Sony | NWZ-F806 | Sony NWZ-F806 Kratko uputstvo za pokretanje i podešavanje

Vodič za brzi početak
Šta sve možete sa vašim “WALKMAN”
uređajem
Kako instalirati priloženi softver
Kako da koristite vaš ˝Walkman˝
Uživanje u muzici/klipovima/slikama
NWZ-F804/F805/F806
Možete preneti muziku sa CD-ova i prebaciti video snimke i fotografije na vaš
Walkman koristeći kompjuter.
©2012 Sony Corporation Štampano u Srbiji
Ovo uputstvo je podložno izmenama i štamparskim greškama.
Uživanje u FM radiju
Morate prihvatiti uslove Ugovora za krajnjeg korisnika kada prvi
put koristite vaš Walkman. Ako želite kasnije da ih pročitate,
tapnite taster
About device] (Menu) - [System settings] - [
[Legal information] - [Sony EULA].
Možete slušati FM radio koristeći isporučene slušalice.
Uživanje u internetu
Wi-Fi
O uputstvu za upotrebu
Uz ovo Kratko uputstvo za upotrebu, ovaj model isporučuje se i sa
Vodičem za pomoć (HTML dokument) koji vam daje detaljno
uputstvo za upotrebu.
Za gledanje na vašem “WALKMAN” ekranu:
Pogledajte “Kako koristiti vodič za pomoć na vašem “WALKMAN”.
Za gledanje na vašem ekranu računara:
Pogledajte “Kako instalirati isporučeni softver (Uključujući Vodič za
pomoć).”
4-432-452-11(1)
Sadržaj
Proverite da li ste u paketu dobili sledeći pribor.
 “WALKMAN” (1)
 Slušalice (1)
 Jastučići slušalica (veličina S, L) (1)
Na slušalice je fabrički stavljena veličina jastučića M.
 USB kabl(1)
 Priključak (1)
Koristite kada povezujete vaš Walkman na periferijski uređaj, kao što
je postolje (nije isporučeno).
 Vodič za brzi početak (ovaj dokument)
 Softver
Softver je smešten u internoj memoriji vašeg Walkman-a i uključuje
sledeće: Za detalje o instalaciji, pogledajte "Kako instalirati priloženi
softver (uključujući "User Guide")".
 Media Go
 WALKMAN vodič
Vodič za pomoć i sl.
O Windows operativnom sistemu
Potreban OS može biti samo neki od sledećih: Windows XP (Service
Pack 3 ili kasniji), Windows Vista* (Service Pack 2 ili kasniji) ili Windows
7* (Service Pack 1 ili kasniji).
* [Compatibility mode] za Windows XP nije podržan.
Povezivanjem na Wi-Fi mrežu možete surfovati internetom i preuzimati
aplikacije.
 Savet
 Za detalje o ovoj funkciji ili korišćenju, pogledajte Vodič za pomoć (HTML
dokument).
Delovi i komande
Inicijalna podešavanja
1
Iskoristite isporučeni USB kabl za punjenje i
povezivanje vašeg Walkman uređaja na
računar.
Vaš Walkman se uključi.
Napomena
2
 Taster (Menu)
 Taster (Home)
 Taster (povratak)
 Priključnica za slušalice
 WM-PORT
Povežite USB kabl (isporučen) ili druge dodatke koji podržavaju WM-PORT
(nije isporučen).
 Zvučnik
 Otvor za traku
 Ugrađeni mikrofon
 Ugrađena antena
 Ukoliko se na ekranu vašeg Walkman-a
pojavi veliki simbol baterije dok ga punite,
to znači da je preostali kapacitet baterije
previše mali da bi uređaj mogao da radi.
Walkman se automatski pali nakon oko 10
minuta punjenja.
Ukoliko se na ekranu pojavi oznaka USB
(Back) da biste
konekcije, tapnite taster
napustili taj prikaz i nastavili na inicijalna
podešenja.
Prikazuje se ekran za odabir jezika* ekrana.
* U zavisnosti od toga gde ste kupili vaš Walkman, možda se neće
pojaviti izbor jezika.
3
Izaberite željeni jezik na kome će se prikazati
tekst Licence za krajnjeg korisnika.
4
Pročitajte tekst licencnog ugovora i zatim
tapnite na [Agree].
5
Pojaviće se ekran za inicijalno podešavanje.
Tapnite na  .
Wi-Fi, Bluetooth i GPS antene su ugrađene.
 Ekran (osetljiv na dodir)
Da biste upravljali, dodirnite (tapnite) ikonice, stavke, kontrolne taster itd.,
na ekranu Walkman-a.
 Taster VOL (jačina zvuka) +/–
Taster (Double-u Dot (W.))

Koristi se za direktno prikazivanje W. kontrole.
 Taster RESET
Pritisnite taster RESET pomoću uskog predmeta, da biste resetovali
Walkman.
  Taster (Power)
Zadržite: Uključuje ili isključuje uređaj.
Pritisnite: Uključuje ili isključuje ekran.
Upravljanje jačinom zvuka (Samo za
države/regije koje ispunjavaju
Evropske Direktive)
6
7
Odaberite željeni jezik.
Tapnite  da biste počeli sa korišćenjem
vašeg Walkman-a.
Alarmni (beep) * i upozoravajući signal [Check the volume level] su
predviđeni da zaštite vaše uši kada pojačate zvuk preko određenog* nivoa
po prvi put. Alarm i upozorenje možete otkazati tapkanjem na taster [OK]
dijaloga upozorenja.
* Alarm (zvučni signal) se ne javlja pri povezivanju Bluetooth uređaja.
Napomena
 Jačinu zvuka možete podići preko predviđenog nivoa nakon što otkažete
alarm i upozorenje.
 Nakon inicijalnog upozorenja, alarm i upozorenje se ponavljaju svakih 20
(kumulativnih) sati od trenutka kada je jačina zvuka postavljena preko
predviđenog nivoa; kada se to dogodi, zvuk se automatski vraća na inicijalno
podešenje.
 Ukoliko se jačina zvuka podesi preko određenog nivoa i zatim ugasite
Walkman, jačina zvuka se automatski vraća na predviđenu vrednost.
8
Podesite Wi-Fi konekciju, Google nalog i
datum/vreme itd., prateći instrukcije prikazane
na ekranu.
 Savet
 Wi-Fi konekcija i Google nalog se mogu i naknadno podesiti.
Kao instalirati isporučeni softver
(Vodič za pomoć je uključen)
1
Uključivanje/isključivanje vašeg
“WALKMAN” uređaja
Povežite Walkman na računar koji je upaljen
koristeći isporučeni USB kabl. Uključite USB
kabl okrenut nagore
i proverite da li je
dobro utaknut.
Zadržite.
Uključivanje/isključivanje ekrana
Ekran će se isključiti ukoliko se nikakva operacija ne izvede neko
vreme.
 Savet
 Ako se na ekranu pojavi [USB connected], tapnite [Turn on USB
storage] za povezivanje vašeg Walkman-a.
Ukoliko se sledeći ekran ne pojavi, povucite statusnu traku na vrhu
ekrana i tapnite [Turn on USB storage] na panelu sa obaveštenjima.
1
Pritisnite taster 
(Power).
Pritisnite.
Prikazuje se oznaka
zaključanog ekrana.
Statusna traka
2
Prevucite
s
leva u desno.
Vaš Walkman se
otključava i pojavljuje
se osnovni ekran.
Pritisnite ponovo
taster za isključivanje
ekrana.
2
3
Vašem Walkman-u možete pristupiti i sa računara.
Na računaru izaberite vaš Walkman.
Odaberite [start] - [My Computer] ili [Computer] - [WALKMAN].
Dvaput kliknite na [Setup.exe].
Prikazuje se instalacioni meni.
 Savet
4
5
 Kada pokrenete [Setup.exe], [Setup.exe] datoteka smeštena u folder
[WALKMAN] na vašem Walkman-u se kopira na vaš računar kao
rezervna kopija i WALKMAN vodič i Media Go se instaliraju na vaš
računar.
 Ukoliko ste promenili tip USB konekcije na nako podešenje koje nije MSC
mod, vratite ponovo mod na MSC tako što tapnete na [Connected as USB
Storage] na tabli sa obaveštenjima.
 Ukoliko se [Setup.exe] ne pokrene, kopirajte datoteku [Setup.exe]
na vašu radnu površinu, a zatim kliknite duplim klikom na nju.
Kako koristiti ekran osetljiv na dodir
Walkman ekran je osetljiv na dodir. Vašim Walkman-om možete upravljati
raznim pokretima kao što je tapkanje, pritiskanje i lupkanje. Pogledajte
vodič za pomoć (Help Guide) (HTML dokument).
Tapkanje
Pritisnite i zadržite
Lupkanje
Prevlačenje
Sledite uputstvo na ekranu.
Kada se završi instalacija putem čarobnjaka, prečica
(WALKMAN Guide) se pojavljuje na radnoj površini vašeg
računara. Vodič za pomoć možete pogledati duplim klikom
na ikonicu
(WALKMAN Guide) i zatim klikom na Vodič
za pomoć (Help Guide).
Pokrenite Media Go.
Sadržaj sa vašeg računara možete prebaciti na vaš Walkman.
Detaljnije informacije o prenosu muzike i sl.,potražite u Vodiču
za pomoć.
 Savet
 Walkman vodič i Media Go možete pokrenuti i preko menija [start] koji dobijate
klikom na dugme [start] na radnoj površini.
 Isporučeni softver možete da instalirate i na drugom računaru prateći navedenu
proceduru čak i ako obrišete [Setup.exe] tako što formatirate memoriju koja je
ugrađena u vaš Walkman.Iskopirajte [Setup.exe] datoteku i [Install] folder iz
foldera [Backup] sa vašeg računara na vaš Walkman. Zatim, povežite vaš
Walkman na drugi računar na koji želite da instalirate softver i pratite gornju
proceduru od koraka 2.
Folder [Backup] možete pronaći u
C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-F800\Backup
[Program Files(x86)] folder će se prikazati u zavisnosti od operativnog sistema
na računaru.
Štipanje ka i od
U slučaju problema
Početni ekran
Početni ekran se prikazuje tapkanjem na taster
(Home).
Ukoliko vaš Walkman ne radi kao što ste očekivali, sprovedite sledeće
korake kako bi razrešili problem.
1
2
Potražite simptome problema u delu ˝U slučaju
problema˝ u vodiču za pomoć (Help Guide) (HTML
dokument) i isprobajte sva ponuđena rešenja.
Za detalje o spajanju na računar pogledajte sledeću tablicu.
Povežite vaš Walkman na računar da bi ste mu
napunili bateriju.
Neke probleme moguće je rešiti punjenjem baterije.
3
Pritisnite taster RESET pomoću uskog
predmeta, i sl.
Taster RESET
Pre resetovanja Walkman-a, proverite da nije u toku
reprodukcija zvučnog ili video zapisa i sl. Ako nema
reprodukcije, možete bezbedno resetovati Walkman.
4
 [Music player] vidžet
5
Reprodukovanje muzike.
 Prečica za aplikaciju
Odvojeno startuje aplikaciju.
 [Music player] prečica
Reprodukujte muzičke datoteke prebačene preko Media Go
softvera ili prostim prevlačenjem.
 [Video player] prečica
Reprodukujte video snimke intuitivnim operacijama.
 Aplikacije
Proverite informacije o problemu u sekciji za pomoć
(˝Help˝) softvera koji koristite.
Pogledajte informacije o problemima na stranicama
za podršku korisnicima.
Stranice za podršku korisnicima potražite u "Najnovije informacije".
6
Ako uprkos svemu navedenom ne uspete da rešite
problem, obratite se najbližem Sony dobavljaču.
Simptom
Vaš Walkman nije
prepoznat kao USB
medij za skladištenje.
Prikazuje sve vaše aplikacije i vidžete.
 [Photo viewer] prečica
Pregledanje fotografija i slajd-šoua.
 [FM radio] prečica
Startuje FM radio.
Kako koristiti vodič za pomoć na
vašem “WALKMAN-u”
Pokrenite Vodič za pomoć instaliran na vašem Walkman-u.
Vodič za pomoć oko pregleda Walkman ekrana je dostupan samo
na nekim jezicima.
1 Tapnite
na [
na osnovnom ekranu i zatim
Help guide].
 Savet
 Vodič za pomoć možete takođe čitati i na ekranu vašeg računara
instaliranjem isporučenog WALKMAN Guide softvera.
Uzrok/Rešenje
 USB veza je isključena.
 Povucite statusnu traku, zatim tapnite [Turn on
USB storage] na tabli za obaveštenja, a zatim
[Turn on USB storage] i na kraju [OK].
 USB debagovanje je uključeno.
 Neki uređaji ili softver možda neće
prepoznati vaš Walkman kada je uključeno
USB debagovanje. Tapnite taster
(Menu), zatim [System settings] - [
Developer options] - [USB debugging] i
odčekirajte kućicu.
 USB kabl nije pravilno spojen na USB priključnicu
Računar ne
računara.
prepoznaje vaš
 Izvucite USB kabl i ponovo ga povežite.
Walkman čak i kada je
 Koristite isporučeni USB kabl.
povezan USB kablom.
 Koristi se USB čvorište (USB hub).
 Walkman možda neće biti prepoznat ako
ga priključujete preko USB čvorišta
(huba). Walkman povežite direktno na
USB port računara.
 Možda problem uzrokuje USB priključnica na
računaru.
 Povežite Walkman na drugu USB priključnicu
na računaru.
 Kada prvi put koristite Walkman ili kada je
kapacitet baterije nizak, znak baterije se
prikazuje na ekranu i možda nećete moći da
koristite Walkman. Ovo ne predstavlja kvar.
Sačekajte oko 10 minuta pre upotrebe.
 Autentikacija softvera može potrajati neko
vreme. Sačekajte malo.
 Instalacija softvera nije uspela.
 Ponovo instalirajte softver koristeći datoteke
za instalaciju. Uvezeni podaci ostaju
neizmenjeni.
 Ukoliko se problem bude ponovo javljao nakon
primene navedenih rešenja, pritisnite taster
RESET za resetovanje Walkman-a.
Vaš Walkman postaje  Upotrebljava se USB čvorište (hub) ili USB
produžni kabl.
radi nestabilno kada
 Vaš Walkman može nestabilno raditi ukoliko
se poveže na računar.
koristite USB čvorište ili USB produžni kabl.
Walkman povežite direktno na USB port
računara.
Walkman se zagreva.
 Uređaj može malo da se zagreje prilikom
punjenja baterije i neposredno posle punjenja.
Uređaj takođe može da privremeno se zagreje
prilikom prenosa veće količine podataka. U tom
slučaju ostavite uređaj da se ohladi.
Inicijalizacija (formatiranje) vašeg “Walkman-a”
Fleš memoriju ugrađenu u vaš Walkman možete formatirati.Ukoliko se
memorija formatira, vaši podaci će biti obrisani, a podešenja će biti
vraćena na podrazumevane vrednosti.
Napomena
 Ukoliko sprovedete ovu operaciju, informacije o Google nalogu i
preuzete aplikacije će biti obrisane.
 Ukoliko u koraku 2 tapnete i označite [Erase USB storage], sledeći
podaci će biti obrisani: Muzičke i foto datoteke prenete na vaš
Walkman; Preinstalirani sadržaj; Setup.exe datoteka uskladištena
u memoriji Walkman-a za instalaciju na računar. Obratite pažnju na
to da se preinstalirani sadržaj i Setup.exe datoteka ne mogu
naknadno dobaviti. Takve podatke je najbolje da prekopirate na
računar pre resetovanja Walkman-a.
 Ugrađenu fleš memoriju nemojte da formatirate pomoću Windows
Explorer-a. Ako formatirate ugrađenu memoriju, formatirajte je
koristeći Walkman.
1
2
3
Tapnite taster
(Home) za prikaz osnovnog
ekrana.
(Menu), i zatim [System
Tapnite taster
settings] - [
Backup & reset] - [Factory data
reset] - [Reset device].
Tapnite i obeležite [Erase USB storage] za brisanje prenete
muzike, videa i fotografija.
Mere opreza
O slušalicama
 Izbegavajte korišćenje slušalica pri velikoj glasnoći duže vreme jer vam to
može oštetiti sluh.
 Pri visokoj glasnoći se možda neće čuti spoljni zvukovi. Nemojte koristiti
uređaj u situacijama pri kojima slušanje treba biti neometano, npr. pri
upravljanju automobilom ili biciklom.
 Budući da su isporučene slušalice otvorenog dizajna, zvuk iz njih se čuje
napolju.Pazite da ne smetate osobama oko sebe.
Napomena o licenci i zaštitnim znakovima
Pogledajte vodič za pomoć (Help Guide) (HTML dokument).
Za korisnike u Francuskoj
Pri zameni slušalica/delova, pozovite se na model slušalica/dela koji odgovara
vašem uređaju kao što je opisano ispod.
MDR-EX0300E
Dugo slušanje glasnog zvuka/muzike sa ličnog audio uređaja
može oštetiti sluh.
Beleška za korisnika
Model i serijski broj se nalaze sa zadnje strane plejera. Zapišite ih na linijama
ispod. Koristite ove brojeve uvek kada zovete Sony prodavca u vezi ovog
proizvoda.
Br. modela ________________________
Serijski Br. ________________________
Tapnite [Erase everything].
Vaš Walkman se automatski restartuje nakon resetovanja/
inicijalizacije.
Za najnovije informacije
Ukoliko imate pitanja ili problema sa ovim proizvodom ili biste želeli
informacije o kompatibilnim dodacima za ovaj proizvod, posetite sledeće
veb sajtove.
Za korisnike u SAD:
http://www.sony.com/walkmansupport
Za korisnike u Kanadi:
http://esupport.sony.com/ca/
Za korisnike u Evropi:
http://support.sony-europe.com/DNA
Za korisnike u Latinskoj Americi:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Za korisnike u ostalim državama/regijama:
http://www.sony-asia.com/support
Za korisnike koji su kupili modele za drugo tržište:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising