01GB+00COV-EUR.book Page 1 Friday, February 24, 2006 4:49 PM
FI
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Fi\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 2 Friday, February 24, 2006 4:49 PM
Tervetuloa!
Onnittelut tämän Sonyn cd-soittimen
hankinnasta! Siinä on seuraavat toiminnot.
• Cd:n toisto
Voit toistaa levyjä: cd-da (myös cd-tekstit*),
cd-r(w) (myös monitallennuksia sisältäviä
mp3/wma-tiedostoja (s. 14)) ja atrac-cd(atrac3- ja atrac3plus-formaatteja (s. 15)).
Levytyypit
Levyn merkintä
CD-DA
Tämä tarra sijaitsee laitteen pohjassa.
MP3
WMA
ATRAC CD
• Radiovastaanotto
– Voit tallentaa aina 6 asemaa jokaiselle
aaltoalueelle (FM1 (ULA), FM2, FM3, MW
(KA) ja LW (PA)).
– BTM -toiminto (Voimakkaimpien asemien
tallennus): Laite valitsee voimakkainta
lähetettä lähettävät asemat ja tallentaa ne
muistiin.
• RDS-palvelut
Voit käyttää ULA-asemia RDS-järjestelmällä
(Radio Data System).
• Äänensäädöt
– EQ3 stage2 : Voit valita halutun 7
esisäädetystä taajuuskorjaimen käyrästä.
– DSO (Dynamic Soundstage Organizer):
Tämä toiminto lisää läsnäolon tunnetta
äänikenttään käyttämällä virtuaalikaiuttimien
yhdistelmää kaiutinten äänen
vahvistamiseksi, vaikka ne olisivatkin
asennettu oven alaosaan.
– BBE MP : Parantaa digitaalisesti pakattua
ääntä, kuten mp3:a.
• Lisälaitteiden käyttö
Voit myös ohjata lisälaitteena saatavia cd/mdvaihtajia ja Sonyn kannettavia laitteita tämän
laitteen käytön ohessa.
Vanhojen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden hävittäminen
(sovelletaan Euroopan unionissa ja
muissa Euroopan maissa, joissa on
erilliset kierrätysjärjestelmät)
Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva
symboli ilmoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Se pitää sen sijaan jättää käytössä olevaan
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen.
Varmistamalla, että tämä tuote hävitetään oikein autat
estämään sen mahdollisesti aiheuttamat kielteiset
vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle, mikä
voisi muussa tapauksessa olla tulos tämän tuotteen
väärästä jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys
mahdollistaa luonnonvarojen säästämisen. Lisätietoja
tämän tuotteen kierrätyksestä saat paikalliselta
ympäristöviranomaiselta, oman taloutesi jätteet keräävältä
yritykseltä tai tämän tuotteen ostoliikkeestä.
Käytettävissä oleva lisälaite: Kauko-ohjain
* Cd-tekstilevy on cd-da-levy, jossa on tietoja levystä,
esittäjästä ja raidan nimistä.
2
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Fi\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 3 Friday, February 24, 2006 4:49 PM
Sisältö
Käytön aloittaminen
Muut toiminnot
Alkuasetusten palauttaminen. . . . . . . . . . . . . . . 4
Kellonajan asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Etupaneelin irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Etupaneelin kiinnittäminen . . . . . . . . . . . . . . 4
Levyn asettaminen laitteeseen . . . . . . . . . . . . . . 5
Levyn pois ottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ääniasetusten muuttaminen . . . . . . . . . . . . . .
Äänenlaadun säätäminen
— BAL/FAD/SUB. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taajuuskorjaimen käyrän räätälöinti
— EQ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asetusyksikköjen asettaminen — SET. . . . . .
Lisälaitteiden käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cd/md-vaihtaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sauvaohjain RM-X4S . . . . . . . . . . . . . . . .
Audiolisälaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Säädinten sijainti ja perustoiminnot
Päälaite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kauko-ohjainkortti RM -X151 . . . . . . . . . . . 6
11
11
11
11
12
12
12
13
Lisätietoja
CD
Näyttöyksiköt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Jatkuva toisto ja satunnaissoitto . . . . . . . . . . 8
Radio
Radioasemien tallentaminen pikavalintoihin ja
kuuntelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Automaattinen tallennus — BTM. . . . . . . . . 8
Radioasemien manuaalinen tallennus . . . . . . 8
Muistiin tallennettujen asemien vastaanotto. 8
Asemien automaattinen esiviritys . . . . . . . . . 8
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Yhteenveto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
AF- ja TA/TP-toimintojen asettaminen . . . . 9
PTY:n valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
CT-asetuksen tekeminen . . . . . . . . . . . . . . . 10
R
SonicStage and its logo are trademarks of Sony
Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus and their logos
are trademarks of Sony Corporation.
Yleisiä käyttöohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Levyjä koskevia huomautuksia . . . . . . . . .
Mp3/wma-tiedostoista . . . . . . . . . . . . . . . .
Atrac-cd:stä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huolto ja kunnossapito . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laitteen irrottaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniset tiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vikanäytöt /Tiedotteet . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
14
15
15
16
16
17
19
Microsoft, Windows Media,
ja Windows-logo ovat
Microsoft Corporationin
tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä USA:ssa ja
muissa maissa.
3
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 4 Friday, February 24, 2006 4:49 PM
Käytön aloittaminen
Alkuasetusten palauttaminen
Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa tai sen
jälkeen kun autonakku on vaihdettu tai liitäntöjä
on muutettu, laite on palautettava alkuasetuksiin.
Irrota etupaneeli ja paina RESET-painiketta
jollakin terävällä esineellä, kuten
kuulakärkikynällä.
RESETpainike
Huomautus
RESET-painikkeen painaminen nollaa kellonajan
asetuksen ja joitakin muita muistiin tallennettuja
asetuksia.
Etupaneelin irrottaminen
Voit irrottaa etupaneelin tästä laitteesta laitteen
varastamisen estämiseksi.
Varoittava piippaus
Katkaistessasi virran virta-avaimella irrottamatta
ensin etupaneelia, varoittava hälytyspiippaus
tulee kuuluviin muutamaksi sekunniksi.
Hälytysääni kuuluu ainoastaan silloin kun
laitteiston sisäänrakennettua vahvistinta
käytetään.
1
Paina (OFF)-painiketta.
Laitteesta katkaistaan virta.
2
Paina kohtaa
ja vedä etupaneelia
sen jälkeen itseäsi kohti.
Kellonajan asettaminen
(OFF)
Kellossa on 24 tunnin digitaalinen näyttö.
1
Paina ja pidä painettuna (SEL)painiketta.
Asetusnäyttö tulee esiin.
2
Paina (SEL)-painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että "CLOCKADJ" ilmestyy näyttöön.
3
Paina (DSPL)-painiketta.
Tuntilukemat alkavat vilkkua.
4
Valitse äänenvoimakkuuden säätimillä
tunti- ja minuuttilukemat.
Digitaalisen ilmaisimen siirtämiseksi paina
(DSPL)-painiketta.
5
Huomautuksia
• Älä pudota etupaneelia tai paina liikaa sitä ja sen
näyttöä.
• Älä altista etupaneelia kuumuudelle/suurille
lämpötiloille tai kosteudelle. Älä jätä sitä pysäköityyn
autoon ja erityisesti sen kojelaudalle tai hattuhyllylle.
Etupaneelin kiinnittäminen
Kiinnitä etupaneelin osa A laitteen osaan B
kuvituksen mukaisesti, ja paina sen vasenta
reunaa paikalleen, kunnes se napsahtaa kiinni.
Paina (SEL)-painiketta.
Asetus on nyt valmis ja kello lähtee käyntiin.
Paina kellon esiin saamiseksi (DSPL)painiketta. Paina (DSPL)-painiketta uudelleen
edelliseen näyttöön palaamiseksi.
Kauko-ohjainkorttia käyttäen
Aseta kohdassa 4 tunti- ja minuuttilukemat
painikkeella M tai m.
Vihje
Kello voidaan asettaa aikaan automaattisesti RDStoiminnon avulla (s. 10).
A
B
Huomautus
Älä aseta mitään esineitä etupaneelin sisäpinnalle.
4
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 5 Friday, February 24, 2006 4:49 PM
Levyn asettaminen laitteeseen
1
Paina Z -painiketta.
Luukku avautuu automaattisesti.
2
Aseta levy paikalleen (etikettipuoli
ylöspäin).
