Sony | SRS-X11 | Sony SRS-X11 Prenosivi bežični BLUETOOTH® zvučnik Uputstvo

4-565-375-21(2) (SL-HR-SR)
Personal Audio
System
Referenčni priročnik
Referentni priručnik
Referentni vodič
Kaj je brezžična tehnologija BLUETOOTH?
BLUETOOTH je brezžična tehnologija kratkega dosega, ki omogoča brezžično prenašanje
podatkov med digitalnimi napravami, kot sta računalnik in digitalni fotoaparat. Brezžična
tehnologija BLUETOOTH deluje v obsegu desetih metrov.
Običajno se povežeta dve napravi, nekatere naprave pa je mogoče povezati z več
napravami hkrati.
Za povezavo ne potrebujete kabla in naprav ni treba usmeriti eno proti drugi kot pri
infrardeči tehnologiji. Napravo lahko na primer uporabljate tudi, če jo imate v torbi
ali žepu.
Standard BLUETOOTH je mednarodni standard, ki ga podpira več tisoč podjetij po vsem
svetu in ga uporabljajo različna podjetja po svetu.
OPREZ
Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava BLUETOOTH, lahko vplivajo na delovanje elektronskih
medicinskih naprav. Ker lahko sistem in druge naprave BLUETOOTH povzročijo nezgodo,
jih izklopite na teh mestih:
 povsod, kjer so prisotni vnetljivi plini, v bolnišnicah, na vlakih, na letalih ali na
bencinskih črpalkah;
 v bližini avtomatskih vrat ali požarnega alarma.
Osebni zvočni sistem
Pred uporabo sistema pozorno preberite ta navodila, nato pa jih shranite za morebitno
poznejšo uporabo.
OPOZORILO
Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega udara, tako da naprave
ne izpostavljate slabim vremenskim pogojem ali vlagi.
Če želite zmanjšati nevarnost požara, ne prekrivajte prezračevalne reže naprave
s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd. Naprave ne izpostavljajte virom odprtega
ognja (na primer prižganim svečam).
Nevarnost požara ali električnega udara lahko zmanjšate tako, da naprave ne
izpostavljate vodnim kapljam ali curkom in nanjo ne postavljate predmetov, napolnjenih
s tekočinami (na primer vaz).
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na primer v knjižno ali vgradno omaro.
Baterij (paketa baterij ali naprave, v kateri so baterije) ne izpostavljajte dalj časa
prekomerni vročini, na primer sončni svetlobi, ognju ipd.
Oznaka izdelka in oznake s pomembnimi varnostnimi informacijami so nameščene
na spodnji zunanji strani naprave.
Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši
ili vlazi.
V primeru motenj, ki jih povzročajo druge naprave
Opombe
Slovenščina
UPOZORENJE
Največji obseg za komunikacijo med napravami je lahko manjši pod temi pogoji:
 če je med sistemom in napravo BLUETOOTH ovira, na primer oseba, kovinski
predmet ali stena;
 če se v bližini sistema uporablja naprava z brezžično povezavo LAN;
 če se v bližini sistema uporablja mikrovalovna pečica;
 če je v bližini sistema naprava, ki proizvaja elektromagnetno sevanje.
Največji obseg za komunikacijo
Motnje, ki jih povzročajo druge naprave
©2015 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Osobni audio sustav
Kako biste smanjili rizik od požara, ne pokrivajte ventilacijski otvor uređaja novinama,
stolnjacima, zavjesama itd. Ne stavljajte uređaj blizu otvorenog izvora vatre (npr. uz
upaljene svijeće).
Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kapanju ili
polijevanju i na njega ne stavljajte predmete napunjene tekućinom kao što su vaze.
Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni prostor kao što je polica za knjige ili
ugrađena vitrina.
Nemojte duže vrijeme izlagati baterije (komplet baterija ili ugrađene baterije)
prekomjernoj toplini kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
Pločica s nazivom i važnim informacijama o sigurnosti smještena je s vanjske strane
na donjem dijelu jedinice.
Ker naprave BLUETOOTH in brezžični LAN (IEEE802.11b/g) uporabljajo isto frekvenco, lahko
pride do motenj mikrovalov. Če sistem uporabljate v bližini naprave z brezžično povezavo
LAN, je lahko hitrost komunikacije posledično nižja, slišite lahko šume ali pa povezave ni
mogoče vzpostaviti. V tem primeru izvedite naslednji postopek:
 sistem uporabljajte vsaj deset metrov stran od naprave z brezžično povezavo LAN;
 med uporabo sistema v območju 10 m izklopite vse naprave z brezžično
povezavo LAN.
SRS-X11
Hrvatski
Prije upotrebe sustava temeljito pročitajte ovaj vodič i zadržite ga za buduću referencu.
 Če želite uporabljati funkcijo BLUETOOTH, mora imeti naprava BLUETOOTH, ki jo želite
povezati, enak profil kot sistem.
Tudi če ima naprava enak profil, je lahko delovanje naprav različno, odvisno
od specifikacij.
 Zaradi lastnosti brezžične tehnologije BLUETOOTH lahko med pogovorom po telefonu
ali poslušanjem glasbe sistem zvok predvaja z rahlim zamikom v primerjavi z zvokom,
ki ga predvaja naprava BLUETOOTH.
 Ta sistem podpira varnostne funkcije, skladne s standardom BLUETOOTH, da zagotovi
varno povezavo pri uporabi brezžične tehnologije BLUETOOTH, vendar tovrstna zaščita
glede na nastavitev morda ne bo zadostna. Pri komuniciranju prek brezžične
tehnologije BLUETOOTH bodite previdni.
 Ne prevzemamo odgovornosti za morebitno uhajanje informacij med komunikacijo
s tehnologijo BLUETOOTH.
 Naprave, ki vključujejo funkcijo BLUETOOTH, morajo biti skladne s standardom
BLUETOOTH družbe Bluetooth SIG, in morajo biti overjene. Četudi je povezana naprava
v skladu z navedenim standardom BLUETOOTH, nekaterih naprav morda ni mogoče
povezati ali ne delujejo pravilno, odvisno od funkcij ali specifikacij naprave.
 Odvisno od naprave BLUETOOTH, ki je povezana s sistemom, okolja, v katerem poteka
komunikacija, ter od okolja uporabe, se lahko pojavijo šumi ali pa se zvok med
predvajanjem prekinja.
Tehnični podatki
Mjere opreza
Imajte na umu prilikom upotrebe s mobilnim telefonom
 Pojedinosti o upotrebi mobilnog telefona prilikom primanja poziva tijekom prijenosa
zvuka BLUETOOTH vezom potražite u uputama za upotrebu koje su isporučene
s mobilnim telefonom.
O sigurnosti
 Prije nego što uključite sustav, provjerite odgovara li radni napon sustava naponu
lokalne električne mreže.
O mikro-USB kabelima
 Za punjenje upotrijebite mikro-USB kabel i spojite sustav na:
 utičnicu istosmjerne struje pomoću USB adaptera za izmjeničnu struju dostupnog
u trgovinama koji podržava punjenje strujom od 1,5 A ili 0,5 A (vrijeme punjenja bit
će kraće s adapterom kapaciteta 1,5 A).
 USB ulaz na računalu.
 Obavezno upotrijebite sljedeći isporučeni mikro-USB kabel.
USB utikač, vrsta A
(spaja se na računalo, USB adapter
izmjenične struje)
USB Mikro-B utikač
(spaja se na sustav)
O postavljanju
 Zvučnik nemojte postavljati u nagnuti položaj.
 Ne ostavljajte sustav blizu izvora topline ni na mjestima izloženima izravnoj sunčevoj
svjetlosti, velikim količinama prašine, vlage, kiše ili mehaničkim udarima, kao ni
u automobilu s podignutim staklima.
 Ne ostavljajte predmete na koje se može utjecati magnetima (bankovne kartice,
diskete s magnetnim zapisima itd.) blizu sustava.
O radu
 Ne umećite male predmete i sl. u priključke ili ventilacijski otvor na stražnjoj strani
sustava. Sustav može prestati funkcionirati ili se može pokvariti.
O čišćenju
 Nemojte upotrebljavati alkohol, benzin ili razrjeđivač za čišćenje kućišta.
Zvočniki
Zvočniški sistem
Tip ohišja
Napominjemo da provođenje bilo kakvih promjena ili izmjena koje nisu izričito odobrene
u ovom priručniku može dovesti do oduzimanja prava na rad s opremom.
