Sony | ICD-UX534F | Sony ICD-UX534F 3-u-1 diktafon sa USB priključkom Uputstva za rukovanje

Dobrodošli u vaš novi Sony IC rekorder!
Ovo je kratko uputstvo za upotrebu koje pruža informacije o osnovnim funkcijama IC rekordera.
Pročitajte ih pažljivo. Nadamo se da ćete uživati u korišćenju svog novog Sony IC rekordera.
IC rekorder
Kratko uputstvo za upotrebu
Proverite sadržaj isporuke.
 IC rekorder (1)
 Stereo slušalice (1)
 USB priključni kabl (1)
 Vrećica za nošenje (1) (samo
ICD-UX533/UX534F)
 NH-AAA (veličina AAA) punjiva
baterija (1) (samo ICD-UX533/
UX534F)
 LR03 (veličina AAA) alkalna baterija
(1) (samo ICD-UX532)
 Kratko uputstvo za upotrebu
 Aplikacioni softver, Sound
Organizer (Instalaciona datoteka
smeštena u ugrađenu memoriju
kako biste mogli da je instalirate
na računar.)
 Help vodič (HTML datoteka
smeštena u ugrađenu
memoriju kako biste mogli
lako da je kopirati na računar.)
NH-AAA-B2KN
 USB AC adapter AC-UD20,
AC-U501AD, AC-U50AG
 Punjač baterije BCG-34HSN
 Kompaktni punjač i dve
AAA višenamenske premium
baterije BCG-34HS2KAN,
BCG-34HW2KAN
Dodatni pribor
 Elektret kondenzatorski mikrofon
ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-CS3,
ECM-TL3
 Punjiva baterija NH-AAA-B2EN,
Napomena
Zavisno od zemlje ili regije, neki modeli ili dodatni pribor nisu dostupni.
Mere opreza
O napajanju
Za napajanje uređaja koristite isključivo 1,2 V ili 1,5 V DC.
Upotrebite jednu LR03 (veličine AAA) alkalnu bateriju
ili jednu NH-AAA punjivu bateriju.
 Ukoliko neki predmet ili tečnost prodru u uređaj,
uklonite bateriju i neka pre sledeće upotrebe, uređaj
proveri kvalifikovani tehničar.
O sigurnosti
Ne koristite uređaj tokom upravljanja vozilom, vožnje
bicikla ili upravljanja motornim vozilom.
Ukoliko imate pitanja ili problem vezan za uređaj,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
O rukovanju
 Ne ostavljajte uređaj na mestima blizu izvora toplote
ili pod direktnim uticajem sunčeve svetlosti, preterane
prašine ili mehaničkih udaraca.
Kapacitet (dostupan korisniku *1*2)
ICD-UX532/UX533/UX534F
4-441-880-11(1)
© 2012 Sony Corporation
ICD-UX532: 2 GB (približno 1,8 GB = 1 932 735 283 bajtova)
ICD-UX533: 4 GB (približno 3,6 GB = 3 865 470 566 bajtova)
ICD-UX534F: 8 GB (približno 7,2 GB = 7 730 941 132 bajtova)
*1 Mala količina ugrađene memorije se koristi za upravljanje dokumentima i stoga nije dostupna za memorisanje ostalih
sadržaja.
*2 Kada se ugrađena memorija formatira pomoću IC rekordera.
Isprobavanje novog IC rekordera
1. Uključite.
5. Slušajte.
 Povucite i podignite poklopac odeljka za baterije, zatim
postavite baterije pazeći na ispravan smer polariteta.
Uključite
uređaj.

 Pritisnite (reprodukcija/potvrda).
Indikator
rada
Započinje reprodukcija i indikator rada svetli zeleno.
 Podesite jačinu zvuka pomoću tastera VOL –/+.
 Pritisnite STOP za zaustavljanje reprodukcije.
Za sprečavanje slučajnog rukovanja (HOLD)
6. Izbrišite.
2. Podesite datum i vreme.
 Pritisnite  ili  za podešavanje godine (poslednje dve
cifre godine) i pritisnite (reprodukcija/potvrda).
Ponovite ovaj postupak za podešavanje meseca, dana,
sata i minuta navedenim redom.
Kad se datoteka jednom obriše, ne može se više vratiti.
 Pritisnite ERASE.
Prikazuje se "Erase?", a datoteka odabrana za brisanje se
reprodukuje radi provere.
 Odaberite "Execute" tasterom  ili , i zatim pritisnite
(reprodukcija/potvrda).
