Sony | WH-CH700N | Sony WH-CH700N Bežične slušalice sa funkcijom potiskivanja buke WH-CH700N Uputstvo

Što je poništavanje buke?
Bežične stereo
slušalice s mikrofonom
s uklanjanjem buke
Bežične stereo
slušalice sa
mikrofonom
i funkcijom
smanjenja šuma
Referentni priručnik
HR
Uputstvo
SR
• Uklanjanje buke detektira vanjske zvukove i buku ugrađenim
mikrofonima i šalje jedinici jednaki, ali suprotni signal kojim ih
uklanja.
–– Efekt uklanjanja buke možda bude naglašen u vrlo tihoj okolini
ili se može čuti buka.
–– Efekt poništavanja buke može varirati ovisno o tome kako
nosite jedinicu.
–– Funkcija uklanjanja buke služi uglavnom za uklanjanje buke u
niskom frekvencijskom pojasu. Iako se buka stišava, ne može
se u potpunosti poništiti.
–– Kada koristite jedinicu u vlaku ili automobilu, buka može
nastati ovisno o uvjetima na ulici.
–– Mobilni telefoni mogu stvarati smetnje i buku. U slučaju da
dođe do toga, pomaknite jedinicu dalje od mobilnog telefona.
–– Nemojte prekrivati mikrofone slušalica () rukama. Funkcija za
poništavanje buke možda neće ispravno raditi (sl. ).
O nošenju jedinice
• Budući da se slušalice nalaze u kućištu visoke gustoće, ne
pritišćite ih na uši je bi to moglo dovesti do oštećenja bubnjića.
Pritiskanjem slušalica na uši može se proizvesti zvuk klikanja
membrane. To nije kvar.
Ostalo
• Kada upotrebljavate jedinicu kao slušalice sa žicom,
upotrebljavajte isključivo priloženi kabel za slušalice. Provjerite je
li kabel za slušalice čvrsto priključen.
• Nemojte postavljati jedinicu na mjesto izloženo vlazi, prašini, čađi
ili pari ili u automobilu ili na mjestima izloženima izravnoj
sunčevoj svjetlosti.
• Korištenje Bluetooth uređaja možda neće funkcionirati na
mobilnim telefonima, ovisno o uvjetima radio valova i mjesta
gdje se koristi oprema.
• Glasan zvuk može utjecati na vaš sluh.
• Radi sigurnosti u prometu, nemojte upotrebljavati tijekom vožnje
automobilom ili biciklom.
• Jedinicu nemojte upotrebljavati na mjestima gdje može biti
opasno ako ne čujete zvuk okoline, poput željezničkih prijelaza,
platformi željezničkih stanica ili građevinskih mjesta.
• Ne stavljajte teške predmete i ne primjenjujte pritisak na jedinicu
jer to može uzrokovati deformaciju jedinice tijekom dužeg
skladištenja.
• Jedinicu nemojte izlagati snažnim udarcima.
• Jedinicu čistite suhom mekom krpom za brisanje.
• Uređaj ne izlažite vodi. Proizvod nije vodootporan.
Pažljivo slijedite upute u nastavku.
–– Pazite da ne ispustite jedinicu u umivaonik ili drugi spremnik
pun vode.
–– Nemojte koristiti jedinicu na vlažnim mjestima ili pri lošim
vremenskim uvjetima kao što su kiša ili snijeg.
–– Nemojte smočiti jedinicu.
Ako dodirnete jedinicu mokrim rukama ili spustite jedinicu na
mokru odjeću, jedinica se može namočiti i to može uzrokovati
kvar.
• Ako osjetite nelagodu nakon upotrebe jedinice, smjesta je
prestanite upotrebljavati.
• Jastučići za uši mogu se oštetiti zbog dugotrajne pohrane ili
upotrebe.
• Ako imate pitanja ili problema u vezi s ovom jedinicom koja nisu
obrađena u ovom priručniku, obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
Dodatni zamjenski jastučići za uši mogu se naručiti kod
najbližeg dobavljača za Sony.
Mjesto oznake serijskog broja
Pogledajte sl. .
Kompatibilni modeli uređaja
iPhone/iPod
Oznaka CE valjana je isključivo u državama u kojima je zakonski
propisana, prvenstveno u državama članicama EGP-a (Europskog
gospodarskog prostora).
Jedinicu možete koristiti samo sa sljedećim modelima. Prije
upotrebe uređaje iPhone ili iPod ažurirajte najnovijim softverom.
• iPhone 7 Plus
• iPhone 7
• iPhone SE
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6s
• iPhone 6 Plus
• iPhone 6
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPod touch (6. generacija)
(Od prosinca 2017.)
Zaštitna riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znaci
tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka je upotreba takvih oznaka od
strane tvrtke Sony Corporation licencirana.
Specifikacije
WH-CH700N
recikliranje iskorištenih baterija. Dodatne informacije o recikliranju
ovog proizvoda ili baterija zatražite od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste
kupili proizvod ili baterije.
A
N-Mark zaštitni je znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke NFC
Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
Windows je registrirani zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili
drugim državama.
B
Mac, OS X, iPhone i iPod touch su trgovačke marke tvrtke Apple Inc.
registrirane u SAD-u i drugim državama.

NC
Oznake "Made for iPod" i "Made for iPhone" znače da je elektronička
oprema osmišljena za povezivanje s uređajem iPod odnosno iPhone
te da razvojni inženjer potvrđuje da oprema zadovoljava Appleove
standarde rada. Tvrtka Apple ne odgovara za rad ovog uređaja ni za
njegovu usklađenost sa sigurnosnim i regulatornim standardima.
Imajte na umu da upotreba dodatne opreme s uređajima iPod ili
iPhone može utjecati na performanse bežične veze.
Qualcomm® aptX™ audio proizvod je tvrtke Qualcomm Technologies
International, Ltd.
Qualcomm je zaštitni znak tvrtke Qualcomm Incorporated,
registriran u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama i upotrebljava
se uz dopuštenje. aptX je zaštitni znak tvrtke Qualcomm
Technologies International, Ltd. registriran u sjedinjenim Američkim
Državama i drugim zemljama i upotrebljava se uz dopuštenje.
Android je zaštitni znak tvrtke Google Inc.
Ostali zaštitni znakovi i zaštitni nazivi u vlasništvu su svojih vlasnika.
O BLUETOOTH® komunikacija

D
Hrvatski
Nemojte postavljati uređaj u skučeni prostor kao što je polica za
knjige ili ugrađena vitrina.
Nemojte dulje vrijeme izlagati baterije (komplet baterija ili
ugrađene baterije) prekomjernoj toplini kao što je sunčeva
svjetlost, vatra ili slično.
Nemojte rastavljati, otvarati ili isijecati sekundarne ćelije ili baterije.
U slučaju curenja ćelije, ne dozvolite da tekućina dođe u kontakt s
kožom ili očima. Ako dođe do kontakta, zahvaćeno područje
isperite velikom količinom vode i potražite liječnički savjet.
Sekundarne ćelije i baterije potrebno je napuniti prije upotrebe.
Uvijek se pridržavajte uputa proizvođača ili priručnika za opremu za
ispravne upute za punjenje.
Nakon dužih razdoblja pohrane, možda će biti neophodno napuniti
ili isprazniti ćelije ili baterije nekoliko puta kako bi se postigla
maksimalna učinkovitost.
Ispravno ih odlažite.
Obavijest za kupce: sljedeće informacije odnose se samo
na opremu koja se prodaje u državama koje primjenjuju
direktive EU-a
Ovaj je proizvod proizvela tvrtka Sony Corporation ili je proizveden
u njezino ime.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Upiti i uvozniku za EU ili upiti povezani sa sukladnošću proizvoda u
Europi šalju se ovlaštenom zastupniku proizvođača, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija.
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema u skladu s
Direktivom 2014/53/EU.
Cijeli tekst EU-ove izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj
internetskoj adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Odlaganje iskorištenih baterija te
električne i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji i drugim
europskim državama s odvojenim
sustavima za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju
označava da se proizvod i baterija ne smiju
odlagati kao kućanski otpad. Na određenim
baterijama ovaj se simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim
simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako
baterija sadrži više od 0,0005 % žive ili 0,004 % olova. Pravilnim
odlaganjem proizvoda i baterija pridonosite sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo
doći neispravnim odlaganjem otpada. Recikliranjem materijala
pridonosite očuvanju prirodnih resursa.
Kada zbog sigurnosti, performansi ili integriteta podataka mora biti
ugrađena u proizvod, bateriju smije mijenjati samo kvalificirani
serviser. Da biste osigurali pravilno postupanje s baterijom te
električnom i elektroničkom opremom, proizvode po isteku vijeka
trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje
električne i elektroničke opreme. Informacije o svim ostalim
baterijama potražite u dijelu o sigurnom uklanjanju baterije iz
proizvoda. Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za
©2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
4-729-820-41(3)
Stvarni će se raspon razlikovati ovisno o čimbenicima kao što su
prepreke između uređaja, magnetska polja oko mikrovalne
pećnice, statički elektricitet, osjetljivost prijema, izvedba antene,
operacijski sustav, softverska aplikacija itd.
2)
standardni Bluetooth profili ukazuju na svrhu Bluetooth
komunikacije među uređajima.
3)
Kodek: Format kompresije i konverzije audiosignala
4)
Potpojasni kodek
5)
Napredno audio kodiranje
1)
Mjere opreza
C
Općenito
Komunikacijski sustav: Bluetooth specifikacija, verzija 4.1
Izlaz: Bluetooth specifikacija, klasa snage 2
Maksimalni komunikacijski raspon: Vidljiva udaljenost pribl. 10 m1)
Frekvencijski pojas: pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Radna frekvencija:
Bluetooth 2.400 MHz - 2.483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
Maksimalna izlazna snaga:
Bluetooth < 4 dBm
Kompatibilni Bluetooth profili2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Podržani kodek3): SBC4), AAC5), aptX, aptX HD
Podržan način zaštite sadržaja: SCMS-T
Raspon prijenosa (A2DP):
20 Hz – 20.000 Hz (frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)
Priložene stavke:
Bežične stereo slušalice s mikrofonom s uklanjanjem buke (1)
Mikro-USB kabel (pribl. 50 cm) (1)
Kabel za slušalice (pribl. 1,2 m) (1)
Referentni vodič (ovaj list) (1)
Upute za rad (1)
Ostali dokumenti (1 komplet)
• Bluetooth bežična tehnologija radi u rasponu od 10 m. Maksimalni
komunikacijski raspon može varirati ovisno o preprekama (ljudsko
tijelo, metali, zid itd.) ili elektromagnetskoj okolini.
• U sljedećim uvjetima može se onemogućiti Bluetooth
komunikacija ili može doći do šuma ili gubitka zvuka.
–– Ljudsko tijelo nalazi se između jedinice i Bluetooth uređaja.
Ovo se može riješiti smještanjem Bluetooth uređaja tako da se
okrene prema anteni jedinice.
–– Postoji prepreka poput metala ili zida između jedinice i
Bluetooth uređaja.
–– Upotrebljava se Wi-Fi uređaj ili mikrovalna rerna ili se
mikrovalovi ispuštaju u blizini jedinice.
Antena je ugrađena u jedinicu kao što je prikazano istočkanom
linijom (sl. ).
Osjetljivost Bluetooth komunikacija poboljšat će se ako uklonite sve
prepreke između povezanog Bluetooth uređaja i antene ove jedinice.
• Budući da Bluetooth uređaji i Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) upotrebljavaju
istu frekvenciju (2,4 GHz), može doći do mikrovalnih smetnji, što
može uzrokovati šum ili gubitak zvuka i komunikacije ako se jedinica
upotrebljava blizu Wi-Fi uređaja. U tom slučaju učinite sljedeće.
–– Upotrebljavajte ovu jedinicu najmanje 10 m od Wi-Fi uređaja.
–– Ako se jedinica upotrebljava unutar 10 m udaljenosti od Wi-Fi
uređaja, isključite Wi-Fi uređaj.
–– Postavite jedinicu i Bluetooth uređaj što je moguće bliže jedno
drugom.
• Mikrovalovi koje emitira Bluetooth uređaj mogu ometati rad
elektroničkih medicinskih uređaja. Isključite jedinicu i ostale
Bluetooth uređaje na takvim mjestima, jer to može uzrokovati
nesreću:
–– na mjestima na kojima postoje zapaljivi plinovi, u bolnicama ili
na benzinskim postajama
–– blizu automatskih vrata ili požarnog alarma.
• Zbog značajki bežične tehnologije, zvuk koji se reproducira na
ovoj jedinici kasni za zvukom i glazbom koji se reproduciraju na
uređaju s kojega se šalje. Zbog toga slika i zvuk mogu biti
neusklađeni prilikom gledanja filma ili igranja igre.
• Nemojte jedinicu koristiti u zrakoplovu. Radiovalovi mogu utjecati
na rad instrumenata, što može dovesti do nesreće uslijed kvara.
• Ovaj uređaj podržava sigurnosne funkcije sukladne Bluetooth
standardu kako bi se omogućilo sigurno povezivanje Bluetooth
bežičnom tehnologijom, ali razina sigurnosti ovisi o postavkama.
Budite oprezni prilikom komunikacije putem Bluetooth bežične
tehnologije.
• Ne preuzimamo odgovornost za curenje informacija prilikom
komuniciranja putem Bluetooth tehnologije.
• Ne može se jamčiti povezivanje sa svim Bluetooth uređajima.
–– Potreban je uređaj koji posjeduje Bluetooth funkciju u skladu s
Bluetooth standardom koji je definirala i autorizirala tvrtka
Bluetooth SIG, Inc.
–– Čak i kad je spojeni uređaj u skladu s gore navedenim
Bluetooth standardom, neki uređaji možda se neće spojiti ili
raditi ispravno, ovisno o značajkama ili specifikacijama uređaja.
–– Dok razgovarate na telefonu putem handsfree značajke, može
se pojaviti šum, ovisno o uređaju ili komunikacijskoj okolini.
• Ovisno o uređaju koji se povezuje, pokretanje komunikacije može
potrajati neko vrijeme.
Ako je zvuk često isprekidan tijekom reprodukcije
• Ovaj se problem može riješiti postavljanjem načina rada za
kvalitetu zvuka na „priority on sound quality“ (prioritet kvalitete
zvuka). Više informacija potražite u Vodiču za pomoć.
• Situacija se može poboljšati promjenom postavki za kvalitetu
bežične reprodukcije ili namještanjem načina bežične
reprodukcije na SBC na uređaju koji emitira. Pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu priloženima uz uređaj.
• Ako upotrebljavate pametni telefon, situacija se može riješiti
isključivanjem nepotrebnih aplikacija ili ponovnim pokretanjem
pametnog telefona.
O upotrebi aplikacija za zvanje za pametne telefone i računala
• Ova jedinica podržava samo normalne dolazne pozive. Aplikacije
za zvanje za pametne telefone i računala nisu podržane.
O punjenju jedinice
• Jedinica se može puniti isključivo putem USB-a. Za punjenje je
potrebno osobno računalo s USB ulazom.
• Ova jedinica ne može se uključiti niti se može upotrebljavati
Bluetooth funkcija i funkcija poništavanja buke tijekom punjenja.
• Jedinicu možete upotrebljavati tako da je spojite s isporučenim
kabelom za slušalice, čak i tijekom punjenja jedinice.
• Ako jedinicu ne koristite duže vrijeme, baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja možda neće dovoljno dugo ostati
napunjena. Baterija će moći ispravno držati punjenje nakon
nekoliko uzastopnih pražnjenja i punjenja.
• Ako pohranjujete jedinicu na duže vrijeme, napunite bateriju
jednom svakih pola godine kako biste spriječili njezino pretjerano
pražnjenje.
• Ako se vrijeme uporabe jedinice značajno skrati, zamijenite
punjivu bateriju novom. Obratite se najbližem dobavljaču tvrtke
Sony za zamjenu baterije.
Napomena o statičkom elektricitetu
• Statički elektricitet nakupljen u tijelu može uzrokovati blage trnce
u ušima. Kako biste smanjili taj učinak, nosite odjeću izrađenu od
prirodnih materijala.
Ako jedinica ne radi ispravno
• Ponovno postavite jedinicu (sl. ).
Pritisnite gumbe  i NC istovremeno prilikom punjenja. Jedinica
će se resetirati. Informacije o uparivanju ne brišu se.
• Ako se problem nastavi čak i nakon ponovnog postavljanja
navedene operacije, pokrenite jedinicu kao što je navedeno.
Odspojite mikro-USB kabel iz mikro-USB ulaza, isključite jedinicu,
zatim istovremeno pritisnite gumbe  i i držite ih duže od
7 sekundi. Indikator (plavi) zasvijetlit će 4 puta i jedinica će se
vratiti na tvorničke postavke. Brišu se sve informacije o uparivanju.
• Nakon što je jedinica inicijalizirana, možda se neće spojiti na vaš
iPhone ili računalo. U tom slučaju izbrišite informacije o
uparivanju jedinice s uređaja iPhone ili računala, a zatim ih
ponovno uparite.
http://www.sony.net/
Bežične stereo slušalice s
mikrofonom s uklanjanjem buke
Izvori napajanja:
DC 3,65 V: Ugrađena litij-ionska baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja
DC 5 V: kod USB punjenja
Masa: Pribl. 240 g
Radna temperatura: Od 0 °C do 40 °C
Nazivna potrošnja energije: 1,2 W
Vrijeme upotrebe:
Prilikom povezivanja putem Bluetooth uređaja
Vrijeme reprodukcije glazbe:
maks. 35 sati (NC UKLJUČENO),
maks. 40 sati (NC ISKLJUČENO)
Vrijeme komunikacije:
maks. 35 sati (NC UKLJUČENO),
maks. 40 sati (NC ISKLJUČENO)
Vrijeme rada u stanju mirovanja:
maks. 35 sati (NC UKLJUČENO),
maks. 200 sati (NC ISKLJUČENO)
Prilikom povezivanja putem kabela za slušalice dok je NC
postavljen na vrijednost UKLJUČENO:
maks. 50 sati
Napomena: vrijeme upotrebe može biti kraće, ovisno o
kodeku i uvjetima upotrebe.
Vrijeme punjenja:
približno 7 sati
(Nakon 10 minuta punjenja moguće je 60 minuta neprekidne
reprodukcije glazbe.)
Napomena: Vrijeme punjenja i upotrebe mogu se razlikovati,
ovisno o uvjetima upotrebe.
Temperatura punjenja: Od 5 °C do 35 °C
Receiver
Vrsta: zatvoren, dinamički
Pogonska jedinica: 40 mm
Frekvencijski odziv:
7 Hz – 20.000 Hz (JEITA) (prilikom povezivanja putem kabela
za slušalice dok je jedinica uključena)
Impedancija:
22 Ω (1 kHz) (prilikom povezivanja putem kabela za slušalice
dok je jedinica uključena)
48 Ω (1 kHz) (prilikom povezivanja putem kabela za slušalice
dok je jedinica isključena)
Osjetljivost:
97 dB/mW (prilikom povezivanja putem kabela za slušalice
dok je jedinica uključena)
98 dB/mW (prilikom povezivanja putem kabela za slušalice
dok je jedinica isključena)
Mikrofon
Vrsta: kondenzator elektreta
Usmjerenost: u svim smjerovima
Učinkoviti raspon frekvencija: 50 Hz – 8.000 Hz
Zahtjevi sustava za punjenje baterije
putem USB-a
USB adapter za izmjeničnu struju
Komercijalno dostupan USB adapter za izmjeničnu struju može se
napajati na više od 0,5 A (500 mA)
Osobno računalo
(Od prosinca 2017.)
Osobno računalo s instaliranim bilo kojim od sljedećih operacijskih
sustava i opremljeno USB ulazom:
Operacijski sustavi
(ako upotrebljavate Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
®
®
®
®
®
®
®
(ako upotrebljavate Mac)
Mac OS X (verzija 10.9 ili novija)
Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne
obavijesti.
Srpski
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police za knjige ili
ugradnog ormarića.
Ne izlažite baterije (punjivu bateriju ili instalirane baterije) visokim
temperaturama, na primer sunčevom svetlu, vatri i sličnim
izvorima tokom dugog vremena.
Nemojte rastavljati, otvarati ni cepati sekundarne ćelije ili baterije.
U slučaju curenja ćelije, nemojte dozvoliti da tečnost dođe u kontakt
sa kožom ili očima. Ako dođe do kontakta, isperite pogođeno
područje velikom količinom vode i potražite pomoć lekara.
Sekundarne ćelije i baterije treba napuniti pre korišćenja. Uputstva
za ispravno punjenje uvek tražite u uputstvu proizvođača ili u
priručniku za opremu.
Nakon dužeg vremena skladištenja će biti potrebno da napunite i
ispraznite ćelije ili baterije nekoliko puta kako biste zadržali
maksimalne performanse.
Odlažite na odgovarajući način.
Napomena za korisnike: sledeće informacije se odnose
samo na opremu koja se prodaje u zemljama u kojima se
primenjuju direktive Evropske unije
Ovaj proizvod je proizvela kompanija Sony Corporation ili je
proizveden u njeno ime.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Pitanja upućena uvozniku za EU ili u vezi sa usklađenošću proizvoda
u Evropi treba poslati ovlašćenom predstavniku proizvođača na
adresu: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.
Kompanija Sony Corporation ovim izjavljuje da je ova oprema
usklađena sa direktivom 2014/53/EU.
Kompletan tekst izjave o usklađenosti EZ je dostupan na sledećoj
internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Odlaganje potrošenih baterija i električne i
elektronske opreme (primenljivo u
Evropskoj uniji i ostalim evropskim
zemljama koje imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili pakovanju
označava da se proizvod i baterija ne smeju
tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama se
pored ovog simbola može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski
simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više
od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem proizvoda
i baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po
okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog
odlaganja otpada. Reciklažom materijala pomažete očuvanje
prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog
bezbednosti, performansi ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi
trebalo da zameni isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni
da će se baterijom i električnom i elektronskom opremom pravilno
rukovati, predajte potrošene proizvode na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme. Za sve
ostale baterije pogledajte poglavlje o bezbednom uklanjaju
baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija. Za detaljnije informacije
o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, obratite se lokalnoj upravi,
komunalnoju službi ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod ili
bateriju.
Valjanost oznake CE je ograničena samo na one zemlje u kojima je
zakonski primenljiva, uglavnom u zemljama EEA (engl. European
Economic Area – Evropski ekonomski prostor).
Slovna oznaka Bluetooth® i logotipi su registrovani zaštićeni
znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i kompanija
Sony Corporation ih koristi pod licencom.
N-Mark je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni znak kompanije
NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim
zemljama.
Windows je registrovani zaštićeni znak ili zaštićeni znak kompanije
Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili
drugim zemljama.
Mac, OS X, iPhone i iPod touch su zaštićeni znakovi kompanije
Apple Inc., registrovane u SAD i drugim zemljama.
„Made for iPod“ i „Made for iPhone“ znači da je elektronska oprema
posebno dizajnirana za rad sa iPod ili iPhone uređajima i sertifikovana
od strane proizvođača tako da ispunjava standarde za performanse
kompanije Apple. Apple ne odgovara za rad ovog uređaja niti za
njegovu usklađenost sa bezbednosnim standardima i propisima.
Imajte u vidu to da upotreba ove dodatne opreme sa iPod ili iPhone
uređajem može da utiče na performanse bežične veze.
Qualcomm® aptX™ audio je proizvod kompanije Qualcomm
Technologies International, Ltd.
Qualcomm je žig kompanije Qualcomm Incorporated, registrovan
u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama i koristi se
uz dozvolu. aptX je žig kompanije Qualcomm Technologies
International, Ltd., registrovan u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim zemljama i koristi se uz dozvolu.
Android je zaštićeni znak kompanije Google Inc.
Svi ostali zaštićeni znakovi i zaštićena imena pripadaju svojim
vlasnicima.
Mere opreza
O BLUETOOTH® komunikaciji
• Bluetooth® bežična tehnologija radi u opsegu od oko 10 m.
Maksimalni opseg komunikacije može da se razlikuje u zavisnosti
od prepreka (neka osoba, metal, zid itd.) ili elektromagnetnog
okruženja.
• Bluetooth® komunikacija može da bude onemogućena, može da
dođe do pojave šuma ili zvuk može da bude isprekidan pod
sledećim okolnostima.
–– Između jedinice i Bluetooth uređaja se nalazi ljudsko telo.
Ova situacija se može rešiti postavljanjem Bluetooth uređaja
okrenutog ka anteni jedinice.
–– Između jedinice i Bluetooth uređaja se nalazi neka prepreka
poput metala ili zida.
–– Koriste se Wi-Fi® uređaj ili mikrotalasna rerna ili se emituju
mikrotalasi u blizini jedinice.
–– Antena je ugrađena u jedinicu kao što je prikazano tačkastom
linijom (slika ).
Osetljivost Bluetooth® komunikacija će se poboljšati ako
uklonite sve prepreke između povezanog Bluetooth® uređaja i
antene ovog uređaja.
• Pošto Bluetooth uređaji i Wi-Fi® (IEEE802.11b/g/n) koriste istu
frekvenciju (2,4 GHz), može doći do mikrotalasnih smetnji koje
dovode do šuma, prekida zvučnog signala ili nemogućnosti
komunikacije ako se ova jedinica koristi u blizini Wi-Fi® uređaja.
U tom slučaju, uradite sledeće.
–– Koristite ovu jedinicu na udaljenosti od najmanje 10 metara od
Wi-Fi uređaja.
–– Ako jedinicu koristite na udaljenosti manjoj od 10 m od Wi-Fi
uređaja, isključite taj uređaj.
–– Instalirajte ovu jedinicu i Bluetooth uređaj što bliže jedno drugom.
• Mikrotalasi koje emituje Bluetooth uređaj mogu da utiču na rad
elektronskih medicinskih uređaja. Isključite ovu jedinicu i druge
Bluetooth uređaje na sledećim lokacijama, jer mogu da dovedu
do nezgode:
–– na mestima gde je prisutan zapaljiv gas, u bolnici, vozu, avionu
ili na benzinskoj pumpi
–– u blizini automatskih vrata ili požarnog alarma.
• Zbog karakteristika bežične tehnologije, zvuk koji se reprodukuje
na ovoj jedinici kasni za zvukom i muzikom koji se reprodukuju
na uređaju sa kojeg se šalje. Zbog toga slika i zvuk mogu biti
neusklađeni prilikom prikazivanja filma ili igranja igre.
• Ne koristite ovu jedinicu u avionu. Radio talasi mogu da utiču na
instrumente, izazivajući nezgodu zbog kvara.
• Ova jedinica podržava bezbednosne mogućnosti koje su u
skladu sa Bluetooth standardom kako bi se obezbedila sigurna
veza kada se koristi bežična tehnologija Bluetooth, ali
bezbednost možda neće biti dovoljna, što zavisi od podešavanja.
Budite oprezni kada komunicirate koristeći bežičnu tehnologiju
Bluetooth.
• Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost za curenje informacija
tokom Bluetooth komunikacije.
• Ne garantuje se mogućnost povezivanja sa svim Bluetooth
uređajima.
–– Uređaj koji sadrži funkciju Bluetooth mora obavezno da bude
usklađen sa Bluetooth standardom koji je odredila organizacija
Bluetooth SIG i da bude autorizovan.
–– Čak i ako je povezani uređaj usklađen sa pomenutim Bluetooth
standardom, neki uređaji možda neće biti povezani ili ispravno
raditi, u zavisnosti od funkcija ili specifikacija uređaja.
–– U toku telefonskog razgovora bez upotrebe ruku, može da
dođe do šuma, u zavisnosti od uređaja ili okruženja
komunikacije.
• U zavisnosti od uređaja koji se povezuje, možda će biti potrebno
izvesno vreme da komunikacija započne.
Ako je zvuk često isprekidan tokom reprodukcije.
• Situacija se može rešiti postavljanjem režima kvaliteta zvuka na
„priority on stable connection“. Detalje potražite u Vodiču za
pomoć.
• To stanje može da se poboljša ako promenite postavke kvaliteta
reprodukcije pri bežičnoj vezi ili režim reprodukcije pri bežičnoj
vezi na uređaju koji emituje signal fiksno podesite na SBC.
Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu koje ste
dobili uz uređaj koji emituje signal.
• Ako koristite pametni telefon, situacija se može rešiti
isključivanjem nepotrebnih aplikacija ili ponovnim pokretanjem
pametnog telefona.
O korišćenju aplikacija za pozivanje za pametne telefone i
računare
• Ova jedinica podržava samo normalne dolazne pozive. Aplikacije
za pozivanje za pametne telefone i računare nisu podržane.
O punjenju jedinice
• Ova jedinica može da se puni samo pomoću USB veze. Za punjenje
je potreban računar sa USB portom.
• Ova jedinica ne može da se uključi, niti funkcije Bluetooth i
smanjenje šuma mogu da se koriste, u toku punjenja.
• Jedinicu možete da koristite tako što ćete povezati isporučeni
kabl za slušalice, čak i u toku punjenja jedinice.
• Ako jedinicu ne koristite tokom dugog vremena, punjiva baterija
možda neće ostati dovoljno napunjena. Baterija će moći pravilno
da zadrži nivo napunjenosti nakon nekoliko ponovljenih ciklusa
pražnjenja i punjenja.
• Ako uskladištite jedinicu na duže vreme, napunite bateriju
jednom u šest meseci da biste sprečili da se previše isprazni.
• Ako vreme tokom kojeg možete da koristite jedinicu postane
veoma kratko, punjivu bateriju treba da zamenite novom.
Kontaktirajte najbližeg Sony prodavca radi zamene baterije.
Napomena o statičkom elektricitetu
• Statički elektricitet koji se nakuplja u telu može da izazove blago
peckanje u ušima. Da biste umanjili taj efekat, nosite odeću od
prirodnih materijala.
Ako jedinica ne radi pravilno
• Resetujte jedinicu (slika ).
Istovremeno pritisnite dugmad  i NC prilikom punjenja. Jedinica
će biti resetovana. Informacije o uparivanju nisu izbrisane.
• Ako problem nastavi da se pojavljuje čak i nakon pomenutog
postupka resetovanja, inicijalizujte jedinicu na sledeći način.
Izvadite mikro USB kabl iz mikro USB ulaza, isključite jedinicu,
a zatim istovremeno pritisnite dugmad  i  i držite ih
pritisnutim najmanje 7 sekundi. Indikator (plavi) će zatreperiti
4 puta, a jedinica će se resetovati na fabrička podešavanja.
Sve informacije o uparivanju će biti izbrisane.
• Kada se jedinica inicijalizuje, možda neće moći da se poveže sa
iPhone uređajem ili računarom. U tom slučaju, izbrišite
informacije o uparivanju jedinice sa iPhone uređaja ili računara,
a zatim ih ponovo uparite.
Šta je to funkcija smanjenja šuma?
• Elektronsko kolo za smanjenje šuma zaista otkriva spoljni šum
pomoću ugrađenih mikrofona i šalje jednak, ali suprotan signal
za smanjenje šuma u jedinicu.
–– Efekat smanjenja šuma ne može da bude izražen u veoma
tihom okruženju ili je neke šumove moguće čuti.
–– Efekat smanjenja šuma može da se razlikuje u zavisnosti od
toga kako nosite jedinicu.
–– Funkcija smanjenja šuma prevashodno funkcioniše u slučaju
šuma u pojasu niske frekvencije. Iako je šum umanjen, nije
potpuno poništen.
–– Kada jedinicu koristite u vozu ili automobilu, šum može da se
javi u zavisnosti od stanja na ulici.
–– Mobilni telefoni mogu da izazovu interferenciju i šum. Ako se
to desi, pomerite jedinicu dalje od mobilnog telefona.
–– Ne pokrivajte mikrofone na slušalicama sa mikrofonom ()
svojim rukama. Funkcija smanjenja šuma možda neće raditi
pravilno (slika ).
O nošenju jedinice
• Pošto se slušalice nalaze u kućištu visoke gustine, pritiskanjem
na uši možete da izazovete oštećenje bubne opne.
Pritisak slušalica na uši može da dovede do kliktavog zvuka
dijafragme. Ovo nije kvar.
Ostalo
• Kada jedinicu koristite kao žičane slušalice, koristite isključivo
isporučeni kabl za slušalice. Uverite se da je kabl za slušalice
čvrsto umetnut.
• Nemojte postavljati jedinicu na mestu koje je izloženo vlazi,
prašini, pepeli ili pari ili u autu ili na mestu izloženom direktnoj
sunčevoj svetlosti.
• Korišćenje Bluetooth uređaja možda neće raditi na mobilnim
telefonima, u zavisnosti od stanja radio talasa i lokacije na kojoj
se oprema koristi.
• Visoka jačina zvuka može uticati na vaš sluh.
• Zbog bezbednosti saobraćaja, nemojte da koristite slušalice
tokom vožnje automobila ili bicikla.
Sistemski zahtevi za punjenje
baterije pomoću USB veze
A
USB adapter za naizmeničnu struju
USB adapter za naizmeničnu struju dostupan na tržištu može se
napajati na više od 0,5 A (500 mA)
Lični računar
(Od decembra 2017.)
Lični računar sa instaliranim bilo kojim od sledećih operativnih
sistema i opremljen USB portom:
Operativni sistemi
(kada koristite Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
®
®
®
®
B
®
®
®
(kada koristite Mac)
Mac OS X (verzija 10.9 ili novija)
Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

NC
C

D
• Ne koristite jedinicu na mestima na kojima bi bilo opasno ako ne
čujete zvuk okruženja, kao što su prelazi železničke pruge,
platforme na železničkim stanicama i gradilišta.
• Ne izlažite ovu jedinicu velikoj težini ili pritisku jer to može da
izazove njenu deformaciju tokom dugog skladištenja.
• Ne izlažite jedinicu prekomernim udarima.
• Jedinicu čistite mekom i suvom tkaninom.
• Ne izlažite jedinicu vodi. Jedinica nije vodootporna.
Imajte na umu mere opreza navedene u nastavku.
–– Pazite da ne ispustite jedinicu u lavabo ili neku posudu
napunjenu vodom.
–– Ne koristite jedinicu na vlažnim mestima ili po lošem vremenu,
kao što je kiša ili sneg.
–– Nemojte da pokvasite jedinicu.
Ako dodirnete jedinicu mokrim rukama ili je dovedete u dodir
sa vlažnom odećom, ona može da se pokvasi i to može da
dovede do njenog kvara.
• Ako vam se javi osećaj nelagodnosti nakon korišćenja jedinice,
odmah prestanite da je koristite.
• Jastučići za uši mogu da propadnu zbog dugotrajnog
skladištenja ili korišćenja.
• Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi sa ovom jedinicom
koji nisu obrađeni u ovom priručniku, obratite se najbližem Sony
prodavcu.
Opcionalne zamenske jastučiće za uši možete da naručite kod
najbližeg Sony prodavca.
Lokacija oznake sa serijskim brojem
Pogledajte sliku .
Kompatibilni iPhone/iPod
modeli
Ovu jedinicu možete da koristite samo sa sledećim modelima.
Ažurirajte softver na iPhone-u ili iPod-u na najnoviju verziju pre
nego što počnete da ga koristite.
• iPhone 7 Plus
• iPhone 7
• iPhone SE
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6s
• iPhone 6 Plus
• iPhone 6
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPod touch (šesta generacija)
(Od decembra 2017.)
Specifikacije
Opšte
Sistem za komunikaciju: Bluetooth specifikacija verzije 4.1
Izlaz: Bluetooth Specifikacija snage Class 2
Maksimalni opseg komunikacije: Optička vidljivost približno 10 m1)
Frekventni pojas: Pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Radna frekvencija:
Bluetooth® 2.400 MHz - 2.483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
Maksimalna izlazna snaga:
Bluetooth < 4 dBm
Kompatibilni Bluetooth profili2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Podržani kodek3): SBC4), AAC5), aptX, aptX HD
Podržani metod zaštite sadržaja: SCMS-T
Opseg prenosa (A2DP):
20 Hz – 20.000 Hz (Frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)
Stavke koje se dobijaju:
Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja
šuma (1)
Mikro-USB kabl (pribl. 50 cm) (1)
Kabl slušalica (pribl. 1,2 m) (1)
Uputstvo (ovaj list) (1)
Uputstvo za upotrebu (1)
Ostali dokumenti (1 komplet)
Stvarni opseg će se razlikovati u zavisnosti od faktora kao što su
prepreke između uređaja, magnetnog polja oko mikrotalasne
rerne, statičkog elektriciteta, osetljivosti prijema, performansi
antene, operativnog sistema, softverske aplikacije itd.
2)
Bluetooth® standardni profili ukazuju na svrhu Bluetooth®
komunikacije između uređaja.
3)
Kodek: Kompresija audio signala i format konverzije
4)
Subband Codec
5)
Advanced Audio Coding
1)
Bežične stereo slušalice sa
mikrofonom i funkcijom
smanjenja šuma
Izvor napajanja:
DC 3,65 V: Ugrađena litijum-jonska punjiva baterija
DC 5 V: Kada se puni pomoću USB veze
Masa: Približno 240 g
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
Nominalna potrošnja energije: 1,2 W
Vreme korišćenja:
Kada se povezuje preko Bluetooth uređaja
Vreme reprodukovanja muzike:
Maks. 35 sati (NC ON),
Maks. 40 sati (NC OFF)
Vreme komunikacije:
Maks. 35 sati (NC ON),
Maks. 40 sati (NC OFF)
Vreme u stanju mirovanja:
Maks. 35 sati (NC ON),
Maks. 200 sati (NC OFF)
Prilikom povezivanja preko kabla slušalica kada je NC ON:
Maks. 50 sati
Napomena: Vreme korišćenja može da bude kraće u
zavisnosti od kodeka i uslova korišćenja.
Vreme punjenja:
Približno 7 sati
(Oko 60 minuta reprodukcije muzike moguće je nakon 10 minuta
punjenja.)
Napomena: Vreme punjenja i korišćenja može da bude
različito u zavisnosti od uslova korišćenja.
Temperatura pri punjenju: 5 °C do 35 °C
Risiver
Tip: Zatvoreni, dinamički
Jedinica zvučnika: 40 mm
Frekventni odziv:
7 Hz – 20.000 Hz (JEITA) (kada se povezuje preko kabla za
slušalice sa uključenom jedinicom)
Impedansa:
22 Ω (1 kHz) (kada se povezuje preko kabla za slušalice sa
uključenom jedinicom)
48 Ω (1 kHz) (kada se povezuje preko kabla za slušalice sa
isključenom jedinicom)
Osetljivost:
97 dB/mW (kada se povezuje preko kabla za slušalice sa
uključenom jedinicom)
98 dB/mW (kada se povezuje preko kabla za slušalice sa
isključenom jedinicom)
Mikrofon
Tip: Električni dipolni kondenzator
Usmerenost: U svim smerovima
Efektivni frekventni opseg: 50 Hz – 8.000 Hz
Download PDF

advertising