Sony | ICF-F12S | Sony ICF-F12S Uputstva za rukovanje

3-278-927-21(1)
English
Napomene za korisnike u zemljama koje
primenjuju smernice EU
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Ovlašćeni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemačka.
Za pitanja servisa i garancije pogledajte adresu na
garantnom listu.
Stavljanje
isporu č ene trake za
no š enje
Kada nosite uređaj, koristite traku za no š enje.
Provucite traku kroz otvore na obe strane uređaja.
Provucite traku kroz šnalu.
Karakteristike
FM/ SW/ MW 3 Radio prijemnik
ICF-F11S / ICF-F12S
• Dug vek baterije sa dve R20 (velič ina D) baterije
• Radio velike snage
• Lak za no š enje sa isporuč enom trakom za no š enje
Umetanje baterija
(Slika A)
1 Otvorite poklopac ležišta za baterije.
2 Ubacite dve baterije R20 (velič ina D) (nisu
Uputstvo za upotrebu
3
isporuč ene) pazeći na ispravan polaritet.
Zatvorite poklopac.
Trajanje baterije (Otprilike sati)
Uz upotrebu
(JEITA*)
FM
SW
MW
Sony R20 (veličina D) 200
220
220
* Merenje po JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association) standardima. Stvarno trajanje
baterije zavisi od okolnosti upotrebe
prijemnika.
Zamena baterija
Baterije zamenite kad zvuk postane slab ili
izobličen. Izvadite obe stare baterije i
zamenite ih novima.
Napomene o baterijama
• Nemojte da punite obične baterije.
• Nemojte da držite obične baterije sa metalnim
novcem i ostalim metalnim predmetima.
Ako se slučajno spoje pozitivan i negativan
pol baterije preko metalnog predmeta, može
da dođe do razvijanja toplote.
• Nemojte istovremeno da upotrebljavate
različite vrste baterija.
• Kad zamenjujete baterije, zamenite obe
istovremeno.
• Ako prijemnik nećete upotrebljavati duže
vreme, izvadite baterije da biste sprečili
mogućnost oštećivanja uređaja zbog
isticanja elektrolita i korozije.
© 2007 Sony Corporation
Upotreba radio
prijemnika
1 Prekidač POWER pomerite u
položaj ON.
2 Odaberite željeno frekventno
područje.
3 Radio stanicu podesite okretanjem
točkića TUNING.
4 Podesite jačinu zvuka pomoću
regulatora VOLUME.
Teleskopska antena
Isključivanje prijemnika
Pomerite prekidač POWER.u položaj OFF.
Upotreba slušalica
Slušalice (nisu isporučene) priključite u priključnicu
sa oznakom .
Dok su priključene slušalice, iz zvučnika se
ne emituje zvuk.
Pobolj š avanje
p rijema
(Slika B)
A
Zadnja
strana
FM: Razvucite teleskopsku antenu i
podesite njen ugao tako da dobijete
najbolji mogući prijem.
MW: Okrećite uređaj horizontalno dok ne
dobijete najbolji prijem. U uređaj
je ugrađena feritna antena.
SW: Razvucite teleskopsku antenu vertikalno.
R20 (veličina D) × 2
Prvo ubacite E pol baterije.
Napomena
Ugao antene podešavajte
držeći antenu pri dnu. Antena
može da se ošteti ako je
pomerate uz upotrebu sile.
B
FM
UKW
MW
PO
MG
SW
OC
KW
KG
Mere opreza
• Koristite uređaj samo sa jednosmernim
naponom 3 V i dve baterije R20 (veličina D).
• Pločica sa podacima o naponu i sl. se nalazi
na zadnjoj strani uređaja sa spoljne strane.
• Ne ostavljajte uređaj blizu izvora toplote ili
na mestima izloženim direktnom suncu, vlazi,
pesku, prašini ili mehaničkim udarcima. Ne
ostavljajte uređaj u vozilu parkiranom na
suncu.
• Ako u uređaj upadne bilo kakav predmet,
izvadite baterije i odnesite uređaj na
proveru stručnoj osobi.
• U vozilu ili zgradi prijem može da postane
otežan ili da sadrži šum. Pokušajte da
slušate radio uz prozor.
• U zvučnik uređaja ugrađen je snažan
magnet. Zato uređaj odmaknite od kreditnih
kartica sa magnetnim zapisom i satova sa
oprugom da biste izbegli njihovo
oštećenje zbog uticaja magneta.
• Ako se kućište uređaja zaprlja, obrišite ga
mekom krpom navlaženom rastvorom blagog
deterdženta.
Zbrinjavanje dotrajale električ ne i elektronske
opreme (primenjivo u Evropskoj uniji i
ostalim evropskim zemljama sa sistemima
odlaganja otpada)
Ova oznaka na proizvodu ili na njegovom
pakovanju označava da se proizvod ne
sme zbrinjavati kao kućni otpad. On
treba biti zbrinut na za tu namenu predviđenom mestu za reciklažu električne ili
elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem ovog
proizvoda, pomažete u sprečavanju mogućih štetnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih može
doći usled nepravilnog odlaganja ovog uređaja.
Recikliranjem materijala pomaže se u očuvanju
prirodnih bogatstava. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu
lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u
kojoj ste kupili proizvod.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili
problema u vezi sa ovim uređajem,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
Tehnički podaci
Frekventni opseg:
Frekv. područje ICF-F11S
FM
MW
SW
87.5-108 MHz
530-1 605 kHz
2.3-7.35 MHz
ICF-F12S
87.5-108 MHz
526.5-1 606.5 kHz
5.9-18 MHz
Zvučnik
Prečnik približno 9,2 cm, 4oma
Izlaz
v priključnica za slušalice (Ø 3,5 mm
mini priključnica)
Izlazna snaga
300 mW (maksimum)
Napajanje
3V DC, dve baterije R20 (velič ina D)
Dimenzije
Približno 216 × 129,8 × 68,6 mm (š /v/d)
uključujući isturene delove i komande
Masa
Približno 676 g uključujući baterije i
traku za nošenje
Isporučeni pribor
traka za nošenje (1)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promeni
bez najave.
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising