Sony | MDR-100AAP | Sony MDR-100AAP MDR-100AAP h.ear on slušalice Uputstva za rukovanje

Stereo slušalice
Upute za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
4-576-744-21(1) (HR-SR)
MDR-100AAP
Upotreba
Korišćenje
  Poravnajte s utorima u priključku.
 Multifunkcijski gumb
 Mikrofon
  Poravnajte sa otvorima u priključku.
 Višefunkcionalno dugme
 Mikrofon
Napomene
 Pri isključivanju kabela iz struje, povucite za
priključak, ne za kabel. U protivnom bi kabel
mogao puknuti.
 Prilikom spajanja kabela provjerite je li utikač
poravnat s utorima u priključku i umetnite ga
do kraja. Ako utikač nije do kraja umetnut,
možda neće biti zvuka.
 Pazite da prilikom sklapanja slušalica ne
uhvatite prste.
 Ako instalirate aplikaciju Smart Key s trgovine
Google PlayTM, prilagođavanje pjesme i jačine
zvuka na vašem pametnom telefonu omogućit
će se putem multifunkcijskog gumba.
* Smart Key je aplikacija za uređaj XperiaTM,
operacijski sustav Android™ 4.0 i noviji.
Aplikacija nije dostupna u svim državama
i/ili regijama i možda neće funkcionirati
s nepodržanim modelima pametnih telefona.
Napomene
 Da biste iskopčali kabl, povucite ga držeći
utikač, a ne kabl. U suprotnom, kabl može
da se iskida.
 Kada priključujete kabl, obavezno poravnajte
utikač sa otvorima na priključku i umetnite
ga do kraja. Ako utikač nije umetnut do kraja,
emitovanje zvuka može da izostane.
 Budite pažljivi da ne uklještite prste kada
preklapate slušalice.
 Ako instalirate aplikaciju Smart Key* iz
prodavnice Google PlayTM, prilagođavanje
numere i jačine zvuka na pametnom telefonu
će biti omogućeno na višefunkcionalnom
dugmetu.
* Smart Key je aplikacija za uređaj XperiaTM,
operativni sistem AndroidTM 4.0 i noviji.
Aplikacija možda nije dostupna u nekim
državama i/ili regionima i ne može da se koristi
na nepodržanim modelima pametnih telefona.






https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sonymobile.extras.liveware.
extension.smartkey
©2015 Sony Corporation
Hrvatski
Stereo slušalice
Kompatibilni proizvodi
Koristite jedinicu s pametnim telefonom.
Napomene
 Ako želite povezati nepodržani pametni telefon,
mikrofon jedinice možda neće funkcionirati ili
će jačina zvuka možda biti niska.
 Nije zajamčen rad jedinice s digitalnim
uređajima za reprodukciju glazbe.
Korištenje multifunkcijskog gumba*
Pritisnite jednom za javljanje na poziv, pritisnite
ponovno za prekid; pritisnite za početak/
pauziranje pjesme.
Dostupne radnje za iPhone
Reproducira/pauzira pjesmu spojenog proizvoda
poput iPhone-a s jednim dodirom. Prebacuje na
sljedeću pjesmu dvostrukim dodirom. Prebacuje
na prethodnu pjesmu trostrukim dodirom.
Pokreće značajku „VoiceOver**” dugim pritiskom
(ako je dostupno).
Pritisnite i držite 2 sekunde da biste odbili dolazni
poziv. Kada otpustite, dva tiha zvučna signala
potvrđuju odbijanje poziva.
* Funkcija gumba može varirati, ovisno
o pametnom telefonu.
** Dostupnost značajke „VoiceOver” ovisi o iPhone
uređaju i njegovoj softverskoj verziji.
Specifikacije
Slušalice
Vrsta: Zatvorene, dinamičke (cirkumauralne) /
Pogonska jedinica: 40 mm, kupolasti tip
(glasovna zavojnica od aluminijske žice obložene
bakrom) / Kapacitet rukovanja snagom:
1.500 mW (IEC*) / Impedancija: 24 Ω pri 1 kHz /
Osjetljivost: 103 dB/mW / Frekvencijski odziv:
5 Hz – 60.000 Hz / Masa: Pribl. 220 g bez kabela
Mikrofon
Vrsta: Kondenzator elektreta / Usmjerenost:
U svim smjerovima / Razina napona otvorenog
kruga: –40 dB (0 dB = 1 V/Pa) / Efektivni raspon
frekvencija: 20 Hz – 20.000 Hz
Srpski
Isporučena dodatna oprema
Kabel za slušalice (upravljač i mikrofon na kabelu,
pribl. 1,2 m, pozlaćeni četveropolni priključak
L-oblika) (1)
Torbica za nošenje (1)
* IEC = Međunarodna elektrotehnička komisija
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez
prethodne najave.
iPhone je zaštitni znak tvrtke Apple Inc. registriran
u SAD-u i drugim državama.
XperiaTM je zaštitni znak tvrtke Sony Mobile
Communications AB.
AndroidTM i Google PlayTM zaštitni su znaci ili
registrirani zaštitni znaci tvrtke Google, Inc.
Stereo slušalice
Kompatibilni proizvodi
Koristite ovu jedinicu sa pametnim telefonom.
Napomene
 Ako jedinicu povežete sa nepodržanim
pametnim telefonom, njen mikrofon možda
neće funkcionisati ili će nivo jačine zvuka
možda biti nizak.
 Ne garantujemo da će jedinica raditi na
digitalnim muzičkim plejerima.
Korišćenje višefunkcionalnog dugmeta*
Pritisnite jednom da biste odgovorili na poziv,
pritisnite ponovo da biste završili; pritisnite da
biste reprodukovali/pauzirali numeru.
Dostupne radnje za iPhone
Mjere opreza
Visoka jačina zvuka može utjecati
na vaš sluh. Radi sigurnosti
u prometu, nemojte koristiti tijekom
vožnje automobila ili bicikla.
 Slušalice čine zvukonepropusnu komoru s vašim
ušima pa bi dodatno pritiskanje na uši moglo
uzrokovati oštećenje bubnjića. Izbjegavajte
korištenje slušalica u situacijama kada može
doći do udarca od drugih osoba ili predmeta
poput lopte itd.
Pritiskanje slušalica na uši može uzrokovati klik
dijafragme. Ne radi se o kvaru.
S ovim se slušalicama smije koristiti samo
isporučeni kabel za slušalice i kabeli za slušalice
za MDR-100AAP (prodaju se zasebno).
Dodatni zamjenski jastučići za uši mogu se
naručiti kod najbližeg dobavljača za Sony.
Valjanost CE oznake ograničena je samo na države
gdje se zakonski primjenjuje, prvenstveno države
članice EGP-a (Europskog gospodarskog prostora).
Jednim pritiskom reprodukuje/pauzira numeru sa
povezanog iPhone proizvoda. Prelazi na sledeću
numeru duplim pritiskom. Prelazi na prethodnu
numeru trostrukim pritiskom. Započinje funkciju
„VoiceOver**“ dugim pritiskom (ako je dostupna).
Držite dugme pritisnuto oko dve sekunde da biste
odbili dolazni poziv. Kada otpustite dugme, dva
niska zvučna signala će potvrditi da je poziv
odbijen.
* Funkcija dugmeta može da se razlikuje
u zavisnosti od pametnog telefona.
** Dostupnost funkcije „VoiceOver“ zavisi od
iPhone uređaja i njegove verzije softvera.
Specifikacije
Slušalice
Tip: Zatvorene, dinamičke (cirkumauralne) /
Jedinica zvučnika: 40 mm, kalota (CCAW Voice
Coil) / Kapacitet snage: 1.500 mW (IEC*) /
Impedansa: 24 Ω na 1 kHz / Osetljivost: 103 dB/
mW / Frekventni odziv: 5 Hz – 60.000 Hz /
Masa: Približno 220 g bez kabla
Mikrofon
Tip: Električni dipolni kondenzator /
Usmerenost: Neusmereni / Nivo napona
u otvorenom kolu: –40 dB (0 dB = 1 V/Pa) /
Efektivni frekventni opseg: 20 Hz – 20.000 Hz
Isporučena dodatna oprema
Kabl za slušalice (ugrađeni daljinski upravljač
i mikrofon, približno 1,2 m, pozlaćeni četvoropolni
mini priključak L-oblika) (1)
Futrola za nošenje (1)
* IEC = International Electrotechnical Commission
Dizajn i specifikacije su podložni promenama
bez najave.
iPhone je zaštićeni znak kompanije Apple Inc.,
registrovan u SAD i drugim zemljama.
XperiaTM je zaštićeni znak kompanije Sony Mobile
Communications AB.
AndroidTM i Google PlayTM su zaštićeni znakovi
ili registrovani zaštićeni znakovi kompanije
Google, Inc.
Mere opreza
Visoka jačina zvuka može uticati
na vaš sluh. Zbog bezbednosti
saobraćaja, nemojte da koristite
tokom vožnje automobila ili bicikla.
 Pošto se slušalice nalaze u kućištu visoke
gustine, pritiskanjem na uši možete da izazovete
oštećenje bubne opne. Izbegavajte korišćenje
slušalica na mestima podložnim udarcima od
strane ljudi ili predmeta kao što su lopte.
Pritisak slušalica na uši može da dovede do
kliktavog zvuka dijafragme. To nije kvar.
Sa ovim slušalicama mogu da se koriste samo
isporučeni kablovi za slušalice i kablovi za slušalice
za MDR-100AAP (prodaju se zasebno).
Opcionalne jastučiće za uši možete da naručite
kod najbližeg Sony prodavca.
Valjanost oznake CE je ograničena samo na one
zemlje u kojima je zakonski primenljiva, uglavnom
u zemljama EEA (European Economic Area).
Download PDF

advertising