Sony | SRS-BTS50 | Sony SRS-BTS50 Prenosivi bežični BLUETOOTH® zvučnik Uputstvo

4-466-340-21(1)
OPREZ
Bilo kakve promene ili prepravke koje nisu izričito odobrene u ovom uputstvu mogu vas lišiti
prava na korišćenje ove opreme.
IIK7
Personalni audio uređaj
Napomena za korisnike: sledeće informacije se odnose samo na opremu
koja se prodaje u državama koje primenjuju direktive EU
Ovaj uređaj proizvodi ili je proizveden u ime Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Za sva pitanja u vezi usklađenosti na osnovu zakonodavstva EU potrebno je
obratiti se ovlašćenom predstavniku: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemačka. Za informacije o servisu i garantnim uslovima, obratite se na adrese
navedene u zasebnim garantnim ili servisnim dokumentima.
Validnost CE oznake je ograničena isključivo na države gde je ona zakonom propisana uglavnom u regiji Evropske Ekonomske Zajednice (European Economic Area).
ˎUključite AC adapter u najbližu zidnu utičnicu. U slučaju problema odmah ga isključite iz
zidne utičnice.
ˎNe postavljajte AC adapter u uzak prostor, kao što je polica za knjige ili ugradni ormarić.
ˎKako biste umanjili rizik požara ili strujnog udara, ne izlažite AC adapter kapljanju ili
prskanju i ne stavljajte na AC adapter posude sa tečnošću, npr. vaze.
Postavljanje
ˎNemojte postavljati zvučnik u nagnuti položaj.
ˎNe postavljajte uređaj na mesta u blizini izvora toplote, ili na mesta koja se nalaze pod
direktnim uticajem sunčeve svetlosti, prekomerne prašine, vlage, kiše ili mehaničkih udara.
Rad uređaja
ˎNemojte ubacivati male predmete i sl. u priključnice ili u ventilacioni otvor na zadnjoj strani
uređaja. Može doći do kratkog spoja ili kvara.
Čišćenje
ˎNemojte čistiti kućište alkoholom, benzinom, ili razređivačem.
Ostalo
Vodič sa kratkim uputstvima
Kompanija Sony izjavljuje da je ova oprema usklađena sa osnovnim uslovima i relevantnim
odredbama preporuke 1999/5/ EC.
Za detalje, posetite sledeću internet adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Odlaganje stare električne i elektronske opreme (primenljivo
u Evropskoj uniji i ostalim evropskim državama sa posebnim
sistemima za odlaganje)
Ova oznaka na bateriji ili na njenoj ambalaži označava da se baterija
isporučena sa ovim proizvodom ne sme odlagati kao kućni otpad. Treba je
odložiti na za tu namenu predviđeno mesto za reciklažu električne ili
elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem dotrajalog proizvoda pomažete u
sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih
može doći usled nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklaža materijala
doprinosi očuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili
proizvod.
Odlaganje starih baterija (primenljivo u Evropskoj uniji i
ostalim evropskim državama sa posebnim sistemima za
odlaganje)
Ova oznaka na bateriji ili na njenoj ambalaži označava da se baterija
isporučena sa ovim proizvodom ne sme odlagati kao kućni otpad. Na nekim
baterijama ovaj simbol se može naći u kombinaciji sa hemijskim simbolom.
Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) naznačeni su na baterijama koje
sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem ovih baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po
okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja baterija. Reciklaža
materijala doprinosi očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosnih razloga, performansi ili čuvanja podataka zahtevaju
trajnu vezu sa unutrašnjom baterijom, takvu bateriju treba da menjaju samo kvalifikovani
serviseri.
Kako biste osigurali pravilno odlaganje baterije, predajte dotrajali proizvod na sabirno mesto za
reciklažu električne i elektronske opreme.
SRS-BTS50
© 2013 Sony Corporation
Ovo uputstvo je podložno izmenama i štamparskim greškama.
http://www.sony.net/
Personalni audio uređaj
Pre upotrebe uređaja pročitajte u celosti ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
Za sve ostale baterije, pogledajte odeljak o bezbednom uklanjanju baterija iz uređaja. Bateriju
odnesite na odlagalište za reciklažu dotrajalih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
Mere opreza
Autorska prava
®
ˎOznaka BLUETOOTH i logotip su u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i kompanija
Sony Corporation ih upotrebljava uz licencu.
ˎN oznaka je zaštitni znak ili registrovani zaštitni znak asocijacije NFC Forum, Inc. u SAD i
drugim državama.
ˎMPEG Layer-3 tehnologija kodiranja zvuka i patenti su pod licencom Fraunhofer IIS and
Thomson.
ˎ Ostali zaštitni znakovi i zaštićeni nazivi su u vlasništvu odgovarajućih vlasnika.
Šta je BLUETOOTH bežična tehnologija?
Bežična BLUETOOTH tehnologija je bežična tehnologija kratkog dometa koja omogućava
komunikaciju bežičnim putem između digitalnih uređaja kao što su računar i digitalni fotoaparat.
BLUETOOTH bežična tehnologija funkcioniše na daljinama do 10m.
Obično se povezuju dva uređaja, ali neki uređaji se mogu povezati i sa više uređaja u isto vreme.
Nije potrebno povezivanje kablom niti optička vidljivost između uređaja, kao kod infracrvenog
povezivanja. Na primer, takav uređaj možete nositi u džepu ili torbi.
BLUETOOTH standard je međunarodni standard koji podržavaju i koriste hiljade kompanija
širom sveta.
Maksimalni domet komunikacije
Maksimalni
domet komunikacije se može smanjiti u sledećim uslovima.
ē Postoji prepreka između ovog uređaja i BLUETOOTH uređaja (osoba, metal, zid itd.).
ē Bežični LAN uređaj je u upotrebi blizu uređaja.
ē Mikrotalasna pećnica je u upotrebi blizu uređaja.
ē Uređaj koji generiše elektromagnetno zračenje je u upotrebi blizu uređaja.
Smetnje od drugih uređaja
Pošto BLUETOOTH uređaji i bežični LAN (IEEE802.11b/g/n) koriste istu frekvenciju, može doći
do mikrotalasnih smetnji koje mogu da uspore komunikaciju, izazovu šum ili nepravilnosti u
povezivanju, ako se uređaj koristi blizu bežičnog LAN uređaja. U tom slučaju, uradite sledeće.
ē Koristite ovaj uređaj na rastojanju od najmanje 10 m od bežičnog LAN uređaja.
ē Ukoliko uređaj koristite unutar 10m od bežičnog LAN uređaja, isključite bežični LAN uređaj.
Smetnje drugim uređajima
Mikrotalasi koje emituje BLUETOOTH uređaj mogu uticati na rad elektronskih medicinskih
uređaja. Isključite ovaj uređaj i ostale BLUETOOTH uređaje na sledećim mestima, jer mogu
izazvati nezgodu.
ē mesta gde je prisutan zapaljivi gas, u bolnici, vozu, avionu ili benzinskoj stanici
ē u blizini automatskih vrata ili protivpožarnog alarma
Napomene
Napomena o upotrebi sa mobilnim telefonom
ˎ Za detalje o upotrebi mobilnog telefona tokom primanja poziva dok se zvuk emituje preko
BLUETOOTH veze, pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa mobilnim telefonom.
Bezbednost
Nazivna pločica sa Sony logotipom, brojem modela i podacima o naponu nalazi se na donjoj
strani kućišta ovog uređaja.
ˎ Pre rukovanja uređajem proverite da li napon mreže odgovara radnom naponu uređaja.
UPOZORENJE
Mesto kupovine
Radni napon
Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši
niti vlazi.
Sve države/regije
100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Kako biste umanjili rizik od požara, nemojte prekriti ventilacioni otvor uređaja novinama,
stolnjacima, zavesama itd. Ne stavljajte izvore otvorenog plamena, na primer upaljene sveće,
na uređaj.
Kako biste umanjili rizik požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kapljanju ili prskanju i ne
stavljajte na uređaj posude sa tečnošću, npr. vaze. Ne postavljajte uređaj u uzak prostor, kao
što je polica za knjige ili ugradni ormarić. Ne izlažite baterije preteranoj toploti poput direktnog
sunca, otvorenog plamena i sl.
Budući da se napajanje prekida isključivanjem AC adaptera iz utičnice, priključite uređaj na
lako dostupnu zidnu utičnicu. Ako primetite bilo kakve nepravilnosti u radu uređaja, odmah
isključite AC adapter iz utičnice.
Uređaj nije isključen iz napajanja sve dok je AC adapter uključen u zidnu utičnicu, čak i ako je
sâm uređaj isključen.
ˎAko imate bilo kakva pitanja ili probleme vezane za uređaj, a da nisu razrađeni u ovom
uputstvu, obratite se najbližem Sony distributeru.
Napomene o AC adapteru
ˎPre nego što uključite ili isključite AC adapter, isključite uređaj. U suprotnom može doći do
kvara.
ˎKoristite samo isporučen AC adapter. Nemojte koristiti drugi AC adapter da ne biste oštetili
uređaj.
Polaritet utikača
ˎDa biste mogli da koristite BLUETOOTH funkciju, BLUETOOTH uređaj koji se povezuje mora
imati isti profil kao i ovaj uređaj.
Čak iako imaju isti profil, funkcije uređaja se mogu razlikovati u zavisnosti od njihovih
karakteristika.
ˎZbog karakteristike BLUETOOTH bežične tehnologije, zvuk uređaja će malo kasniti u
odnosu na zvuk koji se reprodukuje na BLUETOOTH uređaju, tokom telefonskih razgovora i
slušanja muzike.
ˎOvaj uređaj podržava bezbednosne tehnologije koje su u skladu sa BLUETOOTH
standardima kako bi pružio bezbednu vezu pri korišćenju BLUETOOTH bežične tehnologije, s
tim da ta bezbednost može biti nedovoljna u zavisnosti od okolnosti. Budite obazrivi pri
komunikaciji uz korišćenje BLUETOOTH bežične tehnologije.
ˎNe preuzimamo nikakvu odgovornost za curenje informacija tokom komunikacije putem
BLUETOOTH veze.
ˎUređaj sa BLUETOOTH funkcijom mora ispunjavati BLUETOOTH standarde koje propisuje
Bluetooth SIG i mora biti propisan od strane Bluetooth SIG. Čak i ako BLUETOOTH uređaj
ispunjava navedeni BLUETOOTH standard, neki uređaji se možda neće povezati ili raditi
ispravno, u zavisnosti od funkcija i karakteristika uređaja.
ˎŠum ili prekidi u zvuku su mogući zavisno od samog BLUETOOTH uređaja sa kojim je
uređaj povezan, komunikacione sredine, ili okoline u kojoj se koristi.
Tehnički podaci
Zvučnici
Sistem zvučnika: 39 mm Pun domet
Vrsta zaštite: Ugrađeni pasivni radijator
Pojačalo
Referentna izlazna snaga: 2,5 W + 2,5 W (10% T.H.D., 1 kHz, 3,2 Ω)
Ulaz: Stereo mini priključak × 1
Izlaz: Stereo mini priključak × 1
BLUETOOTH
Komunikacioni sistem: BLUETOOTH specifikacija verzija 3.0
Izlaz: BLUETOOTH specifikacija, klasa snage 2
Maksimalni komunikacioni domet: Linija dometa, pribl. 10 m* 1
Frekventni opseg: 2,4 GHz opseg (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Metod modulacije: FHSS
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2 : A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio
Video Remote Control Profile), HFP (Hands-free Profile), HSP (Headset Profile), SPP (Serial Port
Profile)
Podržani kodek*3: SBC*4, AAC*5
Domet emitovanja (A2DP): 20 Hz – 20 000 Hz (frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)
*1 Stvarni domet će zavisiti od faktora poput prepreka između uređaja, magnetnih polja oko
mikrotalasnih pećnica, statičkog elektriciteta, osetljivosti prijema, antene, operativnog
sistema, softverske aplikacije, itd.
*2 Profili BLUETOOTH standarda pokazuju svrhu BLUETOOTH komunikacije među uređajima.
3
* Kodek: Format kompresije i konverzije audio signala
*4 Subband kodek
*5 Napredno audio kodiranje
Mikrofon
Tip: Elektret kondenzatorski
Orijentacija: Svi pravci
Opšte
Snaga: DC 3,7 V ugrađena litijum-jonska baterija, DC 5,2 V (kod upotrebe isporučenog AC
adaptera povezanog na AC 100 V - 240 V izvor napona)
AC adapter: Ulaz AC 100 V – 240 V 10 W 50 Hz/60 Hz, Izlaz DC 5,2 V 1,25 A
Deklarisana potrošnja energije: 6,4 W (kod upotrebe isporučenog AC adaptera), pribl. 0,4 W
(u režimu mirovanja kod upotrebe isporučenog AC adaptera)
Radni vek baterije: Pribl. 10 sati*6 (kada se koristi BLUETOOTH veza)
Vreme punjenja: Pribl. 3 sata*6
Radna temperatura: 5 °C do 35 °C
Dimenzije: Pribl. 175 mm × 70 mm × 65 mm (š/v/d)
Masa: Pribl. 400 g uključujući punjivu bateriju
Isporučeni pribor: AC adapter AC-E5212 (1), Vodič za brzi početak (1), Vodič sa kratkim
uputstvima (ovaj dokument) (1)
*6 Vreme može varirati u zavisnosti od temperature ili uslova korišćenja.
Preporučeni pribor
Priključni audio kabl dugačak do 3 m sa stereo mini priključkom
Dizajn i tehnički podaci su podložni promeni bez najave.
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF