Sony | HT-XF9000 | Sony HT-XF9000 2.1-Kanal-Soundbar mit Dolby Atmos®/Dts:X™ und Bluetooth® | HT-XF9000 Kurzanleitung

1
Inhoud verpakking
Lieferumfang
Verbinding maken met een tv en andere apparaten
Anschließen an ein Fernsehgerät und andere Geräte
Beschikt uw tv over HDMI IN-aansluitingen die gemarkeerd zijn met "ARC"?
Gibt es an Ihrem Fernsehgerät mit „ARC“ gekennzeichnete HDMI IN-Buchsen?
Bar Speaker (1)
Lautsprechereinheit (1)
Subwoofer (1)
Subwoofer (1)
Afstandsbediening (1)
Fernbedienung (1)
JA/JA
R03-batterij (AAA) (2)
R03-Batterie (Größe AAA) (2)
Optische digitale kabel (1)
Optisches Digitalkabel (1)
NEEN/NEIN
WANDMONTAGESJABLOON (1)
WANDMONTAGESCHABLONE (1)
Startup Guide
Gebruiksaanwijzing
Bedienungsanleitung
Beknopte gids (dit document)
Einführungsanleitung (dieses
Dokument)
Beknopte gids
Einführungsanleitung
Sound Bar : HT-XF9000
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
(afzonderlijk document) voor meer
informatie over de onderstaande
methodes voor het aansluiten van een tv.
Blu-ray Disc™-speler,
kabelbox of
satellietbox enz.
Blu-ray Disc™-Player,
Kabel- oder
Satellitenempfänger
usw.
Installatiepositie
Installationsposition
: Videosignaal
: Videosignal
: Audiosignaal
: Audiosignal
Een Sony-tv draadloos verbinden via de BLUETOOTHfunctie
Subwoofer
Subwoofer
Bar Speaker
Lautsprechereinheit
Opmerking
HDMI OUT
TV (ARC)
Een tv aansluiten met behulp van een analoge
audiokabel
In de Beknopte gids (dit document) vindt u meer informatie over het
aansluiten van de Bar Speaker op een tv via een HDMI-kabel.
Informationen zu den folgenden Verfahren
zum Anschließen des Fernsehgeräts finden
Sie in der Bedienungsanleitung (separates
Dokument).
Drahtloser Anschluss an ein Sony-Fernsehgerät über
die BLUETOOTH-Funktion
Anschließen eines Fernsehgeräts über ein analoges
Audiokabel
In der Einführungsanleitung (diesem Dokument) wird erläutert, wie Sie
die Lautsprechereinheit und ein Fernsehgerät über ein HDMI-Kabel
verbinden.
© 2018 Sony Corporation
Printed in Malaysia

HDMI IN
•Halten Sie Magnetstreifenkarten von der Anlage fern.
•Decken Sie die Oberseite der Lautsprechereinheit nicht mit Metallgegenständen wie beispielsweise dem
Rahmen des Fernsehgeräts o. Ä. ab. Andernfalls sind Drahtlosfunktionen möglicherweise nicht stabil.
•Stellen Sie keine Metallgegenstände in die Nähe der Anlage. Andernfalls sind Drahtlosfunktionen
möglicherweise nicht stabil.
TV IN
(OPT)
Hinweis
•Achten Sie darauf, dass das Kabel fest eingesteckt ist.
•Wenn Ihr Fernsehgerät nicht über eine mit „ARC“ gekennzeichnete HDMI
IN-Buchse verfügt, müssen Sie das Fernsehgerät und die
Lautsprechereinheit wie in Schritt  erläutert auch über das optische
Digitalkabel (mitgeliefert) verbinden. Vom Fernsehgerät wird kein Ton
ausgegeben, wenn das Fernsehgerät und die Lautsprechereinheit nur
über das HDMI-Kabel verbunden sind.
•Verwenden Sie kein Kabel, das so breit ist, dass es das Gehäuse der
Lautsprechereinheit berührt. Andernfalls wird der Anschlussbereich
eventuell überlastet und es kann zu Bildstörungen oder Fehlfunktionen
kommen.
•Erläuterungen zur Wiedergabe von 4K-Videoinhalten finden Sie unter
„Anschließen eines 4K-Fernsehgeräts und von 4K-Geräten“ in der
Bedienungsanleitung (separates Dokument).
Gebruik een HDMI-kabel (niet bijgeleverd) om verbinding te
maken tussen een HDMI OUT-aansluiting van een apparaat en de
HDMI IN-aansluiting van de Bar Speaker.
Verbinden Sie mithilfe eines HDMI-Kabels (nicht mitgeliefert) eine
HDMI OUT-Buchse an einem Gerät mit der Buchse HDMI IN an der
Lautsprechereinheit.
•Zorg ervoor dat de kabel goed in de aansluiting gestoken is.
•Raadpleeg "Een 4K-tv en 4K-apparaten aansluiten" in de
Gebruiksaanwijzing (afzonderlijk document) om 4K-videocontent te
bekijken.
Tip

Verbinden Sie mithilfe eines High-Speed-HDMI-Kabels mit
Ethernet (nicht mitgeliefert) eine HDMI IN-Buchse an Ihrem
Fernsehgerät mit der Buchse HDMI OUT (TV (ARC)) an der
Lautsprechereinheit.
•Zorg ervoor dat de kabel goed in de aansluiting gestoken is.
•Wanneer uw tv niet over een HDMI IN-aansluiting die gemarkeerd is met
"ARC" beschikt, moet u de tv en de Bar Speaker ook verbinden met
behulp van de optische digitale kabel (bijgeleverd), zoals aangegeven in
stap . Er wordt geen geluid uitgevoerd door de tv als de tv en de Bar
Speaker alleen via de HDMI-kabel met elkaar verbonden zijn.
•Gebruik geen kabel die zo breed is dat deze de behuizing van de Bar
Speaker raakt. Als een dergelijke kabel wordt gebruikt, zal de
connectorzone overbelast raken en kan het beeld verstoord raken of er
een storing ontstaan.
•Raadpleeg "Een 4K-tv en 4K-apparaten aansluiten" in de
Gebruiksaanwijzing (afzonderlijk document) om 4K-videocontent te
bekijken.
Opmerking
Hinweis
De Bar Speaker aan een muur bevestigen
Raadpleeg "De Bar Speaker aan een muur bevestigen" in de gebruiksaanwijzing (afzonderlijk
document).
So befestigen Sie die Lautsprechereinheit an der Wand
Schlagen Sie dazu unter „Montage der Lautsprechereinheit an der Wand“ in der
Bedienungsanleitung (separates Dokument) nach.
Anschließen eines 4K-Fernsehgeräts und von
4K-Geräten
4-725-866-51(1)
Opmerking
•Plaats geen magneetkaarten op of in de buurt van het systeem.
•Zorg ervoor dat er zich geen metalen voorwerpen zoals het kader van de tv enz. boven de Bar Speaker
bevinden. Deze kunnen namelijk de werking van draadloze functies verstoren.
•Plaats geen metalen voorwerpen rond het systeem. Als u dat wel doet, zouden draadloze functies onstabiel
kunnen worden.
: Videosignaal
: Videosignal
: Audiosignaal
: Audiosignal
Gebruik een High Speed HDMI-kabel met Ethernet (niet
bijgeleverd) om verbinding te maken tussen een HDMI INaansluiting van de tv en de HDMI OUT (TV (ARC))-aansluiting van
de Bar Speaker.

Een 4K-tv en 4K-apparaten aansluiten
Blu-ray Disc-speler,
kabelbox of
satellietbox enz.
Blu-ray Disc-Player,
Kabel- oder
Satellitenempfänger
usw.
Hinweis
•Achten Sie darauf, dass das Kabel fest eingesteckt ist.
•Erläuterungen zur Wiedergabe von 4K-Videoinhalten finden Sie unter
„Anschließen eines 4K-Fernsehgeräts und von 4K-Geräten“ in der
Bedienungsanleitung (separates Dokument).
Tipp
•Als apparaten zoals een Blu-ray Disc-speler, een kabelbox of een
satellietbox op de tv aangesloten zijn, koppelt u deze los van de tv en
verbindt u ze met de Bar Speaker om hoogwaardige surroundgeluiden te
reproduceren.
•Wenn Geräte wie ein Blu-ray Disc-Player, Kabel- oder Satellitenempfänger
bereits an ein Fernsehgerät angeschlossen sind, trennen Sie das Gerät
vom Fernsehgerät und schließen Sie es dann an die Lautsprechereinheit
an, um Raumklang hoher Qualität wiederzugeben.
Wanneer uw tv niet over een HDMI-aansluiting die gemarkeerd is
met "ARC" beschikt, dient u de optische digitale kabel
(bijgeleverd) te gebruiken om verbinding te maken tussen een
optische uitgang van de tv en de TV IN (OPT)-aansluiting van de
Bar Speaker.
Wenn das Fernsehgerät nicht über eine mit „ARC“ gekennzeichnete
HDMI-Buchse verfügt, verbinden Sie eine optische Ausgangsbuchse
am Fernsehgerät über das optische Digitalkabel (mitgeliefert) mit
der Buchse TV IN (OPT) an der Lautsprechereinheit.
Opmerking
•Controleer de vorm van de stekkers van de optische digitale kabel en de
aansluitingen van de tv en de Bar Speaker. Zorg ervoor dat de stekkers
juist in de aansluitingen gestoken worden. Als u de stekkers in een foute
richting in de aansluitingen forceert, kunnen beide beschadigd raken.
Hinweis
•Überprüfen Sie die Form der Stecker des optischen Digitalkabels und die
Form der Buchsen an Fernsehgerät und Lautsprechereinheit. Stecken Sie
die Stecker richtig herum in die Buchsen. Wenn Sie die Stecker mit Gewalt
falsch herum einstecken, können die Stecker und die Buchsen beschädigt
werden.
Vervolg op de achterzijde
Fortsetzung auf der Rückseite
2
6
De afstandsbediening configureren
Einrichten der Fernbedienung
Genieten van een onderdompelende surroundervaring
Wiedergeben von immersivem Raumklang
VERTICAL S.
3
De tv inschakelen
Einschalten des Fernsehgeräts
 +/–
Inschakelen
Einschalten
4
Het systeem inschakelen
Einschalten der Anlage

/
SW  +/–
Druk op VERTICAL S. op de afstandsbediening van het systeem.
U kunt genieten van films, muziek en meer met geluiden die de hele kamer vullen en u
uit alle richtingen omringen.
Drücken Sie VERTICAL S. auf der Fernbedienung der Anlage.
Genießen Sie Filme, Musik und vieles mehr mit einem Klang, der den Raum ausfüllt und
Sie aus allen Richtungen umgibt.
Regel het volume.
Regel het volume van de Bar Speaker door op  +/– te drukken op de
afstandsbediening van het systeem.
Regel het volume van de subwoofer door op SW  +/– te drukken op de
afstandsbediening van het systeem.
Stellen Sie die Lautstärke ein.
Stellen Sie die Lautstärke der Lautsprechereinheit mit  +/− auf der Fernbedienung der
Anlage ein.
Stellen Sie die Lautstärke des Subwoofers mit SW  +/− auf der Fernbedienung der
Anlage ein.
Opmerking
Hinweis
•De surround-effecten verschillen afhankelijk van de geluidsbron.
•Die Raumklangeffekte variieren je nach Tonquelle.
Voedingsindicator
(groen)
Netzanzeige
(grün)

Het bedieningsscherm van het systeem weergeven op de tv
So zeigen Sie den Funktionsbildschirm der Anlage auf dem Fernsehschirm an
Sluit de netsnoeren van de Bar Speaker en de subwoofer aan op een
5
Schließen Sie die Netzkabel von Lautsprechereinheit und Subwoofer an eine
stopcontact.
Netzsteckdose an.
De afstandsbediening van het systeem werkt pas als alle indicators op de Bar Speaker
uitgeschakeld zijn.
Die Fernbedienung der Anlage funktioniert erst, wenn alle Anzeigen auf der
Lautsprechereinheit erloschen sind.
Druk op  (voeding) op de afstandsbediening van het systeem.
Eerst lichten alle indicators op de Bar Speaker gedurende enkele seconden in volgorde
op, en daarna licht alleen de TV-indicator op.
Drücken Sie  (Ein/Aus) auf der Fernbedienung der Anlage.
Alle Anzeigen auf der Lautsprechereinheit leuchten nacheinander einige Sekunden lang
auf, dann leuchtet nur die Anzeige TV.
Controleer of de voedingsindicator van de subwoofer groen oplicht.
Als de voedingsindicator van de subwoofer groen oplicht, is de verbinding met de Bar
Speaker tot stand gebracht.
Indien dat niet het geval is, raadpleegt u "Subwoofer" of "Problemen oplossen" in de
gebruiksaanwijzing (afzonderlijk document).
Vergewissern Sie sich, dass die Netzanzeige am Subwoofer grün leuchtet.
Wenn die Netzanzeige am Subwoofer grün leuchtet, ist die Verbindung mit der
Lautsprechereinheit hergestellt.
Ist dies nicht der Fall, schlagen Sie in „Subwoofer“ unter „Störungsbehebung“ in der
Bedienungsanleitung (separates Dokument) nach.
Geluid beluisteren
Wiedergabe von Ton
TV
Tv-ingangsschakelaar
Schalter für
Fernseheingang
HDMI
Naar de audio van de tv luisteren
So lassen Sie den Ton vom Fernsehgerät wiedergeben
Selecteer de gewenste ingang met behulp van de afstandsbediening van de
Wählen Sie mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts den gewünschten
tv.
Eingang aus.
Het scherm schakelt over naar het scherm van de televisie-uitzending en de tv-audio
wordt uitgevoerd door het systeem.
Als de TV-indicator op de Bar Speaker niet oplicht, drukt u op TV op de
afstandsbediening van het systeem om de ingang TV te selecteren. De TV-indicator op
de Bar Speaker licht op.
Auf dem Bildschirm erscheint das Bild der Fernsehsendung und der Ton vom
Fernsehgerät wird über die Anlage ausgegeben.
Wenn die Anzeige TV an der Lautsprechereinheit nicht leuchtet, drücken Sie TV auf der
Fernbedienung der Anlage, um den Fernseheingang auszuwählen. Die Anzeige TV an
der Lautsprechereinheit leuchtet.
Voer Snelinstelling uit om het menu van het systeem weer te geven op de tv.
Führen Sie die Schnellkonfiguration aus, um das Menü der Anlage auf dem Fernsehschirm
anzuzeigen.
Druk op HOME op de afstandsbediening van het systeem.
Het scherm Snelinstelling wordt weergegeven op het scherm van de tv.
Als het scherm Snelinstelling niet verschijnt, gebruik dan de afstandsbediening van de tv om de
ingang van de tv om te schakelen naar de HDMI IN-aansluiting waarop het systeem aangesloten is.
Drücken Sie HOME auf der Fernbedienung der Anlage.
Der Bildschirm für die Schnellkonfiguration wird auf dem Fernsehschirm angezeigt.
Wenn der Bildschirm für die Schnellkonfiguration nicht erscheint, schalten Sie den Eingang am
Fernsehgerät mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts auf die HDMI IN-Buchse um, an die die
Anlage angeschlossen ist.
Selecteer de gewenste taal voor de weergave van de tekst van het systeem.
Volg de instructies op het scherm om de instellingen te configureren.
Störungsbehebung
Er komt geen tv-geluid uit het systeem of er verschijnt geen beeld op de
tv.
Über die Anlage wird kein Ton vom Fernsehgerät ausgegeben oder
kein Bild wird auf dem Fernsehgerät angezeigt.
•Druk op TV op de afstandsbediening van het systeem om de ingang TV te selecteren. De TV-indicator op
de Bar Speaker licht op.
•Zorg ervoor dat de invoer en uitvoer van de HDMI-aansluitingen van het systeem correct zijn.
•Koppel de kabels tussen de tv en het systeem los en sluit ze daarna opnieuw stevig aan. Trek het netsnoer
van de tv en het systeem uit het stopcontact en sluit ze vervolgens opnieuw aan.
•Wanneer de tv en het systeem met elkaar verbonden zijn via een HDMI-kabel moet u de functie Controle
voor HDMI inschakelen op de tv. U vindt meer informatie over de instellingen van de tv in de bijgeleverde
gebruiksaanwijzing van de tv. U vindt meer informatie over de functie Controle voor HDMI in de
Gebruiksaanwijzing (afzonderlijk document).
•Controleer de geluidsinstelling van de tv. Als er ingesteld is dat de tv het geluid via de tv-luidsprekers moet
uitvoeren, moet u deze instelling wijzigen zodat het geluid uitgevoerd wordt via de externe luidsprekers.
•Drücken Sie TV auf der Fernbedienung der Anlage, um den Fernseheingang auszuwählen. Die Anzeige TV
an der Lautsprechereinheit leuchtet.
•Vergewissern Sie sich, dass Ein- und Ausgang an den HDMI-Buchsen der Anlage korrekt sind.
•Trennen Sie die Kabel zwischen dem Fernsehgerät und der Anlage und schließen Sie sie dann wieder fest
an. Trennen Sie die Netzkabel von Fernsehgerät und Anlage von der Netzsteckdose und schließen Sie sie
wieder an.
•Wenn das Fernsehgerät und die Anlage über ein HDMI-Kabel verbunden sind, aktivieren Sie die Steuerung
für HDMI am Fernsehgerät. Einzelheiten zu den Fernseheinstellungen finden Sie in der mit dem
Fernsehgerät gelieferten Bedienungsanleitung. Nähere Informationen zur Steuerung für HDMI finden Sie
in der Bedienungsanleitung (separates Dokument).
•Prüfen Sie die Klangeinstellung am Fernsehgerät. Wenn das Fernsehgerät so eingestellt ist, dass der Ton
über die Lautsprecher am Fernsehgerät ausgegeben wird, ändern Sie die Einstellung so, dass der Ton
über die externen Lautsprecher ausgegeben wird.
Er komt geen beeld of geluid van het apparaat dat aangesloten is op het
systeem.
•Druk op een van de ingangsknoppen (TV, HDMI, BLUETOOTH of ANALOG) op de afstandsbediening van het
systeem om de gewenste ingang te selecteren. De indicator op de Bar Speaker die overeenstemt met de
geselecteerde ingang licht op.
•Zorg ervoor dat de invoer en uitvoer van de HDMI-aansluitingen van het systeem correct zijn.
•Koppel de kabels die aangesloten zijn op het systeem los en sluit ze vervolgens opnieuw aan. Zorg ervoor
dat de kabels goed ingebracht zijn.
De afstandsbediening van de tv werkt niet.
So lassen Sie den Ton eines Geräts wiedergeben, das an die Buchse
HDMI IN an der Lautsprechereinheit angeschlossen ist
•Wanneer de Bar Speaker de afstandsbedieningssensor van de tv hindert, is het mogelijk dat de
afstandsbediening van de tv niet werkt. Zet in dat geval [IR-Repeater] op [On]. U kunt de tv nu bedienen
met de afstandsbediening ervan. Raadpleeg "Wanneer de afstandsbediening van de tv niet werkt" in de
gebruiksaanwijzing (afzonderlijk document) voor meer informatie.
Schakel het aangesloten apparaat in. Gebruik vervolgens de
Schalten Sie das angeschlossene Gerät ein. Schalten Sie dann den Eingang am
Het geluid van de subwoofer is niet of amper hoorbaar.
Druk op HDMI op de afstandsbediening van het systeem.
De HDMI-indicator op de Bar Speaker licht op en de audio van het aangesloten apparaat
wordt uitgevoerd via het systeem.
Fernsehgerät mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts auf die HDMI INBuchse um, an die die Anlage angeschlossen ist.
Drücken Sie HDMI auf der Fernbedienung der Anlage.
Die Anzeige HDMI an der Lautsprechereinheit leuchtet und der Ton vom
angeschlossenen Gerät wird über die Anlage ausgegeben.
Opmerking
Hinweis
•Afhankelijk van de volgorde waarin u de tv en het systeem aansluit, is het mogelijk dat
het geluid van het systeem gedempt is en dat de indicators TV en USB traag knipperen.
Schakel indien dat gebeurt eerst de tv in en vervolgens het systeem.
•Je nach der Reihenfolge, in der Sie Fernsehgerät und Anlage anschließen, wird der Ton
der Anlage möglicherweise stummgeschaltet und die Anzeigen TV und USB blinken
langsam. Schalten Sie in diesem Fall zuerst das Fernsehgerät und dann die Anlage ein.
Nehmen Sie die Einstellungen gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm vor.
Problemen oplossen
Luisteren naar de audio van een apparaat dat aangesloten is op de
HDMI IN-aansluiting van de Bar Speaker
afstandsbediening van de tv om de ingang van de tv om te schakelen naar de
HDMI IN-aansluiting waarop het systeem aangesloten is.
Wählen Sie die Sprache für die Bildschirmanzeigen der Anlage aus.
•Druk op SW  + op de afstandsbediening van het systeem om het volume van de subwoofer te verhogen.
•Controleer of de voedingsindicator van de subwoofer groen oplicht. Als de voedingsindicator niet oplicht,
raadpleegt u "Subwoofer" of "Problemen oplossen" in de gebruiksaanwijzing (afzonderlijk document).
Als het probleem niet is opgelost nadat u de bovenstaande maatregelen hebt uitgeprobeerd,
moet u "Problemen oplossen" raadplegen in de Gebruiksaanwijzing (afzonderlijk document).
Von dem an die Anlage angeschlossenen Gerät wird kein Bild oder Ton
ausgegeben.
•Drücken Sie eine der Eingangstasten (TV, HDMI, BLUETOOTH oder ANALOG) auf der Fernbedienung der
Anlage, um den gewünschten Eingang auszuwählen. Auf der Lautsprechereinheit leuchtet die Anzeige
auf, die dem ausgewählten Eingang entspricht.
•Vergewissern Sie sich, dass Ein- und Ausgang an den HDMI-Buchsen der Anlage korrekt sind.
•Trennen Sie die an die Anlage angeschlossenen Kabel und schließen Sie sie wieder an. Achten Sie darauf,
dass die Kabel fest eingesteckt sind.
Die Fernbedienung des Fernsehgeräts funktioniert nicht.
•Wenn die Lautsprechereinheit den Fernbedienungssensor am Fernsehgerät blockiert, funktioniert die
Fernbedienung des Fernsehgeräts nicht. Setzen Sie in diesem Fall [IR-Repeater] auf [Ein]. Sie können das
Fernsehgerät mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts bedienen. Einzelheiten dazu finden Sie unter
„Wenn die Fernbedienung des Fernsehgeräts nicht funktioniert“ in der Bedienungsanleitung (separates
Dokument).
Vom Subwoofer ist kein Ton oder nur sehr leiser Ton zu hören.
•Drücken Sie SW  + auf der Fernbedienung der Anlage, um die Lautstärke des Subwoofers zu erhöhen.
•Vergewissern Sie sich, dass die Netzanzeige am Subwoofer grün leuchtet. Wenn die Netzanzeige nicht
leuchtet, schlagen Sie in „Subwoofer“ unter „Störungsbehebung“ in der Bedienungsanleitung (separates
Dokument) nach.
Wenn sich das Problem mit den oben genannten Maßnahmen nicht beheben lässt, schlagen
Sie unter „Störungsbehebung“ in der Bedienungsanleitung (separates Dokument) nach.
Download PDF