Sony | HT-NT3 | Sony HT-NT3 2,1-kanalni soundbar i Wi-Fi/Bluetooth® tehnologija Kratko uputstvo za pokretanje i podešavanje

Isporučena dodatna oprema
4-559-518-71(2) (SR)
Daljinski upravljač (1)
Sound Bar zvučnik
Baterije R03 (veličina AAA) (2)
3
Podešavanje daljinskog upravljača
4
Uključivanje sistema
Optički digitalni kabl (1)
Vodič za početak
Postolja (2)
HT-NT3
Bar zvučnik
Subwoofer
Postavljanje Bar zvučnika na zid
Pogledajte isporučeno uputstvo za upotrebu.
1
Povezivanje sa TV-om
Napajanje
Easy Setup
Perform Easy Setup.
Do you want to proceed?
OK
Da li je HDMI ulazni priključak na vašem TV-u obeležen sa „ARC“?
Cancel
Ulaz
, , , ,
HOME
NE
DA
 Povežite kablove za napajanje naizmeničnom strujom.
 Pritisnite  (uključivanje/stanje mirovanja). Zasvetliće prednji displej.
Kada indikator za uključivanje/stanje mirovanja na subwooferu zasvetli zelenom bojom, bežično povezivanje Bar zvučnika i subwoofera je završeno. Ako ne zasvetli, bežični prenos nije aktiviran.
Pogledajte odeljak „Ne čuje se zvuk iz subwoofera“ u poglavlju „Rešavanje problema“ u isporučenom uputstvu za upotrebu.
 Uključite TV a zatim promenite ulaz na TV-u na ulaz na koji je povezan Bar zvučnik.
 Pritisnite HOME kada poruka „PLEASE WAIT“ nestane sa prednjeg displeja.
 Pritisnite / da izaberete [OK], a zatim pritisnite
da započnete [Easy Setup].
Pratite uputstva na ekranu da radi unosa osnovnih podešavanja koristeći /// i .
HDMI kabl
velike brzine
prenosa
(nije isporučen)
Optički digitalni kabl (nije isporučen)
HDMI kabl velike brzine prenosa (nije isporučen)
5
Uživanje u videu/zvuku sa povezanih uređaja
INPUT +/–
TV ‚ HDMI1 ‚ HDMI2 ‚ HDMI3 ‚ BT ‚ ANALOG ‚ USB ‚ SCR M ‚ H.NET ‚ M.SERV
2
Pritiskajte taster INPUT +/– dok se na prednjem displeju ne prikaže željeni uređaj. Zatim pritiskajte  +/– da prilagodite jačinu zvuka.
Povezivanje sa drugim uređajima
HDMI kabl velike brzine prenosa
(nije isporučen)
 +/–
OUTPUT
Blu-ray Disc™ plejer, risiver
kablovske TV ili satelitski
prijemnik itd.
Podešavanje je završeno!
Uživajte!
Pogledajte isporučeno uputstvo za upotrebu da biste dobili informacije
i mrežnom povezivanju, funkciji NFC i drugim funkcijama.
Uputstvo za upotrebu
SongPal
Savet
Da biste uživali u 4K sadržaju zaštićenom autorskim pravima, povežite uređaj sa HDCP 2.2-kompatibilnim HDMI priključkom. Za detalje, pogledajte odeljak „Gledanje 4K sadržaja zaštićenog autorskim pravima“
u isporučenom uputstvu za upotrebu.
Aplikacija koja je predviđena za ovaj model dostupna je u prodavnicama Google Play™ i App Store.
Potražite „SongPal“ i preuzmite besplatnu aplikaciju da biste saznali više o korisnim funkcijama.
© 2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising