Sony | MDR-ZX660AP | Sony MDR-ZX660AP MDR-ZX660AP slušalice Uputstva za rukovanje

Hrvatski
Stereo slušalice
Kompatibilni proizvodi
Koristite jedinicu s pametnim telefonom.
Napomene
 Ako želite povezati nepodržani pametni telefon,
mikrofon jedinice možda neće funkcionirati ili će
jačina zvuka možda biti niska.
 Nije zajamčen rad jedinice s digitalnim uređajima
za reprodukciju glazbe.
Stereo Headphones
Upute za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Korištenje multifunkcijskog gumba*
Pritisnite jednom za javljanje na poziv, pritisnite
ponovno za prekid; pritisnite za početak/
pauziranje pjesme.
Dostupne radnje za iPhone
4-564-848-51(2) (HR-SR)
MDR-ZX660AP
Reproducira/pauzira pjesmu spojenog proizvoda
poput iPhone-a s jednim dodirom. Prebacuje na
sljedeću pjesmu dvostrukim dodirom. Prebacuje
na prethodnu pjesmu trostrukim dodirom.
Pokreće značajku „VoiceOver**” dugim pritiskom
(ako je dostupno).
Pritisnite i držite 2 sekunde da biste odbili dolazni
poziv. Kada otpustite, dva tiha zvučna signala
potvrđuju odbijanje poziva.
* Funkcija gumba može varirati, ovisno
o pametnom telefonu.
** Dostupnost značajke „VoiceOver” ovisi o iPhone
uređaju i njegovoj softverskoj verziji.
Specifikacije
Slušalice
Vrsta: Zatvorene, dinamičke (supra-auralne) /
Pogonska jedinica: 40 mm, kupolasti tip
(CCAW glasovna zavojnica) / Kapacitet rukovanja
snagom: 1.000 mW (IEC*) / Impedancija: 40 Ω pri
1 kHz / Osjetljivost: 104 dB/mW / Frekvencijski
odziv: 5 Hz – 25.000 Hz / Kabel: Pribl. 1,2 m,
jednostrani, ravni / Utikač: L oblika, pozlaćeni
četveropolni mini utikač / Težina: Pribl. 193 g
bez kabela
Mikrofon
Vrsta: Kondenzator elektreta / Usmjerenost:
U svim smjerovima / Razina napona otvorenog
kruga: –40 dB (0 dB = 1 V/Pa) / Efektivni raspon
frekvencija: 20 Hz – 20.000 Hz
* IEC = Međunarodna elektrotehnička komisija
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez
prethodne najave.
iPhone je zaštitni znak tvrtke Apple Inc. registriran
u SAD-u i drugim državama.
XperiaTM je zaštitni znak tvrtke Sony Mobile
Communications AB.
AndroidTM i Google PlayTM zaštitni su znaci ili
registrirani zaštitni znaci tvrtke Google, Inc.
Mjere opreza
Visoka jačina zvuka može utjecati
na vaš sluh. Radi sigurnosti
u prometu, nemojte koristiti
tijekom vožnje automobila
ili bicikla.
 Slušalice čine zvukonepropusnu komoru s vašim
ušima pa bi dodatno pritiskanje na uši moglo
uzrokovati oštećenje bubnjića. Izbjegavajte
korištenje slušalica u situacijama kada može
doći do udarca od drugih osoba ili predmeta
poput lopte itd.
Pritiskanje slušalica na uši može uzrokovati
klik dijafragme. Ne radi se o kvaru.
Dodatni zamjenski jastučići za uši mogu se
naručiti kod najbližeg dobavljača za Sony.
Valjanost CE oznake ograničena je samo na države
gdje se zakonski primjenjuje, prvenstveno države
EEZ (Europska Ekonomska Zajednica).



https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sonymobile.extras.liveware.
extension.smartkey

Upotreba
  Multifunkcijski gumb
 Mikrofon
 Ako instalirate aplikaciju
Smart Key s trgovine
Google PlayTM, prilagođavanje
pjesme i jačine zvuka na
vašem pametnom telefonu
omogućit će se putem
multifunkcijskog gumba.
* Smart Key je aplikacija za
uređaj XperiaTM, AndroidTM
OS 4.0 i novije. Aplikacija nije
dostupna u svim državama
i/ili regijama i možda neće
funkcionirati s nepodržanim
modelima pametnih telefona.
©2015 Sony Corporation




Korišćenje
  Višefunkcionalno dugme
 Mikrofon
 Ako instalirate aplikaciju
Smart Key* iz prodavnice
Google PlayTM, prilagođavanje
numere i jačine zvuka na
pametnom telefonu će
biti omogućeno na
višefunkcionalnom dugmetu.
* Smart Key je aplikacija za
uređaj XperiaTM, operativni
sistem AndroidTM 4.0 i noviji.
Aplikacija možda nije
dostupna u nekim državama
i/ili regionima i ne može
da se koristi na nepodržanim
modelima pametnih telefona.
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sonymobile.extras.liveware.
extension.smartkey
Srpski
Stereo slušalice
Kompatibilni proizvodi
Koristite ovu jedinicu sa pametnim telefonom.
Napomene
 Ako jedinicu povežete sa nepodržanim
pametnim telefonom, njen mikrofon možda
neće funkcionisati ili će nivo jačine zvuka
možda biti nizak.
 Ne garantujemo da će jedinica raditi na
digitalnim muzičkim plejerima.
Korišćenje višefunkcionalnog dugmeta*
Pritisnite jednom da biste odgovorili na poziv,
pritisnite ponovo da biste završili; pritisnite
da biste reprodukovali/pauzirali numeru.
Dostupne radnje za iPhone
Jednim pritiskom reprodukuje/pauzira numeru sa
povezanog iPhone proizvoda. Prelazi na sledeću
numeru duplim pritiskom. Prelazi na prethodnu
numeru trostrukim pritiskom. Započinje funkciju
„VoiceOver**“ dugim pritiskom (ako je dostupna).
Držite dugme pritisnuto oko dve sekunde da biste
odbili dolazni poziv. Kada otpustite dugme,
dva niska zvučna signala će potvrditi da je
poziv odbijen.
* Funkcija dugmeta može da se razlikuje
u zavisnosti od pametnog telefona.
** Dostupnost funkcije „VoiceOver“ zavisi od
iPhone uređaja i njegove verzije softvera.
Specifikacije
Slušalice
Tip: Zatvorene, dinamičke (supra-auralne) /
Jedinica zvučnika: 40 mm, kalota (CCAW
Voice Coil) / Kapacitet snage: 1000 mW (IEC*) /
Impedansa: 40 Ω na 1 kHz / Osetljivost:
104 dB/mW / Frekventni odziv: 5 Hz – 25.000 Hz /
Kabl: Približno 1,2 m, jednostrani, pljostnati /
Priključak: pozlaćeni četvoropolni mini priključak
L-oblika / Masa: Približno 193 g bez kabla
Mikrofon
Tip: Električni dipolni kondenzator / Usmerenost:
Neusmereni / Nivo napona u otvorenom kolu:
–40 dB (0 dB = 1 V/Pa) / Efektivni frekventni
opseg: 20 Hz – 20.000 Hz
* IEC = International Electrotechnical Commission
Dizajn i specifikacije su podložni promenama
bez najave.
iPhone je zaštićeni znak kompanije Apple Inc.,
registrovan u SAD i drugim zemljama.
XperiaTM je zaštićeni znak kompanije Sony Mobile
Communications AB.
AndroidTM i Google PlayTM su zaštićeni znakovi
ili registrovani zaštićeni znakovi kompanije
Google, Inc.
Mere opreza
Visoka jačina zvuka može uticati
na vaš sluh. Zbog bezbednosti
saobraćaja, nemojte da koristite
tokom vožnje automobila ili bicikla.
 Pošto se slušalice nalaze u kućištu visoke
gustine, pritiskanjem na uši možete da izazovete
oštećenje bubne opne. Izbegavajte korišćenje
slušalica na mestima podložnim udarcima
od strane ljudi ili predmeta kao što su lopte.
Pritisak slušalica na uši može da dovede do
kliktavog zvuka dijafragme. To nije kvar.
Opcionalne jastučiće za uši možete da naručite
kod najbližeg Sony prodavca.
Valjanost oznake CE je ograničena samo na one
zemlje u kojima je zakonski primenljiva, uglavnom
u zemljama EEA (European Economic Area).
Download PDF

advertising