Sony | SRS-X55 | Sony SRS-X55 Prenosivi bežični BLUETOOTH® zvučnik Uputstvo

4-565-964-21(2) (SL-HR-SR)
Kaj je brezžična tehnologija BLUETOOTH?
Osebni zvočni sistem
Osobni audio sustav
Lični audio sistem
Referenčni priročnik
Referentni priručnik
Brezžična tehnologija BLUETOOTH je brezžična tehnologija kratkega dosega, ki omogoča brezžično
prenašanje podatkov med digitalnimi napravami, kot sta računalnik in digitalni fotoaparat. Brezžična
tehnologija BLUETOOTH deluje v obsegu 10 metrov.
Običajno se povežeta dve napravi, nekatere naprave pa je mogoče povezati z več napravami hkrati.
Za povezavo ne potrebujete kabla in naprav ni treba usmeriti eno proti drugi kot pri infrardeči
tehnologiji. Napravo lahko na primer uporabljate tudi, če jo imate v torbi ali žepu.
Standard BLUETOOTH je mednarodni standard, ki ga podpira več tisoč podjetij po vsem svetu
in ga uporabljajo različna podjetja po svetu.
Največji obseg za komunikacijo
Referentni vodič
Največji obseg za komunikacijo med napravami je lahko manjši pod temi pogoji:
 če je med sistemom in napravo BLUETOOTH ovira, na primer oseba, kovinski predmet ali stena;
 če se v bližini sistema uporablja naprava z brezžično povezavo LAN;
 če se v bližini sistema uporablja mikrovalovna pečica;
 če je v bližini sistema naprava, ki proizvaja elektromagnetno sevanje.
Motnje, ki jih povzročajo druge naprave
Ker naprave BLUETOOTH in brezžični LAN (IEEE802.11b/g) uporabljajo isto frekvenco, lahko pride
do motenj mikrovalov. Če sistem uporabljate v bližini naprave z brezžično povezavo LAN, je lahko
hitrost komunikacije posledično nižja, slišite lahko šume ali pa povezave ni mogoče vzpostaviti.
V tem primeru izvedite naslednji postopek:
 sistem uporabljajte vsaj 10 m stran od naprave z brezžično povezavo LAN;
 med uporabo sistema v območju 10 m izklopite vse naprave z brezžično povezavo LAN.
Motnje, ki jih enota povzroča drugim napravam
Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava BLUETOOTH, lahko vplivajo na delovanje elektronskih medicinskih
naprav. Ker lahko sistem in druge naprave BLUETOOTH povzročijo nezgodo, jih izklopite na
teh mestih:
 povsod, kjer so prisotni vnetljivi plini, v bolnišnicah, na vlakih, na letalih ali na bencinskih
črpalkah;
 v bližini avtomatskih vrat ali požarnega alarma.
SRS-X55
©2015 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Slovenščina
Pred uporabo sistema pozorno preberite ta navodila, nato pa jih shranite za morebitno
poznejšo uporabo.
OPOZORILO
Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega udara, tako da naprave ne izpostavljate
slabim vremenskim pogojem ali vlagi.
Če želite zmanjšati nevarnost požara, ne prekrivajte prezračevalne reže naprave s predmeti,
kot so časopisi, prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom odprtega ognja (na primer prižganih sveč).
Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega udara, tako da naprave ne izpostavljate vodnim
kapljam ali curkom in nanjo ne postavljate predmetov, napolnjenih s tekočinami (na primer vaz).
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na primer v knjižno ali vgradno omaro.
Baterij (paketa baterij ali naprave, v kateri so baterije) ne izpostavljajte dalj časa prekomerni vročini,
na primer sončni svetlobi, ognju ipd.
Ker se glavni vtič omrežnega napajalnika uporablja za izklop omrežnega napajalnika iz napajalnega
omrežja, ga priključite v lahko dostopno električno vtičnico. Če opazite neobičajno delovanje,
ga takoj iztaknite iz električne vtičnice.
Če je enota priključena v električno vtičnico, je povezana z virom napajanja (napajalnim omrežjem)
z izmeničnim tokom, tudi če je izklopljena.
Oznaka izdelka in pomembne informacije glede varnosti so na spodnji zunanji strani glavne enote
in na omrežnem napajalniku.
 Če želite uporabljati funkcijo BLUETOOTH, mora imeti naprava BLUETOOTH, ki jo želite povezati,
enak profil kot sistem.
Tudi če ima naprava enak profil, je lahko delovanje naprav različno, odvisno od specifikacij.
 Zaradi lastnosti brezžične tehnologije BLUETOOTH lahko med pogovorom po telefonu ali
poslušanjem glasbe sistem zvok predvaja z rahlim zamikom v primerjavi z zvokom, ki ga
predvaja naprava BLUETOOTH.
 Ta sistem podpira varnostne funkcije, skladne s standardom BLUETOOTH, da zagotovi varno
povezavo pri uporabi brezžične tehnologije BLUETOOTH, vendar tovrstna zaščita glede na
nastavitev morda ne bo zadostna. Pri komuniciranju prek brezžične tehnologije BLUETOOTH
bodite previdni.
 Za morebitno uhajanje informacij pri komunikaciji BLUETOOTH ne prevzemamo odgovornosti.
 Naprave, ki vključujejo funkcijo BLUETOOTH, morajo biti skladne s standardom BLUETOOTH
družbe Bluetooth SIG in morajo biti overjene. Četudi je povezana naprava v skladu z navedenim
standardom BLUETOOTH, nekaterih naprav zaradi njihovih funkcij ali specifikacij morda ne bo
mogoče povezati ali ne bodo delovale pravilno.
 Odvisno od naprave BLUETOOTH, ki je povezana s sistemom, okolja, v katerem poteka
komunikacija, ter okolja uporabe se lahko pojavijo šumi ali pa se zvok med predvajanjem
prekinja.
Tehnični podatki
Razdelek z zvočniki
Zvočniški sistem
Tip ohišja
Satelitski zvočnik: premer: pribl. 38 mm × 2
Globokotonec: premer: pribl. 58 mm × 1
Satelitski zvočnik: zatesnjeno ohišje
Globokotonec: model s pasivnim zvočnikom
Ojačevalnik
 Podrobnosti o delovanju mobilnega telefona, kadar prejmete telefonski klic med prenosom zvoka
prek povezave BLUETOOTH, so na voljo v navodilih za uporabo, priloženih mobilnemu telefonu.
Referenčna izhodna moč
Uporaba omrežnega napajalnika: 5 W + 5 W (satelitski zvočnik,
pri 10 % harmoničnega popačenja, 1 kHz, 8 Ω) 20 W (globokotonec,
pri 10 % harmoničnega popačenja, 100 Hz, 4 Ω)
Baterija: 3 W + 3 W (satelitski zvočnik, pri 10 % harmoničnega popačenja,
1 kHz, 8 Ω) 14 W (globokotonec, pri 10 % harmoničnega popačenja,
100 Hz, 4 Ω)
Varnost
BLUETOOTH
 Pred uporabo sistema preverite, ali njegova delovna napetost ustreza lokalnemu viru napajanja.
Komunikacijski sistem
Previdnostni ukrepi
Opomba glede uporabe z mobilnim telefonom
Kraj nakupa
Delovna napetost
Vse države/regije
100 V–240 V pri izmeničnem toku, 50 Hz/60 Hz
Opombe glede omrežnega napajalnika
 Pred priklopom ali odklopom omrežnega napajalnika izklopite sistem. V nasprotnem primeru
lahko pride do okvare.
 Uporabljajte samo priloženi omrežni napajalnik. Ne uporabljajte nobenega drugega omrežnega
napajalnika, da preprečite okvaro sistema.
Polarnost vtiča
 Omrežni napajalnik priključite v bližnjo električno vtičnico. V primeru težave ga takoj izključite
iz električne vtičnice.
 Omrežnega napajalnika ne postavljajte v zaprt prostor, na primer v knjižno ali vgradno omaro.
 Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega udara, tako da omrežnega napajalnika ne
izpostavljate vodnim kapljam ali curkom in nanj ne postavljate predmetov, napolnjenih
s tekočinami (na primer vaz).
Postavitev
 Zvočnika ne nameščajte v nagnjen položaj.
 Sistema ne postavljajte v bližino toplotnih virov in ga ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi,
prahu, vlagi, dežju ali udarcem.
Delovanje
 V priključke ali prezračevalno odprtino na zadnji strani sistema ne vstavljajte majhnih predmetov
itd., sicer lahko pride do kratkega stika ali okvare sistema.
Čiščenje
 Za čiščenje ohišja ne uporabljajte alkohola, bencina ali razredčila.
Drugo
 Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi s sistemom, ki niso zajeta v tem priročniku,
se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Avtorske pravice
 Besedna znamka in logotipi BLUETOOTH® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., vsakršna uporaba
teh blagovnih znamk s strani družbe Sony Corporation pa je licenčna.
 Oznaka N je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v ZDA
in v drugih državah.
 Druge blagovne znamke in tovarniška imena so blagovne znamke svojih lastnikov.
Vrsta
Elektret kondenzator
Lastnosti usmeritve Večsmerni
Dejanski frekvenčni razpon
100 Hz–7000 Hz
Splošno
Vhod
DC OUT
Priključek AUDIO IN (3,5-mm stereo mini vtičnica)
Priključek USB vrste A (za napajanje baterije priključene naprave)
(5 V, najv. 1,5 A)
Vklop
15 V pri enosmernem toku (pri uporabi priloženega omrežnega napajalnika,
povezanega z napajanjem 100–240 V pri izmeničnem toku, 50 Hz/60 Hz)
ali prek vgrajene litij-ionske baterije
Življenjska doba litij-ionske baterije (pri uporabi povezave BLUETOOTH)
Pribl. 10 ur*8
Poraba energije
30 W
Poraba energije (v stanju pripravljenosti)
Manj kot 0,5 W
Poraba energije (v stanju pripravljenosti BLUETOOTH)
Manj kot 0,5 W
Mere (vključno z izbočenimi deli in upravljalnimi tipkami)
Pribl. 221 × 118 × 51 mm (š/v/g)
Teža
Pribl. 1200 g z baterijo
Priložena dodatna oprema
Omrežni napajalnik (AC-E1525M) (1)
Vtič (2)
Navodila za začetek (2)
Referenčni priročnik (ta dokument) (2)
Garancijski list (1)
*8 Čas je lahko različen, odvisno od temperature ali pogojev uporabe.
Opombe
Osebni zvočni sistem
Mikrofon
Specifikacija BLUETOOTH, različica 3.0
Izhod
Specifikacija BLUETOOTH, razred moči 2
Največji obseg za komunikacijo
Brez fizičnih ovir doseg približno 10 m*1
Frekvenčni pas
Pas 2,4 GHz (2,4000–2,4835 GHz)
Modulacijski način
FHSS
Združljivi profili BLUETOOTH*2
A2DP (profil naprednega distribuiranja zvoka)
AVRCP (avdio-video profil z daljinskim upravljanjem)
HSP (profil za slušalke z mikrofonom)
HFP (prostoročni način)
SBC*4, AAC*5, LDAC*6
Podprti kodeki*3
Obseg prenosa (A2DP)
20–20.000 Hz (frekvenca vzorčenja 44,1 kHz)
*1 Na dejanski obseg vplivajo dejavniki, kot so fizične ovire med napravama, magnetna polja okrog
mikrovalovne pečice, statična elektrika, občutljivost sprejema, delovanje antene, operacijski
sistem, aplikacija programske opreme itd.
*2 Standardni profili BLUETOOTH označujejo namen komuniciranja BLUETOOTH med napravami.
*3 Kodek: oblika zapisa stisnjenega in pretvorjenega zvočnega signala
*4 Kodiranje podpasov
*5 Napredno zvočno šifriranje
*6 LDAC je tehnologija zvočnega šifriranja za »zvok z visoko ločljivostjo (Hi-Res)« podjetja Sony,
ki deluje s hitrostjo 990–303 kb/s*7 s frekvencami vzorčenja 96/88,2/48/44,1 kHz.
Optimizirana je za visoko frekvenco vzorčenja in šifriranje z visoko bitno hitrostjo ter omogoča
prenos zvočne vsebine z visoko ločljivostjo tudi prek povezave BLUETOOTH, pri čemer v okolju
s stabilnim brezžičnim omrežjem ohrani kakovost zvoka skoraj enako izvirniku. Prav tako
zagotavlja visoko učinkovitost šifriranja pri nizkih frekvencah vzorčenja in nizkih bitnih hitrostih,
kar omogoča prenos zvoka s kakovostjo CD-ja tudi v okolju z nestabilno brezžično povezavo.
*7 Ko je frekvenca vzorčenja 96 kHz ali 48 kHz, deluje s hitrostjo 990–330 kbps.
Ko je frekvenca vzorčenja 88,2 kHz ali 44,1 kHz, deluje s hitrostjo 909–303 kbps.
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.
Hrvatski
Osobni audio sustav
Prije upotrebe sustava temeljito pročitajte ovaj vodič i zadržite ga za buduću referencu.
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste smanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacijski otvor uređaja novinama, stolnjacima,
zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima vatre (na primjer, upaljene svijeće).
Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kapanju ili polijevanju
i na njega ne stavljajte predmete napunjene tekućinom kao što su vaze.
Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni prostor kao što je polica za knjige ili ugrađena vitrina.
Nemojte dulje vrijeme izlagati baterije (komplet baterija ili ugrađene baterije) prekomjernoj toplini
kao što su sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
Budući da se glavni utikač adaptera za izmjeničnu struju upotrebljava za isključivanje adaptera
za izmjeničnu struju iz struje, spojite ga u lako dostupnu strujnu utičnicu. Ako primijetite
neuobičajeno ponašanje adaptera, odmah isključite glavni utikač iz strujne utičnice.
Jedinica je pod naponom sve dok je priključena u zidnu strujnu utičnicu, čak i ako je sama jedinica
isključena.
Pločica s nazivom i važnim informacijama o sigurnosti smještena je na donjem vanjskom dijelu
glavne jedinice i na površini adaptera za izmjeničnu struju.
Mjere opreza
Imajte na umu prilikom upotrebe s mobilnim telefonom
 Pojedinosti o upotrebi mobilnog telefona prilikom primanja poziva tijekom prijenosa zvuka
BLUETOOTH vezom potražite u uputama za upotrebu koje su isporučene s mobilnim telefonom.
O sigurnosti
 Prije nego što uključite sustav, provjerite odgovara li radni napon sustava naponu lokalne
električne mreže.
Mjesto kupnje
Radni napon
Sve zemlje/regije
100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Napomene vezane uz adapter za izmjeničnu struju
 Prije priključivanja ili isključivanja adaptera za izmjeničnu struju isključite sustav. U protivnom
može doći do kvara.
 Upotrebljavajte isključivo priloženi adapter za izmjeničnu struju. Da ne biste oštetili sustav,
nemojte upotrebljavati neki drugi adapter za izmjeničnu struju.
Polaritet priključka
 Priključite adapter za izmjeničnu struju u zidnu utičnicu. U slučaju poteškoća odmah ga isključite
iz zidne utičnice.
 Nemojte postavljati adapter za izmjeničnu struju u zatvoreni prostor kao što je polica za knjige ili
ugrađena vitrina.
 Kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, adapter za izmjeničnu struju ne izlažite
kapanju ili polijevanju i na njega ne stavljajte predmete napunjene tekućinom kao što su vaze.
O postavljanju
 Zvučnik nemojte postavljati u nagnuti položaj.
 Ne ostavljajte sustav u blizini izvora topline ili na mjestima izloženim izravnoj sunčevoj svjetlosti,
prekomjernoj prašini, vlazi, kiši ili mehaničkim udarima.
O radu uređaja
 Ne umećite male predmete i sl. u priključke ili ventilacijski otvor na stražnjoj strani sustava.
Sustav može prestati funkcionirati ili se može pokvariti.
O čišćenju
 Kućište nemojte čistiti alkoholom, benzinom ni razrjeđivačem.
Ostalo
 Ako u vezi s ovim sustavom imate pitanja ili problema koja nisu obrađena u ovom priručniku,
obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
O autorskim pravima
 Zaštitna riječ BLUETOOTH® i logotipi registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svako korištenje takvih oznaka od strane tvrtke Sony Corporation izvodi
se u skladu s licencom.
 N Mark zaštitni je znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
 Ostali zaštitni znaci i zaštitni nazivi u vlasništvu su svojih vlasnika.
(Nastavak na stražnjoj stranici)
Napajanje
Hrvatski
(Nastavak s prednje stranice)
Što je BLUETOOTH bežična tehnologija?
BLUETOOTH je bežična tehnologija kratkog dometa koja omogućuje bežičnu podatkovnu
komunikaciju između digitalnih uređaja kao što su računalo i digitalni fotoaparat. BLUETOOTH
bežična tehnologija radi na udaljenosti od otprilike 10 m.
Često se spajaju dva uređaja, ali neki uređaji mogu se istodobno spojiti s više uređaja.
Za povezivanje nije potrebno upotrebljavati kabele niti je potrebno da uređaji budu okrenuti
jedan prema drugome kao što je slučaj kod infracrvene tehnologije. Primjerice, takav uređaj
možete upotrebljavati u torbi ili džepu.
BLUETOOTH standard međunarodni je standard koji podržavaju i upotrebljavaju tisuće tvrtki
diljem svijeta.
Maksimalni komunikacijski raspon
Maksimalan komunikacijski raspon može se skratiti u sljedećim uvjetima.
 Postoji prepreka poput osobe, metala ili zida između sustava i BLUETOOTH uređaja.
 Bežični LAN uređaj u upotrebi je blizu sustava.
 Mikrovalna pećnica u upotrebi je blizu sustava.
 Uređaj koji generira elektromagnetsko zračenje u upotrebi je blizu sustava.
Smetnje uzrokovane radom drugih uređaja
Budući da BLUETOOTH uređaji i bežični LAN (IEEE802.11b/g) upotrebljavaju istu frekvenciju, može
doći do mikrovalnih smetnji, što može uzrokovati usporavanje komunikacije, šum ili neispravnu
vezu ako se sustav upotrebljava blizu bežičnog LAN uređaja. U tom slučaju učinite sljedeće.
 Upotrebljavajte sustav najmanje 10 metara od bežičnog LAN uređaja.
 Ako se sustav upotrebljava unutar 10 m udaljenosti od bežičnog LAN uređaja, isključite bežični
LAN uređaj.
Smetnje u radu drugih uređaja
Mikrovalovi koje emitira BLUETOOTH uređaj mogu ometati rad elektroničkih medicinskih uređaja.
Isključite sustav i druge BLUETOOTH uređaje na sljedećim lokacijama jer može doći do nesreće:
 na mjestima na kojima postoje zapaljivi plinovi, u bolnicama, vlakovima, zrakoplovima ili
benzinskim postajama
 blizu automatskih vrata ili požarnog alarma
Napomene






Da biste mogli upotrebljavati BLUETOOTH funkciju, BLUETOOTH uređaj koji se spaja mora imati
isti profil kao i sustav.
Imajte na umu da, čak i ako postoje isti profili, funkcije uređaja mogu se razlikovati ovisno
o njihovim specifikacijama.
Zbog karakteristika BLUETOOTH bežične tehnologije, zvuk reproduciran na sustavu može kasniti
u odnosu na zvuk koji reproducira BLUETOOTH uređaj tijekom razgovora na telefonu ili slušanja
glazbe.
Ovaj sustav podržava sigurnosne funkcije sukladne s BLUETOOTH standardom kako bi pružio
sigurnosnu vezu kada se upotrebljava BLUETOOTH bežična tehnologija, ali razina sigurnosti ovisi
o postavkama. Budite oprezni prilikom komunikacije putem BLUETOOTH bežične tehnologije.
Ne preuzimamo odgovornost za curenje informacija prilikom komuniciranja putem BLUETOOTH
tehnologije.
Uređaj s BLUETOOTH funkcijom mora biti u skladu s BLUETOOTH standardom koji je definirala
i autorizirala tvrtka Bluetooth SIG. Čak i kad je spojeni uređaj u skladu s gore navedenim
BLUETOOTH standardom, neki uređaji možda se neće spojiti ili raditi ispravno, ovisno
o značajkama ili specifikacijama uređaja.
Može se pojaviti šum ili zvuk može preskakati, ovisno o BLUETOOTH uređaju koji je spojen sa
sustavom, komunikacijskoj okolini ili okruženju u kojem se upotrebljava.
Specifikacije
Odjeljak zvučnika
Sustav zvučnika
Vrsta kućišta
Satelitski zvučnik: promjer pribl. 38 mm × 2
Subwoofer: promjer pribl. 58 mm × 1
satelitskog zvučnika: zapečaćeno kućište
Subwoofer: pasivni model s hladnjakom
Odjeljak pojačala
Referentna izlazna snaga
Upotreba adaptera za izmjeničnu struju: 5 W + 5 W (satelitski zvučnik,
pri harmonijskom izobličenju od 10 %, 1 kHz, 8 Ω) 20 W (subwoofer,
pri harmonijskom izobličenju od 10 %, 100 Hz, 4 Ω)
Upotreba baterije: 3 W + 3 W (satelitski zvučnik, pri harmonijskom izobličenju
od 10 %, 1 kHz, 8 Ω) 14 W (subwoofer, pri harmonijskom izobličenju od 10 %,
100 Hz, 4 Ω)
DC 15 V (ako se upotrebljava priloženi adapter za izmjeničnu struju koji
je uključen u izmjenični izvor napajanja od 100 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz)
ili ako se upotrebljava litij-ionska baterija
Vijek trajanja litij-ionske baterije (uz upotrebu BLUETOOTH veze)
Pribl. 10 sati*8
Potrošnja energije
30 W
Potrošnja energije (u stanju pripravnosti)
Manje od 0,5 W
Potrošnja energije (u BLUETOOTH stanju pripravnosti)
Manje od 0,5 W
Dimenzije (uključujući ispupčene dijelove i kontrole)
Pribl. 221 mm × 118 mm × 51 mm (š/v/d)
Težina
Pribl. 1.200 g uključujući bateriju
Priložena dodatna oprema
Adapter za izmjeničnu struju (AC-E1525M) (1)
Priključak (2)
Vodič za početak (2)
Referentni priručnik (ovaj dokument) (2)
Jamstvena kartica (1)
*8 Ovisno o temperaturi ili uvjetima upotrebe, trajanje se može razlikovati.
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave.
Srpski
Lični audio sistem
Pre upravljanja sistemom, pažljivo pročitajte ovaj vodič i zadržite ga radi buduće upotrebe.
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacioni otvor uređaja novinama, stolnjakom,
zavesom itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena (kao što su upaljene sveće).
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kapljicama vode ili prskanju
i ne postavljajte na njega predmete koji sadrže tečnost, na primer vaze.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police za knjige ili ugradnog ormarića.
Ne izlažite baterije (punjivu bateriju ili instalirane baterije) visokim temperaturama, na primer
sunčevom svetlu, vatri i sličnim izvorima tokom dugog vremena.
Budući da se adapter za naizmeničnu struju iskopčava iz mrežnog napajanja izvlačenjem glavnog
utikača adaptera iz utičnice, priključite uređaj na lako dostupnu utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom. Ako primetite bilo kakvu nepravilnost u radu jedinice, odmah ga iskopčajte
iz utičnice za napajanje naizmeničnom strujom.
Uređaj se napaja naizmeničnom strujom sve dok je priključen na zidnu utičnicu, čak i kada je sam
uređaj isključen.
Pločica sa osnovnim podacima o uređaju i važnim informacijama o bezbednosti se nalazi na donjoj
strani glavne jedinice i kućištu adaptera za naizmeničnu struju.
Mere opreza
BLUETOOTH specifikacija, verzija 3.0
Izlaz
BLUETOOTH specifikacija, klasa snage 2
Maksimalni komunikacijski raspon
Linija vidljivosti pribl. 10 m*1
Frekvencijski pojas
pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Način modulacije
FHSS
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
SBC*4, AAC*5, LDAC*6
Podržani kodek*3
Raspon prijenosa (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)
*1 Stvarni će se raspon razlikovati ovisno o čimbenicima kao što su prepreke između uređaja,
magnetska polja oko mikrovalne pećnice, statički elektricitet, osjetljivost prijema, izvedba antene,
operacijski sustav, softverska aplikacija itd.
*2 Standardni BLUETOOTH profili navode namjenu BLUETOOTH komunikacije između uređaja.
*3 Kodek: format kompresije i konverzije audio signala
*4 Potpojasni kodek
*5 Advanced Audio Coding
*6 LDAC je tehnologija audio kodiranja koju je razvila tvrtka Sony, a koja omogućuje prijenos audio
sadržaja visoke rezolucije (Hi-Res) koja radi brzinom od 990 do 303 kbps*7 uz frekvenciju
uzorkovanja od 96/88,2/48/44,1 kHz.
Optimizirana je za visoke frekvencije uzorkovanja i kodiranje uz visoku brzinu prijenosa
u bitovima te omogućuje prijenos audio sadržaja visoke rezolucije čak i putem BLUETOOTH veze,
pri čemu je kvaliteta zvuka gotovo jednaka izvorniku ako je okruženje bežične mreže stabilno.
Omogućuje i vrlo učinkovito kodiranje pri niskim frekvencijama uzorkovanja i niskoj brzini
prijenosa u bitovima, što omogućuje prijenos zvuka kvalitete CD-a čak i u slučaju nestabilne
bežične veze.
*7 Kada je brzina uzorkovanja 96 kHz ili 48 kHz, radi brzinom od 990 do 330 kbps.
Kada je brzina uzorkovanja 88,2 kHz ili 44,1 kHz, radi brzinom od 909 do 303 kbps.
Mikrofon
Vrsta
Kondenzator elektreta
Karakteristika usmjerenja
U svim smjerovima
Efektivni raspon frekvencija
100 Hz – 7.000 Hz
Općenito
Ulaz
DC OUT
AUDIO IN priključak (stereo mini utikač ø 3,5 mm)
USB utičnica vrste A (za punjenje baterije priključenog uređaja)
(5 V, maks. 1,5 A)
Pošto BLUETOOTH uređaji i bežični LAN (IEEE802.11b/g) koriste istu frekvenciju, ako se sistem koristi
u blizini uređaja koji koristi bežični LAN, tada može doći do mikrotalasnih smetnji koje dovode do
opadanja brzine komunikacije, šuma ili neispravnog povezivanja. U tom slučaju, uradite sledeće.
 Koristite sistem na udaljenosti od najmanje 10 m od uređaja sa funkcijom za bežični LAN.
 Ako sistem koristite na udaljenosti manjoj od 10 m od uređaja sa funkcijom za bežični LAN,
isključite taj uređaj.
Smetnje koje nastaju na drugim uređajima
Mikrotalasi koje emituje BLUETOOTH uređaj mogu da utiču na rad elektronskih medicinskih uređaja.
Isključite sistem i druge BLUETOOTH uređaje na sledećim lokacijama, jer mogu da dovedu
do nezgode.
 na mestima gde je prisutan zapaljiv gas, u bolnici, vozu, avionu ili na benzinskoj pumpi
 u blizini automatskih vrata ili požarnog alarma
Napomene
 Da bi mogao da koristi funkciju BLUETOOTH, BLUETOOTH uređaj koji se povezuje treba da ima
isti profil kao i onaj koji ima sistem.
Imajte u vidu i to da uređaji mogu da se razlikuju po funkciji u zavisnosti od svojih specifikacija
iako imaju isti profil.
 Zbog karakteristika BLUETOOTH bežične tehnologije, zvuk koji se reprodukuje na sistemu malo
zaostaje u odnosu na zvuk koji se reprodukuje na BLUETOOTH uređaju u toku razgovora
telefonom ili slušanja muzike.
 Ovaj sistem podržava bezbednosne mogućnosti koje su u skladu sa BLUETOOTH standardom
kako bi se obezbedila sigurna veza kada se koristi BLUETOOTH bežična tehnologija, ali
bezbednost možda neće biti dovoljna, što zavisi od podešavanja. Budite oprezni kada
komunicirate koristeći bežičnu tehnologiju BLUETOOTH.
 Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost za curenje informacija tokom BLUETOOTH komunikacije.
 Uređaj koji sadrži funkciju BLUETOOTH mora obavezno da bude usklađen sa standardom
BLUETOOTH koji je odredila organizacija Bluetooth SIG i da bude autorizovan. Čak i ako je
povezani uređaj usklađen sa pomenutim BLUETOOTH standardom, neki uređaji možda neće
biti povezani ili ispravno raditi, u zavisnosti od funkcija ili specifikacija uređaja.
 Može da dođe do pojave šuma ili zvuk može da bude isprekidan u zavisnosti od BLUETOOTH
uređaja koji je povezan sa sistemom, okruženja u kojem se odvija komunikacija ili uslova
u okruženju.
Specifikacije
Odeljak zvučnika
Sistem zvučnika
Tip kućišta
Satelitski zvučnik: Približno 38 mm preč. × 2
Subwoofer: Približno 58 mm preč. × 1
Satelitski zvučnik: Hermetičko kućište
Subwoofer: Model sa pasivnim hladnjakom
Odeljak za pojačalo
Referentna izlazna snaga
Kada se koristi adapter za naizmeničnu struju: 5 W + 5 W (satelitski zvučnik,
pri harmonijskom izobličenju od 10%, 1 kHz, 8 Ω) 20 W (Subwoofer, pri
harmonijskom izobličenju od 10%, 100 Hz, 4 Ω)
Kada se koriste baterije: 3 W + 3 W (satelitski zvučnik, pri harmonijskom
izobličenju od 10%, 1 kHz, 8 Ω) 14 W (Subwoofer, pri harmonijskom izobličenju
od 10%, 100 Hz, 4 Ω)
BLUETOOTH
Napomena o korišćenju sa mobilnim telefonom
 Za detalje o upravljanju mobilnim telefonom kada primate telefonski poziv dok se prenosi zvuk
korišćenjem BLUETOOTH veze, pogledajte uputstvo za upotrebu koje je isporučeno uz mobilni
telefon.
O bezbednosti
 Pre nego što počnete da koristite sistem, proverite da li radni napon sistema odgovara vašem
lokalnom izvoru napajanja.
Mesto kupovine
Radni napon
Sve zemlje/regioni
100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Napomene o adapteru za naizmeničnu struju
 Kada povezujete adapter za naizmeničnu struju ili prekidate vezu sa njim, prethodno isključite
sistem. U suprotnom, to može da dovede do kvara.
 Koristite samo isporučeni adapter za naizmeničnu struju. Da biste izbegli oštećenje sistema,
nemojte da koristite nijedan drugi adapter za naizmeničnu struju.
BLUETOOTH
Komunikacijski sustav
Smetnje koje izazivaju drugi uređaji
Polaritet utikača
 Priključite adapter za naizmeničnu struju u obližnju zidnu utičnicu. U slučaju problema, odmah
ga iskopčajte iz zidne utičnice.
 Ne postavljajte adapter za naizmeničnu struju u uski prostor poput police za knjige ili ugradnog
ormarića.
 Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite adapter za naizmeničnu
struju kapljicama vode ili prskanju i ne postavljajte na njega predmete koji sadrže tečnost,
na primer vaze.
O postavljanju
 Ne postavljajte zvučnik u nagnuti položaj.
 Ne ostavljajte sistem blizu izvora toplote ili na mestu koje je izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti,
prekomernoj prašini, vlažnosti, kiši ili mehaničkim udarima.
O radu uređaja
 Ne ubacujte sitne predmete u priključke ili ventilacioni otvor na zadnjoj strani sistema.
To može dovesti do kratkog spoja ili kvara sistema.
O čišćenju
 Ne koristite alkohol, benzin ili razređivač da biste očistili kućište.
Ostalo
 Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi sa ovim sistemom koji nisu obrađeni u ovom
priručniku, obratite se najbližem Sony prodavcu.
O autorskim pravima
 Oznaka BLUETOOTH® i logotipi su u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. a Sony Corporation
koristi ove znakove pod licencom.
 N-Mark je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni znak kompanije NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim zemljama.
 Svi ostali zaštićeni znakovi i tržišni nazivi su vlasništvo njihovih vlasnika.
Šta je to BLUETOOTH bežična tehnologija?
BLUETOOTH je bežična tehnologija kratkog dometa koja omogućava bežični prenos podataka
između digitalnih uređaja, kao što su računar i digitalni fotoaparat. BLUETOOTH bežična tehnologija
funkcioniše u opsegu od oko 10 m.
Povezivanje dva uređaja po potrebi je uobičajeno. Međutim, neki uređaji mogu da budu povezani
sa više uređaja istovremeno.
Za povezivanje vam nisu potrebni kablovi, niti je potrebno da uređaje uperite jedan u drugi,
kao kada koristite bežičnu infracrvenu tehnologiju. Na primer, takav uređaj možete da koristite
i kada je u torbi ili džepu.
BLUETOOTH standard je međunarodni standard koji podržavaju hiljade kompanija širom sveta,
a mnoge svetske kompanije ga angažuju.
Maksimalni opseg komunikacije
Maksimalni opseg komunikacije može da bude kraći u sledećim slučajevima.
 Između sistema i BLUETOOTH uređaja se nalazi neka prepreka poput osobe, metala ili zida.
 U blizini sistema se nalazi uređaj koji koristi bežični LAN.
 U blizini sistema se koristi mikrotalasna rerna.
 U blizini sistema se koristi uređaj koji generiše elektromagnetno zračenje.
Sistem komunikacije BLUETOOTH specifikacija, verzija 3.0
Izlaz
BLUETOOTH specifikacija snage Class 2
Maksimalni opseg komunikacije
Optička vidljivost od približno 10 m*1
Frekventni pojas
Pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metod modulacije
FHSS
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
SBC*4, AAC*5, LDAC*6
Podržani kodek*3
Opseg prenosa (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (Frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)
*1 Stvarni opseg će se razlikovati u zavisnosti od faktora kao što su prepreke između uređaja,
magnetnog polja oko mikrotalasne rerne, statičkog elektriciteta, osetljivosti prijema, performansi
antene, operativnog sistema, softverske aplikacije itd.
2
* BLUETOOTH standardni profili ukazuju na svrhu BLUETOOTH komunikacije između uređaja.
*3 Kodek: Komprimovanje audio signala i format konverzije
*4 Kodek podpojasa
*5 Advanced Audio Coding
*6 LDAC je tehnologija audio kodiranja za „High Resolution (Hi-Res) Audio“ koji je razvila kompanija
Sony, koja radi na 990–303 kbps*7 sa brzinama uzorkovanja od 96/88,2/48/44,1 kHz.
Optimizovana je za visoku brzinu uzorkovanja i visoku brzinu kodiranja bitova i omogućava
prenos audio sadržaja visoke rezolucije lak i preko BLUETOOTH veze, dok održava kvalitet zvuka
skoro ekvivalentan originalu u okruženju stabilne bežične mreže. Tehnologija takođe pruža
visoku efikasnost kodiranja pri niskim brzinama uzorkovanja i niskim brzinama protoka bitova,
omogućujući prenos CD kvaliteta zvuka čak i pri nestabilnoj bežičnoj vezi.
*7 Kada je brzina uzorkovanja 96 kHz ili 48 kHz, radi na 990–330 kbps.
Kada je brzina uzorkovanja 88,2 kHz ili 44,1 kHz, radi na 909–303 kbps.
Mikrofon
Tip
Električni dipolni kondenzator
Karakteristika usmerenosti
Neusmereni
Efektivni frekventni opseg
100 Hz – 7000 Hz
Opšte
Ulaz
DC OUT
Priključak AUDIO IN (stereo mini priključak ø 3,5 mm)
USB priključak tipa A (za punjenje baterije povezanog uređaja)
(5 V, Maks. 1,5 A)
Napajanje
Napajanje jednosmernom strujom 15 V (pomoću isporučenog adaptera za
naizmeničnu struju povezanog na izvor napajanja naizmeničnom strujom
100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz) ili pomoću ugrađene litijum-jonske baterije
Trajanje litijum-jonske baterije (pri korišćenju BLUETOOTH veze)
Približno 10 sati*8
Potrošnja energije
30 W
Potrošnja energije (u režimu mirovanja)
Manja od 0,5 W
Potrošnja energije (u režimu mirovanja za BLUETOOTH)
Manja od 0,5 W
Dimenzije (uključujući isturene delove i kontrole)
Približno 221 mm × 118 mm × 51 mm (š/v/d)
Masa
Približno 1200 g, uključujući bateriju
Isporučena dodatna oprema
Adapter za naizmeničnu struju (AC-E1525M) (1)
Utikač (2)
Vodič za početak (2)
Referentni vodič (ovaj dokument) (2)
Garantni list (1)
*8 Vreme može da se razlikuje u zavisnosti od temperature i uslova korišćenja.
Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.
Download PDF

advertising