Sony | UBP-X500 | Sony UBP-X500 4K Ultra HD Blu-ray™ plejer | UBP-X500 sa HD zvukom Uputstva za rukovanje

4-738-236-12(2)
Ultra HD Blu-ray™ / DVD
uređaj za reprodukciju
Predvajalnik Ultra HD
Blu-ray™/DVD
Ultra HD Blu-ray™ /
DVD plejer
Hvala vam na kupnji. Prije uporabe ovog uređaja pažljivo
pročitajte ove upute za rad.
Softver ovog uređaja za reprodukciju mogao bi se ažurirati u
budućnosti. Posjetite sljedeće web-mjesto:
Zahvaljujemo se vam za nakup. Pred uporabo predvajalnika
natančno preberite ta navodila za uporabo.
V prihodnosti bodo morda na voljo posodobitve za
programsko opremo tega predvajalnika. Obiščite naslednje
spletno mesto:
Hvala vam na kupovini. Pažljivo pročitajte uputstvo za
upotrebu pre korišćenja ovog plejera.
Softver ovog plejera može biti ažuriran u budućnosti.
Posetite sledeći veb-sajt:
www.sony.eu/support
UBP-X500
Upute za rad
HR
Navodila za uporabo
SL
Uputstvo za upotrebu
SR
Sadržaj
UPOZORENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
MJERE OPREZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Napomene o diskovima . . . . . . . . . . . . 6
Početak rada
Priložena dodatna oprema . . . . . . . . . . . . 6
Umetanje baterija u daljinski
upravljač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vodič za dijelove i tipke/kontrole . . . . . . 7
Prednja ploča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Stražnja ploča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Remote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kodni brojevi televizora kojim
se može upravljati . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1. korak: povezivanje uređaja za
reprodukciju . . . . . . . . . . . . . . 10
Povezivanje televizora . . . . . . . . . . . . 10
Povezivanje s televizorom putem
tankog zvučnog sustava/AV pojačala
(prijemnika) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2. korak: Mrežna veza (samo za ažuriranje
softvera i uslugu BD-Live™)
(samo žično) . . . . . . . . . . . . . . .12
3. korak: Easy Setup (Jednostavno
postavljanje) . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Prikaz početnog zaslona . . . . . . . . . . 13
Playback
Reprodukcija diska . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Uživanje u reprodukciji Blu-ray 3D . . . 14
Uživanje u reprodukciji 4K Ultra HD
Blu-ray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Reprodukcija s USB uređaja . . . . . . . . . . 14
Dostupne mogućnosti . . . . . . . . . . . . . . 15
Postavke i prilagođavanja
Upotreba prikaza postavki. . . . . . . . . . . . . 17
[Software Update] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
[Screen Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
[(Audio Settings) Postavke zvuka] . . . . . 18
[BD/DVD Viewing Settings] . . . . . . . . . . 19
[Parental Control Settings] . . . . . . . . . . . 20
[Music Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
[System Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
[Network Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
[Easy Setup] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
[Resetting] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2HR
Dodatne informacije
Rješavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . .
Napajanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sound . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USB uređaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mrežna veza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Control for HDMI (BRAVIA Sync) . . . .
Ostalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskovi koji se mogu reproducirati . . . .
Vrste datoteka koje se mogu
reproducirati . . . . . . . . . . . . .
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autorska prava i zaštićeni znakovi . . .
Popis jezičnih kodova . . . . . . . . . . . .
Roditeljski nadzor / regionalni
kodovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
22
22
23
23
23
23
24
25
26
28
29
31
32
Internetska veza i IP adresa
Tehnički podaci kao što je IP adresa [ili
pojedinosti o uređaju] upotrebljavaju se
kada je proizvod povezan s internetom radi
ažuriranja softvera ili primanja usluga treće
strane. Za ažuriranja softvera, ti tehnički
podaci možda će se prenijeti na naše
poslužitelje za ažuriranje kako biste dobili
odgovarajuće ažuriranje softvera za svoj
uređaj. Ako ne želite da se ti tehnički podaci
uopće upotrebljavaju, nemojte povezati
internetski kabel.
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog
udara, ne izlažite uređaj kapanju ili polijevanju i
na njega ne stavljajte predmete napunjene
tekućinom, kao što su vaze.
Kako biste izbjegli strujni udar, nemojte otvarati
kućište. Servisiranje prepustite kvalificiranom
osoblju.
Mrežne vodove morate zamijeniti isključivo u
kvalificiranom servisu.
Ne izlažite baterije ili uređaje s ugrađenim
baterijama prekomjernoj toplini kao što su
sunčeva svjetlost i vatra.
OPREZ
Ako bateriju zamijenite neispravnom vrstom,
postoji rizik od eksplozije.
Upotreba optičkih instrumenata s ovim
proizvodom povećava opasnost od ozljede
očiju. Budući da je laserska zraka u ovom
proizvodu štetna za oči, nemojte pokušavati
rastaviti kućište.
Servisiranje prepustite kvalificiranom osoblju.
Ova se naljepnica nalazi na zaštitnom kućištu
lasera unutar uređaja.
Ovaj je uređaj klasificiran kao LASERSKI proizvod
KLASE 1. OZNAKA LASERSKOG PROIZVODA
KLASE 1 nalazi se na stražnjoj strani uređaja.
Obavijest kupcima u Velikoj Britaniji i
Republici Irskoj
Kalupljeni utikač usklađen sa standardom
BS1363 pričvršćen je na ovaj uređaj radi vaše
zaštite i praktičnosti.
Ako je osigurač u utikaču potrebno zamijeniti,
zamjenski osigurač mora biti iste snage kao i
izvorni osigurač te mora imati odobrenje
udruženja ASTA ili BSI na temelju standarda
BS1362, (na primjer s oznakom
ili
). Ako se
na utikaču isporučenom uz opremu nalazi
odvojivi poklopac osigurača, obavezno nakon
zamjene osigurača vratite poklopac. Utikač
nikada nemojte koristiti bez poklopca osigurača.
Ako izgubite poklopac osigurača, obratite se
najbližem servisu tvrtke Sony.
Zbrinjavanje otpadnih baterija
te električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u
Europskoj uniji i drugim
europskim državama s
odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju
označava da se proizvod i baterija ne smiju
odlagati kao kućanski otpad. Na određenim
baterijama ovaj se simbol može pojaviti u
kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski
simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako
baterija sadrži više od 0,0005 % žive ili 0,004 %
olova. Pravilnim odlaganjem proizvoda i baterija
pridonosite sprječavanju mogućih negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi
moglo doći neispravnim odlaganjem otpada.
Recikliranjem materijala pridonosite očuvanju
prirodnih resursa.
Kada zbog sigurnosti, performansi ili integriteta
podataka mora biti ugrađena u proizvod,
bateriju smije mijenjati samo kvalificirani
serviser. Da biste osigurali pravilno postupanje s
baterijom te električnom i elektroničkom
opremom, proizvode po isteku vijeka trajanja
odložite na odgovarajuće odlagalište za
recikliranje električne i elektroničke opreme.
Informacije o svim ostalim baterijama potražite
u dijelu o sigurnom uklanjanju baterije iz
proizvoda. Bateriju odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog
proizvoda ili baterija zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe za odlaganje
otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili
baterije.
3HR
Ovaj je proizvod proizvela tvrtka Sony
Corporation ili je proizveden u njezino ime.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Upiti o uvozniku za EU ili upiti povezani sa
sukladnošću proizvoda u Europi šalju se
ovlaštenom zastupniku proizvođača, Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija.
Napomena za korisnike u Europi
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cijeli tekst EU-ove izjave o sukladnosti dostupan
je na sljedećoj internetskoj adresi:
http://www.compliance.sony.de/
MJERE OPREZA
• Ova jedinica radi pri 220 V – 240 V AC,
50/60 Hz. Provjerite odgovara li radni napon
uređaja naponu lokalne električne mreže.
• Postavite jedinicu tako da se kabel za
napajanje izmjeničnom strujom može odmah
isključiti iz zidne utičnice u slučaju problema.
• Ova oprema s kabelom za povezivanje
kraćim od 3 metra ispitana je i u skladu je s
ograničenjima navedenima u regulativi o
elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC).
• Postavite uređaj za reprodukciju na
dovoljno prozračno mjesto kako u
unutrašnjosti uređaja za reprodukciju ne bi
došlo do nakupljanja topline.
• Kako biste smanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacijski otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
• Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima vatre
(na primjer upaljenim svijećama).
• Uređaj za reprodukciju ne postavljajte u
skučen prostor, primjerice, na policu za
knjige ili slično.
• Uređaj nemojte postavljati na otvorenom,
kao ni u automobile, brodove i druga vozila.
• Ako uređaj za reprodukciju unesete iz
hladnog na toplo mjesto ili ga postavite u
vrlo vlažan prostor, na lećama unutar
uređaja može se kondenzirati vlaga. Ako se
to dogodi, player možda neće ispravno
raditi. U tom slučaju izvadite disk i ostavite
uređaj za reprodukciju uključen približno
pola sata dok vlaga ne ishlapi.
4HR
• Ne postavljajte uređaj za reprodukciju u
nagnuti položaj. Osmišljen je samo za rad u
vodoravnom položaju.
• Ispred prednje ploče ne postavljajte nikakve
metalne predmete. To bi moglo ograničiti
prijem radijskih valova.
• Ne postavljajte uređaj za reprodukciju na
mjesta gdje se upotrebljava medicinska
oprema. U protivnom može doći do kvara
medicinskih instrumenata.
• Ovaj bi uređaj za reprodukciju trebalo
postaviti i njime bi trebalo upravljati na
minimalnoj udaljenosti od barem 20 cm ili
više između uređaja za reprodukciju i tijela
osobe (isključujući udove: ruke, zapešća,
noge i gležnjevi).
• Na uređaj za reprodukciju nemojte
postavljati teške ili nestabilne predmete.
• U ladicu za disk ne stavljajte nikakve druge
predmete osim diskova. U protivnom bi
moglo doći do oštećenja uređaja za
reprodukciju ili predmeta.
• Prilikom premještanja uređaja za
reprodukciju izvadite sve diskove iz ladice.
Ako to ne učinite, disk bi se mogao oštetiti.
• Prilikom premještanja uređaja za
reprodukciju isključite kabel za napajanje
izmjeničnom strujom i sve druge kabele.
• Kabel za napajanje izmjeničnom strujom
nije isključen iz struje sve dok je priključen u
strujnu utičnicu, čak i ako je uređaj za
reprodukciju kao takav isključen.
• Isključite uređaj za reprodukciju iz zidne
utičnice ako se njime ne namjeravate
koristiti dulje vrijeme. Pri odspajanju
strujnog kabela za napajanje primite utikač,
a nemojte povlačiti kabel.
• Da biste spriječili oštećenja kabela za
napajanje izmjeničnom strujom
pridržavajte se sljedećih uputa. Ne koristite
se kabelom za napajanje izmjeničnom
strujom (naponski vod) ako je oštećen jer bi
u suprotnome moglo doći do strujnog
udara ili požara.
– Nemojte prikliještiti kabel za napajanje
izmjeničnom strujom između uređaja za
reprodukciju i zida, police i sl.
– Ne stavljajte teške predmete na kabel za
napajanje izmjeničnom strujom niti
povlačite sam kabel.
• Za ovaj uređaj za reprodukciju upotrijebite
adapter za izmjeničnu struju jer drugi
adapteri mogu uzrokovati kvar.
• Nemojte rastaviti ili funkcionalno analizirati
adapter za izmjeničnu struju.
• Nemojte zatvarati adapter za izmjeničnu
struju u zatvoreni prostor kao što je polica
za knjige ili AV kućište.
• Ne priključujte adapter za izmjeničnu struju
u putni električni pretvarač jer on može
stvoriti dodatnu toplinu i tako uzrokovati
kvar.
• Nemojte ispustiti ili udariti adapter za
izmjeničnu struju.
• Ne povećavajte glasnoću prilikom slušanja
zapisa s niskom razinom ulaznih signala ili
bez audio signala. U suprotnome može doći
do oštećenja vašeg sluha i zvučnika tijekom
glasnog dijela reprodukcije.
• Kućište, prednju ploču i kontrole čistite
mekom krpom. Nemojte koristiti nikakvu
abrazivnu krpu, prašak za ribanje ili otapalo,
primjerice alkohol ili benzin.
• Ne koristite se diskovima za čišćenje i
sredstvima za čišćenje diskova/leća
(uključujući tekuća sredstva i raspršivače).
Oni mogu prouzročiti kvar uređaja.
• U slučaju popravljanja ovog uređaja za
reprodukciju popravljeni dijelovi mogu se
prikupljati u svrhu ponovne upotrebe ili
recikliranja.
• Budući da zbog nepravilnog rukovanja
može doći do oštećenja HDMI OUT utičnice
i utikača, pridržavajte se sljedećih uputa.
– Pažljivo poravnajte HDMI OUT utičnicu na
stražnjoj strani uređaja za reprodukciju i
HDMI utikač tako da usporedite njihove
oblike. Provjerite da utikač nije
preokrenut ili nagnut.
– Prilikom premještanja uređaja za
reprodukciju svakako isključite HDMI
kabel.
Gledanje 3D videoslika
Neki ljudi osjećaju nelagodu (kao što je
naprezanje očiju, umor ili mučnina) dok
gledaju 3D videoslike. Sony preporučuje da
svi gledatelji uzimaju redovite pauze dok
gledaju 3D videoslike. Duljina i učestalost
potrebnih pauza razlikovat će se od osobe do
osobe. Morate odlučiti što je najbolje za vas.
Ako osjetite ikakvu nelagodu, prestanite
gledati 3D videoslike dok nelagoda ne
prestane te se posavjetujte s liječnikom ako
to smatrate potrebnim. Trebali biste i
pregledati (i) korisničke upute i/ili poruke
upozorenja svih drugih uređaja
upotrijebljenih s ovim proizvodom ili sadržaja
Blu-ray diska reproduciranog na ovom
proizvodu i (ii) naše web-mjesto
(www.sony.eu/myproducts/) za najnovije
informacije. Vid male djece (osobito one
mlađe od 6 godina) još uvijek se razvija.
Posavjetujte se s liječnikom (kao što je
pedijatar ili oftalmolog) prije nego što
dopustite maloj djeci da gledaju 3D
videoslike. Odrasli bi trebali nadzirati malu
djecu kako bi osigurali da prate prethodno
navedene preporuke.
VAŽNA NAPOMENA
Oprez: ovaj player može beskonačno
prikazivati nepomičnu videosliku ili zaslonski
prikaz na televizoru. Ako nepomičnu
videosliku ili zaslonski prikaz prikazujete na
televizoru dulje vrijeme, postoji rizik od
oštećenja zaslona. Tome su osobito podložni
projekcijski i plazma televizori.
Ako imate pitanja ili problema u vezi s
uređajem za reprodukciju, obratite se
najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
– HDMI utikač prilikom priključivanja ili
isključivanja HDMI kabela držite ravno.
Nemojte zakretati ili silom umetati HDMI
utikač u HDMI OUT utičnicu.
5HR
Napomene o diskovima
Početak rada
• Da bi disk ostao čist,
pridržavajte ga za rub.
Ne dodirujte njegovu
površinu.
Prašina, otisci prstiju ili
ogrebotine na disku mogu
uzrokovati njegov kvar.
• Disk ne izlažite izravnom sunčevom svjetlu
ili izvorima topline, primjerice dovodima
toplog zraka i ne ostavljajte ga u
automobilu na izravnom sunčevom svjetlu
jer temperatura može znatno narasti unutar
automobila.
• Nakon reprodukcije pohranite disk u kutiju.
• Očistite disk krpom za
čišćenje. Disk brišite od
središta prema rubu.
• Ne upotrebljavajte otapala
poput benzina, razrjeđivača,
komercijalno dostupnih
sredstava za čišćenje
diskova/leća ili antistatičkih sprejeva za
gramofonske ploče.
• Ako ste ispisali naljepnicu diska, osušite
naljepnicu prije reprodukcije.
• Nemojte upotrebljavati sljedeće diskove.
– Disk za čišćenje leća.
– Disk koji nije standardnog oblika
(npr. onaj u obliku kartice ili srca).
– Disk s oznakom ili naljepnicom.
– Disk prekriven celofanskom trakom ili
onaj s naljepnicom na sebi.
• Nemojte mijenjati površinu strane diska za
reprodukciju kako biste uklonili ogrebotine
na površini.
6HR
Priložena dodatna oprema
• adapter za izmjeničnu struju (AC-M1215WW) (1)
• Strujni kabel za napajanje (mrežni vod) (1)
• Daljinski upravljač (1)
• Baterije R03 (veličine AAA) (2)
Umetanje baterija u daljinski
upravljač
Umetnite dvije baterije R03 (veličina AAA)
usklađivanjem krajeva + i – na baterijama
s oznakama unutar odjeljka za bateriju
daljinskog upravljača.
Prvi koraci
Vodič za dijelove i tipke/kontrole
Prednja ploča
Prvi koraci
 Vratašca
  (otvori/zatvori)
  (uključeno/pripravnost)
Uključuje uređaj za reprodukciju ili ga
postavlja u stanje pripravnosti.
 Indikator napajanja
Svijetli kad je uređaj za reprodukciju
uključen.

(USB) priključak
U tu utičnicu priključite USB uređaj.
Pogledajte stranicu 14.
 Senzor daljinskog upravljača
Stražnja ploča
 Ventilacijski otvori
 HDMI OUT priključak
Reproducira digitalni videosignal i
audiosignal.
 LAN (100) terminal
Upotrebljavajte samo prilikom ažuriranja
softvera ili kada upotrebljavate uslugu
BD-Live™.
 Priključak DC IN 12 V (ulaz adaptera za
izmjeničnu struju)
7HR
Remote
Dostupnost funkcija daljinskog upravljača
razlikuje se ovisno o disku ili okolnostima.

Gumbi , TV  i AUDIO imaju ispupčenje.
Upotrijebite dodirnu točku kao orijentir prilikom
rukovanja playerom.
  (otvori/zatvori)
Otvara i zatvara ladicu diska.
-TV-  (odabir TV ulaza)
Prebacuje izvor ulaznog signala između
televizora i drugih izvora signala.
-TV-  (TV uključen/pripravnost)
Uključuje televizor ili ga postavlja u stanje
pripravnosti.
 (uključeno/pripravnost)
Uključuje uređaj za reprodukciju ili ga
postavlja u stanje pripravnosti.
 Gumbi u boji (crveni/zeleni/žuti/plavi)
Tipke prečaca za interaktivne funkcije.
 TOP MENU
Otvara ili zatvara glavni izbornik diska
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
POP UP/MENU
Otvara ili zatvara izbornik diska Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD.
OPTIONS (str. 15)
Prikazuje dostupne mogućnosti na
zaslonu.
RETURN
Služi za vraćanje na prethodni zaslon.
///
Služi za označavanje i odabir prikazane
stavke.

• / kao tipka prečaca za pokretanje
prozora za traženje pjesama i unos broja
pjesama tijekom reprodukcije glazbenog
CD-a.
• / kao tipka prečaca za okretanje
fotografije u smjeru kazaljke na satu/u
smjeru obrnutom od kazaljke na satu za 90
stupnjeva.
• / kao tipka prečaca za promjenu slike
kada je omogućena promjena.
ENTER
Ulazi u odabranu stavku.
HOME
Ulazi u početni zaslon uređaja za
reprodukciju.
8HR
Služi za zaključavanje ladice za disk
(zaključavanje gumba)
Ladicu za disk možete zaključati da bi se
spriječilo slučajno otvaranje.
Kad je uređaj za reprodukciju uključen,
pritisnite  (zaustavljanje), HOME, a zatim
gumb TOP MENU na daljinskom upravljaču da
biste zaključali ili otključali ladicu.
Kodni brojevi televizora kojim se
može upravljati
Pritisnite i držite -TV- , a zatim pritisnite i
držite kôd proizvođača televizora s pomoću
gumba daljinskog upravljača dulje od
2 sekunde. Ako je navedeno više od jednog
gumba daljinskog upravljača, pokušajte ih
unijeti jednog po jednog dok ne pronađete
onaj koji radi s vašim televizorom.
Prvi koraci
 / (prethodno/sljedeće)
Prebacuje na prethodno/sljedeće
poglavlje, zapis ili datoteku.
/ ((brzo premotavanje unatrag /
brzo premotavanje unaprijed)
• Brzo premotava unatrag/brzo
premotava unaprijed disk kad se
pritisne tijekom reprodukcije. Brzina
pretraživanja mijenja se svaki put kad
pritisnete gumb.
• Reproducira usporeno kad se pritisne
duže od jedne sekunde u pauziranom
načinu rada.
• Reproducira jedan po jedan kadar kad
se pritisne na kratko vrijeme u
pauziranom načinu rada.
 (reprodukcija)
Pokreće ili nastavlja reprodukciju.
/
(brzo traženje)
Premotava malo unatrag ili malo
unaprijed tijekom reprodukcije Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD diska.
 (pauziranje)
Pauzira ili nastavlja reprodukciju.
 (zaustavljanje)
Zaustavlja reprodukciju i pamti točku za
zaustavljanje (točka za nastavak).
Točka za nastavak naslova/pjesme
posljednja je točka koju ste reproducirali ili
posljednja fotografija za mapu fotografija.
SUBTITLE (str. 19)
Odabire jezik titlova kad se snime
višejezični titlovi na disku Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD.
TV  (jačina zvuka) +/–
Služi za prilagođavanje glasnoće TV-a.
AUDIO (str. 19)
Odabire zapis jezika kad se snime
višejezični zapisi na disku Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD.
Služi za odabir pjesme na CD-ovima.
 (isključivanje zvuka)
Privremeno isključuje zvuk televizora.
DISPLAY
Prikazuje podatke o reprodukciji na
zaslonu.
Primjer: Ako je vaš televizor Hitachi, pritisnite
i držite -TV- , a zatim pritisnite i držite TOP
MENU dulje od 2 sekunde.
Proizvođač
Gumb daljinskog
upravljača
Sony (zadano)
Gumb u boji (crveni)
Philips
Gumb u boji (zeleni) /
Gumb u boji (žuti) /
RETURN
Panasonic
Gumb u boji (plavi) /
ENTER
Hitachi
TOP MENU
Sharp

Toshiba
POP UP/MENU
Loewe

Samsung

LG/Goldstar


Daljinski upravljač ovog uređaja za reprodukciju
možda neće raditi s vašim televizorom ovisno o
modelu ili godini modela televizora. U tom
slučaju, pokušajte sljedeći postupak s pomoću
drugog daljinskog upravljača ili upotrijebite
daljinski upravljač isporučen uz vaš televizor.
9HR
1. korak: povezivanje uređaja za reprodukciju
Nemojte povezivati mrežni vod dok ne povežete sve.
Povezivanje televizora
HDMI kabel*
(nije priložen)
* Premium HDMI kabel velike brzine ili HDMI kabel velike brzine koji podržava širinu pojasa od 18 Gb/s.

• Da biste uživali u sadržaju 4K Ultra HD 60p, možete povezati uređaj za reprodukciju s 4K televizorom
s pomoću Premium HDMI kabela velike brzine ili HDMI kabelom velike brzine koji podržava širinu
pojasa od 18 Gbps.
• Za 4K reprodukciju potreban je kompatibilni 4K zaslon koji ima HDMI ulaz koji podržava HDCP2.2.
• Ako upotrebljavate BRAVIA TV koji podržava 4K60p, postavite postavku „HDMI signal format“ na
„Enhanced format“. Pojedinosti potražite u korisničkim uputama za televizor.
• Ako je na televizor izravno povezan tanki zvučni sustav/AV pojačalo (prijemnik), pogledajte metode
povezivanja na str. 11.
• Ako naiđete na probleme ili trebate više informacija, pogledajte odjeljak „Rješavanje problema“
(str. 22).
10HR
Povezivanje s televizorom putem tankog zvučnog sustava/AV pojačala
(prijemnika)
Odaberite metodu povezivanja  ili  sukladno ulaznim priključcima na tankom zvučnom
sustavu/AV pojačalu (prijemniku).
 4K tanki zvučni sustav/AV pojačalo (prijemnik) s priključkom HDMI IN
HDMI kabel*
(nije priložen)
HDMI kabel*
(nije priložen)
Prvi koraci
 Da biste uživali u značajki Bitstream (Dolby/DTS), postavite [BD Secondary Audio] u postavkama
[(Audio Settings) Postavke zvuka] (str. 19).
 Tanki zvučni sustav/AV pojačalo (prijemnik) bez 4K i priključka HDMI IN
HDMI kabel*
(nije priložen)
Optički digitalni kabel
(nije priložen)
* Premium HDMI kabel velike brzine ili HDMI kabel velike brzine koji podržava širinu pojasa od 18 Gb/s.

Pojedinosti o funkcijama koje podržava vaš tanki zvučni sustav/AV pojačalo (prijemnik) i više
informacija o metodama povezivanja potražite u korisničkim uputama priloženim uz tanki zvučni
sustav/AV pojačalo (prijemnik).

Ako naiđete na probleme ili trebate više informacija, pogledajte odjeljak „Rješavanje problema“
(str. 22).
11HR
2. korak: Mrežna veza (samo za ažuriranje softvera i uslugu
BD-Live™) (samo žično)
Ako nemate namjeru povezati uređaj za reprodukciju s internetom, prijeđite na „3. korak: Easy Setup
(Jednostavno postavljanje)“ (str. 13).
LAN kabel
(nije priložen)
LAN kabel
(nije priložen)
Usmjernik
Modem
Internet

• Preporučuje se upotreba zaštićenog i ravnog kabela sučelja (LAN kabel).
• Za pojedinosti o postavkama mrežne veze pogledajte [Network Settings] (str. 21).
• Kada je uređaj za reprodukciju povezan s internetom te ako postoji ažuriranje softvera, obavijest
o ažuriranju automatski se prikazuje na zaslonu.
12HR
3. korak: Easy Setup
(Jednostavno postavljanje)
///
ENTER
Pri prvom uključivanju
Kratko pričekajte prije nego što se uređaj
za reprodukciju uključi i pokrene [Easy
Setup (Jednostavno postavljanje)].
• Kada [Easy Setup (Jednostavno postavljanje)]
završi, uređaj za reprodukciju automatski će
pronaći dostupnu mrežu.
• Ako nema reprodukcije ili se prikazuje crni
zaslon, pogledajte „Rješavanje problema“
(str. 22).
Prikaz početnog zaslona
Prvi koraci
1 Priključite priloženi adapter za izmjeničnu
struju i kabel za napajanje izmjeničnom
strujom redoslijedom prikazanim u
nastavku. Kada ih uklanjate, učinite to
obrnutim redoslijedom.

Početni se zaslon pojavljuje kada pritisnete
HOME. Odaberite aplikaciju s pomoću /
i pritisnite ENTER.
 u DC IN 12 V
Adapter za izmjeničnu struju
(priložen)
Application

Strujni kabel za napajanje
(mrežni kabel) (priložen)
 u struju
2 Pritisnite  da biste uključili uređaj za
reprodukciju. Zasvijetlit će indikator
napajanja.
USB
4K Ultra HD
Setup
What Happened to Mo
Sljedeće tri aplikacije prikazuju se na
početnom zaslonu.
(Disk):
reproducira disk.
3 Uključite televizor i pritisnite gumb
-TV-  na daljinskom upravljaču da biste
postavili birač ulaza. Time će se prikazati
signal uređaja za reprodukciju na zaslonu
televizora.
[USB uređaj]:
reproducira sadržaj s USB uređaja.
[Setup]:
podešava postavke uređaja za reprodukciju.
4 Izvedite funkciju [Easy Setup (Jednostavno
postavljanje)].
Slijedite upute na zaslonu da biste podesili
osnovne postavke s pomoću ///
i pritisnite ENTER na daljinskom
upravljaču.
13HR
Playback
Reprodukcija diska
Možete reproducirati Ultra HD Blu-ray
diskove, BD-ove, DVD-ove i CD-ove. Odjeljak
„Diskovi koji se mogu reproducirati“ potražite
na str. 25.
1 Pritisnite  (otvaranje/zatvaranje) i stavite
disk na ladicu diska.
Stavite stranu diska sa znakovima ili
slikom prema gore.
Za dvostrane diskove postavite stranu
koju želite reproducirati okrenutu prema
dolje.

Također pogledajte priručnik s uputama isporučen
s vašim televizorom i povezanim uređajem.
Uživanje u reprodukciji 4K Ultra HD
Blu-ray
1 Pripremite se za reprodukciju diska 4K
Ultra HD Blu-ray.
• Povežite uređaj za reprodukciju s 4K TVom pomoću HDMI kabela velike brzine.
• Za prikaz 4K Ultra HD 60p sadržaja
provjerite je li odabrana ispravna postavka
u postavkama HDMI na televizoru.
• Ako upotrebljavate BRAVIA TV koji
podržava 4K60p, postavite postavku
„HDMI signal format“ na „Enhanced
format“.
2 Umetnite 4K Ultra HD Blu-ray disk.
Način rada razlikuje se ovisno o disku.
Pogledajte priručnik s uputama priložen
uz disk.
2 Pritisnite  (otvaranje/zatvaranje) da
biste zatvorili ladicu diska.
Pokreće se reprodukcija.
Ako reprodukcija ne započne automatski,
odaberite kategoriju [Video], [Music
(Glazba)], ili [Photo] u
(disk) i pritisnite
ENTER ili  (reprodukcija).

(Miješani diskovi) sadrži podatkovni sadržaj.
Pritisnite OPTIONS na daljinskom upravljaču i
odaberite [Data Contents] za prikaz svog
dostupnog sadržaja.

Kada reproducirate 4K Ultra HD Blu-ray disk bez
ključa diska, potrebna je mrežna veza ovisno o
mrežnom okruženju i službenom poslužitelju
ključeva (Studio).
Reprodukcija s USB uređaja
Odjeljak „Vrste datoteka koje se mogu
reproducirati“ potražite na str. 26.
1 Spojite USB uređaj na USB priključak na
uređaju za reprodukciju.
Uživanje u reprodukciji Blu-ray 3D
1 Pripremite reprodukciju Blu-ray 3D diska.
• Povežite uređaj za reprodukciju s 3D
kompatibilnim uređajima pomoću
HDMI kabela velike brzine.
• Postavite [3D Output Setting] i
[TV Screen Size Setting for 3D] u
postavkama [Screen Settings] (str. 18).
2 Umetnite Blu-ray 3D disk.
Način rada razlikuje se ovisno o disku.
Pogledajte priručnik s uputama priložen
uz disk.
14HR
2 Na početnom zaslonu odaberite
[USB
uređaj] s pomoću /, a zatim pritisnite
ENTER.
3 Odaberite kategoriju [Video], [Music
(Glazba)] ili [Photo] s pomoću /,
a zatim pritisnite ENTER.

Da biste izbjegli oštećenje podataka na USB
uređaju, isključite uređaj za reprodukciju pri
povezivanju ili uklanjanju USB uređaja.

Dostupne mogućnosti
Dostupne su razne postavke i radnje
reprodukcije ako pritisnete OPTIONS.
Dostupne stavke razlikuju se ovisno o situaciji.
Zajedničke opcije



[Repeat Setting]*1: postavlja način
ponavljanja.
[Play]/[Stop]: pokreće ili zaustavlja
reprodukciju.
[Play from start]: Reproducira stavku od
početka.




[3D Output Setting]: Postavlja hoće li se 3D
videozapis reproducirati automatski ili ne.
[A/V SYNC]: podešava razmak između slike
i zvuka odgađanjem izlaza zvuka u odnosu
na izlaz slike (0 do 120 milisekundi).
[HDR Conversion]*2: pretvara signal u
visokom dinamičkom rasponu (HDR) u
signal u standardnom dinamičkom
rasponu (SDR) kad je uređaj za
reprodukciju povezan s televizorom ili
projektorom koji ne podržava HDR ulaz.
Slika je sličnija HDR-u kada je odabrana
veća vrijednost, ali smanjuje se ukupna
svjetlina.
[Video postavke]*3:
– [Picture Quality Mode]: odabiru se
postavke slike za različita svjetlosna
okruženja.
 [Direct]
*4
 [Brighter Room]
*4
 [Theatre Room]
 [Auto]: kontrola načina smanjenja
šuma (NR) ovisi o medijima i sadržaju.
 [Custom1]/[Custom2]
 [FNR]: smanjuje slučajni šum koji se
pojavljuje na slici.
 [BNR]: smanjuje šum blokova sličnih
mozaiku na slici.
 [MNR]: smanjuje manji šum oko
obrisa slike (šum komaraca).
 [Contrast]
 [Brightness]
 [Colour]
 [Hue]







[Pause]: pauzira reprodukciju.
[Top Menu]: prikazuje glavni izbornik diska
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
[Menu]/[Popup Menu]: prikazuje skočni
izbornik Ultra HD Blu-ray/BD diska ili
izbornik DVD diska.
[Title Search]: traži naslov na zapisu Ultra
HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO i pokreće
reprodukciju od početka.
[Chapter Search]: traži poglavlje i pokreće
reprodukciju od početka.
[Audiosignali]: prebacuje zapis jezika kad
se snime višejezični zapisi na disku Ultra
HD Blu-ray/BD/DVD. Služi za odabir
pjesme na CD-ovima.
[Subtitle]: prebacuje jezik titlova kad se
snime višejezični titlovi na disku Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD.
[Angle]: prebacuje druge kutove prikaza
kad se snimi više kutova na disk Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD.
[Number Entry]: odabire broj s pomoću
tipke /// na daljinskom
upravljaču.
Playback
Samo model Video

Samo model Music (Glazba)



[Track Search]: pretražuje broj pjesme
tijekom reprodukcije glazbenog CD-a.
[Add Slideshow BGM]: Registrira
glazbene datoteke na USB memoriji kao
pozadinsku glazbu za dijaprojekcije (BGM).
[Shuffle Setting]: postavite na [On] za
reprodukciju glazbenih datoteka
nasumičnim redoslijedom.
Samo model Photo






[Slideshow Speed]: Mijenja brzinu prikaza
slajdova.
[Slideshow Effect]: postavlja efekte za
dijaprojekcije.
[Slideshow BGM]:
– [Off]: isključuje funkciju.
– [My Music from USB]: postavlja glazbene
datoteke registrirane pod [Add Slideshow
BGM].
– [Play from Music CD]: postavlja pjesme na
CD-DA diskovima.
[2D Playback]*5: postavlja reprodukciju na
2D slike.
[Change Display]: Prebacuje između
[Grid View] i [List View].
[View Image]: prikazuje odabranu
fotografiju.
15HR



[Slideshow]: reproducira dijaprojekciju.
[Rotate Left]: okreće fotografiju za
90 stupnjeva suprotno od kazaljke na satu.
[Rotate Right]: okreće fotografiju za
90 stupnjeva u smjeru kazaljke na satu.

*1
*2
*3
*4
*5
16HR
Postavka [Repeat Setting] nije dostupna
tijekom reprodukcije naslova BDJ ili
interaktivnog naslova HDMV.
Postavka [HDR Conversion] dostupna je samo
tijekom reprodukcije HDR videozapisa kad
uređaj za prikazivanje nije kompatibilan s HDR
prikazom ili kad je [HDR Output] u
postavkama [Screen Settings] postavljen na
[Off].
Reprodukcija postavke [Video postavke]
možda se neće primijetiti uobičajenim
praćenjem.
Postavke [Brighter Room] i [Theatre Room]
nisu dostupne tijekom reprodukcije HDR
videozapisa.
Postavka [2D Playback] dostupna je samo
tijekom reprodukcije 3D fotografije.
Postavke i prilagođavanja
Upotreba prikaza postavki
Odaberite
[Setup] na početnom zaslonu
kada trebate promijeniti postavke uređaja za
reprodukciju.
Zadane su postavke podcrtane.
1 Na početnom zaslonu odaberite
[Setup] s pomoću /, a zatim
pritisnite ENTER.
2 Odaberite ikonu kategorije postavke s
pomoću / i pritisnite ENTER.
 [Update via Internet]
Ažurira softver uređaja za reprodukciju
pomoću dostupne mreže. Provjerite je li mreža
povezana s internetom. Pogledajte odjeljak
„2. korak: Mrežna veza (samo za ažuriranje
softvera i uslugu BD-Live™) (samo žično)”
(str. 12).

Ako se prikaže zaslon s obavijesti o ažuriranju
nakon što uključite napajanje dok je uređaj za
reprodukciju povezan s internetom, slijedite
upute na zaslonu da biste ga ažurirali.
 [Update via USB Memory]
Ažurira softver uređaja za reprodukciju
pomoću USB memorije. Stvorite mapu
pod nazivom „UPDATE“ te se sve datoteke
ažuriranja moraju pohraniti u tu mapu.
Uređaj za reprodukciju može prepoznati
do 500 datoteka/mapa u jednom sloju
uključujući datoteke/mape za ažuriranje.

• Preporučujemo izvršavanje ažuriranja softvera
svaka 2 mjeseca ili slično.
• Ako je stanje mreže loše, posjetite
www.sony.eu/support da biste preuzeli
najnoviju verziju softvera i ažurirali putem USB
memorije.
Možete pronaći informacije o funkcijama
ažuriranja na web-mjestu.
 [HDR Output]
[Auto]: reproducira HDR signal ovisno
o sadržaju i mogućnostima mogućnosti
HDMI-SINK.
Funkcija pretvorbe primjenjuje se kad je
sadržaj HDR, a HDMI-SINK ne podržava HDR.
[Off]: uvijek se reproducira SDR.
 [Display Type]
[TV]: ovo odaberite kad je uređaj za
reprodukciju povezan s televizorom.
[Projektor]: ovo odaberite kad je uređaj za
reprodukciju povezan s projektorom.

[HDR Conversion] podesite će se prema vrsti
prikaza koju izaberete. Iako je odabrana ista
vrijednost postavke [HDR Conversion], različit
je dinamički raspon slike.
 [Output Video Resolution]
U normalnim okolnostima odaberite [Auto].
Kad je razlučivost niža od SD razlučivosti,
povećava se do SD razlučivosti.
 [24p Output]
Reproducira 24p videosignale samo kada
povežete televizor kompatibilan s razlučivosti od
24p putem HDMI veze i ako je [Output Video
Resolution] postavljen na [Auto], [1080p] ili [4K].
Postavke i prilagođavanja
[Software Update]
[Screen Settings]
[Ultra HD Blu-ray/BD-ROM]
[Auto]: reproducira videosignale od 24 Hz
samo kada povežete televizor kompatibilan
s razlučivosti od 24p uz upotrebu priključka
HDMI OUT.
[On]: uključuje funkciju.
[Off]: ovo odaberite ako vaš TV nije
kompatibilan s videosignalima od 24p.
[DVD-ROM]
[Auto]: reproducira videosignale od 24 Hz
samo kada povežete televizor kompatibilan
s razlučivosti od 24p uz upotrebu priključka
HDMI OUT.
[Off]: ovo odaberite ako vaš TV nije
kompatibilan s videosignalima od 24p.
[Data content]
Ova je funkcija dostupna za sadržaj za
reprodukciju dostupnu u USB memoriji ili
podatkovnom disku.
[Auto]: reproducira videosignale od 24 Hz
samo kada povežete televizor kompatibilan s
razlučivosti od 24p uz upotrebu priključka
HDMI OUT.
[Off]: ovo odaberite ako vaš TV nije
kompatibilan s videosignalima od 24p.
17HR
 [4K Upscale Setting]
[Auto1]: reproducira 2K (1920 × 1080)
videosignale kada je povezan s opremom
tvrtke Sony kompatibilnom s 4K za
reprodukciju videozapisa. Oprema pretvara
signale u 4K videosignale. Za reprodukciju
fotografija ovaj uređaj za reprodukciju emitira
4K videosignale u opremu.
Reproducira 4K videosignale kada je povezan
s opremom drugih proizvođača koja je
kompatibilna s 4K.
Ova postavka ne funkcionira za reprodukciju
3D video slika.
[Auto2]: automatski reproducira 4K videosignale
kada povežete opremu kompatibilnu s 4K.
[Off]: isključuje funkciju.

Ako vaša oprema tvrtke Sony nije otkrivena kad
je odabrano [Auto1], postavka će imati isti učinak
kao i postavka [Auto2].
 [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: automatski otkriva vrstu povezanog
televizora i prebacuje se na odgovarajuću
postavku boje.
[YCbCr (4:2:2)]: Reproducira YCbCr 4:2:2
video signale.
[YCbCr (4:4:4)]: emitira video signale
formata YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Reproducira RGB video signale.
 [HDMI Deep Colour Output]
[Auto]: Reproducira 12bit/10bit video signale
kad je spojen TV koji je kompatibilan sa
značajkom Deep Colour.
[Off]: odaberite ovo kada je slika izobličena ili
boje izgledaju neprirodno.
 [3D Output Setting]
[Auto]: U uobičajenim okolnostima odaberite
ovo.
[Off]: odaberite ovo za prikaz svog sadržaja u
2D ili za uživanje u 4K reprodukciji pomoću 3D
sadržaja.
 [TV Screen Size Setting for 3D]
Postavlja veličinu televizora kompatibilnog s
3D.
 [TV Type]
[16:9]: odaberite ovo pri povezivanju s TV-om
širokog zaslona ili TV-om s funkcijom širokog
načina.
[4:3]: odaberite ovo pri povezivanju TV-a sa
zaslonom 4:3 bez funkcije širokog načina.
18HR
 [Screen Format]
[Full]: odaberite ovo pri povezivanju s TV-om
s funkcijom širokog načina. Prikazuje sliku na
zaslonu 4:3 u omjeru 16:9 čak i na TV-u sa
širokim zaslonom.
[Normal]: Mijenja veličinu slike kako bi
odgovarala veličini zaslona s izvornim
omjerom slike.
 [DVD Aspect Ratio]
[Letter Box]: prikazuje se široka slika s crnim
crtama na vrhu i dnu.
[Pan & Scan]: prikazuje se slika potpune
visine preko cijelog zaslona s odrezanim
bočnim stranama.
 [Cinema Conversion Mode]
[Auto]: U uobičajenim okolnostima odaberite
ovo. Uređaj za reprodukciju automatski
otkriva temelji li se materijal na videozapisu ili
filmu i prebacuje se na odgovarajuću metodu
pretvorbe.
[Video]: metoda pretvorbe prikladna za
materijal na temelju videozapisa uvijek
će se odabrati, neovisno o materijalu.
 [Pause Mode]
[Auto]: U uobičajenim okolnostima odaberite
ovo. Dinamičke slike u pokretu pojavljuju se
bez zamućenja.
[Okvir]: prikazuje statičke slike pri visokoj
razlučivosti.
[(Audio Settings)
Postavke zvuka]
 [Digital Audio Output]
[Auto]: U uobičajenim okolnostima odaberite
ovo. Reproducira audiosignale prema statusu
povezanih uređaja.
[PCM]: reproducira PCM signale iz priključka
HDMI OUT. Ovo odaberite ako nema
reprodukcije iz povezanog uređaja.
 [DSD Output Mode]
[Auto]: reproducira DSD signal iz priključka
HDMI OUT pri reprodukciji datoteke formata
Super Audio CD i DSD (ako povezani uređaj
podržava i DSD).
Reproducira LPCM signal iz priključka HDMI
OUT pri reprodukciji datoteke formata Super
Audio CD i DSD (ako povezani uređaj ne
podržava DSD).
[Off]: reproducira PCM signale iz priključka
HDMI OUT pri reprodukciji datoteke formata
Super Audio CD i DSD.
 [BD Secondary Audio]
[On]: reproducira zvuk dobiven miješanjem
interaktivnog i sekundarnog zvuka s
primarnim zvukom.
[Off]: reproducira samo primarni zvuk.
Odaberite ovo da biste reproducirali signale
značajke Bitstream (Dolby/DTS) u tanki
zvučni sustav/AV pojačalo (prijemnik).

Da biste uživali u signalima Bitstreama
(Dolby/DTS), postavite [BD Secondary Audio]
na [Off] i [Digital Audio Output] na [Auto].
 [Digital Music Enhancer]
[On]: postavlja zvučni efekt kada
reproducirate sadržaj s USB uređaja.
[Off]/[Sound Bar Mode]: isključuje funkciju.
 [Downmix]
[Surround]: reproducira audiosignale sa
surround efektima. Odaberite ovo kada se
spajate na audio uređaj koji podržava
značajku Dolby Surround (Pro Logic) ili DTS
Neo:6.
[Stereo]: reproducira audiosignale bez
surround efekta. Odaberite ovo kada se
spajate na audio uređaj koji ne podržava
značajku Dolby Surround (Pro Logic) ili DTS
Neo:6.
 [BD/DVD Menu Language]
odabire zadani jezik izbornika za Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD VIDEO.
Odaberite [Select Language Code] i unesite
kôd svojeg jezika prema „Popis jezičnih
kodova“ (str. 31).
 [Audio Language]
odabire zadani jezik zvuka za Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD VIDEO.
Ako odaberete [Original], odabire se jezik
kojem je dodijeljen prioritet na disku.
Odaberite [Select Language Code] i unesite
kôd svojeg jezika prema „Popis jezičnih
kodova“ (str. 31).
 [Subtitle Language]
odabire zadani jezik titlova za Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD VIDEO.
Odaberite [Select Language Code] i unesite
kôd svojeg jezika prema „Popis jezičnih
kodova“ (str. 31).
 [BD Hybrid Disc Playback Layer]
[BD]: reproducira BD sloj.
[DVD/CD]: reproducira DVD ili CD sloj.
Postavke i prilagođavanja
 [Audio DRC]
[Auto]: reproducira u dinamičkom rasponu
određenom diskom (samo BD-ROM).
Drugi se diskovi reproduciraju na razini [On].
[On]: reproducira u standardnoj razini
kompresije.
[Off]: nema kompresije. Proizvodi se
dinamičniji zvuk.
[BD/DVD Viewing
Settings]
 [BD Internet Connection]
[Allow]: omogućuje internetsku vezu s BD
sadržaja.
[Do not allow]: zabranjuje internetsku vezu
s BD sadržaja.
 [Delete BD Data]
Briše podatke u USB memoriji.
Izbrisat će se svi podaci pohranjeni u mapi.
19HR
[Parental Control
Settings]
 [HDMI Settings]
Spajanjem Sony komponenata koje su
kompatibilne s HDMI funkcijama s pomoću
HDMI kabela velike brzine, rad je
pojednostavljen.
 [Password]
Postavlja ili mijenja lozinku za funkciju
roditeljskog nadzora. Lozinka vam
omogućuje postavljanje ograničenja
reprodukcije Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO
playback diska. Ako je potrebno, možete
postaviti različite razine ograničenja za Ultra
HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO disk.
[Control for HDMI]
[On]: Dostupne su sljedeće značajke BRAVIA
Sync:
– Upravljanje jednim dodirom
– System Power-Off
– Funkcija praćenja jezika
[Off]: isključuje funkciju.
 [Parental Control Area Code]
Reprodukcija nekih Ultra HD Blu-ray/BD/DVD
VIDEO diskova može biti ograničena ovisno o
zemljopisnom području. Scene mogu biti
blokirane ili zamijenjene drugim scenama.
Slijedite upute na zaslonu i unesite novu
četveroznamenkastu lozinku.
 [BD Parental Control] /
[DVD Parental Control]
Postavljanje roditeljskog nadzora, scene
mogu biti blokirane ili zamijenjene drugim
scenama. Slijedite upute na zaslonu i unesite
novu četveroznamenkastu lozinku.
[Music Settings]
 [Super Audio CD Playback Layer]
[Super Audio CD]: reproducira Super Audio
CD sloj.
[CD]: reproducira CD sloj.
 [Super Audio CD Playback Channels]
[DSD 2ch]: reproducira 2-kanalno područje.
[DSD Multi]: reproducira višekanalno
područje.
[System Settings]
 [OSD Language]
Odabir jezika prikaza na zaslonu za vaš uređaj
za reprodukciju.
 [System Sound]
[On]: aktivira zvuk bip za radnje na početnom
zaslonu.
[Off]: isključuje funkciju.
20HR

Pojedinosti potražite u priručniku s uputama
isporučenim s televizorom ili komponentama.
Da biste omogućili značajke BRAVIA Sync, spojite
svoj televizor putem priključka HDMI OUT.
[Linked to TV-off]
[Valid]: automatski isključuje uređaj za
reprodukciju kada povezani televizor prijeđe
u stanje pripravnosti (BRAVIA Sync).
[Invalid]: isključuje funkciju.
 [Quick Start Mode]
[On]: skraćuje vrijeme pokretanja kada
uključujete uređaj za reprodukciju.
[Off]: smanjuje potrošnju energije u stanju
pripravnosti.
 [Auto Standby]
[On]: Automatski se vraća u stanje
pripravnosti ako nijedan gumb nije pritisnut
dulje od 20 minuta.
[Off]: isključuje funkciju.
 [Auto Display]
[On]: automatski prikazuje informacije na
zaslonu prilikom mijenjanja naslova za prikaz,
načina slike, audiosignala itd.
[Off]: Prikazuje informacije samo kada
pritisnete DISPLAY.
 [Software Update Notification]
[On]: postavlja uređaj za reprodukciju da vas
obavijesti o novijim informacijama o verziji
softvera (str. 17).
[Off]: isključuje funkciju.
 [System Information]
Prikazuje informacija o verziji softvera
uređaja za reprodukciju i MAC adresu.
 [Software License Information]
Prikazuje informacija o licenci softvera.
[Network Settings]
 [Internet Settings]
Unaprijed povežite uređaj za reprodukciju s
mrežom s pomoću LAN kabela. Pojedinosti
potražite u odjeljku "2. korak: Mrežna veza
(samo za ažuriranje softvera i uslugu BD-Live™)
(samo žično)" (str. 12).

Pojedinosti potražite na sljedećem web-mjestu
i u čestim pitanjima:
www.sony.eu/support
 [Network Connection Status]
Prikazuje trenutačni status mreže.
[Easy Setup]
Pogledajte odjeljak „3. korak: Easy Setup
(Jednostavno postavljanje)” (str. 13).
Postavke i prilagođavanja
 [Network Connection Diagnostics]
Provjera ispravne mrežne veze pokretanjem
mrežne dijagnostike.
[Resetting]
 [Reset to Factory Default Settings]
Vraća postavke uređaja za reprodukciju
na tvorničke postavke odabirom skupine
postavki. Sve postavke u grupi vratit će se
na početno stanje.
 [Initialise Personal Information]
Briše vaše osobne podatke pohranjene
u uređaju za reprodukciju.

Ako odložite, prenesete ili prodate ovu jedinicu,
izbrišite sve osobne podatke iz sigurnosnih
razloga.
21HR
Dodatne informacije
Rješavanje problema
Ako se tijekom rada s uređajem pojavi
problem, upotrijebite ovaj vodič za rješavanje
problema prije nego što zatražite popravke.
Ako je problem i dalje prisutan, posavjetujte
se s najbližim Sony prodavačem.
Napajanje
Uređaj za reprodukciju ne uključuje se
čak ni kada pritisnete  na daljinskom
upravljaču ili uređaju.
• Isključite uređaj za reprodukciju i odspojite
kabel za napajanje (mrežni vod). Pričekajte
dulje od 30 sekundi, a zatim ponovno
spojite kabel za napajanje (mrežni vod)
i uključite uređaj.
Slika
Nema slike ili se slika ne prikazuje
ispravno.
• Provjerite jesu li svi kabeli čvrsto spojeni
(str. 10).
• Prebacujte birač ulaza na vašem televizoru
na prikaz signala s uređaja za reprodukciju.
• Vratite postavku [Output Video Resolution]
na najnižu rezoluciju pritiskom na
 (zaustavljanje), HOME i zatim na gumb
POP UP/MENU na daljinskom upravljaču.
• Pokušajte sljedeće: Isključite i ponovno
uključite uređaj za reprodukciju. Isključite
i ponovno uključite priključenu opremu.
Odspojite i zatim spojite HDMI kabel.
• Priključak HDMI OUT spojen je na DVI uređaj
koji ne podržava tehnologiju za zaštitu
autorskih prava.
• Provjerite postavke [Output Video
Resolution] u postavkama [Screen Settings]
(str. 17).
• Za sadržaj HD Blu-ray/BD-ROM/DVD-ROM/
Data provjerite postavke [24p Output] u
postavkama [Screen Settings] (str. 17).
• Za 4K reprodukciju provjerite je li uređaj za
reprodukciju priključen na 4K zaslon koji
podržava HDMI ulaz s opcijom HDCP2.2 s
pomoću Premium HDMI kabela velike
brzine ili HDMI kabela velike brzine koji
podržava širinu pojasa od 18 Gb/s (str. 10).
22HR
Jezik prikaza na zaslonu automatski se
prebacuje kada je spojen na priključak
HDMI OUT.
• Kad je [Control for HDMI] u postavkama
[HDMI Settings] postavljen na [On] (str. 20),
jezik prikaza automatski se prebacuje prema
postavci jezika povezanog televizora (ako
promijenite postavku na televizoru itd.).
Sound
Nema zvuka ili se zvuk ne reproducira
ispravno.
• Provjerite jesu li svi kabeli čvrsto spojeni
(str. 10).
• Prebacite birač ulaza na tankom zvučnom
sustavu/AV pojačalu (prijemniku) da bi se
audio signali uređaja za reprodukciju
reproducirali iz tankog zvučnog sustava/AV
pojačala (prijemnika).
• Ako se audio signal ne reproducira kroz
priključak HDMI OUT, provjerite audio
postavke (str. 18).
• Za HDMI veze pokušajte sljedeće:
Isključite i ponovno uključite uređaj za
reprodukciju. Isključite i ponovno
uključite priključenu opremu. Odspojite i
zatim spojite HDMI kabel.
• Za HDMI veze, ako je uređaj za reprodukciju
spojen na TV putem tankog zvučnog sustava/
AV pojačala (prijemnika), pokušajte povezati
HDMI kabel izravno na televizor. Isto tako
pogledajte korisničke upute priložene uz
tanki zvučni sustav/AV pojačalo (prijemnik).
• Priključak HDMI OUT spojen je na DVI uređaj
(DVI priključci ne prihvaćaju audio signale).
• Uređaj spojen na priključak HDMI OUT ne
podržava audio format uređaja za
reprodukciju. Provjerite audio postavke
(str. 18).
HD audio (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio,
DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos*1 i
DTS:X*2) ne reproducira se bitstreamom.
• Postavite [BD Secondary Audio] u
postavkama [(Audio Settings) Postavke
zvuka] na [Off] (str. 19).
• Provjerite je li tanki zvučni sustav/AV
pojačalo (prijemnik) kompatibilan sa svakim
HD audio formatom.
*1
*2
Dolby Atmos zaštitni je znak tvrtke Dolby
Laboratories.
DTS:X registrirani je zaštitni znak i/ili zaštitni
znak tvrtke DTS, Inc. u Sjedinjenim Američkim
Državama i/ili drugim državama.
Interaktivni se zvuk ne reproducira.
• Postavite [BD Secondary Audio] u
postavkama [(Audio Settings) Postavke
zvuka] na [On] (str. 19).
Kôd poruke 3 [Audio outputs temporarily
muted. Do not adjust the playback volume.
The content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this . For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 3.]
prikazuje se na zaslonu prilikom
reprodukcije diska.
• Zvučni zapis videozapisa koji reproducirate
sadrži Cinavia kod koji označava da je
neovlaštena kopija profesionalno
proizvedenog sadržaja (str. 30).
Disk se ne reproducira.
• Disk je prljav ili iskrivljen.
• Disk je okrenut naopako. Umetnite disk sa
stranom za reprodukciju okrenutom prema
dolje.
• Disk ima format koji ovaj uređaj ne može
reproducirati (str. 25).
• Uređaj za reprodukciju ne može
reproducirati snimljeni disk koji nije
ispravno finaliziran ili disk nije u ispravnom
formatu diska.
• Regionalni kôd na BD-u/DVD-u ne
podudara se s uređajem za reprodukciju.
USB uređaj
Uređaj za reprodukciju ne prepoznaje
priključen USB uređaj.
• Provjerite je li USB uređaj čvrsto priključen
na USB priključak.
• Provjerite je li USB uređaj ili kabel oštećen.
• Provjerite je li USB uređaj uključen.
• Ako je USB uređaj spojen putem USB
središta, spojite USB uređaj izravno na
uređaj.
Mrežna veza
Uređaj za reprodukciju ne može se
povezati s mrežom.
• Provjerite mrežnu vezu (str. 12) i mrežne
postavke (str. 21).
Control for HDMI (BRAVIA Sync)
Funkcija [Control for HDMI] ne radi
(BRAVIA Sync).
• Provjerite je li televizor povezan putem
priključka HDMI OUT.
• Provjerite je li [Control for HDMI] u
postavkama [HDMI Settings] postavljen na
[On] (str. 20).
• Ako promijenite HDMI vezu, isključite pa
ponovno uključite uređaj za reprodukciju.
• Ako dođe do prekida napajanja, postavite
[Control for HDMI] u postavkama [HDMI
Settings] na [Off], a zatim postavite [Control
for HDMI] u postavkama [HDMI Settings] na
[On] (str. 20).
• Provjerite sljedeće i pogledajte priručnik s
uputama isporučen s komponentom.
– Povezana komponenta kompatibilna je
s funkcijom [Control for HDMI].
– Postavka povezane komponente za
funkciju [Control for HDMI] je ispravna.
• Kada uređaj spojite na televizor putem
tankog zvučnog sustava/AV pojačala
(prijemnika),
– ako tanki zvučni sustav/AV pojačalo
(prijemnik) nije kompatibilan s
funkcijom [Control for HDMI], možda
nećete moći upravljati televizorom s
uređaja za reprodukciju.
– Ako promijenite HDMI priključak,
odspojite i ponovo spojite kabel za
napajanje (mrežni vod) ili ako nestane
struje, pokušajte sljedeće: Prebacite
birač ulaza tankog zvučnog sustava/
AV pojačala (prijemnika) tako da se
slika s uređaja za reprodukciju prikaže
na zaslonu televizora. Postavite
[Control for HDMI] u postavkama [HDMI
Settings] na [Off], a zatim postavite
[Control for HDMI] u postavkama [HDMI
Settings] na [On] (str. 20). Pogledajte
korisničke upute priložene uz tanki
zvučni sustav/AV pojačalo (prijemnik).
Dodatne informacije
Disc
Poruka [Dostupna je nova verzija softvera.
Please go to the “Setup” section of the
menu and select “Software Update” to
perform the update.] prikazuje se na
zaslonu kada uključite uređaj za
reprodukciju.
• Pogledajte [Software Update] (str. 17) za
ažuriranje uređaja na noviju verziju softvera.
23HR
Funkcija System Power-Off ne radi
(BRAVIA Sync).
• Provjerite jesu li [Control for HDMI] i [Linked
to TV-off] u postavkama [HDMI Settings]
postavljeni na [On] i [Valid] (str. 20).
Ostalo
Reprodukcija ne započinje od prve početka
sadržaja.
• Pritisnite OPTIONS i odaberite [Play from start].
Reprodukcija ne počinje od točke u kojoj
ste zaustavili prethodnu reprodukciju.
• Točka za nastavak reprodukcije možda će
se izbrisati iz memorije, ovisno o disku kada
– otvorite ladicu diska.
– isključite USB uređaj.
– reproducirate drugi sadržaj.
– isključite uređaj za reprodukciju.
Kôd poruke 1 [Playback stopped. The
content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 1.]
prikazuje se na zaslonu prilikom
reprodukcije diska.
• Zvučni zapis videozapisa koji reproducirate
sadrži Cinavia kod koji pokazuje da je
namijenjen samo za prezentaciju s pomoću
profesionalne opreme i nije ovlašten za
reprodukciju od strane potrošača (str. 30).
Ladica diska ne otvara se i ne možete
ukloniti disk čak i nakon što pritisnete 
(otvori/zatvori).
• Kad je uređaj za reprodukciju uključen,
pritisnite  (zaustavljanje), HOME, a zatim
gumb TOP MENU na daljinskom upravljaču
da biste otključali ladicu i onemogućili
funkciju zaključavanja zbog djece (str. 9).
• Pokušajte sljedeće: Isključite uređaj za
reprodukciju i odspojite kabel za napajanje
(mrežni vod). Ponovno spojite kabel za
napajanje (mrežni vod) dok pritišćete gumb
 (otvori/zatvori) na uređaju za
reprodukciju. Nastavite pritiskati 
(otvori/zatvori) na uređaju dok se ladica
ne otvori. Uklonite disk.
24HR
Poruka [[EJECT] Key is currently
unavailable.] prikazuje se na zaslonu
nakon što pritisnete  (otvori/zatvori).
• Obratite se najbližem prodavaču proizvoda
tvrtke Sony ili lokalnom ovlaštenom servisu
te tvrtke.
Uređaj ne reagira ni na bilo koji gumb.
• Vlaga se kondenzirala u uređaju za
reprodukciju (str. 4).
Ažuriranje softvera
• Ako je stanje mreže loše, posjetite
www.sony.eu/support da biste preuzeli
najnoviju verziju softvera i ažurirali putem
USB memorije. Možete pronaći informacije
o funkcijama ažuriranja na web-mjestu.
Diskovi koji se mogu
reproducirati
Blu-ray
Disc*1
Ultra HD Blu-ray, BD-ROM,
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM, DVD-R/
DVD-RW, DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (glazbeni CD),
CD-ROM, CD-R/CD-RW,
Super Audio CD
*1
*3
Proizvođači softvera mogu namjerno
postaviti neke postupke reprodukcije za Ultra
HD Blu-ray/BD/DVD diskove. Budući da ovaj
uređaj za reprodukciju reproducira Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD diskove prema sadržaju
diska koji su osmislili proizvođači softvera,
neke značajke reprodukcije možda neće biti
dostupne.
Napomena o dvoslojnom Ultra HD Blu-ray/
BD/DVD disku i troslojnom Ultra HD Blu-ray
disku
Slike i zvuk reprodukcije mogu se privremeno
prekinuti kad se slojevi prebacuju.
Regionalni kod (samo BD/DVD VIDEO)
Vaš uređaj za reprodukciju ima regionalni kod
ispisan na stražnjem dijelu jedinice i
reproducirat će samo BD/DVD VIDEO diskove
označene s identičnim regionalnim kodovima
ili oznakom
.
Dodatne informacije
*2
Budući da su specifikacije Blu-ray diska nove i
razvijaju se, neki diskovi možda se neće moći
reproducirati, ovisno o vrsti diska i verziji.
Audio izlaz razlikuje se ovisno o izvoru,
priključenom izlaznom priključku i odabranim
postavkama zvuka.
BD-RE: ver. 2.1, BD-R: ver. 1.1, 1.2, 1.3
uključujući vrstu organskog pigmenta BD-R
(vrsta LTH-a). BD-R-ovi snimljeni na računalu
ne mogu se reproducirati ako se postscripti
mogu snimiti.
CD ili DVD disk neće se reproducirati ako nije
ispravno finaliziran ili disk nije u ispravnom
formatu diska. Dodatne informacije potražite
u priručniku s uputama koje ste dobili uz
uređaj za snimanje.
Napomena o reprodukciji Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD diska
Diskovi koje nije moguće reproducirati
• BD-ovi s ulošcima
• BDXL-ovi
• DVD-RAM-ovi
• HD DVD-ovi
• PHOTO CD-ovi
• Podatkovni dio diskova CD-Extra
• Super VCD-ovi
• DVD AUDIO
• Zvučni materijal na DualDiscovima
Napomene o diskovima
Ovaj je proizvod osmišljen za reprodukciju
diskova sukladnih standardu kompaktnih
diskova (CD-ova). DualDisc diskovi i neki
glazbeni diskovi šifrirani tehnologijama za
zaštitu autorskih prava nisu usklađeni sa
standardom Compact Disc (CD), što znači da
se takvi diskovi ne mogu reproducirati na
proizvodu.
25HR
Vrste datoteka koje se mogu reproducirati
Video
Kodek
MPEG-1 Video
MPEG-2 Video
Xvid
MPEG4/AVC/
H.264*1
VC1
WMV9*2
Motion JPEG
HEVC/H.265
VP6
VP8/VP9
*3
Format
Nastavak
Sa zvukom
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4
.mp4, .m4v
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/3gpp2
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
ASF
.wmv, .asf
WMA9, WMA 10 Pro
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4
.mp4, .m4v
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
FLV
.flv
MP3
Webm
.webm
Vorbis
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Format
AVCHD (Ver.2.0)*4*5*6
26HR

Music (Glazba)
Kodek
Nastavak
*7
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)
.mp3
AAC/HE-AAC*7
.m4a, .aac
Standardna WMA9
.wma
WMA 10 Pro*8
.wma
LPCM*7
.wav
FLAC
.flac, .fla
Dolby Digital*7
.ac3
DSF
.dsf
DSDIFF*9
.dff
AIFF
.aiff, .aif
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
Photo
Format
Nastavak
JPEG
.jpeg, .jpg,
.jpe
PNG
.png*10
GIF
.gif*10
MPO
.mpo*11
BMP
.bmp*12
WEBP
.webp
Dodatne informacije
ALAC
• Neke datoteke možda se neće reproducirati
ovisno o formatu datoteke, kodiranju datoteke
ili stanju snimke.
• Neke datoteke uređene na računalu možda
se neće reproducirati.
• Funkcija brzog premotavanja unaprijed ili
unatrag možda nije dostupna za neke datoteke.
• Uređaj za reprodukciju neće reproducirati
kodirane datoteke kao što je DRM.
• Uređaj za reprodukciju može prepoznati
sljedeće datoteke ili mape na BD-ovima,
DVD-ovima, CD-ovima i USB uređajima:
– do mapa u 9. sloju, uključujući korijensku
mapu.
– do 500 datoteka/mapa u jednom sloju.
• Uređaj za reprodukciju može podržati brzinu
prijenosa:
– do 60 fps samo za AVCHD (MPEG4/AVC).
– do 30 fps za druge videokodeke.
• Uređaj podržava video brzinu prijenosa do
40 Mb/s.
• Neki USB uređaji možda neće funkcionirati
s ovim playerom.
• Uređaj za reprodukciju može prepoznati
uređaje klase masovne pohrane (MSC)
(kao što je flash memorija ili HDD), uređaje
klase uređaja za snimanje fotografija (SICD) i
tipkovnicu 101.
• Uređaj za reprodukciju možda neće
reproducirati videozapis s velikom brzinom
prijenosa u bitovima i zvučne datoteke na
DATA CD-ovima bez problema. Preporučuje se
reproducirati takve datoteke pomoću DATA
DVD-ova ili DATA BD-ova.
*1
*2
Uređaj podržava AVC do razine 5.2.
Uređaj podržava WMV9 do naprednog
profila.
*3 Uređaj podržava HEVC do razine 5.1.
*4 Uređaj podržava brzinu prijenosa do 60 fps.
*5 Uređaj reproducira datoteke formata AVCHD
koje su snimljene s pomoću digitalnog
fotoaparata i sl. Disk formata AVCHD ne može
se reproducirati ako nije ispravno finaliziran.
*6 Uređaj reproducira format AVCHD 3D.
*7 Uređaj reproducira datoteke „.mka“.
*8 Uređaj ne može reproducirati kodirane
datoteke kao što je Lossless.
*9 Uređaj ne može reproducirati datoteke
kodirane tehnologijom DST.
*10 Uređaj ne može reproducirati animirane PNG
ili GIF datoteke.
*11 Za MPO datoteke koje nisu u 3D formatu
prikazuje se ključna slika ili prva slika.
*12 Uređaj ne podržava BMP datoteke od 16 bita.
27HR
Specifikacije
Specifikacije i dizajn podložni su izmjene bez prethodne najave.
System
Laser
poluvodički laser
Ulazni i izlazni priključci
Naziv priključka
Vrsta priključka / razina izlaza / impedancija opterećenja
HDMI OUT
HDMI 19-pinski standardni priključak
LAN (100)
Terminal 100BASE-TX
USB
USB priključak vrste A (Za povezivanje USB memorije,
čitača memorijske kartice, digitalnog fotoaparata, digitalne
videokamere)*
* Nemojte upotrebljavati radi punjenja.
DC IN
12 V DC, 1,25 A
Općenito
28HR
Zahtjevi napajanja
12 V DC s adapterom za izmjeničnu struju
Nazivna snaga: ulaz 220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije
(pri upotrebi adaptera
za izmjeničnu struju)
15 W
Mreža u stanju pripravnosti
Manje od 2 W (svi žičani mrežni ulazi ON)
Dimenzije (pribl.)
320 mm × 212 mm × 45 mm (širina × dubina × visina)
uključujući izbočene dijelove
Težina (pribl.)
1,4 kg
Radna temperatura
5 ºC do 35 ºC
Vlaga pri radu
25 % do 80 %
Autorska prava i zaštićeni znakovi
Dodatne informacije
• Oracle i Java registrirani su zaštitni znakovi
tvrtke Oracle i/ili njezinih podružnica. Ostali
nazivi mogu biti zaštitni znakovi svojih
određenih vlasnika.
• Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol
dvostruki D zaštitni su znakovi tvrtke
Dolby Laboratories.
• Za DTS patente pogledajte http://patents.dts.com.
Proizvedeno pod licencom tvrtke DTS, Inc. DTS,
simbol, DTS i simbol zajedno, Digital Surround i
logotip DTS 2.0+Digital Out registrirani su zaštitni
znakovi i/ili zaštitni znakovi tvrtke DTS, Inc. u
Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim
državama. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.
• Izrazi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia
Interface, Premium High Speed HDMI Cable i
logotip HDMI zaštitni su znakovi ili registrirani
zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing
Administrator, Inc u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
• Riječi i logotipi Blu-ray Disc™, Blu-ray™,
BD-Live™, BONUSVIEW™, Ultra HD Blu-ray™
zaštitni su znakovi tvrtke Blu-ray Disc
Association.
• Blu-ray 3D™ i logotip Blu-ray 3D™ zaštitni su
znakovi tvrtke Blu-ray Disc Association.
• „DVD Logo” zaštitni je znak tvrtke DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
• Logotipi „DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“,
„DVD-R“, „DVD VIDEO“, „Super Audio CD“ i
„CD“ zaštitni su znakovi.
• “BRAVIA” zaštitni je znak tvrtke Sony
Corporation.
• MPEG tehnologija troslojnog kodiranja zvuka i
patenti imaju licencu tvrtke Fraunhofer IIS i
Thomson.
• U ovaj je proizvod ugrađena vlasnička
tehnologija koju je licencirala tvrtka Verance
Corporation i zaštitila patentom U.S. Patent
7,369.677 i drugim patentima Sjedinjenih
Američkih Država i svih ostalih država koji
su potvrđeni i u obradi, kao i autorskim
pravima i zaštitom industrijskih tajni za neke
dijelove te tehnologije. Cinavia je zaštitni znak
tvrtke Verance Corporation. Autorska prava
2004. – 2010. Verance Corporation. Verance
pridržava sva prava. Funkcionalna analiza
softvera ili rastavljanje zabranjeni su.
• Windows Media registrirani je zaštitni znak ili
zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u
Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim
državama.
Ovaj proizvod zaštićen je određenim pravima
intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft
Corporation. Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan proizvoda zabranjena je
bez odgovarajuće licence koju je izdala tvrtka
Microsoft ili ovlaštena podružnica tvrtke
Microsoft.
Vlasnici sadržaja upotrebljavaju Microsoft
PlayReady™ tehnologiju pristupa sadržaju
za zaštitu svojeg intelektualnog vlasništva,
uključujući sadržaj zaštićen autorskim pravima.
Tehnologijom PlayReady ovaj uređaj pristupa
sadržaju zaštićenom značajkom PlayReady i/ili
sadržaju zaštićenom WMDRM pravima. Ako
uređaj ne uspije valjano primijeniti ograničenja
za korištenje sadržaja, vlasnici sadržaja mogu
zahtijevati od Microsofta da mu uskrati
mogućnost korištenja sadržaja zaštićenog
značajkom PlayReady. Opozivanje ne smije
utjecati na nezaštićen sadržaj ili sadržaj
zaštićenim drugim tehnologijama za
pristupanje sadržaju. Radi pristupa svom
sadržaju vlasnici sadržaja mogu zahtijevati
nadogradnju tehnologije PlayReady. Ako
odbijete nadogradnju, nećete moći pristupiti
sadržaju koji zahtijeva nadogradnju.
• Vewd® Core. Autorsko pravo 1995. – 2018.
Vewd Software AS. Sva prava pridržana.
I izražavanje prava:
Ovaj se softver omogućuje bez ikakvog
jamstva.
Tvrtka Vewd i njezini dobavljači izjavljuju da ne
prihvaćaju nikakva jamstva u pogledu softvera,
izričita ili podrazumijevana, zakonska ili druga,
uključujući, bez ograničenja, jamstva
funkcionalnosti, prikladnosti za određenu
namjenu ili nekršenja prava.
• Svi ostali zaštitni znakovi u vlasništvu su svojih
vlasnika.
• Ostali nazivi sistema i proizvoda općenito su
zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
proizvođača. U ovom se priručniku ne koriste
oznake ™ i ®.
29HR
Zaštita autorskih prava
Imajte na umu napredni sustav zaštite sadržaja
koji se upotrebljava u medijima na Ultra
HD Blu-ray™, Blu-ray Disc™ i DVD diskovima.
Ti sustavi, pod nazivom AACS (Advanced Access
Content System) i CSS (Content Scramble
System), mogu sadržavati neka ograničenja
reprodukcije, analognog izlaza i drugih sličnih
značajki. Funkcioniranje proizvoda i postavljena
ograničenja mogu se razlikovati ovisno o
datumu kupnje jer upravni odbor za AACS može
usvojiti ili promijeniti pravila ograničenja nakon
kupnje.
Obavijest o tehnologiji Cinavia
Ovaj proizvod služi se tehnologijom Cinavia za
ograničavanje upotrebe neovlaštenih kopija
nekih komercijalnih filmova i videozapisa te
njihovih zvučnih zapisa. Ako se otkrije
zabranjena upotreba neovlaštene kopije,
prikazat će se poruka, a reprodukcija ili kopiranje
bit će prekinuti.
Više informacija o tehnologiji Cinavia dostupno
je u mrežnom informativnom centru za kupce
Cinavia na http://www.cinavia.com. Da biste
poštom zatražili dodatne informacije o
tehnologiji Cinavia, pošaljite poštansku
dopisnicu sa svojom adresom na sljedeću
adresu: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD.
Software License Information
EULA (Licenčni sporazum s krajnjim korisnikom)
potražite na listu LICENČNOG SPORAZUMA S
KRAJNJIM KORISNIKOM isporučenim s ovim
uređajem za reprodukciju.
UPOTREBA UREĐAJA ZA REPRODUKCIJU
NAZNAČUJETE PRIVHAĆANJE TOG
SPORAZUMA.
Za pojedinosti o drugim licencama za softver
odaberite
[Setup] na početnom zaslonu i
pogledajte [Software License Information] u
postavkama [postavke sustava].
Ovaj proizvod sadržava softver koji podliježe
GNU-ovoj Općoj javnoj licenci („GPL”) ili Nižoj
općoj javnoj licenci („LGPL”). Tim se licencama
utvrđuje da kupci imaju pravo na dobivanje,
izmjenu i redistribuciju izvornog koda ovog
softvera u skladu s odredbama GPL-a ili LGPL-a.
Izvorni kod softvera upotrijebljenog u ovom
proizvodu podliježe GPL-u i LGPL-u i dostupan je
na mreži. Za preuzimanje posjetite sljedeće
web-mjesto:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Imajte na umu da tvrtka Sony ne može
odgovoriti ni na kakve upite povezane sa
sadržajem ovog izvornog koda.
30HR
Popis jezičnih kodova
Pojedinosti potražite u odjeljku [BD/DVD
Viewing Settings] (str. 19).
Jezične kratice odgovaraju standardu
ISO 639: 1988 (E/F).
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
Language
Afarski
Afrikaans
Arapski
Ajmarski
Baškirski
Bugarski
Bislama
Tibetanski
Katalonski
Češki
Danski
Bhutani;
dzongkha
Hrvatski
Španjolski
Baskijski
Finski
Ferojski
Frizijski
Škotski gaelski
Guarani
Hausa
hrvatski
Armenski
Interlingue
Indonezijski
Talijanski
Japanski
Javanski
Kazaški
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abhaski
Amharski
Asamski
Azerski
Bjeloruski
Biharski
Bengalski
Bretonski
Korzički
Velški
Njemački
Grčki
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Esperanto
Estonski
Perzijski
Fidži
Francuski
Irski
Galješki
Gudžaratski
Hindu
Mađarski
Interlingua
Inupiački
Islandski
Hebrejski
Jidiš
Gruzijski
Grenlandski;
kalaallisut
Kanada
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
1353
1357
Jezik
Kambodže;
kmerski
Korejski
Kurdski
Latinski
Laoski; lao
Latvijski
Maorski
Malajalamski
Moldavski
Malajski
1300
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
1356
1358
1363
Burmanski
1365
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
Language
Nepalski
Norveški
Oromo
Punjabi;
pandžapski
Paštunski
Kečuanski
Kirundi; rundi
Ruski
Sanskrt
Sangho;
Sango
Singaleški;
sinhalski
Slovenski
Shona
Albanski
Siswati; swati
1376
1393
1408
1428
Nizozemski
Oksitanski
Oriya
Poljski
1436
1481
1483
1491
1498
1502
Portugalski
Retoromanski
Rumunjski
Rwanda
Sindi
Srpskohrvatski
Slovački
1505
1507
1509
1512
1514
Sundski
1516
Swahili
1521
Telugu
1527
Tajski
1529
Turkmenski
1532
Setswana;
1535
tswana
Turski
1539
Tatarski
1543
Ukrajinski
1564
Uzbečki
1581
Volapük
1613
Xhosa
1665
Kineski
1697
Nije navedeno
Samoanski
Somalski
Srpski
Sesotho;
južni sotho
Švedski
Tamilski
Tadžički
Tigrinja
Tagaloški
Tonga; Tonga
otoci
Tsonga
Twi
Urdu
Vijetnamski
Wolofski
Joruba
Zulu
Dodatne informacije
Kôd
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
Kôd
1369
1379
1403
1417
Kašmirski
Kirgiski
Lingala
Litavski
Malgaški
Makedonski
Mongolski
Marathi
Malajski;
malteški
Nauru
31HR
Roditeljski nadzor / regionalni
kodovi
Pojedinosti potražite u odjeljku [Parental
Control Area Code] (str. 20).
32HR
Kôd
2044
2046
2070
2092
2115
2174
2200
2248
2239
2276
2333
2362
2390
2427
2428
2489
2149
2086
2528
Area
Argentina
Austrija
Brazil
Kina
Danska
Francuska
Grčka
Indija
Irska
Japan
Luksemburg
Meksiko
Novi Zeland
Pakistan
Portugal
Rusija
Španjolska
Švicarska
Tajland
2586
Vijetnam
2047
2057
2090
2093
2165
2109
2219
2238
2254
2304
2363
2376
2379
2424
2436
2501
2499
2543
2184
Australija
Belgija
Čile
Kolumbija
Finska
Njemačka
Hong Kong
Indonezija
Italija
Koreja
Malezija
Nizozemska
Norveška
Filipini
Portugal
Singapur
Švedska
Tajvan
Ujedinjeno
Kraljevstvo
Vsebina
OPOZORILO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
VARNOSTNI UKREPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Opombe o ploščah . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Uvod
Priložena dodatna oprema . . . . . . . . . . . . 6
Vstavljanje baterij v daljinski
upravljalnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vodnik po delih sistema in upravljalnih
gumbih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Sprednja plošča . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Zadnja plošča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Daljinski upravljalnik . . . . . . . . . . . . . . 8
Kodne številke televizorjev, ki jih je
mogoče upravljati . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1. korak: Povezovanje predvajalnika. . . . 10
Povezovanje s televizorjem . . . . . . . . 10
Povezovanje s televizorjem prek
zvočniškega modula/AV-ojačevalnika
(sprejemnika) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2. korak: Omrežna povezava (le za
posodobitve programske
opreme in storitev BD-Live™)
(le žična povezava). . . . . . . . . .12
3. korak: Easy Setup . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Začetni zaslon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Predvajanje
Predvajanje plošče . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Predvajanje plošče Blu-ray 3D . . . . . 14
Predvajanje plošče 4K Ultra HD
Blu-ray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Predvajanje iz naprave USB . . . . . . . . . . 14
Razpoložljive možnosti . . . . . . . . . . . . . . 15
Nastavitve in prilagoditve
Uporaba zaslonov za nastavitve . . . . . . . . 17
[Software Update] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
[Screen Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
[Audio Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
[BD/DVD Viewing Settings] . . . . . . . . . . 19
[Parental Control Settings] . . . . . . . . . . . 20
[Music Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
[System Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
[Network Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
[Easy Setup] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
[Resetting] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2SL
Dodatne informacije
Odpravljanje težav . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Napajanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zvok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plošča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naprava USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omrežna povezava . . . . . . . . . . . . . . .
Control for HDMI (BRAVIA Sync) . . . .
Drugo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plošče, ki jih lahko predvaja ta sistem . . .
Vrste datotek, ki jih je mogoče
predvajati . . . . . . . . . . . . . . . .
Tehnični podatki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avtorske pravice in blagovne
znamke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznam jezikovnih kod . . . . . . . . . . .
Območne kode za starševski
nadzor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
22
22
23
23
23
23
24
25
26
28
29
31
32
Internetna povezava in naslov IP
Ko je izdelek povezan z internetom za
posodobitev programske opreme ali
prejemanje storitev tretje osebe se
uporabljajo tehnični podatki, kot je naslov
IP [ali podatki o napravi]. Za posodobitve
programske opreme so lahko ti tehnični
podatki posredovani našim strežnikom za
posodobitev, da vam lahko zagotovimo
posodobitev programske opreme, primerno
za vašo napravo. Če želite, da se ti tehnični
podatki ne uporabljajo, ne priklopite
internetnega kabla.
OPOZORILO
Da bi zmanjšali tveganje električnega udara,
naprave ne izpostavljajte tekočinam in nanjo
ne postavljajte predmetov, napolnjenih s
tekočinami, kot so vaze.
Če želite preprečiti možnost električnega
udara, ne odpirajte ohišja. Popravila naj izvaja
pooblaščeno osebje.
Napajalni kabel lahko zamenja samo
usposobljen serviser.
Baterij ali naprave, v kateri so baterije, ne
izpostavljajte čezmerni vročini, na primer
sončni svetlobi ali ognju.
POZOR
Pri uporabi baterije napačne vrste obstaja
nevarnost eksplozije.
Uporaba optičnih pripomočkov s tem izdelkom
poveča nevarnost poškodb oči. Ker je laserski
žarek, ki se uporablja v tej napravi, škodljiv za
oči, ne poskušajte razstavljati ohišja.
Popravila naj izvaja pooblaščeno osebje.
Ta oznaka je nameščena na zaščitnem okrovu
laserja v ohišju.
Ta naprava ima oznako CLASS 1 LASER. Oznaka
CLASS 1 LASER PRODUCT je nameščena na zadnji
zunanji strani naprave.
Opomba za uporabnike v Združenem
kraljestvu in Republiki Irski
Ta oprema je zaradi vaše varnosti in priročnosti
opremljena z ulitim vtičem, ki je skladen s
standardom BS1363. Če je treba zamenjati
varovalko v vtiču naprave, je treba pri tem
uporabiti varovalko z enako močjo, ki je skladna
s standardi ASTA ali BSI do BS1362 (imeti mora
oznako
ali
). Če ima vtič te opreme
snemljiv pokrov varovalke, morate pokrov
varovalke po zamenjavi varovalke namestiti
nazaj. Vtiča brez pokrova varovalke ni dovoljeno
uporabljati. Če izgubite pokrov varovalke,
se obrnite na najbližji Sonyjev servis.
Odstranjevanje izrabljenih
baterij ter električne in
elektronske opreme (velja za
države EU in druge evropske
države s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku, bateriji ali embalaži
pomeni, da izdelka in baterij ni dovoljeno
odvreči med gospodinjske odpadke. Ta oznaka
na nekaterih baterijah vključuje tudi kemijski
simbol. Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali
svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot
0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca.
S tem, ko izdelke in baterije pravilno odvržete,
pripomorete k preprečevanju morebitnih
negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi,
ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev.
Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju
naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi
varnostnih razlogov ali zagotavljanja celovitosti
podatkov potrebuje trajno napajanje prek
notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo
usposobljen serviser. Poskrbite za pravilno
ravnanje s takšno baterijo ter električno in
elektronsko opremo, tako da izdelke ob koncu
življenjske dobe odložite na ustreznem zbirnem
mestu za recikliranje električne in elektronske
opreme. Za ustrezno ravnanje z drugimi
baterijami preberite razdelek o varnem
odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije
odložite na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje izrabljenih baterij. Za več informacij
o recikliranju tega izdelka ali baterije se obrnite
na lokalno upravo, komunalno službo ali
prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek ali
baterijo.
3SL
Ta izdelek izdelala družba Sony Corporation,
ali pa je bil izdelan v imenu te družbe.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Vprašanja glede uvoznika za EU ali skladnosti
izdelka v Evropi naslovite na pooblaščenega
predstavnika družbe Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija.
Opomba za uporabnike v Evropi
Družba Sony Corporation izjavlja, da je oprema
skladna z direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na
voljo na spletnem mestu:
http://www.compliance.sony.de/.
VARNOSTNI UKREPI
• Ta enota deluje na izmenično napajanje
220–240 V pri 50/60 Hz. Preverite, ali
lokalno napajanje ustreza delovni napetosti
enote.
• Enoto namestite tako, da je mogoče
napajalni kabel v primeru težav takoj
odklopiti iz stenske vtičnice.
• Ta oprema je bila preizkušena in ustreza
zahtevam uredbe o elektromagnetni
združljivosti (EMC) glede uporabe
povezovalnega kabla, krajšega od 3 metrov.
• Predvajalnik postavite na dobro
prezračevano mesto, da preprečite
prekomerno segrevanje.
• Zmanjšajte nevarnost požara, tako da
prezračevalnih rež naprave ne prekrivate s
predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.
• Naprave ne izpostavljajte virom odprtega
ognja (na primer gorečim svečam).
• Predvajalnika ne postavljajte v ozek prostor,
na primer na knjižno polico ali na podobno
mesto.
• Predvajalnika ne postavljajte na prosto, v
vozila, na ladje ali na druga plovila.
• Če predvajalnik prenesete s hladnega na
toplo mesto ali ga postavite v zelo vlažen
prostor, se lahko na lečah v predvajalniku
kondenzira vlaga. Predvajalnik zato morda
ne bo deloval pravilno. V tem primeru
odstranite ploščo in pustite predvajalnik
vklopljen približno pol ure, da vlaga izhlapi.
• Predvajalnika ne nameščajte v nagnjenem
položaju, saj je zasnovan samo za uporabo
v vodoravnem položaju.
4SL
• Pred sprednjo ploščo sistema ne
postavljajte nobenih kovinskih predmetov,
saj lahko omejijo sprejem radijskih valov.
• Predvajalnika ne postavljajte v prostor, kjer
se uporablja medicinska oprema, saj lahko
povzroči nepravilno delovanje medicinskih
instrumentov.
• Predvajalnik je treba namestiti in uporabljati
tako, da je vsaj 20 cm oddaljen od
človeškega telesa (razen okončin: rok,
zapestij, stopal in gležnjev).
• Na predvajalnik ne postavljajte težkih ali
nestabilnih predmetov.
• Na pladenj za ploščo lahko namestite samo
ploščo. Ne nameščajte nobenih drugih
predmetov, saj lahko poškodujete
predvajalnik ali predmet.
• Ko premikate predvajalnik, iz njega
odstranite ploščo. Če tega ne naredite,
se plošča lahko poškoduje.
• Pred premikanjem predvajalnika iz njega
odklopite napajalni kabel in vse ostale
kable.
• Če je predvajalnik priklopljen v električno
vtičnico, je povezan z napajalnim
omrežjem, tudi če je izklopljen.
• Če dlje časa ne boste uporabljali
predvajalnika, da odklopite iz stenske
vtičnice. Napajalni kabel odklopite tako,
da primete vtič in ga izvlečete iz vtičnice
(ne vlecite kabla).
• Upoštevajte naslednje informacije, da
preprečite poškodbe napajalnega kabla.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga ne
uporabljajte, saj lahko pride do električnega
udara ali požara.
– Ne stisnite napajalnega kabla med
predvajalnik in steno, polico itd.
– Na napajalni kabel ne postavljajte težkih
predmetov oz. ne vlecite za napajalni
kabel.
• Na predvajalnik priklopite priloženi omrežni
napajalnik, saj lahko drugi napajalniki
povzročijo okvaro.
• Ne razstavljajte omrežnega napajalnika oz.
ne izvajajte obratnega inženirstva na njem.
• Omrežnega napajalnika ne postavljajte v
ozek prostor, na primer na knjižno polico ali
v AV-omarico.
• Ne priključujte omrežnega napajalnika na
potovalni električni adapter, ki se lahko
segreje in povzroči okvaro.
• Omrežnega napajalnika ne izpostavljajte
udarcem ali mečite na tla.
• Ne zvišujte ravni glasnosti med
poslušanjem delov z zelo nizkim vhodnim
signalom ali brez zvočnih signalov. Ko
glasnost zvoka doseže največjo vrednost,
lahko pride do poškodb sluha in zvočnikov.
• Ohišje, ploščo in tipke očistite z mehko krpo.
Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih
praškov ali topil, kot sta alkohol in bencin.
• Ne uporabljajte čistilnih plošč ali čistil za
plošče/leče (vključno s tekočimi ali
razpršilnimi čistili), saj lahko povzročijo
napačno delovanje naprave.
• V primeru popravila predvajalnika se lahko
popravljeni deli znova uporabijo ali reciklirajo.
• Upoštevajte naslednje informacije, saj lahko
zaradi nepravilnega ravnanja pride do
poškodb vtičnice HDMI OUT in priključka.
– Preverite obliko vtičnice HDMI OUT na
zadnji strani predvajalnika in priključka
HDMI ter ju previdno poravnajte.
Poskrbite, da priključek ni narobe obrnjen
ali nagnjen.
Gledanje 3D-videoposnetkov
Nekatere osebe lahko med gledanjem
3D-videoposnetkov občutijo neugodje
(npr. obremenitev oči, utrujenost ali slabost).
Sony priporoča, da vsi gledalci med
gledanjem 3D-videoposnetkov delajo redne
premore. Dolžina in pogostost potrebnih
premorov se razlikujeta glede na osebo.
Sami morate ugotoviti, kaj vam najbolj
ustreza. Če občutite kakršno koli neugodje,
nehajte gledati 3D-videoposnetke, dokler
neugodje ne izgine; po potrebi se posvetujte
z zdravnikom. Glejte tudi (i) navodila za
uporabo in/ali opozorilo za katero koli drugo
povezano napravo ali vsebino Blu-ray Disc,
ki se predvaja s tem izdelkom, in (ii) naše
spletno mesto (www.sony.eu/myproducts/),
na katerem so na voljo najnovejše
informacije. Vid majhnih otrok (zlasti mlajših
od šest let) se še vedno razvija. Preden
majhnim otrokom dovolite gledanje 3Dvideoposnetkov, se posvetujte z zdravnikom
(npr. pediatrom ali okulistom). Odrasli morajo
z nadzorom zagotoviti, da otroci upoštevajo
zgoraj navedena priporočila.
POMEMBNO OBVESTILO
– Ko premikate predvajalnik, odklopite
kabel HDMI.
– Pri priklapljanju ali odklapljanju kabla
HDMI držite priključek HDMI v ravnem
položaju. Ne obračajte priključka HDMI
oz. ne vstavljajte ga na silo v vtičnico
HDMI OUT.
Pozor: Ta predvajalnik omogoča časovno
neomejen prikaz fotografije ali zaslonske
slike na zaslonu televizorja. Če pustite na
zaslonu televizorja prikazano fotografijo
ali zaslonsko sliko dlje časa, lahko trajno
poškodujete zaslon televizorja. Televizorji
s plazemskim zaslonom in projekcijski
televizorji so občutljivi na ta pojav.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave
v zvezi s predvajalnikom, se obrnite na
najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
5SL
Opombe o ploščah
Uvod
• Plošče prijemajte za
robove, da jih ne umažete.
Ne dotikajte se površine.
Prah, prstni odtisi ali
praske na plošči lahko
povzročijo nepravilno
delovanje.
• Plošče ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi ali toplotnim virom, kot so
toplozračne cevi, in ga ne puščajte v vozilu,
parkiranem na neposredni sončni svetlobi,
saj se lahko notranjost vozila močno segreje.
• Ploščo po predvajanju shranite v ovitek.
• Ploščo očistite s čistilno
krpo. Obrišite ga od sredine
navzven.
• Ne uporabljajte topil, kot so
bencin, razredčila ali
komercialna čistila za
plošče/leče, ali antistatičnih
razpršil, ki so namenjena za čiščenje
vinilnih gramofonskih plošč.
• Če ste natisnili oznako plošče, se mora
oznaka pred predvajanjem posušiti.
• Ne uporabljajte naslednjih plošč.
– Plošče za čiščenje leče.
– Plošče z nestandardno obliko
(npr. z obliko kartice ali srca).
– Plošče z oznako ali nalepko.
– Plošče s celofanskim trakom ali nalepko.
• Ne obnavljajte površine na predvajalni
strani plošče, da bi odstranili praske.
6SL
Priložena dodatna oprema
• Omrežni napajalnik (AC-M1215WW) (1)
• Napajalni kabel (1)
• Daljinski upravljalnik (1)
• Bateriji R03 (velikost AAA) (2)
Vstavljanje baterij v daljinski
upravljalnik
Vstavite dve bateriji R03 (velikost AAA) tako,
da sta konca baterij + in – pravilno obrnjena
glede na oznake v predelih za baterijo
daljinskega upravljalnika.
Uvod
Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih
Sprednja plošča
Uvod
 Vratca
  (odpiranje/zapiranje
  (vklop/stanje pripravljenosti)
Vklopi predvajalnik ali ga preklopi v stanje
pripravljenosti.
 Indikator vklopa
Sveti, ko je predvajalnik vklopljen.
 Vtičnica (USB)
V to vtičnico priklopite napravo USB.
Glejte stran 14.
 Senzor za daljinski upravljalnik
Zadnja plošča
 Prezračevalne reže
 Vtičnica HDMI OUT
Oddaja digitalni video in zvočni signal.
 Priključek LAN (100)
Uporabljajte ga le, kadar posodabljate
programsko opremo ali uporabljate
storitev BD-Live™.
 Vtičnica DC IN 12 V (vhod za omrežni
napajalnik)
7SL
Daljinski upravljalnik
Funkcije daljinskega upravljalnika, ki so na
voljo, se razlikujejo glede na ploščo in
posamezni primer.

Na gumbih , TV  in AUDIO je otipljiva pika.
Ta pika omogoča lažje upravljanje predvajalnika.
  (odpiranje/zapiranje)
Odpre ali zapre pladenj za ploščo.
-TV-  (izbira TV-vhoda)
Preklopi med televizorjem in drugimi
vhodnimi viri.
-TV-  (vklopi TV/stanje pripravljenosti)
Vklopi televizor ali ga preklopi v stanje
pripravljenosti.
 (vklop/stanje pripravljenosti)
Vklopi predvajalnik ali ga preklopi v stanje
pripravljenosti.
 Barvni gumbi (rdeč/zelen/rumen/
moder)
Bližnjične tipke za interaktivne funkcije.
 TOP MENU
Odpre ali zapre glavni meni predvajalnika
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
POP UP/MENU
Odpre ali zapre meni predvajalnika
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
OPTIONS (stran 15)
Na zaslonu prikaže razpoložljive
možnosti.
RETURN
Vrne se na prejšnji zaslon.
///
Omogoča premikanje za izbiro
prikazanega elementa.

• / je bližnjična tipka, ki omogoča
odpiranje okna za iskanje skladb in vnos
številke skladbe med predvajanjem
glasbenega CD-ja.
• / je bližnjična tipka, ki omogoča
sukanje fotografije za 90 stopinj v smeri
urinega kazalca/v nasprotni smeri urinega
kazalca.
• / je bližnjična tipka, ki omogoča
zamenjavo fotografije, ko je to omogočeno.
ENTER
Potrditev izbrane možnosti.
HOME
Odpre začetni zaslon predvajalnika.
8SL
Zaklepanje pladnja za ploščo (ključavnica za
otroke)
Pladenj za ploščo lahko zaklenete, da
preprečite nenamerno odpiranje.
Ko je predvajalnik vklopljen, na daljinskem
upravljalniku pritisnite  (ustavitev), HOME in
gumb TOP MENU, da zaklenete ali odklenete
pladenj.
Kodne številke televizorjev, ki jih je
mogoče upravljati
Pritisnite in držite -TV-  ter nato z gumbom
daljinskega upravljalnika pritisnite kodo
proizvajalca televizorja in jo držite več kot
2 sekundi. Če je navedenih več gumbov
daljinskega upravljalnika, jih poskusite
vnašati posamično, dokler ne najdete tistega,
ki deluje z vašim televizorjem.
Uvod
 / (nazaj/naprej)
Preskoči na prejšnje/naslednje poglavje,
skladbo ali datoteko.
/ (hitro premikanje naprej/
nazaj)
• Hitro premikanje naprej/nazaj po plošči
ob pritisku med predvajanjem. Hitrost
iskanja se spremeni z vsakim pritiskom
gumba.
• Če v načinu premora pritisnete gumb za
več kot eno sekundo, se posnetek
predvaja v počasnem načinu.
• Če v načinu premora na kratko
pritisnete gumb, se predvaja po ena
sličica naenkrat.
 (predvajanje)
Zažene ali znova zažene predvajanje.
/
(hitro iskanje)
Previje ali skoči naprej za trenutek med
predvajanjem plošče Ultra HD Blu-ray/
BD/DVD.
 (začasna zaustavitev)
Začasno zaustavi ali znova zažene
predvajanje.
 (zaustavitev)
Ustavi predvajanje in si zapomni točko
ustavitve (točka nadaljevanja).
Točka nadaljevanja za naslov/skladbo je
zadnja predvajana točka ali zadnja
fotografija za mapo s fotografijami.
SUBTITLE (stran 19)
Izbere jezik podnapisov, če so na plošči
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD posneti
večjezični podnapisi.
TV  (glasnost) +/–
S tem gumbom prilagodite glasnost
televizorja.
AUDIO (stran 19)
Izbere jezik posnetka, če so na plošči
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD posneti
večjezični posnetki.
Izbere zvočni posnetek na CD-jih.
 (izklop zvoka)
Začasno izklopi zvok televizorja.
DISPLAY
Na zaslonu prikaže informacije o
predvajanju.
Primer: Če je vaš televizor znamke Hitachi,
pritisnite in pridržite -TV- , nato pa pritisnite
gumb TOP MENU in ga držite za več kot
2 sekundi.
Proizvajalec
Gumb daljinskega
upravljalnika
Sony (privzeto)
Barvni gumb (rdeč)
Philips
Barvni gumb (zelen)/
barvni gumb (rumen)/
RETURN
Panasonic
Barvni gumb (moder)/
ENTER
Hitachi
TOP MENU
Sharp

Toshiba
POP UP/MENU
Loewe

Samsung

LG/Goldstar


Daljinski upravljalnik predvajalnika morda ne bo
delal z vašim televizorjem, če predvajalnik ne
podpira modela oz. modelnega leta televizorja.
V tem primeru poskusite uporabljati drug
daljinski upravljalnik ali pa uporabite daljinski
upravljalnik televizorja.
9SL
1. korak: Povezovanje predvajalnika
Ne priklopite napajalnega kabla, dokler ne priklopite vseh drugih kablov.
Povezovanje s televizorjem
Kabel HDMI*
(ni priložen)
* Kabel Premium High Speed HDMI ali kabel High Speed HDMI, ki podpira pasovno širino 18 Gb/s.

• Če želite uživati v vsebini 4K Ultra HD 60p, morate predvajalnik priklopiti na televizor 4K s kablom
Premium High Speed HDMI ali High Speed HDMI, ki podpira pasovno širino 18 Gb/s.
• Izhod 4K zahteva združljiv zaslon 4K, ki ima vhod HDMI s podporo za HDCP2.2.
• Če uporabljate televizor BRAVIA, ki podpira ločljivost 4K60p, nastavite nastavitev televizorja "HDMI
signal format" na "Enhanced format". Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo televizorja.
• Če imate zvočniški modul/AV-ojačevalnik (sprejemnik) neposredno priključen na televizor, si oglejte
načine povezave na strani 11.
• Če naletite na težave ali potrebujete več informacij, si oglejte "Odpravljanje težav" (stran 22).
10SL
Povezovanje s televizorjem prek zvočniškega modula/AV-ojačevalnika
(sprejemnika)
Glede na vhodne vtičnice zvočniškega modula/AV-ojačevalnika (sprejemnika) izberite metodo
povezave  ali .
 Zvočniški modul/AV-ojačevalnik (sprejemnik) z vhodom HDMI, ki podpira 4K
Kabel HDMI*
(ni priložen)
Kabel HDMI*
(ni priložen)
Uvod
 Če želite uživati v signalih Bitstream (Dolby/DTS), nastavite [BD Secondary Audio]
v [Audio Settings] (stran 19).
 Zvočniški modul/AV-ojačevalnik (sprejemnik) brez vhoda HDMI, ki ne podpira 4K
Kabel HDMI*
(ni priložen)
Optični digitalni kabel
(ni priložen)
* Kabel Premium High Speed HDMI ali kabel High Speed HDMI, ki podpira pasovno širino 18 Gb/s.

Za podrobnosti o zvočniškem modulu/AV-ojačevalniku (sprejemniku) in za več informacij o metodah
povezav si oglejte navodila za uporabo, priložena z zvočniškim modulom/AV-ojačevalnikom
(sprejemnikom).

Če naletite na težave ali potrebujete več informacij, si oglejte "Odpravljanje težav" (stran 22).
11SL
2. korak: Omrežna povezava (le za posodobitve programske
opreme in storitev BD-Live™) (le žična povezava)
Če predvajalnika ne nameravate povezati z omrežjem, pojdite na 3. korak: Easy Setup (stran 13).
Omrežni kabel
(ni priložen)
Omrežni kabel
(ni priložen)
Usmerjevalnik
Modem
Internet

• Priporočamo uporabo zaščitenega in ravnega vmesniškega kabla (kabel LAN).
• Za podrobnosti o nastavitvah omrežne povezave si oglejte [Network Settings] (stran 21).
• Ko je predvajalnik priključen na internet in je na voljo posodobitev programske opreme, se na zaslonu
samodejno pojavi obvestilo o posodobitvi programske opreme.
12SL

3. korak: Easy Setup
Ob prvem vklopu
Počakajte nekaj trenutkov, da se predvajalnik
vklopi in da se zažene postopek enostavne
nastavitve [Easy Setup].
Začetni zaslon
Začetni zaslon se prikaže, ko pritisnete gumb
HOME. Izberite aplikacijo z /, nato
pritisnite ENTER.
Aplikacija
Uvod
1 V spodaj prikazanem vrstnem redu
priklopite priloženi omrežni napajalnik in
napajalni kabel. Odstranite ju v obratnem
vrstnem redu.
• Ko se [Easy Setup] zaključi, bo predvajalnik
samodejno našel razpoložljivo omrežje.
• Če ni signala ali se prikaže črn zaslon, glejte
Odpravljanje težav (stran 22).
 v vtičnico DC IN 12 V
Omrežni napajalnik (priložen)
USB
4K Ultra HD
Setup
What Happened to Mo

Napajalni kabel (priložen)
 v električno
vtičnico
2 Pritisnite , da vklopite predvajalnik.
Zasveti indikator vklopa.
Na začetnem zaslonu se prikažejo sledeče tri
aplikacije.
(Plošča):
Predvaja ploščo.
[USB device]:
Predvaja vsebino iz naprave USB.
[Setup]:
Prilagodi nastavitve predvajalnika.
3 Vklopite televizor in pritisnite gumb
-TV-  na daljinskem upravljalniku,
da nastavite ustrezen vhod. Na zaslonu
televizorja se prikaže signal iz predvajalnika.
4 Izvedite postopek [Easy Setup].
Upoštevajte navodila na zaslonu in
prilagodite osnovne nastavitve z gumbi
/// nato pritisnite ENTER na
daljinskem upravljalniku.
///
ENTER
13SL
Predvajanje
Predvajanje plošče
Predvajalnik omogoča predvajanje plošč
Ultra HD Blu-ray, BD, DVD in CD. Če vas
zanima "Plošče, ki jih lahko predvaja ta
sistem", si oglejte stran 25.
1 Pritisnite  (odpiranje/zapiranje) in
namestite ploščo na pladenj za ploščo.
Stran plošče z napisom ali sliko mora biti
obrnjena navzgor.
Dvostransko ploščo namestite tako, da je
stran, ki jo želite predvajati, obrnjena
navzdol.

Glejte tudi navodila za uporabo, ki so priložena
televizorju in povezani napravi.
Predvajanje plošče 4K Ultra HD Blu-ray
1 Pripravite se za predvajanje plošče 4K
Ultra HD Blu-ray.
• S kablom Premium High Speed HDMI
povežite predvajalnik in televizor 4K.
• Za predvajanje vsebine 4K Ultra HD 60p
mora biti izbrana pravilna nastavitev v
nastavitvah HDMI za televizor.
• Če uporabljate televizor BRAVIA, ki
podpira ločljivost 4K60p, nastavite
nastavitev televizorja "HDMI signal
format" na "Enhanced format".
2 Vstavite ploščo 4K Ultra HD Blu-ray.
Način delovanja se razlikuje glede na
ploščo. Glejte navodila za uporabo,
ki so priložena plošči.

2 Pritisnite gumb  (odpiranje/zapiranje),
da zaprete podstavek za plošče.
Predvajanje se začne.
Če se predvajanje ne začne samodejno,
izberite kategorijo [Video], [Music] ali
[Photo] v
(plošča) in pritisnite ENTER ali
 (predvajaj).

(Mešana plošča) vsebuje podatkovno
vsebino. Pritisnite gumb OPTIONSna daljinskem
upravljalniku in izberite [Data Contents], da se
prikaže vsebina, ki je na voljo.
Predvajanje plošče 4K Ultra HD Blu-ray brez
ključa za ploščo lahko zahteva omrežno
povezavo glede na omrežno okolje in uradni
strežnik ključev (studio).
Predvajanje iz naprave USB
Če vas zanima "Vrste datotek, ki jih je mogoče
predvajati", si oglejte stran 26.
1 Priklopite napravo USB v vtičnico USB na
predvajalniku.
Predvajanje plošče Blu-ray 3D
1 Pripravite se za predvajanje plošče
Blu-ray 3D.
• S kablom High Speed HDMI povežite
predvajalnik in združljive 3D-naprave.
• Nastavite [3D Output Setting] in [TV
Screen Size Setting for 3D] v [Screen
Settings] (stran 18).
2 Vstavite ploščo Blu-ray 3D.
Način delovanja se razlikuje glede na
ploščo. Glejte navodila za uporabo,
ki so priložena plošči.
14SL
2 Na začetnem zaslonu izberite
[USB
device] z uporabo / in pritisnite
ENTER.
3 Izberite kategorijo [Video], [Music] ali
[Photo] z gumboma / in pritisnite ENTER.

Pred priključitvijo ali odstranitvijo naprave USB
izklopite predvajalnik, da preprečite poškodbe
podatkov ali okvaro naprave USB.

Razpoložljive možnosti
Če pritisnete gumb OPTIONS, so na voljo
številne nastavitve in načini predvajanja.
Razpoložljive možnosti so odvisne od
posameznega primera.



Običajne možnosti



Samo Video




[3D Output Setting]: omogoči/onemogoči
samodejno predvajanje 3D-videa.
[A/V SYNC]: Prilagodi razmik med sliko in
zvokom z zakasnitvijo zvoka glede na sliko
(od 0 do 120 milisekund).
[HDR Conversion]*2: pretvori signal HDR
(High Dynamic Range) v signal SDR
(Standard Dynamic Range), ko je
predvajalnik povezan s televizorjem ali
projektorjem, ki ne podpira vhoda HDR.
Z izbiro večje vrednosti je slika bolj
podobna načinu HDR, se pa zaradi tega
zmanjša svetlost.
[Video Settings]*3:
– [Picture Quality Mode]: izbere nastavitve
slike za različna svetlobna okolja.
 [Direct]
*4
 [Brighter Room]
*4
 [Theatre Room]
 [Auto]: upravljanje načina za
odpravljanje šumov (NR) je odvisno od
predstavnosti in vsebin.
 [Custom1]/[Custom2]
 [FNR]: zmanjša naključni šum,
prikazan na sliki.
 [BNR]: zmanjša mozaični blokovni
šum na sliki.
 [MNR]: zmanjša manjše popačenje
slike ob robovih (brenčanje).
 [Contrast]
 [Brightness]
 [Colour]
 [Hue]





Predvajanje
[Repeat Setting]*1: nastavi način
ponavljanja.
[Play]/[Stop]: zažene ali ustavi
predvajanje.
[Play from start]: Predvaja posnetek od
začetka.
[Pause]: začasno ustavi predvajanje.
[Top Menu]: prikaže glavni meni
predvajalnika Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
[Menu]/[Popup Menu]: prikaže pojavni
meni predvajalnika Ultra HD Blu-ray/BD ali
meni DVD-predvajalnika.
[Title Search]: poišče naslov na plošči
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO in začne
predvajanje na začetku.
[Chapter Search]: poišče poglavje in začne
predvajanje na začetku.
[Audio]: spremeni jezik posnetka, če so na
plošči Ultra HD Blu-ray/BD/DVD posneti
večjezični posnetki. Izbere zvočni posnetek
na CD-jih.
[Subtitle]: spremeni jezik podnapisov, če
so na plošči Ultra HD Blu-ray/BD/DVD
posneti večjezični podnapisi.
[Angle]: preklopi na druge kote gledanja,
če je na plošči Ultra HD Blu-ray/BD/DVD
posnetih več kotov.
[Number Entry]: Izbere številko z uporabo
tipke /// na daljinskem
upravljalniku.
Samo Music



[Track Search]: poišče številko skladbe
med predvajanjem glasbenega CD-ja.
[Add Slideshow BGM]: Registrira
glasbene datoteke v pomnilniško napravo
USB kot diaprojekcijo z glasbo v ozadju
(BGM).
[Shuffle Setting]: nastavite na [On] za
predvajanje glasbenih datotek v
naključnem vrstnem redu.
Samo Photo






[Slideshow Speed]: spremeni hitrost
diaprojekcije.
[Slideshow Effect]: nastavi učinek za
diaprojekcije.
[Slideshow BGM]:
– [Off]: izklopi funkcijo.
– [My Music from USB]: nastavi glasbene
datoteke, registrirane v razdelku [Add
Slideshow BGM].
– [Play from Music CD]: nastavi skladbe na
ploščah CD-DA.
[2D Playback]*5: nastavi predvajanje na
2D-sliko.
[Change Display]: preklopi med
zaslonoma [Grid View] in [List View].
[View Image]: prikaže izbrano fotografijo.
15SL



[Slideshow]: predvaja diaprojekcijo.
[Rotate Left]: zasuče fotografijo v
nasprotni smeri urinega kazalca za
90 stopinj.
[Rotate Right]: zasuče fotografijo v smeri
urinega kazalca za 90 stopinj.

*1
*2
*3
*4
*5
16SL
Možnost [Repeat Setting] ni na voljo med
predvajanjem naslovov BDJ ali za interaktivni
naslov HDMV.
Možnost [HDR Conversion] je na voljo samo
med predvajanjem videa HDR, ko
prikazovalna naprava ni združljiva s prikazom
načina HDR ali ko je možnost [HDR Output]
v [Screen Settings] nastavljena na [Off].
Izhod [Video Settings] morda ni dobro viden
z običajnimi očmi.
Možnosti [Brighter Room] in [Theatre Room]
nista na voljo med predvajanjem videa HDR.
Možnost [2D Playback] je na voljo samo med
predvajanjem 3D-fotografij.
Nastavitve in prilagoditve
Uporaba zaslonov za
nastavitve
Če želite spremeniti nastavitve predvajalnika,
na začetnem zaslonu izberite možnost
[Setup].
Privzete nastavitve so podčrtane.
1 Na začetnem zaslonu izberite
[Setup]
z uporabo /, in pritisnite ENTER.
2 S puščicami / izberite ikono za
nastavitev kategorije in pritisnite ENTER.
 [Update via Internet]
Z omrežjem, ki je na voljo, posodobi
programsko opremo predvajalnika.
Omrežje mora biti povezano z internetom.
Glejte »2. korak: Omrežna povezava (le za
posodobitve programske opreme in storitev
BD-Live™) (le žična povezava)« (stran 12).

Če se pojavi na zaslonu obvestilo o posodobitvi
programske opreme, ko vklopite predvajalnik, ki
je priključen na internet, sledite navodilom na
zaslonu, da opravite posodobitev.
 [Update via USB Memory]
S pomnilniško napravo USB posodobi
programsko opremo predvajalnika. Ustvarite
mapo z imenom "UPDATE", kamor shranite
vse posodobitvene datoteke. Predvajalnik
lahko prepozna do 500 datotek/map na
posamezni ravni, vključno s posodobitvenimi
datotekami/mapami.

• Priporočamo vam, da programsko opremo
posodobite približno vsaka 2 meseca.
• Če je stanje omrežja slabo, obiščite spletno
stran www.sony.eu/support in prenesite
najnovejšo različico programske opreme ter
jo posodobite s pomnilniško napravo USB.
Informacije o posodobitvenih funkcijah
najdete tudi na spletnem mestu.
 [HDR Output]
[Auto]: glede na vsebine in zmogljivosti
HDMI-SINK oddaja signale HDR.
Možnost pretvarjanja funkcije je uporabljena,
če je vsebina HDR in HDMI-SINK ne podpira
HDR.
[Off]: vedno izhod SDR.
 [Display Type]
[TV]: to možnost izberite, ko je predvajalnik
priključen na televizor.
[Projector]: to možnost izberite, ko je
predvajalnik priključen na projektor.

Možnost [HDR Conversion] se bo prilagodila
glede na izbrano vrsto prikaza. Čeprav je izbrana
enaka vrednost nastavitve možnosti [HDR
Conversion], je dinamični razpon drugačen.
 [Output Video Resolution]
Običajno izberite možnost [Auto]. Ko je
ločljivost manjša od SD, se ta pretvori v
ločljivost SD.
 [24p Output]
Video signale 24p oddaja samo, če je v sistem
prek priključka HDMI priključen televizor, ki
podpira ločljivost 24p, možnost [Output
Video Resolution] pa je nastavljena na
možnost [Auto], [1080p] ali možnost [4K].
Nastavitve in prilagoditve
[Software Update]
[Screen Settings]
[Ultra HD Blu-ray/BD-ROM]
[Auto]: Video signale 24 Hz oddaja samo,
ko je televizor, ki podpira ločljivost 24p,
priključen v vtičnico HDMI OUT.
[On]: vklopi funkcijo.
[Off]: to možnost izberite, če televizor ne
podpira video signalov 24p.
[DVD-ROM]
[Auto]: Video signale 24 Hz oddaja samo,
ko je televizor, ki podpira ločljivost 24p,
priključen v vtičnico HDMI OUT.
[Off]: to možnost izberite, če televizor ne
podpira video signalov 24p.
[Data content]
Ta funkcija je na voljo vsebinam predvajanja,
ki so shranjene v pomnilniški napravi USB ali
podatkovni plošči.
[Auto]: Video signale 24 Hz oddaja samo,
ko je televizor, ki podpira ločljivost 24p,
priključen v vtičnico HDMI OUT.
[Off]: to možnost izberite, če televizor ne
podpira video signalov 24p.
17SL
 [4K Upscale Setting]
[Auto1]: Ob vzpostavljeni povezavi s Sony
opremo za predvajanje videoposnetkov, ki
podpira način 4K, oddaja videosignale 2K
(1920 × 1080). Oprema signale pretvori v
videosignale 4K. Pri predvajanju fotografij
pošilja predvajalnik opremi videosignale v
načinu 4K.
Ob vzpostavljeni povezavi z opremo, ki podpira
način 4K in ni Sony, oddaja videosignale 4K
Ta nastavitev ne deluje pri predvajanju video
vsebin 3D.
[Auto2]: ko je priključen z opremo, združljivo
z 4K, samodejno oddaja video signale 4K.
[Off]: izklopi funkcijo.

Če sistem ne zazna opreme Sony, ko izberete
možnost [Auto1], bo učinek enak kot pri izbiri
možnosti [Auto2].
 [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Samodejno zazna vrsto priključenega
televizorja in preklopi na nastavitve
ujemajoče barve.
[YCbCr (4:2:2)]: Oddaja video signale
YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: predvaja video signale
YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Oddaja video signale RGB.
 [HDMI Deep Colour Output]
[Auto]: Če priključeni televizor podpira
funkcijo Deep Colour, oddaja 12-/10-bitne
video signale.
[Off]: to možnost izberite, kadar je slika
motena ali če so prikazane barve videti
nenaravne.
 [3D Output Setting]
[Auto]: to možnost izberite v običajnem
primeru.
[Off]: to možnost izberite, če želite vsebino
predvajati v 2D ali če želite z uporabo
vsebine 3D, uživati v predvajanju signalov 4K.
 [TV Screen Size Setting for 3D]
Nastavi velikost zaslona združljivega
3D-televizorja.
 [TV Type]
[16:9]: to možnost izberite pri povezavi
televizorja s širokim zaslonom ali televizorja s
funkcijo širokega zaslona.
[4:3]: to možnost izberite pri povezavi
televizorja z zaslonom 4 : 3 brez funkcije
širokega zaslona.
18SL
 [Screen Format]
[Full]: to možnost izberite pri povezavi
televizorja s funkcijo širokega zaslona.
Zaslonska slika 4 : 3 se prikaže v razmerju
16 : 9 tudi na televizorju s širokim zaslonom.
[Normal]: spremeni velikost slike, tako da se
ta prilagodi velikosti zaslona in ohrani
razmerje izvirne slike.
 [DVD Aspect Ratio]
[Letter Box]: prikaže široko sliko s črnim
pasom na vrhu in na dnu.
[Pan & Scan]: prikaže sliko polne višine na
celotnem zaslonu, s prirezanimi stranicami.
 [Cinema Conversion Mode]
[Auto]: to možnost izberite v običajnem
primeru. Predvajalnik samodejno zazna, ali je
material video ali film, ter preklopi na
ustrezen način pretvorbe.
[Video]: način pretvarjanja, ki je primeren za
video, bo izbran ne glede na material.
 [Pause Mode]
[Auto]: to možnost izberite v običajnem
primeru. Dinamični videoposnetek se pojavi
brez zamegljenosti.
[Frame]: prikažejo se statične slike v visoki
ločljivosti.
[Audio Settings]
 [Digital Audio Output]
[Auto]: to možnost izberite v običajnem
primeru. Oddaja zvočne signale glede na
stanje povezanih naprav.
[PCM]: Oddaja signale PCM iz vtičnice HDMI
OUT. To možnost izberite, če se priključena
naprava ne predvaja.
 [DSD Output Mode]
[Auto]: Oddaja signal DSD iz vtičnice HDMI
OUT, ko se predvaja datoteka oblike zapisa
Super Audio CD & DSD (če priključena
naprava podpira tudi DSD).
Oddaja signal LPCM iz vtičnice HDMI OUT,
ko se predvaja datoteka oblike zapisa Super
Audio CD & DSD (če priključena naprava ne
podpira DSD).
[Off]: oddaja signale PCM iz vtičnice HDMI
OUT, ko se predvaja datoteka oblike zapisa
Super Audio CD in DSD.
 [BD Secondary Audio]
[On]: pridobljen zvok oddaja z mešanjem
interaktivnega in sekundarnega zvoka za
primarni zvok.
[Off]: oddaja le primarni zvok. To možnost
izberite, če želite predvajati signale Bitstream
(Dolby/DTS) na zvočniškem modulu/
AV-ojačevalniku (sprejemniku).

Če želite uživati v signalih Bitstream (Dolby/DTS),
nastavite možnost [BD Secondary Audio] na [Off]
in možnost [Digital Audio Output] na [Auto].
 [Digital Music Enhancer]
[On]: Nastavite zvočne učinke, ko predvajate
vsebino iz naprave USB.
[Off]/[Sound Bar Mode]: izklopi funkcijo.
 [Downmix]
[Surround]: oddaja zvočne signale s
prostorskimi učinki. To možnost izberite pri
povezovanju zvočne naprave, ki podpira
možnost Dolby Surround (Pro Logic) ali DTS
Neo 6.
[Stereo]: oddaja zvočne signale brez
prostorskih učinkov. To možnost izberite pri
povezovanju zvočne naprave, ki ne podpira
možnosti Dolby Surround (Pro Logic) ali DTS
Neo 6.
 [BD/DVD Menu Language]
Izbere privzet jezik menija za napravo
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO.
Izberite možnost [Select Language Code]
in vnesite kodo za jezik, ki se nanaša na
"Seznam jezikovnih kod" (stran 31).
 [Audio Language]
Izbere privzet jezik zvoka za napravo Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD VIDEO.
Ko izberete možnost [Original], je izbran jezik,
ki ima prednost na plošči.
Izberite možnost [Select Language Code] in
vnesite kodo za jezik, ki se nanaša na
"Seznam jezikovnih kod" (stran 31).
 [Subtitle Language]
Izbere privzet jezik podnapisov za napravo
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO.
Izberite možnost [Select Language Code] in
vnesite kodo za jezik, ki se nanaša na
"Seznam jezikovnih kod" (stran 31).
 [BD Hybrid Disc Playback Layer]
[BD]: predvaja plast BD.
[DVD/CD]: predvaja plast DVD ali CD.
Nastavitve in prilagoditve
 [Audio DRC]
[Auto]: omogoča predavanje pri dinamičnem
razponu, ki ga določa plošča (le plošča
BD-ROM). Druge plošče lahko predvajate
na ravni [On].
[On]: omogoča predvajanje pri standardnih
ravneh stiskanja.
[Off]: stiskanje ne deluje. Proizvaja bolj
dinamični zvok.
[BD/DVD Viewing
Settings]
 [BD Internet Connection]
[Allow]: dovoli internetno povezavo z
vsebin BD.
[Do not allow]: prepoveduje internetno
povezavo z vsebin BD.
 [Delete BD Data]
Izbriše podatke iz pomnilniške naprave USB.
Izbrisali se bodo vsi podatki, shranjeni v mapi
buda.
19SL
[Parental Control
Settings]
 [Password]
Nastavi in spremeni geslo za funkcijo
starševskega nadzora. Geslo vam omogoča,
da nastavite omejitve za predvajanje plošč
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO. Če je
potrebno, lahko nastavite različne ravni
omejitve za plošče Ultra HD Blu-ray/BD/
DVD VIDEO.
 [Parental Control Area Code]
Predvajanje nekaterih posnetkov s plošč Ultra
HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO je lahko omejeno
glede na geografsko območje. Prizori so
lahko blokirani ali zamenjani z drugimi.
Upoštevajte navodila na zaslonu in vnesite
štirimestno geslo.
 [BD Parental Control] /
[DVD Parental Control]
Ko nastavite funkcijo starševskega nadzora,
so prizori lahko blokirani ali zamenjani z
drugimi. Upoštevajte navodila na zaslonu in
vnesite štirimestno geslo.
[Music Settings]
 [Super Audio CD Playback Layer]
[Super Audio CD]: predvaja plast Super
Audio CD.
[CD]: predvaja plast CD.
 [Super Audio CD Playback Channels]
[DSD 2ch]: predvaja 2-kanalno območje.
[DSD Multi]: predvaja večkanalno območje.
[System Settings]
 [OSD Language]
Izbere jezik zaslonskega prikaza
predvajalnika.
 [System Sound]
[On]: Vključi zvočni signal za upravljanje na
začetnem zaslonu.
[Off]: izklopi funkcijo.
20SL
 [HDMI Settings]
Delovanje se poenostavi pri povezovanju
komponent Sony, združljive s funkcijami
HDMI, s kablom High Speed HDMI Cable.
[Control for HDMI]
[On]: Na voljo so naslednje funkcije BRAVIA
Sync:
– One-Touch Play
– Izklop napajanja sistema
– Povezanost jezikov
[Off]: izklopi funkcijo.

Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo,
ki so priložena televizorju ali komponentam.
Če želite omogočiti funkcije BRAVIA Sync,
povežite televizor prek vtičnice HDMI OUT.
[Linked to TV-off]
[Valid]: Samodejno izklopi predvajalnik,
ko priključen televizor preklopi v stanje
pripravljenosti (BRAVIA Sync).
[Invalid]: izklopi funkcijo.
 [Quick Start Mode]
[On]: Skrajša čas zagona pri vklopu
predvajalnika.
[Off]: Poraba v stanju pripravljenosti.
 [Auto Standby]
[On]: samodejno preklopi v stanje
pripravljenosti, če v več kot 20 minutah
ne pritisnete nobenega gumba.
[Off]: izklopi funkcijo.
 [Auto Display]
[On]: na zaslonu samodejno prikaže podatke,
ko spremenite prikazane naslove, načine
slike, zvočne signale itd.
[Off]: Omogoča prikaz informacij, samo če
pritisnete gumb DISPLAY.
 [Software Update Notification]
[On]: Nastavi predvajalnik, da vas obvesti o
podrobnostih novejše različice programske
opreme (stran 17).
[Off]: izklopi funkcijo.
 [System Information]
Prikaže podrobnosti o različici programske
opreme predvajalnika in naslovu MAC.
 [Software License Information]
Prikaže podrobnosti o licenci programske
opreme.
[Network Settings]
 [Internet Settings]
S kablom LAN prej povežite predvajalnik z
omrežjem. Za podrobnosti glejte "2. korak:
Omrežna povezava (le za posodobitve
programske opreme in storitev BD-Live™) (le
žična povezava)" (stran 12).

Več podrobnosti najdete na spletnem mestu v
razdelku s pogosto zastavljenimi vprašanji:
www.sony.eu/support
 [Network Connection Status]
Prikaže trenutno stanje omrežja.
[Easy Setup]
Glejte »3. korak: Easy Setup« (stran 13).
Nastavitve in prilagoditve
 [Network Connection Diagnostics]
Z diagnostiko omrežja poišče primerno
omrežno povezavo.
[Resetting]
 [Reset to Factory Default Settings]
Z izbiro skupine nastavitev ponastavi
nastavitve predvajalnika na tovarniško
privzete. Vse nastavitve v skupini bodo
ponastavljene.
 [Initialise Personal Information]
Izbriše osebne podatke, shranjene v
predvajalniku.

Če enoto nameravate odvreči, prenesti ali
prodati, zaradi varnostnih razlogov iz njega
izbrišite vse osebne podatke.
21SL
Dodatne informacije
Odpravljanje težav
Če med uporabo predvajalnika pride do
težave, za odpravljanje uporabite vodnike
za odpravljanje težav, preden zahtevate
popravilo. Če težave ne morete odpraviti,
se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov
Sony.
Napajanje
Predvajalnik se ne vklopi, tudi ko na
daljinskem upravljalniku ali predvajalniku
pritisnete .
• Predvajalnik izklopite in izključite napajalni
kabel (električni kabel). Počakajte več kot
30 sekund, nato ponovno priključite
napajalni kabel (električni kabel) in vklopite
predvajalnik.
Slika
Ni slike oz. slika ni prikazana pravilno.
• Preverite, ali so vsi kabli ustrezno priključeni
(stran 10)
• Če želite prikazati signal iz predvajalnika,
zamenjajte izbrani vhod na televizorju.
• S pritiskom gumbov  (stop), HOME in POP
UP/MENU na daljinskem upravljalniku
nastavite možnost [Output Video
Resolution] na najnižjo ločljivost.
• Poskusite naslednje: Izklopite in znova
vklopite predvajalnik. Izklopite in znova
vklopite priključeno opremo. Izključite in
ponovno priključite kabel HDMI.
• Vtičnica HDMI OUT je povezana z napravo
DVI, ki ne podpira tehnologije za zaščito
avtorskih pravic.
• Preverite nastavitvene možnosti [Output
Video Resolution] v meniju [Screen Settings]
(stran 17).
• Za vsebino Ultra HD Blu-ray/BD-ROM/
DVD-ROM/Data preverite nastavitve
možnosti [24p Output] v meniju [Screen
Settings] (stran 17).
• Za izhod 4K mora biti predvajalnik z
zaslonom 4K, ki podpira HDMI-vhod
HDCP2.2, povezan s kablom Premium High
Speed HDMI ali kablom High Speed HDMI, ki
podpira širokopasovni prenos 18 Gb/s
(stran 10).
22SL
Jezik zaslonskega prikaza se samodejno
spremeni, ko je predvajalnik priključen
v vtičnico HDMI OUT.
• Ko je možnost [Control for HDMI] v meniju
[HDMI Settings] nastavljena na [On]
(stran 20), se jezik zaslonskega prikaza
samodejno spremeni glede na jezikovne
nastavitve priključenega televizorja
(če spremenite nastavitve na televizorju itd.).
Zvok
Ni zvoka oz. zvok se ne predvaja pravilno.
• Preverite, ali so vsi kabli ustrezno priključeni
(stran 10)
• Zamenjajte izbrani vhod na zvočniškem
modulu/AV-ojačevalniku (sprejemniku),
tako da zvočniški modul/AV-ojačevalnik
(sprejemnik) oddaja zvočne signale
predvajalnika.
• Če zvočni signal ne preide skozi vtičnico
HDMI OUT, preverite nastavitve zvoka
(stran 18).
• Za priključke HDMI poskusite naslednje:
Izklopite in znova vklopite predvajalnik.
Izklopite in znova vklopite priključeno
opremo. Izključite in ponovno priključite
kabel HDMI.
• Za priključke HDMI, če je predvajalnik
priključen na televizor prek zvočniškega
modula/AV-ojačevalnika (sprejemnika),
poskusite kabel HDMI priključiti neposredno
na televizor. Glejte navodila za uporabo, ki
so priložena zvočniškemu modulu/AVojačevalniku (sprejemniku).
• Vtičnica HDMI OUT je povezana z napravo
DVI (vtičnice DVI ne sprejemajo zvočnih
signalov).
• Naprava, priključena v vtičnico HDMI OUT,
ne podpira oblike zvočnega zapisa
predvajalnika. Preverite nastavitve zvoka
(stran 18).
Bitni tok ne predvaja zvoka HD (Dolby
Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High
Resolution Audio, D,TS-HD Master Audio,
Dolby Atmos*1 in DTS:X*2).
• Nastavite [BD Secondary Audio] v
[Audio Settings] na [Off] (stran 19).
• Preverite, ali je zvočniški modul/
AV-ojačevalnik (sprejemnik) združljiv z
vsako obliko zvočnega zapisa HD.
*1
*2
Dolby Atmos je blagovna znamka Dolby
Laboratories.
DTS:X je registrirana blagovna znamka in/ali
blagovna znamka DTS, Inc. v Združenih
državah in/ali drugih državah.
Interaktivni zvok se ne predvaja.
• Nastavite [BD Secondary Audio] v [Audio
Settings] na [On] (stran 19).
Na zaslonu se pojavi sporočilo Message
Code 3 [Audio outputs temporarily muted.
Do not adjust the playback volume. The
content being played is protected by Cinavia
and is not authorized for playback on this.
For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 3.],
ko predvajate ploščo.
• Zvočni posnetek predvajanega
videoposnetka vsebuje kodo Cinavia, kar
pomeni, da gre za nepooblaščeno kopijo
profesionalno posnete vsebine (stran 30).
Plošča
Naprava USB
Predvajalnik ne zazna pomnilniške
naprave USB, priključene v predvajalnik.
• Preverite, ali je pomnilniška naprava USB
ustrezno priključena v vrata USB.
• Preverite, ali sta pomnilniška naprava USB
ali kabel USB poškodovana.
• Preverite, ali je pomnilniška naprava USB
vklopljena.
• Če je pomnilniška naprava USB priključena
prek zvezdišča USB, jo priključite
neposredno v predvajalnik.
Omrežna povezava
Predvajalnik se ne more povezati z
omrežjem.
• Preverite omrežno povezavo (stran 12) in
nastavitve omrežja (stran 21).
Control for HDMI (BRAVIA Sync)
Funkcija [Control for HDMI] ne deluje
(BRAVIA Sync).
• Preverite, ali je televizor priključen v vtičnico
HDMI OUT.
• Preverite, ali je možnost [Control for HDMI]
v meniju [HDMI Settings] nastavljena na
[On] (stran 20).
• Če spremenite povezavo HDMI, izklopite
predvajalnik in ga nato znova vklopite.
• Če pride do prekinitve napajanja, nastavite
[Control for HDMI] v meniju [HDMI Settings]
na [Off], nato nastavite [Control for HDMI] v
meniju [HDMI Settings] na [On] (stran 20).
• Preverite spodnje možnosti in glejte
navodila za uporabo, ki so priložena
komponentam:
– Povezana komponenta podpira
uporabo funkcije [Control for HDMI].
– Nastavitev povezane komponente za
uporabo funkcije [Control for HDMI] je
pravilna.
• Ko prek zvočniškega modula/AV-ojačevalnika
(sprejemnika) predvajalnik priključite v
televizor.
– Televizorja morda ne boste mogli
upravljati prek predvajalnika, če
zvočniški modul/ojačevalnik AV
(sprejemnik) ni združljiv s funkcijo
[Control for HDMI].
– Če spremenite povezavo HDMI, izključite
in ponovno priključite napajalni kabel, v
primeru prekinitve napajanja, poskusite
naslednje: Zamenjajte izbrani vhod
zvočniškega modula/AV-ojačevalnika
(sprejemnika) tako, da se bo na
televizijskem zaslonu prikazala slika s
predvajalnika. Nastavite [Control for
HDMI] v meniju [HDMI Settings] na [Off],
nato nastavite [Control for HDMI] v
meniju [HDMI Settings] na [On]
(stran 20). Glejte navodila za uporabo,
ki so priložena zvočniškemu modulu/
AV-ojačevalniku (sprejemniku).
Dodatne informacije
Plošča se ne predvaja.
• Plošča je umazana ali skrivljena.
• Plošča je narobe obrnjena. Ploščo vstavite
tako, da bo stran za predvajanje obrnjena
navzdol.
• Plošča vsebuje obliko zapisa, ki je na tem
predvajalniku ne morate predvajati (stran 25).
• Predvajalnik ne more predvajati posnete
plošče, ki ni pravilno posneta, ali plošče,
ki ne vsebuje oblike zapisa Mastered.
• Področna koda na BD/DVD se ne ujema
s predvajalnikom.
Pri vklopu predvajalnika se na zaslonu
pojavi sporočilo [A new software version is
available. Please go to the “Setup” section
of the menu and select “Software Update”
to perform the update.].
• Za posodobitev programske opreme
predvajalnika glejte [Software Update]
(stran 17).
23SL
Funkcija izklopa napajanja sistema ne
deluje BRAVIA Sync).
• Preverite, ali sta možnosti [Control for
HDMI] in [Linked to TV-off] v meniju [HDMI
Settings] nastavljeni na [On] in [Valid]
(stran 20).
Drugo
Predvajanje se ne začne na začetku vsebine.
• Pritisnite OPTIONS in izberite [Play from start].
Predvajanje se ne začne od točke
nadaljevanja, kjer je bilo predvajanje
nazadnje zaustavljeno.
• Točka nadaljevanja se lahko izbriše iz
pomnilnika odvisno od plošče, ko
– odprete pladenj za plošče;
– ob prekinitvi povezave z napravo USB;
– ob predvajanju druge vsebine;
– izklopite predvajalnik.
Na zaslonu se pojavi sporočilo Message
Code 1 [Playback stopped. The content
being played is protected by Cinavia and is
not authorized for playback on this device.
For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 1.],
ko predvajate ploščo.
• Zvočni posnetek predvajanega
videoposnetka vsebuje kodo Cinavia, kar
pomeni, da je bil namenjen za predstavitev
s profesionalno opremo in da stranke niso
pooblaščene za predvajanje (stran 30).
Pladenj za plošče se ne odpre in plošče ne
morete odstraniti niti, ko pritisnete 
(odpri/zapri).
• Če želite pladenj odkleniti in onemogočiti
ključavnico za otroke, medtem ko je
predvajalnik vklopljen, pritisnite  (stop),
HOME, in nato gumb TOP MENU na
daljinskem upravljalniku (stran 9).
• Poskusite naslednje: Izklopite
predvajalnik in odklopite napajalni kabel.
Napajalni kabel ponovno priključite,
medtem pa na predvajalniku pritisnite 
(odpri/zapri). Gumb  (odpri/zapri) na
predvajalniku pridržite, dokler se pladenj za
plošče ne odpre. Odstranite ploščo.
24SL
Na zaslonu se prikaže sporočilo [[EJECT]
Key is currently unavailable.] po tem, ko ste
pritisnili  (odpri/zapri).
• Obrnite se na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony ali lokalnega pooblaščenega
serviserja izdelkov Sony.
Predvajalnik se ne odziva na pritiske gumbov.
• V predvajalniku se je nabrala vlaga (stran 4).
O posodobitvi programske opreme
• Če je stanje omrežja slabo, obiščite spletno
stran www.sony.eu/support in prenesite
najnovejšo različico programske opreme ter
jo posodobite s pomnilniško napravo USB.
Informacije o posodobitvenih funkcijah
najdete tudi na spletnem mestu.
Plošče, ki jih lahko predvaja
ta sistem
Plošča
Blu-ray*1
Ultra HD Blu-ray, BD-ROM,
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM, DVD-R/
DVD-RW, DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (glasbeni CD),
CD-ROM, CD-R/CD-RW,
Super Audio CD
*1
*3
Nekatere operacije predvajanja plošč Ultra
HD Blu-ray/BD/DVD so proizvajalci
programske opreme morda namerno
nastavili. Predvajalnik predvaja plošče Ultra
HD Blu-ray/BD/DVD glede na vsebino plošče,
ki so jo zasnovali proizvajalci, zato nekatere
funkcije predvajanja morda niso na voljo.
Opomba o dvoplastni plošči Ultra HD Blu-ray/
BD/DVD in troplastni plošči Ultra HD Blu-ray
Pri zamenjavi plasti se lahko predvajanje slike
in zvoka za trenutek prekine.
Področna koda (le za plošče BD/DVD VIDEO)
Predvajalnik ima na zadnji strani enote
natisnjeno kodo in predvaja samo plošče
BD/DVD VIDEO, označene z istimi področnimi
kodami ali znakom
.
Dodatne informacije
*2
Ker so specifikacije plošč Blu-ray nove in se
stalno razvijajo, sistem nekaterih plošč morda
ne bo predvajal, kar je odvisno od vrste plošče
in njene različice. Zvočni izhod se razlikuje
glede na vir, priključene izhodne vtičnice in
izbrane nastavitve zvoka.
BD-RE: Različica 2.1, BD-R: Različice 1.1, 1.2, 1.3,
vključno z organsko vrsto barvila BD-R (vrsta
LTH). Če pripise lahko posnamete, plošč BD-R,
posnetih v računalniku, ne morete predvajati.
Plošče CD ali DVD ne boste mogli predvajati,
če ni bila pravilno posneta ali če ne vsebuje
oblike zapisa Mastered. Več informacij je na
voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena
napravi za snemanje.
Opombe o predvajanju plošč HD
Blu-ray/BD/DVD
Plošče, ki jih ne morete predvajati
• BD z iglo
• BDXL
• DVD-RAM
• HD DVD
• PHOTO CD
• Podatkovni deli plošč CD-Extra
• Super VCD
• DVD AUDIO
• Stran z zvočno vsebino na plošči DualDiscs
Opombe o ploščah
Ta izdelek je namenjen predvajanju plošč, ki
so izdelane v skladu s standardom Compact
Disc (CD). Plošče DualDisc in nekatere
glasbene plošče, kodirane s tehnologijami za
zaščito avtorskih pravic, niso izdelane v
skladu s standardom Compact Disc (CD), zato
jih ta izdelek morda ne bo mogel predvajati.
25SL
Vrste datotek, ki jih je mogoče predvajati
Videoposnetki
Kodek
MPEG-1 Video
MPEG-2 Video
Xvid
MPEG4/AVC/
H.264*1
VC1
WMV9*2
Motion JPEG
HEVC/H.265
VP6
VP8/VP9
*3
Vsebnik
Pripona
Z zvokom
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4
.mp4, .m4v
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/3gpp2
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
ASF
.wmv, .asf
WMA9, WMA 10 Pro
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4
.mp4, .m4v
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
FLV
.flv
MP3
Webm
.webm
Vorbis
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Format
AVCHD (Ver.2.0)*4*5*6
26SL

Glasba
Kodek
Pripona
*7
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)
.mp3
AAC/HE-AAC*7
.m4a, .aac
Standard WMA9
.wma
WMA 10 Pro*8
.wma
LPCM*7
.wav
FLAC
.flac, .fla
Dolby Digital*7
.ac3
DSF
.dsf
DSDIFF*9
.dff
AIFF
.aiff, .aif
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
Fotografije
Format
Pripona
JPEG
.jpeg, .jpg,
.jpe
PNG
.png*10
GIF
.gif*10
MPO
.mpo*11
BMP
.bmp*12
WEBP
.webp
Dodatne informacije
ALAC:
• Nekaterih datotek ni mogoče predvajati,
odvisno od formata datotek, zapisa datotek
in stanja posnetka.
• Nekaterih datotek, ki so bile računalniško
spremenjene, morda ne bo mogoče predvajati.
• Hitro previjanje po posnetku nazaj/naprej pri
nekaterih datotekah morda ne bo mogoče.
• Predvajalnik ne predvaja kodiranih datotek,
kot so datoteke DRM.
• Predvajalnik lahko prepozna naslednje
datoteke ali mape na ploščah BD, DVD in CD ter
v pomnilniških napravah USB:
– največ do map na 9. ravni, vključno s
korensko mapo,
– do 500 datotek/map na posamezni ravni.
• Predvajalnik lahko podpira izjemno hitrost:
– do 60 sličic/sekundo le za AVCHD
(MPEG4/AVC),
– do 30 sličic na sekundo za druge video
kodeke.
• Predvajalnik lahko podpira bitno hitrost videa
do 40 Mb/s.
• Nekatere pomnilniške naprave USB morda ne
bodo delovale s tem predvajalnikom.
• Predvajalnik lahko prepozna naprave za
količinsko shranjevanje (MSC) (kot je bliskovni
pomnilnik ali disk HDD), naprave za
fotografiranje (SICD) in tipkovnice s 101 tipko.
• Na podatkovni plošči CD predvajalnik morda
ne bo tekoče predvajal video in zvočnih
datotek z visoko bitno hitrostjo. Priporočamo,
da takšne datoteke predvajate z uporabo
podatkovnih plošč DVD ali podatkovnih
plošč BD.
*1
*2
Predvajalnik lahko podpira AVC do ravni 5,2.
Predvajalnik lahko podpira WMV9 do
možnosti Advanced Profile.
*3 Predvajalnik lahko podpira HEVC do ravni 5,1.
*4 Predvajalnik lahko podpira hitrost sličic do
60 sličic na sekundo.
*5 Predvajalnik predvaja datoteke AVCHD, ki so
posnete z digitalno videokamero ipd. Plošča z
datotekami AVCHD se ne bo predvajala, če ni
pravilno posneta.
*6 Predvajalnik lahko predvaja obliko zapisa
datoteke AVCHD 3D.
*7 Predvajalnik lahko predvaja datoteke ".mka".
*8 Predvajalnik ne predvaja kodirane datoteke,
kot je Lossless.
*9 Predvajalnik ne predvaja datotek, šifriranih s
funkcijo DST.
*10 Predvajalnik ne predvaja animiranih datotek
PNG ali GIF.
*11 Za datoteke MPO, razen 3D, se prikaže glavna
ali prva slika.
*12 Predvajalnik ne podpira 16-bitnih datotek BMP.
27SL
Tehnični podatki
Specifikacije in zasnova se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Sistem
Laser
Polprevodniški laser
Vhodi in izhodi
Ime vtičnice
Vrsta vtičnice/raven izhoda/impedanca nalaganja
HDMI OUT
19-pinski standardni priključek HDMI
LAN (100)
Priključek 100BASE-TX
USB
Priključek USB vrste (za priključitev pomnilniške naprave
USB, čitalnika pomnilniške kartice, digitalnega fotoaparata
in digitalne kamere)*
* Ne uporabljajte za napajanje.
DC IN
12 V DC, 1,25 A
Splošno
28SL
Napajalne zahteve
12 V DC z omrežnim napajalnikom
Nazivna napetost: Vhod 220–240 V AC, 50/60 Hz
Poraba energije
(pri uporabi omrežnega
napajalnika)
15 W
Pripravljenost omrežja
Manj kot 2 W (ob vseh odprtih žičnih omrežnih vratih)
Mere (pribl.)
320 × 212 × 45 mm (širina x globina x višina) vključno z
izbočenimi deli
Teža (pribl.)
1,4 kg
Delovna temperatura
5–35 °C
Delovna vlažnost
25–80 %
Avtorske pravice in blagovne
znamke
Dodatne informacije
• Oracle in Java sta zaščiteni blagovni znamki
družbe Oracle in/ali njenih podružnic. Ostala
imena so morda blagovne znamke svojih
lastnikov.
• Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio in simbol
dvojnega D so blagovne znamke družbe
Dolby Laboratories.
• Več informacij o patentih DTS je na voljo na
naslovu http://patents.dts.com. Izdelano na
podlagi licence družbe DTS, Inc. DTS, simbol,
DTS in simbol skupaj, Digital Surround X in
logotip DTS 2.0+Digital Out so zaščitene
blagovne znamke in/ali blagovne znamke DTS,
Inc. v Združenih državah in/ali drugih državah.
© DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
• Izrazi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia
Interface, Premium High Speed HDMI Cabel in
logotip HDMI so blagovne znamke ali
zaščitene blagovne znamke družbe HDMI
Licensing Administrator Inc. v ZDA in drugih
državah.
• Besedne zveze Blu-ray Disc™, Blu-ray™,
BD-Live™, BONUSVIEW™, Ultra HD Blu-ray™ in
logotipi so blagovne znamke združenja Blu-ray
Disc Association.
• Logotipa Blu-ray 3D™ in Blu-ray 3D™ sta
blagovni znamki združenja Blu-ray Disc
Association.
• Logotip “DVD” je blagovna znamka družbe za
licenciranje DVD-formata/logotipov.
• Logotipi “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”,
“DVD-R”, “DVD VIDEO”, “Super Audio CD” in
“CD” so blagovne znamke.
• »BRAVIA« je blagovna znamka družbe Sony
Corporation.
• Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti
MPEG Layer-3 z licenco združenj Fraunhofer IIS
in Thomson.
• Ta izdelek vključuje tehnologijo z licenco
družbe Verance Corporation in je zaščiten z
ameriškim patentom 7,369,677 ter drugimi
ameriškimi in svetovnimi patenti, ki so bili
izdani in skrbijo tako za avtorske pravice kot za
zaščito poslovnih skrivnosti določenih
pogledov takšne tehnologije. Cinavia is je
blagovna znamka družbe Verance
Corporation. Avtorske pravice 2004–2010
Verance Corporation. Vse pravice pridržuje
družba Verance. Obratno inženirstvo in
razstavljanje sta prepovedana.
• Windows Media je zaščitena blagovna znamka
ali blagovna znamka podjetja Microsoft
Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi pravicami
intelektualne lastnine družbe Microsoft
Corporation. Uporaba ali distribucija tovrstne
tehnologije zunaj tega izdelka ni dovoljena
brez licence podjetja Microsoft ali njegove
pooblaščene podružnice.
Lastniki vsebin uporabljajo tehnologijo za
dostop do vsebine Microsoft PlayReady™, da
zaščitijo svojo intelektualno lastnino, vključno
z avtorsko zaščiteno vsebino. Za dostop do
vsebine, zaščitene s storitvijo PlayReady in/ali
WMDRM, ta naprava uporablja tehnologijo
PlayReady. Če uporabe vsebin v napravi ni
mogoče ustrezno omejiti, lahko lastniki vsebin
zahtevajo, da podjetje Microsoft napravi
onemogoči uporabo vsebine, zaščitene s
storitvijo PlayReady. Ukinitev uporabe ne
vpliva na nezaščiteno vsebino ali vsebino,
zaščiteno z drugimi tehnologijami za dostop
do vsebin. Za dostop do vsebin, zaščitenih s
storitvijo PlayReady, bo morda treba
nadgraditi tehnologijo PlayReady. Če
nadgradnjo zavrnete, dostop do vsebine, ki
zahteva nadgradnjo, ne bo mogoč.
• Vewd® Core. Avtorske pravice 1995–2018 Vewd
Software AS. Vse pravice pridržane.
Pravilno izražanje:
Programsko opremo dobite "takšno, kot je".
Družba Vewd in njeni dobavitelji zavračajo vsa
jamstva, izrecna ali nakazana ter zakonska ali
drugačna, glede programske opreme, vključno
z jamstvi brez časovnih omejitev
funkcionalnosti, primernosti za določen
namen ali nekršitve.
• Vse druge blagovne znamke so blagovne
znamke svojih lastnikov.
• Druga imena sistemov in izdelkov so običajno
blagovne znamke ali zaščitene blagovne
znamke svojih proizvajalcev. Oznaki ™ in ®
nista navedeni v tem priročniku.
29SL
Zaščita pred kopiranjem
Obveščamo vam o sistemih za dodatno zaščito
vsebine, ki so uporabljeni v medijih Ultra HD
Blu-ray™, Blu-ray Disc™ in DVD. Ti sistemi,
imenovani AACS (Sistem za dodaten dostop do
vsebine) in CSS (Sistem za šifriranje vsebine),
lahko vsebujejo nekatere omejitve pri
predvajanju, analognem izhodu in drugih
podobnih funkcijah. Delovanje izdelka in
postavljene omejitve se lahko razlikujejo,
odvisno do datuma nakupa, saj lahko upravni
odbor AACS sprejme ali spremeni pravila
omejitev po času nakupa.
Opomba o tehnologiji Cinavia
S tehnologijo Cinavia ta izdelek omeji uporabo
nepooblaščenih kopij filmov in videoposnetkov,
posnetih za prosto prodajo, ter njihovih zvokov.
Ko je zaznana uporaba nepooblaščene kopije, se
bo prikazalo sporočilo, predvajanje ali kopiranje
pa bo prekinjeno.
Več informacij o tehnologiji Cinavia najdete v
spletnem informacijskem centru za uporabnike
na spletni strani http://www.cinavia.com.
Če želite po pošti prejeti dodatne informacije
o tehnologiji Cinavia, pošljite dopis s svojim
elektronskim naslovom na: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, USA.
Informacije o licenci za programsko opremo
Za licenčno pogodbo za končnega uporabnika
glejte pogodbo, ki je priložena predvajalniku.
Z UPORABO IZDELKA SOGLAŠATE S
POGODBO.
Za podrobnosti o drugih licencah programske
opreme izberite možnost
[Setup] na
začetnem zaslonu in glejte razdelek [Software
License Information] v meniju [System Settings].
Ta izdelek vsebuje programsko opremo, za
katero velja licenca GNU General Public License
(»GPL«) ali GNU Lesser General Public License
(»LGPL«). Ti licenci določata, da imajo kupci
pravico do pridobivanja, spreminjanja in
nadaljnje distribucije izvorne kode zgoraj
omenjene programske opreme, in sicer v skladu
s pogoji licence GPL ali LGPL.
Za izvorno kodo za programsko opremo,
uporabljeno v tem izdelku, veljata licenci GPL
in LGPL, koda pa je na voljo v spletu. Za prenos
kode obiščite spletno mesto:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Družba Sony se ne more odzvati na poizvedbe
v zvezi z vsebino te izvorne kode.
30SL
Seznam jezikovnih kod
Za podrobnosti glejte [BD/DVD Viewing
Settings] (stran 19).
Jezikovne kode so v skladu s standardom
ISO 639: 1988 (E/F).
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
1353
1357
1363
1369
1379
1403
Jezik
Afarščina
Afrikanščina
Arabščina
Ajmarščina
Baškirščina
Bolgarščina
Bislama
Tibetanščina
Katalonščina
Češčina
Danščina
Dzongkha
Angleščina
Španščina
Baskovščina
Finščina
Ferščina
Frizijščina
Škotska
gelščina
Gvaranščina
Havščina
Hrvaščina
Armenščina
Interlingva
Indonezijščina
Italijanščina
Japonščina
Javanščina
Kazaščina
Kmerščina
Korejščina
Kurdščina
Latinščina
Laoščina
Latvijščina
Maorščina
Malajalščina
Moldavščina
Malajščina
Burmanščina
Nepalščina
Norveščina
Oromoščina
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
Abhaščina
Amharščina
Asamščina
Azerbajdžanščina
Beloruščina
Biharščina
Bengalščina
Bretonščina
Korzijščina
Valižanščina
Nemščina
Grščina
Esperanto
Estonščina
Perzijščina
Fidžijščina
Francoščina
Irščina
Galicijščina
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
1300
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
1356
1358
1365
1376
1393
1408
Gudžaratščina
Hindijščina
Madžarščina
Interlingva
Inupiaščina
Islandščina
Hebrejščina
Jidiš
Gruzijščina
Grendlandščina
Kannadščina
Kašmirščina
Kirgiščina
Lingalščina
Litovščina
Malagajščina
Makedonščina
Mongolščina
Maratščina
Malteščina
Nauruanščina
Nizozemščina
Okcitanščina
Orijščina
Jezik
Pandžabščina
Paštunščina
Kečuanščina
Kirundščina
Ruščina
Sanskrit
Sango
Singalščina
Slovenščina
Šona
Albanščina
Svazijščina
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
Sudanščina
Svahili
Teluščina
Taščina
Turkmenščina
Cvanščina
Turščina
Tatarščina
Ukrajinščina
Uzbeščina
Volapukščina
Koščina
Kitajščina
Ni določeno
1428
1436
1481
1483
1491
1498
1502
1505
1507
1509
1512
1514
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Poljščina
Portugalščina
Retoromanščina
Romunščina
Kinjaruandščina
Sindščina
Srbohrvaščina
Slovaščina
Samojščina
Somalščina
Srbščina
Sotojščina
Južna sotojščina
Švedščina
Tamilščina
Tadžiščina
Tigrajščina
Tagaloščina
Tongščina
Tsonga
Tvijščina
Urdujščina
Vietnamščina
Wolofščina
Joruba
Zulujščina
Dodatne informacije
Koda
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
Koda
1417
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
31SL
Območne kode za starševski nadzor
Za podrobnosti glejte [Parental Control Area
Code] (stran 20).
Koda
2044
2046
2070
2092
2115
2174
2200
2248
2239
2276
2333
2362
2390
32SL
2427
2428
2489
2149
2086
2528
Območje
Argentina
Avstrija
Brazilija
Kitajska
Danska
Francija
Grčija
Indija
Irska
Japonska
Luksemburg
Mehika
Nova
Zelandija
Pakistan
Poljska
Rusija
Španija
Švica
Tajska
2586
Vietnam
2047
2057
2090
2093
2165
2109
2219
2238
2254
2304
2363
2376
2379
Avstralija
Belgija
Čile
Kolumbija
Finska
Nemčija
Hongkong
Indonezija
Italija
Koreja
Malezija
Nizozemska
Norveška
2424
2436
2501
2499
2543
2184
Filipini
Portugalska
Singapur
Švedska
Tajvan
Združeno
kraljestvo
Sadržaj
UPOZORENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
MERE OPREZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Napomene o diskovima . . . . . . . . . . . . 6
Početni koraci
Isporučena dodatna oprema. . . . . . . . . . . 6
Umetanje baterija u daljinski
upravljač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vodič za delove i kontrole . . . . . . . . . . . . 7
Prednji panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Zadnji panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Daljinski upravljač . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kodovi TV uređaja kojima se može
upravljati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Korak br. 1: Povezivanje plejera . . . . . . . 10
Povezivanje sa TV-om . . . . . . . . . . . . 10
Povezivanje na televizor preko
Sound Bar/AV pojačala (risivera) . . . 11
Korak br. 2: Mrežna veza (samo za
ažuriranja softvera i
BD-Live™ servis)
(samo žična veza). . . . . . . . . . .12
Korak br. 3: Easy Setup . . . . . . . . . . . . . . 13
Početni ekran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Reprodukcija
Reprodukcija diska . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Uživanje u Blu-ray 3D . . . . . . . . . . . . . 14
Uživanje u 4K Ultra HD Blu-ray . . . . . 14
Reprodukcija sa USB uređaja . . . . . . . . . 14
Dostupne opcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Podešavanja i prilagođavanja
Korišćenje ekrana prikaza . . . . . . . . . . . . . 17
[Software Update] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
[Screen Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
[Audio Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
[BD/DVD Viewing Settings] . . . . . . . . . . 19
[Parental Control Settings] . . . . . . . . . . . 20
[Music Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
[System Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
[Network Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
[Easy Setup] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
[Resetting] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2SR
Dodatne informacije
Rešavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . .
Napajanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sound . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USB uređaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mrežna veza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Control for HDMI (BRAVIA Sync) . . . .
Ostalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podržani diskovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podržani tipovi datoteka . . . . . . . . . . . .
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autorska prava i zaštićeni znakovi . . .
Lista sa šiframa jezika . . . . . . . . . . . .
Kôd područja roditeljske kontrole . . .
22
22
22
22
23
23
23
23
24
25
26
28
29
31
32
Internet veza i IP adresa
Tehnički podaci, poput IP adrese [ili detalja
o uređaju], koriste se prilikom povezivanja
ovog proizvoda na Internet radi ažuriranja
softvera ili korišćenja usluga trećih strana.
Za ažuriranje softvera, ti tehnički podaci
mogu da se prenose na naše servere za
ažuriranje kako biste dobili odgovarajuće
ažuriranje softvera. Ako ne želite da se
takvi tehnički podaci koriste, nemojte da
povezujete internet kabl.
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog
udara, ne izlažite uređaj kapljicama vode ili
prskanju i ne postavljajte na njega predmete koji
sadrže tečnost, na primer, vaze.
Da biste izbegli strujni udar, ne otvarajte kućište
uređaja. Popravke bi trebalo da obavljaju samo
ovlašćeni serviseri.
Kabl za napajanje morate da zamenite samo kod
ovlašćenog servisera.
Ne izlažite baterije ili uređaj u kojem se nalaze
baterije visokim temperaturama, na primer,
sunčevoj svetlosti i vatri.
PAŽNJA
U slučaju zamene nepravilnim tipom baterije,
postoji opasnost od eksplozije.
Upotreba optičkih instrumenata zajedno sa ovim
proizvodom će povećati opasnost od oštećenja
vida. Pošto je laserski zrak koji se koristi u ovom
proizvodu štetan za oči, nemojte da rastavljate
kućište.
Popravke bi trebalo da obavljaju samo ovlašćeni
serviseri.
Ova oznaka se nalazi na zaštitnom kućištu lasera
unutar poklopca.
Napomena za korisnike iz Ujedinjenog
Kraljevstva i Republike Irske
Zatopljeni utikač usaglašen sa standardom
BS1363 je postavljen na ovaj uređaj radi vaše
bezbednosti i praktičnosti.
Ako je potrebno zameniti osigurač u utikaču,
potrebno je koristiti osigurač iste snage odobren
standardima ASTA ili BSI do BS1362, (tj. sa
oznakom
ili
). Ako utikač isporučen sa
uređajem ima odvojivi poklopac osigurača,
obavezno ga vratite na mesto kad zamenite
osigurač. Ne koristite utikač bez poklopca
osigurača. Ako izgubite poklopac osigurača,
obratite se najbližem Sony servisu.
Odlaganje potrošenih baterija i
električne i elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj uniji i
ostalim evropskim zemljama
koje imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili pakovanju
označava da se proizvod i baterija ne smeju
tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama se
pored ovog simbola može nalaziti i hemijski
simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb)
se dodaje ako baterija sadrži više od 0,0005%
žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem
proizvoda i baterija pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko
zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog
odlaganja otpada. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije
zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti
podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni
isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni
da će se baterijom i električnom i elektronskom
opremom pravilno rukovati, predajte potrošene
proizvode na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu električne i elektronske
opreme. Za sve ostale baterije pogledajte
poglavlje o bezbednom uklanjaju baterije iz
proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem
mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih
baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži
ovog proizvoda ili baterije, obratite se lokalnoj
upravi, komunalnoju službi ili prodavnici u kojoj
ste kupili proizvod ili bateriju.
Ovaj uređaj je klasifikovan kao CLASS 1 LASER
proizvod. Oznaka „CLASS 1 LASER PRODUCT“
(laserski uređaj 1. klase) se nalazi sa unutrašnje
strane pozadi.
3SR
Ovaj proizvod je proizvela kompanija Sony
Corporation ili je proizveden u njeno ime.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Pitanja upućena uvozniku za EU ili u vezi sa
usklađenošću proizvoda u Evropi treba poslati
ovlašćenom predstavniku proizvođača na
adresu: Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgium.
Napomena za korisnike u Evropi
Kompanija Sony Corporation ovim izjavljuje da je
ova oprema usklađena sa direktivom 2014/53/EU.
Kompletan tekst izjave o usklađenosti EZ je
dostupan na sledećoj internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
MERE OPREZA
• Ova jedinica radi na naizm. struju napona
220 V – 240 V, 50/60 Hz. Proverite da li je
radni napon uređaja isti kao i napon lokalne
električne mreže.
• Postavite ovu jedinicu tako da kabl za
napajanje naizmeničnom strujom (kabl za
napajanje) u slučaju potrebe može trenutno
da se izvuče iz utičnice.
• Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je
u skladu sa ograničenjima navedenim u
EMC uredbi kada se za povezivanje koristi
kabl kraći od 3 metra.
• Postavite plejer na mesto sa
odgovarajućom ventilacijom da biste
sprečili da se zagreje.
• Da biste umanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacioni otvor uređaja
novinama, stolnjakom, zavesom itd.
• Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog
plamena (na primer, upaljenoj sveći).
• Ne postavljajte ovaj plejer u uzak prostor,
kao što je polica za knjige ili sličan prostor.
• Ne stavljajte plejer na otvoreno, u vozila,
brodove ili druge plovne objekte.
• Ako plejer direktno unesete iz hladnog u
toplo mesto ili ga postavite u prostoriju sa
dosta vlage, može doći do kondenzacije
vlage na sočivima. Plejer u tim situacijama
možda neće raditi pravilno. U tom slučaju,
izvadite disk i ostavite plejer uključen oko
jedan sat, dok vlaga ne ispari.
4SR
• Ne instalirajte plejer u nagnutom položaju.
Sistem je dizajniran za rad samo u
horizontalnom položaju.
• Ne postavljajte metalne predmete ispred
prednje table. To može da ograniči prijem
radio talasa.
• Ne postavljajte plejer na mesto na kome se
koristi medicinska oprema. To može da
dovede do kvara medicinske opreme.
• Ovaj plejer bi trebalo postaviti i koristiti na
najmanje 20 cm rastojanja od ljudskog
trupa (ne računajući ruke i noge).
• Ne stavljajte teške ili nestabilne predmete
na plejer.
• Ne stavljajte ništa osim diskova na ležište za
disk. Tako možete da oštetite plejer ili
predmet.
• Izvadite disk iz ležišta kad pomerate plejer.
U suprotnom, disk može da se ošteti.
• Odvojte kabl za napajanje naizmeničnom
strujom (kabl za napajanje) i sve druge
kablove od plejera kad pomerate plejer.
• Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
(kabl za napajanje) dobija mrežno
napajanje sve dok je priključen na utičnicu
za naizmeničnu struju, čak i kada je glavna
jedinica isključena.
• Odvojte plejer od zidne utičnice ako ga nećete
koristiti duže vreme. Da biste iskopčali kabl za
napajanje naizmeničnom strujom, povucite ga
držeći utikač a nikad kabl.
• Pridržavajte se sledećeg da sprečite
oštećenja kabla za napajanje
naizmeničnom strujom (kabla za
napajanje). Ne koristite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom (kabl za napajanje)
ako je oštećen, jer to može da izazove
strujni udar ili požar.
– Pazite da ne uštinete kabl za napajanje
naizmeničnom strujom (kabl za napajanje)
između plejera i zida, police i sl.
– Ne stavljajte teške predmete na kabl za
napajanje naizmeničnom strujom (kabl za
napajanje) i ne vucite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom (kabl za napajanje).
• Za ovaj plejer koristite isporučeni adapter za
naizmeničnu struju, jer drugi adapteri mogu
da izazovu kvar.
• Ne rastavljajte adapter za naizmeničnu struju
i ne pokušavajte da sami napravite novi.
• Ne držite adapter za naizmeničnu struju u
zatvorenom prostoru, kao što je polica za
knjige ili ormarić za audio i video opremu.
• Ne povezujte adapter za naizmeničnu struju na
putni transformator, koji može da generiše
znatnu količinu toplote i izazove kvar.
• Ne ispuštajte i ne udarajte adapter za
naizmeničnu struju.
• Ne pojačavajte zvuk dok slušate deo sa
niskim intenzitetom zvuka ili bez audio
signala. Najjači nivo zvuka može da ošteti i
vaš sluh i opremu.
• Čistite kućište, panel i kontrole mekanom,
suvom krpom. Ne koristite abrazivne
materijale, prašak za ribanje ili rastvarač
poput alkohola ili benzina.
• Ne koristite diskove za čišćenje sočiva i
sredstva za čišćenje diskova (uključujući
tečnosti i sprejeve). To može da izazove
kvar aparata.
• U slučaju da je ovaj plejer popravljan,
zamenjeni delovi su možda zadržani u svrhu
ponovnog korišćenja ili recikliranja.
• Pridržavajte se sledećeg jer nepravilno
rukovanje može da ošteti HDMI OUT
priključak i priključak.
– Pažljivo proverite oblik HDMI OUT
utičnice na zadnjoj strani plejera i HDMI
priključka. Uverite se da priključak ne stoji
pod uglom ili naopačke.
Gledanje 3D video slika
Neke osobe možda imaju nelagodnosti
(naprezanje očiju, zamor, mučnina) dok
gledaju 3D video. Sony preporučuje da svi
korisnici redovno prave pauze prilikom
gledanja 3D video slika. Dužina i učestalost
potrebnih pauza se razlikuju od osobe do
osobe. Sami utvrdite šta vam najviše
odgovara. Ako iskusite nelagodnost,
prestanite da gledate 3D video slike dok
nelagodan osećaj ne prestane; obratite se
doktoru ako smatrate da je potrebno. Trebalo
bi da pogledate i (i) uputstvo za upotrebu i/ili
poruke upozorenja svih ostalih uređaja koji se
koriste sa proizvodom ili sadržaj Blu-ray
diskova koji se koriste u ovom proizvodu i (ii)
naš veb-sajt (www.sony.eu/myproducts/) za
najnovije informacije. Čulo vida dece
(naročito one mlađe od šest godina) se i dalje
razvija. Posavetujte se sa doktorom
(pedijatrom ili oftalmologom) pre nego što
dozvolite deci da gledaju 3D video slike.
Odrasli bi trebalo da nadgledaju mlađu decu
da bi se obezbedilo da se pridržavaju
navedenih preporuka.
VAŽNA NAPOMENA
– Obavezno odvojte HDMI kabl kad
pomerate plejer.
– Držite HDMI priključak pravo kad
povezujete ili odvajate HDMI kabl.
Ne uvrćite i ne gurajte HDMI priključak
u HDMI OUT priključak na silu.
Pažnja: Ovaj plejer može da neograničeno
dugo prikazuje zamrznut kadar videa ili
fotografiju na ekranu. Ako ostavite da se
zaustavljena video slika ili slika menija
prikazuju na TV ekranu tokom dužeg
vremenskog perioda, rizikujete trajno
oštećenje TV ekrana. Televizori sa plazma
ekranom i projekcioni televizori su osetljivi
na tu pojavu.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u
vezi sa plejerom, obratite se najbližem Sony
prodavcu.
5SR
Napomene o diskovima
Početni koraci
• Držite diskove za ivice da
ih ne biste zaprljali.
Ne dodirujte površinu.
Prašina, otisci prstiju i
ogrebotine na disku mogu
da dovedu do toga da
otkaže.
• Ne izlažite diskove direktnom sunčevom
svetlu ili izvorima toplote poput otvora za
dovod toplog vazduha niti ih ostavljajte u
automobilu koji je parkiran na direktnom
sunčevom svetlu, jer može doći do
značajnog porasta temperature u
automobilu.
• Nakon reprodukcije, vratite disk u kutiju.
• Očistite disk mekom
tkaninom. Brišite disk od
centra ka spolja.
• Ne koristite rastvarače kao
što je benzin, razređivač,
komercijalno dostupna
sredstva za čišćenje diskova
i sočiva ili antistatički sprej za
gramofonske ploče.
• Ako ste odštampali oznaku na disku,
sačekajte da se osuši pre reprodukcije.
• Ne koristite sledeće diskove.
– Disk za čišćenje sočiva.
– Disk nestandardnog oblika (npr. u obliku
srca, kvadrata).
– Disk sa oznakom ili nalepnicom.
– Disk na kojem se nalazi lepljiva traka ili
nalepnica.
• Ne obrađujte radnu stranu diska radi
uklanjanja površinskih ogrebotina.
6SR
Isporučena dodatna oprema
• Adapter za naizmeničnu struju
(AC-M1215WW) (1)
• Kabl za napajanje naizmeničnom strujom (1)
• Daljinski upravljač (daljinski) (1)
• Baterije R03 (veličina AAA) (2)
Umetanje baterija u daljinski
upravljač
Stavite dve baterije R03 (veličina AAA)
poklapajući oznake + i – na baterijama sa
istim oznakama na odeljku za baterije u
daljinskom.
Početni koraci
Vodič za delove i kontrole
Prednji panel
Početni koraci
 Vrata
  (otvori/zatvori)
  (uključeno / stanje mirovanja)
Uključuje plejer ili ga postavlja u režim
mirovanja.
 Indikator napajanja
Svetli kada je plejer uključen.

(USB) priključak
Povežite USB uređaj na ovaj priključak.
Pogledajte stranicu 14.
 Daljinski senzor
Zadnji panel
 Ventilacioni otvori
 HDMI OUT priključak
Provodi digitalni video i audio signal.
 LAN (100) priključak
Koristite samo kad ažurirate softver ili kad
koristite BD-Live™ servis.
 DC IN 12 V priključak (ulaz adaptera za
naizmeničnu struju)
7SR
Daljinski upravljač
Dostupne funkcije daljinskog se razlikuju
zavisno od diska i okolnosti.

, TV  i AUDIO dugmadi imaju izbočine.
Koristite izbočinu kao referencu kada upravljate
plejerom.
  (otvori/zatvori)
Otvara ili zatvara ležište za disk.
-TV-  (izbor ulaza televizora)
Prebacuje između TV-a i drugih izvora
ulaza.
-TV-  (televizor je uključen / u režimu
mirovanja)
Uključuje TV ili ga postavlja u režim
mirovanja.
 (uključeno/u režimu mirovanja)
Uključuje plejer ili ga postavlja u režim
mirovanja.
 Dugmad u boji (crveno/zeleno/žuto/
plavo)
Dugmad sa prečicama za interaktivne
funkcije.
 TOP MENU
Otvara ili zatvara gornji meni Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD-a.
POP UP/MENU
Otvara ili zatvara meni Ultra HD Blu-ray/
BD/DVD-a.
OPTIONS (strana 15)
Prikazuje dostupne opcije na ekranu.
RETURN
Povratak na prethodni prikaz.
///
Pomera okvir za isticanje da bi izabrao
prikazanu stavku.

• / kao dugme prečice za otvaranje
prozora za pretragu numera i unos broja
numere tokom reprodukcije sa muzičkog
CD-a.
• / kao dugme prečice za rotiranje
fotografije 90 stepeni ulevo/udesno.
• / kao dugme prečice za promenu
statičnih slika kad ih nije moguće izmeniti.
ENTER
Ulazak u izabranu stavku.
HOME
Otvara početni ekran plejera.
8SR
Zaključavanje ležišta diska (Child Lock –
zaštita od dece)
Možete da zaključate ležište diska da biste
sprečili slučajno otvaranje ležišta.
Dok je plejer uključen, pritisnite  (stop),
HOME pa dugme TOP MENU na daljinskom
upravljaču da biste otključali ili zaključali
ležište za disk.
Kodovi TV uređaja kojima se može
upravljati
Pritisnite i držite -TV- , pa pritisnite i držite
kôd proizvođača televizora pomoću dugmadi
na daljinskom duže od 2 sekunde. Ako je
navedeno više dugmadi na daljinskom
upravljaču, unosite jedan po jedan dok ne
pronađete onaj koji odgovara televizoru.
Početni koraci
 / (prethodno/sledeće)
Preskače na prethodno / sledeće
poglavlje, numeru, datoteku.
/ (premotaj unazad / premotaj
unapred)
• Premotava disk unazad/unapred kad se
pritisne tokom reprodukcije. Brzina
pretrage se menja svaki put kad
pritisnete dugme.
• Kad god je pritisnuto duže od jedan
sekund u režimu pauziranja, pokreće
usporenu reprodukciju.
• Kad god se kratko pritisne u režimu
pauziranja, prikazuje kadar po kadar.
 (reprodukcija)
Pokreće ili ponovo pokreće reprodukciju.
/
(brza pretraga)
Premotava unazad ili unapred tokom
reprodukcije Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
 (pauziranje)
Pauzira ili ponovo pokreće reprodukciju.
 (zaustavljanje)
Zaustavlja reprodukciju i pamti mesto
zaustavljanja (mesto nastavljanja).
Mesto nastavljanja naslova / numere je
poslednje mesto koje je reprodukovano
ili poslednja prikazana fotografija iz
foldera sa fotografijama.
SUBTITLE (strana 19)
Bira jezik titlova ako se na Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD-u nalaze titlovi na
više jezika.
TV  (jačina zvuka) +/–
Podešavanje jačine zvuka televizora.
AUDIO (strana 19)
Bira jezik sinhronizacije ako je Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD sinhronizovan na više
jezika.
Bira zvučnu numeru na CD-u.
 (isključivanje zvuka)
Privremeno isključuje zvuk sa TV-a.
DISPLAY
Prikazuje informacije o reprodukciji na
ekranu.
Primer: Ako imate televizor Hitachi, pritisnite
i držite -TV-  pa pritisnite i držite TOP MENU
duže od 2 sekunde.
Proizvođač
Dugme na daljinskom
upravljaču
Sony
(podrazumevano)
Dugme u boji (crveno)
Philips
Dugme u boji (zeleno) /
Dugme u boji (žuto) /
RETURN
Panasonic
Dugme u boji (plavo) /
ENTER
Hitachi
TOP MENU
Sharp

Toshiba
POP UP/MENU
Loewe

Samsung

LG/Goldstar


Ovaj daljinski upravljač možda neće raditi sa
vašim TV-om u zavisnosti od modela ili godine
modela televizora. U tom slučaju, isprobajte ovu
radnju pomoću drugog daljinskog upravljača ili
koristite daljinski upravljač koji ste dobili uz
televizor.
9SR
Korak br. 1: Povezivanje plejera
Ne povezujte vod za napajanje dok ne povežete sve ostale kablove.
Povezivanje sa TV-om
HDMI kabl*
(ne isporučuje se)
* Premijum HDMI kabl velike brzine ili HDMI kabl velike brzine koji podržava frekventni pojas od 18 Gbps.

• Da biste uživali u 4K Ultra HD 60p sadržaju, potrebno je da povežete plejer na 4K TV preko Premium
HDMI kabla velike brzine ili HDMI kabla velike brzine koji podržava frekventni pojas od 18 Gbps.
• Za 4K izlaz je potreban kompatibilan 4K displej sa HDMI ulazom koji podržava HDCP2.2.
• Ako koristite BRAVIA televizor koji podržava 4K60p, promenite postavku televizora „HDMI signal
format“ na „Enhanced format“ (Poboljšani format). Više detalja potražite u uputstvu za upotrebu za
televizor.
• Ako je Sound Bar/AV pojačalo (risiver) direktno povezan sa televizorom, pogledajte načine
povezivanja na strani 11.
• Ako se pojavi problem ili vam je potrebno više informacija, pogledajte odeljak „Rešavanje problema“
(strana 22).
10SR
Povezivanje na televizor preko Sound Bar/AV pojačala (risivera)
Izaberite način povezivanja  or  u skladu sa ulaznim priključkom Sound Bar/AV pojačalom
(risiverom).
 4K Sound Bar/AV pojačalo (risiver) sa HDMI IN priključkom
HDMI kabl*
(ne isporučuje se)
HDMI kabl*
(ne isporučuje se)
Početni koraci
 Da biste koristili Bitstream (Dolby/DTS), podesite [BD Secondary Audio]
u [Podešavanja zvuka] (strana 19).
 Sound Bar/AV pojačalo (risiver) koji nije 4K sa HDMI IN priključkom
HDMI kabl*
(ne isporučuje se)
Optički digitalni kabl
(ne isporučuje se)
* Premijum HDMI kabl velike brzine ili HDMI kabl velike brzine koji podržava frekventni pojas od 18 Gbps.

Detalje o funkcijama koje podržava Sound Bar/AV pojačalo (risiver) i više informacija o načinima
povezivanja potražite u uputstvu za upotrebu koje se isporučuje uz Sound Bar/AV pojačalo (risiver).

Ako se pojavi problem ili vam je potrebno više informacija, pogledajte odeljak „Rešavanje problema“
(strana 22).
11SR
Korak br. 2: Mrežna veza (samo za ažuriranja softvera i
BD-Live™ servis) (samo žična veza)
Ako ne želite da povežete plejer na internet, nastavite na „Korak br. 3: Easy Setup“ (strana 13).
LAN kabl
(ne isporučuje se)
LAN kabl
(ne isporučuje se)
Ruter
Modem
Internet

• Preporučuje se da koristite oklopljen i prav kabl interfejsa (LAN kabl).
• Više detalja o podešavanjima mrežne veze potražite na [Network Settings] (strana 21).
• Kad je plejer povezan na internet i kad postoji ažuriranje softvera, obaveštenje o ažuriranju se
automatski prikazuje na ekranu.
12SR

Korak br. 3: Easy Setup
Kad uključujete po prvi put
Sačekajte da se plejer uključi i pokrene
[Easy Setup].
Početni ekran
Početni ekran se prikazuje kad pritisnete
HOME. Izaberite aplikaciju koristeći / i
pritisnite ENTER.
Aplikacija
 sa DC IN 12 V
Adapter za naizmeničnu struju
(isporučen)

USB
4K Ultra HD
Početni koraci
1 Povežite isporučeni adapter i kabl za
napajanje naizmeničnom strujom po redu
prikazanom u nastavku. Idite obrnutim
redosledom kad ih uklanjate.
• Kad je [Easy Setup] završeno, plejer će
automatski pronaći dostupnu mrežu.
• Ako ne postoji izlaz ili se pojavi crni ekran,
pogledajte „Rešavanje problema“ (strana 22).
Setup
What Happened to Mo
Kabl za napajanje
naizmeničnom strujom
 za mrežno
napajanje
2 Pritisnite  da biste uključili plejer.
Indikator napajanja počinje da svetli.
Sledeće tri aplikacije se prikazuju na
početnom ekranu.
(Disk):
Reprodukcija diska.
[USB uređaj]:
Reprodukuje sadržaj sa USB uređaja.
[Setup]:
Vrši podešavanja plejera.
3 Uključite televizor i pritisnite dugme -TV na daljinskom upravljaču da biste
izabrali ulaz. Ovo će prikazivati signal sa
plejera na vašem TV ekranu.
4 Izvršite [Easy Setup].
Pratite uputstva na ekranu da biste
izvršili osnovna podešavanja koristeći
/// i pritisnite ENTER na
daljinskom upravljaču.
///
ENTER
13SR
Reprodukcija
Reprodukcija diska
Možete da reprodukujete Ultra HD Blu-ray
diskove, BD, DVD i CD diskove. Za „Podržani
diskovi“ pogledajte stranu 25.
1 Pritisnite  (otvori/zatvori) i stavite disk
na ležište diska.
Stavite stranu diska sa natpisom ili slikom
nagore.
Za dvostrane diskove, stavite dole stranu
koju želite da reprodukujete.

Takođe pogledajte i uputstvo za upotrebu koje
ste dobili uz televizor, kao i za povezani uređaj.
Uživanje u 4K Ultra HD Blu-ray
1 Pripremite se za 4K Ultra HD Blu-ray
reprodukciju.
• Povežite plejer na 4K TV preko
premijum HDMI kabla velike brzine.
• Da biste gledali 4K Ultra HD 60p sadržaj,
uverite se da su na TV-u izabrane
odgovarajuće postavke.
• Ako koristite BRAVIA televizor koji
podržava 4K60p, promenite postavku
televizora „HDMI signal format“ na
„Enhanced format“ (Poboljšani format).
2 Umetnite 4K Ultra HD Blu-ray disk.
Način rada se razlikuje u zavisnosti od
diska. Pogledajte uputstvo za upotrebu
isporučeno uz disk.
2 Pritisnite  (otvori/zatvori) da biste
zatvorili ležište za disk.
Pokrenuće se reprodukcija.
Ako reprodukcija ne počne automatski,
izaberite kategoriju [Video], [Muzika] ili
[Fotografije] u opciji
(Disc) pritisnite
ENTER ili  (reprodukcija).


Reprodukcija sa USB uređaja
(Mešoviti disk) sadrži podatke. Pritisnite
OPTIONS na daljinskom upravljaču i izaberite
[Data Contents] da bi se prikazao dostupan
sadržaj.
Za „Podržani tipovi datoteka“ pogledajte
stranu 26.
Kad reprodukujete 4K Ultra HD Blu-ray disk bez
ključa za disk, potrebna vam je mrežna veza,
zavisno od mrežnog okruženja i zvaničnog
servera za ključeve (Studio).
1 Povežite USB uređaj na USB priključak na
plejeru.
Uživanje u Blu-ray 3D
1 Priprema za reprodukciju Blu-ray 3D diska.
• Povežite plejer na 3D-kompatibilne
uređaje preko HDMI kabla velike brzine.
• Postavite [3D Output Setting] i
Podešavanje veličine TV ekrana za 3D] u
[Screen Settings] (strana 18).
2 Umetnite Blu-ray 3D disk.
Način rada se razlikuje u zavisnosti od
diska. Pogledajte uputstvo za upotrebu
isporučeno uz disk.
2 Na početnom ekranu izaberite
[USB
uređaj] koristeći / pa pritisnite ENTER.
3 Izaberite kategoriju [Video], [Muzika] ili
[Fotografije] koristeći / pa pritisnite
ENTER.

Isključite plejer pre povezivanja ili uklanjanja USB
uređaja da biste izbegli oštećenje podataka ili
oštećenje USB uređaja.
14SR

Dostupne opcije
Kada pritisnete OPTIONS, dostupne su razne
postavke i radnje prilikom reprodukcije.
Dostupne stavke se mogu razlikovati u
zavisnosti od situacije.
Uobičajene opcije








Samo Video




[3D Output Setting]: Određuje da li se
automatski daje 3D video izlaz ili ne.
[A/V SYNC]: Podesite kašnjenje između
slike i zvuka tako da emitovanje zvuka
kasni u odnosu na emitovanje slike
(od 0 do 120 milisekundi).
[HDR Conversion]*2: Pretvara signal
velikog dinamičkog opsega (HDR) u signal
standardnog dinamičkog opsega (SDR)
kad plejer povezan na TV ili projektor ne
podržava HDR ulaz. Slika je sličnija HDR
zapisu kad izaberete veću vrednost, ali je
prikaz tamniji.
[Podešavanje video zapisa]*3:
– [Picture Quality Mode]: Bira podešavanja
slike za različito osvetljenje okruženja.
 [Direct]
*4
 [Brighter Room]
*4
 [Theatre Room]
 [Auto]: Kontrola režima Smanjenje
buke (NR) zavisi od medijuma i
sadržaja.
 [Custom1]/[Custom2]
 [FNR]: Smanjuje nasumičan šum koji
se pojavljuje na slici.
 [BNR]: Smanjuje mozaičan kockasti
šum koji se pojavljuje na slici.
 [MNR]: Smanjuje manje šumove na
okvirima slike („komarce“).
 [Contrast]
 [Svetlina]
 [Colour]
 [Hue]


[Pauziranje]: Pauzira reprodukciju.
[Top Menu]: Prikazuje gornji meni Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD-a.
[Meni]/[Popup Menu]: Prikazuje iskačući
meni Ultra HD Blu-ray/BD ili DVD meni.
[Title Search]: Pretražuje naslov na Ultra
HD Blu-ray/BD/DVD videu i počinje
reprodukciju od početka.
[Chapter Search]: Pretražuje poglavlje i
počinje reprodukciju od početka.
[Audio]: Menja jezik sinhronizacije ako je
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD sinhronizovan na
više jezika. Bira zvučnu numeru na CD-u.
[Subtitle]: Menja jezik titlova ako se na
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD-u nalaze titlovi
na više jezika.
[Ugao]: Menja uglove prikaza ako se na
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD-u nalazi više
uglova prikaza.
[Number Entry]: Izaberite broj pomoću
tastera /// na daljinskom
upravljaču.
Reprodukcija
[Repeat Setting]*1: Podešava režim
Ponovi.
[Reprodukcija]/[Stop]: Započinje ili
zaustavlja reprodukciju.
[Play from start]: Reprodukuje stavku
od početka.

Samo Muzika



[Track Search]: Pretražuje brojeve numera
tokom reprodukcije sa CD-a.
[Add Slideshow BGM]: Registrovanje
muzičkih datoteka na USB memoriji kao
muzika u pozadini prikaza slajdova (BGM).
[Shuffle Setting]: Postavite na [On] za
nasumično puštanje muzičkih datoteka.
Samo Fotografije






[Slideshow Speed]: Promena brzine
prikaza slajdova.
[Slideshow Effect]: Podešava efekte pri
prikazu slajdova.
[Slideshow BGM]:
– [Off]: Isključuje funkciju.
– [My Music from USB]: Podešavanje
muzičkih datoteka registrovanih u funkciji
[Add Slideshow BGM].
– [Play from Music CD]: Podešavanje kanala
u CD-DA.
[2D Playback]*5: Postavlja reprodukciju
2D slika.
[Change Display]: Prebacivanje između
[Grid View] i [List View].
[View Image]: Prikazuje izabranu
fotografiju.
15SR



[Prikaz slajdova]: Pušta prikaz slajdova.
[Rotate Left]: Rotiranje fotografije
90 stepeni ulevo.
[Rotate Right]: Rotiranje fotografije
90 stepeni udesno.

*1
*2
*3
*4
*5
16SR
[Repeat Setting] nije dostupno tokom
reprodukcije BDJ naslova ili HDMV
interaktivnog titla.
[HDR Conversion] je dostupna samo tokom
HDR reprodukcije videa, kad vaš uređaj za
prikaz nije kompatibilan sa HDR prikazom ili
kad je [HDR Output] u [Screen Settings]
podešen na [Off].
[Podešavanje video zapisa] izlaz možda ne
može da se dobro uoči golim okom.
režimi [Brighter Room] i [Theatre Room] nisu
dostupni tokom reprodukcije HDR video
zapisa.
[2D Playback] je dostupna samo tokom
reprodukcije 3D fotografija.
Podešavanja i prilagođavanja
Korišćenje ekrana prikaza
Izaberite
[Setup] na početnom ekranu
kad je potrebno da promenite postavke
plejera.
Podrazumevana podešavanja su podvučena.
1 Na početnom ekranu izaberite
[Setup]
pomoću / i pritisnite ENTER.
2 Izaberite ikonu kategorije podešavanja
pomoću / i pritisnite ENTER.
 [Update via Internet]
Ažurira softver plejera preko dostupne mreže.
Uverite se da je mreža povezana na internet.
Pogledajte odeljak „Korak br. 2: Mrežna veza
(samo za ažuriranja softvera i BD-Live™ servis)
(samo žična veza)“ (stranica 12).

Ako se na ekranu prikaže obaveštenje o
ažuriranju kad uključite napajanje dok je ovaj
plejer povezan sa Internetom, pratite uputstva
na ekranu radi ažuriranja.
 [Update via USB Memory]
Ažurira softver plejera preko USB memorije.
Napravite fasciklu pod nazivom „UPDATE“ i u
nju uvek odlažite sve datoteke za ažuriranje.
Plejer može da prepozna do 500 datoteka /
fascikli na jednom sloju, uključujući datoteke /
fascikle za ažuriranje.

• Preporučujemo da ažuriranje softvera vršite na
približno svaka 2 meseca.
• Ako vam je mreža loša, posetite
www.sony.eu/support da biste preuzeli
najnoviju verziju softvera i ažurirali putem
USB memorije.
Možete i da dobijete informacije o funkcijama
ažuriranja sa veb-sajta.
 [HDR Output]
[Auto]: Šalje HDR signal zavisno od sadržaja i
HDMI-SINK sposobnosti.
Funkcija konverzije se koristi kad je sadržaj
HDR a HDMI-SINK ne podržava HDR.
[Off]: Uvek šalji SDR.
 [Display Type]
[TV]: Izaberite ovu opciju kad je plejer
povezan na TV.
[Projektor]: Izaberite ovu opciju kad je plejer
povezan na projektor.

[HDR Conversion] će biti podešeno prema tipu
prikaza koji izaberete. Iako je izabrano isto
podešavanje za [HDR Conversion] dinamički
opseg slike je drugačiji.
 [Output Video Resolution]
Obično, izaberite [Auto]. Kad je rezolucija
niža od SD rezolucije, raširiće se do SD
rezolucije.
 [24p Output]
Emituje 24p video signale samo kad povežete
24p-kompatibilni TV preko HDMI veze i
[Output Video Resolution] je podešena na
[Auto], [1080p] ili [4K].
Podešavanja i prilagođavanja
[Software Update]
[Screen Settings]
[Ultra HD Blu-ray/BD-ROM]
[Auto]: Emituje 24 Hz video signale samo kad
povežete 24p-kompatibilni TV preko HDMI
OUT priključka.
[On]: Uključuje funkciju.
[Off]: Izaberite ovo podešavanje ako TV nije
kompatibilan sa 24p video signalima.
[DVD-ROM]
[Auto]: Emituje 24 Hz video signale samo
kad povežete 24p-kompatibilni TV preko
HDMI OUT priključka.
[Off]: Izaberite ovo podešavanje ako TV nije
kompatibilan sa 24p video signalima.
[Data content]
Ova funkcija je dostupna za reprodukciju
sadržaja sa USB memorije ili diska sa
podacima.
[Auto]: Emituje 24 Hz video signale samo
kad povežete 24p-kompatibilni TV preko
HDMI OUT priključka.
[Off]: Izaberite ovo podešavanje ako TV nije
kompatibilan sa 24p video signalima.
17SR
 [4K Upscale Setting]
[Auto1]: Emituje 2K (1920 × 1080) video
signale kad povežete Sony 4K-kompatibilnu
opremu za reprodukciju videa. Oprema
prevodi signale u 4K video signale. Za
reprodukciju fotografija ovaj plejer šalje
4K video signale na opremu.
Emituje 4K video signale kad je povezan sa
4K-kompatibilnom opremom koja nije Sony.
Ova postavka ne funkcioniše prilikom
reprodukcije 3D video slika.
[Auto2]: Automatski šalje 4K video signale
kad povežete 4K-kompatibilnu opremu.
[Off]: Isključuje funkciju.

Ako Sony oprema nije detektovana kad je
izabrano [Auto1], ovo podešavanje će imati isti
efekat kao podešavanje [Auto1].
 [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Automatski otkriva tip povezanog
televizora i prebacuje na odgovarajuće
podešavanje boja.
[YCbCr (4:2:2)]: Emituje YCbCr 4:2:2 video
signale.
[YCbCr (4:4:4)]: Emitovanje YCbCr 4:4:4 video
signala.
[RGB]: Emituje RGB video signal.
 [HDMI Deep Colour Output]
[Auto]: Emituje 12-bitne/10-bitne video
signale kada je povezani TV kompatibilan sa
tehnologijom Deep Colour.
[Off]: Izaberite ovo kada je slika nestabilna ili
boje izgledaju neprirodno.
 [3D Output Setting]
[Auto]: Uobičajeno izaberite ovu opciju.
[Off]: Izaberite ovo da biste prikazali sav
sadržaj u 2D ili da biste uživali u 4K prikazu
koristeći 3D sadržaj.
 [Podešavanje veličine TV ekrana za 3D]
Podešava veličinu ekrana 3D-kompatibilnog
TV-a.
 [Tip TV-a]
[16:9]: Izaberite ovo kad povezujete sa
televizorom sa širokim ekranom ili
televizorom koji ima funkciju za široki režim.
[4:3]: Izaberite ovo kad povezujete sa
televizorom sa odnosom širina / visina 4:3
bez širokog režima.
18SR
 [Format ekrana]
[Full]: Izaberite ovo kad povezujete sa
televizorom koji poseduje funkciju za široki
režim. Slika za ekran sa odnosom širina/
visina 4:3 se prikazuje u odnosu širina/visina
16:9 čak i na televizorima sa širokim ekranom.
[Normalno]: Veličina slike se menja tako da
odgovara veličini ekrana, ali slika zadržava
originalni odnos širina/visina.
 [Odnos širina/visina za DVD sadržaj]
[Letter Box]: Prikazuje sliku širokog formata
se sa crnim trakama na vrhu i dnu ekrana.
[Pan & Scan]: Prikazuje sliku celom visinom,
ali sa odsečenim bočnim ivicama.
 [Konverzija u bioskopski režim]
[Auto]: Uobičajeno izaberite ovu opciju. Plejer
automatski otkriva da li je materijal zasnovan
na videu ili filmu i prebacuje na odgovarajući
način konverzije.
[Video]: Bez obzira na materijal, uvek će biti
izabran način konverzije koji najviše
odgovara za video materijal.
 [Pause Mode]
[Auto]: Uobičajeno izaberite ovu opciju.
Dinamične pokretne slike se prikazuju bez
zamućenja.
[Okvir]: Prikazuje statične slike u visokoj
rezoluciji.
[Audio Settings]
 [Digital Audio Output]
[Auto]: Uobičajeno izaberite ovu opciju.
Emituje audio signale u skladu sa statusom
povezanih uređaja.
[PCM]: Šalje PCM signale sa priključka HDMI
OUT. Izaberite ovo ako nema izlaza sa
povezanog uređaja.
 [DSD Output Mode]
[Auto]: Šalje DSD signal sa HDMI OUT
priključka kad se reprodukuje datoteka
formata Super Audio CD i DSD (ako i povezan
uređaj podržava DSD).
Šalje LPCM signal sa HDMI OUT priključka kad
se reprodukuje datoteka formata Super
Audio CD i DSD (ako povezan uređaj ne
podržava DSD).
[Off]: Šalje PCM signale sa HDMI OUT
priključka kad se reprodukuje datoteka
formata Super Audio CD i DSD.
 [BD Secondary Audio]
[On]: Emituje zvuk dobijen mešanjem
interaktivnog i sekundarnog zvuka na
primarnom audio kanalu.
[Off]: Emituje samo primarni audio. Izaberite
Bitstream (Dolby/DTS) signale za Sound Bar/
AV pojačalo (risiver).

Da biste uživali u Bitstream (Dolby/DTS) signalu,
postavite [BD Secondary Audio] na [Off] i [Digital
Audio Output] na [Auto].
 [Digital Music Enhancer]
[On]: Podesite zvučni efekat kad
reprodukujete sadržaj sa USB uređaja.
[Off]/[Sound Bar Mode]: Isključuje funkciju.
 [Downmix]
[Surround]: Emituje audio signale sa
okružujućim efektima. Izaberite ovo kad
povezujete audio uređaj koji podržava
Dolby Surround (Pro Logic) ili DTS Neo:6.
[stereo]: Emituje audio signale bez
okružujućih efekata. Izaberite ovo kad
povezujete audio uređaj koji ne podržava
Dolby Surround (Pro Logic) ili DTS Neo:6.
 [Jezik menija na BD/DVD disku]
Bira podrazumevani jezik menija za Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD VIDEO.
Izaberite [Select Language Code] i unesite
kod za vaš jezik, koristeći „Lista sa šiframa
jezika“ (strana 31).
 [Audio Language]
Bira podrazumevani jezik audio zapisa za
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO.
Kada izaberete [Original], biće izabran jezik
kojem je dat prioritet na disku.
Izaberite [Select Language Code] i unesite
kod za vaš jezik, koristeći „Lista sa šiframa
jezika“ (strana 31).
 [Jezik titla]
Bira podrazumevani jezik titlova za Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD VIDEO.
Izaberite [Select Language Code] i unesite
kod za vaš jezik, koristeći „Lista sa šiframa
jezika“ (strana 31).
 [BD Hybrid Disc Playback Layer]
[BD]: Pušta BD sloj.
[DVD/CD]: Pušta DVD ili CD sloj.
 [BD Internet Connection]
[Allow]: Dozvoljava internet vezu sa
BD sadržaja.
[Do not allow]: Zabranjuje internet vezu sa
BD sadržaja.
Podešavanja i prilagođavanja
 [Audio DRC]
[Auto]: Vrši reprodukciju na dinamičkom
opsegu koji je naveden na disku (samo za
BD-ROM). Ostali diskovi se reprodukuju na
nivou [On].
[On]: Vrši reprodukciju na standardnom nivou
kompresije.
[Off]: Nema kompresije. Emituje se
dinamičniji zvuk.
[BD/DVD Viewing Settings]
 [Delete BD Data]
Briše podatke iz USB memorije.
Svi podaci iz foldera buda će biti izbrisani.
19SR
[Parental Control Settings]
 [Password]
Postavlja ili menja lozinku za funkciju
roditeljske kontrole. Lozinka omogućava da
podesite ograničenje za Ultra HD Blu-ray/BD/
DVD VIDEO reprodukciju. Ako je potrebno,
možete da razlikujete nivoe ograničenja za
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO.
 [Parental Control Area Code]
Reprodukcija nekih uređaja Ultra HD Blu-ray/
BD/DVD VIDEO može biti ograničena u skladu
sa geografskim područjem. Scene mogu biti
blokirane ili zamenjene drugim scenama.
Pratite uputstva na ekranu i unesite svoju
četvorocifrenu lozinku.
 [BD Parental Control] /
[DVD Parental Control]
Scene mogu biti blokirane ili zamenjene
drugim scenama kad se podese roditeljske
kontrole. Pratite uputstva na ekranu i unesite
svoju četvorocifrenu lozinku.
[Music Settings]
 [Super Audio CD Playback Layer]
[Super Audio CD]: Pušta Super Audio CD sloj.
[CD]: Pušta CD sloj.
 [Super Audio CD Playback Channels]
[DSD 2ch]: Pušta 2-kanalnu oblast.
[DSD Multi]: Pušta višekanalnu oblast.
[System Settings]
 [OSD Language]
Izaberite jezik prikaza na ekranu za plejer.
 [System Sound]
[On]: Aktivira zvučni signal za rad na
početnom ekranu.
[Off]: Isključuje funkciju.
 [HDMI Settings]
Povezivanjem Sony komponenti
kompatibilnih sa HDMI funkcijama pomoću
HDMI kabla velike brzine pojednostavljujete
postupak.
[Control for HDMI]
[On]: Sledeće BRAVIA Sync funkcije su
dostupne:
– Reprodukcija jednim pritiskom na taster
– Isključivanje sistema
– Language Follow
[Off]: Isključuje funkciju.

Pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili
uz TV ili komponente za više detalja. Da biste
omogućili BRAVIA Sync funkcije, povežite
televizor pomoću HDMI OUT priključka.
[Linked to TV-off]
[Valid]: Automatski isključuje plejer kad
povezani televizor uđe u režim mirovanja
(BRAVIA Sync).
[Invalid]: Isključuje funkciju.
 [Režim za brzo pokretanje]
[On]: Skraćuje vreme pokretanja prilikom
uključivanja plejera.
[Off]: Smanjuje potrošnju energije u režimu
mirovanja.
 [Automatski ulazak u režim mirovanja]
[On]: Automatski se vraća u režim mirovanja
ako se nijedno dugme ne pritisne duže od
20 minuta.
[Off]: Isključuje funkciju.
 [Automatski prikaz]
[On]: Automatski prikazuje informacije na
ekranu pri promeni prikazanih titlova, režima
slike, audio signala i sl.
[Off]: Prikazuje informacije na displeju samo
kad pritisnete DISPLAY.
 [Software Update Notification]
[On]: Podešava plejer da vas obaveštava o
dostupnosti novih verzija softvera (strana 17).
[Off]: Isključuje funkciju.
 [Informacije o sistemu]
Prikazuje informacije o softveru plejera i MAC
adresu.
 [Software License Information]
Prikazuje informacije o licenci za softver.
20SR
[Network Settings]
 [Internet Settings]
Najpre povežite plejer sa mrežom pomoću
LAN kabla. Za više detalja pogledajte „Korak
br. 2: Mrežna veza (samo za ažuriranja
softvera i BD-Live™ servis) (samo žična veza)“
(stranica 12).

Za više detalja, posetite sledeći veb-sajt i
pogledajte sadržaj odeljka Česta pitanja:
www.sony.eu/support
 [Network Connection Status]
Prikazuje trenutni status mreže.
[Easy Setup]
Pogledajte odeljak „Korak br. 3: Easy Setup“
(stranica 13).
[Resetting]
Podešavanja i prilagođavanja
 [Dijagnostika mrežne veze]
Proverava da li je mrežna veza odgovarajuća
vršenjem dijagnostike mreže.
 [Reset to Factory Default Settings]
Resetuje podešavanja plejera na fabrički
podrazumevana biranjem grupe
podešavanja. Sve postavke u grupi će biti
vraćene na početne.
 [Initialise Personal Information]
Briše lične podatke sačuvane u plejeru.

Ako odbacite, date ili preprodate ovaj plejer, iz
bezbednosnih razloga izbrišite sve lične
informacije.
21SR
Dodatne informacije
Rešavanje problema
Ako dođe do problema pri korišćenju plejera,
upotrebite ovaj vodič za rešavanje problema da
biste probali da rešite problem pre nego što
zatražite popravku. Ako se problem ponavlja,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
Napajanje
Plejer se neće isključiti, čak, i kad pritisnete
 na daljinskom upravljaču.
• Isključite plejer i izvucite iz utičnice kabl za
napajanje naizmeničnom strujom (kabl za
napajanje). Sačekajte više od 30 sekundi pa
ponovo uključite kabl za napajanje (kabl za
napajanje) i uključite plejer.
Slika
Nema slike ili se slika ne prikazuje kako bi
trebalo.
• Proverite da li su svi kablovi dobro povezani
(strana 10).
• Prebacite birač ulaza na vašem TV-u na
prikaz signala sa plejera.
• Resetujte [Output Video Resolution] na
najmanju rezoluciju pritiskom na  (stop),
HOME pa pritisnite dugme POP UP/MENU
na daljinskom upravljaču.
• Pokušajte sledeće: Isključite plejer, pa ga
ponovo uključite. Isključite povezanu
opremu pa je ponovo uključite. Isključite
pa ponovo uključite HDMI kabl.
• Priključak HDMI OUT je povezan na DVI
uređaj koji ne podržava tehnologije zaštite
autorskih prava.
• Proverite podešavanja [Output Video
Resolution] u [Screen Settings] (strana 17).
• Za Ultra HD Blu-ray/BD-ROM/DVD-ROM/
Data sadržaj proverite podešavanja [24p
Output] u [Screen Settings] (strana 17).
• Za 4K izlaz, uverite se da je plejer povezan
na 4K ekran koji podržava HDCP2.2 HDMI
ulaz preko premijum HDMI kabla velike
brzine ili HDMI kabla velike brzine koji
podržava frekventni pojas od 18 Gbps
(strana 10).
22SR
Jezik prikaza na ekranu se automatski
menja kad je povezan HDMI OUT priključak.
• Kad je [Control for HDMI] u [HDMI Settings]
postavljeno na [On] (strana 20), jezik ekrana
se automatski prebacuje na osnovu postavki
jezika na povezanom televizoru (ako
promenite podešavanje na televizoru, itd).
Sound
Nema zvuka ili se zvuk ne reprodukuje
kako bi trebalo.
• Proverite da li su svi kablovi dobro povezani
(strana 10).
• Prebacite birač ulaza na Sound Bar/AV
pojačalu (risiveru), tako da se audio signali
plejera emituju iz Sound Bar/AV pojačala
(risivera).
• Ako se audio signal ne emituje preko HDMI
OUT priključka, proverite podešavanja
zvuka (strana 18).
• Za HDMI priključke pokušajte sledeće:
Isključite plejer, pa ga ponovo uključite.
Isključite povezanu opremu pa je ponovo
uključite. Isključite pa ponovo uključite
HDMI kabl.
• Za HDMI priključke, ako je plejer povezan sa
televizorom preko Sound Bar/AV pojačala
(risivera), pokušajte da HDMI kabl povežete
direktno sa televizorom. Takođe pogledajte
uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz
Sound Bar/AV pojačalo (risiver).
• Priključak HDMI OUT je povezan na DVI
uređaj (DVI priključci ne prihvataju audio
signale).
• Uređaj povezan na HDMI OUT priključak ne
podržava audio format plejera. Proverite
podešavanja zvuka (strana 18).
Bitstream ne emituje HD Audio (Dolby
Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High
Resolution Audio, DTS-HD Master Audio,
Dolby Atmos*1 and DTS:X*2).
• Podesite [BD Secondary Audio] u
[Podešavanja zvuka] na [Off] (strani 19).
• Uverite se da je Sound Bar/AV pojačalo
(risiver) kompatibilan sa svakim HD Audio
formatom.
*1
*2
Dolby Atmos je žig kompanije Dolby
Laboratories.
DTS:X je registrovani žig i/ili žig kompanije
DTS, Inc. u SAD i/ili ostalim zemljama.
Interaktivni audio se ne emituje.
• Podesite [BD Secondary Audio] u
[Podešavanja zvuka] na [On] (strani 19).
Message Code 3 [Audio outputs temporarily
muted. Do not adjust the playback volume.
The content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this uređaja. Za više informacija posetite
http://www.cinavia.com. Message Code 3.]
se prikazuje na ekranu kad se reprodukuje
disk.
• Audio kanal videa koji se reprodukuje sadrži
Cinavia kôd koji ukazuje da se radi o
neovlašćenoj kopiji profesionalno
proizvedenog sadržaja (strana 30).
Disk
USB uređaj
Plejer ne otkriva USB uređaj povezan na
plejer.
• Uverite se da je USB uređaj dobro povezan
na USB priključak.
• Proverite da li je USB uređaj ili USB kabl
oštećen.
• Proverite da li je USB uređaj uključen.
• Ako je USB uređaj povezan preko USB
čvorišta, povežite USB uređaj direktno na
plejer.
Mrežna veza
Plejer ne može da se poveže na mrežu.
• Proverite mrežnu vezu (strana 12) i
podešavanje mreže (strana 21).
Control for HDMI (BRAVIA Sync)
Funkcija [Control for HDMI] ne radi (BRAVIA
Sync).
• Uverite se da je vaš televizor povezan preko
HDMI OUT priključka.
• Proverite da li je [Control for HDMI] u [HDMI
Settings] postavljeno na [On] (strana 20).
• Ako promenite HDMI povezivanje, isključite
plejer i ponovo ga uključite.
• Ako dođe do prekida napajanja, postavite
[Control for HDMI] u [HDMI Settings] na
[Off], a zatim postavite [Control for HDMI] u
[HDMI Settings] na [On] (strana 20).
• Proverite sledeće i konsultujte uputstvo za
upotrebu isporučeno uz komponentu.
– povezana komponenta je kompatibilna
sa funkcijom [Control for HDMI].
– postavke povezane komponente za
funkciju [Control for HDMI] su pravilne.
• Kad povežete plejer sa televizorom preko
Sound Bar/AV pojačala (risivera),
– ako Sound Bar/AV pojačalo (risiver) nije
kompatibilno sa funkcijom [Control for
HDMI], možda nećete moći da
kontrolišete televizor sa plejera.
– ako promenite HDMI vezu, isključite pa
ponovo povežite kabl za napajanje ili
ako nestane struje, probajte sledeće:
Prebacite birač ulaza na Sound Bar/
AV pojačalu (risiveru), tako da se slika
sa plejera emituje iz Sound Bar/AV
pojačala (risivera). Podesite [Control
for HDMI] u [HDMI Settings] na Off], a
zatim podesite[Control for HDMI] u
[HDMI Settings] na [On] (strana 20).
Pogledajte uputstvo za upotrebu koje
ste dobili uz Sound Bar/AV pojačalo
(risiver).
Dodatne informacije
Reprodukcija diska nije moguća.
• Disk je prljav ili kriv.
• Disk je stavljen naopačke. Umetnite disk
radnom stranom nadole.
• Disk je u formatu koji ovaj plejer ne može da
reprodukuje (strana 25).
• Plejer ne može da pušta narezan disk koji
nije pravilno finalizovan ili nije u formatu
„Mastered“.
• Oznaka za region na BD / DVD disku ne
poklapa se sa plejerom.
Poruka [A new software version is
available. Please go to the “Setup” section
of the menu and select “Software Update”
to perform the update.] će se prikazati na
ekranu kad uključite plejer.
• Pogledajte [Software Update] (strana 17) da
biste ažurirali plejer na noviju verziju plejera.
Funkcija System Power-Off ne radi
(BRAVIA Sync).
• Proverite da li su [Control for HDMI] i [Linked
to TV-off] u [HDMI Settings] postavljeni na
[On] i [Valid] (strana 20).
23SR
Ostalo
Reprodukcija ne započinje od početka
sadržaja.
• Pritisnite OPTIONS i izaberite [Play from start].
Reprodukcija ne započinje od tačke
nastavka, na kojoj ste prošli put zaustavili
reprodukovanje.
• U zavisnosti od diska, tačka nastavka je
možda obrisana iz memorije kada ste
– otvorili ležište za disk.
– iskopčali USB uređaj.
– pokrenuli reprodukciju drugog
sadržaja.
– isključili plejer.
Message Code 1 [Playback stopped. The
content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. Za više informacija posetite
http://www.cinavia.com. Message Code
1.] se prikazuje na ekranu kad se
reprodukuje disk.
• Audio kanal videa koji se reprodukuje sadrži
Cinavia kôd koji ukazuje da je namenjena
samo prezentacijama sa profesionalne
opreme i nije odobrena reprodukcija koju
vrše potrošači (strana 30).
Ležište za disk se ne otvara i ne možete da
izvadite disk čak i kad pritisnete  (otvori/
zatvori).
• Dok je plejer uključen, pritisnite  (stop),
HOME pa dugme TOP MENU na daljinskom
upravljaču da biste otključali ležište za disk i
onemogućili funkciju Child Lock (strana 9).
• Pokušajte sledeće: Isključite plejer i
izvucite iz utičnice kabl za napajanje
naizmeničnom strujom (kabl za napajanje).
Ponovo povežite kabl za napajanje dok
pritiskate (otvori/zatvori) na plejeru.
Pritiskajte dugme  (otvori/zatvori) na
plejeru dok se ne otvori ležište za disk.
Uklonite disk.
Poruka [[EJECT] Key is currently
unavailable.] se prikazuje na ekranu nakon
što je pritisnuto dugme  (otvori/zatvori).
• Obratite se najbližem Sony prodavcu ili
lokalnom ovlašćenom servisu kompanije
Sony.
24SR
Plejer ne reaguje ni na jedno dugme.
• Došlo je do kondenzacije vlage unutar
plejera (strana 4).
O ažuriranju softvera
• Ako je stanje vaše mrežne veze loše,
posetite stranicu www.sony.eu/support da
biste preuzeli najnoviju verziju softvera i
ažurirali putem USB memorije. Možete i da
dobijete informacije o funkcijama ažuriranja
sa veb-sajta.
Podržani diskovi
Blu-ray
Disc*1
Ultra HD Blu-ray, BD-ROM,
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM, DVD-R/
DVD-RW, DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (Music CD),
CD-ROM, CD-R/CD-RW,
Super Audio CD
*1
*2
Diskovi koji ne mogu da se reprodukuju
• BD-ovi sa kertridžom
• BDXL-ovi
• DVD-RAM mediji
• HD DVD-ovi
• PHOTO CD-ovi
• Deo CD-Extra sa podacima
• Super VCD-ovi
• DVD AUDIO
• Strana sa audio materijalom na DualDiscovima
Reprodukcija slika i zvuka može da se
nakratko prekine pri prebacivanju između
slojeva.
Kôd regiona (samo BD/DVD VIDEO)
Vaš plejer ima odštampan kôd regiona i
reprodukovaće samo BD/DVD VIDEO
označen istim kodovima regiona ili
.
Dodatne informacije
*3
Pošto su specifikacije za Blu-ray Disc nove i još
uvek evoluiraju, neki diskovi možda neće moći
da se puštaju, zavisno od tipa diska i verzije.
Audio izlaz se razlikuje zavisno od izvora,
povezanog izlaznog priključka i izabranih
podešavanja zvuka.
BD-RE: Ver. 2,1, BD-R: Verzije 1,1, 1,2, 1,3
uključujući organski pigment tipa BD-R (LTH
tip). BD-R-ovi narezani na PC-u ne mogu da se
puštaju ako je moguće i dalje upisivati na njih.
CD ili DVD disk ne može da se reprodukuje ako
nije pravilno finalizovan ili ako nije u formatu
Mastered. Više informacija potražite u uputstvu
za upotrebu isporučenom uz uređaj za snimanje.
Napomena o dvoslojnim Ultra HD Blu-ray/BD/
DVD diskovima i troslojnim Ultra HD Blu-ray
diskovima
Napomene o diskovima
Ovaj proizvod je namenjen za reprodukciju
diskova koji su u skladu sa standardom
Compact Disc (CD). DualDiscs diskovi i neki
muzički diskovi kodirani tehnologijama za
zaštitu autorskih prava nisu u skladu sa
Compact Disc (CD) standardom i zato ovaj
proizvod možda neće moći da ih reprodukuje.
Napomena za reprodukciju sa Ultra HD-ova
Blu-ray/BD/DVD
Neke operacije reprodukcije Ultra HD Blu-ray/
BD/DVD su možda namerno postavili
producenti softvera. Pošto ovaj plejer
reprodukuje Ultra HD Blu-ray/BD/DVD
shodno sadržaju diska koji su dizajnirali
producenti softvera, neke funkcije
reprodukcije možda ne budu dostupne.
25SR
Podržani tipovi datoteka
Video
Kodek
MPEG-1 Video
MPEG-2 Video
Xvid
MPEG4/AVC/
H.264*1
VC1
WMV9*2
Motion JPEG
HEVC/H.265*3
VP6
VP8/VP9
Kontejner
Oznaka tipa
datoteke
Sa zvukom
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4
.mp4, .m4v
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/3gpp2
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MKV
.mkv
ASF
.wmv, .asf
WMA9, WMA 10 Pro
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4
.mp4, .m4v
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
FLV
.flv
MP3
Webm
.webm
Vorbis
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Formatiranje
AVCHD (Ver.2.0)*4*5*6
26SR

Muzika
Kodek
Oznaka tipa
datoteke
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)*7 .mp3
AAC/HE-AAC*7
.m4a, .aac
Standard WMA9
.wma
WMA 10 Pro*8
.wma
LPCM*7
.wav
FLAC
.flac, .fla
Dolby Digital*7
.ac3
DSF
.dsf
DSDIFF*9
.dff
AIFF
.aiff, .aif
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
Fotografije
Formatiranje
Oznaka tipa
datoteke
JPEG
.jpeg, .jpg,
.jpe
PNG
.png*10
GIF
.gif*10
MPO
.mpo*11
BMP
.bmp*12
WEBP
.webp
Dodatne informacije
ALAC
• Neke datoteke možda neće biti moguće
reprodukovati u zavisnosti od formata
datoteke, kodiranja datoteke ili stanja snimanja.
• Neke datoteke koje su obrađene na računaru
možda neće biti moguće reprodukovati.
• Na nekim datotekama možda neće biti
moguće obaviti funkciju brzog premotavanja
unapred ili unazad.
• Plejer ne reprodukuje kodirane datoteke,
poput datoteka sa DRM zaštitom.
• Plejer može da prepozna sledeće datoteke i
foldere na BD-ovima, DVD-ovima, CD-ovima i
na USB uređajima:
– do fascikli u 9. sloju, uključujući osnovnu
fasciklu.
– do 500 datoteka / fascikli na pojedinačnom
sloju.
• Plejer podržava brzinu kadrova:
– do 60 kadrova/s samo za AVCHD (MPEG4/AVC).
– do 30 kadrova/s za druge video kodeke.
• Plejer može da podrži brzinu protoka do
40 Mbps.
• Neki USB uređaji možda neće raditi sa ovim
plejerom.
• Plejer može da prepozna Mass Storage Class
(MSC) uređaje (kao što su fleš memorija i HDD),
uređaje klase Still Image Capture Device (SICD)
i tastature sa 101 tasterom.
• Plejer možda ne uspe da bez zastoja
reprodukuje audio i video datoteke sa velikom
brzinom protoka sa DATA CD-ova.
Preporučujemo da se takve datoteke puštaju
sa DATA DVD-ova i DATA BD-ova.
*1
*2
Plejer može da podrži AVC do nivoa 5.2.
Plejer može da podrži WMV9 do naprednog
profila.
*3 Plejer može da podrži HEVC do nivoa 5.1.
*4 Plejer može da podrži brzinu kadrova do
60 kadrova/s.
*5 Plejer reprodukuje datoteke u formatu
AVCHD koje su snimljene na digitalnoj video
kameri, itd. Disk u AVCHD formatu se neće
reprodukovati ako nije pravilno dovršen.
*6 Plejer može da reprodukuje AVCHD 3D format.
*7 Plejer može da reprodukuje „.mka“ datoteke.
*8 Plejer ne reprodukuje kodirane datoteke,
poput „Lossless“.
*9 Plejer ne reprodukuje DST kodirane datoteke.
*10 Plejer ne reprodukuje animirane PNG i
animirane GIF datoteke.
*11 Za MPO datoteke koje nisu 3D, prikazuje se
ključna slika ili prva slika.
*12 Plejer ne podržava 16-bitne BMP datoteke.
27SR
Specifikacije
Specifikacije i dizajn mogu da se promene bez prethodnog obaveštenja.
System
Laser
Poluprovodnički laser
Ulazni i izlazni priključci
Naziv priključka
Tip priključka / jačina izlaza / otpor opterećenja
HDMI OUT
Standardni HDMI 19-pinski priključak
LAN (100)
Priključak 100BASE-TX
USB
USB priključak tipa A (za povezivanje USB memorijskih
kartica, čitača memorijskih kartica, digitalnih fotoaparata i
digitalnih video kamera)*
* Ne koristite za punjenje.
DC IN
12 V naizm. struje, 1,25 A
Opšte
28SR
Zahtevi za napajanje
12 V DC sa adapterom za naizmeničnu struju
Napajanje: Izlaz 220 V–240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije
(pri korišćenju adaptera za
naizmeničnu struju)
15 W
Stanje mirovanja mreže
Manje od 2 W (svi žični mrežni ulazi UKLJUČENI)
Dimenzije (približno)
320 mm × 212 mm × 45 mm (širina × dubina × visina),
uključujući i isturene delove
Težina (približno)
1,4 kg
Radna temperatura
5 ºC do 35 ºC
Radna vlažnost vazduha
25% do 80%
Autorska prava i zaštićeni znakovi
Dodatne informacije
• Oracle i Java su registrovani žigovi kompanije
Oracle i/ili njenih partnera. Svi ostali nazivi su
žigovi odgovarajućih vlasnika.
• Proizvedeno po licenci kompanije Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol
dvostrukog D su žigovi kompanije Dolby
Laboratories.
• Za DTS patente, pogledajte
http://patents.dts.com. Proizvedeno po
licenci kompanije DTS, Inc. DTS, simbol
dvostrukog D, Digital Surround i DTS
2.0+Digital Out logotip su registrovani žigovi i/
ili žigovi kompanije DTS, Inc. u SAD i/ili ostalim
zemljama. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.
• Izrazi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia
Interface, Premium High Speed HDMI Cable i
HDMI logotip su žigovi ili registrovani žigovi
kompanije HDMI Licensing Administrator, Inc.
u SAD i drugim zemljama.
• Reči i logotipi Blu-ray Disc™, Blu-ray™,
BD-Live™, BONUSVIEW™, Ultra HD Blu-ray™
su žigovi udruženja Blu-ray Disc Association.
• Logotipovi Blu-ray 3D™ i Blu-ray 3D™ su žigovi
udruženja Blu-ray Disc Association.
• „DVD logotip“ je zaštićeni znak korporacije
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
• Logotipovi „DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“,
„DVD-R“, „DVD VIDEO“, „Super Audio CD“ i
„CD“ su žigovi.
• „BRAVIA“ je zaštićeni znak kompanije Sony
Corporation.
• MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje zvuka i
patenti su licencirale kompanije Fraunhofer IIS
i Thomson.
• Ovaj proizvod sadrži vlasničku tehnologiju pod
licencom korporacije Verance Corporation i
zaštićen je patentom SAD 7,369,677 i drugim
SAD i svetskim patentima, priznatim i u
procesu priznavanja, kao i autorskim pravima i
trgovačkom tajnom za određene delove takve
tehnologije. Cinavia je žig korporacije Verance
Corporation. Autorska prava 2004-2010
Verance Corporation. Sva prava zadržana od
kompanije Verance. Zabranjeno je rastavljanje
i reversni inženjering.
• Windows Media je registrovani zaštićeni znak ili
zaštićeni znak kompanije Microsoft Corporation
u SAD i/ili ostalim zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima
na intelektualnu svojinu kompanije Microsoft
Corporation. Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena
bez odgovarajuće licence korporacije Microsoft
ili njene ovlašćene podružnice.
Vlasnici sadržaja koriste tehnologiju pristupa
sadržaju Microsoft PlayReady™ radi zaštite
svoje intelektualne svojine, uključujući i sadržaj
zaštićen autorskim pravima. Ovaj uređaj koristi
tehnologiju PlayReady za pristup PlayReadyzaštićenom sadržaju i / ili WMDRM-zaštićenom
sadržaju. Ako uređaj ne uspe da na
odgovarajući način ograniči upotrebu
sadržaja, vlasnici sadržaja mogu da od
korporacije Microsoft traže da opozove
mogućnost uređaja da reprodukuje sadržaj
zaštićen tehnologijom PlayReady. Opoziv neće
uticati na nezaštićeni sadržaj ili sadržaj koji je
zaštićen drugim tehnologijama za pristup
sadržaju. Vlasnici sadržaja od vas mogu tražiti
da nadogradite PlayReady da biste mogli da
pristupite njihovom sadržaju. Ako odbijete
nadogradnju, nećete moći da pristupite
sadržaju koji zahteva nadogradnju.
• Vewd® Core. Copyright 1995-2018 Vewd
Software AS. Sva prava zadržana.
Pravni izrazi:
Ovaj softver se isporučuje u <<viđenom>>
stanju.
Vewd i njegovi dobavljači odriču se svih
garancija u vezi sa softverom, bilo izričitih ili
implicitnih, nagoveštenih ili na drugi način, što
između ostalog obuhvata garancije za
funkcionalnost, pogodnost za posebnu
namenu ili nenarušavanje prava.
• Svi ostali zaštićeni znakovi pripadaju
odgovarajućim vlasnicima.
• Drugi nazivi sistema i proizvoda su uglavnom
zaštićeni znakovi i registrovani zaštićeni
znakovi u vlasništvu svojih vlasnika. U ovom
dokumentu nisu navedene oznake ™ i ®.
29SR
Zaštita od kopiranja
Imajte u vidu da Ultra HD Blu-ray™, Blu-ray Disc™
i DVD medijumi koriste napredne sisteme za
zaštitu sadržaja. Ovi sistemi, koji se nazivaju AACS
(Advanced Access Content System – sistem za
napredan pristup sadržaju) i CSS (Content
Scramble System – sistem za kodiranje sadržaja),
sadrže određena ograničenja po pitanju
reprodukcije, analognog izlaza i drugih sličnih
funkcija. Rad ovog proizvoda i postavljena
ograničenja mogu da se razlikuju zavisno od
datuma kupovine, pošto predsedavajući odbor
AACS može da usvoji ili izmeni pravila
ograničavanja posle vremena kupovine.
Napomena: Cinavia
Ovaj proizvod koristi tehnologiju Cinavia da bi
ograničio korišćenje neovlašćenih kopija nekih
komercijalno proizvedenih filmova i video snimaka i
njihovih zvučnih zapisa. Kad se otkrije korišćenje
neovlašćene kopije, prikazaće se poruka i
reprodukcija ili kopiranje će biti prekinuto.
Više informacija o tehnologiji Cinavia možete
pronaći na stranici http://www.cinavia.com
Cinavia korisničkog informacionog centra. Na
zahtev su poštom dostupne dodatne
informacije o tehnologiji Cinavia, pošaljite
dopisnu kartu sa vašom adresom na: Cinavia
Consumer Information Center, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Software License Information
Za EULA (ugovor o licenciranju sa krajnjim
korisnikom), pročitajte UGOVOR O
LICENCIRANJU SA KRAJNJIM KORISNIKOM
isporučen uz ovaj plejer.
KORIŠĆENJEM OVOG PROIZVODA
PRIHVATATE OVAJ UGOVOR.
Da biste saznali detalje o drugim softverskim
licencama, izaberite
[Setup] na početnom
ekranu i pogledajte [Software License
Information] u [System Settings].
Ovaj proizvod sadrži softver koji podleže
licencama GNU General Public License („GPL“) ili
GNU Lesser General Public License („LGPL“). U
tim licencama je navedeno da korisnici imaju
pravo da nabave, izmene i ponovo distribuiraju
izvorni kôd datog softvera u skladu sa uslovima
GPL ili LGPL licence.
Izvorni kôd softvera koji se koristi u ovom
proizvodu podleže GPL i LGPL licencama i
dostupan je na internetu. Posetite sledeći
veb-sajt radi preuzimanja:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Imajte u vidu da kompanija Sony ne može da
odgovori na pitanja u vezi sa sadržajem ovog
izvornog koda.
30SR
Lista sa šiframa jezika
Za više detalja pogledajte stranicu [BD/DVD
Viewing Settings] (strana 19).
Nazivi jezika su u skladu sa ISO 639: 1988
(E/F) standardom.
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
Jezik
Afarski
Afrikans
Arapski
Ajmara
Baškirski
Bugarski
Bislama
Tibetanski
Katalonski
Češki
Danski
Butanski;
Džongka
Srpski
Španski
Baskijski
Finski
Farski
Frizijski
Škotski gelski
Gvarani
Hausa
Hrvatski
Jermenski
Interlingva
Indonežanski
Italijanski
Japanski
Javanski
Kazaški
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abhaski
Amharski
Asamski
Azerbejdžanski
Beloruski
Biharski
Bengalski
Bretonski
Korzikanski
Velški
Nemački
Grčki
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Esperanto
Estonski
Persijski
Fidži
Francuski
Irski
Galicijski
Gudžarati
Hindi
Mađarski
Interlingva
Inupiak
Islandski
Hebrejski
Jidiš
Gruzijski
Grendlandski;
Kalalisut
Kanada jezik
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
1353
1357
Kambodžanski;
Kmerski
Korejski
Kurdski
Latinski
Laoški; Lao
Latvijski
Maorski
Malajalam
Moldavski
Malajski
1300
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
1356
1358
1363
1369
Burmanski
Nepalski
1365
1376
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
Jezik
Norveški
Oromo
Pandžabi;
Pandžabi
Pašto; Pušto
Kečua
Kirundi; Rundi
Ruski
Sanskrit
Sango; Sango
Singalezi;
Sinhaleski
Slovenački
Šona
Albanski
Sisvati; Svati
Sundanski
Svahili
Telugu
Tajski
Turkmenski
Secvana;
Cvana
Turski
Tatarski
Ukrajinski
Uzbečki
Volapik
Ksosa
Kineski
Nije navedeno
1393
1408
1428
Oksitanski
Orijski
Poljski
1436
1481
1483
1491
1498
1502
1505
Portugalski
Reto-romanski
Rumunski
Kinjaruanda
Sindi
Srpsko-hrvatski
Slovački
1507
1509
1512
1514
Samoanski
Somalski
Srpski
Sesoto;
Južni Soto
Švedski
Tamilski
Tadžički
Tigrinja
Tagalog
Tonga; Ostrva
Tonga
Conga
Tvi
Urdu
Vijetnamski
Volof
Joruba
Zulu
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Dodatne informacije
Šifra
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
Šifra
1379
1403
1417
Kašmirski
Kirgiski
Lingala
Litvanski
Malagaški
Makedonski
Mongolski
Marati
Malteški;
Malteški
Nauru
Holandski
31SR
Kôd područja roditeljske kontrole
Za više detalja pogledajte stranicu [Parental
Control Area Code] (strana 20).
32SR
Šifra
2044
2046
2070
2092
2115
2174
2200
2248
2239
2276
2333
2362
2390
2427
2428
2489
2149
2086
2528
Područje
Argentina
Austrija
Brazil
Kina
Danska
Francuska
Grčka
Indija
Irska
Japan
Luksemburg
Meksiko
Novi Zeland
Pakistan
Portugal
Rusija
Španija
Švajcarska
Tajland
2586
Vijetnam
2047
2057
2090
2093
2165
2109
2219
2238
2254
2304
2363
2376
2379
2424
2436
2501
2499
2543
2184
Australija
Belgija
Čile
Kolumbija
Finska
Nemačka
Hong Kong
Indonezija
Italija
Koreja
Malezija
Holandija
Norveška
Filipini
Portugal
Singapur
Švedska
Tajvan
Ujedinjeno
Kraljevstvo
Za vašu praktičnost
Prije upita
Potvrdite sljedeće pojedinosti:
• Istražite i pokušajte riješiti problem s pomoću odjeljka „Rješavanje
problema“ (str. 22).
• isključite uređaj za reprodukciju i odspojite kabel za napajanje
(mrežni vod). Pričekajte dulje od 30 sekundi, a zatim ponovno
spojite kabel za napajanje (mrežni vod).
Zabilježite serijski broj (Ser. br.) u prostor u nastavku. Navedite ovaj broj prodavaču tvrtke
Sony da bi mogli brže reagirati kad god ih nazovete u vezi s ovim proizvodom.
Ser. br. _____________________________
Za učinkovitejše odpravljanje težav
Pred vprašanji
Opravite naslednje korake:
• Pri odpravljanju težave si pomagajte s poglavjem Odpravljanje težav
(stran 22).
• Predvajalnik izklopite in izključite napajalni kabel (električni kabel).
Počakajte več kot 30 sekund, nato ponovno priključite napajalni
kabel (električni kabel).
Zapišite serijsko številko (S/N) na spodnjo črto. Ko v zvezi s tem izdelkom kličete prodajalca
izdelkov Sony, mu posredujte to številko, da omogočite hitrejše ukrepanje.
Serijska številka _____________________________
Radi praktičnosti
Pre nego što
pošaljete upit
Potvrdite da ste obavili sledeće:
• Istražite pomoću „Rešavanje problema“ (strana 22) da biste rešili
problem.
• Isključite plejer i izvucite iz utičnice kabl za napajanje naizmeničnom
strujom (kabl za napajanje). Sačekajte više od 30 sekundi pa ponovo
uključite kabl za napajanje (kabl za napajanje).
Zabeležite serijski broj (S/N) u prostoru ispod. Navedite taj broj Sony prodavcu svaki put kad
ga pozovete povodom ovog proizvoda radi bržeg delanja.
S/N _____________________________

Za korisne naputke, savjete i informacije o proizvodima i uslugama tvrtke Sony
posjetite: www.sony.eu/myproducts/

Za uporabne namige, nasvete in informacije o izdelkih družbe Sonyin storitvah
obiščite spletno mesto: www.sony.eu/myproducts/

Da biste saznali korisne savete i informacije o Sony proizvodima i servisima,
posetite veb-lokaciju: www.sony.eu/myproducts/
4-738-236-12(2)
http://www.sony.net/
© 2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
Download PDF