Sony | MDR-1ABT | Sony MDR-1ABT MDR-1ABT bežične slušalice Kratko uputstvo za pokretanje i podešavanje

A
Povezivanje s uređajem uparenim u /
Povezivanje sa uređajem uparenim u
Povezivanje s pametnim telefonom pomoću funkcije
One touch (NFC)/
Povezivanje sa pametnim telefonom jednim dodirom (NFC)
Plavo
Plava
POWER
NFC Easy Connect
Bežične
Stereo slušalice
s mikrofonom
Bežične
stereo slušalice
sa mikrofonom
Vodič za brzi početak
HR
Kratki vodič za početak
SR
NFC Easy Connect
1
Dodirivanjem jedinice i pametnog telefona jedinica
se automatski uključuje i zatim provodi uparivanje te
uspostavlja BLUETOOTH vezu.
Kada jedinicu dodirnete pametnim telefonom, ona
će se automatski uključiti i nastaviti sa uparivanjem
i uspostavljanjem BLUETOOTH veze.
Kompatibilni pametni telefoni
Kompatibilni pametni telefoni
Pametni telefoni kompatibilni s NFC tehnologijom
s instaliranim operacijskim sustavom Android 2.3.3
ili novijim (osim sustava Android 3.x).
Za informacije o uparivanju s ostalim BLUETOOTH
uređajima pogledajte
„ Uparivanje i povezivanje s BLUETOOTH uređajem.”
Pametni telefoni kompatibilni sa funkcijom NFC sa
instaliranim operativnim sistemom Android 2.3.3 ili
novijim (isključujući Android 3.x).
Da biste saznali više o povezivanju sa drugim
BLUETOOTH uređajima, pogledajte
„ Uparivanje i povezivanje sa BLUETOOTH uređajem“.
NFC
NFC
Tehnologija NFC (Near Field Communication)
tehnologija je koja omogućuje bežičnu komunikaciju
kratkog dometa između različitih uređaja, kao
što su mobilni telefoni i IC oznake. Zahvaljujući
funkciji NFC podatkovna se komunikacija – npr.
BLUETOOTH uparivanje – može jednostavno
uspostaviti međusobnim dodirivanjem uređaja koji
su kompatibilni s tehnologijom NFC (tj. dodirivanjem
oznaka N ili odgovarajućih mjesta na svakom uređaju).
NFC (Near Field Communication) je tehnologija koja
omogućava bežičnu komunikaciju kratkog dometa
između različitih uređaja, poput pametnih telefona i IC
oznaka. Zahvaljujući funkciji NFC, za prenos podataka,
na primer za BLUETOOTH uparivanje, dovoljno je da
međusobno dodirnete NFC kompatibilne uređaje
(npr. na mestu znaka N-Mark ili naznačeni položaj na
svakom uređaju).
1
Detalje potražite u uputama za rad isporučenim
s pametnim telefonom.
 Ako je operacijski sustav na vašem pametnom
telefonu Android 2.3.3 ili noviji, a stariji od
Android 4.1 (osim sustava Android 3.x): prijeđite
na 2. korak.
 Ako je operacijski sustav vašeg telefona Android
4.1 ili noviji: prijeđite na 4. korak.
2
MDR-1ABT
© 2015 Sony Corporation
3
4-567-319-41(1) (HR-SR)
1
Uključite funkciju NFC na pametnom
telefonu.
2
4
Napomena
Napomena
Aplikacija nije dostupna u svim državama i/ili regijama.
Aplikacija možda nije dostupna u nekim državama
i/ili regionima.
3
Priključite jedinicu isporučenim mikro-USB
kabelom s uključenim računalom.
Povežite jedinicu sa pokrenutim računarom
pomoću isporučenog mikro-USB kabla.
Kada je jedinica spojena na računalo, započinje
punjenje i indikator (crveno) zasvijetli. Punjenje
je dovršeno za najviše 4 sata i indikator (crveno)
automatski se isključuje.
Kada su jedinica i računar povezani, punjenje počinje
i indikator (crveni) svetli. Punjenje se dovršava posle
najviše oko 4 sata i indikator (crveni) se automatski
isključuje.
Napomene
Napomene