"Tokom brisanja odabrane datoteke prikazuje se "Erasing…".
3. Odaberite jezik menija.
 Pritisnite MENU (samo ICD-UX532/UX533) ili MENU/FM
(samo ICD-UX534F).
 Pritisnite , pritisnite  ili  za izbor , a zatim
pritisnite (reprodukcija/potvrda).
 Pritisnite  ili  za izbor "Language", a zatim pritisnite
(reprodukcija/potvrda).
 Pritisnite  ili  za izbor jezika koji želite da koristite na
ekranu, zatim pritisnite (reprodukcija/potvrda).
 Pritisnite STOP.
4. Snimajte.
Indikator
rada
 Pre početka upotrebe IC rekordera pomerite prekidač
HOLD•POWER prema sredini kako biste isključili funkciju HOLD.
 Pritisnite REC/PAUSE.
Započinje snimanje i indikator rada će svetleti crveno.
 Pauzirajte snimanje pritiskom na REC/PAUSE. Opet pritisnite
REC/PAUSE za ponovno pokretanje snimanja.
 Postavite IC rekorder tako da ugrađeni mikrofoni budu
okrenuti prema izvoru zvuka koji snimate.
 Pritisnite STOP za zaustavljanje snimanja.
Ugrađeni mikrofoni
Prikazuje se animacija "Accessing..." i snimanje se prekida.
Upotreba računara
Instalacija Help vodiča na računar
Instaliranje softvera Sound Organizer
Ako instalirate Help vodič iz ugrađene memorije IC rekordera na računar, moći ćete da potražite detaljne
postupke i moguća rešenja za eventualne probleme.
Instalirajte Sound Organizer na svoj računar.
 Pomerite prekidač USB DIRECT na zadnjoj strani IC rekordera i uključite USB priključak
u USB priključnicu na uključenom računaru.
 Za Windows: Kliknite na [Computer] (ili [My Computer]), zatim dvaput kliknite na [IC
RECORDER]  [FOR WINDOWS].
Za Mac: Dvaput kliknite na [IC RECORDER] na radnoj površini.
 Instalirajte Help vodič.
Napomena
Sound Organizer će raditi samo na računaru sa instaliranim Windows sistemom. Nije kompatibilan sa operativnim
sistemima za Mac.
 Prilikom instaliranja Sound Organizer-a ulogujte se na korisnički nalog sa administratorskim ovlašćenjima.
 Pomerite prekidač USB DIRECT na zadnjoj strani IC rekordera i uključite USB priključak
u USB priključnicu na uključenom računaru.
Ako IC rekorder ne može direktno da se poveže na računar, upotrebite isporučeni USB priključni kabl.
Za Windows: Dvaput kliknite na [Help_Guide_Installer] (ili [Help_Guide_Installer.exe]).
Za Mac: Dvaput kliknite na [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (v10.5.8 ili novije)
Nastavite instalaciju prema uputstvu koje se pojavljuje na ekranu.
 Po završetku instalacije dvaput kliknite na ikonu [icdu53_ce_HelpGuide] na radnoj površini
za Windows (ili u Finder-u za Mac).
Prikazuje se Help vodič.
Help vodič možete pogledati i na sledećoj strani za podršku za Sony IC Recorder:
http://rd1.sony.net/help/icd/u53/ce/
Možete odabrati sledeće jezike:
Engleski, francuski, nemački, španski, holandski, italijanski, portugalski, švedski, mađarski, češki,
turski, poljski, grčki, ruski, ukrajinski.
 Proverite da li je IC rekorder pravilno prepoznat.
Kad je IC rekorder povezan na računar, na ekranu IC rekordera prikazano je "Connecting".
 Otvorite meni [Start], kliknite na [Computer] (ili [My Computer]), zatim dvaput kliknite
na [IC RECORDER]  [FOR WINDOWS].
 Dvaput kliknite na [SoundOrganizerInstaller_V140] (ili [SoundOrganizerInstaller_V140.exe]).
Sledite uputstvo koje se prikazuje na ekranu.
 Prihvatite uslove ugovora o licenci i odaberite [I accept the in the license agreement], zatim
kliknite na [Next].
 Kad se prikaže okvir [Setup Type] odaberite [Standard] ili [Custom], a zatim kliknite na
[Next].
Ukoliko ste odabrali [Custom], sledite uputstvo na ekranu i podesite instalaciona podešenja.
Kopiranje datoteka sa IC rekordera na računar
Datoteke i foldere sa IC rekordera možete kopirati na svoj računar i memorisati ih.
 Povežite IC rekorder na računar.
 Kopirajte datoteke ili foldere koje želite da prebacite na računar.
Prevucite i pustite datoteke ili foldere koje želite da kopirate iz "IC RECORDER" ili "MEMORY CARD" na
lokalni disk računara.
Kopiranje datoteke ili foldera (drag and drop)
Kliknite i zadržite,
prevucite,
i zatim pustite.
IC RECORDER ili
MEMORY CARD
Vaš računar
 Odvojite IC rekorder od računara.
 Kad se prikaže prozor [Ready to Install the Program], kliknite na [Install].
Započinje instalacija.
 Kad se prikaže okvir [Sound Organizer has been installed successfully.], označite [Launch
Sound Organizer Now], a zatim kliknite na [Finish].
Napomena
Nakon instaliranja Sound Organizer-a možda ćete morati da restartujete računar.
Napomena
Ako formatirate ugrađenu memoriju, izbrisaće se svi memorisani podaci. (Izbrisaće se i Help vodič i softver Sound
Organizer.)
OVLAŠĆENI SERVISI
UPOZORENJE
Ne izlažite baterije (spoljne ili ugrađene) preteranoj toploti, na primer, na direktnom sunčevom svetlu, blizu vatre i slično,
tokom dužeg vremenskog perioda.
OPREZ
Opasnost od eksplozije ako postavite neodgovarajuću vrstu baterije.
Istrošene baterije odložite u skladu sa uputstvom.
Radi sprečavanja mogućeg oštećenja sluha, nemojte slušati sadržaje pri velikoj jačini zvuka
tokom dužeg vremenskog perioda.
Napomena za korisnika: sledeće napomene odnose se samo na uređaje prodate u zemljama koje
primenjuju smernice Evropske unije
Proizvođač ili naručilac ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Pitanja u vezi
usklađenosti proizvoda na osnovu zakonodavstva Evropske unije mogu se uputiti ovlašćenom zastupniku, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za sva pitanja vezana za usluge i garanciju, molimo obratite se
na adrese navedene u pratećem servisnom ili garantnom listu.
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
Dimenzije (š/v/d) (bez delova koji vire i kontrola) (JEITA)* 3
Pribl. 36,6 mm  102 mm  13,9 mm
MD Servis Centar
Save Kovačevića 11a
Niš
tel/fax 018 524 072
Masa (JEITA)*3
ICD-UX532: Približno 58 g uključujući LR03 (veličina AAA) alkalnu bateriju
ICD-UX533/UX534F: Približno 58 g zajedno sa jednom NH-AAA punjivom baterijom
Izmerena vrednost prema standardima JEITA (Japan Electronics and Information Technology and Industries Association)
Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan da nadoknadi gubitak nesnimljenog materijala zbog nemogućnosti snimanja ili
reprodukcije usled kvara uređaja ili medija za snimanje, ili zbog nekog drugog razloga.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promeni bez prethodne najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
štamparske greške.
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
JEC Servis
Bul. Slobodana
Jovanovića 30
Novi Sad
021 401 134, 021 6398
418
Odlaganje starih baterija (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim
sistemom za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na bateriji ili njenom pakovanju označava da isporučene baterije ne smeju da se odlažu kao ostali
kućni otpad.
Na nekim baterijama može da se nalazi ovaj simbol u kombinaciji sa hemijskim simbolom. Hemijski simboli za živu
(Hg) ili olovo (Pb) stavljaju se na baterije koje sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija pomažete sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje, do kojih bi
moglo doći njihovim nepravilnim odlaganjem. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da vaš uređaj, iz sigurnosnih razloga, zbog efikasnosti ili integriteta podataka, zahteva ugrađenu bateriju za svoj
rad, takvu bateriju sme da zameni isključivo stručna osoba. Da biste na siguran način odložili baterije, odnesite ih u za to
namenjeni centar za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije, molimo pogledajte uputstvo o sigurnom načinu njihove zamene. Baterije odnesite u centar za prikupljanje i reciklažu istrošenih baterija. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Odlaganje starih električnih i elektronskih uređaja (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim
zemljama sa posebnim sistemima odlaganja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati kao kućni otpad. Njega
treba odložiti na za tu namenu predviđenom mestu za reciklažu električne ili elektronske opreme. Pravilnim
odlaganjem starog proizvoda čuvate životnu sredinu i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se životna sredina i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo
da kontaktirate vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising