Sony | STR-DA3700ES | Sony STR-DA3700ES STR-DA3700ES Home cinema AV receiver Kratko uputstvo za pokretanje i podešavanje

4-287-971-21(1) (SR)
1
Postavljanje zvučnika
Na sledećim slikama su prikazani 7.1 sistemi zvučnika sa zadnjim surround zvučnicima ili prednjim gornjim zvučnicima.
Postavite zvučnike u jednu od te dve konfiguracije.
STR-DA3700ES
Prednji levi zvučnik
Prednji desni zvučnik
Centralni zvučnik
Kratki vodič za podešavanje
Levi surround zvučnik
Desni surround zvučnik
U ovom kratkom vodiču za podešavanje je objašnjeno kako da povežete zvučnike,
subwoofer i Blu-ray Disc plejer kako biste mogli da uživate u višekanalnom surround
zvuku. Za detalje pogledajte uputstva za upotrebu koja ste dobili uz risiver.
Zadnji levi surround zvučnik
Zadnji desni surround zvučnik
Gornji levi zvučnik
Gornji desni zvučnik
Subwoofer
2
Povezivanje zvučnika
Postavljanje zvučnika
Povezivanje zvučnika
Povezivanje monitora
Povezivanje Blu-ray Disc plejera
Povežite sve kablove za napajanje
na kraju
Uključivanje risivera
Podešavanje risivera
© 2011 Sony Corporation
10 mm
3
4
Povezivanje monitora
6
Uključivanje risivera
7
Podešavanje risivera
Promenite ulaz TV prijemnika na ulaz na koji je priključen risiver.
Kada prvi put uključite risiver, na TV ekranu će se prikazati EULA ekran. Prihvatite odredbe EULA ugovora da biste nastavili do ekrana
Easy Setup, a zatim podesite risiver u skladu sa uputstvima na ekranu Easy Setup.
Povezivanje Blu-ray Disc plejera

Kada obavite korake od 1 do 7, pokrenite reprodukciju na Blu-ray Disc plejeru.
Napomena
Podesite Blu-ray Disc plejer tako da može da emituje višekanalne audio signale. Za Sony Blu-ray Disc plejer, podesite „HDMI Audio Output“ na „Auto“ (od 1. septembra 2011.).
5
Povežite sve kablove za napajanje na kraju
U zidnu utičnicu
Pomoću risivera jednostavno možete da uživate u video sadržajima sa Interneta.
Kada povežete sve kablove i unesete podešavanja prikazana iznad, moći ćete da uživate
u video snimcima sa Interneta tako što ćete risiver povezati sa ruterom putem LAN kabla
i izabrati željeni sadržaj.
Za detalje o povezivanju LAN kabla, pogledajte „5: Povezivanje sa mrežom“ u uputstvima
za upotrebu koja ste dobili uz risiver. Za detalje o upotrebi pogledajte odeljak „Internet
video“ u uputstvima za upotrebu koja ste dobili uz risiver.
Download PDF

advertising