Sony | BDV-EF200 | Sony BDV-EF200 BDV-EF200 Affordable 2.1ch 3D Blu-ray Disc™/DVD home cinema Kullanım Talimatları

4-265-166-11(1) (TR)
Blu-ray Disc/DVD
Ev Sinema Sistemi
Kullanım Talimatları
BDV-EF200
UYARI
Cihazı, kitaplık veya gömme dolap
gibi kapalı bir ortama kurmayın.
Yangın tehlikesini önlemek için
cihazın havalandırma deliklerini
gazete, masa örtüsü, perde vb.
nesnelerle örtmeyin. Cihazın
üzerine yanan mum gibi çıplak
alev kaynakları koymayın.
Yangın ve elektrik çarpması
tehlikesini önlemek için bu cihazı
su damlalarına veya sıçramalarına
maruz bırakmayın ve cihazın
üzerine vazo gibi içi sıvı dolu
eşya koymayın.
Pilleri veya pil takılı cihazı güneş
ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısı
kaynaklarına maruz bırakmayın.
Yaralanmaları önlemek için, bu
cihazın zemine/duvara kurulum
talimatlarına uygun olarak sağlam
bir şekilde sabitlenmesi gerekir.
Yalnızca kapalı alanlarda kullanın.
DİKKAT
Bu ürünle beraber optik cihazların
kullanılması, gözlerinizin maruz
kalacağı tehlikeyi artırır. Blu-ray
Disc / DVD Ev Sinema Sistemi
ürününde kullanılan lazer ışını
gözlere zararlı olduğundan kabini
sökmeyi denemeyin.
Servis için sadece yetkili personele
başvurun.
Bu cihaz bir SINIF 3R LAZER
ürünü olarak sınıflandırılmıştır.
Lazerden koruyucu muhafaza
açıldığında görülebilir ve
görünmeyen lazer ışınları yayılır.
Bu nedenle, gözlerinizin doğrudan
ışına maruz kalmamasını sağlayın.
2TR
Bu uyarı, gövdenin içerisinde
lazerden koruyucu muhafazanın
üzerinde yer almaktadır.
Bu cihaz bir SINIF 1 LAZER ürünü
olarak sınıflandırılmıştır. Bu uyarı,
cihazın arka tarafında, dış kısmında
yer almaktadır.
Eski Elektrikli ve
Elektronik
Cihazların
Bertaraf
Edilmesi (Ayrı
toplama
sistemleri olan Avrupa
Birliği ve diğer Avrupa
ülkelerinde geçerlidir)
Ürün veya ürün ambalajı üzerinde
bulunan bu sembol, bu ürünün
evsel atık olarak işlem görmemesi
gerektiğini belirtmektedir. Bunun
yerine ürün, elektrikli ve elektronik
cihazların geri dönüşümü amacıyla
belirlenmiş uygun toplama
noktalarına teslim edilmelidir.
Bu ürünün doğru şekilde bertaraf
edilmesini sağlayarak, yanlış atık
işlemine tabi tutulmasıyla
oluşabilecek, çevre ve insan sağlığı
için olası olumsuz sonuçları
önlemeye yardımcı olursunuz.
Malzemelerin geri dönüştürülmesi
doğal kaynakların korunmasına
yardımcı olmaktadır. Bu ürünün
geri dönüştürülmesiyle ilgili daha
ayrıntılı bilgi edinmek için
belediyenize, evsel atıkları toplama
hizmeti veren kuruma veya ürünü
satın almış olduğunuz mağazaya
başvurabilirsiniz.
Atık pillerin
bertaraf
edilmesi (ayrı
toplama
sistemleri olan
Avrupa Birliği
ve diğer Avrupa
ülkelerinde geçerlidir)
Pil veya ambalajının üzerindeki
bu sembol, bu ürünle birlikte
verilen pilin evsel atık olarak
işlem görmemesi gerektiğini
belirtir.
Bazı pillerde bu sembol bir
kimyasal sembolle birlikte
kullanılabilir. Pil %0,0005’in
üzerinde cıva veya %0,004’ün
üzerinde kurşun içeriyorsa, cıvanın
(Hg) veya kurşunun (Pb) kimyasal
sembollerine de yer verilir.
Bu pillerin doğru şekilde bertaraf
edilmesini sağlayarak, pilin yanlış
atık işlemine tabi tutulmasıyla
oluşabilecek, çevre ve insan sağlığı
için olası olumsuz sonuçları
önlemeye yardımcı olursunuz.
Malzemelerin geri dönüştürülmesi
doğal kaynakların korunmasına
yardımcı olmaktadır.
Güvenlik, performans veya veri
bütünlüğü nedeniyle entegre bir
pile kesintisiz bağlı olması gereken
ürünlerde, pil yalnızca yetkili servis
personeli tarafından
değiştirilmelidir.
Pillerin gerektiği gibi bir işlemden
geçirilmesini sağlamak için,
kullanım ömrü sona erdiğinde
ürünü, elektrikli ve elektronik
cihazların geri dönüşümü amacıyla
belirlenmiş uygun toplama
noktasına teslim edin.
Tüm diğer piller için, pilin üründen
güvenli şekilde nasıl çıkarılacağını
açıklayan bölüme bakın. Pili, atık
pillerin geri dönüşümü için
belirlenmiş uygun toplama
noktasına teslim edin.
Bu ürünün veya pilin geri
dönüştürülmesiyle ilgili daha
ayrıntılı bilgi edinmek için
belediyenize, evsel atıkları toplama
hizmeti veren kuruma veya ürünü
satın almış olduğunuz mağazaya
başvurabilirsiniz.
Müşteriler için bilgi: Aşağıdaki
bilgiler, yalnızca AB direktiflerinin
uygulandığı ülkelerde satılan
ürünler için geçerlidir.
Bu ürünün üreticisi, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonya adresinde bulunan
Sony Corporation şirketidir.
EMC ve ürün güvenliği Yetkili
Temsilcisi, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Almanya
adresinde bulunan Sony
Deutschland GmbH şirketidir.
Servis veya garantiyle ilgili konular
hakkında, lütfen ayrı olarak verilen
servis veya garanti belgelerindeki
adreslere başvurun.
Önlemler
Bu cihaz test edilmiş ve 3 metreden
kısa bir bağlantı kablosu
kullanıldığında EMC Direktifinde
belirtilen sınırlara uygun olduğu
tespit edilmiştir. (Yalnızca Avrupa
ve Rusya'daki modeller)
Güç kaynakları hakkında
• Cihaz kapalı olsa bile, fişi AC
prizden çıkarılmadığı sürece
cihazın şehir şebekesiyle
bağlantısı kesilmez.
• Cihazın şehir şebekesi
bağlantısını kesmek için ana fiş
kullanıldığından, cihazı kolay
erişebileceğiniz bir AC prize
bağlayın. Cihazda bir anormallik
tespit etmeniz durumunda, ana
fişi hemen AC prizden çıkarın.
3B video görüntülerini
izleme hakkında
Bazı kişiler, 3B video görüntülerini
izlerken rahatsızlık (göz
yorgunluğu, yorgunluk veya
bulantı gibi) hissedebilirler. Sony,
tüm izleyicilerin 3B video
görüntülerini seyrederken düzenli
aralıklarla mola vermesini
önermektedir. Verilmesi gereken
molaların süresi veya sıklığı kişiden
kişiye farklılık gösterir. Sizin için en
iyi olanı kendiniz belirlemelisiniz.
Herhangi bir rahatsızlık
hissederseniz, rahatsızlığınız
geçene kadar 3B video
görüntülerini izlemeye ara
vermelisiniz. Gerekli olduğuna
inanıyorsanız bir doktora
başvurun. Ayrıca, (i) ürünle birlikte
kullandığınız diğer cihazların
kullanım kılavuzunu ve/veya uyarı
mesajlarını ya da bu üründe
oynatılan Blu-ray Disc içeriğini
inceleyebilir ve (ii) web sitemizi
(http://esupport.sony.com/) ziyaret
ederek en son bilgileri
edinebilirsiniz. Küçük çocukların
(özellikle altı yaşın altında
olanların) görme yetileri gelişim
sürecini tamamlamamıştır. Küçük
çocuklarınızın 3B video
görüntülerini izlemelerine izin
vermeden önce doktorunuza (bir
çocuk doktoru veya göz doktoruna)
danışın.
Yetişkinler, yukarıda sıralanan
önerilere uymalarını sağlamak
amacıyla küçük çocukları gözetim
altında tutmalıdır.
Kopya Koruması
Hem Blu-ray Disc™ hem de DVD
ortamlarında gelişmiş içerik
koruma sistemlerinin kullanıldığını
unutmayın. AACS (Advanced
Access Content System - Gelişmiş
İçerik Erişim Sistemi) ve CSS
(Content Scramble System - İçerik
Karıştırma Sistemi) olarak
adlandırılan bu sistemler, içerik
oynatma, analog çıkış ve benzer
diğer özelliklerle ilgili bazı
kısıtlamalar içerebilir. AACS
yönetim kurulu, kısıtlama
kurallarını ürün satın alındıktan
sonra yenileyebileceğinden veya
değiştirebileceğinden, bu ürünün
kullanımı ve getirilen kısıtlamalar
satın alma tarihine bağlı olarak
farklılık gösterebilir.
Telif Hakları ve Ticari
Markalar
• Bu sistem Dolby* Digital ve
DTS** Digital Surround System
ile donatılmıştır.
* Dolby Laboratories
lisansıyla üretilmiştir.
Dolby ve çift D sembolü
Dolby Laboratories
kuruluşunun ticari
markalarıdır.
** Aşağıda sıralanan ABD
Patent numaraları altında
lisanslı olarak üretilmiştir:
5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762;
6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 ile
ABD'de ve uluslararası
olarak verilmiş ve
beklemede olan diğer
patentler. DTS, DTS-HD ve
Sembol tescilli ticari
markalar olup, DTS-HD
Master Audio ile DTS
logoları DTS, Inc. şirketinin
ticari markalarıdır. Ürün
yazılım içermektedir.
© DTS, Inc. Tüm Hakları
Saklıdır.
• Bu sistemde High-Definition
Multimedia Interface (HDMITM)
teknolojisi bulunmaktadır.
HDMI, HDMI logosu ve HighDefinition Multimedia Interface,
HDMI Licensing LLC
kuruluşunun Amerika Birleşik
Devletleri ve diğer ülkelerdeki
ticari markaları veya tescilli
ticari markalarıdır.
• Java, Oracle'ın ve/veya bağlı
şirketlerinin ticari markasıdır.
• “BD-LIVE” ve “BONUSVIEW”,
Blu-ray Disc Association
kuruluşunun ticari markalarıdır.
• “Blu-ray Disc” bir ticari markadır.
• “Blu-ray Disc”, “DVD+RW”,
“DVD-RW”, “DVD+R”,
“DVD-R”, “DVD VIDEO” ve
“CD” logoları ticari markadır.
• “Blu-ray 3D” ve “Blu-ray 3D”
logosu Blu-ray Disc Association
kuruluşunun ticari markalarıdır.
• “BRAVIA” Sony Corporation
şirketinin ticari markasıdır.
• “AVCHD” ve “AVCHD” logosu
Panasonic Corporation ve
Sony Corporation şirketlerinin
ticari markalarıdır.
• , “XMB” ve “xross media bar”
Sony Corporation
ile Sony Computer
Entertainment Inc. şirketlerinin
ticari markalarıdır.
3TR
• “PLAYSTATION” Sony Computer
Entertainment Inc. şirketinin ticari
markasıdır.
• Wi-Fi CERTIFIEDTM Logosu,
Wi-Fi Alliance'a ait bir onay
işaretidir.
• Wi-Fi Protected SetupTM İşareti,
Wi-Fi Alliance'a ait bir işarettir.
• “Wi-Fi CERTIFIEDTM” ve
“Wi-Fi Protected SetupTM” Wi-Fi
Alliance'ın ticari markalarıdır.
• “PhotoTV HD” ve “PhotoTV
HD” logosu Sony Corporation
şirketinin ticari markalarıdır.
• MPEG Layer-3 ses kodlama
teknolojisinin ve patentlerin
lisansı Fraunhofer IIS ve
Thomson'dan alınmıştır.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano ve iPod, Apple Inc.
şirketinin ABD ve diğer ülkelerde
tescil edilmiş ticari markalarıdır.
• “Made for iPod” ve “Made for
iPhone” ifadeleri bir elektronik
aksesuarın özellikle iPod veya
iPhone'a bağlanmak üzere
tasarlandığını ve aksesuarın
Apple performans standartlarını
karşılayacağının geliştirici
tarafından onaylandığı anlamına
gelir.
Apple, bu cihazın çalışmasından
veya güvenlik ve düzenleme
standartlarına uyumluluğundan
sorumlu değildir. Bu aksesuarın
iPod veya iPhone ile birlikte
kullanılması kablosuz bağlantı
performansını etkileyebilir.
• Windows Media, Microsoft
Corporation'ın Amerika Birleşik
Devletleri ve/veya diğer
ülkelerdeki tescilli ticari markası
veya ticari markasıdır.
Bu ürün, Microsoft'un belirli fikri
mülkiyet haklarına tabi teknoloji
içermektedir. Bu teknolojinin,
Microsoft'tan ilgili lisanslar
alınmadan bu ürün dışında
kullanılması veya dağıtılması
yasaktır.
4TR
İçerik sahipleri, telif hakkıyla
korunan içerik dahil olmak üzere
fikri mülkiyetlerini korumak için
Microsoft PlayReady™ içerik
erişim teknolojisini
kullanmaktadır. Bu cihaz,
PlayReady korumalı içeriğe ve/
veya WMDRM korumalı içeriğe
erişim için PlayReady
teknolojisini kullanmaktadır.
Cihaz, içerik kullanımına ilişkin
kısıtlamaları gerektiği gibi
uygulanmasını sağlayamazsa,
içerik sahipleri Microsoft'tan
cihazın PlayReady korumalı
içerikleri kullanma yetkisini iptal
etmesini talep edebilirler. İptal
işlemi, korunmayan içeriği veya
başka içerik erişim teknolojileri
tarafından korunan içeriği
etkilemez. İçerik sahipleri,
sağladıkları içeriğe erişmeniz için
PlayReady yazılımının sürümünü
yükseltmenizi isteyebilir. Sürüm
yükseltme işlemini reddederseniz,
sürüm yükseltme gerektiren
içeriğe erişemezsiniz.
• Tüm diğer ticari markalar ilgili
sahiplerine aittir.
• Diğer sistem ve ürün adları,
genellikle üreticilerin ticari
markaları veya tescilli ticari
markalarıdır. ™ ve ® işaretleri bu
belgede kullanılmamaktadır.
Bu Kullanım
Talimatları
Hakkında
• Bu Kullanım Talimatları
belgesinde bulunan
talimatlar uzaktan kumanda
üzerindeki kontrol işlevlerini
açıklamaktadır. Uzaktan
kumandadakilerle aynı veya
benzer ada sahip olmaları
durumunda birim üzerinde
bulunan kontrolleri de
kullanabilirsiniz.
• Bu kılavuzda “disk” kelimesi,
metin veya resimlerle aksi
belirtilmediği sürece genel
olarak BD, DVD, Super
Audio CD veya CD'ler için
kullanılmaktadır.
• Bazı resimler kavramsal
çizimler olarak sunulmuştur
ve gerçek ürünlerden
farklı olabilir.
• TV ekranında görüntülenen
öğeler, bölgeye bağlı olarak
değişiklik gösterebilir.
• Varsayılan ayarın
altı çizilidir.
İçindekiler
Bu Kullanım Talimatları Hakkında ......... 4
Ambalajın Açılması.................................... 6
Parça ve Kumanda Dizini.......................... 7
Başlarken
Adım 1: Sistemin Kurulumu............. 12
Adım 2: Sistemin Bağlantılarının
Yapılması .................................... 13
Adım 3: Ağ Bağlantısı....................... 19
Adım 4: Kolay Kurulum İşlemi ......... 21
Adım 5: Kaynağın Seçilmesi ............ 22
Adım 6: Surround Ses Dinleme ....... 23
Oynatma
Disk Oynatma ........................................... 25
USB Cihazından Oynatma ...................... 26
iPod/iPhone Kullanımı............................ 27
Ağ üzerinden oynatma ............................ 29
Kullanılabilir Seçenekler.......................... 29
Ses Ayarı
Kaynağa Uygun Efektin Seçilmesi ......... 32
Ses Biçiminin, Çok Dilli Parçaların
veya Kanalın Seçilmesi...................... 32
Multipleks Yayın Sesi Dinleme............... 33
Radyo
Ayarlar ve Düzenlemeler
Kurulum Ekranının Kullanılması .......... 45
[Network Update] (Ağ Güncelleme)..... 45
[Screen Settings] (Ekran Ayarları)......... 46
[Audio Settings] (Ses Ayarları)............... 47
[BD/DVD Viewing Settings] (BD/
DVD Görüntüleme Ayarları) .......... 48
[Parental Control Settings] (Ebeveyn
Denetimi Ayarları) ............................ 48
[Music Settings] (Müzik Ayarları)......... 49
[System Settings] (Sistem Ayarları) ....... 49
[Network Settings] (Ağ Ayarları)........... 50
[Easy Setup] (Kolay Kurulum) ............... 50
[Resetting] (Sıfırlama) ............................. 50
Ek Bilgiler
Önlemler.................................................... 51
Diskler ile ilgili notlar .............................. 52
Sorun Giderme ......................................... 53
Oynatılabilir Diskler ................................ 58
Oynatılabilir Dosya Türleri..................... 59
Desteklenen Ses Biçimleri ....................... 60
Teknik Özellikler...................................... 61
Dil Kodu Listesi ........................................ 62
Dizin........................................................... 63
Radyo Dinleme ......................................... 34
Radyo Veri Sisteminin (RDS)
kullanılması ........................................ 35
Diğer İşlemler
“BRAVIA” Sync için Control for HDMI
İşlevinin Kullanılması ....................... 36
Hoparlörlerin Ayarlanması..................... 37
Uyku Zamanlayıcısının kullanılması..... 38
Birimdeki Düğmelerin Devre
Dışı Bırakılması.................................. 38
TV'nizin Ürünle Birlikte Verilen Uzaktan
Kumandadan Kontrol Edilmesi....... 38
Ön Panel Ekranının Parlaklığının
Değiştirilmesi ..................................... 39
Bekleme Modunda Güç Tasarrufu......... 39
Web Sitelerinde Gezinme........................ 39
Ağın Ayarlanması..................................... 41
5TR
Ambalajın Açılması
• Ön hoparlörler (2)
• FM kablolu anten (1)
• iPod/iPhone için Bağlantı
İstasyonu (TDM-iP30) (1)
veya
• Video kablosu (1)
• USB kablosu (1)
• Subwoofer (1)
• Uzaktan kumanda (1)
• R6 (AA boy) piller (2)
• Kullanım Talimatları
• Hızlı Kurulum Kılavuzu
• Hoparlör Kurulum
Kılavuzu
• Yazılım Lisans Bilgisi
Uzaktan kumandanın hazırlanması
Pillerin üzerindeki 3 ve # uçların pil yuvasının içindeki işaretlere uygun olmasına dikkat ederek,
iki adet R6 (AA boy) pili (ürünle birlikte verilir) yuvaya yerleştirin.
6TR
Parça ve Kumanda Dizini
Daha fazla bilgi edinmek için parantez içinde belirtilen sayfalara bakın.
Ön panel
FUNCTION
VOLUME
A Disk tepsisi (sayfa 25)
x (durdurma)
B Uzaktan kumanda sensörü
Oynatma işlemini durdurur ve durma
noktasını hafızaya alır (sürdürme noktası).
Bir başlık/parça için oynatma işlemini
sürdürme noktası, oynatmış olduğunuz
son nokta veya bir resim klasöründeki
son resimdir.
C Ön panel ekranı
D
(USB) bağlantı yuvası (sayfa 26)
Bir USB cihazını bağlamak için kullanılır.
E Oynatma işlemi düğmeleri
Z (açma/kapama) (sayfa 25)
FUNCTION
Disk tepsisini açar veya kapatır.
Oynatma kaynağını seçer.
N (oynatma)
VOLUME +/–
Oynatma işlemini başlatır veya yeniden
başlatır (oynatma işlemini sürdürür).
JPEG resim dosyaları içeren bir disk
takıldığında bir slayt gösterisi oynatır.
