Sony | XS-XB160 | Sony XS-XB160 Käyttöohjeet

4-563-721-11(1) (DK-FI-NO)
Forholdsregler
 Brug ikke højttalersystemet kontinuerligt ud over
spidsbelastningskapaciteten.
 Opbevar optagne bånd, ure og kreditkort med
magnetisk kodning væk fra højttalersystemet for
at beskytte dem mod beskadigelse fra magneterne
i højttalerne.
 Bemærk følgende, når du installerer enhederne.
Ellers kan der forekomme fejlfunktion og/eller
forringelse i lydkvaliteten.
– Berør ikke membranerne og/eller
højttalerkeglerne med hænderne eller
med værktøj.
– Stik ikke fingrene gennem hullerne i rammen.
– Tab ikke fremmelegmer ind i enhederne.
3-vejs højttaler
3-tiekaiutin
3-veis høyttaler
Hvis du ikke kan finde en passende
monteringsplacering, skal du kontakte din
bilforhandler eller den nærmeste Sony-forhandler
inden montering.
Specifikationer
XS-XB690
Højttaler
Kortvarig maks. strøm*1
Nominel effekt
CEA 2031 RMS-strøm
Nominel impedans
Outputlydtryksniveau
Effektivt frekvensområde
Vægt
Medfølgende tilbehør
XS-XB160
Speaker
Varotoimet
Instruktioner
DK
Ohjeet
FI
Instruksjoner
 Älä jatkuvasti ylitä kaiutinjärjestelmän
huipputehonsietoa.
 Pidä tallennetut nauhat, kellot ja magneettisesti
koodatut luottokortit kaukana kaiutinjärjestelmästä,
jotta kaiuttimissa olevat magneetit eivät pääse
vahingoittamaan niitä.
 Ota laitteita asennettaessa seuraavat asiat
huomioon. Muussa tapauksessa voi ilmetä
toimintahäiriöitä ja/tai äänenlaatu voi kärsiä.
– Älä kosketa kalvoja ja/tai kaiuttimen kartioita
käsin tai työkaluilla.
– Älä työnnä sormiasi säleikössä olevien reikien läpi.
– Älä pudota laitteisiin vieraita esineitä.
NO
Jos et löydä sopivaa asennuspaikkaa, ota ennen
asennusta yhteyttä automyyjään tai lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Kortvarig maks. strøm*1
Nominel effekt
CEA 2031 RMS-strøm
Nominel impedans
Outputlydtryksniveau
Effektivt frekvensområde
Vægt
Medfølgende tilbehør
Spesifikasjoner
Koaksial 3-vejs:
Basforstærker 16 × 24 cm
cone-type
Diskant 6,6 cm
cone-type
Superdiskant 1,1 cm
dome-type
500 watt*2
75 watt*2
75 watt
4Ω
91±2 dB (1 watt, 1 m)*2
40-22.000 Hz*2
Ca. 1.150 g
pr. højttaler
Dele til installation
Koaksial 3-vejs:
16 cm basforstærker
af cone-type
3,5 cm balanceret
diskant af dome-type
0,6 cm superdiskant
dome-type
350 watt*2
55 watt*2
60 watt
4Ω
90±2 dB (1 watt, 1 m)*2
50-24.000 Hz*2
Ca. 900 g
pr. højttaler
Dele til installation
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
*1 "Kortsigtet maks. strøm" kaldes også
"spidsbelastning".
*2 Testforhold: IEC 60268-5 (2003-05)
Forsiktighetsregler
 Ikke bruk høyttalersystemet sammenhengende
over effekthåndteringskapasiteten.
 Hold innspilte lydbånd, klokker og personlige
kredittkort med magnetisk koding borte fra
høyttalersystemet for å beskytte dem mot
skade forårsaket av magnetene i høyttalerne.
 Legg merke til følgende når du monterer enhetene
for å unngå feil og/eller forvrengning av
lydkvaliteten.
– Ikke berør membranene og/eller høyttalerkonene
med hånden eller med verktøy.
– Ikke stikk fingrene gjennom hullene i rammen.
– Ikke slipp fremmedelementer inn i enhetene.
©2014 Sony Corporation
XS-XB690/XS-XB160
Hvis du ikke finner et egnet sted for å montere
dem, bør du kontakte bilforhandleren eller
nærmeste Sony-forhandler før montering.
Tekniset tiedot
XS-XB690
Kaiutin
Koaksiaalinen 3-tie:
Basso 16 × 24 cm,
kartiotyyppinen
Diskantti 6,6 cm,
kartiotyyppinen
Superdiskantti 1,1 cm,
kalottityyppinen
Lyhytaikainen enimmäisteho*1
500 W*2
Nimellisteho
75 W*2
RMS-lähtöteho, CEA 2031 75 W
Nimellisimpedanssi
4Ω
Äänenpainetaso
91±2 dB (1 W, 1 m)*2
Tehollinen taajuusalue
40–22 000 Hz*2
Paino
Noin 1 150 g
kaiutinta kohti
Vakiovarusteet
Asennukseen
tarvittavat osat
XS-XB160
Kaiutin
Enhed: mm
Laite: mm
Enhet: mm
Mål
Mitat
Dimensjoner
XS-XB690
280

166
4 - ø 4,5
153
93,8
40,6
118

84
Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman
erillistä ilmoitusta.
*1 ”Lyhytaikaiseen enimmäistehoon” voidaan viitata
myös huipputehona.
*2 Testiolosuhteet: IEC 60268-5 (2003-05)
73,5
26

ø 85
222
237
XS-XB160
31,6

4 - ø 4,5
ø 80
ø 126
86,8
ø 157

45°
53,5
Koaksiaalinen 3-tie:
Basso 16 cm,
kartiotyyppinen
Diskantti 3,5 cm,
tasapainotettu,
kalottityyppinen
Superdiskantti 0,6 cm,
kalottityyppinen
Lyhytaikainen enimmäisteho*1
350 W*2
Nimellisteho
55 W*2
RMS-lähtöteho, CEA 2031 60 W
Nimellisimpedanssi
4Ω
Äänenpainetaso
90±2 dB (1 W, 1 m)*2
Tehollinen taajuusalue
50–24 000 Hz*2
Paino
Noin 900 g
kaiutinta kohti
Vakiovarusteet
Asennukseen
tarvittavat osat
45°
19

158
187,6



Referencepunkt
Viitepiste
Referansepunkt
Referenceplan
Viitetaso
Referanseplan
Referenceakse
Viiteakseli
Referanseakse
XS-XB690
Høyttaler
3-veis koaksial:
Basshøyttaler 16x24 cm
konisk type
Diskanthøyttaler 6,6 cm
konisk type
Super-diskanthøyttaler
1,1 cm
dome-type
Kortsiktig maksimal effekt*1 500 W*2
Nominell effekt
75 W*2
CEA 2031 RMS-effekt
75 W
Nominell impedans
4Ω
Trykknivå for utgangslyd
91±2 dB (1 W, 1 m)*2
Effektivt frekvensområde 40 – 22 000 Hz*2
Vekt
Ca. 1 150 g
per høyttaler
Medfølgende tilbehør
Komponenter for
installasjon
XS-XB160
Høyttaler
3-veis koaksial:
Basshøyttaler 16 cm
konisk type
Diskanthøyttaler 3,5 cm
balansert dome-type
Super-diskanthøyttaler
0,6 cm
dome-type
Kortsiktig maksimal effekt*1 350 W*2
Nominell effekt
55 W*2
CEA 2031 RMS-effekt
60 W
Nominell impedans
4Ω
Trykknivå for utgangslyd
90±2 dB (1 W, 1 m)*2
Effektivt frekvensområde 50 – 24 000 Hz*2
Vekt
Ca. 900 g
per høyttaler
Medfølgende tilbehør
Komponenter for
installasjon
Design og spesifikasjoner kan endres uten
nærmere varsel.
*1 "Kortsiktig maksimal effekt" kan også ha
benevnelsen "toppeffekt".
*2 Testbetingelser: IEC 60268-5 (2003-05)
Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger
er kun gældende for udstyr, der er solgt i lande,
hvor EU-direktiverne gælder
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan
For EU-produktoverensstemmelse:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat
ainoastaan laitteita, joita myydään EU:n
direktiivejä noudattavissa maissa
Valmistaja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japani
EU:n tuotteen vaatimustenmukaisuus:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Saksa
Merknad for kunder: Informasjonen under gjelder
bare for utstyr som er solgt i land som er forpliktet
av EU-direktivene
Produsent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan
Ved spørsmål om produktet er i samsvar med
EU-retningslinjer: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland
Montering / Asennus / Montering
Montering i bilen / Asennus auton sisäpuolelta / Montering innvendig i bilen
Før montering
Før montering
Der kræves en dybde på mindst
73,5 mm*1/53,5 mm*2 til flushmontering.
Mål dybden på det område, du vil montere
højttaleren, og sørg for, at højttaleren ikke
er til hinder for nogen andre komponenter
i bilen. Husk på følgende, når du vølger en
monteringsplacering:
 Sørg for, at der ikke er forhindringer omkring
monteringsplaceringen i døren (for eller bag)
eller i hattehylden, hvor du har planlagt at
montere højttaleren.
 Der er muligvis allerede skåret et hul ud i det
indvendige panel i døren (for eller bag) eller
i hattehylden. I denne situation skal du sørge
for kun at ændre pladen.
 Hvis du påtænker at montere
højttalersystemet i døren (for eller bag),
skal du sørge for, at højttalerterminalerne,
rammen eller magneten ikke kommer i vejen
for nogen af delene inden i døren, f.eks.
vinduesmekanismen i døren (når du
åbner eller lukker vinduet) osv.
Sørg også for, at højttalerstoframmen
ikke berører nogen af bilens dele, f.eks.
vinduesgreb, dørhåndtag, armlæn,
dørlommer, pærer eller sæder.
 Hvis du påtænker at montere
højttalersystemet i hattehylden, skal
du sørge for, at højttalerterminalerne,
rammen eller magneten ikke berører nogen
af bilens indvendige dele, f.eks. fjedre til
torsionstænger (når du åbner eller lukker
bagsmækken), osv.
Sørg også for, at højttalerstoframmen
ikke berører nogen af bilens dele, f.eks.
sikkerhedsseler, nakkestøtter, det midterste
bremselys, bagrudens vinduesviskere,
gardiner eller luftrensere osv.
Ved innfelt montering må det være en
fri dybde på minst 73,5 mm*1/53,5 mm*2.
Mål dybden til området der du vil montere
høyttaleren og kontroller at den ikke kommer
i veien for noen andre komponenter i bilen.
Vær oppmerksom på følgende når du velger
et monteringssted:
 Påse at det ikke er noen hindringer rundt
monteringsstedet på døren (foran eller bak)
eller hyllen bak der du har tenkt å montere
høyttaleren.
 Det kan hende at det allerede finnes et hull
i det innvendige dørpanelet (foran eller bak)
eller i hyllen bak som er ment for montering
(foran eller bak). Hvis det er tilfelle, trenger
du bare å tilpasse panelet.
 Hvis du skal montere dette
høyttalersystemet i døren (foran eller bak),
må du påse at koblingspunktene, rammen
eller magneten ikke kommer i veien
for andre innvendige deler, f.eks.
vindusmekanismen i døren (når du
åpner eller lukker vinduet), osv.
Kontroller også at høyttalergrillen ikke
kommer i berøring med andre ting i kupeen,
som vindusknapper, dørhåndtak, armlener,
dørlommer, lamper eller seter osv.
 Hvis du har tenkt å montere dette
høyttalersystemet i hyllen bak, må du påse
at koblingspunktene, rammen eller
magneten ikke berører andre innvendige
deler i bilen, f.eks. torsjonstangfjærene (når
du åpner og lukker bagasjeromslokket), osv.
Kontroller også at høyttalergrillen ikke
kommer i berøring med andre ting
i kupeen som sikkerhetsbelter, nakkestøtter,
midtmonterte bremselys, innvendige deksler
til bakruteviskerne, gardiner eller luftrensere,
osv.
Ennen asennusta
DØR (FORAN/BAGERST) / OVI (ETU/TAKA) / DØR (FORAN/BAK)
(XS-XB690)
(XS-XB160)
Marker de 4 skruehuller, og gør dem 3,2 mm i diameter.
Merkitse neljä ruuvinreikää ja tee niistä läpimitaltaan 3,2 mm:n mittaisia.
Merk de 4 skruehullene og bor dem ut med en diameter på 3,2 mm.
1
1
Marker de 4 skruehuller, og gør dem 3,2 mm i diameter.
Merkitse neljä ruuvinreikää ja tee niistä läpimitaltaan 3,2 mm:n mittaisia.
Merk de 4 skruehullene og bor dem ut med en diameter på 3,2 mm.
ø 3,2
ø 3,2


154 × 223
ø 127
Hattehylde
Hattuhylly
Hylle bak
Enhed: mm
Laite: mm
Enhet: mm
Enhed: mm
Laite: mm
Enhet: mm

2
2
*1 XS-XB690
*2 XS-XB160
Tasoasennus edellyttää vähintään
73,5 mm:n*1 / 53,5 mm:n*2 syvyyttä. Mittaa
sen alueen syvyys, johon haluat asentaa
kaiuttimen, ja varmista, että kaiutin ei
ole muiden auton osien tiellä. Pidä
asennuspaikkaa valittaessa seuraavat
asiat mielessä:
 Varmista, että etu- tai takaoven tai
hattuhyllyn asennuspaikassa, jonne olet
asentamassa kaiutinta, ei ole mitään tiellä.
 Etu- tai takaoven sisäpaneeliin tai
hattuhyllyyn on jo mahdollisesti leikattu
reikä asennusta varten. Tällöin sinun
tarvitsee muuttaa vain levyä.
 Jos olet asentamassa tätä kaiutinjärjestelmää
etu- tai takaoveen, varmista, että
kaiutinliitännät, kehys tai magneetti
eivät häiritse auton sisäosien toimintaa,
esimerkiksi oven ikkunamekanismia
(ikkunaa avattaessa tai suljettaessa).
Varmista myös, että kaiuttimen säleikkö
ei kosketa sisäosia, kuten ikkunakampia,
ovenkahvoja, käsinojia, ovitaskuja, valaisimia
tai istuimia.
 Jos olet asentamassa tätä kaiutinjärjestelmää
hattuhyllylle, varmista, että kaiutinliitännät,
kehys tai magneetti eivät kosketa auton
sisäosia, kuten vääntövarren jousia
(tavarasäiliön kantta avattaessa tai
suljettaessa).
Varmista myös, että kaiuttimen säleikkö ei
kosketa sisäosia, kuten turvavöitä, niskatukia,
keskijarruvaloja, takalasin pyyhkimen
sisäkansia, verhoja tai ilmanpuhdistimia.

Sortstribet ledning
Musta raidallinen johto
Sortstripet ledning
Sortstribet ledning
Musta raidallinen johto
Sortstripet ledning

*1 *2
Højeffektforstærker osv.
Tehovahvistin jne.
Effektforsterker, osv.
*1 *2

Højeffektforstærker osv.
Tehovahvistin jne.
Effektforsterker, osv.
*1 Bemærk
Når du slipper , skal du trykke fast
ned på griberen og slippe  forsigtigt.
Hvis der anvendes for mange kræfter,
kan højttaleren eller terminalkablet
blive beskadiget.
*2 Hvid ledning – venstre højttaler
Grå ledning – højre højttaler
*1 Huomautus
Kun vapautat johdon , paina salpaa
voimakkaasti ja vapauta  varovasti.
Jos käytät liiallista voimaa, kaiutin tai
kaiutinjohto voi vahingoittua.
*2 Valkoinen johto – Vasen kaiutin
Harmaa johto – Oikea kaiutin
Liste over dele / Osaluettelo / Deleliste

HATTEHYLDE / HATTUHYLLY / HYLLE BAK

3
XS-XB690
*1 Merk
Når du slipper , må du trykke sperren
skikkelig ned og slippe  forsiktig.
Hvis du bruker for mye kraft, kan det
føre til skade på høyttaleren eller
tilkoblingsledningen.
*2 Hvit ledning – venstre høyttaler
Grå ledning – høyre høyttaler
*1 Bemærk
Når du slipper , skal du trykke fast
ned på griberen og slippe  forsigtigt.
Hvis der anvendes for mange kræfter,
kan højttaleren eller terminalkablet
blive beskadiget.
*2 Hvid ledning – venstre højttaler
Grå ledning – højre højttaler
*1 Huomautus
Kun vapautat johdon , paina salpaa
voimakkaasti ja vapauta  varovasti.
Jos käytät liiallista voimaa, kaiutin tai
kaiutinjohto voi vahingoittua.
*2 Valkoinen johto – Vasen kaiutin
Harmaa johto – Oikea kaiutin
*1 Merk
Når du slipper , må du trykke sperren
skikkelig ned og slippe  forsiktig.
Hvis du bruker for mye kraft, kan det
føre til skade på høyttaleren eller
tilkoblingsledningen.
*2 Hvit ledning – venstre høyttaler
Grå ledning – høyre høyttaler
3

XS-XB160

(× 2)

(× 2)



ø4
(× 8)
(× 2)

XS-XB690
XS-XB160
(× 2)
(× 2)



Download PDF

advertising