Sony | STR-DN1080 | Sony STR-DN1080 7.2-kanalni AV risiver za kućni bioskop Kratko uputstvo za pokretanje i podešavanje

O ovom vodiču
Ovaj vodič za početak obuhvata modele koji se prodaju u
Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, zemljama Okeanije i
Evrope.
Samo su modeli za tržište SAD i Kanade opremljeni priključcima
SPEAKERS ZONE 2. Modeli za tržište SAD i Kanade korišćeni su kao
ilustracija u ovom vodiču za početak.
VIŠEKANALNI AV RISIVER
Vodič za početak
Isporučena dodatna oprema:
Trebaće vam i ovo (ne isporučuje se):
Mikrofon za kalibrisanje (1)
Kablovi za zvučnik
Daljinski upravljač (1)
HDMI kablovi*1
LAN kabl*2
SR
Monoauralni audio kabl
Optički digitalni kabl*2
Baterije
FM žičana antena (1)
Baterije R03
(veličina AAA) (2)
4-686-525-11(1)
*1Preporučujemo da koristite premijum HDMI® kablove velike brzine prenosa sa
Ethernet vezom.
STR-DN1080
1
*2U zavisnosti od veze, ovi kablovi možda neće biti potrebni.
Postavljanje i povezivanje zvučnika
Idite na zadnju stranicu da biste videli korake PREDNJI D
Primer konfiguracije 5.1.2-kanalnog sistema zvučnika
.
PREDNJI L
GORNJI SREDNJI D
GORNJI SREDNJI L
PREDNJI D
PREDNJI L
CENTER
CENTRALNI
OKRUŽUJUĆI L
–
Kablovi za zvučnik
OKRUŽUJUĆI D
SABVUFER
Kablovi za zvučnik
Monoauralni audio kabl
CENTRALNI
OKRUŽUJUĆI D
SABVUFER
GORNJI SREDNJI D
GORNJI SREDNJI L
Napomena
Pročitajte uputstvo za upotrebu da biste videli informacije koje
sadrže više primera konfiguracija sistema zvučnika i njihovog
povezivanja.
Pravilno povežite kablove zvučnika tako da se polariteti
(/) podudaraju između kablova zvučnika i SPEAKERS
priključaka.
10 mm (13/32")
Nepravilno povezivanje može
dovesti do fatalnog oštećenja
risivera.
OKRUŽUJUĆI L
2
3
Povezivanje TV-a, AV uređaja i FM žičane antene
TV

Obavljanje postupka Easy Setup i započinjanje reprodukcije
Savet
Priključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom na zidnu utičnicu,
a zatim pritisnite  (napajanje) da biste uključili AV risiver.
Ako se ekran Easy Setup ne prikaže, pritisnite dugme HOME na
daljinskom upravljaču da biste prikazali glavni meni, a zatim izaberite
[Setup] – [Easy Setup].

Pratite uputstva na ekranu da biste izveli [Easy Setup].
HDMI kabl
Ako je vaš TV kompatibilan sa funkcijom Audio Return Channel (ARC),
povezivanje digitalnog optičkog kabla nije neophodno.
Optički digitalni kabl

Postavite mikrofon za kalibrisanje na mesto na kojem sedite i tako da
bude u visini vaših ušiju.
FM žičana
antena
HDMI kabl
Priključak HDMI IN
Primeri povezivanja uređaja
SA-CD/CD (za AUDIO)
Super Audio CD plejer, CD plejer
BD/DVD (za AUDIO)
Blu-ray DiscTM plejer, DVD plejer
SAT/CATV
Prijemnik kablovske televizije ili prijemnik satelitske televizije
GAME
Konzola za igre kao što je PlayStation 4
VIDEO 1, VIDEO 2
Kada podešavanje bude dovršeno, pritisnite
upravljaču da biste izašli iz podešavanja.
na daljinskom
Napomena
U priključak CALIBRATION MIC
Zvučnici emituju veoma glasan zvuk tokom kalibrisanja i jačina zvuka se
ne može prilagoditi. Imajte obzira prema susedima i deci koja se nalaze u
blizini.
DVD rikorder
Mikrofon za kalibrisanje
Povezivanje sa mrežom

–Prilikom korišćenja žične veze
Uključite TV, pa prebacite ulaz TV-a na ulaz na koji je povezan risiver.

–Prilikom korišćenja bežične veze
Pritisnite jedno od dugmadi da biste izabrali
izvorni ulaz koji želite da slušate ili gledate.
Zatim pokrenite reprodukciju izabranog izvora.
Napajanje
Ulaz
LAN kabl
Automatski će se prikazati ekran Easy Setup.
Napomena
Kada pregledate sadržaj u formatu 4K/60p, pogledajte odeljak „Postavka
formata HDMI signala“ u isporučenom uputstvu za upotrebu.
Ruter
Ruter
Download PDF

advertising