Sony | HT-XT1 | Sony HT-XT1 2.1-kanalni zvučnik sa ugrađenim niskotoncem koji se stavlja ispod televizora Kratko uputstvo za pokretanje i podešavanje

Sistem kućnog bioskopa
Vodič za početak
HT-XT1
Sadržaj
Podešavanje
1
2
3
4
5
Sadržaj pakovanja
3
Postavljanje
4
Povezivanje
6
Uključivanje sistema
8
Slušanje zvuka
9
Osnovne radnje
Uživanje u zvučnim efektima
10
Slušanje zvuka sa BLUETOOTH uređaja
12
Za više informacija o ostalim funkcijama, pogledajte isporučeno uputstvo za upotrebu.
2
Podešavanje
1
Sadržaj pakovanja
Aktivni zvučnik (1)
Daljinski upravljač (1)
Baterije R03 (veličina AAA) (2)
Digitalni optički kabl za TV (1)
Home Theatre System
Startup Guide
Home Theatre System
HT-XT1
Vodič za početak (ova knjiga) (1)
Uputstvo za upotrebu (1)
3
Podešavanje / Podešavanje / Podešavanje
2 Postavljanje
Napomene
• Pazite da ništa ne dodiruje subwoofer.
Subwoofer
4
• Postavite postolje za TV na sredinu sistema tako
da nijedan njegov deo ne viri van površine sistema.
• Ne udarajte staklo na gornjoj
površini sistema.
Podešavanje daljinskog upravljača
1.
1. Uspravite daljinski upravljač i okrenite
ga na zadnju stranu, a zatim povucite
poklopac nadole.
2.
2. Podignite poklopac odeljka za baterije
i umetnite dve AAA baterije u smeru koji
je prikazan na slici.
5
Podešavanje / Podešavanje / Podešavanje
3 Povezivanje
Povezivanje sa televizorom
Ili
Ako TV koji želite da povežete nema priključak za optički audio izlaz, povežite HDMI kabl (velike brzine prenosa,
nije isporučen) na ulazni HDMI priključak sa oznakom „ARC“. Ako je na ulazni HDMI priključak za oznakom „ARC“
povezan neki drugi uređaj, iskopčajte taj uređaj i povežite ovaj sistem.
6
Kada sistem povezujete sa televizorom i drugim uređajima
TV
Blu-ray DiscTM plejer itd.
Ovakvo povezivanje omogućava bolju reprodukciju surround zvuka.
HDMI kabl (velike brzine prenosa, nije isporučen)
Ako ulazni HDMI priključak na TV-u nema oznaku „ARC“, povežite sistem koristeći i kabl
i kabl
.
HDMI kabl (velike brzine prenosa, nije isporučen)
Ako je povezan na TV, iskopčajte ga i povežite na sistem.
7
Podešavanje / Podešavanje / Podešavanje
4 Uključivanje sistema

