekme
1280 × 720 60P
Spor olayları gibi hızla hareket eden sahneleri HD (yüksek tanımlı)
kalitesinde çekme
1280 × 720 30P
Bilgisayarda gösterime uygun boyutlarda HD (yüksek tanımlı)
kalitesinde film çekme
640 × 480 30P
Web sitelerine yükleme için uygun boyutlarda SD (standart tanımlı)
kalitesinde film çekme
Aşamalı mod, tüm görüntü piksellerini bir kerede okuyan film kayıt yöntemi türüdür.
5
Kamerayı tutma şekli
•Kamerayı taşırken mercek kısmını şekilde gösterildiği gibi arkaya çevirin.
•Çekim sırasında merceği parmaklarınızla kapatmamaya dikkat edin.
•Kamerayı yalnızca pil/bellek kartı kapağı, jak kapağından, USB jakından veya mercek
kısmından tutarak taşımayın.
•Bilekliğin nasıl takılacağı için bkz. sayfa 15.
6
İçindekiler
Kameranızın kullanımı ile ilgili notlar .................................................. 2
Kameranın tadını çıkarma................................................................. 5
Kamerayı tutma şekli ....................................................................... 6
Parçaları tanımlama ....................................................................... 10
Ekrandaki göstergeler.................................................................... 12
Başlarken
Ürünle verilen aksesuarları kontrol etme .......................................... 15
1 Pil takımını hazırlama ................................................................. 16
2 Bellek kartını takma ................................................................... 19
3 Kamerayı açma/dili ve saati ayarlama .......................................... 21
Temel İşlemler
Görüntü çekme ............................................................................. 23
Görüntüleri izleme ......................................................................... 27
Menü öğelerini kullanma ................................................................ 29
Menü öğeleri ................................................................................ 30
Bilgisayarınızla kullanma
Bilgisayarınızla kullanma ................................................................ 31
Kamerayı bilgisayara bağlama ........................................................ 33
Videoları ve fotoğrafları ortam hizmetlerine yükleme......................... 35
Yazılımı kullanma ........................................................................... 38
Çekim işlevlerini kullanma
Çekim menüsü.............................................................................. 40
Foto.Boyutu: Kullanıma göre fotoğraf boyutunu seçme
Film Boyutu: Kullanıma göre film boyutunu seçme
SteadyShot: Görüntüleri çekerken kameranın titremesini azaltır
Yüz Algılama: Konulardaki yüzleri algılar ve pozlandırmayı otomatik olarak ayarlar
Kurulum: Çekim ayarlarını seçme
7
İçindekiler
Görüntüleme işlevlerini kullanma
Görüntüleme menüsü.................................................................... 43
(Sil): İstemediğiniz görüntüleri seçip silmenizi sağlar
(Slayt gösterisi): Bir dizi görüntüyü oynatma
(Koru): Kazayla silmeyi önleme
(Döndür): Fotoğrafı döndürme
(Kurulum): Kurulum öğelerini değiştirme
Ayarları özelleştirme
Kurulum öğelerini kullanma............................................................ 46
Çekim Ayarları ..........................................................................47
Titrek Işık Giderme
Ana Ayarlar 1/2 ........................................................................ 48
Sesli Uyarı
LCD Arka Işığı
Ekran Rengi
Language Setting
Sıfırla
Ana Ayarlar 2/2 ........................................................................ 49
LUN Ayarları
Video Çıkışı
Hafıza Kartı Aracı ..................................................................... 50
Biçimleme
Kopya
Dahili Bellek Aracı .....................................................................51
Biçimleme
Saat Ayarları ........................................................................... 52
Saat Ayarları
360 Video (MHSPM5K) keyfi
360 Video görüntüleri çekme ......................................................... 53
Görüntüleri TV'de izleme
Görüntüleri TV'de izleme ................................................................ 55
8
İçindekiler
Sorun Giderme
Sorun Giderme ............................................................................. 58
Uyarı göstergeleri ve mesajları........................................................ 64
Diğerleri
“Memory Stick” hakkında............................................................... 66
Pil hakkında .................................................................................. 68
Önlemler ...................................................................................... 69
Teknik Özellikler ............................................................................ 70
İndeks
İndeks .......................................................................................... 71
9
Parçaları tanımlama
Kullanım ayrıntıları için parantez içindeki
sayfalara bakın.
K Çoklu seçici
Menü açık: v/V/b/B (29)
Menü kapalı: v (Ekran görünümü)/
V (Otomatikzamanlayıcı) (26)
L
(Oynat) düğmesi (27)
A Mercek
B Mikrofon
C Bileklik takma yeri (15)
D Hoparlör
M Güç/Şarj lambası (16)
•Güç açık olduğunda Güç/Şarj lambası
yeşil, pil şarj olurken turuncu yanar.
N
(Fotoğraf) düğmesi (23)
•Fotoğraf çeker.
O
(Film) düğmesi (23)
•Film çekimini başlatır/durdurur.
P ON/OFF düğmesi (21)
E Pil/Bellek kartı kapağı (19)
F Pil yuvası
G Bellek kartı yuvası
H Erişim lambası (20)
I LCD ekran (25)
J MENU düğmesi (29)
10
Q Zum kolu
Çekim için: Zum (W/T) (26)
Görüntüleme için: Oynatmada zum/
(İndeks) (28)
Parçaları tanımlama
R Üçayak yuvası (altta)
•5,5 mm'den kısa vidalı üçayak kullanın.
Kamerayı 5,5 mm'den uzun vidalı
üçayaklara tam oturtamaz ve kameraya
zarar verebilirsiniz.
S USB jakı kaydırma kolu
T
(USB) jakı (33)
•USB bağlantı destek kablosuyla bilgisayara
bağlanırken kullanılır.
U A/V OUT jakı (55)
•A/V bağlantı kablosu ile TV, vb. aygıtlara
bağlantı yapılırken kullanılır.
V Jak kapağı
11
Ekrandaki göstergeler
Çoklu seçiciyi arka arkaya v (Ekran
görünümü) simgesine doğru eğdiğinizde
ekran değişir (sayfa 25).
Ekrandaki göstergeler yaklaşık 5 saniye
sonra kamerayı satın aldığınızdaki
varsayılan ayarlarla kaybolur.
Göstergelerin yeniden belirmesini
isterseniz Zum kolunu kullanma dışında
herhangi bir işlem yapın. Göstergeler
ancak 5 saniye belirir.
Kullanım ayrıntıları için parantez içindeki
sayfalara bakın.
A
Görüntü
Anlamı
Kalan pil (18)
Zayıf pil uyarısı (64)
SteadyShot (42)
Kayıt klasörü
•Dahili bellek kullanılırken
bu işaret görülmez.
Kayıt Ortamı
Yüz Algılama (42)
Fotoğraf çekerken
Zum oranı
/
Otomatik zamanlayıcı
(26)
B
Görüntü
Anlamı
Görüntü boyutu (40)
Fotoğraf ayarları ile ilgili
bilgiler
(Fotoğraf)
simgesinin yanında
görünür.
Film kaydederken
5
[400]
Kalan kaydedilebilir
görüntü sayısı (40)
z
OP kilidi (yeşil) (24)
C
12
Görüntü
Anlamı
2010-1-1
12:00 PM
Geçerli tarih ve saat
v DISP
Ekran görünümünü
değiştirme
V
Otomatik zamanlayıcıyı
kullanma
Ekrandaki göstergeler
D
Görüntü
Anlamı
Görüntü boyutu (40)
[00:00:05]
Kalan kaydetme süresi
(40)
Film ayarları ile ilgili
bilgiler
(Film)
simgesinin yanında
görünür.
E
Görüntü
Anlamı
Görüntü boyutu (40)
Film kaydı (kırmızı)
01:23
Kayıt süresi (41)
b Not
•Göstergeler ve konumları yaklaşıktır ve
gerçekte gördüğünüzden farklıdır.
13
Ekrandaki göstergeler
Fotoğrafları görüntülerken
A
Görüntü
Anlamı
Kalan pil (18)
Görüntü boyutu (40)
Koru (44)
Filmleri oynatırken
SES
Ses düzeyi (27)
Zum oranı
Zayıf pil uyarısı (64)
B
Görüntü
Anlamı
Oynatma çubuğu
00:00:00
Sayaç
2010-1-1
9:30 AM
Oynatılan görüntünün
kayıt tarihi/saati
BACK/
NEXT
Görüntü seçimi
v DISP/
V VOLUME
Ekran ayarını v ile
değiştirin, ses düzeyini V
ile ayarlayın. Yönerge
mesajı sırasıyla
görüntülenir.
C
Görüntü
Anlamı
Oynatma klasörü
•Dahili bellek kullanılırken
bu işaret görülmez.
12/12
Görüntü sayısı/Seçilen
klasörde kayıtlı görüntü
sayısı
Oynatma Ortamı
b Not
•Göstergeler ve konumları yaklaşıktır ve
gerçekte gördüğünüzden farklıdır.
14
Başlarken
Ürünle verilen aksesuarları kontrol etme
•Şarj edilebilir pil takımı NPBK1 (1)
•360 Video Merceği VCLBPP1 (1) (yalnızca
MHSPM5K)
•360 Video Merceği Torbası (1) (yalnızca
MHSPM5K)
•Bileklik (1)
Başlarken
•Bellek kartı (“Memory Stick PRO Duo”
4GB) (1) (yalnızca MHSPM5K)
•A/V bağlantı kablosu (1)
•USB bağlantı destek kablosu (1)
Kameranın kazara düşüp, vb. zarar
görmemesi için bilekliği takın ve elinize
geçirin.
•CDROM (1)
– “PMB” (“PMB Help” dahil yazılım)
– bloggie El Kitabı (PDF)
•Kullanma Kılavuzu
•Önemli Bildirim
Bileklik takma
yeri
15
1 Pil takımını hazırlama
Güç/Şarj lambası
USB bağlantı destek
kablosu (ürünle verilir)
USB jakı kaydırma
kolu
USB jakı
kapağı
AC Adaptörü
Güç kablosu
1 Pil/bellek kartı kapağını açın ve pil takımını kameraya yerleştirip kapağı
kapatın.
•Pil takımını şarj aygıtının içine doğru gidebildiği yere kadar itin ve ardından pil takımının arka
kısmını yavaşça aşağı doğru bastırarak yerine oturtun.
•Kameraya üçayak takılı olduğunda pil/bellek kartı kapağını açamazsınız.
2 USB jakı kapağını açıp USB jakı kaydırma kolunu kaydırın.
3 Kamerayı USB bağlantı destek kablosuyla (ürünle verilir) açık bilgisayara
bağlayın.
•Güç/Şarj lambası turuncu yanar ve şarj işlemi başlar.
•Güç/Şarj lambası söndüğünde şarj işlemi bitmiştir.
•Sıcaklık önerilen çalışma sıcaklığı aralığının (10 30°C) dışına çıktığında Güç/Şarj lambası
sönebilir.
4 Şarj sona erdiğinde USB bağlantı destek kablosunu kameranızın USB
jakından çıkarın.
b Notlar
•Kamera bilgisayara bağlıyken kamerayı çalıştıramazsınız. Çalıştırmadan önce kamera bağlantısını
çıkarmaya dikkat edin.
16
1 Pil takımını hazırlama
•Pilin özelleştirilmiş veya elle üretilmiş bilgisayarlarla şarj edilmesi garanti edilmez. Kullanılan USB
aygıtına bağlı olarak şarj etme doğru çalışmayabilir.
•Kamerayı bilgisayara bağlarken kameraya fazla bastırmayın. Bu kameraya veya bilgisayara zarar
verebilir.
•Kamerayı AC güç kaynağına bağlı olmayan bir dizüstü bilgisayara bağladığınızda dizüstü bilgisayarın
pili hızla boşalabilir. Kamerayı uzun süre bilgisayara bağlı bırakmayın.
Başlarken
Pil takımını çıkarmak için
Pil çıkarma kolunu kaydırın.
Pili düşürmemeye dikkat edin.
Şarj süresi
Tam şarj süresi
Yaklaşık 300 dak.
•Tamamen boşalmış pili 25°C sıcaklıkta şarj etmek için gereken süre. Şarj etme belli durum ve
koşullarda daha uzun sürebilir.
•Kaydedilebilecek görüntü sayısı için bkz. sayfa 40.
•Şarj sona erdiğinde USB bağlantı destek kablosunu bilgisayardan çıkarın.
Yaklaşık kayıt/oynatma süresi (dak.)
Kayıt süresi*1
Sürekli kayıt süresi
95
Normal kayıt süresi*2
60
Oynatma süresi
130
*1
*2
[1280 × 720 30P] görüntü boyutuyla sürekli film çekme
Normal kayıt süresi, başlatıp/durdurarak gücü kapatıp/açarak ve zum yaparak yeniden kaydettiğiniz
süreyi gösterir.
17
1 Pil takımını hazırlama
Kalan pil süresini kontrol etmek için
LCD ekranı açmak ve kalan pil miktarını kontrol etmek için mercek kısmını çevirin veya
ON/OFF düğmesine basın.
Kalan pil
göstergesi
Kalan pil
yönergeleri
Kalan güç
yeterli
Pil
neredeyse
tam şarjlı
Pil yarı
dolu
Pil zayıf,
kayıt/
oynatma
yakında
duracak.
Pili şarj edin.
(Uyarı göstergesi
yanıp söner.)
•Doğru pil göstergesi görüntüleninceye kadar yaklaşık bir dakika geçer.
•Görüntülenen kalan pil göstergesi belli koşullarda doğru olmayabilir.
•Kamera pil gücüyle çalışıyorsa ve kamerayı yaklaşık beş dakika boyunca çalıştırmazsanız, kamera pilin
tükenmesini önlemek için otomatik olarak kapanır (Otomatik kapanma işlevi).
•Kamera ilk açıldığında Language Setting ekranı görünür (sayfa 21).
18
2 Bellek kartını takma
1
2
Pil/bellek kartı
kapağı
3
Çentikli kenarın yönüne
dikkat edin.
Başlarken
1
2
1 Kapağı açın.
2 Bellek kartını, çentikli kenarı şekilde gösterildiği gibi aşağı yönde, çıt
sesiyle oturana kadar içeri itin.
3 Kapağı kapatın.
Bellek kartı takılı olmadığı zaman
Kamera, dahili belleği (yaklaşık 26 MB) kullanarak görüntüleri kaydeder/oynatır.
Ancak, film boyutu [1920 × 1080 30P] veya [1280 × 720 60P] olarak ayarlandığında film
kaydı yapamazsınız.
19
2 Bellek kartını takma
Bellek kartını çıkarmak için
Pil/bellek kartı kapağını açın.
Erişim lambasının yanmadığından emin olun, sonra
bellek kartını bir kez itin.
•Erişim lambası yanarken hiçbir zaman bellek kartını çıkarmayın. Bu, bellek kartındaki verilere zarar
verebilir.
20
3 Kamerayı açma/dili ve saati ayarlama
ON/OFF düğmesi
Güç/Şarj lambası
Başlarken
MENU düğmesi
Çoklu seçici
1 Aygıtı açmak için mercek kısmını döndürün.
•Güç/Şarj lambası yeşil yanar.
•Mercek kısmı ok yönünde çevrildiğinde kamera açılır.
•ON/OFF düğmesine basarak da gücü açabilirsiniz.
•Mercek 0 270 derece arasında döner.
2 Çoklu seçiciyi v/V işaretine doğru eğerek istenen dili seçin ve sonra çoklu
seçiciye basın.
21
3 Kamerayı açma/dili ve saati ayarlama
3 Çoklu seçiciyle saati ayarlayın.
1 v/V ile tarih görüntüleme biçimini seçin, ardından çoklu seçiciye basın.
2 Her bir öğeyi b/B düğmesi ile seçin ve sayısal değeri v/V düğmesi ile ayarlayın.
3 B ile [Tamam] seçeneğini belirleyip çoklu seçiciye basın.
Gücü kapatmak için
ON/OFF düğmesine basın.
•Kamera kayıt modundayken mercek kısmını arkaya doğru çevirerek de gücü kapatabilirsiniz.
•Kamera oynat modundayken mercek kısmını arkaya doğru çevirseniz de gücü kapatamazsınız.
Dil ayarlarını değiştirmek için
MENU düğmesine basıp
öğesini seçin (sayfa 48).
(Kurulum) t
(Ana Ayarlar 1/2) t [Language Setting]
Tarih ve saati değiştirmek için
MENU düğmesine basıp
22
(Kurulum) t [Saat Ayarları] öğesini seçin (sayfa 52).
Temel İşlemler
Görüntü çekme
ON/OFF düğmesi
Zum kolu
Güç/Şarj lambası
(Fotoğraf) düğmesi
(Film) düğmesi
Temel İşlemler
Çoklu seçici
MENU düğmesi
1 Gücü açmak için mercek kısmını döndürün.
•Güç/Şarj lambası yeşil yanar.
•ON/OFF düğmesine basarak da gücü açabilirsiniz.
2 Kompozisyonu onaylayın.
Konuyu ekranın ortasına getirin.
23
Görüntü çekme
3 Çekimi başlatın.
Fotoğraf çekerken:
1
(Fotoğraf) düğmesini yarım basıp tutun.
Bir uyarı sesi duyulur ve alt ortada, ekranın biraz sol tarafına doğru z (OP kilidi) göstergesi
(yeşil) yanar.
•Görüş açısı, fotoğraf görüntüsünün çekim boyutuna göre en/boy oranını (4:3, 3:2 veya 16:9)
değiştirir. Görüntü boyutu ayarına bağlı olarak siyah bantlar görünebilir.
Bekleme modunda
(Fotoğraf) düğmesi yarım basıldığında
OP kilidi göstergesi
2
(Fotoğraf) düğmesine tam basın.
•Film kaydı sırasında fotoğraf çekemezsiniz.
•Fotoğraf çekerken görüş açısı bekleme modundakinden farklı olabilir.
•Bekleme modunda yüz algılandığında beyaz bir çerçeve belirir. Birden fazla yüz algılandığında
birden fazla çerçeve belirir.
(Fotoğraf) düğmesini yarım basılı tutarsanız beyaz çerçeve yeşil
olur ve görüntü kalitesi otomatik olarak en iyileştirilir.
Film çekerken:
(Film) düğmesine basın.
•Film çekmeye başlayın.
Kaydı durdurmak için yeniden
(Film) düğmesine basın.
•Görüntü boyutu [1920 × 1080 30P], [1280 × 720 60P] veya [1280 × 720 30P] olduğunda
görüntünün altında ve üstünde siyah bantlar görünür.
•Yaklaşık 29 dakika sürekli çekim yapılabilir.
24
Görüntü çekme
Ekran görünümünü değiştirme
v (Ekran görünümü)
düğmesi
OTOMATİK
AÇIK
Temel İşlemler
Çoklu seçiciyi arka arkaya v (Ekran görünümü) simgesine doğru eğdiğinizde ekran
aşağıdaki gibi değişir.
KAPALI
•Ekrandaki göstergeler yaklaşık 5 saniye sonra kamerayı satın aldığınızdaki varsayılan ayarlarla
kaybolur. Varsayılan ayar OTOMATİK değeridir. Göstergelerin yeniden belirmesini isterseniz
aşağıdaki işlemlerden birini yapın.
– Çoklu seçiciyi v (Ekran görünümü) simgesine doğru eğin.
– Zum kolunu kullanma dışında herhangi bir işlem yapın. Göstergeler ancak 5 saniye belirir.
•Çoklu seçiciyi v (Ekran görünümü) simgesine doğru daha uzun eğerek LCD ışığının parlaklığını
artırabilirsiniz. LCD ışığının parlaklığını normale döndürmek için çoklu seçiciyi yeniden v (Ekran
görünümü) simgesine doğru daha uzun eğin.
•Görüntülere dışarıda parlak gün ışığında bakıyorsanız LCD ışığını daha yüksek ayarlayın.
Ancak bu koşulda pil gücü daha çabuk azalabilir.
•Kamera bir TV'ye bağlandığında LCD ekran göstermez.
25
Görüntü çekme
Çekim için kullanışlı işlevler
W/T Zumu kullanma
Yakınlaştırmak için zum kolunu T harfine doğru, uzaklaştırmak için W harfine doğru kaydırın.
Film boyutu [1920 × 1080 30P] olduğunda zum işlevini kullanamazsınız.
Otomatikzamanlayıcıyı kullanma
Çoklu seçiciyi V (Otomatikzamanlayıcı) simgesine doğru eğin.
•Çoklu seçiciyi arka arkaya V (Otomatikzamanlayıcı) simgesine doğru eğerek ayarları
değiştirebilirsiniz.
(Kapalı): Otomatikzamanlayıcıyı kullanılmıyor.
(10 sn):
10 saniyelik gecikmeden sonra çekim başlar. Bu ayarı kendiniz de görüntüde
yer almak istediğinizde kullanın.
(2 sn):
2 saniyelik gecikmeden sonra çekim başlar. Bu, deklanşöre basıldığında
meydan gelecek titreme nedeniyle oluşacak bulanıklığı önlemek içindir.
(Fotoğraf) ve
(Film) düğmesine bastığınızda geri sayım zamanlayıcısı görüntülenir
ve hızlı uyarı sesleri duyulduktan sonra kamera çekim yapar.
Ayna modunda kayıt yapma
Mercek kısmını LCD ekranın baktığı yöne çevirin.
•Konunun ayna görüntüsü LCD ekranda görünür, ancak görüntü normal biçimde kaydedilir.
•Oynatma modunda LCD ekranda ayna görüntüsü yerine konunun kaydedilen görüntüsü görünür.
•Mercek kısmını ön taraftan LCD ekranın baktığı yöne doğru veya ters yöne çevirdiğinizde görüntü
bozulabilir.
26
Görüntüleri izleme
Zum kolu
Güç/Şarj lambası
(Oynat) düğmesi
1
Çoklu seçici
Temel İşlemler
MENU düğmesi
(Oynat) düğmesini basılı tutun.
• İndeks ekranı görünür.
2 Çoklu seçiciyi v/V/b/B simgesine doğru eğerek oynatmak istediğiniz
görüntüyü seçin.
Fotoğraf:
Çoklu seçiciye basın.
•Fotoğraf görüntülenir.
Film:
Filmi duraklatmak ve oynatmak için çoklu seçiciye basın.
İleri sarmak için B, geri sarmak için b simgesine doğru eğin. (Normal oynatmaya
dönmek için çoklu seçiciye basın.)
Ses düzeyini kontrol ekranının görüntülenmesi için V simgesine doğru eğin, sonra b/B
ile ses düzeyini ayarlayın.
•Bir spor olayı gibi hızlı hareket eden konuların filmini çekerken film yumuşak bir şekilde
oynatılmayabilir.
•İlk filmin oynatımı bittiğinde otomatik olarak ikinci filmin oynatımı başlar. Son filmin oynatımı
bittiğinde film oynatımı sonlanır.
27
Görüntüleri izleme
Büyütülmüş bir görüntü izlemek için (oynatmada zum)
Fotoğraf görüntülerken zum kolunu T harfine doğru kaydırın.
Zumu kaldırmak için zum kolunu W yönünde kaydırın.
Konumu ayarlama: v/V/b/B
Oynatmada zumu iptal etme: Çoklu seçiciye basın.
İndeks ekranına geri dönmek için
Fotoğraf görüntülerken ya da bir film oynatılmasını duraklatırken zum kolunu
yönünde kaydırın.
Görüntüleri silmek için
İstenmeyen görüntüleri silmek üzere seçmenizi sağlar.
Görüntüleri MENU düğmesinden silebilirsiniz (sayfa 43).
28
(İndeks)
Menü öğelerini kullanma
Çoklu seçici
1 Menüyü görüntülemek için MENU düğmesine basın.
Temel İşlemler
MENU düğmesi
•Menü sadece çekim ve oynatma modu sırasında görüntülenir.
•Seçilen moda bağlı olarak farklı öğeler görünebilir.
2 Çoklu seçiciyi v/V simgesine doğru eğerek istediğiniz menü öğesini
seçin.
3 v/V ile bir ayar seçip çoklu seçiciye basın.
4 Menüyü kapatmak için MENU düğmesine basın.
29
Menü öğeleri
Kullanılabilir menü öğeleri kamera moduna bağlı olarak değişir.
Çekim menüsü yalnızca çekim modunda, görüntüleme menüsü ise yalnızca oynatma
modunda kullanılabilir.
Ekranda yalnızca kullanılabilecek öğeler görüntülenir.
Çekim menüsü (sayfa 40)
Foto.Boyutu
Film Boyutu
SteadyShot
Yüz Algılama
Kurulum
Görüntüleme menüsü (sayfa 43)
(Sil)
(Koru)
(Kurulum)
30
(Slayt gösterisi)
(Döndür)
Bilgisayarınızla kullanma
Bilgisayarınızla kullanma
Kameranızla çekilen görüntülerin daha farklı biçimlerde kullanılabilmesini sağlamak için
“PMB” ve diğer uygulamalar CDROM'a konulmuştur (ürünle verilir).
Önerilen bilgisayar ortamı (Windows)
Ürünle birlikte verilen “PMB” veya “PMB Portable” yazılımları kullanılırken ve
görüntüler USB bağlantısıyla alınırken aşağıdaki bilgisayar ortamı önerilir.
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/Windows 7
Diğerleri
CPU: Intel Pentium III 800 MHz veya daha hızlı (Yüksek Tanımlı
filmleri oynatmak/düzenlemek için: Intel Core Duo 1,66 GHz
veya daha hızlı/Intel Core 2 Duo 1,20 GHz daha hızlı)
Bellek: 512 MB veya daha hızlı (Yüksek Tanımlı filmleri
oynatmak/düzenlemek için: 1 GB veya daha fazla)
Sabit Sürücü: Yükleme için gereken disk alanı—yaklaşık 500 MB
Görüntü: Ekran çözünürlüğü: 1.024 × 768 nokta veya daha fazla
*1
*2
64 bit sürümler ve Starter (Edition) desteklenmez. Disk oluşturma işlevini kullanmak için
Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 veya daha yenisi gerekir.
Starter (Edition) desteklenmez.
Bilgisayarınızla kullanma
İşletim Sistemi
(önceden yüklü)
Önerilen bilgisayar ortamı (Macintosh)
Ürünle birlikte verilen “PMB Portable” yazılımını kullanırken ve görüntüleri USB
bağlantısıyla alırken aşağıdaki bilgisayar ortamı önerilir.
İşletim Sistemi
(önceden yüklü)
USB Bağlantısı: Mac OS X (v10.3 v10.6)
PMB Portable: Mac OS X (v10.4 v10.6)
b Notlar
•Yukarıda belirtilen işletim sistemlerinin güncellemelerinde veya birden fazla önyüklemeli ortamlarda
çalıştırma garanti edilmez.
•Bir bilgisayara aynı anda iki veya daha fazla USB aygıtı bağlarsanız, kamera dahil olmak üzere, bazı
aygıtlar kullandığınız USB aygıtların türlerine bağlı olarak çalışmayabilir.
•Kamerayı HiSpeed USB (USB 2.0'a uygun) ile uyumlu USB arabirimini kullanarak bağlama, kamera
HiSpeed USB (USB 2.0'a uygun) ile uyumlu olduğundan gelişmiş aktarmaya (yüksek hızlı
aktarmaya) olanak sağlar.
•Bilgisayarınız bekleme durumundan veya uyku durumundan çıkmasıyla aynı anda kamera ile
bilgisayar arasındaki iletişim eski durumuna gelemeyebilir.
31
Bilgisayarınızla kullanma
Film dosyalarının (MPEG4 AVC/H.264) oynatılması hakkında not
Kamera ile kaydedilen film dosyalarını (MPEG4 AVC/H.264) oynatmak veya
düzenlemek için bilgisayarınıza MPEG4 AVC/H.264 veya “PMB” ile uyumlu yazılım
yüklemeniz gerekir.
•Çalışmanın garanti edildiği bilgisayar ortamında dahi atılan kareler nedeniyle bazen görüntüler
düzgün biçimde oynatılamaz.
•Aktarılan görüntünün kendisinin etkilenmediğini unutmayın.
•Dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız bilgisayarı AC adaptörü fişe takılı olarak kullanmaya dikkat edin.
Bazen bilgisayarın güç tasarrufu işlevi nedeniyle normal çalışma mümkün olmayabilir.
b Not
•Yukarıdaki sistem gereksinimlerine uyan bilgisayarlarda dahi çalışma garanti edilmez. Örneğin, açık
veya arka planda çalışan uygulamalar ürünün çalışmasını sınırlayabilir.
32
Kamerayı bilgisayara bağlama
Kamerayı aşağıda gösterilen şekilde bağlayın.
1 Gücü açın.
USB bağlantı destek kablosu
(ürünle verilir)
3 Bilgisayarın USB jakına
“PMB” görüntüleri kolayca almanızı sağlar.
“PMB” işlevleriyle ilgili ayrıntılar için bkz. “PMB Help”.
Görüntüleri bilgisayara (Windows) alma
“PMB” tarayıcısını kullanmadan görüntüleri bilgisayara alma
Bilgisayarınızla kullanma
2 USB jakına
Kamerayla bilgisayar arasında USB bağlantısı kurduktan sonra OtomatikOynat Sihirbazı
görüntülendiğinde [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM] öğelerini tıklatın veya
[MP_ROOT] t istenen görüntüleri bilgisayara kopyalayın.
Görüntüleri bilgisayara (Macintosh) alma
1 Önce kamerayı Macintosh bilgisayarınıza bağlayın. Masaüstündeki yeni
bulunan simgeyi t [DCIM] veya [MP_ROOT] t almak istediğiniz
görüntülerin konulacağı klasörü çift tıklatın.
2 Görüntü dosyasını sabit disk simgesine sürükleyip bırakın.
Görüntü dosyaları sabit diske kopyalanır.
3 Sabit disk simgesini t kopyalanan dosyaların bulunduğu klasördeki
istenen görüntü dosyasını çift tıklatın.
Görüntü belirir.
33
Kamerayı bilgisayara bağlama
USB bağlantısını silme
Aşağıdakileri yapmadan önce 1 ile 3 arası adımlardaki yönergeleri gerçekleştirin:
•Bellek kartını çıkarma.
•Dahili bellekten görüntüler kopyaladıktan sonra kameraya bellek kartı takma.
•Kamerayı kapatma.
1 Görev tepsisindeki bağlantıyı kaldır simgesini çift tıklatın.
Windows Vista
Windows XP
Bağlantıyı kaldır simgesi
2
(USB Mass Storage Device) t [Stop] öğelerini tıklatın.
3 Aygıtı onay penceresinde onaylayıp [OK] düğmesini tıklatın.
b Not
•Macintosh bilgisayar kullanırken, bellek kartı simgesini veya sürücü simgesini önceden sürükleyip
“Çöp” simgesine bıraktığınızda kamera bilgisayar bağlantısı kesilir.
34
Videoları ve fotoğrafları ortam hizmetlerine
yükleme
Uygulama yazılımı “PMB Portable” önceden kameraya yüklenmiştir.
“PMB Portable” uygulamasını kullanarak şunları yapabilirsiniz:
•Videoları ve fotoğrafları kolayca blog gibi ortam hizmetlerine yükleyebilirsiniz.
•Verilerinizi, evden uzakta olsanız dahi Internet'e bağlı bir bilgisayar üzerinden karşıya
yükleyebilirsiniz.
•Blog gibi sık kullandığınız ortam hizmetlerini ekleyebilirsiniz.
Ayrıntılar için “PMB Portable” yardım dosyalarına başvurun.
“PMB Portable” uygulamasını başlatma (Windows)
Yazılımı ilk kez kullandığınızda dil ayarını seçmeniz gerekir. Aşağıdaki yordamı tamamlayın.
Ayar bir kez yapıldıktan sonra gelecek sefere 3 ile 5 arası adımları atlayabilirsiniz.
1Kamerayla bilgisayar bağlantısı yapıldıktan sonra otomatik olarak otomatik yürütme
sihirbazı başlatılır.
2İstenmeyen sürücüleri [×] ile kaldırın.
•Otomatik yürütme sihirbazı görüntülenmezse [Computer] (Windows XP sisteminde
[My Computer]) t [PMBPORTABLE] öğesini tıklatın sonra da [PMBP_Win.exe] öğesini çift
tıklatın.
Bilgisayarınızla kullanma
1 USB bağlantısını kullanarak kamerayı bilgisayara bağlayın.
2 [PMB Portable] öğesini tıklatın.
•[PMB Portable] otomatik yürütme sihirbazı ekranında belirmezse [Computer] t
[PMBPORTABLE] öğelerini tıklatıp [PMBP_Win.exe] öğesini çift tıklatın.
(Windows XP sisteminde [PMB Portable] t [OK] öğelerini tıklatın.
Macintosh bilgisayarında [PMBPORTABLE] klasöründeki [PMBP_Mac]
öğesini çift tıklatın.)
“Choose Setup Language” ekranı görüntülenir.
3 İstediğiniz dili seçip [OK] öğesini tıklatın.
Alan seçimi ekranı görüntülenir.
4 [Region] ve [Coutry/Area] öğelerini seçin.
“License Agreement” ekranı görüntülenir.
5 Anlaşmayı dikkatle okuyup [I Agree] öğesini tıklatın.
“PMB Portable” başlatılır.
35
Videoları ve fotoğrafları ortam hizmetlerine yükleme
“PMB Portable” uygulamasını başlatma (Macintosh)
1 Kamerayla bilgisayar arasında USB bağlantısı kurun.
Bilgisayarınızla kamerayı bağladığınızda masaüstünde [PMBPORTABLE] görüntülenir.
Gereksiz sürücüleri kapatmak için [×] işaretini tıklatın.
2 [PMBPORTABLE] klasöründe [PMBP_Mac] öğesini tıklatın.
Bölge Seçimi ekranı görüntülenir.
3 Uygun [Region] ve [Country/Area] öğelerini seçip [OK] öğesini tıklatın.
Kullanıcı Anlaşması ekranı görüntülenir.
4 Anlaşmayı dikkatle okuyun. Anlaşma koşullarını kabul ediyorsanız
[I Agree] öğesini tıklatın.
“PMB Portable” başlatılır.
b Notlar
•Kameradaki menü ayarlarında [LUN Ayarları] öğesini [Çoklu] olarak ayarlayın.
•[PMB Portable] uygulamasını her kullandığınızda bilgisayarın ağa bağlı olmasına dikkat edin.
•Kullandığınız hizmet sağlayıcıya bağlı olarak videoları ve fotoğrafları Internet üzerinden karşıya
yüklediğinizde önbelleğe alınan veriler bilgisayarda kalabilir. Bu durum, bu ürün için de geçerlidir.
•[PMB Portable] ile sorun yaşadığınızda veya [PMB Portable] uygulamasını kazara sildiğinizde [PMB
Portable] yükleyicisini Internet'ten indirebilir ve yazılımı geri yükleyebilirsiniz.
“PMB Portable” hakkında notlar
“PMB Portable” uygulamasını kullanarak Sony Corporation (bundan böyle “Sony
sunucusu” olarak anılacaktır) tarafından yönetilen sunuculardan bazı web sitelerinin
URL'lerini indirebilirsiniz.
“PMB Portable” uygulamasını kullanarak bu web siteleri tarafından sağlanan karşıya
görüntü yükleme hizmetlerini (bundan böyle “Hizmetler” olarak anılacaktır) kullanırken
lütfen aşağıdaki noktalara dikkat edin.
•Web sitelerine bağlı olarak kayıt için veya Hizmetler karşılığında bir ücret ödemeniz gerekebilir.
Hizmetler'den yararlanırken web siteleri tarafından konulan anlaşma koşullarına uymalısınız.
•Web siteleri yöneticilerinin durumlarına bağlı olarak Hizmetler kesilebilir veya değiştirilebilir. Bu gibi
durumlar dahil olmak üzere Sony Corporation sizinle üçüncü taraflar arasında oluşabilecek
anlaşmazlıklardan veya Hizmetlerle ilgili olarak uğradığınız zararlardan sorumlu değildir.
•Web siteleri için olan istekleriniz Sony sunucuları tarafından yeniden yönlendirilir. Sunucu bakımı gibi
çeşitli durumlara bağlı olarak istediğiniz web sitesine erişemeyebilirsiniz.
36
Videoları ve fotoğrafları ortam hizmetlerine yükleme
•Sony sunucuları tarafından sağlanan hizmetleri sonlandırmamız durumunda Sony web sitesinden
tarafınıza, önceden, hizmetlerin sonlandırılması hakkında bilgi verilir.
•Sony sunucuları tarafından yeniden yönlendirilen URL'leri kaydedebilir ve toplanan bilgileri Sony
tarafından sağlanan ürünlerin veya hizmetlerin geliştirilmesinde kullanabiliriz. Ancak, hiçbir zaman
kişisel bilgiler kaydedilmez.
Bilgisayarınızla kullanma
37
Yazılımı kullanma
Yükleme “PMB (Picture Motion Browser)”
1 Bilgisayarınızı açın ve CDROM'u (ürünle verilir) CDROM sürücüsüne
yerleştirin.
Yükleme menüsü ekranı görüntülenir.
•Görüntülenmezse [Computer] öğesini çift tıklatın (Windows XP sisteminde [My Computer]) t
(SONYPMB).
•OtomatikOynat ekranı görüntülenirse “Run Install.exe” öğesini seçin ve yüklemeye devam etmek
için ekranda beliren yönergeleri izleyin.
2 [Yükle] öğesini tıklatın.
“Choose Setup Language” ekranı görüntülenir.
3 İstediğiniz dili seçip aşağıdaki ekrana devam edin.
“License Agreement” ekranı görüntülenir.
4 Anlaşmayı dikkatle okuyup koşullarını kabul etmek için radyo düğmesini
(
t
) ve ardından [Next] öğesini tıklatın.
5 Yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
•Yüklemeye devam etmek için bu adımın yarısında kamerayı bilgisayara bağlayın (sayfa 33).
•Yeniden başlatma onay mesajı görüntülendiğinde ekrandaki yönergeleri izleyerek bilgisayarı
yeniden başlatın.
•Bilgisayarınızın sistem ortamına bağlı olarak DirectX yüklü olabilir.
