Sony | PHA-3AC | Sony PHA-3AC Kratko uputstvo za pokretanje i podešavanje

Uređaj koji podržava optički priključak za izlaz
Ostali uređaji
Stražnja strana jedinice
Stražnja strana jedinice
Na primjer
PCM snimač
Headphone Amplifier
PHA-3AC
Ostali uređaji
Desni rubni
položaj
Drugi položaj
zdesna
Vodič za početak
Vodič za početak
Desni rubni
položaj
Stereo mini kabel (priložen)
Provjerite jesu li slušalice spojene
u priključak  (slušalice) NORMAL
na prednjoj strani jedinice.
U tom slučaju uravnotežena veza
nije moguća.
Optički digitalni kabel (dodatno)
4-547-087-23(1) (HR-SR)
©2014 Sony Corporation
4
Priloženi priručnici/Isporučeni priručnici
U priručniku potražite postupak za slušanje glazbe pomoću uređaja
kao što je aktivni zvučnik spojen na priključak AUDIO IN/LINE OUT.
Priložena su sljedeća 3 priručnika./Uključena su 3 sledeća priručnika.
Vodič za početak (ovaj dokument)
Sadrži upute za povezivanje jedinice s uređajima i osnovne radnje.
Vodič za početak (ovaj dokument)
Pruža vam uputstva o načinu povezivanja jedinice sa uređajima
i o osnovnim radnjama.
Referentni priručnik (izložbeni primjerak)
Sadrži informacije o mjerama opreza i specifikacijama proizvoda.
Slušanje glazbe sa slušalicama
Priručnik (upute za upotrebu)
Pročitajte priručnik na računalu ili pametnom telefonu kada želite
detaljnije saznati kako koristiti jedinicu. Priručnik također sadrži
i vodič za otklanjanje poteškoća koji donosi rješenja za probleme
s kojima biste se mogli susresti.
Vodič za pomoć (Uputstvo za upotrebu)
Čitajte Vodič za pomoć na računaru ili pametnom telefonu kada
želite da do krajnjih detalja saznate kako da koristite jedinicu.
Vodič za pomoć sadrži i vodič za rešavanje problema koji vam
pruža rešenja za probleme na koje možete da naiđete.
 Povežite slušalice s jedinicom.
Prednja strana jedinice
Zvuk AUDIO IN/LINE OUT (analognog ulaza) nije izlaz iz priključka 
(slušalice) BALANCED L/R. Provjerite jesu li standardne stereo slušalice
spojene u priključak  (slušalice) NORMAL.
Ako spojite slušalice s L stereo mini-priključkom na priključak 
(slušalice) NORMAL, postavite ga tako da je kabel s desne strane
priključka izbjegavajući ispupčenje s lijeve strane priključka i provjerite
je li priključak umetnut do kraja.
URL:
http://rd1.sony.net/help/mdr/pha-3/h_ce/
Dvodimenzionalni kod:
Dvodimenzionalni kôd:
Referentni vodič (papirni dokument)
Pruža vam upozorenja i specifikacije proizvoda.
L priključak
R priključak
Spajanje slušalica koje podržavaju
uravnoteženu vezu
Spajanje slušalica standardnim tropolnim
stereo mini priključkom
Hrvatski
1
 Postavite prekidač OUTPUT na „”.
Priključite jedinicu izravno u strujnu utičnicu
Upotrijebite USB adapter* za izmjeničnu struju (priložen) i mikro-USB
kabel (priložen).
USB adapter za
izmjeničnu struju
Stražnja strana jedinice
Stražnja strana jedinice
 Okrenite gumb za uključivanje/prilagodbu jačine zvuka
* Postoje dvije vrste USB adaptera za izmjeničnu struju.
u smjeru kazaljke na satu kako biste uključili jedinicu.
Okrenite ga još malo kako biste prilagodili jačinu zvuka.
Napomene
U sljedećim se slučajevima zvučno aktivira relej u unutarnjem krugu.
• Kada je jedinica uključena
• Kada je prekidač OUTPUT pomaknut
• Kada je prekidač INPUT pomaknut iz/u položaj priključka AUDIO IN/
LINE OUT (desni rubni položaj)
Mikro-USB kabel (priložen)
2
Uključite audio uređaj koji povezujete
 Pokrenite reprodukciju s povezanog audio uređaja.
: Prilikom povezivanja jedinice s računalom
instalirajte upravljački program i program za reprodukciju.
(Za Mac računala instalacija upravljačkog programa
nije potrebna.)
Računalo
Ako želite reproducirati podatke u audio formatu visoke rezolucije
s jedinice na računalu, upotrijebite „Reproduktor audio podataka
visoke rezolucije”.
Dodatne informacije o instalaciji „Reproduktora audio podataka visoke
rezolucije” potražite na sljedećem web-mjestu
http://www.sony.eu/support/dna
• Preuzmite i instalirajte upravljački program za operacijski sustav
Windows „Sony USB upravljački program uređaja” na računalo sa
sustavom Windows.
• Ako želite reproducirati podatke u audio formatu visoke rezolucije
s jedinice na računalu, instalirajte „Reproduktor audio podataka
visoke rezolucije”.
Indikator Hi-Fs (uzorkovanja visoke frekvencije)
Indikator svijetli kada je u tijeku ulaz podataka u jedinicu;
• linearni PCM digitalni signal frekvencija uzorkovanja iznad 48 kHz
• DSD digitalni signal audio formata visoke rezolucije
Da biste preuzeli upravljački program i „Reproduktor
audio podataka visoke rezolucije”
DSD indikator
 Prilagodite jačinu zvuka.
Tijekom instalacije upravljačkog programa jedinica u određenom
trenutku mora biti povezana s računalom s operacijskim
sustavom Windows.
U tom slučaju računalo s operacijskim sustavom Windows spojite
na ulaz za priključivanje Xperia/WALKMAN/PC (USB AUDIO) na
jedinici pomoću mikro-USB kabela (priložen).
Pojedinosti vezane uz povezivanje pogledajte na slici „Uređaji
WALKMAN®/Xperia, računala koji podržavaju digitalni izlaz”
iz 3. koraka.
Prilagodite jačinu zvuka pomoću gumba za uključivanje/prilagodbu
jačine zvuka. Ovisno o slušalicama, jačina zvuka može ostati niska
čak i ako okrenete gumb na maksimalnu postavku.
Kada koristite uravnoteženu vezu sa slušalicama koje imaju nisku
impedanciju (manje od 16 oma), graničnik sprečava pretjerani izlaz
te može uzrokovati prekidanje zvuka.
U tom slučaju smanjite jačinu zvuka jedinice.
• Dok je jačina zvuka niska: isključite jedinicu, postavite prekidač
GAIN na HIGH te ponovno uključite jedinicu. Pri normalnoj upotrebi
postavka mora biti na NORMAL.
• O funkciji DSEE HX: ako postavite prekidač DSEE HX na ON,
komprimirane datoteke poput MP3 imaju višu rezoluciju od CD-ova
i pružaju dinamički zvuk.
Postavite prekidač INPUT na jedinici i spojite audio uređaj na jedinicu
Odaberite jednu od četiri vrste ulaza na audio uređaju koji spajate
na prekidač INPUT.
Uređaji WALKMAN®/Xperia, računala koja
podržavaju digitalni izlaz
iPhone/iPad/iPod
Stražnja strana jedinice
Stražnja strana jedinice
Lijevi rubni
položaj
iPhone
iPad
iPod
Računalo
WALKMAN®
Xperia
Prednja strana jedinice
Indikator svijetli kada je u tijeku ulaz podataka u jedinicu s DSD
signalom audio formata visoke rezolucije.
Posjetite sljedeće web-mjesto i preuzmite upravljački program.
http://www.sony.eu/support/dna
Detalje o instalaciji potražite na web-mjestu.
3
Prednja strana jedinice
Drugi položaj
slijeva
Funkcija DSEE HX ne uključuje se u sljedećim slučajevima;
• kod optičkog ulaza
• kod analognog ulaza
• kod ulaza linearnog PCM digitalnog signala frekvencija uzorkovanja
iznad 88,2 kHz
• kod DSD digitalnog ulaza
Prednja strana jedinice
Bočna strana jedinice
Nakon upotrebe jedinice
Okrenite gumb za uključivanje/prilagodbu jačine zvuka u smjeru suprotnom
od kazaljke na satu kako biste isključili jedinicu.
Prednja strana jedinice
Pojedinosti o upotrebi silikonskog remena i zaštitne folije potražite u priručniku.
USB kabel priložen uz uređaje iPhone/iPad/iPod
WALKMAN®: Digitalni kabel za WALKMAN® (priložen)
Xperia: Digitalni kabel za uređaj Xperia (priložen)
Računalo: Mikro-USB kabel (priložen)
Srpski
 Okrenite okruglo dugme za uključenje/jačinu zvuka u smeru
kretanja kazaljke na satu da biste uključili jedinicu.
1
Povežite jedinicu na utičnicu za naizmeničnu struju
Koristite USB adapter za naizmeničnu struju* (isporučen) i mikro-USB
kabl (isporučen).
Okrenite ga više da biste prilagodili jačinu zvuka.
USB adapter za
naizmeničnu struju
Zadnja strana jedinice
Napomene
U sledećim slučajevima, relej u unutrašnjem kolu će emitovati
zvučni signal.
• Kada uključite jedinicu
• Kada pomerite prekidač OUTPUT
• Kada pomerite prekidač INPUT na položaj za utičnicu AUDIO IN/
LINE OUT ili sa tog položaja (položaj na desnom kraju)
* Postoje dva tipa USB adaptera za naizmeničnu struju.
Prednja strana jedinice
 Pokrenite reprodukciju sa povezanog audio uređaja.
Mikro USB kabl (isporučen)
2
Kada na računaru reprodukujete podatke u formatu High-Resolution
Audio pomoću jedinice, koristite „Hi-Res Audio Player“.
Za detalje o instaliranju aplikacije „Hi-Res Audio Player“, posetite
sledeći sajt na adresi
http://www.sony.eu/support/dna
Uključivanje povezanog audio uređaja
Računar : Kada povežete jedinicu sa računarom, instalirajte
upravljački softver i plejer.
(Na Mac računaru nema potrebe da instalirate upravljački
program.)
Indikator Hi-Fs (visoka frekvencija uzorkovanja)
Indikator svetli kada kada jedinica na ulazu prima:
• linearni PCM digitalni signal frekvencije uzorkovanja iznad 48 kHz
• DSD digitalni signal u formatu High-Resolution Audio
• Preuzmite i instalirajte upravljački softver za Windows „Sony USB
Device Driver“ na Windows računar.
• Kada na računaru reprodukujete podatke u formatu High-Resolution
Audio pomoću jedinice, instalirajte „Hi-Res Audio Player“.
Indikator DSD
Preuzimanje upravljačkog softvera i softvera
„Hi-Res Audio Player“
 Prilagodite jačinu zvuka.
Prilagodite jačinu zvuka pomoću kružnog dugmeta za uključivanje/
jačinu zvuka. U zavisnosti od slušalica, jačina zvuka može da ostane
niska, čak i ako kružno dugme podesite na najjače.
Posetite sledeći veb-sajt i preuzmite upravljački softver.
http://www.sony.eu/support/dna
Detaljne informacije potražite na veb-sajtu.
Kada koristite simetrično povezivanje sa slušalicama koje imaju nisku
impedansu (manje od 16 oma), limiter sprečava prejak izlazni signal,
što može izazvati isprekidan zvuk.
U određenom trenutku, jedinica treba da se poveže sa Windows
računarom u toku instaliranja upravljačkog softvera.
U tom slučaju, povežite Windows računar sa Xperia/WALKMAN/PC
(USB AUDIO) portom za povezivanje na jedinici pomoću mikro-USB
kabla (isporučen).
Za detalje koje se tiču povezivanja, pogledajte sliku u 3. koraku
u odeljku „Digitalni izlaz koji podržavaju WALKMAN®/Xperia
i računar“.
3
Prednja strana jedinice
Indikator svetli kad jedinica na ulazu prima DSD signal u formatu
High-Resolution Audio.
U tom slučaju, smanjite jačinu zvuka na jedinici.
• Ako je jačina zvuka niska: isključite jedinicu, podesite izborni
prekidač GAIN na HIGH, a zatim uključite jedinicu. U uobičajenoj
upotrebi, taj prekidač treba da bude podešen na NORMAL.
• O funkciji DSEE HX: ako prekidač DSEE HX prebacite na ON, izvori
iz komprimovanih datoteka kao što je MP3 se nadograđuju na višu
rezoluciju nego CD-ovi i pružaju dinamički zvuk.
Podesite prekidač INPUT na jedinci i povežite audio uređaj sa jedinicom
Funkcija DSEE se ne aktivira u sledećim slučajevima:
• kada se signal prima sa optičkog ulaza
• kada se signal prima sa analognog ulaza
• kada se sa ulaza prima linearni PCM digitalni signal frekvencije
uzorkovanja iznad 88,2 kHz
• kada se sa ulaza prima DSD digitalni signal
Pomoću prekidača INPUT izaberite položaj porta povezanog audio
uređaja od četiri tipa ulaznih portova.
Digitalni izlaz koji podržavaju WALKMAN®/Xperia
i računar
iPhone/iPad/iPod
Prednja strana jedinice
Bočna strana jedinice
Zadnja strana jedinice
Zadnja strana jedinice
iPhone
iPad
iPod
Položaj
na levom
kraju
Računar
Nakon korišćenja jedinice
Okrenite okruglo dugme za uključenje/jačinu zvuka u smeru suprotnom
od kretanja kazaljke na satu da biste isključili jedinicu.
Drugi položaj
sleva
WALKMAN®
Xperia
Prednja strana jedinice
Detaljne informacije o načinu korišćenja silikonskog kaiša i zaštitne folije potražite u Vodiču za pomoć.
USB kabl koji se isporučuje uz iPhone/iPad/iPod
WALKMAN®: Digitalni kabl za WALKMAN® (isporučen)
Xperia: Digitalni kabl za uređaj Xperia (isporučen)
Računar: Mikro USB kabl (isporučen)
Uređaj koji podržava optički izlazni priključak
Ostali uređaji
Zadnja strana jedinice
Zadnja strana jedinice
Na primer,
PCM rekorder
Ostali uređaji
Drugi položaj
zdesna
Položaj na
desnom kraju
Položaj na
desnom kraju
Stereo mini kabl (isporučen)
Digitalni optički kabl (opcionalno)
4
Slušalice obavezno povežite na priključak
 (slušalice) NORMAL na prednjoj strani
jedinice.
U tom slučaju, simetrično povezivanje
nije dostupno.
Slušanje muzike na slušalicama
Da biste muziku slušali na uređaju kao što je aktivni zvučnik povezan
na priključak AUDIO IN/LINE OUT, pogledajte Vodič za pomoć.
 Povežite slušalice sa jedinicom.
Prednja strana jedinice
Zvuk priključka AUDIO IN/LINE OUT (analogni ulaz) nije izlaz iz
priključka  (slušalice) BALANCED L/R. Obavezno povežite standardne
stereo slušalice na priključak  (slušalice) NORMAL.
Ako povezujete slušalice koje imaju stereo mini utikač L-oblika na
priključak  (slušalice) NORMAL, postavite utikač tako da se njegov
kabl nađe desno od priključka, čime ćete izbeći izbočinu levo od
priključka i obezbediti da utikač bude umetnut do kraja.
Utikač L
Utikač R
Povezivanje slušalica koje podržavaju
simetrično povezivanje
Povezivanje slušalica pomoću standardnog 3-polnog
stereo mini utikača
 Postavite prekidač OUTPUT na „“.
Zadnja strana jedinice
Download PDF

advertising