Levyn pois ottaminen
1
Paina Z -painiketta.
Luukku avautuu automaattisesti.
x
Levy tulee nyt ulos soittimesta.
Luukku sulkeutuu automaattisesti ja toisto
käynnistyy.
Huomautus
Luukku sulkeutuu automaattisesti, ellei mitään
toimintoa käynnistetä 15 sekuntiin.
5
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 6 Friday, February 24, 2006 4:49 PM
Säädinten sijainti ja perustoiminnot
Päälaite
ATT
DSPL
DSO
SEL
EQ3
GP/ALBM
SOURCE
MODE
1
2
REP
SHUF
BBE MP
PAUSE
3
4
5
6
AF/TA
BTM
SENS
PTY
OFF
SCRL
CDX-RA550
Kauko-ohjainkortti RM -X151
OFF
SOURCE
ATT
SEL
MODE
+
SCRL
1
2
3
4
5
6
+
VOL
–
A Äänenvoimakkuuden (+/–)
-säätöpainike 11
Äänenvoimakkuuden säätämiseksi.
B ATT-painike (äänenvaimennus)
Äänenvoimakkuuden vaimentamiseksi.
Paina painiketta uudelleen vaimennuksen
peruuttamiseksi.
–
DSPL
Lue lisätietoja nimen jälkeisiltä sivuilta. Kaukoohjainkortin vastaavannimisillä painikkeilla saa
aikaan saman toiminnon kuin päälaitteen
painikkeilla.
C DSPL-painike (näyttö) 8
Näyttöyksiköiden vaihtamiseksi.
D SEL-painike (valinta)
Asetusyksiköiden valitsemiseksi.
E Näyttö
F Levyaukko 5
Levyn asettamiseksi soittimeen.
G EQ3-painike (taajuuskorjain) 11
Taajuuskorjauksen tyypin valitsemiseksi
(XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE,
SPACE, GRAVITY, CUSTOM tai OFF).
6
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 7 Friday, February 24, 2006 4:49 PM
H DSO-painike 2
DSO-tilan valitsemiseksi (1, 2, 3 tai OFF).
Mitä suurempi numero, sitä voimakkaampi
tehoste.
I Z -(poisto)painike 5
Levykelkan esiin saamiseksi/luukun
avaamiseksi.
J M>/.m (+/–) -säädin
CD:
Raitojen ohittamiseksi (paina); useamman
raidan ohittamiseksi (paina, ja paina
uudelleen noin sekunnin kuluttua sekä pidä
painettuna); pikasiirto eteen/taaksepäin
raidalla (paina ja pidä painettuna).
Radio:
Radioasemien virittämiseksi automaattisesti
(paina); radioaseman virittämiseksi
manuaalisesti (paina ja pidä painettuna).
K
-painike (etupaneelin irrotus) 4
L SOURCE-painike
Virran kytkemiseksi päälle/äänilähteen
vaihtamiseksi (Radio/CD/MD*1 /AUX).
M MODE-painike 8, 12
Radion aaltoalueen valitsemiseksi (ULA/
KA/PA)/halutun laitteen valitsemiseksi*2.
N RESET-painike (sijaitsee etupaneelin
takana) 4
O Numeropainikkeet
CD/MD*1:
(1)/(2): GP*3/ ALBM*4 –/+*5
Soittoryhmien/albumien ohittamiseksi
(paina); useamman soittoryhmän/
albumin ohittamiseksi kerrallaan (paina
ja pidä painettuna)
(3): REP 8
(4): SHUF 8
(5): BBE MP*6 3
BBE MP -toiminnon aktivoimiseksi
aseta asetukseksi ""BBEMP-ON".
Toiminnon peruuttamiseksi aseta
asetukseksi "BBEMP-OFF".
(6): PAUSE*6
Toiston tauottamiseksi. Tauon
peruuttamiseksi paina painiketta
uudelleen.
Radio:
Radioasemien vastaanottamiseksi (paina);
radioasemien tallentamiseksi (paina ja pidä
painettuna).
P AF (Vaihtoehtoiset taajuudet)/TA
(Liikennetiedotukset) -painike 9
RDS-palvelun AF- ja TA/TP-toimintojen
asettaminen.
Q SENS/BTM-painike 8
Heikosti kuuluvan radiovastaanoton
parantamiseksi: LOCAL/MONO (paina);
BTM-toiminnon käynnistämiseksi (paina ja
pidä painettuna).
R PTY-painike (ohjelmatyyppi) 10
RDS-toiminnon PTY valitseminen
S SCRL-painike (vieritys) 8
Näyttöyksikön vierittämiseksi.
T Kauko-ohjainkortin anturi
U OFF-painike
Virran päällekytkemiseksi/äänilähteen
toiminnan pysäyttämiseksi.
Kauko-ohjainkortissa on myös seuraavat laitteen
painikkeista/toiminnoista poikkeavat painikkeet.
ws < (.)/, (>) -painikkeet
Cd:n/radion käyttämiseksi, sama kuin
laitteen
M>/.m -säädin.
wd VOL (äänenvoimakkuus) +/– -painike
Äänenvoimakkuuden säätämiseksi.
wf M (+)/m (–) -painikkeet
Cd-soittimen ohjaamiseksi, sama kuin
laitteen (2)/(1) -painike.
wg Numeropainikkeet
Radioasemien vastaanottamiseksi (paina);
radioasemien tallentamiseksi (paina ja pidä
painettuna).
Kun md-vaihtaja on kytketty laitteistoon.
Cd/md-vaihtajan ollessa kytkettynä laitteeseen.
Atrac-cd:tä toistettaessa.
Mp3/wma-tiedostoja toistettaessa.
Käyttötapa muuttuu, mikäli laitteistoon on kytketty
vaihtaja, lue lisää s. 12.
*6 Tätä laitetta toistettaessa.
*1
*2
*3
*4
*5
Huomautus
Jos laite on kytketty päältä ja näyttö sammuu, laitetta
ei voi käyttää kauko-ohjainkortilla, ellei laitteen
(SOURCE)-painiketta paineta tai ellei levyä aseteta
laitteeseen sen aktivoimiseksi.
Vihje
Lisätietoja pariston vaihdosta on kappaleessa lue
“Kauko-ohjainkortin litiumpariston vaihto” s. 15.
7
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 8 Friday, February 24, 2006 4:49 PM
CD
Radio
Yksityiskohtaisia tietoja cd/md-vaihtajan
valitsemisesta on s. 12.
Näyttöyksiköt
Radioasemien tallentaminen
pikavalintoihin ja kuuntelu
Muistutus
Virittäessäsi asemia autoa ajaessasi käytä
voimakkaimpien asemien viritystoimintoa (BTM)
onnettomuuksien välttämiseksi.
Automaattinen tallennus — BTM
1
A WMA/MP3-ilmaisin
B ATRAC CD/BBE MP -ilmaisin
C Toistolaite
D Raidan numero/Käytetty toistoaika, Levyn/
artistin nimi, Albumin/soittoryhmän
numero*1, Albumin/soittoryhmän nimi,
Raidan nimi, Tekstitiedot*2, Kello
*1 Albumin/soittoryhmän nimi näytetään vain albumin/
soittoryhmän vaihtuessa.
*2 Mp3-raitaa toistettaessa ID3-tagi tulee esiin, atraccd:tä toistettaessa SonicStage tms. -ohjelmistolla
kirjoitetut tiedot tulevat esiin, ja wma-tiedostoja
toistettaessa wma-tagi tulee esiin.
Näyttöyksiköiden vaihtamiseksi D paina
(DSPL)-painiketta; vieritä näyttöyksiköitä D ,
paina (SCRL)-painiketta tai aseta käyttöön
"A.SCRL-ON"-asetus (s. 12).
2
Radioasemien manuaalinen
tallennus
1
Vihje
Näytettävät näyttöyksiköt riippuvat levytyypistä,
tallennusformaatista ja asetuksista. Yksityiskohtaisia
tietoja mp3:sta/wma:sta on s. 14; atrac-cd:stä s. 15.
Jatkuva toisto ja satunnaissoitto
1
Paina toiston aikana (3) (REP)- tai (4)
(SHUF) -painiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan, että haluttu asetus
tulee esiin.
Valitse
Toistaaksesi
REP-TRACK
REP-ALBM*1
raitaa jatkuvalla toistolla.
albumia jatkuvalla
toistolla.
soittoryhmää jatkuvalla
toistolla.
albumia
satunnaissoitolla.
soittoryhmää
satunnaissoitolla.
levyn raitoja arvotussa
järjestyksessä.
REP-GP*2
SHUF-ALBM*1
SHUF-GP*2
SHUF-DISC
*1 Mp3/wma-tiedostoja toistettaessa.
*2 Atrac-cd:tä toistettaessa.
8
Valitse normaaliin toistoon palaamiseksi "REPOFF" tai "SHUF-OFF".
Paina (SOURCE)-painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että näytölle
ilmestyy "TUNER".
Paina aaltoalueen vaihtamiseksi (MODE)painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan.
Voit valita aaltoalueeksi jonkin seuraavista:
FM1 (ULA), FM2, FM3, MW (KA) tai LW
(PA).
Paina ja pidä painettuna (BTM)painiketta, kunnes "BTM" alkaa vilkkua
näytöllä.
Laite tallentaa muistiin asemat niiden
taajuuslukemien mukaisessa järjestyksessä.
Piippaus vahvistaa asetuksen tallennuksen
muistiin.
Kun olet virittänyt kohdalleen
radioaseman, jonka haluat tallentaa
pikavalintapaikalle, paina ja pidä
painettuna jotakin numeropainiketta
((1)–(6)), kunnes näytölle ilmestyy
"MEM".
Numeropainikkeen ilmaisin ilmestyy näytölle.
Huomautus
Jos yrität tallentaa uutta asemaa pikavalintapaikalle,
jolle on jo tallennettu asema, vanha asema häviää, ja
uusi tulee voimaan.
Vihje
Kun RDS-asema on tallennettu pikavalintapaikalle, sen
AF/TA-asetus tallennetaan samalla kertaa (s. 9).
Muistiin tallennettujen asemien
vastaanotto
1
Valitse aaltoalue ja paina sen jälkeen
jotakin numeropainikkeista ((1)–(6)).
Asemien automaattinen esiviritys
1
Valitse aaltoalue ja paina sen jälkeen
M>/.m -säätimen plus- tai
miinuspainiketta aseman hakemiseksi.
Haku keskeytyy laitteen löytäessä aseman.
Jatka hakua, kunnes haluttu asema on
löytynyt.
Vihje
Jos tiedät sen aseman taajuuden, jota haluat
kuunnella, paina ja pidä painettuna M>/.msäätöpainiketta paikantaaksesi nopeasti suunnilleen
kohdalleen oikean taajuuden, ja säädä sen jälkeen
painamalla M>/.m -säädintä niin monta
kertaa kuin tarvitaan taajuutta ylös- tai alaspäin halutun
taajuuden hienosäätämiseksi (manuaalinen viritys).
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 9 Friday, February 24, 2006 4:49 PM
RDS
Yhteenveto
Radio Data System -palvelulla (RDS) varustetut
ULA-asemat lähettävät normaalin
ohjelmasignaalin ohessa ylimääräisiä, eikuunneltavassa digitaalisessa muodossa olevia
tekstitietoja.
Näyttöyksiköt
A TA/TP*1
B Aaltoalue, toiminto
C Taajuus*2 (Ohjelmapalvelun nimi),
Pikavalintanumero, Kello, RDS-data
*1 "TA" vilkkuu näytöllä liikennetiedotetta
lähetettäessä. "TP" palaa näytöllä sellaista
asemaa vastaanotettaessa.
*2 RDS-asemaa kuunneltaessa taajuuslukemien
vasemmalla puolella näkyy " *".
Huomautuksia
• Maasta/alueesta riippuen kaikkia RDS-palveluita ei
välttämättä ole käytettävissä.
• RDS ei toimi, jos lähetteen voimakkuus on heikko tai
ellei kohdalleen viritetty asema lähetä RDS-tietoja.
AF- ja TA/TP-toimintojen
asettaminen
1
Paina (AF/TA)-painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että haluttu
asetus tulee esiin.
Valitse
Halutessasi
AF-ON
aktivoida AF- ja passivoida TAtoiminnon.
TA-ON
aktivoida TA- ja passivoida AFtoiminnon.
AF, TA-ON
aktivoida sekä AF- että TAtoiminnot
AF, TA-OFF
passivoida sekä AF- että TAtoiminnot
RDS-asemien tallentaminen AF- tai
TA-asetuksilla
RDS-palvelut
Voit esivirittää RDS-asemat AF/TA-asetuksella.
Jos käytät BTM-toimintoa, ainoastaan RDSasemat tallennetaan samalla AF/TA-asetuksella.
Jos esivirität asemat pikavalintapaikoille käsin,
voit esivirittää sekä RDS- että ei-RDS-asemat
kunkin omalla AF/TA-asetuksellaan.
Tässä virittimessä on automaattisesti
käytettävissä seuraavat RDS-palvelut:
1 Aseta AF/TA-asetus, ja tallenna sen jälkeen
asema BTM-toiminnolla tai käsin.
Näyttöyksiköiden C vaihtamiseksi paina
(DSPL)-painiketta.
A (Vaihtoehtoiset taajuudet)
Valitsee ja virittää ohjelman sitä
voimakkaimmalla signaalilla verkossa
lähettävälle asemalle. Tätä toimintoa
käyttämällä voit keskeytyksettä kuunnella
samaa ohjelmaa pitkää ajomatkaa ajaessasi
tarvitsematta virittää radiota käsin aina tätä
ohjelmaa lähettävälle asemalle.
TA (Liikennetiedotukset)/
TP (Liikenneohjelmat)
Lähettää tuoreita liikenneuutisia/ohjelmia.
Liikennetiedotuksen/ohjelman käynnistyessä
lähetys siirtyy kuunnellulta äänilähteeltä
liikennelähetykseen.
PTY (Ohjelmatyypit)
Näyttää parhaillaan kuunneltavan ohjelman
tyypin. Hakee myös asemia valitun
ohjelmatyypin perusteella.
CT (Kellonaika)
RDS-lähetyksen mukana tuleva CT-data
(kellonaikatiedot) asettaa kellon oikeaan
aikaan.
Liikennetiedotusten
äänenvoimakkuuden esiasetus
Voit esiasettaa liikennetiedotusten
äänenvoimakkuuden, ettei mikään niistä jäisi
kuulematta.
1 Säädä äänenvoimakkuus painamalla
äänenvoimakkuuden säätimen plus- ja
miinusnäppäimiä niin monta kertaa kuin
tarvitaan.
2 Paina ja pidä painettuna (AF/TA)-painiketta.,
kunnes "TA" ilmestyy näyttöön.
Hätätiedotusten vastaanotto
AF- tai TA-toiminnon ollessa käytössä
hätätiedotteet keskeyttävät automaattisesti
aikaisemmin valitun äänilähteen toiston.
jatkuu seuraavalla sivulla t
9
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 10 Friday, February 24, 2006 4:49 PM
Alueohjelman kuunteleminen
keskeytyksettä — REG
AF-toiminnon ollessa käytössä: tämän laitteen
tehdasasetus rajoittaa kuuntelun yhdelle alueelle,
jolloin asema ei siirry toiselle alueohjelmaa
voimakkaammalla signaalilla lähettävälle
asemalle.
Jos ajat pois tämän alueohjelman
vastaanottoalueelta, valitse asetusvalikosta
asetukseksi "REG-OFF" (s. 12).
Huomautus
Tämä toiminto ei ole käytettävissä Isossa-Britanniassa
eikä tietyillä muilla alueilla.
Paikallislinkkitoiminto (vain IsossaBritanniassa)
Paikallislinkkitoiminto antaa mahdollisuuden
valita alueelta muita paikallisasemia, vaikka ne
eivät olisikaan tallennettuina
numeropainikkeisiin.
1 Paina ULA-vastaanoton aikana jotakin
numeropainiketta ((1)–(6)), jolle on
tallennettuna jokin paikallisasema.
2 Paina 5 sekunnin sisällä uudestaan
paikallisaseman numeropainiketta.
Toista menettely, kunnes haluttu
paikallisradioasema on löytynyt.
PTY:n valinta
1
Paina ULA-ohjelman aikana (PTY)painiketta.
Ohjelmatyypit
NEWS (Uutiset), AFFAIRS (Ajankohtaista),
INFO (Tiedotuksia), SPORT (Urheilua),
EDUCATE (Opetus), DRAMA (Kuunnelmia),
CULTURE (Kulttuuria), SCIENCE (Tiede),
VARIED (Sekalaista), POP M
(Listamusiikkia), ROCK M (Rokkia), EASY M
(Kevyttä viihdemusiikkia), LIGHT M (Kevyttä
klassista), CLASSICS (Klassista), OTHER M
(Muu musiikki), WEATHER (Säätietoja),
FINANCE (Talous), CHILDREN
(Lastenohjelmia), SOCIAL A
(Yhteiskunnallista), RELIGION (Uskonto),
PHONE IN (Kuuntelijat soittavat), TRAVEL
(Matkailu), LEISURE (Vapaa-aika), JAZZ
(Jatsia), COUNTRY (Kantria), NATION M
(Kotimaista musiikkia), OLDIES (Vanhempaa
listamusiikkia), FOLK M (Etnoa),
DOCUMENT (Dokumentti)
Huomautus
Tätä toimintoa ei voi käyttää tietyissä maissa/alueilla,
joissa ei ole käytettävissä PTY-tietoja.
CT-asetuksen tekeminen
1
Aseta asetusvalikosta asetukseksi
"CT-ON" (s. 11).
Huomautuksia
• CT-toiminto ei välttämättä toimi, vaikka RDSaseman vastaanotto onnistuisikin.
• CT-toiminnolla asetettu aika saattaa poiketa hieman
oikeasta ajasta.
Parhaillaan kuunneltavan ohjelmatyypin nimi
tulee näyttöön, jos asema lähettää PTYtietoja.
2
Paina (PTY)-painiketta niin monta
kertaa, että haluttu ohjelmatyyppi
tulee näkyviin.
3
Paina M>/.m -säätimen plustai miinuspainiketta
Viritin alkaa hakea valittua ohjelmatyyppiä
lähettävää radioasemaa.
10
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 11 Friday, February 24, 2006 4:49 PM
Asetus on suoritettu valmiiksi 3 sekunnin
kuluttua ja näyttö palaa normaaliin toisto/
vastaanottotilaan.
Muut toiminnot
Ääniasetusten muuttaminen
Äänenlaadun säätäminen
— BAL/FAD/SUB
Voit säätää vasen/oikea- sekä etu/takatasapainoa
sekä subwooferin voimakkuutta.
1 Paina (SEL)-painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että "BAL",
"FAD" tai "SUB" ilmestyy näyttöön.
Yksikkö vaihtuu seuraavalla tavalla:
LOW*1 t MID*1 t HI*1 t
BAL (vasen-oikea) t FAD (etu-taka) t
SUB (subwooferin äänenvoimakkuus)*2 t
AUX*3
*1 EQ3-toiminnon ollessa aktivoitu (s. 11).
*2 Audiotoistoasetuksen ollessa "SUB" (s. 11).
"ATT" näkyy näytöllä pienimmällä
voimakkuudella, ja voimakkuutta voidaan lisätä
20-portaisella asteikolla.
*3 AUX-ohjelmalähteen ollessa aktivoituna
(s. 13).
2
Säädä valittua yksikköä painamalla
äänenvoimakkuuden säätimen plus- ja
miinusnäppäimiä niin monta kertaa
kuin tarvitaan.
Asetus on suoritettu valmiiksi 3 sekunnin
kuluttua ja näyttö palaa normaaliin toisto/
vastaanottotilaan.
Kauko-ohjainkorttia käyttäen
Paina valitun yksikön säätämiseksi kohdassa 2 jotakin
painikkeista <, M, , ja m.
Taajuuskorjaimen käyrän
räätälöinti — EQ3
EQ3:n "CUSTOM"-asetusta käyttämällä voi
tehdä omat taajuuskorjausasetuksesi.
1 Valitse ohjelmalähde ja paina sen
jälkeen (EQ3)-painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan kohdan
"CUSTOM" valitsemiseksi.
2 Paina (SEL)-painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että "LOW,"
"MID" tai "HI" ilmestyy näyttöön.
3 Säädä valittua yksikköä painamalla
äänenvoimakkuuden säätimen plus- ja
miinusnäppäimiä niin monta kertaa
kuin tarvitaan.
Äänenvoimakkuutta voi säätää 1 dB:n askelin
välillä –10 – +10 dB.
Toista kohdat 2 ja 3 taajuuskäyrän
säätämiseksi.
Tehtaalla asetetun taajuuskäyrän
palauttamiseksi paina ja pidä painettuna
(SEL)-painiketta ennen kuin asetus on
suoritettu valmiiksi.
Vihje
Myös muut taajuuskorjaustyypit ovat säädettävissä.
Kauko-ohjainkorttia käyttäen
Paina valitun yksikön säätämiseksi kohdassa 3 jotakin
painikkeista <, M , , ja m.
Asetusyksikköjen asettaminen
— SET
1
2
3
4
Paina ja pidä painettuna (SEL)painiketta.
Asetusnäyttö tulee esiin.
Paina (SEL)-painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että haluamasi
yksikkö ilmestyy näytölle.
Valitse asetus painamalla
äänenvoimakkuuden säätimen plus- tai
miinusnäppäintä (esimerkiksi "ON" tai
"OFF").
Paina ja pidä painettuna (SEL)painiketta.
Asetus on nyt suoritettu valmiiksi, ja näyttö
palaa normaaliin toisto/vastaanottotilaan.
Huomautus
Näytöllä näytettävät yksiköt riippuvat äänilähteestä ja
asetuksista.
Kauko-ohjainkorttia käyttäen
Valitse asetus kohdassa 3 painikkeilla < ja ,.
Seuraavien yksikköjen asetuksia voidaan vaihtaa
(lue lisätietoja ilmoitetuilta sivuilta):
"z" merkitsee tehdasasetusta.
CLOCK-ADJ (Kellonajan asetus) (s. 4)
CT (Kellonaika)
Asetuksen asettamiseksi joko asetukseksi "CTON" tai "CT-OFF" (z) (s. 9, 10).
BEEP
Asetuksen asettaminen joko asetukseksi
"BEEP-ON" (z) tai "BEEP-OFF".
AUX-A*1 (AUX Audio)
AUX-toistolähteen asetuksen asettamiseksi joko
"AUX-A-ON"- (z) tai "AUX-A-OFF"asetukseksi (s. 13).
SUB/REAR*1
Audiotoistotavan vaihtamiseksi.
– "SUB-OUT" (z): Äänen toistamiseksi
subwooferista.
– "REAR-OUT: Bassojen toistamiseksi
tehovahvistimen valinnoilla.
DIM (Himmennin)
Näytön kirkkauden säätämiseksi.
– "DIM-AT" (z): Näytön himmentämiseksi
automaattisesti auton sisävalojen syttyessä.
– "DIM-ON": Näytön himmentämiseksi.
– "DIM-OFF": Himmentimen passivoimiseksi.
jatkuu seuraavalla sivulla t
11
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 12 Friday, February 24, 2006 4:49 PM
M.DSPL (Vieritysnäyttö)
Vieritysnäyttötilan (Motion Display)
valitsemiseksi.
– "M.DSPL-SA" (z): Liikkuvien mallien ja
spektrianalysaattorin näyttämiseksi.
– "M.DSPL-ON": Liikkuvien mallien
näyttämiseksi.
– "M.DSPL-OFF": Vieritysnäytön
passivoimiseksi.
DEMO*1 (Esittely)
Asetuksen asettaminen asetukseksi "DEMOON" (z) tai "DEMO-OFF".
A.SCRL (Automaattinen vieritys)
Pitkien näyttöyksiköiden vierittämiseksi
automaattisesti levyn/albumin/soittoryhmän/
raidan nimeä vaihdettaessa.
– "A.SCRL-ON": Vierityksen suorittamiseksi.
– "A.SCRL-OFF" (z): Vierityksen estämiseksi.
REG*2 (Alueradio)
Asetuksen asettaminen asetukseksi "REG-ON"
(z) tai "REG-OFF" (s. 10).
LPF*3 (Alipäästösuodin)
Subwooferin rajataajuuden valitsemiseksi "LPF
OFF" (z), "LPF125Hz" tai "LPF 78Hz".
*1 Laitteen ollessa päältä.
*2 ULA-vastaanoton aikana.
*3 Audiotoistoasetuksen ollessa "SUB".
Lisälaitteiden käyttö
Cd/md-vaihtaja
Vaihtajan valinta
Jatkuva toisto ja satunnaissoitto
1 Paina toiston aikana (3) (REP)- tai (4)
(SHUF) -painiketta niin monta kertaa kuin
tarvitaan, että haluttu asetus tulee esiin.
Valitse
Toistaaksesi
REP-DISC*1
levyjä jatkuvalla toistolla.
SHUFCHGR*1
vaihtajan raitoja arvotussa
järjestyksessä.
SHUF-ALL*2
kaikkien laitteiden raitoja
arvotussa järjestyksessä.
*1 Jos yksi tai useampia cd/md-vaihtajia on kytketty
laitteistoon.
*2 Jos yksi tai useampia cd-vaihtajia tai kaksi tai
useampia md-vaihtajia on kytketty laitteistoon.
Valitse normaaliin toistoon palaamiseksi "REPOFF" tai "SHUF-OFF".
Vihje
"SHUF-ALL" -toiminnossa raidat valitaan
satunnaisesti vain joko cd- tai md-soittimilta.
Sauvaohjain RM-X4S
Tarran kiinnittäminen
Kiinnitä ilmaisintarra sen sauvaohjaimen
asennuspuolen mukaisesti.
1 Valitse laite painamalla (SOURCE)-painiketta
niin monta kertaa kuin tarvitaan, että "CD" tai
"MD" ilmestyy näyttöön.
2 Paina (MODE)-painiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan, että haluttu vaihtaja tulee esiin.
SEL
MODE
DSPL
DSPL
MODE
SEL
Säädinten sijainti
Tämän laitteen ja sauvaohjaimen samannimiset
painikkeet tuottavat saman toiminnon.
ATT
Levynumero
Toisto käynnistyy.
SEL
PRESET/
DISC
MODE
Albumien ja levyjen ohittaminen
1 Paina toiston aikana (GP/ALBM) –/+
-painiketta.
Ohittaaksesi
albumin
12
SOURCE
DSPL
Paina (GP/ALBM)
ja päästä se (pidä hetken
painettuna).
albumeita
2 sekunnin sisällä
keskeytyksettä ensimmäisestä päästämisestä.
levyjä
niin monta kertaa kuin
tarvitaan.
levyjä
ja paina sen jälkeen painiketta
keskeytyksettä uudelleen 2 sekunnin sisällä ja
pidä se sen jälkeen painettuna.
OFF
Laitteen
numero
VOL
SEEK/AMS
OFF
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 13 Friday, February 24, 2006 4:49 PM
Sauvaohjaimessa on myös seuraavat laitteen
painikkeista/toiminnoista poikkeavat painikkeet.
• PRESET/DISC-säädin
Sama kuin laitteen (GP/ALBM) –/+ -säädin
(paina sisään ja kierrä).
• VOL-säädin (äänenvoimakkuus)
Sama kuin laitteen äänenvoimakkuussäädin
(kierrä).
• SEEK/AMS-säädin
Sama kuin laitteen M>/.m -säädin
(kierrä tai kierrä ja pysäytä paikalleen).
Säädinten käyttösuunnan
vaihtaminen
Säädinten käyttösuunta on tehtaalla asetettu alla
olevan kuvan mukaiseksi.
Audiolisälaitteet
Voit kytkeä kannettavia Sonyn lisälaitteita
laitteen BUS AUDIO IN/AUX IN -liitäntään.
Ellei mitään vaihtajaa tai muuta laitetta ole
kytketty tähän liitäntään, voit kuunnella
kannettavaa laitettasi autostereon kaiuttimista.
Huomautus
Kannettavaa laitetta laitteistoon kytkiessäsi tarkista,
ettei BUS CONTROL IN -liitäntään ole kytketty mitään
laitetta. Jos jokin laite on kytketty BUS CONTROL IN liitäntään, "AUX"-toimintoa ei voi valita (SOURCE)painikkeella.
Vihje
Jos aiot kytkeä laitteistoon sekä kannettavan laitteen
että vaihtajan, käytä lisälaitteena saatavaa AUX-INvalitsinta.
Muiden audiolaitteiden valitseminen
Asetuksen
lisäämiseksi
Asetuksen
vähentämiseksi
Jos sauvaohjain pitää asentaa ohjauspylvään
oikealle puolelle, voit muuttaa säädinten
käyttösuunnan.
1 Samalla kun painat VOL-säädintä, paina ja
pidä painettuna (SEL)-painiketta.
1 Paina (SOURCE)-painiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan, että näytölle ilmestyy "AUX
REAR IN".
Käytä kannettavaa laitetta sen omilla
painikkeilla.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Säädä jokaisen laitteistoon kytketyn
audiolaitteen äänenvoimakkuus ennen toiston
aloittamista.
1 Säädä laitteen äänenvoimakkuus nollille.
2 Paina (SOURCE)-painiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan, että näytölle ilmestyy "AUX
REAR IN".
3 Käynnistä kannettavan audiolaitteen toisto
kohtuullisella äänenvoimakkuudella.
4 Säädä laitteistosta äänenvoimakkuus
normaalisti käyttämäksesi.
5 Paina (SEL) -painiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan, että "AUX" ilmestyy näyttöön,
ja säädä sen jälkeen tulotaso
äänenvoimakkuuden säätimen plus- ja
miinuspainikkeilla (±6 dB).
13
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 14 Friday, February 24, 2006 4:49 PM
Lisätietoja
Yleisiä käyttöohjeita
• Jos autosi on ollut pysäköitynä suorassa
auringonpaisteessa, odota laitteen jäähtymistä
ennen seuraavaa käyttöä.
• Moottoriantenni ojentautuu ulos automaattisesti
laitteen ollessa käytössä.
Kosteuden tiivistyminen
Cd-soittimen lukupäihin ja näyttöön voi tiivistyä
sateisella ilmalla tai hyvin kosteassa ilmastossa
kosteutta. Jos näin käy, laite ei toimi kunnolla. Ota
tällöin levy ulos ja anna laitteen "kuivua" noin
tunnin ajan kosteuden haihduttamiseksi.
Korkean äänenlaadun
säilyttämiseksi
Vältä roiskuttamasta mehua tai muita
virvoitusjuomia laitteeseen tai levyihin.
Levyjä koskevia huomautuksia
• Älä koske levyn pintaa, jotta levy pysyisi
puhtaana. Käsittele levyjä reunasta kiinni pitäen.
• Säilytä levyjä koteloissaan tai levymakasiineissa
silloin kun niitä ei käytetä.
• Älä altista levyjä kuumuudelle/korkeille
lämpötiloille. Vältä niiden jättämistä autoon ja
erityisesti sen kojelaudalle tai hattuhyllylle.
• Älä kiinnitä levyihin tarroja tai käytä tahmeaa
mustetta/liimanjäänteitä sisältäviä levyjä. Tällaiset
levyt saattavat käytettäessä lakata pyörimästä ja
aiheuttaa toimintavian tai tuhoutua.
• Ennen levyn soiton aloittamista
pyyhi se kuluttajakäyttöön
myytävällä puhdistusliinalla.
Pyyhi jokainen levy sen
keskikohdasta laidoille edeten.
Älä käytä liuottimia, kuten
puhdistusbensiiniä, tinneriä tai
kuluttajakäyttöön myytäviä
puhdistussarjoja tai
vinyylilevyjen puhdistukseen käytettäviä
antistaattisia spraytä.
Cd-r(w)-levyjä koskevia
huomautuksia
• Joitakin cd-r(w)-levyjä (riippuen niiden
tallentamiseen käytetystä laitteistosta tai levyn
tilasta) ei voi toistaa tällä laitteella.
• Et voi toistaa viimeistelemättömiä cd-r(w)-levyjä.
Kopiosuojatekniikalla koodatut
musiikkilevyt
Tämä tuote on suunniteltu toistamaan Compact Disc
(CD) -standardin mukaisia levyjä.
Jotkin levy-yhtiöt markkinoivat parhaillaan erilaisia
kopiosuojalla varustettuja levyjä. Pidä mielessä, että
näiden levyjen joukossa on joitakin cd-standardin
kanssa yhteensopimattomia cd-levyjä, joita ei
välttämättä voi soittaa tällä laitteella.
Huomautus: DualDiscs
DualDisc on kaksipuolinen levytuote, jossa levyn
toiselle puolelle on tallennettu dvd-materiaali ja
toiselle audiomateriaali. Koska audiomateriaali ei
kuitenkaan ole yhteensopiva Compact Disc (CD) standardin kanssa, äänentoiston onnistumista tällä
laitteella ei voida taata.
Mp3/wma-tiedostoista
14
• Älä käytä levyjä, joihin on kiinnitetty nimi- tai
muita tarroja.