6 Yükleme tamamlandıktan sonra CDROM'u çıkarın.
7 Yazılımı başlatın.
“PMB” uygulamasını başlatmak için masaüstünde
(PMB) simgesini tıklatın.
Ayrıntılı kullanma yöntemi için
(PMB Help) simgesini tıklatın.
“PMB” uygulamasını Start menüsünden başlatmak için [Start] t [All Programs] t
öğelerini seçin.
38
(PMB)
Yazılımı kullanma
b Notlar
•Yönetici olarak oturum açın.
•“PMB” ilk kez başlatıldığında ekranda Bilgi aracının onay mesajı belirir. [Start] öğesini seçin.
z “PMB” uygulamasına giriş
Bilgisayarınızla kullanma
•“PMB” uygulaması kamerayla çekilen görüntülere bakmak için bilgisayara alabilirsiniz. Kamerayla
bilgisayarınız arasında bir USB bağlantısı oluşturun ve [Import] öğesini tıklatın.
•Görüntüleri tarihle kaydedebilir ve yazdırabilirsiniz.
•Bilgisayarda depolanan görüntüleri takvim görünümünde, çekildikleri tarihe göre
görüntüleyebilirsiniz.
•Fotoğrafları düzeltebilir ve çekildikleri tarih ve saati değiştirebilirsiniz.
•CD veya DVD disk yazma sürücüsüyle disk oluşturabilirsiniz.
•Görüntüleri ortam hizmetlerine yükleyebilirsiniz. (Internet bağlantısı ortamı gerekir.)
•Diğer ayrıntılar için bkz.
(PMB Help).
39
Çekim işlevlerini kullanma
Çekim menüsü
Çekim modunda MENU düğmesi kullanım işlevi aşağıda açıklanmaktadır. Menünün nasıl
kullanılacağına ilişkin ayrıntılar için bkz. sayfa 29.
Varsayılan ayarlar
ile işaretlidir.
Mod oynatma olarak ayarlandığında
(Oynat) düğmesiyle çekim moduna değiştirin.
Foto.Boyutu: Kullanıma göre fotoğraf boyutunu seçme
Yönergeler
Görüntü boyutu
5M (2592×1944)
A4 boyutuna kadar olan baskılar için
3:2 (2592×1728)
Fotoğraf ve posta kartı baskılarında olduğu gibi 3:2 en/
boy oranı
3M (2048×1536)
10×15 cm veya 13×18 cm boyutuna kadar olan baskılar
için
16:9 (1920×1080)
Yüksek tanımlı TV'de görüntülemek için
VGA (640×480)
Eposta eklentisi için küçük görüntü boyutunda çekin
Yaklaşık fotoğraf sayısı
(Birim: Görüntü)
Kapasite Dahili bellek
Boyut/
Kalite
Yaklaşık
26 MB
Bu kamerayla biçimlendirilmiş bellek kartı
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
5M
6
390
770
1550
3100
6200
3:2
10
550
1100
2200
4400
8800
12400
17600
3M
17
620
1250
2500
5000
10000
20000
16:9
30
980
2000
4000
8000
16000
32000
VGA
110
6000
12000
23500
48000
96000
192000
•Fotoğraf sayısı çekim koşullarına ve bellek kartına bağlı olarak değişebilir.
•Kalan çekilebilir görüntü sayısı 9.999'dan yüksek olduğunda “>9999” göstergesi belirir.
•Daha önceki Sony modelleri kullanılarak kaydedilmiş görüntüler bu kamerada oynatılırken görünüm
gerçek görüntü boyutundan farklı olabilir.
•Ortam kapasitesi ölçülürken 1 GB, bir bölümünün veri yönetimi için kullanıldığı 1 milyar bayta eşittir.
40
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 29
Çekim menüsü
Film Boyutu: Kullanıma göre film boyutunu seçme
Film görüntü boyutu
*
Kullanım yönergeleri
1920 × 1080 30P*
Bilgisayarda veya yüksek tanımlı TV'de gösterime uygun
HD (yüksek tanımlı) kalitesinde film çekme
1280 × 720 60P
Spor olayları gibi hızla hareket eden sahneleri HD
(yüksek tanımlı) kalitesinde çekme
1280 × 720 30P
Bilgisayarda gösterime uygun boyutlarda HD (yüksek
tanımlı) kalitesinde film çekme
640 × 480 30P*
Web sitelerine yükleme için uygun boyutlarda SD
(standart tanımlı) kalitesinde film çekme
[1280 × 720 30P] veya [1280 × 720 60P] ayarına kıyasla çekim yapabileceğiniz aralık daralır.
Yaklaşık film kayıt süresi
Aşağıdaki tabloda yaklaşık maksimum kayıt süreleri gösterilmiştir. Bunlar, tüm film
dosyaları için toplam sürelerdir. Yaklaşık 29 dakika sürekli çekim yapılabilir.
(Birim: saat : dakika : saniye)
Kapasite Dahili bellek
Bu kamerayla biçimlendirilmiş bellek kartı
Yaklaşık
26 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
1920 ×
1080 30P
–
(–)
0:10:00
(0:06:00)
0:20:00
(0:12:00)
0:40:00
(0:25:00)
1:20:00
(0:50:00)
2:40:00
(1:40:00)
5:20:00
(3:20:00)
1280 ×
720 60P
–
(–)
0:20:00
(0:10:00)
0:40:00
(0:20:00)
1:20:00
(0:40:00)
2:40:00
(1:30:00)
5:20:00
(3:10:00)
10:40:00
(6:20:00)
1280 ×
720 30P
0:00:40
(0:00:25)
0:30:00
(0:15:00)
1:00:00
(0:30:00)
2:00:00
(1:00:00)
4:00:00
(2:10:00)
8:00:00
(4:20:00)
16:00:00
(8:40:00)
640 ×
480 30P
0:01:20
(0:01:00)
1:00:00
(0:40:00)
2:00:00
(1:20:00)
4:00:00
(2:40:00)
8:00:00
16:00:00 32:00:00
(5:30:00) (11:00:00) (22:00:00)
Boyut
Çekim işlevlerini kullanma
•Bu kamerayla çekilen filmler MPEG4 AVC/H.264 Ana Profilde, yaklaşık 30 veya 60 kare/saniye,
Aşamalı, AAC LC, “MP4 biçiminde” kaydedilir.
– MPEG: Movie Picture Experts Group
– AVC: Advanced Video Codec
•Görüntü boyutu arttıkça, görüntü kalitesi de artar.
•( ) içindeki sayı minimum kayıt süresidir.
•Filmlerle ilgili süreler çekim koşullarına bağlı olarak değişebilir.
•Sürekli çekim tamamlanmadan önce kayıt süresi göstergesi yanıp söner ve bir süre sonra kayıt
otomatik olarak durur.
41
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 29
Çekim menüsü
Kameranız, görüntü kalitesini kayıt sahnesine uygun bir şekilde otomatik olarak
ayarlamak için VBR (Variable Bit Rate Değişken Bit Hızı) biçimini kullanır. Bu
teknoloji bellek kartının kayıt süresinde değişimlere neden olur.
Hızlı hareket eden ve karmaşık görüntüler içeren filmler daha yüksek bir bit hızında
kaydedilir, bu da toplam kayıt süresini azaltır.
SteadyShot: Görüntüleri çekerken kameranın titremesini azaltır
Açık
Kamera titremesini azaltma işlevini etkinleştirir.
Kapalı
Kamera titremesini azaltma işlevini etkinleştirmez.
•Kamera titremesini azaltma işlevi yalnızca [640 × 480 30P] veya [1280 × 720 30P] modunda çalışır.
Yüz Algılama: Konulardaki yüzleri algılar ve pozlandırmayı otomatik olarak ayarlar
Açık
Yüz Algılama işlevini etkinleştirir.
Kapalı
Yüz Algılama işlevini etkinleştirmez.
Kurulum: Çekim ayarlarını seçme
(Kurulum) ekranındaki ayarları değiştirebilirsiniz.
42
Görüntüleme işlevlerini kullanma
Görüntüleme menüsü
Görüntüleme modunda MENU düğmesi kullanım işlevi aşağıda açıklanmaktadır.
Menünün nasıl kullanılacağına ilişkin ayrıntılar için bkz. sayfa 29.
Mod çekim modu olarak ayarlandığında
(Oynat) düğmesini kullanarak oynatma
moduna geçin.
(Sil): İstemediğiniz görüntüleri seçip silmenizi sağlar
Bu görüntü
Tek görüntü modunda geçerli görüntüyü siler.
Birden çok
görüntü
İstemediğiniz birden fazla görüntüyü seçip silmenizi sağlar.
1 Görüntüyü seçip çoklu seçiciye basın.
Silinecek görüntü kalmayana kadar yukarıdaki adımları yineleyin.
İşareti kaldırmak için işaretli görüntüyü yeniden seçin.
2 MENU t [Tamam] t çoklu seçici
Tüm Görüntüleri
Silme
Korunan görüntüler dışındaki tüm görüntüleri siler.
[Tamam] öğesine basın.
(Slayt gösterisi): Bir dizi görüntüyü oynatma
2 Menüyü görüntülemek için MENU düğmesine basın.
3 Çoklu seçiciyi v/V simgesine doğru eğerek
seçiciye basın.
(Slayt gösterisi) öğesini seçip ardından çoklu
4 v/V ile [Başla] öğesini seçin, ardından oynatmayı başlatmak için çoklu seçiciye basın.
Slayt gösterisini durdurmak için
Çoklu seçiciye basın.
•Slayt gösterisini bu durumdan devam ettiremezsiniz.
Görüntüleme işlevlerini kullanma
1 Çoklu seçiciyi v/V/b/B simgesine doğru eğerek slayt gösterisinde görmek istediğiniz
görüntüleri seçin ve ardından çoklu seçiciye basın.
Kurulumu değiştirmek için
Slayt gösterisini başlatmadan önce çoklu seçiciyi kullanarak ayarları değiştirebilirsiniz.
Varsayılan ayarlar
ile işaretlidir.
43
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 29
Görüntüleme menüsü
Aralık
1 sn
Slayt gösterisi aralığını ayarlar.
3 sn
5 sn
10 sn
Yinele
Açık
Görüntüleri sürekli bir döngü halinde oynatır.
Kapalı
Tüm görüntüler oynatıldıktan sonra slayt gösterisi sona erer.
(Koru): Kazayla silmeyi önleme
Kayıtlı görüntüleri kazara silinmeye karşı korur.
Kayıtlı görüntüler için
işareti görüntülenir.
(Bu görüntü)
Geçerli görüntüyü tek görüntü modunda korur.
(Birden çok
görüntü)
Birden fazla görüntüyü seçip koruyabilirsiniz.
1 Görüntüyü seçip çoklu seçiciye basın.
Korunacak görüntü kalmayana kadar yukarıdaki adımları
yineleyin. İşareti kaldırmak için işaretli görüntüyü seçin.
2 MENU t [Tamam] t çoklu seçici
Korumayı iptal etmek için
Korumasını iptal etmek istediğiniz görüntüyü seçin ve aynı koruma yordamı gibi çoklu seçiciye basarak
kilidi kaldırın.
Gösterge kaybolur ve koruma kaldırılır.
(Döndür): Fotoğrafı döndürme
Fotoğrafı döndürür.
1 Kamerayı oynatma moduna almak için
(Oynat) düğmesine basın.
2 Çoklu seçiciyi v/V/b/B simgesine doğru eğerek döndürmek istediğiniz fotoğrafı seçin ve
çoklu seçiciye basın.
3 Menüyü görüntülemek için MENU düğmesine basın.
4 v/V ile [Döndür] öğesini seçip çoklu seçiciye basın.
44
Görüntüleme menüsü
5 [
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 29
] öğesini seçip b/B ile görüntüyü döndürün.
6 v/V ile [Tamam] öğesini seçip çoklu seçiciye basın.
•Aşağıdaki görüntü türlerini döndüremezsiniz.
– Film
– Korumalı fotoğraflar
•Başka makinelerle çekilmiş görüntüleri döndüremeyebilirsiniz.
•Görüntüleri bilgisayarda görüntülerken yazılıma bağlı olarak döndürme bilgileri yansıtılmayabilir.
(Kurulum): Kurulum öğelerini değiştirme
Bkz. sayfa 46.
Görüntüleme işlevlerini kullanma
45
Ayarları özelleştirme
Kurulum öğelerini kullanma
Kurulum ekranını kullanarak varsayılan ayarları değiştirebilirsiniz.
Çoklu seçici
MENU düğmesi
1 Menüyü görüntülemek için MENU düğmesine basın.
2
(Kurulum) öğesini seçmek için çoklu seçiciyi v/V simgesine doğru
eğin.
3 Ayarlamak istediğiniz öğeyi seçmek için çoklu
seçiciyi v/V/b/B simgesine doğru eğin.
Seçilen öğe vurgulanır.
4 Ayara girmek için çoklu seçiciyi B simgesine
doğru eğin.
Çoklu seçiciye basarak da ayara girebilirsiniz.
Kurulum ekranını kapatmak için MENU düğmesine basın.
Kurulum ekranından menüye dönmek için çoklu seçiciyi b simgesine doğru arka arkaya eğin.
Ayar değiştirmeyi iptal etmek için
Görüntülenirse [İptal] öğesini seçip çoklu seçiciye basın. Görüntülenmiyorsa yeniden
önceki ayarı seçin.
•Bu ayar güç kapatılsa dahi korunur.
46
Çekim Ayarları
Varsayılan ayarlar
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 46
ile işaretlidir.
Titrek Işık Giderme
Elektrodeklanşör kullanarak flüoresan kaynaklı titremeleri giderir.
Açık
Titrek Işık Giderme işlevini kullanır.
Kapalı
Titrek Işık Giderme işlevini kullanmaz.
Ayarları özelleştirme
47
Ana Ayarlar 1/2
Varsayılan ayarlar
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 46
ile işaretlidir.
Sesli Uyarı
Kamerayı çalıştırdığınız zaman çıkan sesi seçer.
Açık
Çoklu seçiciye,
(Fotoğraf) düğmesine veya
düğmesine bastığınızda çıkan uyarı sesini açar.
Kapalı
Uyarı sesini kapatır.
(Film)
LCD Arka Işığı
LCD ışığının parlaklığını seçer.
Parlak
LCD ekranı parlaklığını artırır.
Normal
Standart parlaklık.
•Çoklu seçiciyi v (DISP) simgesine doğru uzun süre eğerek bu ayarı değiştirebilirsiniz.
•[Parlak] seçildiğinde pilin şarjı daha hızlı tükenir.
Ekran Rengi
LCD monitörün ışık rengini 3 renk arasından seçebilirsiniz.
Language Setting
Menü öğelerini, uyarıları ve mesajları görüntülemede kullanılacak dili seçer.
Sıfırla
Ayarı varsayılan ayara döndürür. Bu işlevi çalıştırsanız bile dahili bellekte depolanan
görüntüler korunur.
1 Çoklu seçiciyi v/V simgesine doğru eğerek [Sıfırla] öğesini seçin, ardından çoklu seçiciye
basın veya B öğesine doğru eğin.
“Varsayılan ayarlara geri döndürür” mesajı görüntülenir.
2 v ile [Tamam] öğesini seçip çoklu seçiciye basın.
Ayarlar varsayılan ayarlara sıfırlanır.
Sıfırlama işlemini iptal etmek için
2. adımda [İptal] öğesini seçip çoklu seçiciye basın.
•Sıfırlama sırasında kamerayı kapatmayın.
48
Ana Ayarlar 2/2
Varsayılan ayarlar
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 46
ile işaretlidir.
LUN Ayarları
Kamera bir bilgisayara veya AV aygıtına USB bağlantısıyla bağlı olduğunda, bilgisayar gibi
bağlı bir aygıttaki kayıt ortamında bulunan görüntülerin gösterilme yöntemi ayarlarını
seçmenizi sağlar.
Çoklu
Bellek kartındaki ve kameranın dahili belleğindeki
görüntüleri gösterir. Kamerayı bilgisayara bağladığınızda
bunu seçin.
Tek
Bellek kartı takılı olduğunda yalnızca bellek kartındaki
görüntüleri gösterir ve bellek kartı takılı olmadığında dahili
bellekteki görüntüleri gösterir. Kamerayı bilgisayar
dışındaki bir aygıta bağladığınızda seçerseniz, ne bellek
kartı, ne de kameranın dahili belleğindeki görüntüler
gösterilmez.
b Not
•Videoları ve fotoğrafları “PMB Portable” uygulamasını kullanarak ortam hizmetlerine yüklerken
[LUN Ayarları] öğesini [Çoklu] olarak ayarlamaya dikkat edin.
Video Çıkışı
NTSC
Video çıkış sinyalini NTSC moduna ayarlar (ör. ABD,
Japonya için).
PAL
Video çıkış sinyalini PAL moduna ayarlar (ör. Avrupa, Çin
için).
Ayarları özelleştirme
Video sinyal çıkışını bağlı video aygıtının TV renk sistemine göre ayarlar. Farklı ülkeler ve
bölgeler farklı TV renk sistemleri kullanır. Görüntüleri TV ekranından görüntülemek
istiyorsanız, kameranın kullanıldığı ülkenin veya bölgenin TV renk sistemleri için 56
sayfasına bakın.
49
Hafıza Kartı Aracı
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 46
Bu öğe yalnızca kameraya bellek kartı takılı olduğunda görüntülenir.
Biçimleme
Bellek kartını biçimlendirir.
Bellek kartlarının düzgün çalışmasını sağlamak için bu kamerayla ilk kez kullanmadan
önce bellek kartını biçimlendirmenizi öneririz. Ancak bellek kartını biçimlendirdiğinizde
karttaki tüm veriler silinir ve verileri geri yükleyemezsiniz. Bu nedenle bellek kartını
biçimlendirmeden önce önemli verilerinizi bilgisayarda saklamaya dikkat edin.
•Biçimlendirmenin korumalı görüntüler dahil olmak üzere bellek kartındaki tüm verileri geri alınamaz
şekilde sildiğini unutmayın.
1 Çoklu seçiciyi v/V/b/B simgelerine doğru eğerek [Biçimleme] öğesini seçin, ardından B
simgesine doğru eğin.
“Hafıza kartındaki tüm veriler silinecek” mesajı görüntülenir.
2 v ile [Tamam] öğesini seçip çoklu seçiciye basın.
Biçimlendirme tamamlanır.
Biçimlendirmeyi iptal etmek için
2. adımda [İptal] öğesini seçip çoklu seçiciye basın.
Kopya
Dahili bellekteki tüm görüntüleri bellek kartına kopyalar.
1 Bellek kartını takın.
2 Çoklu seçiciyi v/V/b/B simgelerine doğru eğerek [Kopya] öğesini seçin, ardından B
simgesine doğru eğin.
“Dahili bellekteki tüm veriler kopyalanacak” mesajı görüntülenir.
3 v ile [Tamam] öğesini seçip çoklu seçiciye basın.
Kopyalama işlemi başlar.
Kopyalama işlemini iptal etmek için
3. adımda [İptal] öğesini seçip çoklu seçiciye basın.
•Pili yeterince şarj edin. Kalan pil miktarı azken görüntü dosyalarının kopyalanması, pillerin bitmesine
bağlı olarak veri aktarım işleminin başarısız olmasına veya verilerin bozulmasına neden olabilir.
•Görüntüleri tek tek kopyalayamazsınız.
•Kopyalama işleminden sonra dahi dahili bellekteki orijinal görüntüler kalır. Dahili bellek içeriğini
silmek için kopyalamadan sonra bellek kartını çıkarıp ardından [Dahili Bellek Aracı] öğesinden
[Biçimleme] komutunu çalıştırın (sayfa 51).
•Dahili bellekteki verileri bellek kartına kopyaladığınızda yeni bir klasör oluşturulur. Kopyalanacak
veriler için hedef olarak bellek kartında belirli bir klasör seçemezsiniz.
50
Dahili Bellek Aracı
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 46
Bu öğe yalnızca bellek kartı kameraya takılı olmadığında görüntülenir.
Biçimleme
Dahili bellekte depolanan verileri biçimlendirir.
•Biçimlemenin dahili bellekteki tüm verileri, korumalı görüntüler dahil olmak üzere, geri alınamaz bir
şekilde sildiğini unutmayın.
1 Çoklu seçiciyi v/V/b/B simgelerine doğru eğerek [Biçimleme] öğesini seçin, ardından B
simgesine doğru eğin.
“Dahili bellekteki tüm veriler silinecek” mesajı görüntülenir.
2 v ile [Tamam] öğesini seçip çoklu seçiciye basın.
Biçimlendirme tamamlanır.
Biçimlendirmeyi iptal etmek için
2. adımda [İptal] öğesini seçip çoklu seçiciye basın.
Ayarları özelleştirme
51
Saat Ayarları
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 46
Saat Ayarları
Tarihi ve saati ayarlar.
1 Çoklu seçiciyi v/V simgesine doğru eğerek [Saat Ayarları] öğesini seçin, ardından çoklu
seçiciye basın veya B öğesine doğru eğin.
2 v/V ile tarih görüntüleme biçimini seçin, ardından çoklu seçiciye basın.
3 Her bir öğeyi b/B düğmesi ile seçin ve sayısal değeri v/V düğmesi ile ayarlayın.
4 v/V ile [Tamam] öğesini seçip çoklu seçiciye basın.
Saat ayarını iptal etmek için
4. adımda [İptal] öğesini seçip çoklu seçiciye basın.
52
360 Video (MHSPM5K) keyfi
360 Video görüntüleri çekme
Ürünle verilen 360 Video Merceğini kameraya takarak kameranın etrafının 360 derecelik
görüntülerini çekebilirsiniz.
1 Mercek kısmını çevirip 360 Video Merceğini kameraya takın.
Kamera otomatik olarak özel “360 Video” moduna geçer. “Özel mod” burada otomatik olarak
uygun ayarlara geçiş anlamına gelir.
Film ve fotoğraf boyutu aşağıdaki gibidir.
–Film Boyutu: 1280 × 720 30P
–Fotoğraf Boyutu: 5M
(Film) düğmesi
2 Çekmeye Başlayın.
Film çekerken:
(Film) düğmesine basın.
Kaydı durdurmak için yeniden
360 Video (MHSPM5K) keyfi
(Fotoğraf) düğmesi
(Film) düğmesine basın.
Fotoğraf çekerken:
(Fotoğraf) düğmesine basın.
53
360 Video görüntüleri çekme
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 53
360 Video Merceğini çıkarmak için
Kayıt yapmayı bitirdikten sonra 360 Video Merceğini çıkarın.
z Otomatikzamanlayıcıyı kullanma
Çekim sırasında genellikle otomatikzamanlayıcı işlevini kullanmak kolaylık sağlar.
b Notlar
•Normal modda kayıt sırasında 360 Video Merceğini takarsanız kamera otomatik olarak özel “360
Video” moduna geçmez. Kamera, kaydı durdurduğunuzda özel “360 Video” moduna geçer.
•360 Video Merceğini kameraya taktığınızda aşağıdakileri çalıştıramazsınız.
– Zum yapma
– MENU düğmesi
•Kamerayı yalnızca 360 Video Merceğinden tutmayın.
360 Video görüntülerini izleme
360 Video Merceği kullanılarak kaydedilen görüntüleri oynatırken halka biçiminde bir
görüntü belirir.
Kameranızla birlikte verilen “PMB” yazılımını kullanarak 360 Video görüntülerini
dönüştürebilir ve dönüştürülen görüntüleri bilgisayarınızda izleyebilirsiniz.
“PMB” uygulamasının yüklenmesine ilişkin ayrıntılar için bkz. sayfa 38.
Bu kamerada
oynatılan görüntü
Halka biçimli
görüntü
PMB (ürünle verilir) kullanılarak
bilgisayarda oynatılan görüntü
Ürünle verilen “PMB”
yazılımını kullanarak
görüntüleri
dönüştürün.
360 Video görüntüsü
b Notlar
•Dönüştürülmüş 360 Video görüntülerini yalnızca kamerayı kullanarak izleyemezsiniz.
•Ürünle verilen “PMB” yazılımının dönüştürme onayı ekranında 360 Video Merceği kullanılarak
kaydedilen görüntüler için “Lens span” öğesini “Narrow” olarak ayarlayın.
•360 Video görüntülerini dönüştürüp oynattığınızda oynatılan görüntünün çözünürlüğü normal
görüntülerinkinden düşüktür.
54
Görüntüleri TV'de izleme
Görüntüleri TV'de izleme
Kamerayı TV'ye bağlayarak görüntüleri TV ekranında izleyebilirsiniz.
Bağlantı ya da görüntü kalitesi (HD (yüksek tanımlı)/SD (standart tanımlı)), TV'nin
türüne ya da kameranın bağlı olduğu giriş jaklarına göre farklılık gösterir.
•Kamerayı yurt dışında kullanırken, video sinyali çıkışını TV renk sistemine uyacak şekilde değiştirmek
gerekebilir (sayfa 49).
•Görüntü sinyali TV'ye verildiğinde görüntü LCD ekranda gösterilmez.
Yüksek tanımlı olmayan 16:9 (geniş) veya 4:3 TV'ye bağlama
HD (yüksek tanımlı) kalitede kaydedilen görüntüler SD (standart tanımlı) kaliteye
dönüştürülerek oynatılır. SD (standart tanımlı) görüntü kalitesinde kaydedilen görüntüler
SD (standart tanımlı) görüntü kalitesinde oynatılır.
VIDEO AUDIO
A/V OUT jakı
A/V bağlantı kablosu
(ürünle verilir)
Sarı/Beyaz/Kırmızı
•HD (yüksek tanımlı) kalitede bir film SD (standart tanımlı) TV'de oynatıldığında filmin alt ve üst
kenarlarında siyah boşluklar görünür.
Görüntüleri TV'de izleme
55
Görüntüleri TV'de izleme
Yüksek tanımlı TV'ye bağlama
HD (yüksek tanımlı) görüntü kalitesinde kaydedilen görüntüler HD (yüksek tanımlı)
görüntü kalitesinde oynatılır. SD (standart tanımlı) görüntü kalitesinde kaydedilen
görüntüler SD (standart tanımlı) görüntü kalitesinde oynatılır.
COMPONENT AUDIO
A/V OUT jakı
Yeşil/Mavi/
Kırmızı
Beyaz/Kırmızı
Bileşen A/V kablosu
(ayrı olarak satılır)
Bileşen A/V kablosuyla (ayrı olarak satılır) bağlarken
•Yalnızca bileşen video fişlerini bağlarsanız ses sinyali verilmez. Ses sinyali verilmesi için
beyaz ve kırmızı fişleri bağlayın.
•Çıkış ayarları oynatılan görüntülere göre otomatik olarak değişir. Bu nedenle görüntü,
bağlanan TV'deki mod değiştirildiğinde bozulabilir.
•Kamerayı bileşen kablosuyla yüksek tanımlı TV'ye bağlayıp filmleri HD (yüksek tanımlı)
görüntü kalitesinde [1920 × 1080 30P], [1280 × 720 60P] veya [1280 × 720 30P]
kaydederseniz, TV'deki görüntü çıktısı SD görüntü kalitesinde gösterilir.
VCR üzerinden TV'nize bağlarken
A/V bağlantı kablosunu kullanarak kameranızı VCR üzerindeki LINE IN girişine bağlayın.
VCR üzerindeki giriş selektörünü LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 vb.) olarak ayarlayın.
TV'niz stereo değilse (TV'nizin yalnızca tek bir ses giriş jakı varsa)
A/V bağlantı kablosunun sarı fişini video giriş jakına, beyaz (sol kanal) fişini veya kırmızı
(sağ kanal) fişini ise TV veya VCR üzerindeki ses giriş jakına bağlayın.
TV renk sistemleri hakkında
Görüntüleri TV ekranında izlemek istiyorsanız, video giriş jakı olan TV'nizin ve A/V
bağlantı kablonuzun olması gerekir. TV'nin renk sisteminin kameranızla uyumlu olması
gerekir. Kameranın kullanıldığı ülkenin veya bölgenin TV renk sistemleri için aşağıdaki
listelere bakın.
NTSC sistemi
ABD, Bahama Adaları, Bolivya, Ekvator, Filipinler, Jamaika, Japonya, Kanada,
Kolombiya, Kore, Meksika, Orta Amerika, Peru, Surinam, Şili, Tayvan, Venezuela vb.
56
Görüntüleri TV'de izleme
PAL sistemi
Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Çek, Çin, Cumhuriyeti, Danimarka,
Finlandiya, Hollanda, Hong Kong, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kuveyt,
Macaristan, Malezya, Norveç, Polonya, Portekiz, Singapur, Slovak Cumhuriyeti, Tayland,
Yeni Zelanda, vb.
PALM sistemi
Brezilya
PALN sistemi
Arjantin, Paraguay, Uruguay
SECAM sistemi
Bulgaristan, Fransa, Guyana, Irak, İran, Monako, Rusya, Ukrayna, vb.
Görüntüleri TV'de izleme
57
Sorun Giderme
Sorun Giderme
Kameranızla ilgili bir sorun yaşıyorsanız aşağıdaki çözümleri deneyin.
1 59 ile 63 sayfaları arasındaki konuları kontrol edin.
2 Gücü kapatın ve yaklaşık bir dakika sonra yeniden açın.
3 Sony bayiinize veya bölgenizdeki Sony yetkili servisine başvurun.
Kamerayı onarırken sorunu giderme amacıyla dahili bellekte saklanan verilerden
minimum miktarını kontrol edebiliriz. Ancak Sony bayiiniz hiçbir zaman verilerinizi
kopyalamaz veya kaydetmez.
Belirtinin ve nedenin ya da uygun düzeltme işleminin açıklandığı sayfaya geçmek için
aşağıdaki öğelerden birini tıklatın.
58
Pil ve güç
59
Görüntüleri Silme/Düzenleme 63
Fotoğraf/film çekme
60
Bellek kartı
63
Görüntüleri izleme
61
Dahili bellek
63
Bilgisayarlar
62
Diğerleri
63
Sorun Giderme
Pil ve güç
Kamera açılmıyor.
•Kalan pil çok az veya boş.
– Kamerayı açık olan bir bilgisayara bağlayın ve pili tam olarak şarj edin (sayfa 16).
– Pili şarj ettikten sonra dahi kamerayı açamıyorsanız pili çıkarıp yeniden kameraya takın.
•Pilin doğru yönde takılıp takılmadığını kontrol edin (sayfa 16).
•Kameranız otomatik olarak kapanıyorsa mercek kısmını geri çevirip yeniden çevirin.
Kamerayı şarj edemiyorsunuz.
•Şarj modunda LCD ekranda hiçbir gösterge görünmüyor.
– Dönen merceği kapatın ve bilgisayarınıza USB bağlantısı yapın. LCD ekranında hiçbir
şey görünmüyor.
– Güç/Şarj lambasının (turuncu) yandığını onaylayın.
•Pil takımının sıcaklığı çok düşük.
– Pil takımını çıkarıp sıcak bir yere koyun.
•Pil takımının sıcaklığı çok yüksek.
– Pil takımını çıkarıp serin bir yere koyun.
•USB bağlantı destek kablosu bilgisayara düzgün bağlanmamıştır.
– USB bağlantı destek kablosunu çıkarıp yeniden takın.
– USB bağlantı kablosunu (ürünle verilir) kullandığınızdan emin olun.
•Bilgisayar açık değildir.
– Bilgisayarı açın.
•Bilgisayar beklemede (uykuda veya hazırda beklemede) modundadır.
– Bilgisayarı uyku veya hazırda bekleme durumundan çıkarın.
•USB hub kullanıyorsunuz.
– USB hub kullanırken pili şarj edemeyebilirsiniz. Kamerayı doğrudan bilgisayarın USB
bağlantısına bağlayın.
Pil takımını şarj ederken Güç/Şarj lambası doğru yanmıyor.
•Sıcaklık önerilen çalışma sıcaklığı dışında olabilir. Pil takımını önerilen ortam sıcaklığı
olan 10°C 30°C arasında şarj edin.
•Ayrıntılar için bkz. sayfa 68.
•Şarj süresi yetersizdir.
– Bilgisayarın durumuna bağlı olarak kameranın şarj edilmesi zaman alabilir. Kamerayı
simge
olarak görüntülenene kadar şarj edin.
Sorun Giderme
Pil ömrü kısa.
59
Sorun Giderme
Güç aniden kesiliyor.
•Gücü açık olduğu halde kamerayı beş dakika çalıştırmazsanız kamera pilin tükenmesini
önlemek için otomatik olarak kapanır. Kamerayı yeniden açın.
•Kameranın veya pil takımının sıcaklığına bağlı olarak kamerayı korumak için güç otomatik
olarak kapanabilir. Böyle bir durumda güç kapanmadan önce ekranda mesaj belirir.
Kalan pil göstergesi yanlış.
•Bu olay, kamerayı aşırı sıcak veya soğuk yerde kullandığınız zaman olur.
•Görüntülenen kalan pil, geçerli olandan farklı olabilir. Göstergeyi düzeltmek için pili
tamamen boşaltıp tekrar şarj edin.
•Pil boşalmıştır. Pili şarj edin.
Kamera bilgisayara bağlıyken çalışması düzgün değil.
•USB hub kullanıyorsunuz veya ürünle verilen USB bağlantı destek kablosundan başka bir
USB kablosu kullanıyorsunuz.
– Kamerayı USB bağlantı destek kablosunu (ürünle verilen) kullanarak doğrudan USB
bağlamaya dikkat edin.
Fotoğraf/film çekme
Kamera görüntü kaydedemiyor.
•Dahili belleğin veya bellek kartının kullanılabilir kapasitesini kontrol edin. Doluysa,
aşağıdakilerden birini yapın:
– Gereksiz görüntüleri silin (sayfa 28, 43).
– Bellek kartını değiştirin.
•Film kaydetmek için 1 GB veya daha büyük bellek kartı kullanmanız önerilir.
•Yaklaşık 29 dakika sürekli çekim yapılabilir.
•
(Oynat) düğmesine basın ve fotoğraf veya film çekmek için kamerayı kayıt moduna
ayarlayın.
•Bellek kartı zarar görmüş olabilir. Bellek kartını başka biriyle değiştirin.
•Film boyutu [1920 × 1080 30P] veya [1280 × 720 60P] olduğunda dahili belleğe film kaydı
yapamazsınız.
•Pil seviyesi düşük.
LCD ekran çektiğiniz filmleri veya fotoğrafları göstermiyor.
•Kameranız oynatma moduna ayarlıdır. Kayıt moduna geçmek için
düğmesine basın (sayfa 23).
60
(Oynat)
Sorun Giderme
Görüntünün üstüne kayıt tarihi konulmuyor.
•Bu kamerada görüntülerin üzerine tarih atma özelliği yoktur.
Ekran çok karanlık veya çok parlak.
•LCD ışığının parlaklığını ayarlayın (sayfa 48).
Ekranda kalıcı noktalar beliriyor.
•Bu bir arıza değildir. Bu noktalar kaydedilmez (sayfa 3).
Görüntüleri izleme
Kameranız görüntüleri oynatamıyor.
•Oynatma moduna geçmek için
(Oynat) düğmesine basın (sayfa 27).
•Klasör/dosya adı bilgisayarda değiştirilmiştir.
•Görüntü dosyasının bilgisayarla işlenmesi veya kameranızdakinden farklı bir modelle
kaydedilmesi durumunda, kameranızda oynatılabilmesi garanti edilmez.
•Bellek kartı zarar görmüş olabilir. Bellek kartını başka biriyle değiştirin.
Tarih ve saat görüntülenmiyor.
•Kamerayı satın aldığınızda geçerli olan varsayılan ayarlarda ekran görünümü OTOMATİK
olarak ayarlanmıştır. Bu nedenle ekrandaki göstergeler yaklaşık 5 saniye sonra kaybolur.
Göstergelerin yeniden belirmesini isterseniz çoklu seçiciyi v (Ekran görünümü) simgesine
doğru eğin (sayfa 25).
Oynatma başlatıldıktan hemen sonra görüntü düşük çözünürlüklü
görünüyor.
•Görüntünün işlenmesi nedeniyle görüntü oynatılmaya başlandıktan hemen sonra düşük
çözünürlüklü görünebilir. Bu bir arıza değildir.
Görüntü TV ekranında çıkmıyor.
•Kameranızın video çıkış sinyalinin TV'nizin renk sistemine ayarlanıp ayarlanmadığını
görmek için [Video Çıkışı] öğesini kontrol edin (sayfa 49).
Görüntü TV'de görünmüyor veya sesi duyulmuyor.
•Bileşen video fişi kullandığınızda A/V bağlantı kablosunun kırmızı ve beyaz fişlerinin takılı
Sorun Giderme
•Bağlantının doğru olup olmadığını kontrol edin (sayfa 55).
•USB bağlantı destek kablosu kameraya ve bilgisayara bağlıysa kabloyu çıkartın.
olmasına dikkat edin (sayfa 55, 56).
61
Sorun Giderme
Bağlı TV'de oynattığınızda görüntülerin alt, üst, sağ ve sol kenarları biraz
kesilebilir.
•Kameranın LCD ekranı, kayıt görüntülerini tüm ekranda gösterebilir (tam piksel
görüntüleme). Ancak, tam piksel görüntülemeyle uyumlu olmayan bir TV'ye
bağlanıldığında bu durum görüntülerin alt, üst, sağ ve sol kenarlarının kesilmesine neden
olabilir.
TV'ye A/V bağlantı kablosu ile bağlanıldığında görüntü, alt ve üst kenarlarda
siyah boşluklarla gösteriliyor.
•Bu, HD (yüksek tanımlı) olarak kaydedilen görüntü 4:3 TV'de izlenirken olur. Bu bir arıza
değildir.
HD (yüksek tanımlı) olarak kaydedilen görüntü bozulmuş olarak görünüyor.
•16:9 modunda kaydedilen görüntüyü düzgün göstermesi için TV'yi geniş ekran moduna
ayarlayın.
Bilgisayarlar
“PMB” uygulamasını yükleyemiyorsunuz.
•“PMB” uygulamasının yüklenmesi için gerek bilgisayar ortamını kontrol edin.
