Sony | CDX-52RF | Sony CDX-52RF Käyttöohjeet

3-856-013-42 (1)
Compact Disc
Changer System
Betjeningsvejledning
DK
Käyttöohjeet
FIN
Se den vedlagte monterings/tilslutningsvejledning.
Asennus- ja liitäntäohjeet on laitteen mukana toimitetussa asennus- ja
liitäntäoppaassa.
CDX-52RF
 1996 by Sony Corporation
Actual total number:
Sony CDX-52RF (Den, Fin) 3-856-013-42 (1)
Velkommen!
Tak, fordi du har købt SONY CDomskiftersystemet. Med dette apparat kan du
nyde CD-lyden ved hjælp af omskifteren.
Dette apparat kan bruges med din bilstereos
FM-receiver.
DK
2
Actual total number:
Sony CDX-52RF (Den, Fin) 3-856-013-42 (1)
Indholdsfortegnelse
Kom godt i gang
Nulstilling af den skjulte enhed ........................
Forberedelse af CD-omskifteren .......................
Forberedelse af den trådløse fjernbetjening ....
Ændring af senderfrekvens ...............................
4
4
5
5
CD-omskifter
Lytning til en CD .................................................
Afspilning af spor i tilfældig rækkefølge
— Shuffle play ................................................
Gentagen afspilning af spor
— Repeat play ................................................
Ændring af udgangsniveauet ............................
6
6
7
7
Yderligere oplysninger
Forholdsregler ..................................................... 7
Bemærk angående CD’er ................................... 8
Vedligeholdelse ................................................... 8
Placering af kontrolknapper .............................. 9
Specifikationer ................................................... 11
Fejlfindingsvejledning ...................................... 12
Stikordsregister ................................................. 13
DK
3
Actual total number:
Sony CDX-52RF (Den, Fin) 3-856-013-42
2
Kom godt i gang
Nulstilling af den skjulte
enhed
µ
Du skal genindstille den skjulte enhed, før du
betjener enheden for første gang, eller når du
har udskiftet bilbatteriet.
Tryk på RESET-knappen med en spids
genstand, f.eks. en kuglepen.
Hvis du vil åbne lågen, skal du først udløse låsen
ved at dreje den som vist.
3
RESET-knap
DK
Forberedelse af CDomskifteren
1
CD-magasin
Hvis du vil fjerne CD-magasinet
Etiketside
EJECT
10 disketter, en i hver rille
4
Hvis du vil fjerne en CD
Udløser
Bemærk!
Hvis du vil lytte til en 8 cm CD, skal du bruge den særskilt
solgte Sony CD-adapter CSA-8. Sørg for altid at bruge den
angivne adapter, da apparatet muligvis ikke kan fungere
uden. Når du anvender Sony CD-adapteren, skal du sikre
dig, at single-CD’en er klikket helt fast mellem de tre låse
på adapteren.
Hvis CD-magasinet ikke låses helt
Skal du tage CD-magasinet ud, trykke på
(EJECT) og indsætte det igen.
4
Actual total number:
Sony CDX-52RF (Den, Fin) 3-856-013-42 (1)
Brug apparatet med lågen lukket
Ellers kan fremmedlegemer komme ind i
apparatet og ødelægge linserne inde i CDomskifteren.
Bemærk vedrørende CD-magasinet
• Lad ikke CD-magasinet ligge på steder med
høj varme og høj fugtighed, f.eks. på
instrumentbrættet eller under bagruden i
bilen, hvor CD-magasinet vil blive udsat for
direkte sollys.
• Indsæt ikke mere end en CD ad gangen i en
rille, ellers kan omskifteren og CD’erne blive
beskadiget.
• Tab ikke CD-magasinet, eller udsæt det ikke
for pludselige stød.
Bemærk vedrørende lithiumbatteriet
• Hold lithium-batteriet uden for børns
rækkevidde.
Kontakt straks en læge, hvis nogen sluger
batteriet.
• Tør batteriet af med en tør klud for at sikre
god forbindelse.
• Sørg for, at polariteten er korrekt, når du
isætter batteriet.
• Hold ikke batteriet med en pincet af metal,
da det kan forårsage kortslutning.
Montering af fjernbetjeningen
Brug den vedlagte velcro-tape og monter den
trådløse fjernbetjening et passende sted, hvor
den ikke forstyrrer kørslen.
Velcro-tape
Forberedelse af den
trådløse fjernbetjening
placeres, hvor
fjernbetjeningen
skal monteres
DK
Isætning af batteriet
Erstat batteriet med et Sony CR2025 eller
Duracell DL-2025 lithium-batteri. Brug af
andre batterier kan indebære en risiko for
brand eller eksplosion.
Når batteriet bliver svagt, vil du ikke kunne
betjene apparatet med den trådløse
fjernbetjening.
Batteriets levetid er ca. seks måneder, selv om
det afhænger af brugsbetingelserne.
Ændring af senderfrekvens
Da denne enhed behandler CD-afspilningslyd
gennem en FM-tuner, kan der være
interferensstøj under CD-afspilning. Hvis det
er tilfældet, skal du ændre frekvensen på det
modulerede RF-signal, som sendes fra den
skjulte enhed. Den oprindelige indstilling er
88,3 MHz.
1
Tryk på (REP) i to sekunder.
2
Tryk på en af siderne af (AMS) for at
vælge frekvens.
Hver gang du trykker på (AMS), skifter
frekvenserne således:
=: 88,3 MHz n 89,9 MHz n 89,7 MHz n
89,5 MHz n 89,3 MHz n 89,1 MHz n
88,9 MHz n 88,7 MHz n 88,5 MHz n
88,3 MHz
+: 88,3 MHz n 88,5 MHz n 88,7 MHz n
88,9 MHz n 89,1 MHz n 89,3 MHz n
89,5 MHz n 89,7 MHz n 89,9 MHz n
88,3 MHz
ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere, hvis det
mishandles.
Undgå at genoplade, skille ad eller smide
batteriet i ild.
3
Tryk på (REP) i to sekunder.
Bemærk
Sørg for, at indstille frekvensen på din FM-tuner, så den
svarer til den sidst valgte frekvens.
Actual total number:
Kom godt i gang
+ siden opad
Sony CDX-52RF (Den, Fin) 3-856-013-42
5
Søgning efter en bestemt CD
— Disc Select
CD-omskifter
Tryk en enkelt gang på (DISC+) eller
(DISC–) under afspilningen for hver CD,
du ønsker at springe over.
Lytning til en CD
1
Tænd for bilradioens FM-tuner.
2
Juster den valgte senderfrekvens med
ledningsfjernbetjeningen.
(88,3 MHz/88,5 MHz/88,7 MHz/88,9 MHz/
89,1 MHz/89,3 MHz/89,5 MHz/89,7 MHz/
89,9 MHz)
DISC
Søgning efter foregående
CD’er
DISC
Søgning efter
efterfølgende CD’er
Stop af CD-afspilning
3
DK
Tryk på ^.
CD’en starter afspilningen.
Når apparatet bruges i en bil uden
tilbehørstænding
Sørg for at trykke på (OFF) på den trådløse fjernbetjening
for at slukke for systemet og spare på batteriet, mens bilen
ikke kører.
Hvis POWER SELECT-knappen på den skjulte enhed er
indstillet til OFF, og displayet på ledningsfjernbetjeningen
er slukket, vil du ikke kunne afspille en CD ved hjælp af
ledningsfjernbetjeningen. Hvis dette er tilfældet, skal du
trykke på ^ på ledningsfjernbetjeningen.
4
Juster lydstyrken med volume-knappen
på bilradioen.
Alle sporene afspilles fra begyndelsen.
Søgning efter et bestemt spor
— Automatisk musiksensor (AMS)
Tryk en enkelt gang på en af siderne af
(AMS) under afspilningen for hvert spor,
som du gerne vil springe over.
Søgning efter
foregående spor
AMS
Søgning efter
efterfølgende spor
Søgning efter et bestemt sted på et
spor — Manuel søgning
Tryk og hold (DISC+) eller (DISC–)nede
under afspilningen. Slip knappen, når du
har fundet det ønskede sted.
DISC
Søgning fremad
DISC
Søgning bagud
Tryk på (OFF).
Bemærk
• Når CD-afspilningen er stoppet, kan højttalerne støje.
Skru ned for lyden, før du stopper CD-afspilningen, for
at undgå dette.
• Hvis du slukker for biltændingen uden at stoppe CDafspilningen, vil apparatet automatisk genoptage
afspilningen, hvor den slap, næste gang du tænder for
bilen.
Lytning til radio eller bånd
Sørg for at stoppe CD-afspilningen, før du
begynder at lytte til radioen eller et bånd.
Bemærk
Sørg for at stoppe CD-afspilningen, så radiomodtagelsen
ikke bliver forstyrret.
Afspilning af spor i
tilfældig rækkefølge
— Shuffle Play
Du kan vælge:
• SHUF 1 for at afspille sporene på den
pågældende CD i tilfældig rækkefølge.
• SHUF 2 for at afspille alle CD’erne i tilfældig
rækkefølge.
Tryk på (SHUFFLE) eller (SHUF) flere
gange, indtil den ønskede indstilling
vises (SHUF 1 eller SHUF 2).
n SHUF 1 n SHUF 2 n Cancel (SHUF off)
Afspilning i tilfældig rækkefølge (shuffle
play) begynder.
Hvis du vil tilbage til den normale
afspilleindstilling, skal du trykke på (SHUF),
indtil “SHUF” forsvinder på displayet.
6
Actual total number:
Sony CDX-52RF (Den, Fin) 3-856-013-42 (1)
Gentagen afspilning af
spor
Yderligere
oplysninger
— Repeat Play
Du kan vælge:
• REP 1 for at gentage sporet.
• REP 2 for at gentage CD’en.
Tryk på (REPEAT) eller (REP) flere
gange, indtil den ønskede indstilling
vises (REP1 eller REP 2).
n REP 1 n REP 2 n Cancel (REP off)
Gentaget afspilning begynder.
Hvis du vil tilbage til den normale
afspilleindstilling, skal du trykke på (REP),
indtil “REP” forsvinder.
Du vælge udgangsniveauet fra CDomskifteren. Sædvanligvis bruges systemet
med dets oprindelige udgangsniveau. Du kan
ændre det, hvis det er nødvendigt.
1
Tryk på (REP) i to sekunder.
2
Tryk kort på (REP).
CD
3
• Hvis bilen har været parkeret i direkte sollys
og temperaturen inde i bilen er steget
betydeligt, skal du lade systemet køle af, før
du anvender det.
• Hvis systemet er uden strøm, skal du
kontrollere tilslutningerne først. Hvis alt er i
orden, skal du kontrollere sikringen.
• Undgå at montere CD-omskifteren, den
trådløse fjernbetjening og
ledningsfjernbetjeningen på steder udsat for:
— temperaturer over 55 °C.
— direkte sollys.
— varmekilder (f.eks. varmeapparater).
— regn eller fugt.
— overdreven støv og snavs.
— overdrevne rystelser.
Hvis du har nogle spørgsmål eller problemer
angående dit apparat, som ikke omtales i
denne betjeningsvejledning, er du velkommen
til at kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
00 0
LEVEL
Oprindelig indstilling
3
DK
CD-omskifter/Yderligere oplysninger
Ændring af
udgangsniveauet
Forholdsregler
Tryk på en af siderne af (AMS) for at
vælge udgangsniveauet.
Sænkning af udgangsniveauet
=:
CD
1
0 LEVEL
Hævning af udgangsniveauet
+:
4
CD
4
00 00
LEVEL
Tryk på (REP) i to sekunder.
7
Actual total number:
Sony CDX-52RF (Den, Fin) 3-856-013-42
Bemærk angående CD’er
En snavset eller ødelagt CD kan give lydudfald
under afspilningen. For at nyde optimal lyd,
skal du behandle CD’en således:
Tag om CD’en ved dens kant, og rør ikke dens
blanke overflade.
På denne måde
Sæt ikke papir eller tape på den side, hvor
etikketten sidder.
Kondensvand
På en regnvejrsdag eller i et meget fugtigt
område kan der danne sig kondensvand på
indersiden af apparatets linser, og apparatet
fungerer ikke korrekt, I dette tilfælde skal du
fjerne CD’en og vente ca. en time, indtil
fugten er fordampet.
Hvis du har nogle spørgsmål eller problemer
angående dit apparat, som ikke omtales i
denne betjeningsvejledning, er du velkommen
til at kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
Vedligeholdelse
Skiftning af sikring
Ikke på
denne måde
DK
Udsæt ikke CD’en for direkte sollys eller
varmekilder, f.eks. varmluftsblæsere, eller lad
ikke bilen stå parkeret i direkte sol, hvor
temperaturen kan stige betydeligt i bilen.
Ikke på
denne måde
Hvis sikringen springer, skal du kontrollere
strømtilslutningen og skifte sikringen. Hvis
sikringen springer igen efter udskiftningen,
kan der være tale om en intern fejl. I dette
tilfælde skal du kontakte den nærmeste Sonyforhandler.
Advarsel
Anvend en sikring med det angivne
amperetal.
Brug af en sikring med højere amperetal kan
forårsage alvorlige skader.
Rens CD’en med en valgfri rengøringsklud før
afspilningen. Tør hver CD af i pilenes retning.
Anvend ikke opløsningsmidler, f.eks. benzin,
fortynder, almindelige rengøringsmidler eller
antistatisk spray til analoge CD’er.
På denne måde
8
Actual total number:
Sony CDX-52RF (Den, Fin) 3-856-013-42 (1)
Placering af kontrolknapper
Ledningsfjernbetjening (RM-X57)
REP
CD
5 3
DISC
DISC
REP 12
AMS
SHUF 12
TRACK
SHUF
OFF
DISC
Se i betjeningsvejledningen efter mere detaljerede oplysninger.
2 REP-indikator (gentagen afspilning)
3 SHUF-indikator (tilfældig afspilning)
4 REP-knap (gentagen afspilning/
kontrolfunktion) 7
5 ^-knap (afspil/pause) 6
Hvis denne knap er trykket ned under
afspilningen, vil CD’en holde pause. Hvis
du trykker på den igen, fortsætter
afspilningen.
6 DISC-indikator (CD-nummer)
7 TRACK-indikator (spornummer)
8 SHUF-knap (tilfældig afspilning) 6
9 Infrarød modtager af den trådløse
fjernbetjening
!º OFF-knap 6
!⁄ AMS-knap (Automatisk musiksensor/
manuel søgning) 5, 6
DK
Yderligere oplysninger
1 (-indikator (afspil/pause)
Lys under CD-afspilning og blink, når
pause-knappen er trykket ned.
!™ DISC-knap (CD-valg) 6
9
Actual total number:
Sony CDX-52RF (Den, Fin) 3-856-013-42
Placering af kontrolknapper
Trådløs fjernbetjening (RM-X58)
REPEAT
SHUFFLE
OFF
DISC
AMS
DISC
DK
1 REPEAT-knap (gentagen afspilning)
4 OFF-knap
2 SHUFFLE-knap (tilfældig afspilning)
3 ^-knap (afspil/pause)
5 AMS/DISC-knap (Automatisk
musiksensor/manuel søgning)
Manuel søgning kan ikke udføres med
fjernbetjeningen.
Actual total number:
Sony CDX-52RF (Den, Fin) 3-856-013-42 (1)
10
Specifikationer
CD-omskifter (CDX-52)
Generelt
System
Frekvensområde
Wow og flutter
Støjgrænse
Udgangsbøsning
Vedlagt tilbehør
Strømforbrug
Funktionstemperatur
Størrelse
Vægt
CD digital audio
10 – 20.000 Hz
Ikke måleligt
Mere end 90 dB
BUSkontroludgangsbøsning
(8 ben)
Analog
audioudgangsbøsning
(RCA ben)
800 mA (ved afspilning)
800 mA (ved CDindlægning/udskydning)
–10°C + 55°C
Ca. 305 × 90 × 180 mm
(b/h/d)
Ca. 2,2 kg
Valgfrit tilbehør
Netledning (1)
CD-magasin (1)
BUS-kabel (1)
RCA-benledning (1)
Monteringsudstyr (1 sæt)
Lithium-batteri(CR2025)
(1)
CD-rensesæt CDM-21BK
CD-singleadapter CSA-8
CD-magasin XA-10B
Almindelig
CD-magasinkasse GM-65
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Den skjulte enhed
Frekvens
Vægt
DK
Yderligere oplysninger
Størrelse
88,3 MHz/88,5 MHz/
88,7␣ MHz/88,9␣ MHz/
89,1 MHz/89,3 MHz/
89,5␣ MHz/89,7␣ MHz/
89,9␣ MHz (kan skifte)
Ca.
124,8 × 30,0 × 99,8 mm
(b/h/d)
Ca. 330 g
Ledningsfjernbetjening (RM-X57)
Størrelse
Vægt
Ca.
148 × 30 × 15 mm
(b/h/d)
Ca. 120 g
Trådløs fjernbetjening (RM-X58)
Størrelse
Vægt
Ca.
38,4 × 6,4 × 84,4 mm
(b/h/d)
Ca. 20 g excl. batterier
11
Actual total number:
Sony CDX-52RF (Den, Fin) 3-856-013-42
Fejlfindingsvejledning
Den følgende kontrol vil løse de fleste problemer, som kan opstå i brugen af apparatet.
Før du går listen nedenfor igennem, bør du læse betjeningsvejledningen om tilslutning og betjening.
Generelt
Problem
Årsag/Løsning
Apparatet fungerer ikke.
• Den indbyggede microcomputer er ude af drift.
n Tryk på RESET-knappen på den skjulte enhed.
• Tilslutningsledningerne er ikke tilsluttet korrekt.
Lyden er ustabil.
• CD-omskifteren er placeret et ustabilt sted.
n Placer den et stabilt sted.
• CD’en(erne) er snavset(de) eller ødelagt(e).
n Rens og udskift den(dem).
CD-magasinet er ikke.
Tag CD-magasinet ud, tryk på (EJECT), og sæt CD-magasinet
ind igen, indtil det er låst sikkert fast.
Fejlvisninger
DK
De følgende indikatorer blinker i ca. fem sekunder.
Display
Årsag
Løsning
CD-magasinet er ikke sat ind i CDomskifteren.
Indsæt CD-magasinet med CD’erne i
CD-omskifteren.
Der er ingen CD i CD-magasinet.
Tag magasinet ud, og indsæt en CD.
CD’en er snavset.
Rens CD’en.
CD’en er indsat på hovedet.
Indsæt CD’en korrekt.
CD-omskifteren kan ikke betjenes på
grund af et ukendt problem.
Tryk på RESET-knappen på den skjulte
enhed.
Hvis de nævnte forslag ikke løser problemet, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
12
Actual total number:
Sony CDX-52RF (Den, Fin) 3-856-013-42 (1)
Stikordsregister
A, B, C, D, E, F
R
Ændring
frekvens 5
udgangsniveau 7
Båndafspilning 6
CD-afspilning 6
Radio
S
Sikring
G, H, I, J, K
Gentagen afspilning
6
8
T
7
Tilfældig afspilning 6
Trådløs fjernbetjening 5, 10
L, M
Ledningsfjernbetjening
9
U, V, W, X, Y, Z
Udgangsniveau
7
N, O, P, Q
Nulstilling
4
DK
Yderligere oplysninger
13
Actual total number:
Sony CDX-52RF (Den, Fin) 3-856-013-42
Tervetuloa!
Kiitos, että ostit Sonyn CDvaihtajajärjestelmän. Voit nyt nauttia CDlevyistä levynvaihtajan avulla.
Tätä laitetta voidaan käyttää autoradion FMvastaanottimen kanssa.
FIN
2
Actual total number:
Sony CDX-52RF (Den, Fin) 3-856-013-42 (1)
Sisällys
Aloitus
Piiloyksikön nollaus ...........................................
CD-vaihtajan valmistelu ....................................
Langattoman kaukosäätimen valmistelu ........
Lähetystaajuuden muuttaminen .......................
4
4
5
5
CD-vaihtaja
CD-levyn kuunteleminen ..................................
Kappaleiden soittaminen satunnaisessa
järjestyksessä
— Shuffle Play ................................................
Kappaleiden soittaminen uudelleen
— Toistosoittotoiminto (Repeat Play) ........
Lähtötason muuttaminen ..................................
6
6
7
7
Lisätietoja
Varotoimet ........................................................... 7
CD-levyjä koskevia huomautuksia .................. 8
Huolto ................................................................... 8
Painikkeet ............................................................. 9
Tekniset tiedot ................................................... 11
Vianmääritysopas ............................................. 12
Hakemisto .......................................................... 13
FIN
3
Actual total number:
Sony CDX-52RF (Den, Fin) 3-856-013-42 (1)
2
Aloitus
Piiloyksikön nollaus
µ
Piiloyksikkö on nollattava ennen ensimmäistä
käyttökertaa tai auton akun vaihtamisen
jälkeen.
Paina RESET-painiketta terävällä esineellä,
esimerkiksi kuulakärkikynällä.
Avaa luukku irrottamalla pidike ja liu’uttamalla
vipua kuvassa osoitettuun suuntaan.
3
RESET-painike
FIN
CD-vaihtajan valmistelu
Levymakasiini
1
Tarrapuoli
Poistaminen
10 levyä, yksi kussakin levypaikassa
EJECT
Poistaminen
4
Käännä vipua
Huomautus
Käytä erikseen myytävää Sonyn CD-sovitinta (CSA-8) 8
cm:n CD-levyn kuuntelemiseen. Käytä aina CSA-8sovitinta, sillä vääränlaisen sovittimen käyttäminen
saattaa vahingoittaa laitetta tai haitata sen toimintaa. Kun
käytät CD-sovitinta, varmista, että sovittimen kolme
pidikettä ovat tukevasti kiinni 8 cm:n CD-levyssä.
Jos levymakasiini ei lukkiudu kunnolla
Poista levymakasiini, paina (EJECT) ja aseta
levymakasiini uudelleen laitteeseen.
4
Actual total number:
Sony CDX-52RF (Den, Fin) 3-856-013-42 (1)
Käytä laitetta luukku suljettuna
Jos luukku on auki, laitteeseen saattaa päästä
vieraita aineita, jotka voivat liata CD-vaihtajan
sisällä olevat linssit.
Levymakasiinia koskevia
huomautuksia
• Älä jätä levynvaihtajaa paikkaan, jossa se
joutuu alttiiksi korkealle lämpötilalle tai
kosteudelle, kuten auton kojelaudalle tai
takaikkunalle, johon aurinko voi paistaa
kuumasti.
•Aseta levypaikkaan vain yksi levy kerrallaan,
ettei vaihtaja tai levyt vahingoitu.
• Älä pudota levymakasiinia tai altista sitä
koville täräyksille.
Litiumparistoa koskevia
huomautuksia
• Pidä litiumparisto poissa lasten ulottuvilta.
Jos joku nielaisee pariston, hänet on
toimitettava heti lääkärin hoitoon.
• Pyyhi paristo kuivalla pyyhkeellä
moitteettoman kosketuksen saavuttamiseksi.
• Varmista, että paristo on asetettu oikein päin.
• Pariston puristaminen metallisilla pinseteillä
saattaa aiheuttaa oikosulun.
Langattoman kauko-ohjaimen
asennus
Asenna langaton kaukosäädin mukana
toimitetun tarran avulla paikkaan, jossa se ei
haittaa ajamista.
Teipit
asennuspaikkaan
Langattoman
kaukosäätimen valmistelu
Pariston asennus
FIN
Aloitus
(+)-puoli ylöspäin
Käytä Sony CR2025-litiumparistoa tai
Duracellin DL-2025-litiumparistoa. Muiden
paristojen käyttäminen saattaa aiheuttaa palotai räjähdysvaaran.
Lähetystaajuuden
muuttaminen
Koska tämä laite toistaa CD-levyt FMvirittimen kautta, CD-levyn soiton aikana
saattaa esiintyä häiriöitä. Jos näin käy, vaihda
piiloyksikön lähettämän moduloidun RFsignaalin taajuutta. Alkuasetus on 88,3 MHz.
1
Paina (REP) yli kahden sekunnin ajan.
2
Valitse taajuus painamalla (AMS)
vasenta tai oikeata puolta.
Aina kun painat (AMS), taajuus muuttuu
seuraavasti:
Kun paristo on heikko, langatonta
kaukosäädintä ei voida käyttää laitteen
ohjaamiseen.
Pariston ikä on keskimäärin kuusi kuukautta.
Käyttöolosuhteet vaikuttavat kuitenkin ikään.
=: 88,3 MHz n 89,9 MHz n 89,7 MHz n
89,5 MHz n 89,3 MHz n 89,1 MHz n
88,9 MHz n 88,7 MHz n 88,5 MHz n
88,3 MHz
+: 88,3 MHz n 88,5 MHz n 88,7 MHz n
88,9 MHz n 89,1 MHz n 89,3 MHz n
89,5 MHz n 89,7 MHz n 89,9 MHz n
88,3 MHz
Varoitus
Paristo saattaa räjähtää, jos sitä käsitellään
väärin.
Älä pura paristoa, lataa sitä uudelleen tai
hävitä sitä polttamalla.
3
Paina (REP) yli kahden sekunnin ajan.
Huomautus
Muista asettaa FM-radion taajuudeksi juuri valittu uusi
taajuus.
Actual total number:
Sony CDX-52RF (Den, Fin) 3-856-013-42 (1)
5
Tietyn CD-levyn hakeminen
— levynvalinta (Disc Select)
CD-vaihtaja
Paina toiston aikana (DISC+) tai (DISC–)
jokaisen ohitettavan levyn kohdalla.
CD-levyn kuunteleminen
1
Kytke virta auton FM-radioon.
2
Säädä valittu lähetystaajuus
langattomalla kaukosäätimellä.
(88,3 MHz/88,5 MHz/88,7 MHz/88,9 MHz/
89,1 MHz/89,3 MHz/89,5 MHz/89,7 MHz/
89,9 MHz)
3
Paina ^.
CD:n toisto alkaa.
DISC
Edessäpäin olevien levyjen hakeminen
DISC
Takanapäin olevien levyjen hakeminen
CD-levyn soiton lopettaminen
Paina (OFF).
Huomautuksia
• Kun CD-levyn soitto lopetetaan, kaiuttimista voi kuulua
kohinaa. Voit estää tämän pienentämällä
äänenvoimakkuuden ennen soiton lopettamista.
• Jos katkaiset virran autosta lopettamatta CD-levyn
toistoa, levyn toisto jatkuu automaattisesti kohdasta,
johon se jäi, kun käynnistät auton uudelleen.
Radion tai kasetin kuunteleminen
FIN
Kun laitetta käytetään autossa, jonka virtalukossa
ei ole lisävarusteasentoa
Muista katkaista virta järjestelmästä painamalla
langattoman kaukosäätimen (OFF). Jos järjestelmän
virtaa ei katkaista, paristot kuluvat, vaikka autosta on
katkaistu virta.
Jos piiloyksikön POWER SELECT -kytkin on asennossa
OFF ja langallisen kaukosäätimen näytöstä on katkaistu
virta, et voi aloittaa CD-levyn toistoa langattomalla
kaukosäätimellä. Paina tässä tapauksessa langallisen
kaukosäätimen ^.
4
Säädä äänenvoimakkuus autoradion
voimakkuudensäädöstä.
Kaikki kappaleet soivat alusta.
Tietyn kappaleen hakeminen
— AMS-kappaleenhakutoiminto
(Automatic Music Sensor)
Paina toiston aikana (AMS)
jompaakumpaa puolta jokaisen
ohitettavan kappaleen kohdalla.
Takanapäin
olevien
kappaleiden
hakeminen
AMS
Edessäpäin
olevien
kappaleiden
hakeminen
Tietyn kohdan hakeminen
kappaleesta
— Käsinhaku (Manual Search)
Paina ja pidä toiston aikana alhaalla
(DISC+) tai (DISC–), Vapauta painike,
kun olet löytänyt hakemasi kohdan.
6
DISC
Hakeminen eteenpäin
DISC
Hakeminen taaksepäin
Actual total number:
Muista lopettaa CD-levyn toisto, ennen kuin
alat kuunnella radiota tai kasettia.
Huomautus
Jos et lopeta CD-levyn toistoa, radiovastaanotossa saattaa
esiintyä häiriöitä.
Kappaleiden soittaminen
satunnaisessa
järjestyksessä
— Shuffle Play
Voit valita:
• vaihtoehdon SHUF 1, jolloin parhaillaan
soitettavan levyn kappaleet soitetaan
satunnaisessa järjestyksessä.
• vaihtoehdon SHUF 2, jolloin kaikki levyt
soitetaan satunnaisessa järjestyksessä.
Paina (SHUFFLE) tai (SHUF) toistuvasti,
kunnes haluttu asetus (SHUF 1 tai
SHUF␣ 2) tulee näyttöön.
n SHUF 1 n SHUF 2 n Cancel (SHUF off)
Hajasoitto alkaa.
Voit palata normaaliin toistotilaan painamalla
(SHUF), kunnes teksti “SHUF” poistuu
näytöstä.
Sony CDX-52RF (Den, Fin) 3-856-013-42 (1)
Kappaleiden soittaminen
uudelleen
Lisätietoja
— Toistosoittotoiminto (Repeat Play)
Voit valita:
• vaihtoehdon REP 1, jolloin kappale soitetaan
uudelleen.
• vaihtoehdon REP 2, jolloin levy soitetaan
uudelleen.
Paina (REPEAT) tai (REP) toistuvasti,
kunnes haluttu asetus (REP 1 tai REP 2)
tulee näyttöön.
n REP 1 n REP 2 n Cancel (REP off)
Uudelleensoitto alkaa.
Voit palata normaaliin toistotilaan painamalla
(REP), kunnes teksti “REP” poistuu näytöstä.
Lähtötason muuttaminen
1
Paina (REP) yli kahden sekunnin ajan.
2
Paina (REP) hetken ajan.
CD
3
• Jos autosi on pysäköity auringonvaloon ja
lämpötila sisällä on korkea, anna järjestelmän
jäähtyä hetki ennen kuin käytät sitä.
• Jos järjestelmään ei tule virtaa, tarkista ensin
kytkennät. Jos ne ovat kunnossa, tarkista
sulake.
• Vältä CD-vaihtajan, langattoman
kaukosäätimen ja langallisen kaukosäätimen
asentamista:
— yli 55 °C asteen lämpötilaan.
— suoraan auringonvaloon.
— lähelle lämmönlähteitä
(kuten lämmitintä).
— paikkaan, jossa ne joutuvat alttiiksi
sateelle tai kosteudelle.
— paikkaan, jossa ne joutuvat alttiiksi
suurelle määrälle pölyä tai likaa.
— paikkaan, jossa ne joutuvat alttiiksi rajulle
tärinälle.
Jos et löydä tästä opaskirjasta vastausta
johonkin laitettasi koskevaan kysymykseen tai
ongelmaan, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
00 0
FIN
CD-vaihtaja/Lisätietoja
Voit valita lähtötason CD-vaihtajasta.
Normaalisti järjestelmää käytetään
alkuasetuksen mukaisessa lähtötasossa. Voit
vaihtaa tasoa tarpeen mukaan.
Varotoimet
LEVEL
alkuasetus
3
Valitse lähtötaso painamalla (AMS)
vasenta tai oikeata puolta.
Lähtötason madaltaminen
=:
CD
1
0 LEVEL
Lähtötason korottaminen
+:
4
CD
4
00 00
LEVEL
Paina (REP) yli kahden sekunnin ajan.
7
Actual total number:
Sony CDX-52RF (Den, Fin) 3-856-013-42 (1)
CD-levyjä koskevia
huomautuksia
Likainen tai vioittunut levy voi aiheuttaa
katkoksia äänessä toiston aikana. Jotta voit
nauttia parhaasta mahdollisesta
äänenlaadusta, käsittele levyä seuraavasti.
Nosta levy reunoista. Älä koske tarrattomaan
pintaan.
Kosteuden tiivistyminen
Sateisena päivänä tai erityisen kosteissa
paikoissa laitteen sisäosiin saattaa tiivistyä
kosteutta. Tällöin laite ei toimi kunnollisesti.
Kuivaa laite poistamalla levy ja odottamalla
noin tunnin ajan, kunnes kosteus on
haihtunut.
Jos et löydä tästä opaskirjasta vastausta
johonkin laitettasi koskevaan kysymykseen tai
ongelmaan, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Näin
Huolto
Älä aseta paperia tai teippiä tarrapintaan.
Ei näin
Sulakkeen vaihtaminen
Jos sulake palaa, tarkista virran liitäntäjohto ja
vaihda sulake. Jos sulake palaa uudelleen
vaihtamisen jälkeen, laitteessa voi olla vikaa.
Varoitus
FIN
Älä sijoita levyä suoraan auringonvaloon tai
lähelle lämmönlähteitä, kuten esimerkiksi
kuumaa ilmanvaihtokanavaa. Älä myöskään
jätä levyä auringonvaloon pysäköityyn autoon,
sillä lämpötila voi kohota auton sisällä
huomattavasti.
Käytä sulaketta, jonka ampeeriluku on oikea.
Liian korkean ampeeriluvun käyttäminen voi
aiheuttaa vakavia vahinkoja.
Ei näin
Pyyhi levyt lisävarusteena saatavalla
pyyhkeellä, ennen kuin soitat niitä. Pyyhi levyt
kuvassa esitettyjen nuolten suuntaisesti.
Älä käytä liuottimia, kuten bensiiniä,
ohenteita, markkinoilla olevia
puhdistusaineita, tai vinyylilevyn
puhdistamiseen tarkoitettua antistaattista
sumutinta.
Näin
8
Actual total number:
Sony CDX-52RF (Den, Fin) 3-856-013-42 (1)
Painikkeet
Langallinen kaukosäädin (RM-X57)
REP
CD
5 3
DISC
DISC
REP 12
AMS
SHUF 12
TRACK
SHUF
OFF
DISC
Yksityiskohtaista tietoa löydät opaskirjan sivuilta.
6 DISC-ilmaisin (levyn numero)
7 TRACK-ilmaisin (kappaleen numero)
8 SHUF-painike (satunnainen soitto) 6
2 REP-ilmaisin (uudelleensoitto)
3 SHUF-ilmaisin (satunnainen soitto)
4 REP-painike (uudelleensoitto/ohjaustilan
asetus) 7
5 ^-painike (toisto-/taukotila) 6
Jos painiketta painetaan toiston aikana,
CD-levy jää taukotilaan. Kun painiketta
painetaan uudelleen, toisto jatkuu.
9 langattoman kaukosäätimen
infrapunareseptori
FIN
Lisätietoja
1 (-ilmaisin (toisto-/taukotila)
Palaa CD-levyn soiton aikana ja vilkkuu
painettaessa taukopainiketta.
!º OFF-painike 6
!⁄ AMS-painike
(AMS-kappaleenhakutoiminto/
käsinhaku) 5, 6
!™ DISC-painike (levynvalinta) 6
9
Actual total number:
Sony CDX-52RF (Den, Fin) 3-856-013-42 (1)
Painikkeet
Langaton kaukosäädin (RM-X58)
REPEAT
SHUFFLE
OFF
DISC
AMS
DISC
FIN
1 REPEAT-painike (uudelleensoitto)
4 OFF-painike
2 SHUFFLE-painike (satunnainen soitto)
5 AMS/DISC-painike
(AMS-kappaleenhakutoiminto/
levynvalinta)
Käsisäätöinen haku lanqattomalla kaukoohjaimella ei ole mahdollista.
3 ^-painike (toisto-/taukotila)
10
Actual total number:
Sony CDX-52RF (Den, Fin) 3-856-013-42 (1)
Tekniset tiedot
CD-vaihtaja (CDX-52)
Yleistä
Järjestelmä
Mukana toimitetut lisävarusteet
Virtajohto (1)
Levymakasiini(1)
BUS-johto (1)
RCA-johto (1)
Asennustarvikkeet (1 sarja)
Litiumparisto (CR2025) (1)
Valinnaiset Lisävarusteet CD-levyn
puhdistuspakkaus
CDM-21BK
CD-sovitin CSA-8
Levymakasiini XA-10B
Levymakasiinikotelo
GM-65
Taajuusvaste
Huojunta ja värinä
Häiriöetäisyys
Tuloliittimet
Virran kulutus
Käyttölämpötila
Mitat
Paino
Digitaalinen
CD-äänijärjestelmä
10 – 20 000 Hz
Vähemmän kuin on
mahdollista mitata
Yli 90 dB
BUS-tuloliitin (8-nastainen)
Analoginen äänen
lähtöliitäntä (RCA-liitin)
800 mA (toiston aikana)
800 mA (levyä asetettaessa
tai poistettaessa)
–10°C – +55°C
Noin 305 × 90 × 180 mm
(l/k/s)
Noin 2,2 kg
Valmistaja voi muuttaa rakennetta ja teknisiä
ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
Piiloyksikkö
Taajuus
Mitat
FIN
Lisätietoja
Paino
88,3 MHz/88,5 MHz/
88,7␣ MHz/88,9␣ MHz/
89,1 MHz/89,3 MHz/
89,5␣ MHz/89,7␣ MHz/
89,9␣ MHz (vaihdettava)
Noin
124,8 × 30,0 × 99,8 mm
(l/k/s)
Noin 330 g
Langallinen kaukosäädin (RM-X57)
Mitat
Paino
Noin
148 × 30 × 15 mm
(l/k/s)
Noin 120 g
Langaton kaukosäädin (RM-X58)
Mitat
Paino
Noin
38,4 × 6,4 × 84,4 mm
(l/k/s)
Noin 20 g
(ei sisällä paristoja)
11
Actual total number:
Sony CDX-52RF (Den, Fin) 3-856-013-42 (1)
Vianmääritysopas
Jos laitteessasi ilmenee ongelmia, käytä vianselvityksessä seuraavaa taulukkoa.
Kertaa laitteen liitäntä- ja käyttöohjeet, ennen kuin luet alla olevan taulukon.
Yleistä
Ongelma
Vian syy ja/Tai korjaaminen
Laite ei toimi.
• Sisäisessä mikroprosessorissa on vikaa.
n Paina piiloyksikön RESET-painiketta.
• Kytkentäjohtoja ei ole kytketty kunnollisesti.
Ääni hyppii.
• CD-vaihtaja on asennettu epävakaaseen paikkaan.
n Asenna se uudelleen vakaaseen paikkaan.
• Levy (tai levyt) on likainen tai viallinen.
n Puhdista levy tai hanki uusi levy.
Vaihtajan levymakasiini ei
lukkiudu.
Ota levymakasiini ulos, paina (EJECT) ja aseta levymakasiini
uudelleen, kunnes se lukkiutuu kunnollisesti.
Vikanäytöt
Seuraava ilmaisin vilkkuu noin viiden sekunnin ajan.
FIN
Näyttö
Syy
Korjaaminen
Levymakasiinia ei ole asetettu CDvaihtajaan.
Aseta CD-vaihtajaan levymakasiini,
jossa on levyjä.
Levymakasiinissa ei ole yhtään levyä.
Ota levymakasiini ulos ja aseta siihen
levy (tai levyjä).
Levy on likainen.
Puhdista levy.
Levy on asetettu ylösalaisin.
Aseta levy oikein.
CD-vaihtaja ei toimi jonkin ongelman
takia.
Paina piiloyksikön RESET-painiketta.
Jos yllä kuvatut keinot eivät auta, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
12
Actual total number:
Sony CDX-52RF (Den, Fin) 3-856-013-42 (1)
Hakemisto
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J
CD-levyn toisto
6
Nollaus (Reset)
4
R
K
Kasetin toisto
N, O , P, Q
6
L
Langallinen kaukosäädin 9
Langaton kaukosäädin 5, 10
Lähtötaso 7
M
Radion
6
S, T
Satunnainen soitto
Sulake 8
6
U, V, W, X, Y, Z
Uudelleensoitto
7
Muuttaminen
Lähtötaso 7
Taajuus 5
FIN
Lisätietoja
13
Actual total number:
Sony CDX-52RF (Den, Fin) 3-856-013-42 (1)
Sony Corporation Printed in Denmark
Actual total number:
Sony CDX-52RF (Den, Fin) 3-856-013-42 (1)
Download PDF

advertising