Premer: pribl. 45 mm
Vgrajen pasivni zvočnik
Ostalo
POZOR
Referenčna izhodna moč
Napajanje prek priključka USB: 10 W (10 % T.H.D., 1 kHz, 4 Ω)
Baterija: 10 W (10 % T.H.D., 1 kHz, 4 Ω)
Vse spremembe, ki jih naredite, in v tem priročniku niso izrecno dovoljene, lahko izničijo
pravico do uporabe te opreme.
 Čak i ako ne namjeravate upotrebljavati sustav duže vrijeme, napunite bateriju
do punog kapaciteta svakih 6 mjeseci kako biste očuvali njenu učinkovitost.
 Ako se sustav ne upotrebljava duže vrijeme, možda će trebati duže vremena
da se baterija napuni.
 Ako imate pitanja ili problema u vezi s ovim sustavom koja nisu obrađena u ovom
priručniku, obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
BLUETOOTH
O autorskim pravima
Komunikacijski sistem
 Riječ i logotipi BLUETOOTH u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i sva upotreba
tih znakova od strane tvrtke Sony Corporation u skladu je s licencom.
 Oznaka N zaštitni je znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
 Ostali zaštitni znaci i zaštitni nazivi u vlasništvu su svojih vlasnika.
Previdnostni ukrepi
Opomba glede uporabe z mobilnim telefonom
 Podrobnosti o delovanju mobilnega telefona, kadar prejmete telefonski klic med
prenosom zvoka prek povezave BLUETOOTH, so na voljo v navodilih za uporabo,
priloženih mobilnemu telefonu.
Varnost
 Pred uporabo sistema preverite, ali njegova delovna napetost ustreza lokalnemu
viru napajanja.
Kabli mikro USB
 Če želite napravo napolniti, uporabite kabel mikro USB in sistem priključite v:
 električno vtičnico s kupljenim omrežnim napajalnikom USB z zmogljivostjo
napajanja 1,5 A ali 0,5 A (čas polnjenja bo pri uporabi omrežnega napajalnika
USB z zmogljivostjo napajanja 1,5 A krajši);
 vrata USB računalnika.
 Uporabite naslednji priložen kabel mikro USB.
USB z vtičem tipa A
(združljiv z osebnim računalnikom,
omrežnim napajalnikom USB)
USB mikro vtič B
(združljiv s sistemom)
Ojačevalnik
Specifikacija BLUETOOTH, različica 3.0
Izhod
Specifikacija BLUETOOTH, razred moči 2
Največji obseg za komunikacijo
Brez fizičnih ovir doseg približno 10 m*1
Frekvenčni pas
Pas 2,4 GHz (2,4000–2,4835 GHz)
Modulacijski način
FHSS
Združljivi profili BLUETOOTH*2
A2DP (profil naprednega distribuiranja zvoka)
AVRCP (avdio-video profil z daljinskim upravljanjem)
HSP (profil za slušalke z mikrofonom)
HFP (prostoročni način)
SBC*4
Podprti kodeki*3
Obseg prenosa (A2DP)
20–20.000 Hz (frekvenca vzorčenja 44,1 kHz)
*1 Na dejanski obseg vplivajo dejavniki, kot so fizične ovire med napravama, magnetna
polja okrog mikrovalovne pečice, statična elektrika, občutljivost sprejema, delovanje
antene, operacijski sistem, aplikacija programske opreme itd.
*2 Običajni profili BLUETOOTH označujejo namen komuniciranja BLUETOOTH
med napravama.
*3 Kodek: oblika zapisa stisnjenega in pretvorjenega zvočnega signala
*4 Kodiranje podpasov
®
Što je BLUETOOTH bežična tehnologija?
BLUETOOTH je bežična tehnologija kratkog dometa koja omogućuje bežičnu podatkovnu
komunikaciju između digitalnih uređaja kao što su računalo i digitalni fotoaparat.
BLUETOOTH bežična tehnologija radi na udaljenosti od otprilike 10 m.
Često se spajaju dva uređaja, ali neki uređaji mogu se istodobno spojiti s više uređaja.
Za povezivanje nije potrebno upotrebljavati kabele niti je potrebno da uređaji budu
okrenuti jedan prema drugome kao što je slučaj kod infracrvene tehnologije. Primjerice,
možete upotrebljavati takav uređaj u torbi ili džepu.
BLUETOOTH standard međunarodni je standard koji podržavaju i upotrebljavaju tisuće
tvrtki diljem svijeta.
Maksimalni komunikacijski raspon
Maksimalan komunikacijski raspon može se skratiti u sljedećim uvjetima.
 Postoji prepreka poput osobe, metala ili zida između sustava i BLUETOOTH uređaja.
 Bežični LAN uređaj u upotrebi je blizu sustava.
 Mikrovalna pećnica u upotrebi je blizu sustava.
 Uređaj koji generira elektromagnetsko zračenje u upotrebi je blizu sustava.
Postavitev
Mikrofon
Smetnje uzrokovane radom drugih uređaja
 Zvočnika ne nameščajte v nagnjen položaj.
 Sistema ne postavljajte v bližino toplotnih virov in ga ne izpostavljajte neposredni
sončni svetlobi, prahu, vlagi, dežju ali udarcem, prav tako pa ga ne postavljajte
v avtomobil z zaprtimi okni.
 V bližini sistema ne puščajte nobenih predmetov, občutljivih na magnetizem
(denarnih kartic, disket z magnetnim kodiranjem itd.).
Vrsta
Elektret kondenzator
Lastnosti usmeritve Večsmerni
Dejanski frekvenčni razpon
200–4000 Hz
Delovanje
Vhodni priključek
Napajanje
Budući da BLUETOOTH uređaji i bežični LAN (IEEE802.11b/g) upotrebljavaju istu
frekvenciju, može doći do mikrovalnih smetnji, što može uzrokovati usporavanje
komunikacije, šum ili neispravnu vezu ako se sustav upotrebljava blizu bežičnog
LAN uređaja. U tom slučaju učinite sljedeće.
 Upotrebljavajte sustav najmanje 10 metara od bežičnog LAN uređaja.
 Ako se sustav upotrebljava unutar 10 m udaljenosti od bežičnog LAN uređaja,
isključite bežični LAN uređaj.
 V priključke ali prezračevalno odprtino na zadnji strani sistema ne vstavljajte majhnih
predmetov itd., sicer lahko pride do kratkega stika ali okvare sistema.
Čiščenje
 Za čiščenje ohišja ne uporabljajte alkohola, bencina ali razredčila.
Drugo
 Tudi če sistema ne nameravate uporabljati dalj časa, povsem napolnite baterijo
vsakih 6 mesecev, da ohranite njeno zmogljivost.
 Če sistema dalj časa ne uporabljate, lahko polnjenje baterije traja dalj časa.
 Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi s sistemom, ki niso zajeta v tem
priročniku, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Avtorske pravice
 Besedna znamka in logotipi BLUETOOTH so last družbe Bluetooth SIG, Inc., družba
Sony Corporation pa vse tovrstne znamke uporablja na podlagi licence.
 Oznaka N je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc.
v ZDA in v drugih državah.
 Druge blagovne znamke in tovarniška imena so blagovne znamke svojih lastnikov.
Splošno
Priključek AUDIO IN (3,5-mm stereo mini vtičnica)
7,4 V pri enosmernem toku (pri uporabi vgrajene litij-ionske
baterije), 5 V pri enosmernem toku 1,5 A (pri povezavi s priključkom
USB z izhodom vsaj 1,5 A)
Življenjska doba litij-ionske baterije (pri uporabi povezave BLUETOOTH)
Pribl. 12 ur*5
Delovna temperatura 5–35 °C
Mere (vključno z izbočenimi deli in upravljalnimi tipkami)
Pribl. 61 × 61 × 61 mm (š/v/g)
Teža
Pribl. 215 g z baterijo
Priložena dodatna oprema
Kabel mikro USB (1)
Pas (1)
Navodila za začetek (3)
Referenčni priročnik (ta dokument) (2)
Garancijski list (1)
*5 Čas je lahko različen, odvisno od temperature ali pogojev uporabe.
Sistemske zahteve za polnjenje baterije prek vrat USB
Uporaba računalnika Osebni računalnik s predhodno nameščenim katerim koli
operacijskim sistemom in vrati USB:
Windows® 8.1
Windows® 8
Windows® 7 (servisni paket 1)
Windows Vista® (servisni paket 2)
Mac OS X (različica 10.6–10.9)
Uporaba kupljenega omrežnega napajalnika USB z zmogljivostjo napajanja 1,5 A ali 0,5 A
(čas polnjenja bo pri uporabi omrežnega napajalnika USB z zmogljivostjo napajanja
1,5 A krajši).
Smetnje u radu drugih uređaja
Mikrovalovi koje emitira BLUETOOTH uređaj mogu utjecati na rad elektroničkih
medicinskih uređaja. Isključite sustav i druge BLUETOOTH uređaje na sljedećim lokacijama
jer može doći do nesreće:
 na mjestima na kojima postoje zapaljivi plinovi, u bolnicama, vlakovima,
zrakoplovima ili benzinskim postajama
 blizu automatskih vrata ili požarnog alarma
Napomene
 Da biste mogli upotrebljavati BLUETOOTH funkciju, BLUETOOTH uređaj koji se spaja
treba imati isti profil kao i sustav.
Imajte na umu da čak i ako postoje isti profili, funkcije uređaja mogu se razlikovati
ovisno o njihovim specifikacijama.
 Zbog karakteristika BLUETOOTH bežične tehnologije, zvuk reproduciran na sustavu
može kasniti u odnosu na zvuk koji reproducira BLUETOOTH uređaj tijekom razgovora
na telefonu ili slušanja glazbe.
 Ovaj sustav podržava sigurnosne funkcije sukladne s BLUETOOTH standardom kako bi
pružio sigurnosnu vezu kada se upotrebljava BLUETOOTH bežična tehnologija, ali razina
sigurnosti ovisi o postavkama. Budite oprezni prilikom komunikacije putem BLUETOOTH
bežične tehnologije.
 Ne preuzimamo odgovornost za curenje informacija prilikom komuniciranja putem
BLUETOOTH tehnologije.
 Uređaj s BLUETOOTH funkcijom mora biti u skladu s BLUETOOTH standardom koji je
definirala i autorizirala tvrtka Bluetooth SIG. Čak i kad je spojeni uređaj u skladu s gore
navedenim BLUETOOTH standardom, neki uređaji možda se neće spojiti ili raditi
ispravno, ovisno o značajkama ili specifikacijama uređaja.
 Može se pojaviti šum ili zvuk može preskakati, ovisno o BLUETOOTH uređaju koji je
spojen sa sustavom, komunikacijskoj okolini ili okolini upotrebe.
Microsoft, Windows in Windows Vista so zaščitene blagovne znamke ali blagovne
znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
Macintosh in Mac OS sta blagovni znamki družbe Apple Inc., zaščiteni v ZDA in
drugih državah.
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.
(nastavak na zadnjoj stranici)
Hrvatski
Srpski
(nastavak s naslovne stranice)
Specifikacije
Odjeljak zvučnika
Sustav zvučnika
Vrsta kućišta
Promjer pribl. 45 mm
Ugrađeni pasivni hladnjak
Odjeljak pojačala
Referentna izlazna snaga
Upotreba USB napajanja: 10 W (10 % T.H.D., 1 kHz, 4 Ω)
Upotreba baterije: 10 W (10 % T.H.D., 1 kHz, 4 Ω)
BLUETOOTH
Komunikacijski sustav
BLUETOOTH specifikacija, verzija 3.0
Izlaz
BLUETOOTH specifikacija, klasa snage 2
Maksimalni komunikacijski raspon
Linija vidljivosti pribl. 10 m*1
Frekvencijski pojas
pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Način modulacije
FHSS
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
3
SBC*4
Podržani kodek*
Raspon prijenosa (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)
*1 Stvarni će se raspon razlikovati ovisno o čimbenicima kao što su prepreke između
uređaja, magnetska polja oko mikrovalne pećnice, statički elektricitet, osjetljivost
prijema, izvedba antene, operacijski sustav, softverska aplikacija itd.
*2 Standardni BLUETOOTH profili određuju svrhu BLUETOOTH komunikacije
između uređaja.
*3 Kodek: format kompresije i konverzije audio signala
4
* Potpojasni kodek
Mikrofon
Vrsta
Kondenzator elektreta
Karakteristika usmjerenja
U svim smjerovima
Efektivni raspon frekvencija
200 Hz – 4.000 Hz
Općenito
Ulaz
Napajanje
AUDIO IN priključak (stereo mini utikač ø 3,5 mm)
7,4 V istosmjerne struje (uz upotrebu ugrađene litij-ionske baterije),
5 V i 1,5 A istosmjerne struje (priključeno na USB napajanje izlazne
snage barem 1,5 A)
Trajanje upotrebe litij-ionske baterije (uz upotrebu BLUETOOTH veze)
Pribl. 12 sati*5
Radna temperatura 5 °C do 35 °C
Dimenzije (uključujući ispupčene dijelove i kontrole)
Pribl. 61 mm × 61 mm × 61 mm (š/v/d)
Težina
Pribl. 215 g uključujući bateriju
Priložena dodatna oprema
Mikro-USB kabel (1)
Remen (1)
Vodič za početak (3)
Referentni vodič (ovaj dokument) (2)
Jamstvena kartica (1)
Lični audio sistem
Pre upravljanja sistemom, pažljivo pročitajte ovaj vodič i zadržite ga radi buduće
upotrebe.
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši
ili vlazi.
Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacioni otvor uređaja novinama,
stolnjacima, zavesama itd. Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena (kao što
su upaljene sveće).
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kapljicama vode
ili prskanju i ne postavljajte na njega predmete koji sadrže tečnost, na primer vaze.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police za knjige ili ugradnog ormarića.
Ne izlažite baterije (punjivu bateriju ili instalirane baterije) visokim temperaturama,
na primer sunčevom svetlu, vatri i sličnim izvorima tokom dugog vremena.
Pločica sa osnovnim podacima o uređaju i važne informacije koje se tiču bezbednosti
se nalaze na donjoj spoljnoj strani.
PAŽNJA
Upozoravamo vas da bilo kakve promene ili izmene koje nisu izričito odobrene u ovom
uputstvu mogu dovesti do problema prilikom upotrebe ove opreme.
Mere opreza
Napomena o korišćenju sa mobilnim telefonom
 Za detalje o upravljanju mobilnim telefonom kada primate telefonski poziv dok se
prenosi zvuk korišćenjem BLUETOOTH veze, pogledajte uputstvo za upotrebu koje
je isporučeno uz mobilni telefon.
O bezbednosti
 Pre nego što počnete da koristite sistem, proverite da li radni napon sistema odgovara
vašem lokalnom izvoru napajanja.
O mikro-USB kablovima
 Za punjenje koristite mikro-USB kabl i povežite sistem na:
 utičnicu za napajanje naizmeničnom strujom pomoću komercijalno dostupnog USB
adaptera za naizmeničnu struju koji može da obezbedi napajanje strujom od 1,5 A ili
0,5 A (vreme punjenja će biti kraće ako koristite USB adapter za naizmeničnu struju
koji može da obezbedi napajanje strujom od 1,5 A).
 USB ulaz računara.
 Obavezno koristite sledeći isporučeni mikro-USB kabl.
Specifikacije
Odeljak zvučnika
Sistem zvučnika
Tip kućišta
Približno 45 mm preč.
Ugrađeni pasivni hladnjak
Odeljak pojačala
Referentna izlazna snaga
Kada se koristi USB izvor napajanja: 10 W (10% T.H.D., 1 kHz, 4 Ω)
Kada se koristi baterija: 10 W (10% T.H.D., 1 kHz, 4 Ω)
BLUETOOTH
Sistem komunikacije BLUETOOTH specifikacija, verzija 3.0
Izlaz
BLUETOOTH specifikacija snage Class 2
Maksimalni opseg komunikacije
Optička vidljivost od približno 10 m*1
Frekventni pojas
Pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metod modulacije
FHSS
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
3
SBC*4
Podržani kodek*
Opseg prenosa (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (Frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)
*1 Stvarni opseg će se razlikovati u zavisnosti od faktora kao što su prepreke između
uređaja, magnetnog polja oko mikrotalasne rerne, statičkog elektriciteta, osetljivosti
prijema, performansi antene, operativnog sistema, softverske aplikacije itd.
2
* BLUETOOTH standardni profili ukazuju na svrhu BLUETOOTH komunikacije
između uređaja.
*3 Kodek: Komprimovanje audio signala i format konverzije
4
* Kodek podpojasa
Mikrofon
Tip
Električni dipolni kondenzator
Karakteristika usmerenosti
Neusmereni
Efektivni frekventni opseg
200 Hz – 4000 Hz
Opšte
USB utikač tipa A
(povezuje se na PC računar, USB adapter
za naizmeničnu struju)
USB Mikro-B utikač
(povezuje se na sistem)
O postavljanju
 Ne postavljajte zvučnik u nagnuti položaj.
 Ne ostavljajte sistem blizu izvora toplote ili na mestima koja su izložena direktnoj
sunčevoj svetlosti, prekomernoj prašini, vlazi, kiši, mehaničkim udarima ili u automobilu
sa zatvorenim prozorima.
 Ne ostavljajte predmete osetljive na magnetizam (kreditne kartice, diskete sa
magnetnim kodiranjem itd.) pored sistema.
O radu uređaja
 Ne ubacujte sitne predmete u priključke ili ventilacioni otvor na zadnjoj strani sistema.
To može dovesti do kratkog spoja ili kvara sistema.
O čišćenju
Ulazi
Napajanje
Priključak AUDIO IN (stereo mini priključak ø 3,5 mm)
DC 7,4 V (kada se koristi ugrađena litijum-jonska baterija), DC 5 V
1,5 A (prilikom veze sa USB izvorom napajanja koji ima izlaz od
najmanje 1,5 A)
Trajanje litijum-jonske baterije (pri korišćenju BLUETOOTH veze)
Približno 12 sati*5
Radna temperatura 5 °C do 35 °C
Dimenzije (uključujući isturene delove i kontrole)
Približno 61 mm × 61 mm × 61 mm (š/v/d)
Masa
Približno 215 g, uključujući bateriju
Isporučena oprema Mikro-USB kabl (1)
Traka (1)
Vodič za početak (3)
Referentni vodič (ovaj dokument) (2)
Garantni list (1)
 Ne koristite alkohol, benzin ili razređivač da biste očistili kućište.
*5 Vreme može da se razlikuje u zavisnosti od temperature i uslova korišćenja.
Ostalo
Sistemski zahtevi za punjenje baterije pomoću USB
Korišćenje računara
*5 Ovisno o temperaturi ili uvjetima upotrebe, trajanje se može razlikovati.
 Čak i ako ne nameravate da koristite sistem tokom dugog vremena, napunite bateriju
do punog kapaciteta svakih 6 meseci da biste održali njene performanse.
 Ako sistem ne koristite tokom dugog vremena, možda će biti potrebno više vremena
da se baterija napuni.
 Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi sa ovim sistemom koji nisu obrađeni
u ovom priručniku, obratite se najbližem Sony prodavcu.
Zahtjevi sustava za punjenje baterije putem USB-a
O autorskim pravima
Upotreba računala
 Oznaka BLUETOOTH i logotipi su u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc.
a Sony Corporation koristi ove znakove pod licencom.
 Oznaka N je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni znak kompanije NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.
 Svi ostali zaštićeni znakovi i zaštićena imena pripadaju svojim vlasnicima.
Osobno računalo s instaliranim bilo kojim od sljedećih operacijskih
sustava i opremljeno USB ulazom:
Windows® 8.1
Windows® 8
Windows® 7 (Service Pack 1)
Windows Vista® (Service Pack 2)
Mac OS X (verzija 10.6 – 10.9)
Pomoću USB adaptera za izmjeničnu struju dostupnog u trgovinama koji podržava
punjenje strujom od 1,5 A ili 0,5 A (vrijeme punjenja bit će kraće s adapterom
kapaciteta 1,5 A).
Microsoft, Windows i Windows Vista registrirani su zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
Macintosh i Mac OS zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u
i drugim državama.
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
®
Šta je to bežična tehnologija BLUETOOTH?
BLUETOOTH je bežična tehnologija kratkog dometa koja omogućava bežični prenos
podataka između digitalnih uređaja, kao što su računar i digitalni fotoaparat. Bežična
tehnologija BLUETOOTH funkcioniše u opsegu od oko 10 metara.
Povezivanje dva uređaja po potrebi je uobičajeno. Međutim, neki uređaji mogu da budu
povezani sa više uređaja istovremeno.
Za povezivanje vam nisu potrebni kablovi, niti je potrebno da uređaje uperite jedan
u drugi, kao kada koristite bežičnu infracrvenu tehnologiju. Na primer, takav uređaj
možete da koristite i kada je u torbi ili džepu.
BLUETOOTH standard je međunarodni standard koji podržavaju hiljade kompanija
širom sveta, a mnoge svetske kompanije ga angažuju.
Maksimalni opseg za komunikaciju
Maksimalni opseg za komunikaciju može da bude kraći u sledećim slučajevima:
 Između sistema i BLUETOOTH uređaja se nalazi neka prepreka poput osobe,
metala ili zida.
 U blizini sistema se nalazi uređaj koji koristi bežični LAN.
 U blizini sistema se koristi mikrotalasna rerna.
 U blizini sistema se koristi uređaj koji generiše elektromagnetno zračenje.
Smetnje koje izazivaju drugi uređaji
Pošto BLUETOOTH uređaji i bežični LAN (IEEE802.11b/g) koriste istu frekvenciju, ako se
sistem koristi u blizini uređaja koji koristi bežični LAN, tada može doći do mikrotalasnih
smetnji koje dovode do opadanja brzine komunikacije, šuma ili neispravnog povezivanja.
U tom slučaju, uradite sledeće.
 Koristite sistem na udaljenosti od najmanje 10 m od uređaja sa funkcijom
za bežični LAN.
 Ako sistem koristite na udaljenosti manjoj od 10 m od uređaja sa funkcijom
za bežični LAN, isključite taj uređaj.
Smetnje koje nastaju na drugim uređajima
Mikrotalasi koje emituje BLUETOOTH uređaj mogu da utiču na rad elektronskih
medicinskih uređaja. Isključite sistem i druge BLUETOOTH uređaje na sledećim lokacijama,
jer mogu da dovedu do nezgode.
 na mestima gde je prisutan zapaljiv gas, u bolnici, vozu, avionu ili na
benzinskoj pumpi
 u blizini automatskih vrata ili požarnog alarma
Napomene
 Da bi mogao da koristi funkciju BLUETOOTH, BLUETOOTH uređaj koji se povezuje treba
da ima isti profil kao i onaj koji ima sistem.
Imajte u vidu i to da uređaji mogu da se razlikuju po funkciji u zavisnosti od svojih
specifikacija iako imaju isti profil.
 Zbog karakteristika BLUETOOTH bežične tehnologije, zvuk koji se reprodukuje na
sistemu malo zaostaje u odnosu na zvuk koji se reprodukuje na BLUETOOTH uređaju
u toku razgovora telefonom ili slušanja muzike.
 Ovaj sistem podržava bezbednosne mogućnosti koje su u skladu sa BLUETOOTH
standardom kako bi se obezbedila sigurna veza kada se koristi bežična tehnologija
BLUETOOTH, ali bezbednost možda neće biti dovoljna, što zavisi od podešavanja.
Budite oprezni kada komunicirate koristeći bežičnu tehnologiju BLUETOOTH.
 Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost za curenje informacija tokom BLUETOOTH
komunikacije.
 Uređaj koji sadrži funkciju BLUETOOTH mora obavezno da bude usklađen sa
BLUETOOTH standardom koji je odredila organizacija Bluetooth SIG i da bude
autorizovan. Čak i ako je povezani uređaj usklađen sa pomenutim BLUETOOTH
standardom, neki uređaji možda neće biti povezani ili ispravno raditi, u zavisnosti
od funkcija ili specifikacija uređaja.
 Može da dođe do pojave šuma ili zvuk može da bude isprekidan u zavisnosti od
BLUETOOTH uređaja koji je povezan sa sistemom, okruženja u kojem se odvija
komunikacija ili uslova u okruženju.
Lični računar sa instaliranim bilo kojim od sledećih operativnih
sistema i opremljen USB ulazom:
Windows® 8.1
Windows® 8
Windows® 7 (Service Pack 1)
Windows Vista® (Service Pack 2)
Mac OS X (verzija 10.6 – 10.9)
Korišćenje komercijalno dostupnog USB adaptera za naizmeničnu struju koji može da
obezbedi napajanje strujom od 1,5 A ili 0,5 A (vreme punjenja će biti kraće ako koristite
USB adapter za naizmeničnu struju koji može da obezbedi napajanje strujom od 1,5 A).
Microsoft, Windows i Windows Vista su registrovani zaštićeni znakovi ili zaštićeni
znakovi kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili
drugim zemljama.
Macintosh i Mac OS su zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc., registrovani u SAD
i drugim zemljama.
Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.
Download PDF