Sony | DCR-SR36E | Sony DCR-SR36E Kullanım Talimatları

3-286-671-71(1)
Kameranızın keyfini
çıkarın
8
Başlarken
12
Dijital Video Kamera Kaydedici
Handycam El Kitabı
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/
SR55E/SR65E/SR75E/SR85E

2008 Sony Corporation
Kayıt/Oynatma 22
Düzenleme
37
Kayıt ortamının
kullanılması
51
Kameranızı özelleştirme
55
Sorun Giderme
76
Ek Bilgiler
87
Hızlı Referans
96
Kamerayı çalıştırmadan önce bu bölümü okuyun
Üniteyi çalıştırmadan önce, bu El Kitabını
çok dikkatli bir şekilde okuyun ve ileriye
dönük bir başvuru kaynağı olarak saklayın.
Kullanımla ilgili bilgiler
“Handycam El Kitabı” (bu El Kitabı’nda)
Kameranızın çalıştırılması ve kullanılması
açıklanmaktadır. Ayrıca, bkz. “Kullanma
Kılavuzu” (ayrı cilt).
Kameranızda kaydedilen görüntülerin
bilgisayarda kullanılması
Yukarıda
bahsedilenlerin dışında başka bir
bellek kartı kullanamazsınız.
“Memory Stick PRO Duo” yalnızca “Memory
Stick PRO” uyumlu aygıtla kullanılabilir.
“Memory Stick PRO Duo” veya Memory Stick
Duo adaptörü üzerine etiket ya da benzeri bir
şey yapıştırmayın.
“Memory Stick” uyumlu aygıtla “Memory
Stick PRO Duo” kullanırken “Memory Stick
PRO Duo” bellek kartını Memory Stick Duo
adaptörüne takın.
Kameranın kullanılması hakkında
Kamerayı
aşağıda belirtilen parçalardan ve jak
kapaklarından tutmayın.
Ürünle verilen CD-ROM’da bulunan “PMB
Guide” kılavuzuna bakın.
Kameranızda kullanabileceğiniz “Memory
Stick” tipleri
Filmleri
kaydetmek için 512 MB veya daha üstü
aşağıdaki markalara sahip bir “Memory Stick
PRO Duo” kullanmanız önerilir:

(“Memory Stick
PRO Duo”)*

(“Memory Stick
PRO-HG Duo”)
* İster Mark2 ile işaretlenmiş olsun ister olmasın,
her ikisi de kullanılabilir.
“Memory Stick PRO Duo” bellek kartının kayıt
süresi için bkz. sayfa 57.
“Memory Stick PRO Duo”/“Memory Stick
PRO-HG Duo”
(Bu boyut kameranızla kullanılabilir.)
“Memory Stick”
(Kameranızda kullanamazsınız.)
Bu
kılavuzda,“Memory Stick PRO Duo” ve
“Memory Stick PRO-HG Duo” için “Memory
Stick PRO Duo” kullanılmaktadır.
LCD ekran
Kamera
Pil takımı
toza, sızdırmaya ya da suya dayanıklı
değildir. Bkz. “Kameranızın kullanımı
hakkında” (s. 92).

(Film)/ (Hareketsiz görüntü) modu
lambası (s. 17) veya ACCESS lambası (s. 25)
yanarken aşağıdakileri yapmayın. Aksi takdirde,
ortam hasar görebilir, kaydedilen görüntüler
kaybedilebilir veya başka arızalar ortaya
çıkabilir.
 “Memory Stick PRO Duo” bellek kartını
çıkarma.
 Pil paketi veya AC adaptörünü kameradan
çıkarma.
 Kameraya mekanik darbe veya titreşim
uygulama.
Kameranızı kabloyla başka bir aygıta bağlarken
konektör fişinin doğru şekilde takıldığından
emin olun. Fiş terminale zorla takılmaya
çalışılırsa, terminal zarar görür ve kameranızın
arızalanmasına neden olabilir.
AC Adaptörünü Handycam Station ve DC
fişinden tutarak Handycam Station girişinden
çıkarın (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E).
Kamerayı Handycam Station üzerine
yerleştirirken ya da üzerinden kaldırırken
POWER düğmesini OFF (CHG) konumuna
getirdiğinizden emin olun (DCR-SR55E/SR65E/
SR75E/SR85E).
Kameranızı
Handycam Station’a takılı
olarak kullandığınızda kabloları Handycam
Station’ın konektörlerine bağlayın. Kabloları
hem Handycam Station’a hem de kameraya
bağlamayın (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
SR85E).
Dil ayarlarını değiştirme hakkında
Çalıştırma prosedürlerini göstermek için
her dilde ekran görüntüleri kullanılmıştır.
Gerekirse, kameranızı kullanmadan önce
ekran dilini değiştirin (s. 18).
Menü öğeleri, LCD panel ve lens hakkında
Bu El Kitabı hakkında
Devre
Bu
dışı bırakılan menü öğesi geçerli kayıt
veya oynatma koşullarında kullanılamaz.
LCD ekran, en son teknolojiyle üretildiğinden
piksellerin %99,99’undan fazlası etkindir.
Bununla beraber, LCD ekranda sürekli görünen
ince siyah noktalar ve/veya parlak noktalar
(beyaz, kırmızı, mavi veya yeşil renkli) olabilir.
İmalata bağlı bu noktalar normaldir ve kayıt
işlemini herhangi bir şekilde etkilemez.
El Kitabında gösterilen LCD ekranlar ve
göstergeler, dijital fotoğraf makinesi ile çekilmiş
olup, gerçekte görünenden farklı görünebilir.
Ortam ve diğer aksesuarların tasarım ve teknik
özellikleri önceden herhangi bir bildirimde
bulunulmaksızın değiştirilebilir.
Bu El Kitabında, kameranızın sabit diski ve
“Memory Stick PRO Duo” “ortam” olarak
adlandırılır.
Aksi özellikle belirtilmediği sürece, bu El
Kitabı’ndaki resimlerde DCR-SR85E modeli
esas alınmıştır.
Carl Zeiss lensi hakkında
Siyah nokta
Beyaz, kırmızı, mavi
veya yeşil nokta
LCD
ekranın veya lensin uzun süre doğrudan
güneşe maruz kalması arızalara neden olabilir.
Aygıtı güneşe doğru yöneltmeyin. Bunu
yaptığınız takdirde kameranız arızalanabilir.
Güneşe ait görüntüleri akşam karanlığı gibi güneş
ışınlarının daha eğik geldiği saatlerde yapın.
Kameranız Almanya’da Carl Zeiss ve
Sony Corporation ile ortaklaşa geliştirilen
Carl Zeiss lenslerle donatılmıştır ve üstün
nitelikte görüntü üretir. Bu lens, video
kameraların MTF ölçme sistemini kullanır
ve Carl Zeiss lensinden beklenen sıradışı
kaliteyi sunar.
MTF = Modulation Transfer Function.
Rakam bir nesneden lense gelen ışık
miktarını belirtir.
Kayıt hakkında
Kayıt
yapmaya başlamadan önce, görüntü
ve sesin herhangi bir aksaklık olmaksızın
kaydedilebildiğinden emin olmak için kayıt
fonksiyonunu test edin.
Kameranın veya kayıt ortamının arızalanması
vb. gibi nedenlerle kayıt veya oynatma
fonksiyonunun yerine getirilememesinden
dolayı, kayıt içeriği konusunda herhangi bir
tazminat söz konusu değildir.
TV renk sistemleri ülkeye/bölgeye göre
değişmektedir. Kayıtları TV’de izlemek için,
PAL sistemli bir TV gereklidir.
Televizyon programları, filmler, video kasetler
ve diğer materyaller telif hakkıyla korunuyor
olabilir. Bu tür materyallerin izinsiz kaydı telif
hakkı kanunlarına aykırı olabilir.
Sabit Disk Sürücüsü Handycam Kullanımına İlişkin
Notlar
Kaydedilen tüm görüntü verilerinizi saklayın
Kamera bilgisayara bağlıyken
Görüntü
Bilgisayarı
verilerinizin kaybolmasını önlemek
için, kaydedilen tüm görüntülerinizi
düzenli olarak harici bir ortamda saklayın.
Bilgisayarınızı kullanarak görüntü verilerini
DVD-R gibi bir diske kaydetmeniz önerilir
(s. 36). Ayrıca, VCR ya da DVD/HDD
kaydedici kullanarak da görüntü verilerinizi
kaydedebilirsiniz (s. 46).
Kameranıza darbe ya da titreşim
uygulamayın
Yüksek rakımlarda kamera kullanımıyla ilgili
bilgiler
Rakımın
3.000 metreden (9.800 fit) fazla
olduğu düşük basınçlı alanlarda kameranızı
çalıştırmayın. Aksi takdirde kameranızın sabit
disk sürücüsü hasar görebilir.
sabit diski algılanamayabilir ya da
kaydetme veya oynatma işlevi çalışmayabilir.
Özellikle kayıt/oynatma sırasında darbe
uygulamayın. Kayıttan sonra ACCESS lambası
yanarken kameraya titreşim veya darbe
uygulamayın.
Omuz kayışı (ürünle verilmez) kullanırken
fotoğraf makinesini herhangi bir nesneye
çarpmayın.
Bu kamerayı çok gürültülü alanlarda
kullanmayın.
Kameranızın sabit diski algılanamayabilir ya da
kayıt veya oynatma mümkün olmayabilir.
Çöpe atma/başkasına verme ile ilgili bilgiler
Düşme sensoru hakkında
Uzun
Kameranızın
Düşmeden
kaynaklanan darbelere karşı
dahili sabit diski korumak için kameranızda
düşme sensoru fonksiyonu bulunmaktadır
(s. 68). Düşme olduğunda ya da yerçekimsiz
koşullarda, bu fonksiyon etkinleştirildiğinde
kameranızın oluşturduğu blok gürültü de
kaydedilebilir. Düşme sensoru art arda düşme
algılarsa, kayıt/oynatma işlemi durdurulabilir.
Pil takımı/AC Adaptörüyle ilgili bilgiler
POWER
düğmesini kapattıktan sonra pil takımı
veya AC Adaptörünü çıkardığınızdan emin
olun.
Çalıştırma sıcaklıklarıyla ilgili bilgiler
Kamera
sıcaklığı aşırı yükseldiğinde ya da
düştüğünde, bu gibi durumlarda kameranın
koruma özellikleri etkinleştirileceğinden
kamerada kayıt ya da oynatma işlemi
yapamayabilirsiniz. Bu durumda LCD ekranda
bir mesaj görünür (s. 83).
kullanarak kameranın sabit diskini
biçimlendirmeye çalışmayın. Aksi takdirde
kameranız düzgün çalışmayabilir.
Kameranın
sabit diskini biçimlendirmek
için [ORTM.BÇMLNDRM.] (s. 52) işlemini
uygularsanız, veriler sabit diskten tamamen
silinmeyebilir. Kamerayı başkasına verirken,
verilerinizin kurtarılmasını engellemek için
[ BOŞALT] (s. 53) uygulamanız önerilir.
Yukarıdakilere ek olarak, kameranızı çöpe
atarken kameranın asıl gövdesini imha etmeniz
önerilir.
Görüntü kaydedemez/oynatamazsanız
[ORTM.BÇMLNDRM.] uygulayın
süre görüntü kaydı/oynatma işlemini
yinelerseniz, ortam üzerinde veri parçalanması
oluşur. Görüntü kaydedilemez ya da kayda
alınamaz. Bu tür bir durumda, ilk olarak
görüntülerinizi harici bir ortama kaydedin
(s. 36) ve ardından [ORTM.BÇMLNDRM.]
uygulayın (s. 52).
Parçalanma  Sözlük (s. 104)
Íçindekiler
Kamerayı çalıştırmadan önce bu
bölümü okuyun...........................................2
Sabit Disk Sürücüsü Handycam
Kullanımına İlişkin Notlar.........................4
Nesne örnekleri ve çözümler....................7
Kameranızın keyfini çıkarın
İşlem akışı.........................................................8
“
HOME” ve “ OPTION” - İki menü
avantajından faydalanma........................9
Başlarken
Adım 1: Ürünle verilen parçaların
kontrol edilmesi........................................ 12
Adım 2: Pil takımını şarj etme................ 13
Adım 3: Gücü açma ve tarih ve saati
ayarlama...................................................... 17
Dil ayarını değiştirme....................................... 18
Adım 4: Kayıt öncesi ayarları yapma.... 19
Adım 5: Ortamı seçme.............................. 20
Kayıt/Oynatma
Kolay kayıt ve oynatma
(Easy Handycam işlemi)......................... 22
Kayıt................................................................. 25
Zumlama................................................................. 27
Çekime hızlı bir şekilde başlama
(QUICK ON)......................................................... 27
Karanlık yerlerde kayıt yapma
(NightShot plus).............................................. 28
Arkadan aydınlatılan nesneler için
pozlamayı ayarlama...................................... 28
Ayna modunda kayıt yapma....................... 28
Oynatma........................................................ 29
İstediğiniz sahneyi hassas belirlemeyle
arama (Film Şeridi Dizini)........................... 31
İstediğiniz sahneyi yüze göre arama
(Yüz Dizini).......................................................... 31
İstenilen görüntüleri tarihe göre arama
(Tarih Dizini)....................................................... 32
PB zumunun kullanılması.............................. 33
Hareketsiz görüntü serisi oynatma
(Slayt gösterisi)................................................. 33
TV’de görüntü oynatma........................... 34
Görüntüleri kaydetme.............................. 36
Düzenleme
(DİĞER) kategorisi................................ 37
Görüntüleri silme........................................ 38
Filmden hareketsiz görüntü çekme . .. 40
Kameranızla görüntüleri “Memory Stick
PRO Duo” bellek kartına çoğaltma/
kopyalama.................................................. 41
Film bölme.................................................... 43
Oynatma Listesi oluşturma..................... 44
Diğer aygıtlara Çoğaltma........................ 46
Kayıtlı hareketsiz görüntüleri yazdırma
(PictBridge uyumlu yazıcı).................... 49
Kayıt ortamının kullanılması
(ORTAMI YÖNET) kategorisi............ 51
Ortam bilgilerini kontrol etme............... 51
Tüm görüntüleri silme
(Biçimlendirme)........................................ 52
Kameranızın sabit diskindeki verilerin
kurtarılmasını önleme............................ 53
Görüntü veritabanı dosyasını onarma
........................................................................ 54
Kameranızı özelleştirme
HOME MENU menüsünün
(AYARLAR) kategorisiyle
yapabilecekleriniz.................................... 55
HOME MENU menüsünü kullanma......... 55
(AYARLAR) kategori öğeleri listesi.... 56
KAMR.FİLM AYRLR...................................... 57
(Film kaydetme öğeleri)
KMR.FOTO.AYRLR....................................... 60
(Hareketsiz görüntü kaydı öğeleri)
GRNT.AYRLR.GÖS....................................... 62
(Görüntüyü özelleştirme öğeleri)
SES/GRNT.AYRLR........................................ 64
(Ses ve ekran ayarlama öğeleri)
ÇIKTI AYARLARI........................................... 65
(Diğer aygıtlara bağlamak için kullanılan
öğeler)
SAAT/
DİL AYR......................................... 66
(Saat ve dil ayarlama öğeleri)
GENEL AYARLAR......................................... 67
(Diğer ayar öğeleri)
OPTION MENU ile fonksiyonları
etkinleştirme.............................................. 69
OPTION MENU menüsünü kullanma..... 69
OPTION MENU menüsünde öğeleri
kaydetme............................................................. 70
OPTION MENU menüsünde öğeleri
izleme.................................................................... 70
OPTION MENU menüsündeki
fonksiyon seti............................................ 71
Sorun Giderme
Sorun Giderme............................................ 76
Uyarı gösterge ve mesajları.................... 83
Ek Bilgiler
Kameranızı yurt dışında kullanma........ 87
Kamera sabit diski ve “Memory Stick
PRO Duo” bellek kartında dosya/klasör
yapısı............................................................. 89
Bakım ve önlemler..................................... 90
Hızlı Referans
Parça ve kontrollerin tanımlanması..... 96
Kayıt/oynatma sırasında gösterilen
göstergeler...............................................102
Sözlük...........................................................104
İndeks...........................................................105
Nesne örnekleri ve çözümler
Golf atışınızı
kontrol etme
SPOR.............................................................73
Yakın çekimde
çiçekler
PORTRE.........................................................73
ODAK............................................................71
TELE MAKRO.................................................71
Ekranın solundaki
köpeği odaklama
ODAK............................................................71
SPOT ODAK...................................................71
İyi bir kayak yamacı
veya plaj çekimi
yapma
Arka ışık........................................................28
KUMSAL........................................................73
KAR...............................................................73
Sahnede spot
lambası altında bir
çocuk
SPOT LAMBASI..............................................73
Tüm ihtişamıyla
havai fişekler
HAVAİ FİŞEK..................................................72
ODAK............................................................71
Loş ışıkta uyuyan
bir çocuk
NightShot plus..............................................28
COLOR SLOW SHTR........................................74
Kameranızın keyfini çıkarın
İşlem akışı
Film ve hareketsiz görüntü kaydetme için ayrı ortam (sabit disk veya “Memory Stick PRO Duo”)
seçebilirsiniz (s. 20).
Seçtiğiniz ortam kaydetme/oynatma/düzenleme işlemlerinde etkindir.
Hazırlık (s. 12).
 Ortam seçme (s. 20)
Kameranızla çekim yapma (s. 25).
Görüntüleri oynatma.
 Kameranızın LCD ekranında izleme (s. 29)
 Kameranıza bağlı TV’de izleme (s. 34)
Kayda alınan görüntüleri kaydetme.
 Görüntüleri sabit disk veya “Memory Stick PRO Duo”
bellek kartından çoğaltma/kopyalama (s. 41)
 Bilgisayar kullanarak görüntüleri DVD’ye kaydetme
(s. 36)
 Görüntüleri bilgisayara alma (s. 36)
 Diğer aygıtlara Çoğaltma (s. 46)
Görüntü silme.
Kameranızın ortamı doluysa, yeni görüntü kaydedemezsiniz.
Bilgisayar ya da diske kaydedilen görüntü verilerini silin.
Görüntüleri silerseniz, boş ortam alanına yeni görüntüler
kaydedebilirsiniz.
 Seçilen görüntüleri silme (s. 38)
 Tüm görüntüleri silme ([ORTM.BÇMLNDRM.], s. 52)
“ HOME” ve “ OPTION”
- İki menü avantajından faydalanma
“
HOME MENU” - kameranızın çalıştırılması için başlangıç noktası
(HELP)
Öğe açıklamasını gösterir (s. 10)
Kameranızın keyfini çıkarın
Kategori
 HOME MENU kategori ve öğeleri
(ÇEKİM) kategorisi
Öğe
(ORTAMI YÖNET) kategorisi
Sayfa
FİLM*
FOTOĞRAF*
26
26
(GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER) kategorisi
Öğe
Sayfa
VISUAL INDEX*
INDEX*
INDEX*
OYNATMA LİSTESİ
29
31
31
44
SİL*
FOTOĞRF.YAKALA
FİLM ÇOĞALT
FOTOĞRAF KOPYL.
DÜZ.
OYNTM.LST.DÜZN.
YAZDIR
USB BAĞLANTISI
FİLM ORTM.AYARI*
FOTO.ORT.AYARI*
ORTAM BİLGİSİ
ORTM.BÇMLNDRM.*
RSM.VT.DS.ONAR
Sayfa
20
20
51
52
54
(AYARLAR) kategorisi
Kameranızı özelleştirmek için (s. 55)*.
(AYARLAR) kategorisinde bulunan
öğeler için, bkz. sayfa 56.
* Bu öğeleri Easy Handycam işlemi sırasında da
ayarlayabilirsiniz (s. 22).
(DİĞER) kategorisi
Öğe
Öğe
Sayfa
38
40
41
42
43
44
49
89
HOME MENU öğesini kullanma
4 İstediğiniz öğeye dokunun.
Örnek: [DÜZ.]
1 Yeşil düğmeye basarken, gücü
açmak için POWER düğmesini ok
yönünde döndürün.
5 Daha fazla işlem yapmak için
ekrandaki kılavuzu izleyin.
HOME MENU ekranını gizlemek için
öğesine dokunun.
2
(HOME)  (ya da ) öğesine
basın.
(HOME) 
HOME MENU öğesinde bulunan her
bir öğenin işlevi hakkında bilgi almak
istediğinizde - HELP
1
(HOME) öğesine basın.
HOME MENU görüntülenir.
(HOME) 
3 İstediğiniz kategoriye dokunun.
Örnek:
10
(DİĞER) kategorisi
2
(HELP) öğesine dokunun.
(HELP) düğmesinin alt kısmı
turuncuya dönüşür.
3 Hakkında bilgi edinmek istediğiniz
öğeye dokunun.
Kameranızın keyfini çıkarın
Öğeye dokunduğunuzda ekranda
açıklaması gösterilir.
Seçeneği uygulamak için [EVET]
öğesine ya da [HAYIR] öğesine
dokunun.
HELP öğesini devre dışı bırakma
Adım 2’de yeniden
dokunun.
(HELP) öğesine
OPTION MENU öğesini kullanma
Çekim ya da oynatma sırasında ekran
üzerine dokunduğunuzda o anda
kullanılabilen fonksiyonlar gösterilir.
Çeşitli ayarlar yapmanın çok kolay
olduğunu göreceksiniz. Daha fazla ayrıntı
için bkz. sayfa 69.
(OPTION)
11
Başlarken
Adım 1: Ürünle verilen parçaların kontrol edilmesi
Aşağıdaki öğelerin kameranızla birlikte
verilmiş olduğundan emin olun.
Parantez içerisindeki numaralar verilen
parçanın sayısını göstermektedir.
Şarj edilebilir pil takımı
NP-FH40 (1) (s. 13, 91)
AC Adaptörü (1) (s. 13)
21-pinli adaptör (1) (s. 35)
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
Güç kablosu (1) (s. 13)
Yalnızca alt yüzlerinde
modeller içindir.
işareti bulunan
CD-ROM “Handycam Application Software”
(1)
 Picture
Motion Browser (Yazılım)
Guide
 Handycam El Kitabı (Bu El Kitabı)
 PMB
Handycam Station (1) (s. 13)
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
A/V bağlantı kablosu (1) (s. 34, 46)
USB kablosu (1) (s. 49)
Kablosuz Uzaktan Kumanda (1) (s. 100)
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
Düğme tipi lityum pil önceden takılmıştır.
12
“Kullanma Kılavuzu” (1)
Adım 2: Pil takımını şarj etme
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E:
Kameranıza taktıktan sonra
“InfoLITHIUM” pil takımını (H serisi)
(s. 91) şarj edebilirsiniz.
 Notlar
Kameranız
yalnızca “InfoLITHIUM” pil takımı
(H serisi) ile çalışır.
(CHG) (varsayılan ayar) konumuna
getirin.
Başlarken
1 POWER düğmesini ok yönünde OFF
Pil takımı
2 Pil takımını yerine oturacak şekilde
POWER
düğmesi
DC fişi
Üstünde 
işaretli
DC IN jakı
Güç kablosu
AC Adaptör
4
Duvar prizine
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E:
DC fişi
Sağda  işaretli
DC IN jakı
ok yönünde kaydırarak takın.
3 DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
için:
AC Adaptörünü Handycam Station
üzerindeki DC IN jakına takın.
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E
için:
AC Adaptörünü kameranızdaki DC
INjakına takın.
4 DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
için:
Güç kablosunu AC Adaptörüne
ve duvar prizine takın. Kamerayı
Handycam Station’a sıkı bir şekilde
takın.
Kamerayı
Handycam Station üzerine
yerleştirirken DC IN jak kapağını kapatın.
Jak kapağını açın.
Güç kablosu
AC Adaptör
Duvar prizine
13
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E
için:
Güç kablosunu AC Adaptörüne ve
duvar prizine takın.
CHG (şarj) lambası yanar ve şarj işlemi
başlar.
Pil tamamen şarj olduğunda CHG (şarj)
lambası söner. AC Adaptörünü DC IN
jakından çıkarın.
AC adaptörünü kamera ve DC
fişinden ve Handycam Station (DCRSR55E/SR65E/SR75E/SR85E) ya da
kameranızdan (DCR-SR35E/SR36E/
SR45E/SR46E) tutarak DC IN jakından
ayırın.
Pil takımını çıkarmak için
POWER düğmesini OFF (CHG)
konumuna çevirin.
BATT (pil) ayırma düğmesini kaydırıp pil
takımını çıkarın.
BATT (pil) ayırma
düğmesi
 Notlar
Pil
 İpuçları
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E için:
 DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E’da olduğu
gibi, AC Adaptörünü kameranıza bağlayarak
pil paketini şarj edebilirsiniz.
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E için:
Handycam Station aygıtından kameranızı
çıkarmak için
Gücü kapatın, kamera ve Handycam
Station’ı tutarak kamerayı Handycam
Station’dan çıkarın.
takımını çıkardığınızda ya da AC
(Film)
Adaptörünü ayırdığınızda,
lambasının/ (Hareketsiz görüntü)
lambasının (s. 17)/ACCESS lambasının (s. 25)
söndüğünden emin olun.
Pil takımını saklarken, uzun süre saklamadan
önce pili tamamen boşaltın (saklamayla ilgili
ayrıntılar için bkz. sayfa 92).
Güç kaynağı için duvar prizini kullanma
Pil takımını şarj ederken yaptığınız
bağlantıların aynısını yapın. Bu durumda
pil takımının şarjı boşalmayacaktır.
Kalan pili kontrol etme (Pil Bilgisi)
POWER düğmesini OFF (CHG) olarak
ayarlayıp DISP/BATT INFO simgesine
basın.
14
Bir süre sonra, yaklaşık kaydetme süresi ve
pil bilgileri 7 saniye boyunca gösterilir. Pil
bilgileri gösterilirken DISP/BATT INFO
simgesine basarak bilgileri 20 saniyeye
kadar görüntüleyebilirsiniz.
Kalan pil (yaklaşık)
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E:
Pil takımı
NP-FH40
(ürünle verilir)
NP-FH50
NP-FH100
Şarj süresi
Şarjı tamamen boşaltılmış bir pil takımını
tamamen şarj etmek için gereken yaklaşık
süre (dk.).
Şarj süresi
NP-FH40
(ürünle verilir)
NP-FH50
NP-FH70
NP-FH100
125
135
170
390
Kayıt süresi
Tamamen şarj edilmiş bir pil takımı
kullandığınızda yaklaşık olarak
kullanılabilir süre (dk.).
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E:
Pil takımı
NP-FH40
(ürünle verilir)
NP-FH50
NP-FH70
NP-FH100
Kesintisiz kayıt
süresi
100
110
115
130
245
280
555
625
90
105
105
125
230
270
515
600
45
50
50
60
115
125
255
285
Üst:
Kayıt kapasitesi (yaklaşık)
Pil takımı
Genel kayıt
süresi*
Başlarken
NP-FH70
Kesintisiz kayıt
süresi
Genel kayıt
süresi*
50
50
55
60
120
130
275
300
Ortam sabit disk olarak ayarlandığında
Alt: Ortam “Memory Stick PRO Duo” olarak
ayarlandığında
* Genel kayıt süresi, kayıt başlatma/durdurma
tekrarı, aygıtın açılıp kapanması ve görüntü
zumlama sırasında süreyi gösterir.
 Notlar
Tüm
süreler aşağıdaki ayarlara göre
ölçülmüştür:
 Kayıt modu: [SP]
 LCD arka ışığı yanar
Oynatma süresi
Tamamen şarj edilmiş bir pil takımı
kullandığınızda yaklaşık olarak
kullanılabilir süre (dak.).
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E:
Pil takımı
NP-FH40
(ürünle verilir)
NP-FH50
NP-FH70
NP-FH100
Oynatma süresi
120
140
140
165
300
350
680
785
15
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E:
Pil takımı
NP-FH40
(ürünle verilir)
NP-FH50
NP-FH70
NP-FH100
Oynatma
süresi*
120
140
140
165
300
350
680
785
Üst:
Ortam sabit disk olarak ayarlandığında
Alt: Ortam “Memory Stick PRO Duo” olarak
ayarlandığında
* LCD arka ışığı yandığında.
Pil takımı hakkında
Pil takımını değiştirmeden önce, POWER
düğmesini OFF (CHG) konumuna getirin ve
(Film) lambası/ (Hareketsiz Görüntü)
lambası (s. 17)/ACCESS lambasını kapatın
(s. 25).
CHG (şarj) lambası şarj esnasında yanar ya da
Pil Bilgileri (s. 14) aşağıdaki koşullar altında
doğru şekilde gösterilmeyebilir:
 Pil takımı doğru şekilde takılmamıştır.
 Pil takımı hasarlıdır.
 Pil takımı yıpranmıştır (yalnızca Pil Bilgileri
için).
AC Adaptörü kameranızın DC IN jakına ya da
Handycam Station (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
SR85E)’a bağlı olduğu sürece, güç kablosu
duvar prizinden çıkarılmış olsa bile güç pilden
sağlanmaz.
İsteğe bağlı bir video ışığı takıldığında, NPFH70/FH100 pil takımı kullanmanız önerilir
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E).
Yalnızca kısa kayıt ve oynatma süresi
sağladığından, kameranızla NP-FH30
kullanmanızı önermeyiz.
16
Şarj/kayıt/oynatma süresi hakkında
Kamera 25°C’de (77 °F) kullanıldığında ölçülen
süreler (10°C - 30°C (50 °F ila 86 °F arası)
önerilir).
Kameranızı düşük sıcaklıklarda kullandığınızda
kayıt ve oynatma süreleri kısalacaktır.
Kayıt ve oynatma süreleri kameranızın
kullanma koşullarına bağlı olarak kısalır.
AC Adaptörü hakkında
AC Adaptörü’nü kullanırken yakındaki duvar
prizinden yararlanın. Kameranızı kullandığınız
sırada herhangi bir arıza oluşursa, AC
Adaptörünü hemen duvar prizinden çıkarın.
AC Adaptörünü duvar ve eşya arası gibi dar bir
alanda kullanmayın.
AC Adaptörüne ait DC fişini veya pil
terminalini herhangi bir metal objeyle kısa
devre yaptırmayın. Bu durum arızaya neden
olabilir.
Kameranız kapalı bile olsa, AC Adaptörü ile
duvar prizine takılı olduğunda kameranıza AC
elektrik gücü verilir.
Adım 3: Gücü açma ve tarih ve saati ayarlama
Kamerayı ilk defa kullandığınızda tarih
ve saat ayarını yapın. Tarih ve saat ayarını
yapmadığınız takdirde, kamerayı her
açtığınızda veya POWER düğmesinin
konumunu her değiştirdiğinizde [SAAT
AYARI] ekranı görüntülenir.
3
/
ile istediğiniz coğrafi bölgeyi
seçip [İLERİ] öğesine dokunun.
4 [YAZ SAATİ] ayarını yaptıktan sonra
[İLERİ] öğesine dokunun.
5
/
ile [Y] (yıl) öğesini
ayarlayın.
Başlarken
(HOME)
LCD ekrandaki düğmeye
dokunun.
POWER düğmesi
1 Yeşil düğmeye basarken, ilgili
lamba yanana kadar POWER
düğmesini arka arkaya ok yönünde
çevirin.
(Film): Filmleri kaydetmek için
(Hareketsiz Görüntü): Hareketsiz
görüntüleri kaydetmek için
Kameranızı ilk defa açtığınızda adım
3’e gidin.
2
(HOME) 
(AYARLAR) 
[SAAT/ DİL AYR.]  [SAAT AYARI]
öğesine dokunun.
[SAAT AYARI] ekranı görüntülenir.
6
/
ardından
yapın.
ile [A] öğesini seçin,
/
ile ay ayarını
7 Aynı şekilde [G] (gün), saat ve
dakika ayarını da yapıp [İLERİ]
öğesine dokunun.
8 Saatin doğru şekilde
ayarlandığından emin olduktan
sonra
öğesine dokunun.
Saat çalışmaya başlar.
2037 yılına kadar herhangi bir yılı
seçerek ayar yapabilirsiniz.
Gücü kapatma
POWER düğmesini OFF (CHG)
konumuna çevirin.
17
 Notlar
yaklaşık 3 ay kullanmadığınızda,
şarj edilebilir dahili bataryanın şarjı boşalır ve
tarih ve saat ayarları bellekten silinebilir. Bu
durumda, şarj edilebilir dahili pili şarj edin ve
ardından tarih ve saati tekrar ayarlayın (s. 94).
Gücü açtıktan sonra kameranızın birkaç saniye
içerisinde çekime hazırlanır. Bu süre zarfında
kameranızı çalıştıramazsınız.
Varsayılan ayar olarak, pil gücünü korumak
için kameranızı yaklaşık olarak 5 dakika
kullanmadığınızda güç otomatik olarak kapanır
([OTO.KAPANMA], s. 67).
Kameranızı
 İpuçları
sırasında tarih ve saat görüntülenmez,
ancak otomatik olarak ortama kaydedilir ve
oynatma sırasında görüntülenebilir ([VERİ
KODU], s. 62).
“Dünya saat farkı” ile ilgili bilgiler için bkz.
sayfa 88.
Dokunmatik panel üzerindeki düğmeler
düzgün şekilde çalışmıyorsa, dokunmatik paneli
ayarlayın [KALİBRASYON] (s. 93).
Kayıt
Dil ayarını değiştirme
Ekran görüntülerini mesajları belirli bir
dilde gösterecek şekilde değiştirebilirsiniz.
(HOME)  (AYARLAR) 
[SAAT/ DİL AYR.]  [ DİL AYARI]
öğelerine dokunun, ardından istediğiniz
dili seçin.
18
Adım 4: Kayıt öncesi ayarları yapma
LENS COVER’ı el ile açma
Açmak için LENS COVER düğmesini
kaydırın.
 İpuçları
Kaydı bitirdiğinizde veya görüntüleri
oynatırken, LENS COVER’ı kapatın.
LCD paneli ayarlama
LCD
paneli açarken veya ayarlama yaparken
yanlışlıkla LCD çerçevesi üzerindeki düğmelere
basmayın.
 İpuçları
LCD paneli 180 derece döndürürseniz,
LCD paneli LCD ekrana bakacak şekilde
kapatabilirsiniz. Oynatma işlemleri için
uygundur.
Dokunun:
(HOME) 
(AYARLAR) 
[SES/GRNT.AYRLR.]  [LCD PARLK.] (s. 64)
ve LCD ekran parlaklığını ayarlayın.
Bilgiler (görünür  görünmez) DISP/BATT
INFO öğesine her bastığınızda bilgiler gösterilir
veya gizlenir.
Başlarken
LENS COVER düğmesi
 Notlar
Tutma kemerini bağlama
Tutma kemerini bağlayın ve kameranızı
düzgün şekilde tutun.
LCD paneli kameraya 90 derece olacak
şekilde açın (), ardından kayıt veya
oynatma için en iyi açıya döndürün ().
90 derece
(maks.)
180 derece
(maks.)
Kamerayla 90
derecelik açı
DISP/BATT INFO
Pil kullanım süresini uzatmak üzere LCD arka
ışığını kapatmak için
görününceye kadar DISP/BATT INFO
öğesini birkaç saniye basılı tutun.
Bu ayar kameranızı parlak ışık koşullarında
kullandığınızda veya pil tasarrufu sağlamak
istediğinizde yararlı olur. Kaydedilen
görüntü bu ayardan etkilenmez. LCD arka
ışığını açmak için
kaybolana kadar
DISP/BATT INFO düğmesini birkaç saniye
basılı tutun.
19
Adım 5: Ortamı seçme
Kameranızda kayıt/oynatma/düzenleme
ortamı olarak sabit diski ya da “Memory
Stick PRO Duo” ortamını seçebilirsiniz.
Filmler ve hareketsiz görüntüler için ayrı
ayrı ortam seçin.
Filmler ve hareketsiz görüntüler için
varsayılan ayar sabit disktir.
Sabit Disk
Film
“Memory Stick”
2 Film ortamını seçmek için [FİLM
ORTM.AYARI] öğesine ve hareketsiz
görüntü ortamını seçmek için
[FOTO.ORT.AYARI] öğesine
dokunun.
Ortam ayarı ekranı gösterilir.
Hareketsiz
görüntü
 Notlar
Yalnızca
seçilen ortam için kaydetme/oynatma/
düzenleme işlemleri yapabilirsiniz. Değiştirmek
istediğinizde, ortamı yeniden seçin.
[SP] kayıt modunda (varsayılan ayar) kayıt
süresi aşağıdaki gibidir (yaklaşık):
 Dahili sabit disk:
DCR-SR35E/SR45E: 640 dakika
DCR-SR36E/SR46E/SR55E/SR65E: 870
dakika
DCR-SR75E/SR85E: 1.310 dakika
Corporation tarafından üretilen
“Memory Stick PRO Duo” (4 GB) bellek
kartı: 80 dakika
Kameranızın LCD ekranında kaydedilebilir
hareketsiz görüntü sayısını kontrol edin
(s. 102).
 Sony
1 Ekranda
(HOME) 
(ORTAMI
YÖNET) öğesine dokunun.
20
3 Ayarlamak istediğiniz ortamı seçin.
4 [EVET] 
öğesine dokunun.
Ortam değiştirilir.
Ortam ayarını onaylama
 Kontrol etmek istediğiniz ortam ayarına
(Film) veya
(Hareketsiz
bağlı olarak,
görüntü) lambasını yakmak için POWER
düğmesini arka arkaya çevirin.
 Ekrandaki ortam simgesini kontrol edin.
: Sabit disk
: “Memory
Stick PRO Duo”
“Memory Stick PRO Duo” bellek
kartını takma
Ortam olarak [MEMORY STICK]
seçildiğinde “Memory Stick PRO Duo”
bellek kartını hazırlayın.
Kameranızda kullanabileceğiniz “Memory
Stick” tipleri için bkz. sayfa 2.
Yeni bir “Memory Stick PRO Duo”
bellek kartı taktığınızda, LCD ekranda
[Yeni Resim Veritabanı Dosyası
oluştur.] ekranı görünür.
Başlarken
1 “Memory Stick PRO Duo” bellek
kartını takın.
 Memory Stick Duo kapağını ok yönünde
açın.
 “Memory Stick PRO Duo” bellek kartını
Memory Stick Duo yuvasına oturacak
şekilde doğru yönde takın.
 Memory Stick Duo kapağını kapatın.
3 [EVET] öğesine dokunun.
Hareketsiz görüntüleri yalnızca
“Memory Stick PRO Duo” bellek
kartına kaydetmek için [HAYIR]
öğesine dokunun.
“Memory Stick PRO Duo” bellek kartını
çıkarma
ACCESS
lambası
(“Memory Stick
PRO Duo”)
2 Film ortamı olarak [MEMORY STICK]
seçtiyseniz,
(Film) lambası
yanıncaya kadar POWER düğmesini
çevirin.
Memory Stick Duo kapağını açın ve
“Memory Stick PRO Duo” bellek kartını
hafifçe itin.
 Notlar
Kayıt
sırasında Memory Stick Duo kapağını
açmayın.
“Memory Stick PRO Duo” bellek kartını yanlış
yönde zorlayarak takma “Memory Stick PRO
Duo”, Memory Stick Duo yuvası veya görüntü
verilerinde arızaya neden olabilir.
Adım 3’te [Yeni Resim Veritabanı Dosyası
oluşturulamadı. Yeterli boş alan olmayabilir.]
iletisi görünürse, “Memory Stick PRO
Duo” bellek kartını biçimlendirin (s. 52).
Biçimlendirdiğinizde “Memory Stick PRO Duo”
bellek kartına kaydedilen tüm veriler silinir.
Takıp çıkarırken “Memory Stick PRO Duo”
bellek kartının fırlayıp düşmemesine dikkat
edin.
21
Kayıt/Oynatma
Kolay kayıt ve oynatma
(Easy Handycam işlemi)
Easy Handycam işlemi, neredeyse tüm ayarları otomatik hale getirdiğinden ayrıntılı ayarlarla
uğraşmadan kayıt ve oynatma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca kolay izleme için
ekran font boyutunu da büyütür. Görüntüler seçilen ortama kaydedilir (s. 20).
LENS COVER’ı açın (s. 19)
POWER düğmesi OFF (CHG) olarak
ayarlandıysa, yeşil düğmeye basarken
bu düğmeyi çevirin.
Filmleri kaydetme
Hareketsiz görüntüleri kaydetme
1 POWER düğmesini 
1 POWER düğmesini 
2 EASY  öğesine basın.
2 EASY  öğesine basın.
(Film)
lambası yanıncaya kadar çevirin.
(Hareketsiz
görüntü) lambası yanıncaya kadar çevirin.
LCD ekranda
görünür.
LCD ekranda
görünür.
3 Kaydı başlatmak için START/STOP
 (ya da ) öğesine basın.*
3 PHOTO  öğesine hafifçe basarak
odağı ayarlayın  (bip sesi
duyulur), ardından tam olarak basın
 (deklanşör sesi duyulur).
[BEKL.]  [KAYIT]
Kaydı durdurmak için tekrar START/STOP
düğmesine basın.
22
* [KAYIT MODU] ayarı [SP] konumuna sabitlenir (s. 57).
Yanıp Söner  Yanar
Kayda alınan filmleri/hareketsiz görüntüleri oynatma
1 POWER düğmesini  çevirerek kameranızı açın.
2
(GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER)  (ya da ) öğesine basın.
LCD ekranda [VISUAL INDEX] ekranı görüntülenir. (Birkaç saniye alabilir.)


HOME MENU
Önceki 6 görüntü
Sonraki 6 görüntü
Kayıt ekranına geri
döner






Her bir sekmede en son
oynatılan/kaydedilen
görüntü gösterilir
( “Memory Stick
PRO Duo” üzerinde
hareketsiz görüntü
için).
Kayıt/Oynatma
Tarihe göre
görüntü arar (s. 32)
: Film Şeridi Dizini (s. 31)
: Yüz Dizini (s. 31)
: Filmleri gösterir.
: Hareketsiz görüntüleri gösterir.
3 Oynatmayı başlatma.
Filmler:
sekmesine ve oynatılacak filme dokunun.
Dokunduğunuzda Oynatma veya Duraklatma arasında geçiş yapar
Geri döner
([VISUAL INDEX]
ekranına)
Film başlangıcı/
önceki film
Sonraki film
Kayıt tarihi/saati*
Durur ([VISUAL
INDEX] ekranına
gider)
Geri Sar/ İleri Sar
* [VERİ KODU] ayarı [TARİH/SAAT] konumuna sabitlenir (s. 62).
23
 İpuçları
filmden oynatma son filme ulaşınca, ekran [VISUAL INDEX] ekranına geri döner.
Duraklatma sırasında
/
öğesine dokunarak oynatma hızını yavaşlatabilirsiniz.
Ses seviyesini
(HOME) 
(AYARLAR)  [SES AYARLARI]  [SES], ardından
öğelerine dokunarak ayarlayabilirsiniz.
Seçilen
/
Hareketsiz görüntüler:
sekmesine ve oynatılacak hareketsiz görüntüye dokunun.
Slayt gösterisi (s. 33)
Geri döner
([VISUAL INDEX]
ekranına)
Kayıt tarihi/saati*
[VISUAL INDEX]
ekranına gider
Önceki/Sonraki
* [VERİ KODU] ayarı [TARİH/SAAT] konumuna sabitlenir (s. 62).
Easy Handycam işlemini iptal etme
EASY  öğesine tekrar basın.
simgesi LCD ekrandan kaybolur.
Easy Handycam işlemi sırasında menü
ayarları
Ayar değişiklikleri için kullanılabilir menü
öğelerini göstermek üzere (HOME) 
(ya da ) öğesine basın (s. 9, 56).
 Notlar
Menü
öğelerinin çoğu otomatik olarak
varsayılan ayarlara geri döner. Bazı menü
öğelerinin ayarları sabittir. Ayrıntılar için, bkz.
sayfa 76.

(OPTION) menüsünü kullanamazsınız.
Görüntülere efekt eklemek ya da ayarları
değiştirmek isterseniz, Easy Handycam işlemini
iptal edin.
24
Easy Handycam işlemi sırasında
kullanılamayan düğmeler
Otomatik olarak ayarlandıklarından dolayı
Easy Handycam işlemi esnasında bazı
düğmeleri/fonksiyonları kullanamazsınız
(s. 76). Geçersiz bir işlem ayarlarsanız,
[Easy Handycam kullanılırken geçersizdir.]
iletisi görünür.
Kayıt
Görüntüler ortam ayarında seçilen ortama kaydedilir (s. 20).
Filmler ve hareketsiz görüntüler için varsayılan ayar sabit disktir.
(HOME) 
(HOME)  ACCESS lambası (“Memory
Stick PRO Duo”)
PHOTO 
LENS COVER
Kayıttan önce
LENS COVER’ı
açın (s. 19)
START/STOP 
Kayıt/Oynatma
(Film)
lambası/
(Hareketsiz
görüntü)
lambası
POWER düğmesi 
START/STOP 
ACCESS lambası
(Sabit disk)
 Notlar
Kayıt
bittikten sonra ACCESS lambası yanar
ya da yanıp sönerse, veri hala ortama yazılıyor
demektir. Kameranıza darbe ya da titreşim
uygulamayın ve pili ya da AC Adaptörü
çıkarmayın.
Maksimum kesintisiz kayıt süresi yaklaşık 13
saattir.
Bir film dosyası 2 GB’ı aştığında, sonraki film
dosyası otomatik olarak oluşturulur.
 İpuçları

(HOME) 
(ORTAMI YÖNET) 
[ORTAM BİLGİSİ] (s. 51) öğelerine dokunarak
kaydedilebilir süre ve kalan kapasiteyi, vb.
kontrol edebilirsiniz.
Kameranızda kullanabileceğiniz “Memory
Stick” tipleri için bkz. sayfa 2.
25
Filmleri kaydetme
1 POWER düğmesini 
(Film)
lambası yanıncaya kadar çevirin.
2 START/STOP  (ya da ).
Hareketsiz görüntüleri
kaydetme
1 POWER düğmesini 
(Hareketsiz görüntü) lambası
yanıncaya kadar çevirin.
2 PHOTO  öğesine hafifçe basarak
odağı ayarlayın  (bip sesi
duyulur), ardından tam olarak basın
 (deklanşör sesi duyulur).
[BEKL.]  [KAYIT]
Kaydı durdurmak için tekrar START/
STOP düğmesine basın.
Yanıp Söner  Yanar
veya yanında
simgesi
görünür.
kaybolduğunda görüntü
kaydedilmiştir.
 İpuçları
Kayıt süresi ve kaydedilebilir görüntü sayısı
için, bkz. sayfa 57 ve 60.
Film kaydı esnasında yüz algılanırsa
yanıp
söner ve algılanan yüz dizinde saklanır.
Oynatma işlemi sırasında, istenilen bir sahneyi
yüz görüntüsüne göre arayabilirsiniz ([Yüz
Dizini], s. 31).
Kayıt modunu
(HOME)  (ya da ) 
(ÇEKİM)  [FİLM] veya [FOTOĞRAF]
öğelerine dokunarak değiştirebilirsiniz.
Kaydedilen filmlerden hareketsiz görüntüler
oluşturabilirsiniz (s. 40).
26
Net
odaklama yaparken kamera ile nesne
arasında minimum mesafe, geniş açı için
yaklaşık 1 cm (yaklaşık 13/32 inç) ve telefoto
için ise yaklaşık 80 cm’dir (yaklaşık 2 5/8 fit).
Zumlama
En fazla aşağıdaki tabloda gösterilen
büyütmeler kadar zum yapabilirsiniz.
(optik zum)
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
40 ×
25 ×
LCD çerçevesindeki güçlü zum düğmesi
ya da zum düğmeleriyle büyütmeyi
ayarlayabilirsiniz.
 İpuçları
[DİJİTAL ZUM] kullanılması (s. 58), tabloda
gösterilenden daha fazla zum yapmanıza olanak
sağlar.
Çekime hızlı bir şekilde başlama
(QUICK ON)
Kayıt/Oynatma
Daha geniş görüş açısı:
(Geniş açı)
Yakın görüntü: (Telefoto)
Zum işlemini daha yavaş yapmak için,
güçlü zum düğmesini hafifçe hareket
ettirin. Daha hızlı zum yapmak için ise
düğmeyi daha hızlı hareket ettirin.
 Notlar
zum düğmesi T (Telefoto) tarafına
ayarlıyken, [STEADYSHOT] görüntü
bulanıklığını istenildiği kadar azaltamayabilir .
Parmağınızı güçlü zum düğmesinin üstünde
tuttuğunuzdan emin olun. Parmağınızı
güçlü zum düğmesinden çektiğiniz takdirde,
düğmenin çalışma sesi de kaydedilebilir.
Zum hızını LCD çerçevesinde bulunan zum
düğmeleriyle değiştiremezsiniz.
QUICK ON öğesine bastığınızda, kamera
kapanmak yerine uyku moduna geçer (güç
tasarruf modu). Uyku modu sırasında
QUICK ON lambası sürekli yanıp söner.
Başka bir kayda başlamak için QUICK ON
öğesine tekrar basın. Kameranız yaklaşık 1
saniye içinde kayıt bekleme moduna geri
döner.
 İpuçları
Uyku modu sırasında, pil tüketimi normal
kayda göre yaklaşık yarıya düşer. Bu sayede, pil
tasarrufu yapabilirsiniz.
Uyku modu esnasında belirli bir süre
boyunca kameranızı çalıştırmadığınızda,
güç otomatik olarak kapatılır. Uyku moduna
otomatik olarak geçmeden önce kameranızın
beklemesini istediğiniz süreyi ayarlayabilirsiniz
([BEKLEMD.HIZLI AÇ], (s. 67)).
Güçlü
27
Karanlık yerlerde kayıt yapma
(NightShot plus)
Kızılötesi bağlantı noktası
NIGHTSHOT PLUS düğmesini ON
olarak ayarladığınızda, simgesi
görünür. Karanlık yerlerde görüntü
kaydedebilirsiniz.
 Notlar
NightShot
plus ve Super NightShot plus
fonksiyonları kızılötesi ışık kullanır. Bu nedenle,
kızılötesi bağlantı noktasını parmağınızla veya
başka nesnelerle kapatmayın ve dönüştürme
lensini çıkarın (isteğe bağlı).
Otomatik olarak odaklamak zor olduğunda
odağı manuel olarak ([ODAK], s. 71) ayarlayın.
NightShot plus ve Super NightShot plus
fonksiyonlarını aydınlık mekanlarda
kullanmayın. Bu durum arızaya neden olabilir.
 İpuçları
Daha parlak bir görüntü kaydetmek için
Super NightShot plus fonksiyonunu kullanın
(s. 74). Orijinal renklere daha sadık bir
görüntü kaydetmek için Color Slow Shutter
fonksiyonunu kullanın (s. 74).
28
Arkadan aydınlatılan nesneler için
pozlamayı ayarlama
Arkadan aydınlatmalı nesneler için
pozlama ayarı yaparken,  (arka ışık)
düğmesine basarak  öğesini gösterin.
Arka ışık işlevini iptal etmek için,  (arka
ışık) düğmesine tekrar basın.
Ayna modunda kayıt yapma
LCD paneli kameraya 90 derece olacak
şekilde açın (), 180 derece lens tarafına
çevirin ().
 İpuçları
LCD ekranda nesnenin ayna görüntüsü
görünür, ancak görüntü normal biçimde
kaydedilir.
Oynatma
Ortam ayarında seçilen ortama kayıtlı görüntüleri oynatabilirsiniz (s. 20).
Varsayılan ayar sabit disktir.
(HOME) 
Güçlü zum düğmesi

POWER düğmesi

(HOME) 
Kayıt/Oynatma
(GÖRÜNTÜLERİ
GÖSTER) 
(GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER) 
1 POWER düğmesini  çevirerek kameranızı açın.
2
(GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER)  (ya da ) öğesine basın.
LCD ekranda [VISUAL INDEX] ekranı görüntülenir. (Birkaç saniye alabilir.)
HOME MENU
Önceki 6
görüntü
Sonraki
6 görüntü
Kayıt ekranına geri
döner

: Film Şeridi Dizini (s. 31)

: Yüz Dizini (s. 31)

: Filmleri gösterir.

: Hareketsiz görüntüyü gösterir.
Tarihe göre
görüntü arar (s. 32)
Her bir sekmede en son
oynatılan/kaydedilen
görüntü gösterilir (
“Memory Stick PRO Duo”
bellek kartına kaydedilen
hareketsiz görüntü için).
(OPTION)
 İpuçları
INDEX] ekranındaki görüntü sayısı, 6  12 arasında güçlü zum düğmesini hareket
(HOME) 
(AYARLAR)  [GRNT.
ettirerek  değiştirilebilir. Bu sayıyı sabitlemek için,
AYRLR.GÖS.]  [ GÖRÜNÜM] (s. 63) öğelerine dokunun.
[VISUAL
29
3 Oynatmayı başlatma.
Filmleri oynatma
sekmesine ve oynatılacak filme dokunun.
Dokunduğunuzda Oynatma veya Duraklatma arasında geçiş yapar
Geri döner ([VISUAL
INDEX] ekranına)
Film/önceki film
başlangıcı
Durur ([VISUAL INDEX]
ekranına gider)
Sonraki film
(OPTION)
Geri Sar/ İleri Sar
 İpuçları
Seçilen filmden oynatma son filme ulaşınca, ekran [VISUAL INDEX] ekranına geri döner.
Filmleri yavaşça oynatmak için duraklama sırasında
/
öğesine dokunun.

/
öğesine bir kez dokunulması, geri/ileri sarma işlemini yaklaşık 5 kat, iki kez dokunulması
yaklaşık 10 kat, 3 kez dokunulması yaklaşık 30 kat ve 4 kez dokunulması yaklaşık 60 kat daha hızlı
gerçekleştirir.
Hareketsiz görüntüleri izleme
sekmesine ve oynatılacak hareketli görüntüye dokunun.
Geri döner ([VISUAL
INDEX] ekranına)
Slayt gösterisi düğmesi (s. 33)
[VISUAL INDEX]
ekranına gider
Filmlerin ses düzeyini ayarlama
(OPTION) 
sekmesi  [SES]
öğesine dokunun, ardından
/
öğelerini ses seviyesini ayarlayın.
30
(OPTION)
Önceki/Sonraki
 İpuçları
modunu
(HOME)  (ya da
(GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER)
) 
 [VISUAL INDEX] öğelerine dokunarak
değiştirebilirsiniz.
Oynatma
İstediğiniz sahneyi hassas
belirlemeyle arama (Film Şeridi
Dizini)
Filmler ayarlanan bir zamana göre
bölünebilir ve her bölümün ilk sahnesi
INDEX ekranında gösterilebilir. Seçilen
küçük resimden filmi oynatmaya
başlayabilirsiniz.
Oynatmak istediğiniz filmin bulunduğu
ortamı önceden seçin (s. 20).
düğmesini döndürün ve
(GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER)
öğesine basın.
İstediğiniz sahneyi yüze göre arama
(Yüz Dizini)
Film kaydı sırasında algılanan yüz
görüntüleri dizin ekranında gösterilir.
Filmi seçilen yüz görüntüsünden
oynatabilirsiniz.
Oynatmak istediğiniz filmin bulunduğu
ortamı önceden seçin (s. 20).
1 Kameranızı açmak için POWER
düğmesini döndürün ve
(GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER) öğesine
basın.
LCD ekranda [VISUAL INDEX]
ekranı görüntülenir.
Kayıt/Oynatma
1 Kameranızı açmak için POWER
2
 İpuçları
Şeridi Dizini] ekranını
(HOME)
(GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER)

 [ INDEX] öğelerine dokunarak
gösterebilirsiniz.
[Film
LCD ekranda [VISUAL INDEX]
ekranı görüntülenir.
(Film Şeridi Dizini) öğesine
dokunun.
[VISUAL INDEX] ekranına geri döner
2
(Yüz Dizini) öğesine dokunun.
[VISUAL INDEX] ekranına geri döner
Filmde sahne küçük resimlerinin hangi
aralıkla oluşturulacağını ayarlar.
3 İstediğiniz filmi seçmek için
/ öğesine dokunun.
4 İstediğiniz sahneyi aramak için
/ öğesine, ardından oynatmak
istediğiniz sahneye dokunun.
Oynatma seçilen sahneden başlar.
3 İstediğiniz filmi seçmek için
/ öğesine dokunun.
4 Sahneyi görüntülemek için
/
öğesine, ardından istediğiniz yüz
görüntüsüne dokunun.
Seçilen yüz görüntüsünün bulunduğu
sahnenin başından oynatma başlar.
31
 Notlar
Kayıt
koşullarına bağlı olarak yüzler
algılanamayabilir.
Örneğin: Gözlük veya şapka giyen ya da yüzünü
kameraya doğru dönmemiş kişiler.
Kaydetmeden önce [ INDEX] öğesinden
oynatmak için [ INDEX AYARI] öğesini
[AÇIK] (varsayılan ayar) olarak ayarlayın
(s. 59). Flaş ve algılanan yüz görüntülerinin
[Yüz Dizini] içine kaydedildiğinden emin olun.
 İpuçları
Dizini] ekranını (HOME) 
(GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER) 
[ INDEX] öğelerine dokunarak
görüntüleyebilirsiniz.
3 LCD ekranın sağ üstünde bulunan
tarih düğmesine dokunun.
Görüntülerin kayıt tarihleri ekranda
gösterilir.
[VISUAL INDEX] ekranına geri döner
[Yüz
İstenilen görüntüleri tarihe göre
arama (Tarih Dizini)
İstediğiniz görüntüleri tarihe göre etkin
şekilde arayabilirsiniz.
Oynatmak istediğiniz filmin bulunduğu
ortamı önceden seçin (s. 20).
 Notlar
“Memory
Stick PRO Duo” bellek kartında
hareketsiz görüntüler için tarih dizini
kullanamazsınız.
1 Kameranızı açmak için POWER
düğmesini döndürün ve
(GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER) öğesine
basın.
LCD ekranda [VISUAL INDEX]
ekranı görüntülenir.
2 Film araması yapmak için
sekmesine dokunun. Hareketsiz
görüntü aramak için sekmesine
dokunun.
32
4 İstediğiniz görüntü tarihini seçmek
için / öğesine ve
dokunun.
öğesine
Seçilen tarihe ait görüntüler [VISUAL
INDEX] ekranında gösterilir.
 İpuçları
[Film Şeridi Dizini] veya [Yüz Dizini]
ekranında, adım 3 ile 4 arasını uygulayarak
Tarih Dizini fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
PB zumunun kullanılması
Hareketsiz görüntüleri orijinal halinden
yaklaşık 1,1 - 5 katı kadar büyütebilirsiniz.
LCD çerçevesindeki güçlü zum düğmesi ya
da zum düğmeleriyle büyütme ayarlanabilir.
 Notlar
Slayt
gösterisi sırasında oynatma zumunu
çalıştıramazsınız.
 İpuçları
(OPTION) 
sekmesi  [SLAYT
GÖS.AYARI] seçeneğini belirleyerek sürekli
slayt gösterisi oynatmayı ayarlayabilirsiniz.
Varsayılan ayar [AÇIK] konumudur (sürekli
oynatma).
Ayrıca, [VISUAL INDEX] ekranında
(OPTION) 
sekmesi  [SLAYT
GÖST.] öğesine dokunarak da slayt gösterisini
oynatabilirsiniz.

Kayıt/Oynatma
 Büyütmek istediğiniz hareketsiz görüntüyü
oynatın.
 Hareketsiz görüntüyü T (Telefoto) ile
büyütün.
Ekran çerçeve içine alınır.
 Ekranda görüntülenen karenin ortasında
gösterilmesini istediğiniz noktaya dokunun.
 Büyütmeyi W (Geniş açı)/T (Telefoto) ile
ayarlayın.
İptal etmek için
öğesine dokunun.
Hareketsiz görüntü serisi oynatma
(Slayt gösterisi)
Hareketsiz görüntü oynatma ekranında
öğesine dokunun.
Slayt gösterisi seçilen görüntüden başlar.
Slayt gösterisini durdurmak için
öğesine dokunun. Yeniden başlatmak için
öğesine tekrar dokunun.
33
TV’de görüntü oynatma
A/V bağlantı kablosu  veya A/V bağlantı kablosuyla kameranızı TV ya da VCR giriş
jakına S VIDEO  ile bağlayın. Bu işlem için, ürünle verilen AC Adaptörünü kullanarak
kameranızı duvar prizine takın (s. 13). Ayrıca, bağlanacak aygıtlarla verilen kullanım
kılavuzlarına da bakın.
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E:
S VIDEO jakı
olmayan aygıt
S VIDEO jakı
olan aygıt
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
SR85E:
(Sarı)
(Beyaz)
(Beyaz)
(Kırmızı)
(Kırmızı)
(Sarı)
VCR ya da TV
A/V Uzaktan Kumanda
Konektörü veya A/V OUT jakı
: Sinyal akışı
A/V bağlantı kablosu (ürünle verilir)
Handycam Station’da A/V OUT jakı
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
(s. 99) vardır ve kamera da A/V
Uzaktan Kumanda Konektörü jakına
sahiptir (s. 96). A/V bağlantı kablosunu
ayarlarınıza göre Handycam Station’a
veya kameranıza bağlayın.
34
A/V bağlantı kablosu ve S VIDEO
(isteğe bağlı)
S VIDEO jakıyla başka bir aygıta
bağlantı kurduğunuzda, S VIDEO
kablolu (isteğe bağlı) bir A/V bağlantı
kablosu kullanılarak, A/V bağlantı
kablosuyla üretilenden daha yüksek
kalitede görüntüler üretilebilir. Beyaz
ve kırmızı fiş (sol/sağ ses) ile S VIDEO
kablolu (isteğe bağlı) A/V bağlantı
kablosunun S VIDEO fişini (S VIDEO
kanalı) bağlayın. Sarı fiş bağlantısı
gerekli değildir. Yalnızca S VIDEO fişi
bağlandığında ses çıkmaz.
 Notlar
A/V
bağlantı kablolarını aynı anda hem
kameranıza hem de Handycam Station’a
bağlamayın. Görüntü bozulabilir (DCR-SR55E/
SR65E/SR75E/SR85E).
 İpuçları
[GÖR.ÇIKIŞI] öğesini [V-ÇIK./PANEL]
(s. 65) olarak ayarlayarak TV ekranında sayacı
görüntüleyebilirsiniz.
TV’niz VCR’a bağlandığında
Kameranızı VCR üzerindeki LINE IN
girişine bağlayın. VCR’da giriş selektörü
varsa, VCR üzerindeki giriş selektörünü
LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, vb.) olarak
ayarlayın.
Görüntüleri izleyeceğiniz TV’nin ekran enboy oranına göre ayarı değiştirin.
 Kameranızı açmak için POWER düğmesini
döndürün.

(HOME) 
(AYARLAR)  [ÇIKTI
AYARLARI]  [TV TİPİ]  [16:9] veya
öğelerine dokunun.
[4:3] 
A/V bağlantı kablosunun sarı fişini video
giriş jakına, beyaz (sol kanal) fişini veya
kırmızı (sağ kanal) fişini ise TV veya VCR
üzerindeki ses giriş jakına bağlayın.
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E için:
TV/VCR’ınızda 21-pinli bir adaptör
(EUROCONNECTOR) varsa
Kameranızla verilen 21-pinli adaptörü
kullanın (Yalnızca alt yüzeylerine
işareti
basılmış modeller için). Bu adaptör sadece
çıkış için tasarlanmıştır.
TV/VCR
Kayıt/Oynatma
Bağlanan TV’ye göre en-boy oranını
ayarlama (16:9/4:3)
TV’niz stereo değilse (TV’nizin sadece tek bir
ses giriş jakı varsa)
 Notlar
[TV
TİPİ], [4:3] olarak ayarlandığında,
görüntü kalitesi bozulabilir. Ayrıca, kaydedilen
görüntünün en-boy oranı 16:9 (geniş) ve 4:3
arasında değiştirilirken görüntü titreyebilir.
4:3 en-boy oranıyla kaydedilmiş hareketsiz
görüntüler bazı 4:3 TV’lerde tam ekran
görüntülenemeyebilir. Bu bir arıza değildir.
16:9
(geniş) sinyalle uyumlu olmayan bir 4:3
TV üzerinde 16:9 (geniş) en-boy oranıyla
kaydedilmiş bir görüntü oynatırken, [TV TİPİ]
öğesini [4:3] olarak ayarlayın.
35
Görüntüleri kaydetme
Ortamın kapasitesi sınırlı olduğundan, görüntü verilerinizi DVD-R ya da bilgisayar gibi bir
harici ortama kaydettiğinizden emin olun.
Kameraya kaydedilen görüntüleri aşağıda açıklandığı şekilde kaydedebilirsiniz.
 İpuçları
Bu kamerayla, sabit diske kaydedilen görüntüleri “Memory Stick PRO Duo” bellek kartına çoğaltabilir/
kopyalayabilirsiniz (s. 41).
Bilgisayar kullanma
Ürünle verilen CD-ROM’daki “Picture Motion Browser” yazılımını kullanarak kameranızda
kayıtlı görüntüleri kaydedebilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. “PMB Guide”.
Tek Dokunuşla DVD oluşturma (One Touch Disc Burn)
Kameranızın sabit diskine kaydedilen görüntüleri,
(DISC
BURN) düğmesine basarak kolaylıkla doğrudan bir DVD’ye
kaydedebilirsiniz.
Görüntüleri bilgisayara kaydetme
Kameraya kaydedilmiş görüntüleri bilgisayarın sabit diskine
kaydedebilirsiniz.
Seçilen görüntülerle DVD oluşturma
Bilgisayarınıza alınan görüntüleri bir DVD’ye kaydedebilirsiniz.
Ayrıca, bu görüntüleri düzenleyebilirsiniz de.
Pakette gelen yazılımla ilgili bilgiler için ürünle verilen “Kullanma Kılavuzu” kitapçığına
bakın.
Kameranızı başka aygıtlara bağlama
A/V bağlantı kablosuyla bağlama
VCR, DVD/HDD kaydedicilere çoğaltabilirsiniz.
USB kablosuyla bağlama
Film çoğaltmaya uyumlu DVD yazıcılar, vb. ile çoğaltma
yapabilirsiniz.
Bkz. sayfa 46 “Diğer aygıtlara Çoğaltma”.
36
Düzenleme
(DİĞER) kategorisi
Bu kategori ortamdaki görüntüleri
düzenlemenizi sağlar. Ayrıca, başka
aygıtlara bağlayarak kameranızın keyfini
çıkarabilirsiniz.
USB BAĞLANTISI
USB kablosuyla kameranızı bilgisayar, vb.
aygıtlara bağlayabilirsiniz (s. 89).
Bilgisayara bağlamak için “Kullanma
Kılavuzu” bölümüne bakın.
(DİĞER) kategorisi
Öğe listesi
Ortamdaki görüntüleri silebilirsiniz (s. 38).
FOTOĞRF.YAKALA
Düzenleme
SİL
Kaydedilen filmden seçilen bir kareyi
hareketsiz görüntü olarak kaydedebilirsiniz
(s. 40).
FİLM ÇOĞALT
Sabit disk üzerindeki kayıtlı filmleri
“Memory Stick PRO Duo” aygıtına
kopyalayabilirsiniz (s. 41).
FOTOĞRAF KOPYL.
Sabit disk üzerindeki hareketsiz görüntüleri
“Memory Stick PRO Duo” aygıtına
kopyalayabilirsiniz (s. 42).
DÜZ.
Görüntüleri düzenleyebilirsiniz (s. 43).
OYNTM.LST.DÜZN.
Oynatma Listesi oluşturup,
düzenleyebilirsiniz (s. 44).
YAZDIR
Bağlanmış bir PictBridge yazıcısında
hareketsiz görüntüleri yazdırabilirsiniz
(s. 49).
37
Görüntüleri silme
Kameranızla ortamda kayıtlı görüntüleri
silebilirsiniz.
4 Silinecek görüntüye dokunun.
 Notlar
Görüntüleri
sildikten sonra geri
yükleyemezsiniz.
Görüntüleri silerken kameranızdan pil takımını
ya da AC Adaptörünü çıkarmayın. Ortam hasar
görebilir.
Filmleri “Memory Stick PRO Duo” bellek
kartından silerken “Memory Stick PRO Duo”
bellek kartını çıkarmayın.
“Memory Stick PRO Duo” bellek kartındaki
görüntülere başka bir aygıt tarafından yazma
koruması ayarlandığında, görüntüleri “Memory
Stick PRO Duo” bellek kartından silemezsiniz.
 İpuçları
Bir defada en fazla 100 görüntü seçebilirsiniz.
Oynatma ekranında bir görüntüyü
(OPTION) menüsünden silebilirsiniz.
Ortamda kayıtlı tüm görüntüleri silip ortam
alanını kurtarmak için, ortamı biçimlendirin
(s. 52).
Filmleri silme
Görüntü verilerini ortamdan silerek ortam
alanını boşaltabilirsiniz.
[ORTAM BİLGİSİ] (s. 51) ile boş ortam
alanını kontrol edebilirsiniz.
Silmek istediğiniz filmin bulunduğu ortamı
önceden seçin (s. 20).
Seçilen görüntü ile işaretlenir.
Onaylamak için LCD ekranda
görüntüyü basılı tutun.
Bir önceki ekrana dönmek için
öğesine dokunun.
5
 [EVET] 
dokunun.
öğesine
Tüm filmleri bir defada silme
Adım 3’te, [ TÜMÜNÜ SİL]  [EVET]
 [EVET] 
öğelerine dokunun.
Aynı gün kaydedilmiş tüm filmleri bir defada
silme
 Adım 3’te [
Tarihe göre SİL] öğesine dokunun.
 Notlar
Önemli
(s. 36).
1
38
veriler harici ortama kaydedilmelidir
(HOME) 
(DİĞER)  [SİL]
öğesine dokunun.
2 [
SİL] öğesine dokunun.
3 [
SİL] öğesine dokunun.
 İstediğiniz filmlerin kayıt tarihini seçmek için
öğesine, ardından
simgesine
/
dokunun.
Seçilen tarihte kaydedilmiş filmler ekranda
görüntülenir.
Onaylamak için LCD ekranda filme dokunun.
Bir önceki ekrana dönmek için
öğesine
dokunun.

 [EVET] 
öğelerine dokunun.
 Notlar
Silinen
film Oynatma Listesi’nde (s. 44)
bulunuyorsa, Oynatma Listesi’ne eklenen film
Oynatma Listesi’nden de silinir.
Hareketsiz görüntüleri silme
Silmek istediğiniz hareketsiz görüntünün
bulunduğu ortamı önceden seçin (s. 20).
1
(HOME) 
(DİĞER)  [SİL]
öğesine dokunun.
2 [
SİL] öğesine dokunun.
3 [
SİL] öğesine dokunun.
dokunun.
Düzenleme
4 Silinecek hareketsiz görüntüye
 Adım 3’te [ Tarihe göre SİL] öğesine
dokunun.
 İstediğiniz hareketsiz görüntülerin kayıt
tarihini seçmek için
öğesine,
/
simgesine dokunun.
ardından
Seçilen tarihte kaydedilen hareketsiz
görüntüler ekranda gösterilir.
Onaylamak için LCD ekranda hareketsiz
görüntüye dokunun. Bir önceki ekrana
öğesine dokunun.
dönmek için

 [EVET] 
öğesine dokunun.
Seçilen hareketsiz görüntü ile
işaretlenir.
Onaylamak için LCD ekrandaki
hareketsiz görüntüyü basılı tutun.
Bir önceki ekrana dönmek için
öğesine dokunun.
5
 [EVET] 
dokunun.
öğesine
Tüm hareketsiz görüntüleri bir defada silme
Adım 3’te, [ TÜMÜNÜ SİL]  [EVET]
 [EVET] 
öğelerine dokunun.
Aynı gün kaydedilmiş tüm hareketsiz
görüntüleri bir defada silmek için
Bu işlev yalnızca ortam olarak dahili sabit
disk seçildiğinde kullanılabilir.
39
Filmden hareketsiz görüntü çekme
Filmi oynatırken herhangi bir noktada
hareketsiz görüntü çekebilirsiniz.
Filmlerin bulunduğu ve hareketsiz
görüntüleri kaydetmek istediğiniz ortamı
seçin (s. 20).
1
(HOME) 
(DİĞER) 
[FOTOĞRF.YAKALA] öğesine
dokunun.
[FOTOĞRF.YAKALA] ekranı
görüntülenir.
2 Kaydedilecek filme dokunun.
Seçilen film oynatılmaya başlar.
3 Kaydetmek istediğiniz noktada
simgesine dokunun.
Film duraklatılır.
4
öğesine dokunun.
Hareketsiz görüntü seçtiğiniz ortama
kaydedildikten sonra, kamera
duraklatma moduna geri döner.
Çekime devam etmek için
öğesine dokunun, sonra 3 - 4
adımlarını izleyin.
Başka bir filmden hareketsiz görüntü
yakalamak için,
öğesine dokunun, sonra
2 - 4 adımlarını izleyin.
Çekme işlemini sona erdirme

40
öğesine dokunun.
 Notlar
Görüntü
boyutu filmlerin en-boy oranına
bağlıdır:
 16:9 en-boy oranında [
0,2M]
 4:3 en-boy oranında [VGA(0,3M)]
Hareketsiz görüntüleri kaydetmek istediğiniz
ortamda yeterli boş alan bulunmalıdır.
Oluşturulan hareketsiz görüntülerin kayıt tarihi
ve saati filmlerin kayıt tarihi ve saatiyle aynıdır.
Filmlerde veri kodu yoksa, hareketsiz
görüntülerin kayıt tarihi ve saati bu görüntüleri
filmlerden çektiğiniz tarih ve saat olarak
kaydedilir.
“Memory Stick PRO Duo” (DCR-SR35E/
SR36E/SR55E/SR75E) üzerine kaydedilen
bir filmin hareketsiz görüntülerini
yakalayamazsınız.
Kameranızla görüntüleri “Memory Stick PRO Duo”
bellek kartına çoğaltma/kopyalama
Filmleri çoğaltma
Sabit disk ya da “Memory Stick PRO
Duo” bellek kartında kayıtlı filmleri
çoğaltabilirsiniz.
İşlemden önce “Memory Stick PRO Duo”
bellek kartını kameranıza takın.
3 Çoğaltılacak filmi seçin.
[Seçerek ÇOĞALT]: Küçük resme
işareti yerleştirmek için çoğaltmak
istediğiniz filmin küçük resmine
dokunun. Birkaç film seçebilirsiniz.
 Notlar
“Memory
 İpuçları
Çoğaltma işleminden sonra orijinal film
silinmez.
Oynatma listesinde bulunan tüm filmler
çoğaltılır.
1
Kalan “Memory Stick PRO
Duo” bellek kartı kapasitesi
 İpuçları
için küçük resmi basılı tutun.
Seçim ekranına geri dönmek için
öğesine dokunun.
Önizleme
[Tarihe göre ÇOĞALT]: Çoğaltılacak
filmin kayıt tarihini seçin ve ardından
düğmesine basın. Birden fazla tarih
seçemezsiniz.
Düzenleme
Stick PRO Duo” ortamına ilk
(HOME) 
kez bir film kaydederken,
(ORTAMI YÖNET)  [RSM.VT.DS.
ONAR] düğmesine basarak görüntü veritabanı
dosyasını (s. 54) oluşturun.
Kameranızın çoğaltma sırasında gücünün
kesilmesini önlemek için ürünle verilen AC
Adaptörünü kullanarak kameranızı duvar
prizine bağlayın.
(HOME) 
(DİĞER)  [FİLM
ÇOĞALT] öğesine dokunun.
[FİLM ÇOĞALT] ekranı görüntülenir.
4 Dokunun:
 [EVET].
Çoğaltma işlemi başlar.
2 Çoğaltma tipine dokunun.
[Seçerek ÇOĞALT]: Filmleri seçip
çoğaltmak için
[Tarihe göre ÇOĞALT]: Belirli bir
tarihteki tüm filmleri çoğaltmak için
[ TÜMÜNÜ ÇĞLT.]: Oynatma
listesini çoğaltmak için
Çoğaltma kaynağı olarak oynatma
listesini seçtiğinizde, çoğaltma için
ekran talimatlarını izleyin.
 İpuçları
Çoğaltma işlemi tamamlandıktan sonra
çoğaltılan filmleri kontrol etmek için, [FİLM
ORTM.AYARI] öğesinde [MEMORY STICK]
bellek kartını seçip filmleri oynatın (s. 20).
41
Hareketsiz görüntüleri kopyalama
3 Kopyalanacak hareketsiz görüntüyü
seçin.
Hareketsiz görüntüleri sabit diskten bir
“Memory Stick PRO Duo” bellek kartına
kopyalayabilirsiniz.
İşlemden önce “Memory Stick PRO Duo”
bellek kartını kameranıza takın.
[Seçerek KOPYALA]: Küçük resme
işareti yerleştirmek için kopyalamak
istediğiniz hareketsiz görüntünün
küçük resmine dokunun. Birkaç
hareketsiz görüntü seçebilirsiniz.
 Notlar
Kameranızın
çoğaltma sırasında gücünün
kesilmesini önlemek için ürünle verilen AC
Adaptörünü kullanarak kameranızı duvar
prizine bağlayın.
 İpuçları
Kopyalama işleminden sonra orijinal hareketsiz
görüntüler silinmez.
 İpuçları
için küçük resmi basılı tutun.
Seçim ekranına geri dönmek için
öğesine dokunun.
Önizleme
1
(HOME) 
(DİĞER) 
[FOTOĞRAF KOPYL.] öğesine
dokunun.
[Trh.göre KOPYALA]: Kopyalanacak
hareketsiz görüntünün kayıt tarihini
seçin ve ardından
düğmesine basın.
Birden fazla tarih seçemezsiniz.
[FOTOĞRAF KOPYL.] ekranı
görüntülenir.
2 Kopyalama tipine dokunun.
[Seçerek KOPYALA]: Hareketsiz
görüntü seçip kopyalamak için
[Trh.göre KOPYALA]: Belirli bir
tarihteki tüm hareketsiz görüntüleri
kopyalamak için
42
4
 [EVET] öğesine dokunun.
Kopyalama başlar.
 İpuçları
Kopyalama işlemi tamamlandıktan sonra
kopyalanan hareketsiz görüntüleri kontrol
etmek için, [FOTO.ORT.AYARI] öğesinde
[MEMORY STICK] bellek kartını seçip filmleri
oynatın (s. 20).
Film bölme
Kameranızın ortamında bulunan filmleri
bölebilirsiniz.
Bölmek istediğiniz filmin bulunduğu
ortamı önceden seçin (s. 20).
1
(HOME) 
(DİĞER)  [DÜZ.]
öğesine dokunun.
2 [BÖL] öğesine dokunun.
3 Bölünecek filme dokunun.
 Notlar
Filmleri
böldükten sonra geri yükleyemezsiniz.
bölerken kameranızdan pil takımını ya
da AC Adaptörünü çıkarmayın. Ortam hasar
görebilir.
Ayrıca, filmleri “Memory Stick PRO Duo”
bellek kartında düzenlerken “Memory Stick
PRO Duo” bellek kartını çıkarmayın.
Kameranız bölme noktasını yarım
öğesine
saniyelik farklarla seçtiğinden,
dokunduğunuz nokta ve gerçek bölme noktası
arasında az bir fark oluşabilir.
Orijinal filmi bölerseniz, Oynatma Listesi’ne
eklenen film de bölünür.
Filmi
Seçilen film oynatılmaya başlar.
noktada
öğesine dokunun.
Düzenleme
4 Filmi sahnelerine bölmek istediğiniz
Film duraklatılır.
ile bölme noktası seçildikten sonra
bölme noktasını daha kesin şekilde
ayarlar.
Seçilen filmin başlangıcına geri döner.
düğmesine bastığınızda oynatma ve
duraklatma arasında geçiş yapar.
5
 [EVET] 
dokunun.
öğesine
43
Oynatma Listesi oluşturma
Oynatma Listesi, seçtiğiniz filmlerin küçük
resimlerini gösteren bir listedir. Oynatma
Listesine eklenen filmleri düzenleseniz ya
da silseniz bile orijinal filmler değiştirilmez.
İşleme başlamadan önce Oynatma Listesi
oluşturmak veya oynatmak istediğiniz
ortamı seçin (s. 20).
1
(HOME) 
(DİĞER) 
[OYNTM.LST.DÜZN.] öğesine
dokunun.
2 [
EKLE] öğesine dokunun.
3 Oynatma listesine eklenecek filme
dokunun.
Seçilen film ile işaretlenir.
Onaylamak için LCD ekranda filmi
basılı tutun.
Bir önceki ekrana dönmek için
öğesine dokunun.
4
 [EVET] 
dokunun.
öğesine
Aynı gün kaydedilmiş tüm filmleri tek
seferde eklemek için
 Adım 2’de [ Tarihe göre EKLE] öğesine
dokunun.
Filmlerin kayıt tarihleri ekranda görüntülenir.
44
 İstediğiniz filmin kayıt tarihini seçmek için
/ öğesine dokunun.
 Seçilen kayıt tarihi vurgulanırken
öğesine
dokunun.
Seçilen tarihte kaydedilmiş filmler ekranda
görüntülenir.
Onaylamak için LCD ekranda görüntüye
dokunun. Bir önceki ekrana dönmek için
öğesine dokunun.

 [EVET] 
öğesine dokunun.
 Notlar
Oynatma
Listesi’ni düzenlerken kameranızdan
pil takımını ya da AC Adaptörünü çıkarmayın.
Ayrıca, filmleri “Memory Stick PRO Duo”
bellek kartında düzenlerken “Memory Stick
PRO Duo” bellek kartını çıkarmayın.
Hareketsiz görüntüleri Oynatma Listesi’ne
ekleyemezsiniz.
 İpuçları
Oynatma Listesine en fazla 99 film
ekleyebilirsiniz.

(OPTION) 
sekmesini  [ EKLE]
seçerek filmi izlerken ekleyebilirsiniz.
Ürünle verilen yazılımı kullanarak
Oynatma Listesini olduğu gibi DVD’ye
kopyalayabilirsiniz.
Oynatma Listesini oynatma
Oynatma Listesi oluşturmak veya oynatmak
istediğiniz ortamı önceden seçin (s. 20).
1
(HOME) 
(GÖRÜNTÜLERİ
GÖSTER)  [OYNATMA LİSTESİ]
öğesine dokunun.

 [EVET] 
öğesine dokunun.
Oynatma Listesindeki sırayı değiştirme

(HOME)  (DİĞER)  [OYNTM.
LST.DÜZN.] öğesine dokunun.
 [ TAŞI] öğesine dokunun.
 Taşınacak filmi seçin.
Oynatma Listesi ekranı gösterilir.
dokunun.
Düzenleme
2 Oynatmak istediğiniz görüntüye
Seçilen film ile işaretlenir.
Onaylamak için LCD ekranda filmi basılı
tutun.
Bir önceki ekrana dönmek için
öğesine
dokunun.

öğesine dokunun.

/
ile hedefi seçin.
Oynatma Listesi seçilen görüntüden
sona doğru oynatılır, ardından ekran
Oynatma Listesi ekranına geri döner.
Gereksiz filmleri Oynatma Listesi’nden silme

(HOME)  (DİĞER)  [OYNTM.
LST.DÜZN.] öğesine dokunun.
 [ SİL] öğesine dokunun.
Oynatma Listesi’ndeki tüm filmleri silmek
için, [ TÜMÜNÜ SİL]  [EVET] 
düğmelerine dokunun.
[EVET] 
 Silinecek filmi listeden seçin.
Hedef çubuğu

 [EVET] 
öğesine dokunun.
 İpuçları
Birden çok film seçtiğinizde, filmler Oynatma
Listesi’nde görünen sırayı izleyerek taşınır.
Seçilen film ile işaretlenir.
Onaylamak için LCD ekranda filmi basılı
tutun.
Bir önceki ekrana dönmek için
öğesine
dokunun.
45
Diğer aygıtlara Çoğaltma
A/V bağlantı kablosuyla bağlama
Kameranızda oynatılan görüntüleri VCR ya da DVD/HDD kaydedicileri gibi diğer kayıt
aygıtlarına çoğaltabilirsiniz. Aşağıdaki yollardan birini izleyerek aygıtı bağlayın.
Bu işlem için, ürünle verilen AC Adaptörünü kullanarak kameranızı duvar prizine takın
(s. 13). Ayrıca, bağlanacak aygıtlarla verilen kullanım kılavuzlarına da bakın.
Çoğaltmak istediğiniz filmin bulunduğu ortamı önceden seçin (s. 20).
 Notlar
Çoğaltma
işlemi, analog veri aktarımı yoluyla gerçekleştirildiğinden, görüntü kalitesi bozulabilir.
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E:
S VIDEO jakı
olmayan aygıt
S VIDEO jakı
olan aygıt
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
SR85E:
(Sarı)
(Beyaz)
(Beyaz)
(Kırmızı)
(Kırmızı)
A/V Uzaktan Kumanda
Konektörü veya A/V OUT jakı
: Video/Sinyal akışı
46
A/V bağlantı kablosu (ürünle verilir)
Handycam Station’da A/V OUT jakı
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
(s. 99) vardır ve kamera da A/V
Uzaktan Kumanda Konektörü jakına
sahiptir (s. 96). A/V bağlantı kablosunu
ayarlarınıza göre Handycam Station’a
veya kameranıza bağlayın.
(Sarı)
VCR ya da DVD/HDD
kaydedicileri
A/V bağlantı kablosu ve S VIDEO
(isteğe bağlı)
S VIDEO jakıyla başka bir aygıta
bağladığınızda, S VIDEO kablolu
(isteğe bağlı) bir A/V bağlantı kablosu
kullanılarak, A/V bağlantı kablosuyla
üretilenden daha yüksek kalitede
görüntüler üretilebilir. Beyaz ve
kırmızı fiş (sol/sağ ses) ile S VIDEO
kablolu (isteğe bağlı) A/V bağlantı
kablosunun S VIDEO fişini (S VIDEO
kanalı) bağlayın. Sarı fiş bağlantısı
gerekli değildir. Yalnızca S VIDEO fişi
bağlandığında ses çıkmaz.
 Notlar
Bağlanan
1 Kameranızı açın ve
(GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER) öğesine
basın.
başlatın ve kayıt aygıtına kaydedin.
Ayrıntılar için kayıt aygıtınızla verilen
kullanım kılavuzlarına bakın.
5 Kopyalama işlemi bitince, önce
kayıt aygıtını sonra kameranızı
durdurun.
USB kablosuyla bağlama
Görüntüde bozulma olmadan çoğaltma
yapmak için kameranızı USB bağlantısı
üzerinden film çoğaltmaya uygun bir DVD
yazıcı veya DVD kaydedici, vb. bir aygıta
bağlayın.
Ürünle verilen AC Adaptörünü kullanarak
kameranızı duvar prizine takın (s. 13).
Ayrıca, bağlanacak aygıtla verilen kullanım
kılavuzlarına da bakın.
Düzenleme
aygıtın ekranında, ekran
göstergelerini (sayaç, vb. gibi) gizlemek için
(HOME) 
(AYARLAR)  [ÇIKTI
AYARLARI]  [GÖR.ÇIKIŞI]  [LCD
PANEL] (varsayılan ayar) (s. 65) öğelerine
dokunun.
Tarih/saat ve kamera ayarları verilerini
kaydetmek için, bunları ekranda gösterin
(s. 62).
Kameranızı stereo olmayan bir aygıta
bağladığınızda, A/V bağlantı kablosunun sarı
fişini video giriş jakına, kırmızı (sağ kanal) veya
beyaz (sol kanal) fişi ise aygıt üzerindeki ses
giriş jakına bağlayın.
4 Kameranızda oynatma işlemini
Görüntü aygıtına göre [TV TİPİ]
ayarını yapın (s. 35).
2 Kayıt ortamını kayıt aygıtına
yerleştirin.
Kayıt aygıtınızın giriş selektörü varsa
onu giriş moduna ayarlayın.
3 Kameranızı kayıt aygıtına (DVD/
HDD kaydedici) A/V bağlantı
kablosu ile (ürünle verilir)  veya
S VIDEO bulunan A/V bağlantı
kablosu (isteğe bağlı)  ile
bağlayın.
1 Kameranızı açın.
Kameranızı kayıt aygıtının giriş
jaklarına bağlayın.
47
2 Kameranızın  (USB) jakını ve DVD
yazıcı, vb. aygıtı ürünle verilen USB
kablosuyla bağlayın.
Otomatik olarak [USB SEÇİMİ] ekranı
görüntülenir.
3 Çoğaltmak istediğiniz filmin
kaydedildiği ortama göre
[ USB BAĞLANTISI] veya [ USB
BAĞLANTISI] öğesine dokunun.
4 Bağlanılan aygıtı çalıştırın ve kayda
başlayın.
Ayrıntılı bilgi için, bağlanacak aygıtla
verilen kullanım kılavuzlarına bakın.
5 Çoğaltma tamamlandıktan sonra,
[SON]  [EVET] öğelerine dokunun,
ardından USB kablosunu çıkarın.
 İpuçları
SEÇİMİ] ekranı görünmezse,
(HOME)
 (DİĞER)  [USB BAĞLANTISI]
öğesine dokunun.
[USB
48
Kayıtlı hareketsiz görüntüleri yazdırma (PictBridge
uyumlu yazıcı)
Kameranızı bir bilgisayara bağlamadan
PictBridge uyumlu yazıcı kullanarak
hareketsiz görüntüleri yazdırabilirsiniz.
Duvar prizinden güç almak için kameranızı
AC Adaptörüne bağlayın (s. 13). Yazıcıyı
açın.
Yazdırmak istediğiniz hareketsiz
görüntünün bulunduğu ortamı önceden
seçin (s. 20).
“Memory Stick PRO Duo” bellek
kartındaki hareketsiz görüntüleri
yazdırmak için görüntülerin bulunduğu
“Memory Stick PRO Duo” bellek kartını
kameranıza takın.
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E
için:
Kameranızın  (USB) jakını ürünle
verilen USB kablosuyla yazıcıya
bağlayın (s. 96).
Otomatik olarak [USB SEÇİMİ] ekranı
görüntülenir.
4 [YAZDIR] öğesine dokunun.
Bağlantı tamamlandığında ekranda
(PictBridge bağlanıyor) ifadesi
görünür.
için:
Handycam Station aygıtını ürünle
verilen AC Adaptörüyle duvar
prizine bağlayın, ardından kamerayı
sıkıca Handycam Station üzerine
yerleştirin.
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E
için:
Kameranızı ürünle verilen AC
Adaptörüyle duvar prizine takın.
Ekranda bir hareketsiz görüntü
seçebilirsiniz.
Düzenleme
1 DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
5 Yazdırılacak hareketsiz görüntüye
dokunun.
2 Kamerayı açmak için POWER
düğmesini döndürün.
3 DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
için:
Handycam Station  (USB) jakını
ürünle verilen USB kablosuyla
(s. 99) yazıcıya takın.
Seçilen hareketsiz görüntü ile
işaretlenir.
Onaylamak için LCD ekrandaki
hareketsiz görüntüyü basılı tutun.
Bir önceki ekrana dönmek için
öğesine dokunun.
49
6
(OPTION) öğesine dokunun,
aşağıdaki seçenekleri ayarlayıp
öğesine dokunun.
[KOPYA SAYISI]: Yazdırılacak
hareketsiz görüntülerin kopya
sayısını ayarlar. En fazla 20 kopya
ayarlayabilirsiniz.
[TARİH/SAAT]: [TARİH],
[GÜN&SAAT] ya da [KAPALI] (tarih/
saat yazdırmadan) seçimi yapın.
[BOYUT]: Kağıt boyutunu seçer.
Ayarı değiştirmezseniz 7 adımına gidin.
7 [YÜR.]  [EVET] 
öğesine
dokunun.
Hareketsiz görüntü seçim ekranı tekrar
görüntülenir.
Yazdırma işlemini sona erdirme
Adım 4’te ekranda
öğesine dokunun.
 Notlar
Yalnızca
50
PictBridge uyumlu modellerin
çalışmasını garanti edebiliriz.
Kullanılacak yazıcının kullanım kılavuzuna da
bakın.

işareti ekrandayken aşağıdaki işlemleri
yapmaya çalışmayın. İşlemler düzgün şekilde
gerçekleştirilemeyebilir.
 POWER düğmesini kullanma

(GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER) öğesine
basın
 Kameranızı çıkarma: Handycam Station
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
 USB kablosunu kameranızdan, Handycam
Station (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
aygıtından veya yazıcıdan çıkarma
 Üzerinde kayıtlı bulunan hareketsiz
görüntüler yazdırılırken “Memory Stick PRO
Duo” ortamını kameranızdan çıkarma
Yazıcının durması halinde USB kablosunu
çıkarın, yazıcıyı kapatıp açın ve işleme tekrar
başlayın.
Yalnızca yazıcının yazdırabileceği kağıt
boyutlarını seçebilirsiniz.
Bazı
yazıcı modellerinde, görüntülerin üst,
alt, sağ ve sol kenarları kesilebilir. 16:9 (geniş)
oranında hareketsiz görüntü yazdırdığınızda
görüntünün sol ve sağ uçları geniş şekilde
kesilebilir.
Bazı yazıcı modelleri tarih yazdırma özelliğini
desteklemeyebilir. Ayrıntılı bilgi için yazıcınızın
kullanım kılavuzuna bakın.
Aşağıda açıklanan görüntüler
yazdırılamayabilir:
 Bilgisayarla düzenlenmiş görüntüler
 Başka aygıtlar tarafından kaydedilmiş
hareketsiz görüntü
 4 MB’yi aşan hareketsiz görüntü
 3.680 × 2.760 pikselden büyük hareketsiz
görüntü dosyası
 İpuçları
PictBridge, Camera & Imaging Products
Association (CIPA) tarafından oluşturulmuş bir
endüstri standardıdır. Bilgisayar kullanmadan
yazıcıyı modeli veya üreticisine bakılmaksızın
dijital video kamera veya dijital fotoğraf
makinesine bağlayarak hareketsiz görüntüleri
yazdırabilirsiniz.

(OPTION) 
sekmesini  [YAZDIR]
öğesine dokunarak hareketsiz görüntü
oynatma ekranındaki hareketsiz görüntüyü
yazdırabilirsiniz.
Kayıt ortamının kullanılması
(ORTAMI YÖNET)
kategorisi
Ortam bilgilerini kontrol
etme
Bu kategori, çeşitli amaçlar için sabit
disk ya da “Memory Stick PRO Duo”
kullanmanızı sağlar.
[FİLM ORTM.AYARI] öğesinde seçili her
bir ortamın görüntü kalitesi için kalan kayıt
zamanını kontrol edebilirsiniz (s. 20).
 Notlar
Easy
Handycam işlemi sırasında, ortam bilgileri
kontrol edilemez. Kontrol etmek için Easy
Handycam işlemini iptal edin.
(ORTAMI YÖNET) kategorisi
Öğe listesi
FİLM ORTM.AYARI
Filmler için ortam seçebilirsiniz (s. 20).
Hareketsiz görüntüler için ortam
seçebilirsiniz (s. 20).
ORTAM BİLGİSİ
Kayıt zamanı gibi ortam bilgilerini
gösterebilirsiniz (s. 51).
ORTM.BÇMLNDRM.
Ortamı biçimlendirebilir ve kaydedilebilir
boş alan kurtarabilirsiniz (s. 52).
RSM.VT.DS.ONAR
Ortam yönetim bilgilerini onarabilirsiniz
(s. 54).
 İpuçları
Ekranın sağ altındaki
simgesine
dokunarak kaydedilebilir boş alan, vb. bilgileri
kontrol edebilirsiniz.
Ekranı kapatma
öğesine dokunun.
 Notlar
Ortam
alanı hesaplaması 1MB = 1.048.576 bayt
şeklindedir. Ortam alanı gösterilirken MB’dan
küçük birimler göz ardı edilir. Hem boş hem
de kullanılan sabit disk alanı görüntülenmesine
rağmen, tüm sabit disk alanının görüntülenen
boyutu, aşağıda gösterilen boyuttan biraz daha
az olacaktır.
 DCR-SR35E/SR45E:
30.000 MB
 DCR-SR36E/SR46E/SR55E/SR65E:
40.000 MB
 DCR-SR75E/SR85E:
60.000 MB
Yönetim dosyası alanı olduğundan, [ORTM.
BÇMLNDRM.] (s. 52) işlemini gerçekleştirseniz
bile kullanılan alan 0MB olarak gösterilmez.
Kayıt ortamının kullanılması
FOTO.ORT.AYARI
(HOME) 
(ORTAMI YÖNET) 
[ORTAM BİLGİSİ] öğesine dokunun.
 İpuçları
Yalnızca [FİLM ORTM.AYARI] öğesinde
seçilen ortam bilgileri gösterilir. Gerektiğinde
ortam ayarını değiştirin (s. 20).
51
Tüm görüntüleri silme (Biçimlendirme)
Biçimlendirme, kaydedilebilir boş alan
açmak için tüm görüntüleri siler.
Bu işlem için, ürünle verilen AC
Adaptörünü kullanarak kameranızı duvar
prizine takın (s. 13).
 Notlar
görüntülerin kaybolmasını
engellemek için [ORTM.BÇMLNDRM.]
işlemini gerçekleştirmeden önce görüntüleri
kaydetmelisiniz (s. 36).
[ORTM.BÇMLNDRM.] işlemi etkin
durumdayken, AC Adaptörünü çıkarmayın.
“Memory Stick PRO Duo” bellek
kartını biçimlendirme
1 Biçimlendirilecek “Memory Stick
PRO Duo” bellek kartını kameranıza
takın.
Önemli
Sabit diski biçimlendirme
1
2
(HOME) 
(ORTAMI
YÖNET)  [ORTM.BÇMLNDRM.] 
[MEMORY STICK] öğesine dokunun.
(HOME) 
(ORTAMI YÖNET)
 [ORTM.BÇMLNDRM.]  [HDD]
öğesine dokunun.
3 [EVET]  [EVET] öğesine dokunun.
4 [Tamamlandı.] görüntülendiğinde
öğesine dokunun.
2 [EVET]  [EVET] öğesine dokunun.
 Notlar
3 [Tamamlandı.] görüntülendiğinde
öğesine dokunun.
52
ACCESS
lambası yanarken “Memory Stick PRO
Duo” bellek kartını kameranızdan çıkarmayın.
Yanlışlıkla silinmeye karşı başka bir aygıtla
korunmuş hareketsiz görüntüler bile silinir.
[İşlemde…] iletisi ekrandayken aşağıdaki
işlemleri yapmaya çalışmayın:
 POWER düğmesi ya da düğmeleri çalıştırma
 “Memory Stick PRO Duo” bellek kartını
çıkarma
Kameranızın sabit diskindeki verilerin kurtarılmasını
önleme
[ BOŞALT] kameranızın sabit diskine
önemli olmayan verileri yazmanıza olanak
sağlar. Bu şekilde, orijinal bir veriyi
kurtarmak daha zor olabilir. Kamerayı
elden çıkarırken ya da başkasına verirken,
[ BOŞALT] işlemini gerçekleştirmeniz
önerilir.
4 Birkaç saniye  (arka ışık)
düğmesini basılı tutun.
[
BOŞALT] ekranı görüntülenir.
 Notlar
[
BOŞALT] işlemini gerçekleştirirseniz
tüm görüntüler silinir. Önemli görüntülerin
kaybolmasını engellemek için [ BOŞALT]
işlemi gerçekleştirilmeden önce görüntüler
kaydedilmelidir (s. 36).
AC Adaptörünü duvar prizine takmadan
[ BOŞALT] işlemini uygulayamazsınız.
AC Adaptör dışındaki tüm kabloları çıkarın.
İşlem süresince AC Adaptörünü çıkarmayın.
[
BOŞALT] işlemini gerçekleştirirken titreşim
veya darbe uygulamayın.
IN jakı ve duvar prizine takın.
2 Kameranızı açın.
 İpuçları

(Film) lambası/ (Hareketsiz Görüntü)
lambası hangi konumda yanarsa yansın bu
işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
3
(HOME) 
(ORTAMI YÖNET)
 [ORTM.BÇMLNDRM.]  [HDD]
öğesine dokunun.
6 [Tamamlandı.] görüntülendiğinde
öğesine dokunun.
 Notlar
[
BOŞALT] işleminin gerçek süresi aşağıdaki
gibidir:
 DCR-SR35E/SR45E:
yaklaşık 30 dakika
 DCR-SR36E/SR46E/SR55E/SR65E:
yaklaşık 40 dakika
 DCR-SR75E/SR85E:
yaklaşık 60 dakika
[İşlemde…] iletisi görünürken [
BOŞALT]
işlemini durdurursanız, kamerayı daha sonra
kullandığınızda [ORTM.BÇMLNDRM.] veya
[ BOŞALT] ile işlemi tamamladığınızdan
emin olun.
Kayıt ortamının kullanılması
1 AC Adaptörünü kameranızdaki DC
5 [EVET]  [EVET] öğesine dokunun.
[ BİÇİMLENDİR] ekranı
görüntülenir.
53
Görüntü veritabanı dosyasını onarma
Bu fonksiyon, ortamdaki yönetim bilgileri
ve film/hareketsiz görüntü tutarlılığını
kontrol eder ve bulunan tutarsızlıkları
onarır.
1
(HOME) 
(ORTAMI YÖNET)
 [RSM.VT.DS.ONAR]  [HDD]
veya [MEMORY STICK] öğesine
dokunun.
2 [EVET] öğesine dokunun.
Kameranız yönetim dosyasını kontrol
eder.
Uyuşmazlık bulunduğunda, bitirmek
için
öğesine dokunun.
3 [EVET] öğesine dokunun.
4 [Tamamlandı.] görüntülendiğinde
öğesine dokunun.
54
 Notlar
Bu
işlem sırasında kameranıza fiziksel darbe
veya titreşim uygulamayın.
Onarım yapılırken pil veya AC Adaptörünü
çıkarmayın.
“Memory Stick PRO Duo” bellek kartında
görüntü veritabanı dosyası onarılırken
“Memory Stick PRO Duo” bellek kartını
çıkarmayın.
“Memory Stick PRO Duo” ve sabit disk onarımı
ayrı ayrı yapılır.
Kameranızı özelleştirme
HOME MENU menüsünün
yapabilecekleriniz
Rahatınız için kayıt fonksiyonlarını ve
kullanım ayarlarını değiştirebilirsiniz.
HOME MENU menüsünü kullanma
1 Kameranızı açın ve
(AYARLAR) kategorisiyle
3 İstediğiniz ayar öğesine dokunun.
Öğe ekranda değilse, sayfayı
değiştirmek için
/
öğesine
dokunun.
(HOME)
öğesine basın.
(HOME)
4 İstediğiniz öğeye dokunun.
(HOME)
Öğe ekranda değilse, sayfayı
değiştirmek için
/
öğesine
dokunun.
2
(AYARLAR) öğesine dokunun.
5 Ayarı değiştirin ve
öğesine
Kameranızı özelleştirme
(AYARLAR) kategorisi
dokunun.
55
(AYARLAR) kategori öğeleri listesi
KAMR.FİLM AYRLR. (s. 57)
Öğeler
Sayfa
KAYIT MODU
NIGHTSHOT IŞIĞI
GENİŞ SEÇİMİ
DİJİTAL ZUM
STEADYSHOT
OTO.YVŞ.ENSTNT.
REHBER ÇERÇ.
57
KALAN AYARI
59
INDEX AYARI*2
59
57
58
58
58
58
58
RESİM BOY.*2
DOSYA NO.
NIGHTSHOT IŞIĞI
REHBER ÇERÇ.
FLAŞ MODU*1*2
FLAŞ DÜZEYİ*1
K.GÖZ AZALT.*1
VERİ KODU
GÖRÜNÜM
56
Sayfa
SES*2
BİP*2
LCD PARLK.
LCD PRL.DÜZ.
LCD RENGİ
64
64
64
64
64
ÇIKTI AYARLARI (s. 65)
Öğeler
Sayfa
TV TİPİ
GÖR.ÇIKIŞI
SAAT/
65
65
DİL AYR. (s. 66)
Sayfa
60
SAAT AYARI*2
ALAN AYARI
YAZ SAATİ
61
DİL AYARI*
Sayfa
17
66
66
2
66
57
58
GENEL AYARLAR (s. 67)
61
Öğeler
61
DEMO MODU
KALİBRASYON
OTO.KAPANMA
BEKLEMD.HIZLI AÇ
UZAKT.KUM.*1
DÜŞM.SENSÖRÜ
61
GRNT.AYRLR.GÖS. (s. 62)
Öğeler
Öğeler
Öğeler
KMR.FOTO.AYRLR. (s. 60)
Öğeler
SES/GRNT.AYRLR.*3 (s. 64)
Sayfa
62
63
Sayfa
67
93
67
67
67
68
*1DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
*2Bu öğeleri Easy Handycam işlemi sırasında da
ayarlayabilirsiniz (s. 22).
*3[SES AYARLARI] (Easy Handycam işlemi
sırasında)
KAMR.FİLM AYRLR.
(Film kaydetme öğeleri)
DCR-SR75E/SR85E: Kayıt modu
HQ
SP
LP
 öğesine ardından  öğesine dokunun.
Öğe ekranda değilse, sayfayı değiştirmek
için
/
öğesine dokunun.
(dk.)
512M
Varsayılan ayarlar  ile işaretlenmiştir.
KAYIT MODU
3 seviyeden görüntü kalitesiyle film
kaydetmek için kayıt modu seçebilirsiniz.
HQ
Kayıt süresini artırır (Uzun Oynat).
(3M (LP))
Sabit diske kayıt süresi (yaklaşık)
HQ
SP
LP
(dk.)
Kayıt süresi
430
640
1240
580
870
1660
9 (5)
15 (10)
1G
10 (10)
20 (10)
35 (25)
2G
25 (25)
40 (25)
80 (50)
4G
55 (50)
80 (50)
160 (105)
8G
115 (100)
170 (100)
325 (215)
(
) içinde belirtilen süre, minimum kayıt
süresini belirtir.
Corporation tarafından üretilen bir
“Memory Stick PRO Duo” kullanıldığında.
Filmlerin kayıt süresi kayıt koşulları, [KAYIT
MODU] ve “Memory Stick” bellek kartı tipine
göre değişir.
LP modunda kayıt yaparsanız, sahnelerin
kalitesi düşebilir ya da hızlı hareket içeren
sahneler blok parazitli görüntülenebilir.
LP
Kayıt süresi
6 (5)
Sony
Standart kalite modunda kayıt yapar.
(6M (SP))
DCR-SR36E/SR46E/SR55E/SR65E:
LP
 Notlar
SP
DCR-SR35E/SR45E: SP
(dk.)
Kameranızı özelleştirme
Yüksek kalite modunda kayıt yapar.
(9M (HQ))
Kayıt modu
2510
HQ
(HOME) menüsü  sayfa 55
(OPTION) menüsü  sayfa 69
HQ
SP
LP
880
1310
“Memory Stick PRO Duo” bellek kartına kayıt
süresi (yaklaşık)
Ayarlama şekli
Kayıt modu
(dk.)
Kayıt süresi
NIGHTSHOT IŞIĞI
Kayıt için NightShot plus (s. 28) veya [S.
NIGHTSHOT PLS] (s. 74) fonksiyonunu
kullandığınızda, kızılötesi ışık (görünmez)
yayan [NIGHTSHOT IŞIĞI] öğesini
[AÇIK] (varsayılan ayar) olarak ayarlayarak
daha net görüntüler kaydedebilirsiniz.
 Notlar
Kızılötesi
bağlantı noktasını parmaklarınızla
veya diğer nesnelerle kapatmayın.
Dönüştürme lensini (isteğe bağlı) çıkarın.
[NIGHTSHOT IŞIĞI] ile maksimum çekim
mesafesi yaklaşık 3 m’dir (10 fit).
57
GENİŞ SEÇİMİ
Görüntüleri kaydederken, bağlı olan TV’ye
göre en-boy oranı seçebilirsiniz. Ayrıca,
TV’nizle verilen kullanım kılavuzlarına
bakın.
16:9 GENİŞ
Görüntüleri 16:9 (geniş) TV ekranında
tam ekran olarak kaydeder.
4:3 (
)
Görüntüleri 4:3 TV ekranında tam ekran
olarak kaydeder.
 Notlar
Oynatma
için bağlanan TV’ye göre doğru
şekilde [TV TİPİ] ayarını yapın (s. 34).
DİJİTAL ZUM
Optik zumdan daha fazla büyütme yapmak
istemeniz durumunda maksimum zum
düzeyini seçebilirsiniz (s. 27). Dijital zum
kullanırken görüntü kalitesinin düştüğünü
unutmayın.
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E:
KAPALI
Optik olarak en fazla 25 × zum yapılabilir.
50×
Optik olarak en fazla 25 × zum yapılabilir
ve bundan sonra dijital olarak en fazla 50
× zum yapılabilir.
2000×
Optik olarak en fazla 25 × zum yapılabilir
ve bundan sonra dijital olarak en fazla
2000 × zum yapılabilir.
STEADYSHOT
Fotoğraf makinesi titrediğinde ortaya çıkan
durumu telafi edebilirsiniz (varsayılan ayar
[AÇIK]). Tripod (isteğe bağlı) kullanırken,
[STEADYSHOT] öğesini [KAPALI] ( )
olarak ayarlayın, böylece görüntü doğal
olur.
OTO.YVŞ.ENSTNT.
(Otomatik Yavaş Deklanşör)
Karanlık yerlerde kayıt yaparken deklanşör
hızı otomatik olarak 1/25 saniyeye düşer
(varsayılan ayar [AÇIK]).
Çubuğun sağ tarafı dijital zumlama katsayısını
göstermektedir. Zumlama seviyesini
seçtiğinizde zumlama alanı görüntülenir çıkar.
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E:
KAPALI
Optik olarak en fazla 40 × zum yapılabilir.
80×
Optik olarak en fazla 40 × zum yapılabilir
ve bundan sonra dijital olarak en fazla 80
× zum yapılabilir.
2000×
Optik olarak en fazla 40 × zum yapılabilir
ve bundan sonra dijital olarak en fazla
2000 × zum yapılabilir.
58
REHBER ÇERÇ.
[REHBER ÇERÇ.] öğesini [AÇIK]
konumuna ayarlayarak çerçeveyi
görüntüleyebilir ve nesnenin yatay veya
dikey olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
Çerçeve kaydedilmez. Çerçevenin
kaybolması için DISP/BATT INFO öğesine
basın. (Varsayılan ayar [KAPALI]).
 İpuçları
Nesnenin rehber çerçevesinin çapraz noktasına
konumlandırılması dengeli bir kompozisyon
sağlar.
KALAN AYARI
AÇIK
Daima kalan ortam kapasitesi göstergesini
gösterir.
OTOMATİK
Aşağıdaki durumlarda, yaklaşık 8 saniye
kadar kalan film kayıt süresini gösterir.
 POWER
düğmesi
(Film) ayarındayken
kameranız kalan ortam kapasitesini
tanımladığında
 POWER düğmesi
(Film) ayarındayken
göstergeyi kapalı konumdan açık konuma
getirmek için DISP/BATT INFO öğesine
bastığınızda
 HOME MENU menüsünde film kayıt
modunu seçtiğinizde
 Notlar
Filmler
için kalan kayıt süresi 5 dakikadan az
olduğunda gösterge ekranda kalır.
Film kaydı esnasında kamera yüzleri
otomatik olarak algılar. [AÇIK] varsayılan
ayardır.
Yüz simgeleri ve anlamları
: Varsayılan ayar [AÇIK] olduğunda, bu
simge görünür.
: Kameranız yüz algıladığında, bu simge
yanıp söner. Algılanan yüz, Yüz Dizini’ne
kaydedilince simgenin yanıp sönmesi
durur.
: Yüzler Yüz Dizini’ne
kaydedilemediğinde bu simge görünür.
Yüz Dizini’ni kullanarak sahne oynatmak
hakkında bilgi için, bkz. sayfa 31.
Kameranızı özelleştirme
INDEX AYARI
 Notlar
Bir
filmde algılanabilen yüz sayısı sınırlıdır.
59
KMR.FOTO.AYRLR.
(Hareketsiz görüntü kaydı öğeleri)
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E için:
1,0M (
)
Hareketsiz görüntüleri net bir şekilde
kaydeder (1.152 × 864).
 öğesine ardından  öğesine basın.
Öğe ekranda değilse, sayfayı değiştirmek
için
/
öğesine dokunun.
Ayarlama şekli
(HOME) menüsü  sayfa 55
(OPTION) menüsü  sayfa 69
Varsayılan ayarlar  ile işaretlenir.
RESİM BOY.
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E için:
VGA(0,3M) (
0,7M (
VGA(0,3M) (
“Memory Stick PRO Duo” bellek kartı
kapasitesi ve kaydedilebilir görüntü sayısı
(yaklaşık)*
)
0,2M(
)
Maksimum sayıda hareketsiz görüntü
kaydedilmesini sağlar (640 × 360).
16:9(geniş) en-boy oranında görüntü
boyutu otomatik olarak [ 0,2M]
ayarındadır.
“Memory Stick PRO Duo” bellek kartı
kapasitesi ve kaydedilebilir görüntü sayısı
(yaklaşık)*
VGA 640 × 480 512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
2800
5800
11500
23000
47000
* Kaydedilebilir hareketsiz görüntü sayısı
kameranızın maksimum görüntü boyutu
içindir. Güncel kaydedilebilir hareketsiz
görüntü sayısı kayıt sırasında LCD ekranda
gösterilir.
60
)
Maksimum sayıda hareketsiz görüntü
kaydedilmesini sağlar (640 × 480).
1,0M 1152 × 864 Hareketsiz görüntüleri net bir şekilde
kaydeder (640 × 480).
)
16:9 (geniş) oranında hareketsiz
görüntüleri net olarak kaydeder (1.152 ×
648).
16:9 (geniş) en-boy oranında görüntü
boyutu otomatik olarak [ 0,7M]
ayarındadır.
512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
800
1800
3700
7200
14500
* Kaydedilebilir hareketsiz görüntü sayısı
kameranızın maksimum görüntü boyutu
içindir. Güncel kaydedilebilir hareketsiz
görüntü sayısı kayıt sırasında LCD ekranda
gösterilir.
 Notlar
Sony
Corporation tarafından üretilen bir
“Memory Stick PRO Duo” kullanıldığında.
Kaydedilebilir hareketsiz görüntü sayısı kayıt
şartlarına ve “Memory Stick” bellek kartının
tipine bağlıdır.
Sabit diske en fazla 9.999 hareketsiz görüntü
kaydedebilirsiniz.
 İpuçları
Hareketsiz görüntüleri kaydetmek için 512
MB’ın altında bir “Memory Stick Duo” bellek
kartı kullanabilirsiniz.
DOSYA NO. (Dosya numarası)
SERİ
“Memory Stick PRO Duo” bir diğeriyle
değiştirilse bile hareketsiz görüntülere
dosya adlarını aynı sırayla atayın. Yeni
klasör oluşturulduğunda veya kayıt
klasörü değiştirildiğinde, dosya numarası
sıfırlanır.
SIFIRLA
Geçerli kayıt ortamında var olan en büyük
dosya numarasını izleyerek sırayla dosya
numaraları atar.
NIGHTSHOT IŞIĞI
Bkz. sayfa 57.
REHBER ÇERÇ.
FLAŞ MODU (DCR-SR55E/
SR65E/SR75E/SR85E)
Bu fonksiyonu, kameranızla uyumlu
harici bir flaş (isteğe bağlı) kullanırken
hareketsiz görüntüler kaydetmesi için
ayarlayabilirsiniz. Harici flaşı Active
Interface Shoe öğesine bağlayın (s. 98).
Bu özelliği kameranızla uyumlu harici
bir flaş (isteğe bağlı) kullanırken
ayarlayabilirsiniz.
YÜKSEK (
)
Flaş seviyesini yükseltir.
NORMAL ( )
DÜŞÜK(
)
Flaş seviyesini düşürür.
K.GÖZ AZALT. (DCR-SR55E/
SR65E/SR75E/SR85E)
Bu fonksiyonu kameranızla uyumlu harici
bir flaş (isteğe bağlı) kullanarak hareketsiz
görüntüler kaydederken ayarlayabilirsiniz.
Flaş modu için [AÇIK] olarak ayarlayın ve
[OTO.] veya [AÇIK] öğesini seçin; ekranda
simgesi görünür. Flaş öncesi özelliğini
etkinleştirerek kırmızı göz oluşmasını
önleyebilirsiniz.
 Notlar
Bireysel
farklılıklar ve diğer durumlar
nedeniyle kırmızı göz azaltma istenen etkiyi
yaratmayabilir.
Kameranızı özelleştirme
Bkz. sayfa 58.
FLAŞ DÜZEYİ (DCR-SR55E/
SR65E/SR75E/SR85E)
AÇIK ( )
Her zaman yanıp söner.
OTOMATİK
Otomatik olarak yanıp söner.
61
GRNT.AYRLR.GÖS.
(Görüntüyü özelleştirme öğeleri)
KAMERA.VERİ
Film
 öğesine ardından  öğesine basın.
Öğe ekranda değilse, sayfayı değiştirmek
için
/
öğesine dokunun.
Ayarlama şekli
(HOME) menüsü  sayfa 55
(OPTION) menüsü  sayfa 69
Hareketsiz görüntü
Varsayılan ayarlar  ile işaretlenir.
VERİ KODU
Oynatma sırasında, kayıt zamanında
otomatik olarak kaydedilen bilgileri (veri
kodu) gösterir.
KAPALI
Veri kodu gösterilmez.
TARİH/SAAT
Tarih ve saati gösterir.
KAMERA.VERİ
Kamera ayar verilerini gösterir.
TARİH/SAAT
Tarih
Saat
62
SteadyShot kapalı
Parlaklık
Beyaz dengesi
Kazanç
Deklanşör hızı
Açıklık değeri
Pozlama
 İpuçları
Flaşla kaydedilen görüntüde simgesi görünür
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E).
Kameranızı TV’ye bağlarsanız, veri kodu TV
ekranında görüntülenir.
Uzaktan Kumandada DATA CODE düğmesine
bastığınızda gösterge aşağıdaki sırayla değişir:
[TARİH/SAAT]  [KAMERA.VERİ] 
[KAPALI] (gösterge yoktur) (DCR-SR55E/
SR65E/SR75E/SR85E).
Ortam koşuluna bağlı olarak çubuklar [--:--:--]
görünür.
GÖRÜNÜM
[VISUAL INDEX] ekranında gösterilen
küçük resim sayısını belirleyebilirsiniz.
Küçük resim  Sözlük (s. 104)
ZUM BAĞLNTS.
Kameranız üzerindeki güçlü zum
düğmesiyle küçük resim sayısını (6 ya da
12) değiştirin.*
6RESİM
6 görüntünün küçük resmini gösterir.
12RESİM
12 görüntünün küçük resmini gösterir.
* LCD ekranındaki zum düğmeleriyle
çalıştırabilirsiniz. Ayrıca, Uzaktan Kumanda
üzerindeki düğmelerle de çalıştırabilirsiniz
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E).
Kameranızı özelleştirme
63
SES/GRNT.AYRLR.
(Ses ve ekran ayarlama öğeleri)
LCD PRL.DÜZ.
(LCD arka ışık düzeyi)
LCD ekranın arka ışık parlaklığını
ayarlayabilirsiniz.
 öğesine ardından  öğesine basın.
Öğe ekranda değilse, sayfayı değiştirmek
için
/
öğesine dokunun.
Standart parlaklık.
PARLAK
LCD ekranı parlaklaştırır.
Ayarlama şekli
(HOME) menüsü  sayfa 55
(OPTION) menüsü  sayfa 69
Varsayılan ayarlar  ile işaretlenir.
SES
Ses seviyesini ayarlamak için
öğesine dokunun (s. 30).
NORMAL
/
BİP
AÇIK
Kaydı başlat/durdur öğesine bastığınızda
veya dokunmatik paneli devreye
soktuğunuzda bir melodi sesi duyulur.
KAPALI
 Notlar
Kameranızı
duvar prizine taktığınızda,
[PARLAK] öğesi otomatik olarak ayar için
seçilir.
[PARLAK] fonksiyonunu seçtiğiniz zaman, pil
ömrü kayıt sırasında biraz azalır.
Ekranı dış taraftan görmek için LCD paneli
180 derece açıp, LCD paneli kamera gövdesine
kapatırsanız, ayar otomatik olarak [NORMAL]
konumuna gelir.
 İpuçları
Bu ayar kaydedilen görüntüleri herhangi bir
şekilde etkilemez.
LCD RENGİ
LCD ekranın parlaklığını
/
düğmeleri ile ayarlayabilirsiniz.
Melodiyi ve deklanşör sesini iptal eder.
LCD PARLK.
LCD ekranın parlaklığını ayarlayabilirsiniz.
 Parlaklığı
/
tuşlarıyla ayarlayın.

öğesine dokunun.
 İpuçları
Bu ayar kaydedilen görüntüleri herhangi bir
şekilde etkilemez.
64
Düşük yoğunluk
Yüksek yoğunluk
 İpuçları
Bu ayar kaydedilen görüntüleri herhangi bir
şekilde etkilemez.
ÇIKTI AYARLARI
(Diğer aygıtlara bağlamak için kullanılan öğeler)
 öğesine ardından  öğesine basın.
Öğe ekranda değilse, sayfayı değiştirmek
için
/
öğesine dokunun.
Ayarlama şekli
(HOME) menüsü  sayfa 55
(OPTION) menüsü  sayfa 69
Varsayılan ayarlar  ile işaretlenir.
TV TİPİ
Bkz. sayfa 35.
GÖR.ÇIKIŞI
LCD ekran üzerindeki zaman kodu gibi
görüntüleri gösterir.
V-ÇIK./PANEL
TV ekranı ve LCD ekranına zaman kodu
gibi görüntüleri gösterir.
Kameranızı özelleştirme
LCD PANEL
65
SAAT/
DİL AYR.
(Saat ve dil ayarlama öğeleri)
 öğesine ardından  öğesine basın.
Öğe ekranda değilse, sayfayı değiştirmek
için
/
öğesine dokunun.
Ayarlama şekli
(HOME) menüsü  sayfa 55
(OPTION) menüsü  sayfa 69
SAAT AYARI
Bkz. sayfa 17.
ALAN AYARI
Saati durdurmadan zaman farkını
ayarlayabilirsiniz.
Kameranızı başka saat dilimlerinde
kullandığınız zaman yerel bölgenizi
öğesiyle ayarlayın.
Dünya saat farkı için bkz. sayfa 88.
/
YAZ SAATİ
Bu ayarı saati durdurmadan
değiştirebilirsiniz.
Zamanı 1 saat ileri almak için [AÇIK]
olarak ayarlayın.
DİL AYARI
LCD ekranda kullanılacak dili
seçebilirsiniz.
 İpuçları
Seçenekler arasında ana dilinizi bulamazsanız,
kameranız size [ENG[SIMP]] (basitleştirilmiş
İngilizce) seçeneğini sunar.
66
GENEL AYARLAR
(Diğer ayar öğeleri)
HİÇBİR ZAMAN
Kamera otomatik olarak kapatılmaz.
 Notlar
Kameranızı
 öğesine ardından  öğesine basın.
Öğe ekranda değilse, sayfayı değiştirmek
için
/
öğesine dokunun.
Ayarlama şekli
(HOME) menüsü  sayfa 55
(OPTION) menüsü  sayfa 69
Varsayılan ayarlar  ile işaretlenir.
DEMO MODU
 İpuçları
Aşağıdaki durumlarda demo askıya alınır.
 START/STOP veya PHOTO düğmesine
bastığınızda
 Demo sırasında ekrana dokunduğunuzda
(Yaklaşık 10 dak. sonra demo yeniden başlar)
 POWER düğmesini
(Hareketsiz Görüntü)
konumuna çevirdiğinizde

(HOME) veya
(GÖRÜNTÜLERİ
GÖSTER) düğmesine bastığınızda
BEKLEMD.HIZLI AÇ (Hızlı
bekleme)
Uyku moduna geçmeden önce
kameranızın beklemesini istediğiniz süreyi
ayarlayabilirsiniz (s. 27). (Varsayılan ayar
[10dk]).
 Notlar
[OTO.KAPANMA]
çalışmaz.
uyku modu sırasında
UZAKT.KUM. (Uzaktan
kumanda) (DCR-SR55E/
SR65E/SR75E/SR85E)
Varsayılan ayar verilen Uzaktan
Kumandayı kullanmanıza olanak tanıyacak
şekilde [AÇIK] konumundadır (s. 100).
 İpuçları
Kameranızın başka bir VCR uzaktan kumanda
ünitesi tarafından gönderilen bir komuta
yanıt vermesini engellemek için [KAPALI]
konumuna ayarlayın.
Kameranızı özelleştirme
Varsayılan ayar [AÇIK] olup POWER
düğmesini (Film) ayarına çevirdikten
sonra yaklaşık 10 dakika içinde demoyu
görüntülemenizi sağlar.
duvar prizine taktığınızda, [OTO.
KAPANMA] öğesi otomatik olarak [HİÇBİR
ZAMAN] olarak ayarlanır.
KALİBRASYON
Bkz. sayfa 93.
OTO.KAPANMA (Otomatik
kapanma)
5dk
Yaklaşık olarak 5 dakikadan daha fazla
bir süre kullanmadığınızda kameranız
otomatik olarak kapanır.
67
DÜŞM.SENSÖRÜ
[DÜŞM.SENSÖRÜ] varsayılan ayar olarak
[AÇIK] ayarındadır. Düşme sensörü
kameranın düştüğünü tespit ettiğinde (
gösterilir), dahili sabit diski korumak için
kayıtlı görüntülerin kaydedilmesi veya
oynatılması devre dışı bırakılabilir.
 Notlar
Kamerayı
kullanırken düşme sensörünü
[AÇIK] (varsayılan ayar) olarak ayarlayın. Aksi
takdirde, kameranız düşerse dahili sabit diskiniz
hasar görebilir.
Yerçekimi olmaması durumunda düşme
sensörü etkinleştirilir. Dağ treni ya da paraşütle
atlama gibi aktiviteler sırasında görüntü kaydı
yapmak istediğinizde, düşme sensörünü
etkinleştirmemek için [DÜŞM.SENSÖRÜ]
) olarak ayarlayın.
öğesini [KAPALI] (
68
OPTION MENU ile fonksiyonları etkinleştirme
OPTION MENU, bilgisayarda fareyi sağ
tıklattığınızda gösterilen açılır pencere gibi
gösterilir.
Kullanılabilir durumdaki çeşitli
fonksiyonlar gösterilir.
OPTION MENU menüsünü kullanma
1 Kameranızı kullanırken ekranda
(OPTION) öğesine dokunun.
3 Ayarı değiştirin ve
öğesine
dokunun.
 Notlar
Ekranda
gösterilen sekmeler ve öğeler,
kameranızın o andaki kayıt/oynatma durumuna
bağlıdır.
Bazı öğeler sekmesiz görünür.
Easy Handycam işlemi sırasında OPTION
MENU kullanılamaz.
(OPTION)
Kameranızı özelleştirme
Sekme
2 İstediğiniz öğeye dokunun.
İstediğiniz öğeyi bulamazsanız, sayfayı
değiştirmek için başka bir sekmeye
dokunun.
Öğeyi hiçbir yerde bulamazsanız,
fonksiyon bu şartlar altında çalışmaz.
69
OPTION MENU menüsünde öğeleri
kaydetme
Öğeler
sekmesi
ODAK
SPOT ODAK
TELE MAKRO
POZLAMA
SPOT METRE
SAHNE SEÇİMİ
BEYAZ DNG.
COLOR SLOW SHTR
S. NIGHTSHOT PLS
sekmesi
YUMUŞAK GÇŞ.
DİJİTL.EFEKT
RESİM EFEKTİ
sekmesi
KAYIT MODU
YRLŞK.ZUM MKRF.
MİK.K.DÜZEYİ
RESİM BOY.
ZAMANLAYICI
FLAŞ MODU**
*
OPTION MENU menüsünde öğeleri
izleme
Sayfa

71

71

71

72

72

72

73

74

74
Öğeler
sekmesi
SİL
Tarihe göre SİL
TÜMÜNÜ SİL
sekmesi
BÖL
SİL
TÜMÜNÜ SİL
TAŞI
*
Sayfa

38

38

38

43

45

45

45

44

44

49
-- (Sekme, duruma bağlıdır)

74

75

75

57

75

75

60

75

61
* HOME MENU içinde de bulunan öğeler.
**DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
EKLE
Tarihe göre EKLE
YAZDIR
SLAYT GÖST.
SES
VERİ KODU
SLAYT GÖS.AYARI

33

30

62

33
EKLE

44
Tarihe göre EKLE

44

49

49

49
-- (Sekme yok)
KOPYA SAYISI
TARİH/SAAT
BOYUT
* HOME MENU içinde de bulunan öğeler.
70
OPTION MENU menüsündeki fonksiyon seti
Yalnızca OPTION MENU öğesinde
ayarlanabilen öğeler aşağıda açıklanır.
Varsayılan ayarlar  ile işaretlenir.
ODAK
SPOT ODAK
Ekranın merkezinde bulunmayan bir
nesneyi hedeflemek için odak noktasını
seçebilir ve ayarlayabilirsiniz.
Odağı manuel olarak ayarlayabilirsiniz.
Belirli bir nesneye özel olarak odaklanmak
istediğinizde de bu fonksiyonu
seçebilirsiniz.
 Ekrandaki nesneye dokunun.
 görüntülenir.
 [SON] öğesine dokunun.
Odağı otomatik olarak ayarlamak için,
adım ’de [OTOMATİK] 
öğesine
dokunun.
 Notlar
Net
odaklama yaparken kamera ile nesne
arasında minimum mesafe, geniş açı için
yaklaşık 1 cm (yaklaşık 13/32 inç) ve telefoto
için ise yaklaşık 80 cm’dir (yaklaşık 2 5/8 fit).
 İpuçları
Güçlü zum düğmesini odağı ayarlamak için
T (telefoto) öğesine doğru, ardından zumu
kayıt amacıyla ayarlamak için W (geniş açı)
öğesine doğru hareket ettirerek odaklamak daha
kolaydır. Yakın mesafeden bir nesne kaydetmek
istediğinizde güçlü zum düğmesini W (geniş
açı) konumuna getirip odağı ayarlayın.
Odak mesafesi bilgileri (karanlık ve odak
ayarlamasının zor olduğu koşullarda nesnenin
odaklanıldığı mesafe), aşağıdaki durumlarda
birkaç saniye için görüntülenir: (Dönüştürme
lensi (isteğe bağlı) kullanıyorsanız, doğru
şekilde görüntülenmez.)
 Odak modu otomatikten manuele
geçirildiğinde.
 Odağı manuel olarak ayarladığınızda.
Odağı otomatik olarak ayarlamak için,
adım ’de [OTO.]  [SON] öğesine
dokunun.
 Notlar
[SPOT
ODAK] ayarını yaparsanız, [ODAK]
otomatik olarak [MANUEL] ayarına getirilir.
TELE MAKRO
Bu özellik çiçek veya böcekler gibi küçük
nesneleri çekerken kullanışlıdır. Arka planı
bulanıklaştırıp nesneyi netleştirebilirsiniz.
[TELE MAKRO] öğesini [AÇIK]
( ) olarak ayarladığınızda, zum (s. 27)
otomatik olarak T (telefoto) tarafının
üstüne hareket eder ve aşağıdaki gibi yakın
mesafeden nesneleri kaydetmeyi mümkün
kılar:
Kameranızı özelleştirme
 [MANUEL] öğesine dokunun.
 görüntülenir.
 Odağı netleştirmek için
(yakın nesnelere
(uzak nesnelere odaklanma)
odaklanma)/
düğmelerine dokunun. Odak daha fazla
yakınlaştırılamadığında , odak daha fazla
uzaklaştırılamadığında ise görünür.

öğesine dokunun.
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E:
yaklaşık 43 cm’ye (17 inç) kadar
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E:
yaklaşık 38 cm’ye (15 inç) kadar
İptal etmek için, [KAPALI] düğmesine
dokunun veya geniş açıya (W tarafı)
zumlayın.
71
 Notlar
Uzaktaki
bir nesneyi kaydederken odaklanma
zor olabilir ve zaman alabilir.
Otomatik olarak odaklamak zor olduğunda
odağı manuel olarak ([ODAK], s. 71) ayarlayın.
POZLAMA
Görüntünün parlaklığını manuel olarak
ayarlayabilirsiniz. Nesne çok parlak veya
çok karanlık ise parlaklığı ayarlayın.
Otomatik pozlama ayarına geri dönmek
için, adım ’de [OTO.]  [SON] öğesine
dokunun.
 Notlar
[SPOT
METRE] ayarını yaparsanız,
[POZLAMA] otomatik olarak [MANUEL]
ayarına getirilir.
SAHNE SEÇİMİ
Görüntüleri çeşitli durumlarda etkin bir
şekilde kaydedebilirsiniz.
OTOMATİK
[SAHNE SEÇİMİ] fonksiyonu olmadan
etkili ve otomatik olarak görüntüleri
kaydetmek için bunu seçin.
 [MANUEL] öğesine dokunun.
simgesi görünür.

/
öğesine dokunarak pozlamayı
ayarlayın.

öğesine dokunun.
Otomatik pozlama ayarına geri dönmek
için, adım ’de [OTOMATİK] 
öğesinedokunun.
SPOT METRE (Esnek spot
metre)
Sahnede projektör ışığı altındaki nesnelerde
olduğu gibi, nesnenin kendisiyle arka
plan arasında güçlü kontrast bulunmasına
rağmen resmin uygun bir ışıkta
kaydedilmesi için, nesnenin pozlama ayarını
yapabilir ve bu ayarı sabitleyebilirsiniz.
ALC.KARANLIK* (
MUM ( )
Mum ışığı sahnesinin loş atmosferini elde
etmek için bunu seçin.
GÜNEŞ BTŞ.DĞŞ.* (
72
)
Güneşin doğuşu ya da güneşin batışı
atmosferini elde etmek için bunu seçin.
HAVAİ FİŞEK* (
 Ekranda pozlamayı ayarlamak ve sabitlemek
istediğiniz noktaya dokunun.
görünür.
 [SON] öğesine dokunun.
)
Loş sahnelerde uzak çevrelerin karanlık
atmosferini elde etmek için bunu seçin.
)
Görkemli havai fişek çekimleri yapmak
için bunu seçin.
MANZARA* (
KAR** (
)
Uzaktaki nesneleri daha net çekmek
için bunu seçin. Bu ayarlama aynı
zamanda kameranızın, kamera ve nesne
arasındaki cama veya metal bir parçaya
odaklanmasını da engeller.
PORTRE (
)
Parlak beyaz manzara resimleri çekmek
için bunu seçin.
* Yalnızca daha uzak nesnelere odaklanacak
şekilde ayarlanır.
**Kısa mesafedeki nesnelere odaklanmayacak
şekilde ayarlanır.
)
Yumuşak bir arka plan oluştururken,
insan veya çiçek gibi nesneleri ön plana
çıkarmak için bunu seçin.
 Notlar
[SAHNE
SEÇİMİ] öğesini ayarlarsanız,
[BEYAZ DNG.] ayarı iptal edilir.
BEYAZ DNG. (Beyaz dengesi)
SPOT LAMBASI** (
)
OTOMATİK
Beyaz dengesi otomatik olarak ayarlanır.
DIŞ MEKAN (
)
Beyaz dengesi aşağıda belirtilen kayıt
koşullarına uygun olacak şekilde ayarlanır:
 Dış
mekanlar
görüşü, neon tabelalar ve havai fişek
 Gün doğumu veya gün batımı
 Gün ışığı flüoresan lamba altında
 Gece
SPOR** ( )
Hızlı hareket eden nesneleri çekerken
titremeyi en aza indirmek için bu öğeyi
seçin.
Kameranızı özelleştirme
Nesneler güçlü bir ışıkla aydınlatıldığında
insanların yüzlerinin aşırı beyaz
görünmemesi için bunu seçin.
Renk dengesini kayıt ortamının
parlaklığına ayarlayabilirsiniz.
İÇ MEKAN ()
Beyaz dengesi aşağıda belirtilen kayıt
koşullarına uygun olacak şekilde ayarlanır:
 İç
mekanlar
 Işıklandırma
KUMSAL** (
)
Okyanus veya gölün canlı mavisini
çekmek için bunu seçin.
koşullarının hızlı biçimde
değiştiği parti sahnelerinde veya
stüdyolarda
 Stüdyoda video lambaları ya da sodyum
lambaları veya akkor-ampul benzeri renkli
lambalar altında
TEK BASIŞ (
)
Beyaz dengesi ortam ışığına göre ayarlanır.
[TEK BASIŞ] öğesine dokunun.
Nesneyi çektiğinizde aynı ışık
koşulları altında ekranı doldurmak
için kağıt parçası gibi beyaz bir objeyle
çerçeveleyin.
73
[
] öğesine dokunun.
hızlı bir şekilde yanıp söner.
Beyaz dengesi ayarlanıp belleğe
kaydedildiğinde, göstergenin yanıp
sönmesi durur.
 Notlar
[BEYAZ
DNG.] öğesini [OTOMATİK] olarak
ayarlayın ya da beyaz veya açık beyaz floresan
lambası altında [TEK BASIŞ] içinde rengi
ayarlayın.
[TEK BASIŞ] öğesini seçtiğinizde
simgesi hızla yanıp sönerken beyaz nesneyi
çerçevelemeye devam edin.
[TEK BASIŞ] ayarlanamadığında
simgesi
yavaşça yanıp söner.
[TEK BASIŞ] seçiliyken,
öğesine
yanıp sönmeye devam
dokunduktan sonra
ederse, [BEYAZ DNG.] öğesini [OTOMATİK]
olarak ayarlayın.
[BEYAZ DNG.] ayarını yaptığınızda, [SAHNE
SEÇİMİ] otomatik olarak [OTOMATİK]
ayarına getirilir.
 İpuçları
[OTOMATİK] seçiliyken pil takımını
değiştirdiyseniz ya da kameranızı dış mekandan
içeri veya dışarı taşıdıysanız, daha iyi renk
dengesi ayarı için [OTOMATİK] ile kameranızı
yaklaşık 10 saniye boyunca yakındaki beyaz bir
nesneye hedefleyin.
[TEK BASIŞ] ile beyaz dengesi ayarındayken
[SAHNE SEÇİMİ] ayarlarını değiştirir ya da
kameranızı hareket ettirirseniz, [TEK BASIŞ]
işlemini tekrarlamanız gerekir.
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
[COLOR SLOW SHTR] öğesini [AÇIK]
konumuna ayarladığınızda koyu
mekanlarda dahi parlak renkli görüntüler
kaydedebilirsiniz.
Ekranda gösterilir.
[COLOR SLOW SHTR] öğesini iptal etmek
için [KAPALI] üzerine dokunun.
74
 Notlar
Otomatik
olarak odaklamak zor olduğunda
odağı manuel olarak ([ODAK], s. 71) ayarlayın.
Kameranızın deklanşör hızı, görüntü
hareketinde yavaşlamaya neden olabilen
parlaklığa bağlı olarak değişir.
S. NIGHTSHOT PLS (Super
NightShot plus)
NIGHTSHOT PLUS düğmesi (s. 28)
ON konumundayken [S. NIGHTSHOT
PLS] öğesini [AÇIK] olarak ayarlarsanız,
görüntü NightShot plus kaydından
maksimum 16 kat daha hassas
kaydedilecektir.
Ekranda
gösterilir.
Normal ayara geri dönmek için [S.
NIGHTSHOT PLS] öğesini [KAPALI]
olarak ayarlayın.
 Notlar
[S.
NIGHTSHOT PLS] fonksiyonunu aydınlık
mekanlarda kullanmayın. Bu durum arızaya
neden olabilir.
Kızılötesi bağlantı noktasını parmaklarınızla
veya diğer nesnelerle kapatmayın.
Dönüştürme lensini (isteğe bağlı) çıkarın.
Otomatik olarak odaklamak zor olduğunda
odağı manuel olarak ([ODAK], s. 71) ayarlayın.
Kameranızın deklanşör hızı, görüntü
hareketinde yavaşlamaya neden olabilen
parlaklığa bağlı olarak değişir.
YUMUŞAK GÇŞ.
Sahneler arasındaki bölüme eklenen
aşağıdaki efektlerle geçiş kaydı
yapabilirsiniz.
 [BEKL.] (aydınlanma) veya [KAYIT]
(kararma) modunda istediğiniz efekti seçin,
öğesine dokun.
ardından
 START/STOP öğesine basın.
Yumuşak geçiş göstergesinin yanıp sönmesi
durur ve geçiş tamamlandığında kaybolur.
İşleme başlamadan önce yumuşak geçişi
iptal etmek için adım ’de [KAPALI]
öğesine dokunun.
START/STOP öğesine basarsanız ayar iptal
edilir.
Kararma
Aydınlanma
BEYAZ YM.GÇ.
YRLŞK.ZUM MKRF. (Dahili zum
mikrofonu)
[YRLŞK.ZUM MKRF.] öğesini [AÇIK]
( ) olarak ayarladığınızda, güçlü zum
düğmesini hareket ettirdiğinizde ya da
LCD çerçevesindeki zum düğmelerine
bastığınızda, filmi kaydedebilir ve kayıt sesi
seviyesini kontrol edebilirsiniz. (Varsayılan
ayar [KAPALI]).
MİK.K.DÜZEYİ (Mikrofon
referans seviyesi)
SİYAH YM.GÇ.
DİJİTL.EFEKT (Dijital efekt)
RESİM EFEKTİ (Resim efekti)
Kayıt sırasında bir görüntüye özel efektler
ekleyebilirsiniz.
simgesi görünür.
KAPALI
[RESİM EFEKTİ] fonksiyonunu
kullanmaz.
SEPYA
Görüntüler sepya renginde görünür.
SB
Görüntüler siyah beyaz olarak görünür.
PASTEL
Görüntüler soluk pastel çizimler olarak
görünür.
NORMAL
Çeşitli surround sesleri belirli bir seviyeye
dönüştürerek kaydeder.
DÜŞÜK (
)
Surround sesi tam olarak kaydeder. Bu
ayar, konuşmaları kaydetmek için uygun
değildir.
ZAMANLAYICI
Kameranızı özelleştirme
[ESKİ FİLM] öğesini seçtiğinizde,
görüntülenir ve görüntülere eski film efekti
katabilirsiniz.
[DİJİTL.EFEKT] öğesini iptal etmek için
[KAPALI] üzerine dokunun.
Kayıt sesi için mikrofon seviyesini
belirleyebilirsiniz.
Konser salonu, vb. yerlerde heyecan verici
ve güçlü sesler kaydetmek istediğinizde
[DÜŞÜK] öğesini seçin.
Bunu [AÇIK] olarak ayarladığınızda,
simgesi görünür.
Geri sayımı başlatmak için PHOTO öğesine
basın. Yaklaşık 10 saniye sonra hareketsiz
görüntü kaydedilir. Geri sayımı iptal etmek
için [SIFR.] düğmesine dokunun.
Zamanlayıcıyı iptal etmek için [KAPALI]
öğesini seçin.
 İpuçları
Uzaktan Kumanda üzerindeki PHOTO
düğmesine basarak da çalıştırabilirsiniz (DCRSR55E/SR65E/SR75E/SR85E) (s. 100).
75
Sorun Giderme
Sorun Giderme
Kameranızı kullanırken herhangi bir sorun
yaşarsanız, sorunu gidermek için aşağıdaki
tabloyu kullanın. Sorun devam ederse
kameranızın güç kaynağıyla bağlantısını
kesin ve Sony bayiinize başvurun.
Genel işlemler/Easy Handycam işlemi/
Uzaktan Kumanda.................................... 76
Piller/Güç kaynakları................................ 77
LCD ekran.................................................. 78
“Memory Stick PRO Duo”....................... 78
Kayıt............................................................ 78
Oynatma..................................................... 80
Kameranızda görüntülerin düzenlenmesi
. .................................................................... 81
Diğer aygıtlara Çoğaltma/Bağlama......... 81
Aynı anda kullanılamayan fonksiyonlar
. .................................................................... 81
Kameranız onarıma gönderilmeden önce
dikkat edilmesi gereken notlar
Soruna
bağlı olarak kameranızın başlatılması
ya da kameranızın geçerli sabit diskinin
değiştirilmesi gerekebilir. Bu durumda,
sabit diskte saklanan veriler silinecektir.
Kameranızı onarıma göndermeden önce
sabit diskteki verileri (s. 36) başka bir ortama
kaydettiğinizden (yedekleme) emin olun. Sabit
diskteki veri kaybını telafi edemeyiz.
Onarım sırasında, sorunu araştırmak için sabit
diskinizde saklanan minimum miktarda veriyi
kontrol edebiliriz. Ancak Sony bayiiniz asla
verilerinizi kopyalamaz ya da tutmaz.
Genel işlemler/Easy Handycam işlemi/
Uzaktan Kumanda
Aygıt açılmıyor.
Kameraya
şarj edilmiş bir pil takımı takın
(s. 13).
AC Adaptörünün fişini duvar prizine takın
(s. 13).
Kamerayı sağlam bir şekilde Handycam
Station üzerine yerleştirin (DCR-SR55E/
SR65E/SR75E/SR85E) (s. 13).
76
Güç açıldığında bile kamera çalışmıyor.
Gücü
açtıktan sonra kameranız birkaç
saniye içerisinde çekime hazırlanır. Bu bir
arıza değildir.
AC Adaptörünü duvar prizinden çıkarın
veya pil takımını sökün ve yaklaşık
1 dakika sonra tekrar bağlayın. Hala
fonksiyonlar çalışmazsa sivri uçlu bir
nesneyle RESET (s. 97) düğmesine basın.
(RESET düğmesine basarsanız, saat ayarı
da dahil tüm ayarlar sıfırlanır.)
Kameranızın sıcaklığı oldukça yüksek.
Kameranızı kapatın ve bir süre serin bir
yerde bırakın.
Kameranızın sıcaklığı çok düşük. Kamerayı
kapatın ve sıcak bir yere götürün. Kamerayı
bir süre orada bırakın ve tekrar açın.
Düğmeler çalışmıyor.
Easy
Handycam işlemi sırasında aşağıdaki
düğmeler/fonksiyonlar kullanılamaz.
 (arka ışık) düğmesi (s. 28)
Oynatma zumu (s. 33)
LCD arka ışığını açıp kapatma (DISP/
BATT INFO düğmesini birkaç saniye
basılı tutma) (s. 19)
(OPTION) düğmesi görünmüyor.
Easy
Handycam işlemi sırasında OPTION
MENU kullanılamaz.
Menü ayarları otomatik olarak
değiştirilmiş.
Easy
Handycam işlemi sırasında neredeyse
tüm menü öğeleri otomatik olarak
varsayılan ayarlara getirilir.
Easy Handycam işlemi sırasında bazı menü
öğeleri aşağıdaki gibi sabitlenir.
[KAYIT MODU]: [SP]
[VERİ KODU]: [TARİH/SAAT]
POWER düğmesi 12 saatten fazla OFF
(CHG) olarak kalırsa aşağıdaki menü
öğeleri varsayılan ayarlarına döner.
[ODAK]
[SPOT ODAK]
[POZLAMA]
[SPOT
METRE]
SEÇİMİ]
[BEYAZ DNG.]
[MİK.K.DÜZEYİ]
[YRLŞK.ZUM MKRF.]
[DÜŞM.SENSÖRÜ]
[COLOR SLOW SHTR]
[S. NIGHTSHOT PLS]
[SAHNE
EASY öğesine bassanız bile, menü
ayarları otomatik olarak varsayılan
ayarlarına dönmüyor.
Easy
*1 DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
Kameranız ısınıyor.
Bunun
nedeni uzun süre gücün açık kalmış
olmasıdır. Bu bir arıza değildir.
Ürünle verilen Uzaktan Kumanda
çalışmıyor (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
SR85E).
[UZAKT.KUM.]
öğesini [AÇIK] olarak
ayarlayın (s. 67).
Pili, pil bölmesine +/– kutupları
+/– işaretleriyle doğru eşleşecek şekilde
takın (s. 100).
Kumanda ile uzaktan kumanda
sensörü arasındaki engelleri kaldırın.
Uzaktan kumanda sensörünü, doğrudan
güneş ışığı ya da yukarıdan aydınlatma gibi
güçlü ışık kaynaklarından uzağa yöneltin.
Aksi takdirde, Uzaktan Kumanda doğru
şekilde çalışmayabilir.
Ürünle verilen Uzaktan Kumandayı
kullandığınızda başka bir DVD aygıtı
arıza yapıyor (DCR-SR55E/SR65E/
SR75E/SR85E).
DVD
aygıtınız için DVD 2 dışında
bir kumanda modu seçin ya da DVD
aygıtınızın sensörünü siyah bir kağıtla
örtün.
Piller/Güç kaynakları
Aygıt aniden kapanıyor.
Kameranızı
yaklaşık 5 dakika
kullanmadığınızda kamera otomatik
olarak kapanır (OTO.KAPANMA). [OTO.
KAPANMA] ayarını değiştirin (s. 67) ya
da gücü tekrar açın veya AC Adaptörünü
kullanın.
Uyku modu sırasında [BEKLEMD.
HIZLI AÇ] öğesinde ayarladığınız süre
geçerse aygıt otomatik olarak kapanır. Bu
durumda, aygıtı yeniden açın.
Pil takımını şarj edin (s. 13).
Sorun Giderme
Handycam işlemi sırasında, aşağıdaki
menü öğeleri ayarları Easy Handycam
işlemi öncesindeki ayarlarda tutulur.
[FİLM ORTM.AYARI]
[FOTO.ORT.AYARI]
[DOSYA NO.]
[SES]
[TV TİPİ]
[
GÖRÜNÜM]
[BİP]
[
INDEX AYARI]
[SAAT AYARI]
[ALAN AYARI]
[YAZ SAATİ]
[GENİŞ SEÇİMİ]
[
RESİM BOY.]
[DEMO MODU]
[
DİL AYARI]
[FLAŞ MODU]*1
Uzaktan
Pil takımı şarj edilirken CHG (şarj)
lambası yanmıyor.
POWER
düğmesini OFF (CHG)
konumuna getirin (s. 13).
Pil takımını kameraya doğru şekilde takın
(s. 13).
Güç kablosunu duvar prizine doğru şekilde
takın.
Pil şarjı tamamlanmıştır (s. 13).
Kamerayı sağlam bir şekilde Handycam
Station üzerine yerleştirin (DCR-SR55E/
SR65E/SR75E/SR85E) (s. 13).
77
Pil takımı şarj edilirken CHG (şarj)
lambası yanıp sönüyor.
Pil
takımını kameraya doğru şekilde
takın (s. 13). Sorun devam ederse, AC
Adaptörünü duvar prizinden çıkarın ve
Sony bayiinize başvurun. Pil takımı zarar
görmüş olabilir.
Kalan pil miktarı göstergesi doğru
süreyi göstermiyor.
Ortam
sıcaklığı çok yüksek ya da çok
düşüktür. Bu bir arıza değildir.
Pil takımı yeterince şarj edilmemiştir. Pili
tam olarak tekrar şarj edin. Sorun devam
ederse, pil takımını yenisiyle değiştirin
(s. 13).
Kullanılan ortama bağlı olarak, gösterilen
süre doğru olmayabilir.
Pil takımının şarjı hemen boşalıyor.
Ortam
sıcaklığı çok yüksek ya da düşüktür.
Bu bir arıza değildir.
Pil takımı yeterince şarj edilmemiştir. Pili
tam olarak tekrar şarj edin. Sorun devam
ederse, pil takımını yenisiyle değiştirin
(s. 13).
LCD ekran
Menü öğeleri devre dışı bırakılıyor.
Geçerli
kayıt/oynatma durumunda devre
dışı bırakılan öğeleri seçemezsiniz.
Aynı anda etkinleştiremeyeceğiniz bazı
fonksiyonlar vardır (s. 81).
Dokunmatik panelde düğmeler
görünmüyor.
LCD
ekrana hafifçe dokunun.
üzerinde DISP/BATT INFO
düğmesine (ya da Uzaktan Kumanda
üzerindeki DISPLAY düğmesine) basın
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E) (s. 19).
Kameranız
78
Dokunmatik panel üzerindeki
düğmeler düzgün şekilde çalışmıyor
veya hiç çalışmıyor.
Dokunmatik
paneli ayarlayın
([KALİBRASYON]) (s. 93).
“Memory Stick PRO Duo”
“Memory Stick PRO Duo” bellek
kartı kullandığınızda fonksiyonları
çalıştıramıyorsunuz.
Bilgisayarda
biçimlendirilmiş bir “Memory
Stick PRO Duo” kullanıyorsanız, bunu
kameranızda yeniden biçimlendirin (s. 52).
“Memory Stick PRO Duo” bellek
kartında saklanan görüntüleri
silemiyor ya da bu aygıtı
biçimlendiremiyorsunuz.
İndeks
ekranında bir defada en fazla 100
adet hareketsiz görüntü silebilirsiniz.
Başka bir aygıt tarafından yazmaya
karşı koruma altına alınmış hareketsiz
görüntüleri silemezsiniz.
Veri dosyasının adı doğru şekilde
gösterilmiyor ya da yanıp sönüyor.
Dosya
zarar görmüş.
biçimi kameranız tarafından
desteklenmiyordur (s. 90). Desteklenen
dosya biçimi kullanın.
Dosya
Kayıt
Ayrıca “Memory Stick PRO Duo”
konusuna bakın (s. 78).
START/STOP ya da PHOTO öğesine
basıldığında görüntüler kaydedilmiyor.
Oynatma
ekranı gösteriliyordur.
Kameranızı kayıt bekletmeye ayarlayın
(s. 26).
Kayıt ortamı dolu. Gereksiz görüntüleri
silin (s. 38).
Film
ya da hareketsiz görüntülerin toplam
sayısı, ortamın kaydetme kapasitesini
aşıyordur (s. 60, 89). Gereksiz görüntüleri
silin (s. 38).
[DÜŞM.SENSÖRÜ] (s. 68) öğesi etkin
durumdayken, görüntü kaydedemezsiniz.
Kameranızın sıcaklığı oldukça yüksek.
Kameranızı kapatın ve bir süre serin bir
yerde bırakın.
Uyku modunda görüntü kaydedemezsiniz.
QUICK ON işlemini iptal edin (s. 27).
Kameranız yeni çektiğiniz görüntüyü
ortama kaydediyordur. Bu süre boyunca
yeni kayıt yapamazsınız.
Kameranızın sıcaklığı çok düşük. Kamerayı
kapatın ve sıcak bir yere götürün. Kamerayı
bir süre orada bırakın ve tekrar açın.
Kaydı durdursanız bile ACCESS lambası
yanmaya devam ediyor.
Kameranız
yeni çektiğiniz görüntüyü
ortama kaydediyordur.
Kayıt açısı farklı görünüyor.
açısı, kameranın durumuna bağlı
olarak değişiklik gösterebilir. Bu bir arıza
değildir.
Filmin gerçek kayıt süresi, ortamın
beklenen yaklaşık kayıt süresinden
daha az.
Kayıt
koşullarına bağlı olarak, kayıt süresi
daha kısa olabilir, örneğin hızlı hareket
eden nesne, vb. kaydederken (s. 57).
Kayıt duruyor.
Kameranızın
sıcaklığı oldukça yüksek.
Kameranızı kapatın ve bir süre serin bir
yerde bırakın.
Kameranızın sıcaklığı çok düşük. Kamerayı
kapatın ve sıcak bir yere götürün. Kamerayı
bir süre orada bırakın ve tekrar açın.
Sürekli olarak titreşimler oluşursa, kayıt
durabilir.
Kameranızda,
START/STOP düğmesine
bastığınız nokta ile film kaydının başlayıp/
durduğu gerçek nokta arasında çok az bir
zaman farkı olabilir. Bu bir arıza değildir.
Otomatik odaklama çalışmıyor.
[ODAK]
öğesini [OTOMATİK] olarak
ayarlayın (s. 71).
Kayıt koşulları otomatik odaklama için
uygun değildir. Odağı manuel olarak
ayarlayın (s. 71).
[STEADYSHOT] çalışmıyor.
[STEADYSHOT]
öğesini [AÇIK] olarak
ayarlayın (s. 58).
[STEADYSHOT], aşırı titremeyi telafi
edemeyebilir.
Ekranda beyaz, kırmızı, mavi veya yeşil
küçük noktalar görünüyor.
[S.
NIGHTSHOT PLS] veya [COLOR
SLOW SHTR] ile kayıt yaparken noktalar
görüntülenir. Bu bir arıza değildir.
Sorun Giderme
Kayıt
START/STOP düğmesine bastığınız
nokta ile kaydedilen filmin başladığı/
durduğu nokta arasında zaman farkı
var.
Görüntünün rengi doğru şekilde
gösterilmiyor.
NIGHTSHOT
PLUS düğmesini OFF
olarak ayarlayın (s. 28).
Ekran görüntüsü parlak ve nesne
ekranda görünmüyor.
NIGHTSHOT
PLUS düğmesini OFF
olarak ayarlayın (s. 28).
Ekran görüntüsü karanlık ve nesne
ekranda görünmüyor.
Arka
ışığı açmak için DISP/BATT INFO
düğmesini birkaç saniye basılı tutun (s. 19).
79
Karanlıkta mum ışığında veya ampul
ışığında kayıt yaparken dikey bir şerit
görünüyor.
Kaydedilen
nesne ile arka plan arasındaki
kontrast çok yüksek olduğunda bu durum
ortaya çıkar. Bu bir arıza değildir.
Parlak ışıkta çekilen görüntü üzerinde
dikey beyaz bir çizgi görünebiliyor.
Bu
olaya leke etkisi adı verilir. Bu bir arıza
değildir.
İstenmeyen titreme oluşuyor.
Flüoresan
lamba, sodyum lambası ya da
kurşun lamba altında görüntü kaydederken
bu durum oluşabilir. Bu bir arıza değildir.
Bir TV veya bilgisayar ekranını
kaydederken siyah şeritler görünüyor.
[STEADYSHOT]
ayarlayın (s. 58).
öğesini [KAPALI] olarak
[S. NIGHTSHOT PLS] çalıştırılamıyor.
NIGHTSHOT
ayarlayın.
PLUS düğmesini ON olarak
[COLOR SLOW SHTR] düzgün şekilde
çalışmıyor.
Tam
karanlıkta [COLOR SLOW SHTR]
düzgün şekilde çalışmayabilir. NightShot
plus ya da [S. NIGHTSHOT PLS] kullanın.
[LCD PRL.DÜZ.] ayarını
yapamıyorsunuz.
PRL.DÜZ.] ayarını şu durumlarda
yapamıyorsunuz:
LCD ekran dışa dönükken LCD panel
kameranızın üzerinde kapalı olduğunda.
AC Adaptöründen güç alındığında.
Oynatma
Görüntüler oynatılamıyor.

(HOME) 
(ORTAMI YÖNET)
 [FİLM ORTM.AYARI]/[FOTO.ORT.
AYARI] (s. 20) öğelerine dokunarak
oynatmak istediğiniz görüntü ortamını
ayarlayın.
Hareketsiz görüntüler oynatılamıyor.
Dosya
veya klasörleri değiştirdiyseniz ya
da bilgisayarda verileri düzenlediyseniz
hareketsiz görüntüler oynatılamaz. (Bu
durumda, dosya adı yanıp söner.) Bu bir
arıza değildir (s. 91).
Başka aygıtlarla kaydı yapılmış görüntüler
oynatılamayabilir ya da gerçek boyutunda
görüntülenmeyebilir. Bu bir arıza değildir
(s. 91).
[VISUAL INDEX] ekranında görüntüde
“ ” simgesi gösteriliyor.
Veri
yüklemesi başarısız olmuş olabilir.
Gücü kapatıp tekrar açtığınızda ya
da “Memory Stick PRO Duo” bellek
kartını birkaç kez çıkarıp takmayı
tekrarladığınızda düzgün şekilde
gösterilebilir.
Bu simge, başka aygıtlarla kaydedilmiş
bilgisayar vb.’de düzenlenmiş hareketsiz
görüntülerde görünmeyebilir.
Kayıt tamamlandıktan hemen sonra
ACCESS yanıp sönerken AC Adaptörü
veya pil paketi kameradan çıkarılabilir.
Sonuç olarak, görüntü verileri hasar
görebilir ve
simgesi görünebilir.
[LCD
80
[VISUAL INDEX] ekranında görüntüde
“ ” simgesi gösteriliyor.
[RSM.VT.DS.ONAR]
işlemini uygulayın
(s. 54). Hala görünüyorsa,
işaretli
görüntüyü silin (s. 38).
Oynatma sırasında ses yok veya sadece
kısık bir ses işitiliyor.
Ses
seviyesini artırın (s. 30).
panel kapalıyken ses çıkmaz. LCD
paneli açın.
[MİK.K.DÜZEYİ] (s. 75) [DÜŞÜK] olarak
ayarlıyken ses kaydettiğinizde, kaydedilen
sesin duyulması zor olabilir.
LCD
Görüntü oynatılamıyor veya “Memory
Stick PRO Duo” algılanmıyor.
Cihaz,
“Memory Stick PRO Duo” ortamını
desteklemiyor olabilir.
Kameranızda görüntülerin
düzenlenmesi
Düzenlenemiyor.
Kayıtlı
görüntü yok.
durumundan dolayı
düzenlenemiyordur.
Görüntü
Sabit
disk doludur ya da eklenen filmler
99’dan fazladır. Gereksiz filmleri silin
(s. 45).
Hareketsiz görüntüleri Oynatma listesine
ekleyemezsiniz.
Film bölünemiyor.
Ses duyamıyorsunuz.
Aygıtı
yalnızca S VIDEO fişiyle
bağladığınızda ses çıkmaz. A/V bağlantı
kablosunun beyaz ve kırmızı fişlerini de
bağlayın (s. 34).
Kameranızı TV’ye bağlarken oynatma
en-boy oranı doğru olmuyor.
[TV
TİPİ] öğesini TV’nize göre ayarlayın
(s. 35).
A/V bağlantı kablosunu
kullanarak doğru şekilde çoğaltma
yapamıyorsunuz.
A/V
bağlantı kablosu düzgün şekilde
bağlanmamıştır. A/V bağlantı kablosunun
doğru jaka (örn. kameranızdan görüntü
kopyalamak için diğer aygıtın giriş jakına)
bağlı olduğundan emin olun (s. 46).
Aynı anda kullanılamayan
fonksiyonlar
Aşağıdaki listede çalıştırılamayan fonksiyon
kombinasyonları ve menü öğelerinin
örnekleri gösterilmektedir.
Kullanılamaz
Aşağıdaki ayarlardan dolayı
Arka ışık
[SAHNE SEÇİMİ]
içinde [HAVAİ
FİŞEK], [POZLAMA]
içinde [MANUEL],
[SPOT METRE]
[ESKİ FİLM]
[S. NIGHTSHOT
PLS], [COLOR SLOW
SHTR], [DİJİTL.
EFEKT], [YUMUŞAK
GÇŞ.], [SAHNE
SEÇİMİ]
[SAHNE SEÇİMİ]
[SAHNE SEÇİMİ]
Çok
kısa bir film bölünemez.
Başka aygıtta korunan bir film bölünemez.
Filmden hareketsiz görüntü çekilemez.
Hareketsiz
görüntüleri kaydetmek
istediğiniz ortam dolu.
[WIDE SELECT]
[OTO.YVŞ.
ENSTNT.]
[SPOT ODAK]
[TELE MAKRO]
Sorun Giderme
Oynatma listesine filmler eklenemiyor.
Diğer aygıtlara Çoğaltma/Bağlama
81
Kullanılamaz
[POZLAMA]
Aşağıdaki ayarlardan dolayı
NightShot plus, [S.
NIGHTSHOT PLS]
[SPOT METRE]
NightShot plus, [S.
NIGHTSHOT PLS]
[SAHNE SEÇİMİ] NightShot plus, [S.
NIGHTSHOT PLS],
[COLOR SLOW
SHTR], [ESKİ FİLM],
[TELE MAKRO],
[YUMUŞAK GÇŞ.]
[BEYAZ DNG.]
NightShot plus, [S.
NIGHTSHOT PLS]
[COLOR SLOW
NightShot plus, [S.
SHTR]
NIGHTSHOT PLS],
[YUMUŞAK GÇŞ.],
[DİJİTL.EFEKT],
[SAHNE SEÇİMİ]
[S. NIGHTSHOT
[YUMUŞAK GÇŞ.],
PLS]
[DİJİTL.EFEKT]
[YUMUŞAK GÇŞ.] [DİJİTL.
EFEKT], [SAHNE
SEÇİMİ] altında
[S. NIGHTSHOT
PLS], [COLOR SLOW
SHTR], [MUM]/
[HAVAİ FİŞEK]
[DİJİTL.EFEKT]
[S. NIGHTSHOT
PLS], [COLOR SLOW
SHTR], [YUMUŞAK
GÇŞ.]
[ESKİ FİLM]
[SAHNE SEÇİMİ],
[RESİM EFEKTİ]
[RESİM EFEKTİ]
[ESKİ FİLM]
82
Uyarı gösterge ve mesajları
Kendi kendine tanı ekranı/Uyarı
göstergeleri
LCD ekranda göstergeler görünürse,
aşağıdakileri kontrol edin.
Bir kaç defa denedikten sonra sorun devam
ederse, Sony bayiinizle veya Sony servis
merkeziyle irtibata geçin.
C:04:00
(Kameranın sabit diskiyle ilgili
uyarı)*
Hızlı yanıp sönme
Kameranızdaki
sabit disk sürücüsünde hata
oluşmuş olabilir.
(Kameranın sabit diskiyle ilgili
uyarı)*
Hızlı yanıp sönme
Kameranın
sabit diski dolu.
sabit disk sürücüsünde hata
oluşmuş olabilir.
Kameranızdaki
C:(veya E:) : (Kendi kendine
tanı ekranı)
C:04:
Pil
C:13: / C:32:
Güç
kaynağını çıkarın. Tekrar takıp
kameranızı yeniden çalıştırın.
Kameranızı yeniden açın.
E:20: / E:31: / E:61: /
E:62: / E:91: / E:94:
Gideremeyeceğiniz
bir arıza oluştu.
Sony bayiiniz veya yerel yetkili Sony
servis merkezinizle irtibata geçin. “E” ile
başlayan 5 haneli kodu servis merkezindeki
görevlilere bildirin.
Yavaş yanıp sönme
Pil
takımı nerdeyse bitmek üzere.
ortamı ve pil koşullarına bağlı
olarak,  yaklaşık 20 dakika kalsa bile
yanıp sönebilir.
Çalıştırma
(Yüksek sıcaklık uyarısı)
Yavaş yanıp sönme
Kameranızın
sıcaklığı yükseliyor.
Kameranızı kapatın ve bir süre serin bir
yerde bırakın.
Hızlı yanıp sönme*
Kameranızın
sıcaklığı oldukça yüksek.
Kameranızı kapatın ve bir süre serin bir
yerde bırakın.
(Düşük sıcaklık uyarısı)*
Hızlı yanıp sönme
Kameranızın
ısıtın.
101-0001 (Dosyalarla ilgili uyarı
göstergesi)
Yavaş yanıp sönme
Dosya
Dosya
zarar görmüş.
okunamıyor.
Sorun Giderme
paketi, “InfoLITHIUM” pil paketi (H
serisi) değil. “InfoLITHIUM” pil paketi (H
serisi) kullanın (s. 91).
AC Adaptörünün DC fişini Handycam
Station (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
SR85E) veya kameranızın DC IN jakına
sıkıca takın (s. 13).
 (Pil seviyesi uyarısı)
sıcaklığı çok düşük. Kamerayı
(“Memory Stick PRO Duo” ile ilgili
uyarı göstergesi)
Yavaş yanıp sönme
Kaydedilen
görüntüler için boş alan
azalıyor. Kameranızda kullanabileceğiniz
“Memory Stick” tipleri için bkz. sayfa 2.
“Memory Stick PRO Duo” takılı değil
(s. 21).
83
Hızlı yanıp sönme
Kaydedilen
görüntüler için yeterli boş
alan yok. Görüntüleri başka bir ortama
kaydettikten sonra gereksiz görüntüleri
silin ya da “Memory Stick PRO Duo” bellek
kartını biçimlendirin (s. 36, 38, 52).
Görüntü Veritabanı Dosyası hasarlı (s. 54).
(“Memory Stick PRO Duo”
biçimlendirme ile ilgili uyarı
göstergeleri)*
“Memory
Stick PRO Duo” hasar görmüş.
Stick PRO Duo” doğru şekilde
biçimlendirilmemiş (s. 52, 90).
“Memory
(Uyumsuz “Memory Stick Duo”
bellek kartı ile ilgili uyarı göstergesi)*
Uyumlu
olmayan bir “Memory Stick Duo”
bellek kartı takılı (s. 90).
 (“Memory Stick PRO Duo” bellek
kartı yazma korumasıyla ilgili uyarı
göstergesi)*
Başka
aygıtta “Memory Stick PRO Duo”
bellek kartına erişim sınırlandırılmış.
(Flaş ile ilgili uyarı göstergesi)
Hızlı yanıp sönme
Flaşla
ilgili bir sorun var.
(Kamera sallanma uyarısı ile ilgili
uyarı göstergesi)
Işık
miktarı yetersiz olduğundan kamera
kolaylıkla sallanır. Flaşı kullanın.
Kamera sabit olmadığından kolaylıkla
sallanmaktadır. Kamerayı iki elinizle
sabit bir şekilde tutup, görüntüyü
kaydedin. Ancak, kamera sallanıyor
uyarı göstergesinin kaybolmayacağını
unutmayın.
84
(Düşme sensörüyle ilgili uyarı
göstergesi)
Düşme
sensörü fonksiyonu (s. 68) etkin ve
kameranın düştüğünü tespit etmiştir.
Bu nedenle, kamera sabit diski korumak
için harekete geçer.
Sonuç olarak kayıt/oynatma devre dışı
bırakılabilir.
Düşme sensörü fonksiyonu, mümkün
olan her koşulda sabit diskin korunacağını
garanti etmez. Kamerayı sabit koşullarda
kullanın.
(Hareketsiz görüntü kaydetme
hakkında uyarı)
İşlem
yapılırken hareketsiz görüntü
kaydedilemez. Bir süre bekledikten sonra
kaydedin.
* Ekranda uyarı göstergeleri göründüğünde bir
melodi duyarsınız (s. 64).
Uyarı mesajlarının açıklaması
Ekranda mesajlar görünüyorsa talimatları
uygulayın.
 Ortam
HDD biçimlendirme hatası.
Kameranın
sabit diski varsayılan biçimden
farklı şekilde ayarlanmış. [ORTM.
BÇMLNDRM.] işleminin uygulanması
(s. 52) kameranızı kullanmanızı
sağlayabilir. Sabit diskteki tüm veriler
silinir.
Veri hatası.
Kamera
sabit diskinin okunması ya
da yazılması sırasında hata oluştu.
Kameranıza sürekli darbe uygulandığında
bu durum oluşabilir.
Resim Veritabanı Dosyası bozuldu.
Yeni bir dosya oluşturmak istiyor
musunuz?
Görüntü
veritabanı dosyası zarar
görmüştür. [EVET] öğesine
dokunduğunuzda, yeni bir görüntü
veritabanı dosyası oluşturulur. Ortamdaki
eski kayıtlı görüntüler oynatılamaz
(Görüntü dosyaları zarar görmemiş). Yeni
bilgi oluşturduktan sonra [RSM.VT.DS.
ONAR] komutunu yürütürseniz, eski
kayıtlı görüntüleri oynatmanız mümkün
olabilir. Bu işe yaramazsa, ürünle birlikte
verilen yazılımı kullanarak görüntüyü
kopyalayın.
Ara bellek taşması
Düşme
sensörü kameranın art arda
düştüğünü tespit ettiğinden dolayı
kayıt yapamıyorsunuz. Kamerayı sık sık
düşürme tehlikesi altındaysanız, [DÜŞM.
SENSÖRÜ] öğesini [KAPALI] olarak
ayarlayın böylece tekrar görüntüyü
kaydedebilirsiniz (s. 68).
Veri
yazma işlemi düzgün şekilde
gerçekleştirilmemişse kameranız otomatik
olarak veriyi onarmaya çalışır.
Veriler kurtarılamıyor.
Kamera
sabit diskine veri yazma işlemi
başarısız. Veriler onarılmaya çalışıldı,
ancak başarısız oldu.
Biçimi
kontrol edin ve ardından
gerekiyorsa kameranızla “Memory Stick
PRO Duo” bellek kartını biçimlendirin
(s. 52).
Memory Stick klasörleri dolu.
999MSDCF
değerini aşan klasörler
oluşturamazsınız. Kameranızla klasör
oluşturamıyor ya da oluşturulan klasörleri
silemiyorsunuz.
“Memory Stick PRO Duo” bellek
kartını biçimlendirmeniz (s. 52) veya
bilgisayarınızı kullanarak silmeniz gerekir.
Bu Memory Stick filmleri
kaydedemeyebilir veya
oynatamayabilir.
Kameranız
için önerilen bir “Memory
Stick” kullanın.
Bu Memory Stick resimleri doğru
olarak kaydedemeyebilir veya
oynatamayabilir.
“Memory
Stick PRO Duo” fonksiyonunda
bazı sorunlar var. “Memory Stick PRO
Duo” bellek kartını yeniden takın.
Sorun Giderme
Veriler kurtarılıyor.
Memory Stick doğru biçimlendirilmemiş.
Yazma sırasında Memory Stick'i
çıkarmayın.
“Memory
Stick PRO Duo” bellek kartını
yeniden takın ve LCD ekrandaki talimatları
uygulayın.
Memory Stick’i yeniden takın.
“Memory
Stick PRO Duo” bellek kartını
birkaç defa takıp çıkarın. Gösterge hala
yanıp sönüyorsa, “Memory Stick PRO
Duo” hasar görmüş olabilir. Başka bir
“Memory Stick PRO Duo” deneyin.
85
 PictBridge uyumlu yazıcı
PictBridge uyumlu yazıcıya bağlı değil.
Yazıcıyı
kapatın ve yeniden açın ardından
USB kablosunu (ürünle verilir) çıkarıp
tekrar takın.
Yazdırılamıyor. Yazıcıyı kontrol edin.
Yazıcıyı
kapatın ve yeniden açın ardından
USB kablosunu (ürünle verilir) çıkarıp
tekrar takın.
 Diğer
Daha fazla seçim yapılamaz.
Aşağıdaki
işlemleri yaparken tek seferde
yalnızca 100 görüntü seçebilirsiniz:
filmleri çoğaltma
hareketsiz görüntüleri kopyalama
görüntüleri silme
hareketsiz görüntüleri yazdırma
Veriler korunuyor.
Başka
aygıtta korunan veriyi silmeye
çalıştınız. Verileri korumak için kullanılan
aygıtta veri korumasını kaldırın.
86
Ek Bilgiler
Kameranızı yurt dışında kullanma
Güç kaynağı
Ürünle verilen AC Adaptörünü AC
100 V ile 240 V arası, 50/60 Hz aralığında
kullanarak kameranızı herhangi bir ülkede/
bölgede çalıştırabilirsiniz.
TV renk sistemleri hakkında
Kameranız, PAL-sistemi tabanlıdır. TV’de
oynatma görüntüsünü izlemek için TV’niz,
AUDIO/VIDEO giriş jakına sahip PALsistemi tabanlı bir TV olmalıdır.
Sistem
PAL
PAL-M
PAL-N
SECAM
Avustralya, Avusturya, Belçika,
Çin, Çek, Cumhuriyeti,
Danimarka, Finlandiya,
Almanya, Hollanda, Hong
Kong, Macaristan, İtalya,
Kuveyt, Malezya, Yeni Zelanda,
Norveç, Polonya, Portekiz,
Singapur, Slovak Cumhuriyeti,
İspanya, İsveç, İsviçre, Tayland,
İngiltere, vb.
Brezilya
Arjantin, Paraguay, Uruguay.
Bahama Adaları, Bolivya,
Kanada, Orta Amerika, Şili,
Kolombiya, Ekvator, Guyana,
Jamaika, Japonya, Kore,
Meksika, Peru, Surinam,
Tayvan, Filipinler, ABD,
Venezuela, vb.
Bulgaristan, Fransa, Guyana,
İran, Irak, Monako, Rusya,
Ukrayna, vb.
Ek Bilgiler
NTSC
Kullanıldığı yer
87
Yerel saati ayarlama
Kameranızı yurt dışında kullanırken zaman farkını ayarlayarak, saati kolayca yerel saate
ayarlayabilirsiniz. (HOME) 
(AYARLAR)  [SAAT/ DİL AYR.]  [ALAN
AYARI] ve [YAZ SAATİ] öğesine dokunun (s. 17).
Dünya saat farkı
88
Saat dilimi
farkları
Bölge ayarı
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
+09:00
+09:30
+10:00
Lizbon, Londra
Berlin, Paris
Helsinki, Kahire, İstanbul
Moskova, Nairobi
Tahran
Abu Dabi, Bakü
Kabil
Karaçi, İslamabad
Kalküta, Yeni Delhi
Almaata, Daka
Rangun
Bangkok, Jakarta
Hong Kong, Singapur, Beijing
Seul, Tokyo
Adelayd, Darvin
Melbörn, Sidney
Saat dilimi
farkları
Bölge ayarı
+11:00
+12:00
–12:00
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
Solomon Adaları
Fiji, Velington
Eniwetok, Kwajalein
Samoa
Havai
Alaska
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Şikago, Mexico City
New York, Bogota
Santiago
St.John
Brezilya, Montevideo
Fernando de Noronha
Azores, Cape Verde Adaları
Kamera sabit diski ve “Memory Stick PRO Duo” bellek
kartında dosya/klasör yapısı
Dosya/klasör yapısı aşağıda gösterilmektedir. Kameranızda görüntü kaydederken/oynatırken
genellikle dosya/klasör yapısını bilmeniz gerekmez. Hareketsiz görüntüleri ya da filmleri
bilgisayara bağlayarak keyfini çıkarmak için, bkz. “PMB Guide”, ürünle verilen uygulamayı
kullanın.
* Yalnızca sabit disk için
Görüntü yönetim dosyaları
Dosyaları sildiğinizde, görüntüleri
düzgün şekilde kaydedemez/
oynatamazsınız. Dosyalar varsayılan
olarak gizlenmiştir ve genellikle
görüntülenmezler.
Hareketsiz görüntü dosyaları (JPEG
dosyaları)
Dosya uzantısı “.JPG”dir. Dosya
numaraları otomatik olarak yükselir.
Dosya numarasının kapasitesi 9.999’u
aştığında, yeni görüntü dosyalarının
saklanması için başka bir klasör
oluşturulur.
Klasör adı yükselir: [101MSDCF] 
[102MSDCF]
Ek Bilgiler
Film dosyaları (MPEG2 dosyaları)
Dosya uzantısı “.MPG”dir. Maksimum
boyut 2 GB’dır. Dosya kapasitesi 2 GB’ı
aştığında dosya bölünür.
Dosya numaraları otomatik olarak
yükselir.
Dosya numarası 9.999’u aştığında, yeni
film dosyalarının kaydedilmesi için
başka bir klasör oluşturulur.
Klasör adı yükselir: [101PNV01] 
[102PNV01]
(HOME)  (DİĞER)  [USB
BAĞLANTISI]  [ USB BAĞLANTISI]/
[ USB BAĞLANTISI] öğelerine dokunarak,
USB bağlantısıyla bilgisayardan ortama
erişebilirsiniz.
Ürünle verilen bilgisayar uygulamasını
kullanmadan, kameradaki dosya veya klasörleri
bilgisayar üzerinden değiştirmeyin. Görüntü
dosyaları bozulabilir veya oynatılamayabilir.
Ürünle verilen bilgisayar uygulamasını
kullanmadan yukarıda sözü edilen işlemi
gerçekleştirirseniz, işlem garanti edilmez.
Bilgisayarı kullanarak kameranın ortamını
biçimlendirmeyin. Kamera düzgün
çalışmayabilir.
Dosyaları bilgisayardan kameranın ortamına
kopyalamayın. İşlem garanti edilmez.
Klasör numarası 999’u gösterdiğinde ve
dosya numarası 9.999’u aştığında kayıt
mümkün olmayabilir. Bu durumda, [ORTM.
BÇMLNDRM.] işlemini uygulayın (s. 52).

DCR-SR35E/SR36E/SR55E/SR75E için:
Verileri
bilgisayardan kameranın ortamına
alamazsınız.
89
Bakım ve önlemler
“Memory
“Memory Stick” hakkında
“Memory Stick”, büyük veri kapasitesine
sahip, kompakt, taşınabilir bir IC kayıt
ortamıdır.
Ancak, tüm “Memory Stick” tiplerinin
kameranızda çalışacağı garanti edilmez.
(Daha fazla ayrıntı için aşağıdaki listeye
bakın.)
“Memory Stick” bellek kartı tipleri
Kayıt/Oynatma
“Memory Stick Duo”
(MagicGate olmadan)
“Memory Stick PRO Duo”


“Memory Stick PRO-HG Duo” *
* Bu ürün, 8 bit paralel veri aktarımını
desteklemez, ancak “Memory Stick PRO Duo”
bellek kartı ile aynı şekilde 4 bit paralel veri
aktarımını destekler.
Bu
ürün, “MagicGate” teknolojisi kullanan
verileri kaydedemez veya oynatamaz.
“MagicGate”, içerikleri şifrelenmiş olarak
kaydedip aktaran bir telif hakkı koruma
teknolojisidir.
Bu ürün, “Memory Stick Micro” ile uyumludur
(“M2”). “M2”, “Memory Stick Micro” bellek
kartının kısaltmasıdır.
Bir bilgisayar (Windows OS/Mac OS)
tarafından biçimlendirilen “Memory Stick
PRO Duo” bellek kartının kameranızla uyumlu
çalışması garanti edilemez.
Veri okuma/yazma hızı, kullandığınız “Memory
Stick PRO Duo” ve “Memory Stick” uyumlu
ürün kombinasyonuna göre değişebilir.
Aşağıdaki durumlarda oluşabilecek görüntü
hasarı veya kaybı telafi edilemez:
 Kameranız görüntü dosyalarını “Memory
Stick PRO Duo” bellek kartından okur veya
yazarken (ACCESS lambası yanarken veya
yanıp sönerken), “Memory Stick PRO Duo”
bellek kartını çıkarır, kamerayı kapatır veya
pil takımını çıkarırsanız
 “Memory Stick PRO Duo” bellek kartını
mıknatıs veya manyetik alanların yanında
kullanırsanız
Önemli verileri bilgisayarın sabit diskine
yedeklemeniz önerilir.
90
Stick PRO Duo” bellek kartındaki
bellek alanının üzerine yazma sırasında aşırı
kuvvet uygulamamaya dikkat edin.
“Memory Stick PRO Duo” veya Memory Stick
Duo adaptörü üzerine etiket ya da benzeri bir
şey yapıştırmayın.
“Memory Stick PRO Duo” bellek kartını
taşırken veya saklarken kendi muhafazasını
kullanın.
Terminallere dokunmayın veya metal cisimlerin
temasını önleyin.
“Memory Stick PRO Duo” aygıtını eğmeyin,
düşürmeyin veya üzerine aşırı kuvvet
uygulamayın.
“Memory Stick PRO Duo” bellek kartını
parçalarına ayırmayın veya üzerinde değişiklik
yapmayın.
“Memory Stick PRO Duo” bellek kartını
ıslatmayın.
“Memory Stick PRO Duo” ortamını küçük
çocukların erişemeyeceği bir yerde tutmaya
dikkat edin. Küçük çocukların yutma tehlikesi
vardır.
“Memory Stick PRO Duo” bellek kartından
başka bir şeyi Memory Stick Duo yuvasına
yerleştirmeyin. Bu durum arızaya neden
olabilir.
 “Memory Stick PRO Duo” bellek kartını
aşağıdaki yerlerde kullanmayın veya
saklamayın.
 Yaz ayında dışarı park edilmiş bir araç gibi
yüksek sıcaklığa maruz kalan yerler
 Doğrudan güneş ışığı alan yerler
 Oldukça yüksek nem oranına sahip veya
korozif gazlara maruz kalan yerler
 Memory Stick Duo adaptörü
hakkında
“Memory
Stick PRO Duo” bellek kartını
“Memory Stick” uyumlu bir aygıtla
kullanırken, “Memory Stick PRO Duo”
bellek kartını Memory Stick Duo adaptörüne
yerleştirdiğinizden emin olun.
“Memory Stick PRO Duo” bellek kartını
Memory Stick Duo adaptörüne takarken,
“Memory Stick PRO Duo” bellek kartını doğru
yöne baktığından emin olun, ardından içine
takın. “Memory Stick PRO Duo” bellek kartını
Memory Stick Duo adaptörüne yanlış yönde
zorlar veya tam takmazsanız, arızaya neden
olabilir.
“Memory
Stick PRO Duo” bellek kartı takılı
olmadan Memory Stick Duo adaptörünü
takmayın. Böyle bir işlem ünitede arızalara
neden olabilir.
 “Memory Stick PRO Duo” hakkında
Kameranızda
kullanılabilecek bir “Memory
Stick PRO Duo” bellek kartının bellek kapasitesi
8 GB’dır.
“Memory Stick Micro” bellek kartı
kullanımıyla ilgili bilgiler
“Memory
Stick Micro” bellek kartını
kameranızla kullanmak için, Duo boyutunda
M2 Adaptörüne gerek vardır.
“Memory Stick Micro” bellek kartını Duo
boyutunda M2 Adaptörüne takın ve adaptörü
Memory Stick Duo yuvasına takın. “Memory
Stick Micro” bellek kartını Duo boyutunda M2
Adaptörü kullanmadan kameranıza takarsanız,
kameranızdan çıkaramayabilirsiniz.
“Memory Stick Micro” bellek kartını çocukların
erişebileceği bir yere bırakmayın. Yanlışlıkla
yutabilirler.
Görüntü verisi uyumluluğu hakkında
Kameranızla
Kameranız yalnızca “InfoLITHIUM” pil
takımı (H serisi) ile çalışır.
“InfoLITHIUM” H serisi pil takımlarında
işareti bulunur.
“InfoLITHIUM” pil takımı nedir?
“InfoLITHIUM” pil takımı, kameranız
ile isteğe bağlı AC Adaptörü/şarj aleti
arasındaki çalışma koşullarıyla ilgili iletişim
bilgileri fonksiyonlarına sahip bir lityumiyon pil takımıdır.
“InfoLITHIUM” pil takımı kameranızın
kullanım koşullarına göre güç tüketimini
hesaplar ve kalan pil miktarını dakika
olarak görüntüler.
Pil takımını şarj etme
Kameranızı
kullanmaya başlamadan önce pil
takımını şarj ettiğinizden emin olun.
CHG (şarj) lambası sönene kadar pil takımını
10 °C - 30 °C (50 °F ila 86 °F arası) arasında
bir ortam sıcaklığında şarj etmenizi öneririz.
Bu sıcaklık aralığının dışında pil takımını şarj
ederseniz etkin şekilde şarj mümkün olmayabilir.
Şarj tamamlandığında, Handycam Station
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E) ya da
kameranızdaki DC IN jakından kabloyu çıkarın
ve ardından pil takımını çıkarın.
Pil takımını verimli olarak kullanma
Ek Bilgiler
“Memory Stick PRO Duo” bellek
kartına kaydedilen görüntü verisi dosyaları,
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association) tarafından
oluşturulan “Design rule for Camera File
system” evrensel standardına uygundur.
Kameranızda, evrensel standarda uygun
olmayan diğer aygıtlarda (DCR-TRV900E
veya DSC-D700/D770) kaydedilmiş hareketsiz
görüntüleri oynatamazsınız. (Bu modeller bazı
bölgelerde satılmaz.)
Başka bir aygıtla kullanılmış bir “Memory
Stick PRO Duo” aygıtını kullanamıyorsanız,
kameranızda biçimlendirin (s. 52).
Biçimlendirmenin “Memory Stick PRO
Duo” bellek kartındaki tüm bilgileri sildiğini
unutmayın.
Kameranızla görüntüleri oynatamayabilirsiniz:
 Bilgisayarınızda değiştirilen görüntü verisini
oynatırken
 Diğer aygıtlarla kaydedilmiş görüntü verisini
oynatırken
“InfoLITHIUM” pil takımı hakkında
Çevre
sıcaklığı 10 °C (50 °F) veya altındayken
pil takımı performansı azalır ve pil takımını
kullanabileceğiniz süre kısalır. Bu durumda,
pil takımını uzun süreli kullanmak için
aşağıdakilerden birini yapın.
 Pil takımını ısıtmak için bir cebinize koyun
ve çekim yapmadan hemen önce kameranıza
takın
 Yüksek kapasiteli pil takımı kullanın: NPFH70/FH100 (isteğe bağlı)
LCD ekranın sık kullanımı veya sıklıkla
gerçekleştirilen oynatma, ileri sarma ve geri
sarma işlemleri pil takımının daha çabuk
bitmesine neden olur.
Yüksek kapasiteli pil takımı kullanılmasını
öneririz: NP-FH70/FH100 (isteğe bağlı).
91
Kameranızda
kayıt ya da oynatma işlemi
yapmadığınızda, POWER düğmesini OFF
(CHG) konumuna getirdiğinizden emin
olun. Kameranız kayıt bekleme veya oynatma
duraklatma konumundayken de pil takımı
kullanılır.
Beklenen kayıt süresine göre iki veya üç kat
daha uzun süre yetecek yedek pil takımları
bulundurun ve gerçek kaydı yapmadan önce
deneme kayıtları yapın.
Pil takımını suya maruz bırakmayın. Pil takımı
suya karşı dayanıklı değildir.
Kalan pil miktarı göstergesi hakkında
Kalan
pil miktarı göstergesi, pil takımının
çalıştırma için yeterli gücünün olduğunu
gösteriyor olsa da pil takımını tam olarak
tekrar şarj edin. Kalan pil miktarı doğru
şekilde gösterilecektir. Bununla birlikte, uzun
süre yüksek sıcaklıklarda kullanıldığında, tam
şarjlı durumda bırakıldığında veya pil takımı
sık şekilde kullanılırken pil gösteriminin
yenilenmeyeceğini dikkate alın. Kalan pil
miktarı gösterimini yalnızca bir kılavuz olarak
kullanın.
Çalışma koşullarına veya ortam sıcaklığına bağlı
olarak yaklaşık 20 dakikalık pil süresi kalmış
olsa bile, düşük pil durumunu gösteren 
işareti yanıp söner.
Pil takımının saklanması hakkında
Pil
takımı uzun süre kullanılmayacaksa, uygun
çalışmayı sağlamak amacıyla kameranızdaki pil
takımını yılda bir kez tam olarak şarj edin. Pil
takımını saklamak için, kameranızdan çıkarın,
kuru ve serin bir yerde saklayın.
Kameranızdaki pil takımını tamamen
(HOME) 
boşaltmak için
(AYARLAR)  [GENEL AYARLAR] 
[OTO.KAPANMA]  [HİÇBİR ZAMAN]
öğelerine dokunun ve kameranızı kapanıncaya
kayıt bekleme modunda tutun (s. 67).
Pil ömrü hakkında
Pil
kapasitesi zamanla ve sürekli kullanımla
azalır. Şarjlar arasındaki kullanım süresinin
azalması belirgin hale geldiğinde, bu durum pili
yenisiyle değiştirme vaktinin geldiğini belirtir.
Her bir pilin ömrü saklama, çalıştırma ve çevre
koşulları ile belirlenir.
92
Kameranızın kullanımı hakkında
Kullanım ve bakım hakkında
Kamera
ve aksesuarları aşağıdaki yerlerde
kullanmayın veya saklamayın:
 Aşırı sıcak, soğuk veya nemli yerler.
Doğrudan güneş ışığı, kalorifer yanı veya
güneş altında bulunan araç gibi 60°C (140 °F)
üzerindeki sıcaklıklara maruz kalabilecekleri
yerlerde bırakmayın. Arızalanabilir veya
deforme olabilirler.
 Güçlü manyetik alanların veya mekanik
titreşime yakın. Kamera arızalanabilir.
 Güçlü radyo dalgaları veya radyasyon
yakınında. Kamera düzgün şekilde
kaydetmeyebilir.
 AM alıcıları ve video donanımının yanında.
Parazit oluşabilir.
 Plajda veya tozlu yerlerde. Kum veya toz
kameranıza girerse arızaya neden olabilir.
Bazı durumlarda bu arıza onarılamaz.
 LCD ekranın veya lensin doğrudan güneş
ışığına maruz kalabileceği pencere yakınında
veya açık havada. Bu durum LCD ekrana
zarar verir.
Kameranızı DC 6,8 V/7,2 V (pil takımı) ya da
DC 8,4 V (AC Adaptör) değerlerinde çalıştırın.
DC veya AC çalıştırma için, bu kullanım
talimatlarında önerilen aksesuarları kullanın.
Yağmur veya deniz suyu ile kameranızın
ıslanmasına izin vermeyin. Kameranız ıslanırsa
arıza meydana gelebilir. Bazı durumlarda bu
arıza onarılamaz.
İçerisine sert bir cisim veya sıvı girerse
kullanmadan önce kameranızı fişten çıkarın ve
bir Sony bayisine kontrol ettirin.
Ürünü sert kullanmayın, üzerinde değişiklik
yapmayın veya herhangi bir yerden düşürüp
üzerine darbe uygulamaktan kaçının. Lense
özellikle dikkat edin.
Kameranızı kullanmadığınız zaman POWER
düğmesini OFF (CHG) konumunda tutun.
Kameranızı örneğin bir havluyla örtülü olarak
çalıştırmayın. Bu durum iç kısmın ısınmasına
neden olabilir.
Güç kablosunu çıkarırken kablodan değil fişten
tutun.
Üzerine ağır bir cisim koyarak güç kablosuna
hasar vermeyin.
Metal bağlantıları temiz tutun.
Uzaktan
Kumandayı ve düğme-tipi pili
çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.
Pil yanlışlıkla yutulursa hemen bir doktora
başvurun (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E).
Pilin elektrolitik sıvısı dökülürse:
 Yerel yetkili Sony servis merkezini arayın.
 Derinize temas etmiş olan sıvıyı yıkayın.
 Sıvı gözlerinize bulaşırsa, bol suyla yıkayın ve
bir doktora danışın.
 Kameranızı uzun süre
kullanmadığınız zaman
Periyodik
olarak açın ve yaklaşık 3 dakika
boyunca görüntü oynatıyor ya da kayıt yapıyor
gibi çalıştırın.
Saklamadan önce pil takımını tam olarak
boşaltın.
Nem yoğunlaşması
Kameranız doğrudan soğuk bir yerden
sıcak bir yere getirilirse, kameranın
içinde nem yoğunlaşabilir. Bu durum
kameranızda arızaya neden olabilir.
 Nem yoğunlaşması meydana
gelmişse
Kameranızı yaklaşık 1 saat kapalı tutun.
karlı bir yerden ısıtma aygıtı ile
ısıtılan bir yere götürdüğünüzde.
Kameranızı klimalı bir araç veya odadan
dışarıya sıcak bir yere götürdüğünüzde.
Kameranızı bir fırtına veya yağışın ardından
kullandığınızda.
Kameranızı sıcak ve nemli bir yerde
kullandığınızda.
Hasara
neden olabileceğinden LCD ekrana aşırı
kuvvet uygulamayın.
Kameranız soğuk bir yerde kullanılıyorsa,
kalıntı bir görüntü LCD ekranda görünebilir.
Bu bir arıza değildir.
Kameranızı kullanırken, LCD ekranın arkası
ısınabilir. Bu bir arıza değildir.
 LCD ekranı temizleme
Parmak izleri veya toz LCD ekranı
kirlettiyse, temizlemek için yumuşak
bir bez kullanılması önerilir. LCD
Temizleme Kitini (isteğe bağlı) kullanırken
temizleme sıvısını LCD ekrana doğrudan
uygulamayın. Sıvı ile nemlendirilmiş
temizleme kağıdı kullanın.
 Dokunmatik panelin ayarlanması
hakkında (KALİBRASYON)
Dokunmatik paneldeki düğmeler düzgün
çalışmayabilir. Bu durum ortaya çıkarsa,
aşağıdaki prosedürü uygulayın. Çalışırken
kameranızı ürünle verilen AC Adaptörünü
kullanarak duvar prizine takmanız önerilir.
 Kameranızı açın ve
(HOME) öğesine
basın.
 Dokunun:
(AYARLAR)  [GENEL
AYARLAR]  [KALİBRASYON].
Ek Bilgiler
 Nem yoğunlaşması hakkında
Kameranızı soğuk bir yerden sıcak bir
yere götürdüğünüzde (veya tersi) ya da
kameranızı aşağıdaki gibi nemli bir yerde
kullanırken nem oluşabilir:
LCD ekran
Kameranızı
 Nem yoğunlaşmasını önleme
Kameranızı soğuk bir yerden sıcak bir yere
götürdüğünüzde, kameranızı plastik bir
çantaya koyun ve sıkı bir şekilde kapatın.
Plastik çantanın içindeki hava sıcaklığı
çevre sıcaklığına eriştiğinde (yaklaşık 1 saat
sonra) çantayı çıkarın.
 3 kez dokunun: “” bellek kartının köşesiyle
veya benzer bir şeyle ekranda gösterilen
“Memory Stick PRO Duo”. “” işaretinin
konumu değişir.
İptal etmek için [İPTAL] düğmesine dokunun.
Doğru noktaya basmadıysanız kalibrasyonu
yeniden deneyin.
 Notlar
Kalibrasyon
için sivri uçlu nesne kullanmayın.
LCD ekrana zarar verebilir.
LCD ekran döndürülmüşse ya da ekranı dışa
dönük olarak kapatılmışsa LCD ekranı kalibre
edemezsiniz.
93
Muhafaza kullanımı hakkında
Muhafaza
kirlenmişse, kamera gövdesini suyla
hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bezle
temizleyin ve ardından muhafazayı yumuşak
kuru bir bezle silin.
Kaplamaya zarar vermemek için aşağıdaki
işlemlerden kaçının:
 Tiner, benzin, alkol, kimyasal kumaşlar,
haşere ilacı ve güneş losyonu gibi
kimyasalların kullanımı
 Elinize yukarıdaki maddeler sürülmüşken
kameranın kullanılması
 Muhafazanın lastik veya vinil nesnelerle uzun
süre temas etmesi
Lensin bakımı ve saklanması hakkında
Aşağıdaki
durumlarda lensin yüzeyini yumuşak
bir bezle temizleyin:
 Lens yüzeyinde parmak izleri olduğunda.
 Sıcak veya nemli yerlerde
 Lens deniz kenarında tuzlu havaya maruz
kaldığında.
Az miktarda kir veya toza maruz kalan iyi
havalandırılan bir yerde saklayın.
Birikimi önlemek için yukarıda anlatıldığı gibi
lensi periyodik olarak temizleyin. Uzun süre
ideal durumda tutabilmek için kameranızı ayda
bir çalıştırmanız önerilir.
Önceden takılmış şarj edilebilir pilin şarj
edilmesi hakkında
POWER düğmesi OFF (CHG) konumuna
alınsa bile tarihi, saati ve diğer ayarları
tutmak için kameranızın önceden takılmış
şarj edilebilir pili vardır. Önceden takılmış
şarj edilebilir pil, kameranız AC Adaptörü
yoluyla duvar prizine bağlandığında veya
pil takımı takılı durumdayken daima şarj
edilir. Kameranızı hiç kullanmazsanız, şarj
edilebilir pil yaklaşık 3 ay sonra boşalır.
Önceden takılmış şarj edilebilir pili şarj
ettikten sonra kameranızı kullanın.
Ancak, önceden takılmış şarj edilebilir
pil şarj edilmese bile kameranın
çalışması tarihi kaydetmediğiniz sürece
etkilenmeyecektir.
94
 Prosedürler
Kameranızı ürünle verilen AC Adaptörünü
kullanarak duvar prizine bağlayın ve 24
saatten fazla bir süre POWER düğmesini
OFF (CHG) konumunda bırakın.
Ticari markalar hakkında
Lisans hakkında notlar
“Handycam”
BU ÜRÜN MPEG-2 STANDARTLARINA
UYGUNDUR. BU ÜRÜNÜN, MPEG-2 PATENT
PORTFÖYÜNDE YER ALAN YÜRÜRLÜKTEKİ
BİR LİSANS ALINMAKSIZIN KAYITLI VİDEO
VERİLERİNİN KODLANMASI AMACIYLA
HERHANGİ BİR BİÇİMDE KULLANIMI
(TÜKETİCİNİN KİŞİSEL KULLANIMI
HARİCİNDE) AÇIK BİR BİÇİMDE
YASAKLANMIŞTIR. BU LİSANS MPEG LA,
L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206 ADRESİNDEN
ALINABİLİR.
“C Library”, “Expat”, “zlib” ve “libjpeg” yazılımı
kameranızla verilir. Telif hakkı sahipleriyle
yapılan lisans sözleşmesine dayanarak bu yazılımı
sağlamaktayız. Bu yazılım uygulamalarının
telif hakkı sahiplerinin isteğine dayanarak size
aşağıdaki bilgileri sunmak zorundayız. Lütfen
aşağıdaki bölümleri okuyun.
CD-ROM’da “License” klasöründeki
“license1.pdf” dosyasını okuyun. “C Library”,
“Expat”, “zlib” ve “libjpeg” yazılımlarının
lisanslarını (İngilizce) bulacaksınız.
ve
, Sony
Corporation’ın tescilli ticari markalarıdır.
“Memory Stick”, “
”, “Memory Stick Duo”,
”, “Memory Stick PRO
“
”, “Memory
Duo”, “
”,
Stick PRO-HG Duo”, “
“Memory Stick Micro”, “MagicGate”,
”, “MagicGate Memory
“
Stick” ve “MagicGate Memory Stick Duo”, Sony
Corporation’ın ticari markaları veya tescilli
ticari markalarıdır.
“InfoLITHIUM”, Sony Corporation’ın ticari
markasıdır.
Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista ve DirectX, ABD ve/veya diğer
ülkelerde Microsoft Corporation’ın ticari
markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
Macintosh ve Mac OS, ABD ve diğer ülkelerde
Apple Inc.’ın tescilli ticari markalarıdır.
Intel, Intel Core ve Pentium, ABD ve diğer
ülkelerde Intel Corporation’ın veya yan
kuruluşlarının ticari markaları veya tescilli ticari
markalarıdır.
Adobe, Adobe logosu ve Adobe Acrobat,
ABD ve/veya diğer ülkelerde Adobe Systems
Incorporated’ın ticari markaları veya tescilli
ticari markalarıdır.
Ek Bilgiler
Burada bahsedilen tüm diğer ürün adları ilgili
şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari
markalarıdır. Ayrıca,  ve “” bu El Kitabındaki
her durumda belirtilmemiştir.
GNU GPL/LGPL uygulanan yazılım hakkında
Aşağıdaki GNU Genera Public License (bundan
sonra “GPL” olarak ifade edilecektir) ya da GNU
Lesser General Public License (bundan sonra
“LGPL” olarak ifade edilecektir) için seçilebilir
yazılım kamerada bulunmaktadır.
Bu yazılım, ürünle verilen GPL/LGPL koşulları
altında bu yazılım programlarının kaynak koduna
erişim, kaynak kodunu değiştirme ve yeniden
dağıtma hakkınız olduğunu bildirmektedir.
Kaynak kodu web’de bulunmaktadır. İndirmek
için aşağıdaki URL’yi kullanın. Kaynak kodunu
indirirken, kameranızın modeli olarak DCRDVD810 seçimini yapın.
http://www.sony.net/products/Linux/
Kaynak kodu içerikleri hakkında bizimle temasa
geçmenizi tercih ederiz.
CD-ROM’da “License” klasöründeki
“license2.pdf” dosyasını okuyun. “GPL” ve
“LGPL” yazılımlarının lisanslarını (İngilizce)
bulacaksınız.
PDF’i görüntülemek için Adobe Reader
gereklidir. Bilgisayarınızda yüklü değilse, Adobe
Systems web sayfasından indirebilirsiniz:
http://www.adobe.com/
95
Hızlı Referans
Parça ve kontrollerin tanımlanması
( ) içindeki numaralar referans sayfalarıdır.
Güçlü zum düğmesi (27, 33)
PHOTO düğmesi (22, 25)
QUICK ON düğmesi (27)
CHG (şarj) lambası (13)
 (Film)/ (Hareketsiz Görüntü)
modu lambaları (25)
START/STOP düğmesi (22)
Pil takımı (13)
DC IN jakı (13)
ACCESS lambası (Sabit disk) (25)
A/V Uzaktan Kumanda Konektörü (34,
46)
 (USB) jakı (49)
DCR-SR35E/SR36E/SR55E/SR75E:
yalnızca çıkış
POWER düğmesi (17)
Tutma kemeri (19)
Omuz kayışı için kancalar
Omuz kayışını (isteğe bağlı) takın.
96
LCD ekran/dokunmatik panel (19)

(HOME) düğmesi (10, 55)
Zum düğmeleri (27, 33)
START/STOP düğmesi (22, 25)
Hoparlör
Ses seviyesini ayarlamak için, bkz. sayfa
30.
RESET düğmesi
Tarih ve saat ayarı da dahil olmak üzere
tüm ayarları sıfırlar.
DISP/BATT INFO düğmesi (14, 19)
NIGHTSHOT PLUS düğmesi (28)
Hızlı Referans
 (arka ışık) düğmesi (28)
ACCESS lambası (“Memory Stick PRO
Duo”) (21)

(DISC BURN) düğmesi (36)
 (GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER)
düğmesi (23, 29)
EASY düğmesi (22)
97
Parmağınızla dokunarak kapağı açıp
kapatabilirsiniz.
Memory Stick Duo yuvası (21)
Dahili mikrofon
Uzaktan kumanda sensörü (DCRSR55E/SR65E/SR75E/SR85E)/Kızılötesi
bağlantı noktası
Kameranızı çalıştırmak için Uzaktan
Kumandayı (100) uzaktan kumanda
sensörüne doğru çevirin.
Lens (Carl Zeiss Lens) (3)
Active Interface Shoe
(DCRSR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
Active Interface Shoe video ışığı,
flaş veya mikrofon gibi isteğe bağlı
aksesuarlara elektrik gücü verir.
Aksesuar kameranızdaki POWER
düğmesi ile açılıp kapatılabilir.
Ayrıntılar için aksesuarınız ile verilen
kullanım talimatlarına bakın.
Active Interface Shoe’da eklenen
aksesuarı sıkı şekilde sabitlemek için
bir güvenlik aygıtı bulunur. Aksesuarı
bağlamak için aşağıya basın ve sonuna
kadar itin, ardından vidayı sıkın.
Aksesuarı çıkarmak için vidayı gevşetin
ve ardından aksesuarın üzerine bastırıp
çekerek çıkarın.
Harici
98
flaş (isteğe bağlı) ile film
kaydederken şarj sesinin kaydedilmesini
önlemek için harici flaşın gücünü kapatın.
Harici mikrofon (isteğe bağlı)
bağlandığında dahili mikrofondan önce
harici mikrofon kullanılır.
LENS COVER düğmesi (19)
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E için:
Handycam Station:
Tripod yuvası
Tripod vidası kullanarak, tripodu
(isteğe bağlı: vida uzunluğu 5,5 mm’den
(7/32 inç) az olmalıdır) tripod yuvasına
takın.
BATT (pil) ayırma düğmesi (14)

(DISC BURN) düğmesi (36)
Arabirim konektörü
 (USB) jakı (49)
DCR-SR55E/SR75E: yalnızca çıkış
A/V OUT jakı (34, 46)
DC IN jakı (13)
Hızlı Referans
99
Uzaktan Kumanda
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
VISUAL INDEX düğmesi (23, 29)
Oynatma sırasında bu düğmeye
bastığınızda [VISUAL INDEX] ekranı
gösterilir.
 /  /  /  / ENTER düğmeleri
[VISUAL INDEX] ekranında ya da
Oynatma Listesi’nde herhangi bir
düğmeye bastığınızda, LCD ekranda
turuncu çerçeve görüntülenir.  /  /
 /  öğeleriyle istediğiniz bir düğmeyi
ya da öğeyi seçin, ardından girmek için
ENTER öğesine basın.
 Notlar
Uzaktan
Kumandayı kullanmadan önce yalıtım
katmanını çıkarın.
Yalıtım katmanı
DATA CODE düğmesi (62)
Oynatma sırasında buna bastığınızda,
kaydedilen görüntülerin tarih ve
saatini ya da kameranın ayar verilerini
görüntüler.
PHOTO düğmesi (22, 25)
Bu düğmeye bastığınızda ekrandaki
resim hareketsiz görüntü olarak
kaydedilecektir.
SCAN/SLOW düğmeleri (23, 30)
  (Önceki/Sonraki) düğmeleri
(24, 30)
PLAY düğmesi (23, 30)
STOP düğmesi (23, 30)
DISPLAY düğmesi (14)
Verici
Kameranızı
çalıştırmak için Uzaktan
Kumandayı (s. 98) uzaktan kumanda sensörüne
doğru çevirin.
Belli bir süre uzaktan kumandadan komut
gönderilmediğinde turuncu çerçeve kaybolur.
 /  /  /  veya ENTER öğelerinden birine
tekrar bastığınızda, çerçeve en son gösterildiği
konumda görünür.
LCD ekranda  /  /  /  öğelerini
kullanırken bazı düğmeleri seçemezsiniz.
Uzaktan Kumandanın pilini değiştirme
 Tırnağa bastırırken, parmağınızla pil
kutusunu çekerek çıkarın.
 Yeni pili + tarafı yukarı bakacak şekilde
yerleştirin.
 Yerine oturacak şekilde pil kutusunu Uzaktan
Kumandaya geri takın.
START/STOP düğmesi (22, 25)
Güçlü zum düğmeleri (27, 33)
PAUSE düğmesi (23, 30)
100
Sekme
UYARI
Yanlış kullanılırsa pil patlayabilir.
Şarj etmeyin, parçalamayın veya ateşe
atmayın.
Lityum
pil zayıfladığında, Uzaktan
Kumandanın çalışma mesafesi kısalabilir
veya Uzaktan Kumanda düzgün şekilde
çalışmayabilir. Bu durumda, pili bir Sony
CR2025 lityum pil ile değiştirin. Başka bir
pil kullanıldığında yangın veya patlama riski
oluşabilir.
Hızlı Referans
101
Kayıt/oynatma sırasında gösterilen göstergeler
Filmleri kaydetme
HOME düğmesi (9, 55)
Kalan pil (yaklaşık) (14)
Kayıt durumu ([BEKL.] (bekleme) veya
[KAYIT] (kayıt))
Kayıt modu (HQ/SP/LP) (57)
Kayıt/oynatma ortamı (20)
Sayaç (saat/dakika/saniye)
Kalan kayıt süresi
Hareketsiz görüntüleri kaydetme
OPTION düğmesi (69)
GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER düğmesi
(23, 29)
Yüz Dizini ayarı (59)
Görüntü boyutu (60)
Yaklaşık olarak hareketsiz görüntü/
Kayıt ortamı kayıt sayısı
Return düğmesi
Oynatma modu
Filmleri izleme
Geçerli oynatılan film sayısı/Toplam
kaydedilen film sayısı
Önceki/Sonraki düğmesi (23, 29)
Video çalıştırma düğmeleri (23, 29)
Veri dosyası adı
Geçerli oynatılan hareketsiz görüntü
sayısı/Toplam kaydedilen hareketsiz
görüntü sayısı
Hareketsiz görüntüleri izleme
Oynatma klasörü
Yalnızca hareketsiz görüntü kayıt
ortamı “Memory Stick PRO Duo”
bellek kartı olduğunda gösterilir.
Slayt gösterisi düğmesi (33)
VISUAL INDEX düğmesi (23, 29)
102
Değişiklik yapıldığında ortaya çıkan
göstergeler
Orta
Gösterge
Kameranızın ayarını göstermesi için kayıt/
oynatma sırasında aşağıdaki göstergeler
görüntülenir.
Üst sol
RESİM BOY. (60)
Slayt gösterisi ayarı (33)
NightShot plus (28)
Super NightShot plus
(74)
Color Slow Shutter (74)
PictBridge bağlantısı (49)
Üst sağ

Alt
Orta
Üst sol
Gösterge
Anlamı
Kendi kendine kayıt (75)
Flaş/K.GÖZ AZALT.
(61)
MİK.K.DÜZEYİ düşük
(75)
GENİŞ SEÇİMİ (58)
YRLŞK.ZUM MKRF.
(75)
Gösterge
Anlamı
Yumuşak geçiş (74)
LCD arka ışığı kapalı
(19)
Düşme sensörü kapalı
(68)
Düşme sensörü etkin
(68)
Hareketsiz görüntüler
için seçilen ortam (20)
Uyarı (83)
Alt
Gösterge

Anlamı
Resim efekti (75)
Dijital efekt (75)
Manuel odaklama (71)
SAHNE SEÇİMİ (72)


Arka ışık (25)
Beyaz dengesi (73)
SteadyShot kapalı (58)
POZLAMA (72)/
SPOT METRE (72)
TELE MAKRO (71)
Yüz Dizini (31)
 İpuçları
Göstergeler ve konumları yaklaşık olup,
gerçekte gördüğünüzden farklıdırlar.
Hızlı Referans
Üst sağ
Anlamı
Kayıt sırasında veri kodu
Kayıt tarihi ve saati ortama otomatik
olarak kaydedilir. Bu bilgiler kayıt sırasında
görüntülenmez. Ancak oynatma sırasında
bu bilgileri [VERİ KODU] olarak kontrol
edebilirsiniz (s. 62).
103
Sözlük
 JPEG
JPEG, bir hareketsiz görüntü sıkıştırma (veri
kapasitesi azaltma) standardı olan Joint
Photographic Experts Group yerine kullanılır.
Kameranız hareketsiz görüntüleri JPEG
biçiminde kaydeder.
 Küçük Resim
Aynı anda birçok görüntüye bakmanızı sağlayan
küçük boyutlu görüntüler. [VISUAL INDEX],
[ INDEX] ve [ INDEX] küçük resim ekranı
sistemini kullanır.
 MPEG
MPEG, video (film) ve ses kodlaması (görüntü
sıkıştırma) için oluşturulmuş standartlar grubu
olan Moving Picture Experts Group demektir.
MPEG1 ve MPEG2 biçimleri vardır. Kameranız
MPEG2 biçiminde SD (standart tanımlamalı)
görüntü kalitesiyle film kaydı yapar.
 Parçalanma
Dosyaların parçalara bölünüp ortam içine
yayıldığı ortamın durumu. Görüntüleri düzgün
şekilde kaydedemeyebilirsiniz. [ORTM.
BÇMLNDRM.] uygulayarak (s. 52) sorunu
çözebilirsiniz.
 VBR
VBR, kaydedilen sahneye göre bit hızını (verilen
bir zaman diliminde kayıt verisi hacmi) otomatik
olarak kontrol etmek için kayıt biçimi olan
Variable Bit Rate demektir. Hızlı hareket eden
video için, net bir görüntü üretmek amacıyla çok
fazla boş sabit disk alanı kullanılır, bu nedenle
sabit diske kayıt süresi kısalır.
104
İndeks
Sayısal
C
12RESİM...................................63
COLOR SLOW SHTR
(Renkli Yavaş Deklanşör).......74
16:9............................................35
16:9 GENİŞ...............................58
21-pinli adaptör.......................35
FOTOĞRAF KOPYL..............42
Ç
FOTOĞRF.YAKALA..............40
G
GENEL AYARLAR.................67
ÇIKTI AYARLARI..................65
Geniş açı...................................27
6RESİM.....................................63
Çoğaltma..................................46
GENİŞ SEÇİMİ........................58
A
D
A/V bağlantı kablosu
...................................... 12, 34, 46
DC fişi.......................................13
A/V OUT jakı................... 34, 46
DEMO MODU........................67
A/V Uzaktan Kumanda
Konektörü......................... 34, 46
DIŞ MEKAN............................73
4:3....................................... 35, 58
AC Adaptör..............................13
ALAN AYARI..........................66
GÖR.ÇIKIŞI.............................65
DC IN jakı................................13
DİĞER kategorisi....................37
DİJİTAL ZUM.........................58
ALC.KARANLIK....................72
DİJİTL.EFEKT (Dijital efekt)
...................................................75
Arka ışık....................................28
DİL AYARI....................... 18, 66
Arka ışık pozlamasını ayarlama
...................................................28
Dosya........................................89
Görüntü veritabanı dosyasını
onarma......................................54
Görüntü yönetim dosyaları....89
GÖRÜNÜM.............................63
Göstergeler.............................103
Gösterilen göstergeler...........102
GRNT.AYRLR.GÖS................62
Güç kablosu..............................13
GÜNEŞ BTŞ.DĞŞ...................72
H
AYARLAR kategorisi..............55
DOSYA NO. (Dosya numarası)
...................................................61
Handycam Station............ 13, 99
Ayna modu...............................28
Duvar prizi...............................13
Hareketsiz görüntü
dosyaları........................... 89
Hareketsiz görüntü.... 22, 26, 60
Dünya saat farkı.......................88
B
Hareketsiz görüntüleri
kopyalama....................... 42
DÜŞM.SENSÖRÜ...................68
Bağlantı
DÜZ..........................................43
Düzenle.....................................37
TV..................................... 34
Kamerada........................ 43
Yazıcı................................ 49
E
BEKLEMD.HIZLI AÇ............67
Easy Handycam.......................22
BEYAZ DNG. (Beyaz dengesi)
...................................................73
EKLE.........................................44
BİÇİMLENDİR
“Memory Stick PRO Duo”
.......................................... 52
Sabit disk......................... 52
BİP.............................................64
BOŞALT...................................53
BOYUT.....................................50
BÖL...........................................43
HELP.........................................10
HOME MENU.................... 9, 55
AYARLAR kategorisi..... 55
Bakım........................................90
BEYAZ YM.GÇ.......................75
HAVAİ FİŞEK.........................72
ÇIKTI AYARLARI......... 65
Hızlı Referans
Diğer aygıtlar.................. 46
GENEL AYARLAR........ 67
GRNT.AYRLR.GÖS....... 62
ESKİ FİLM...............................75
KAMR.FİLM AYRLR.
.......................................... 57
F
KMR.FOTO.AYRLR...... 60
Film.................................... 22, 26
SAAT/DİL AYR.............. 66
Filmleri çoğaltma............ 41
SES/GRNT.AYRLR........ 64
Kayıt modu...................... 57
HQ.............................................57
FİLM ÇOĞALT.......................41
Film Şeridi Dizini....................31
I
FLAŞ DÜZEYİ.........................61
“InfoLITHIUM” pil takımı
.......................................... 91
FLAŞ MODU...........................61
105
İ
İÇ MEKAN..............................73
LENS COVER..........................19
Oynatma listesi........................44
LP...............................................57
Oluşturma....................... 44
J
JPEG................................. 89, 104
K
K.GÖZ AZALT........................61
Kalan
“Memory Stick PRO Duo”
.......................................... 51
Sabit disk......................... 51
KALAN AYARI (film)............59
KALİBRASYON......................93
KAMERA.VERİ.......................62
Kamerayı tutma.......................25
KAMR.FİLM AYRLR.............57
KAR...........................................73
Kaydedilebilir görüntü sayısı
...................................................60
SİL..................................... 45
TAŞI................................. 45
MANZARA..............................73
“Memory Stick”.................. 2, 90
TÜMÜNÜ SİL................ 45
“Memory Stick Duo”..............90
Oynatma süresi........................15
Memory Stick Duo adaptörü
...................................................90
OYNTM.LST.DÜZN..............44
“Memory Stick PRO Duo”
............................................ 21, 90
Kaydedilebilir görüntü
sayısı................................. 60
Pil...................................... 14
Ö
Önceden takılmış şarj edilebilir
pil...............................................94
“Memory Stick PRO-HG Duo”
.................................................. 90
P
MİK.K.DÜZEYİ......................75
PAL............................................87
MPEG.....................................104
Parçalanma.............................104
MPEG2.....................................89
PASTEL....................................75
MUM........................................72
PB zum......................................33
N
Nem yoğunlaşması..................93
PictBridge.................................49
Pil........................................ 13, 14
Pil Bilgisi...................................14
Pili değiştirme..........................13
Kaydet.......................................36
NIGHTSHOT IŞIĞI...............57
Kayıt................................... 22, 25
NightShot.................................28
KAYIT MODU........................57
NightShot plus.........................28
POZLAMA...............................72
Kendi kendine tanı ekranı......83
O
Q
Klasör........................................89
ODAK.......................................71
QUICK ON..............................27
Kayıt süresi...............................15
KMR.FOTO.AYRLR...............60
KOPYA SAYISI.......................50
KUMSAL..................................73
Küçük resim...........................104
L
LCD arka ışığı..........................19
LCD ekran................................19
LCD PANEL............................65
LCD panel................................19
LCD PARLK............................64
LCD PRL.DÜZ. (LCD arka ışık
düzeyi)............................... 64, 80
106
Oynatma.......................... 45
M
LCD RENGİ.............................64
OPTION MENU.....................69
PORTRE...................................73
Orijinal......................................44
R
Ortam........................................20
REHBER ÇERÇ.......................58
Ortam ayarı..............................20
RESET düğmesi.......................97
ORTAM BİLGİSİ....................51
RESİM BOY.............................60
ORTAMI YÖNET kategorisi
...................................................51
RESİM EFEKTİ (Resim efekti)
...................................................75
OTO.KAPANMA
(Otomatik kapanma)..............67
S
OTO.YVŞ.ENSTNT.
(Otomatik Yavaş Deklanşör)
...................................................58
Oynatma............................ 23, 29
S VIDEO jakı...........................34
S VIDEO kablosu............. 34, 46
S. NIGHTSHOT PLS
(Super NightShot plus)...........74
SAAT AYARI...........................17
SAAT/DİL AYR.......................66
TV..............................................34
SAHNE SEÇİMİ......................72
TV renk sistemi.......................87
SB...............................................75
TV TİPİ.............................. 35, 65
SEPYA.......................................75
TV’de görüntü oynatma.........34
SERİ...........................................61
SES...................................... 30, 64
U
Ses ayarı....................................30
USB BAĞLANTISI.................89
SES/GRNT.AYRLR.................64
USB jakı............................. 96, 99
SİL..............................................45
USB kablosu................ 12, 47, 49
Filmler.............................. 38
USB SEÇİMİ............................47
Hareketsiz görüntüler.... 39
Uyarı göstergeleri....................83
Tarihe göre...................... 38
Uyarı mesajları.........................84
Simge................. Bkz. Gösterilen
göstergeler
UZAKT.KUM.
(Uzaktan kumanda)............... 67
SİYAH YM.GÇ........................75
Uzaktan Kumanda................100
SLAYT GÖS.AYARI...............33
Uzantı........................................89
Slayt gösterisi...........................33
SP...............................................57
Ü
SPOR.........................................73
Ürünle verilen parçalar...........12
SPOT LAMBASI.....................73
SPOT METRE
(Esnek spot metre)..................72
SPOT ODAK...........................71
ZOOM......................................27
ZUM BAĞLNTS......................63
VBR.........................................104
Ş
VCR ya da DVD/HDD
kaydedicileri.............................46
Şarj süresi..................................15
V-ÇIK./PANEL.......................65
VERİ KODU................... 62, 103
VISUAL INDEX............... 23, 29
TARİH/SAAT................... 50, 62
Y
Tarihe göre EKLE....................44
Yalıtım katmanı.....................100
TAŞI..........................................45
YAZ SAATİ..............................66
TEK BASIŞ...............................73
Yazdır........................................49
TELE MAKRO.........................71
Yazıcı.........................................49
Telefoto.....................................27
Yedekleme.............. Bkz. Kaydet
Telif hakkı............................ 3, 95
YRLŞK.ZUM MKRF...............75
Ticari marka.............................95
YUMUŞAK GÇŞ.....................74
Tripod.......................................99
Yurt dışında kullanma............87
Tutma kemeri..........................19
Yüz Dizini.................................31
TÜMÜNÜ SİL.........................38
Yüz Dizini ayarı.......................59
Hızlı Referans
VCR ya da DVD/HDD
kaydedicilerine çoğaltma........46
Tarih Dizini..............................32
ZAMANLAYICI......................75
V
STEADYSHOT........................58
T
Z
107
Download PDF

advertising