Upotrijebite isporučeni mikro-USB kabel . Možda nećete
moći napuniti jedinicu drugim kabelima.
Punjenje se neće ispravno dovršiti ako računalo uđe
u hibernaciju ili stanje pripravnosti dok je spojeno
na jedinicu. Ako dođe do toga, promijenite postavke
računala i ponovno napunite jedinicu.
Ova jedinica ne može se uključiti niti se može koristiti
BLUETOOTH funkcija tijekom punjenja.
iPhone, iPad, ili iPod touch (iOS 5.0 ili noviji) pokazat će
ikonu koja pokazuje preostalu količinu baterije slušalica
na zaslonu. Pojedinosti potražite u Vodiču za pomoć.




Za povezivanje jedinice s uparenim pametnim
telefonom izvršite 4. korak. (Kada koristite
aplikaciju „NFC Easy Connect”, izvršite 3. i 4. korak.)
Pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect“
na pametnom telefonu.
Povezivanje jednim dodirom je moguće samo
kada se ekran aplikacije prikazuje na pametnom
telefonu.
Dodirnite jedinicu pametnim telefonom.
Da biste prekinuli vezu, ponovno dodirnite jedinicu
pametnim telefonom.
Zvuk možete odabrati s ostalih BLUETOOTH uređaja
kompatibilnih s NFC funkcijom. Pojedinosti potražite
u Vodiču za pomoć.
4
Dodirnite ovu jedinicu pametnim
telefonom.
Prethodno otključajte ekran pametnog telefona.
Dodirnite pametnim telefonom mesto sa oznakom
N na jedinici.
Nastavite da dodirujete jedinicu pametnim
telefonom dok se pametni telefon ne odazove.
Pratite uputstvo na ekranu da biste dovršili
uparivanje i povezivanje.
Da biste prekinuli vezu, ponovo dodirnite jedinicu
pametnim telefonom.
Možete da izaberete zvuk sa drugih NFC kompatibilnih
BLUETOOTH uređaja. Za više detalja, pogledajte Vodič
za pomoć.
Da biste povezali jedinicu sa uparenim pametnim
telefonom, obavite 4. korak. (Kada koristite
aplikaciju „NFC Easy Connect“, obavite 3. i 4. korak.)
B
Koristite isporučeni mikro-USB kabl. Možda nećete moći
da punite jedinicu pomoću drugih kablova.
Punjenje neće biti pravilno dovršeno ako računar dospe
u režim hibernacije ili mirovanja dok je povezan sa
jedinicom. U tom slučaju, promenite podešavanja na
računaru i ponovo napunite jedinicu.
Ova jedinica ne može da se uključi, niti funkcija
BLUETOOTH može da se koristi, u toku punjenja.
iPhone, iPad ili iPod touch (iOS 5.0 ili noviji) na ekranu će
prikazati ikonu koja označava preostalo punjenje baterije
slušalica. Za više detalja, pogledajte Vodič za pomoć.
Uparivanje i povezivanje s BLUETOOTH uređajem/
Uparivanje i povezivanje sa BLUETOOTH uređajem
POWER
1
2
Stavite BLUETOOTH uređaj na udaljenost
od 1 m od jedinice.
Prebacite jedinicu u način uparivanja.
Plavo
Plava
1
2
Pritisnite i držite gumb POWER oko 7 sekundi.
Provjerite treperi li indikator plavo i crveno nakon
što otpustite gumb.
3
Izvršite postupak uparivanja na
BLUETOOTH uređaju kako biste otkrili
jedinicu.
Uspostavite BLUETOOTH vezu
s BLUETOOTH uređaja.
Crveno
Crveni
Postavite BLUETOOTH uređaj na
udaljenosti do 1 metra od ovog uređaja.
Uvedite jedinicu u režim za uparivanje.
Pritisnite i držite dugme POWER oko 7 sekundi.
Uverite se da indikator naizmenično treperi plavom
i crvenom bojom nakon što otpustite dugme.
3
Kada se na zaslonu BLUETOOTH uređaja pojavi
popis otkrivenih uređaja, odaberite „MDR-1ABT.”.
Ako je na zaslonu BLUETOOTH uređaja potrebno
unijeti lozinku, unesite „0000”.
4
Uspostavite BLUETOOTH vezu
s BLUETOOTH uređaja.
Pritisnite i držite dugme POWER oko 2 sekunde
dok je jedinica isključena.
Uverite se da indikator treperi plavom bojom
nakon što otpustite dugme.
2
Napravite BLUETOOTH vezu sa BLUETOOTH
uređaja.
Pogledajte Vodič za pomoć/Pogledajte Vodič za pomoć
Pročitajte priručnik na računalu ili pametnom
telefonu kada želite detaljnije saznati kako koristiti
jedinicu.
Kada želite da do krajnjih detalja saznate kako
da koristite jedinicu, čitajte Vodič za pomoć na
računaru ili pametnom telefonu.
Preuzmite i instalirajte aplikaciju
„NFC Easy Connect“.
„NFC Easy Connect” besplatna je aplikacija za
Android koju možete preuzeti s trgovine Google
Play..
Potražite „NFC Easy Connect” i preuzmite
aplikaciju ili joj pristupite pomoću sljedećeg
dvodimenzionalnog koda. Moguća je naplata
troškova za preuzimanje aplikacije.
Prvo otključajte zaslon pametnog telefona.
Dodirnite pametnim telefonom oznaku N na
jedinici.
Nastavite dodirivati pametni telefon i oznaku N
na jedinici dok pametni telefon ne reagira.
Dovršite uparivanje i uspostavljanje veze prateći
upute na zaslonu.
2
Uključite jedinicu.
Uključite funkciju NFC na pametnom
telefonu.
„NFC Easy Connect“ je besplatna aplikacija za
Android koju možete da preuzmete sa Google
Play-a.
Preuzmite aplikaciju pretražujući „NFC
Easy Connect“ ili joj pristupite pomoću
dvodimenzionalnog koda u nastavku. Možda
ćete morati da platite nadoknadu za preuzimanje
aplikacije.
Veza jednim dodirom moguća je samo kada se
zaslon aplikacije prikaže na pametnom telefonu.
Punjenje jedinice/Punjenje jedinice
1
Detaljne informacije potražite u uputstvu za
upotrebu koje ste dobili uz pametni telefon.
 Ako je operativni sistem vašeg pametnog
telefona Android 2.3.3 ili noviji, a niži od verzije
Android 4.1 (osim verzije Android 3.x): pređite
na 2. korak.
 Ako je operativni sistem vašeg pametnog
telefona Android 4.1 ili noviji: pređite na 4. korak.
Preuzmite i instalirajte aplikaciju „NFC
Easy Connect”.
Pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect”
na pametnom telefonu.
Uključite jedinicu.
Pritisnite i držite gumb POWER oko 2 sekunde dok
se uređaj ne isključi.
Provjerite treperi li indikator plavo nakon što
otpustite gumb.
Obavite postupak uparivanja na
BLUETOOTH uređaju da biste detektovali
ovu jedinicu.
Kada se na displeju BLUETOOTH uređaja prikaže
lista otkrivenih uređaja, izaberite „MDR-1ABT“.
Ako je potrebno uneti šifru na displeju BLUETOOTH
uređaja, unesite „0000“.
4
Napravite BLUETOOTH vezu sa BLUETOOTH
uređaja.
http://rd1.sony.net/help/mdr/1abt/h_ce/







Naziv i logotip LDACTM zaštitni su znaci tvrtke
Sony Corporation.
Riječ BLUETOOTH i njezin logotip registrirani su zaštitni
znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i sva
upotreba ovih znakova od strane tvrtke Sony Corporation
licencirana je.
N Mark zaštitni je znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke
NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i
drugim državama.
Android i Google Play zaštitni su znaci tvrtke Google Inc.
iPad, iPhone i iPod touch zaštitni su znaci tvrtke Apple
Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama.
Oznaka aptX® i logotip aptX zaštitni su znaci tvrtke
CSR plc ili neke od tvrtki unutar te grupacije i mogu biti
registrirani u jednoj ili više država.
Ostali zaštitni znaci i zaštitni nazivi u vlasništvu su svojih
vlasnika.







LDACTM naziv i logotip je zaštićeni znak kompanije
Sony Corporation.
BLUETOOTH oznaka i logotipi su u vlasništvu kompanije
Bluetooth SIG, Inc. a Sony Corporation koristi ove
znakove pod licencom.
N-oznaka je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni znak
kompanije NFC Forum, Inc. u SAD i drugim zemljama.
Android i Google Play su zaštićeni znakovi kompanije
Google Inc.
iPod, iPhone i iPod touch su zaštićeni znakovi kompanije
Apple Inc., registrovani u SAD i drugim zemljama.
Oznaka aptX® i logotip aptX su zaštićeni znakovi
kompanije CSR plc ili neke od kompanija te grupe i mogu
da budu registrovani u jednom ili više pravosudnih
sistema.
Svi ostali zaštitni znakovi i tržišni nazivi su vlasništvo
njihovih vlasnika.
Upućivanje ili primanje poziva/Pozivanje ili primanje poziva
Nošenje slušalica/Nošenje slušalica
Ispupčena
točka
Izbočina
Senzor za dodir (desni dio kućišta)
Senzor za dodir (desna slušalica)
Slušanje glazbe/Slušanje muzike
Primanje poziva
Dvaput lagano dodirnite (u intervalu
od oko 0,4 s).
Primanje poziva
Lagano dodirnite dvaput (u intervalu
od oko 0,4 sekunde).
Budite oprezni da ne dodirujete senzor za dodir kada nosite slušalice.
Pazite da ne dodirujete senzor za dodir dok nosite slušalice.
Uspostavite poziv na pametnom telefonu.
Profil: HSP, HFP
1
2
1
2
Stavite slušalice.
Započnite reprodukciju na BLUETOOTH
uređaju.
Profil: A2DP, AVRCP
3
Postavite slušalice.
Pokrenite reprodukciju na BLUETOOTH
uređaju.
Profil: A2DP, AVRCP
Uključite slušalice dodirom senzora za dodir
(desni dio kućišta).
3
Rukujte slušalicama dodirivanjem senzora
za dodir (desna slušalica).
Napomena
Napomena
Kvaliteta zvuka postavljena je na način „Kvaliteta zvuka
prioritet” (Automatski se odabire SBC visoke kvalitete, AAC,
aptX ili LDAC) prije isporuke. Ako je veza nestabilna ili se
proizvodi isprekidani zvuk, odaberite način „Stabilna veza
prioritet”. Dodatne informacije potražite u Vodiču za pomoć.
Kvalitet zvuka je pre isporuke podešen na režim “Priority on
sound quality“ (automatski se bira SBC visoki kvalitet, AAC,
aptX ili LDAC). Ako je veza nestabilna, kao kad se javlja samo
isprekidan zvuk, izaberite režim „Prioritet na stabilnoj vezi“.
Detaljne informacije pogledajte u Vodiču za pomoć.
Dvaput dodirnite senzor za dodir kada
dobijete poziv.
Funkcionira na isti način kada dobijete poziv dok
slušate glazbu.
Reprodukcija glazbe pauzira se tijekom poziva
i automatski nastavlja kad je poziv završen.
Mikrofon radi u svim smjerovima. Ne morate brinuti
o položaju mikrofona kada razgovarate.
Napomene


Reprodukcija glazbe možda se neće automatski nastaviti
na nekim BLUETOOTH uređajima.
Jačina zvuka poziva i slušanja glazbe može se zasebno
prilagoditi.
Za prekid poziva ponovno dvaput dodirnite
senzor za dodir.
Upravljajte pametnim telefonom da biste
uputili poziv.
Profil: HSP, HFP
Kada nastupi dolazni poziv, dvaput dodirnite
senzor za dodir.
Na isti način upravljajte kada dolazni poziv nastupi
dok slušate muziku.
Reprodukcija muzike pauzira u toku poziva
i automatski se nastavlja kada se razgovor završi.
Mikrofon je neusmereni. Ne morate da vodite računa
o položaju mikrofona kada govorite.
Napomene


Reprodukcija muzike ne može da se automatski nastavi
na nekim BLUETOOTH uređajima.
Jačina zvuka za razgovor telefonom i slušanje muzike
mogu da se prilagode nezavisno.
Da biste prekinuli poziv, ponovo dvaput
dodirnite senzor za dodir.
Uključivanje slušalica/Upravljanje slušalicama
Reprodukcija/pauza
Korištenje isporučenog kabela za slušalice/
Korišćenje isporučenog kabla za slušalice
Dvaput lagano dodirnite (u intervalu od
oko 0,4 s).
Lagano dodirnite dvaput (u intervalu od
Reprodukcija/Pauziranje oko 0,4 sekunde).
Uređaj za
reprodukciju/
Plejer
Kabel za slušalice (isporučeno)
Kabl za slušalice (isporučen)
Sljedeća pjesma
Prevucite naprijed.
Sledeća numera
Prevucite prstom unapred.
Jedinicu možete koristiti kao uobičajene slušalice
sa žicom, spajanjem s isporučenim kabelom za
slušalice.
Budući da ne možete koristiti senzor za dodir, izvršite
operacije reprodukcije (jačina zvuka, reprodukcija,
pauziranje itd.) na spojenom uređaju za reprodukciju.
Napomene




Prethodna pjesma
Prevucite natrag.
Prethodna numera
Prevucite prstom unazad.
Pazite da utikač bude čvrsto priključen.
Provjerite je li L utikač priključen u uređaj za reprodukciju.
Jedinica se ne uključuje. Nećete moći koristiti senzor za
dodir ni BLUETOOTH funkcije.
Ako spojite kabel za slušalice dok je jedinica uključena,
jedinica se automatski isključuje.
Jedinicu možete da koristite kao obične žičane
slušalice tako što ćete povezati isporučeni kabl za
slušalice.
Pošto ne možete da koristite senzor za dodir,
radnje upravljanja u toku reprodukcije (jačina zvuka,
reprodukcija, pauziranje itd.) obavljajte na povezanom
uređaju za reprodukciju.
Napomene




Uverite se da je priključak čvrsto ubačen.
Uverite se da je priključak u obliku slova L povezan sa
uređajem za reprodukciju.
Ne možete da uključite jedinicu. Nećete više moći da
koristite senzor za dodir niti BLUETOOTH funkcije.
Ako povežete kabl za slušalice dok je jedinica uključena,
ona će se automatski isključiti.
Nakon uporabe/Nakon upotrebe
1
Upravljanje jačinom zvuka Prevucite prema gore za povećanje.
Kontrola jačine zvuka
Prevucite prstom nagore da pojačate.
2
Prekinite BLUETOOTH vezu dodirivanjem
pametnog telefona ili uključivanjem
BLUETOOTH uređaja.
Pritisnite i držite gumb POWER oko
2 sekunde.
Indikator (plavo) se uključuje i jedinica se isključuje.
Prevucite dolje za smanjivanje.
Prevucite prstom nadole da utišate.
Ako držite prst na senzoru za dodir nakon prevlačenja gore ili dolje, jačina zvuka
nastavlja se mijenjati.
Ako zadržite prst na senzoru za dodir nakon prevlačenja nagore ili nadole, jačina
zvuka nastavlja da se menja.
Savjet
Savet
Ova jedinica podržava BLUETOOTH prijenos s 4 kodeka
(LDAC/aptX/AAC/SBC). Jedinica automatski odabire
kodek koji se odašilje iz uređaja na koji je povezana.
Detalje o LDAC/aptX/AAC/SBC kodecima pogledajte
u Vodiču za pomoć.
Ova jedinica podržava BLUETOOTH prenos sa 4 kodeka
(LDAC/aptX/AAC/SBC). Jedinica automatski bira kodek
koji se prenosi iz uređaja sa kojim je povezana. Detaljne
informacije o kodecima LDAC/aptX/AAC/SBC pogledajte
u vodiču za pomoć.
1
2
Prekinite BLUETOOTH vezu dodirom
pametnog telefona ili upravljajući
BLUETOOTH uređajem.
Pritisnite i držite dugme POWER oko
2 sekunde.
Indikator (plavi) prestaje da svetli i jedinica se
isključuje.
Download PDF

advertising