Sony | HT-ST5000 | Sony HT-ST5000 7.1.2 Dolby Atmos soundbar koji ima Wi-Fi/Bluetooth® tehnologiju Kratko uputstvo za pokretanje i podešavanje

2
Sadržaj pakovanja
Bar zvučnik (1)
Rešetka (1)
Povezivanje sa TV-om i drugim uređajima
Sabvufer (1)
Da li priključak HDMI IN na vašem TV-u ima oznaku „ARC“?
NE
YES
Daljinski upravljač (1)
Baterija R03 (veličina AAA) (2)
Optički digitalni kabl (1)
ŠABLON ZA MONTIRANJE
NA ZID (1)
Uputstva za upotrebu
Vodič za početak
(ovaj dokument)
HDMI kabl
(nije isporučen)
HDMI kabl
(ne isporučuje se)
O metodu upravljanja sistemom
Povežite sistem i TV pomoću HDMI kabla (nije isporučen) da biste prikazali ekran za upravljanje
sistemom na TV-u. Pripremite HDMI kabl.
HDMI kabl
(nije isporučen)
1
Digitalni optički kabl
(isporučen)
HDMI kabl
(nije isporučen)
Izbor mesta za postavljanje
Plejer Blu-ray diskova,
prijemnik kablovske ili
satelitske televizije itd.
Blu-ray Disc™ plejer,
prijemnik kablovske ili
satelitske televizije itd.
Visina plafona: 4,3 metra ili manje
Da biste postigli dobar surround zvuk,
unesite visinu plafona sobe na mestu
na kojem je sistem instaliran.
Više detalja potražite u odeljku
„Prilagođavanje podešavanja zvučnika za
surround zvuk“ u uputstvu za upotrebu
(zaseban dokument).
: Video signali
: Video signali
: Audio signali
: Audio signali
Povežite uređaje kao što su Blu-ray Disc plejer, prijemnik kablovske ili satelitske televizije na bilo koji HDMI IN priključak (HDMI1/2/3) na Bar zvučniku.
Ako su uređaji poput Blu-Ray Disc plejera, prijemnika kablovske ili satelitske televizije trenutno povezani na TV, iskopčajte ih i povežite na Bar zvučnik da biste reprodukovali
surround zvuk visokog kvaliteta koji pružaju Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus.
Povežite TV na priključak HDMI OUT na Bar zvučniku. Ako TV nije kompatibilan sa funkcijom ARC, povežite ga i na priključak TV IN (OPT) na Bar zvučniku.
Savet
Da biste Bar zvučnik
montirali na zid
Pogledajte odeljak „Montiranje
glavne jedinice na zid“ u uputstvu
za upotrebu (zaseban dokument).
Bar zvučnik
•Funkcija Standby Through omogućava emitovanje HDMI signala na TV čak i kada je sistem u stanju mirovanja.
Podesite podešavanje na sledeći način: Pritisnite HOME –
[Setup] –
[System Settings] – [HDMI Settings] – [Standby Through], a zatim izaberite [Auto] ili [On].
•Ako vaš TV nema priključak OPTICAL OUT niti priključak HDMI IN, pogledajte odeljak „Povezivanje TV-a ili prenosnog audio uređaja preko priključka ANALOG IN“ u uputstvu za upotrebu (zaseban dokument)
da biste videli kako da ga povežete.
Napomena
•Uverite se da su kablovi čvrsto umetnuti.
•Da biste gledali 4K video sadržaje, pogledajte odeljak „Povezivanje 4K TV-a i 4K uređaja“ u uputstvu za upotrebu (zaseban dokument).
Sabvufer
Napomena
•Ne postavljajte magnetne kartice na sistem ili blizu sistema.
•Ne postavljajte metalne objekte osim TV-a oko sistema. Funkcije bežične mreže mogu da postanu nestabilne.
Nastavlja se na zadnjoj stranici
4-687-836-31(1)
© 2017. Sony Corporation
Odštampano u Maleziji
3
7
Podešavanje daljinskog upravljača
Slušanje zvuka
INPUT +/–
Glavni meni
////
4
HOME
Uključivanje TV-a
 +/–
SW  +/–
Napajanje
Slušanje zvuka sa TV-a
Da biste uživali u ulaznom uređaju koji nije TV
Izaberite željeni program pomoću daljinskog upravljača TV-a.
Pritisnite HOME.
Ekran se prebacuje na ekran televizijsko emitovanje i TV zvuk se emituje sa sistema.
Ako se zvuk TV-a ne emituje na sistemu, pritiskajte INPUT +/− na daljinskom
upravljaču sistema dok se na prednjem displeju ne prikaže „TV“.
Podesite jačinu zvuka.
Prilagodite jačinu zvuka pritiskajući  +/− na daljinskom upravljaču sistema.
Prilagodite jačinu zvuka sabvufera pritiskajući SW  +/− na daljinskom upravljaču
sistema.
Za detaljne informacije o prilagođavanju kvaliteta zvuka, pogledajte „Izbor zvučnog
efekta“ u Uputstvu za upotrebu (zaseban dokument).
5
Uključivanje sistema
Podešavanje je završeno!
Uživajte!