Sistemin ses düzeyini ayarlar.
F "/1 (açık/beklemede)
Birimi açar veya bekleme moduna geçirir.
7TR
Ön panel ekranı
Ön panel ekranındaki göstergeler hakkında
A Sistemin oynatma durumunu gösterir.
E Ses kapatma işlevi açık olduğunda yanar.
B Tekrar oynatma etkinleştirildiğinde
yanar.
F Sistem durumuyla ilgili radyo frekansı
gibi bilgileri görüntüler.
C Stereo ses alındığında yanar.
(Yalnızca radyo)
G HDMI (OUT) jakından 720p/1080i/1080p
video sinyali alındığında yanar.
D HDMI (OUT) jakı, HDMI veya DVI (Digital
Visual Interface) girişi olan HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection) uyumlu bir cihaza düzgün
şekilde takıldığında yanar.
8TR
Arka panel
ONLY FOR SS-TSB105
ONLY FOR
SS-WSB103
DIGITAL IN
OPTICAL
L
ANTENNA
OUT
ARC
IN 1
AUDIO IN
IN 2
R
FRONT R
FRONT L
SUBWOOFER
SPEAKERS
VIDEO OUT
LAN (100)
TV
FM
COAXIAL
75
AUDIO
A SPEAKERS jakları (sayfa 13)
F LAN (100) terminali (sayfa 19)
B
G HDMI (IN 2) jakı (sayfa 16)
(USB) bağlantı yuvası (sayfa 26)
C AUDIO (AUDIO IN L/R) jakları (sayfa 16)
H HDMI (IN 1) jakı (sayfa 16)
D ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω) jakı
(sayfa 18)
I HDMI (OUT) jakı (sayfa 14)
J VIDEO OUT jakı (sayfa 14)
E TV (DIGITAL IN OPTICAL) jakı (sayfa 14)
9TR
B Sayı düğmeleri (sayfa 35, 38)
Uzaktan kumanda
Başlık/bölüm numaralarını, kayıtlı istasyon
numarasını vb. girmek için kullanılır.
(ses) (sayfa 32, 33)
SPEAKERS
TV AUDIO
TV
1
Ses biçimini/parçayı seçer.
2
Bir BD-ROM/DVD VIDEO'da birden fazla
dilde alt yazı kayıtlıysa, alt yazı dilini
seçmek için kullanılır.
(alt yazı) (sayfa 48)
BRAVIA Sync
DIMMER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SLEEP
9
FUNCTION
C Renkli düğmeler (kırmızı/yeşil/sarı/mavi)
0
3
POP UP/ MENU
TOP MENU
4
RETURN
OPTIONS
SOUND MODE
SOUND MODE
HOME
8
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
5
D TOP MENU
BD veya DVD'lerin Üst Menüsünü açar
veya kapatır.
POP UP/MENU
BD-ROM Açılır Menüsünü veya DVD
menüsünü açar veya kapatır.
6
DISPLAY
TV
TV
Bazı BD menülerindeki öğeleri seçmek için
kullanılan kısayol tuşları (BD'lerdeki Java
etkileşimli işlemler için de kullanılabilir).
7
OPTIONS (sayfa 23, 29, 39)
TV ekranında veya ön panel ekranında
seçenekler menüsünü görüntüler. (Konum,
seçilen işleve göre farklılık gösterir.)
RETURN
Önceki ekrana döner.
5 sayısında,
, 2 + ve N düğmelerinde
nokta şeklinde bir çıkıntı bulunur. Uzaktan
kumandayı kullanırken bu nokta şeklindeki
çıkıntıyı referans alabilirsiniz.
•
: TV işlemleri için
(Ayrıntılı bilgi için “TV'nizin Ürünle Birlikte
Verilen Uzaktan Kumandadan Kontrol
Edilmesi” (sayfa 38) bölümüne bakın.)
A Z (açma/kapama)
Disk tepsisini açar veya kapatır.
SPEAKERS TVyAUDIO
TV sesinin, sistem hoparlörlerinden mi
yoksa TV hoparlörlerinden mi alınacağını
belirler. Bu işlev yalnızca [Control for
HDMI] (HDMI Kontrolü) seçeneğini
[On] (Açık) olarak ayarladığınızda çalışır
(sayfa 49).
TV "/1 (açma/bekleme) (sayfa 38)
TV'yi açar veya bekleme moduna geçirir.
"/1 (açma/bekleme) (sayfa 21, 34)
Sistemi açar veya bekleme moduna geçirir.
10TR
C/X/x/c
Vurguyu görüntülenen öğeye taşır.
(giriş)
Seçilen öğeyi girmek için kullanılır.
E SOUND MODE +/– (sayfa 32)
Ses modunu seçer.
HOME (sayfa 21, 34, 37, 39, 41, 45)
Sistemin ana menüsüne girmek veya
ana menüden çıkmak için kullanılır.
F Oynatma işlemi düğmeleri
“Oynatma” (sayfa 25) bölümüne bakın.
./> (önceki/sonraki)
Önceki/sonraki bölüme, parçaya veya
dosyaya gitmek için kullanılır.
(tekrar oynat/ilerle)
Mevcut sahneleri 10 saniye süreyle tekrar
oynatır./Mevcut sahneleri 15 saniye süreyle
kısaca ileri alır.
m/M (hızlı/yavaş/kareyi dondur)
Oynatma sırasında diski hızlı geri/ileri
alır. Düğmeye her bastığınızda, arama
hızı değişir.
Duraklatma modunda bir saniyeden uzun
süreyle basıldığında ağır çekim oynatma
işlevini etkinleştirir. Duraklatma modunda
basıldığında, her defasında tek bir
kare oynatır.
Blu-ray 3D Disklerde ağır çekim ve tek kare
oynatma işlevi kullanılamaz.
TV t (TV girişi)
TV giriş kaynağını TV ile diğer giriş
kaynakları arasında değiştirir.
H DISPLAY (sayfa 25, 29, 39)
Oynatma ve web'de gezinme bilgilerini TV
ekranında görüntüler.
Kayıtlı radyo istasyonu, frekans gibi
bilgileri ön panel ekranında görüntüler.
Bu işlev “BD/DVD” dışında bir seçenek
olarak ayarlandığında, akış bilgisini/kod
çözme durumunu ön panel ekranında
görüntüler. Sistem “HDMI1”, “HDMI2”
veya “TV” işlevine geçirildiğinde, akış
bilgisi/kod çözme durumu yalnızca bir
dijital sinyal alındığında gösterilir.
Akış bilgisi/kod çözme durumu, akışa
veya kodu çözülen öğeye bağlı olarak
görüntülenmeyebilir.
I DIMMER (sayfa 39)
Ön panel ekranının parlaklığını değiştirir.
N (oynatma)
SLEEP (sayfa 38)
Oynatma işlemini başlatır veya yeniden
başlatır (oynatma işlemini sürdürür).
Sistem açık olduğunda ve “BD/DVD” işlevi
ayarlandığında, Tek Dokunuşla Oynatma
(sayfa 36) özelliğini etkinleştirir.
Uyku zamanlayıcısını ayarlar.
X (duraklatma)
Oynatma işlemini duraklatır veya yeniden
başlatır.
FUNCTION (sayfa 22, 34)
Oynatma kaynağını seçer.
(sık kullanılanlar)
Sık Kullanılanlar Listesine eklenen İnternet
içeriklerini görüntüler. 18 adet sık
kullanılan İnternet içeriği ekleyebilirsiniz.
x (durdurma)
Oynatma işlemini durdurur ve durma
noktasını hafızaya alır (sürdürme noktası).
Bir başlık/parça için oynatma işlemini
sürdürme noktası, oynatmış olduğunuz
son nokta veya bir resim klasöründeki
son resimdir.
Radyoyu kullanma düğmeleri
“Radyo” (sayfa 34) bölümüne bakın.
PRESET +/–
TUNING +/–
G
(ses kapatma)
Sesi geçici olarak kapatır.
2 (ses düzeyi) +/– (sayfa 34)
Ses düzeyini ayarlar.
TV 2 (ses düzeyi) +/–
TV ses düzeyini ayarlar.
11TR
Başlarken
Başlarken
Adım 1: Sistemin Kurulumu
Sistemin konumlandırılması
Sistemi, aşağıdaki resme bakarak kurun.
A
B
C
A Ön hoparlör (L (sol))
B Ön hoparlör (R (sağ))
C Subwoofer
D Birim
D
Not
• Yüzeyin lekelenmesine ya da renginin bozulmasına neden olabileceklerinden, hoparlörleri ve/veya hoparlörlerin
takılı olduğu ayakları özel işleme tabi tutulmuş (balmumu kaplama, yağlama, cilalama vb.) yüzeylere yerleştirirken
dikkatli olun.
• Hoparlöre yaslanmayın veya asılmayın; düşmesine yol açabilirsiniz.
İpucu
• Hoparlörleri duvara monte edebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi edinmek için, ürünle birlikte verilen “Hoparlör Kurulum
Kılavuzu”na bakın.
12TR
Adım 2: Sistemin Bağlantılarının Yapılması
Not
• Ses düzeyi kumandası bulunan başka bir bileşen bağladığınızda, diğer bileşenlerin ses düzeyini, sesin
bozulmayacağı bir noktaya düşürün.
Hoparlörlerin bağlanması
Hoparlör kablolarını birime bağlamak için
Hoparlör kablolarını, birimin SPEAKERS jaklarının rengiyle eşleşecek şekilde takın.
Birime bağlarken, konektörü tık sesi gelene kadar yerine itin.
Beyaz
(Ön sol
hoparlör (L))
Kırmızı
(Ön sağ
hoparlör (R))
Mor
(Subwoofer)
Birimin arka paneli
ONLY FOR SS-TSB105
FRONT R
FRONT L
ONLY FOR
SS-WSB103
SUBWOOFER
SPEAKERS
13TR
Başlarken
Sistemin bağlantılarını yapmak için, aşağıdaki sayfalarda verilen bilgileri okuyun.
Diğer tüm bağlantılar yapılana kadar, birimin AC güç kablosunu (şebeke kablosu) prize (şehir şebekesi)
takmayın.
Başlarken
TV'nin bağlanması
Sistemin verdiği görüntüyü televizyonunuzda izlemek ve TV sesini sistem hoparlörlerinden dinlemek
için sistemi televizyonunuza bağlayın.
Televizyonunuzdaki jaklara ve işlevlere göre bağlantı yöntemini seçin.
• Televizyonunuzda “ARC*” olarak işaretlenmiş bir HDMI jakı varsa: A Bağlantısı
• Televizyonunuzda bir HDMI jakı varsa: A ve C Bağlantıları
• Televizyonunuzda HDMI jakları yoksa: B ve C Bağlantıları
Ses bağlantısı
Video bağlantıları
A
B
C
HDMI kablo
(ürünle birlikte
verilmez)
Video kablosu
(ürünle birlikte
verilmez)
Dijital optik kablo
(ürünle birlikte
verilmez)
Görüntü kalitesi
TV
HDMI IN
VIDEO IN
DIGITAL OUT
OPTICAL
Sarı
Sinyal akışı
: Video sinyali
: Ses sinyali
A
veya
B
C
**
Sarı
Birimin arka paneli
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
VIDEO OUT
ARC
IN 1
IN 2
TV
* Audio Return Channel. Ayrıntılı bilgi için “Audio Return Channel hakkında” (sayfa 15) bölümüne bakın.
** Yalnızca TV'nizin Audio Return Channel işleviyle uyumlu olması durumunda kullanılabilir.
14TR
A HDMI kablo bağlantısı
Audio Return Channel hakkında
Televizyonunuz Audio Return Channel işleviyle uyumluysa, HDMI kablo bağlantısı TV'den dijital
ses sinyali de gönderir. TV sesini dinlemek için ayrı bir ses bağlantısı yapmanız gerekmez.
Audio Return Channel işlevini ayarlamak için, [Audio Return Channel] (Ses Dönüş Kanalı)
bölümüne bakın (sayfa 49).
B Video kablosu bağlantısı
Televizyonunuzda HDMI jakı yoksa bu bağlantıyı yapın.
C Dijital optik kablo bağlantısı
Bu bağlantı, sisteme televizyondan bir ses sinyali gönderir. TV sesini sistem yoluyla dinlemek için
bu bağlantıyı yapın. Bu bağlantıyla, sistem Dolby Digital multipleks yayın sinyali alır; bu şekilde
multipleks yayın sesini dinleyebilirsiniz.
Not
• “TV” işlevini (sayfa 22) seçerek TV sesini dinleyebilirsiniz.
• Televizyonunuzda dijital optik çıkış jakı yoksa, TV sesini sistemden dinlemek için birim ile televizyon arasındaki
bağlantıyı bir ses kablosuyla kurabilirsiniz. Bağlantılarla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için “Diğer bileşenlerin
bağlanması” (sayfa 16) bölümüne bakın.
15TR
Başlarken
Televizyonunuzda HDMI jakı varsa, birimi televizyonunuza HDMI kablo ile bağlayın. Bu, görüntü
kalitesinin diğer bağlantı türlerine göre daha iyi olmasını sağlar.
Bir HDMI kabloyla bağlantı yaparken, Kolay Kurulum (sayfa 21) işlemi sırasında çıkış sinyalinin tipini
seçmeniz gerekir.
Diğer HDMI ayarları için, “[HDMI Settings] (HDMI Ayarları)” (sayfa 49) bölümüne bakın.
Başlarken
Diğer bileşenlerin bağlanması
Sisteme bağlamak istediğiniz bileşenin HDMI (OUT) jakı varsa
HDMI (OUT) jakı bulunan set üstü kutu/dijital uydu alıcısı veya PLAYSTATION®3 gibi bir bileşeni
HDMI kabloyla bağlayabilirsiniz. HDMI kablo bağlantısı hem video hem de ses sinyallerini
gönderebilir. Sistem ile bileşenin bağlantısını HDMI kabloyla yaparak, HDMI (IN 1) veya
HDMI (IN 2) jak aracılığıyla yüksek kaliteli dijital görüntü ve ses elde edebilirsiniz.
Birimin arka paneli
OUT
ARC
IN 1
IN 2
HDMI kablo (ürünle birlikte verilmez)
HDMI (IN 1) veya HDMI (IN 2) kullanın.
Set üstü kutu/dijital uydu alıcısı veya
PLAYSTATION®3 gibi bir cihazın HDMI OUT jakına.
HDMI OUT
Not
• HDMI (IN 1/2) jaklarından gelen video sinyalleri, yalnızca “HDMI1” veya “HDMI2” işlevi seçildiğinde HDMI
(OUT) jakına gönderilir.
• HDMI (IN 1/2) jaklarından HDMI (OUT) jakına ses sinyali göndermek için, ses çıkış ayarını değiştirmeniz
gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için [Audio Settings] (Ses Ayarları) bölümündeki [Audio Output] (Ses Çıkışı)
seçeneğine bakın (sayfa 47).
• HDMI (IN 1) jakıyla TV (DIGITAL IN OPTICAL) jakına bağlanmış olan bir bileşenin ses girişini
değiştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için [HDMI Settings] (HDMI Ayarları) bölümündeki [HDMI1 Audio
Input mode] (HDMI1 Ses Giriş modu) seçeneğine bakın (sayfa 49).
16TR
Bileşende HDMI OUT jakı yoksa
TV
Video çıkışı
Bileşen
Ses çıkışı
Sinyal akışı
Sistem
: Video sinyali
: Ses sinyali
Bileşen yalnızca ses çalıyorsa, bileşenin ses çıkışını sisteme bağlayın.
Birimin arka paneli
L
AUDIO IN
R
AUDIO
Kırmızı
Beyaz
: Sinyal akışı
Ses kablosu (ürünle
birlikte verilmez)
Kırmızı
Beyaz
L
R
AUDIO OUT
VCR, dijital uydu alıcısı, PlayStation
veya taşınabilir ses kaynağı gibi
cihazların ses çıkış jaklarına
Not
• Yukarıdaki bağlantıyı yaparsanız, [System Settings] (Sistem Ayarları) altındaki [HDMI Settings] (HDMI Ayarları)
bölümünde yer alan [Control for HDMI] (HDMI Kontrolü) seçeneğini [Off] (Kapalı) olarak ayarlayın (sayfa 49).
• “AUDIO” işlevini seçerek bileşen sesini dinleyebilirsiniz (sayfa 22).
17TR
Başlarken
Sistemin bağlantısını, sistemden ve diğer bileşenden gelen video sinyalleri TV'ye ve bileşenden gelen
ses sinyalleri sisteme aşağıda gösterildiği gibi gönderilecek şekilde yapın.
Başlarken
Antenin bağlanması
Birimin arka paneli
ANTENNA
FM
COAXIAL
75
veya
FM kablolu anten
(ürünle birlikte verilir)
Not
• FM kablolu anteni tamamen uzattığınızdan emin olun.
• FM kablolu anteni bağladıktan sonra, anteni mümkün olduğunca yatay konumda tutun.
İpucu
• FM yayını sinyali zayıfsa, 75 ohm koaksiyel kablo (ürünle birlikte verilmez) kullanarak cihazı bir açık hava
FM antenine bağlayın.
18TR
Adım 3: Ağ Bağlantısı
Başlarken
Not
• Sistemi ağınıza bağlamak için, kullanım ortamınıza ve bileşenlerinize uygun ağ ayarlarını yapmanız gerekir.
Ayrıntılı bilgi için, “Ağın Ayarlanması” (sayfa 41) ve “[Network Settings] (Ağ Ayarları)” (sayfa 50) başlıklı
bölümlere bakın.
LAN (Yerel Alan Ağı) ortamınıza uygun yöntemi seçin.
Birimin arka paneli
2
İnternet
1
ADSL modem/
kablolu modem
ETHER
LAN (100)
Geniş bant yönlendirici
WAN
LAN 1
LAN 2
LAN 3
LAN 4
LAN kablosu
(ürünle birlikte verilmez)
USB Kablosuz
LAN Adaptörü
(ürünle birlikte
verilmez)
1 Kablolu Kurulum
Birimin LAN (100) terminaline bağlamak için LAN kablosu kullanın.
2 USB Kablosuz Kurulum
USB Kablosuz LAN Adaptörü üzerinden kablosuz LAN kullanın (yalnızca Sony UWA-BR100*).
USB Kablosuz LAN Adaptörü bazı bölgelerde/ülkelerde bulunmayabilir.
* Kasım 2010'dan itibaren.
Uzatma kablosunu bağlamadan veya USB Kablosuz LAN Adaptörünü takmadan önce birimi kapatın.
USB Kablosuz LAN Adaptörünü tabana taktıktan ve uzatma kablosunu
(USB) bağlantı yuvasına
(ön veya arka) bağladıktan sonra birimi yeniden açın.
19TR
Başlarken
Not
• USB Kablosuz LAN Adaptörü ile kablosuz LAN yönlendiriciniz arasındaki mesafe, cihazı kullandığınız ortama
bağlı olarak değişir. Sistem ağa bağlanamazsa veya ağ bağlantısı istikrarsızsa, USB Kablosuz LAN Adaptörünün
konumunu değiştirin veya USB Kablosuz LAN Adaptörü ile kablosuz LAN yönlendiriciyi birbirine daha yakın
olacak şekilde yerleştirin.
• Ağ ayarlarıyla ilgili bilgilere aşağıdaki Sony destek sayfasından da ulaşabilirsiniz:
Avrupa'daki müşteriler için:
http://support.sony-europe.com
Tayvan'daki müşteriler için:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki müşteriler için:
http://www.sony-asia.com/support
20TR
4
Bağlantı yöntemine göre (sayfa 14),
aşağıdaki ayarlardan uygun olanı yapın.
• HDMI kablo bağlantısı: Televizyon
ekranında görüntülenen talimatları
uygulayın.
• Video kablosu bağlantısı: Görüntünün
düzgün şekilde gösterilmesi için [16:9]
veya [4:3] ayarını seçin.
Adım 4'ü uygulamadan önce
Tüm bağlantıların sağlam şekilde yapıldığından
emin olun ve AC güç kablosunu (ana şebeke
kablosu) takın.
Sistemi kullanmak için temel ayarları yapmak
üzere aşağıdaki Adımları uygulayın.
Gösterilen öğeler ülkedeki modele göre
farklılık gösterebilir.
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Easy Setup Display Görünümünü tekrar
ekrana getirmek için
1
2
C/X/x/c,
HOME
1
2
3
HOME düğmesine basın.
Televizyon ekranında ana menü
görüntülenir.
0
Televizyonu açın.
[/1 düğmesine basın.
Sistemden gelen sinyal TV ekranında
görüntülenene kadar TV'nizdeki giriş
seçiciye basın.
3
4
[Setup] (Kurulum) öğesini seçmek için
C/c düğmelerine basın.
[Easy Setup] (Kurulum) öğesini seçmek
için X/x düğmelerine ve ardından
düğmesine basın.
[Start] (Başlat) öğesini seçmek için
C/c düğmelerine ve ardından
düğmesine basın.
Easy Setup Display görüntülenir.
OSD dilinin seçileceği Easy Setup Display
görüntülenir.
21TR
Başlarken
Adım 4: Kolay Kurulum
İşlemi
[Easy Setup] (Kolay Kurulum) işlemini
gerçekleştirin. Ekranda görüntülenen
talimatları izleyin ve C/X/x/c ve
düğmelerini kullanarak temel
ayarları yapın.
Başlarken
Adım 5: Kaynağın Seçilmesi
Oynatma kaynağını seçebilirsiniz.
FUNCTION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
İstenen işlev ön panel ekranında
görüntülenene kadar FUNCTION düğmesine
art arda basın.
FUNCTION düğmesine her bastığınızda, işlev
aşağıda gösterilen şekilde değişir.
“BD/DVD” t “FM” t “HDMI1” t
“HDMI2” t “TV” t “AUDIO” t
“BD/DVD” t …
İşlev
Kaynak
“BD/DVD”
Sistem tarafından oynatılacak
disk, USB cihazı, iPod/iPhone
veya ağ cihazı
“FM”
FM radyo (sayfa 34)
“HDMI1”/
“HDMI2”
Arka paneldeki HDMI (IN 1) veya
HDMI (IN 2) jakına bağlı bileşen
(sayfa 16)
“TV”
Arka paneldeki TV (DIGITAL IN
OPTICAL) jakına bağlı bileşen
(TV vb.) veya arka paneldeki
HDMI (OUT) jakına bağlı,
Audio Return Channel işleviyle
uyumlu bir TV (sayfa 14)
“AUDIO”
Arka paneldeki AUDIO (AUDIO
IN L/R) jaklarına bağlı bileşen
(sayfa 16)
22TR
Adım 6: Surround Ses Dinleme
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
X/x/c,
OPTIONS
Surround ayarlarının dinleme tercihinize göre seçilmesi
Bu ayar yöntemi işleve göre değişir.
Sistemi “BD/DVD”* veya “FM” işlevi üzerinden çalıştırırken
1
OPTIONS düğmesine basın.
Televizyon ekranında seçenek menüsü görüntülenir.
2
[Surround Setting] (Surround Ayarı) öğesini seçmek için X/x düğmelerine ve ardından
düğmesine basın.
3
İstediğiniz surround ses ayarı televizyon ekranında görüntülenene kadar X/x düğmesine
art arda basın.
Surround ses ayarı açıklamaları için aşağıdaki tabloya bakın.
4
düğmesine basın.
Ayar yapılır.
* Surround ses ayarları İnternet içeriğine uygulanmaz.
Sistemi “HDMI1”, “HDMI2”, “TV” veya “AUDIO” işlevi üzerinden çalıştırırken
1
OPTIONS düğmesine basın.
Ön panel ekranında seçenek menüsü görüntülenir.
2
Ön panel ekranında “SUR. SET” görüntülenene kadar X/x düğmelerine art arda basın ve
ardından
veya c düğmesine basın.
3
İstediğiniz surround ses ayarı ön panel ekranında görüntülenene kadar X/x düğmelerine
art arda basın.
Surround ses ayarı açıklamaları için aşağıdaki tabloya bakın.
4
düğmesine basın.
Ayar yapılır.
5
OPTIONS düğmesine basın.
Ön panel ekranındaki seçenek menüsü kapanır.
23TR
Başlarken
Yukarıdaki Adımları uygulayıp oynatma işlemini başlattıktan sonra, kolayca surround ses
dinleyebilirsiniz. Ayrıca farklı türdeki ses kaynaklarına uygun şekilde önceden programlanmış
surround ayarlarını da seçebilirsiniz. Bu ayarlar, sinemalardaki etkileyici ve güçlü sesi evinize getirir.
Başlarken
Not
• Televizyon ekranında ana menü görüntülendiğinde, [Setup] (Kurulum) altındaki [Audio Settings] (Ses Ayarları)
bölümünde bulunan [Surround Setting] (Surround Ayarı) yoluyla surround ayarı seçilerek bu ayar değiştirilebilir
(sayfa 48).
Hoparlör çıkışı hakkında
Varsayılan ayar [Auto] (“AUTO”) (Otomatik) şeklindedir.
Surround ayarı
Efekt
[Auto] (Otomatik)
“AUTO”
Sistem, kaynağa bağlı olarak filmler ya da müzik için uygun ses efektini otomatik
olarak seçer.
• 2 kanallı kaynak: 2 kanallı sesi olduğu gibi yayınlar.
• Çok kanallı kaynak: İki ön hoparlör ve subwoofer ile 7.1 veya 5.1 surround ses
simülasyonu yapar.
[2ch Stereo] (2 kanal
Stereo) “2CH ST.”
Sistem, ses biçimi veya kanal sayısından bağımsız olarak 2 kanallı ses yayınlar. Çok kanallı
surround biçimler 2 kanala indirilir.
Not
• Giriş yayın akışına bağlı olarak surround ayarları etkili olmayabilir.
• Super Audio CD oynatılırken, surround ayarları etkinleştirilmez.
İpucu
• Surround ayarını [Audio Settings] (Ses Ayarları) altındaki [Surround Setting] (Surround Ayarı) bölümünden
de seçebilirsiniz (sayfa 48).
24TR
2
BD-LIVE için hazırlık yapın (yalnızca
BD-LIVE).
Oynatma
Disk Oynatma
Oynatılabilir diskler hakkında bilgi edinmek için
“Oynatılabilir Diskler” (sayfa 58) bölümüne bakın.
1
2
3
BONUSVIEW/BD-LIVE özelliğine sahip
bir BD-ROM yerleştirin.
Sistemden gelen sinyal TV ekranınızda
görüntülenene kadar TV'nizdeki giriş
seçiciye basın.
Z düğmesine basın ve disk tepsisine
bir disk yerleştirin.
Çalıştırma yöntemi, diske bağlı olarak
farklılık gösterir. Diskin kullanım
talimatlarına bakın.
Oynatma
• Sistemi bir ağa bağlayın (sayfa 19).
• [BD Internet Connection] (BD İnternet
Bağlantısı] ayarını [Allow] (İzin Ver)
olarak yapın (sayfa 48).
İpucu
• USB belleğindeki verileri silmek için,
[Video] (Video) kategorisinde [Erase
BD Data] (BD Verilerini Sil) özelliğini seçin ve
düğmesine basın. Buda klasöründe saklanan
tüm veriler silinir.
Blu-ray 3D Keyfi
3
Disk tepsisini kapatmak içi n
Z düğmesine basın.
Ana menüde
görüntülenir ve oynatma
işlemi başlar.
Oynatma işlemi otomatik olarak başlamazsa,
[Video] (Video),
[Music] (Müzik)
veya
[Photo] (Fotoğraf) kategorisindeki
simgesini seçin ve
düğmesine basın.
3D logosu* bulunan Blu-ray 3D Diskleri
izleyebilirsiniz.
*
1
• Sistemi, 3B uyumlu televizyonunuza
Yüksek Hızlı HDMI kablo (ürünle birlikte
verilmez) kullanarak bağlayın.
• [Screen Settings] (Ekran Ayarları]
menüsünde [3D Output Setting] (3B
Çıkış Ayarı) ve [TV Screen Size Setting for
3D] (3B için Ekran Boyutu Ayarı)
ayarlarını yapın (sayfa 46).
BONUSVIEW/BD-LIVE Keyfi
“BD-LIVE Logosuna*” sahip bazı
BD-ROM'larda indirip kullanabileceğiniz
bonus içerik ve başka veriler bulunur.
2
*
1
Arka panel
Blu-ray 3D Disk yerleştirin.
Çalıştırma yöntemi, diske bağlı olarak
farklılık gösterir. Diskle birlikte verilen
kullanım talimatlarına bakın.
USB cihazını, birimin arkasındaki
(USB) bağlantı yuvasına takın.
Yerel depolama için, 1 GB veya daha büyük
bir USB belleği kullanın.
Blu-ray 3D Disk oynatma işlemi için
hazırlık yapın.
İpucu
• 3B uyumlu televizyonunuzun kullanım talimatlarına
da bakın.
USB belleği
25TR
Oynatma bilgisinin görüntülenmesi
DISPLAY düğmesine basarak oynatma
bilgilerini kontrol edebilirsiniz.
Görüntülenen bilgiler, disk tipine ve sistem
durumuna göre farklılık gösterir.
Örnek: BD-ROM oynatırken
USB Cihazından Oynatma
Taktığınız USB cihazından video/müzik/
fotoğraf dosyaları oynatabilirsiniz.
Oynatılabilir dosya türleri hakkında bilgi
edinmek için “Oynatılabilir Dosya Türleri”
(sayfa 59) bölümüne bakın.
1
USB cihazını, birimdeki
yuvasına takın.
(USB) bağlantı
Bağlantısını yapmadan önce USB cihazının
kullanım talimatlarına bakın.
Arka panel
USB cihazı
A Çıkış çözünürlüğü/Video frekansı
Ön panel
B Başlık numarası veya adı
C Seçili durumdaki ses ayarı
D Kullanılabilir işlevler (
alt yazı)
açı,
ses,
E Oynatma bilgileri
Oynatma modu, oynatma durum çubuğu, disk
tipi, video kodeki, bit hızı, tekrarlama tipi, geçen
süre, toplam oynatma süresini görüntüler
F Bölüm numarası
USB cihazı
2
HOME düğmesine basın.
Televizyon ekranında ana menü
görüntülenir.
G Seçili durumdaki açı
3
4
[Video] (Video),
[Music] (Müzik)
veya
[Photo] (Fotoğraf) kategorisini
seçmek için C/c düğmelerine basın.
[USB device (front)] veya
[USB device (rear)] öğesini
seçmek için X/x düğmesine ve
ardından
düğmesine basın.
Not
• USB cihazını çalışırken çıkarmayın. Verilerin
bozulmasını veya USB cihazının zarar
görmesini önlemek için, USB cihazını
takarken veya çıkarırken sistemi kapatın.
26TR
iPod/iPhone Kullanımı
TV
Arka panel
veya
VIDEO IN
Uyumlu iPod/iPhone modelleri
Uyumlu iPod/iPhone modelleri aşağıda
belirtilmiştir. Sistemle birlikte kullanmadan
önce iPod/iPhone cihazınızı en son yazılımla
güncelleyin.
Bağlantı İstasyonu
iPod/iPhone
USB kablosu (ürünle
birlikte verilir)
iPod touch 4. nesil, iPod touch 3. nesil,
iPod touch 2. nesil, iPod touch 1. nesil,
iPod nano 6. nesil, iPod nano 5. nesil (video
kamera), iPod nano 4. nesil (video), iPod nano 3.
nesil (video), iPod nano 2. nesil (alüminyum),
iPod nano 1. nesil, iPod 5. nesil (video),
iPod classic, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G,
iPhone ile birlikte kullanılabilir.
Sistemde iPod/iPhone kullanmak için
1
iPod/iPhone Bağlantı İstasyonunu (ürünle
birlikte verilir) birimin ön veya arka
(USB) bağlantı yuvasına takın ve iPod/
iPhone cihazı iPod/iPhone Bağlantı
İstasyonuna yerleştirin.
Bir video/fotoğraf dosyası oynatırken,
iPod/iPhone cihazınızı iPod/iPhone
Bağlantı İstasyonuna yerleştirmeden önce
iPod/iPhone Bağlantı İstasyonunun video
çıkış jakını, video kablosuyla (ürünle
birlikte verilir) televizyonunuzun video
giriş jakına takın.
Oynatma
Sistemde iPod/iPhone kullanarak müzik/video/
fotoğraf oynatabilir ve bu cihazların pilini şarj
edebilirsiniz.
Ön panel
V I D E O O UT
USB
Video kablosu (ürünle birlikte verilir)
2
HOME düğmesine basın.
Televizyon ekranında ana menü
görüntülenir.
3
4
[Video] (Video),
[Music] (Müzik)
veya
[Photo] (Fotoğraf) kategorisini
seçmek için C/c düğmelerine basın.
[iPod (front)] (iPod (ön))veya
[iPod (rear)] (iPod (arka)) öğesini
seçmek için X/x düğmelerine,
ardından
düğmesine basın.
x Adım 3'te [Video] (Video) veya [Music]
(Müzik) kategorisini seçerseniz
Video/müzik dosyaları TV ekranında
görüntülenir. Sonraki Adıma geçin.
x Adım 3'te [Photo] (Fotoğraf)
kategorisini seçerseniz
Ekranda [Please change the TV input to
the video input...] (Lütfen TV girişini video
girişi olarak değiştirin...) açıklaması
görüntülenir. iPod/iPhone cihazdan gelen
sinyal TV ekranında görüntülenene kadar
TV'nizdeki giriş seçiciye basın. Sonra,
doğrudan iPod/iPhone cihazınızı
kullanarak slayt gösterisini başlatın.
27TR
5
Oynatmak istediğiniz dosyayı seçmek
için C/X/x/c ve
düğmelerine basın.
iPod/iPhone cihazdan gelen ses sistemden
yayınlanır.
Video dosyası oynatırken, iPod/iPhone
cihazdan gelen sinyal TV'nizin ekranında
görüntülenene kadar TV'nizdeki giriş
seçiciye basın.
iPod/iPhone cihazı uzaktan kumandadaki
düğmelerle kullanabilirsiniz.
iPod/iPhone cihazın çalıştırılmasıyla ilgili
ayrıntılı bilgi edinmek için iPod/iPhone
kullanım talimatlarına da bakabilirsiniz.
İşlem
. veya > Önceki/sonraki dosyaya gider.
Bu düğmelerden birini basılı
tuttuğunuzda, bağlı iPod/iPhone
hızlı ileri veya hızlı geri alma
işlemi yapar.
DISPLAY
Arka plan ışığını açar (veya açık
kalma süresini 30 saniyeye uzatır).
OPTIONS, C
Önceki ekran/klasör hiyerarşisine
geri döner.
X/x
Önceki/sonraki öğeyi seçer.
,c
Seçilen öğeyi girmek için kullanılır.
Not
Not
• Surround ayarı gibi bir sistem ayarını değiştirmek
için, iPod/iPhone cihazdaki görüntüleri TV'nizde
izlerken, sistemi kullanmadan önce TV'nizden
sisteme ait girişi seçin.
iPod/iPhone cihazı uzaktan
kumandayla kullanmak için
iPod/iPhone cihazı uzaktan kumandadaki
düğmelerle kullanabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda,
kullanabileceğiniz düğmelerle ilgili örnekler
gösterilmektedir. (iPod/iPhone modeline
bağlı olarak kullanım değişebilir.)
[Video] (Video)/
[Music] (Müzik) için
Basın
İşlem
N
Oynatma işlemini başlatır.
X
Oynatma işlemini duraklatır.
x
Oynatma işlemini durdurur.
m veya M
Hızlı geri veya ileri alır.
. veya > Önceki/sonraki dosyaya veya
bölüme (varsa) gider.
[Photo] (Fotoğraf) için
28TR
Basın
Basın
İşlem
N, X
Oynatma işlemini başlatır/
duraklatır.
Bu düğmelerden birini birkaç saniye
basılı tuttuğunuzda, bağlı iPod/
iPhone uyku moduna geçer.
x
Oynatma işlemini duraklatır.
m veya M
Hızlı geri veya ileri alır.
• iPod/iPhone, sistem açık durumdayken sisteme
takıldığında şarj olur.
• [Auto Standby] (Otomatik Bekleme), [On] (Açık)
olarak ayarlandığında, sistem, siz bir iPod/iPhone
kullanılırken otomatik olarak kapanabilir.
• Sistemden iPod/iPhone cihaza şarkı aktaramazsınız.
• Sony, bu birime bağlı olarak bir iPod/iPhone
kullanılırken iPod/iPhone cihaza kayıtlı verilerin
kaybedilmesi veya zarar görmesi durumunda
sorumluluk kabul etmemektedir.
• Bu ürün özellikle iPod/iPhone ile birlikte çalışacak
şekilde tasarlanmış ve ürünün Apple performans
standartlarını karşıladığı onaylanmıştır.
• Kullanım sırasında iPod/iPhone cihazı çıkarmayın.
Verilerin bozulmasını veya iPod/iPhone cihazın zarar
görmesini önlemek için, iPod/iPhone cihazı takarken
veya çıkarırken sistemi kapatın.
• Sistem yalnızca sisteme önceden bağlanmış olan
iPod/iPhone cihazları tanır.
• Sistem Ses Kontrol işlevi, video/fotoğraf dosyaları
iPod/iPhone üzerinden oynatıldığında çalışmaz.
• Video çıkış işleviyle uyumlu olmayan bir iPod
bağlayıp [Video] (Video) veya [Photo] (Fotoğraf)
kategorisinde [iPod (front)] (iPod (ön)) veya
[iPod (rear)] (iPod (arka)) öğesini seçtiğinizde,
televizyonun ekranında bir uyarı mesajı
görüntülenir.
• Sistem 3000'e kadar dosyayı tanıyabilir
(klasörler dahil).
Ağ üzerinden oynatma
BRAVIA Internet Video, seçilen İnternet
içeriğini ve çeşitli ısmarlama eğlence içeriğini
doğrudan biriminize ulaştıran bir ağ geçidi
olarak işlev görür.
İpucu
• Bazı İnternet içeriklerinin oynatılabilmesi
için bilgisayardan kayıt yaptırmanız gerekir.
1
BRAVIA Internet Video için hazırlıkları
yapın.
Sistemi bir ağa bağlayın (sayfa 19).
2
3
[Video] (Video),
[Music] (Müzik)
veya
[Photo] (Fotoğraf) kategorisini
seçmek için C/c düğmelerine basın.
İnternet içerik sağlayıcısı simgesini
seçmek için X/x düğmelerine ve ardından
düğmesine basın.
İnternet içerik listesi alınmadıysa, içeriğin
alınamadığını gösteren bir simge ya da yeni
bir simge görüntülenir.
Kumanda panelini kullanmak için
Kumanda paneli, video dosyası oynatılmaya
başlandığında görüntülenir. Görüntülenen
öğeler, İnternet içerik sağlayıcıya göre
farklılık gösterebilir.
Tekrar görüntülemek için DISPLAY
düğmesine basın.
D Ağ iletim hızı
E Sonraki video dosyasının adı
F Seçili durumdaki video dosyasının adı
Oynatma
BRAVIA Internet Video Akışı
C Ağ durumu göstergesi
Kablosuz bağlantının sinyal gücünü
gösterir.
Kablolu bağlantıyı gösterir.
Kullanılabilir Seçenekler
OPTIONS düğmesine basarak çeşitli ayar
ve oynatma işlemlerine ulaşabilirsiniz.
Kullanılabilir öğeler, duruma bağlı olarak
farklılık gösterir.
Genel seçenekler
Öğeler
Ayrıntılar
[Surround Setting]
(Surround Ayarı)
Surround ayarını
değiştirir (sayfa 23).
[Repeat Setting]
(Tekrar Ayarı)
Tekrar oynatma işlemini
ayarlar.
[3D Menu] (3B Menüsü) [3D Depth Adjustment]
(3B Derinlik Ayarı):
3B görüntülerin
derinliğini ayarlar.
[Favourites List]
Sık Kullanılanlar Listesini
(Sık Kullanılanlar Listesi) görüntüler.
[Play/Stop] (Oynat/
Durdur)
Oynatma işlemini başlatır
veya durdurur.
[Play from start]
(Baştan oynat)
Öğeyi başlangıçtan
itibaren oynatır.
[Add to Favourites] (Sık
Kullanılanlara Ekle)
Bir İnternet içeriğini Sık
Kullanılanlar Listesine
ekler.
[Remove from
Bir İnternet içeriğini Sık
Favourites] (Sık
Kullanılanlar Listesinden
Kullanılanlardan Kaldır) siler.
A Kumanda ekranı
Oynatma işlemleri için C/X/x/c veya
düğmesine basın.
B Oynatma durum çubuğu
Durum çubuğu, mevcut konumu gösteren
imleç, oynatma süresi, video dosyasının süresi
29TR
Yalnızca [Video] (Video)
Öğeler
Ayrıntılar
[A/V SYNC] (SES/ Görüntü ile ses arasındaki
VİDEO SENK.)
boşluğu ayarlar. Ayrıntılı bilgi
için “Görüntü ile ses arasındaki
gecikmenin ayarlanması”
(sayfa 31) bölümüne bakın.
[3D Output Setting] 3B video çıkışının otomatik olup
(3B Çıkış Ayarı)
olmayacağını ayarlar.
Not
• HDMI (IN 1) veya HDMI
(IN 2) jakından gelen 3B video,
ayara bakılmaksızın gösterilir.
[Video Settings]
(Video Ayarları)
• [Picture Quality Mode]
(Görüntü Kalitesi Modu):
Farklı aydınlatma ortamları
için görüntü ayarlarını seçer.
• [FNR] (Kare Parazit Azaltma):
Görüntüdeki rastgele paraziti
azaltır.
• [BNR] (Blok Parazit Azaltma):
Görüntüdeki mozaik benzeri
blok paraziti azaltır.
• [MNR] (Sinek Parazit Azaltma):
Görüntünün konturlarındaki
küçük parazitleri (sinek parazit)
azaltır.
[Pause] (Duraklat) Oynatma işlemini duraklatır.
30TR
[Top Menu]
(Üst Menü)
BD veya DVD'lerin Üst
Menüsünü görüntüler.
[Menu/Popup
Menu] (Menü/
Açılır Menü)
BD-ROM'ların Açılır Menüsünü
veya DVD menüsünü
görüntüler.
[Title Search]
(Başlık Arama)
BD-ROM/DVD VIDEO'larda
başlık araması yapar ve oynatma
işlemini en baştan başlatır.
[Chapter Search]
(Bölüm Arama)
Bölüm arar ve oynatma işlemini
en baştan başlatır.
[Angle] (Açı)
BD-ROM/DVD VIDEO'larda
birden fazla açı kaydedilmişse
diğer görüntüleme açılarına
geçiş yapar.
[IP Content Noise
Reduction]
(IP İçeriği Parazit
Azaltma)
İnternet içeriği için video
kalitesini ayarlar.
Yalnızca [Music] (Müzik)
Öğeler
Ayrıntılar
[Add Slideshow
USB belleğindeki müzik
BGM] (Slayt Gösterisi dosyalarını, slayt gösterisi
BGM Ekle)
arka plan müziği olarak
(BGM) kaydeder.
[Shuffle Setting]
Karışık oynatma işlemini
(Karışık Oynatma
ayarlar.
Ayarı) (yalnızca iPod/
iPhone)
Yalnızca [Photo] (Fotoğraf)
Öğeler
Ayrıntılar
[Slideshow]
(Slayt Gösterisi)
Slayt gösterisi başlatır.
[Slideshow Speed]
(Slayt Gösterisi Hızı)
Slayt gösterisinin hızını
değiştirir.
[Slideshow Effect]
Slayt gösterisi görüntülenirken
(Slayt Gösterisi Efekti) efekti ayarlar.
[Slideshow BGM]
• [Off] (Kapalı): İşlevi kapatır.
(Slayt Gösterisi BGM) • [My Music from USB]
(USB'den Müziğim):
[Add Slideshow BGM]
(Slayt Gösterisi BGM Ekle)
işleviyle kaydedilen müzik
dosyalarını ayarlar.
• [Play from Music CD]
(CD'den Müzik Çal):
CD-DA'lardaki (müzik
CD'leri) parçaları ayarlar.
[Rotate Left]
(Sola Döndür)
Fotoğrafı, saat yönünün
tersine 90 derece döndürür.
[Rotate Right]
(Sağa Döndür)
Fotoğrafı, saat yönünde 90
derece döndürür.
[View Image]
(Resmi Görüntüle)
Seçilen resmi görüntüler.
Görüntü ile ses arasındaki
gecikmenin ayarlanması
Sistemi “HDMI1”, “HDMI2”, “TV” veya
“AUDIO” işlevi üzerinden çalıştırırken
1
2
3
Not
• Giriş akışına bağlı olarak A/V SYNC etkin
olmayabilir.
Video içeriği “BD/DVD” işlevi üzerinden
oynatılırken
1
OPTIONS düğmesine basın.
Televizyon ekranında seçenek menüsü
görüntülenir.
2
3
[A/V SYNC] işlevini seçmek için
X/x düğmesine ve ardından
düğmesine basın.
Ön panel ekranında “A/V SYNC”
görüntülenene kadar X/x düğmelerine
art arda basın ve ardından
veya
c düğmesine basın.
Oynatma
Ön panel ekranında seçenek menüsü
görüntülenir.
(A/V SYNC)
Ses, TV ekranındaki görüntülerle
eşleşmediğinde, görüntü ve ses arasındaki
gecikmeyi ayarlayabilirsiniz.
Bu ayar yöntemi işleve göre değişir.
OPTIONS düğmesine basın.
Görüntü ile ses arasındaki gecikmeyi
ayarlamak için X/x düğmelerine basın.
0 ms ile 300 ms arasında 25 ms'lik artışlarla
bir gecikme ayarı yapabilirsiniz.
4
düğmesine basın.
Ayar yapılır.
5
OPTIONS düğmesine basın.
Ön panel ekranındaki seçenek menüsü
kapanır.
Görüntü ile ses arasındaki gecikmeyi
ayarlamak için C/c düğmelerine basın.
0 ms ile 300 ms arasında 25 ms'lik artışlarla
bir gecikme ayarı yapabilirsiniz.
4
düğmesine basın.
Ayar yapılır.
31TR
Ses Ayarı
Kaynağa Uygun Efektin
Seçilmesi
Film veya müziğe uygun bir ses modu
seçebilirsiniz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Ses Biçiminin, Çok Dilli
Parçaların veya Kanalın
Seçilmesi
Sistem, birden fazla ses biçiminde (PCM, Dolby
Digital, MPEG ses veya DTS) kaydedilmiş bir
BD/DVD VIDEO veya birden fazla dilde
seslendirmesi bulunan parçaları oynatırken,
ses biçimini veya dili değiştirebilirsiniz.
CD oynatırken, sağ veya sol kanaldan gelen sesi
seçebilir ve seçilen kanalın sesini hem sağ hem
de sol hoparlörlerden dinleyebilirsiniz.
SOUND MODE
+/–
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Oynatma sırasında ön panel ekranında
istediğiniz mod görüntülenene kadar
SOUND MODE +/– düğmesine art arda basın.
• “AUTO”: Sistem, ses efektini disk veya ses
akışına göre oluşturmak için, otomatik olarak
“MOVIE” veya “MUSIC” işlevini seçer.
• “MOVIE”: Sistem, filmlere uygun ses sağlar.
• “MUSIC”: Sistem, müzik için uygun ses sağlar.
• “SPORTS”: Sistem, spor programları için
yankılanma ekler.
• “GAME ROCK”: Sistem, müzik/ritim oyunları
için uygun ses sağlar.
Not
• “AUTO” özelliğini seçtiğinizde, sistem optimum
modu otomatik olarak seçtiğinden, diske veya
kaynağa bağlı olarak sesin başlangıcı kesintiye
uğrayabilir. Sesin kesilmesini önlemek için “AUTO”
dışında bir işlev seçin.
• Giriş akışına bağlı olarak ses modu etkin olmayabilir.
• Super Audio CD oynattığınızda, bu işlev çalışmaz.
32TR
İstediğiniz ses sinyalini seçmek için oynatma
sırasında
düğmesine art arda basın.
Ses bilgileri televizyonun ekranında
görüntülenir.
x BD/DVD VIDEO
Dil seçenekleri, BD/DVD VIDEO'ya göre
farklılık gösterir.
Görüntülenen 4 rakam bir dil kodunu belirtir.
Kodun hangi dili belirttiğini öğrenmek için “Dil
Kodu Listesi” (sayfa 62) bölümüne bakın. Aynı
dilin iki veya daha fazla kez görüntülenmesi,
BD/DVD VIDEO'nun birden fazla ses
biçiminde kaydedildiğini gösterir.
x DVD-VR
Not
• [ Stereo (Audio1)] (Stereo (Ses1)) ve [ Stereo
(Audio2)] (Stereo (Ses2)), diske yalnızca tek bir ses
akışı kaydedilmiş olması durumunda
görüntülenmez.
Multipleks Yayın Sesi
Dinleme
(DUAL MONO)
Sistem bir Dolby Digital multipleks yayın sinyali
aldığında veya oynattığında, multipleks yayın
sesi dinleyebilirsiniz.
Not
• Dolby Digital sinyalini almak için, cihaza bir TV
ya da başka bir bileşeni dijital koaksiyel kabloyla
bağlamanız gerekir (sayfa 14). Televizyonunuz Audio
Return Channel işleviyle uyumluysa (sayfa 14),
HDMI kablo üzerinden Dolby Digital sinyal
alabilirsiniz.
Ses Ayarı
Diske kaydedilen ses parçalarının türleri
görüntülenir.
Örnek:
• [ Stereo] (Stereo)
• [ Stereo (Audio1)] (Stereo (Ses1))
• [ Stereo (Audio2)] (Stereo (Ses2))
• [ Main] (Ana)
• [ Sub] (Alt)
• [ Main/Sub] (Ana/Alt)
x CD
• [ Stereo] (Stereo): Standart stereo ses.
• [ 1/L] (1/Sol): Sol kanalın sesi (mono).
• [ 2/R] (2/Sağ): Sağ kanalın sesi (mono).
• [ L+R] (Sol+Sağ): Her bir hoparlörlerden,
hem sol hem de sağ kanaldan gelen ses verilir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
İstenen sinyal ön panel ekranında
görüntülenene kadar
düğmesine
art arda basın.
• “MAIN”: Ana dilin sesi verilir.
• “SUB”: Alt dilin sesi verilir.
• “MAIN/SUB”: Hem ana hem de alt dilin
sesi karma olarak verilir.
33TR
Manuel ayarlama
TUNING +/– düğmesine art arda basın.
Radyo
3
Radyo Dinleme
Şu düğmeye basarak ses düzeyini
ayarlayın: 2 +/–.
FM programında parazit varsa
Radyo sesini, sistem hoparlörlerinden
dinleyebilirsiniz.
"/1
FUNCTION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sayı
düğmeleri
FM programında parazit varsa, mono yayını
seçebilirsiniz. Stereo etkisi olmaz ancak yayın
kalitesi artar.
1
Televizyon ekranında seçenek menüsü
görüntülenir.
0
2
C/X/x/c,
OPTIONS
HOME
PRESET +/–
3
TUNING +/–
Mevcut istasyon
[FM Mode] (FM Modu) seçeneğine
gitmek için X/x düğmelerine ve
ardından
düğmesine basın.
[Monaural] (Mono) seçeneğine gitmek
için X/x düğmelerine basın.
• [Stereo] (Stereo): Stereo yayın.
• [Monaural] (Mono): Mono yayın.
x
2 +/–
OPTIONS düğmesine basın.
4
düğmesine basın.
Ayar yapılır.
Mevcut bant ve kayıt numarası
Radyoyu kapatmak için
FM 07
"/1 düğmesine basın.
88.00 MHz
SONY FM
İstasyon adı
1
2
Ön panel ekranında “FM”
görüntülenene kadar FUNCTION
düğmesine art arda basın.
Radyo istasyonunu seçin.
Otomatik ayarlama
Otomatik tarama başlatılana kadar
TUNING +/– düğmesini basılı tutun.
Televizyon ekranında [Auto Tuning]
(Otomatik Ayarlama) görüntülenir.
Sistem bir istasyon bulduğunda
tarama durdurulur.
Otomatik ayarlamayı manuel olarak
durdurmak için TUNING +/– veya x
düğmesine basın.
34TR
Radyo istasyonlarının
kaydedilmesi
20 istasyona kadar kaydedebilirsiniz. Kanal
ayarlama işlemi yapmadan önce, ses düzeyini
minimuma indirdiğinizden emin olun.
1
2
Ön panel ekranında “FM” görüntülenene
kadar FUNCTION düğmesine art arda
basın.
Otomatik tarama başlatılana kadar
TUNING +/– düğmesini basılı tutun.
Sistem bir istasyon bulduğunda tarama
durdurulur.
3
OPTIONS düğmesine basın.
Televizyon ekranında seçenek menüsü
görüntülenir.
4
[Preset Memory] (Kayıt Belleği) öğesini
seçmek için X/x düğmelerine ve ardından
düğmesine basın.
5
6
İstediğiniz kayıt numarasını seçmek
için X/x düğmelerine ve ardından
düğmesine basın.
Başka istasyonlar kaydetmek için Adım
2 ile 5 arasındaki işlemleri tekrarlayın.
Kayıt numarasını değiştirmek için
PRESET +/- düğmesine basarak istediğiniz
kayıt numarasını seçin ve ardından Adım 3'te
açıklanan yöntemi uygulayın.
1
Ön panel ekranında “FM” görüntülenene
kadar FUNCTION düğmesine art arda
basın.
Radyo Veri Sistemi nedir?
Radyo Veri Sistemi (RDS), radyo istasyonlarının
normal program sinyaliyle birlikte ek bilgiler
göndermesine olanak veren bir yayın
hizmetidir. Bu radyo, istasyon adının
görüntülenmesi gibi kullanışlı RDS
özelliklerine sahiptir.
İstasyon adı, televizyonun ekranında
da görüntülenir.
Radyo
Kayıtlı istasyonun seçilmesi
Radyo Veri Sisteminin (RDS)
kullanılması
En son alınan istasyon ayarlanır.
2
Kayıtlı istasyonu seçmek için PRESET +/düğmesine art arda basın.
Kayıt numarası ve frekans, televizyon
ekranında ve ön panel ekranında
görüntülenir.
Düğmeye her bastığınızda, sistem kayıtlı
bir istasyona gider.
İpucu
• Kayıtlı istasyon numarasını doğrudan sayı
düğmelerine basarak seçebilirsiniz.
RDS yayınlarının alınması
FM bandından bir istasyon seçmeniz
yeterlidir.
RDS hizmeti sağlayan bir istasyonu
ayarladığınızda, ön panel ekranında istasyon
adı* görüntülenir.
* RDS yayını alınamıyorsa, ön panel ekranında
istasyon adı görüntülenmeyebilir.
Not
• RDS, ayarladığınız istasyonun sinyali düzgün şekilde
iletememesi veya sinyal gücünün zayıf olması
durumunda gerektiği gibi çalışmayabilir.
• Her FM istasyonu RDS hizmeti sağlamaz ve aynı
türde hizmet vermez. RDS sistemi konusunda bilgi
sahibi değilseniz, bulunduğunuz bölgedeki RDS
hizmetleriyle ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için yerel
radyo istasyonlarını kontrol edin.
İpucu
• RDS yayını alırken, DISPLAY düğmesine
her bastığınızda, ön panel ekranındaki görüntü
aşağıdaki şekilde değişir:
İstasyon adı t Frekans t Kayıt numarası t Akış
bilgisi/Kod çözme durumu* t İstasyon adı t …
* [Surround Setting] (Surround Ayarı) ayarına
bağlı olarak görüntülenmez.
35TR
Diğer İşlemler
“BRAVIA” Sync için Control
for HDMI İşlevinin
Kullanılması
Bu işlev, “BRAVIA” Sync işlevi bulunan
TV'lerde kullanılabilir.
Control for HDMI işleviyle uyumlu Sony
bileşenlerini bir HDMI kabloyla bağlayarak
sistemi kolayca çalıştırabilirsiniz.
Not
• Bazı işlevler yalnızca bağlanan televizyonun uyumlu
olması durumunda kullanılabilir. Bu işlevler,
önceden televizyondan ayar yapılmasını gerektirir.
Televizyonun kullanım talimatlarına bakın.
• Sistem Ses Kontrolü işlevini kullanmak için, sistem ile
TV arasında ses bağlantısı yapmanız gerekir
(sayfa 14).
Sistem Ses Kontrolü işlevini aşağıdaki açıklanan
şekilde kullanabilirsiniz:
• Sistem açıldığında, TV veya diğer bileşenlerin
ses çıkışı, sistem hoparlörlerinden sağlanabilir.
• TV veya diğer bileşenlerden gelen ses sistem
hoparlörlerinden verildiğinde, aşağıdaki
düğmeye basarak TV sesinin verileceği
hoparlörleri değiştirebilirsiniz:
SPEAKERS TVyAUDIO.
• TV veya diğer bileşenlerden gelen ses sistem
hoparlörlerinden verildiğinde, ses düzeyini
ayarlayabilir ve televizyonu kullanarak sistem
sesini kapatabilirsiniz.
Not
• Televizyon PAP (picture and picture) modunda
olduğunda veya sistem iPod/iPhone cihazında
bulunan video/fotoğraf dosyalarını oynatırken
Sistem Ses Kontrolü işlevi kullanılamaz.
• TV'ye bağlı olarak, birim ses düzeyi ayarlanırken, ses
düzeyi TV ekranında görüntülenebilir. Bu durumda,
TV ekranında ve birimin ön panel ekranında
görünen ses düzeyleri farklı olabilir.
Audio Return Channel
“BRAVIA” Sync'in Kullanılması
HDMI Kontrolü - Kolay Kurulum
Sistemdeki [Control for HDMI] (HDMI
Kontrolü) işlevini, televizyonunuzdaki ilgili
ayarı etkinleştirerek otomatik olarak
ayarlayabilirsiniz.
Control for HDMI işleviyle ilgili ayrıntılı bilgi
edinmek için “[HDMI Settings] (HDMI
Ayarları)” (sayfa 49) bölümüne bakın.
Sistemi Kapatma
Uzaktan Kolay Kumanda
Sistemin video çıkışı TV ekranında
görüntülenirken, sistemin temel işlevlerini TV
uzaktan kumandası aracılığıyla kontrol
edebilirsiniz.
Dili Değiştirme
Sistemi televizyonunuzla aynı anda
kapatabilirsiniz.
TV ekran dilini değiştirdiğinizde, sistem
kapatılıp açıldıktan sonra sistemin ekran dili
de değiştirilir.
Not
Yönlendirme Kontrolü
• Müzik çalarken veya “FM” işlevi ayarlandığında
sistem otomatik olarak kapanmaz.
Bağlanan bileşende Tek Dokunuşla Oynatma
işlemi gerçekleştirdiğinizde, sistem açılır ve
sistem işlevi “HDMI1” veya “HDMI2”
(kullanılan HDMI giriş jakına göre) olarak
belirlenirken TV'nizin girişi otomatik olarak
sistemin bağlı olduğu HDMI girişine geçirilir.
Tek Dokunuşla Oynatma
Uzaktan kumandadaki N düğmesine
bastığınızda, sistem ve televizyonunuz açılır ve
televizyonunuzun girişi sistemin bağlı olduğu
HDMI girişi olarak ayarlanır.
Sistem Ses Kontrolü
Sesi televizyon veya diğer bileşenlerden
dinlemek için yapmanız gereken işlemleri
kolaylaştırabilirsiniz.
36TR
TV sesini tek bir HDMI kablo kullanarak sistem
aracılığıyla dinleyebilirsiniz. Ayarla ilgili
ayrıntılı bilgi edinmek için, “TV'nin
bağlanması” (sayfa 14) bölümüne bakın.
Not
• Bileşenin sisteme HDMI kabloyla bağlandığından
ve bağlanan bileşendeki HDMI Kontrolü işlevinin
açık olarak ayarlandığından emin olun.
Hoparlörlerin Ayarlanması
Resimde gösterilen hoparlörler aşağıdakileri
belirtilmektedir:
1Ön sol hoparlör (L)
2Ön sağ hoparlör (R)
3Subwoofer
[Speaker Settings] (Hoparlör Ayarları)
Mümkün olan en iyi surround sesi elde etmek
için, hoparlör bağlantılarını yapın ve hoparlör
ile dinleme konumunuz arasındaki uzaklığı
ayarlayın. Ardından, ses düzeyini ayarlamak
ve hoparlörlerin dengesini aynı seviyeye
getirmek için test sesini kullanın.
1
1
3
HOME düğmesine basın.
A
3
4
5
[Setup] (Kurulum) öğesini seçmek
için C/c düğmelerine basın.
[Audio Settings] (Ses Ayarları) seçeneği
için X/x düğmelerine ve ardından
düğmesine basın.
[Front Left/Right] (Ön Sol/Sağ] 3,0 m:
Ön hoparlör uzaklığını ayarlayın.
[Subwoofer] (Subwoofer) 3,0 m: Subwoofer
uzaklığını ayarlayın.
[Speaker Settings] (Hoparlör Ayarları)
öğesini seçmek için X/x düğmelerine
ve ardından
düğmesine basın.
• Giriş akışına bağlı olarak, [Distance] (Uzaklık) etkin
olmayabilir.
[Speaker Settings] (Hoparlör Ayarları)
ekranı görüntülenir.
x [Level] (Düzey)
Öğeyi seçmek için X/x düğmelerine ve
ardından
düğmesine basın.
Aşağıdaki ayarları kontrol edin.
x [Distance] (Uzaklık)
Hoparlörlerin yerini değiştirirken, hoparlörlerin
dinleme konumundan uzaklığı (A) için uygun
parametreleri ayarladığınızdan emin olun.
0,0 ila 7,0 metre arasındaki parametreleri
ayarlayabilirsiniz.
Diğer İşlemler
Televizyon ekranında ana menü
görüntülenir.
2
2
Not
Hoparlörlerin ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.
–6,0 dB ile +6,0 dB aralığındaki parametreleri
belirleyebilirsiniz. Kolayca ayarlama yapabilmek
için [Test Tone] (Test Sesi) ayarını [ON] (Açık)
yapın.
[Front Left/Right] (Ön Sol/Sağ) 0,0 dB:
Ön hoparlör ses düzeyini ayarlayın.
[Subwoofer] 0,0 dB: Subwoofer ses düzeyini
ayarlayın.
x [Test Tone] (Test Sesi)
Hoparlörler [Level] (Düzey) ayarını yapmak için
bir test sesi yayınlar.
[Off] (Kapalı): Hoparlörlerden test sesi gelmez.
[On] (Açık): Ses düzeyi ayarlanırken her bir
hoparlörlerden sırayla test sesi duyulur.
[Speaker Settings] (Hoparlör Ayarları)
öğelerinden birini seçtiğinizde, test sesi sırayla
her bir hoparlörlerden duyulur.
Ses düzeyini aşağıdaki şekilde ayarlayın.
1
2
[Test Tone] (Test Sesi) ayarını [On]
(Açık) yapın.
[Level] (Düzey) öğesini seçmek için
X/x düğmelerine ve ardından
düğmesine basın.
37TR
3
4
5
6
7
İstediğiniz hoparlör tipini seçmek için
X/x düğmelerine ve ardından
düğmesine basın.
Sol veya sağ hoparlörü seçmek için C/c
düğmelerine ve ardından ses düzeyini
ayarlamak için X/x düğmelerine basın.
düğmesine basın.
Adım 3 ila 5 arasındaki işlemleri
tekrarlayın.
RETURN düğmesine basın.
Sistem önceki ekrana döner.
8
9
[Test Tone] (Test Sesi) öğesini seçmek için
X/x düğmelerine ve ardından
düğmesine basın.
[Off] (Kapalı) öğesini seçmek için
X/x düğmelerine ve ardından
düğmesine basın.
Not
• Test sesi sinyallerinin çıkışı HDMI (OUT) jakından
alınmaz.
İpucu
• Tüm hoparlörlerin ses düzeyini aynı anda ayarlamak
için, 2 +/– düğmesine basın.
Uyku Zamanlayıcısının
kullanılması
Sistemi programlanmış bir saatte kapanacak
şekilde ayarlayıp müzik dinleyerek uykuya
dalabilirsiniz. Süre, 10 dakikalık aralıklarla
ayarlanabilir.
SLEEP düğmesine basın.
SLEEP düğmesine her bastığınızda, ön panel
ekranındaki dakika ekranı (kalan süre)
10 dakika değişir.
Uyku zamanlayıcısını ayarladığınızda, kalan
süre her 5 dakikada bir görüntülenir.
Kalan süre 2 dakikadan kısa olduğunda, ön
panel ekranında “SLEEP” ifadesi yanıp söner.
(Çocuk Kilidi)
Çocukların karıştırması gibi durumlarda
oluşabilecek hatalı kullanımı önlemek için
birimdeki düğmeleri devre dışı bırakabilirsiniz
("/1 hariç) (çocuk kilidi işlevi).
Birimdeki x düğmesine 5 saniyeden uzun
süre basın.
Ön panel ekranında “LOCKED” görüntülenir.
Çocuk kilidi işlevi etkinleştirilir ve birimdeki
düğmeler kilitlenir. (Sistemi uzaktan
kumandadan çalıştırabilirsiniz.)
İptal etmek için, x düğmesine, ön panel
ekranında “UNLOCK” ifadesi görüntülenene
kadar 5 saniyeden uzun süre basın.
Not
• Çocuk kilidi işlevi açıkken birimdeki düğmeleri
kullandığınızda, ön panel ekranında “LOCKED”
ifadesi yanıp söner.
TV'nizin Ürünle Birlikte
Verilen Uzaktan
Kumandadan Kontrol
Edilmesi
Uzaktan kumanda sinyalini ayarlayarak, TV'nizi
ürünle birlikte verilen kumandayla kontrol
edebilirsiniz.
Not
• Uzaktan kumandanın pillerini değiştirdiğinizde, kod
numarası varsayılan (SONY) ayara dönebilir. İlgili
kod numarasını sıfırlayın.
Uzaktan kumandanın TV'yi kontrol
etmek üzere hazırlanması
Kalan süreyi değiştirmek için
TV'nizin üretici kodunu (tabloya bakın) sayı
düğmelerini kullanarak girerken TV "/1
düğmesini basılı tutun. Sonra TV "/1
düğmesini bırakın.
İstenen süreyi seçmek için SLEEP düğmesine art
arda basın.
Ayar başarılı olmazsa, kayıtlı olan mevcut kod
değiştirilmez. Kod numarasını yeniden girin.
Kalan süreyi kontrol etmek için
SLEEP düğmesine bir kez basın.
38TR
Birimdeki Düğmelerin
Devre Dışı Bırakılması
Kontrol edilebilen TV'lerin kod
numaraları
Birden fazla kod numarası belirtilmişse, TV'nize
uyan kodu bulana kadar teker teker girerek
kodları deneyin.
Üretici
Kod numarası
SONY
01 (varsayılan)
LG
05
PANASONIC
06
PHILIPS
02, 03, 07
SAMSUNG
02, 08
TOSHIBA
04
Web Sitelerinde Gezinme
Sistemi kullanarak İnternet'e bağlanabilir ve
Sony ana sayfası gibi web sitelerinde
gezinebilirsiniz.
1
İnternet'te gezinme için hazırlıkları yapın.
Sistemi bir ağa bağlayın (sayfa 19).
2
HOME düğmesine basın.
Televizyon ekranında ana menü
görüntülenir.
3
Ön Panel Ekranının
Parlaklığının Değiştirilmesi
[Internet Browser] (İnternet Tarayıcısı)
öğesini seçmek için X/x düğmelerine
ve ardından
düğmesine basın.
[Internet Browser] (İnternet Tarayıcısı)
ekranı görüntülenir.
DIMMER düğmesine basın.
Not
DIMMER düğmesine her bastığınızda, ön
panelin parlaklığı değişir.
• Bazı web siteleri düzgün şekilde görüntülenmeyebilir
veya çalışmayabilir.
Diğer İşlemler
4
[Network] (Ağ) öğesini seçmek için
C/c düğmelerine basın.
Bir URL girmek için
Bekleme Modunda Güç
Tasarrufu
Aşağıdaki iki ayarın da yapıldığını kontrol edin:
– [HDMI Settings] (HDMI Ayarları) altındaki
[Control for HDMI] (HDMI Kontrolü) [Off]
(Kapalı) olarak ayarlanmalıdır (sayfa 49).
– [Quick Start Mode] (Hızlı Başlatma Modu)
[Off] (Kapalı) olarak ayarlanmalıdır
(sayfa 49).
Seçenekler menüsünden [URL entry]
(URL girişi) öğesini seçin.
Sanal klavyeyi kullanarak URL'yi girin
ve ardından [Enter] (Giriş) öğesini seçin.
Varsayılan başlangıç sayfasını
ayarlamak için
Ayarlamak istediğiniz sayfa görüntülenirken,
seçenekler menüsünden [Set as start page]
(Başlangıç sayfası olarak ayarla) öğesini seçin.
Önceki sayfaya dönmek için
Seçenekler menüsünden [Previous page]
(Önceki sayfa) öğesini seçin. [Previous page]
(Önceki sayfa) öğesini seçmenize rağmen önceki
sayfa görüntülenmezse, seçenekler menüsünden
[Window List] (Pencere Listesi) öğesini
belirleyip dönmek istediğiniz sayfayı
listeden seçin.
İnternet Tarayıcısından çıkmak için
HOME düğmesine basın.
39TR
İnternet Tarayıcısı ekranı
DISPLAY düğmesine basarak web sitesi
bilgilerini kontrol edebilirsiniz. Ekran bilgileri,
web sitesine ve sayfa durumuna göre farklılık
gösterir.
Öğeler
Ayrıntılar
[Browser Setup]
(Tarayıcı Kurulumu)
İnternet Tarayıcısı ayarlarını
görüntüler.
• [Zoom] (Zoom):
Görüntülenen içeriklerin
boyutunu büyütür veya
küçültür.
• [JavaScript Setup]
(JavaScript Kurulumu):
JavaScript'i etkinleştirmek
veya devre dışı bırakmak için
kullanılır.
• [Cookie Setup] (Çerez
Ayarları): Tarayıcı
çerezlerinin kabul edilip
edilmeyeceğini belirlemek
için kullanılır.
• [SSL Alarm Display] (SSL
Alarm Ekranı): SSL'yi
etkinleştirmek veya devre
dışı bırakmak için kullanılır.
Bir web sitesinde gezinirken
karakter girmek için sanal
klavyeyi görüntüler.
İmleci metin giriş alanında bir
sonraki satır başına getirir.
Metin giriş sırasında imlecin
sol tarafındaki bir karakteri
siler.
Açık olan tüm web sitelerinin
listesini gösterir.
Pencereyi seçerek
görüntülenen bir önceki web
sitesine geri dönmenizi sağlar.
Yer imi listesini görüntüler.
A Sayfa başlığı
B İmleç
C/X/x/c düğmelerine basarak imleci
hareket ettirebilirsiniz. İmleci görüntülemek
istediğiniz bağlantının üzerine getirin ve
düğmesine basın. Bağlantısı verilen
web sitesi görüntülenir.
C Sayfa adresi
D SSL simgesi
Bağlantı verilen URL güvenli olduğunda
görüntülenir.
E Sinyal gücü göstergesi
Sistem kablosuz bir ağa bağlandığında
görüntülenir.
F İlerleme çubuğu/Yükleme simgesi
Sayfa okunmaya başladığında veya dosya
indirme/aktarma sırasında görüntülenir.
G Metin giriş alanı
düğmesine basın, ardından sanal klavyeyi
açmak için seçenekler menüsünden [Input]
(Giriş) öğesini seçin.
H Kaydırma çubuğu
Sayfada sola, yukarı, aşağı veya sağa gitmek
için C/X/x/c düğmelerini kullanın.
Kullanılabilir seçenekler
OPTIONS düğmesine basarak çeşitli ayarlara
ve işlemlere ulaşabilirsiniz.
Kullanılabilir öğeler, duruma bağlı olarak
farklılık gösterir.
40TR
[Input] (Giriş)
[Break] (Satır başı)
[Delete] (Sil)
[Window List]
(Pencere Listesi)
[Bookmark List]
(Yer İmi Listesi)
[Character encoding]
(Karakter kodlama)
[Previous page]
(Önceki sayfa)
[Next page] (Sonraki
sayfa)
[Cancel loading]
(Yüklemeyi iptal et)
[Reload]
(Yeniden yükle)
[URL entry]
(URL girişi)
[Add to Bookmark]
(Yer İmlerine Ekle)
Karakter kodunu ayarlar.
Önceden görüntülenen bir
sayfaya geçer.
Önceden görüntülenen bir
sonraki sayfaya geçer.
Sayfa yükleme işlemini
durdurur.
Aynı sayfayı yeniden yükler.
Sanal klavye
görüntülendiğinde bir URL
girmenize olanak tanır.
O anda görüntülenen web
sitesini yer imi listesine ekler.
Öğeler
Ayrıntılar
3
[Set as start page]
Görüntülenen web sitesini
(Başlangıç sayfası
varsayılan başlangıç sayfası
olarak ayarla)
olarak ayarlar.
[Open in new window] Bağlantıyı yeni pencerede açar.
(Yeni pencerede aç)
[Display certificate]
SSL destekli sayfaların
(Sertifikayı görüntüle) gönderdiği sunucu
sertifikalarını görüntüler.
Ağın Ayarlanması
4
[Internet Settings] (İnternet Ayarları)
öğesini seçmek için X/x düğmelerine
ve ardından
düğmesine basın.
[Internet Settings] (İnternet Ayarları)
ekranı görüntülenir.
Ayar ekranını açmak için
1
Diğer İşlemler
[Internet Settings] (İnternet Ayarları)
Ayar yapmadan önce sistemi ağa bağlayın.
Ayrıntılı bilgi için “Adım 3: Ağ Bağlantısı”
(sayfa 19) bölümüne bakın.
[Network Settings] (Ağ Ayarları) öğesini
seçmek için X/x düğmelerine ve ardından
düğmesine basın.
HOME düğmesine basın.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Not
HOME
Televizyon ekranında ana menü
görüntülenir.
2
[Setup] (Kurulum) öğesini seçmek
için C/c düğmelerine basın.
• [Internet Settings] (İnternet Ayarları) öğeleri
İnternete bağlanmak için gereklidir. Geniş bant
yönlendirici veya Kablosuz LAN yönlendiriciniz için
ilgili (alfa sayısal) değerleri girin. Ayarlanması
gereken öğeler, İnternet servis sağlayıcı veya
yönlendiriciye göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılı
bilgi için, İnternet servis sağlayıcınız tarafından
sağlanan veya yönlendiriciyle birlikte verilen
kullanım kılavuzuna bakın.
• Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki URL'ye gidin.
Avrupa'daki müşteriler için:
http://support.sony-europe.com
Tayvan'daki müşteriler için:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki müşteriler için:
http://www.sony-asia.com/support
41TR
düğmesine basın; sistem DNS ayarını
otomatik olarak yapar.
[Specify IP address] (IP adresini belirle)
öğesini seçip
düğmesine bastığınızda,
DNS ayarlarını manuel olarak girin.
Aşağıdaki öğeleri ayarlamak için
C/X/x/c düğmelerine ve sayı
düğmelerine ardından
düğmesine
basın.
– [Primary DNS] (Birincil DNS)
– [Secondary DNS] (İkincil DNS)
• [Specify IP address] (IP adresini belirle):
Ağ ayarlarınızı ağ ortamınıza uygun
şekilde manuel olarak girin.
Aşağıdaki öğeleri ayarlamak için
C/X/x/c düğmelerine ve sayı
düğmelerine ardından
düğmesine
basın.
– [IP Address] (IP Adresi)
– [Subnet Mask] (Alt Ağ Maskesi)
– [Default Gateway] (Varsayılan
Ağ Geçidi)
– [Primary DNS] (Birincil DNS)
– [Secondary DNS] (İkincil DNS)
LAN ağına LAN kablosuyla
bağlanırken
Bir LAN (Local Area Network) ağına bağlanmak
için aşağıdaki Adımları uygulayın.
Otomatik ayar
1
2
[Internet Settings] (İnternet Ayarları)
ekranındaki [Wired Setup] (Kablolu
Kurulum) öğesini seçmek için
X/x düğmelerine ve ardından
düğmesine basın.
[Auto] (Otomatik) öğesini seçmek için
X/x düğmelerine ve ardından
düğmesine basın.
Sistem ağ ayarlarını otomatik olarak yapar
ve İnternet ayarları TV ekranında
görüntülenir.
3
4
c düğmesine basın.
[Save & Connect] (Kaydet ve Bağlan)
öğesini seçmek için X/x düğmelerine
ve ardından
düğmesine basın.
Sistem, ağ bağlantısını kontrol etmeye
başlar.
5
[Internet Settings is now complete.]
(İnternet Ayarları şimdi tamamlandı.)
ifadesinin görüntülendiğinden emin
olun ve
düğmesine basın.
4
• [No] (Hayır): Proxy sunucu kullanılmaz.
• [Yes] (Evet): Proxy sunucu ayarını girin.
C/X/x/c düğmeleri ile sayı düğmelerine,
ardından
düğmesine basın.
İnternet ayarlarına ilişkin değer TV
ekranında görüntülenir.
Kurulum işlemi tamamlanır. Mesaj
görüntülenmezse, ekranda görüntülenen
mesajları izleyin.
Manuel ayar
1
2
3
[Internet Settings] (İnternet Ayarları)
ekranındaki [Wired Setup] (Kablolu
Kurulum) öğesini seçmek için
X/x düğmelerine ve ardından
düğmesine basın.
[Custom] (Özel) öğesini seçmek için
X/x düğmelerine ve ardından
düğmesine basın.
İstediğiniz ağ ayarı tipini seçmek için
X/x düğmelerine ve ardından
düğmesine basın.
• [Auto] (Otomatik): Sistem IP adresini
otomatik olarak ayarlar ve [DNS Settings]
(DNS Ayarları) ekranı görüntülenir.
[Auto] (Otomatik) öğesini seçip
42TR
Proxy sunucu ayarını seçmek için
X/x düğmelerine ve ardından
düğmesine basın.
5
6
c düğmesine basın.
[Save & Connect] (Kaydet ve Bağlan)
öğesini seçmek için X/x düğmelerine
ve ardından
düğmesine basın.
Sistem, ağ bağlantısını kontrol etmeye
başlar.
7
[Internet Settings is now complete.]
(İnternet Ayarları şimdi tamamlandı.)
ifadesinin görüntülendiğinden emin
olun ve
düğmesine basın.
Kurulum işlemi tamamlanır. Mesaj
görüntülenmezse, ekranda görüntülenen
mesajları izleyin.
Kablosuz LAN ağına USB Kablosuz
LAN Adaptörüyle bağlanıldığında
3
x Seçilen kablosuz LAN güvenli olmadığı
durumda
Bir kablosuz LAN (Local Area Network) ağına
bağlanmak için aşağıdaki Adımları uygulayın.
Kablosuz LAN bağlantısı kurulumu
tamamlanır. Ardından, yukarıdaki
“Manuel ayar” bölümünde yer alan “LAN
ağına LAN kablosuyla bağlanırken” veya
“Otomatik ayar” Adımlarını uygulayarak
IP adresi ayarlarını girin.
Kablosuz yönlendiriciniz WPS işleviyle
uyumlu olduğu durumda
1
3
[Internet Settings] (İnternet Ayarları)
ekranındaki [USB Wireless Setup]
(USB Kablosuz Kurulum) öğesini seçmek
için X/x düğmelerine ve ardından
düğmesine basın.
WEP veya WPA anahtarı girme ekranı
görüntülenir. Adım 5'e gidin.
[Wi-Fi Protected Setup (WPS)] (Wi-Fi
Korumalı Kurulum (WPS)) öğesini seçmek
için X/x düğmelerine ve ardından
düğmesine basın.
x Kablosuz LAN adını belirlemek için
[Manual Entry] (Manuel Giriş) öğesini
seçin.
Giriş ekranı görüntülenir. Ekranda
görüntülenen mesajları izleyerek kablosuz
LAN adını girin, ardından c düğmesine
basın.
Kablosuz yönlendiricinin WPS işlevini
etkinleştirin, [Start] (Başlat) öğesini
seçmek için X/x düğmelerine ve
ardından
düğmesine basın.
WPS işlevinin etkinleştirilmesiyle ilgili
ayrıntılı bilgi için, yönlendiricinizin
kullanım talimatlarına bakın.
4
x Seçilen kablosuz LAN güvenli olduğu
durumda
4
[Wi-Fi Protected Setup was successful.]
(Wi-Fi Korumalı Kurulum başarılı.)
ifadesinin görüntülendiğinden emin olun
ve c düğmesine basın.
Kablosuz yönlendiriciniz WPS işleviyle
uyumlu olmadığı durumda
2
[Internet Settings] (İnternet Ayarları)
ekranındaki [USB Wireless Setup]
(USB Kablosuz Kurulum) öğesini seçmek
için X/x düğmelerine ve ardından
düğmesine basın.
[Scan] (Tara) öğesini seçmek için
X/x düğmelerine ve ardından
düğmesine basın.
Sistem kullanılabilir kablosuz LAN ağlarını
arar ve kablosuz LAN ağlarının listesi
görüntülenir.
Güvenlik modunu seçmek için
X/x düğmelerine ve ardından
düğmesine basın.
• [None] (Hiçbiri): Kablosuz LAN güvenli
olmadığında bu öğeyi seçin. Kablosuz
LAN bağlantısı kurulumu tamamlanır.
Ardından, yukarıdaki “Manuel ayar”
bölümünde yer alan “LAN ağına LAN
kablosuyla bağlanırken” veya “Otomatik
ayar” Adımlarını uygulayarak IP adresi
ayarlarını girin.
• [WEP]: Kablosuz LAN, bir WEP anahtarı
tarafından korunur.
• [WPA/WPA2-PSK]: Kablosuz LAN, bir
WPA-PSK veya WPA2-PSK anahtarı
tarafından korunur.
• [WPA2-PSK]: Kablosuz LAN, bir
WPA2-PSK tarafından korunur.
Kablosuz LAN bağlantısı ve IP adresi
kurulumu tamamlanır.
Sonra, proxy sunucu ayarını girin.
Yukarıdaki “Manuel ayar” başlığı atındaki
“LAN ağına LAN kablosuyla bağlanırken”
bölümünün Adım 4 ila 7 arasındaki
işlemlerini uygulayın.
1
Diğer İşlemler
2
Kablosuz LAN adını seçmek için
X/x düğmelerine ve ardından
düğmesine basın.
5
Ekranda görüntülenen mesajları
izleyerek WEP anahtarını/WPA anahtarını
girin ve ardından c düğmesine basın.
Kablosuz LAN bağlantısı kurulumu
tamamlanır. Ardından, yukarıdaki
“Manuel ayar” bölümünde yer alan “LAN
ağına LAN kablosuyla bağlanırken” veya
“Otomatik ayar” Adımlarını uygulayarak
IP adresi ayarlarını girin.
43TR
Kablosuz LAN güvenliği hakkında
Kablosuz LAN işleviyle sağlanan iletişim radyo
dalgalarıyla gerçekleştirildiğinden, kablosuz
sinyal dinlemeye açık olabilir. Bu sistem,
kablosuz iletişimi korumak için çeşitli güvenlik
işlevlerini desteklemektedir. Güvenlik ayarlarını
ağ ortamınıza göre düzgün şekilde
yapılandırdığınızdan emin olun.
Güvenlik Yok
Ayarları kolayca yapabilmenize karşın, herhangi
biri karmaşık araçlara gereksinim duymadan
kablosuz iletişimi dinleyebilir veya kablosuz
ağınıza izinsiz girebilir. Yetkisiz erişim veya
verilerin ele geçirilme tehlikesi bulunduğunu
unutmayın.
WEP
WEP, yabancıların iletişimi dinlemesini veya
kablosuz ağınıza izinsiz girmesini önlemek
için iletişimleri güvenli hale getirir. WEP, TKIP/
AES desteği bulunmayan eski cihazların
bağlanmasına olanak tanıyan eski bir güvenlik
teknolojisidir.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP, WEP teknolojisindeki eksikleri
karşılamak amacıyla geliştirilen bir güvenlik
teknolojisidir. TKIP, WEP teknolojisine göre
daha yüksek seviyede güvenlik sağlar.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES, WEP ve TKIP teknolojilerinden farklı bir
gelişmiş güvenlik yöntemi kullanan bir güvenlik
teknolojisidir.
AES, WEP veya TKIP teknolojisine göre
daha yüksek seviyede güvenlik sağlar.
44TR
Simge
Ayarlar ve Düzenlemeler
Kurulum Ekranının
Kullanılması
Görüntü ve ses gibi öğelerde çeşitli ayarlamalar
yapabilirsiniz.
Sistem ayarlarını değiştirmeniz gerektiğinde
ana menüde
(Setup) öğesini seçin.
Varsayılan ayarların altı çizilidir.
Not
• Diskte saklanan oynatma ayarları, Kurulum Ekranı
menüsündeki ayarlardan daha önceliklidir ve burada
açıklanan tüm işlevler kullanılamayabilir.
HOME düğmesine basın.
Televizyon ekranında ana menü görüntülenir.
2
[Setup] (Kurulum) öğesini seçmek
için C/c düğmelerine basın.
Bağlantı jaklarının tipine göre
ses ayarlarını yapar.
[BD/DVD Viewing Settings] (BD/
DVD Görüntüleme Ayarları)
(sayfa 48)
BD/DVD oynatmayla ilgili ayrıntılı
ayarları yapar.
[Parental Control Settings]
(Ebeveyn Denetimi Ayarları)
(sayfa 48)
Ebeveyn Denetimi işleviyle ilgili
ayrıntılı ayarları yapar.
[Music Settings] (Müzik Ayarları)
(sayfa 49)
Super Audio CD oynatma işlemiyle
ilgili ayrıntılı ayarları yapar.
[System Settings] (Sistem
Ayarları) (sayfa 49)
Sistemle ilgili ayarları yapar.
[Network Settings] (Ağ Ayarları)
(sayfa 50)
İnternet ve ağla ilgili ayrıntılı
ayarları yapar.
[Easy Setup] (Kolay Kurulum)
(sayfa 50)
Temel ayarları yapmak için Kolay
Kurulumu yeniden çalıştırır.
Ayarlar ve Düzenlemeler
1
Açıklama
[Audio Settings] (Ses Ayarları)
(sayfa 47)
[Resetting] (Sıfırlama) (sayfa 50)
Sistemi fabrika ayarlarına geri
döndürür.
3
Değiştirilecek kurulum kategorisi
simgesini seçmek için X/x düğmelerine
ve ardından
düğmesine basın.
Örnek: [Screen Settings] (Ekran Ayarları)
[Network Update]
(Ağ Güncelleme)
Aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz.
Simge
Açıklama
[Network Update]
(Ağ Güncelleme) (sayfa 45)
Sistem yazılımını günceller.
[Screen Settings] (Ekran Ayarları)
(sayfa 46)
Bağlantı jaklarının tipine göre
ekran ayarlarını yapar.
Sistem işlevlerini güncelleyebilir ve
iyileştirebilirsiniz.
İşlevlerin güncellenmesiyle ilgili ayrıntılı bilgi
edinmek için, aşağıdaki web sitesini ziyaret edin.
Avrupa'daki müşteriler için:
http://support.sony-europe.com
45TR
Tayvan'daki müşteriler için:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki müşteriler için:
http://www.sony-asia.com/support
Yazılım güncellemesi sırasında, ön panel
ekranında “UPDATING” görüntülenir.
Güncelleme tamamlandıktan sonra ana birim
otomatik olarak kapanır. Lütfen yazılım
güncellemesinin tamamlanmasını bekleyin; ana
birimi açmayın veya kapatmayın, ana birimi
veya TV'yi çalıştırmayın.
[Screen Settings]
(Ekran Ayarları)
x [3D Output Setting] (3B Çıkış Ayarı)
[Auto] (Otomatik): Normalde bu seçimi yapın.
[Off] (Kapalı): Tüm 2B içerikleri görüntülemek
için bu öğeyi seçin.
Not
• HDMI (IN 1) veya HDMI (IN 2) jakından gelen
3B video, ayara bakılmaksızın gösterilir.
x [TV Screen Size Setting for 3D] (3B için
TV Ekran Boyutu Ayarı)
3B uyumlu televizyonunuzun ekran boyutunu
ayarlar.
Not
• Bu ayar, HDMI (IN 1) veya HDMI (IN 2) jakından
gelen 3B video için kullanılmaz.
x [DVD Aspect Ratio] (DVD En/Boy Oranı)
[Letter Box] (Sinemaskop): Üstte ve altta siyah
şeritlerle geniş görüntü sağlar.
[Pan & Scan] (Pan ve Tarama): Görüntünün
tam yüksekliğiyle, kenarlarından kırpılmış
olarak ekranın tamamını kaplamasını sağlar.
x [Cinema Conversion Mode] (Sinema
Dönüştürme Modu)
[Auto] (Otomatik): Normalde bu seçimi yapın.
Birim materyalin video tabanlı mı yoksa film
tabanlı mı olduğunu otomatik olarak tespit
eder ve uygun dönüştürme moduna geçer.
[Video] (Video): Daima materyale
bakılmaksızın, video tabanlı materyallere uygun
dönüştürme yöntemi seçilir.
x [Output Video Format] (Çıkış Video
Formatı)
[HDMI] (HDMI): Normalde [Auto] (Otomatik)
öğesini seçin. Diske kaydedilen çözünürlüğü
almak için [Original Resolution] (Orijinal
Çözünürlük) öğesini seçin. (Çözünürlük,
SD çözünürlükten düşükse, SD çözünürlüğüne
gelecek şekilde ölçeklendirilir.)
[Video] (Video): Otomatik olarak en düşük
çözünürlüğü ayarlar.
x [TV Type] (TV Tipi)
[16:9]: Geniş ekran TV veya geniş mod işlevi
olan bir TV bağladığınızda bu öğeyi seçin.
[4:3]: 4:3 ekran TV veya geniş mod işlevi
olmayan bir TV bağladığınızda bu öğeyi seçin.
x [Screen Format] (Ekran Formatı)
[Original] (Orijinal): Geniş mod işlevi olan bir
TV'ye bağladığınızda bu öğeyi seçin. Geniş
ekran özelliğine sahip bir TV'de bile 4:3 ekran
resmini 16:9 en/boy oranında görüntüler.
[Fixed Aspect Ratio] (Sabit En/Boy Oranı):
Resmi ekrana sığdırmak için resim boyutunu
orijinal resmin en/boy oranıyla değiştirir.
46TR
x [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] (BD/
DVD-ROM 1080/24p Çıkış)
[Auto] (Otomatik): Yalnızca HDMI (OUT)
jakıyla 1080/24p uyumlu TV'ye bağlandığında
1920 × 1080p/24 Hz video sinyali çıkışı sağlar.
[Off] (Kapalı): TV'niz 1080/24p video
sinyalleriyle uyumlu değilse bu öğeyi seçin.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Otomatik): Harici cihazın tipini
otomatik olarak tespit eder ve eşleşen renk
ayarına geçiş yapar.
[YCbCr (4:2:2)]: YCbCr 4:2:2 video sinyali
çıkışı sağlar.
[YCbCr (4:4:4)]: YCbCr 4:4:4 video sinyali
çıkışı sağlar.
[RGB]: HDCP uyumlu DVI jaka sahip bir cihaza
bağladığınızda bu öğeyi seçin.
x [HDMI Deep Colour Output] (HDMI Derin
Renk Çıkışı)
[Auto] (Otomatik): Normalde bu seçimi yapın.
[16bit], [12bit], [10bit]: Bağlanan TV, Deep
Colour uyumlu olduğunda 16bit/12bit/10bit
video sinyali çıkışı sağlar.
[Off] (Kapalı): Görüntü kararsız olduğunda
veya renkler doğal görünmediğinde bu
öğeyi seçin.
[Auto] (Otomatik): Dinamik olarak hareket
eden nesneler de dahil olmak üzere görüntü
çıkışı hiç titreşim olmadan sağlanır. Normalde
bu konumu seçin.
[Frame] (Kare): Dinamik olarak hareket
etmeyen nesneler de dahil olmak üzere görüntü
çıkışı yüksek çözünürlükte sağlanır.
[Audio Settings]
(Ses Ayarları)
x [BD Audio MIX Setting] (BD Sesi MIX Ayarı)
[On] (Açık): Etkileşimli ses ile ikincil sesi
birincil sese karıştırarak elde edilen sesi verir.
[Off] (Kapalı): Yalnızca birincil ses çıkışını
sağlar.
Ses bandının dinamik aralığını sıkıştırabilirsiniz.
[Auto] (Otomatik): Oynatma işlemini disk
tarafından belirtilen (yalnızca BD-ROM)
dinamik aralıkta gerçekleştirir.
[On] (Açık): Sistem, ses bandını kayıt
mühendisinin istediği dinamik aralık türüyle
tekrar oluşturur.
[Off] (Kapalı): Dinamik aralık sıkıştırılmaz.
x [Attenuate - AUDIO] (Azaltma - SES)
AUDIO (AUDIO IN L/R) jaklarına bağlı bir
bileşeni dinlerken, seste bozulma olabilir.
Birimden giriş seviyesini düşürerek, sesteki
bozulmayı önleyebilirsiniz.
[On] (Açık): Giriş seviyesini azaltır.
Çıkış seviyesi değiştirilir.
[Off] (Kapalı): Normal giriş seviyesi.
x [Audio Output] (Ses Çıkışı)
Ses sinyali çıkışının alınacağı çıkış yöntemini
seçebilirsiniz.
Ayarlar ve Düzenlemeler
x [Pause Mode] (Duraklatma Modu)
(yalnızca BD/DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
x [Audio DRC]
[Speaker] (Hoparlör): Çok kanallı sesi yalnızca
sistem hoparlörlerinden verir.
[Speaker + HDMI] (Hoparlör + HDMI): Çok
kanallı sesi sistemin hoparlörlerinden, 2 kanallı
doğrusal PCM sinyallerini HDMI (OUT)
jakından verir.
[HDMI] (HDMI): Ses çıkışını yalnızca
HDMI (OUT) jakından sağlar. Ses formatı,
bağlanan bileşene göre farklılık gösterir.
Not
x [DTS Neo:6]
Bağlanan cihazın kapasitesine göre 2 kanallı
kaynaklardan çok kanallı surround ses
simülasyonu yapar ve sesi HDMI (OUT)
jakından verir.
[Cinema] (Sinema): DTS Neo:6 Cinema
modunu kullanarak 2 kanallı kaynaklardan
simüle edilmiş çok kanallı ses çıkışı sağlar.
[Music] (Müzik): DTS Neo:6 Music modunu
kullanarak 2 kanallı kaynaklardan simüle
edilmiş çok kanallı ses çıkışı sağlar.
[Off] (Kapalı): Orijinal kanal sayısında ses
çıkışı sağlar
• [Control for HDMI] (HDMI Kontrolü) [On] (Açık)
olarak ayarlandığında (sayfa 49), [Audio Output]
(Ses Çıkışı) otomatik olarak [Speaker + HDMI]
(Hoparlör + HDMI) olarak ayarlanır ve bu ayar
değiştirilemez.
• [Audio Output] (Ses Çıkışı) [Speaker + HDMI]
(Hoparlör + HDMI) ve [HDMI1 Audio Input Mode]
(HDMI1 Ses Giriş Modu) (sayfa 49) [TV] olarak
ayarlandığında ses sinyalleri çıkışı HDMI (OUT)
jakından sağlanmaz.
• [Audio Output] (Ses Çıkışı) [HDMI] olarak
ayarlandığında, “TV” işlevinin çıkış sinyali formatı
2 kanallı doğrusal PCM olur.
47TR
x [Sound Effect] (Ses Efekti)
x [Subtitle] (Alt yazı)
Sistemin ses efektlerini (SOUND MODE ve
[Surround Setting] (Surround Ayarı)) açabilir/
kapatabilirsiniz.
BD-ROM'lar veya DVD VIDEO'lar için
varsayılan alt yazı dilini seçebilirsiniz.
[Select Language Code] (Dil Kodu Seçin)
öğesini seçtiğinizde, dil kodu giriş ekranı
görüntülenir. “Dil Kodu Listesi” (sayfa 62)
bölümüne bakın ve dil kodunu girin.
[On] (Açık): Sistemin tüm ses efektlerini
etkinleştirir. Örnekleme frekansı üst sınırı
48 kHz olarak ayarlanır.
[Off] (Kapalı): Ses efektleri devre dışı bırakılır.
Örnekleme frekansı için üst sınırı ayarlamak
istemiyorsanız bu öğeyi seçin.
x [Surround Setting] (Surround Ayarı)
Surround ayarını seçebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi
için “Adım 6: Surround Ses Dinleme” (sayfa 23)
bölümüne bakın.
x [Speaker Settings] (Hoparlör Ayarları)
Mümkün olan en iyi surround sesi elde etmek
için hoparlörleri ayarlayın. Ayrıntılı bilgi için
“Hoparlörlerin Ayarlanması” (sayfa 37)
bölümüne bakın.
[BD/DVD Viewing
Settings] (BD/DVD
Görüntüleme Ayarları)
BD/DVD oynatma işleviyle ilgili ayrıntılı ayarlar
yapabilirsiniz.
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(BD Melez Disk Oynatma Katmanı)
[BD]: BD katmanını oynatır.
[DVD/CD]: DVD veya CD katmanını oynatır.
x [BD Internet Connection] (BD İnternet
Bağlantısı)
[Allow] (İzin ver): Normalde bu seçimi yapın.
[Do not allow] (İzin verme): İnternet
bağlantısını engeller.
[Parental Control
Settings] (Ebeveyn
Denetimi Ayarları)
x [Password] (Parola)
Ebeveyn Denetimi işlevinin parolasını belirleyin
veya değiştirin. Parola BD-ROM, DVD VIDEO
veya İnternet video oynatma işlemine sınırlama
getirmenize olanak tanır. Gerekirse,
BD-ROM'lar ve DVD-VIDEO'lar için farklı
sınırlama seviyeleri belirleyebilirsiniz.
x [BD/DVD Menu] (BD/DVD Menüsü)
BD-ROM'lar veya DVD VIDEO'lar için
varsayılan menü dilini seçebilirsiniz.
[Select Language Code] (Dil Kodu Seçin)
öğesini seçtiğinizde, dil kodu giriş ekranı
görüntülenir. “Dil Kodu Listesi” (sayfa 62)
bölümüne bakın ve dil kodunu girin.
x [Audio] (Ses)
BD-ROM'lar veya DVD VIDEO'lar için
varsayılan parça dilini seçebilirsiniz.
[Original] (Orijinal) öğesini seçtiğinizde, diskte
öncelikli olan dil seçilir.
[Select Language Code] (Dil Kodu Seçin)
öğesini seçtiğinizde, dil kodu giriş ekranı
görüntülenir. “Dil Kodu Listesi” (sayfa 62)
bölümüne bakın ve dil kodunu girin.
48TR
x [Parental Control Area Code] (Ebeveyn
Denetimi Bölge Kodu)
Bazı BD-ROM'ların veya DVD VIDEO'ların
oynatılması coğrafi bölgeye bağlı olarak
sınırlandırılabilir. Sahneler engellenebilir veya
bunların yerine farklı sahneler oynatılabilir.
Ekranda görüntülenen talimatları uygulayın
ve dört basamaklı parolanızı girin.
x [BD Parental Control] (BD Ebeveyn
Denetimi)
Bazı BD-ROM'ların oynatılması kullanıcıların
yaşına bağlı olarak sınırlandırılabilir. Sahneler
engellenebilir veya bunların yerine farklı
sahneler oynatılabilir. Ekranda görüntülenen
talimatları uygulayın ve dört basamaklı
parolanızı girin.
x [DVD Parental Control] (DVD Ebeveyn
Denetimi)
[System Settings]
(Sistem Ayarları)
Bazı DVD-VIDEO'ların oynatılması, önceden
belirlenen kullanıcı yaşı gibi kriterlere göre
sınırlandırılabilir. Sahneler engellenebilir veya
bunların yerine farklı sahneler oynatılabilir.
Ekranda görüntülenen talimatları uygulayın
ve dört basamaklı parolanızı girin.
Sistemle ilgili ayarları yapabilirsiniz.
x [Internet Video Parental Control] (İnternet
Video Ebeveyn Denetimi)
x [HDMI Settings] (HDMI Ayarları)
x [Internet Video Unrated]
(Derecelendirilmemiş İnternet Videosu)
[Allow] (İzin ver): Derecelendirilmemiş
İnternet videolarının oynatılmasına izin verir.
[Block] (Engelle): Derecelendirilmemiş İnternet
videolarının oynatılmasını engeller.
[Music Settings]
(Müzik Ayarları)
Super Audio CD oynatma işlemiyle ilgili
ayrıntılı ayarlar yapabilirsiniz.
x [Super Audio CD Playback Layer]
(Super Audio CD Oynatma Katmanı)
[Super Audio CD] (Super Audio CD): Super
Audio CD katmanını oynatır.
[CD]: CD katmanını oynatır.
x [Super Audio CD Playback Channels]
(Super Audio CD Oynatma Kanalları)
[DSD 2ch] (DSD 2 kanal): 2 kanal alanını
oynatır.
[DSD Multi] (DSD Çoklu): Çoklu kanal
alanını oynatır.
Sistem ekran dilini seçebilirsiniz.
[Control for HDMI] (HDMI Kontrolü)
[On] (Açık): Açıktır. HDMI kabloyla bağlanmış
bileşenleri karşılıklı olarak çalıştırabilirsiniz.
[Off] (Kapalı): Kapalıdır.
[Audio Return Channel] (Ses Dönüş Kanalı)
Bu işlev, sistemi Audio Return Channel işleviyle
uyumlu bir TV'ye bağladığınızda kullanılabilir.
[Auto] (Otomatik): Sistem, TV'nin dijital ses
sinyalini bir HDMI kablo aracılığıyla otomatik
olarak alabilir.
[Off] (Kapalı): Kapalıdır.
Not
• Bu işlev, yalnızca [Control for HDMI]
(HDMI Kontrolü) [On] (Açık) olarak ayarlandığında
kullanılabilir.
Ayarlar ve Düzenlemeler
Bazı İnternet videolarının oynatılması
kullanıcıların yaşına bağlı olarak
sınırlandırılabilir. Sahneler engellenebilir veya
bunların yerine farklı sahneler oynatılabilir.
Ekranda görüntülenen talimatları uygulayın
ve dört basamaklı parolanızı girin.
x [OSD]
[HDMI1 Audio Input Mode] (HDMI1 Ses
Girişi Modu)
HDMI (IN 1) jakına bağlanmış bileşenin
ses girişini seçebilirsiniz.
[HDMI1]: HDMI (IN 1) jakına bağlanan
bileşenin ses girişi HDMI (IN 1) jakıyla sağlanır.
[TV]: HDMI (IN 1) jakına bağlanan bileşenin
ses girişi TV (DIGITAL IN OPTICAL) jakıyla
sağlanır.
x [Quick Start Mode] (Hızlı Başlatma Modu)
[On] (Açık): Bekleme modundan çıkışta
başlama süresini kısaltır. Sistemi açtıktan
sonra hızlı şekilde kullanabilirsiniz.
[Off] (Kapalı): Varsayılan ayar.
x [Auto Standby] (Otomatik Bekleme)
[On] (Açık): [Auto Standby] (Otomatik
Bekleme) işlevini açar. Sistemi 30 dakika
boyunca kullanmazsanız, sistem otomatik
olarak bekleme moduna girer.
[Off] (Kapalı): İşlevi kapatır.
49TR
x [Auto Display] (Otomatik Görüntüleme)
[On] (Açık): Görüntülenen başlık, görüntü
modu, ses sinyali değiştirildiğinde bilgileri
ekranda otomatik olarak gösterir.
[Off] (Kapalı): Yalnızca DISPLAY düğmesine
basıldığında bilgileri görüntüler.
x [Screen Saver] (Ekran Koruyucu)
[On] (Açık): Ekran koruyucu işlevini açar.
[Off] (Kapalı): Kapalıdır.
x [Software Update Notification] (Yazılım
Güncelleme Bildirimi)
[On] (Açık): Sistemi, size yeni sürüm bilgileriyle
ilgili bilgi vermek üzere ayarlar (sayfa 45).
[Off] (Kapalı): Kapalıdır.
x [System Information] (Sistem Bilgileri)
Sistem yazılımı sürüm bilgisini ve MAC adresini
görüntüleyebilirsiniz.
[Network Settings]
(Ağ Ayarları)
İnternet ve ağla ilgili ayrıntılı ayarlar
yapabilirsiniz.
x [Internet Settings] (İnternet Ayarları)
Sistemi önceden ağa bağlayın. Ayrıntılı bilgi için
“Adım 3: Ağ Bağlantısı” (sayfa 19) bölümüne
bakın.
x [Network Connection Diagnostics] (Ağ
Bağlantısı Tanıları)
Ağ bağlantısının düzgün şekilde yapılıp
yapılmadığını kontrol etmek için ağ tanılama
işlevini çalıştırabilirsiniz.
[Easy Setup]
(Kolay Kurulum)
Temel ayarları yapmak için Kolay Kurulumu
yeniden çalıştırır. Ekranda görüntülenen
talimatları uygulayın.
50TR
[Resetting] (Sıfırlama)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Fabrika Varsayılan Ayarlarına Dön)
Ayarlar grubunu seçerek sistem ayarlarını
fabrika varsayılan ayarlarına döndürebilirsiniz.
Grup içindeki tüm ayarlar sıfırlanır.
x [Initialize Personal Information]
(Kişisel Bilgileri Başlangıç Durumuna Getir)
Sistemde kayıtlı kişisel bilgilerinizi silebilirsiniz.
Çalıştırma hakkında
Ek Bilgiler
Önlemler
Güvenlik hakkında
• Yangın ve elektrik çarpması tehlikesini önlemek için
sistemin üzerine vazo gibi içi sıvı dolu nesneler
koymayın veya sistemi küvet ya da duş kabini gibi
su bulunan yerlere yakın bir yere yerleştirmeyin.
Kabinin içine herhangi bir katı nesne düşer veya
sıvı dökülürse, sistemin fişini çıkarın ve yeniden
çalıştırmadan önce kalifiye personel tarafından
kontrol edilmesini sağlayın.
• AC güç kablosuna (şebeke kablosu) ıslak elle
dokunmayın. Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
Güç kaynakları hakkında
Yerleştirme hakkında
• Sistemin ısınmasını engellemek için, havalandırması
yeterli bir alana yerleştirin.
• Yüksek ses düzeyinde uzun süre çalıştırıldığında
kabin dokunulamayacak kadar ısınır. Bu bir arıza
değildir. Ancak kabine dokunmaktan kaçınılmalıdır.
Aşırı ısınmaya neden olabileceğinden, sistemi
havalandırması kötü olan kapalı bir alana
yerleştirmeyin.
• Sistemin üzerine herhangi bir nesne yerleştirip
havalandırma kanallarını kapatmayın. Sistemde
yüksek güç tüketen bir amplifikatör bulunmaktadır.
Havalandırma kanallarını kapatılırsa, sistem aşırı
ısınıp arızalanabilir.
• Sistemi, havalandırma kanallarını kapatabilecek
yüzeylerin (halı, battaniye, vb.) ya da malzemelerin
(perde, örtü) üzerine yerleştirmeyin.
• Sistemi, kitaplık veya benzeri bir eşya gibi kapalı bir
ortama yerleştirmeyin.
• Sistemi radyatör, hava kanalı gibi ısı kaynaklarının
yakınına ya da doğrudan güneş ışığı alan, aşırı tozlu,
mekanik titreşime veya darbeye maruz kalabileceği
yerlere kurmayın.
• Sistemi eğik konumda yerleştirmeyin. Sistem
yalnızca yatay pozisyonda çalışacak şekilde
tasarlanmıştır.
• Sistemi ve diskleri mikrodalga fırın ya da büyük
hoparlörler gibi güçlü mıknatıslar içeren
bileşenlerden uzak tutun.
• Sistemin üzerine ağır nesneler koymayın.
Ses düzeyinin ayarlanması hakkında
• Çok düşük düzeyde giriş sağlanan ya da ses sinyali
olmayan bir bölümü dinlerken ses düzeyini
yükseltmeyin. Aksi takdirde, ses düzeyi çok yüksek
olan bir bölüm beklenmedik bir anda oynatıldığında
hoparlörler zarar görebilir.
Temizleme hakkında
• Kabini, paneli ve kumanda düğmelerini hafif bir
deterjan solüsyonuyla hafifçe nemlendirilmiş
yumuşak bir bez kullanarak temizleyin. Aşındırıcı
bez, temizleme tozu veya alkol ya da benzin gibi bir
çözücü kullanmayın.
Sisteminizle ilgili sorularınız veya sorunlarınız
olduğunda, lütfen en yakın Sony satıcısına başvurun.
Ek Bilgiler
• Birimi uzun süre kullanmayacaksanız fişini prizden
(şehir şebekesi) çekin. Kabloyu çıkarırken hiçbir
zaman kablodan çekmeyin, daima fişten çekin.
• Sistem soğuk bir yerden doğrudan sıcak bir yere
taşınırsa veya aşırı rutubetli bir odaya kurulursa,
cihazın içindeki merceklerin üzerinde nem oluşabilir.
Bu olursa, sistem düzgün çalışmayabilir. Bu durumda,
diski çıkarın ve nem buharlaşana kadar yaklaşık yarım
saat boyunca sistemi çalışır durumda bırakın.
• Sistemi taşırken içindeki diski çıkarın. Aksi takdirde,
disk zarar görebilir.
• Kabinin içine bir nesne düşerse, cihazı prizden
çıkarın ve tekrar çalıştırmadan önce kalifiye personel
tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
Temizleme diskleri, disk/mercek
temizleyiciler hakkında
• Temizleme diski veya disk/mercek temizleyici
(ıslak ya da sprey türünde olanlar da dahil)
kullanmayın. Bu ürünler cihazın arızalanmasına
neden olabilir.
Parçaların değiştirilmesi hakkında
• Sistemin onarılması durumunda, onarılan parçalar
yeniden kullanım veya geri dönüşüm amacıyla
toplanabilir.
TV'nizin rengi hakkında
• Hoparlörler TV ekranında renk bozulmasına neden
oluyorsa, TV'yi kapatın ve 15 - 30 dakika kadar
bekleyip yeniden açın. Renk bozulması devam
ediyorsa, hoparlörleri TV setinden daha uzağa
yerleştirin.
51TR
ÖNEMLİ NOT
Dikkat: Bu sistem, sabit bir video görüntüsünü veya
ekran görüntüsünü televizyon ekranınızda süresiz
olarak tutabilir. Sabit video görüntüsünün veya
ekran görüntüsünün TV ekranında uzun süre
kalmasına izin verirseniz, televizyon ekranınız
kalıcı şekilde zarar görebilir. Projeksiyon
televizyonlar bu duruma karşı özellikle hassastır.
Diskler ile ilgili notlar
Disklerin koruması hakkında
• Diskin temiz kalmasını sağlamak için diski
kenarlarından tutun. Yüzeyine dokunmayın.
• Diskin üzerine kağıt ya da bant yapıştırmayın.
Sistemin taşınması hakkında
• Sistemi taşımadan önce takılı diskleri çıkardığınızdan
emin olun ve AC güç kablosunu (şehir şebekesine
bağlanan kablo) prizden çıkarın.
• Diski doğrudan güneş ışığından veya sıcak
hava kanalları gibi ısı kaynaklarından uzak
tutun veya araç içinde sıcaklık normalin çok
üzerine çıkabileceği için doğrudan güneş ışığı
alan bir yere park edilmiş aracın içinde
bırakmayın.
• Diski oynattıktan sonra kutusunda saklayın.
Temizleme hakkında
• Diski oynatmadan önce bir temizleme
beziyle silin.
Diski ortasından dışına doğru silin.
• Benzin, tiner, piyasada bulunan temizleyiciler
veya vinil LP’ler için üretilmiş anti-statik sprey
gibi çözücüler kullanmayın.
Bu sistem sadece standart dairesel diskleri
oynatabilir. Standart ya da dairesel olmayan
kart, kalp veya yıldız şeklinde diskler
kullanılması arızaya neden olabilir.
Etiket veya halka gibi ticari bir aksesuarı olan
diskleri kullanmayın.
52TR
Sorun Giderme
Sistemi kullandığınız sırada aşağıdaki sorunlardan biriyle karşılaşırsanız, onarım için başvurmadan
önce sorunu çözmek için aşağıdaki sorun giderme kılavuzunu kullanın. Herhangi bir sorunun devam
etmesi durumunda size en yakın Sony satıcısına başvurun.
Servis personelinin onarım sırasında bazı parçaları değiştirmesi halinde, bu parçaların size geri
verilmeyebileceğini unutmayın.
Genel
Belirti
Sorunlar ve çözümleri
Cihaz açılmıyor.
• AC güç kablosunun (şehir şebekesine bağlanan kablonun) düzgün
takıldığından emin olun.
Uzaktan kumanda çalışmıyor.
• Uzaktan kumanda ile cihaz arasındaki uzaklık çok fazladır.
• Uzaktan kumandanın pilleri zayıflamıştır.
Sistem normal şekilde çalışmıyor.
• AC güç kablosunu (şehir şebekesine bağlanan kabloyu) prizden çıkarın
ve birkaç dakika bekledikten sonra tekrar takın.
Mesajlar
Belirti
Ek Bilgiler
Disk tepsisi açılmıyor ve disk
• Aşağıdakileri yapmayı deneyin: 1 Disk tepsisini açmak için birimdeki N
Z düğmesine basıldıktan sonra bile ve Z düğmelerine 5 saniyeden uzun süre basın. 2 Diski çıkarın. 3 AC güç
çıkarılamıyor.
kablosunu (şehir şebekesine bağlanan kabloyu) prizden çıkarın ve birkaç
dakika bekledikten sonra tekrar takın.
Sorunlar ve çözümleri
TV ekranında [A new software
• Sistemi yeni yazılım sürümüyle güncellemek için [Network Update]
version is available. Please go to the
(Ağ Güncelleme) (sayfa 45) bölümüne bakın.
“Setup” section of the menu and
select “Network Update” to perform
the update.] (Yeni yazılım sürümü
mevcut. Lütfen güncelleme yapmak
için menünün “Kurulum” bölümüne
gidin ve “Ağ Güncelleme” öğesini
seçin.) mesajı görüntüleniyor.
Ön panel ekranında dönüşümlü
olarak “PROTECTOR” ve
“PUSH PWR” görüntüleniyor.
Sistemi kapatmak için "/1 düğmesine basın ve “STANDBY” mesajı
kaybolduktan sonra aşağıdaki öğeleri kontrol edin:
• + ve – hoparlör kabloları kısa devre mi yapmış?
• Yalnızca belirtilen hoparlörleri mi kullanıyorsunuz?
• Sistemin havalandırma deliklerini kapatan bir nesne var mı?
• Yukarıdaki öğeleri kontrol edip sorunları giderdikten sonra sistemi açın.
Yukarıdaki öğelerin tümünü kontrol ettikten sonra da sorunun nedenini
bulamazsanız size en yakın Sony satıcısına başvurun.
Ön panel ekranında “LOCKED”
görüntüleniyor.
• Çocuk kilidi işlevini kapatın (sayfa 38).
Ön panel ekranında “DEMO LOCK” • En yakın Sony satıcısına veya bölgenizdeki yetkili Sony servisine başvurun.
görüntüleniyor.
Ön panel ekranında “Exxxx”
görüntüleniyor.
• Size en yakın Sony satıcısına veya bölgenizdeki yetkili Sony servisine
başvurun ve hata kodunu verin.
Herhangi bir mesaj olmaksızın
TV ekranının tamamında
görüntüleniyor.
• En yakın Sony satıcısına veya bölgenizdeki yetkili Sony servisine başvurun.
53TR
Görüntü
Belirti
Sorunlar ve çözümleri
Görüntü yok.
• Sisteminizin çıkış yöntemini kontrol edin (sayfa 14).
HDMI kablo bağlantısı
yapıldığında görüntü yok.
• Birim, HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) ile uyumlu
olmayan bir giriş cihazına bağlıdır (Ön panel ekranında “HDMI” yanmaz)
(sayfa 14).
HDMI (IN 1) veya HDMI (IN 2) • TV veya video bileşenine bağlı olarak, 3B görüntüler gösterilemeyebilir.
jakından gelen 3B görüntü TV
ekranında görünmüyor.
[Output Video Format] (Çıkış
Video Biçimi) menüsünde
seçilen video çıkış çözünürlüğü
yanlış olduğunda görüntü
gösterilmiyor.
• Video çıkış çözünürlüğünü en düşük düzeye getirmek için birimdeki N
ve VOLUME – düğmelerini 5 saniyeden uzun süre basılı tutun.
Görüntünün koyu bölümü çok
koyu/parlak bölümü çok parlak
veya doğal değil.
• [Picture Quality Mode] (Görüntü Kalitesi Modunu) [Standard] (Standart)
(varsayılan) olarak ayarlayın (sayfa 29).
Görüntü çıkışı düzgün
sağlanamıyor.
• [Screen Settings] (Ekran Ayarları) altındaki [Output Video Format]
(Çıkış Video Biçimi) ayarlarını kontrol edin (sayfa 46).
• Analog ve dijital sinyal çıkışları aynı anda sağlanıyorsa, [Screen Settings]
(Ekran Ayarları) altındaki [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] (BD/
DVD-ROM 1080/24p Çıkış] ayarını [Off] (Kapalı) yapın (sayfa 46).
• BD-ROM'lar için, [Screen Settings] (Ekran Ayarları) altındaki [BD/DVD-ROM
1080/24p Output] (BD/DVD-ROM 1080/24p Çıkış) ayarlarını kontrol edin
(sayfa 46).
Görüntüde parazit var.
• Diski temizleyin.
• Sisteminizden gönderilen görüntü TV'ye VCR aracılığıyla gidiyorsa, bazı BD/
DVD programlarına uygulanan kopya koruma sinyali görüntü kalitesini
etkileyebilir. Birimi TV'nize doğrudan bağladığınızda da aynı sorunlarla
karşılaşırsanız, birimi diğer giriş jaklarına takmayı deneyin.
Görüntü TV ekranının
tamamında görünmüyor.
• [Screen Settings] (Ekran Ayarları) altındaki [TV Type] (TV Tipi) ayarını
kontrol edin (sayfa 46).
• Diskin en/boy oranı sabittir.
TV ekranında renk bozulması
oluyor.
• Hoparlörler CRT TV veya projektörle kullanılıyorsa, hoparlörleri TV setinden
en az 0,3 metre uzaklıkta olacak şekilde yerleştirin.
• Renk bozulması devam ederse, TV setini kapatın ve 15- 30 dakika kadar
bekleyip yeniden açın.
• Hoparlörlerin yanında manyetik nesneler (TV sehpasında manyetik anahtar,
tıbbi cihaz, oyuncak, vb.) bulunmadığından emin olun.
iPod/iPhone cihazındaki video/
fotoğraf dosyası oynatıldıktan
sonra görüntü yok.
• TV'nizde bu sistem için uygun girişi seçin.
Ses
Belirti
Sorunlar ve çözümleri
Ses yok.
• Hoparlör kablosu düzgün bağlanmamıştır.
• Hoparlör ayarlarını kontrol edin (sayfa 37).
HDMI (IN 1) veya HDMI (IN 2) • HDMI (IN 1) ve HDMI (IN 2) kopya koruması içeren ses biçimlerini kabul
jakına bağlanan bileşenin Super
etmemektedir. Bileşenin analog ses çıkışını birimdeki AUDIO
Audio CD sesi duyulmuyor.
(AUDIO IN L/R) jaklarına takın.
54TR
Belirti
Sorunlar ve çözümleri
Audio Return Channel işlevi
kullanılırken Audio Return
Channel jakından TV'nin sesi
gelmiyor.
• [HDMI Settings] (HDMI Ayarları) altındaki [Control for HDMI] (HDMI
Kontrolü) ayarını [On] (Açık) yapın (sayfa 49). Ayrıca, [System Settings]
(Sistem Ayarları) menüsünde [HDMI Settings] (HDMI Ayarları) altında
bulunan [Audio Return Channel] (Ses Dönüş Kanalı) ayarını [Auto]
(Otomatik) yapın (sayfa 49).
• TV'nizin Audio Return Channel işleviyle uyumlu olduğundan emin olun.
• HDMI kablonun TV'nizde Audio Return Channel işleviyle uyumlu bir jaka
takılı olduğundan emin olun.
Sistem bir set üstü kutuya bağlı • [System Settings] (Sistem Ayarları) menüsünde [HDMI Settings] (HDMI
durumdayken ses için doğru ses Ayarları) altında bulunan [Audio Return Channel] (Ses Dönüş Kanalı) ayarını
vermiyor.
[Off] (Kapalı) yapın (sayfa 49).
Aşırı uğultu ya da gürültü
duyuluyor.
• TV'nizi ses bileşenlerinden uzaklaştırın.
• Diski temizleyin.
CD oynatılırken ses stereo
gelmiyor.
•
Bağlı bir bileşenin sesinde
bozulma oluyor.
• [Attenuate - AUDIO] (Azaltma - SES) ayarını kullanarak bağlı bileşenin giriş
düzeyini düşürün (sayfa 47).
(sayfa 32) düğmesine basarak stereo sesi seçin.
Belirti
Sorunlar ve çözümleri
Radyo istasyonları
ayarlanamıyor.
• Antenin düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin. Anteni ayarlayın
veya gerekirse harici anten takın.
• İstasyonların sinyal gücü çok zayıftır (otomatik ayarlama yaparken).
Manuel ayarlama özelliğini kullanın.
Ek Bilgiler
Radyo
Oynatma
Belirti
Sorunlar ve çözümleri
Disk oynatılmıyor.
• BD/DVD'nin bölge kodu sistem ile uyumlu değildir.
• Cihazın içinde nem birikmiş olabilir ve merceklere zarar verebilir. Diski çıkarın
ve birimi yarım saat kadar açık bırakın.
• Sistem, düzgün şekilde sonlandırılmamış kayıtlı bir diski oynatamaz (sayfa 58).
Dosya adları düzgün
görüntülenmiyor.
• Sistem yalnızca ISO 8859-1 uyumlu karakterleri gösterebilir. Diğer karakterler
farklı şekilde görüntülenebilir.
• Kullanılan yazdırma yazılımına bağlı olarak, girilen karakterler farklı şekilde
görüntülenebilir.
Disk en başından oynatılmaya
başlanmıyor.
• Oynatma işlemini sürdürme seçeneği seçilmiştir. OPTIONS düğmesine basın
ve [Play from start] (Baştan oynat) öğesini seçip
düğmesine basın.
Oynatma işlemi, durdurulan son • Diske bağlı olarak, sürdürme noktası aşağıdaki durumlarda bellekten silinebilir:
sürdürme noktasından
– disk tepsisi açıldığında.
başlamıyor.
– USB cihazı çıkarıldığında.
– başka bir içerik oynatıldığında.
– birim kapatıldığında.
Ses bandı/alt yazı dili veya açılar • BD veya DVD menüsünü kullanmayı deneyin.
değiştirilemiyor.
• Çok dilli parçalar/alt yazılar veya çoklu açılar oynatılan BD veya DVD'ye
kaydedilmez.
BD-ROM'daki bonus içerikler
• Aşağıdakileri yapmayı deneyin: 1 Diski çıkarın. 2 Sistemi kapatın.
veya diğer veriler oynatılamıyor. 3 USB cihazını çıkarın ve yeniden takın (sayfa 26). 4 Sistemi açın.
5 BONUSVIEW/BD-LIVE özelliğine sahip BD-ROM'u takın.
55TR
USB cihazı
Belirti
Sorunlar ve çözümleri
USB cihazı tanınmıyor.
• Aşağıdakileri yapmayı deneyin: 1 Sistemi kapatın. 2 USB cihazını çıkarın
ve yeniden takın. 3 Sistemi açın.
• USB cihazının
(USB) bağlantı yuvasına düzgün şekilde takıldığından
emin olun.
• USB cihazının veya kablonun zarar görüp görmediğini kontrol edin.
• USB cihazının açık olup olmadığını kontrol edin.
• USB cihazı USB hub ile bağlandıysa, hub'ı çıkarın ve USB cihazı doğrudan
birime takın.
BRAVIA Internet Video
Belirti
Sorunlar ve çözümleri
Görüntü/ses zayıf/Belirli
programlarda, özellikle hızlı
hareket eden veya karanlık
sahneler sırasında ayrıntılar
görüntülenmiyor.
• İnternet içerik sağlayıcıya bağlı olarak görüntü/ses kalitesi zayıf olabilir.
• Görüntü/ses kalitesi, bağlantı hızı değiştirilerek iyileştirilebilir. Sony, standart
çözünürlükteki videolar için en az 2.5 Mbps, yüksek çözünürlüklü videolar için
10 Mbps bağlantı hızı önermektedir.
• Tüm videolar ses içermez.
Görüntü küçük.
• Yakınlaştırmak için X düğmesine basın.
“BRAVIA” Sync ([Control for HDMI]) (HDMI Kontrolü)
Belirti
Sorunlar ve çözümleri
[Control for HDMI]
(HDMI Kontrolü) işlevi
çalışmıyor (“BRAVIA” Sync).
• [Control for HDMI] (HDMI Kontrolü) işlevinin [On] (Açık) olarak
ayarlandığından emin olun (sayfa 49).
• HDMI bağlantısını değiştirirseniz, sistemi kapatıp açın.
• Elektrik kesintisi olursa, [Control for HDMI] (HDMI Kontrolü) işlevini
[Off] (Kapalı) olarak, ardından [Control for HDMI] (HDMI Kontrolü)
işlevini [On] (Açık) olarak ayarlayın (sayfa 49).
• Aşağıdakileri kontrol edin ve bileşenle birlikte verilen kullanım talimatlarına
bakın.
– Bağlı bileşenin [Control for HDMI] (HDMI Kontrolü) işleviyle uyumlu
olduğundan emin olun.
– Bağlı bileşenin [Control for HDMI] (HDMI Kontrolü) işlevi ayarının doğru
olduğundan emin olun.
Ağ bağlantısı
56TR
Belirti
Sorunlar ve çözümleri
Sistem ağa bağlanamıyor.
• Ağ bağlantısını (sayfa 19) ve ağ ayarlarını (sayfa 50) kontrol edin.
USB kablosuz LAN bağlantısı
Belirti
Sorunlar ve çözümleri
[Wi-Fi Protected Setup (WPS)]
(Wi-Fi Korumalı Kurulum
(WPS)) gerçekleştirildikten
sonra bilgisayar İnternete
bağlanamıyor.
• Wi-Fi Korumalı Kurulum işlevini yönlendirici ayarlarını yapmadan önce
kullanmanız durumunda yönlendiricinin kablosuz ayarları otomatik olarak
değişebilir. Bu durumda, bilgisayarınızın kablosuz ayarını uygun şekilde
değiştirin.
Sistem, kablosuz LAN
yönlendiriciye bağlanamıyor.
• Kablosuz LAN yönlendiricinin açık olup olmadığını kontrol edin.
• Duvar malzemesi, radyo dalgası alım koşulları veya sistem ile kablosuz
LAN yönlendirici arasındaki engeller de dahil olmak üzere kullanım ortamına
bağlı olarak, olası iletişim mesafesi kısaltılabilir. Sistem ile LAN yönlendiriciyi
birbirine yakınlaştırın.
• 2,4 GHz frekans bandı kullanan mikrodalga, Bluetooth veya dijital kablosuz
aygıt gibi cihazlar iletişimin kesilmesine neden olabilir. Birimi bu tür
cihazlardan uzaklaştırın veya söz konusu cihazları kapatın.
[Scan] (Tarama) işlemi
yapılmasına karşın istenen
kablosuz yönlendirici
tespit edilmiyor.
• Önceki ekrana dönmek için RETURN düğmesine basın ve [Scan] (Tarama)
işlemini tekrarlamayı deneyin. İstenen kablosuz yönlendirici yine de tespit
edilmeze, RETURN düğmesine basarak [Manual registration] (Manuel kayıt)
öğesini seçin.
Ek Bilgiler
Sistem ağa bağlanamıyor veya ağ • Birim ile kablosuz LAN yönlendirici arasındaki mesafe çok fazladır (sayfa 19).
bağlantısı istikrarsız.
57TR
BD/DVD oynatma işlemleriyle ilgili not
Oynatılabilir Diskler
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (Müzik CD'si)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)
Blu-ray Disc özellikleri yeni ve gelişmekte
olduğundan, bazı diskler, disk türüne ve sürümüne
bağlı olarak oynatılamayabilir. Ayrıca ses çıkışı,
kaynağa, bağlantı yapılan çıkış jakına ve seçilen
ses ayarlarına bağlı olarak farklılık gösterir.
2)
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 organik pigment tipi BD-R
(LTH tipi dahil)
Bilgisayarda kaydedilen BD-R'ler, postscript'ler
kaydedilebiliyorsa oynatılamaz.
3)CD veya DVD disk, düzgün şekilde
sonlandırılmamışsa oynatılamaz. Daha fazla bilgi
edinmek için, kayıt cihazıyla birlikte verilen kullanım
talimatlarına bakın.
Oynatılamayan diskler
• Kartuşlu BD'ler
• BDXL'ler
• DVD-RAM'lar
• HD DVD'ler
• DVD Ses diskleri
• PHOTO CD'ler
• CD-Extra'ların veri bölümü
• Super VCD'ler
• DualDisc'lerin ses içeriği bulunan yüzü
Disklerle ilgili notlar
Bu ürün, Compact Disc (CD) standardıyla
uyumlu diskleri oynatmak üzere tasarlanmıştır.
DualDisc'ler ve telif hakkı koruması
teknolojileriyle kodlanmış bazı müzik diskleri
Compact Disc (CD) standardıyla uyumlu
değildir. Dolayısıyla, bu diskler bu ürünle
uyumlu olmayabilir.
58TR
Bir BD/DVD'deki bazı oynatma işlemleri,
yazılım üreticileri tarafından özellikle
ayarlanmış olabilir. Bu sistem bir BD/DVD'yi
yazılım üreticilerinin tasarladığı disk içeriğine
uygun şekilde oynattığı için, bazı oynatma
özellikleri kullanılamayabilir.
Çift katmanlı BD'ler/DVD'lerle ilgili not
Katmanlar arasında geçiş yapılırken oynatılan
görüntü ve ses kısa süreliğine kesintiye
uğrayabilir.
Bölge kodu (yalnızca BD-ROM/
DVD VIDEO)
Sisteminiz, cihazın arkasında basılı olan bir
bölge koduna sahiptir ve yalnızca aynı bölge
koduyla veya ALL simgesiyle etiketlenmiş bir
BD-ROM/DVD VIDEO'yu (yalnızca oynatma)
oynatabilir.
Oynatılabilir Dosya Türleri
Video
Dosya biçimi
Uzantılar
MPEG-1 Video/PS1)
“.mpg,” “.mpeg,” “.m2ts,”
MPEG-2 Video/PS, TS1) “.mts”
Xvid
“.avi”
MPEG4/AVC1)
“.mkv,” “.mp4,” “.m4v,”
“.m2ts,” “.mts”
WMV91)
“.wmv,” “.asf”
AVCHD
2)
• Verilerin bozulmasını veya USB bellek ya da diğer
cihazların zarar görmesini önlemek için, USB belleği
veya diğer cihazları takmadan veya çıkarmadan önce
sistemi kapatın.
• Sistem, bit hızı yüksek olan video dosyalarını bir
VERİ CD'sinden düzgün şekilde oynatamayabilir.
Yüksek bit hızına sahip video dosyalarını bir
VERİ DVD'si kullanarak oynatmanız önerilir.
Müzik
Uzantılar
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
“.mp3”
AAC1)3)
“.m4a”
WMA9 Standard1)3)
“.wma”
LPCM
“.wav”
Ek Bilgiler
Dosya biçimi
Fotoğraf
Dosya biçimi
Uzantılar
JPEG
“.jpg,” “.jpeg”
GIF
“.gif”
PNG
“.png”
1)
Sistem, DRM ile kodlanan dosyaları oynatmaz.
2)
Sistem, dijital video kamera gibi cihazlarla kaydedilen
AVCHD biçimindeki dosyaları oynatır. AVCHD
biçimindeki dosyaları izlemek için, AVCHD
biçimindeki dosyaları içeren diskin sonlandırılmış
olması gerekir.
3)
Sistem, Lossless vb. ile kodlanan dosyaları oynatmaz.
Not
• Dosya biçimine, dosya kodlamasına veya kayıt
koşullarına bağlı olarak bazı dosyalar
oynatılamayabilir.
• Bilgisayarda düzenleme yapılan bazı dosyalar
oynatılamayabilir.
• Sistem BD, DVD, CD ve USB cihazında bulunan
şu dosyaları veya klasörleri tanıyabilir:
– 3. dizindeki klasörlere kadar
– tek bir dizin içindeki 500 dosyaya kadar
• Bazı USB cihazları bu sistemle birlikte çalışmayabilir.
• Sistem Yığın Depolama Sınıfı (MSC) cihazları (flash
bellek veya HDD gibi), Fotoğraf Kayıt Cihazlarını
(SICD'ler) ve 101 tuşlu klavyeleri (yalnızca ön
(USB) bağlantı yuvası) tanıyabilir.
59TR
Desteklenen Ses Biçimleri
Bu sistem tarafından desteklenen ses biçimleri aşağıda belirtilmiştir.
Biçim
LPCM 2ch
İşlev
LPCM 5.1ch
LPCM 7.1ch
Dolby
Digital
Dolby
TrueHD,
Dolby
Digital Plus
DTS
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD
High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master
Audio
“BD/DVD”
a
a
a
a
a
a
a
a
“HDMI1”
“HDMI2”
a
–
a
–
a
–
–
–
“TV”
(DIGITAL IN)
a
–
a
–
a
–
–
–
a: Desteklenen biçim.
–: Desteklenmeyen biçim.
Not
• HDMI (IN 1) ve HDMI (IN 2), kopya koruması içeren Super Audio CD veya DVD-Audio gibi ses biçimleri söz
konusu olduğunda ses girişi sağlamaz.
• LPCM 2 kanallı biçim için, dijital sinyalin desteklenen örnekleme frekansı “HDMI1” veya “HDMI2” işlevi
kullanıldığında 96 kHz, “TV” işlevi kullanıldığında 48 kHz'dir.
60TR
Hoparlörler
Teknik Özellikler
Amplifikatör Bölümü
GÜÇ ÇIKIŞI (ölçülen)
Ön L/Ön R:
GÜÇ ÇIKIŞI (referans)
Ön L/Ön R:
Ağırlık (yaklaşık)
260 mm × 265 mm ×
270 mm (g/y/d)
3,8 kg
Genel
Güç gereksinimleri
Güç tüketimi
Boyutlar (yaklaşık)
Ağırlık (yaklaşık)
220 V - 240 V AC,
50/60 Hz
Açıkken: 95 W
Beklemede: 0,3 W
(Güç Tasarrufu modunda)
400 mm × 65 mm ×
315 mm (g/y/d), çıkıntılı
bölümler dahil
3,2 kg
Tip A (19 iğneli)
BD/DVD/Super Audio CD/CD Sistemi
Ek Bilgiler
Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin
değiştirilebilir.
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohm
HDMI Bölümü
Sinyal biçimi sistemi
ABD ve Kanada
modelleri için:
Diğer modeller:
85 mm × 220 mm × 95 mm
(g/y/d)
0,5 kg
Subwoofer (SS-WSB103)
Boyutlar (yaklaşık)
115 W (kanal başına
3 ohm, 1 kHz ile)
120 W (3 ohm, 80 Hz ile)
Video Bölümü
Konektör
Boyutlar (yaklaşık)
Ağırlık (yaklaşık)
80 W + 80 W (3 ohm,
1 kHz, %1 THD ile)
Subwoofer:
Girişler (Analog)
AUDIO (AUDIO IN)
Hassasiyet: 450/250 mV
Girişler (Dijital)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Desteklenen biçimler:
LPCM 2CH (48 kHz'ye
kadar), Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Desteklenen biçimler:
LPCM 2CH (96 kHz'ye
kadar), Dolby Digital, DTS
Çıkışlar
Ön (SS-TSB105)
• Bekleme modunda güç tüketimi: 0,3W.
• Amplifikatör bloğunun güç verimliliğinin %85'inden
fazlası tam dijital amplifikatör olan S-Master ile
sağlanır.
NTSC
NTSC/PAL
USB Bölümü
(USB) bağlantı
yuvası:
Tip A (USB belleği, bellek
kartı okuyucu, dijital sabit
kamera ve dijital video
kamera bağlantısı için)
LAN Bölümü
LAN (100) terminali
100BASE-TX Terminal
FM Radyo Bölümü
Sistem
PLL kuvars kilitli dijital
sentezleyici
Ayar aralığı
ABD ve Kanada modelleri: 87,5 MHz - 108,0 MHz
(100 kHz adımlı)
Diğer modeller:
87,5 MHz - 108.0 MHz
(50 kHz adımlı)
Anten
FM kablolu anten
Anten terminalleri
75 ohm, dengelenmemiş
61TR
Dil Kodu Listesi
Dil yazımları ISO 639: 1988 (E/F) standardıyla uyumludur.
Kod
Dil
Kod
Dil
Kod
Kod
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian;
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Dil
Dil
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Belirtilmemiş
Ebeveyn Denetimi/Bölge Kodu Listesi
Kod
Bölge
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Belçika
Brezilya
Şili
Çin
Kolombiya
Danimarka
Finlandiya
Fransa
62TR
Kod
Bölge
Almanya
Yunanistan
Hong Kong
Hindistan
Endonezya
İrlanda
İtalya
Japonya
Kore
Lüksemburg
Malezya
Kod
Bölge
Meksika
Hollanda
Yeni Zelanda
Norveç
Pakistan
Filipinler
Polonya
Portekiz
Rusya
Singapur
İspanya
Kod
Bölge
İsveç
İsviçre
Tayvan
Tayland
İngiltere
Dizin
Sayılar
E
R
3D 25
3D Output Setting 46
Easy Setup 50
FM Modu 34
RDS 35
Reset to Factory Default
Settings 50
Resetting 50
H
S
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 46
HDMI Deep Colour Output 47
Hoparlör Ayarları 37
Screen Format 46
Screen Saver 50
Screen Settings 46
Ses Efekti 48
Sistem Bilgileri 50
Slayt gösterisi 30
SLEEP 38
Speaker Settings 48
Distance 37
Level 37
Subtitle 48
Super Audio CD Playback
Channels 49
Super Audio CD Playback
Layer 49
Surround Setting 48
A
A/V SYNC 31
Arka panel 9
Attenuate - AUDIO 47
Audio 48
Audio DRC 47
Audio Output 47
Audio Return Channel 49
Audio Settings 47
Auto Display 50
Auto Standby 49
B
BD Audio MIX Setting 47
BD Hybrid Disc Playback
Layer 48
BD Internet Connection 48
BD Parental Control 48
BD/DVD Görüntüleme
Ayarları 48
BD/DVD Menu 48
BD/DVD-ROM 1080/24p
Çıkış 46
BD-LIVE 25
BONUSVIEW 25
Bölge kodu 58
BRAVIA Internet Video 29
BRAVIA Sync 36
C
CD 58
Cinema Conversion Mode 46
Control for HDMI 36, 49
Ç
Çocuk Kilidi 38
D
Dil Kodu Listesi 62
Dolby Digital 32
DTS 32
DTS Neo:6 47
DVD 58
DVD Aspect Ratio 46
DVD Parental Control 49
F
I
Initialize Personal
Information 50
Internet Settings 41, 50
Internet Video Parental
Control 49
Internet Video Unrated 49
İ
İnternet içeriği 29
K
Kolay Kurulum 21
M
Multipleks yayın sesi 33
Music Settings 49
N
Network Connection
Diagnostics 50
Network Settings 50
Network Update 45
O
OSD 49
Output Video Format 46
Oynatılabilir diskler 58
Oynatma bilgisi 26
T
Test Tone 37
TV Screen Size Setting
for 3D 46
TV Type 46
U
Update 45
USB 26
Uzaktan kumanda 10
Z
Quick Start Mode 49
WEP 44
WPA2-PSK (AES) 44
WPA2-PSK (TKIP) 44
WPA-PSK (AES) 44
WPA-PSK (TKIP) 44
Ö
Ön panel 7
Ön panel ekranı 8
P
Parental Control Area Code 48
Parental Control Settings 48
Password 48
Pause Mode 47
63TR
Bu sistemin yazılımı gelecekte güncellenebilir. Mevcut güncellemelerle ilgili ayrıntılı bilgi
edinmek için, lütfen aşağıdaki URL'yi ziyaret edin.
Avrupa'daki müşteriler için:
http://support.sony-europe.com
Tayvan'daki müşteriler için:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki müşteriler için:
http://www.sony-asia.com/support
©2011 Sony Corporation
EEE Yönetmeliğine Uygundur
(1)
Download PDF

advertising