•“PMB” uygulamasını sırayı izleyerek yükleyin (sayfa 38).
USB bağlantısını yaptıktan sonra “PMB Portable” başlamıyor.
•USB bağlantısını bilgisayarı açtıktan sonra yapın.
•[LUN Ayarları] öğesini [Çoklu] olarak ayarlayın (sayfa 49).
•Bilgisayarı ağa bağlayın.
“PMB” düzgün çalışmıyor.
•“PMB” uygulamasını tamamlayın ve bilgisayarı yeniden başlatın.
Kameranız bilgisayar tarafından tanınmıyor.
•Klavye, fare ve kameranız dışındaki aygıtları bilgisayarın USB jakından çıkarın.
•USB bağlantı destek kablosunu bilgisayardan ve kameradan çıkarıp bilgisayarı yeniden
başlatın ve sonra sırasıyla bilgisayarı ve kamerayı yeniden bağlayın (sayfa 33).
•Bilgisayarın ortam denetim aracının etkin olduğundan emin olun. Ortam denetim aracı
hakkında ayrıntılar için bkz. “PMB Help” (sayfa 38).
•“PMB” uygulamasını yükleyin (sayfa 38).
62
Sorun Giderme
Görüntüleri Silme/Düzenleme
Kameranız görüntü silemiyor.
•Korumayı iptal edin (sayfa 44).
Bellek kartı
Bellek kartı takılamıyor.
•Doğru yönde takın.
Bellek kartını yanlışlıkla biçimlendirdiniz.
•Biçimlendirmeyle bellek kartındaki tüm veriler silinir. Verileri geri alamazsınız.
Dahili bellek
Dahili bellek kullanılarak görüntüler oynatılamıyor veya kaydedilemiyor.
•Kameraya takılı bellek kartı vardır. Kartı çıkarın.
Dahili bellekte depolanan veriler bellek kartına kopyalanamıyor.
•Bellek kartı doludur. Kapasiteyi kontrol edin.
Bellek kartındaki veya bilgisayardaki veriler dahili belleğe kopyalanamıyor.
•Bellek kartındaki veya bilgisayardaki veriler dahili belleğe kopyalanamaz.
Diğerleri
Mercek buğulanıyor.
•Nem yoğunlaşması oluşmuştur. Kamerayı kapatıp, kullanmadan önce yaklaşık bir saat bu
halde bırakın.
Uzun süre kullandığınızda kamera ısınıyor.
•Bu bir arıza değildir.
•Dili yeniden belirleyin (sayfa 48).
Tarihi veya saati değiştirmek istiyorsunuz.
•Tarihi ve saati tekrar ayarlayın (sayfa 52).
Sorun Giderme
Kamerayı açtığınızda Dil Ayarı ekranı beliriyor.
63
Uyarı göstergeleri ve mesajları
Mesajlar
Aşağıdaki mesajlar görünürse yönergeleri
izleyin.
Hafıza kartı erişilemez
Erişim reddedildi
•Erişim kontrollü bir bellek kartı
kullanıyorsunuz.
•Bellek kartı zarar görmüş olabilir.
Bellek kartını başka biriyle değiştirin.
•Pil seviyesi düşük. Pili hemen şarj
edin.
Dahili bellek hatası
•Gücü kapatıp açın.
Sistem hatası
•Gücü kapatıp açın.
Hafıza kartı
formatlama hatası
•Ortamı yeniden biçimlendirin
(sayfa 50).
Dahili bellek dolu
•Gereksiz görüntüleri veya dosyaları
silin (sayfa 28, 43).
Hafıza kartını tekrar tak
•Bellek kartını doğru takın (sayfa 19).
•Takılan bellek kartı kameranızda
kullanılamaz (sayfa 2).
•Bellek kartı zarar görmüş.
•Bellek kartının uç kısmı kirli.
Salt okunur hafıza kartı
•Kameranız bu “Memory Stick PRO
Duo” ortama görüntü kaydedemez
veya buradaki görüntüleri silemez.
Klasör hatası
(Pil takımı sıcaklığına ilişkin
uyarı göstergesi)
•Kameranın sıcaklığı düşene kadar
•Bellek kartında ilk üç basamak sayısı
aynı olan bir klasör zaten var
(ör: 123MSDCF ve 123ABCDE).
bekleyin.
Hafıza kartı tipi hatası
•Takılan bellek kartı kameranızda
kullanılamaz (sayfa 66).
Başka klasör
oluşturulamaz
•Bellek kartında adı “999” ile başlayan
bir klasör var. Durum böyleyse klasör
oluşturamazsınız.
Dosya hatası
•Görüntü oynatılırken bir hata oluştu.
Dosya korumalı
•Korumayı kaldırın (sayfa 44).
64
Uyarı göstergeleri ve mesajları
Gücü kapat ve tekrar aç
•Mercek ile ilgili bir sorun bir hataya
neden oldu.
Fotoğraf makinesi çok
ısındı Soğumasını bekleyin
•Kamera sıcaklığı arttı. Güç otomatik
olarak kapanabilir veya film kaydı
yapamayabilirsiniz. Sıcaklığı düşene
kadar kamerayı serin bir yerde bırakın.
Sorun Giderme
65
Diğerleri
“Memory Stick” hakkında
“Memory Stick”, büyük veri kapasitesine
sahip, kompakt, taşınabilir entegre devre
kayıt ortamıdır.
Bu kamerada aşağıda listelenen “Memory
Stick” türlerini kullanabilirsiniz. Ancak,
“Memory Stick” türlerinin tümünün
kameranızda çalışacağı garanti edilmez.
(Daha fazla ayrıntı için aşağıdaki listeye
bakın.)
“Memory Stick” türleri
Kaydetme/
Oynatma
“Memory Stick Duo”
(MagicGate ile)
—
“Memory Stick PRO Duo”
a
“Memory Stick PROHG
Duo”
a*
* Kameranız 8 bitlik paralel veri aktarımını
desteklemez. “Memory Stick PRO Duo” ile
aynı 4 bitlik paralel veri aktarımı desteklenir.
•Kameranız “MagicGate” teknolojisini
kullanan verileri kaydedemez veya oynatamaz.
“MagicGate”, içeriği şifreli biçimde kaydeden
ve aktaran telif hakkı koruma teknolojisidir.
•Kameranız “Memory Stick Micro” (“M2”)
ile uyumludur. “M2”, “Memory Stick Micro”
için kullanılan kısaltmadır.
•Bilgisayarla (Windows OS/Mac OS)
biçimlendirilmiş “Memory Stick PRO Duo”
ortamının kameranızla çalışması garanti
edilmez.
•Veri okuma/yazma hızı, kullandığınız
“Memory Stick PRO Duo” ve “Memory Stick
PRO Duo” uyumlu ürün bileşimine göre
değişiklik gösterebilir.
•Aşağıdaki durumlarda oluşabilecek
görüntünün zarar görmesi veya kaybı telafi
edilemez:
– Kameranız “Memory Stick PRO Duo”
ortamındaki görüntü dosyalarını okurken
veya yazarken (erişim lambası yanarken ya
da yanıp sönerken) “Memory Stick PRO
Duo” ortamını çıkartırsanız ya da
kameranızı kapatıp açarsanız.
– “Memory Stick PRO Duo” ortamını
mıknatıs veya manyetik alanların yakınında
kullanırsanız.
•Önemli verileri bilgisayarın sabit diskine
yedeklemeniz önerilir.
66
•“Memory Stick PRO Duo” veya “Memory
Stick Duo” adaptörüne etiket ya da benzeri bir
şey yapıştırmayın.
•Terminallere dokunmayın ve metal cisimlerin
temas etmesine izin vermeyin.
•“Memory Stick PRO Duo” ortamını eğmeyin,
düşürmeyin veya üzerinde aşırı güç
kullanmayın.
•“Memory Stick PRO Duo” ortamını açmayın
veya üzerinde değişiklik yapmayın.
•“Memory Stick PRO Duo” ortamının
ıslanmasına izin vermeyin.
•“Memory Stick PRO Duo” ortamını küçük
çocukların ulaşamayacakları yerlerde
bulundurmaya dikkat edin. Küçük çocuğun
yutma tehlikesi vardır.
•“Memory Stick Duo” yuvasına “Memory
Stick PRO Duo” dışında başka hiçbir şey
takmayın. Aksi takdirde arıza çıkabilir.
•“Memory Stick PRO Duo” ortamını aşağıdaki
yerlerde kullanmayın veya bulundurmayın:
– Yaz ayında dışarı park edilmiş bir araç gibi
yüksek sıcaklığa maruz kalan yerlerde.
– Doğrudan güneş ışığı alan yerlerde.
– Aşırı yüksek nem oranının olduğu veya
aşındırıcı gazlara maruz kalan yerlerde.
“Memory Stick” hakkında
“Memory Stick Duo” adaptörü
hakkında
•“Memory Stick PRO Duo” ortamını
“Memory Stick” uyumlu bir aygıtla
kullanırken “Memory Stick PRO Duo”
ortamını “Memory Stick Duo” adaptörüne
taktığınızdan emin olun.
•“Memory Stick PRO Duo” ortamını
“Memory Stick Duo” adaptörüne takarken
“Memory Stick PRO Duo” ortamının doğru
yönde yerleştirildiğinden emin olun ve sonra
tam olarak içeri itin. Yanlış kullanımın arızaya
neden olabileceğini unutmayın. Ayrıca,
“Memory Stick PRO Duo” ortamını
“Memory Stick Duo” adaptörüne yanlış
yönde takmak üzere zorlarsanız zarar görebilir.
•“Memory Stick Duo” adaptörünü “Memory
Stick PRO Duo” takılı olmadan takmayın.
Bunun yapılması kameranın arızalanmasına
neden olabilir.
“Memory Stick Micro” kullanımıyla
ilgili notlar
•“Memory Stick Micro” ortamını bu
kamerayla kullanmak için Duo boyutlu M2
Adaptörü gerekir. “Memory Stick Micro”
ortamını Duo boyutlu M2 Adaptörüne takın,
sonra da adaptörü “Memory Stick Duo”
yuvasına takın. “Memory Stick Micro”
ortamını Duo boyutlu M2 Adaptörü
kullanmadan kameraya takarsanız, kameradan
çıkaramayabilirsiniz.
•“Memory Stick Micro” ortamını çocukların
erişebileceği yerlerde bırakmayın. Çocuklar
kazayla yutabilir.
Görüntü verisi uyumluluğu hakkında
•Kameranızla “Memory Stick PRO Duo”
ortamına kaydedilen görüntü veri dosyaları
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
tarafından oluşturulan “Design rule for
Camera File system” (Kamera Dosya Sistemi
Tasarım Kuralı) evrensel standardına
uygundur.
•Kameranızda, evrensel standarda uygun
olmayan diğer aygıtlarda kaydedilmiş
fotoğrafları oynatamazsınız. (Bu modeller bazı
bölgelerde satılmaz.)
•Başka bir aygıtla kullanılmış “Memory Stick
PRO Duo” kullanamıyorsanız, ortamı
kameranızla biçimlendirin (sayfa 50).
Biçimlendirmenin “Memory Stick PRO Duo”
ortamındaki tüm bilgileri sildiğini unutmayın.
•Şu durumlarda kameranızla görüntüleri
oynatamayabilirsiniz:
– Bilgisayarınızda değiştirilen görüntü
verilerini oynatırken.
– Diğer aygıtlarla kaydedilmiş görüntü
verilerini oynatırken.
Diğerleri
67
Pil hakkında
Pilin şarj edilmesi hakkında
Pilin atılması hakkında
•Pili 10°C 30°C arasındaki bir ortam
sıcaklığında şarj etmenizi öneririz. Bu sıcaklık
aralığı dışındaki sıcaklıklarda pili etkin
biçimde şarj edemeyebilirsiniz.
•Aşağıdaki durumlarda pil takımını şarj
edemeyebilirsiniz veya Güç/Şarj lambası
yanmayabilir.
– Pil takımının sıcaklığı çok düşük olduğunda.
Pil takımını çıkarıp sıcak bir yere koyun.
– Pil takımının sıcaklığı çok yüksek
olduğunda.
Pil takımını çıkarıp serin bir yere koyun.
•Ayrıntılar için bkz. sayfa 16.
•Pili atarken en yakın Sony bayiine başvurun.
Pilin etkin kullanımı
•Düşük sıcaklıktaki ortamlarda pil performansı
düşer. Bu nedenle, soğuk yerlerde pilin
kullanılabileceği süre daha kısadır. Pilin daha
uzun süre kullanılabilmesi için aşağıdakileri
öneririz:
– Kullanmadan önce ısıtmak üzere
kameranızı cebinizin, vb. içine koyun.
•Zum işlevini sık kullanırsanız pil çabuk biter.
•Pil takımını hor kullanmayın, açmayın,
üzerinde değişiklik yapmayın, vurma,
düşürme, üstüne basma gibi fiziksel şoklara
maruz bırakmayın.
•Bozulmuş veya zarar görmüş pil takımını
kullanmayın.
Kameranın nasıl saklanacağı
•Kamera uzun süre kullanılmayacaksa
işlevselliğini korumak için yılda en az bir kez
pilini tamamen şarj edip kullanın ve sonra
kamerayı kuru ve serin bir yerde saklayın.
•Pili tamamen bitirmek için kapanana kadar
kameranızı slayt gösterisi (sayfa 43) oynatma
modunda bırakın.
Pil ömrü hakkında
•Pil ömrü sınırlıdır. Pil kapasitesi, daha fazla
kullanıldıkça ve zaman geçtikçe yavaş yavaş
azalır. Pilin çalışma süresi önemli ölçüde
kısaldıysa bu, büyük olasılıkla pilin ömrünün
tükendiği anlamına gelir. Sony bayiinizle veya
bölgenizdeki Sony yetkili servisiyle temasa
geçin.
•Pil ömrü nasıl saklandığına ve kullanım
biçimiyle ortamına göre değişir.
68
Dahili şarj edilebilir yedekleme pili
Bu kamerada gücün açık ya da kapalı olmasına
bakılmaksızın tarih ve saatin yanı sıra diğer
ayarların korunması için dahili, şarj edilebilir bir
pil bulunur.
Kamerayı kullandığınız sürece bu şarj edilebilir
pil sürekli şarj edilir. Ancak, kamerayı yalnızca
kısa sürelerle kullanıyorsanız şarjı zamanla azalır
ve kamerayı yaklaşık bir hafta kullanmazsanız
tamamen boşalır. Bu durumda kamerayı
kullanmadan önce şarj edilebilir bu pili şarj
ettiğinizden emin olun.
Ancak, şarj edilebilir pil şarj edilmemiş olsa dahi
kamerayı kullanabilirsiniz fakat tarih ve saat
gösterilmez.
Dahili şarj edilebilir yedekleme pilini
şarj etme yöntemi
Şarj edilmiş pil takımını kameraya takın ve
kamerayı güç kapalı olarak 24 saat veya daha
fazla bırakın.
Önlemler
Kamerayı aşağıdaki yerlerde
kullanmayın/bırakmayın:
•Aşırı sıcak, soğuk veya nemli yerlerde
Güneşte park edilmiş araba içi gibi yerlerde
kamera gövdesi deforme olup arızalanabilir.
•Doğrudan güneş ışığı altında veya ısıtıcı
yanında
Kamera gövdesinin rengi değişebilir veya
deforme olabilir ve bu da arızalanmasına
neden olabilir.
•Sarsıntı ve titreşimin olduğu yerlerde
•Güçlü manyetik alanların yakınında
•Kumlu ve tozlu yerlerde
Kameraya kum ve toz girmemesine dikkat
edin. Bu kameranın arızalanmasına neden
olabilir ve bazı durumlarda bu arıza
giderilemeyebilir.
Çalışma sıcaklıkları hakkında
Kameranız 0°C 40°C sıcaklıklar arasında
çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bu aralığın
dışındaki aşırı soğuk veya sıcak yerlerde çekim
yapılması önerilmez.
Nem yoğunlaşması hakkında
Kamera doğrudan soğuk veya sıcak bir yerden
getirildiyse nem kameranın içinde veya dışında
yoğunlaşabilir. Nemin yoğunlaşması kameranın
arızalanmasına neden olabilir.
Nem yoğunlaşması olması durumunda
Kamerayı kapatıp nemin buharlaşması için
yaklaşık bir saat bekleyin. Merceğin içinde nem
yoğunlaşmış olarak çekim yapmayı denerseniz
temiz görüntü kaydedemezsiniz.
Taşıma hakkında
Kameranın arızalanmasına veya zarar
görmesine neden olabileceğinden kamera
pantolonunuzun veya eteğinizin arka
cebindeyken sandalyeye veya başka yere
oturmayın.
Temizleme hakkında
LCD ekranı temizleme
Parmak izlerini, tozları, vb. çıkarmak için ekran
yüzeyini LCD temizleme takımıyla (ayrı olarak
satılır) silin.
Merceği temizleme
Parmak izlerini, toz, vb. çıkarmak için merceği
yumuşak bir bezle silin.
Diğerleri
Kamera yüzeyini temizleme
Kamera yüzeyini suyla hafifçe nemlendirilmiş
yumuşak bir bezle silin, sonra yüzeyi kuru bir
bezle kurulayın. Dış yüzeye veya gövdeye zarar
verebileceğinden aşağıdakileri kullanmayın.
•Tiner, benzin, alkol, atılır bezler, böcek
ilaçları, sinek kovucu, güneş önleyici veya
böcek ilaçları, vb. gibi kimyasal maddeler.
•Yukarıdakiler elinize bulaştığında kameraya
dokunmayın.
•Kamerayı uzun süre kauçuk veya plastikle
temasta bırakmayın.
69
Teknik Özellikler
Kamera
Şarj edilebilir pil takımı NPBK1
[Sistem]
Kullanılan pil: Lityumiyon pil
Maksimum çıkış voltajı: DC 4,2 V
Ortalama çıkış voltajı: DC 3,6 V
Maksimum şarj voltajı: DC 4,2 V
Maksimum şarj akımı: 1,4 A
Kapasite:
tipik: 3,4Ws (970mAs)
minimum: 3,3Ws (930mAs)
Görüntü aygıtı: 7,13 mm (1/2,5 türü) CMOS
algılayıcısı
Kameranın toplam piksel sayısı:
Yaklaşık 5 038 000 (2 592 × 1 944) piksel
Kameranın etkin piksel sayısı:
Yaklaşık 5 038 000 (2 592 × 1 944) piksel
(fotoğraflarda), Yaklaşık 2 073 000 piksel
([1920 × 1080 30P] film)
Mercek: F3,6
f = 7,0 mm
35 mm fotoğraf makinesine
dönüştürüldüğünde
Filmler için: 47 mm (16:9)
Fotoğraflar için: 42 mm (4:3)
Pozlama kontrolü: Otomatik pozlama
Dosya biçimi:
Fotoğraflar: JPEG (DCF Sür. 2.0, Exif
Sür. 2.21, MPF Temel) uyumlu
Filmler: MPEG4 AVC/H.264 (.MP4)
Ses: MPEG AAC
Kayıt: Dahili bellek (yaklaşık 26 MB),
“Memory Stick PRO Duo”, SD bellek kartı,
SDHC bellek kartı (Sınıf 4, 6, 10)
[Giriş ve Çıkış bağlayıcıları]
Çoklu kullanımlu terminal (A/V çıkışı (SD/HD
Bileşeni)):
Video çıkışı
Ses çıkışı (mono)
USB jakı: tür A (yerleşik)
USB iletişimi: HiSpeed USB
(USB 2.0 uyumlu)
[LCD ekran]
LCD ekran: 6,1 cm (2,4 türü) TFT sürücü
Toplam nokta sayısı: 230 400 (960 × 240) nokta
[Güç, genel]
Güç: Şarj edilebilir pil takımı NPBK1, 3,6 V
Güç tüketimi: 1,9 W (film görüntü boyutu
[1280 × 720 30P] olduğunda)
Çalışma sıcaklığı: 0 40°C
Depolama sıcaklığı: –20 +60°C
Boyutlar: Yaklaşık 19,0 × 108,0 × 54,0 mm
(G/Y/D, uzantılar hariç)
Ağırlık (NPBK1 pil takımı, bellek kartı dahil):
Yaklaşık 130 g
Mikrofon: Mono
Hoparlör: Mono
70
Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirimde
bulunulmaksızın değiştirilebilir.
Ticari Markalar
•“Memory Stick”,
, “Memory Stick
PRO”,
, “Memory Stick
Duo”,
, “Memory Stick
PRO Duo”,
,
“Memory Stick Micro”, “MagicGate” ve
, Sony Corporation
şirketinin ticari markalarıdır.
•Microsoft, Windows, Windows Vista ve
DirectX, Microsoft Corporation şirketinin
ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları
veya kayıtlı ticari markalarıdır.
•Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac ve eMac, Apple Inc
şirketinin ticari markaları veya kayıtlı ticari
markalarıdır.
•Intel, ve Pentium, Intel Corporation şirketinin
ticari markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır.
•360 Video, Sony Corporation şirketinin ticari
markasıdır.
•SDHC logosu bir ticari markadır.
•MultiMediaCard, MultiMediaCard
Association şirketinin ticari markasıdır.
Bu kılavuzda kullanılan sistem ve ürün adlarına
ek olarak genelde ticari markalar veya kayıtlı
ticari markalar ilgili geliştiricilerin veya
üreticilere aittir. Ancak, her seferinde bu
kılavuzda ™ veya ® işareti kullanılmamıştır.
İndeks
İndeks
Sayısallar ve
Semboller
E
O
Ekran
ON/OFF düğmesi ........ 10, 21
360 Video görüntüleri......... 53
Gösterge ..................... 12
OP kilidi göstergesi .............24
4:3 TV ............................... 55
LCD Arka Işığı ........... 48
Otomatikzamanlayıcı ........26
Oynatmada zum .................28
A
G
A/V bağlantı kablosu .......... 55
Geniş TV........................... 55
P
A/V OUT jakı .................... 55
Görüntüleme..................... 43
PAL ...................................49
Ana Ayarlar........................ 48
Görüntüleri izleme ............ 27
Parçaları tanımlama ...........10
Ayna modu ........................ 26
Gösterge............................ 12
Pil ......................................68
B
H
PMB ..................................38
Bağlama
Hafıza Kartı Aracı ............. 50
4:3 TV......................... 55
S
Saat Ayarları.......................52
Bilgisayar .................... 33
İ
Ses düzeyi ..........................27
Geniş TV .................... 55
İndeks ekranı..................... 27
Sesli Uyarı..........................48
Yüksek tanımlı TV....... 56
İşletim Sistemi................... 31
Sil ......................................43
Bellek kartı ..........................2
Sıfırlama ............................48
Biçimlendir ................. 50, 51
K
Bilgisayar ........................... 31
Kamerayı tutma şekli ........... 6
Sorun Giderme ..................58
Görüntüleri alma ........ 33
Kopyala............................. 50
SteadyShot.........................42
Slayt gösterisi .....................43
Koru ................................. 44
C
Kurulum ........................... 45
CDROM.......................... 31
Ş
Şarj edilebilir pil ........... 15, 70
L
Ç
Language Setting ............... 48
T
Çekim ............................... 40
LCD Arka Işığı .................. 48
Tarih ..................................52
Film............................ 24
LUN Ayarları .................... 49
Titrek Işık Giderme ............47
M
U
Macintosh bilgisayar .......... 31
Uyarı göstergeleri ve
mesajları......................64
Fotoğraf ...................... 24
Çekim Ayarı....................... 47
D
Döndür.............................. 44
Menü
V
Çekim......................... 40
VGA...................................40
Görüntüleme .............. 43
Video Çıkışı .......................49
İndeks
Dahili Bellek Aracı ............ 51
“Memory Stick PRO
Duo” .......................... 66
Öğeler......................... 30
W
N
Windows bilgisayarı ............31
NTSC ............................... 49
71
İndeks
Y
Yazılım .............................. 38
Yükle ................................. 38
Yüksek tanımlı TV ............. 56
Yüz Algılama ..................... 42
Z
Zum .................................. 26
72
İndeks
Lisans hakkında notlar
BU ÜRÜN, TÜKETİCİNİN KİŞİSEL VE
TİCARİ OLMAYAN KULLANIMINA
YÖNELİK OLARAK ŞU AMAÇLARLA AVC
PATENT PORTFÖY LİSANSIYLA LİSANS
KORUMASINA ALINMIŞTIR:
(i) AVC STANDARDINA UYGUN OLARAK
VİDEO ( “AVC VIDEO”) ŞİFRELEMESİ
VE/VEYA
(ii) KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN BİR
ETKİNLİKTE BULUNAN TÜKETİCİ
TARAFINDAN ŞİFRELENMİŞ VE AVC
VİDEOSU SAĞLAMA LİSANSI BULUNAN
BİR VİDEO SAĞLAYICISINDAN ELDE
EDİLMİŞ AVC VİDEOSUNUN
ŞİFRESİNİN ÇÖZÜLMESİ. BAŞKA
HİÇBİR KULLANIMA YÖNELİK LİSANS
VERİLMEZ VEYA VERİLMESİ İMA
EDİLMEZ. MPEG LA, L.L.C’DEN DAHA
FAZLA BİLGİ ELDE EDİLEBİLİR. BKZ.
<HTTP://MPEGLA.COM>
İndeks
73
Bu ürün hakkındaki ek bilgiler ve sık sorulan
sorulara verilen yanıtlar, Müşteri Destek Web
Sitesi’nde bulunabilir.
Download PDF

advertising