Sony | HT-CT180 | Sony HT-CT180 2,1-kanalni soundbar sa tehnologijom Bluetooth® Kratko uputstvo za pokretanje i podešavanje

Isporučena dodatna oprema
Sound Bar zvučnik
Daljinski upravljač (1)
Baterije R03 (veličina AAA) (2)
2
Podešavanje daljinskog upravljača
3
Uključivanje sistema
Optički digitalni kabl (1)
Vodič za početak
Podloške za subwoofer (4)
HT-CT180
Bar zvučnik
Podloške za zvučnik
Subwoofer
Postavljanje Bar zvučnika na zid
Pogledajte isporučeno uputstvo za upotrebu.
1
Postavljanje subwoofera u horizontalan
položaj
Postavite subwoofer na levu stranu tako
da je logo „SONY“ okrenut napred.
Povezivanje sa TV-om

Da li postoji optički digitalni priključak na TV-u?
DA
NE
 Povežite kablove za napajanje naizmeničnom strujom.
 Pritisnite dugme  (uključivanje/stanje mirovanja).
Indikator ulaza će početi da svetli.
Proverite da li indikator uključivanja/stanja mirovanja na subwooferu svetli zelenom bojom. Kada se indikator uključi, bežično povezivanje
Bar zvučnika i subwoofera je završeno. Ako ne zasvetli, bežični prenos nije aktiviran. Pogledajte odeljak „Bežični prenos zvuka subwoofera“
u poglavlju „Rešavanje problema“ u isporučenom uputstvu za upotrebu.
TV, kablovski prijemnik
ili satelitski prijemnik
TV, kablovski prijemnik
ili satelitski prijemnik
Optički digitalni kabl
(isporučen)
Analogni audio kabl
(nije isporučen)
4
Slušanje zvuka
OPTICAL

Napomena
Ako priključak za slušalice na TV-u služi i kao priključak za audio izlaz, proverite postavke za TV audio
izlaz. Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu TV-a.
Pritisnite dugme OPTICAL da biste uključili indikator OPTICAL. Pritisnite, zatim, dugme  (jačina zvuka) da biste prilagodili jačinu zvuka.
Ako ste povezali TV na priključak ANALOG u koraku 1, pritisnite dugme ANALOG.
Podešavanje je završeno!
Uživajte!
Pogledajte isporučeno uputstvo za upotrebu da biste dobili
informacije o BLUETOOTH povezivanju i drugim funkcijama.
Uputstvo za upotrebu
© 2015 Sony Corporation
4-559-024-21(1) (SR)
Download PDF

advertising