Tällaisten levyjen käytöstä voi seurata seuraavia
vikoja:
– Levyn poistaminen ei onnistu (mikä johtuu
etiketin tai tarran laidan irtoamisesta, mikä taas
jumiuttaa poistomekanismin).
– Audiodatan lukemisen epäonnistuminen (esim.
toistossa esiintyvät hyppäykset tai toiston
epäonnistuminen kokonaan), mikä johtuu
etiketin tai tarran kutistumisesta lämmön
johdosta, jolloin seurauksena voi olla levyn
vääntyminen.
• Et voi toistaa tällä laitteella epäsäännöllisen
muotoisia levyjä (kuten sydämen- tai
tähdenmuotoisia levyjä), koska ne saattavat
aiheuttaa soittimeen toimintavian. Älä käytä
tällaisia levyjä.
• Tällä soittimella ei voi toistaa 8 cm:n cd-levyjä.
Mp3, joka on lyhenne sanoista MPEG-1 Audio
Layer-3, on musiikkitiedostojen
standardipakkausformaatti. Se pakkaa audio-cd:n
datan noin 1/10:aan sen alkuperäisestä koosta.
Wma, joka on lyhenne sanoista Windows Media
Audio, eräs pakkausformaattityyppi. Se pakkaa
audio-cd:n datan noin 1/22:aan* sen alkuperäisestä
koosta.
* vain 64 kbps:llä
• Tämä laite on yhteensopiva ISO 9660 level 1/level
2 -formaatin, Joliet/Romeo-laajennusformaattien,
Multi Session -monitallennusformaatin kanssa.
• Maksimimäärä:
– kansioita (albumeja): 150 (mukaan lukien juurija tyhjät kansiot).
– Mp3/wma-tiedostoja (raitoja) ja kansioita
levyllä: 300 (jos kansio/tiedostonimessä on
paljon kirjainmerkkejä, tämä luku voi olla
pienempi kuin 300).
– kansion/tiedoston näytettävä kirjainmerkkien
määrä on 32 (Joliet) tai 64 (Romeo).
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 15 Friday, February 24, 2006 4:49 PM
• ID3-tagiversioita 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 ja 2.4 voidaan
käyttää vain mp3-tiedostoissa. ID3-tagi on 15/30
kirjainmerkin versio (1.0 ja 1.1), tai 63/126
kirjainmerkin versio (2.2, 2.3 ja 2.4). Wma-tagi on
63 kirjainmerkin versio.
Mp3/wma-tiedostojen toistojärjestys
MP3/WMA
Kansio
(albumi)
Mp3/wmatiedosto raita
ATRAC CD
Atrac-cd on tallennettu audio-cd-data-levy, joka on
pakattu joko atrac3- tai atrac3plus-formaattiin
luvallisella ohjelmistolla, kuten SonicStage 2.0 tai
uudemmalla tai SonicStage Simple Burner ohjelmistolla.
• Maksimimäärä:
– kansioita (soittoryhmiä): 255
– tiedostoja (raitoja): 999
• Kansion/tiedostonimen kirjainmerkit ja
SonicStage-ohjelmistolla kirjoitetut tekstitiedot
näytetään näytöllä.
Lisätietoja atrac-cd:stä on SonicStage- tai
SonicStage Simple Burner -ohjelmistojen
ohjekirjoissa.
Huomautus
Luo atrac-cd luvallisella ohjelmistolla, kuten
SonicStage 2.0 tai uudemmalla, tai SonicStage
Simple Burner 1.0- tai 1.1-ohjelmistoilla.
Huomautuksia
• Mp3/wma-tiedostolle nimeä annettaessa lisää
nimeen tiedostotarkenne ".mp3"/".wma".
• VBR-ominaisuudella (vaihtuva bittinopeus)
varustettua mp3/wma-raitaa toistaessasi tai sitä
eteen/taaksepäin suurella nopeudella toistaessasi ei
kuluneen toistoajan näyttö ole tarkasti oikea.
• Jos levy on tallennettu monitallennustoiminnolla
(Multi Session), ainoastaan istunnon ensimmäisen
formaatin mukainen ensimmäinen raita tunnistetaan
ja toistetaan (muut formaatit ohitetaan). Ensisijaiset
formaatit ovat cd-da, atrac-cd ja mp3/wma.
– Jos ensimmäinen raita on cd-da-raita, vain
ensimmäisen istunnon cd-da-raidat toistetaan.
– Ellei ensimmäinen raita ole cd-da-raita, atrac-cd
tai mp3/wma-istunto toistetaan. Ellei levyllä ole
näiden formaattien mukaista dataa, näytölle
ilmestyy ilmaisin "NO MUSIC".
Jos laitteen käytöstä on jotakin kysyttävää tai siinä
ilmaantuu ongelmia, joita ei ratkaistuksi tämän
käsikirjan avulla, ota yhteys lähimpään Sonya
myyvään liikkeeseen.
Huolto ja kunnossapito
Kauko-ohjainkortin litiumpariston
vaihto
Normaalikäytössä paristo kestää noin vuoden. (Sen
käyttöaika lyhenee entisestään käyttöolosuhteista
riippuen.)
Pariston varauksen heikentyessä kaukosäätimen
toiminta-alue supistuu. Vaihda paristo uuteen
CR2025-litiumparistoon. Minkä tahansa muun
pariston käyttö merkitsee räjähdysvaaraa.
+ -puoli ylöspäin
MP3-tiedostoja koskevia huomautuksia
• Viimeistele levy ennen sen käyttöä laitteessa.
• Toistaessasi suurella bittinopeudella, kuten
320 kbps, tallennettua mp3-raitaa, ääneen voi tulla
katkoksia.
Wma-tiedostoja koskevia huomautuksia
• Häviöttömällä pakkauksella luotuja tiedostoja ei voi
toistaa.
• Kopiosuojattuja tiedostoja ei voi toistaa.
Atrac-cd:stä
Atrac3plus-formaatti
ATRAC3, joka on lyhenne sanoista Adaptive
Transform Acoustic Coding3, on
äänenpakkaustekniikka. Se pakkaa audio-cd:n datan
noin 1/10:aan sen alkuperäisestä koosta. Atrac3plus,
atrac3:n laajennus, pakkaa audio-cd:n datan noin 1/
20:aan sen alkuperäisestä koosta. Tässä laitteessa
voi käyttää sekä atrac3- että atrac3plus-formaattia.
2
c
1
Litiumparistoa koskevia huomautuksia
• Pidä litiumparisto lasten ulottumattomissa. Jos joku
sattuisi nielaisemaan sen, ota välittömästi yhteys
lääkäriin.
• Pyyhi paristo puhtaaksi kuivalla liinalla hyvien
kosketuspintojen varmistamiseksi.
• Tarkista paristoa paristotilaan asettaessasi, että sen
navat tulevat oikein päin.
• Älä tartu paristoon metallipinseteillä. Seurauksena
voi olla oikosulku.
VAROITUS
Paristo saattaa räjähtää sitä väärin
käsiteltäessä.
Älä lataa tai pura paristoa tai heitä sitä tuleen.
jatkuu seuraavalla sivulla t
15
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 16 Friday, February 24, 2006 4:49 PM
Sulakkeen vaihto
Sulaketta vaihdettaessa pitää
sulakkeen olla
ampeeriluvultaan sama kuin
alkuperäinen. Jos sulake palaa,
tarkista ensin virtaliitäntä ja
vaihda sitten sulake. Jos sulake
palaa uudestaan vaihdon
jälkeen, voi vika olla itse
laitteessa. Ota tällöin yhteys
Sulake (10 A)
lähimpään Sonya myyvään
liikkeeseen.
Liitinten puhdistaminen
2
Irrota laite.
1 Aseta molemmat irrotusavaimet
samanaikaisesti paikalleen, kunnes ne
napsahtavat kiinni.
Laite ei välttämättä toimi kunnolla, elleivät sen eikä
sen etupaneelin väliset liittimet ole puhtaat. Irrota
tämän estämiseksi etupaneeli (s. 4) sekä puhdista
sen liittimet alkoholiin kostutetulla puuvillarievulla.
Älä käytä ylen määrin voimaa. Liittimet voivat
tällöin vahingoittua.
Koukku
sisäänpäin.
2 Vedä irrotusavaimista laitteen
irrottamiseksi.
Päälaite
Etupaneelin
takaosa
Huomautuksia
• Sammuta turvallisuussyistä auton moottori ennen
liittimien puhdistusta ja ota avain virtalukosta.
• Älä koskaan koske liittimiin paljain sormin tai millään
metalliesineellä.
3 Vedä laite ulos asennuskehyksestä.
Laitteen irrottaminen
1
Poista suojakehys.
1 Irrota etupaneeli (s. 4).
2 Paina suojaraamin molempien laitojen
pinteet sisään ja vedä raami ulos.
Tekniset tiedot
Cd-soitin
Häiriöetäisyys: 120 dB
Taajuusvaste : 10 – 20 000 Hz
Huojunta ja värinä: Alle mitattavan tason.
Viritin
FM
x
Viritysalue: 87,5–108,0 MHz
Antenniliitäntä: Ulkoisen antennin liitäntä
Välitaajuuskaista: 10,7 MHz/450 kHz
Herkkyys: 9 dBf
Valintatarkkuus: 75 dB taajuudella 400 kHz
Häiriöetäisyys: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmoninen särö taajuudella 1 kHz: 0,5 % (stereo)
0,3 % (mono)
Kanavaero: 35 dB taajuudella 1 kHz
Taajuusvaste: 30–15 000 Hz
16
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 17 Friday, February 24, 2006 4:49 PM
KA/PA
Viritysalue:
KA: 531 – 1 602 kHz
PA: 153 – 279 kHz
Antenniliitäntä: Ulkoisen antennin liitäntä
Välitaajuuskaista: 10,7 MHz/450 kHz
Herkkyys: KA: 30 µV, PA: 40 µV
Tehovahvistin
Lähtöliitännät: Kaiutinliitännät (sure seal -liittimet)
Kaiutinten impedanssi: 4– 8 ohmia
Maksimiteho: 50 W × 4 (4 ohmiin)
Yleistä
Lähtöliitännät:
Audiolähtöliitännät (etu, subwoofer/taka kytkentäiset)
Moottoriantennin relerasian liitäntä
Tehovahvistimen ohjausliitäntä
Tuloliitännät:
Puhelinvaimennuksen ohjausliitäntä (ATT)
Valaistusohjauksen liitäntä
BUS-ohjaustuloliitäntä
BUS-audiotuloliitäntä/AUX IN -liitäntä
Kauko-ohjaimen tuloliitäntä
Antennin tuloliitäntä
Äänensävysäätimet:
Matalat äänet: ±10 dB taajuudella 60 Hz (XPLOD)
Keskialue: ±10 dB taajuudella 1 kHz (XPLOD)
Korkeat äänet: ±10 dB taajuudella 10 kHz
(XPLOD)
Käyttöjännite: 12 V:n tasavirta, autonakku
(miinusmaa)
Mitat: Noin 178 × 50 × 182 mm (l/k/s)
Asennusmitat:
Noin 182 × 53 × 161 mm (l/k/s)
Paino: Noin 1,2 kg
Toimitetut lisätarvikkeet:
Kauko-ohjainkortti: RM-X151
Liitäntä- ja asennusosat (1 sarja)
Lisävalintana saatavat lisätarvikkeet/laitteet:
Sauvaohjain: RM-X4S
BUS-kaapeli (toimitettu RCA-johdolla):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
Cd-vaihtaja (10 levyä): CDX-757MX
Cd-vaihtaja (6 levyä): CDX-T70MX, CDX-T69
Md-vaihtaja (6 levyä): MDX-66XLP
Ohjelmalähteenvalitsin: XA-C30
AUX-IN-valitsin: XA-300
Kaikissa radioliikkeissä ei ole edellä lueteltuja
lisätarvikkeita. Kysy radioliikkeestä
yksityiskohtaisia tietoja.
Yhdysvaltalaiset ja muut patentit lisensioitu
Dolby Laboratoriesilta.
MPEG Layer-3 äänenkoodaustekniikkaan ja
patentteihin on saatu lisenssi Fraunhofer IIS:ltä
jaThomsonilta.
Huomautus
Tätä laitetta ei voi kytkeä Sony BUS -järjestelmän
kanssa yhteensopivaan digitaaliseen esivahvistimeen
tai taajuuskorjaimeen.
Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia voidaan muuttaa
ilman ennakkoilmoitusta.
• Tiettyjen osien juottamiseen on käytetty lyijytöntä
juotosmetallia. (enemmän kuin 80 %)
• Halogenoituja liekinestoaineita ei ole käytetty
tietyissä painetuissa langoituslevyissä.
• Halogenoituja liekinestoaineita ei ole käytetty
koteloissa.
• VOC (haihtuva orgaaninen yhdiste) -vapaata
kasvisöljypohjaista mustetta on käytetty
pakkausteksteihin.
• Pakkauspehmusteissa ei ole käytetty
polystyreenivaahtomuovia.
Vianetsintä
Seuraava viantarkistusluettelo auttaa sinua
selvittämään käytön yhteydessä mahdollisesti
ilmenevät ongelmat.
Tarkista ennen seuraavan tarkistuslistan
läpikäymistä liitännät ja käyttömenettelyt.
Yleistä
Laitteeseen ei tule virtaa.
• Tarkista liitäntä. Jos kaikki on kohdallaan, tarkista
sulake.
• Jos laite on kytketty päältä ja näyttö sammuu, laitetta
ei voi käyttää kauko-ohjaimella.
t Kytke laite päälle.
Moottoriantenni ei ojentaudu täyteen
pituuteensa.
Moottoriantennissa ei ole relerasiaa.
Ei ääntä.
• Äänenvoimakkuus on liian matala.
• Jos ATT-toiminto on aktivoitu tai puhelimen ATTtoiminto (silloin kun autopuhelimen liitäntäkaapeli
tai autopuhelin on kytkettynä ATT-johtoon) on
aktivoitu.
• Etu/takatasapainon säädintä (FAD) ei ole asetettu 2kaiutinjärjestelmän mukaiseksi.
• Cd-vaihtaja ei ole yhteensopiva levyformaatin (mp3/
wma/atrac-cd) kanssa.
t Suorita toisto Sony MP3 -järjestelmän kanssa
yhteensopivalla cd-vaihtajalla tai tällä laitteella.
Ei piippausääntä.
• Piippausääni on peruutettu (s. 11).
• Lisävarusteena saatava päätevahvistin on kytketty
laitteeseen, eikä laitteen omaa sisäänrakennettua
vahvistinta käytetä.
Muistin sisältö on tyhjentynyt.
• RESET-painiketta on painettu.
t Tallenna asetukset uudelleen muistiin.
• Virta- tai akkujohto on irti.
• Virtajohtoa ei ole kytketty kunnolla.
Muistiin tallennetut radioasemat ja oikea aika
ovat hävinneet muistista.
Sulake on palanut.
Melua syntyy virta-avainta kierrettäessä.
Johtoja ei ole kytketty oikein auton ylimääräiseen
virtaliitäntään.
jatkuu seuraavalla sivulla t
17
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 18 Friday, February 24, 2006 4:49 PM
Näyttö häviää/ei ilmesty näyttöikkunaan.
• Himmennin on asetettu asetukseen "DIM-ON"
(s. 11).
• Näyttö häviää, jos (OFF) -painiketta pidetään
painettuna hetken ajan.
t Paina ja pidä laitteen (OFF) -painiketta
painettuna niin kauan, että näyttö katoaa.
• Liittimet ovat likaiset (s. 16).
Luukku ei mene kiinni.
Paina ja pidä painettuna kohtaa Z vähintään 2
sekuntia. Ellei ongelma korjaannu tällä ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
DSO-toiminto ei toimi.
Auton sisustuksesta ja soitettavan musiikin tyypistä
riippuen DSO:lla ei välttämättä aikaansaada haluttua
vaikutusta.
Cd:n/md:n toisto
18
Levyä ei voida ladata soittimeen.
• Soittimessa on jo toinen levy.
• Levy on väkisin pakotettu ylösalaisin tai väärällä
tavalla levytilaan.
Levyä ei voi toistaa.
• Likainen tai viallinen levy.
• Näitä cd-r(w)-levyjä ei ole tarkoitettu audiotoistoon
(s. 14).
Mp3/wma-tiedostojen toisto ei onnistu.
Levy ei ole yhteensopiva mp3/wma-formaatin ja version kanssa (s. 14).
Mp3/wma-tiedostojen toiston käynnistyminen
kestää kauemmin kuin muiden tiedostojen.
Seuraavien levyjen toiston aloittaminen kestää
kauemmin.
– monimutkaisella puurakenteella tallennettu levy.
– monitallennuksella tallennettu levy.
– levy, jolle voi lisätä dataa.
Atrac-cd-levyä ei voi toistaa.
• Levyä ei ole luotu luvallisella ohjelmistolla, kuten
SonicStage tai SonicStage Simple Burner.
• Soittoryhmään kuulumattomia raitoja ei voi toistaa.
Näyttöyksiköt eivät vieri.
• Liian monilla kirjainmerkeillä varustetuilla levyillä
eivät pitkät nimet välttämättä vieri.
• "A.SCRL"-asetuksena on "OFF".
t Aseta vieritysasetukseksi "A.SCRL-ON" (s. 12)
tai paina (SCRL) -painiketta.
Ääni hypähtelee.
• Asennusta ei ole tehty oikein.
t Asenna laite pienempään kulmaan kuin
45°tukevaan paikkaan autossa.
• Likainen tai viallinen levy.
Toimintopainikkeet eivät toimi.
Levyä ei voi ottaa ulos soittimesta.
Paina RESET-painiketta (s. 4)
Kauko-ohjainkortti ei toimi.
Sulje luukku.
Äänilähteen näytössä ei näy "MS" eikä "MD"
silloin kun sekä lisävalintana saatava MGS-X1
että md-vaihtaja on kytketty laitteistoon.
Tämä laite tunnistaa MGS-X1:n MD-laitteeksi.
t Paina (SOURCE) -painiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan, että näytölle ilmestyy "MS" tai
"MD", ja paina sen jälkeen (MODE) -painiketta
niin monta kertaa kuin tarvitaan.
Radiovastaanotto
Asemien vastaanotto ei toimi.
Kohina häiritsee äänentoistoa.
• Kytke moottoriantennin ohjausjohdon johdin
(sininen) tai lisävarusteena saatavan virtajohdon
johdin (punainen) autoantennin vahvistimen
virransyöttöjohtimeen.(Vain silloin kun auton taka/
sivuikkunaan on asennettu sisäänrakennettu ULA/
KA/PA-antenni.)
• Tarkista autoantennin liitäntä.
• Autoantenni ei ojentaudu ylös.
t Tarkista auton moottoriantennin johdon liitäntä.
• Tarkista taajuus.
• Kun DSO-tila on käytössä, kohina häiritsee joskus
äänentoistoa.
t Aseta DSO-tilaksi "OFF" (s. 7).
Asemien esiviritys ei ole mahdollista.
• Tallenna muistiin oikea taajuus.
• Lähetyssignaali on liian heikko.
Automaattinen viritys ei ole mahdollista.
• Paikallisasemien hakutila ei ole oikea.
t Viritystoiminto keskeytyy liian usein:
Paina (SENS) -painiketta niin monta kertaa kuin
tarvitaan, että näytölle ilmestyy "LOCAL-ON".
t Viritystoiminto ei pysähdy aseman kohdalle:
Paina (SENS) -painiketta niin monta kertaa kuin
tarvitaan, että "MONO-ON", "MONO-OFF"
(FM) tai "LOCAL-OFF" (MW/LW) -ilmaisin
tulee esiin.
• Lähetyssignaali on liian heikko.
t Suorita asemien viritys manuaalisesti.
"ST"-ilmaisin tulee esiin ULA-vastaanoton
aikana.
• Viritä taajuus kohdalleen tarkasti.
• Lähetyssignaali on liian heikko.
t Paina (SENS) -painiketta asettaaksesi monotilan
asetukseksi "MONO-ON".
ULA-ohjelman stereolähetys kuuluu monona.
Laite on asetettu monovastaanottoon.
t Paina (SENS) -painiketta, kunnes näytölle
ilmestyy "MONO-OFF".
RDS
SEEK-toiminto käynnistyy muutaman
sekunnin kuuntelun jälkeen.
Asema ei välitä TP-ohjelmia tai sen signaali on heikko.
t Kytke TA-toiminto päältä (s. 9).
Ei liikennetiedotuksia.
• Aktivoi TA-toiminto (s. 9).
• Asema ei lähetä liikennetiedotuksia, vaikka onkin
TP-asema.
t Viritä kohdalleen jokin muu asema.
PTY-näytössä näkyy "- - - - - - - -".
• Parhaillaan vastaanotettava asema ei ole RDS-asema.
• RDS-dataa ei ole vastaanotettu.
• Asema ei näytä ohjelmatyyppiä.
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 19 Friday, February 24, 2006 4:49 PM
Vikanäytöt /Tiedotteet
BLANK*1
Md-levylle ei ole tallennettu raitoja.*2
t Käytä toistossa md-levyä, jolle on tallennettu
raitoja.
ERROR*1
• Levy on likainen tai asetettu ylösalaisin soittimeen.*2
t Puhdista levy tai aseta se oikein soittimeen.
• Tyhjä levy on asetettu soittimeen.
• Levyä ei voi toistaa jostakin syystä.
t Aseta soittimeen toinen levy.
FAILURE
Jokin/jotkin kaiuttimien/vahvistinten liitännistä on
suoritettu väärin.
t Tarkista liitännät tämän mallin asennusoppaasta.
LOAD
Vaihtaja on lataamassa levyä.
t Odota, kunnes lataaminen on suoritettu loppuun.
L.SEEK +/–
Paikallishakutila on päällä automaattisen virityksen
aikana.
NO AF
Parhaillaan kuunneltavalle asemalle ei ole
vaihtoehtoista taajuutta.
t Paina M>/.m -säätimen plus- tai
miinuspainiketta ohjelmapalvelun nimen
vilkkuessa. Laite alkaa hakea samoilla PI-tiedoilla
(Ohjelmatunnus) varustettua taajuutta. (Näytölle
ilmestyy "PI SEEK").
NO DISC
Levyä ei ole asetettu cd/md-vaihtajaan
t Aseta levyt vaihtajaan.
EI ID3-tagia
ID3-tagitietoja ei ole kirjoitettu mp3-tiedostoon.
NO INFO
Tekstitietoja ei ole kirjoitettu atrac3/atrac3plus- tai
wma-tiedostoon.
NO MAG
Levymakasiinia ei ole asetettu cd-vaihtajaan.
t Aseta makasiini vaihtajaan.
NO MUSIC
Levyllä ei ole musiikkitiedostoja.
t Aseta musiikki-cd tähän laitteeseen tai mp3yhteensopivaan vaihtajaan.
NO NAME
Raidan/albumin/soittoryhmän/levyn nimeä ei ole
kirjoitettu raidalle.
NO TP
Laite hakee keskeytyksettä käytettävissä olevia TPasemia.
NOT READ
Laite ei ole vielä lukenut levyn tietoja.
t Aseta levy laitteeseen, ja valitse se sen jälkeen
listalta.
NOTREADY
Md-vaihtajan kansi on auki tai md-levyjä ei ole
asetettu kunnolla paikoilleen.
t Sulje kansi tai lataa md-levyt paikalleen kunnolla.
OFFSET
Laitteessa saattaa olla toimintahäiriö.
t Tarkista liitännät. Ellei vikailmoitus häviä näytöstä,
ota yhteys johonkin Sonya myyvään liikkeeseen.
READ
Laite on lukemassa kaikkia levyllä olevia raita- ja
albumi/soittoryhmätietoja.
t Odota, kunnes lukutoiminto on suoritettu loppuun,
jolloin toisto käynnistyy automaattisesti. Levyn
rakenteesta riippuen tämä saattaa kestää minuutin
tai pitempään.
RESET
Cd-laitetta tai cd/md-vaihtajaa ei voi käyttää jonkin
vian johdosta.
t Paina RESET-painiketta (s. 4)
"
" tai "
"
Levyn alku tai loppu on saavutettu pikasiirrolla, etkä
voi enää jatkaa toimintoa tästä.
" "
Tätä kirjainmerkkiä ei voi näyttää laitteella.
*1 Jos jokin vika syntyy cd:n tai md:n toistossa, cd:n
tai md:n levynumero ei ilmesty näyttöön.
*2 Vian aiheuttaneen levyn levynumero ilmestyy
näyttöön.
Elleivät nämä korjaustoimenpiteet ratkaise
ongelmaa, kysy neuvoa lähimmästä Sonya
myyvästä liikkeestä.
Jos viet laitteen korjattavaksi cd:n toisto-ongelmien
vuoksi, ota mukaan myös levy, jonka toiston aikana
ongelma syntyi.
19
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 20 Friday, February 24, 2006 4:49 PM
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
Download PDF

advertising