Sony | SS-CSE | Sony SS-CSE Zvučnici koji podržavaju Dolby Atmos Uputstva za rukovanje

4-735-670-01(1)
Sustav zvučnika
Zvočniški sistem
Upute za rad
HR
Navodila za uporabo
SL
Uputstvo za upotrebu
SR
Sistem zvučnika
Otklanjanje poteškoća
Previdnostni ukrepi
Ako naiđete na problem sa zvučnikom, provjerite sljedeći
popis i poduzmite navedene mjere. Ako je problem i dalje
prisutan, obratite se najbližem dobavljaču tvrtke Sony.
Varnost
Iz zvučnika se ne emitira zvuk.
• Provjerite jesu li spojevi ispravno napravljeni.
• Provjerite je li jačina zvuka na pojačalu postavljena
na odgovarajuću razinu.
• Provjerite je li birač izvora programa na pojačalu
postavljen na odgovarajući izvor.
• Provjerite da slušalice nisu povezane.
Čuje se šum ili buka na izlazu zvučnika.
• Provjerite jesu li spojevi ispravno napravljeni.
• Provjerite da nijedna audiokomponenta nije
postavljena preblizu televizora.
Zvuk se iznenadno prekinuo.
• Provjerite jesu li spojevi ispravno napravljeni. Kontakt
golih žica zvučnika na terminalima zvučnika može
uzrokovati kratki spoj.
Ne može se osjetiti efekt surround zvuka.
• Ponovno postavite automatsku korekciju zvučnog
polja AV prijamnika.
• Provjerite postavku surround zvuka na AV prijamniku.
• Provjerite je li izvor zvuka softvera koji želite
reproducirati izvor surround zvuka.
• Pobrinite se da je AV prijamnik kompatibilan s
tehnologijom Dolby ATMOS.
Da biste reproducirali efekt tehnologije Dolby ATMOS,
potreban vam je kompatibilni uređaj za reprodukciju
ili AV prijamnik.
Specifikacije
Sustav zvučnika
© 2018 Sony Corporation Printed in Czech Republic
SS-CSE
Hrvatski
Sustav zvučnika
Za modele s oznakom CE na jedinici
Oznaka CE valjana je isključivo u državama u kojima je
zakonski propisana, prvenstveno u državama članicama
EGP-a (Europskog gospodarskog prostora).
UPOZORENJE
Za kupce u SAD-u
Vlasnička evidencija
Serijski broj nalazi se na stražnjem dijelu.
Upišite serijski broj na mjesto u nastavku. Ti će vam brojevi
trebati prilikom kontaktiranja prodavača proizvoda tvrtke
Sony u vezi s ovim proizvodom.
Broj modela SS-CSE
Serijski broj
Za kupce u Europi
Obavijest za korisnike: sljedeće informacije
odnose se samo na opremu koja se prodaje
u državama koje primjenjuju direktive EU-a.
Ovaj je proizvod proizvela tvrtka Sony Corporation ili je
proizveden u njezino ime.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Upiti i uvozniku za EU ili upiti povezani sa sukladnošću
proizvoda u Europi šalju se ovlaštenom zastupniku
proizvođača, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija.
Odlaganje stare električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i
drugim državama koje imaju sustave za
odvojeno prikupljanje otpada)
Simbol na proizvodu ili njegovu pakiranju
označava da se proizvod ne smije odlagati
kao kućanski otpad. Umjesto toga, mora se odložiti na
odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i
elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog
proizvoda pridonosite sprječavanju mogućih negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo
doći neispravnim odlaganjem ovog proizvoda.
Recikliranjem materijala pridonosite očuvanju prirodnih
resursa. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda
zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne službe za
odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Mjere opreza
Sigurnost
• Ako u sustav dospije neka tekućina ili predmet, isključite
kabel za napajanje sustava i odnesite ga na pregled u
ovlašteni servis prije nastavka uporabe.
Rad uređaja
• Budite oprezni s položajem kotačića za jačinu zvuka AV
prijamnika kako ne biste upotrebljavali sustav zvučnika tako
da stalna snaga prelazi maksimalnu ulaznu snagu sustava.
• Ako polaritet spojeva zvučnika nije ispravan, tonovi su
basa slabi, a položaj raznih instrumenata nije poznat.
• Prije spajanja isključite AV prijamnik kako biste izbjegli
oštećenje sustava zvučnika.
• Razina jačine zvuka ne bi trebala biti pojačana do te
mjere da je zvuk izobličen.
Postavljanje
• Postavite sustav zvučnika na čvrstu i vodoravnu ravnu
površinu.
• Nemojte upotrebljavati zvučnike postavljene naopako
ili na bok.
• Nemojte stavljati zvučnike na mjesta koja su:
–– iznimno vruća ili hladna
–– prašnjava ili prljava
–– vrlo vlažna
–– podložna vibracijama
–– podložna izravnom sunčevom svjetlu
–– blizu magnetskih kartica (kreditne kartice, putnički
pokaz itd.)
Magnetske kartice mogu se oštetiti zbog magneta u
zvučnicima.
–– blizu CRT televizora
Zvučnici nisu magnetski zaštićeni. Stoga, ako
upotrijebite zvučnike blizu CRT televizora, na zaslonu
televizora pojavljuje se sjenčanje u boji.
• Budite oprezni pri postavljanju zvučnika na posebno
tretirane površine (ulaštene, nauljene, polirane itd.) jer
mogu nastati mrlje ili oštećenja boje.
• Slijedite uputa za pričvršćivanje na zid kako je opisano u
Priručniku za postavljanje.
• Postavite zvučnike prema uputama kako je prikazano u
Priručniku za postavljanje kako ne bi pali.
• Postavljanje na strop nije zajamčeno.
• Sustav zvučnika osmišljen je za prikaz izvedbe zvučnika
s omogućenom tehnologijom Dolby kad ga postavite
vodoravno na prednji zvučnik. Međutim, ovaj se sustav
zvučnika može upotrijebiti kao stražnji zvučnik i kao
prednji visoki zvučnik.
• Zvučnik je osmišljen za prikaz izvedbe zvučnika s
omogućenom tehnologijom Dolby kad je pričvršćena
mrežica.
Premještanje
• Iskopčajte kabel za priključivanje kad premještate sustav
zvučnika.
• Nemojte premještati sustav zvučnika kad se nalazi na
drugoj opremi.
Inače sustav zvučnika može pasti i može uzrokovati
ozljedu.
• Nemojte nositi sustav zvučnika tako da držite poklopac
s mrežicom, dio jedinice zvučnika, stražnji dio terminala.
Čišćenje
• Kućište zvučnika čistite mekom krpom malo
navlaženom u otopini blagog deterdženta ili vode.
Nemojte koristiti nikakvu abrazivnu krpu, prašak za
ribanje ili otapalo, primjerice alkohol ili benzin.
Ako imate pitanja ili problema u vezi sa sustavom
zvučnika, obratite se najbližem prodavaču proizvoda
tvrtke Sony.
Sustav zvučnika punog raspona,
Akustička suspenzija
Zvučnici
100 mm (4 inča),konusni
Nazivna impedancija
6 oma
Maksimalna ulazna snaga 100 W
Razina osjetljivosti
86 dB (2,83 V, 1 m)
Frekvencijski raspon
70 Hz - 32.000 Hz
U skladu je sa specifikacijama
tehnologije Dolby Atmos
Dimenzije* (širina/visina/dubina)
Približno 178 × 145 × 180 mm
(7 1/8 × 5 3/4 × 7 1/8 inča)
(uključujući prednju mrežicu)
*Ne uključujući izbočeni dio
Masa
Otprilike 3 kg (6 lb 10 oz),
uključujući prednju mrežicu
Priložena dodatna oprema Upute za rad (ovaj list) (1)
Priručnik za postavljanje (1)
Drugi dokumenti
Podloga protiv sklizanja (8)
Podloga za pričvršćivanje na
zid (4)
Nosač za pričvršćivanje(4)
Vijak za pričvršćivanje (mali) (8)
Nosač za pričvršćivanje na zid (2)
Vijak za pričvršćivanje (veliki) (2)
Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez
prethodne obavijesti.
Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision i simbol
dvostruki D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
Slovenščina
• Če v sistem uide tekočina ali pade predmet, izključite
napajalni kabel sistema, pred nadaljnjo uporabo pa
mora sistem pregledati usposobljeni serviser.
Uporaba
• Pazite pri nastavitvi gumba za glasnost na AVsprejemniku, da neprekinjena vatna moč zvočniškega
sistema ne bo presegla največje vhodne moči sistema.
• Če polariteta priključkov zvočnikov ni pravilna, bodo nizki
toni šibki in položaji različnih inštrumentov ne bodo jasni.
• Pred povezovanjem izklopite AV-sprejemnik, da se
zvočniški sistem ne poškoduje.
• Raven glasnosti ne sme biti nastavljena na točko
popačenja.
Postavitev
• Zvočniški sistem namestite na trdno, vodoravno
površino.
• Zvočnikov ne uporabljajte obrnjenih navzdol ali bočno.
• Zvočnikov ne postavljajte na mesta, ki so:
–– Zelo vroča ali mrzla
–– Prašna ali umazana
–– Zelo vlažna
–– Izpostavljena tresljajem
–– Izpostavljena neposredni sončni svetlobi
–– V bližini magnetnih kartic (kreditnih kartic, izkaznic za
javni prevoz itd.)
Magnetne kartice morda ne bodo delovale zaradi
magnetov v zvočniških enotah.
–– V bližini televizorjev CRT
Zvočnika nista zaščitena pred vplivom magnetnega
polja. Zato lahko če zvočnika uporabljate v bližini
televizorjev CRT, pride do senčenja barv na zaslonu
televizorja.
• Bodite previdni pri postavljanju zvočnika na posebno
obdelane površine (povoskane, naoljene, polirane itd.),
saj lahko pride do madežev ali razbarvanja.
• Sledite napotkom za namestitev na steno, ki so
navedeni v navodilih za namestitev.
• Zvočnika namestite v skladu z napotki v navodilih za
namestitev, da ne padeta.
• Namestitev na strop ni zajamčena.
• Ta zvočniški sistem je zasnovan tako, da deluje kot
zvočnik, ki podpira Dolby, če ga postavite vodoravno na
sprednji zvočnik. Vendar pa zvočniški sistem lahko
uporabljate tudi kot zadnji zvočnik in sprednji zvočnik
na višini.
• Ta zvočnik je zasnovan tako, da deluje kot zvočnik,
ki podpira Dolby, če je na njem pritrjena mreža.
Premikanje
• Pri premikanju zvočniškega sistema odstranite
povezovalni kabel.
• Zvočniškega sistema ne premikajte, če je na drugi
opremi.
Zvočniški sistem lahko pade ali se prevrne navzdol in
povzroči poškodbe.
• Zvočniškega sistema ne prenašajte tako, da ga držite za
mrežo, del zvočniške enote ali hrbtni del s priključki.
Čiščenje
• Ohišje zvočnikov čistite z mehko krpo, rahlo navlaženo z
blago raztopino čistila ali z vodo. Ne uporabljajte grobih
blazinic, čistilnih praškov ali topil, kot sta alkohol in
bencin.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi z
zvočniškim sistemom, se obrnite na najbližjega prodajalca
Sonyjevih izdelkov.
Zvočniški sistem
Za modele z oznako CE na enoti
Veljavnost oznake CE je omejena samo na države, kjer to
zahteva zakonodaja (večinoma v državah Evropskega
gospodarskega prostora (EGP)).
OPOZORILO
Za uporabnike v ZDA
Evidenčni list za uporabnika
Serijska številka je na zadnji strani.
Vnesite serijsko številko v spodnji prostor. Številki imejte
pri sebi, kadar koli stopite v stik s prodajalcem izdelkov
Sony v zvezi s tem izdelkom.
Št. modela SS-CSE
Serijska št.
Za uporabnike v Evropi
Opomba za stranke: spodaj navedene
informacije se nanašajo samo na opremo,
prodano v državah, v katerih veljajo direktive EU.
Ta izdelek izdelala družba Sony Corporation, ali pa je bil
izdelan v imenu te družbe.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Vprašanja glede uvoznika za EU ali skladnosti izdelka v
Evropi naslovite na pooblaščenega predstavnika družbe
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija.
Odlaganje odpadne električne in
elektronske opreme (velja za države EU
in druge evropske države s sistemom
ločenega zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži
pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči
skupaj z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate na
ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in
elektronske opreme. Z ustrezno odstranitvijo izdelka
pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih
posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila
nepravilna odstranitev tega izdelka. Recikliranje materialov
prispeva k ohranjanju naravnih virov. Če želite več
informacij o recikliranju tega izdelka, se obrnite na lokalno
upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste
kupili izdelek.
Odpravljanje težav
Če imate težave z zvočnikom, preverite naslednji seznam
in ukrepajte, kot je navedeno. Če težave ne morete
odpraviti, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov
Sony.
Prek zvočnikov se ne predvaja zvok.
• Prepričajte se, da so povezave pravilno vzpostavljene.
• Prepričajte se, da je glasnost na ojačevalniku pravilno
nastavljena.
• Prepričajte se, da je izbirnik vira programa na
ojačevalniku nastavljen na ustrezen vir.
• Prepričajte se, da niso priključene slušalke.
Zvočnik oddaja brnenje ali šum.
• Prepričajte se, da so povezave pravilno vzpostavljene.
• Prepričajte se, da nobena od zvočnih komponent ni
postavljena preblizu televizorja.
Zvok se je nenadoma nehal predvajati.
• Prepričajte se, da so povezave pravilno vzpostavljene.
Če se nezaščitene žice zvočnikov pri priključkih
zvočnikov dotaknejo, lahko pride do kratkega stika.
Ni občutiti učinka prostorskega zvoka.
• Znova nastavite samodejno popravljanje zvočnega
polja AV-sprejemnika.
• Preverite prostorsko nastavitev AV-sprejemnika.
• Prepričajte se, da je zvočni vir programske opreme,
ki jo želite predvajati, vir prostorskega vira.
• Prepričajte se, da je AV-sprejemnik združljiv s
tehnologijo Dolby ATMOS.
Za predvajanje učinka tehnologije Dolby ATMOS
potrebujete združljiv predvajalnik ali AV-sprejemnik.
Tehnični podatki
Zvočniški sistem
Zvočniški sistem celotnega
obsega, zaostajanje zvoka
Zvočniški enoti
100 mm (4 palci), stožčasti
Nazivna impedanca
6 ohmov
Največja vhodna moč
100 W
Raven občutljivosti
86 dB (2,83 V, 1 m)
Frekvenčni razpon
70–32.000 Hz
V skladu s specifikacijo Dolby
Atmos
Dimenzije* (širina/višina/globina)
Pribl. 178 × 145 × 180 mm
(7 1/8 × 5 3/4 × 7 1/8 palca)
(vključno s sprednjo mrežo)
*Brez izbočenih delov
Teža
Pribl. 3 kg (6 lb 10 oz), vključno
s sprednjo mrežo
Priložena dodatna oprema
Navodila za uporabo (ta list) (1)
Navodila za namestitev (1)
Ostali dokumenti
Nedrseča blazinica (8)
Blazinica za stensko
namestitev (4)
Nosilec za namestitev (4)
Pritrditveni vijak (majhen) (8)
Nosilec za stensko namestitev (2)
Pritrditveni vijak (velik) (2)
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez
obvestila.
Izdelano z licenco družbe Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision in simbol dvojnega D so
blagovne znamke družbe Dolby Laboratories.
Srpski
Za pomeranje
• Isključite kabl za povezivanje prilikom pomeranja
sistema zvučnika.
• Nemojte da pomerate sistem zvučnika dok se nalazi na
drugoj opremi.
U suprotnom, sistem zvučnika može da padne i da
izazove povrede.
• Nemojte da nosite sistem zvučnika držanjem mrežice,
jedinice zvučnika, zadnjeg priključka.
Za čišćenje
• Kućišta zvučnika čistite mekanom krpom koja je malo
navlažena blagim rastvorom deterdženta ili vodom.
Ne koristite abrazivne materijale, prašak za ribanje ili
rastvarač poput alkohola ili benzina.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi sa
sistemom zvučnika, obratite se najbližem Sony prodavcu.
Sistem zvučnika
Za modele sa CE oznakom na jedinici
Valjanost oznake CE je ograničena samo na one zemlje u
kojima je zakonski primenljiva, uglavnom u zemljama EEA
(engl. European Economic Area – Evropski ekonomski
prostor).
UPOZORENJE
Za klijente u SAD
Podaci za vlasnika uređaja
Serijski broj se nalazi sa zadnje strane.
Zapišite serijski broj na predviđeno mesto u nastavku.
Navedite ih svaki put kada zovete vašeg Sony prodavca
povodom ovog proizvoda.
Broj modela SS-CSE
Serijski broj
Za korisnike u Evropi
Napomena za korisnike: sledeće informacije
se odnose samo na opremu koja se prodaje u
zemljama u kojima se primenjuju direktive
Evropske unije.
Ovaj proizvod je proizvela kompanija Sony Corporation ili
je proizveden u njeno ime.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Pitanja upućena uvozniku za EU ili u vezi sa usklađenošću
proizvoda u Evropi treba poslati ovlašćenom predstavniku
proizvođača na adresu: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgium.
Odlaganje stare električne i
elektronske opreme (primenljivo u
Evropskoj uniji i ostalim evropskim
zemljama koje imaju sisteme za
odvojeno sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakovanju označava da proizvod ne sme da se tretira kao
kućni otpad. Proizvod bi trebalo da odložite na
odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem ovog
proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih štetnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom
materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa. Za
detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda
kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili
prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
Mere opreza
Za bezbednost
• Ako tečnost ili čvrsti predmet dospe u sistem, isključite
kabl za napajanje sistema i odnesite sistem na proveru
kod kvalifikovanih osoba pre daljeg korišćenja.
Za rad sistema
• Obratite pažnju na položaj točkića za jačinu zvuka na AV
risiveru kako sistem ne biste opteretili uzastopnom
vatažom koja prekoračuje maksimalnu ulaznu snagu
sistema.
• Ako polaritet konektora zvučnika nije ispravan, niski
tonovi će biti slabi i nećete moći jasno da razaznate
različite instrumente.
• Pre povezivanja isključite AV risiver da biste izbegli
oštećivanje sistema zvučnika.
• Jačinu zvuka ne bi trebalo povećavati do tačke
izobličenja.
Za postavljanje
• Instalirajte sistem zvučnika na čvrstoj i horizontalnoj
ravnoj površini.
• Nemojte da koristite zvučnike postavljene naopako ili
na bok.
• Nemojte da postavljate zvučnike na mesta koja su:
–– Izuzetno topla ili hladna
–– Prašnava ili prljava
–– Veoma vlažna
–– Izložena vibracijama
–– Izložena direktnoj sunčevoj svetlosti
–– Blizu magnetnih kartica (kreditne kartice, povlastice itd.)
Magnetne kartice mogu da otkažu usled prisustva
magneta u jedinicama zvučnika.
–– Blizu CRT televizora
Zvučnici nemaju magnetnu zaštitu. Stoga će, ako ih
koristite u blizini CRT televizora, doći do menjanja
nijansi na ekranu.
• Budite pažljivi prilikom postavljanja zvučnika na
specijalno tretirane (voskirane, podmazane, polirane
itd.) površine, pošto može da dođe do pojave fleka ili
promene boje.
• Pratite uputstva za montiranje na zid, kao što je opisano
u vodiču za podešavanje.
• Instalirajte zvučnike u skladu sa uputstvima, kao što je
prikazano u vodiču za podešavanje, da biste izbegli
padanje.
• Ne daju se garancije za instaliranje na plafon.
• Ovaj sistem zvučnika dizajniran je tako da pruža
doživljaj Dolby zvučnika horizontalnim postavljanjem na
prednji zvučnik. Međutim, ovaj sistem zvučnika takođe
može da se koristi kao zadnji zvučnik i prednji visoki
zvučnik.
• Ovaj zvučnik dizajniran je tako da pruža najbolji doživljaj
Dolby zvučnika sa postavljenom mrežicom.
Rešavanje problema
Ako naiđete na problem sa zvučnikom, pogledajte
sledeću listu i preduzmite sledeće mere. Ako je problem i
dalje prisutan, obratite se najbližem Sony prodavcu.
Zvučnik ne emituje zvuk.
• Proverite da li su veze ispravno uspostavljene.
• Proverite da li je jačina zvuka na pojačalu pravilno
podešena.
• Proverite da li je birač izvora na pojačalu podešen na
odgovarajući izvor.
• Proverite da nisu povezane slušalice.
Izlaz sa zvučnika sadrži šum ili buku.
• Proverite da li su veze ispravno uspostavljene.
• Proverite da nijedna audio komponenta nije
postavljena preblizu televizora.
Zvuk se iznenada prekida.
• Proverite da li su veze ispravno uspostavljene.
Kontakt između ogoljenih zvučničkih žica na
priključcima zvučnika može da dovede do kratkog
spoja.
Ne oseti se surround efekat.
• Ponovo obavite automatsku korekciju zvučnog polja
na AV risiveru.
• Proverite surround postavku na AV risiveru.
• Proverite da li je izvor zvuka u softveru iz kojeg želite
da reprodukujete surround izvor zvuka.
• Proverite da li AV risiver ima podršku za Dolby ATMOS.
Da biste dobili Dolby ATMOS efekat, potreban vam je
kompatibilni plejer ili AV risiver.
Specifikacije
Sistem zvučnika
Sistem zvučnika punog opsega,
Zvučna izolacija
Jedinice zvučnika
100 mm (4 inča), kupasti tip
Nominalna impedansa 6 oma
Maksimalna ulazna snaga 100 W
Nivo osetljivosti
86 dB (2,83 V, 1 m)
Frekventni opseg
70–32.000 Hz
Ispunjava Dolby Atmos
specifikaciju
Dimenzije* (širina/visina/dubina)
Približno 178 × 145 × 180 mm
(7 1/8 × 5 3/4 × 7 1/8 inča) (sa
prednjom mrežicom)
*Bez isturenih delova
Masa
Približno 3 kg (6 funti 10 unci),
sa prednjom mrežicom
Priloženi dodaci
Uputstvo za upotrebu
(ovaj list) (1)
Vodič za podešavanje (1)
Drugi dokumenti
Neklizajuća podloga (8)
Podloga za montiranje na zid (4)
Nosač za montiranje (4)
Vijak za montiranje (mali) (8)
Nosač za montiranje na zid (2)
Vijak za montiranje (veliki) (2)
Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.
Proizvedeno po licenci kompanije Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision i simbol
sa duplim D su zaštićeni žigovi kompanije Dolby
Laboratories.
Download PDF

advertising