Sony | NW-ZX300 | Sony NW-ZX300 ZX300 Walkman® serija ZX Uputstva za rukovanje

4-698-040-11(1)
Sukladnost i informacije
Informacije o zakonskim propisima i zaštitnim znacima
Instruction Manual
Priručnik s uputama
HR
Navodila za uporabo
SL
Uputstvo za upotrebu
SR
©2017 Sony Corporation
• Informacije o zakonima, propisima i pravima zaštitnih znakova
potražite u dijelu isporučenog softvera „Važne informacije”.
Za čitanje na računalo instalirajte isporučeni softver.
Za instalaciju nakon priključivanja uređaja na računalo otvorite
[WALKMAN] u pohrani sustava uređaja Walkman.
Korisnik operacijskog sustava Windows: [FOR_WINDOWS] –
[Help_Guide_Installer(.exe)]
Korisnik operacijskog sustava Mac: [FOR_MAC] – [Help_Guide_
Installer_for_mac]
Nakon instalacije softvera dvaput kliknite prečac ili odgovarajuću
ikonu stvorenu na radnoj površini.
• N-Mark zaštitni je znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke NFC Forum,
Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
NW-ZX300
Hrvatski
Informacije o priručnicima
1. Priručnik s uputama (ovaj priručnik)
2. (Vodič za početak)
U Vodiču za početak opisano je sljedeće:
• osnovne upute za rad za uređaj WALKMAN®
• način pristupa web-mjestima s korisnim računalnim aplikacijama
na internetu.
3. Vodič za pomoć (web-dokument za osobno računalo/
pametni telefon) Vodič za pomoć sadrži detaljnije upute za
rad, specifikacije, URL web-mjesta korisničke podrške itd.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzx300/h_ww/
Iako je pretraživanje besplatno, moguća je naplata naknade
za podatkovnu komunikaciju u skladu s ugovorom koji
imate s operaterom.
Ovisno o državi/području kupovine uređaja Walkman, moguće je da
neki modeli ne budu dostupni.
Napomene o upotrebi uređaja Walkman
Napomena o bateriji
Informacije o slušalicama koje se umetnu u uši
• Pri upotrebi slušalica koje se umetnu u uši s visokom razinom prianjanja,
pazite na sljedeće. U suprotnome, možete oštetiti svoje uši ili bubnjiće.
–– Ne umećite jastučiće za uši u svoje uši.
–– Ne uklanjajte naglo jastučiće za uši iz ušiju. Pri skidanju slušalica
s glave, jastučiće za uši nježno pomaknite prema gore i dolje.
Informacije o slušalicama
• Izbjegavajte reproducirati glazbu tako glasno da bi duža reprodukcija
mogla oštetiti vaš sluh.
• Pri velikoj jačini zvuka vanjski zvukovi mogu postati nečujni. Slušanje
uređaja izbjegavajte u situacijama koje zahtijevaju neometan sluh,
primjerice tijekom vožnje automobila ili bicikla.
• Budući da su slušalice otvorene, zvuk izlazi kroz njih. Nemojte ometati
osobe oko sebe.
Obavijest za kupce: sljedeće informacije odnose se
samo na opremu koja se prodaje u državama koje
primjenjuju direktive EU-a
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Za informacije o usklađenosti proizvoda sa zakonodavstvom EU-a:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija
Da biste spriječili moguće oštećenje sluha, nemojte dulje
vrijeme slušati glasan zvuk.
• Za sprečavanje smanjenja trajanja baterije punite je najmanje
jednom u šest mjeseci.
Formatiranje microSD kartice
Prije pohranjivanja sadržaja na microSD kartici (ne isporučuje se) obvezno
pročitajte upute za microSD kartice u Vodiču za pomoć na internetu.
Rad s jačinom zvuka u skladu s europskim i korejskim
direktivama
• Za europske kupce
• Za korejske kupce (modeli koji su opremljeni slušalicama)
Alarm (zvuk) i upozorenje [Check the volume level.] služe kako bi vam
zaštitili uši. Javljaju se kada povećate jačinu zvuka do razine koja je štetna.
Alarm i upozorenje možete poništiti dodirom na [OK] u dijaloškom okviru
upozorenja.
Napomena
•Jačinu zvuka možete povećati nakon što isključite alarm i upozorenje.
•Nakon početnog upozorenja alarm i upozorenje ponavljaju se svakog sata
tijekom 20 sati nakon što ste jačinu zvuka postavili na razinu koja je štetna
za vaše uši. Kada se to dogodi, jačina zvuka automatski se smanjuje.
•Ako isključite uređaj Walkman nakon što ste odabrali visoku razinu jačine zvuka
koja može oštetiti vaše bubnjiće u ušima, jačina zvuka automatski će se smanjiti
pri sljedećem uključivanju uređaja Walkman.
BLUETOOTH® mogućnosti
Glazbu spremljenu na uređaju Walkman možete slušati s Bluetooth
audio uređaja, kao što su slušalice ili zvučnici.
Uparivanje (prva upotreba uređaja)
Nakon prvog bežičnog spajanja Bluetooth audio uređaja, morate
prijaviti uređaj jedan na drugog. Ta prijava naziva se „uparivanje“.
1. Postavite Bluetooth audio uređaj u način rada za uparivanje.
(Pogledajte priručnik s uputama uređaja.)
2.Dodirnite
–[
Settings] – [Connect to/Add Audio Device]
pod izbornikom [Bluetooth].
3. Dodirnite prekidač Bluetooth da uključite funkciju Bluetooth.
4. Dodirnite [Add Device (Pairing)] kako biste pokrenuli uparivanje.
5. Odaberite uređaj s popisa uparenih uređaja kako biste uspostavili
Bluetooth vezu.
Nakon što se uspostavi Bluetooth veza, prikazat će se poruka
[Connected.].
Priključivanje (kasnije upotrebe)
1. Uključite upareni Bluetooth audio uređaj i postavite ga u stanje
pripravnosti.
2.Dodirnite
–[
Settings] – [Connect to/Add Audio Device]
pod izbornikom [Bluetooth].
3. Dodirnite prekidač Bluetooth kako biste uključili funkciju Bluetooth.
4. Odaberite uređaj s popisa uparenih uređaja kako biste uspostavili
Bluetooth vezu.
Prekid veze
1.Dodirnite
–[
Settings] – [Connect to/Add Audio Device]
pod izbornikom [Bluetooth].
2. Dodirnite naziv uređaja koji povezujete na popisu uparenih uređaja,
a zatim dodirnite [OK] u dijaloškom okviru za prekid veze.
Napomena
•Informacije o uparivanju brišu se u situacijama u nastavku. Ponovno
uparite uređaje.
–– Jedan ili oba uređaja vraćeni su na tvorničke postavke.
–– Informacije o uparivanju izbrisane su iz uređaja, npr. pri ponovnom
uparivanju uređaja.
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema u skladu
s Direktivom 2014/53/EU. Tekst cijele EU izjave o sukladnosti
dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Bežična funkcija
Radna frekvencija
2400 – 2483,5 MHz
13,56 MHz
Maksimalna izlazna snaga
< 20,0 dBm [2400 – 2483,5 MHz]
< 42 dBμA/m pri 10 m [13,56 MHz]
• Nemojte rastavljati, otvarati ili isijecati sekundarne ćelije ili baterije.
• Ne izlažite ćelije ili baterije toplini ili vatri. Izbjegavajte čuvanje na
izravnom sunčevom svjetlu.
• U slučaju curenja ćelije, ne dozvolite da tekućina dođe u kontakt s
kožom ili očima. Ako dođe do kontakta, zahvaćeno područje isperite
velikom količinom vode i potražite liječnički savjet.
• Sekundarne ćelije i baterije potrebno je napuniti prije upotrebe.
Uvijek se pridržavajte uputa proizvođača ili priručnika za opremu
za ispravne upute za punjenje.
• Nakon dužih razdoblja pohrane, možda će biti neophodno napuniti
ili isprazniti ćelije ili baterije nekoliko puta kako bi se postigla
maksimalna učinkovitost.
• Ispravno ih odlažite.
Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.
Slovenščina
O priročnikih
1. Uporabniški priročnik (ta priročnik)
2. (Navodila za začetek uporabe)
Navodila za začetek vsebujejo naslednje:
• osnovna navodila za uporabo naprave WALKMAN®,
• navodila za dostop do koristnih spletnih mest z računalniškimi
aplikacijami.
3. Vodnik za pomoč (spletni dokument za računalnik/
pametni telefon) vsebuje podrobnejša navodila za uporabo,
tehnične podatke, URL spletnega mesta za podporo ipd.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzx300/h_ww/
Brskanje je brezplačno, vendar vam lahko operater
storitev v skladu s pogodbo obračuna prenos podatkov.
Odvisno od države/regije, v kateri ste kupili napravo Walkman,
nekateri modeli morda ne bodo na voljo.
Zmogljivosti naprave BLUETOOTH®
Glasbo, shranjeno v napravi Walkman, lahko poslušate prek zvočnih
naprav Bluetooth, kot so slušalke ali zvočniki.
Seznanjanje (ob prvi uporabi naprave)
Ko boste prvič brezžično povezali zvočne naprave Bluetooth, morajo
biti naprave med seboj registrirane. Takšna registracija se imenuje
"seznanjanje".
1. Zvočno napravo Bluetooth nastavite na način za seznanjanje.
(Glejte priročnik z navodili za uporabo naprave.)
2.Tapnite
–[
Settings] – [Connect to/Add Audio Device]
v razdelku [Bluetooth].
3. Tapnite stikalo za Bluetooth, da vklopite funkcijo Bluetooth.
4. Za seznanjanje tapnite [Add Device (Pairing)].
5. Na seznamu seznanjenih naprav izberite napravo, s katero želite
vzpostaviti povezavo Bluetooth.
Ko je povezava Bluetooth vzpostavljena, se prikaže sporočilo
[Connected].
Vzpostavljanje povezave (nadaljnje uporabe)
1. Vklopite seznanjeno zvočno napravo Bluetooth in jo nastavite
v stanje pripravljenosti.
2.Tapnite
–[
Settings] – [Connect to/Add Audio Device]
v razdelku [Bluetooth].
3. Tapnite stikalo za Bluetooth, da vklopite funkcijo Bluetooth.
4. Na seznamu seznanjenih naprav izberite napravo, s katero želite
vzpostaviti povezavo Bluetooth.
Prekinitev povezave
1.Tapnite
–[
Settings] – [Connect to/Add Audio Device]
v razdelku [Bluetooth].
2. Na seznamu seznanjenih naprav tapnite ime naprave, ki se povezuje,
in nato v pogovornem oknu za prekinitev povezave še [OK].
Opomba
•Podatki o seznanjenju se bodo izbrisali v naslednjih primerih. Ponovno seznanite
naprave.
–– Ena ali obe napravi sta ponastavljeni na tovarniške nastavitve.
–– Ko sta napravi popravljeni, bodo podatki o seznanjanju izbrisani iz naprav.
Odpravljanje težav
Naprava Walkman ne more napolniti baterije oziroma je računalnik
ne prepozna.
• Kabel USB (priložen) ni ustrezno povezan s priključkom USB v računalniku.
Odstranite kabel USB in ga znova povežite.
• Lučka, ki označuje polnjenje, na napravi Walkman zasveti rdeče,
ko se baterija polni, in ugasne, ko je baterija napolnjena.
• Ko napravo Walkman uporabljate prvič ali po dolgotrajnem premoru,
lahko traja nekaj minut, da jo računalnik prepozna. Preverite, ali računalnik
prepozna napravo Walkman, ko je povezana že približno 10 minut.
• Če z zgoraj navedenimi navodili ne odpravite težave, povsem izklopite
računalnik in izključite napravo Walkman. Nato odklopite napajalni
kabel, baterijo in vse ostalo, kar je povezano z računalnikom, in pustite,
da se prazni pet minut. Po praznjenju znova vklopite računalnik in
povežite napravo Walkman.
Skladnost in informacije
Informacije o zakonodaji in blagovnih znamkah
• Za informacije glede zakonodaje, predpisov in pravic blagovnih znamk
glejte »Pomembne informacije« v priloženi programski opremi. Da jih
boste lahko prebrali, namestite programsko opremo v računalnik.
Če jo želite namestiti, odprite možnost [WALKMAN] v sistemski
shrambi naprave Walkman, ko jo povežete z računalnikom.
Uporabniki sistema Windows: [FOR_WINDOWS] –
[Help_Guide_Installer(.exe)]
Uporabniki sistema Mac: [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac]
Po namestitvi programske opreme dvokliknite bližnjico ali ikono,
ki je bila ustvarjena na namizju.
• Oznaka N-Mark je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka
podjetja NFC Forum, Inc. v ZDA in v drugih državah.
O ušesnih slušalkah
• Ko uporabljate ušesne slušalke z visoko stopnjo adhezije, upoštevajte
naslednje. Drugače si lahko poškodujete sluh ali bobniča.
–– Ušesnih čepkov ne vstavljajte na silo.
–– Ušesnih čepkov ne odstranjujte nenadno. Ko boste slušalke sneli,
ušesne čepke nežno premaknite gor in dol.
O slušalkah
• Naprave ne poslušajte pri tako visoki glasnosti, da bi daljša uporaba
lahko škodovala vašemu sluhu.
• Pri veliki glasnosti morda ne boste slišali zunanjih zvokov. Ne poslušajte
naprave v okoliščinah, ko morate spremljati zvoke, na primer med vožnjo
ali kolesarjenjem.
• Slušalke so odprte oblike, zato zvoki gredo skozi njih. Pazite, da ne
boste motili ljudi v bližini.
Opomba za uporabnike: spodaj navedene informacije
se nanašajo samo na opremo, prodano v državah,
v katerih veljajo direktive EU.
Proizvajalec: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonska
Za skladnost izdelka z zakonodajo EU: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija
Ne poslušajte vsebin dolgo časa pri visoki glasnosti, da se
izognete morebitnim okvaram sluha.
Opombe glede uporabe naprave Walkman
Opomba glede baterije
• Če želite preprečiti okvaro baterije, jo zamenjajte vsakih 6 mesecev.
Formatiranje kartice microSD
Otklanjanje poteškoća
Pred shranjevanjem vsebine na kartico microSD (ni priložena) preberite
navodila za kartice microSD v internetnem Vodniku za pomoč.
Uređaj Walkman ne može puniti bateriju ili ga računalo ne prepoznaje.
• USB kabel (isporučeni) nije ispravno priključen na USB priključnicu
na računalu. Odspojite, pa zatim ponovno priključite USB kabel.
• Žaruljica punjenja na uređaju Walkman svijetli crveno dok se baterija
puni i isključuje se kada punjenje završi.
• Kada prvi put upotrebljavate Walkman ili ga dugo niste upotrebljavali,
računalu će možda trebati nekoliko minuta da ga prepozna.
Provjerite prepoznaje li računalo uređaj Walkman približno
10 minuta nakon priključivanja.
• Ako gore opisanim pristupima ne uspijete riješiti problem, potpuno
isključite računalo i odspojite Walkman. Zatim odspojite kabel za
napajanje, bateriju i sve ostalo što je možda spojeno na računalo
i ostavite ga da se prazni pet minuta. Nakon pražnjenja uključite
računalo i ponovno spojite Walkman.
Upravljanje glasnosti skladno z evropskimi in korejskimi
direktivami
• Za evropske kupce
• Za korejske kupce (modeli s priloženimi slušalkami)
Alarm (pisk) in opozorilo [Check the volume level.] ščitita vaš sluh.
Zaslišali ju boste, ko boste glasnost povišali na raven, ki je škodljiva
za sluh. Alarm in opozorilo lahko prekličete z dotikom možnosti [OK]
v pogovornem oknu z opozorilom.
Opomba
•Glasnost lahko povišajte, ko boste preklicali alarm in opozorilo.
•Po prvem opozorilu se alarm in opozorilo ponovita na vsakih skupnih 20 ur,
ko je glasnost nastavljena na raven, ki je škodljiva za sluh. Ko se to zgodi,
se bo glasnost samodejno znižala.
•Če izklopite predvajalnik Walkman, ko ste nastavili visoko glasnost, ki vam
lahko poškoduje bobniča, se bo ob zagonu predvajalnika raven glasnosti
samodejno znižala.
Družba Sony Corporation izjavlja, da je oprema skladna z direktivo 2014/53/
EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem mestu:
http://www.compliance.sony.de/
Brezžična funkcija
Delovna frekvenca
2400–2483,5 MHz
13,56 MHz
Največja izhodna moč
< 20,0 dBm [2400–2483,5 MHz]
< 42 dBμA/m na10 m [13,56 MHz]
• Sekundarnih celic ali baterij ne razstavljajte, odpirajte ali razkosavajte.
• Celic ali baterij ne izpostavljajte vročini ali ognju. Izogibajte se
shranjevanju na neposredni sončni svetlobi.
• Če pride do puščanja celice, poskrbite, da tekočina ne bo prišla v stik
s kožo ali očesi. Če vseeno pride do stika, prizadeto območje izperite
z veliko količino vode in poiščite pomoč zdravnika.
• Sekundarne celice in baterije je treba pred uporabo napolniti.
Navodila za pravilno polnjenje so vedno na voljo v proizvajalčevih
navodilih ali v priročniku za opremo.
• Po daljšem shranjevanju bo celice ali baterije morda treba
večkrat polniti in prazniti, da dosežete najboljšo zmogljivost.
• Primerno zavrzite.
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.
Usaglašenost i informacije
Informacije o zakonima i zaštićenim znakovima
• Informacije o zakonima, propisima i pravima na osnovu zaštićenih
znakova potražite u odeljku „Important Information“
(„Važne informacije“) koji se nalazi u isporučenom softveru.
Da biste ga pročitali, instalirajte isporučeni softver na računar.
Da biste instalirali softver, otvorite stavku [WALKMAN] u skladišnom
sistemu Walkman uređaja nakon povezivanja sa računarom.
Windows korisnici: [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)]
Mac korisnici: [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac]
Kada instalirate softver, dvaput kliknite na prečicu ili ikonu uređaja
generisanu na radnoj površini.
• N-Mark je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni znak kompanije NFC
Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.
Srpski
O priručnicima
1. Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik)
2. (Vodič za pokretanje)
Vodič za početak opisuje sledeće:
• Osnovna uputstva za upotrebu vašeg WALKMAN® uređaja
• Način pristupa veb-sajtovima sa korisnim PC aplikacijama na Internetu
3. Vodič za pomoć (veb dokument za PC/pametni telefon)
Vodič za pomoć sadrži detaljnija uputstva za upotrebu,
specifikacije i URL veb-sajta za korisničku podršku itd.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzx300/h_ww/
Iako je pregledanje besplatno, možda ćete morati da
platite troškove komunikacije u skladu sa ugovorom
sa operaterom.
U zavisnosti od zemlje/regiona gde ste kupili Walkman, neki modeli
možda nisu dostupni.
Napomene o korišćenju Walkman uređaja
Napomena o bateriji
• Da biste sprečili slabljenje baterije, punite je najmanje jednom
na svakih 6 meseci.
Formatiranje microSD kartice
Obavezno pročitajte uputstvo o microSD karticama u Vodiču za
pomoć na Internetu pre nego što počnete da skladištite sadržaj
na microSD kartici (ne isporučuje se).
Upravljanje jačinom zvuka u skladu sa evropskim
i korejskim direktivama
• Za evropske korisnike
• Za korejske korisnike (modeli opremljeni slušalicama)
Alarm (zvučni signal) i upozorenje [Check the volume level.] namenjeni
su da zaštite vaš sluh. Aktiviraju se kada prvi put povećate jačinu zvuka
do nivoa štetnog po sluh. Alarm i upozorenje možete da otkažete tako
što ćete dodirnuti [OK] na dijalogu upozorenja.
Napomena
•Jačinu zvuka možete da povećate nakon što otkažete alarm i upozorenje.
•Posle prvog upozorenja, alarm i upozorenje će se ponavljati na svakih
20 kumulativnih sati rada pri jačini zvuka koja je podešena na nivo
štetan za sluh. Kada se to desi, jačina zvuka će se automatski smanjiti.
•Ako isključite Walkman nakon biranja velike jačine zvuka koja može da ošteti bubne
opne, jačina zvuka će automatski biti niža kada sledeći put uključite Walkman.
BLUETOOTH® podrška
Muziku uskladištenu na Walkman uređaju možete da slušate na
Bluetooth audio uređajima kao što su slušalice ili zvučnici.
Uparivanje (prilikom prvog korišćenja uređaja)
Kada prvi put bežično povežete Bluetooth audio uređaje, moraju da
se registruju jedan na drugom. Ova registracija se naziva „uparivanje“.
1. Postavite Bluetooth audio uređaj u režim za uparivanje.
(Pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja.)
2.Dodirnite
–[
Settings] – [Connect to/Add Audio Device]
u meniju [Bluetooth].
3. Dodirnite prekidač za Bluetooth da biste uključili funkciju Bluetooth.
4. Dodirnite [Add Device (Pairing)] da biste pokrenuli uparivanje.
5. Izaberite uređaj sa liste uparenih uređaja da uspostavite Bluetooth vezu.
Kada se uspostavi Bluetooth veza, prikazuje se [Connected].
Povezivanje (prilikom kasnijeg korišćenja)
1. Uključite upareni Bluetooth audio uređaj i podesite ga u režim
mirovanja.
2.Dodirnite
–[
Settings] – [Connect to/Add Audio Device]
u meniju [Bluetooth].
3. Dodirnite prekidač za Bluetooth da biste uključili funkciju Bluetooth.
4. Izaberite uređaj sa liste uparenih uređaja da uspostavite Bluetooth vezu.
Prekidanje veze
1.Dodirnite
–[
Settings] – [Connect to/Add Audio Device]
u meniju [Bluetooth].
2. U listi uparenih uređaja dodirnite naziv uređaja koji povezujete
i dodirnite [OK] u dijalogu za prekid veze.
Napomena
•Informacije o uparivanju se brišu u sledećim situacijama. Ponovo uparite uređaje.
–– Jedan ili oba uređaja resetovani su na fabričke postavke.
–– Informacije o uparivanju izbrisane su sa uređaja, kao što je vreme kada
su uređaji upareni.
Rešavanje problema
Walkman ne može da puni bateriju ili nije prepoznat na računaru.
• USB kabl (isporučen) nije pravilno povezan na USB priključak na
računaru. Iskopčajte i ponovo povežite USB kabl.
• Lampica za punjenje na Walkman uređaju svetli crvenom bojom
dok se baterija puni i isključuje se kada se punjenje završi.
• Kada Walkman koristite prvi put ili kada niste koristili Walkman
tokom dužeg vremena, može da prođe nekoliko minuta dok ne bude
prepoznat na računaru. Proverite da li računar prepoznaje Walkman
oko 10 minuta nakon što ste ga povezali sa računarom.
• Ako ne uspete da rešite problem pomoću jednog od gorenavedenih
pristupa, potpuno isključite računar i iskopčajte Walkman.
Zatim iskopčajte kabl za napajanje, bateriju i sve ostalo što je povezano
sa računarom i ostavite ga da se prazni pet minuta. Nakon pražnjenja,
ponovo uključite računar i ponovo povežite Walkman.
O korišćenju slušalica sa ulošcima
• Kada koristite slušalice sa ulošcima velikog stepena prianjanja, imajte
na umu sledeće. U suprotnom, možete da oštetite sluh ili bubne opne.
–– Ne umećite uloške na silu u uši.
–– Ne uklanjajte naglo uloške iz ušiju. Kada skinete slušalice,
blago pomerite uloške nagore i nadole.
O slušalicama
• Izbegavajte reprodukciju sa jedinice koja je toliko glasna da dugotrajna
reprodukcija može da utiče na sluh.
• Pri visokoj jačini zvuka, može da dođe do gubitka čujnosti spoljnih
zvukova. Izbegavajte slušanje jedinice u situacijama kada sluh ne
sme da bude ometan, na primer dok vozite automobil ili bicikl.
• Pošto su slušalice otvorenog dizajna, zvukovi izlaze kroz njih.
Nemojte da ometate druge ljude u svojoj blizini.
Napomena za korisnike: sledeće informacije se
odnose samo na opremu koja se prodaje u zemljama
u kojima se primenjuju direktive Evropske unije
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan
Za usaglašenost proizvoda sa propisima EU: Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium
Da biste sprečili mogućnost oštećenja sluha, nemojte slušati
sadržaj pri visokim nivoima jačine zvuka tokom dugih perioda.
Kompanija Sony Corporation ovim izjavljuje da je ova oprema usklađena
sa direktivom 2014/53/EU. Kompletan tekst izjave o usklađenosti
EZ je dostupan na sledećoj internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Bežična funkcija
Radna frekvencija
2400–2483,5 MHz
13,56 MHz
Maksimalna izlazna snaga
< 20,0 dBm [2400 – 2483,5 MHz]
< 42 dBμA/m na 10 m [13,56 MHz]
• Nemojte rastavljati, otvarati ni cepati sekundarne ćelije ili baterije.
• Nemojte izlagati toploti ili vatri ćelije ili baterije. Izbegavajte skladištenje
na direktnoj sunčevoj svetlosti.
• U slučaju curenja ćelije, nemojte dozvoliti da tečnost dođe u kontakt
sa kožom ili očima. Ako dođe do kontakta, isperite pogođeno područje
velikom količinom vode i potražite pomoć lekara.
• Sekundarne ćelije i baterije treba napuniti pre korišćenja. Uputstva za
ispravno punjenje uvek tražite u uputstvu proizvođača ili u priručniku
za opremu.
• Nakon dužeg vremena skladištenja će biti potrebno da napunite i
ispraznite ćelije ili baterije nekoliko puta kako biste zadržali maksimalne
performanse.
• Odlažite na odgovarajući način.
Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.
Download PDF

advertising