Sony | SS-FCR4000 | Sony SS-FCR4000 Uputstva za rukovanje

Srednji
Prednji (desni)
S istem zvučnika
Prednji (levi)
Subwoofer
(nije isporučen)
Prednji (levi)
Prednji
(desni)
Surround (levi)
Surround
(desni)
Subwoofer (nije isporučen)
Srednji
SS-FCR4000
LINE IN
PREDNJI
2-319-660-21(1)
Pojačalo
SUBWOOFER SREDIŠNJI
SURROUND
Podloge za
zvučnike
Nosač (kuka)
© 2007 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Surround (desni)
UPOZORENJE
Kako biste sprečili opasnost od požara ili
električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako bi sprečili opasnost od požara, ne pokrivajte
ventilacione otvore novinama, stolnjacima, zavesama i
sl. Ne stavljajte upaljene sveće na ureñaj.
Kako bi sprečili opasnost od električnog udara, ne
stavljajte predmete napunjene vodom, poput vaza, na
ureñaj.
Kako bi sprečili opasnost od električnog udara, ne
otvarajte kućište. Sve popravke prepustite kvalifikovanom
tehničaru.
Ne stavljajte ureñaj u skučeni prostor, poput police ili
ugradnog ormarića.
Zbrinjavanje starih električnih i elektronskih
uređaja (primenjuje se u Evropskoj uniji i
ostalim evropskim zemljama sa posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. On treba da bude
zbrinut na, za tu namenu na predviñenom
mestu za reciklažu električne ili elektronske
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda čuvate okolinu i brinete za zdravlje svojih
bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava
se okolina i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.
Surround (levi)
Mere opreza
U slučaju nepravilnosti boja...
O sigurnosti
Isključite TV prijemnik, te ga ponovo uključite nakon 15
do 30 minuta.
• Pre rukovanja sistemom proverite da li napon mreže
odgovara radnom naponu sistema.
• Ukoliko u sistem dospe tečnost ili neki predmet,
odspojite ureñaj iz napajanja i neka pre sledeće
upotrebe sistem pregleda kvalifikovani tehničar.
Ukoliko ponovo dođe do nepravilnosti
boja...
O rukovanju
• Izbegavajte neprekidno korišćenje sistema zvučnika sa
većom potrošnjom u vatima od najveće ulazne snage
svakog pojedinog zvučnika.
• Ukoliko polaritet spojeva zvučnika nije ispravan, niski
tonovi će biti slabi, a položaj različitih instrumenata će
biti poremećen.
• Meñusobno spajanje kabla zvučnika bez izolacije na
priključku zvučnika može rezultirati kratkim spojem.
• Pre povezivanja, isključite pojačalo kako bi sprečili
oštećenje sistema.
• (Samo za srednji i surround zvučnike)
Mrežica zvučnika se ne može odvojiti. Ne pokušavajte
skinuti mrežicu sa sistema zvučnika kako ga ne bi
oštetili.
• Nivo glasnoće se ne sme povećavati do granice
smetnji zvuka.
Ukoliko primetite nepravilnost boja na
obližnjem TV ekranu
Srednji i prednji zvučnici su magnetno oklopljeni, kako
bi se mogli postaviti u blizini TV prijemnika. Meñutim,
pojava nepravilnosti boja je moguća kod nekih TV
prijemnika. Budući da surround zvučnici nisu magnetno
oklopljeni, savetujemo da ih udaljite koliko je moguće
od TV prijemnika.
Udaljite zvučnike od TV prijemnika.
Ukoliko dođe do zavijanja (smetnji zvuka)
Premestite zvučnike ili utišajte glasnoću na pojačalu.
O postavljanju
• Ne stavljajte zvučnike na kose površine.
• Ne ostavljajte zvučnike na mestima:
 Izloženima izuzetno niskim ili visokim
temperaturama
 Izloženima preteranoj prašini.
 Izloženima vlazi
 Izloženima mehaničkim vibracijama
 Izloženima direktnom suncu
• Obratite posebnu pažnju kod postavljanja zvučnika na
posebno obrañene površine (uglačane voskom, uljem,
polirane itd.), kako ne bi došlo do promene boje ili
fleka.
O čišćenju
Čistite ureñaj mekom tkaninom, umočenom u blagi
rastvor deterdženta ili vode. Ne koristite abrazivne krpe,
praškove ili rastvore poput alkohola ili benzina.
Ukoliko imate pitanja ili problem vezan uz sistem
zvučnika, molimo obratite se najbližem Sony prodavcu.
Priključivanje
Spojite sistem zvučnika na izlazne priključnice zvučnika
pojačala A.
Dugim kablovima za povezivanje spojite surround
zvučnike, a kratkim kablovima spojite prednje i srednji
zvučnik. Pre povezivanja isključite sve komponente iz
napajanja (uključujući i subwoofer).
Napomene (B)
• Obratite pažnju da plus (+) i minus (–) priključci na
zvučnicima odgovaraju (+) i (–) priključcima na
pojačalu.
• Dobro zategnite vijke na priključcima zvučnika, jer
labavi spojevi mogu uzrokovati smetnje zvuka.
• Proverite da li su svi spojevi čvrsti. Labavi spojevi
mogu uzrokovati kratko spajanje.
• Detaljnije informacije o spajanju zvučnika na
pojačalo, potražite u uputstvu za upotrebu pojačala.
Savet
Kablovi sa crnim linijama su minus (–) pola, te ih je
potrebno spojiti na minus (–) priključnice zvučnika.
Postavljanje zvučnika (C)
Svi zvučnici treba da budu okrenuti prema mestu slušanja.
Optimalan surround efekat se postiže ako su svi zvučnici
postavljeni na jednakoj udaljenosti od mesta slušanja.
Postavite prednje zvučnike na odgovarajuću udaljenost
sa leve i desne stane TV prijemnika.
Postavite subwoofer (nije isporučen) s bilo koje strane TV-a.
Srednji zvučnik postavite u sredinu iznad TV-a.
Raspored surround zvučnika zavisi od prostorije. Surround
zvučnike možete postaviti sa leve i sa desne strane mesta
slušanja A, ili iza mesta slušanja B.
a)
Napomena
Zvučnike postavite na ravnu, stabilnu površinu.
Postavljanje srednjeg zvučnika (D)
Pre postavljanja srednjeg zvučnika, pričvrstite podloge
(isporučeni) u svaki ugao na dnu zvučnika, te se uverite
da zvučnik stabilno stoji na gornjoj površini TV
prijemnika.
Instalacija surround zvučnika na zidove
(E)
Surround zvučnike možete okačiti na nosače (nisu
isporučeni) na zidu.
Korisnik je sam odgovoran za pravilan odabir i upotrebu
alata za montažu koji se može nabaviti u prodavnici sa
odgovarajućom opremom, kao i za pravilnu i sigurnu
instalaciju zvučnika.
Instalacija surround zvučnika na postolja
zvučnika
Odvrnite vijak sa zvučnika F, te ga upotrebite pri
instalaciji zvučnika na postolje. Detaljnije informacije o
instalaciji potražite u uputstvu isporučenom uz postolja.
Savetujemo da nabavite opcionalna postolja WS-FV11
ili WS-FV10D (dostupna u nekim zemljama).
Podešavanje pojačala
Kod spajanja na pojačalo sa ugrañenim višekanalnim
dekoderima (Dolby Digitala), DTSb) itd.), trebali bi
koristiti menije za podešavanje pojačala kako bi
podesili postavke sistema zvučnika.
Meniji za podešavanje pojačala se razlikuju zavisno od
toga da li se koristi subwoofer (nije isporučen) ili ne.
U tablicama u nastavku se nalaze pravilne postavke.
Detaljnije informacije o postupku podešavanja potražite
u uputstvu isporučenom uz pojačalo.
Podešavanje zvučnika (sa subwooferom)
Za
Podesite
Prednje zvučnike
LARGEc) ili SMALL
Srednji zvučnik
SMALL
Surround zvučnike
SMALL
Subwoofer (nije isporučen)
ON (ili YES)
Podešavanje zvučnika (bez subwoofera)
Za
Podesite
Prednje zvučnike
LARGE
Srednji zvučnik
SMALL
Surround zvučnike
SMALL
Subwoofer (nije isporučen)
OFF (ili NO)
"Dolby" i simbol dvostrukog D su zaštitni znakovi
Dolby Laboratories.
b)
"DTS" i "DTS Digital Surround" su registrovani
zaštitni znakovi DTS, Inc.
c)
Ukoliko koristite subwoofer, savetujemo da podesite
prednje zvučnike na "LARGE". Meñutim, u slučaju
distorzije zvuka, podesite prednje zvučnike na "SMALL".
U slučaju problema
U slučaju problema kod korišćenja sistema, proverite
sledeću listu i preduzmite preporučene mere. Ukoliko
problem i dalje postoji, obratite se najbližem Sony
prodavcu.
Nema zvuka iz sistema zvučnika.
• Proverite sve spojeve.
• Proverite glasnoću na pojačalu.
• Proverite da li je meni izvora na pojačalu
pravilno podešen.
• Proverite da li su spojene slušalice.
Šum ili smetnje zvuka.
• Proverite sve spojeve.
• Proverite da li komponente nisu smeštene preblizu
TV prijemnika.
Zvuk se naglo isključio.
• Proverite sve spojeve. Spajanje kabla zvučnika bez
izolacije sa priključcima zvučnika može rezultirati
kratkim spojem.
SS-CN3000P (Srednji zvučnik)
Sistem zvučnika
oklopljen
Zvučnici
Vrsta kućišta
Impedansa
Kapacitet snage
100 W
Osetljivost
Frekventni opseg
Dimenzije (š/v/d)
Masa
Isporučeni pribor
Širokopojasni, magnetni
7 cm, konusni T 2
Bass reflex
8 ohma
Maksimalna ulazna snaga:
85 dB (1 W, 1 m)
150 Hz – 20 000 Hz
Približno 430 T 86 T 105
mm s prednjom mrežicom
Približno 1,6 kg
Kabl zvučnika, kratki (1)
APodloge za zvučnike (4)
SS-SR3000P (Surround)
Sistem zvučnika
Zvučnici
Vrsta kućišta
Impedansa
Kapacitet snage
100 W
Osetljivost
Frekventni opseg
Dimenzije (š/v/d)
Masa
Isporučeni pribor
Širokopojasni
Niskotonac: 7 cm, konusni
Bas refleks
8 ohma
Maksimalna ulazna snaga:
85 dB (1 W, 1 m)
150 Hz – 20 000 Hz
Približno 110 T 170 T 111
mm s prednjom mrežicom
Približno 0,9 kg
Kabl zvučnika, dugi (2)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promeni bez najave.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne
štamparske greške.
Tehnički podaci
SS-F4000P (Prednji zvučnici)
Sistem zvučnika
oklopljen
Zvučnici
10 cm, konusni
Vrsta kućišta
Impedansa
Kapacitet snage
120 W
Osetljivost
Frekventni opseg
Dimenzije (š/v/d)
Masa
Isporučeni pribor
3-sistemski, magnetni
Niskotonac (srednji bas):
Niskotonac (niski bas):
10 cm, konusni
Visokotonac: 2,5 cm,
balansirani, kupolasti
Bass reflex
8 ohma
Maksimalna ulazna snaga:
85 dB (1 W, 1 m)
50 Hz – 50 000 Hz
Približno 231 T 880 T 255
mm s prednjom mrežicom
Približno 7,8 kg
Kabl zvučnika, kratki (2)
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF