Sony | BDV-NF720 | Sony BDV-NF720 Blu-ray Ev Sineması Sistemi Kullanım Talimatları

4-418-147-11(1) (TR)
Blu-ray Disc™/
DVD Ev Sinema
Sistemi
Kullanım Talimatları
BDV-NF720/BDV-NF620
UYARI
Cihazı, kitaplık veya gömme dolap
gibi kapalı bir ortama kurmayın.
Yangın tehlikesini önlemek için
cihazın havalandırma deliklerini
gazete, masa örtüsü, perde vb.
nesnelerle örtmeyin. Cihazın
üzerine yanan mum gibi çıplak
alev kaynakları koymayın.
Yangın ve elektrik çarpması
tehlikesini önlemek için bu cihazı
su damlalarına veya sıçramalarına
maruz bırakmayın ve cihazın
üzerine vazo gibi içi sıvı dolu
eşya koymayın.
Pilleri veya pil takılı cihazı güneş
ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısı
kaynaklarına maruz bırakmayın.
Yaralanmaları önlemek için, bu
cihazın zemine/duvara kurulum
talimatlarına uygun olarak sağlam
bir şekilde sabitlenmesi gerekir.
Yalnızca kapalı alanlarda kullanın.
DİKKAT
Bu ürünle beraber optik cihazların
kullanılması, gözlerinizin maruz
kalacağı tehlikeyi artırır. Blu-ray
Disc/DVD Ev Sinema Sistemi
ürününde kullanılan lazer ışını
gözlere zararlı olduğundan kabini
sökmeyi denemeyin.
Servis için sadece yetkili personele
başvurun.
Bu cihaz bir SINIF 3R LAZER
ürünü olarak sınıflandırılmıştır.
Lazerden koruyucu muhafaza
açıldığında görülebilir ve
görünmeyen lazer ışınları yayılır.
Bu nedenle, gözlerinizin doğrudan
ışına maruz kalmamasını sağlayın.
2TR
Bu uyarı, gövdenin içerisinde
lazerden koruyucu muhafazanın
üzerinde yer almaktadır.
Bu cihaz bir SINIF 1 LAZER ürünü
olarak sınıflandırılmıştır. Bu uyarı,
cihazın arka tarafında dış kısmında
yer almaktadır.
Eski Elektrikli
ve Elektronik
Cihazların
Bertaraf
Edilmesi
(Ayrı toplama
sistemleri olan Avrupa
Birliği ve diğer Avrupa
ülkelerinde geçerlidir)
Ürün veya ürün ambalajı üzerinde
bulunan bu sembol, bu ürünün
evsel atık olarak işlem görmemesi
gerektiğini belirtmektedir. Bunun
yerine ürün, elektrikli ve elektronik
cihazların geri dönüşümü amacıyla
belirlenmiş uygun toplama
noktalarına teslim edilmelidir.
Bu ürünün doğru şekilde bertaraf
edilmesini sağlayarak, yanlış
atık işlemine tabi tutulmasıyla
oluşabilecek, çevre ve insan sağlığı
için olası olumsuz sonuçları
önlemeye yardımcı olursunuz.
Malzemelerin geri dönüştürülmesi
doğal kaynakların korunmasına
yardımcı olmaktadır. Bu ürünün
geri dönüştürülmesiyle ilgili
daha ayrıntılı bilgi edinmek için
belediyenize, evsel atıkları toplama
hizmeti veren kuruma veya ürünü
satın almış olduğunuz mağazaya
başvurabilirsiniz.
Atık pillerin
bertaraf
edilmesi
(ayrı toplama
sistemleri olan
Avrupa Birliği
ve diğer Avrupa
ülkelerinde geçerlidir)
Pil veya ambalajının üzerindeki
bu sembol, bu ürünle birlikte
verilen pilin evsel atık olarak işlem
görmemesi gerektiğini belirtir.
Bazı pillerde bu sembol bir
kimyasal sembolle birlikte
kullanılabilir. Pil %0,0005’in
üzerinde cıva veya %0,004’ün
üzerinde kurşun içeriyorsa, cıvanın
(Hg) veya kurşunun (Pb) kimyasal
sembollerine de yer verilir.
Bu pillerin doğru şekilde bertaraf
edilmesini sağlayarak, pilin yanlış
atık işlemine tabi tutulmasıyla
oluşabilecek, çevre ve insan sağlığı
için olası olumsuz sonuçları
önlemeye yardımcı olursunuz.
Malzemelerin geri dönüştürülmesi
doğal kaynakların korunmasına
yardımcı olmaktadır.
Güvenlik, performans veya veri
bütünlüğü nedeniyle entegre bir
pile kesintisiz bağlı olması gereken
ürünlerde, pil yalnızca yetkili
servis personeli tarafından
değiştirilmelidir.
Pillerin gerektiği gibi bir işlemden
geçirilmesini sağlamak için,
kullanım ömrü sona erdiğinde
ürünü, elektrikli ve elektronik
cihazların geri dönüşümü amacıyla
belirlenmiş uygun toplama
noktasına teslim edin.
Tüm diğer piller için, pilin üründen
güvenli şekilde nasıl çıkarılacağını
açıklayan bölüme bakın. Pili, atık
pillerin geri dönüşümü için
belirlenmiş uygun toplama
noktasına teslim edin.
Bu ürünün veya pilin geri
dönüştürülmesiyle ilgili daha
ayrıntılı bilgi edinmek için
belediyenize, evsel atıkları toplama
hizmeti veren kuruma veya ürünü
satın almış olduğunuz mağazaya
başvurabilirsiniz.
Müşteriler için bilgi: Aşağıdaki
bilgiler, yalnızca AB direktiflerinin
uygulandığı ülkelerde satılan
ürünler için geçerlidir.
Bu ürünün üreticisi, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonya adresinde bulunan
Sony Corporation şirketidir.
EMC ve ürün güvenliği Yetkili
Temsilcisi, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Almanya
adresinde bulunan Sony
Deutschland GmbH şirketidir.
Servis veya garantiyle ilgili konular
hakkında, lütfen ayrı olarak verilen
servis veya garanti belgelerindeki
adreslere başvurun.
Ana birim
İsim plakası alt tarafta, dış kısımda
bulunmaktadır.
Önlemler
Bu cihaz 3 metreden kısa bir
bağlantı kablosu kullanılarak
test edilmiş ve EMU Direktifinde
belirtilen sınırlara uygun olduğu
tespit edilmiştir.
Güç kaynakları hakkında
• Cihaz kapalı olsa bile, fişi AC
prizden çıkarılmadığı sürece
cihazın şebekeyle bağlantısı
kesilmez.
• Cihazın şehir şebekesi
bağlantısını kesmek için ana
fiş kullanıldığından, cihazı kolay
erişebileceğiniz bir AC prize
bağlayın. Cihazda bir anormallik
tespit etmeniz durumunda, ana
fişi hemen AC prizden çıkarın.
3B video görüntülerini
izleme hakkında
Bazı kişiler, 3B video
görüntülerini izlerken rahatsızlık
(göz yorgunluğu, yorgunluk
veya bulantı gibi) hissedebilirler.
Sony, tüm izleyicilerin 3B
video görüntülerini seyrederken
düzenli aralıklarla mola vermesini
önermektedir. Verilmesi gereken
molaların süresi veya sıklığı kişiden
kişiye farklılık gösterir. Sizin için en
iyi olanı kendiniz belirlemelisiniz.
Herhangi bir rahatsızlık
hissederseniz, rahatsızlığınız
geçene kadar 3B video
görüntülerini izlemeye ara
vermelisiniz. Gerekli olduğuna
inanıyorsanız bir doktora
başvurun. Ayrıca, (i) ürünle birlikte
kullandığınız diğer cihazların
kullanım kılavuzunu ve/veya
uyarı mesajlarını ya da bu üründe
oynatılan Blu-ray Disc içeriğini
inceleyebilir ve (ii) web sitemizi
(http://esupport.sony.com/)
ziyaret ederek en son bilgileri
edinebilirsiniz. Küçük çocukların
(özellikle altı yaşın altında
olanların) görme yetileri gelişim
sürecini tamamlamamıştır.
Küçük çocuklarınızın 3B video
görüntülerini izlemelerine izin
vermeden önce doktorunuza (bir
çocuk doktoru veya göz doktoruna)
danışın.
Yetişkinler, yukarıda belirtilen
önerilere uyduklarından emin
olmak için küçük çocukları
gözetim altında tutmalıdır.
satın alma tarihine bağlı olarak
farklılık gösterebilir.
• Cinavia ile İlgili Uyarı
Bu üründe, bazı ticari olarak
üretilmiş film ve videolar ile
bunların müziklerinin izinsiz
olarak oluşturulmuş kopyalarının
kullanımını sınırlandırmak
için Cinavia teknolojisi
kullanılmaktadır. İzinsiz olarak
oluşturulmuş bir kopyanın
yasağa aykırı biçimde kullanıldığı
tespit edildiğinde, bir mesaj
görüntülenir ve oynatma veya
kopyalama işlemi kesilir.
Cinavia teknolojisiyle ilgili
daha fazla bilgi
http://www.cinavia.com
adresindeki Cinavia Çevrimiçi
Tüketici Bilgilendirme
Merkezi'nde sunulmaktadır.
Postayla Cinavia ile ilgili ilave
bilgi istemek için, şu adrese posta
adresinizi içeren bir posta kartı
gönderin: Cinavia Consumer
Information Center, P.O.
Box 86851, San Diego, CA,
92138, ABD.
Blu-ray Disc/DVD alıcısı
(HBD-NF720) için
Telif Hakları ve Ticari
Markalar
Bkz. “Kablosuz Ürün Uyumluluk
Bilgileri” (cihazla birlikte
verilmiştir).
• Bu sistem Dolby* Digital ve
DTS** Digital Surround System
ile donatılmıştır.
* Dolby Laboratories
lisansıyla üretilmiştir.
Dolby ve çift D sembolü
Dolby Laboratories
kuruluşunun ticari
markalarıdır.
** Şu ABD Patent
Numaralarını içeren lisans
kapsamında üretilmiştir:
5,956,674; 5,974,380;
6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567, ayrıca,
yayımlanan ve beklemedeki
ABD patentleri ile dünya
çapındaki patentler. DTSHD ile Simgesi ve DTS-HD
ile Simgesi birlikte DTS,
Inc. şirketinin tescilli ticari
markalarıdır. Ürün yazılım
içerir. © DTS, Inc. Tüm
Hakları Saklıdır.
Kopya Koruması
• Hem Blu-ray Disc'te hem de DVD
ortamında gelişmiş içerik koruma
sistemlerinin kullanıldığını lütfen
unutmayın. AACS (Advanced
Access Content System - Gelişmiş
Erişimli İçerik Sistemi) ve CSS
(Content Scramble System İçerik Karıştırma Sistemi) olarak
adlandırılan bu sistemler, içerik
oynatma, analog çıkış ve benzer
diğer özelliklerle ilgili bazı
kısıtlamalar içerebilir. AACS
yönetim kurulu, kısıtlama
kurallarını satın alma
zamanından sonra
belirleyebileceğinden veya
değiştirebileceğinden, bu ürünün
kullanımı ve getirilen kısıtlamalar
3TR
• Bu sistemde High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™)
teknolojisi bulunmaktadır.
HDMI, HDMI logosu ve
High-Definition Multimedia
Interface, HDMI Licensing LLC
kuruluşunun Amerika Birleşik
Devletleri ve diğer ülkelerdeki
ticari markaları veya tescilli
ticari markalarıdır.
• Java, Oracle'ın ve/veya bağlı
şirketlerinin ticari markasıdır.
• “BD-LIVE” ve “BONUSVIEW”,
Blu-ray Disc Association
kuruluşunun ticari markalarıdır.
• “Blu-ray Disc” bir ticari markadır.
• “Blu-ray Disc”, “DVD+RW”,
“DVD-RW”, “DVD+R”,
“DVD-R”, “DVD VIDEO” ve
“CD” logoları ticari markadır.
• “Blu-ray 3D” ve “Blu-ray 3D”
logosu Blu-ray Disc Association
kuruluşunun ticari markalarıdır.
• “BRAVIA” Sony Corporation
şirketinin ticari markasıdır.
• “AVCHD” ve “AVCHD” logosu,
Panasonic Corporation ile
Sony Corporation şirketlerinin
ticari markalarıdır.
• , “XMB” ve “xross media bar”,
Sony Corporation ile Sony
Computer Entertainment Inc.
şirketinin ticari markalarıdır.
• “PlayStation”, Sony Computer
Entertainment Inc.'nin tescilli
ticari markasıdır.
• Müzik ve video tanıma teknolojisi
ve ilgili veriler Gracenote®
tarafından sağlanmaktadır.
Gracenote, müzik tanıma
teknolojisi ve ilgili içeriği sağlama
açısından endüstri standardıdır.
Daha fazla bilgi edinmek için,
www.gracenote.com adresini
ziyaret edebilirsiniz.
Gracenote, Inc. tarafından
sağlanan CD, DVD, Blu-ray Disc
ve müzik ve videoyla ilgili
verilerin telif hakkı © 2000
yılından bugüne kadar Gracenote
şirketine aittir. Gracenote
Yazılımının telif hakkı © 2000
yılından bugüne kadar Gracenote
şirketine aittir. Bu ürün ve hizmet,
Gracenote şirketine ait bir veya
4TR
daha fazla patente tabidir. Geçerli
Gracenote patentlerinin ayrıntılı
olmayan bir listesi için Gracenote
web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, Gracenote logosu
ve logo işareti ile “Powered by
Gracenote” logosu ABD'de ve/
veya diğer ülkelerde Gracenote'un
tescilli ticari markaları veya ticari
markalarıdır.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®
ve Wi-Fi Alliance®, Wi-Fi
Alliance'ın tescilli markalarıdır.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™,
WPA2™ ve Wi-Fi Protected
Setup™ Wi-Fi Alliance'ın
markalarıdır (yalnızca
BDV-NF720).
• WPA™, WPA2™ ve Wi-Fi
Protected Setup™ Wi-Fi
Alliance'ın markalarıdır
(yalnızca BDV-NF620).
• Wi-Fi CERTIFIED Logosu, Wi-Fi
Alliance'a (yalnızca BDV-NF720)
ait bir belgelendirme markasıdır.
• Wi-Fi Protected Setup Markası,
Wi-Fi Alliance'ın markasıdır
(yalnızca BDV-NF720).
• “PhotoTV HD” ve “PhotoTV
HD” logosu Sony Corporation'ın
ticari markalarıdır.
• MPEG Layer-3 ses kodlama
teknolojisinin ve patentlerin
lisansı Fraunhofer IIS ve
Thomson'dan alınmıştır.
• Bu ürün, Verance
Corporation'dan alınan lisans
kapsamında tescilli teknoloji
içermektedir ve ABD Patenti
7,369,677 ile diğer ABD'de ve
dünya çapında yayınlanmış ve
beklemede olan patentlerin yanı
sıra söz konusu teknolojinin
belirli yönleri için telif hakkı
ve ticari sır korumasıyla
korunmaktadır. Cinavia, Verance
Corporation'ın ticari markasıdır.
Telif Hakkı 2004-2010 Verance
Corporation. Tüm hakları
Verance'e aittir. Tersine
mühendislik veya sökmek
yasaktır.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano ve iPod touch, Apple Inc.
şirketinin ABD'de ve diğer
ülkelerde kayıtlı ticari
markalarıdır.
• “Made for iPod” ve “Made for
iPhone” ifadeleri bir elektronik
aksesuarın özellikle iPod veya
iPhone'a bağlanmak üzere
tasarlandığını ve aksesuarın
Apple performans standartlarını
karşılayacağının geliştirici
tarafından onaylandığı anlamına
gelir.
Apple, bu cihazın çalışmasından
veya güvenlik ve düzenleme
standartlarına uyumluluğundan
sorumlu değildir. Bu aksesuarın
iPod veya iPhone ile birlikte
kullanılması kablosuz bağlantı
performansını etkileyebilir.
• Windows Media,
Microsoft Corporation'ın
Amerika Birleşik Devletleri ve/
veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari
markası veya ticari markasıdır.
Bu ürün, Microsoft'un belirli fikri
mülkiyet haklarına tabi teknoloji
içermektedir. Bu teknolojinin,
Microsoft'tan ilgili lisanslar
alınmadan bu ürün dışında
kullanılması veya dağıtılması
yasaktır.
İçerik sahipleri, telif hakkıyla
korunan içerikler dahil, fikri
mülkiyetlerini korumak için
Microsoft® PlayReady™
içerik erişim teknolojisini
kullanmaktadır. Bu cihaz,
PlayReady korumalı içeriğe
ve/veya WMDRM korumalı
içeriğe erişim için PlayReady
teknolojisini kullanmaktadır.
Cihaz, içerik kullanımına ilişkin
kısıtlamaları gerektiği gibi
uygulanmasını sağlayamazsa,
içerik sahipleri Microsoft'tan
cihazın PlayReady korumalı
içerikleri kullanma yetkisini
iptal etmesini talep edebilirler.
İptal işlemi, korunmayan
içeriği veya başka içerik erişim
teknolojileri tarafından korunan
içeriği etkilemez. İçerik sahipleri,
sağladıkları içeriğe erişmeniz için
PlayReady yazılımının sürümünü
yükseltmenizi isteyebilir. Sürüm
yükseltme işlemini reddederseniz,
sürüm yükseltme gerektiren
içeriğe erişemezsiniz.
• DLNA®, DLNA Logosu ve DLNA
CERTIFIED™ Digital Living
Network Alliance'ın ticari
markaları, hizmet markaları
veya belgelendirme markalarıdır.
• Opera Software ASA tarafından
üretilen Opera® Tarayıcı. Telif
Hakkı 1995-2010 Opera Software
ASA. Tüm hakları saklıdır.
• Tüm diğer ticari markalar ilgili
sahiplerine aittir.
• Diğer sistem ve ürün adları,
genellikle üreticilerin ticari
markaları veya tescilli ticari
markalarıdır. Bu belgede ™ ve ®
işaretleri kullanılmamıştır.
Son Kullanıcı Lisans
Bilgileri
Gracenote® Son Kullanıcı Lisans
Anlaşması
Bu uygulama veya cihaz,
Emeryville, Kaliforniya'da bulunan
Gracenote, Inc. (“Gracenote”)
tarafından üretilen yazılım
içermektedir. Gracenote'un ürettiği
yazılım (“Gracenote Yazılımı”), bu
uygulamanın, disk ve/veya dosya
tanıma işlemi yapması ve çevrimiçi
sunucularda ya da yerleşik
veritabanlarında (toplu olarak,
“Gracenote Sunucuları”) bulunan
ad, sanatçı, parça ve başlık bilgileri
(“Gracenote Verileri”) gibi müzikle
ilgili bilgileri almasının yanı sıra
başka işlevler de yapmasını sağlar.
Gracenote Verilerini yalnızca bu
uygulamanın veya cihazın
amaçlanan Son Kullanıcı işlevleri
aracılığıyla kullanabilirsiniz.
Gracenote Verilerini, Gracenote
Yazılımını ve Gracenote
Sunucularını yalnızca kendi kişisel,
ticari olmayan kullanımınıza
yönelik olarak kullanacağınızı
kabul ediyorsunuz. Gracenote
Yazılımını veya herhangi bir
Gracenote Verisini herhangi bir
üçüncü tarafa tahsis etmemeyi,
aktarmamayı veya göndermemeyi
ve bunların kopyasını vermemeyi
kabul ediyorsunuz. BURADA
AÇIKÇA İZİN VERİLENLER
HARİÇ, GRACENOTE
VERİLERİNİ, GRACENOTE
YAZILIMINI VEYA
GRACENOTE SUNUCULARINI
KULLANMAMAYI VEYA
İSTİSMAR ETMEMEYİ KABUL
EDİYORSUNUZ.
Bu kısıtlamaları ihlal ederseniz
Gracenote Verilerini, Gracenote
Yazılımını ve Gracenote
Sunucularını kullanmanız için
verilen münhasır olmayan
lisansınızın feshedileceğini kabul
ediyorsunuz. Lisansınız feshedilirse
Gracenote Verileri, Gracenote
Yazılımı ve Gracenote
Sunucularına ilişkin her türlü
kullanımı durduracağınızı kabul
ediyorsunuz. Gracenote, tüm
mülkiyet hakları dahil, Gracenote
Verileri, Gracenote Yazılımı ve
Gracenote Sunucularındaki tüm
haklarını saklı tutar. Gracenote
hiçbir koşul altında verdiğiniz
herhangi bir bilgi için size herhangi
bir ödeme yapmaktan sorumlu
olmayacaktır. Gracenote, Inc.
şirketinin, bu Anlaşma
kapsamındaki haklarını size
karşı doğrudan kendi adına
kullanabileceğini kabul
ediyorsunuz.
Gracenote hizmeti, istatistiksel
amaçlarla soruları izlemek için
benzersiz bir tanımlayıcı kullanır.
Rastgele atanan sayısal
tanımlayıcının amacı, Gracenote
hizmetine kim olduğunuzu
bilmeksizin soruları sayma olanağı
tanımaktır. Daha fazla bilgi için,
Gracenote hizmetine ait Gracenote
Gizlilik Politikasının bulunduğu
web sayfasına bakın.
Gracenote Yazılımı ile Gracenote
Verilerinin her öğesinin lisansı
size “OLDUĞU GİBİ” verilmiştir.
Gracenote, Gracenote
Sunucularındaki herhangi bir
Gracenote Verisiyle ilgili olarak
açık veya zımni hiçbir beyanda veya
garantide bulunmaz. Gracenote,
yeterli gördüğü herhangi
bir nedenle, Gracenote
Sunucularından veri silme veya
veri kategorilerini değiştirme
hakkını saklı tutar. Gracenote
Yazılımının veya Gracenote
Sunucularının hatasız olduğuna
veya Gracenote Yazılımının veya
Gracenote Sunucularının kesintisiz
olarak çalışacağına ilişkin hiçbir
garanti verilmez. Gracenote size,
gelecekte sağlayabileceği yeni,
gelişmiş veya ek veri türlerini
ya da kategorilerini sunmakla
yükümlü değildir ve verdiği
hizmetleri istediği zaman
durdurmakta serbesttir.
GRACENOTE, ZIMNİ
SATILABİLİRLİK, BELİRLİ
BİR AMACA UYGUNLUK,
MARKA VE İHLAL ETMEME
GARANTİLERİ DAHİL ANCAK
BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK
KAYDIYLA HER TÜRLÜ AÇIK
VEYA ZIMNİ GARANTİYİ
REDDEDER. GRACENOTE,
GRACENOTE YAZILIMINI
VEYA HERHANGİ BİR
GRACENOTE SUNUCUSUNU
KULLANDIĞINIZDA
ALACAĞINIZ SONUÇLARI
GARANTİ ETMEZ.
GRACENOTE HİÇBİR
DURUMDA, DOLAYLI
VEYA ARIZİ HASARLARDAN
YA DA KAR VEYA GELİR
KAYIPLARINDAN SORUMLU
TUTULAMAZ.
© Gracenote, Inc. 2009
5TR
Bu Kullanım
Talimatları
Hakkında
• Bu Kullanım
Talimatlarındaki yönergeler
uzaktan kumandadaki
kontrolleri açıklamaktadır.
Uzaktan kumandadakilerle
aynı veya benzer ada sahip
olmaları durumunda birim
üzerinde bulunan kontrolleri
de kullanabilirsiniz.
• Bu kılavuzda “disk” kelimesi,
metin veya resimlerle aksi
belirtilmediği sürece genel
olarak BD, DVD, Super
Audio CD veya CD'ler
için kullanılmaktadır.
• Bu kılavuzdaki talimatlar
BDV-NF720 ve BDV-NF620
modelleriyle ilgilidir.
Resimlerde gösterilen
BDV-NF720 modelidir.
Kullanımdaki her türlü
fark, örneğin “yalnızca
BDV-NF720” gibi metinlerde
açıkça belirtilmiştir.
• Bazı resimler kavramsal
çizimler olarak sunulmuştur
ve gerçek ürünlerden farklı
olabilir.
• TV ekranında görüntülenen
öğeler, bölgeye bağlı olarak
değişiklik gösterebilir.
• Varsayılan ayarın altı
çizilidir.
6TR
İçindekiler
Bu Kullanım Talimatları Hakkında ......... 6
Ambalajın Açılması.................................... 8
Parçalar ve Kontroller Dizini.................. 10
Başlarken
1. Adım: Sistemin Kurulumu ........... 14
2. Adım: Sistemin Bağlanması ........ 15
Hoparlörlerin bağlanması ............ 15
TV'nin bağlanması ........................ 16
Diğer bileşenlerin (Set üstü cihaz
vb.) bağlanması ......................... 17
Antenin bağlanması ...................... 19
3. Adım: Ağ Bağlantısına
Hazırlanma ................................. 19
4. Adım: Kolay Kurulumun
Yapılması .................................... 21
5. Adım: Kaynağın Seçilmesi ........... 22
6. Adım: Surround Sesin
Keyfini Çıkarma ......................... 23
Oynatma
Disk Oynatma ........................................... 24
Bir USB Cihazından Oynatma................ 25
iPod/iPhone'un keyfini çıkarma............. 25
Bir Ağ üzerinden oynatma ...................... 27
Mevcut Seçenekler.................................... 29
Ses Ayarı
Ses Biçiminin, Çok Dilli Parçaların veya
Kanalın Seçilmesi............................... 32
Çok Katlı Yayın Sesi Dinleme................. 32
Radyo
Radyo dinleme .......................................... 33
Radyo Veri Sistemi'nin (RDS)
kullanılması ........................................ 34
Diğer İşlemler
Ön Panel Ekranının ve Güç Göstergesinin
Parlaklığının Değiştirilmesi ............. 39
Bekleme Modunda Güç Tasarrufu ........ 39
Web Sitelerinde Gezinme ....................... 39
Ayarlar ve Düzenlemeler
Kurulum Ekranının Kullanılması .......... 41
[Remote Controller Setting Guide]
(Uzaktan Kumanda
Ayar Rehberi)..................................... 41
[Network Update]
(Ağ Güncellemesi)............................. 42
[Screen Settings] (Ekran Ayarları)......... 42
[Audio Settings] (Ses Ayarları)............... 43
[BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD
Görüntüleme Ayarları)..................... 44
[Parental Control Settings] (Ebeveyn
Denetimi Ayarları) ............................ 45
[Music Settings] (Müzik Ayarları)......... 45
[System Settings] (Sistem Ayarları) ....... 45
[External Input Settings]
(Harici Giriş Ayarları) ...................... 47
[Network Settings] (Ağ Ayarları)........... 47
[Easy Setup] (Kolay Kurulum) ............... 48
[Resetting] (Sıfırlama) ............................. 48
Ek Bilgiler
Önlemler.................................................... 49
Disklerle ilgili notlar ................................ 50
Sorun Giderme ......................................... 51
Oynatılabilir Diskler ................................ 55
Oynatılabilir Dosya Türleri..................... 56
Desteklenen Ses Biçimleri ....................... 57
Teknik Özellikler...................................... 57
Dil Kodu Listesi ........................................ 59
Dizin........................................................... 60
“BRAVIA” Sync İçin HDMI Kontrolü
İşlevinin Kullanılması ....................... 35
Hoparlörlerin Ayarlanması..................... 35
Uyku Zamanlayıcısının kullanılması..... 36
Birimdeki Düğmelerin Devre Dışı
Bırakılması.......................................... 37
TV'nizin veya Diğer Bileşenlerin Cihazla
Birlikte Verilen Uzaktan Kumandayla
Kontrol Edilmesi................................ 37
7TR
Ambalajın Açılması
BDV-NF720
• Ön hoparlörler (2)
• Subwoofer (1)
• Hoparlör vidaları (2)
• Uzaktan kumanda (1)
• Vida kapakları (2)
• R6 (AA boyutu) piller (2)
• Stant (1)
• iPod/iPhone Bağlantı
İstasyonu (TDM-iP30) (1)
• Kablo kapağı (1)
• USB kablosu (1)
• Hoparlör kabloları (2,
kırmızı/beyaz)
• Stant vidaları (3)
• FM kablo anteni (1)
• Video kablosu (1)
veya
• Hoparlör stantları (2)
8TR
• Hızlı Kurulum Kılavuzu
• Hoparlör Kurulum
Kılavuzu
• Başvuru Kılavuzu
• Kablosuz Ürün Uyumluluk
Bilgileri
BDV-NF620
• Ön hoparlörler (2)
• Subwoofer (1)
• Hoparlör vidaları (2)
• Uzaktan kumanda (1)
• Vida kapakları (2)
• R6 (AA boyutu) piller (2)
• Stant (1)
• iPod/iPhone Bağlantı
İstasyonu (TDM-iP30) (1)
• Kablo kapağı (1)
• Hoparlör kabloları (2,
kırmızı/beyaz)
• USB kablosu (1)
• Stant vidaları (3)
• FM kablo anteni (1)
• Hoparlör stantları (2)
• Video kablosu (1)
veya
• Hızlı Kurulum Kılavuzu
• Hoparlör Kurulum
Kılavuzu
• Başvuru Kılavuzu
9TR
Parçalar ve Kontroller Dizini
Daha fazla bilgi için parantez içinde gösterilen sayfalara bakın.
Ön panel
Yuva
USB 2
FUNCTION
A Disk yuvası (sayfa 24)
B Ön panel ekranı
C
D
(uzaktan kumanda sensörü)
USB 2 bağlantı noktası (sayfa 25)
Yuvanın içinde tırnaklarınızdan birini
kullanarak kapağı açın.
E Dokunmatik düğmeler/göstergeler
N (oynat)
x (durdur)
./> (önceki/sonraki)
Z (çıkar)
FUNCTION (sayfa 22)
Oynatma kaynağını seçer.
VOL +/–
F Güç göstergesi
Sistem açıldığında yanar.
G "/1 (açık/beklemede)
Birimi açar veya bekleme moduna geçirir.
10TR
VOL
VOL
Dokunmatik düğmeler/göstergeler
hakkında
Bu düğmeler, dokunmatik düğme göstergeleri
açık olduğunda çalışır.
Göstergeleri [Illumination/Display]'i
(Aydınlatma/Ekran) ayarlayarak açabilir/
kapatabilirsiniz (sayfa 45). [Illumination/
Display]'i (Aydınlatma/Ekran) [Auto]
(Otomatik) olarak ayarladığınızda göstergeler
kapanır. Bu durumda, herhangi bir dokunmatik
düğmeye dokunun. Göstergeler yandığında,
istediğiniz düğmeye dokunun.
Not
• Bu düğmeler hafifçe dokunduğunuzda çalışır.
Düğmelere aşırı güç uygulayarak basmayın.
Ön panel ekranı
Ön panel ekranındaki gösterimler hakkında
A Tekrar oynatma etkinleştirildiğinde
yanar.
F Sistem durumuyla ilgili radyo frekansı vb.
bilgileri görüntüler.
B Stereo ses alındığında yanar.
(Yalnızca radyo)
C Sistem oynatma işlemini PARTY
STREAMING işleviyle gerçekleştirdiğinde
yanar.
D Sessiz işlevi açık olduğunda yanar.
DISPLAY düğmesine bastığınızda, işlev
“TV” olarak ayarlıyken akış bilgileri/kod
çözme durumu görüntülenir.
Akış bilgileri/kod çözme durumu, akışa
veya kodu çözülen öğeye bağlı olarak
görünmeyebilir.
E HDMI (OUT) jakı, HDMI veya DVI (Digital
Visual Interface) girişine sahip HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection) uyumlu bir cihaza doğru
bir şekilde takıldığında yanar.
Arka panel
TV
OPTICAL
USB 1
AUDIO
L
VIDEO OUT
ANTENNA
COAXIAL 75
SPEAKERS
R
ARC
LAN (100)
A
IN 1
IN 2
OUT
DIGITAL IN
AUDIO IN
USB 1 bağlantı noktası (sayfa 25)
FM
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER
F TV (DIGITAL IN OPTICAL) jakı (sayfa 16)
B LAN (100) terminali (sayfa 19)
G AUDIO (AUDIO IN L/R) jakları (sayfa 17)
C VIDEO OUT jakı (sayfa 16)
D HDMI (IN 1/IN 2) jakları (sayfa 17)
H ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω) jakı
(sayfa 19)
E HDMI (OUT) jakı (sayfa 16)
I SPEAKERS jakları (sayfa 15)
11TR
AV "/1 (açık/beklemede) (sayfa 37)
Uzaktan kumanda
TV veya başka bir bileşeni açar ya
da bekleme moduna geçirir.
Aşağıda yalnızca sistemin çalıştırılmasıyla ilgili
düğmeler açıklanmaktadır. Bağlanan
bileşenlerin çalıştırılmasıyla ilgili düğmeler için
“TV'nizin veya Diğer Bileşenlerin Cihazla
Birlikte Verilen Uzaktan Kumandayla Kontrol
Edilmesi” (sayfa 37) bölümüne bakın.
"/1 (açma/bekleme) (sayfa 21, 33)
Sistemi açar veya bekleme moduna geçirir.
B Sayı düğmeleri (sayfa 33, 37)
Başlık/bölüm numaralarını, kayıtlı istasyon
numarasını vb. girer.
ENTER
SPEAKERS
TV AUDIO
Seçilen öğeyi girer.
AV
1
BRAVIA Sync
BD
1
2
3
TV
4
5
6
STB
7
8
9
9
DIMMER
2
ENTER
Bazı BD menülerindeki öğeleri seçmek
için kullanılan kısayol tuşları (BD'lerdeki
interaktif Java işlemleri için de
kullanılabilir).
D TOP MENU
0
3
TOP MENU
C Renkli düğmeler (kırmızı/yeşil/sarı/mavi)
POP UP/ MENU
BD veya DVD'lerin Üst Menüsünü açar
veya kapatır.
POP UP/MENU
MENU
SOUND MODE
HOME
3D
PRESET
PRESET
TUNING
8
BD-ROM Açılır Menüsünü veya DVD
menüsünü açar veya kapatır.
5
TV ekranında veya ön panel ekranında
seçenekler menüsünü görüntüler. (Konum,
seçilen işleve göre farklılık gösterir.)
TOOLS
OPTIONS
RETURN
FUNCTION
4
OPTIONS (sayfa 23, 29, 39)
SEN
TUNING
6
RETURN
SUBTITLE
PROG
Önceki ekrana döner.
DISPLAY
7
AUDIO
SLEEP
C/X/x/c
Vurguyu görüntülenen bir öğeye taşır.
(gir)
• 5 sayısında, AUDIO, PROG + ve N
düğmelerinde nokta şeklinde bir kabartma
bulunur. Uzaktan kumandayı kullanırken bu
nokta şeklindeki kabartmayı referans
alabilirsiniz.
• TV veya STB çalıştırma modu düğmelerine
basıldıktan sonra kullanılabilen düğmelerin
adları sarı veya yeşil etiketle belirtilmiştir.
Seçilen öğeyi girer.
E FUNCTION (sayfa 22, 33)
Oynatma kaynağını seçer.
[External Input Settings]'i (Harici Giriş
Ayarları) yaparak (sayfa 47), bir işlevi
seçerken kullanılmayan girişleri
atlayabilirsiniz.
HOME (sayfa 21, 33, 35, 39, 41)
A Z (çıkar)
SPEAKERS TVyAUDIO
TV sesi çıkışının, sistemin
hoparlörlerinden mi yoksa TV'nin
hoparlörlerinden mi alınacağını seçer.
Bu işlev yalnızca [Control for HDMI]'ı
(HDMI Kontrolü) [On] (Açık) olarak
ayarladığınızda çalışır (sayfa 46).
12TR
Sistemin ana menüsüne girer veya bu
menüden çıkar.
SOUND MODE (sayfa 23)
Ses modunu seçer.
3D
3B uyumlu bir cihaza bağlandığında 2B
içeriği simülasyonlu 3B içeriğe dönüştürür.
SEN
Çevrimiçi “Sony Entertainment
Network™” hizmetine erişir.
F Oynatma işlemi düğmeleri
G
(sessiz)
Sesi geçici olarak kapatır.
AUDIO (sayfa 32)
Ses biçimini/parçayı seçer.
Bkz. “Oynatma” (sayfa 24).
2 (ses düzeyi) +/– (sayfa 33)
./> (önceki/sonraki)
Ses düzeyini ayarlar.
Önceki/sonraki bölüme, parçaya veya
dosyaya atlar.
DISPLAY (sayfa 24, 27, 39)
m/M (hızlı/yavaş/kareyi dondur)
Oynatma sırasında diski hızlı geri/ileri
sarar. Düğmeye her bastığınızda, arama
hızı değişir.
Duraklatma modunda bir saniyeden uzun
süreyle basıldığında ağır çekim oynatma
işlevini etkinleştirir. Duraklatma modunda
basıldığında, bir seferde bir kare oynatır.
Not
• Blu-ray 3B Disk oynatma işlemi sırasında,
ağır çekim geriye doğru oynatma ve tek kare
geriye doğru oynatma özellikleri kullanılamaz.
N (oynatma)
Oynatma işlemini başlatır veya yeniden
başlatır (oynatmaya devam eder).
Sistem açıkken ve “BD/DVD” işlevine
ayarlandığında, Tek Tuşla Oynatma
(sayfa 35) özelliğini etkinleştirir.
X (duraklatma)
Oynatma işlemini duraklatır veya yeniden
başlatır.
x (durdurma)
Oynatma ve web'de gezinme bilgilerini
TV ekranında görüntüler.
Kayıtlı radyo istasyonu, frekans vb.'yi ön
panel ekranında görüntüler.
SLEEP (sayfa 36)
Uyku zamanlayıcısını ayarlar.
H SUBTITLE
Bir BD-ROM/DVD VIDEO'da birden fazla
dilde altyazı kayıtlı olduğunda, altyazı dilini
seçer.
I Çalıştırma modu düğmeleri (sayfa 38)
Uzaktan kumandayla çalıştırılacak bileşeni
değiştirir.
BD: Bu Blu-ray- Disc/DVD Ev Sinema
Sistemi çalıştırabilirsiniz.
TV: Bir TV'yi çalıştırabilirsiniz.
STB: Kablolu yayın dekoderi, dijital uydu
alıcısı, dijital video alıcısı vb.'yi
çalıştırabilirsiniz.
DIMMER
Ön panel ekranının ve güç göstergesinin
parlaklığını 2 düzeyden birine ayarlar.
Oynatma işlemini durdurur ve durma
noktasını hafızaya alır (sürdürme noktası).
Bir başlık/parça için oynatma işlemini
sürdürme noktası, oynatmış olduğunuz
son nokta veya bir resim klasöründeki
son resimdir.
Radyoyu kullanma düğmeleri
Bkz. “Radyo” (sayfa 33).
PRESET +/–
TUNING +/–
13TR
Standın birime takılması
Başlarken
Başlarken
1. Adım: Sistemin Kurulumu
Birimi, standı takarak dik bir konumda
kurabilirsiniz.
1
Standın pimlerini birimin altındaki
deliklere takın.
Sistemin konumlandırılması
Sistemi, aşağıdaki resme bakarak kurun.
A
B
C
D
Stant (cihazla birlikte verilmiştir)
2
Standı vidalarla sabitleyin.
A Ön hoparlör (L (sol))
B Ön hoparlör (R (sağ))
C Subwoofer
D Birim
Sistem S-Force PRO Front Surround*
teknolojisiyle donatıldığından, dinleme
konumunun önündeki hoparlörlerle surround
sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
* S-Force PRO Front Surround 3D özelliği tatmin
edici bir uzaklık ve boşluk hissi üretir, bu da arka
hoparlörlere ihtiyaç duyulmaksızın gerçek bir
surround ses deneyimi sağlar.
Not
• Yüzeyin lekelenmesine ya da renginin bozulmasına
neden olabileceklerinden, hoparlörleri ve/veya
hoparlörlerin takılı olduğu ayakları özel işleme
tabi tutulmuş (balmumu uygulanmış, yağlanmış,
cilalanmış vb.) yüzeylere yerleştirirken dikkatli olun.
• Düşebileceğinden hoparlöre yaslanmayın veya
asılmayın.
• Bu setin hoparlörü anti-manyetik değildir.
Bu, bir CRT TV'nin veya projektörün yanına
yerleştirildiğinde renk eşitsizliğine yol açabilir.
İpucu
• Hoparlörleri duvara monte edebilirsiniz. Ayrıntılar
için, cihazla birlikte verilen “Hoparlör Kurulum
Kılavuzu”na bakın.
14TR
Vidalar (cihazla birlikte verilmiştir)
Başlarken
2. Adım: Sistemin
Bağlanması
Tüm diğer bağlantılar yapılana kadar, birimin
AC güç kablosunu (şebeke kablosu) prize
(şebeke) takmayın.
Hoparlörleri monte etmek için, ürünle birlikte
verilen “Hoparlör Kurulum Kılavuzu” na bakın.
Not
• Ses kontrollü başka bir bileşen bağladığınızda,
diğer bileşenlerin ses düzeyini, sesin bozulmayacağı
bir düzeye düşürün.
Hoparlörlerin bağlanması
Hoparlör kablolarını, birimin SPEAKERS
jaklarının renkleriyle eşleşecek şekilde takın.
Birime bağlarken, konnektörü tık sesi gelene
kadar sokun.
Kırmızı
(Ön sağ hoparlör (R))
Beyaz
(Ön sol hoparlör (L))
Mor
(Subwoofer)
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER
15TR
Başlarken
TV'nin bağlanması
TV'nizdeki giriş jaklarına göre aşağıdaki bağlantı yöntemlerinden birini seçin.
B
A
TV
OPTICAL
USB 1
AUDIO
L
ANTENNA
VIDEO OUT
COAXIAL 75
SPEAKERS
R
ARC
LAN (100)
IN 1
IN 2
OUT
DIGITAL IN
C
AUDIO IN
FM
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER
D
Video bağlantıları
A
Yüksek kalite
HDMI kablosu1) (cihazla birlikte
verilmemiştir)
ARC
2)
veya
OUT
B
VIDEO OUT
Video kablosu (cihazla birlikte
verilmemiştir3))
Standart kalite
1)
Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanın.
TV'nizin HDMI IN jakı ARC (Audio Return Channel) işleviyle uyumluysa, bir HDMI kablosu bağlantısı da TV'den
bir dijital ses sinyali gönderebilir. Audio Return Channel işlevini ayarlamak için, bkz. [Audio Return Channel]
(Ses Dönüş Kanalı) (sayfa 46).
3)
Cihazla birlikte verilen video kablosu iPod/iPhone Bağlantı İstasyonunun bağlanması için kullanılır.
2)
Ses bağlantıları
Sistemi TV'nin ARC işleviyle uyumlu olan HDMI jakına bağlamazsanız, TV sesini sistemin
hoparlörlerinden dinlemek için uygun bir ses bağlantısı yapın.
C
TV
OPTICAL
Dijital optik kablo (cihazla birlikte
verilmemiştir)
Yüksek kalite
DIGITAL OUT
OPTICAL
DIGITAL IN
D
AUDIO
L
Ses kablosu (cihazla birlikte verilmemiştir)
L
AUDIO
OUTPUT
R
AUDIO IN
16TR
R
Standart kalite
Diğer bileşenlerin (Set üstü cihaz vb.) bağlanması
Başlarken
Sistemi, diğer bileşenleri ve TV'yi aşağıdaki gibi bağlayın.
TV
Video çıkışı*
Bileşen
(Set üstü cihaz, VCR, PlayStation®
veya dijital uydu alıcısı vb.)
A Bağlantısı
B, C bağlantısı
Sinyal akışı
: Video sinyali
: Ses sinyali
Sistem
* A (HDMI bağlantısı) bağlantısı için bu bağlantının yapılması gerekmez.
Bileşenin jak türüne göre aşağıdaki bağlantı yöntemlerinden birini seçin.
TV
OPTICAL
USB 1
AUDIO
L
ANTENNA
VIDEO OUT
COAXIAL 75
SPEAKERS
R
ARC
LAN (100)
IN 1
A
IN 2
OUT
DIGITAL IN
B
AUDIO IN
FM
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER
C
A
HDMI kablosu* (cihazla birlikte
verilmemiştir)
Yüksek kalite
HDMI OUT
IN 1
IN 2
B
TV
OPTICAL
Dijital optik kablo (cihazla birlikte
verilmemiştir)
DIGITAL OUT
OPTICAL
DIGITAL IN
C
AUDIO
L
Ses kablosu (cihazla birlikte verilmemiştir)
L
AUDIO
OUTPUT
R
AUDIO IN
R
Standart kalite
* Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanın.
17TR
A bağlantısını yaptığınızda
Başlarken
Bu bağlantı hem video hem de ses sinyallerini gönderebilir.
Not
• HDMI (IN 1/2) jaklarından gelen video sinyalleri, yalnızca “HDMI1” veya “HDMI2” işlevi seçildiğinde HDMI
(OUT) jakına gönderilir.
• HDMI (IN 1/2) jaklarından HDMI (OUT) jakına ses sinyali göndermek için, ses çıkış ayarını değiştirmeniz
gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için [Audio Settings] (Ses Ayarları) bölümündeki [Audio Output] (Ses Çıkışı) seçeneğine
bakın (sayfa 43).
• HDMI (IN 1) jakıyla TV (DIGITAL IN OPTICAL) jakına bağlanmış olan bir bileşenin ses girişini
değiştirebilirsiniz. Ayrıntılar için [HDMI Settings] (HDMI Ayarları) bölümündeki [HDMI1 Audio Input mode]
(HDMI1 Ses Giriş modu) seçeneğine bakın (sayfa 46). (Yalnızca Avrupa modelleri.)
B, C bağlantısını yaptığınızda
Sistemi, sistemden ve diğer bileşenden gelen video sinyalleri TV'ye, bileşenden gelen ses sinyalleri ise
sisteme gönderilecek şekilde bağlayın.
Not
• B, C bağlantısını yaparsanız [System Settings] (Sistem Ayarları) bölümündeki [HDMI Settings] (HDMI
Ayarları) kısmında bulunan [Control for HDMI] (HDMI Kontrolü) seçeneğini [Off] (Kapalı) olarak ayarlayın
(sayfa 46).
• B bağlantısı için “AUDIO” işlevini seçerek bileşenin sesinin keyfini çıkarabilirsiniz.
18TR
Antenin bağlanması
Birimin arka paneli
İpucu
AUDIO
L
ANTENNA
COAXIAL 75
R
AUDIO IN
FM
FRONT R
FRONT L
• Sistemi ağınıza bağlamak için [Easy Network
Settings]'i (Kolay Ağ Ayarları) yapın. Ayrıntılar
için bkz. “4. Adım: Kolay Kurulumun Yapılması”
(sayfa 21).
BDV-NF720 için
veya
FM kablo anteni
(cihazla birlikte verilmiştir)
Not
• FM kablo antenini tamamen uzattığınızdan emin
olun.
• FM kablo antenini bağladıktan sonra, anteni
mümkün olduğunca yatay konumda tutun.
İpucu
• FM sinyali alışı zayıfsa, 75 ohm'luk koaksiyel kablo
(cihazla birlikte verilmemiştir) kullanarak birimi bir
dış mekan FM antenine bağlayın.
LAN (Yerel Alan Ağı) ortamınızı esas alarak
yöntemi seçin.
• Kablosuz LAN kullanıyorsanız
Sistemde dahili Wi-Fi bulunur; ağ ayarlarını
yaparak sistemi ağa bağlayabilirsiniz.
• Kablosuz LAN dışında bir yöntem
kullanıyorsanız
Aşağıdaki gibi bir LAN kablosu bağlantısı
yaparak ağa bağlanın.
Birimin arka paneli
TV
OPTICAL
USB 1
VIDEO OUT
ARC
LAN (100)
IN 1
IN 2
OUT
DIGITAL IN
Geniş bant yönlendiricisi
LAN
LAN kablosu (cihazla birlikte verilmemiştir)
19TR
Başlarken
3. Adım: Ağ Bağlantısına
Hazırlanma
Başlarken
BDV-NF620 için
Yöntemi LAN (Yerel Alan Ağı) ortamınızı esas
alarak seçin.
Birimin arka paneli
TV
OPTICAL
USB 1
VIDEO OUT
ARC
LAN (100)
IN 1
IN 2
1
OUT
DIGITAL IN
2
Geniş bant
yönlendiricisi
LAN
Uyumlu değilse, önceden aşağıdaki bilgileri
kontrol edin ve aşağıdaki boşluğa kaydedin.
• Ağınızı** tanımlayan ağ adı (SSID*).
• Kablosuz ağınızın güvenlik ayarları
yapılmışsa, güvenlik anahtarı (WEP anahtarı,
WPA anahtarı)**.
* SSID (Service Set Identifier - Hizmet Kümesi
Tanımlayıcısı) belirli bir kablosuz ağı tanımlayan
bir addır.
** SSID ve güvenlik anahtarıyla ilgili bilgileri almak
için kablosuz LAN yönlendiricinizin ayarlarını
kontrol etmeniz gerekir. Ayrıntılar için:
– aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:
Avrupa'daki ve Rusya'daki müşteriler için:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki müşteriler için:
http://www.sony-asia.com/section/support
LAN kablosu
(cihazla birlikte
verilmemiştir)
USB Kablosuz LAN
Adaptörü
(cihazla birlikte
verilmemiştir)
– kablosuz LAN yönlendicisiyle birlikte verilen
talimat kılavuzuna bakın
– kablosuz LAN yönlendiricisinin üreticisine danışın
Kablosuz LAN güvenliği hakkında
1 Kablolu Kurulum
Birimin üzerindeki LAN (100) terminaline
bağlamak için bir LAN kablosu kullanın.
İpucu
• Düz veya geçişli bir kaplamalı arabirim kablosu (LAN
kablosu) önerilir.
Kablosuz LAN işleviyle sağlanan iletişim
radyo dalgalarıyla gerçekleştirildiğinden,
kablosuz sinyal dinlemeye açık olabilir.
Bu sistem, kablosuz iletişimi korumak için
çeşitli güvenlik işlevlerini desteklemektedir.
Güvenlik ayarlarını ağ ortamınıza göre düzgün
şekilde yapılandırdığınızdan emin olun.
2 USB Kablosuz Kurulum
x Güvenlik Yok
Kablosuz LAN Adaptörü üzerinden bir kablosuz
LAN kullanın (yalnızca Sony UWA-BR100*).
USB Kablosuz LAN Adaptörü bazı bölgelerde/
ülkelerde bulunmayabilir.
Ayarları kolayca yapabilmenize karşın, herhangi
biri karmaşık araçlara gereksinim duymadan
kablosuz iletişimi dinleyebilir veya kablosuz
ağınıza izinsiz girebilir. Yetkisiz erişim veya
verilerin ele geçirilme tehlikesi bulunduğunu
unutmayın.
* Kasım 2011 itibarıyla.
Uzatma kablosunu bağlamadan veya USB
Kablosuz LAN Adaptörünü takmadan önce
birimi kapatın. USB Kablosuz LAN Adaptörünü
tabana, uzatma kablosunu
(USB 1/2) ise
bağlantı noktasına taktıktan sonra, birimi
yeniden açın.
Ağ ayarlarını yapmadan önce
Kablosuz LAN yönlendiriciniz (erişim
noktanız) Wi-Fi Protected Setup (WPS)uyumluysa, ağ ayarlarını WPS düğmesiyle
kolayca yapabilirsiniz.
20TR
x WEP
WEP, yabancıların iletişimi dinlemesini veya
kablosuz ağınıza izinsiz girmesini önlemek
için iletişimleri güvenli hale getirir. WEP,
TKIP/AES'yi desteklemeyen eski cihazların
bağlanmasını sağlayan eski bir güvenlik
teknolojisidir.
x WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP, WEP teknolojisindeki eksikleri
karşılamak amacıyla geliştirilen bir güvenlik
teknolojisidir. TKIP, WEP teknolojisine
göre daha yüksek seviyede güvenlik sağlar.
x WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
Kablo kapağının birime takılması
Birimi stantla birlikte dikey bir konumda
kullanırken konnektörleri kablo kapağıyla
koruyabilirsiniz.
Kablo kapağının pimlerini birimin arkasındaki
deliklere takın.
4. Adım: Kolay Kurulumun
Yapılması
4. Adımı gerçekleştirmeden önce
Tüm bağlantıların sıkı bir şekilde yapıldığından
emin olun ve ardından AC güç kablosunu
(şebeke kablosu) takın.
Sistemin temel ve ağ ayarlarını yapmak için
aşağıdaki adımları izleyin.
Görüntülenen öğeler ülke modeline göre
farklılık gösterir.
1
Kablo kapağı (cihazla birlikte verilmiştir)
2
3
4
İki adet R6 (AA boyutu) pili (cihazla
birlikte verilmiştir), pillerin üzerindeki
3 ve # uçlarını bölmenin içindeki
işaretlerle eşleştirerek takın.
TV'yi açın.
[/1 düğmesine basın.
Giriş seçicisini sistemden gelen sinyal
TV ekranında görüntülenecek şekilde
değiştirin.
OSD dilinin seçimi için Kolay Ayar Ekranı
görünür.
5
[Easy Initial Settings]'i (Kolay İlk Ayarlar)
yapın. C/X/x/c ve
düğmelerini
kullanarak temel ayarları yapmak için
ekrandaki talimatları izleyin.
21TR
Başlarken
AES, WEP ve TKIP teknolojilerinden farklı
bir gelişmiş güvenlik yöntemi kullanan bir
güvenlik teknolojisidir.
AES, WEP veya TKIP'den daha yüksek bir
güvenlik seviyesi sağlar.
5. Adım: Kaynağın Seçilmesi
Başlarken
C/X/x/c
Oynatma kaynağını seçebilirsiniz.
Bağlantı yöntemine bağlı olarak (sayfa 16),
aşağıdaki ayarı yapın.
• HDMI kablosu bağlantısı: Televizyon
ekranında görüntülenen talimatları
uygulayın.
• Video kablosu bağlantısı: Görüntünün
düzgün şekilde gösterilmesi için [16:9]'u
veya [4:3]'ü seçin.
6
[Easy Initial Settings]'i (Kolay İlk Ayarlar)
tamamladıktan sonra, [Easy Network
Settings]'i (Kolay Ağ Ayarları) yapın.
[Easy Network Settings]'i (Kolay Ağ
Ayarları) seçmek için C/X/x/c düğmesine,
ardından
düğmesine basın.
Easy Network Settings (Kolay Ağ Ayarları)
ekranı görünür.
7
İstediğiniz işlev ön panel ekranında
görüntüleninceye kadar FUNCTION
düğmesine art arda basın.
FUNCTION düğmesine bir kez bastığınızda,
mevcut işlev ön panel ekranında görüntülenir,
ardından FUNCTION düğmesine her
bastığınızda, işlev aşağıdaki gibi değişir.
“BD/DVD” t “USB1” t “USB2” t “FM” t
“HDMI1” t “HDMI2” t “TV” t “AUDIO”
t “BD/DVD” t …
İşlev
Kaynak
“BD/DVD”
Sistem tarafından oynatılacak disk
veya ağ cihazı
“USB1”/“USB2”
USB 1 (sayfa 11) veya
USB
2 bağlantı noktasına bağlı USB
cihazı ya da iPod/iPhone
(sayfa 10)
C/X/x/c ve
düğmelerini kullanarak
ağ ayarlarını yapmak için ekrandaki
talimatları izleyin.
Sistem ağa bağlanamazsa bkz.
“Ağ bağlantısı” (sayfa 54) veya
“Kablosuz LAN bağlantısı” (sayfa 54).
“FM”
FM radyo (sayfa 33)
“HDMI1”/
“HDMI2”
Arka paneldeki HDMI (IN 1)
veya HDMI (IN 2) jakına bağlı
bileşen (sayfa 17)
“TV”
Arka paneldeki TV (DIGITAL
IN OPTICAL) jakına bağlı bileşen
(TV vb.) veya arka paneldeki
HDMI (OUT) jakına bağlı, Audio
Return Channel işleviyle uyumlu
bir TV (sayfa 16)
“AUDIO”
Arka paneldeki AUDIO (AUDIO
IN L/R) jaklarına bağlı bileşen
(sayfa 17)
Easy Initial Settings (Kolay İlk Ayarlar)/
Easy Network Settings (Kolay Ağ
Ayarları) ekranını yeniden
görüntülemek için
1
HOME düğmesine basın.
TV ekranında ana menü görüntülenir.
2
3
4
[Setup]'ı (Kurulum) seçmek için C/c
düğmesine basın.
[Easy Setup]'ı (Kolay Kurulum) seçmek
için X/x düğmesine, ardından
düğmesine basın.
Ayarı seçmek için X/x düğmesine,
ardından
düğmesine basın.
• [Easy Initial Settings] (Kolay İlk Ayarlar)
• [Easy Network Settings] (Kolay Ağ
Ayarları)
Easy Initial Settings (Kolay İlk Ayarlar)/
Easy Network Settings (Kolay Ağ Ayarları)
ekranı görünür.
22TR
İpucu
Bazı işlevler FUNCTION, X/x ve
düğmelerine
basılarak TV ekranı üzerinden değiştirilebilir.
Önceki adımları gerçekleştirip oynatmaya
başladıktan sonra, farklı türlerdeki ses
kaynakları için tasarlanan önceden
programlanmış ses modlarının keyfini kolayca
çıkarabilirsiniz. Bu modlar, sinemalardaki
heyecan verici ve güçlü sesi evinize getirir.
Ses modunun seçilmesi
Oynatma sırasında ön panel ekranında
veya TV ekranında istediğiniz mod
görüntüleninceye kadar SOUND MODE
düğmesine art arda basın.
Aşağıdaki öğeleri seçebilirsiniz. TV ekranında
parantez içindeki metin ([--]), ön panel
ekranında ise çift tırnak işareti içine alınmış
metin (“--”) görünür.
Ses modu
Efekt
[Auto]
(Otomatik)
(“AUTO”)
Sistem, ses efektini diske veya
ses akışına göre oluşturmak için
otomatik olarak [Movie] (Sinema)
veya [Music] (Müzik) modunu
seçer.
• 2 kanallı kaynak: 2 kanallı ses
çıkışının olduğu gibi alınmasını
sağlar.
• Çok kanallı kaynak: İki ön
hoparlör ve subwoofer ile
7.1 veya 5.1 surround ses
simülasyonu yapar.
[Movie]
(Sinema)
(“MOVIE”)
Sistem, film izlemek için optimize
edilmiş sesi sağlar.
Ses modu
Efekt
[Sports] (Spor)
(“SPORTS”)
Sistem, spor programlarını
izlemek için optimize edilmiş
ses sağlar.
[2ch Stereo]
Sistem, ses biçiminden veya
(2 Kanallı Stereo) kanal sayısından bağımsız olarak,
(“2CH ST.”)
sesi ön hoparlörlerden ve
subwoofer’dan verir.
[Demo Sound] Sistem, sunumlar vb. için uygun,
(Demo Sesi)
dikkat çekici ses sağlar.
(“DEMO SND”)
Seçenek menüsünden ses modunun
seçilmesi
1
2
[Sound Mode]'u (Ses Modu) seçmek
için OPTIONS ve X/x düğmelerine,
ardından
düğmesine basın.
Ses modunu seçmek için X/x düğmesine,
ardından
düğmesine basın.
Not
• Ses modu yalnızca [Sound Effect] (Ses Efekti), [Sound
Mode On] (Ses Modu Açık) olarak ayarlandığında
seçilebilir (sayfa 44). [Sound Effect] (Ses Efekti),
[Sound Mode On]'dan (Ses Modu Açık) başka bir
ayara getirildiğinde, ses modu ayarı uygulanmaz.
[Music] (Müzik) Sistem, müzik dinlemek için
(“MUSIC”)
optimize edilmiş sesi sağlar.
[Audio Enhancer] Sistem, ses sıkıştırma işlemiyle
(Ses İyileştirici)
kaybedilen sesi iyileştirerek 2 kanallı
(“ENHANCER”) kaynakları optimize eder. Ses düzeyi
otomatik olarak ayarlanır, böylece
birbirine uymayan ses düzeylerine
sahip ses içeriklerinin keyfini
çıkarabilirsiniz.
23TR
Başlarken
6. Adım: Surround Sesin
Keyfini Çıkarma
3
BONUSVIEW/BD-LIVE özelliğine sahip
bir BD-ROM yerleştirin.
Oynatma
Çalıştırma yöntemi, diske bağlı olarak
farklılık gösterir. Diskin kullanım
talimatlarına bakın.
Disk Oynatma
Oynatılabilir diskler hakkında bilgi edinmek
için “Oynatılabilir Diskler” (sayfa 55) bölümüne
bakın.
1
2
Sistemden gelen sinyalin TV'nizin
ekranında görünmesi için TV'nizdeki
giriş seçicisine basın.
İpucu
• USB belleğindeki verileri silmek için,
[Video]
kategorisinde [Erase BD Data] (BD Verilerini Sil)
özelliğini seçin ve
düğmesine basın. Buda
klasöründe saklanan tüm veriler silinir.
Blu-ray 3D Keyfi
Bir disk takın.
3D logosu* bulunan Blu-ray 3D Diskleri
izleyebilirsiniz.
*
1
• Sistemi, 3B uyumlu televizyonunuza
Yüksek Hızlı HDMI kablosu (cihazla
birlikte verilmemiştir) kullanarak
bağlayın.
• [Screen Settings] (Ekran Ayarları)
bölümünde [3D Output Setting] (3B Çıkış
Ayarları) ve [TV Screen Size Setting for
3D]'yi (3B İçin TV Ekranı Boyut Ayarı)
ayarlayın (sayfa 42).
Oynatma işlemi başlar.
Oynatma işlemi otomatik olarak
başlamazsa,
[Video],
[Music]
(Müzik) veya
[Photo] (Fotoğraf)
kategorisinde
simgesini seçin ve
düğmesine basın.
2
BONUSVIEW/BD-LIVE Keyfi
“BD-LIVE Logosu*” bulunan bazı BDROM'larda eğlenmek için indirebileceğiniz
bonus içerikler ve diğer veriler bulunur.
*
1
USB cihazını
USB 1 bağlantı noktasına
takın (sayfa 11).
Yerel depolama için, 1 GB veya daha büyük
bir USB belleği kullanın.
2
BD-LIVE için hazırlanın (yalnızca BD-LIVE).
• Sistemi bir ağa bağlayın (sayfa 19).
• [BD Internet Connection]'ı (BD İnternet
Bağlantısı] [Allow] (İzin Ver) olarak
ayarlayın (sayfa 44).
24TR
Blu-ray 3D Disk oynatma işlemi için
hazırlık yapın.
Blu-ray 3D Disk yerleştirin.
Çalıştırma yöntemi, diske bağlı olarak
farklılık gösterir. Diskle birlikte verilen
kullanım talimatlarına bakın.
İpucu
• Ayrıca, 3B uyumlu TV'nizin kullanım talimatlarına
bakın.
Oynatma bilgilerinin
görüntülenmesi
Bir USB Cihazından Oynatma
1
Örnek: BD-ROM oynatırken
USB cihazını
USB 1 (sayfa 11) veya
USB 2 bağlantı noktasına takın (sayfa 10).
Oynatma
Bağlı bir USB cihazındaki video/müzik/
fotoğraf dosyalarını oynatabilirsiniz.
Oynatılabilen dosya türleri için, bkz.
“Oynatılabilir Dosya Türleri” (sayfa 56).
DISPLAY düğmesine basarak oynatma
bilgileri vb.'yi kontrol edebilirsiniz.
Görüntülenen bilgiler, disk tipine ve
sistem durumuna göre farklılık gösterir.
Bağlamadan önce USB cihazının kullanım
talimatlarına bakın.
2
HOME düğmesine basın.
TV ekranında ana menü görüntülenir.
3
4
A Çıkış çözünürlüğü/Video frekansı
C Seçili durumdaki ses ayarı
açı,
ses,
E Oynatma bilgileri
Oynatma modu, oynatma durum çubuğu,
disk tipi, video kodeki, bit hızı, tekrarlama
tipi, geçen süre, toplam oynatma süresini
görüntüler
F Bölüm numarası
G Seçili durumdaki açı
[USB device (USB1)] (USB cihazı
(USB1)) veya
[USB device (USB2)]'yi
(USB cihazı (USB2)) seçmek için X/x
düğmesine, ardından
düğmesine
basın.
Not
B Başlık numarası veya adı
D Kullanılabilir işlevler (
alt yazı)
[Video],
[Music] (Müzik) veya
[Photo] (Fotoğraf) kategorisini
seçmek için C/c düğmesine basın.
• USB cihazını çalışma sırasında çıkarmayın.
Verilerin bozulmasını veya USB cihazının hasar
görmesini önlemek için, USB cihazını takmadan
ya da çıkarmadan önce sistemi kapatın.
iPod/iPhone'un keyfini
çıkarma
Sistemle müzik/video/fotoğraf oynatabilir ve bir
iPod/iPhone'un pilini şarj edebilirsiniz.
Uyumlu iPod/iPhone modelleri
Sistemle birlikte kullanmadan önce iPod/
iPhone'unuzu en yeni yazılımla güncelleyin.
iPod touch 4. nesil, iPod touch 3. nesil, iPod
touch 2. nesil, iPod nano 6. nesil, iPod nano 5.
nesil (video kamera), iPod nano 4. nesil (video),
iPod nano 3. nesil (video), iPod classic,
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G
için üretilmiştir
25TR
Sistem üzerinden iPod/iPhone'un
keyfini çıkarma
x 3. Adımda [Photo] (Fotoğraf)
kategorisini seçerseniz
1
Ekranda [Please change the TV input
to the video input...] (Lütfen TV girişini
video girişi olarak değiştirin...) açıklaması
görüntülenir. iPod/iPhone cihazından
gelen sinyal TV ekranında görüntülenene
kadar TV'nizdeki giriş seçiciye basın.
Ardından, doğrudan iPod/iPhone'u
kullanarak slayt gösterisini başlatın.
iPod/iPhone Bağlantı İstasyonunu
USB 1 (sayfa 11) veya
USB 2 bağlantı
noktasına takın (sayfa 10), ardından iPod/
iPhone'u iPod/iPhone Bağlantı İstasyonuna
yerleştirin.
Bir video/fotoğraf dosyası oynattığınızda,
iPod/iPhone'u iPod/iPhone Bağlantı
İstasyonuna yerleştirmeden önce iPod/
iPhone Bağlantı İstasyonunun video çıkış
jakını bir video kablosuyla TV'nizin video
giriş jakına takın.
Birimin
USB 1 veya
USB 2 bağlantı noktası
5
iPod/iPhone'dan gelen ses sistemde çalınır.
Bir video dosyası oynatırken, giriş
seçicisinin konumunu iPod/iPhone'dan
alınan sinyal TV'nizin ekranında
görüntülenecek şekilde değiştirin.
iPod/iPhone'u cihazla birlikte verilen
uzaktan kumandadaki düğmeleri
kullanarak çalıştırabilirsiniz.
iPod/iPhone kullanımıyla ilgili ayrıntılar
için iPod/iPhone kullanım talimatlarına da
bakabilirsiniz.
TV
VIDEO IN
USB kablosu
(cihazla birlikte verilmiştir)
iPod/iPhone Bağlantı
İstasyonu (cihazla birlikte verilmiştir)
V I D E O O UT
USB
Video kablosu (cihazla birlikte verilmiştir)
2
HOME düğmesine basın.
TV ekranında ana menü görüntülenir.
3
4
[Video],
[Music] (Müzik) veya
[Photo]'yu (Fotoğraf) seçmek için C/c
düğmesine basın.
[iPod (USB1)] veya [iPod (USB2)]'yi
seçmek için X/x düğmesine, ardından
düğmesine basın.
x 3. Adımda [Video] veya [Music]'i
(Müzik) seçtiyseniz
Video/müzik dosyaları TV ekranında
görüntülenir. Sonraki Adıma geçin.
26TR
Oynatmak istediğiniz dosyayı seçmek için
C/X/x/c ve
.
Not
• Ses modu ayarı gibi bir sistem ayarını değiştirmek
için, iPod/iPhone'unuzdaki resimleri TV'nizde
görüntülerken, sistemi kullanmadan önce TV'nizde
bu sisteme ait girişi seçin.
• iPod/iPhone, sistem açıkken sisteme bağlandığında
şarj edilir.
• Sony, bu birime bağlı bir iPod/iPhone kullanılırken,
iPod/iPhone'da kayıtlı verilerin kaybolması veya
zarar görmesi durumunda sorumluluk kabul etmez.
• Çalışma sırasında iPod/iPhone'u çıkarmayın.
Verilerin bozulmasını veya iPod/iPhone'un hasar
görmesini önlemek için, iPod/iPhone'u takarken
veya çıkarırken sistemi kapatın.
• Sistem yalnızca sisteme daha önce bağlanmış olan
bir iPod/iPhone'u tanır.
• Sistem Ses Kontrolü işlevi, video/fotoğraf dosyaları
iPod/iPhone üzerinden oynatılırken çalışmaz.
• Sistem en fazla 5.000 dosyayı (klasörler dahil)
tanıyabilir.
Bir Ağ üzerinden oynatma
Sony Entertainment Network, seçilen İnternet
içerikleri ile çeşitli istek üzerine sunulan eğlence
içeriklerini doğrudan biriminize gönderen bir
ağ geçidi olarak görev yapar.
İpucu
Avrupa'daki ve Rusya'daki müşteriler için:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki müşteriler için:
http://www.sony-asia.com/section/support
• Bazı İnternet içerikleri bazı bölgelerde/ülkelerde
bulunmayabilir.
Sony Entertainment Network için
hazırlanın.
Sistemi bir ağa bağlayın (sayfa 19).
2
3
C Ağ durumu göstergesi
Kablosuz bağlantının sinyal gücünü
gösterir.
Kablolu bağlantıyı gösterir.
D Ağ iletim hızı
E Sonraki video dosyasının adı
F Seçili durumdaki video dosyasının adı
• Bazı İnternet içeriklerinin oynatılabilmesi için bir
bilgisayarla kayıt yaptırmanız gerekir. Daha fazla
ayrıntı için, aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:
1
B Oynatma durum çubuğu
Durum çubuğu, mevcut konumu gösteren
imleç, oynatma süresi, video dosyasının süresi
Oynatma
Sony Entertainment Network'ün
(SEN) keyfini çıkarma
A Kontrol ekranı
Oynatma işlemleri için C/X/x/c veya
düğmesine basın.
SEN düğmesine basın.
İnternet içerikleri ile çeşitli istek üzerine
sunulan eğlence içeriklerini seçmek
için C/X/x/c düğmesine, ardından
düğmesine basın.
Dosyaların Ev Ağında oynatılması
(DLNA)
Başka DLNA onaylı bileşenlerdeki video/müzik/
fotoğraf dosyalarını, bileşeni ev ağınıza
bağlayarak izleyebilirsiniz.
Bu birim, oynatıcı veya işleyici olarak
kullanılabilir.
• Sunucu: Dosyaları saklar ve gönderir
• Oynatıcı: Dosyaları sunucudan alır ve oynatır
• İşleyici: Dosyaları sunucudan alır ve oynatır;
başka bir bileşen (denetleyici) tarafından da
çalıştırılabilir
• Denetleyici: İşleyici bileşenini çalıştırır
Sunucu
Video akışı kontrol paneli
Kontrol paneli, bir video dosyası oynatılmaya
başladığında görünür. Görüntülenen öğeler,
İnternet içeriği sağlayıcısına bağlı olarak
farklılık gösterebilir.
Yeniden görüntülemek için DISPLAY
düğmesine basın.
Oynatıcı
(Bu sistem)
Oynatıcı
DLNA işlevini kullanmak için hazırlanın.
• Sistemi bir ağa bağlayın (sayfa 19).
• Diğer DLNA onaylı bileşenleri hazırlayın.
Ayrıntılı bilgi için, bileşenlerin kullanım
talimatlarına bakın.
27TR
DLNA sunucusunda saklanan dosyaları
sistemde oynatmak için (DLNA Oynatıcı)
Ana menüdeki
[Video],
[Music]
(Müzik) veya
[Photo] (Fotoğraf)
kategorisinde DLNA sunucusu simgesini ve
ardından oynatmak istediğiniz dosyayı seçin.
Sunucu
Oynatıcı
(Bu sistem)
Uzaktaki dosyaları, sistemi (İşleyici)
bir DLNA denetleyicisi üzerinden
kullanarak oynatmak için
Aynı müziği farklı odalarda
çalma (PARTY STREAMING)
Aynı müziği, PARTY STREAMING işleviyle
uyumlu ve ev ağınıza bağlı olan tüm Sony
bileşenlerinde aynı anda çalabilirsiniz.
[Music]'teki (Müzik) içerikler ile “FM”
ve “AUDIO” işlevleri PARTY STREAMING
işleviyle birlikte kullanılabilir.
PARTY STREAMING uyumlu iki tür bileşen
vardır.
• PARTY ana birimi: Müzik çalar ve gönderir.
• PARTY bağlı birimi: PARTY ana biriminden
gönderilen müziği çalar.
Bu birim, PARTY ana birimi veya PARTY bağlı
birimi olarak kullanılabilir.
PARTY ana birimi
(Bu sistem)
Bir DLNA sunucusunda saklanan dosyaları
oynatırken, sistemi iPhone gibi onaylı bir
DLNA denetleyicisi ile kullanabilirsiniz.
Sunucu
PARTY bağlı birimi
PARTY bağlı birimi
PARTY STREAMING için hazırlanın.
Denetleyici
İşleyici
(Bu sistem)
Bu sistemi bir DLNA denetleyicisi kullanarak
kontrol edin.
Kullanımla ilgili ayrıntılı bilgi için, DLNA
denetleyicinin kullanım talimatlarına bakın.
Not
• Sistemi, aynı anda cihazla birlikte verilen kumanda
ve DLNA denetleyicisi ile kullanmayın.
• DLNA denetleyicisiyle ilgili ayrıntılı bilgi için, DLNA
denetleyicisinin kullanım talimatlarına bakın.
İpucu
• Sistem, Windows 7 işletim sisteminin standart
parçası olan Windows Media® Player 12
uygulamasındaki “Şununla Yürüt” işleviyle
uyumludur.
28TR
• Sistemi bir ağa bağlayın (sayfa 19).
• PARTY STREAMING işleviyle uyumlu
bileşenler bağlayın.
Sistemi PARTY ana birimi olarak
kullanmak için
[Music]'te (Müzik) bir parça,
[Radio]'da
(Radyo) bir radyo istasyonu veya
[Input]'ta
(Giriş)
[AUDIO]'yu (SES) seçin, OPTIONS
düğmesine basın, ardından başlatmak için
seçenekler menüsünden [Start PARTY]'yi
(PARTY Başlat) seçin.
Kapatmak için, OPTIONS düğmesine basın,
ardından seçenekler menüsünden [Close
PARTY]'yi (PARTY'yi Kapat) seçin.
Not
• PARTY STREAMING işleviyle uyumlu olmayan içerikler
oynatılırsa sistem PARTY'yi otomatik olarak kapatır.
Sistemi PARTY bağlı birimi olarak
kullanmak için
Not
• PARTY STREAMING işleviyle uyumlu ürünlerin
satışı ve ürün yelpazesi bölgeye göre farklılık gösterir.
Listelerdeki bir öğeyi, ardından arama hizmetini
seçin.
Mevcut Seçenekler
OPTIONS düğmesine basarak çeşitli ayarları
ve oynatmayla ilgili işlemleri yapabilirsiniz.
Mevcut öğeler, duruma bağlı olarak farklılık
gösterir.
Oynatma
[Music]'te (Müzik)
[PARTY]'yi seçin,
ardından PARTY ana cihazı simgesini seçin.
PARTY'den ayrılmak için, OPTIONS
düğmesine basın, ardından [Leave PARTY]'yi
(PARTY'den Ayrıl) seçin.
PARTY'yi kapatmak için, OPTIONS düğmesine
basın, ardından [Close PARTY]'yi (PARTY'yi
Kapat) seçin.
Daha fazla ilgili bilgi aramak için
Ortak seçenekler
Video/müzik bilgileri arama
Gracenote teknolojisini kullanarak içerik bilgileri
edinebilir ve ilgili bilgileri arayabilirsiniz.
1
2
Sistemi bir ağa bağlayın (sayfa 19).
Aramak istediklerinizle ilgili içerik
barındıran bir disk takın.
BD-ROM veya DVD-ROM'da video,
CD-DA'de (müzik CD'si) ise müzik
araması yapabilirsiniz.
3
4
[Video] veya
[Music]'i (Müzik)
seçmek için C/c düğmesine basın.
Öğe
Ayrıntılar
[Sound Mode]
(Ses Modu)
Ses modu ayarını değiştirir
(sayfa 23).
[Shuffle Setting]
(Karışık Oynatma
Ayarı) (yalnızca iPod/
iPhone)
Karışık oynatma işlemini
ayarlar.
[Repeat Setting]
(Tekrar Ayarı)
Tekrar oynatma işlemini
ayarlar.
[3D Menu]
(3B Menüsü)
[Simulated 3D] (Simülasyonlu
3B): Simülasyonlu 3B efektini
ayarlar.
[3D Depth Adjustment]
(3B Derinlik Ayarı): 3B
görüntülerin derinliğini ayarlar.
[2D Playback] (2B Oynatma):
Oynatma işlemini 2B
görüntüye ayarlar.
[Play/Stop]
(Oynat/Durdur)
Oynatma işlemini başlatır
veya durdurur.
[Play from start]
(Baştan oynat)
Öğeyi baştan itibaren oynatır.
[Video Search] (Video Arama) veya
[Music Search] (Müzik Arama) işlevini
seçmek için X/x düğmesine basın.
İçerik bilgileri görüntülenir.
[Start PARTY] (PARTY Seçilen kaynakla bir parti
başlat)
başlatır.
Bu öğe, kaynağa bağlı
olarak görünmeyebilir.
A İçerik ayrıntıları
Başlık, oyuncular, parça veya sanatçı gibi
ilgili bilgilerin listesini görüntüler.
B [Playback History] (Oynatma Geçmişi)
Daha önce oynatılmış BD-ROM/DVD-ROM/
CD-DA (müzik CD'si) başlıklarını görüntüler.
İçerik bilgilerini almak için bir başlık seçin.
C [Search History] (Arama Geçmişi)
Daha önce [Video Search] (Video Arama)
veya [Music Search] (Müzik Arama) işleviyle
yapılan aramaların listesini görüntüler.
[Leave PARTY]
(PARTY'den Ayrıl)
Sistemin katıldığı bir partiden
ayrılır. PARTY STREAMING
işlevi, katılan diğer cihazlar
arasında devam eder.
[Close PARTY]
(PARTY'yi Kapat)
PARTY ana birimi için:
Bir partiyi kapatır.
PARTY bağlı birimi için:
Sistemin katıldığı bir partiyi
kapatır. Katılan tüm diğer
cihazlar için PARTY
STREAMING işlevi
sonlandırılır.
29TR
Yalnızca [Video]
Öğe
Ayrıntılar
[A/V SYNC] (SES/
VİDEO SENK.)
Görüntü ile ses arasındaki
boşluğu ayarlar. Ayrıntılı
bilgi için “Görüntü ile ses
arasındaki gecikmenin
ayarlanması” (sayfa 31)
bölümüne bakın.
[3D Output Setting]
(3B Çıkış Ayarı)
3B video çıkışının otomatik
olup olmayacağını ayarlar.
Not
• HDMI (IN 1) veya HDMI
(IN 2) jakından gelen 3B
video, ayara bakılmaksızın
gösterilir.
[Video Settings]
(Video Ayarları)
[Pause] (Duraklat)
30TR
• [Picture Quality Mode]
(Görüntü Kalitesi Modu):
Resim ayarlarını seçer.
[Auto] (Otomatik),
[Custom1] (Özel1) ve
[Custom2] (Özel2) yalnızca
HDMI bağlantıları için
kullanılabilir.
• [Texture Remaster]
(Dokuyu Yeniden
Düzenleme): Kenarların
keskinliğini ve ayrıntısını
ayarlar.
• [Super Resolution] (Süper
Çözünürlük): Çözünürlüğü
iyileştirir.
• [Smoothing] (Yumuşatma):
Düz alanlardaki tonları
yumuşatarak ekrandaki
şeritleri azaltır.
• [Contrast Remaster]
(Kontrastı Yeniden
Düzenleme): Siyah ve
beyaz düzeylerini ekran
çok koyu olmayacak ve
görüntü modülasyonu
yapılacak şekilde
otomatik olarak ayarlar.
• [Clear Black] (Net Siyah):
Görüntünün koyu
öğelerinin
görüntülenmesini ayarlar.
Tüm gölgeler bastırılmaz;
güzel bir şekilde çoğaltılmış
siyah tonları sağlar.
Oynatma işlemini duraklatır.
Öğe
Ayrıntılar
[Top Menu]
(Üst Menü)
BD'nin veya DVD'nin Üst
Menüsünü görüntüler.
[Menu/Popup Menu] BD-ROM'ların Açılır
(Menü/Açılır Menü) Menüsünü veya DVD
menüsünü görüntüler.
[Title Search]
(Başlık Arama)
BD-ROM/DVD
VIDEO'larda başlık araması
yapar ve oynatma işlemini
en baştan başlatır.
[Chapter Search]
(Bölüm Arama)
Bir bölüm arar ve oynatma
işlemini baştan başlatır.
[Audio] (Ses)
Ses biçimini/parçayı seçer.
[Subtitle] (Altyazı)
Bir BD-ROM/DVD
VIDEO'da birden fazla dilde
altyazı kayıtlı olduğunda,
altyazı dilini seçer.
[Angle] (Açı)
BD-ROM/DVD
VIDEO'larda birden fazla
açı kayıtlı olduğunda diğer
görüntüleme açılarına geçer.
[IP Content NR Pro]
(IP İçeriği NR Pro)
İnternet içeriğinin görüntü
kalitesini ayarlar.
[Video Search]
(Video Arama)
BD-ROM/DVD-ROM'daki
bilgileri Gracenote
teknolojisini esas alarak
görüntüler.
Yalnızca [Music] (Müzik)
Öğe
Ayrıntılar
[Add Slideshow
USB bellekteki müzik
BGM] (Slayt Gösterisi dosyalarını, slayt gösterisi
BGM'si Ekle)
arka plan müziği (BGM)
olarak kaydeder.
[Music Search]
(Müzik Arama)
Gracenote teknolojisini
esas alarak ses CD'sindeki
(CD-DA) bilgileri görüntüler.
Yalnızca [Photo] (Fotoğraf)
Öğe
Ayrıntılar
[Slideshow]
(Slayt Gösterisi)
Slayt gösterisi başlatır.
[Slideshow Speed]
(Slayt Gösterisi Hızı)
Slayt gösterisinin hızını
değiştirir.
Görüntü ile ses arasındaki
gecikmenin ayarlanması
(A/V SYNC)
Ses, TV ekranındaki görüntülerle
eşleşmediğinde, görüntü ve ses arasındaki
gecikmeyi ayarlayabilirsiniz.
Bu ayar yöntemi işleve bağlı olarak değişir.
[Slideshow BGM]
(Slayt Gösterisi
BGM'si)
“FM” veya “TV” işlevi dışında bir işlev
üzerinden oynatırken
• [Off] (Kapalı): İşlevi kapatır.
• [My Music from USB]
(USB'den Müziğim):
[Add Slideshow BGM]
(Slayt Gösterisi BGM'si
Ekle) işleviyle kaydedilen
müzik dosyalarını ayarlar.
• [Play from Music CD]
(Müzik CD'sinden Çal):
CD-DA'lardaki (müzik
CD'leri) parçaları ayarlar.
[Switch Display]
(Ekranı Değiştir)
[Grid View] (Izgara
Görünümü) ve [List View]
(Liste Görünümü) arasında
geçiş yapar.
[Rotate Left]
(Sola Döndür)
Fotoğrafı, saat yönünün
tersine doğru 90 derece
döndürür.
[Rotate Right]
(Sağa Döndür)
Fotoğrafı, saat yönünde
90 derece döndürür.
[View Image]
(Resmi Görüntüle)
Seçilen resmi görüntüler.
1
Oynatma
[Slideshow Effect]
Slayt gösterisi
(Slayt Gösterisi Efekti) görüntülenirken efekti
ayarlar.
OPTIONS düğmesine basın.
TV ekranında seçenek menüsü
görüntülenir.
2
3
[A/V SYNC]'i seçmek için X/x düğmesine,
ardından
düğmesine basın.
Görüntü ile ses arasındaki gecikmeyi
ayarlamak için C/c düğmelerine basın.
0 ms-300 ms arasında 25 ms'lik artışlarla
ayarlayabilirsiniz.
4
düğmesine basın.
Ayar yapılmıştır.
“TV” işlevi üzerinden oynatırken
1
OPTIONS düğmesine basın.
Ön panel ekranında seçenek menüsü
görüntülenir.
2
3
Ön panel ekranında “A/V SYNC” ifadesi
görüntülenene kadar X/x düğmesine
art arda basın, ardından
veya c
düğmesine basın.
Görüntü ile ses arasındaki gecikmeyi
ayarlamak için X/x düğmelerine basın.
0 ms ile 300 ms arasında 25 ms'lik artışlarla
bir gecikme ayarı yapabilirsiniz.
4
düğmesine basın.
Ayar yapılır.
5
OPTIONS düğmesine basın.
Ön panel ekranındaki seçenek menüsü
kapanır.
31TR
x CD
Ses Ayarı
Ses Biçiminin, Çok Dilli
Parçaların veya Kanalın
Seçilmesi
Sistem, birden fazla ses biçiminde (PCM, Dolby
Digital, MPEG ses veya DTS) kaydedilmiş
bir BD/DVD VIDEO veya birden fazla dilde
seslendirmesi bulunan parçaları oynatırken,
ses biçimini veya dili değiştirebilirsiniz.
CD oynatırken, sağ veya sol kanaldan gelen
sesi seçebilir ve seçilen kanalın sesini hem sağ
hem de sol hoparlörlerden dinleyebilirsiniz.
İstediğiniz ses sinyalini seçmek için oynatma
sırasında AUDIO düğmesine art arda basın.
Ses bilgileri televizyonun ekranında
görüntülenir.
x BD/DVD VIDEO
Dil seçenekleri, BD/DVD VIDEO'ya göre
farklılık gösterir.
Görüntülenen 4 rakam bir dil kodunu belirtir.
Kodun hangi dili belirttiğini öğrenmek için “Dil
Kodu Listesi” (sayfa 59) bölümüne bakın. Aynı
dilin iki veya daha fazla kez görüntülenmesi,
BD/DVD VIDEO'nun birden fazla ses
biçiminde kaydedildiğini gösterir.
x DVD-VR
Diske kaydedilen ses parçalarının türleri
görüntülenir.
Örnek:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)] (Stereo (Ses1))
• [ Stereo (Audio2)] (Stereo (Ses2))
• [ Main] (Ana)
• [ Sub] (Alt)
• [ Main/Sub] (Ana/Alt)
Not
• [ Stereo (Audio1)] (Stereo (Ses1)) ve [ Stereo
(Audio2)] (Stereo (Ses2)), diske yalnızca tek bir
ses akışı kaydedilmiş olması durumunda
görüntülenmez.
32TR
• [ Stereo]: Standart stereo ses.
• [ 1/L]: Sol kanalın sesi (mono).
• [ 2/R]: Sağ kanalın sesi (mono).
• [ L+R] (Sol+Sağ): Her hoparlördeki
hem sol hem de sağ kanalın sesi verilir.
Çok Katlı Yayın Sesi Dinleme
(DUAL MONO)
Sistem çok katlı bir Dolby Digital yayın sinyali
aldığında veya oynattığında, çok katlı yayın
sesinin keyfini çıkarabilirsiniz.
Not
• Bir Dolby Digital sinyali almak için, bir dijital optik
kabloyla TV (DIGITAL IN OPTICAL) jakına bir TV
veya başka bir bileşen takmanız gerekir (sayfa 16, 17).
TV'nizin HDMI IN jakı Ses Dönüş Kanalı işleviyle
uyumluysa (sayfa 16, 46), bir HDMI kablosuyla
Dolby Digital sinyali alabilirsiniz.
İstenen sinyal ön panel ekranında
görüntülenene kadar AUDIO düğmesine
art arda basın.
• “MAIN”: Ana dilin sesi verilir.
• “SUB”: Alt dilin sesi verilir.
• “MAIN/SUB”: Hem ana hem de alt dilin
sesi karma olarak verilir.
Radyo istasyonlarının kaydedilmesi
Radyo
Radyo dinleme
En fazla 20 istasyon kaydedebilirsiniz. Kanal
ayarlama işlemi yapmadan önce, ses düzeyini
minimuma indirdiğinizden emin olun.
1
1
2
Ön panel ekranında “FM” ifadesi
görüntüleninceye kadar FUNCTION
düğmesine art arda basın.
Radyo istasyonunu seçin.
2
Otomatik tarama başlatılana kadar
TUNING +/– düğmesini basılı tutun.
TV ekranında [Auto Tuning] (Otomatik
Ayarlama) ifadesi görüntülenir. Tarama
sistem bir istasyon bulduğunda durdurulur.
Otomatik ayarı iptal etmek için,
2 +/– dışındaki düğmelere basın.
Manuel ayarlama
TUNING +/– düğmesine art arda basın.
3
Şu düğmeye basarak ses düzeyini
ayarlayın: 2 +/–.
FM programında parazit varsa
FM programında parazit varsa, mono yayını
seçebilirsiniz. Stereo etkisi olmaz ancak yayın
kalitesi artar.
1
OPTIONS düğmesine basın.
Televizyon ekranında seçenek menüsü
görüntülenir.
2
3
[FM Mode] (FM Modu) seçeneğine gitmek
için X/x düğmelerine ve ardından
düğmesine basın.
4
Sistem bir istasyon bulduğunda tarama
durdurulur.
3
düğmesine basın.
Ayar yapılmıştır.
İpucu
• [FM Mode]'u (FM Modu) her kayıtlı istasyona ayrı
ayrı ayarlayabilirsiniz.
Radyoyu kapatmak için
"/1 düğmesine basın.
OPTIONS düğmesine basın.
Televizyon ekranında seçenek menüsü
görüntülenir.
4
5
6
[Preset Memory] (Kayıt Belleği) öğesini
seçmek için X/x düğmelerine ve ardından
düğmesine basın.
İstediğiniz kayıt numarasını seçmek
için X/x düğmesine, ardından
düğmesine basın.
Başka istasyon kaydetmek için 2.-5.
Adımları tekrarlayın.
Bir kayıt numarasını değiştirmek için
PRESET +/- düğmesine basarak istediğiniz
kayıt numarasını seçin, ardından 3. Adımdaki
işlemi yapın.
Kayıtlı bir istasyonun seçilmesi
1
[Monaural] (Mono) seçeneğine gitmek
için X/x düğmelerine basın.
• [Stereo]: Stereo yayın.
• [Monaural] (Tek Sesli): Tek sesli sinyal
alışı.
Otomatik tarama başlatılana kadar
TUNING +/– düğmesini basılı tutun.
Radyo
Otomatik ayarlama
Ön panel ekranında “FM” görüntülenene
kadar FUNCTION düğmesine art arda
basın.
Ön panel ekranında “FM” ifadesi
görüntüleninceye kadar FUNCTION
düğmesine art arda basın.
En son alınan istasyon ayarlanır.
2
Kayıtlı istasyonu seçmek için PRESET +/düğmesine art arda basın.
Kayıt numarası ve frekans, televizyon
ekranında ve ön panel ekranında
görüntülenir.
Düğmeye her bastığınızda, sistem kayıtlı
bir istasyona gider.
İpucu
• Kayıtlı istasyon numarasını doğrudan sayı
düğmelerine basarak seçebilirsiniz.
33TR
Radyo Veri Sistemi'nin (RDS)
kullanılması
Radyo Veri Sistemi nedir?
Radyo Veri Sistemi (RDS), radyo istasyonlarının
normal program sinyaliyle birlikte ek bilgiler
göndermesini sağlayan bir yayın hizmetidir.
Bu radyo, istasyon adının görüntülenmesi
gibi kullanışlı RDS özelliklerine sahiptir.
İstasyon adı, televizyonun ekranında da
görüntülenir.
RDS yayınlarının alınması
FM bandından bir istasyon seçmeniz
yeterlidir.
RDS hizmeti sağlayan bir istasyonu
ayarladığınızda, ön panel ekranında
istasyon adı* görüntülenir.
* RDS yayını alınamıyorsa, ön panel ekranında
istasyon adı görüntülenmeyebilir.
Not
• RDS, ayarladığınız istasyonun sinyali düzgün
şekilde iletememesi veya sinyal gücünün zayıf
olması durumunda gerektiği gibi çalışmayabilir.
• Her FM istasyonu RDS hizmeti sağlamaz ve aynı
türde hizmet vermez. RDS sistemi konusunda bilgi
sahibi değilseniz, bulunduğunuz bölgedeki RDS
hizmetleriyle ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için
yerel radyo istasyonlarını kontrol edin.
İpucu
• Bir RDS yayını alırken, DISPLAY düğmesine her
bastığınızda, ön panel ekranındaki görüntü aşağıdaki
gibi değişir:
İstasyon adı t Frekans t Kayıt numarası t
İstasyon adı t …
34TR
Diğer İşlemler
“BRAVIA” Sync İçin HDMI
Kontrolü İşlevinin Kullanılması
Bu işlev “BRAVIA” Sync işlevi bulunan
TV'lerde kullanılabilir.
HDMI Kontrolü işleviyle uyumlu Sony
bileşenleri bir HDMI kablosuyla bağlanarak
çalışma basitleştirilir.
HDMI Kontrolü - Kolay Ayar
Sistemdeki [Control for HDMI] (HDMI
Kontrolü) işlevini, TV'nizdeki ilgili
ayarı etkinleştirerek otomatik olarak
ayarlayabilirsiniz.
HDMI Kontrolü işleviyle ilgili ayrıntılı bilgi
edinmek için “[HDMI Settings] (HDMI
Ayarları)” (sayfa 46) bölümüne bakın.
Ses Dönüş Kanalı
TV sesini tek bir HDMI kablosu kullanarak
sistem aracılığıyla dinleyebilirsiniz. Ayarın
ayrıntıları için, bkz. “[Audio Return Channel]
(Ses Dönüş Kanalı)” (sayfa 46).
Dili Değiştirme
TV'nin ekran dilini değiştirdiğinizde, sistem
kapatılıp açıldıktan sonra sistemin ekran dili
de değişir.
Diğer İşlemler
Not
• “BRAVIA” Sync işlevini kullanmak için, sistemi ve
sisteme bağlı tüm bileşenleri bir HDMI kablosuyla
bağladıktan sonra açın.
• TV veya diğer bileşenlerden gelen ses sistem
hoparlörlerinden verildiğinde, aşağıdaki
düğmeye basarak TV sesinin verileceği
hoparlörleri değiştirebilirsiniz:
SPEAKERS TVyAUDIO.
• TV'den veya diğer bileşenlerden gelen ses
sistemin hoparlörlerinden verildiğinde, ses
düzeyini ayarlayabilir ve TV'yi kullanarak
sistemin sesini kapatabilirsiniz.
Yönlendirme Kontrolü
Bağlanan bileşende Tek Dokunuşla Oynatma
işlemi yaptığınızda, sistem açılır ve sistemin
işlevi “HDMI1” veya “HDMI2” (kullanılan
HDMI giriş jakına göre) olarak ayarlanır.
TV'nizin girişi otomatik olarak sistemin
bağlı olduğu HDMI girişine ayarlanır.
Sistemi Kapatma
Sistemi televizyonunuzla aynı anda
kapatabilirsiniz.
Not
• Müzik çalarken veya “FM” işlevi ayarlandığında
sistem otomatik olarak kapanmaz.
Tek Dokunuşla Oynatma
Uzaktan kumandadaki N düğmesine
bastığınızda, sistem ve televizyonunuz
açılır ve televizyonunuzun girişi sistemin
bağlı olduğu HDMI girişi olarak ayarlanır.
Sistem Ses Kontrolü
Sesi televizyon veya diğer bileşenlerden
dinlemek için yapmanız gereken işlemleri
kolaylaştırabilirsiniz.
Sistem Ses Kontrolü işlevini aşağıdaki
açıklanan şekilde kullanabilirsiniz:
• Sistem açıldığında, TV veya diğer bileşenlerin
ses çıkışı, sistem hoparlörlerinden sağlanabilir.
Hoparlörlerin Ayarlanması
[Speaker Settings] (Hoparlör Ayarları)
Mümkün olan en iyi surround sesi elde etmek
için, hoparlörün dinleme konumunuzdan
uzaklığını ayarlayın. Ardından hoparlörlerin
dengesini ayarlamak için test sesini kullanın.
1
HOME düğmesine basın.
TV ekranında ana menü görüntülenir.
2
3
4
[Setup]'ı (Kurulum) seçmek için C/c
düğmesine basın.
[Audio Settings] (Ses Ayarları) seçeneği
için X/x düğmelerine ve ardından
düğmesine basın.
[Speaker Settings] (Hoparlör Ayarları)
öğesini seçmek için X/x düğmelerine
ve ardından
düğmesine basın.
[Speaker Settings] (Hoparlör Ayarları)
ekranı görüntülenir.
35TR
5
Öğeyi seçmek için X/x düğmelerine
ve ardından
düğmesine basın.
4
Aşağıdaki ayarları kontrol edin.
x [Distance] (Uzaklık)
Hoparlörleri taşıdığınızda, dinleme
konumundan hoparlörlere olan uzaklığın
parametrelerini ayarladığınızdan emin olun.
Parametreleri 0,0-7,0 metre arasında
ayarlayabilirsiniz.
[Front Left/Right] (Ön Sol/Sağ] 3,0 m: Ön
hoparlör uzaklığını ayarlayın.
[Subwoofer] (Subwoofer) 3,0 m: Subwoofer
uzaklığını ayarlayın.
5
6
7
Sol veya sağ hoparlörü seçmek için C/c
düğmelerine ve ardından ses düzeyini
ayarlamak için X/x düğmelerine basın.
düğmesine basın.
Adım 3 ila 5 arasındaki işlemleri
tekrarlayın.
RETURN düğmesine basın.
Sistem önceki ekrana döner.
8
9
[Test Tone] (Test Sesi) öğesini seçmek
için X/x düğmelerine ve ardından
düğmesine basın.
[Off] (Kapalı) öğesini seçmek için X/x
düğmelerine ve ardından
düğmesine
basın.
x [Level] (Düzey)
Not
Hoparlörlerin ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.
–6,0 dB ile +6,0 dB aralığındaki parametreleri
belirleyebilirsiniz. Kolayca ayarlama yapabilmek
için [Test Tone] (Test Sesi) ayarını [ON] (Açık)
yapın.
• Test sesi sinyallerinin çıkışı HDMI (OUT) jakından
alınmaz.
[Front Left/Right] (Ön Sol/Sağ) 0,0 dB: Ön
hoparlör ses düzeyini ayarlayın.
[Subwoofer] 0,0 dB: Subwoofer'ın ses düzeyini
ayarlayın.
İpucu
• Tüm hoparlörlerin ses düzeyini aynı anda ayarlamak
için, 2 +/– düğmesine basın.
Uyku Zamanlayıcısının
kullanılması
x [Test Tone] (Test Sesi)
Hoparlörler [Level] (Düzey) ayarını yapmak için
bir test sesi çıkarır.
[Off] (Kapalı): Hoparlörlerden test sesi gelmez.
[On] (Açık): Ses düzeyi ayarlanırken her
bir hoparlörlerden sırayla test sesi duyulur.
[Speaker Settings] (Hoparlör Ayarları)
öğelerinden birini seçtiğinizde, test sesi
sırayla her bir hoparlörlerden duyulur.
Ses düzeyini aşağıdaki şekilde ayarlayın.
1
2
3
36TR
[Test Tone] (Test Sesi) ayarını [On] (Açık)
yapın.
[Level] (Düzey) öğesini seçmek için X/x
düğmelerine ve ardından
düğmesine
basın.
İstediğiniz hoparlör tipini seçmek için X/x
düğmelerine ve ardından
düğmesine
basın.
Sistemi programlanmış bir saatte kapanacak
şekilde ayarlayıp müzik dinleyerek uykuya
dalabilirsiniz. Süre, 10 dakikalık aralıklarla
ayarlanabilir.
SLEEP düğmesine basın.
SLEEP düğmesine her bastığınızda, ön
panel ekranındaki dakika ekranı (kalan süre)
10 dakika değişir.
Uyku zamanlayıcısını ayarladığınızda, kalan
süre her 5 dakikada bir görüntülenir.
Kalan süre 2 dakikadan kısa olduğunda, ön
panel ekranında “SLEEP” ifadesi yanıp söner.
Kalan süreyi kontrol etmek için
SLEEP düğmesine bir kez basın.
Kalan süreyi değiştirmek için
İstenen süreyi seçmek için SLEEP düğmesine
art arda basın.
Birimdeki Düğmelerin
Devre Dışı Bırakılması
(Çocuk Kilidi)
Çocukların karıştırması gibi durumlarda
oluşabilecek hatalı kullanımı önlemek için
birimdeki düğmeleri devre dışı bırakabilirsiniz
("/1 hariç) (çocuk kilidi işlevi).
Birimdeki x düğmesine 5 saniyeden uzun
süre basın.
Not
• Çocuk kilidi işlevi açıkken birimdeki düğmeleri
kullandığınızda, ön panel ekranında “LOCKED”
ifadesi yanıp söner.
Not
• Uzaktan kumandanın pillerini değiştirdiğinizde,
uzaktan kumanda ayarı varsayılan (SONY) ayara
sıfırlanabilir.
Bileşenlerinizin, cihazla birlikte
verilen uzaktan kumandayla
kontrol edilmesi
1
2
Diğer İşlemler
Ön panel ekranında “LOCKED” görüntülenir.
Çocuk kilidi işlevi etkinleştirilir ve birimdeki
düğmeler kilitlenir. (Sistemi uzaktan
kumandadan çalıştırabilirsiniz.)
İptal etmek için, x düğmesine, ön panel
ekranında “UNLOCK” ifadesi görüntülenene
kadar 5 saniyeden uzun süre basın.
TV'nizin veya Diğer
Bileşenlerin Cihazla Birlikte
Verilen Uzaktan
Kumandayla Kontrol
Edilmesi
Kontrol etmek istediğiniz bileşene uygun
TV veya STB çalıştırma modu düğmesine
basın.
Aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili
düğmelere basın.
• z: Düğme, uzaktan kumandanın
varsayılan ayarıyla kullanılabilir.
• a: Düğme, uzaktan kumandanın kayıtlı
kodunu değiştirdiğinizde kullanılabilir.
Düğme
Uzaktan kumanda modu
TV
STB
AV "/1
z
z
Sayı düğmeleri
z
z
/
z
z
ENTER (-)
z
a
AUDIO
z
a
SUBTITLE
z
z
)
z
z
Renkli düğmeler
(kırmızı/yeşil/
sarı/mavi)
z
z
TOP MENU
( )
z
z
SLEEP (t/
POP UP/MENU
a
a
C/X/x/c,
z
z
RETURN
z
z
37TR
Düğme
Uzaktan kumanda modu
TV
STB
HOME (MENU)
z
z
OPTIONS
(TOOLS)
z
a
SOUND MODE
(
)
z
a
3D
z
z
SEN
z
./>
z
a
m/M
z
a
N
z
a
X
z
a
x
z
a
z
z
2 +/–
z
z
PROG +/–
(c/C)
z
z
DISPLAY
( / )
z
z
4
5
6
7
8
Uzaktan kumandanın kayıtlı
kodunun değiştirilmesi (Kayıt
modu)
Uzaktan kumandanın kayıtlı kodunu
değiştirerek Sony olmayan bileşenleri
kontrol edebilirsiniz.
1
3
38TR
[Remote Controller Setting Guide]'ı
(Uzaktan Kumanda Ayar Rehberi) seçmek
için X/x düğmesine, ardından
düğmesine basın.
TV (TV için) veya STB (kablolu yayın
dekoderi, dijital uydu alıcısı, dijital video
kayıt cihazı vb. için) çalıştırma modu
düğmesine basarken POP UP/MENU
düğmesine basın.
TV veya STB çalıştırma modu düğmesi
yanıp sönmeye başladığında, kodu TV
ekranında sayı düğmelerini kullanarak
girin, ardından ENTER düğmesine basın.
Not
Kayıtlı kodun uzaktan
kumandanın belleğinden silinmesi
1
HOME düğmesine basın.
[Setup]'ı (Kurulum) seçmek için C/c
düğmesine basın.
Cihaz üreticisini seçmek için X/x
düğmesine, ardından
düğmesine
basın.
• Kayıt modundan TV veya STB çalıştırma modu
düğmesine (hangi düğmenin ışığı yanıp sönüyorsa)
basarak çıkabilirsiniz.
• Kayıt modundayken uzaktan kumandayı 10
saniyeden uzun süreyle kullanmazsanız, uzaktan
kumanda kayıt modundan çıkar.
TV ekranında ana menü görüntülenir.
2
Cihazla birlikte verilen kumandayla
çalıştırmak istediğiniz bileşen türünü
seçmek için X/x düğmesine, ardından
düğmesine basın.
Kodu başarılı şekilde ayarlarsanız, TV veya
STB çalıştırma modu düğmesinin ışığı
yavaşça iki kez yanıp söner. Ayar başarılı
olmazsa, TV veya STB çalıştırma modu
düğmesinin ışığı beş kez hızlı şekilde yanıp
söner.
Not
• TV veya STB modunda, yukarıdaki düğmelerden
birine basarsanız TV ya da STB çalıştırma modu
düğmesinin ışığı yanar. (Ancak, kod ayarına bağlı
olarak, bazı düğmeler çalışmayabilir ve TV ya da STB
çalıştırma modu düğmesinin ışığı yanmayabilir.)
• TV veya bileşene bağlı olarak, düğmelerin bazılarını
kullanamayabilirsiniz.
[Preset Mode]'u (Kayıt Modu) seçmek için
X/x düğmesine, ardından
düğmesine
basın.
Önce AV ?/1 düğmesini basılı tutun,
ardından 2 – düğmesine, sonra da CH –
düğmesine basın.
BD, TV ve STB çalıştırma düğmelerinin
ışığı yanar.
2
Tüm düğmeleri bırakın.
BD, TV ve STB çalıştırma modu
düğmelerinin ışığı söner ve kayıtlı kod
silinir. Uzaktan kumanda varsayılan
ayarlarına geri döner.
Bir URL girmek için
Ön Panel Ekranının ve Güç
Göstergesinin Parlaklığının
Değiştirilmesi
Seçenekler menüsünden [URL entry]
(URL girişi) öğesini seçin.
Sanal klavyeyi kullanarak URL'yi girin
ve ardından [Enter] (Giriş) öğesini seçin.
DIMMER düğmesine basın.
Varsayılan başlangıç sayfasını
ayarlamak için
DIMMER düğmesine her bastığınızda, ön
panelin ve güç göstergesinin parlaklığı değişir.
Aşağıdaki iki ayarın da yapıldığını kontrol edin:
– [HDMI Settings] (HDMI Ayarları)
bölümündeki [Control for HDMI]
(HDMI Kontrolü), [Off] (Kapalı)
olarak ayarlanmalıdır (sayfa 46).
– [Quick Start Mode] (Hızlı Başlatma Modu)
[Off] (Kapalı) olarak ayarlanmalıdır
(sayfa 46).
Web Sitelerinde Gezinme
1
Önceki sayfaya dönmek için
Seçenekler menüsünden [Previous page]'i
(Önceki sayfa) seçin.
[Previous page]'i (Önceki sayfa) seçseniz
bile önceki sayfa görüntülenmezse, seçenekler
menüsünden [Window List]'i (Pencere Listesi)
ve listeden geri dönmek istediğiniz sayfayı seçin.
Diğer İşlemler
Bekleme Modunda Güç
Tasarrufu
Ayarlamak istediğiniz sayfa görüntülenirken,
seçenekler menüsünden [Set as start page]
(Başlangıç sayfası olarak ayarla) öğesini seçin.
İnternet Tarayıcısından çıkmak için
HOME düğmesine basın.
İnternet Tarayıcısı ekranı
DISPLAY düğmesine basarak web sitesi
bilgilerini kontrol edebilirsiniz. Ekran bilgileri,
web sitesine ve sayfa durumuna bağlı olarak
farklılık gösterir.
İnternet'te gezinme için hazırlanın.
Sistemi bir ağa bağlayın (sayfa 19).
2
HOME düğmesine basın.
Televizyon ekranında ana menü
görüntülenir.
3
4
[Network] (Ağ) öğesini seçmek
için C/c düğmelerine basın.
[Internet Browser] (İnternet Tarayıcısı)
öğesini seçmek için X/x düğmelerine ve
ardından
düğmesine basın.
[Internet Browser] (İnternet Tarayıcısı)
ekranı görüntülenir.
Not
• Bazı web siteleri düzgün şekilde görüntülenmeyebilir
veya çalışmayabilir.
A Sayfa başlığı
B Sayfa adresi
C İmleç
C/X/x/c düğmesine basarak hareket ettirin.
İmleci görüntülemek istediğiniz bağlantının
üzerine getirin, ardından
düğmesine basın.
Bağlantısı verilen web sitesi görüntülenir.
39TR
D SSL simgesi
Bağlantı verilen URL güvenli olduğunda
görüntülenir.
E Sinyal gücü göstergesi
Sistem kablosuz bir ağa bağlandığında
görüntülenir.
Öğeler
Ayrıntılar
[Delete] (Sil)
Metin giriş sırasında imlecin
sol tarafındaki bir karakteri
siler.
[Window List]
(Pencere Listesi)
Açık olan tüm web sitelerinin
listesini gösterir.
Pencereyi seçerek daha önce
görüntülenen bir web sitesine
geri dönmenizi sağlar.
[Bookmark List]
(Yer İmi Listesi)
Yer imi listesini görüntüler.
[URL entry]
(URL girişi)
Sanal klavye
görüntülendiğinde bir URL
girmenize olanak tanır.
[Previous page]
(Önceki sayfa)
Daha önce görüntülenen bir
sayfaya geçer.
[Next page]
(Sonraki sayfa)
Önceden görüntülenen bir
sonraki sayfaya geçer.
[Cancel loading]
(Yüklemeyi iptal et)
Sayfa yükleme işlemini
durdurur.
[Reload]
(Yeniden yükle)
Aynı sayfayı yeniden yükler.
[Add to Bookmark]
(Yer İmlerine Ekle)
O anda görüntülenen web
sitesini yer imi listesine ekler.
[Set as start page]
(Başlangıç sayfası
olarak ayarla)
Görüntülenen web sitesini
varsayılan başlangıç sayfası
olarak ayarlar.
[Open in new
window] (Yeni
pencerede aç)
Bağlantıyı yeni pencerede
açar.
F İlerleme çubuğu/Yükleme simgesi
Sayfa okunmaya başladığında veya dosya
indirme/aktarma sırasında görüntülenir.
G Metin giriş alanı
düğmesine basın, ardından sanal klavyeyi
açmak için seçenekler menüsünden [Input]
(Giriş) öğesini seçin.
H Kaydırma çubuğu
Sayfada sola, yukarı, aşağı veya sağa gitmek
için C/X/x/c düğmelerini kullanın.
Kullanılabilir seçenekler
OPTIONS düğmesine basarak çeşitli ayarlara
ve işlemlere ulaşabilirsiniz.
Mevcut öğeler, duruma bağlı olarak farklılık
gösterir.
40TR
Öğeler
Ayrıntılar
[Browser Setup]
(Tarayıcı Kurulumu)
İnternet Tarayıcısı ayarlarını
görüntüler.
• [Zoom] (Yakınlaştır):
Görüntülenen içeriklerin
boyutunu büyütür veya
küçültür.
• [JavaScript Setup]
(JavaScript Kurulumu):
JavaScript'i etkinleştirmek
veya devre dışı bırakmak
için kullanılır.
• [Cookie Setup] (Çerez
Ayarları): Tarayıcı
çerezlerinin kabul edilip
edilmeyeceğini belirlemek
için kullanılır.
• [SSL Alarm Display]
(SSL Alarm Ekranı): SSL'yi
etkinleştirmek veya devre
dışı bırakmak için kullanılır.
[Input] (Giriş)
Bir web sitesinde gezinirken
karakter girmek için sanal
klavyeyi görüntüler.
[Break] (Satır başı)
İmleci metin giriş alanında
bir sonraki satır başına
getirir.
[Character encoding] Karakter kodunu ayarlar.
(Karakter kodlaması)
[Display certificate]
SSL destekli sayfaların
(Sertifikayı görüntüle) gönderdiği sunucu
sertifikalarını görüntüler.
Simge
Ayarlar ve Düzenlemeler
Kurulum Ekranının
Kullanılması
Resim ve ses gibi öğelerde çeşitli ayarlar
yapabilirsiniz.
Varsayılan ayarların altı çizilidir.
Not
• Diskte kayıtlı oynatma ayarları, Kurulum Ekranı
ayarlarından daha önceliklidir ve açıklanan tüm
işlevler çalışmayabilir.
HOME düğmesine basın.
Televizyon ekranında ana menü
görüntülenir.
2
3
[Setup]'ı (Kurulum) seçmek için C/c
düğmesine basın.
Değiştirilecek kurulum kategorisi
simgesini seçmek için X/x düğmesine,
ardından
düğmesine basın.
Aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz.
Simge
[Parental Control Settings]
(Ebeveyn Denetimi Ayarları)
(sayfa 45)
Ebeveyn Denetimi işleviyle
ilgili ayrıntılı ayarları yapar.
[Music Settings]
(Müzik Ayarları) (sayfa 45)
Super Audio CD oynatma
işlemiyle ilgili ayrıntılı ayarları
yapar.
[System Settings] (Sistem
Ayarları) (sayfa 45)
Sistemle ilgili ayarları yapar.
[External Input Settings]
(Harici Giriş Ayarları) (sayfa 47)
Her harici giriş için giriş atlama
ayarını yapar.
[Network Settings]
(Ağ Ayarları) (sayfa 47)
İnternet ve ağla ilgili ayrıntılı
ayarları yapar.
[Easy Setup] (Kolay Kurulum)
(sayfa 48)
Temel ayarları yapmak için
Kolay Kurulumu yeniden
çalıştırır.
[Resetting] (Sıfırlama)
(sayfa 48)
Ayarlar ve Düzenlemeler
1
Açıklama
Sistemi fabrika ayarlarına
geri döndürür.
Açıklama
[Remote Controller Setting
Guide] (Uzaktan Kumanda Ayar
Rehberi) (sayfa 41)
TV veya diğer bileşenlerin
çalıştırılması için uzaktan
kumanda ayarlarını yapar.
[Network Update]
(Ağ Güncellemesi) (sayfa 42)
[Remote Controller
Setting Guide] (Uzaktan
Kumanda Ayar Rehberi)
Sistem yazılımını günceller.
[Screen Settings] (Ekran
Ayarları) (sayfa 42)
Bağlantı jaklarının tipine
göre ekran ayarlarını yapar.
[Audio Settings] (Ses Ayarları)
(sayfa 43)
Bağlantı jaklarının tipine
göre ses ayarlarını yapar.
x [Preset Mode] (Kayıt Modu)
Uzaktan kumandanın kayıtlı kodunu
değiştirerek Sony olmayan bileşenleri kontrol
edebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. “Uzaktan
kumandanın kayıtlı kodunun değiştirilmesi
(Kayıt modu)” (sayfa 38).
[BD/DVD Viewing Settings]
(BD/DVD Görüntüleme
Ayarları) (sayfa 44)
BD/DVD oynatmayla ilgili
ayrıntılı ayarları yapar.
41TR
[Network Update]
(Ağ Güncellemesi)
İşlevlerin güncellenmesiyle ilgili bilgi için,
aşağıdaki web sitesine bakın:
Avrupa'daki ve Rusya'daki müşteriler için:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki müşteriler için:
http://www.sony-asia.com/section/support
Yazılım güncellemesi sırasında, ön panel
ekranında “UPDATING” ifadesi görünür.
Güncelleme tamamlandıktan sonra ana
birim otomatik olarak kapanır. Lütfen yazılım
güncellemesinin tamamlanmasını bekleyin;
ana birimi açmayın veya kapatmayın,
ana birimi veya TV'yi çalıştırmayın.
x [Screen Format] (Ekran Biçimi)
[Full] (Tam): Geniş mod işlevi olan bir TV'ye
bağladığınızda bu öğeyi seçin. Geniş ekran
özelliğine sahip bir TV'de bile 4:3 ekran resmini
16:9 en/boy oranında görüntüler.
[Normal] (Normal): Resmi ekrana sığdırmak
için resim boyutunu orijinal resmin en/boy
oranıyla değiştirir.
x [DVD Aspect Ratio] (DVD En/Boy Oranı)
[Letter Box] (Sinemaskop): Üstte ve altta siyah
şeritlerle geniş görüntü sağlar.
[Pan & Scan] (Pan ve Tarama): Görüntünün
tam yüksekliğiyle, kenarlarından kırpılmış
olarak ekranın tamamını kaplamasını sağlar.
[Screen Settings]
(Ekran Ayarları)
x [3D Output Setting] (3B Çıkış Ayarı)
• HDMI (IN 1) veya HDMI (IN 2) jakından gelen
3B video, ayara bakılmaksızın gösterilir.
[Auto] (Otomatik): Normalde bu seçimi yapın.
Birim materyalin video tabanlı mı yoksa film
tabanlı mı olduğunu otomatik olarak tespit
eder ve uygun dönüştürme moduna geçer.
[Video]: Daima materyale bakılmaksızın, video
tabanlı materyallere uygun dönüştürme
yöntemi seçilir.
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(3B için TV Ekran Boyutu Ayarı)
x [Output Video Format] (Çıkış Video
Formatı)
[Auto] (Otomatik): Normalde bu seçimi yapın.
[Off] (Kapalı): Tüm 2B içerikleri görüntülemek
için bu öğeyi seçin.
Not
3B uyumlu televizyonunuzun ekran boyutunu
ayarlar.
Not
• Bu ayar, HDMI (IN 1) veya HDMI (IN 2) jakından
gelen 3B video için kullanılmaz.
x [TV Type] (TV Tipi)
[16:9]: Geniş ekran TV veya geniş mod işlevi
olan bir TV bağladığınızda bu öğeyi seçin.
[4:3]: 4:3 ekran TV veya geniş mod işlevi
olmayan bir TV bağladığınızda bunu seçin.
42TR
x [Cinema Conversion Mode] (Sinema
Dönüştürme Modu)
[HDMI] (HDMI): Normalde [Auto] (Otomatik)
öğesini seçin. Diske kaydedilen çözünürlüğü
almak için [Original Resolution] (Orijinal
Çözünürlük) öğesini seçin. (Çözünürlük,
SD çözünürlükten düşükse, SD çözünürlüğüne
yükseltilecek şekilde ölçeklendirilir.)
[Video]: Otomatik olarak en düşük çözünürlüğü
ayarlar.
x [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p Çıkış)
[Auto] (Otomatik): Yalnızca HDMI (OUT)
jakıyla 1080/24p uyumlu bir TV'ye
bağlandığında 1920 × 1080p/24 Hz video
sinyali çıkışı sağlar.
[On] (Açık): TV'niz 1080/24p video sinyalleriyle
uyumlu değilse bunu seçin.
[Off] (Kapalı): TV'niz 1080/24p video
sinyalleriyle uyumlu değilse bu öğeyi seçin.
x [DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM 24p
Çıkış)
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Otomatik): Harici cihazın tipini
otomatik olarak tespit eder ve eşleşen renk
ayarına geçiş yapar.
[YCbCr (4:2:2)]: YCbCr 4:2:2 video sinyali
çıkışı sağlar.
[YCbCr (4:4:4)]: YCbCr 4:4:4 video sinyali
çıkışı sağlar.
[RGB]: HDCP uyumlu DVI jakına sahip
bir cihaza bağladığınızda bunu seçin.
x [HDMI Deep Colour Output] (HDMI Derin
Renk Çıkışı)
[Auto] (Otomatik): Normalde bu seçimi yapın.
[16bit], [12bit], [10bit]: Bağlanan TV, Deep
Colour uyumlu olduğunda 16bit/12bit/10bit
video sinyali çıkışı sağlar.
[Off] (Kapalı): Görüntü kararsız olduğunda
veya renkler doğal görünmediğinde bunu seçin.
x [SBM] (Super Bit Mapping) (Süper Bit
Eşleme)
[On] (Açık): HDMI (OUT) jakından alınan
video sinyali çıkışının tonlarını yumuşatır.
[Off] (Kapalı): Bozulmuş video sinyali çıkışı
aldığınızda veya renkler doğal görünmediğinde
bunu seçin.
[Auto] (Otomatik): Dinamik olarak hareket
eden nesneler de dahil olmak üzere görüntü
çıkışı hiç titreşim olmadan sağlanır. Normalde
bu konumu seçin.
[Frame] (Kare): Dinamik olarak hareket
etmeyen nesneler de dahil olmak üzere görüntü
çıkışı yüksek çözünürlükte sağlanır.
[Audio Settings]
(Ses Ayarları)
x [BD Audio MIX Setting] (BD Ses MIX Ayarı)
[On] (Açık): Etkileşimli ses ile ikincil sesi
birincil sese karıştırarak elde edilen sesi verir.
[Off] (Kapalı): Yalnızca birincil ses çıkışını
sağlar.
x [Audio DRC]
Ses bandının dinamik aralığını sıkıştırabilirsiniz.
Ayarlar ve Düzenlemeler
[Auto] (Otomatik): Yalnızca HDMI (OUT)
jakıyla 1080/24p uyumlu bir TV'ye
bağlandığında 1920 × 1080p/24 Hz video sinyali
çıkışı sağlar.
[Off] (Kapalı): TV'niz 1080/24p video
sinyalleriyle uyumlu değilse bu öğeyi seçin.
x [Pause Mode] (Duraklatma Modu)
(yalnızca BD/DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
[Auto] (Otomatik): Oynatma işlemini disk
tarafından belirtilen (yalnızca BD-ROM)
dinamik aralıkta gerçekleştirir.
[On] (Açık): Sistem, ses bandını kayıt
mühendisinin istediği dinamik aralık türüyle
tekrar oluşturur.
[Off] (Kapalı): Dinamik aralık sıkıştırılmaz.
x [Attenuate - AUDIO] (Azaltma - SES)
AUDIO (AUDIO IN L/R) jaklarına bağlı bir
bileşeni dinlerken, bozulma olabilir. Birimde
giriş seviyesini azaltarak, bozulmayı
önleyebilirsiniz.
[On] (Açık): Giriş seviyesini azaltır. Bu ayarda
çıkış seviyesi düşer.
[Off] (Kapalı): Normal giriş seviyesi.
x [Audio Output] (Ses Çıkışı)
Ses sinyali çıkışının alınacağı çıkış yöntemini
seçebilirsiniz.
43TR
[Speaker] (Hoparlör): Çok kanallı sesi yalnızca
sistem hoparlörlerinden verir.
[Speaker + HDMI] (Hoparlör + HDMI): Çok
kanallı sesi sistemin hoparlörlerinden, 2 kanallı
doğrusal PCM sinyallerini HDMI (OUT)
jakından verir.
[HDMI] (HDMI): Ses çıkışını yalnızca HDMI
(OUT) jakından sağlar. Ses formatı, bağlanan
bileşene göre farklılık gösterir.
Not
• [Control for HDMI] (HDMI Kontrolü), [On] (Açık)
olarak ayarlandığında (sayfa 46), [Audio Output]
(Ses Çıkışı) otomatik olarak [Speaker + HDMI]
(Hoparlör + HDMI) olarak ayarlanır ve bu ayar
değiştirilemez.
• [Audio Output] (Ses Çıkışı) [Speaker + HDMI]
(Hoparlör + HDMI) ve [HDMI1 Audio Input Mode]
(HDMI1 Ses Giriş Modu) (sayfa 46) [TV] olarak
ayarlandığında ses sinyallerinin çıkışı HDMI (OUT)
jakından alınmaz. (Yalnızca Avrupa modelleri.)
• [Audio Output] (Ses Çıkışı) [HDMI] olarak
ayarlandığında, “TV” işlevinin çıkış sinyali
biçimi 2 kanallı doğrusal PCM olur.
x [Sound Effect] (Ses Efekti)
Sistemin ses efektlerini (SOUND MODE
ayarı (sayfa 23)) açabilir/kapatabilirsiniz.
[Sound Mode On] (Ses Modu Açık): Ses
modunun surround efektini etkinleştirir
(sayfa 23). Örnekleme frekansının üst
sınırı 48 kHz olarak ayarlanır.
[Off] (Kapalı): Ses efektleri devre dışı bırakılır.
Sesi kaydedildiği gibi duyabilirsiniz.
x [Speaker Settings] (Hoparlör Ayarları)
Mümkün olan en iyi surround sesi elde etmek
için, hoparlörleri ayarlayın. Ayrıntılı bilgi için
“Hoparlörlerin Ayarlanması” (sayfa 35)
bölümüne bakın.
[BD/DVD Viewing
Settings] (BD/DVD
Görüntüleme Ayarları)
x [BD/DVD Menu Language]
(BD/DVD Menü Dili)
BD-ROM'lar veya DVD VIDEO'lar için
varsayılan menü dilini seçebilirsiniz.
[Select Language Code]'u (Dil Kodu Seç)
seçtiğinizde, dil kodu giriş ekranı görüntülenir.
“Dil Kodu Listesi” (sayfa 59) bölümüne bakarak
dilinizin kodunu girin.
x [Audio Language] (Ses Dili)
BD-ROM'lar veya DVD VIDEO'lar için
varsayılan parça dilini seçebilirsiniz.
[Original] (Orijinal) öğesini seçtiğinizde,
diskte öncelikli olan dil seçilir.
[Select Language Code] (Dil Kodu Seçin)
öğesini seçtiğinizde, dil kodu giriş ekranı
görüntülenir. “Dil Kodu Listesi” (sayfa 59)
bölümüne bakarak dilinizin kodunu girin.
x [Subtitle Language] (Altyazı Dili)
BD-ROM'lar veya DVD VIDEO'lar için
varsayılan altyazı dilini seçebilirsiniz.
[Select Language Code] (Dil Kodu Seçin)
öğesini seçtiğinizde, dil kodu giriş ekranı
görüntülenir. “Dil Kodu Listesi” (sayfa 59)
bölümüne bakın ve dil kodunu girin.
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(BD Melez Disk Oynatma Katmanı)
[BD]: BD katmanını oynatır.
[DVD/CD]: DVD veya CD katmanını oynatır.
x [BD Internet Connection] (BD İnternet
Bağlantısı)
[Allow] (İzin ver): Normalde bu seçimi yapın.
[Do not allow] (İzin verme): İnternet
bağlantısını engeller.
44TR
[Parental Control
Settings] (Ebeveyn
Denetimi Ayarları)
x [Password] (Parola)
Ebeveyn Denetimi işlevinin parolasını
belirleyin veya değiştirin. Parola BD-ROM,
DVD VIDEO veya İnternet video oynatma
işlemine sınırlama getirmenize olanak tanır.
Gerekirse, BD-ROM'lar ve DVD-VIDEO'lar
için farklı sınırlama seviyeleri belirleyebilirsiniz.
[Music Settings]
(Müzik Ayarları)
x [Super Audio CD Playback Layer]
(Super Audio CD Oynatma Katmanı)
[Super Audio CD] (Super Audio CD): Super
Audio CD katmanını oynatır.
[CD]: CD katmanını oynatır.
x [Super Audio CD Playback Channels]
(Super Audio CD Oynatma Kanalları)
Bazı BD-ROM'ların veya DVD VIDEO'ların
oynatılması coğrafi bölgeye bağlı olarak
sınırlandırılabilir. Sahneler engellenebilir veya
bunların yerine farklı sahneler oynatılabilir.
Ekrandaki talimatları izleyin ve dört basamaklı
şifrenizi girin.
[System Settings]
(Sistem Ayarları)
x [BD Parental Control] (BD Ebeveyn
Kontrolü)/[DVD Parental Control] (DVD
Ebeveyn Kontrolü)/[Internet Video Parental
Control] (İnternet Videosu Ebeveyn Kontrolü)
Ebeveyn Kontrolü ayarlanarak sahneler
engellenebilir veya farklı sahnelerle
değiştirilebilir. Ekrandaki talimatları
izleyin ve dört basamaklı şifrenizi girin.
x [Internet Video Unrated]
(Derecelendirilmemiş İnternet Videosu)
[Allow] (İzin ver): Derecelendirilmemiş
İnternet videolarının oynatılmasına izin verir.
[Block] (Engelle): Derecelendirilmemiş İnternet
videolarının oynatılmasını engeller.
Ayarlar ve Düzenlemeler
x [Parental Control Area Code]
(Ebeveyn Denetimi Bölge Kodu)
[DSD 2ch] (DSD 2 kanal): 2 kanallı alanı
oynatır.
[DSD Multi] (DSD Çoklu): Çok kanallı alanı
oynatır.
x [OSD Language] (OSD Dili)
Sistem ekranlarının dilini seçebilirsiniz.
x [Illumination/Display] (Aydınlatma/Ekran)
Dokunmatik düğmelerin (sayfa 10) ve ön panel
ekranının (sayfa 11) durumunu seçebilirsiniz.
[On] (Açık): Dokunmatik düğmeler ve ön panel
ekranının ışığı yanık kalır.
[Auto] (Otomatik): Sistem çalışmıyorken,
dokunmatik düğmeler ve ön panel ekranı
kapanır.
x [Remote Sensor] (Uzaktan Kumanda
Sensörü)
Kullanılacak uzaktan kumanda sensörünü, ana
birimin kurulduğu konuma göre seçebilirsiniz.
Dikey konumda
Yatay konumda
45TR
[Vertical/Horizontal] (Dikey/Yatay): İki
uzaktan kumanda sensörü de etkindir.
Dikey konum sensörü önceliğe sahiptir.
[Vertical] (Dikey): Yalnızca dikey konumdaki
uzaktan kumanda sensörü etkindir.
[Horizontal] (Yatay): Yalnızca yatay konumdaki
uzaktan kumanda sensörü etkindir.
x [HDMI Settings] (HDMI Ayarları)
[Control for HDMI] (HDMI Kontrolü)
[On] (Açık): Açıktır. HDMI kablosuyla
bağlanmış bileşenleri karşılıklı olarak
çalıştırabilirsiniz.
[Off] (Kapalı): Kapalıdır.
[Audio Return Channel] (Ses Dönüş Kanalı)
Bu işlev, sistemi Audio Return Channel
işleviyle uyumlu bir TV'nin HDMI IN jakına
bağladığınızda kullanılabilir.
[Auto] (Otomatik): Sistem, TV'nin dijital
ses sinyalini bir HDMI kablosu aracılığıyla
otomatik olarak alabilir.
[Off] (Kapalı): Kapalıdır.
Not
• Bu işlev, yalnızca [Control for HDMI] (HDMI
Kontrolü) [On] (Açık) olarak ayarlandığında
kullanılabilir.
[HDMI1 Audio Input Mode] (HDMI1 Ses
Giriş Modu) (Yalnızca Avrupa modelleri)
HDMI (IN 1) jakına bağlanan bileşenin ses
girişini seçebilirsiniz.
[HDMI1]: HDMI (IN 1) jakına bağlanan
bileşenin ses girişi HDMI (IN 1) jakıyla sağlanır.
[TV]: HDMI (IN 1) jakına bağlanan bileşenin
ses girişi TV (DIGITAL IN OPTICAL) jakıyla
sağlanır.
x [Quick Start Mode] (Hızlı Başlatma Modu)
[On] (Açık): Bekleme modundan çıkışta
başlama süresini kısaltır. Sistemi açtıktan
sonra hemen kullanabilirsiniz.
[Off] (Kapalı): Varsayılan ayar.
x [Power Save Drive] (Güç Tasarruflu Sürücü)
[On] (Açık): Ses düzeyi düşükken güç
tüketimini azaltır.
[Off] (Kapalı): Normal durum. Sistem ses düzeyi
çıkışı sağlayabilir.
46TR
x [Auto Standby] (Otomatik Bekleme)
[On] (Açık): [Auto Standby] (Otomatik
Bekleme) işlevini açar. Sistemi 30 dakika
boyunca kullanmazsanız, sistem otomatik
olarak bekleme moduna girer.
[Off] (Kapalı): İşlevi kapatır.
x [Auto Display] (Otomatik Görüntüleme)
[On] (Açık): Görüntülenen başlık, görüntü
modu, ses sinyali değiştirildiğinde bilgileri
ekranda otomatik olarak gösterir.
[Off] (Kapalı): Yalnızca DISPLAY düğmesine
basıldığında bilgileri görüntüler.
x [Screen Saver] (Ekran Koruyucu)
[On] (Açık): Ekran koruyucu işlevini açar.
[Off] (Kapalı): Kapalıdır.
x [Software Update Notification] (Yazılım
Güncelleme Bildirimi)
[On] (Açık): Sistemi, size yeni sürüm bilgileriyle
ilgili bilgi vermek üzere ayarlar (sayfa 42).
