Sony | HT-CT790 | Sony HT-CT790 2.1-Kanal Soundbar mit Wi-Fi®/Bluetooth® Technologie Kurzanleitung

2
Bijgeleverde accessoires
Mitgeliefertes Zubehör
4-586-047-43(1)
Sound Bar
Verbinding maken met een tv/Anschließen an ein Fernsehgerät
Draagt de HDMI-ingang op uw tv het label "ARC"?
Ist der HDMI-Eingang an Ihrem Fernsehgerät mit „ARC“ gekennzeichnet?
NL
Beknopte gids
Einführungsanleitung
DE
Afstandsbediening (1)
Fernbedienung (1)
R03-batterijen (AAA) (2)
R03-Batterien (Größe AAA) (2)
Optische digitale kabel (1)
Optisches Digitalkabel (1)
NEEN/NEIN
JA/JA
Wandmontagebeugels (2)
Schroeven (2)
Wandhalterungen (2)
Schrauben (2)
Gebruiksaanwijzing (1)
Bedienungsanleitung (1)
Beknopte gids (dit document) (1)
Einführungsanleitung (dieses
Dokument) (1)
Over de bedieningswijze van het systeem
Sluit dit systeem met behulp van de HDMI-kabel (niet bijgeleverd) aan de op tv om het
bedieningsscherm van het systeem weer te geven op de tv. Leg de HDMI-kabel klaar.
Hinweis zur Bedienung der Anlage
HDMI-kabel (niet bijgeleverd)*
HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert)*
Verbinden Sie diese Anlage und das Fernsehgerät über ein HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert), um
den Funktionsbildschirm der Anlage auf dem Fernsehgerät anzuzeigen. Halten Sie ein HDMI-Kabel
bereit.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (afzonderlijk
document) voor meer informatie over de
netwerkinstellingen, de NFC-functie en andere
functies.
Optische digitale kabel
(bijgeleverd)
Optisches Digitalkabel
(mitgeliefert)
HDMI-kabel (niet bijgeleverd)*
HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert)*
Gebruiksaanwijzing
Bedienungsanleitung
Informationen zu den Netzwerkeinstellungen, der
NFC-Funktion und zu anderen Funktionen finden Sie
in der Bedienungsanleitung (separates Dokument).
* Om van beelden in 4K/60p te genieten wordt het gebruik van Premium High Speed HDMI-kabels met ethernet aanbevolen. Meer informatie vindt u onder "Afspeelbare bestandtypen" in de gebruiksaanwijzing (afzonderlijk
document).
* Um Bilder in 4K/60p anzeigen zu können, empfiehlt sich die Nutzung von Premium-High-Speed-HDMI-Kabeln mit Ethernet. Einzelheiten dazu finden Sie unter „Abspielbare Dateitypen“ in der Bedienungsanleitung
(separates Dokument).
Opmerking
•Zorg ervoor dat de HDMI-kabel goed ingebracht is.
HT-CT790
Hinweis
•Achten Sie darauf, dass das HDMI-Kabel fest eingesteckt ist.
1
De installatiepositie bepalen/Festlegen der Installationsposition
Subwoofer
Subwoofer
Bar Speaker
Lautsprechereinheit
3
Verbinding maken met andere apparaten/Anschließen an andere Geräte
De Bar Speaker aan een muur bevestigen
Raadpleeg "Het toestel aan een muur bevestigen" in de gebruiksaanwijzing (afzonderlijk
document).
So befestigen Sie die Lautsprechereinheit an der Wand
Schlagen Sie dazu unter „Montage des Geräts an der Wand“ in der Bedienungsanleitung
(separates Dokument) nach.
Opmerking
HDMI-kabel (niet bijgeleverd)*
HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert)*
•Leg geen magnetische kaarten op het systeem of in de buurt ervan.
•Plaats geen andere metalen voorwerpen dan een tv in de buurt van het systeem. Doet u dit wel, dan
kunnen de draadloze functies onstabiel zijn.
Hinweis
•Halten Sie Magnetstreifenkarten von der Anlage fern.
•Stellen Sie keine anderen Metallgegenstände als ein Fernsehgerät in die Nähe der Anlage. Andernfalls
sind Drahtlosfunktionen möglicherweise nicht stabil.
Blu-ray Disc™-speler, kabelbox
of satellietbox enz.
Blu-ray Disc™-Player, Kabeloder Satellitenempfänger usw.
* Om van beelden in 4K/60p te genieten wordt het gebruik van Premium High Speed HDMI-kabels met ethernet aanbevolen. Meer informatie vindt u onder "Afspeelbare bestandtypen" in de gebruiksaanwijzing (afzonderlijk
document).
* Um Bilder in 4K/60p anzeigen zu können, empfiehlt sich die Nutzung von Premium-High-Speed-HDMI-Kabeln mit Ethernet. Einzelheiten dazu finden Sie unter „Abspielbare Dateitypen“ in der Bedienungsanleitung
(separates Dokument).
Koppel de HDMI-kabel los van de HDMI IN-aansluiting van de tv en sluit deze vervolgens aan op een van de HDMI IN-aansluitingen (HDMI IN 1/2/3) op de Bar Speaker.
Als u van het hoogwaardige surroundgeluid van Dolby TrueHD, DTS HD enz. wilt genieten, sluit u een Blu-ray Disc™-speler, kabelbox, satellietbox enz. op het systeem aan.
Trennen Sie das HDMI-Kabel von der Buchse HDMI IN am Fernsehgerät und schließen Sie es an eine der HDMI IN-Buchsen (HDMI IN 1/2/3) an der Lautsprechereinheit an.
Wenn Sie Raumklang hoher Qualität im Dolby TrueHD- oder DTS HD-Format usw. hören wollen, wechseln Sie die Verbindung und schließen den Blu-ray Disc™-Player, Kabel- oder
Satellitenempfänger o. Ä. an die Anlage an.
Tip
•Dankzij de functie Doorvoer in stand-by kunt u HDMI-signalen uitvoeren naar de tv, zelfs terwijl het systeem zich in stand-bystand bevindt.
U voert de instellingen als volgt door: druk op HOME [Instellen] [Systeeminstellingen] - [HDMI-instellingen] - [Doorvoer in stand-by] en selecteer vervolgens [Auto] of [Aan].
•Als u van met auteursrechten beschermde 4K-content wilt genieten, raadpleegt u "Aansluiting voor het bekijken van met auteursrechten beschermde 4K-content" in de gebruiksaanwijzing (afzonderlijk document) voor
meer informatie.
Opmerking
•Zorg ervoor dat de HDMI-kabel goed ingebracht is.
Tipp
•Mit der Funktion „Standby Umleit“ können Sie HDMI-Signale an das Fernsehgerät ausgeben, selbst wenn sich die Anlage im Bereitschaftsmodus befindet.
Nehmen Sie die Einstellung folgendermaßen vor: Drücken Sie HOME [Setup] [System-Einstellungen] - [HDMI-Einstellungen] - [Standby Umleit] und wählen Sie [Auto] oder [Ein].
•Informationen zum Wiedergeben urheberrechtlich geschützter 4K-Inhalte finden Sie in „Anschlüsse zum Anzeigen von urheberrechtlich geschützten 4K-Inhalten“ in der Bedienungsanleitung (separates Dokument).
Hinweis
•Achten Sie darauf, dass das HDMI-Kabel fest eingesteckt ist.
Vervolg op de achterzijde
Fortsetzung auf der Rückseite
© 2016 Sony Corporation
Printed in Malaysia
4
De afstandsbediening configureren/Einrichten der Fernbedienung
8
Naar het geluid luisteren/Wiedergabe von Ton
INPUT +/–
Menu Home
Startmenü
///
5
HOME
De tv inschakelen/Einschalten des Fernsehgeräts
SW  +/–
Voeding
Ein/Aus
6
 +/–
Naar de audio van de tv luisteren
Een ander invoerapparaat dan de tv gebruiken
Selecteer het gewenste programma met de afstandsbediening van de tv.
Druk op HOME.
Het scherm schakelt over naar het scherm van de televisie-uitzending en de tv-audio
wordt uitgevoerd door het systeem.
Als het geluid van de tv niet uitgevoerd wordt via het systeem, drukt u op INPUT +/– op
de bijgeleverde afstandsbediening tot "TV" verschijnt op het voorpaneel.
Regel het volume.
Het systeem inschakelen/Einschalten der Anlage

/
Voorpaneel
Vorderseite
Voedingslampje
(groen)
Netzanzeige
(grün)
Regel het volume door op  +/– te drukken op de afstandsbediening van het systeem.
Regel het volume van de subwoofer door op SW  +/– te drukken op de
afstandsbediening van het systeem.
Meer informatie over het aanpassen van de geluidskwaliteit vindt u onder "Het
geluidseffect selecteren" in de gebruiksaanwijzing (afzonderlijk document).
Wiedergeben des Tons vom Fernsehgerät
Wählen Sie das gewünschte Programm mit der Fernbedienung des
Fernsehgeräts aus.
Het menu Home wordt weergegeven op het scherm van de tv.
Druk op /// om in het menu Home de gewenste ingang te selecteren.
Raadpleeg "Over het menu Home" in de gebruiksaanwijzing (afzonderlijk document)
voor meer informatie.
So geben Sie Ton von einem anderen Eingabegerät als dem
Fernsehgerät wieder
Drücken Sie HOME.
Auf dem Fernsehschirm erscheint das Startmenü.
Wählen Sie mit /// den gewünschten Eingang im Startmenü aus.
Einzelheiten dazu finden Sie unter „Informationen zum Startmenü“ in der
Bedienungsanleitung (separates Dokument).
Auf dem Bildschirm erscheint das Bild der Fernsehsendung und der Ton vom
Fernsehgerät wird über die Anlage ausgegeben.
Wenn der Ton vom Fernsehgerät nicht über die Anlage ausgegeben wird, drücken Sie
INPUT +/− auf der mitgelieferten Fernbedienung, bis „TV“ im Display an der Vorderseite
erscheint.
Stellen Sie die Lautstärke ein.

Sluit de stroomkabels van de Bar Speaker en de subwoofer aan op het
elektriciteitsnet.
Druk op  (voeding) op de afstandsbediening.
Het display op het voorpaneel licht op.
Controleer of het voedingslampje van de subwoofer groen oplicht.
Indien dat niet het geval is, raadpleegt u "Subwoofer" of "Problemen oplossen" in de
gebruiksaanwijzing (afzonderlijk document).
Schakel het aangesloten apparaat in.
Tip
Drücken Sie  (Ein/Aus) auf der Fernbedienung.
Das Display an der Vorderseite leuchtet auf.
Vergewissern Sie sich, dass die Netzanzeige am Subwoofer grün leuchtet.
Ist dies nicht der Fall, schlagen Sie in „Subwoofer“ unter „Störungsbehebung“ in der
Bedienungsanleitung (separates Dokument) nach.
Schalten Sie das angeschlossene Gerät ein.
Tipp
•Voor meer informatie over de instellingen van Bediening voor HDMI op de tv kunt u de gebruiksaanwijzing
raadplegen die bij de tv geleverd is.
7
Schließen Sie die Netzkabel der Lautsprechereinheit und des Subwoofers an.
•Einzelheiten zu den Einstellungen für die Steuerung für HDMI am Fernsehgerät finden Sie in der mit dem
Fernsehgerät gelieferten Bedienungsanleitung.
Stellen Sie die Lautstärke mit  +/− auf der Fernbedienung der Anlage ein.
Stellen Sie die Lautstärke des Subwoofers mit SW  +/− auf der Fernbedienung der
Anlage ein.
Einzelheiten zum Einstellen der Klangqualität finden Sie unter „Auswählen des
Klangeffekts“ in der Bedienungsanleitung (separates Dokument).
Problemen oplossen/Störungsbehebung
Het geluid van de tv wordt niet uitgevoerd via het systeem of er wordt geen beeld weergegeven op de tv
•Druk herhaaldelijk op INPUT +/− op de afstandsbediening van het systeem tot "TV" verschijnt op het display op het voorpaneel van het systeem.
•Zorg ervoor dat de invoer en uitvoer van de HDMI-aansluiting van het systeem correct zijn.
•Koppel de kabels die de tv met het systeem verbinden los en sluit ze vervolgens opnieuw aan. Zorg ervoor dat de kabels goed ingebracht zijn.
•Afhankelijk van de volgorde waarop de tv en het systeem ingeschakeld worden, is het mogelijk dat de dempingsmodus geactiveerd wordt op het systeem en dat "Muting" weergegeven wordt op het display op het voorpaneel van het
systeem. Schakel in dat geval eerst de tv en pas daarna het systeem in.
Über die Anlage wird kein Ton vom Fernsehgerät ausgegeben oder kein Bild wird auf dem Fernsehgerät angezeigt
•Drücken Sie INPUT +/− auf der Fernbedienung der Anlage so oft, bis „TV“ im Display an der Vorderseite der Anlage erscheint.
•Vergewissern Sie sich, dass Ein- und Ausgang an der HDMI-Buchse der Anlage korrekt sind.
•Trennen Sie die Kabel, über die das Fernsehgerät und die Anlage verbunden sind, und schließen Sie sie wieder an. Achten Sie darauf, dass die Kabel fest eingesteckt sind.