Na TV ekranu će se prikazati glavni meni.
Ako se glavni meni ne prikaže, pomoću daljinskog upravljača TV-a prebacite
TV ulaz na ulaz za priključak HDMI IN na koji je sistem povezan.
Pritisnite /// da biste izabrali željeni ulaz u početnom meniju,
a zatim pritisnite .
Detaljne informacije pogledajte u odeljku „O glavnom meniju“ u uputstvu za
upotrebu (zaseban dokument).
Pogledajte uputstvo za upotrebu (zaseban dokument) da
biste saznali šta vam omogućava sistem i mrežne postavke.
/
Prednji panel
Indikator
napajanja
(zeleni)

Rešavanje problema
Zvuk TV-a se ne emituje na sistemu ili se slika ne prikazuje na TV-u.
•Pritiskajte INPUT +/− na daljinskom upravljaču sistema dok se na prednjem displeju sistema ne prikaže „TV“.
•Proverite da li su ulazi i izlazi HDMI priključaka na sistemu pravilno podešeni.
•Isključite kablove koji povezuju TV i sistem, a zatim ih ponovo čvrsto uključite. Isključite kablove za napajanje naizmeničnom strujom TV-a i sistema iz utičnica za naizmeničnu struju, a zatim ih ponovo uključite.
•U zavisnosti od redosleda kojim uključite TV i sistem, sistem može da uđe u režim isključenog zvuka i na displeju na prednjem panelu može da se prikaže „Muting“. U tom slučaju, prvo uključite TV, a zatim sistem.
•Kada su TV i sistem povezani HDMI kablom, omogućite funkciju kontrole za HDMI na TV-u. Detaljne informacije o postavkama TV-a potražite u uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz TV. Za više informacija o funkciji kontrole
za HDMI, pogledajte uputstvo za upotrebu (zaseban dokument).
•Proverite postavku zvuka TV-a. Kada je TV podešen na emitovanje zvuka sa TV zvučnika, promenite postavku tako da se zvuk emituje sa spoljnih zvučnika.
Priključite kablove za napajanje naizmeničnom strujom Bar zvučnika i sabvufera.
Pritisnite  (napajanje) na daljinskom upravljaču sistema.
Zasvetliće prednji displej.
Sa uređaja koji je povezan na sistem se ne emituje slika niti zvuk.
Proverite da li indikator napajanja sabvufera svetli zelenom bojom.
Ako ne svetli, pogledajte odeljak „Sabvufer“ u poglavlju „Rešavanje problema“ u Uputstvu za upotrebu (zaseban dokument).
Uključite povezani uređaj.
•Pritiskajte INPUT +/− na daljinskom upravljaču sistema dok se na prednjem displeju Bar zvučnika ne prikaže željeni uređaj.
•Proverite da li su ulazi i izlazi HDMI priključaka na sistemu pravilno podešeni.
•Iskopčajte kablove koji su povezani na sistem, a zatim ih ponovo priključite. Uverite se da su kablovi čvrsto umetnuti.
Daljinski upravljač TV-a ne radi.
6
•Kada Bar zvučnik zaklanja senzor za daljinsko upravljanje na TV-u, možda nećete moći da upravljate TV-om pomoću daljinskog upravljača. U tom slučaju, podesite funkciju [IR-Repeater] na [On]. TV-om možete da upravljate
pomoću daljinskog upravljača za TV. Detaljne informacije potražite u odeljku „Slanje signala u TV preko glavne jedinice“ u uputstvu za upotrebu (zaseban dokument).
Obavljanje postupka Easy Setup
Sa sabvufera se ne čuje zvuk ili je zvuk veoma tih.
•Pritisnite SW  +/– na daljinskom upravljaču sistema da biste pojačali zvuk sabvufera.
Ako niste rešili problem čak i ako ste preduzeli gorenavedene mere, pogledajte „Rešavanje problema“ u uputstvu za upotrebu (zaseban dokument).
////
HOME
Pritisnite HOME na daljinskom upravljaču sistema.
Ekran Easy Setup će se prikazati na TV ekranu.
Ako se ekran Easy Setup ne prikaže, pomoću daljinskog upravljača TV-a prebacite TV ulaz na ulaz za priključak HDMI IN na koji je sistem povezan.
Pritisnite /// da biste izabrali stavku prema uputstvu na TV ekranu, a zatim pritisnite
da biste obavili postupak Easy Setup.
Kada se prikaže poruka [Easy Initial Settings are complete.], izaberite [Finish].
Savet
•Uputstva na ekranu se prikazuju na jeziku koji ste izabrali u ovom koraku.
•Za detaljne informacije o mrežnom povezivanju, pogledajte „Slušanje muzike/zvuka pomoću mrežne funkcije“ u uputstvu za upotrebu (zaseban dokument).
•Za detaljne informacije o tehnologiji Chromecast built-in, pogledajte „Korišćenje tehnologije Chromecast built-in“ u uputstvu za upotrebu (zaseban dokument).
Download PDF

advertising