Sony | KD-43XF7000 | Sony KD-43XF7000 XF70| LED | 4K Ultra HD | Velik dinamički opseg | Pametni televizor Kratko uputstvo za pokretanje i podešavanje

4-735-166-31(1)
Television
Setup Guide
EE Seadistusjuhend
SI
LV Uzsākšanas ceļvedis
KZ Oрнату нұсқаулығы
LT
SR Vodič za podešavanje
Nustatymo vadovas
HR Vodič za postavljanje
Priročnik za pripravo
HE
‫מדריך הגדרה‬
KD-49XF70xx / 43XF70xx
*
Ainult teatud piirkondades/riikides/telerimudelitel.
Tikai dažos reģionos/valstīs/dažiem televizoru modeļiem.
Tik kai kuriuose regionuose/šalyse/TV modeliuose.
Odnosi se samo na određene regije/zemlje/modele TV-a.
Samo za določena območja/države/modele televizorja.
Тек шектелген аймақта/елде/ТД үлгісі.
Samo za ograničeni region/zemlju/TV model.
.‫בדגמי טלוויזיה מסוימים בלבד‬/‫במדינות‬/‫באזורים‬
Kasutusjuhend / Ekspluatācijas norādījumi / Naudojimo instrukcijos /
Upute za uporabu / Navodila za uporabo / Пайдалану нұсқаулары /
Uputstva za korišćenje / ‫הוראות הפעלה‬
Θнім атауы: Телевизор
1
1
SB1
2
M4L12
3
4
SB2
IM
SB2
SB1
5
6
1.5 N∙m/1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
M4L12
© 2018 Sony Visual Products Inc.
2
3
*
CATV
1
CATV
*
2
Ühendused Vaadake täiendavat teavet kasutusjuhendist.
Байланыстар Байланыс туралы қосымша ақпарат алу үшін Пайдалану нұсқаулығын қараңыз.
Savienojumi Lai uzzinātu vairāk par savienojumiem, skatiet ekspluatācijas norādījumus.
Priključci Pogledajte Uputstva za korišćenje za dodatne informacije o povezivanju.
Jungtys Daugiau informacijos dėl sujungimo ieškokite naudojimo instrukcijose.
.‫חיבורי עיין בהוראות הפעלה למידע נוסף על החיבור‬
Priključci Za informacije o dodatnom priključku pogledajte Upute za uporabu.
Povezave Za dodatne informacije o povezovanju glejte Navodila za uporabo.
4
1
2
1
1
1
2
2
2
Download PDF

advertising