Sony | MDR-XD150 | Sony MDR-XD150 XD150 slušalice Uputstva za rukovanje

4-461-917-11(1)
Upotreba
Stereo slušalice
Uputstvo za upotrebu
MDR-XD150
Srpski
Stereo slušalice
Tehnički podaci
Tip: Zatvorene, dinamičke (circum-aural) / Zvučnik: 40 mm, kupolasti / Snaga: 1000 mW (IEC*) /
Impedansa: 32 Ω pri 1 kHz / Osetljivost: 100 dB/mW / Frekvencijski odziv: 12 Hz – 22.000 Hz /
Kabl: 2 m (tip Y) / Priključak: Mini priključak u obliku slova L / Masa: Približno 160 g bez kabla
* IEC = Međunarodna elektrotehnička komisija
Dizajn i tehnički podaci su podložni promeni bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
štamparske greške.
Dodatno nabavljivi zamenski jastučići za slušalice mogu se naručiti kod najbližeg Sony distributera.
Mere opreza
Preglasan zvuk može da vam ošteti sluh. Zbog sigurnosti u saobraćaju, nemojte koristiti slušalice dok
upravljate motornim vozilom ili biciklom.
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Odlaganje starih električnih i elektronskih uređaja (primenjuje se u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemima odlaganja otpada)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati kao kućni
otpad. Njega treba odložiti na za tu namenu predviđenom mestu za reciklažu električne ili elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem starog proizvoda čuvate životnu sredinu i brinete za zdravlje
svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se životna sredina i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising