Sony | SRS-XB2 | Sony SRS-XB2 Prenosivi bežični BLUETOOTH® zvučnik Uputstvo

4-587-045-21(1)
Personal Audio System
Opombe glede vodoodpornosti
(preberite pred uporabo sistema)
Vodoodpornost sistema
Reference Guide
Reference Guide
Reference Guide
Specifikacije vodoodpornosti tega sistema*1,*2 ustrezajo oznaki IPX5*3 v skladu z določili v razdelku
»Stopnje zaščite proti vdoru vode« standarda IEC60529 »Stopnje zaščite proti vdoru (IP Code)«.
Vendar ta sistem ni povsem vodoodporen.
Sistema ne izpostavljajte vroči vodi v kopalni kadi in ga ne uporabljajte namenoma v vodi. Odvisno
od uporabe lahko voda vdre v notranjost enote in povzroči požar, napetostni udar ali okvaro.
Sistem uporabljajte ob natančnem upoštevanju spodnjih navodil.
Tekočine v okviru specifikacij vodoodpornosti
Velja za:
sladko vodo, vodo iz pipe, pòt
Ne velja za:
druge tekočine (milnico, vodo z vsebnostjo detergentov ali čistilnih
sredstev, šampon, vročo izvirsko vodo, vročo vodo, vodo iz bazena,
morsko vodo itd.)
*1 Pokrovček mora biti tesno nameščen.
*2 Priložena dodatna oprema ni vodotesna.
*3 IPX5 (stopnja zaščite pred curki vode): sistem je prestal preskus funkcionalnosti pri več kot
triminutni izpostavljenosti neposrednim vodnim curkom s pretokom 12,5 l/min skozi šobo z
notranjim premerom 6,3 mm z razdalje približno tri metre iz vseh smeri.
Vodoodpornost tega sistema temelji na naših meritvah, opravljenih pri pogojih, opisanih v tem
dokumentu. Okvare, ki so posledica vdora vode zaradi nepravilne uporabe izdelka, niso vključene
v garancijo.
SRS-XB2
Preprečitev zmanjšane stopnje vodoodpornosti
©2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Slovenščina
Osebni zvočni sistem
Pred uporabo sistema pozorno preberite ta navodila, nato pa jih shranite za morebitno poznejšo
uporabo.
OPOZORILO
Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega udara, tako da naprave ne izpostavljate
slabim vremenskim pogojem ali vlagi.
Če želite zmanjšati nevarnost požara, ne prekrivajte prezračevalne reže naprave s predmeti, kot so
časopisi, prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom odprtega ognja (na primer prižganih sveč).
Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega udara, tako da omrežnega napajalnika USB ne
izpostavljate vodnim kapljam ali curkom in nanj ne postavljate predmetov, napolnjenih s tekočinami
(na primer vaz).
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na primer v knjižno ali vgradno omaro.
Baterij (paketa baterij ali naprave, v kateri so baterije) ne izpostavljajte dalj časa prekomerni vročini,
na primer sončni svetlobi, ognju ipd.
Ker se glavni vtič omrežnega napajalnika USB uporablja za izklop omrežnega napajalnika USB iz
napajalnega omrežja, ga priključite v lahko dostopno električno vtičnico. Če opazite neobičajno
delovanje, ga takoj iztaknite iz električne vtičnice.
Če je enota priključena v električno vtičnico, je povezana z virom napajanja (napajalnim omrežjem) z
izmeničnim tokom, tudi če je izklopljena.
Previdnostni ukrepi
Opomba glede uporabe z mobilnim telefonom
Preverite naslednje točke in zagotovite pravilno uporabo sistema.
ˎˎNe uporabljajte ali puščajte sistema v izredno vročem ali hladnem okolju (zunaj temperaturnega
razpona 5–35 °C). Če sistem uporabljate ali pustite v okolju s temperaturo zunaj tega razpona, se
lahko sistem samodejno zaustavi, da zaščiti notranje vezje.
ˎˎPazite, da sistem ne pade, in sistema ne izpostavljajte mehanskim udarcem. Poškodbe ali okvare
lahko zmanjšajo stopnjo vodoodpornosti.
ˎˎNe uporabljajte sistema na mestu, izpostavljenem večjim količinam vode ali brizgom vroče vode.
Zasnova sistema ni odporna na vodne curke pod tlakom. Uporaba sistema na zgoraj opisanih
mestih lahko privede do okvare.
ˎˎSistema ne polivajte z vročo vodo in ga ne poskušajte posušiti z vročim zrakom neposredno iz
sušilnika za lase ali podobne naprave. Poleg tega ne uporabljajte sistema v okolju z visokimi
temperaturami, na primer v savni ali v bližini grelnih naprav.
ˎˎS pokrovčkom ravnajte previdno. Pokrovček ima zelo pomembno vlogo pri ohranjanju
vodoodpornosti sistema. Ob uporabi sistema se prepričajte, da je pokrovček povsem zaprt. Ko
zaprete pokrovček, pazite, da v notranjost sistema ne uidejo tujki. Če pokrovček ni ustrezno zaprt,
se lahko stopnja vodoodpornosti zmanjša, v notranjost sistema pa lahko vdre voda in povzroči
okvaro.
Pokrovček
100 V–240 V pri izmeničnem toku, 50 Hz/60 Hz
Opombe glede omrežnega napajalnika USB
ˎˎPred priklopom ali odklopom omrežnega napajalnika USB izklopite sistem. V nasprotnem primeru
lahko pride do okvare.
ˎˎUporabljajte samo priloženi omrežni napajalnik USB in kabel mikro USB. Ne uporabljajte
nobenega drugega omrežnega napajalnika USB, da preprečite okvaro sistema.
Polarnost vrat USB
omrežnega napajalnika USB
ˎˎOmrežni napajalnik USB priključite v bližnjo električno vtičnico. V primeru težave ga takoj
izključite iz električne vtičnice.
ˎˎOmrežnega napajalnika USB ne postavljajte v zaprt prostor, na primer v knjižno ali vgradno
omaro.
ˎˎZmanjšajte nevarnost požara ali električnega udara, tako da omrežnega napajalnika USB ne
izpostavljate vodnim kapljam ali curkom in nanj ne postavljate predmetov, napolnjenih s
tekočinami (na primer vaz).
Postavitev
ˎˎZvočnika ne nameščajte v nagnjen položaj.
ˎˎSistema ne postavljajte v bližino toplotnih virov in ga ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi,
prahu, vlagi, dežju ali udarcem.
Delovanje
ˎˎV priključke ali prezračevalno odprtino na zadnji strani sistema ne vstavljajte majhnih predmetov
itd., sicer lahko pride do kratkega stika ali okvare sistema.
Čiščenje
ˎˎZa čiščenje ohišja ne uporabljajte alkohola, bencina ali razredčila.
Drugo
ˎˎČe želite uporabljati to funkcijo Speaker Add, potrebujete dve enoti. Pri uporabi funkcije Speaker
Add je podprt samo kodek SBC.
ˎˎČe imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi s sistemom, ki niso zajeta v tem priročniku, se
obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Avtorske pravice
ˎˎLDAC™ in logotip LDAC sta zaščiteni blagovni znamki družbe Sony Corporation.
ˎˎBesedna znamka in logotipi Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., Sony Corporation
pa te blagovne znamke uporablja na podlagi licence.
ˎˎOznaka N je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v ZDA in v
drugih državah.
ˎˎDruge blagovne znamke in tovarniška imena so blagovne znamke svojih lastnikov.
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste smanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacijski otvor uređaja novinama, stolnjacima,
zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima vatre (na primjer, upaljene svijeće).
Kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, USB adapter za izmjeničnu struju ne izlažite
kapanju ili polijevanju i na njega ne stavljajte predmete napunjene tekućinom kao što su vaze.
Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni prostor kao što je polica za knjige ili ugrađena vitrina.
Nemojte dulje vrijeme izlagati baterije (komplet baterija ili ugrađene baterije) prekomjernoj toplini,
kao što su sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
Budući da se glavni utikač USB adaptera za izmjeničnu struju upotrebljava za isključivanje USB
adaptera iz struje, spojite ga u lako dostupnu strujnu utičnicu. Ako primijetite neuobičajeno
ponašanje adaptera, odmah isključite glavni utikač iz strujne utičnice.
Jedinica nije isključena iz izvora napajanja ako je priključena u zidnu strujnu utičnicu čak i ako je
sama jedinica isključena.
Zvočniški sistem
Tip ohišja
Premer: pribl. 42 mm × 2
model s pasivnim zvočnikom
Bluetooth
Komunikacijski sistem
Imajte na umu prilikom upotrebe s mobilnim telefonom
ˎˎPojedinosti o upotrebi mobilnog telefona prilikom primanja poziva tijekom prijenosa zvuka
Bluetooth vezom potražite u uputama za upotrebu priloženima uz mobilni telefon.
O sigurnosti
ˎˎPločica s nazivom i važnim informacijama o sigurnosti smještena je na donjem vanjskom dijelu
glavne jedinice i na površini USB adaptera za izmjeničnu struju.
ˎˎPrije nego što uključite sustav, provjerite odgovara li radni napon sustava naponu lokalne
električne mreže.
Mjesto kupnje
Radni napon
Sve zemlje/regije
100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Polaritet USB ulaza i USB
adaptera za izmjeničnu struju
ˎˎPriključite USB adapter za izmjeničnu struju u zidnu utičnicu. U slučaju poteškoća odmah ga
isključite iz zidne utičnice.
ˎˎNemojte postavljati USB adapter za izmjeničnu struju u zatvoreni prostor, kao što je polica za
knjige ili ugrađena vitrina.
ˎˎKako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, USB adapter za izmjeničnu struju ne izlažite
kapanju ili polijevanju i na njega ne stavljajte predmete napunjene tekućinom kao što su vaze.
O postavljanju
Specifikacija BLUETOOTH, različica 3.0
Izhod
Specifikacija BLUETOOTH, razred moči 2
Največji obseg za komunikacijo
Brez fizičnih ovir doseg približno 10 m*1
Frekvenčni pas
Pas 2,4 GHz (2,4000–2,4835 GHz)
Modulacijski način
FHSS
Združljivi profili BLUETOOTH*2
A2DP (profil naprednega distribuiranja zvoka)
AVRCP (avdio-video profil z daljinskim upravljanjem)
HSP (profil za slušalke z mikrofonom)
HFP (prostoročni način)
3
Podprti kodeki* SBC*4/AAC*5/LDAC*6
Obseg prenosa (A2DP)
20–20.000 Hz (frekvenca vzorčenja 44,1 kHz)
ˎˎZvučnik nemojte postavljati u nagnuti položaj.
ˎˎNe ostavljajte sustav u blizini izvora topline ili na mjestima izloženim izravnoj sunčevoj svjetlosti,
prekomjernoj prašini, vlazi, kiši ili mehaničkim udarima.
*1 Na dejanski obseg vplivajo dejavniki, kot so fizične ovire med napravama, magnetna polja okrog
mikrovalovne pečice, statična elektrika, občutljivost sprejema, delovanje antene, operacijski
sistem, aplikacija programske opreme itd.
*2Običajni profili Bluetooth označujejo namen komuniciranja Bluetooth med napravami.
*3 Kodek: oblika zapisa stisnjenega in pretvorjenega zvočnega signala
*4 Kodiranje podpasov
*5 Napredno zvočno šifriranje
*6LDAC je tehnologija zvočnega šifriranja podjetja Sony, ki omogoča prenos zvočne vsebine z
visoko ločljivostjo (Hi-Res) tudi prek povezave BLUETOOTH. Za razliko od drugih tehnologij
šifriranja, ki podpirajo standard BLUETOOTH (npr. SBC), deluje brez pretvarjanja zvočne vsebine z
visoko ločljivostjo na nižjo raven*7, omogoča prenos trikrat večje količine podatkov*8 prek
brezžičnega omrežja BLUETOOTH kot druge tehnologije ter zagotavlja neprekosljivo kakovost
zvoka na podlagi učinkovitega šifriranja in optimiziranega paketiranja.
*7 Razen vsebin formata DSD.
8
* V primerjavi s tehnologijo SBC (šifriranje podpasov), ko je izbrana bitna hitrost 990 kb/s
(96/48 kHz) ali 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).
ˎˎLogotipi LDAC™ i LDAC zaštitni su znaci tvrtke Sony Corporation.
ˎˎRiječ i logotipi Bluetooth® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i sva je upotreba ovih
znakova od strane tvrtke Sony Corporation licencirana.
ˎˎN Mark zaštitni je znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
ˎˎOstali zaštitni znaci i zaštitni nazivi u vlasništvu su svojih vlasnika.
Mikrofon
VrstaElektret kondenzator
Lastnosti usmeritve
Večsmerni
Dejanski frekvenčni razpon
100–7000 Hz
Splošno
Vhod
Vklop
Priključek AUDIO IN (3,5-mm stereo mini vtičnica)
5 V pri enosmernem toku (pri uporabi priloženega omrežnega napajalnika
USB, povezanega z napajanjem 100–240 V pri izmeničnem toku, 50/60 Hz) ali
prek vgrajene litij-ionske baterije
Življenjska doba litij-ionske baterije (pri uporabi povezave BLUETOOTH)
Pribl. 12 ur*9
*3 IPX5 (Stupanj zaštite od mlazova vode): Sustav je ispitan i ostaje funkcionalan nakon izlaganja
izravnim mlazovima vode iz mlaznice unutarnjeg promjera 6,3 mm iz bilo kojeg smjera uz
primjenu približno 12,5 l/min vode tijekom razdoblja dužeg od 3 minute s udaljenosti od oko
3 metra.
Učinkovitost vodootpornosti sustava temelji se na našim mjerenjima pod ovdje navedenim
uvjetima. Imajte na umu da kvarovi koji nastanu uslijed uranjanja u vodu ili pogrešnog rukovanja
kupca nisu pokriveni jamstvom.
Izbjegavanje smanjenja vodootpornosti
Provjerite sljedeće stavke i ispravno upotrebljavajte sustav.
ˎˎSustav ne upotrebljavajte i ne ostavljajte u vrlo vrućoj ili hladnoj okolini (temperature izvan
raspona 5 °C – 35 °C). Ako se sustav upotrebljava ili ostavi na otvorenom na temperaturama izvan
gore navedenog raspona, može se automatski zaustaviti radi zaštite unutarnjih strujnih krugova.
ˎˎNemojte ispustiti sustav ili ga izlagati mehaničkim udarcima. Deformacija ili oštećenje može
umanjiti učinkovitost vodootpornosti.
ˎˎNemojte upotrebljavati sustav na mjestu na kojem se može poprskati velikom količinom vode ili
vrućom vodom. Sustav nije zamišljen da bude otporan na tlak vode. Upotreba sustava na gore
opisanom mjestu može uzrokovati kvar.
ˎˎNemojte lijevati vodu visoke temperature ili puhati vrući zrak iz sušila za kosu ili bilo kojeg drugog
uređaja izravno na sustav. Osim toga, sustav nikada ne upotrebljavajte na mjestima s visokom
temperaturom kao što su saune ili u blizini peći.
ˎˎPažljivo rukujte poklopcem. Poklopac ima vrlo važnu ulogu u održavanju učinkovitosti
vodootpornosti. Kada upotrebljavate sustav, provjerite je li poklopac potpuno zatvoren. Dok
zatvarate poklopac, pripazite da ne omogućite ulazak stranih tijela. Ako poklopac nije potpuno
zatvoren, učinkovitost vodootpornosti može se smanjiti i uzrokovati kvar sustava kao posljedicu
ulaska vode u sustav.
Poklopac
Održavanje sustava kada je mokar
Mjere opreza
Če se sistem zmoči, najprej odstranite vodo iz njegove notranjosti in nato obrišite preostalo
mokroto z mehko, suho krpo. Zlasti v hladnih območjih lahko vlaga na površini sistema zmrzne in
povzroči okvaro. Pred uporabo sistema obrišite vlago.
Postavite sistem na brisačo ali suho krpo. Nato premaknite sistem v prostor s sobno temperaturo in
počakajte, da se povsem posuši.
Razdelek z zvočniki
Vse države/regije
Osobni audio sustav
Ravnanje z mokrim sistemom
Varnost
Delovna napetost
Hrvatski
Prije upotrebe sustava temeljito pročitajte ovaj vodič i zadržite ga za buduću referencu.
ˎˎPrije priključivanja ili isključivanja USB adaptera za izmjeničnu struju isključite sustav. U protivnom
može doći do kvara.
ˎˎUpotrijebite samo priloženi USB adapter za izmjeničnu struju i mikro-USB kabel. Da ne biste
oštetili sustav, nemojte koristiti neki drugi USB adapter za izmjeničnu struju.
Tehnični podatki
Kraj nakupa
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.
Napomene vezane uz USB adapter za izmjeničnu struju
ˎˎPodrobnosti o delovanju mobilnega telefona, kadar prejmete telefonski klic med prenosom zvoka
prek povezave Bluetooth, so na voljo v navodilih za uporabo, priloženih mobilnemu telefonu.
ˎˎOznaka izdelka in pomembne informacije glede varnosti so na spodnji zunanji strani glavne
enote in na omrežnem napajalniku USB.
ˎˎPred uporabo sistema preverite, ali njegova delovna napetost ustreza lokalnemu viru napajanja.
Mere (vključno z izbočenimi deli in upravljalnimi tipkami)
Pribl. 191 × 62 × 65 mm (š/v/g)
Teža
Pribl. 480 g z baterijo
Priložena dodatna oprema
Omrežni napajalnik USB (1)
Vtič (2)
Kabel mikro USB (1)
Navodila za uporabo (2)
Referenčni priročnik (ta dokument) (2)
Garancijski list (1)
9
* Ko uporabljate določen vir glasbe in je glasnost enote nastavljena na 10.
Če je glasnost enote nastavljena na najvišjo raven, bo čas delovanja približno 3 ure.
Čas je lahko različen, odvisno od temperature ali pogojev uporabe.
O radu uređaja
ˎˎNe umećite male predmete i sl. u priključke ili ventilacijski otvor na stražnjoj strani sustava. Sustav
može prestati funkcionirati ili se može pokvariti.
O čišćenju
ˎˎKućište nemojte čistiti alkoholom, benzinom ni razrjeđivačem.
Ostalo
ˎˎZa upotrebu funkcije dodavanja zvučnika potrebne su dvije jedinice. Tijekom upotrebe funkcije
dodavanja zvučnika podržan je samo kodek SBC.
ˎˎAko u vezi s ovim sustavom imate pitanja ili probleme koji nisu obrađeni u ovom priručniku,
obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
O autorskim pravima
Napomene o značajci vodootpornosti
(pročitajte prije upotrebe sustava)
Učinkovitost vodootpornosti sustava
Sustav ima specifikaciju vodootpornosti*1,*2 od IPX5*3 kao što je određeno „Stupnjevima zaštite od
ulaska vode” u sklopu norme IEC60529 „Ocjena zaštite od prodiranja (IP šifra)”. Međutim, ovaj
proizvod nije potpuno vodonepropusan.
Nemojte ispustiti sustav u vruću vodu u kadi ili ga namjerno upotrebljavati u vodi. Ovisno o
upotrebi, ako voda uđe u sustav, može uzrokovati požar, strujni udar ili kvar.
Sustav upotrebljavajte samo ako potpuno razumijete sljedeće.
Tekućine na koje se odnose specifikacije vodootpornosti
Primjenjivo:
slatka voda, voda iz slavine, znoj
Nije primjenjivo:
tekućine koje nisu gore navedene (sapunica, voda s deterdžentom ili
kupkom, šampon, vruća izvorska voda, vruća voda, voda iz bazena,
morska voda itd.)
*1 Poklopac mora biti čvrsto pričvršćen.
*2 Priložena dodatna oprema nije vodootporna.
Ako se sustav smoči, prvo uklonite vodu iz sustava, a zatim obrišite vlagu sa sustava mekanom i
suhom krpom. Ako vlaga ostane na površini, posebno u hladnim regijama, može uzrokovati
smrzavanje i kvar sustava. Obavezno obrišite vlagu nakon upotrebe sustava.
Postavite sustav na ručnik ili suhu krpu. Zatim ga ostavite da se suši na sobnoj temperaturi dok sva
vlaga ne nestane.
Specifikacije
Odjeljak za zvučnike
Sustav zvučnika
Vrsta kućišta
Promjer pribl. 42 mm × 2
Model s pasivnim hladnjakom
Bluetooth
Komunikacijski sustav
BLUETOOTH specifikacija, verzija 3.0
Izlaz
BLUETOOTH specifikacija, klasa snage 2
Maksimalni komunikacijski raspon
Linija vidljivosti pribl. 10 m*1
Frekvencijski pojas 2,4 GHz pojas (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Način modulacije
FHSS
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Podržani kodek*3SBC*4, AAC*5, LDAC*6
Raspon prijenosa (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)
*1 Stvarni će se raspon razlikovati ovisno o čimbenicima kao što su prepreke između uređaja,
magnetska polja oko mikrovalne pećnice, statički elektricitet, osjetljivost prijema, izvedba antene,
operacijski sustav, softverska aplikacija itd.
*2Standardni Bluetooth profili navode namjenu Bluetooth komunikacije između uređaja.
*3 Kodek: format kompresije i konverzije audio signala
*4 Potpojasni kodek
*5 Advanced Audio Coding
*6LDAC je tehnologija audio kodiranja koju je razvila tvrtka Sony, a koja omogućuje prijenos audio
sadržaja visoke rezolucije (Hi-Res) čak i preko BLUETOOTH veze. Za razliku od ostalih tehnologija
kodiranja koje su kompatibilne s BLUETOOTH funkcijom, kao što je SBC, ona radi bez snižavanja
frekvencija signala audio sadržaja visoke rezolucije*7 i omogućuje prijenos približno tri puta više
podataka*8 od ostalih tehnologija putem BLUETOOTH bežične mreže uz neusporedivu kvalitetu
zvuka zahvaljujući učinkovitom kodiranju i poboljšanom pakiranju.
*7 Ne uključuje sadržaje u DSD formatu.
