Sony | MDR-ZX330BT | Sony MDR-ZX330BT MDR-ZX330BT bežične slušalice Kratko uputstvo za pokretanje i podešavanje

A
Bežične
Stereo slušalice
s mikrofonom
Bežične
stereo slušalice
sa mikrofonom
Vodič za brzi početak
HR
Kratki vodič za početak
SR
MDR-ZX330BT
Povezivanje s pametnim telefonom pomoću funkcije One touch (NFC)/Povezivanje sa pametnim telefonom jednim dodirom (NFC)
NFC Easy Connect/
NFC Easy Connect
Dodirivanjem jedinice i pametnog telefona jedinica se automatski uključuje i zatim
provodi uparivanje te uspostavlja BLUETOOTH vezu.
Kada jedinicu dodirnete pametnim telefonom, ona će se automatski uključiti
i nastaviti sa uparivanjem i uspostavljanjem BLUETOOTH veze.
Kompatibilni pametni telefoni
Kompatibilni pametni telefoni
Pametni telefoni kompatibilni s NFC tehnologijom s instaliranim operacijskim
sustavom Android™ 2.3.3 ili novijim (osim sustava Android 3.x).
Za informacije o uparivanju s ostalim BLUETOOTH uređajima pogledajte
„ Uparivanje i povezivanje s BLUETOOTH uređajem”.
Pametni telefoni kompatibilni sa funkcijom NFC sa instaliranim operativnim
sistemom Android™ 2.3.3 ili novijim (isključujući Android 3.x).
Da biste saznali više o povezivanju sa drugim BLUETOOTH uređajima,
pogledajte „ Uparivanje i povezivanje sa BLUETOOTH uređajem“.
NFC
NFC
Tehnologija NFC (Near Field Communication) tehnologija je koja omogućuje
bežičnu komunikaciju kratkog dometa između različitih uređaja, kao što su
mobilni telefoni i IC oznake. Zahvaljujući funkciji NFC podatkovna se komunikacija
– npr. BLUETOOTH uparivanje – može jednostavno uspostaviti međusobnim
dodirivanjem uređaja koji su kompatibilni s tehnologijom NFC (tj. dodirivanjem
oznaka N ili odgovarajućih mjesta na svakom uređaju).
NFC (Near Field Communication) je tehnologija koja omogućava bežičnu
komunikaciju kratkog dometa između različitih uređaja, poput pametnih telefona
i IC oznaka. Zahvaljujući funkciji NFC, za prenos podataka, na primer za BLUETOOTH
uparivanje, dovoljno je da međusobno dodirnete NFC kompatibilne uređaje
(npr. na mestu znaka N-Mark ili naznačeni položaj na svakom uređaju).
1
1
Uključite funkciju NFC na pametnom telefonu.
Detalje potražite u uputama za rad isporučenim s pametnim telefonom.
Ako je operacijski sustav na vašem pametnom telefonu Android 2.3.3 ili noviji,
a stariji od Android 4.1 (osim sustava Android 3.x): prijeđite na 2. korak.
 Ako je operacijski sustav vašeg telefona Android 4.1 ili noviji: prijeđite
na 4. korak.

© 2015 Sony Corporation
4-563-360-41(1) (HR-SR)
Punjenje jedinice/Punjenje jedinice
2 Preuzmite i instalirajte aplikaciju „NFC Easy Connect”.
2 Preuzmite i instalirajte aplikaciju „NFC Easy Connect“.
„NFC Easy Connect” besplatna je aplikacija za Android koju možete preuzeti
s trgovine Google Play.™.
Potražite „NFC Easy Connect” i preuzmite aplikaciju ili joj pristupite pomoću
sljedećeg dvodimenzionalnog koda. Moguća je naplata troškova za
preuzimanje aplikacije.
„NFC Easy Connect“ je besplatna aplikacija za Android koju možete
da preuzmete iz prodavnice Google Play™.
Preuzmite aplikaciju pretražujući „NFC Easy Connect“ ili joj pristupite pomoću
dvodimenzionalnog koda u nastavku. Možda ćete morati da platite nadoknadu
za preuzimanje aplikacije.
Napomena
Napomena
Aplikacija nije dostupna u svim državama i/ili regijama.
Aplikacija možda nije dostupna u nekim državama i/ili regionima.
3 Pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect” na pametnom telefonu.
3 Pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect“ na pametnom telefonu.
Veza jednim dodirom moguća je samo kada se zaslon aplikacije prikaže na
pametnom telefonu.
4 Dodirnite jedinicu pametnim telefonom.
Priključite jedinicu isporučenim mikro-USB kabelom s uključenim
računalom.
Kada je jedinica spojena na računalo, započinje punjenje i indikator (crveno)
zasvijetli. Punjenje je dovršeno za najviše 4 sata i indikator (crveno) automatski
se isključuje.
Napomene


Upotrijebite isporučeni mikro-USB kabel. Možda nećete moći napuniti jedinicu
drugim kabelima.
Punjenje se neće ispravno dovršiti ako računalo uđe u hibernaciju ili stanje
pripravnosti dok je spojeno na jedinicu. Ako dođe do toga, promijenite postavke
računala i ponovno napunite jedinicu.
Povežite jedinicu sa pokrenutim računarom pomoću isporučenog
mikro-USB kabla.
Uključite funkciju NFC na pametnom telefonu.
Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz
pametni telefon.
 Ako je operativni sistem vašeg pametnog telefona Android 2.3.3 ili noviji,
a niži od verzije Android 4.1 (osim verzije Android 3.x): pređite na 2. korak.
 Ako je operativni sistem vašeg pametnog telefona Android 4.1 ili noviji:
pređite na 4. korak.
Povezivanje jednim dodirom je moguće samo kada se ekran aplikacije
prikazuje na pametnom telefonu.
4 Dodirnite ovu jedinicu pametnim telefonom.
Prvo otključajte zaslon pametnog telefona.
Dodirnite pametnim telefonom oznaku N na jedinici.
Nastavite dodirivati pametni telefon i oznaku N na jedinici dok pametni telefon
ne reagira.
Dovršite uparivanje i uspostavljanje veze prateći upute na zaslonu.
Prethodno otključajte ekran pametnog telefona.
Dodirnite pametnim telefonom mesto sa oznakom N na jedinici.
Nastavite da dodirujete jedinicu pametnim telefonom dok se pametni
telefon ne odazove.
Pratite uputstvo na ekranu da biste dovršili uparivanje i povezivanje.
Da biste prekinuli vezu, ponovno dodirnite jedinicu pametnim telefonom.
Zvuk možete odabrati s ostalih BLUETOOTH uređaja kompatibilnih s NFC funkcijom.
Pojedinosti potražite u Vodiču za pomoć.
Da biste prekinuli vezu, ponovo dodirnite jedinicu pametnim telefonom.
Možete da izaberete zvuk sa drugih NFC kompatibilnih BLUETOOTH uređaja.
Za više detalja, pogledajte Vodič za pomoć.
Da biste spojili jedinicu s uparenim pametnim telefonom, izvršite 4. korak.
(Kada koristite aplikaciju „NFC Easy Connect”, izvršite 3. i 4. korak.)
Da biste povezali jedinicu sa uparenim pametnim telefonom, obavite 4. korak.
(Kada koristite aplikaciju „NFC Easy Connect“, obavite 3. i 4. korak)
B
Uparivanje i povezivanje s BLUETOOTH uređajem/Uparivanje i povezivanje sa BLUETOOTH uređajem
Kada su jedinica i računar povezani, punjenje počinje i indikator (crveni) svetli.
Punjenje se dovršava posle najviše oko 4 sata i indikator (crveni) se automatski
isključuje.
Napomene


Koristite isporučeni mikro-USB kabl. Možda nećete moći da punite jedinicu pomoću
drugih kablova.
Punjenje neće biti pravilno dovršeno ako računar dospe u režim hibernacije
ili mirovanja dok je povezan sa jedinicom. U tom slučaju, promenite podešavanja
na računaru i ponovo napunite jedinicu.
Plavo/Plava
POWER
1 Stavite BLUETOOTH uređaj na udaljenost od 1 m od jedinice.
2 Prebacite jedinicu u način uparivanja.
Pritisnite i držite gumb POWER oko 7 sekundi.
Provjerite treperi li indikator plavo i crveno nakon što otpustite gumb.
3 Izvršite postupak uparivanja na BLUETOOTH uređaju kako biste
otkrili jedinicu.
Kada se na zaslonu BLUETOOTH uređaja pojavi popis otkrivenih uređaja,
odaberite „MDR-ZX330BT”.
Ako je na zaslonu BLUETOOTH uređaja potrebno unijeti lozinku, unesite „0000”.
4 Uspostavite BLUETOOTH vezu s BLUETOOTH uređaja.
Crveno/Crvena
1
Postavite BLUETOOTH uređaj na udaljenost do 1 metra od ovog
uređaja.
2 Uvedite jedinicu u režim za uparivanje.
Pritisnite i držite dugme POWER oko 7 sekundi.
Uverite se da indikator naizmenično treperi plavom i crvenom bojom nakon
što otpustite dugme.
3 Obavite postupak uparivanja na BLUETOOTH uređaju da biste
detektovali ovu jedinicu.
Kada se na displeju BLUETOOTH uređaja prikaže lista otkrivenih uređaja,
izaberite „MDR-ZX330BT“.
Ako je potrebno uneti šifru na displeju BLUETOOTH uređaja, unesite „0000“.
4 Napravite BLUETOOTH vezu sa BLUETOOTH uređaja.
Nakon uporabe/Nakon upotrebe
Povezivanje s uređajem uparenim u /Povezivanje sa uređajem uparenim u
1
Prekinite BLUETOOTH vezu dodirivanjem pametnog telefona
ili uključivanjem BLUETOOTH uređaja.
2 Pritisnite i držite gumb POWER oko 2 sekunde.
Plavo/
Plava
Indikator (plavo) se uključuje i jedinica se isključuje.
1
POWER
Prekinite BLUETOOTH vezu dodirom pametnog telefona
ili upravljajući BLUETOOTH uređajem.
2 Pritisnite i držite dugme POWER oko 2 sekunde.
Indikator (plavi) prestaje da svetli i jedinica se isključuje.
1
1
Uključite jedinicu.
Pritisnite i držite gumb POWER oko 2 sekunde dok se uređaj ne isključi.
Provjerite treperi li indikator plavo nakon što otpustite gumb.
2 Uspostavite BLUETOOTH vezu s BLUETOOTH uređaja.
Uključite jedinicu.
Pritisnite i držite dugme POWER oko 2 sekunde dok je jedinica isključena.
Uverite se da indikator treperi plavom bojom nakon što otpustite dugme.
2 Napravite BLUETOOTH vezu sa BLUETOOTH uređaja.
Pogledajte Vodič za pomoć/Pogledajte Vodič za pomoć
Slušanje glazbe/Slušanje muzike
VOL +
VOL −
1
1
Stavite slušalice.
Lijeva jedinica ima ispupčenu točku.
2 Započnite reprodukciju na BLUETOOTH uređaju.
2 Pokrenite reprodukciju na BLUETOOTH uređaju.
Profil: A2DP, AVRCP
3 Upravljajte slušalicama.
Reprodukcija/pauza: Pritisnite .
Zaustavljanje: Pritisnite i držite .
Prethodno/sljedeće: Pritisnite /.
Brzo premotavanje unatrag/unaprijed: Pritisnite i držite /.
Napomene

http://rd1.sony.net/help/mdr/zx330bt/h_ce/
Profil: A2DP, AVRCP
3 Uključivanje slušalica.

Postavite slušalice.
Na levoj jedinici se nalazi mala izbočina.
Reprodukcija/pauziranje: Pritisnite .
Zaustavljanje: Držite pritisnuto dugme .
Sledeće/prethodno: Pritisnite /.
Brzo premotavanje unapred/unazad: Držite pritisnuto dugme /.
Napomene
Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o specifikacijama BLUETOOTH uređaja.
Kad uključite gore prikazani gumb, on može drugačije funkcionirati ili uopće ne
funkcionirati.
Kvaliteta zvuka postavljena je na uobičajeni način (Način visoke kvalitete SBC) prije
isporuke. Kada spojite uređaj kompatibilan s BLUETOOTH tehnologijom s AAC kodekom,
možete promijeniti postavku opisanu u vodiču za pomoć kako biste uživali u glazbi
visoke razine kvalitete zvuka.


Dostupne funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od BLUETOOTH uređaja. Kada
upravljate dugmetom kao što je gore prikazano, moguće je da funkcioniše drugačije
ili uopšte ne funkcioniše.
Kvalitet zvuka je pre isporuke podešen na standardni režim (režim SBC visokog
kvaliteta). Kada povežete BLUETOOTH uređaj kompatibilan sa kodekom AAC, možete
da promenite podešavanje kao što je opisano u Vodiču za pomoć da biste uživali
u reprodukciji muzike na višem nivou kvaliteta zvuka.
Pročitajte priručnik na računalu ili pametnom telefonu kada želite detaljnije
saznati kako koristiti jedinicu.
Kada želite da do krajnjih detalja saznate kako da koristite jedinicu, čitajte
Vodič za pomoć na računaru ili pametnom telefonu.

Upućivanje ili primanje poziva/Pozivanje ili primanje poziva






Mikrofon/
Mikrofon

Uspostavite poziv na pametnom telefonu.
Upravljajte pametnim telefonom da biste uputili poziv.
Profil: HSP, HFP
Profil: HSP, HFP
Pritisnite gumb
na jedinici kada dobijete poziv.
Funkcionira na isti način kada dobijete poziv dok slušate glazbu.
Reprodukcija glazbe pauzira se tijekom poziva i automatski nastavlja kad je poziv
završen.
Mikrofon radi u svim smjerovima. Ne morate brinuti o položaju mikrofona kada
razgovarate.
Napomene


na jedinici.
Na isti način upravljajte kada dolazni poziv nastupi dok slušate muziku.
Reprodukcija muzike pauzira u toku poziva i automatski se nastavlja kada
se razgovor završi.
Mikrofon je neusmereni. Ne morate da vodite računa o položaju mikrofona
kada govorite.
Napomene
Reprodukcija glazbe možda neće automatski nastaviti s nekim BLUETOOTH uređajima.
Jačina zvuka poziva i slušanja glazbe može se zasebno prilagoditi.
Za prekid poziva ponovno pritisnite gumb
Kada nastupi dolazni poziv, pritisnite dugme
na jedinici.


Reprodukcija muzike ne može da se automatski nastavi na nekim BLUETOOTH
uređajima.
Jačina zvuka za razgovor telefonom i slušanje muzike mogu da se prilagode nezavisno.
Da biste prekinuli poziv, ponovo pritisnite dugme
na jedinici.
Riječ BLUETOOTH i njezin logotip registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i sva upotreba ovih znakova od strane tvrtke Sony Corporation
licencirana je.
N Mark zaštitni je znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
Android i Google Play zaštitni su znaci tvrtke Google Inc.
Ostali zaštitni znaci i zaštitni nazivi u vlasništvu su svojih vlasnika.
BLUETOOTH oznaka i logotipi su u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc.
a Sony Corporation koristi ove znakove pod licencom.
N-oznaka je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni znak kompanije NFC Forum, Inc.
u SAD i drugim zemljama.
Android i Google Play su zaštićeni znakovi kompanije Google Inc.
Svi ostali zaštitni znakovi i tržišni nazivi su vlasništvo njihovih vlasnika.
Download PDF

advertising