•Je nach der Reihenfolge beim Einschalten von Fernsehgerät und Anlage wechselt die Anlage möglicherweise in den Stummschaltmodus und „Muting“ erscheint im Display an der Vorderseite. Schalten Sie in diesem Fall zunächst das
Fernsehgerät und dann die Anlage ein.
Er wordt geen beeld of geluid uitgevoerd van het apparaat dat aangesloten is op het systeem
•Druk herhaaldelijk op INPUT +/− op de afstandsbediening van het systeem tot de ingang van het gewenste apparaat verschijnt op het display op het voorpaneel van het systeem.
•Zorg ervoor dat de invoer en uitvoer van de HDMI-aansluiting van het systeem correct zijn.
•Koppel de kabels die aangesloten zijn op het systeem los en sluit ze vervolgens opnieuw aan. Zorg ervoor dat de kabels goed ingebracht zijn.
De snelinstelling uitvoeren/Durchführen der Schnellkonfiguration
Kein Bild oder Ton von dem an die Anlage angeschlossenen Gerät wird ausgegeben
•Drücken Sie INPUT +/− auf der Fernbedienung der Anlage so oft, bis der Eingang, an den das betreffende Gerät angeschlossen ist, im Display an der Vorderseite der Anlage erscheint.
•Vergewissern Sie sich, dass Ein- und Ausgang an der HDMI-Buchse der Anlage korrekt sind.
•Trennen Sie die an die Anlage angeschlossenen Kabel und schließen Sie sie wieder an. Achten Sie darauf, dass die Kabel fest eingesteckt sind.
Het geluid van de subwoofer is niet of amper hoorbaar
•Druk op SW  +/− op de afstandsbediening van het systeem om het volume van de subwoofer te verhogen.
•Raadpleeg "Problemen oplossen" in de gebruiksaanwijzing (afzonderlijk document).
Vom Subwoofer ist kein Ton oder nur sehr leiser Ton zu hören
•Drücken Sie SW  +/− auf der Fernbedienung der Anlage, um die Lautstärke des Subwoofers zu erhöhen.
•Schlagen Sie dazu unter „Störungsbehebung“ in der Bedienungsanleitung nach (separates Dokument).
////
HOME
Druk op HOME op de afstandsbediening van dit systeem.
Het scherm Snelinstelling wordt weergegeven op het scherm van de tv.
Als het scherm Snelinstelling niet verschijnt, gebruikt u de afstandsbediening van de tv om
de HDMI-ingang waarop het systeem aangesloten is te kiezen als tv-ingang.
Druk op /// om een item te selecteren (zoals aangegeven op het scherm
van de tv) en druk vervolgens op om Snelinstelling uit te voeren.
Zodra [De snelle begininstelling is voltooid.] verschijnt, selecteert u [Stoppen].
Tip
•De aanwijzingen op het scherm verschijnen in de taal die u in deze stap hebt geselecteerd.
•Meer informatie over de netwerkverbinding vindt u onder "De netwerkfunctie gebruiken" in de
gebruiksaanwijzing (afzonderlijk document).
Drücken Sie HOME auf der Fernbedienung dieser Anlage.
Der Bildschirm für die Schnellkonfiguration wird auf dem Fernsehschirm angezeigt.
Wenn der Bildschirm für die Schnellkonfiguration nicht erscheint, schalten Sie mit der
Fernbedienung des Fernsehgeräts den Eingang am Fernsehgerät auf die HDMIEingangsbuchse um, über die die Anlage mit dem Fernsehgerät verbunden ist.
Zum Ausführen der Schnellkonfiguration wählen Sie mit /// gemäß den
Anweisungen auf dem Fernsehschirm eine Option aus und drücken dann .
Wenn [Die Schnelleinrichtung ist damit beendet.] angezeigt wird, wählen Sie
[Beenden].
Tipp
•Die Anweisungen auf dem Bildschirm werden in der Sprache angezeigt, die Sie in diesem Schritt
ausgewählt haben.
•Einzelheiten zur Netzwerkverbindung finden Sie unter „Wiedergabe über die Netzwerkfunktion“ in der
Bedienungsanleitung (separates Dokument).
Beleef meer plezier met de extra draadloze luidsprekers van Sony (niet bijgeleverd). Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (afzonderlijk document) voor de
functies van SongPal Link.
Noch mehr Hörvergnügen bieten die zusätzlichen kabellosen Lautsprecher von Sony (nicht mitgeliefert). Informationen zu SongPal Link-Funktionen
schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung (separates Dokument) nach.
Download PDF