Sony | HT-SF150 | Sony HT-SF150 2-kanalna jednostruka traka sa zvučnicima sa Bluetooth® tehnologijom | HT-SF150 Kratko uputstvo za pokretanje i podešavanje

Sadržaj paketa
Vsebina embalaže
Tanki zvučnik (1)
Zvočniški modul (1)
Startup Guide
Sound Bar : HT-S100F/SF150
Daljinski upravljač (1)
Daljinski upravljalnik (1)
Optički digitalni kabel (1)
Optični digitalni kabel (1)
Modeli u Australiji / Novom
Zelandu Strujni kabel za
napajanje (mrežni vod) (1)
Modeli v Avstraliji/Novi Zelandiji
Napajalni kabel (1)
Upute za rad
Navodila za uporabo
Vodič za početak (ovaj dokument)
Navodila za začetek
(ta dokument)
2
Postavljanje daljinskog upravljača
Nastavitev daljinskega upravljalnika
3
Uključivanje televizora
Vklop televizorja
Baterija R03 (veličine AAA) (2)
Baterija vrste R03
(velikost AAA) (2)
PREDLOŽAK ZA MONTAŽU
NA ZID (1)
PREDLOGA ZA STENSKI
NOSILEC (1)
Uređaj za reprodukciju
Blu-ray diskova, kabelski
uređaj ili satelitski tuner itd.
Napajanje
Napajanje
Predvajalnik Blu-ray Disc,
kabelski ali satelitski
sprejemnik ipd.
Montiranje tankog zvučnika na zid
Pogledajte odjeljak „Montiranje tankog zvučnika na zid” u uputama za upotrebu (zasebni dokument).
Namestitev zvočniškega modula na steno
Glejte razdelek "Namestitev zvočniškega modula" v navodilih za uporabo (ločen dokument).
4-727-412-21(1)
1
4
Uključivanje tankog zvučnika
Vklop zvočniškega modula


Povezivanje s televizorom
Povezava s televizorjem

Postoje li priključci HDMI IN s oznakom „ARC” na televizoru?
Ali ima televizor vtičnice HDMI IN z oznako "ARC"?
Strujni kabel za napajanje
(mrežni kabel) (priložen)
Napajalni kabel (priložen)
DA/DA
Spojite kabel za napajanje (mrežni vod) na tanki zvučnik i zatim spojite kabel za napajanje (mrežni vod) u strujnu utičnicu.
NE/NE
Pritisnite  (napajanje) na daljinskom upravljaču tankog zvučnika.
Nakon što zasvijetle indikatori TV, BLUETOOTH i USB jedni za drugim na nekoliko sekundi, zasvijetlit će samo indikator TV.
Napajalni kabel vklopite v zvočniški modul, nato napajalni kabel vklopite v omrežno vtičnico.
Na daljinskem upravljalniku zvočniškega modula pritisnite gumb  (vklop/izklop).
Po nekajsekundnem utripanju indikatorjev za televizor, BLUETOOTH in USB v zaporedju, bo zasvetil le indikator za televizor.
Note
•Nemojte stavljati magnetske kartice na tanki zvučnik ili blizu tankog zvučnika.
Opomba
•Magnetnih kartic ne puščajte na zvočniškem modulu ali blizu njega.
Blu-ray Disc™ uređaj
za reprodukciju, kabelski
uređaj ili satelitski tuner itd.
Predvajalnik Blu-ray Disc™,
kabelski ali satelitski
sprejemnik ipd.
Uređaj za reprodukciju
Blu-ray diskova, kabelski
uređaj ili satelitski tuner itd.
Predvajalnik Blu-ray Disc,
kabelski ali satelitski
sprejemnik ipd.
5
Slušanje zvuka
Predvajanje zvoka
/
: Video signal
: Video signal
: Audio signal
: Zvočni signal
: Video signal
: Video signal
: Audio signal
: Zvočni signal
INPUT

Pomoću HDMI kabela (nije priložen) povežite priključak HDMI IN na televizoru i priključak HDMI OUT (TV (ARC)) na tankom zvučniku.
 +/–
Uporabite kabel HDMI (ni priložen), da povežete vtičnico HDMI IN na televizorju z vtičnico HDMI OUT (TV(ARC)) na zvočniškem
modulu.
Note
HDMI OUT
TV (ARC)
•Provjerite je li kabel čvrsto priključen.
•Kad vaš televizor nema priključak HDMI IN s oznakom „ARC,” trebate se povezati s televizorom i tankim zvučnikom putem optičkog digitalnog kabela (priložen)
kako je navedeno u koraku . Zvuk se neće reproducirati s televizor ako su televizor i tanki zvučnik povezani samo putem HDMI kabela.
Opomba
•Kabel mora biti trdno vstavljen.
•Če televizor nima vtičnice HDMI IN z oznako "ARC", morate televizor in zvočniški modul povezati tudi z optičnim digitalnim kablom (priložen), kot je navedeno v
koraku . Televizor ne bo predvajal zvoka, če sta televizor in zvočniški modul povezana le s kablom HDMI.

Kad ne postoji priključak HDMI IN s oznakom „ARC” na televizoru, povežite optički izlazni priključak pomoću optičkog
digitalnog kabela (priložen) na televizor i priključak TV IN (OPTICAL) na tankom zvučniku.
Če televizor nima vtičnice HDMI IN z oznako "ARC", povežite optični izhod televizorja in vhod (OPTIČNI) na zvočniškem modulu
z optičnim digitalnim kablom (priložen).
Note
TV IN
(OPTICAL)
•Provjerite oblik priključnice optičkog digitalnog kabela i priključke na televizoru i tankom zvučniku. Umetnite priključnice u priključke u ispravnom smjeru.
Ako prisilno umetnete priključnice u pogrešnom smjeru, priključnice i priključci mogu se oštetiti.
Opomba
•Preverite obliko priključkov na optičnih digitalnih kablih in vtičnic na televizorju in zvočniškem modulu. Priključke priključite v vtičnice v pravi smeri.
Če poskusite nasilno priključiti narobe obrnjene priključke, lahko poškodujete priključke in vtičnice.
Provjerite svijetli li indikator TV na tankom zvučniku.
Kad indikator TV na tankom zvučniku na zasvijetli, pritisnite INPUT na daljinskom upravljaču tankog zvučnika za odabir televizorskog ulaza.
Podesite jačinu zvuka pritiskom  +/– na daljinskom upravljaču tankog zvučnika.
Prepričajte se, da na zvočniškem modulu zasveti indikator za televizor.
Če na zvočniškem modulu indikator za televizor ne zasveti, na daljinskem upravljalniku zvočniškega modula pritisnite gumb INPUT, da izberete TV-vhod.
Glasnost prilagodite tako, da na daljinskem upravljalniku zvočniškega modula pritisnete gumb  +/–.
Note
•Ovisno o redoslijedu radnji kojima uključite televizor i tanki zvučnik, tanki zvučnik može ući u način rada za utišavanje. U tom slučaju prvo uključite televizor, a zatim tanki zvučnik.
Opomba
•Odvisno od zaporedja vklopa televizorja in zvočniškega modula lahko zvočniški modul preklopi v nemi način. V tem primeru najprej vklopite televizor in nato zvočniški modul.
© 2018 Sony Corporation Printed in Czech Republic
Sadržaj pakovanja
Startup Guide
Bar zvučnik (1)
Daljinski upravljač (1)
Baterija R03 (veličina AAA) (2)
Optički digitalni kabl (1)
Modeli za Australiju / Novi Zeland
Kabl za napajanje naizmeničnom
strujom (1)
ŠABLON ZA MONTIRANJE
NA ZID (1)
Sound Bar : HT-S100F/SF150
2
Podešavanje daljinskog upravljača
3
Uključivanje TV-a
Da biste Bar zvučnik montirali na zid
Pogledajte odeljak „Montiranje Bar zvučnika na zid“ u uputstvu za upotrebu (zaseban dokument).
Uputstvo za upotrebu
1
Napajanje
Plejer Blu-ray diskova,
prijemnik kablovske ili
satelitske televizije itd.
Vodič za početak (ovaj dokument)
4
Povezivanje sa TV-om
Uključivanje Bar zvučnika



Da li na televizoru ima HDMI IN priključaka sa oznakom „ARC“?
YES
NO
Kabl za napajanje naizmeničnom
strujom (isporučen)
Povežite kabl za napajanje naizmeničnom strujom (kabl za napajanje) i Bar zvučnik, a zatim priključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom
(kabl za napajanje) u utičnicu za naizmeničnu struju.
Pritisnite  (napajanje) na daljinskom upravljaču Bar zvučnika.
Nakon što se indikatori za TV, BLUETOOTH i USB uključe po redu na nekoliko sekundi, samo indikator za televizor nastavlja da svetli.
Napomena
•Ne stavljajte magnetne kartice na Bar zvučnik niti blizu njega.
Blu-ray Disc™ plejer,
prijemnik kablovske ili
satelitske televizije itd.
Plejer Blu-ray diskova,
prijemnik kablovske ili
satelitske televizije itd.
5

: Video signal
: Video signal
: Audio signal
: Audio signal
Slušanje zvuka
/
INPUT
Pomoću HDMI kabla (ne isporučuje se) povežite HDMI IN priključak na televizoru i HDMI OUT (TV (ARC)) priključak na Bar zvučniku.
Napomena
HDMI OUT
TV (ARC)

Kada televizor nema HDMI IN priključak sa oznakom „ARC“ , pomoću optičkog digitalnog kabla (isporučuje se) povežite
priključak za optički izlaz na televizoru i TV IN (OPTICAL) priključak na Bar zvučniku.
Napomena
TV IN
(OPTICAL)
 +/–
•Uverite se da je kabl čvrsto umetnut.
•Kada televizor nema HDMI IN priključak sa oznakom „ARC“, morate i da povežete televizor i Bar zvučnik putem optičkog digitalnog kabla (isporučuje se) na način
opisan u koraku . Sa televizora se neće emitovati zvuk ako su televizor i Bar zvučnik povezani samo putem HDMI kabla.
•Proverite oblik konektora optičkog digitalnog kabla i priključaka na televizoru i Bar zvučniku. Umetnite konektore u priključke u pravim smerovima.
Ako na silu umetnete konektore u pogrešnom smeru, konektori i priključci mogu da se oštete.
Proverite da li indikator za TV na Bar zvučniku svetli.
Kada indikator za televizor na Bar zvučniku ne svetli, na daljinskom upravljaču Bar zvučnika pritisnite INPUT da biste izabrali TV ulaz.
Podesite jačinu zvuka pritiskom na  +/– na daljinskom upravljaču Bar zvučnika.
Napomena
•U zavisnosti od redosleda po kojem uključujete televizor i Bar zvučnik, Bar zvučnik može da pređe u režim bez zvuka. U tom slučaju, prvo uključite televizor, a zatim Bar zvučnik.
Download PDF