Displej
1 Povežite kabl za napajanje naizmeničnom strujom.
2 Pritisnite taster  (uključivanje/režim mirovanja) na daljinskom upravljaču ili dodirnite taster osetljiv
na dodir  (uključivanje/režim mirovanja) na sistemu.
Displej na sistemu će početi da svetli.
3 Uključite povezani uređaj.
8
Podešavanje / Podešavanje / Podešavanje
5 Slušanje zvuka
INPUT
VOL
INPUT
Izabrani ulazni uređaj
Slušanje zvuka televizora
1 Pritisnite taster INPUT na daljinskom upravljaču ili dodirnite taster osetljiv na dodir INPUT na sistemu i kao
ulaz izaberite „TV“.
2 Pomoću tastera VOL na daljinskom upravljaču podesite jačinu zvuka.
Slušanje zvuka sa nekog drugog ulaznog uređaja, a ne TV-a
Pritiskajte taster INPUT na daljinskom upravljaču ili dodirujte taster osetljiv na dodir INPUT na sistemu dok
se na displeju ne prikaže željeni ulazni uređaj.
TV  HDMI 1  HDMI 2  HDMI 3  ANALOG  BT AU
Podešavanje je završeno! Uživajte!
9
Osnovne radnje
Uživanje u zvučnim efektima
Da biste podesili zvučni efekat, pritiskajte jedan od tastera za zvučni
efekat na daljinskom upravljaču dok se na displeju ne prikaže režim
koji želite da izaberete.
SOUND FIELD
VOICE
NIGHT
10
SOUND FIELD:
Odgovarajući efekti
za ulazni zvuk.
CLEARAUDIO+
Pogodno podešavanje zvuka će biti
automatski izabrano za izvor zvuka.
STANDARD
Pogodno za svaki izvor.
MOVIE
Dijalog je jasan, a zvuk snažan i realističan.
SPORTS
Komentar je jasan, navijanje se čuje kao
surround zvuk i zvukovi su realistični.
GAME
Zvukovi su snažni i realistični, pogodni
za igranje igara.
MUSIC
Zvukovi se reprodukuju tako da budu
pogodni za muzički program, muzički Blu-ray
ili DVD disk.
P.AUDIO
(Zvuk
prenosnih
uređaja)
Zvukovi se reprodukuju tako da budu
pogodni za prenosni muzički plejer
korišćenjem tehnologije DSEE*.
VOICE:
Omogućava vam
da jasnije čujete
dijaloge.
NIGHT:
Zvuk se emituje sa
utišanim tonom uz
minimalni gubitak
kvaliteta i jasnoće
dijaloga.
TYPE1
Standardno
TYPE2
Naglasak je na opsegu dijaloga.
TYPE3
Naglasak je na opsegu dijaloga, pri čemu
se delovi opsega koje starije osobe ne mogu
da razaznaju pojačavaju.
ON
Aktiviranje noćnog režima.
OFF
Isključivanje noćnog režima.
* DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) je tehnologija koja kompenzuje gubitak zvuka
visokih frekvencija i obnavlja zvuk visokog kvaliteta koju je nezavisno razvila kompanija Sony.
11
Osnovne radnje
Slušanje zvuka sa BLUETOOTH uređaja
Registrovanje BLUETOOTH uređaja
PAIRING
INPUT
Svetleći LED indikator (plavi)
Uparivanje sistema sa uređajem
1 Dodirnite taster osetljiv na dodir PAIRING.
Svetleći LED indikator
brzo treperi tokom BLUETOOTH
uparivanja.
2 Postavite BLUETOOTH uređaj u režim za uparivanje i izaberite
„SONY:HT-XT1“.
Ako se od vas traži da unesete lozinku, unesite „0000“.
3 Uverite se da svetleći LED indikator
svetli.
(Veza je uspostavljena.)
Savet
Kada je BLUETOOTH veza uspostavljena, prikazaće se indikator koji vam
preporučuje koju aplikaciju da preuzmete u skladu sa povezanom opremom.
Pratite uputstva i preuzmite aplikaciju „SongPal“ pomoću koje možete
da upravljate ovim sistemom.
12
Pogledajte „Upravljanje sistemom pomoću pametnog telefona ili tablet uređaja
(SongPal)“ u isporučenom uputstvu za upotrebu da biste saznali dodatne
informacije o aplikaciji „SongPal“.
Slušanje zvuka registrovanog uređaja
1 Dodirujte taster osetljiv na dodir INPUT na sistemu dok se
ne prikaže „BT AU“.
Svetleći LED indikator
treperi tokom BLUETOOTH uparivanja.
2 Na BLUETOOTH uređaju izaberite „SONY:HT-XT1“.
3 Uverite se da svetleći LED indikator
svetli.
(Veza je uspostavljena.)
4 Pokrenite reprodukciju zvuka pomoću muzičkog softvera
na povezanom BLUETOOTH uređaju.
Povezivanje jednim dodirom (NFC)
Svetleći LED indikator (plavi)
1 Preuzmite, instalirajte i pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect“ na pametnom telefonu.
2 Dodirnite oznaku N na sistemu pametnim telefonom.
3 Uverite se da svetleći LED indikator (plavi) svetli. (Veza je uspostavljena.)
• Kompatibilni uređaji
Pametni telefoni, tablet uređaji i muzički plejeri sa ugrađenom funkcijom NFC
(Operativni sistem: Android™ 2.3.3 ili noviji, izuzev Android 3.x)
13
© 2014 Sony Corporation
4-487-195-21(2) (SR)
Download PDF

advertising