[Off] (Kapalı): Kapalıdır.
x [Gracenote Settings] (Gracenote Ayarları)
[Auto] (Otomatik): Disk oynatma işlemini
durdurduğunuzda, disk bilgilerini otomatik
olarak indirir. İndirme işlemini gerçekleştirmek
için, sistemin ağa bağlı olması gerekir.
[Manual] (Manuel): Disk bilgilerini [Video
Search] (Video Arama) veya [Music Search]
(Müzik Arama) seçildiğinde indirir.
x [System Information] (Sistem Bilgileri)
Sistem yazılımı sürümü bilgilerini ve MAC
adresini görüntüleyebilirsiniz.
x [Software License Information] (Yazılım
Lisans Bilgileri)
Yazılım Lisans Bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.
[External Input Settings]
(Harici Giriş Ayarları)
Atlama ayarı, bir işlevi seçerken kullanılmayan
girişleri atlamanızı sağlayan kullanışlı bir
özelliktir.
x [HDMI1]/[HDMI2]/[TV]/[AUDIO]
[Do not skip] (Atlama): İşlev FUNCTION
düğmesine basılarak seçildiğinde, sistem seçilen
işlevi atlamaz.
[Skip] (Atla): İşlev FUNCTION düğmesine
basılarak seçildiğinde, sistem seçilen işlevi atlar.
x [Internet Settings] (İnternet Ayarları)
Sistemi önceden ağa bağlayın. Ayrıntılar için
bkz. “3. Adım: Ağ Bağlantısına Hazırlanma”
(sayfa 19).
[Wired Setup] (Kablolu Kurulum): LAN
kablosu kullanarak geniş bant yönlendiricisi
bağladığınızda bunu seçin.
[Wireless Setup(built-in)] (Kablosuz Kurulumu
(yerleşik)) (yalnızca BDV-NF720): Kablosuz ağ
bağlantısı için sistemdeki yerleşik kablosuz
LAN'ı kullandığınızda bunu seçin.
[USB Wireless Setup] (USB Kablosuz
Kurulumu) (yalnızca BDV-NF620): Kablosuz ağ
bağlantısı için USB Kablosuz LAN Adaptörü
kullandığınızda bunu seçin.
[View Network Status] (Ağ Durumunu
Görüntüle): Mevcut ağ durumunu görüntüler.
İpucu
• Daha fazla ayrıntı için, aşağıdaki web sitesini ziyaret
edin ve SSS'yi kontrol edin:
Avrupa'daki ve Rusya'daki müşteriler için:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Ağ bağlantısının düzgün şekilde yapılıp
yapılmadığını kontrol etmek için ağ tanılama
işlevini çalıştırabilirsiniz.
x [Connection Server Settings] (Bağlantı
Sunucusu Ayarları)
Bağlanılan DLNA sunucusunun gösterilip
gösterilmeyeceğini belirler.
x [Renderer Set-up] (İşleyici Kurulumu)
[Automatic Access Permission] (Otomatik
Erişim İzni): Yeni algılanan bir DLNA
denetleyicisinden otomatik erişime izin
verilip verilmeyeceğini ayarlar.
[Smart Select] (Akıllı Seçim): Bir Sony
DLNA denetleyicisinin sistemi, kızılötesi
ışın kullanarak çalıştırılacak hedef bileşen
olarak bulması sağlar. Bu işlevi açabilir veya
kapatabilirsiniz.
[Renderer Name] (İşleyici Adı): Sistem
adını, ağ üzerindeki diğer DLNA cihazlarda
listelendiği şekilde görüntüler.
Ayarlar ve Düzenlemeler
[Network Settings]
(Ağ Ayarları)
x [Network Connection Diagnostics]
(Ağ Bağlantısı Tanıları)
x [Renderer Access Control] (İşleyici Erişim
Denetimi)
DLNA denetleyicilerinden gelen komutların
kabul edilip edilmeyeceğini belirler.
x [PARTY Auto Start] (Otomatik PARTY
Başlatma)
[On] (Açık): Ağdaki PARTY STREAMING
işleviyle uyumlu bir cihazın isteği üzerine
bir PARTY başlatır veya mevcut bir PARTY
bağlantısına katılır.
[Off] (Kapalı): Kapalıdır.
x [Media Remote Device Registration]
(Ortam Uzak Cihazı Kaydı)
“Ortam Uzak” cihazınızı kaydeder.
x [Registered Media Remote Devices]
(Kayıtlı Ortam Uzak Cihazları)
Kayıtlı “Ortam Uzak” cihazlarınızın listesini
görüntüler.
Diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki müşteriler için:
http://www.sony-asia.com/section/support
47TR
x [Remote Start] (Uzaktan Başlatma)
[On] (Açık): Sistemin “Ortam Uzak”
cihazından açılmasını sağlar.
[Off] (Kapalı): Kapalıdır.
Not
• USB kablosuz LAN adaptörü üzerinden bir kablosuz
LAN kullanıyorsanız bu işlev çalışmaz. (Yalnızca
BDV-NF620)
[Easy Setup]
(Kolay Kurulum)
x [Easy Initial Settings] (Kolay İlk Ayarlar)
Temel ayarları yapmak için [Easy Initial
Settings]'i (Kolay İlk Ayarlar) çalıştırır.
Ekrandaki talimatları izleyin.
x [Easy Network Settings] (Kolay Ağ Ayarları)
Temel ağ ayarlarını yapmak için [Easy Network
Settings]'i (Kolay Ağ Ayarları) çalıştırır.
Ekrandaki talimatları izleyin.
[Resetting] (Sıfırlama)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Fabrika Varsayılan Ayarlarına Dön)
Ayarlar grubunu seçerek sistem ayarlarını
fabrika varsayılan ayarlarına döndürebilirsiniz.
Grup içindeki tüm ayarlar sıfırlanır.
x [Initialize Personal Information] (Kişisel
Bilgileri Başlangıç Durumuna Getir)
Sistemde kayıtlı kişisel bilgilerinizi silebilirsiniz.
48TR
Ek Bilgiler
Önlemler
Güvenlik hakkında
• Yangın ve elektrik çarpması tehlikesini önlemek
için sistemin üzerine vazo gibi içi sıvı dolu nesneler
koymayın veya sistemi küvet ya da duş kabini gibi
su bulunan yerlere yakın bir yere yerleştirmeyin.
Kabinin içine herhangi bir katı nesne düşer veya
sıvı dökülürse, sistemin fişini çıkarın ve yeniden
çalıştırmadan önce kalifiye personel tarafından
kontrol edilmesini sağlayın.
• AC güç kablosuna (şebeke kablosu) ıslak elle
dokunmayın. Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
Güç kaynakları hakkında
Yerleştirme hakkında
• Sistemin ısınmasını engellemek için, havalandırması
yeterli bir alana yerleştirin.
• Yüksek ses düzeyinde uzun süre çalıştırıldığında
kabin dokunulamayacak kadar ısınır. Bu bir arıza
değildir. Ancak kabine dokunmaktan kaçınılmalıdır.
Aşırı ısınmaya neden olabileceğinden, sistemi
havalandırması kötü olan kapalı bir alana
yerleştirmeyin.
• Sistemin üzerine herhangi bir nesne yerleştirip
havalandırma kanallarını kapatmayın. Sistemde
yüksek güç tüketen bir amplifikatör bulunmaktadır.
Havalandırma kanallarını kapatılırsa, sistem aşırı
ısınıp arızalanabilir.
• Sistemi, havalandırma kanallarını kapatabilecek
yüzeylerin (halı, battaniye, vb.) ya da malzemelerin
(perde, örtü) üzerine yerleştirmeyin.
• Sistemi, kitaplık veya benzeri bir eşya gibi kapalı
bir ortama yerleştirmeyin.
• Sistemi radyatör, hava kanalı gibi ısı kaynaklarının
yakınına ya da doğrudan güneş ışığı alan, aşırı tozlu,
mekanik titreşime veya darbeye maruz kalabileceği
yerlere kurmayın.
• Sistemi eğik konumda yerleştirmeyin. Sistem
yalnızca yatay pozisyonda çalışacak şekilde
tasarlanmıştır.
• Sistemi ve diskleri mikrodalga fırın ya da büyük
hoparlörler gibi güçlü mıknatıslar içeren
bileşenlerden uzak tutun.
Çalıştırma hakkında
• Sistem soğuk bir yerden doğrudan sıcak bir yere
taşınırsa veya aşırı rutubetli bir odaya kurulursa,
cihazın içindeki merceklerin üzerinde nem oluşabilir.
Bu olursa, sistem düzgün çalışmayabilir. Bu
durumda, diski çıkarın ve nem buharlaşana kadar
yaklaşık yarım saat boyunca sistemi çalışır durumda
bırakın.
• Sistemi taşırken içindeki diski çıkarın. Aksi takdirde,
disk zarar görebilir.
• Kabinin içine bir nesne düşerse, cihazı prizden
çıkarın ve tekrar çalıştırmadan önce kalifiye
personel tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
Ek Bilgiler
• Birimi uzun süre kullanmayacaksanız fişini prizden
(şehir şebekesi) çekin. Kabloyu çıkarırken hiçbir
zaman kablodan çekmeyin, daima fişten çekin.
• Sistemin üzerine ağır nesneler koymayın.
• Ön panelin önüne metal nesneler yerleştirmeyin.
Bu nesneler, radyo dalgalarının alınmasını
sınırlandırabilir.
• Sistemi, tıbbi cihazların kullanımda olduğu
yerlere yerleştirmeyin. Bu durum tıbbi cihazın
arızalanmasına yol açabilir.
• Kalp pili veya başka bir tıbbi cihaz kullanıyorsanız,
kablosuz LAN işlevini kullanmadan önce
doktorunuza veya tıbbi cihazın üreticisine danışın.
Ses düzeyinin ayarlanması hakkında
• Çok düşük düzeyde giriş sağlanan ya da ses
sinyali olmayan bir bölümü dinlerken ses düzeyini
yükseltmeyin. Aksi takdirde, ses düzeyi çok yüksek
olan bir bölüm beklenmedik bir anda oynatıldığında
hoparlörler zarar görebilir.
Temizleme hakkında
• Kabini, paneli ve kumanda düğmelerini hafif
bir deterjan solüsyonuyla hafifçe nemlendirilmiş
yumuşak bir bez kullanarak temizleyin. Aşındırıcı
bez, temizleme tozu veya alkol ya da benzin gibi
bir çözücü kullanmayın.
Sisteminizle ilgili sorularınız veya sorunlarınız
olduğunda, lütfen en yakın Sony satıcısına başvurun.
Temizleme diskleri, disk/mercek
temizleyiciler hakkında
• Temizleme diski veya disk/mercek temizleyici
(ıslak ya da sprey türünde olanlar da dahil)
kullanmayın. Bu ürünler cihazın arızalanmasına
neden olabilir.
Parçaların değiştirilmesi hakkında
• Sistemin onarılması durumunda, onarılan parçalar
yeniden kullanım veya geri dönüşüm amacıyla
toplanabilir.
49TR
TV'nizin rengi hakkında
• Hoparlörler TV ekranında renk bozulmasına neden
oluyorsa, TV'yi kapatın ve 15- 30 dakika kadar
bekleyip yeniden açın. Renk bozulması devam
ediyorsa, hoparlörleri TV setinden daha uzağa
yerleştirin.
ÖNEMLİ NOT
Dikkat: Bu sistem, sabit bir video görüntüsünü veya
ekran görüntüsünü televizyon ekranınızda süresiz
olarak tutabilir. Sabit video görüntüsünün veya
ekran görüntüsünün TV ekranında uzun süre
kalmasına izin verirseniz, televizyon ekranınız
kalıcı şekilde zarar görebilir. Projeksiyon
televizyonlar bu duruma karşı özellikle hassastır.
Sistemin taşınması hakkında
• Sistemi taşımadan önce, takılı disk olmadığından
emin olun ve AC güç kablosunu (şebeke kablosu)
prizden (şebeke) çıkarın.
Disklerle ilgili notlar
Disklerin taşınması hakkında
• Diskin temiz kalmasını sağlamak için diski
kenarlarından tutun. Yüzeyine dokunmayın.
• Diskin üzerine kağıt ya da bant yapıştırmayın.
• Diski doğrudan güneş ışığından veya sıcak
hava kanalları gibi ısı kaynaklarından uzak
tutun veya araç içinde sıcaklık normalin
çok üzerine çıkabileceği için doğrudan güneş
ışığı alan bir yere park edilmiş aracın içinde
bırakmayın.
• Diski oynattıktan sonra kutusunda saklayın.
Temizleme hakkında
• Diski oynatmadan önce bir temizleme
beziyle silin.
Diski ortasından dışına doğru silin.
• Benzin, tiner, piyasada bulunan temizleyiciler
veya vinil LP’ler için üretilmiş anti-statik sprey
gibi çözücüler kullanmayın.
Bu sistem sadece standart dairesel diskleri
oynatabilir. Standart ya da dairesel olmayan
kart, kalp veya yıldız şeklinde diskler
kullanılması arızaya neden olabilir.
Etiket veya halka gibi ticari bir aksesuarı
olan diskleri kullanmayın.
50TR
Sorun Giderme
Sistemi kullandığınız sırada aşağıdaki
sorunlardan biriyle karşılaşırsanız, onarım
için başvurmadan önce sorunu çözmek için
aşağıdaki sorun giderme kılavuzunu kullanın.
Herhangi bir sorunun devam etmesi durumunda
size en yakın Sony satıcısına başvurun.
Servis personeli onarım sırasında bazı
parçaları değiştirirse, bu parçaların size
geri verilmeyebileceğini unutmayın.
Genel
Ön panel ekranında dönüşümlü olarak “PROTECT”
ve “PUSH PWR” görüntüleniyor.
t Sistemi kapatmak için "/1 düğmesine basın
ve “STANDBY” mesajı kaybolduktan sonra
aşağıdaki öğeleri kontrol edin:
• + ve – hoparlör kabloları kısa devre mi
yapmış?
• Yalnızca belirtilen hoparlörleri mi
kullanıyorsunuz?
• Sistemin havalandırma deliklerini kapatan
bir nesne var mı?
• Yukarıdaki öğeleri kontrol edip sorunları
giderdikten sonra sistemi açın. Yukarıdaki
öğelerin tümünü kontrol ettikten sonra da
sorunun nedenini bulamazsanız size en
yakın Sony satıcısına başvurun.
Ön panel ekranında “LOCKED” görüntüleniyor.
t AC güç kablosunun (şebeke kablosu) sıkı
bir şekilde takıldığından emin olun.
t Çocuk kilidi işlevini kapatın (sayfa 37).
Uzaktan kumanda çalışmıyor.
Ön panel ekranında “DEMO. LOCK” ifadesi
görüntüleniyor.
t Uzaktan kumanda ile cihaz arasındaki uzaklık
çok fazladır.
t Uzaktan kumandanın pilleri zayıflamıştır.
Disk yuvadan çıkmıyor ve disk Z düğmesine
basıldıktan sonra bile çıkarılamıyor.
t Aşağıdakileri deneyin:
1 Diski çıkarmak için birimdeki N ve Z
düğmelerine 5 saniyeden uzun süreyle basın.
2 Diski çıkarın.
3 AC güç kablosunu (şebeke kablosu)
prizden (şebeke) çıkarın, ardından
birkaç dakika sonra yeniden takın.
Sistem normal şekilde çalışmıyor.
t AC güç kablosunu (şebeke kablosu) prizden
(şebeke) çıkarın, ardından birkaç dakika
bekledikten sonra yeniden takın.
Mesajlar
t En yakın Sony satıcısına veya bölgenizdeki
yetkili Sony servisine başvurun.
Ek Bilgiler
Cihaz açılmıyor.
Ön panel ekranında “Exxxx” görüntüleniyor.
t Size en yakın Sony satıcısına veya bölgenizdeki
yetkili Sony servisine başvurun ve hata kodunu
verin.
Herhangi bir mesaj olmaksızın TV ekranının
tamamında
görüntüleniyor.
t En yakın Sony bayisiyle veya bölgenizdeki
yetkili Sony servisiyle iletişime geçin.
Görüntü
Görüntü yok.
t Sisteminizdeki çıkış yöntemini kontrol edin
(sayfa 16).
HDMI kablosu bağlantısı yapıldığında görüntü yok.
TV ekranında [A new software version is available.
Please go to the “Setup” section of the menu and select
“Network Update” to perform the update.] (Yeni
yazılım sürümü mevcut. Lütfen güncelleme yapmak
için menünün “Kurulum” bölümüne gidin ve “Ağ
Güncellemesi” öğesini seçin.) mesajı görüntüleniyor.
t Sistemi yeni yazılım sürümüyle güncellemek
için [Network Update] (Ağ Güncelleme)
(sayfa 42) bölümüne bakın.
t Birim, HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection) ile uyumlu olmayan bir
giriş cihazına bağlıdır (Ön panel ekranında
“HDMI” yanmaz) (sayfa 16).
HDMI (IN 1) veya HDMI (IN 2) jakından gelen
3B görüntü TV ekranında görünmüyor.
t TV veya video bileşenine bağlı olarak,
3B görüntüler gösterilemeyebilir.
51TR
[Output Video Format] (Çıkış Video Biçimi)
bölümünde seçilen video çıkış çözünürlüğü
yanlış olduğunda görüntü gösterilmiyor.
t Video çıkış çözünürlüğünü en düşük
düzeye getirmek için birimdeki N ve VOL –
düğmelerini 5 saniyeden uzun süre basılı tutun.
Görüntünün koyu bölümü çok koyu/parlak bölümü
çok parlak veya doğal değil.
t [Picture Quality Mode] (Görüntü Kalitesi
Modunu) [Standard] (Standart) (varsayılan)
olarak ayarlayın (sayfa 30).
Görüntü çıkışı düzgün sağlanamıyor.
t [Screen Settings] (Ekran Ayarları) altındaki
[Output Video Format] (Çıkış Video Biçimi)
ayarlarını kontrol edin (sayfa 42).
t Analog ve dijital sinyal çıkışları aynı anda
sağlanıyorsa, [Screen Settings] (Ekran
Ayarları) bölümündeki [BD-ROM 24p
Output]'u (BD-ROM 24p Çıkışı) veya [DVDROM 24p Output]'u (DVD-ROM 24p Çıkışı)
[Off] (Kapalı) olarak ayarlayın (sayfa 43).
t BD-ROM'lar için, [Screen Settings] (Ekran
Ayarları) bölümündeki [BD-ROM 24p
Output] (BD-ROM 24p Çıkış) ayarlarını
kontrol edin (sayfa 43).
Görüntüde parazit var.
t Diski temizleyin.
t Sisteminizden gönderilen görüntü TV'ye
VCR aracılığıyla gidiyorsa, bazı BD/DVD
programlarına uygulanan kopya koruma
sinyali görüntü kalitesini etkileyebilir. Birimi
TV'nize doğrudan bağladığınızda da aynı
sorunlarla karşılaşırsanız, birimi diğer giriş
jaklarına takmayı deneyin.
Görüntü TV ekranının tamamında görünmüyor.
t [Screen Settings] (Ekran Ayarları) altındaki
[TV Type] (TV Tipi) ayarını kontrol edin
(sayfa 42).
t Diskin en/boy oranı sabittir.
TV ekranında renk bozulması oluyor.
t Hoparlörler CRT TV veya projektörle
kullanılıyorsa, hoparlörleri TV setinden en az
0,3 metre uzaklıkta olacak şekilde yerleştirin.
t Renk bozulması devam ederse, TV setini kapatın
ve 15- 30 dakika kadar bekleyip yeniden açın.
t Hoparlörlerin yanında manyetik nesneler
(TV sehpasında manyetik anahtar, tıbbi cihaz,
oyuncak, vb.) bulunmadığından emin olun.
52TR
iPod/iPhone'daki video/fotoğraf dosyası
oynatıldıktan sonra görüntü yok.
t TV'nizde bu sisteme ait girişi seçin.
Ses
Ses yok.
t Hoparlör kabloları sıkı bir şekilde
bağlanmamıştır.
t Hoparlör ayarlarını kontrol edin (sayfa 35).
HDMI (IN 1) veya HDMI (IN 2) jakına bağlanan
bileşenin Super Audio CD sesi duyulmuyor.
t HDMI (IN 1) ve HDMI (IN 2) kopya koruması
içeren ses biçimlerini kabul etmemektedir.
Bileşenin analog ses çıkışını birimdeki AUDIO
(AUDIO IN L/R) jaklarına takın.
Audio Return Channel işlevi kullanılırken HDMI (OUT)
jakından TV'nin sesi gelmiyor.
t [System Settings] (Sistem Ayarları)
bölümündeki [HDMI Settings] (HDMI
Ayarları) kısmında [Control for HDMI]'ı
(HDMI Kontrolü) [On] (Açık) olarak
ayarlayın (sayfa 46). Ayrıca, [System Settings]
(Sistem Ayarları) bölümündeki [HDMI
Settings] (HDMI Ayarları) kısmında [Audio
Return Channel]'ı (Ses Dönüş Kanalı) [Auto]
(Otomatik) olarak ayarlayın (sayfa 46).
t TV'nizin Audio Return Channel işleviyle
uyumlu olduğundan emin olun.
t HDMI kablosunun TV'nizde Audio Return
Channel işleviyle uyumlu bir jaka takılı
olduğundan emin olun.
Sistem, bir set üstü cihaza bağlıyken TV
programlarının sesini düzgün bir şekilde vermiyor.
t [System Settings] (Sistem Ayarları)
bölümündeki [HDMI Settings] (HDMI
Ayarları) kısmında bulunan [Audio Return
Channel]'ı (Ses Dönüş Kanalı) [Off] (Kapalı)
olarak ayarlayın (sayfa 46).
t Bağlantıları kontrol edin (sayfa 17).
Aşırı uğultu ya da gürültü duyuluyor.
t TV'nizi ses bileşenlerinden uzaklaştırın.
t Diski temizleyin.
CD oynatılırken ses stereo gelmiyor.
t AUDIO (sayfa 32) düğmesine basarak stereo
sesi seçin.
Bağlı bir bileşenin sesinde bozulma oluyor.
Ses bandı/alt yazı dili veya açılar değiştirilemiyor.
t [Attenuate - AUDIO] (Azaltma - SES) ayarıyla
bağlı bileşenin giriş seviyesini düşürün
(sayfa 43).
t BD veya DVD menüsünü kullanmayı deneyin.
t Çok dilli parçalar/alt yazılar veya çoklu açılar
oynatılan BD veya DVD'ye kaydedilmez.
Radyo
Radyo istasyonları ayarlanamıyor.
t Antenin sıkı bir şekilde takıldığından emin
olun. Anteni ayarlayın veya gerekirse harici
anten takın.
t İstasyonların sinyal gücü çok zayıftır (otomatik
ayar yaparken). Manuel ayarı kullanın.
Oynatma
Disk oynatılmıyor.
Dosya adları düzgün görüntülenmiyor.
t Sistem yalnızca ISO 8859-1 ile uyumlu
karakter biçimlerini görüntüleyebilir. Diğer
karakterler farklı şekilde görüntülenebilir.
t Kullanılan yazdırma yazılımına bağlı olarak,
girilen karakterler farklı şekilde
görüntülenebilir.
t Aşağıdakileri yapmayı deneyin:
1 Diski çıkarın.
2 Sistemi kapatın.
3 USB cihazını çıkarın ve yeniden takın
(sayfa 25).
4 Sistemi açın.
5 BONUSVIEW/BD-LIVE özelliğine sahip
BD-ROM'u takın.
USB cihazı
USB cihazı tanınmıyor.
t Aşağıdakileri deneyin:
1 Sistemi kapatın.
2 USB cihazını çıkarın ve yeniden takın.
3 Sistemi açın.
t USB cihazının
(USB) bağlantı yuvasına
düzgün şekilde takıldığından emin olun.
t USB cihazının veya kablonun zarar görüp
görmediğini kontrol edin.
t USB cihazının açık olup olmadığını kontrol
edin.
t USB cihazı USB hub ile bağlandıysa, hub'ı
çıkarın ve USB cihazı doğrudan birime takın.
Ek Bilgiler
t BD/DVD'nin bölge kodu sistem ile uyumlu
değildir.
t Cihazın içinde nem birikmiş olabilir ve
merceklere zarar verebilir. Diski çıkarın
ve birimi yarım saat kadar açık bırakın.
t Sistem, düzgün şekilde sonlandırılmamış
kayıtlı bir diski oynatamaz (sayfa 55).
BD-ROM'daki bonus içerikler veya diğer veriler
oynatılamıyor.
BRAVIA Internet Video
Disk en başından oynatılmaya başlanmıyor.
t Oynatma işlemini sürdürme seçeneği
seçilmiştir. OPTIONS düğmesine basın
ve [Play from start] (Baştan oynat) öğesini
seçip
düğmesine basın.
Oynatma işlemi, durdurulan son sürdürme
noktasından başlamıyor.
t Diske bağlı olarak, sürdürme noktası aşağıdaki
durumlarda bellekten silinebilir:
• disk tepsisi açıldığında.
• USB cihazı çıkarıldığında.
• başka bir içerik oynatıldığında.
• birim kapatıldığında.
Görüntü/ses zayıf/belirli programlarda, özellikle
hızlı hareket eden veya karanlık sahneler sırasında
ayrıntılar kaybolmuş olarak görüntüleniyor.
t İnternet içerik sağlayıcıya bağlı olarak
görüntü/ses kalitesi zayıf olabilir.
t Görüntü/ses kalitesi, bağlantı hızı
değiştirilerek iyileştirilebilir. Sony, standart
çözünürlükteki videolar için en az 2,5 Mbps,
yüksek çözünürlüklü videolar için 10 Mbps
bağlantı hızı önermektedir.
t Tüm videolar ses içermez.
Görüntü küçük.
t Yakınlaştırmak için X düğmesine basın.
53TR
“BRAVIA” Sync ([Control for HDMI]
(HDMI Kontrolü))
[Control for HDMI] (HDMI Kontrolü) işlevi çalışmıyor
(“BRAVIA” Sync).
t [Control for HDMI] (HDMI Kontrolü)
işlevinin [On] (Açık) olarak ayarlandığından
emin olun (sayfa 46).
t HDMI bağlantısını değiştirirseniz, sistemi
kapatıp açın.
t Elektrik kesintisi olursa, [Control for HDMI]
(HDMI Kontrolü) işlevini [Off] (Kapalı)
olarak, ardından [Control for HDMI] (HDMI
Kontrolü) işlevini [On] (Açık) olarak ayarlayın
(sayfa 46).
t Aşağıdakileri kontrol edin ve bileşenle birlikte
verilen kullanım talimatlarına bakın.
• Bağlı bileşenin [Control for HDMI] (HDMI
Kontrolü) işleviyle uyumlu olup olmadığı.
• Bağlı bileşenin [Control for HDMI] (HDMI
Kontrolü) işlevi ayarının doğru olup
olmadığı.
Ağ bağlantısı
Sistem ağa bağlanamıyor.
t Ağ bağlantısını (sayfa 19) ve ağ ayarlarını
(sayfa 47) kontrol edin.
Kablosuz LAN bağlantısı
[Wi-Fi Protected Setup (WPS)] (Wi-Fi Korumalı
Kurulum (WPS)) gerçekleştirildikten sonra bilgisayar
İnternete bağlanamıyor.
t Wi-Fi Korumalı Kurulum işlevini yönlendirici
ayarlarını yapmadan önce kullanmanız
durumunda yönlendiricinin kablosuz ayarları
otomatik olarak değişebilir. Bu durumda,
bilgisayarınızın kablosuz ayarlarını uygun
şekilde değiştirin.
Sistem ağa bağlanamıyor veya ağ bağlantısı
kararsız.
t Kablosuz LAN yönlendiricisinin açık olup
olmadığını kontrol edin.
t Ağ bağlantısını (sayfa 19) ve ağ ayarlarını
(sayfa 47) kontrol edin.
54TR
t Duvar malzemesi, radyo dalgası alış koşulları
veya sistem (veya USB kablosuz LAN
adaptörü) ile kablosuz LAN yönlendiricisi
arasındaki engeller dahil, kullanım ortamına
bağlı olarak olası iletişim mesafesi kısalabilir.
Sistem ile LAN yönlendiriciyi birbirine
yakınlaştırın.
t 2,4 GHz frekans bandını kullanan mikrodalga,
Bluetooth veya dijital kablosuz cihaz gibi
ekipmanlar iletişimi kesintiye uğratabilir.
Birimi bu tür cihazlardan uzaklaştırın
veya söz konusu cihazları kapatın.
İstediğiniz kablosuz yönlendirici kablosuz ağ
listesinde gösterilmiyor.
t Önceki ekrana geri dönmek için RETURN
düğmesine basın ve [Wireless Setup(built-in)]
(Kablosuz Kurulumu (yerleşik))/[USB
Wireless Setup]'ı (USB Kablosuz Kurulumu)
yeniden deneyin. İstediğiniz kablosuz
yönlendirici hala algılanmıyorsa, [Manual
registration]'ı (Manuel kayıt) seçin.
BD/DVD oynatma işlemleriyle ilgili not
Oynatılabilir Diskler
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (Müzik CD'si)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)
Çift katmanlı BD'ler/DVD'lerle ilgili not
Katmanlar arasında geçiş yapılırken oynatılan
görüntü ve ses kısa süreliğine kesintiye
uğrayabilir.
Bölge kodu (Yalnızca BD-ROM/DVD
VIDEO)
Sisteminiz, birimin altında yazılı olan bir bölge
koduna sahiptir ve yalnızca aynı bölge koduyla
veya ALL ile etiketlenmiş bir BD-ROM/DVD
VIDEO'yu (yalnızca oynatma) oynatabilir.
Ek Bilgiler
Blu-ray Disc özellikleri yeni ve gelişmekte
olduğundan, bazı diskler, disk türüne ve sürümüne
bağlı olarak oynatılabilir nitelikte olmayabilir. Ayrıca
ses çıkışı, kaynağa, bağlantı yapılan çıkış jakına ve
seçilen ses ayarlarına bağlı olarak farklılık gösterir.
2)
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 organik pigment tipi BD-R
(LTH tipi dahil)
Bilgisayarda kaydedilen BD-R'ler, postscript'ler
kaydedilebiliyorsa oynatılamaz.
3) CD veya DVD disk, düzgün şekilde
sonlandırılmamışsa oynatılamaz. Daha fazla bilgi
edinmek için, kayıt cihazıyla birlikte verilen kullanım
talimatlarına bakın.
Bir BD/DVD'deki bazı oynatma işlemleri,
yazılım üreticileri tarafından özellikle
ayarlanmış olabilir. Bu sistem bir BD/DVD'yi
yazılım üreticilerinin tasarladığı disk içeriğine
uygun şekilde oynattığı için, bazı oynatma
özellikleri kullanılamayabilir.
Oynatılamayan diskler
• Kartuşlu BD'ler
• BDXL'ler
• DVD-RAM'lar
• HD DVD'ler
• DVD Ses diskleri
• PHOTO CD'ler
• CD-Extra'ların veri bölümü
• Super VCD'ler
• DualDisc'lerin ses içeriği bulunan yüzü
Disklerle ilgili notlar
Bu ürün, Compact Disc (CD) standardıyla
uyumlu diskleri oynatmak üzere tasarlanmıştır.
DualDisc'ler ve telif hakkı koruması
teknolojileriyle kodlanmış bazı müzik diskleri
Compact Disc (CD) standardıyla uyumlu
değildir. Dolayısıyla, bu diskler bu ürünle
uyumlu olmayabilir.
55TR
Oynatılabilir Dosya Türleri
Video
Dosya biçimi
Uzantılar
MPEG-1 Video/PS1)5)
MPEG-2 Video/PS,
TS1)6)
“.mpg,” “.mpeg,” “.m2ts,”
“.mts”
Xvid
“.avi”
MPEG4/AVC1)5)
“.mkv,” “.mp4,” “.m4v,”
“.m2ts,” “.mts”
WMV91)5)
“.wmv,” “.asf”
AVCHD2)
3)5)
Müzik
Dosya biçimi
Uzantılar
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
“.mp3”
AAC/HE-AAC1)4)5)
“.m4a”
WMA9 Standard1)4)
“.wma”
LPCM
“.wav”
Fotoğraf
Dosya biçimi
Uzantılar
JPEG
“.jpg,” “.jpeg”
GIF7)
“.gif”
PNG7)
“.png”
MPO8)
“.mpo”
1)
Sistem, DRM ile kodlanan dosyaları oynatmaz.
AVCHD Sür. 2.0 (AVCHD 3D/Progressive)
uyumludur.
3) Sistem, dijital video kamera vb. ile kaydedilen
AVCHD biçimindeki dosyaları oynatır. AVCHD
biçimindeki dosyaları izlemek için, AVCHD
biçimindeki dosyaları içeren diskin sonlandırılmış
olması gerekir.
4)
Sistem, Lossless vb. ile kodlanan dosyaları oynatmaz.
5)
Sistem, bu dosyaları DLNA işleviyle oynatmaz.
6)
Sistem, SD çözünürlüğü yalnızca DLNA işleviyle
oynatır.
7)
Sistem, animasyonlu PNG veya animasyonlu GIF
dosyalarını oynatmaz.
8) 3B dışındaki MPO dosyaları için, temel görüntü
veya ilk görüntü gösterilir.
2)
56TR
Not
• Dosya biçimine, dosya kodlamasına, kayıt
koşullarına veya DLNA sunucusu durumuna
bağlı olarak bazı dosyalar oynatılamayabilir.
• Bilgisayarda düzenleme yapılan bazı dosyalar
oynatılamayabilir.
• Sistem BD, DVD, CD ve USB cihazında bulunan
şu dosyaları veya klasörleri tanıyabilir:
– kök klasör dahil en fazla 9. katmana kadar olan
klasörler
– tek bir katmanda en fazla 500 dosya/klasör
• Sistem, DLNA sunucusunda depolanan aşağıdaki
dosyaları veya klasörleri tanıyabilir:
– 19. katmana kadar olan klasörler
– tek bir katmanda en fazla 999 dosya/klasör
• Bazı USB cihazları bu sistemle birlikte çalışmayabilir.
• Sistem Yığın Depolama Sınıfı (MSC) cihazları (flaş
bellek veya HDD gibi), Duran Görüntü Yakalama
Cihazlarını (SICD'ler) ve 101 tuşlu klavyeleri
tanıyabilir.
• Verilerin bozulmasını veya USB bellek ya da diğer
cihazların zarar görmesini önlemek için, USB belleği
veya diğer cihazları takmadan ya da çıkarmadan önce
sistemi kapatın.
• Sistem, bit hızı yüksek olan video dosyalarını bir
VERİ CD'sinden düzgün şekilde oynatamayabilir.
Yüksek bit hızına sahip video dosyalarının bir VERİ
DVD'si veya VERİ BD'si kullanılarak oynatılması
önerilir.
Desteklenen Ses Biçimleri
Teknik Özellikler
Bu sistem tarafından desteklenen ses biçimleri
aşağıda belirtilmiştir.
Amplifikatör Bölümü
GÜÇ ÇIKIŞI (ölçülen)
Ön L/Ön R:
İşlev
Biçim
“HDMI1”
“HDMI2”
“TV”
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch
a
a
a
LPCM 5.1ch
a
a
–
LPCM 7.1ch
a
–
–
Dolby Digital
a
a
a
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
a
–
–
DTS
a
a
a
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1
–
–
–
DTS96/24
a
–
–
DTS-HD High
Resolution
Audio
a
–
–
DTS-HD
Master Audio
a
–
–
GÜÇ ÇIKIŞI (referans)
Ön Sol/Ön Sağ:
100 W (kanal başına
3 ohm, 1 kHz'de)
200 W (6 ohm, 80 Hz'de)
Subwoofer:
Girişler (Analog)
AUDIO (AUDIO IN)
Hassasiyet: 3,0 V/1,0 V
Girişler (Dijital)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Desteklenen biçimler:
LPCM 2CH (48 kHz'e
kadar), Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Desteklenen biçimler:
LPCM 5.1CH (48 kHz'e
kadar), LPCM 2CH
(96 kHz'e kadar),
Dolby Digital, DTS
Ek Bilgiler
“BD/DVD”
78 W + 78 W (3 ohm,
1 kHz, %1 THD ile)
Video Bölümü
Çıkışlar
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohm
HDMI Bölümü
a: Desteklenen biçim.
–: Desteklenmeyen biçim.
Not
• HDMI (IN 1) ve HDMI (IN 2), kopya koruması
içeren Super Audio CD veya DVD-Audio gibi ses
biçimleri söz konusu olduğunda ses girişi sağlamaz.
• LPCM 2ch biçimi için, dijital sinyalin desteklenen
örnekleme frekansı “HDMI1” veya “HDMI2” işlevi
kullanıldığında 96 kHz, “TV” işlevi kullanıldığında
ise 48 kHz'dir.
• LPCM 5.1ch biçimi için, “HDMI1” veya “HDMI2”
işlevi kullanıldığında desteklenen dijital sinyal
örnekleme frekansı en fazla 48 kHz'dir.
Konnektör
A Tipi (19 pimli)
BD/DVD/Super Audio CD/CD Sistemi
Sinyal biçimi sistemi
NTSC/PAL
USB Bölümü
USB 1/2 bağlantı
noktası:
A Tipi (USB belleği, bellek
kartı okuyucusu, dijital
sabit kamera ve dijital
video kamera bağlamak
için)
LAN Bölümü
LAN (100) terminali
100BASE-TX Terminal
Kablosuz LAN Bölümü (yalnızca BDV-NF720)
Standartlara Uyumluluk
Frekans ve Kanal
IEEE 802.11 b/g/n
2,4 GHz - 2,4835 GHz
[CH1 -13]
FM Radyo Bölümü
Sistem
Tarama aralığı
Anten
Anten terminalleri
PLL kuvars kilitli dijital
sentezleyici
87,5 MHz - 108,0 MHz
(50 kHz adımlı)
FM kablo anteni
75 ohm, dengelenmemiş
57TR
Hoparlörler
BDV-NF720 İçin Ön (SS-TSB116)
Boyutlar (yak.)
Ağırlık (yak.)
100 mm × 430 mm ×
35 mm (g/y/d) (duvara
monte edilen bölüm)
111 mm × 442 mm ×
112 mm (g/y/d)
(hoparlörün tamamı)
1,0 kg (duvara monte
edilen bölüm)
1,1 kg (hoparlörün
tamamı)
BDV-NF620 İçin Ön (SS-TSB115)
Boyutlar (yak.)
Ağırlık (yak.)
100 mm × 360 mm ×
36 mm (g/y/d) (duvara
monte edilen bölüm)
102 mm × 372 mm ×
98 mm (g/y/d)
(hoparlörün tamamı)
0,8 kg (duvara monte
edilen bölüm)
0,9 kg (hoparlörün
tamamı)
Subwoofer (SS-WSB111)
Boyutlar (yak.)
Ağırlık (yak.)
191 mm × 326 mm ×
376 mm (g/y/d)
5,6 kg
Genel
Güç gereklilikleri
Elektrik tüketimi
BDV-NF620
BDV-NF720
Boyutlar (yak.)
Ağırlık (yak.)
BDV-NF620
BDV-NF720
58TR
220 V - 240 V AC,
50/60 Hz
Açık: 80 W
Beklemede: 0,3 W (Güç
Tasarrufu modunda)
Açık: 82 W
Beklemede: 0,3 W (Güç
Tasarrufu modunda)
460 mm × 74 mm ×
226 mm (g/y/d) (stantsız,
çıkıntılı parçalar dahil)
460 mm × 148 mm ×
226 mm (g/y/d) (stantla
birlikte ve kablo kapağı
takılıyken)
3,5 kg
3,8 kg
Tasarım ve teknik özellikler bildirilmeksizin
değiştirilebilir.
• Bekleme modunda güç tüketimi: 0,3 W.
• Amplifikatör bloğunun güç verimliliğinin %85'inden
fazlası tam dijital amplifikatör S-Master ile
sağlanmaktadır.
Dil Kodu Listesi
Dil yazımları ISO 639: 1988 (E/F) standardıyla uyumludur.
Kod
Dil
Kod
Dil
Kod
Dil
Kod
Dil
Ek Bilgiler
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Belirtilmemiş
Ebeveyn Denetimi/Bölge Kodu Listesi
Kod
Bölge
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Belçika
Brezilya
Çin
Danimarka
Endonezya
Filipinler
Finlandiya
Kod
Bölge
Fransa
Hindistan
Hollanda
Hong Kong
İngiltere
İrlanda
İspanya
İsveç
İsviçre
İtalya
Japonya
Kod
Bölge
Kolombiya
Kore
Lüksemburg
Malezya
Meksika
Norveç
Pakistan
Polonya
Portekiz
Rusya
Singapur
Kod
Bölge
Şili
Tayland
Tayvan
Yeni Zelanda
Yunanistan
59TR
Dizin
Sayılar
E
Ö
3D 24
3D Output Setting 42
Ekran Biçimi 42
Ön panel 10
Ön panel ekranı 11
A
A/V SYNC 31
Ağ Ayarları 47
Ağ Bağlantısı Tanıları 47
Ağ Güncellemesi 42
Altyazı Dili 44
Arka panel 11
Attenuate - AUDIO 43
Audio DRC 43
Audio Settings 43
Auto Display 46
B
BD Audio MIX Setting 43
BD Ebeveyn Kontrolü 45
BD Hybrid Disc Playback
Layer 44
BD Internet Connection 44
BD/DVD Görüntüleme
Ayarları 44
BD/DVD Menü Dili 44
BD-LIVE 24
BD-ROM 24p Çıkış 43
BONUSVIEW 24
Bölge kodu 55
BRAVIA Sync 35
C
CD 55
Cinema Conversion Mode 42
Connection Server Settings 47
Control for HDMI 46
Ç
Çocuk Kilidi 37
Çok katlı yayın sesi 32
D
Dil Kodu Listesi 59
DLNA 27, 47
Dolby Digital 32
DTS 32
Duraklatma Modu 43
DVD 55
DVD Aspect Ratio 42
DVD Ebeveyn Kontrolü 45
DVD-ROM 24p Çıkış 43
60TR
F
FM Modu 33
P
G
Parental Control Area Code 45
Parental Control Settings 45
Password 45
Gracenote Settings 46
Güç Tasarruflu Sürücü 46
Güncelle 42
H
Harici Giriş Ayarları 47
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 43
HDMI Derin Renk Çıkışı 43
HDMI Kontrolü 35
Hoparlör Ayarları 35, 44
Düzey 36
I
Illumination/Display 45
Initialize Personal
Information 48
Internet Video Unrated 45
İ
İnternet Ayarları 47
İnternet içeriği 27
İnternet Videosu Ebeveyn
Kontrolü 45
K
Kayıt Modu 41
Kayıtlı Ortam Uzak
Cihazları 47
Kolay Ağ Ayarları 48
Kolay İlk Ayarlar 48
Kolay Kurulum 21, 48
M
Müzik Ayarları 45
O
Ortam Uzak Cihazı Kaydı 47
OSD Dili 45
Otomatik Bekleme 46
Otomatik PARTY Başlatma 47
Output Video Format 42
Oynatma bilgileri 25
Oynatılabilir diskler 55
Q
Quick Start Mode 46
R
RDS 34
Remote Start 48
Renderer Access Control 47
Renderer Set-up 47
Reset to Factory Default
Settings 48
Resetting 48
S
SBM 43
Screen Saver 46
Screen Settings 42
Ses Çıkışı 43
Ses Dili 44
Ses Dönüş Kanalı 46
Ses Efekti 44
Slayt gösterisi 31
SLEEP 36
Speaker Settings
Distance 36
Super Audio CD Oynatma
Kanalları 45
Super Audio CD Oynatma
Katmanı 45
System Information 46
T
Test Sesi 36
TV Screen Size Setting for
3D 42
TV Type 42
U
USB 25
Uzaktan kumanda 12
Uzaktan Kumanda Ayar
Rehberi 41
Uzaktan Kumanda Sensörü 45
W
WEP 20
WPA2-PSK (AES) 20, 21
WPA2-PSK (TKIP) 20
WPA-PSK (AES) 20, 21
WPA-PSK (TKIP) 20
Y
Yazılım Lisans Bilgileri 46
61TR
Bu sistemin yazılımı gelecekte güncellenebilir. Mevcut güncellemelerle ilgili ayrıntıları
görmek için, lütfen aşağıdaki URL'yi ziyaret edin.
Avrupa'daki ve Rusya'daki müşteriler için:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki müşteriler için:
http://www.sony-asia.com/section/support
©2012 Sony Corporation
EEE yönetmeliğine uygundur
(1)
Download PDF

advertising