Sony | KDL-50W656A | Sony KDL-50W656A Priručnik za instalaciju

LCD TV
Seinale kinnitamise toe
paigaldusjuhend
Wall-Mount
Bracket
Installation
Guide
EE
Pie sienas stiprināma kronšteina LV
montāžas pamācība
Prie sienos tvirtinamo laikiklio
montavimo vadovas
LT
Vodnik za vgradnjo nosilca za
stensko montažo
SI
Upute za postavljanje zidnog
nosača
HR
Қабырғаға бекітетін кронштейнді KZ
орнату туралы нұсқаулық
Vodič za postavljanje nosača za
montažu na zid
SR
HE
Klientidele
Selle toote paigaldamiseks on vaja
piisavalt oskusi. Palgake
paigaldamiseks Sony edasimüüja
või lepingupartner ning pöörake
paigaldamise käigus erilist
tähelepanu ohutusele. Sony ei
vastuta kahjustuste ega vigastuste
eest, mida on põhjustanud
seadme vale käsitsemine,
ebakorrektne paigaldus või
ettenähtud tootest erineva toote
paigaldamine. Teie seadusest
tulenevaid õigusi (olemasolul) see
ei mõjuta.
Klientiem
Izstrādājuma uzstādīšanai
nepieciešama pietiekama
pieredze. Uzticiet uzstādīšanu
“Sony” izplatītājiem vai licencētiem
darbuzņēmējiem. Uzstādīšanas
laikā pievērsiet īpašu uzmanību
drošībai. “Sony” neuzņemas
atbildību par bojājumiem vai
ievainojumiem, ko var izraisīt
norādītā izstrādājuma nepareiza
uzstādīšana, nepareiza apiešanās
ar to vai cita izstrādājuma
uzstādīšana. Jūsu likumīgās
tiesības (ja tādas ir) netiek
ietekmētas.
Klientams
Šiam gaminiui sumontuoti
reikalinga pakankama patirtis.
Montavimo darbus patikėkite
„Sony“ prekybos atstovams ar
licencijuotiems rangovams ir ypač
pasisykite saugos montavimo
metu reikalavimų. Sony neatsako
už žalą ar sužeidimus, kilusius dėl
netinkamo sumontavimo ar
nenurodyto gaminio montavimo.
Jūsų įstatymų nustatytoms teisių
(jei yra) tai nepaveikia.
Za kupce
Za vgradnjo tega izdelka
potrebujete dovolj znanja.
Vgradnjo prepustite Sony
distributerjem ali izvajalcem in
bodite med vgradnjo še posebej
pozorni na varnost. Podjetje Sony
ne prevzema odgovornosti za
kakršno koli škodo ali telesne
poškodbe, ki nastale zaradi
nepravilnega ravnanja ali vgradnje
ali zaradi vgradnja česar koli razen
predpisanega izdelka. To ne vpliva
na vaše (morebitne) pravice, ki jih
imate kot potrošnik.
Za kupce
Za postavljanje ovog proizvoda
potrebna je odgovarajuća
stručnost. Pazite da postavljanje
povjerite Sony trgovcima ili
ovlaštenim dobavljačima i da
tijekom postavljanja sigurnosti
posvetite osobitu pozornost. Sony
ne odgovara ni za kakvu štetu ili
ozljede koje izazove nepravilno
rukovanje ili neispravno
postavljanje ili postavljanje ijednog
drugog proizvoda osim
navedenog. Ovo ne utječe na vaša
(eventualna) zakonska prava.
Тұтынушылар үшін
Бұл өнімді орнату үшін
мамандардың кеңесі қажет
болады. Sony дилерлері немесе
лицензиясы бар мердігерлер
арасында орнату жөнінде
келісімшарт жасағаныңызға көз
жеткізіңіз және орнату кезінде
қауіпсіздікке көңіл бөліңіз. Sony
компаниясы дұрыс пайдаланбау,
дұрыс орнатпау немесе
көрсетілген өнімнен басқа өнімді
орнатудың нәтижесінде пайда
болатын қандай да бір
зақымдарға немесе алатын
жарақаттарға жауапкершілік
жүктемейді. (Қандай да бір)
заңды құқықтарыңыз әсер
етпейді.
1
Za kupce
Za instaliranje ovog proizvoda je
potrebna zadovoljavajuća
stručnost. Obavezno ugovorite
instalaciju sa dilerima kompanije
Sony ili licenciranim ugovaračima i
obratite posebnu pažnju na
bezbednost tokom instalacije.
Sony se neće smatrati odgovornim
za bilo kakva oštećenja ili povredu
prouzrokovane pogrešnim
rukovanjem ili nepropisnom
instalacijom, ili instalacijom bilo
kog drugog osim konkretnog
proizvoda. Vaša zakonska prava
(ako ih ima) nisu ugrožena.
1
2
10
100
100
150
150
200
200
250
250
300
300
30
20
3
4
50
9
10
100
5
6
150
10
30
20
7
200
8
50
250
100
300
150
350
200
250
300
350
KDL-











50W68xA/
50W65xA
1112
661
191
532
94
76
28
176
239
375
30
Teleri paigaldamise mõõtmete
tabel (mm)
(* Ekraani keskpunkt)
Tabelis olevad näitajad võivad
sõltuvalt paigaldusest veidi
erineda.
Televizora uzstādīšanas izmēru
tabula (mm)
(* Ekrāna centrālais punkts)
Rādītāji tabulā var nedaudz
atšķirties atkarībā no uzstādīšanas
veida.
Televizoriaus montavimo
matmenų lentelė (mm)
(* Ekrano centrinis taškas)
Skaičiai šioje lentelėje gali šiek tiek
skirtis – priklauso nuo įrengimo.
Televizor, tabela mer za vgradnjo
(mm)
(* Središčna točka zaslona.)
Številke v tabeli se lahko malo
razlikujejo glede na vgradnjo.
Tablica s dimenzijama za
postavljanje televizora (mm)
(* Središnja točka zaslona)
Brojke u tablici mogu se neznatno
razlikovati ovisno o instalaciji.
TV орнатылатын өлшемдер
кестесі (мм)
(* Экран ортасының нүктесі)
Орнатылымға байланысты
кестедегі сандарда кішкене
айырмашылықтар болуы мүмкін.
Tabela sa dimenzijama za
instalaciju (mm) za TV
(* Središnja tačka ekrana)
Cifre u tabeli mogu malo da se
razlikuju u zavisnosti od instalacije.
2
30
20
30
20
10
1
5
10
7
3
8
6
4
2
50
50
100
100
150
150
200
200
250
9
250
10
300
300
350
350
3
1, 2, 3, 4
30
20
30
20
1
10
5
10
7
5, 6, 7, 8
3
8
6
4
2
50
50
100
100
150
150
200
200
250
9
250
10
KDL-50W68xA / 50W65xA
300
300
350
350
9, 10
4-472-265-34(1)
© 2013 Sony Corporation

30
20
30
20
1
10
5
10
7

+PSW 6 × 12 (2)

(2)
3
8
6
Sony edasimüüjatele ja
lepingupartneritele
Selle toote paigaldamiseks on vaja
piisavalt oskusi. Lugege see
brošüür turvaliseks paigaldamiseks
hoolikalt läbi. Sony ei vastuta
kahjustuste ega vigastuste eest,
mille on põhjustanud seadme vale
käsitsemine või ebakorrektne
paigaldus.
“Sony” izplatītājiem un
darbuzņēmējiem
Izstrādājuma uzstādīšanai
nepieciešama pietiekama
pieredze. Lai veiktu uzstādīšanu
droši, rūpīgi izlasiet šo brošūru.
“Sony” neuzņemas atbildību par
bojājumiem vai ievainojumiem, ko
var izraisīt nepareiza apiešanās ar
izstrādājumu vai tā nepareiza
uzstādīšana.
Informacija „Sony“ prekybos
atstovams ir tiekėjams
Šiam gaminiui sumontuoti
reikalinga pakankama patirtis.
Perskaitykite visą šį lankstinuką,
kad saugiai atliktumėte
montavimo darbus. Sony neatsako
už žalą ar sužeidimus, kilusius dėl
netinkamo sumontavimo.
4
2
50
50
100
100
150
150
200
200
250
9
250
10
300
300
350
350

(2)



(2)
LCD TV
Wall-Mount
Bracket
Installation
Guide
Seinale kinnitamise toe
paigaldusjuhend

(2)
+PSW 4 × 10 (2)
EE
Pie sienas stiprināma kronšteina LV
montāžas pamācība
Prie sienos tvirtinamo laikiklio
montavimo vadovas
LT
Vodnik za vgradnjo nosilca za
stensko montažo
SI
Upute za postavljanje zidnog
nosača
HR
Қабырғаға бекітетін кронштейнді KZ
орнату туралы нұсқаулық
Vodič za postavljanje nosača za
montažu na zid
Karbi sisu
Iepakojuma saturs
Dėžės turinys
SR
HE
Kaj je v paketu
Sadržaj pakiranja
Қорап ішінде
Šta se nalazi u kutiji
Za Sony distributerje in izvajalce:
Za vgradnjo tega izdelka
potrebujete dovolj znanja.
Obvezno temeljito preberite ta
letak, da boste lahko varno opraviti
vgradnjo. Podjetje Sony ne
prevzema odgovornosti za kakršno
koli škodo ali telesne poškodbe, ki
nastale zaradi nepravilnega
ravnanja ali vgradnje.
Za Sony trgovce i dobavljače
Za postavljanje ovog proizvoda
potrebna je odgovarajuća
stručnost. Pazite da temeljito
pročitate ovu brošuru te obavite
postavljanje na siguran način.
Sony ne odgovara ni za kakvu
štetu ili ozljede koje izazove
nepravilno rukovanje ili neispravno
postavljanje.
Sony дилерлері мен мердігерлері
үшін
Бұл өнімді орнату үшін
мамандардың кеңесі қажет
болады. Қауіпсіз орнату үшін осы
кітапшаны мұқият оқып
шыққандығыңызға көз жеткізіңіз.
Sony компаниясы дұрыс
пайдаланбау, дұрыс орнатпаудың
нәтижесінде пайда болатын
қандай да бір зақымдарға немесе
алатын жарақаттарға
жауапкершілік жүктемейді.
Za Dilere i ugovarače kompanije
Sony
Za instaliranje ovog proizvoda je
potrebna zadovoljavajuća
stručnost. Obavezno pročitajte
temeljno ovaj prospekt da biste
bezbedno izvršili rad na instalaciji.
Sony se neće smatrati odgovornim
za bilo kakva oštećenja ili povredu
prouzrokovane pogrešnim
rukovanjem ili nepropisnom
instalacijom.
Ettevaatusabinõud
ˎˎEnne seinale paigaldamise
kinnituse paigaldamist lugege
SEINALE PAIGALDAMISE
KINNITUSE kohta brošüüri
„Ohutusteave”.
ˎˎKui teler on paigaldatud seinale,
ei saa teleri tagaküljel asuvat
/
terminali AV1
kasutada.
Piesardzības pasākumi
ˎˎPirms uzstādīt kronšteinu
montāžai pie sienas, izlasiet
sadaļu “Drošības informācija”
brošūrā KRONŠTEINS MONTĀŽAI
PIE SIENAS.
ˎˎKad televizors ir uzstādīts pie
/
sienas, nevar izmantot AV1
pieslēgumvietu, kas atrodas
televizora aizmugurē.
Atsargumo priemonės
ˎˎPrieš montuodami PRIE SIENOS
TVIRTINAMĄ LAIKIKLĮ
perskaitykite lankstinuką
„Saugos informacija“.
ˎˎKai televizorius sumontuotas ant
/
lizdo,
sienos, AV1
esančio užpakalinėje
televizoriaus dalyje, naudoti
negalima.
Previdnostni ukrepi
ˎˎPreberite letak »Varnostne
informacije« na NOSILCU ZA
STENSKO MONTAŽO, preden
opravite vgradnjo nosilca za
stensko montažo.
ˎˎKo je vaš televizor vgrajen na
steno, ne morete uporabljati
/
na
priključka AV1
zadnji strani televizorja.
Mjere opreza
ˎˎPročitajte letak »Sigurnosne
informacije« za NOSAČ ZA
POSTAVLJANJE NA ZID prije
postavljanja nosača za
postavljanje na zid.
ˎˎKad postavite televizor na zid,
/
priključak na
AV1
pozadini televizora ne može se
upotrebljavati.
Сақтандыру шаралары
ˎˎҚабырғаға орнатылатын
кронштейнді бекітпей тұрып
ҚАБЫРҒАҒА ОРНАТЫЛАТЫН
КРОНШТЕЙН
орнатылымындағы «Қауіпсіздік
жөніндегі мәліметтер»
қосымша бетін оқыңыз.
ˎˎТеледидар қабырғаға
орнатылғанда, теледидар
/
артындағы AV1
терминалы пайдаланылмайды.
4
Mere predostrožnosti
ˎˎPročitajte etiketu sa
„Bezbednosnim informacijama“
na NOSAČU ZA POSTAVLJANJE
NA ZID pre obavljanja instalacije
nosača za postavljanje na zid.
ˎˎKada se vaš TV instalira na zid,
/
terminal na
AV1
poleđini TV-a ne može da se
koristi.
30
20
30
20
1
10
5
10
3
7
8
6
4
2
50
50
100
100
150
150
200
200
250
9
250
300
10
300
350
350
Seina ettevalmistamine
Märkige ära teleri keskkoht
(Mõõtmeid vt jaotisest  „Teleri
paigaldamise mõõtmete tabel”)
(1). Kinnitage seinale (2). Puurige
seinale vastavalt numbritele
augud (3). Eemaldage seinalt (4).
Sienas sagatavošana
Atzīmējiet televizora centru
(Izmērus skatiet tabulā 
“Televizora uzstādīšanas izmēru
tabula”) (1). Pielīmējiet sienai
atzīmes (2). Izurbiet sienā
caurumus atbilstīgi numerācijai (3).
Noņemiet no sienas atzīmes (4).
Sienos paruošimas
Pažymėkite televizoriaus centro
padėtį (matmens ieškokite
televizoriaus montavimo matmenų
lentelės skiltyje ) (1). Priklijuokite
prie sienos lipnios juostos (2).
Atsižvelgdami į numeravimą,
išgręžkite sienoje kiaurymes (3).
Nulupkite nuo sienos (4) lipnią
juostą.
Priprava stene
Označite položaj središča svojega
televizorja (Glejte  v »Tabeli mer
za vgradnjo televizorja« za mero)
(1). Prilepite na steno (2). Izvrtajte
luknje v steno, kot kaže
oštevilčenje (3). Odlepite s stene
(4).
Priprema zida
Označite središnji položaj
televizora (Dimenzije potražite 
u »tablici s dimenzijama za
postavljanje televizora«) (1).
Zalijepite na zid (2). Probušite rupe
u zidu u skladu s oznakama (3).
Odlijepite sa zida (4).
Қабырғаны дайындау
Теледидардың ортаңғы қалпын
белгілеңіз (Өлшеу үшін «TV
орнатылатын өлшемдер кестесі»
кестесіндегі  бөлімді қараңыз)
(1). Қабырғаға өлшеңіз (2).
Нөмірлегеніңізге (3) сəйкес
қабырғаны бұрғалап, тесік
бұрғылаңыз. Қабырғадан алыңыз
(4).
Priprema zida
Označite središnji položaj svog
TV-a (Pogledajte  u „Tabeli sa
dimenzijama za instalaciju za TV“
radi dimenzija) (1). Zalepite traku
na zid (2). Izbušite rupe na zidu
prema brojčanim oznakama (3).
Skinite traku sa zida (4).
1, 2, 3, 4
5, 6, 7, 8
1
1
1
2
2
2
9, 10
3
Tugede seinale paigaldamine
(Kruvid ei kuulu komplekti, 8 mm
diameetriga.)
Kronšteinu uzstādīšana pie sienas
(Skrūves neietilpst komplektā.
Izmantojiet 8 mm diametra
skrūves).
Laikiklių montavimas ant sienos
(Sraigtai netiekiami, reikalingi 8
mm skersmens.)
Namestitev nosilcev na steno
(Vijaki niso priloženi, premer 8
mm).
Postavljanje nosača na zid
(Vijci nisu isporučeni, promjera su
8 mm.)
Кронштейндерді қабырғаға
орнату
(Жинаққа кірмеген
бұрандалардың диаметрі 8 мм
болады).
Instaliranje nosača na zid
(Vijci nisu isporučeni, prečnik od 8
mm).
Aluse eemaldamine
ˎˎAsetage teler kummuli telerist
suuremale kindlale pinnale.
ˎˎLCD-ekraani pinna kahjustuste
vältimiseks katke tööpind pehme
riidega.
ˎˎPange  ja  pärast
eemaldamist kindlasse kohta.
ˎˎEnne teleri sisselülitamist
veenduge, et see on
vertikaalselt. Ebaühtlase
pildikvaliteedi vältimiseks ei tohi
telerit sisse lülitada, kui selle
LCD-ekraan jääb allapoole.
Statīva atvienošana
ˎˎNolieciet displeju ar priekšpusi
uz leju uz stabilas darba virsmas,
kas ir lielāka par televizoru.
ˎˎPirms tam uz darba virsmas
paklājiet mīkstu drānu, lai
nesabojātu LCD displeja virsmu.
ˎˎKad izņemat ar cipariem  un
 apzīmētās detaļas, noteikti
glabājiet tās drošā vietā.
ˎˎPirms televizora ieslēgšanas
pārliecinieties, vai tas atrodas
vertikālā pozīcijā. Lai nepieļautu
attēla deformāciju, televizora
komplektu nedrīkst ieslēgt, ja
LCD panelis ir vērsts uz leju.
Stovo atjungimas
ˎˎPaguldykite televizorių ekranu
žemyn ant stabilaus darbinio
paviršiaus, didesnio už
televizorių.
ˎˎKad nepažeistumėte skystųjų
kristalų ekrano, užtieskite darbinį
paviršių minkštu audiniu.
ˎˎKai nuimsite, laikykite  ir 
saugioje vietoje.
ˎˎPrieš įjungdami televizorių,
patikrinkite, ar vertikali jo
padėtis. Nejunkite televizoriaus,
kai LCD ekranas nukreiptas
žemyn, antraip galimi vaizdo
iškraipymai.
Snemanje stojala
ˎˎČelno ploščo položite navzdol na
stabilno delovno površino, ki je
večja od televizorja.
ˎˎDa preprečite poškodbe na
površini LCD-prikazovalnika,
položite mehko krpo na delovno
površino.
ˎˎPo odstranjevanju obvezno
shranite  in  na varnem.
ˎˎPred vklopom se prepričajte, da
je televizor v navpičnem
položaju. Televizorja ne smete
vklopiti pri navzdol obrnjeno
čelno stranjo LCD-prikazovalnika,
da se izognete neenakomerni
sliki.
Odvajanje stalka
ˎˎPolegnite zaslon licem prema
dolje na stabilnu radnu površinu
veću od televizora.
ˎˎRadnu površinu prekrijte mekom
krpom da ne biste oštetili
površinu LCD zaslona.
ˎˎOdložite  i  na sigurno
mjesto nakon uklanjanja.
ˎˎPazite da televizor bude u
vertikalnom položaju prije
uključivanja. TV prijamnik ne
smije se uključiti dok je LCD
zaslon polegnut prema dolje da
se izbjegne neujednačenost
slike.
Тіреуішті алу
ˎˎДисплейді теледидардан
үлкенірек тұрақты жұмыс
кеңістігіне төмен қаратып
жатқызыңыз.
ˎˎLCD дисплейінің беткі жағы
зақымдалмас үшін жұмыс
кеңістігіне жұмсақ матаны
жабыңыз.
ˎˎАлынғаннан кейін  және 
қауіпсіз жерде тұрғанын
тексеріңіз.
ˎˎТеледидарды қосудан бұрын,
оның тік қалыпта тұрғанына көз
жеткізіңіз. Теледидардың сұйық
кристалдық дисплей панелі
кескіндердің біркелкі берілуі
үшін төмен қаратылып
қосылмауы қажет.
3
Odvajanje postolja
ˎˎPostavite ekran okrenut prema
dole na stabilnu radnu površinu
koja je veća od TV-a.
ˎˎStavite meku krpu na radnu
površinu da biste sprečili
oštećenje površine LCD ekrana.
ˎˎObavezno čuvajte  i  na
bezbednom mestu posle
vađenja.
ˎˎUverite se da je TV u vertikalnom
položaju pre uključenja. TV
prijemnik ne sme da se uključuje
sa LCD panelom okrenutim dole
da bi se izbegla neravnomerna
ujednačenost slike.
×2
Eemaldage teleri tagaküljel
olevad kruvid (1). Sisestage aluse
auku tüübel (2). Ühendage
kinnituskonks (alus) ja seibid (3).
Izskrūvējiet un izņemiet skrūves,
kas atrodas televizora aizmugurē
(1). Ievietojiet statīva atverē tapu
(2). Piestipriniet montāžas āķi
(statīvs) un starplikas (3).
Išsukite sraigtus, esančius
užpakalinėje televizoriaus dalyje
(1). Į stovo kiaurymę (2) įstatykite
kaištį. Prijunkite tvirtinimo kabliuką
(stovą) ir tarpiklius (3).
Odstranite vijake na zadnji strani
televizorja (1). Vstavite moznik v
luknjo stojala (2). Pritrdite kavelj za
montažo (stojalo) in distančnike
(3).
Uklonite vijke na pozadini
televizora (1). Umetnite klip u rupu
stalka (2). Pričvrstite kuku za
instaliranje (stalka) i podloške (3).
Теледидардың артқы жағынан
(1) бұрандаларды алып
тастаңыз. Тіреуіш тесігіне (2)
штифтіні салыңыз. Бекіту
қапсырмасын (тіреуішті) және
аралық қабаттарды (3) бекітіңіз.
Izvadite vijke na poleđini TV-a (1).
Ubacite spojnicu u otvor postolja
(2). Pričvrstite kuku za montažu
(postolje) i odstojnike (3).
Teleri paigaldamine seinale
Enne teleri paigaldamist
ühendage ja rühmitage kaablid.
(* Vahelduvvooluadapteri
sisestamiseks. Veenduge, et silt on
suunatud väljapoole.)
Televizora uzstādīšana pie sienas
Pirms tam pārliecinieties, vai visi
kabeļi ir pievienoti un savienoti
saišķos. (* Lai ievietotu maiņstrāvas
adapteri. Pārliecinieties, vai uzlīme
ir vērsta uz ārpusi.)
Televizoriaus montavimas ant
sienos
Prieš tai nepamirškite prijungti ir
surišti kabelių. (* Kintamosios
srovės adapteriui įstatyti. Žiūrėkite,
kad etiketė būtų nukreipta į išorę.)
Namestitev televizorja na steno
Pred tem obvezno povežite in
združite kable v snope. (* Da
vstavite napajalnik AC. Poskrbite,
da je nalepka obrnjena navzven.)
Postavljanje televizora na zid
Prije toga, pazite da ukopčate
kabele i skupite ih. (* Za umetanje
AC adaptera. Pazite da je
naljepnica okrenuta prema
naprijed.)
Теледидарды қабырғаға орнату
Орнатудан бұрын кабельдерді
қосып, байланыстырғаныңызға
көз жеткізіңіз. (* Айнымалы ток
адаптерін салу. Бұл жапсырма
сыртқа қарап тұрғанын
тексеріңіз.)
Instaliranje TV-a na zid
Pre toga, uverite se da ste
priključili i povezali kablove u
snopove. (* Da biste umetnuli AC
adapter. Uverite se da je nalepnica
okrenuta ka spoljnoj strani.)
Download PDF

advertising