Sony | STR-DN840 | Sony STR-DN840 7.2-kanalni AV risiver za kućni bioskop Kratko uputstvo za pokretanje i podešavanje

Višekanalni AV risiver
Počnite odavde
Ovo je vaš kratki vodič za podešavanje
STR-DN840
1
Postavljanje zvučnika
2
Povezivanje televizora i drugih uređaja
3
Ostala povezivanja
4
Optimizovanje i [Easy Setup] (Jednostavno podešavanje) na ekranu
5
Reprodukcija
Sadržaj pakovanja
Sentence rephrased: Potrebno je da imate
postavljen sistem zvučnika i/ili drugu opremu
koja je spremna za povezivanje.
Višekanalni AV risiver (1)
Daljinski upravljač (RM-AAU169) (1)
Mikrofon za optimizaciju (ECM-AC2) (1)
Baterije R6 (veličina AA) (2)
AM kružna antena (1)
FM žičana antena (1)
03
1
Najpre rasporedite postojeće
zvučnike u prostoriji prema
slici ispod.
 Ako želite, možete da povežete
dva FRONT HIGH zvučnika umesto
dva SURROUND BACK zvučnika.
 Možete da povežete do dva subwoofer-a.
04
Zatim povežite zvučnike sa AV risiverom.
Povežite zvučnike tako da položaj svakog
zvučnika odgovara oznakama na svakom
priključku na risiveru. Ne zaboravite da povežete
i kabl za subwoofer.
10 mm


Subwoofer
05
2
Nastavite i povežite TV.
Da biste uživali u slici i zvuku
visokog kvaliteta, najbolje
je da za povezivanje koristite
HDMI kabl velike brzine prenosa
(ne isporučuje se).
Blu-ray Disc plejer, PlayStation®3 ili satelitski tjuner
Digitalni (bolji kvalitet)
Analogni (dobar kvalitet)
06
Da biste povezali Blu-ray Disc
plejer, PlayStation®3 ili satelitski
tjuner, jednostavno ih povežite
pomoću HDMI kabla velike
brzine prenosa.
Ako vaš televizor ima HDMI ARC
priključak, nije vam potreban
digitalni optički kabl.
Ako vaš televizor nema HDMI
ARC priključak, potreban
vam je digitalni optički kabl
(ne isporučuje se) da biste
u zvuku sa televizora mogli
da uživate na zvučnicima sistema.
HDMI kabl
Digitalni optički kabl
07
3
Za FM radio, povežite isporučenu
FM žičanu antenu na priključak
FM ANTENNA i razvucite
je za najbolji prijem.
Takođe možete da povežete
iPod/iPhone na priključke
za iPod/iPhone.
Umesto isporučene antene,
možete da povežete i svoju
spoljašnju antenu).

AM kružna antena

FM žičana antena
U iPod, iPhone itd.


Apple USB kabl
(ne isporučuje se)
08
Pomoću bežičnog LAN-a ili LAN kabla 
(ne isporučuje se) možete da se povežete
sa internetom i kućnom mrežom.
Priključite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom 
u zidnu utičnicu.
[Network Settings] (Podešavanja za mrežu)
se nalaze u meniju [Settings] (Podešavanja)
u glavnom meniju.
Za detaljnije informacije, posetite:
http://support.sony-europe.com/
Sada možete da uključite
AV risiver, TV, subwoofer
i druge uređaje.
Oblik kabla i utičnice
za napajanje naizmeničnom
strujom se razlikuju
u zavisnosti od područja.


09
4
Zatim priključite isporučeni
mikrofon za optimizaciju
u priključak AUTO CAL MIC.
Rephrased: Postavite ga na mesto
na kojem obično sedite, u visini
uha – na primer, na naslon sofe.
10
Potvrdite podešavanje aktivnog
subwoofer-a.
Kada povežete subwoofer,
uključite ga i povećajte jačinu
zvuka pre nego što ga aktivirate.
Okrenite kružno dugme LEVEL
na subwoofer-u na jednu trećinu.
Stavljanje baterija u daljinski
upravljač.
Pritisnite / da biste uključili
AV risiver. Na displeju će se
prikazati „BD“.
Da biste pripremili AV risiver
za upotrebu, prođite kroz
[Easy Setup] (Jednostavno
podešavanje) na ekranu koristeći
isporučeni daljinski upravljač.
Za to je potrebno samo nekoliko
minuta.
Kada se na ekranu prikaže
[Easy setup is completed]
(Jednostavno podešavanje
je završeno), AV risiver
je spreman za upotrebu.
Ako se ekran za podešavanje
ne prikazuje, izaberite
odgovarajući AV ulaz na TV-u.
/
///,
11
Ako se na ekranu televizora nakon
automatskog kalibrisanja prikaže kôd greške
ili upozorenje, pogledajte objašnjenja
u nastavku. Kada preduzmete odgovarajuće
korake, ponovo obavite automatsko
kalibrisanje.
 Jedan zadnji surround zvučnik je povezan
na priključak SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B R.
Ako povezujete samo jedan zadnji
surround zvučnik, povežite ga na priključak
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B L.
Error Code 30
 Prednji levi gornji zvučnik ili prednji desni
gornji zvučnik nije povezan.
Slušalice su priključene na priključak PHONES
na risiveru. Iskopčajte slušalice.
Warning 40
Error Code 31
Nije izabran nijedan zvučnik.
Pritisnite SPEAKERS da biste podesili zvučnike.
Proces merenja je završen sa otkrivenim
visokim nivoom šuma. Obavite merenje
u tihom okruženju.
Error Code 32
Error Code 33
Warning 41/Warning 42
 Nije povezan nijedan prednji zvučnik
ili je povezan samo jedan prednji zvučnik.
 Mikrofon za optimizaciju nije pravilno
priključen ili je kabl oštećen.
 Levi ili desni surround zvučnik nije povezan.
 Zadnji surround zvučnici ili prednji gornji
zvučnici su povezani čak i ako surround
zvučnici nisu povezani. Priključite
zvučnik(e) za okružujući zvuk na priključke
SPEAKERS SURROUND.
12
 Ulaz sa mikrofona za optimizaciju
je preglasan.
 Udaljenost između zvučnika i mikrofona
za optimizaciju je premala.
Postavite ih na većoj udaljenosti.
Warning 43
Nije moguće detektovati udaljenost i položaj
subwoofer-a. Obavite merenje u tihom
okruženju.
5
Sada možete da izaberete bilo koju drugu
opremu ili uređaje koje imate.
1 Izaberite željenu opremu, a zatim pritisnite
Tasteri
za izbor ulaza
Ekran sa menijem će nestati i pojaviće
se ekran za reprodukciju sa spoljnog izvora.
Dostupni su sledeći ulazi:
 BD/DVD
 GAME
 SAT/CATV
 VIDEO
 TV
 SA-CD/CD
2 Uključite opremu i pokrenite reprodukciju.
3 Pritisnite  +/– da biste podesili jačinu zvuka.
Takođe možete da koristite MASTER VOLUME
na AV risiveru.
.
Na kraju, da biste uživali u višekanalnom
surround zvuku, trebalo bi da podesite
i sve ostale povezane uređaje.
To će obezbediti da zvučni signal preuzet
iz svakog uređaja bude u pravilnom formatu.
Višekanalni digitalni zvuk
Proverite podešavanje za emitovanje digitalnog
audio zvuka na povezanim uređajima.
Sony Blu-ray Disc plejer
Proverite sledeće:
„Audio (HDMI)“ je podešeno na „Auto“.
„Dolby Digital/DTS“ je podešeno na „Bitstream“.
„Dolby Digital“ je podešeno na „Dolby Digital“.
„DTS“ je podešeno na „DTS“.
PlayStation®3
4 Pritisnite SOUND FIELD +/– da biste uživali
u surround zvuku.
Proverite da li je „Audio Output Settings“
u „Sound Settings” podešeno na „HDMI“
i „Automatic“ (za verziju sistemskog softvera 4.21).
Takođe možete da koristite tastere A.F.D./2CH,
MOVIE ili MUSIC na AV risiveru.
Za detaljnije informacije: Pogledajte uputstvo
za upotrebu koje ste dobili uz povezane uređaje.
Uživajte.
SOUND
FIELD +/ +/13
Ovaj kratki vodič za podešavanje štedi papir
Kako bi sačuvao prirodne resurse, Sony je drastično smanjio upotrebu papira i više ne isporučuje
detaljna štampana uputstva.
Međutim, detaljno uputstvo za upotrebu se nalazi na internetu na adresi:
http://support.sony-europe.com/
4-454-471-11(1) (SR)
2013 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising