Sony | NWZ-S764 | Sony NWZ-S764 NWZ-S764 WALKMAN® video mp3 plejer kapaciteta 8 GB Kratko uputstvo za pokretanje i podešavanje

Uputstvo za upotrebu "Music
Unlimited" funkcije
NWZ-S763 I S764 I S765 I S763BT I S764BT
©2011 Sony Corporation
4-299-665-11 (2)
2
Sadržaj
O "Music Unlimited" ........................ 3
Slušanje "Channels" .......................... 4
Slušanje pesama iz "My Library"........7
O "Music Unlimited" licenci ……….8
3
O “Music Unlimited”
“Music Unlimited” je novi servis za pretplaćivanje na muziku preko
interneta, koji vam omogućuje Sony.
“Music Unlimited” nudi trenutni pristup preko 7 miliona novih izdanja i
najboljih hitova svih vremena, koje možete slušati na svom
“WALKMAN” plejeru.
Da biste koristili "Music Unlimited" funkciju na svom "WALKMEN"
plejeru, morate da:
– Ažurirate svoj "WALKMEN" na najnoviji upravljački softver. Za detalje o
ažuriranju upravljačkog softvera, posetite sledeći veb sajt.
http://www.bestbuy.com/digitalmusic
– Instalirate “Music Unlimited Transfer” aplikaciju na vaš računar.
– Prebacite pesme pomoću “Music Unlimited Transfer” aplikacije.
– Kupite plan servisa (Osnovni/Premijum).
Kada je vaš “WALKMAN” ažuriran na najnoviji upravljački softver,
ikonica “Music Unlimited”
prikazana je na početnom meniju.
“Music Unlimited” vam nudi dva režima rada: “Channels” i “My Library.”
• “Channels” (str. 4)
Možete slušati veliki broj muzičkih kanala, kategorisanih po žanru,
SensMe™, dobu, itd. na kojima se puštaju milioni numera i koji su
personalizovani prema vašem ukusu.
– Automatski personalizujte kanale sinhronizovanjem pesama pomoću
Music Sync aplikacije.
– Personalizujte kanale pomoću Like/Dislike funkcije. (Like/Dislike informacije
će biti sinhronizovane sa kanalima prilikom sledeće sinhronizacije Music
Unlimited Transfer aplikacije.)
Pretplatnici na premijum servis imaju pristup svim premijum kanalima,
uključujući Global Top 100, itd.
• “My Library” (str. 7)
Osnovni servis: Možete dodati vašu postojeću zbirku pesama vašoj “Music
Unlimited” biblioteci na “Music Unlimited” sistemu zasnovanom na
tehnologiji oblaka, i pristupiti zbirci bilo kada putem raznih uređaja
povezanih na internet. Premijum servis: Pored osnovnih funkcija,
možete pristupiti bazi podataka koju čini nekoliko miliona pesama, i
dodati vaše omiljene pesme bilo kada.
Napomena
• Kada koristite “Music Unlimited,” samo će engleski jezik biti prikazan na ekranu ukoliko
podesite [Language Settings] na bilo koju postavku osim [Deutsch], [Espanol], [Français],
ili [Italiano].
4
Korišćenje servisa “Music Unlimited’’
Slušanje “Channels”
Pesme u “Channels” mogu se kategorisati po žanru, SensMe™, dobu, itd.
Taster
BACK/HOME
Petosmerni taster
Music
Unlimited
Pritisnite i zadržite taster BACK/HOME dok se ne prikaže
početni meni.
Pritisnite /// za odabir
[Music Unlimited], zatim
pritisnite
za potvrdu.
Prikazuje se [Music Unlimited] ekran.
Pritisnite taster /// za odabir
pritisnite taster
za potvrdu.
[Channels], zatim
Prikazuje se [Channels] ekran.
Naziv kanala
Naziv kategorije
Nastavlja se 
5
Korišćenje servisa “Music Unlimited’’
Pritinite taster /// za odabir željenog kanala, zatim
pritisnite taster
za potvrdu.
Počinje reprodukcija pesama na odabranom kanalu.
Proteklo vreme
Ukupno vreme
Naziv numere
Ime izvođača
Naziv albuma
Savet
• Možete dodati svoj lični utisak na “Channels” označavanjem pesama sa [Like] ili
[Dislike] dok ih slušate. Za detalje, pogledajte “About [Like]/[Dislike]” na strani 6.
• Možete preći na sledeću pesmu.
Napomena
• Ne možete da pronađete određenu pesmu.
• Ukoliko kanal sadrži greške u prenosu, pojavljuju se poruka greške i
kanal se ne može reprodukovati. Sinhronizujte kanal još jednom.
,i
Dostupne operacije na “Channels” ekranu za reprodukciju
Da
Uradite sledeće
Pokrenete repr. () /Pauzirate repr. ()
Pritinite taster
Pređete na sledeću pesmu.*
Pritisnite taster  .
.
* Ne možete preći na prethodnu pesmu.
O stavkama “Channels” menija opcija
Možete birati između sledećih stavki menija opcija. Za detalje o
njihovoj funkciji, konsultujte “WALKMAN Use Guide.”
•
•
•
•
[Like]: Pogledajte “O [Like]/[Dislike]” na strani 6.
[Dislike]: Pogledajte “O [Like]/[Dislike]” na strani 6.
[Equalizer]: Možete podesiti kvalitet zvuka prema svom ličnom ukusu.
[VPT (Surround)]: Možete uživati u surround zvuku podešenom prema vašim
potrebama.
• [Detailed Information]: Možete pogledati informacije o pesmi koja se trenutno
reprodukuje (naziv pesme, ime izvođača, naziv albuma, žanr, vreme trajanja,
datum izdavanja).
6
Korišćenje servisa “Music Unlimited’’
O [Like]/[Dislike]
Dok slušate “Channels,” možete označiti pesmu sa [Like] ili [Dislike]
u skladu sa svojim utiskom. Ovo će biti prikazano i u “Channels” i u
“Favorites Channel.”
Napomena
• Ova funkcija ne radi na “Favorites Channel.”
Savet
• Like/Dislike informacije će biti prikazane u “Channels” prilikom sledeće
sinhronizacije sa Music Unlimited Transfer aplikacijom.
O “Favorites Channel”
Pesme na “Favorites Channel” su organizovane prema pesmama
označenim sa [Like] (uključujući pesme označene pomoću nekog
drugog uređaja).
Napomena
• Pesme na “Favorites Channel” ne mogu se označiti sa [Like]/[Dislike].
7
Korišćenje servisa “Music Unlimited’’
Slušanje pesama iz “My Library”
Možete slušati određene pesme tako što ih odaberete sa [All Songs],
[Album], [Artist], or [Playlists]. Takođe možete pronaći željenu pesmu
pomoću funkcije pretrage.
Sve pesme
Album
Izvođač
Plejliste
Taster
BACK/HOME
petosmerni taster
Pritisnite i zadržite taster BACK/HOME dok se ne prikaže
početni meni.
Pritisnite /// za odabir
[Music Unlimited], zatim
pritisnite
za potvrdu.
Prikazuje se [Music Unlimited] ekran.
Pritisnite taster /// za odabir
pritisnite taster
za. potvrdu.
Prikazuje se [My Library] ekran.
[My Library], zatim
Odaberite željeni metod pretrage,
birajteželjene stavke dok se ne
prikaže lista pesama, zatim odaberite željenu pesmu.
Prikazane stavke i operacije reprodukcije su iste kao kod
[Music].
Za detalje o operacijama konsultujte “WALKMAN Use Guide.”
Napomena
• Za reprodukciju pesama iz “My Library,” možete koristiti razne funkcije
tokom reprodukcije pesama iz
[Music], osim sledećih:
- Dodavanje pesme listi obeleženih pesama
- Prikazivanje teksta pesme
- Funkcija karaoke
- Funkcija učenja jezika
- Funkcija DPC (Speed Control - kontrola brzine)
- Postavljanje pesme kao ton alarma
- Slanje pesme putem Bluetooth veze
• Ukoliko se pojavi
i kanal se ne može reprodukovati, može biti da kanal
sadrži greške u prenosu. Povežite vaš “WALKMAN” na računar i upotrebite
Music Sync da ponovo sinhronizujete.
• Možete preneti do 8,000 pesama u “My Library” na vašem “WALKMAN”
plejeru.
8
Korišćenje servisa “Music Unlimited’’
O licenci “Music Unlimited”
Možete slušati “Music Unlimited” ako kupite “Music Unlimited” licencu
(osnovnu ili premijum) na vašem računaru. “Music Unlimited” licenca
ima rok važenja zavisno od ugovora. U ovom poglavlju će biti
objašnjeno kako da slušate “Music Unlimited” sa licencom na vašem
“WALKMAN” plejeru.
Datum isteka licence za vaš “WALKMAN”
Datum isteka licence za “Music Unlimited” funkciju na vašem
“WALKMAN” plejeru zavisi od vašeg plana (osnovni ili premijum).
(Ovo je samo datum do kog možete koristiti “Music Unlimited” funkciju
na vašem “WALKMAN” plejeru, koji nije isti kao datum isteka “Music
Unlimited” licence na vašem računaru.) Pre tog datuma moraćete da
povežete vaš “WALKMAN” na računar i pristupite serveru kako biste
obnovili licencu. (Kako se bude bližio datum isteka licence, pojaviće
se poruka upozorenja koja će vas upozoriti da obnovite licencu.)
Ako je licenca istekla, ne možete koristiti “Music Unlimited” funkciju. U
ovom slučaju, povežite “WALKMAN” na vaš računar i pristupite serveru
kako biste obnovili licencu.
Napomena
Ukoliko licenca istekne tokom slušanja pesme na “Music Unlimited,” pojaviće
se poruka upozorenja i vaš “WALKMAN” će se automatski vratiti na početni
meni kada se završi reprodukcija trenutne pesme, i posle toga “Music
Unlimited” funkcija neće biti dostupna.
Datum isteka “Music Unlimited” licence na vašem računaru
Kada “Music Unlimited” licenca na vašem računaru istekne, svi
sadržaji iz “Music Unlimited” na vašem “WALKMAN” plejeru biće
izbrisani, i “Music Unlimited” funkcija se nće moći koristiti prilikom
povezivanja “WALKMAN” plejera na vaš računar. (Kako se bude bližio
datum isticanja licence, pojaviće se poruka upozorenja.)
Kada resetujete vaš “WALKMAN”
Licenca na vašem “WALKMAN” plejeru neće biti izbrisana ako izvedete
[Reset All Settings].
Licenca na vašem “WALKMAN” plejeru neće biti izbrisana ako
izvedete [Format]. U tom slučaju povežite “WALKMAN” na vaš računar
i prebacite “Music Unlimited” sadržaje na vaš “WALKMAN.”
Download PDF

advertising