Sony | NWZ-W273S | Sony NWZ-W273S Kratko uputstvo za pokretanje i podešavanje

Sadržaj
IKK5
Vodič za brzi početak
Proverite da li ste u paketu dobili sledeći pribor
“WALKMAN” (1)
OPR lampica
Da biste povezali vaš Walkman na računar, on mora
biti pravilno postavljen na USB postolje.
Kako instalirati priloženi softver
Kako da koristite vaš “WALKMAN”
USB postolje (1)
NWZ-W273S/W274S
Pristup onlajn Vodiču za pomoć (Help
Guide) (puna verzija) .
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzw270s/en/
Slušalice (jastučići) (1 set)
Slušalice (jastučići) za plivanje (1 set)
Traka za podešavanje (1 )
Vodič za brzi početak (ovaj dokument)
Korišćenje Walkmana tokom plivanja
1
O uputstvima za upotrebu
Ovaj Vodič za brzi početak opisuje samo osnovne
operacije sa uređajem i kako instalirati softver
za podršku.
Za detaljne informacije i uputstva za korišćenje
pogledajte
uključen u softver
nakon instalacije.
O operativnom sistemu
Potreban OS može biti samo neki od sledećih:
Windows XP *1 (Service Pack 3 ili kasniji), Windows
Vista *2 (Service Pack 2 ili kasniji) ili Windows 7 *2
(Service Pack 1 ili kasniji) ili Windows 8.
*1 Ne uključujući 64-bitne verzije.
*2 [Compatibility mode] za Windows XP nije podržan.
Za Mac računare, OS mora biti Mac OC X v.10.6 ili
kasniji. Drugi operativni sistemi nisu kompatibilni s
ovim uređajem.
2
Osušite kontakte priključka
na Walkmanu ( ) koristeći
suvu tkaninu.
Povežite Walkman sa USB
postoljem.
4-476-039-12(1)
Napomene o punjenju preko računara
● Bateriju punite kada OPR lampica neprekidno trepće
crveno.
● Dok se baterija puni, OPR lampica pokazuje status
punjenja Walkmana.
Status OPR lampice možete videti kroz otvor za OPR
lampicu na USB postolju.
Pali se crveno: Punjenje
Gasi se: Potpuno napunjena ili se ne puni
● Vreme punjenja je pribl. 1,5 sati.
Kada je Walkman potpuno napunjen, isključite ga
sa računara. Za korisnike Mac računara, kliknite na
ikonicu [WALKMAN] za isključivanje Walkmana koja se
nalazi na sidebar-u Finder-a.
● Walkman se neće puniti ako računar uđe u režim
čuvanja energije kao što je Sleep ili Hibernate, i u oba
slučaja će se i isprazniti.
● Kada koristite Walkman po prvi put ili ako ga niste
koristili duže vreme, možda će biti potrebno nekoliko
minuta dok ga računar ne prepozna, čak i ako je
punjenje već počelo (OPR lampica svetli crveno).
Proverite da li je računar prepoznao Walkman nakon
što je povezan već 5 minuta.
3
Povežite Walkman na računar
koji je upaljen koristeći USB
postolje
● Ukoliko se pojavi prozor sa izborom opcija,
Instalacija Vodiča za pomoć i softvera za
prenošenje sadržaja (za Mac)
1
Povežite Walkman na računar
koji je upaljen koristeći USB
postolje (isporučeno).
2
Na računaru, izaberite
[WALKMAN] u sidebar-u
Finder-a, a zatim otvorite
[FOR_MAC] folder.
3
Kliknite dupli klik na ikonu
željenog softvera:
Vodič za instaliranje Walkmana
i Media Go (za Windows)
1
Povežite Walkman na računar
koji je upaljen koristeći USB
postolje (isporučeno).
2
Odaberite na računaru opcije
sledećim redosledom.
Windows 7 ili raniji: Izaberite [Start] – [Computer]
ili [My Computer] – [WALKMAN] – [Storage Media]
– [FOR_WINDOWS].
― Windows 8: Izaberite [Desktop] iz [Start screen]
za otvaranje [File Explorer]. U listi [Computer] ,
izaberite [WALKMAN] – [Storage Media]
– [FOR_WINDOWS].
―
3
Dupli klik na [Setup.exe]
Prikazuje se čarobnjak za instalaciju.
Kada pokrenete [Setup.exe], [Setup.exe]
datoteka smeštena u folder
[FOR_WINDOWS] na vašem Walkmanu
se kopira na vaš računar kao rezervna
kopija i WALKMAN vodič i Media Go se
instaliraju na vaš računar.
● Ukoliko se [Setup.exe] ne pokrene,
kopirajte datoteku [Setup.exe] na vašu
radnu površinu, a zatim kliknite duplim
klikom na nju.
●
Proverite da li su priključci Walkmana ( )
i USB postolja ( ) u međusobnom kontaktu
pritisnite ˝Cancel˝. Punjenje počinje.
● Proverite da li se OPR lampica na USB
postolju upalila i svetli crveno.
©2013 Sony Corporation
Kako instalirati priloženi
softver
Postavljanje Walkmana na
USB postolje (isporučeno)
i punjenje baterije
4
4
Delovi i komande
Za instalaciju Vodiča za pomoć (Help Guide):
[Help_Guide_Installer_for_Mac]
Za instalaciju softvera za prenošenje sadržaja:
[ContentTransfer.pkg]
Sledite uputstva na ekranu.
Nakon što se instalacija završi, alias (prečica)
instaliranog softvera (Help Guide ili Content
Transfer softver) se pojavljuje na radnoj
površini vašeg računara.
Savet
● Pre nego što deinstalirate softver sa vašeg Walkmana,
iskopirajte [FOR_MAC] folder na vaš Mac računar.
Taktilno ispup.
Priključci
Traka oko vrata
Jastučić
OPR (Operacija)
lampica
Slušalice
P.LIST (Plejlista)/
Taster Power/blokada
(Power) taster
SHUF(Nasumično)
taster
VOL +*1/– taster
Taster prethodni
Taster sledeći
RESET taster
taster *1
Sledite uputstva na ekranu.
Nakon završetka instalacije, prečice za
Walkman Guide i Media Go se pojavljuju
na radnoj površini vašeg računara.
Vodič za pomoć (Help Guide) je uključen
u Walkman Guide.
*1 Postoje taktilne tačke. Koristîte ih kao pomoć prilikom
upravljanja uređajem
NWZ-W273S/W274S 4-476-039-12(1)
Upravljanje jačinom zvuka
(Samo za države/regije koje ispunjavaju Evropske Direktive)
Alarm (bip) i upozorenje “Check the volume level” su
predviđenida zaštite vaše uši kada jačinu zvuka prvi put
podignete iznadodređenog nivoa po prvi put.
Alarm i upozorenje možete otkazati pritiskom na bilo koji
taster.
Napomena
● Jačinu zvuka možete podići preko predviđenog nivoa nakon
štootkažete alarm i upozorenje. Nakon inicijalnog upozorenja,
alarm i upozorenje se ponavljaju svakih 20 (kumulativnih) sati
od trenutka kada je jačina zvuka postavljena preko predviđenog
nivoa; kada se to dogodi, zvuk se automatski vraća na nivo [7].
Ukoliko se jačina zvuka podesi preko određenog nivoa i zatim
ugasite Walkman, jačina zvuka se automatski vraća na
predviđenu vrednost. Predviđeni nivo = [18]
Kako uključiti Walkman
i postaviti ga na uši
Sprečavanje slučajnog spadanja
Walkmana
1
Proverite leve ( ) i desne (
vašeg Walkmana.
2
Pomerite klizni taster za paljenje da
biste otključali taster (Power).
3
) delove
Pritisnite i zadržite taster (Power) koji
se nalazi na desnoj strani ( ) oko 3
sekunde da biste upalili vaš Walkman.
Taster (Power)
Taster ˝prethodni˝
Savet
mesto zvučnika slušalica.
● Proverite da li su jastučići postavljeni upravno (ne pod uglom)
4
Skidanje Walkmana
Obesite traku za vrat preko gornje
strane ušiju i iza glave.
5 Postavite delove sa slušalicama na uši.
6 Postavite vaš Walkman tako da se
udobno osećate sa njim.
Vrh unutrašnjeg dela
Taster ˝Sledeći˝
Taster
Napomena
● Nakon što stavite Walkman sa postavljenom trakom za
podešavanje, podesite njen položaj tako da se osećate
udobno.
● Ukoliko vam Walkman spadne tokom plivanja,
učvrstite traku za podešavanje trakama vaših naočara
za plivanje.
● Postavite jastučiće za uši na slušalice tako da vrh unutrašnjeg
kako biste sprečili da se otkače i ostanu u ušima.
Ukoliko vaš Walkman ne radi kao što ste očekivali,
sprovedite sledeće korake kako bi razrešili problem.
Zakačite isporučenu traku za podešavanje na traku za
vrat pre nego što stavite Walkman na uši.
Kako bi uživali u boljem kvalitetu zvuka ili kako biste prilagodili
svojim ušima, koristite različite veličine jastučića za uši ili
podesite njihovu poziciju kako bi komforno i udobno legli u
vaše uši. Dodatno nabavljivi zamenski jastučići za uši se mogu
naručiti kod vašeg najbližeg Sony prodavca.
staje na
U slučaju problema
1
Kako pravilno da instalirate jastučiće
slušalica
dela jastučića
Reprodukcija muzike
Paljenje i gašenje Walkmana
Pritisnite i zadržite taster (Power) oko 3 sekunde za
uključenje ili isključenje Walkmana.
Nakon gašenja, obavezno pomerite klizač za blokadu
tastera Power kako biste blokirali taster (Power.)
Za detalje o rešavanju problema, pogledajte
i tablice na desnoj strani.
2
Pritisnite taster RESET pomoću uskog
predmeta, igle i sl.
Kada resetujete vaš Walkman, proverite sledeće.
Walkman nije povezan sa računarom.
Walkman ne reprodukuje muziku.
―
―
RESET Taster
Napomena
● Pri prenošenju Walkmana, obavezno pomerite klizač za
blokadu kako biste blokirali taster (Power) i sprečili
da se Walkman slučajno uključi.
Simptom
Lagano pomerajte Walkman gore-dole kako biste
ga skinuli sa ušiju.
Napomena
● Skidanje Walkmana iznenada kada su jastučići za uši
još uvek čvrsto u njima može ozlediti uši ili bubne opne,
ili se može desiti da jastučići ostanu u ušima.
Potražite simptome problema u delu
˝U slučaju problema˝ u vodiču za
pomoć (Help Guide) (HTML dokument)
i isprobajte sva ponuđena rešenja.
Reprodukcija pesama
Pritisnite taster
Pauziranje reprodukcije
Pritisnite taster
Prelaz na prethodnu/sledeću pesmu
Pritisnite taster ˝prethodni˝ ili ˝sledeći˝.
Uzrok/rešenje
● Walkman nije pravilno povezan sa
Računar ne
prepoznaje vaš USB postoljem (isporučeno)..
Povežite Walkman sa USB postoljem
Walkman.
pravilno i čvrsto. Punjenje će početi
(OPR lampica se pali i svetli crveno)
čak i kada povezivanje nije izvršeno
pravilno, ali postoji mogućnost da
računar neće prepoznati Walkman.
U tom slučaju, uklonite Walkman sa
USB postolja i zatim ga ponovo
priključite na njega.
● Preostali kapacitet baterije je nizak ili
nedovoljan.
Napomena
● Ukoliko vam Walkman ne stoji udobno, promenite
jastučiće za uši. Pogledajte odeljak ˝Kako pravilno da
instalirate jastučiće za uši˝
Napunite bateriju. Kada koristite
Walkman po prvi put ili ako ga niste
koristili duže vreme, možda će biti
potrebno nekoliko minuta dok ga
računar ne prepozna, čak i ako je
punjenje već počelo (OPR lampica svetli
crveno). Proverite da li je računar
prepoznao Walkman nakon što je
povezan već 5 minuta.
Simptom
Uzrok/rešenje
● Na računaru je pokrenut drugi
Računar ne
prepoznaje vaš softver od onog koji je namenjen
za prenošenje sadržaja.
Walkman.
Izvucite USB postolje, sačekajte
nekoliko minuta i ponovo ga priključite.
Ako se problem nastavi, izvucite USB
postolje, ponovo pokrenite računar
i opet priključite USB postolje.
●
Kad dvaput
kliknete na
[Setup.exe]
radi instalacije
priloženog
softvera,
[Setup.exe] se
neće aktivirati
te će se otvoriti
prozor
Properties.
Instalirajte priloženi softver nakon
instalacije Windows Media Player-a
11 ili novijeg.
Za detalje o programu Windows
Media Player, pogledajte internet
sajt:
http://support.microsoft.com/
●
Tokom
reprodukcije
pesme, sledeća
pesma iznenada
započinje.
Walkman mora biti u ZAPPIN
režimu reprodukcije. Detalje
potražite u vodič za pomoć
(Help Guide).
Mere opreza
O slušalicama (bubicama)
Beleška za korisnika
Model i serijski broj se nalaze sa zadnje strane plejera.
Zapišite ih na linijama ispod. Pozovite se na ove brojeve
svaki put kad kontaktirate svog Sony prodavca u vezi sa
ovim proizvodom.
Šifra modela: ________________________
Serijski broj: _________________________
Informacije
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili problema sa ovim
proizvodom, ili biste želeli informacije o dodacima
kompatibilnim sa ovim proizvodom, posetite sledeće
web stranice.
Za korisnike u SAD:
http://www.sony.com/walkmansupport
Za korisnike u Kanadi:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Za korisnike u Latinskoj Americi:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Za korisnike u Evropi:
http://support.sony-europe.com/dna/wm/
Za korisnike u Aziji, Okeaniji, Bliskom Istoku i Africi:
Engleski: http://www.sony-asia.com/support
Korejski: http://scs.sony.co.kr/walkman/
Pojednostavljeni Kineski:
http://service.sony.com.cn/KB/
Tradicionalni Kineski: http://service.sony.com.tw/
Za korisnike koji su kupili modele za drugo tržište:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Slušalice zatvaraju vaše uši. Iz tog razloga obratite pažnju da
postoji rizik od oštećenja vaših ušiju ili bubnih opni ukoliko
jako pritisnete slušalice ili ukoliko se one naglo uklone.
Kada skidate Walkman, lagano ga pomerajte gore-dole.
Lagano skinite Walkman sa ušiju .
O slušalicama
● Izbegavajte korišćenje slušalica pri velikoj glasnoći duže
vreme, jer vam to može oštetiti sluh.
● Pri visokoj glasnoći se možda neće čuti spoljni zvukovi.
Izbegavajte korišćenje uređaja u situacijama koje zahtevaju
neometan sluh, kao npr. tokom vožnje.
● Budući da su isporučene slušalice otvorenog dizajna, zvuk
iz njih se čuje napolju. Pazite da ne smetate osobama oko
sebe.
Napomena o licenci i zaštitnim znakovima
Refer to the Help Guide (HTML document).
NWZ-W273S/W274S 4-476-039-12(1)
Download PDF

advertising