*8 U usporedbi s tehnologijom SBC (potpojasno kodiranje) kada je odabrana brzina prijenosa od
990 kb/s (96/48 kHz) ili 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).
Mikrofon
Vrsta
Kondenzator elektreta
Karakteristika usmjerenja
U svim smjerovima
Efektivni raspon frekvencija
100 Hz – 7000 Hz
Općenito
Ulaz
Napajanje
AUDIO IN priključak (stereo mini utikač ø 3,5 mm)
DC 5 V (ako se upotrebljava priloženi USB adapter za izmjeničnu struju koji je
uključen u izmjenični izvor napajanja od 100 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz) ili ako
se upotrebljava ugrađena litij-ionska baterija
Vijek trajanja litij-ionske baterije (uz upotrebu BLUETOOTH veze)
Pribl. 12 sati*9
Dimenzije (uključujući ispupčene dijelove i kontrole)
Pribl. 191 mm × 62 mm × 65 mm (š/v/d)
Težina
Pribl. 480 g uključujući bateriju
Isporučena dodatna oprema
USB adapter za izmjeničnu struju (1)
Priključak (2)
Mikro-USB kabel (1)
Upute za upotrebu (2)
Referentni priručnik (ovaj dokument) (2)
Jamstvena kartica (1)
*9 Kada se upotrebljava naznačeni izvor glazbe i jačina zvuka jedinice postavljena je na 10.
Ako je razina jačine zvuka jedinice postavljena na maksimum, vijek trajanja iznosit će otpr. 3 sata.
Ovisno o temperaturi ili uvjetima upotrebe, trajanje se može razlikovati.
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave.
Srpski
Lični audio sistem
Pre upravljanja sistemom, pažljivo pročitajte ovaj vodič i zadržite ga radi buduće upotrebe.
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacioni otvor uređaja novinama, stolnjacima,
zavesama itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena (kao što su upaljene sveće).
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite USB adapter za naizmeničnu struju
kapljicama vode ili prskanju i ne postavljajte na njega predmete koji sadrže tečnost, na primer vaze.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police za knjige ili ugradnog ormarića.
Ne izlažite baterije (punjivu bateriju ili instalirane baterije) visokim temperaturama, na primer
sunčevom svetlu, vatri i sličnim izvorima tokom dugog vremena.
Budući da se USB adapter za naizmeničnu struju iskopčava iz mrežnog napajanja izvlačenjem
glavnog utikača USB adaptera iz utičnice, priključite uređaj na lako dostupnu utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom. Ako primetite bilo kakvu nepravilnost u radu jedinice, odmah ga iskopčajte
iz utičnice za napajanje naizmeničnom strujom.
Jedinica se napaja naizmeničnom strujom sve dok je priključena na zidnu utičnicu, čak i kada je
sama jedinica isključena.
ˎˎNe koristite sistem na mestu na kojem velika količina vode ili tople vode može da ga poprska.
Sistem nije dizajniran tako da bude otporan na pritisak vode. Korišćenje sistema na navedenom
mestu može da izazove kvar.
ˎˎNe sipajte toplu vodu i ne duvajte topli vazduh iz fena za kosu ili bilo kog drugog uređaja direktno
na sistem. Osim toga, nikada ne koristite sistem na mestima gde je visoka temperatura, kao što je
sauna ili blizu peći.
ˎˎRukujte poklopcem pažljivo. Poklopac ima vrlo važnu ulogu u održavanju performansi otpornosti
na vodu. Kada koristite sistem, uverite se da je poklopac potpuno zatvoren. Kada zatvorite
poklopac, pazite da ne dozvolite upad stranih objekata. Ako poklopac nije potpuno zatvoren,
performanse otpornosti na vodu mogu da oslabe i to može da izazove kvar sistema kao rezultat
prodora vode u sistem.
Poklopac
Način postupanja sa sistemom kada je mokar
Napomena o korišćenju sa mobilnim telefonom
Ako se sistem pokvasi, najpre uklonite vodu iz sistema, a zatim obrišite vlagu sa sistema pomoću
meke suve krpe. Naročito u hladnim regionima, zadržavanje vlage na površini može da izazove
smrzavanje i kvar sistema. Obavezno izbrišite vlagu nakon korišćenja sistema.
Stavite sistem na ubrus ili suvu krpu. Zatim ostavite sistem na sobnoj temperaturi i osušite ga tako
da nema više preostale vlage.
O bezbednosti
Specifikacije
Mere opreza
ˎˎZa detalje o upravljanju mobilnim telefonom kada primate telefonski poziv dok se prenosi zvuk
korišćenjem Bluetooth veze, pogledajte uputstvo za upotrebu koje je isporučeno uz mobilni
telefon.
ˎˎPločica sa osnovnim podacima o uređaju i važnim informacijama o bezbednosti se nalazi na
donjoj strani glavne jedinice i kućištu USB adaptera za naizmeničnu struju.
ˎˎPre nego što počnete da koristite sistem, proverite da li radni napon sistema odgovara lokalnom
izvoru napajanja.
Mesto kupovine
Radni napon
Sve zemlje/regioni
100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Napomene o USB adapteru za naizmeničnu struju
ˎˎKada povezujete USB adapter za naizmeničnu struju ili prekidate vezu sa njim, prethodno
isključite sistem. U suprotnom, to može da dovede do kvara.
ˎˎKoristite samo isporučeni USB adapter za naizmeničnu struju i mikro-USB kabl. Da biste izbegli
oštećenje sistema, nemojte da koristite nijedan drugi USB adapter za naizmeničnu struju.
Polaritet USB ulaza na USB
adapteru za naizmeničnu struju
ˎˎPriključite USB adapter za naizmeničnu struju u obližnju zidnu utičnicu. U slučaju problema,
odmah ga iskopčajte iz zidne utičnice.
ˎˎNe postavljajte USB adapter za naizmeničnu struju u uski prostor poput police za knjige ili
ugradnog ormarića.
ˎˎDa biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite USB adapter za naizmeničnu struju
kapljicama vode ili prskanju i ne postavljajte na njega predmete koji sadrže tečnost, na primer
vaze.
O postavljanju
ˎˎNe postavljajte zvučnik u nagnuti položaj.
ˎˎNe ostavljajte sistem blizu izvora toplote ili na mestu koje je izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti,
prekomernoj prašini, vlažnosti, kiši ili mehaničkim udarima.
O radu uređaja
ˎˎNe ubacujte sitne predmete u priključke ili ventilacioni otvor na zadnjoj strani sistema. To može
dovesti do kratkog spoja ili kvara sistema.
O čišćenju
ˎˎNe koristite alkohol, benzin ili razređivač da biste očistili kućište.
Ostalo
ˎˎKada koristite funkciju dodavanja zvučnika, potrebne su vam dve jedinice. Dok koristite funkciju
dodavanja zvučnika, podržan je samo SBC kodek.
ˎˎAko imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi sa ovim sistemom koji nisu obrađeni u ovom
priručniku, obratite se najbližem Sony prodavcu.
O autorskim pravima
ˎˎLDAC™ i logotip LDAC su zaštićeni znakovi kompanije Sony Corporation.
ˎˎOznaka Bluetooth® i logotipi su registrovani zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth
SIG, Inc. a Sony Corporation koristi ove znakove pod licencom.
ˎˎN Mark je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni znak kompanije NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim zemljama.
ˎˎSvi ostali zaštićeni znakovi i tržišni nazivi su vlasništvo njihovih vlasnika.
Napomene o funkciji otpornosti na vodu
(Pročitajte pre nego što počnete da koristite sistem)
Karakteristike otpornosti sistema na vodu
Ovaj sistem ima specifikaciju otpornosti na vodu*1,*2 nivoa IPX5*3 kao što je navedeno u dokumentu
„Nivoi zaštite od prodora vode“ u IEC60529 „Ocene zaštite od prodora vode (IP pravilo)“. Međutim,
ovaj sistem nije potpuno izolovan od vode.
Ne ispuštajte sistem u toplu vodu u kadi niti ga namerno koristite u vodi. U zavisnosti od korišćenja,
ulazak vode u sistem može da izazove vatru, električni udar ili kvar.
Koristite sistem uz potpuno razumevanje sledećeg.
Tečnosti na koje se odnose specifikacije otpornosti na vodu
Primenljivo:
sveža voda, voda iz česme, znoj
Nije primenljivo:
tečnosti različite od gorenavedenih (voda sa sapunicom, voda sa
deterdžentom ili solima za kupanje, šampon, topla izvorska voda,
topla voda, voda iz bazena, morska voda itd.)
*1 Potrebno je da poklopac bude dobro pričvršćen.
*2 Isporučena dodatna oprema nije otporna na vodu.
*3 IPX5 (Nivo zaštite protiv mlazova vode): Sistem je testiran i tom prilikom je ostao funkcionalan
nakon izlaganja direktnim mlazovima vode pomoću mlaznice unutrašnjeg prečnika 6,3 mm iz
svih smerova, pri čemu je primenjeno približno 12,5 l/ min vode tokom perioda dužeg od
3 minuta sa udaljenosti od oko 3 metra.
Performanse otpornosti na vodu ovog sistema su zasnovane na našim merenjima u uslovima koji
su ovde opisani. Imajte na umu da kvarovi koji su rezultat potapanja u vodu koje je korisnik
izazvao neispravnim korišćenjem nisu pokriveni garancijom.
Izbegavanje slabljenja performansi otpornosti na vodu
Proverite sledeće stavke i koristite sistem pravilno.
ˎˎNe koristite i ne ostavljajte sistem u veoma toplom ili veoma hladnom okruženju (temperature
van opsega od 5 °C do 35 °C). Ako se sistem koristi ili ostavi van navedenog temperaturnog
opsega, možda će automatski zaustaviti rad da bi zaštitio unutrašnja kola.
ˎˎVodite računa da ne ispustite sistem i da ga ne izložite mehaničkim udarcima. Deformacije i
oštećenja mogu da izazovu pogoršanje karakteristika otpornosti na vodu.
Odeljak o zvučnicima
Sistem zvučnika
Tip kućišta
Približno 42 mm preč. × 2
Model sa pasivnim hladnjakom
Bluetooth
Sistem komunikacije
BLUETOOTH specifikacija, verzija 3.0
Izlaz
BLUETOOTH specifikacija snage Class 2
Maksimalni opseg komunikacije
Optička vidljivost od približno 10 m*1
Frekventni pojas
Pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metod modulacije
FHSS
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Podržani kodek*3SBC*4, AAC*5, LDAC*6
Opseg prenosa (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (Frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)
*1 Stvarni opseg će se razlikovati u zavisnosti od faktora kao što su prepreke između uređaja,
magnetnog polja oko mikrotalasne rerne, statičkog elektriciteta, osetljivosti prijema, performansi
antene, operativnog sistema, softverske aplikacije itd.
2
* Bluetooth standardni profili ukazuju na svrhu Bluetooth komunikacije između uređaja.
*3 Kodek: Komprimovanje audio signala i format konverzije
*4 Kodek podpojasa
*5 Advanced Audio Coding
*6LDAC je tehnologija audio kodiranja koju je razvila kompanija Sony, koja omogućava prenos
audio sadržaja visoke rezolucije, čak i putem BLUETOOTH veze. Za razliku od drugih tehnologija
kodiranja koje su kompatibilne sa BLUETOOTH funkcijom, kao što je SBC, ona radi bez ikakve
konverzije audio sadržaja visoke rezolucije naniže*7 i omogućava prenos približno tri puta više
podataka*8 od ostalih tehnologija putem BLUETOOTH bežične mreže uz jedinstveni kvalitet
zvuka, pomoću efikasnog kodiranja i optimizovane paketizacije signala.
7
* Izuzimajući sadržaje u DSD formatu.
*8 U poređenju sa tehnologijom SBC (Subband Coding – podpojasno kodiranje), kada je izabrana
brzina protoka bitova od 990 kbps (96/48 kHz) ili 909 kbps (88,2/44,1 kHz).
Mikrofon
TipElektrični dipolni kondenzator
Karakteristika usmerenosti
Neusmereni
Efektivni frekventni opseg
100 Hz – 7000 Hz
Opšte
Ulaz
Napajanje
Priključak AUDIO IN (stereo mini priključak ø 3,5 mm)
Napajanje jednosmernom strujom 5 V (pomoću isporučenog USB adaptera
za naizmeničnu struju povezanog na izvor napajanja naizmeničnom strujom
100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz) ili pomoću ugrađene litijum-jonske baterije
Trajanje litijum-jonske baterije (pri korišćenju BLUETOOTH veze)
Približno 12 sati*9
Dimenzije (uključujući isturene delove i kontrole)
Približno 191 mm × 62 mm × 65 mm (š/v/d)
Masa
Približno 480 g, uključujući bateriju
Isporučena dodatna oprema
USB adapter za naizmeničnu struju (1)
Utikač (2)
Mikro-USB kabl (1)
Uputstvo za upotrebu (2)
Referentni vodič (ovaj dokument) (2)
Garantni list (1)
9
* Kada se koristi određeni muzički izvor i nivo jačine zvuka jedinice je podešen na 10.
Ako je nivo jačine zvuka podešen na maksimum, vek trajanja baterije će biti približno 3 sata.
Vreme može da se menja u zavisnosti od temperature ili uslova korišćenja.
Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.
Download PDF

advertising