Sony | HT-CT370 | Sony HT-CT370 2.1-kanalna traka sa zvučnicima i tehnologijom Bluetooth® Kratko uputstvo za pokretanje i podešavanje

Sound Bar zvučnik
Vodič za početak
HT-CT370
Sadržaj
Podešavanje
1
2
3
4
5
Sadržaj pakovanja
4
Postavljanje
5
Povezivanje
6
Uključivanje sistema
8
Slušanje zvuka
9
Osnovne radnje
Uživanje u zvučnim efektima
10
Slušanje zvuka sa BLUETOOTH uređaja
12
Za više informacija o ostalim funkcijama, pogledajte isporučeno uputstvo za upotrebu.
3
Podešavanje
1
Sadržaj pakovanja
Podešavanje daljinskog upravljača
Skinite poklopac odeljka za baterije
i umetnite dve AA baterije u smeru
koji je prikazan na slici.
Bar zvučnik (1)
Subwoofer (1)
Daljinski upravljač (1)
Baterije R6 (veličina AA) (2)
Digitalni optički kabl za TV (1)
Podloške za subwoofer (4)
Sound Bar
Startup Guide
Sound Bar
HT-CT370
Zidni nosači (2) i šrafovi (2)
4
Vodič za početak (ova knjiga) (1)
Uputstvo za upotrebu (1)
Podešavanje
2 Postavljanje
Postavljanje Bar zvučnika
na zid
Pogledajte isporučeno uputstvo
za upotrebu.
Ako želite da…
Postavite subwoofer horizontalno
• Postavite subwoofer tako da se logo „SONY“
nalazi na vašoj levoj strani kada je subwoofer
okrenut ka vama prednjom stranom.
Podloške za zvučnik
5
Podešavanje / Podešavanje / Podešavanje
3 Povezivanje
Povezivanje sa televizorom
Ili
Ako TV koji želite da povežete nema priključak za optički audio izlaz, povežite HDMI kabl (velike brzine prenosa,
nije isporučen) na ulazni HDMI priključak sa oznakom „ARC“. Ako je na ulazni HDMI priključak za oznakom „ARC“
povezan neki drugi uređaj, iskopčajte taj uređaj i povežite ovaj Bar zvučnik.
6
Kada sistem povezujete sa televizorom i drugim uređajima
TV
Blu-ray Disc™ plejer itd.
Ovakvo povezivanje omogućava bolju reprodukciju surround zvuka.
HDMI kabl (velike brzine prenosa, nije isporučen)
Ako ulazni HDMI priključak na TV-u nema oznaku „ARC“, povežite sistem koristeći i kabl
i kabl
.
HDMI kabl (velike brzine prenosa, nije isporučen)
Ako je povezan na TV, iskopčajte ga i povežite na Bar zvučnik.
7
Podešavanje
4 Uključivanje sistema

Lampica za uključeno/
režim mirovanja
Displej
1 Povežite kablove za napajanje naizmeničnom strujom.
2 Pritisnite dugme  (uključivanje/režim mirovanja).
Displej će početi da svetli.
3 Proverite da li lampica za uključeno/režim mirovanja na subwoofer-u svetli zelenom bojom. Ako ne svetli,
bežični prenos nije aktiviran. Pogledajte odeljak „Ne čuje se zvuk iz subwoofer-a“ u poglavlju „Rešavanje
problema“ u isporučenom uputstvu za upotrebu.
4 Uključite povezani uređaj.
8
Podešavanje / Podešavanje / Podešavanje
5 Slušanje zvuka
INPUT
VOL
 (ulaz)
 (jačina zvuka)
Izabrani ulazni uređaj
Slušanje zvuka televizora
1 Pritiskajte taster  (ulaz) na daljinskom upravljaču ili dugme INPUT na Bar zvučniku i kao ulaz izaberite „TV“.
2 Podesite jačinu zvuka pomoću tastera  (jačina zvuka) na daljinskom upravljaču ili dugmeta VOL
na Bar zvučniku.
Slušanje zvuka sa nekog drugog ulaznog uređaja, a ne TV-a
Pritiskajte taster  (ulaz) na daljinskom upravljaču ili dugme INPUT na Bar zvučniku dok se na displeju
ne prikaže željeni ulazni uređaj.
TV  HDMI 1  HDMI 2  HDMI 3  ANALOG  BT AU
Podešavanje je završeno! Uživajte!
9
Osnovne radnje
Uživanje u zvučnim efektima
Da biste podesili zvučni efekat, pritisnite jedan od tastera za zvučni
efekat na daljinskom upravljaču da biste izabrali željeni režim koji će
se prikazati na displeju.
SOUND FIELD
NIGHT
VOICE
10
SOUND FIELD:
Odgovarajući efekti
za ulazni zvuk.
CLEARAUDIO+
Pogodno podešavanje zvuka će biti
automatski izabrano za izvor zvuka.
STANDARD
Pogodno za svaki izvor.
MOVIE
Dijalog je jasan, a zvuk snažan i realističan.
SPORTS
Komentar je jasan, navijanje se čuje kao
surround zvuk i zvukovi su realistični.
GAME
Zvukovi su snažni i realistični, pogodni
za igranje igara.
MUSIC
Zvukovi se reprodukuju tako da budu
pogodni za muzički program, muzički
Blu-ray ili DVD disk.
P.AUDIO
(Zvuk
prenosnih
uređaja)
Zvukovi se reprodukuju tako da budu
pogodni za prenosni muzički plejer
korišćenjem tehnologije DSEE*.
VOICE:
Omogućava vam
da jasnije čujete
dijaloge.
NIGHT:
Zvuk se emituje sa
utišanim tonom uz
minimalni gubitak
kvaliteta i jasnoće
dijaloga.
TYPE1
Standardno
TYPE2
Naglasak je na opsegu dijaloga.
TYPE3
Naglasak je na opsegu dijaloga, pri čemu
se delovi opsega koje starije osobe ne mogu
da razaznaju pojačavaju.
ON
Aktiviranje noćnog režima.
OFF
Isključivanje noćnog režima.
* DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) je tehnologija koja kompenzuje gubitak zvuka
visokih frekvencija i obnavlja zvuk visokog kvaliteta koju je nezavisno razvila kompanija Sony.
11
Osnovne radnje
Slušanje zvuka sa BLUETOOTH uređaja
Registrovanje BLUETOOTH uređaja
INPUT
PAIRING
Lampica (plava)
Uparivanje sistema sa uređajem
1 Pritisnite dugme PAIRING.
Lampica
brzo treperi tokom BLUETOOTH uparivanja.
2 Postavite BLUETOOTH uređaj u režim za uparivanje i izaberite
„SONY:HT-CT370“.
Ako se od vas zahteva lozinka, unesite „0000“.
3 Uverite se da lampica
svetli. (Veza je uspostavljena.)
Savet
Kada je BLUETOOTH veza uspostavljena, prikazaće se indikator koji vam
preporučuje koju aplikaciju da preuzmete u skladu sa povezanom opremom.
Pratite uputstva i preuzmite aplikaciju „SongPal“ pomoću koje možete da
upravljate ovim sistemom.
Pogledajte „Upravljanje sistemom pomoću pametnog telefona ili tablet uređaja
(SongPal)“ u isporučenom uputstvu za upotrebu da biste saznali dodatne
informacije o aplikaciji „SongPal“.
12
Slušanje zvuka registrovanog uređaja
1 Pritiskajte dugme INPUT dok se ne prikaže „BT AU“.
Lampica
treperi tokom BLUETOOTH uparivanja.
2 Na BLUETOOTH uređaju izaberite „SONY:HT-CT370“.
3 Uverite se da lampica
svetli. (Veza je uspostavljena.)
4 Pokrenite reprodukciju zvuka pomoću muzičkog softvera
na povezanom BLUETOOTH uređaju.
Povezivanje jednim dodirom (NFC)
Lampica (plava)
1 Preuzmite, instalirajte i pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect“ na pametnom telefonu.
2 Dodirnite oznaku N na Bar zvučniku pametnim telefonom.
3 Uverite se da lampica (plava) svetli. (Veza je uspostavljena.)
• Kompatibilni uređaji
Pametni telefoni, tablet uređaji i muzički plejeri sa ugrađenom funkcijom NFC
(Operativni sistem: Android™ 2.3.3 ili noviji, izuzev Android 3.x)
13
© 2014 Sony Corporation
4-488-969-21(2) (SR)
Download PDF

advertising